Συγγραφέας:Πάτσιου, Βίκυ
 
Τίτλος:«Η Διάπλασις των Παίδων» (1879-1922)
 
Υπότιτλος:Το πρότυπο και η συγκρότησή του
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:15
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:1987
 
Σελίδες:236
 
Αριθμός τόμων:1 τόμος
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Νεανικά έντυπα
 
Νοοτροπίες και συμπεριφορές
 
Τοπική κάλυψη:Ελλάδα
 
Χρονική κάλυψη:1879-1922
 
Περίληψη:Στη μελέτη αυτή περιγράφεται ο ρόλος και η σημασία ενός παιδικού περιοδικού, της Διαπλάσεως των παίδων, που εκδιδόταν συνεχώς για επτά περίπου δεκαετίες, περιοδικού που συνθέτει ή συμβιβάζει τις απαιτήσεις και τις προσδοκίες του συλλογικού κοινωνικού σώματος με τις αναζητήσεις και τα όνειρα ενός ορισμένου τμήματός του. Το πρώτο χρονικό όριο (1879) συμπίπτει με την έναρξη της έκδοσης του περιοδικού. Το δεύτερο (1922) είναι συμβατικό και δανείζεται τη σημασία του από την πολιτική ιστορία. Μετά τη Μικρασιατική καταστροφή άλλωστε, η κυκλοφορία της Διάπλασης περιορίσθηκε κυρίως στα όρια του ελληνικού κράτους, αφού ο μεγαλύτερος αριθμός των αναγνωστών της του εξωτερικού κατοικούσε στον χώρο της Τουρκικής επικράτειας.Η θεματική οροθέτηση της εργασίας έγινε με βάση τέσσερις μεγάλες ενότητες που περιγράφονται από την ηθική, την ιστορία, την πολιτική και τη γλώσσα και ορίζονται από την πύκνωση και τη συγκέντρωση στη συνολική έκταση του περιοδικού των στοιχείων που μπορούν να ενταχθούν στις ενότητες αυτές.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 9.72 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 215-234 από: 242
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/25/gif/215.gif&w=600&h=91515. Πάτσιου, "Διάπλασις των Παίδων"

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Α΄ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

Αθηναΐς, έτος 1ο-6ο, Αθήνα 1876-1881

Εθνική Αγωγή, έτος 1ο-7ο, Αθήνα 1898-1904

Ελληνόπαις, έτος 1ο-3ο, Αθήνα 1912-1914

Εφημερίς των μαθητών φιλολογική και των ειδήσεων, έτος 1ο-6ο, Αθήνα 1852-1857, από το 3ο έτος μετονομάζεται σε Εφημερίδα των φιλομαθών

Εφημερίς των παίδων, έτος 1ο-26ο, Αθήνα 1868-1893

Εφημερίς των σχολείων, έτος 1ο, Αθήνα 1880-1881

Magasin d' éducation et de récréation, Παρίσι 1864-1915

Η Νέα Γενεά ή Γενεά των προσκόπων, έτος 1ο, Αθήνα 1916-1917

Παιδαγωγικόν Σχολείον, έτος 1ο-5ο, Αθήνα. 1883-1887

Παιδική Αποθήκη, έτος 1ο, Αθήνα 1836

Παιδική Βιβλιοθήκη, τεύχ. 1ο-2ο, Αθήνα 1880-1882

Παιδική Εφημερίς, έτος 1ο, Αθήνα 1896

Παιδική Χαρά, έτος 1ο-16ο, Αθήνα 1921-1936

Παιδικόν Περιοδικόν, έτος 1ο-3ο, Αθήνα 1889-1891

Παιδικός Αστήρ, έτος 1ο-2ο, Αθήνα 1912-1913

Παιδικός Κόσμος, έτος 1ο, Αθήνα 1918

Περιοδικόν των μαθητών έτος 1ο, Αθήνα 1891

Η Φιλόστοργος μήτηρ, έτος 1ο-5ο, Αθήνα 1862-1866

Σελ. 215
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/25/gif/216.gif&w=600&h=91515. Πάτσιου, "Διάπλασις των Παίδων"

Β΄ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ

Δημ. Βικέλας, "A propos d'un journal d'enfants en grec", Ανάτυπο από το Annuaire de l'Association pour l'encouragement des études grecques en France, Παρίσι 1883.

Ηλ. Βουτιερίδης, "Η Διάπλαση και τα Ρωμιόπουλα", π. Ο Νουμάς, αρ. 273, 9 Δεκεμβρίου 1907, σ. 6 και αρ. 274, 16 Δεκεμ. 1907, σ. 7-8.

François Caradec, Histoire de la littérature enfantine, Παρίσι, Albin Michel, 1977.

Δημ. Γιάκος, "Αλ. Πάλλης και παιδική λογοτεχνία", π. Ελληνική Δημιουργία, τόμ. ΙΓ', 1954, σ. 721-725.

― Ιστορία της ελληνικής παιδικής λογοτεχνίας, Αθήνα 1981 3.

― "Ο Ξενόπουλος και τα νιάτα", π. Νέα Σκέψη, Μάιος 1977, σ. 263-266.

Ρήγας Γκόλφης, "Ο Ξενόπουλος και ο Νουμάς", π. Νέα Εστία, τόμ. 50, τεύχ. 587, Χριστούγεννα 1951, σ. 33-37.

Στέφ. Δάφνης, "Κουβέντα με τον κ. Γρ. Ξενόπουλο", π. Ο Νουμάς, αρ. 672, 24 Φεβρουαρίου 1920, σ. 124-125.

Δημ. Δελακώτσος, "Η Διάπλασις των παίδων, η δημοτική και η εποχή", π. Νέα Εστία, τόμ. 105, τεύχ. 1243, 15 Απριλίου 1979, σ. 517-521.

Π.Σ. Δέλτα, "Στοχασμοί περί της ανατροφής των παιδιών μας", (ανάτυπο από το Δελτίο του Εκπαιδευτικού Ομίλου), β' έκδοση, Αθήνα 1912.

Αλέξης Δημαράς (επιμ.), Η μεταρρύθμιση που δεν έγινε, (τόμοι 2), Α' ανατύπωση, Ερμής, Αθήνα, 1983-1984.

Ελληνικά περιοδικά για παιδιά και εφήβους (1836-1944), Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας, Ίδρυμα Σχολής Μωραΐτη, Μάρτιος 1983 [πολυγραφημένο].

Den. Escarpit, La littérature d'enfance et de jeunesse en Europe, Παρίσι, PUF, 1981.

Ρόζα Ιμβριώτη, "Το παιδικό βιβλίο (Λογοτεχνικό-Διδαχτικό),

Σελ. 216
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/25/gif/217.gif&w=600&h=91515. Πάτσιου, "Διάπλασις των Παίδων"

π. Ανταίος, χρ. 4, αρ. 3, Μάρτιος - Απρίλιος 1948, σ. 149-158, αρ. 4, Μάιος - Ιούλιος 1948, σ. 221-228.

Isab. Jan, Essai sur la littérature enfantine, Παρίσι, Editions ouvrières, 1969. To 1984 επανεκδίδεται με τον τίτλο La littérature enfantine.

Γαλάτεια Καζαντζάκη, "Τι διαβάζουν τα παιδιά μας", Δελτίο του Εκπαιδευτικού Ομίλου, τόμ. 3 (1913), Αθήνα 1913, σ. 216-231.

Μάρθα Καρπόζηλου, Ελληνικός Νεανικός Τύπος (1830-1914). Καταγραφή, Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας 12, Αθήνα 1987.

Ξενοφών Κοκόλης, "Νεοελληνικά φιλολογικά ψευδώνυμα", π. Ελληνικά, τόμ. 23, Θεσσαλονίκη 1970, σ. 155-168.

Νινέττα Κοντράρου, Νεοελληνική παιδική λογοτεχνία, Αθήνα 1978.

Ξενοφών Λευκοπαρίδης (επιμ.), Αλληλογραφία της Π. Σ. Δέλτα (1906-1949), Αθήνα, Εστία, 1956.

Κώστας Μάγερ, Ιστορία του ελληνικού τύπου (τόμοι 3), Αθήνα 1957, 1959, 1960.

Ε.Ν. Μόσχος, "Το χρονογράφημα της Διαπλάσεως", π. Νέα Εστία, τόμ. 105, τεύχ. 1243, 15 Απριλίου 1979, σ. 514-516.

Ρίτα Μπούμη-Παπά, "Η Διάπλασις κ' εγώ", π. Νέα Εστία, τόμ. 105, τεύχ. 1243, 15 Απριλίου 1979, σ. 508-510.

Ε. Νάτσιου-Ξενοπούλου, "Παραλείψεις", π. Νέα Εστία, τόμ. 116, τεύχ. 1368, 1 Ιουλίου 1984, σ. 885.

Παύλος Νιρβάνας, "Τα περιττά και τα άβλαβη", εφ. Εστία, 21 Φεβρουαρίου 1911.

Κυριάκος Ντελόπουλος, Νεοελληνικά Φιλολογικά Ψευδώνυμα (1800-1981), β' έκδοση, Ε.Λ.Ι.Α., Αθήνα 1983.

Γρηγ. Ξενόπουλος, "Αντικριτική μελέτη Ο άλλος Σουρής", π. Ο Νουμάς, αρ. 133, 30 Ιανουαρίου 1905, σ. 2-10.

― Αυτοβιογραφία, "Άπαντα", τόμ. 1ος, Αθήνα 1958, σ. 57-363.

― Η λέξη "μαλλιαρός", Αθήνα 1921.

Σελ. 217
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/25/gif/218.gif&w=600&h=91515. Πάτσιου, "Διάπλασις των Παίδων"

― "Κριτικό περιβόλι", π. Ο Νουμάς, αρ. 585, 27 Φεβρουαρίου 1916, σ. 37-40.

― "Κριτικό περιβόλι Β΄", π. Ο Νουμάς, αρ. 586, 12 Μαρτίου 1916, σ. 50-52.

― "Μικρή Απολογία", π. Ο Νουμάς, αρ. 226, 17 Δεκεμβρίου 1906 σ. 6-7.

― "Σύντομη αυτοβιογραφία", π. Ελληνική Δημιουργία, τόμ. 7, τεύχ. 72, 1 Φεβρουαρίου 1951, σ. 173-175 και π. Νέα Εστία, τόμ. 50, τεύχ. 587, Χριστούγεννα 1951, σ. 6-7.

Θεόδ. Ξύδης, "Η Διάπλασις και ο Ξενόπουλος" π. Νέα Εστία, τόμ. 105, τεύχ. 1243, 15 Απριλίου 1979, σ. 500-503.

Κατίνα Παπά, "Ο παιδαγωγός", π. Νέα Εστία, τόμ. 50, τεύχ. 587, Χριστούγεννα 1951, σ. 156-160.

Ρούλα Παπαδημητρίου, "Σας ασπάζομαι Φαίδων", π. Νέα Εστία, τόμ. 50, τευχ. 587, Χριστούγεννα 1951, σ. 161-162.

Κώστας Παρορίτης, "Κριτικές σελίδες", π. Ο Νουμάς, αρ. 632, 18 Μαΐου 1919, σ. 339-340.

Τερέζα Πεσμαζόγλου, La littérature pour la jeunesse en Grèce: P. S. Delta et ses précurseurs, Παρίσι 1983 (διδακτορική διατριβή που πρόκειται να εκδοθεί από το Ίδρυμα Ερευνών για το Παιδί).

Πρώτον Ελληνικόν Εκπαιδευτικόν Συνέδριον, Αθήνα, 1904.

Χάρης Σακελλαρίου, Ιστορία της παιδικής λογοτεχνίας, Αθήνα, Φιλιππότης, 1984 2.

Marc Soriano, Guide de littérature pour la jeunesse, Παρίσι, Flammarion, 1975.

Στέλιος Σπεράντσας, "Το παιδικό βιβλίο", π. Ελληνική Δημιουργία, τόμ. 10, τεύχ. 108, 1 Αυγούστου 1952, σ. 185-187.

Μιχαήλ Δ. Στασινόπουλος, "Μικρό Αφιέρωμα", π. Νέα Εστία, τόμ. 105, τεύχ. 1243, 15 Απριλίου 1979, σ. 494-497.

― "Νικόλαος Π. Παπαδόπουλος", π. Νέα Εστία, τόμ. 29, τεύχ. 348, 1 Ιουνίου 1941, σ. 512-513 και τόμ. 50, τεύχ. 1243, 15 Απριλίου 1979, σ. 498-499.

― Σ[τασινόπουλος], "Η Διάπλασις των παίδων και η δημοτική",

Σελ. 218
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/25/gif/219.gif&w=600&h=91515. Πάτσιου, "Διάπλασις των Παίδων"

π. Βωμός, έτος 1ο, αρ. 6, Ιανουάριος 1919, σ. 64.

Γεωργία Ταρσούλη, "Η Διάπλασις των παίδων και ο Ιούλιος Βερν", π. Νεα Εστια, τόμ. 105, τεύχ. 1243, 15 Απριλίου 1979, σ. 511-513.

― "Ο Ξενόπουλος της Διαπλάσεως", π. Ελληνική Δημιουργία, τόμ. 7, τεύχ. 72, 1 Φεβρουαρίου 1915, σ. 231-237.

― "Παιδικά και νεανικά περιοδικά", Μεγάλη Παιδαγωγική Εγκυκλοπαίδεια, τόμ. 4, 1968, σ. 352-353.

― "Τα Διαπλασιακά ψευδώνυμα", π. Νεοελληνικός Λόγος, τεύχ. 28, 1983, σ. 18-27 και π. Νέα Εστία, τόμ. 115, τεύχ. 1366, 1 Ιουνίου 1984, σ. 731-740.

Άλκης Τροπαιάτης, "Ο Τέλλος Άγρας και η Διάπλασις των παίδων", π. Ελληνική Δημιουργία, τόμ. 13, τεύχ. 152, 1 Ιουνίου 1954, σ. 657-661.

Κώστας Τσικνάκης, Ελληνικκός Νεανικός Τύπος (1915-1936). Καταγραφή, Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας 5, Αθήνα 1986.

Υπουργείον Εσωτερικών, Γραφείον Στατιστικής, Στατιστική του Ελληνικού Τύπου κατά τους έξ πρώτους μήνας του έτους 1892, Αθήναι 1892.

Υπουργείον Εσωτερικών, Ο Τύπος εν Ελλάδι, Δημοσιεύματα του Τμήματος της Δημοσίας Οικονομίας, αρ. 5, Αθήναι 1900.

Υπουργείον των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, Γραφείον Στατιστικής, Στατιστική της Εκπαιδεύσεως 1910-1911, Αθήναι 1912.

Θ.Δ. Φραγκόπουλος, "Η κυρία Διάπλασις", π. Νέα Εστία, τόμ. 105, τεύχ. 1243, 15 Απριλίου 1979, σ. 505-507.

― "Ιδεολογικοί προσανατολισμοί της Διάπλασης των παίδων", π. Νεοελληνικός Λόγος. τεύχ. 28, 1983, σ. 1-5.

Πέτρος Χάρης, "Το απροσδόκητο αφιέρωμα", π. Νέα Εστία, τόμ. 105, τεύχ. 1243, 15 Απριλίου 1979, σ. 492-493.

Γιάννης Ψυχάρης, "Κριτική μελέτη Ο Σουρής", π. Ο Νουμάς, αρ. 130, 9 Ιανουαρίου 1905, σ. 1-6.

― "Το χαμόγελο (γράμμα προς τον Φιλήντα)", π. Ο Νουμάς, αρ. 671, 15 Φεβρουαρίου 1920, σ. 99-100.

Σελ. 219
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/25/gif/220.gif&w=600&h=915 15. Πάτσιου, "Διάπλασις των Παίδων"

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 220
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/25/gif/221.gif&w=600&h=91515. Πάτσιου, "Διάπλασις των Παίδων"

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΝΟΜΑΤΩΝ *

Αγγελακόπουλος, Δ. 100

Άγρας Τέλλος, 24, 33, 55, 56, 58, 88, 100, 102, 151, 187, 188

Αδάμ 180, 188

Αετός Μέλαν βλ. Χατζιδάκης, Ν.

Αθάνας, Γεώργιος βλ. Αθανασιάδης-Νόβας, Γ.

Αθανασιάδης-Νόβας, Γεώργ. 60, 61

Αθανασιάδης-Νόβας, Θεμιστ. 60

Αθανασίου Δήμος, Π. 91

Αίγλη Ελληνική βλ. Μαρκέτου, Στ.

Αιθήρ βλ. Λαπαθιώτης, Ν.

Αίσωπος 24, 59

Αίσωπος βλ. Γιαννουκάκης, Μ.

Ακακία βλ. Merlier, M.

Ακτή Μεσσηνιακή βλ. Στασινόπουλος, Μ.Δ.

Αλεξάνδρου, Αλ. 169

Ανδρέας, πρίγκηπας 162

Άννινος, Μπάμπης 29, 88

Αντώνιος, Κ.Κ. βλ. Κυριακίδης, Αντ.

Αξιώτη, Μέλπω 68

Άρης βλ. Χαλκοκονδύλης, Ιω.

Άριελ βλ. Παλαμάς, Λ.

Αρμ, Ε. 79

Αυτοκράτορας της τρέλλας βλ. Πανσέληνος, Ασ.

Αχιλλεύς Ωκύπους βλ. Βραχηνός, Γ.

Amicis, Edmondo, de 14, 15, 186

Andersen, Hans Christian 71, 85

Βαλαωρίτης, Αριστοτέλης 56

Βαρδουνιώτης, Δημήτριος 97

Βάρκα του Κανάρη βλ. Παπά, Κ.

Βασιλειάδης, Σπυρίδων 181

Βασίλειος ο Βουλγαροκτόνος βλ. Παπαδάκης, Β.

Βασιληάς Μαρμαρωμένος βλ. Κουκορίκος, Δ.

Βασιλόπουλος, Στέφανος 100

Βενιζέλος, Ελευθέριος 152, 156, 175

Βέργος, Βασίλειος 97

Βερν, Ιούλιος 13, 24, 69, 75, 76, 77, 78, 79, 200

Βερναρδάκης, Δημήτριος 181, 193

Βιζυηνός, Γεώργ. 16, 86, 87, 88, 89

Βικέλας, Δημήτρ. 85, 89, 179, 182

Βλαστός, Πέτρος 140, 196

Βλαστός, Σόλων Γ. 102

Βλαχογιάννης, Γιάννης 180

Βλάχος, Άγγελος 29, 89

Βορεινός Φώτης βλ. Χατζιδάκης, Ν.

Βουτιερίδης, Ηλίας 108, 109

Βουτυράς, Δημοσθένης 102

Βρατσάνος, Μ. 99, 103

Βραχηνός, Γεώργιος 65

Βυζάντιος, Αλέξανδρος 96

Βύρων 98

Βώττης, Αντώνης 103

Badin, Adolphe 76

Beauchêne R., de 76

——————————————

* Το λήμμα Γρ. Ξενόπουλος δεν έχει ευρετηριασθεί. Τα ξένα ονόματα έχουν αποδοθεί, όπου ήταν δυνατό, στο λατινικό αλφάβητο (εκτός από τις περιπτώσεις εκείνες στις οποίες η ελληνική τους γραφή έχει επικρατήσει κι έτσι βρίσκονται στο κείμενο). Τα ψευδώνυμα (με πλάγια) παραπέμπουν στα ονόματα ή αποκαλύπτονται σε αγκύλες (όταν πρόκειται για ξένα ονόματα). Η ψευδώνυμη, τέλος, γραφή του ονόματος προτιμάται όταν είναι η επικρατέστερη.

Σελ. 221
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/25/gif/222.gif&w=600&h=91515. Πάτσιου, "Διάπλασις των Παίδων"

Bentzon, Théodore [=Blanc Thérèse] 70, 71, 73

Bertin, Marthe 71

Bréhat, Alfred, de [=Guézenec Alfred] 79

Büchner, L. 171, 172

Γαβριηλίδης, Βλάσης 89, 90, 100, 174

Γαλάνης, Δημήτριος 27, 103

Γαλανός, Μιχαήλ 97

Γάτος της γειτόνισσας βλ. Γιαννουκάκης, Δ.

Γεώργιος, βασιλεύς 153, 163

Γιαννοπούλου, Μαριέττα 68, 125

Γιαννουκάκης, Δημήτριος 59

Γιαννουκάκης, Μιχαήλ 24

Γιαννούκος, Ιωάννης βλ. Περγιαλίτης, Γ.

Γλέζος, Πέτρος 68

Γούναρης, Δημήτριος 175

Γραβιάς βλ. Ηλιόπουλος, Β

Γρούνδμαν, Κόνραδ 104

Γρυπάρης, Ιωάννης 29

Carlyle, Thomas 157

Cassan, M. 73

Champagne, Maurice 80

Chancel, Jules 79, 80

Colomb, Joséphine Blanche 16, 79, 98

Cooper, James Fenimore 74

Coryell, John Russell 73

Courtin, M. 73, 74

Δάντης 89

Δάφνης, Στέφανος βλ. Ζωιόπουλος. Θρ.

Δελαβρυγιέρ, Σ. 79

Δελακώτσος, Δημήτριος 64 170

Δελμούζος, Αλέξανδρος 105, 109, 172, 182, 185

Δέλτα, Π.Σ. 67, 86, 87, 102, 105, 106, 197

Δημητράκος, Δ. 99

Δήμου, Σοφία 32, 73, 79

Διάκος, Αθανάσιος βλ. Χέλμης, Ιω.

Διαλεισμάς, Κωνσταντίνου 98, 99

Διπλωμάτης βλ. Τρικούπης, Σπ.

Διπλωμάτης Μέλλων βλ. Τρικούπης, Σπ.

Δουκάκης, Σπυρίδων Δ. 100

Δούκισσα των Σαλώνων βλ. Λαλαούνη, Αλ.

Δούξ της Ναυπάκτου βλ. Αθανασιάδης-Νόβας, Θ.

Δραγάτσης, Ιάκωβος Χ. 23, 99

Δρακίδης, Γεράσιμος 62, 63

Δρακούλης, Πλάτων 126, 157, 167

Δροσίνης, Γεώργιος 29, 33, 102

Δρόσος, Δημήτριος 66

Danrit [=Driant Em.-Aug] 80

Dante, Alighieri βλ. Δάντης

Defoe, Daniel 15

Denoyer, L. 79

Dickens, Charles 12, 70

Dourliac, Arthur 79

Dumas, Alexandre 11, 15

Dupin de Saint-André, F. 71, 72, 74

Dupuis, Eudoxie 79

Ε.Α. βλ. Μαρκέτου, Στ.

Ειμαρμένος Αιμίλιος βλ. Κουρτίδης, Αρ.

Έλλην Σημαιοφόρος βλ. Πατριαρχόπουλος, Κ.

Έλλην του Ολύμπου βλ. Τσοκόπουλος, Γ.

Έρμονας βλ. Βλαστός, Π.

Ευστρατιάδης, Ευστράτιος 24

Εφταλιώτης, Αργ. 88, 144, 197

Edison, Thomas 170

Ζαλοκώστας, Γεώργιος 85

Ζαμπέλιος, Ιωάννης 181

Ζαμπέλιος, Σπυρίδων 181

Ζερβός, Ιωάννης 171, 172

Ζέφυρος Βραδυνός βλ. Χατζιδάκης, Ν.

Ζήσιος, Κ.Γ. 99

Ζωιόπουλος, Θρασύβουλος 52

Fénelon 70, 157

Ferguson, A. 80

Flammarion, Camille 172

Fornel, E. 77

Franklin, Benjamin βλ. Φραγκλίνος, Β.

Gausseron, Β. 80

Génin, M. 75

Gennevraye, A. 15, 71, 76, 79

Σελ. 222
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/25/gif/223.gif&w=600&h=91515. Πάτσιου, "Διάπλασις των Παίδων"

Girardet, M. 80

Girardin, J. 79

Giron, Aimé 76, 79

Gorsse, Henry-Joseph, de 80

Ηγεμονίς Μικρά βλ. Μπούμη, Ρ.

Ηλιάδης, Γεώργιος 98

Ηλιόπουλος, Βασίλειος 65

Ηχώ Σμυρναϊκή βλ. Σολομωνίδης, Χρ.

Hameau, L. 79

Hetzel, Pierre-Jules 12, 13, 15, 16, 69, 70, 72, 75

Hodgson-Burnett, Frances-Eliza 79

Hugo, Victor 12, 157

Θεοτόκη, Ελένη 67

Θουκυδίδης 189

Ιγγλέσης, Νικόλαος Γ. 96, 97

Ιωάννου, Ευάγγελος βλ. Άγρας Τέλλος

Καβαλιέρος-Μαρκουΐζος, Θεόδωρος 99

Καβάσιλας, Ιωάννης 98

Καβάφης, Κ.Π. 89, 90, 181

Καββαδίας, Νίκος 64

Καζαντζάκη, Γαλάτεια 67, 102, 106, 107

Κακριδής, Γεώργιος 64

Κακριδής, Ιωάννης 24, 62, 64, 88

Καλαποθάκης, Μ.Δ. 95

Κάλβος, Ανδρέας 89

Καλλίβουλος Πολυάσχολος βλ. Ρούκης, Αρ.

Καλλιγάς, Παύλος 181

Καλλιτέχνις Μέλλουσα βλ. Λαμπίρη, Ελένη

Καλομοίρης, Μανώλης 64

Καμαρινάκης, Γιάννης 61

Καμπούρογλου, Δημήτριος Γρ. 16, 23, 85, 86, 87, 96, 145

Καμπούρογλου, Ιωάννης 86

Κανακάκη, Ειρήνη 98

Κανακάκης, Μιχαήλ Ε. 97

Καραμανλάκης, Αλέξανδρος 50, 151

Καρασούτσας, Ιωάννης 96

Καρβούνης, Νίκος 67

Καρδαράς Γ. 102

Καρκαβίτσας, Ανδρέας 191

Καρυωτάκης, Κώστας 68, 100, 102

Κατακουζηνός, Αλέξανδρος 22, 23, 32, 85, 86, 87, 96

Κεντρί βλ. Σταματίου, Στ.

Κινδύνης, Ιωσήφ 98

Κλεφτόπουλο του '21 βλ. Δελακώτσος, Δ.

Κοκκινάκης, Γ. Δ 102

Κόκκος, Δημήτριος 117

Κολοσσός της Ρόδου βλ. Δρακίδης, Γ.

Κονοπισόπουλος, Αντώνιος 20

Κορνίδου, Κατίνα 98

Κοτσελόπουλος, Νίκος Α. 97

Κουγιούλης, Γιάννης 60

Κουκορίκος, Δ. 173, 174

Κουρτίδη, Σταματίνα 24

Κουρτίδης, Αριστοτέλης 16, 20, 22,23,26,29,32,71,79, 85, 86, 87, 150, 186

Κριλώφ, Ιβάν 59, 85

Κρούσοβο Ρημαγμένο βλ. Σβώλος, Αλ.

Κύμα βλ. Παντερμαλής, Στ.

Κύμα Αφροστεφανωμένο βλ. Παράσχος, Κλ.

Κύμα Κορινθιακό βλ. Φιλύρας, Ρώμος

Κυριακίδης, Αντώνιος Κ. 66, 88

Κυριακίδου, Βασιλική Κ. 71

Κωνσταντινίδης, Αγαθοκλής 24

Κωνσταντίνος, βασιληάς 153, 154, 155, 158

Kerampoix, Y. 74

Krilof, Ivan βλ. Κριλώφ. Ι.

Kropotkine 168

Krumbacher, K 189

Λάβαρο Κυανόλευκο βλ. Χάρης, Πέτρος

Λαερτίδης βλ. Καλομοίρης, Μανώλης

Λαλαούνη, Αλεξάνδρα 65

Λαμπελέτ, Ναπολέων 98

Λαμπίρη, Ελένη 64, 65

Λαπαθιώτης, Ναπολέων 52, 53, 55

Λάρας, Φοίβος βλ. Κακριδής, Ιω.

Λασκαράτος, Ανδρέας 89

Λασκαρίδου, Αικατερίνη 104, 125

Σελ. 223
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/25/gif/224.gif&w=600&h=91515. Πάτσιου, "Διάπλασις των Παίδων"

Λάσκαρις, Νικόλαος 66

Λογοθέτη, Μελπομένη βλ. Merlier, M

Λουκάκος, Πέτρος Γ. 100

Λουλούδι Καλαματιανό βλ. Καμαρινάκης, Γιάννης

Lagerlöf, Selma 14

Latouche, Auguste 79, 80

Laumann, Ε. 80

Laurie, André [=Grousset, Paschal] 15, 75, 79

Legouvé, Ernst 70, 74

Lemonnier, C. 72

Lermont, J. 72

Le Roy, O. 76

Lightone, R. 80

Lux βλ. Ηλιόπουλος, Β.

Μαβίλης, Λορέντζος 151

Μαιρέ, Ιω. 79

Μακρή, Ουρανία 126

Μαλακάσης, Μιλτιάδης 88

Μανωλόπουλος, Γ. 100

Μαρία, πριγκήπισσα 163

Μαρκέτου, Σταυρούλα 24, 54, 88, 121, 175

Μαρμαριάδης, Ιωάννης βλ. Χάρης, Πέτρος

Μαρτινέγκου, Ελισάβετ 125

Μαρτινέλης, Γεώργιος 89, 96

Μάτεσις, Αντώνιος 66, 67

Μαυρίδης, Σέργιος 24, 62

Μελάς, Λέων 83, 85

Μελάς, Σπύρος 132

Μεσολογγιτάκι βλ. Τρικούπης, Σπ.

Μεσολογγίτης, Βασίλειος 62

Μεταξάς, Ιωάννης 65, 169

Μηλιαράκης, Σ. 99

Μιστριώτης, Γ. 184, 186, 188, 197

Μιχαηλίδης, Δώρος 132

Μιχαηλίδης, Κίμων 133

Μιχαλόπουλος, Θ. 103

Μπεκατώρος, Σπυρίδων 98

Μπενάκης, Νικόλαος 98

Μπουκάιμ, Σ.Ε. 79

Μπούμη, Ρίτα 63

Μυριβήλης, Στράτης 69

Μωραΐτης, Αναστάσιος 88

Macé, Jean 16, 69

Maël, Pierre [=Causse Charles και Vincent Charles] 79

Malot, Hector 70, 75, 79

Mario βλ. Τρικούπης, Σπ.

May, Sophie [=Clarke, Rebecca-Sophia] 79

Maygrier, R 79

Meade, L.T. 163

Merlier, Μέλπω 52

Νέμος Πλοίαρχος βλ. Μαυρίδης, Σ.

Νεύτων 170

Νέφος Ερυθρό βλ. Παρίσης, Ρ.

Νικητής της αύριον βλ. Παπανικολάου, Μ.

Νίνος βλ. Τρικούπης, Σπ

Νιρβάνας, Παύλος 197

Nanteuil P., de 79

Newbery, John 11

Newton βλ. Νεύτων

Nicole, G. 73

Οικονομίδης, Φ.A. 99

Οικονομόπουλος, Ιωάννης βλ. Φιλύρας, Ρώμος

Όλγα, βασίλισσα 152, 153

Όμηρος 117, 181, 188

Ορφανίδης, Θεόδωρος 96

Όψιμος Κρίνος βλ. Λαπαθιώτης, Ν.

Ο' Neves 80

Π.Ι.Φ βλ. Φέρμπος, Π.Ι.

Παλαιολόγος, Παύλος 62, 168

Παλαμάς, Κωστής 29, 32, 54, 102, 184, 196, 197

Παλαμάς, Λέανδρος 53, 54, 82, 88

Πάλλης, Αλέξανδρος 16, 86, 134, 179, 180, 191

Παναγιωτάτου, Αγγελική 125

Παναγιωτάτου, Αλεξάνδρα 125

Παναγιωτόπουλος, Ευ. Β. 91

Παναγιωτόπουλος, Ιωάννης Μ. 25, 88, 187

Παναγόπουλος, Π Δ. 24

Πάνας 132

Πανσέληνος, Ασημάκης 68

Πανταζής, Δημήτριος 91, 93

Παντερμαλής, Στέφανος 60

Παπά, Κατίνα 54, 55, 182, 189

Παπαδάκης, Βασίλειος 65, 168, 169

Παπαδιαμάντης, Αλέξανδρος 85, 89, 193

Σελ. 224
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/25/gif/225.gif&w=600&h=91515. Πάτσιου, "Διάπλασις των Παίδων"

Παπαδόπουλος, Νικόλαος Π. 19, 20, 23-29, 32, 61, 78,193, 194

Παπαμάρκου, Χαρίσιος 104

Παπανικολάου, Μήτσος 58, 59, 100

Παπαντωνίου, Ζαχαρίας 33, 87, 185

Παπαρρηγόπουλος, Δημήτριος 181

Παπαρρηγόπουλος, Κωνσταντίνος 181

Παπασωτηρίου, Γ. 105

Παπατσώνης, Τάκης 67

Παπαχαρίσης, Αθανάσιος 24

Παρασκευάς, Βλαδίμηρος 85

Παράσχος, Αχιλλέας 56, 96, 98, 193

Παράσχος, Κλέων 63

Παρίσης, Ριχάρδος 65

Παρορίτης, Κώστας 194, 196

Πασπάτης 132

Πατριαρχόπουλος, Κωνσταντίνος 24, 61, 62

Παύλος, βασιληάς 162

Περγιαλίτης, Γιάννης 24, 85, 87, 152

Πετρίτης, Αθ. 99

Πετρίδης, Παναγιώτης 66, 67

Πικρός, Πέτρος 102

Πίνδαρος 89

Ποιητής Μικρός βλ. Καββαδίας, Νίκος

Πολέμης, Ιωάννης 29, 86, 87, 100, 153, 180

Πολίτης, Λίνος 68

Πολυζωίδης, Αδαμάντιος 66

Πολυλάς, Ιάκωβος 189

Ποριώτης, Νικόλαος 24, 77, 79, 193, 196

Πουλί της καταιγίδας βλ. Χαιρόπουλος, Χρ.

Προβελέγγιος, Αριστομένης 29

Πτηνόν της ερήμον βλ. Κυριακίδης, Αντ.

Pech, Émile 79

Perrault, Charles 10, 11

Pestalozzi, Johann-Heinrich 14

Piazzi, Adriana 79

Ραγκαβής, Αλέξανδρος 56, 181, 182

Ρακτιβάν, Κωνσταντίνος 26

Ράλλης, Αρ. Ι. 102

Ράλλης, Δ. 175

Ράλλης, Ιωάννης 66, 67

Ρενιέρης, Μάρκος 181

Ροΐδης, Εμμανουήλ 189

Ρούκης, Αριστείδης 88

Renan, Ernest 171

Roland, Pierre 79

Rousseau, Jean-Jacques 9, 10, 14

Σαμαρτσίδης, Χριστόφορος 24, 32

Σακκορράφος, Μάρκος Δ. 93

Σβορώνος, Ιωάννης 67

Σβώλος, Αλέξανδρος 68

Σιγούρος, Μαρίνος 67, 88

Σκληρός Γ. 109

Σκόκος, Κωνσταντίνος 96

Σκυλίτσης, Ισιδωρίδης Ι. 98

Σολομωνίδης, Χρήστος 66

Σολωμός, Διονύσιος 56, 58, 89, 148, 179, 181, 182, 184, 189

Σουρής Γεώργιος 29, 88, 100, 191, 192, 193, 201

Σούτσος, Αλέξανδρος 181, 182

Σούτσος, Παναγιώτης 85, 182

Σπαταλάς, Γεράσιμος 102

Σπεράντσας, Στέλιος 102

Σπυλιόπουλος, Ν. 19

Σταματίου, Σταμάτιος 63

Σταματόπουλος, Ευστρ. βλ. Μυριβήλης, Στρ.

Στασινόπουλος, Μιχαήλ Δ. 25, 26, 44, 59, 60, 88, 190

Στεφανόπουλος, Ά. 186

Στέφανος, Δάφνης βλ. Κακριδής, Γ.

Στούρζας, Αλέξανδρος 85

Σωκράτης 116

Σωμάκη, Ιουλία 163

Scott, Walter 11

Stahl, Ρ.-J. βλ. Hetzel P.-J.

Ταγκόπουλος, Δημήτρης Π. 24, 98, 134, 196

Ταγκόπουλος, Πάνος 67

Τανταλίδης, Ηλίας 85, 181

Ταρσούλη, Γεωργία 22, 67, 182

Τολστόι, Λέων 164

Τραγούδι της λευτεριάς βλ. Κακριδής, Ιω.

Τρικ βλ. Τρικούπης, Σπ.

Τρικούπης, Κωνσταντίνος 55

15

Σελ. 225
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/25/gif/226.gif&w=600&h=91515. Πάτσιου, "Διάπλασις των Παίδων"

Τρικούπης, Σπύρος 55, 81, 124

Τσαγκαλάκης, Πέτρος Ν. 100

Τσιτσεκλής, Παντ. 98

Τσοκόπουλος, Γεώργιος 44, 64

Taizé, Suzanne, de 76

Tolstoi, L. βλ. Τολστόι, Λέων

Ύμνος Εθνικός βλ. Δρόσος, Δ.

Vadier, Berthe [=Benoit, Céleste-Vitaline] 72, 73, 74, 76

Valdés, A. 80

Verne, Jules βλ. Βερν, Ι.

Wailly, Léon, de 70

ΦΑΚ βλ. Φακίρης, Γ.

Φακίρης, Γεώργιος 24

Φαλτάιτς, Κώστας 67

Φαναριώτης βλ. Μεσολογγίτης, Β.

Φέρμπος, Παναγιώτης Ι. 24, 32, 72, 75, 76, 79, 85, 94, 96

Φιλήντας, Μένος 102, 196

Φιλύρας, Ρώμος 66

Φλοίσβος του Ευξείνου βλ. Πολυζωίδης, Αδ.

Φούριος βλ. Κουγιούλης, Γ.

Φραγκλίνος, Βενιαμίν 74

Φωτιάδης, Φώτης 105, 106

Χαιρόπουλος, Κωστής 64

Χαιρόπουλος, Χρήστος 63, 64

Χαλκοκονδύλης, Ιωάννης 64

Χάρης, Πέτρος 24, 61, 88, 187

Χατζιδάκη, Φούλα 24

Χατζιδάκης, Νικόλαος 24, 51, 88, 134, 138, 156, 201

Χατζόπουλος, Μήτσος 88, 201

Χέλμης, Ιωάννης 24, 59

Χλωμός Παύλος βλ. Παλαιολόγος, Π.

Χριστόφορος, πρίγκηπας 162

Χρυσοβελώνης 132

Ψαρράς, Μ.Δ. 102

Ψυχάρης, Γιάννης 191, 192, 193, 196

Σελ. 226
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/25/gif/227.gif&w=600&h=91515. Πάτσιου, "Διάπλασις των Παίδων"

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ

1. Το εξώφυλλο του πρώτου τεύχους της Διάπλασης: Η Διάπλασις των παίδων, έτος Α', αρ. 1, Φεβρουάριος 1879, σ. 1.

2. Νικόλαος Π. Παπαδόπουλος, αυτ., τόμ. 16, αρ. 20-21, 18 και 25 Απριλίου 1909, σ. 171.

3. Αριστοτέλης Π. Κουρτίδης, αυτ.

4. Γρηγόριος Ξενόπουλος, αυτ.

5. "Οι βραβευθέντες εις τον Η' Διαγωνισμον ξεσπαθώματος", αυτ., τόμ. 16, αρ. 43, 26 Σεπτεμβρίου 1909, σ. 349.

6. Τέλλος Άγρας, αυτ., τόμ. 26, αρ. 22, 27 Απριλίου 1919, σ. 172.

7. Ναπολέων Λαπαθιώτης, αυτ., τόμ. 13, αρ. 4, 24 Δεκεμβρίου 1905, σ. 30.

8. Λέανδρος Παλαμάς, αυτ., τόμ. 13, αρ. 31, 1 Ιουλίου 1906, σ. 247.

9. "Παίζουσαι αι μικραί κόραι ενησχολούντο εις οικιακάς εργασίας.", αυτ., έτος Α', αρ. 11, 2 Δεκεμβρίου 1879, σ. 161.

Σελ. 227
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/25/gif/228.gif&w=600&h=915 15. Πάτσιου, "Διάπλασις των Παίδων"

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 228
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/25/gif/229.gif&w=600&h=91515. Πάτσιου, "Διάπλασις των Παίδων"

LE MAGAZINE FORMATION DES ENFANTS

(1879-1922)

LE MODÈLE ET SA CONSTRUCTION

VIKY PATSIOU

Résumé

La Diaplasis se distingue des autres magazines pour enfants pour au moins deux raisons: sa longévité (elle paraît de 1879 à 1948) et la participation des lecteurs à l'élaboration de ses colonnes (dès 1910, sur les huit pages de chaque numéro, deux expriment ou reflètent la situation de l'enfance). Les données chiffrées sont rares: 8-10.000 lecteurs en 1906, 3.000 abonnés en 1909, 6.000 abonnés en 1920. Sa diffusion géographique est très large: Grèce, Turquie, Égypte. Russie, Angleterre, Italie, Bulgarie, Chypre, Amérique. Ses modèles sont français, principalement des traductions du Magasin d'éducation et de récréation, signées du traducteur ou adapteur grec sans toujours mentionner le nom de l'auteur. La Diaplasis est destinée aux enfants et aux adolescents, mais elle est également lue par des élèves finissant le lycée, des étudiants de l'Université, ainsi que leurs parents. Ses jeunes amis sont «soit riches, soit tout simplement aisés, quelquefois même pauvres»; grands, ils deviendront des scientifiques illustres, des lettrés ou artistes éminents, des commerçants honnêtes, banquiers ou industriels. Les collaborateurs, mis à part les protagonistes Aristotelis Kourtidis jusqu'en 1894 et Grigorios Xénopoulos jusqu'en 1947, sont légion,

Σελ. 229
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/25/gif/230.gif&w=600&h=91515. Πάτσιου, "Διάπλασις των Παίδων"

des noms connus comme: Al. Catacousinos, Christophoros Samartsidis, Aristidis Roukis, Nikos Poriotis, ou bien sous pseudonyme : Philomèle, Sapho, C'est-à-dire, Nicolas Épique, Mexicain, etc.

La Diaplasis sera tout un monde avec ses abonnés, associations de lecteurs, pseudonymes, albums, signe distinctif, même des chapeaux marins portant son nom sur le ruban. Dans nombre de familles, les pseudonymes remplaceront les noms des enfants. Dans l'ensemble de ces pseudonymes proposés par les abonnés et acceptés par le magazine, se dessine le monde des impulsions romantiques de l'enfance (Âme éthérée, Étoile de l'aube) aussi bien que des ambitions très concrètes (Futur diplomate, Futur amiral). Hormis ceux dont la signification est neutre, une autre catégorie de pseudonymes provient du lieu d'origine des abonnés (Smyrne, Kroussovo saccagé), des héros de romans-feuilletons (Pierre Rionsay, Lucie Malo) ou encore de la production littéraire contemporaine (Le Rocher rouge, La Poupée de cire). La catégorie des pseudonymes, plus significative d' un point de vue historique, est celle qui témoigne des tendances et recherches culturelles et idéologiques de l'époque, de leur existence et de leur acceptation, ainsi que de la sensibilisation des lecteurs vis-à-vis des événements historiques, des développements scientifiques et techniques, du climat politique. Cette catégorie de pseudonymes pourrait par elle-même tenir le rôle de témoin historique.

L'importance littéraire et historico-littéraire de la Diaplasis est multiple. Elle fait connaître à temps avant leur publication à ses jeunes lecteurs l'oeuvre des poètes et des prosateurs; elle suit de près l'activité éditoriale en publiant des extraits des derniers recueils poétiques; elle offrira l'occasion à plusieurs de ses abonnés de voir imprimées leurs ambitions littéraires et précoces et tester ou bien découvrir leurs vocations et leur talent.

Σελ. 230
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/25/gif/231.gif&w=600&h=915 15. Πάτσιου, "Διάπλασις των Παίδων"

La Diaplasis s'adresse à un pubic qui n'a pas encore atteint sa majorité; l'univers idéal des adultes sera le modèle pour une réforme morale des jeunes. Le didactisme est résumé dans des formes narratives brèves où, le plus souvent, le développement de l'action obéit à la nécessité de mettre en évidence un préecepte moral; l'intrigue, le héros et le dénouement sont prédéterminés par des objectifs moraux. Ces récits se terminent par une morale concise et explicite, constituant la formulation essentielle du prétexte narratif qui l'a étayée et développée par la fiction. De ce point de vue, le temps n'apporte pas de changements considérables à la forme et au contenu (la langue mise à part).

La définition ou les synonymes du «bien» en tant que concept moral consiste pour l'enfance et compte tenu du système de valeurs que la Diaplasis veut inspirer à ses jeunes lecteurs, en l'amour et le respect des pauvres, le sacrifice de soi, l'entretien des parents quand ils seront vieux, la patience, le courage, la philanthropie, la charité, etc. À l' inverse le «mal» est décrit par le mépris des pauvres, l' infraction aux ordres paternels, la cruauté, la curiosité, l'avarice, l'oisiveté, l'orgueil, etc. Dans ce système de valeurs global, nous pouvons discerner les qualités et défauts par excellence masculins ou féminins. C'est la prodigalité, l'égoisme et la coquetterie qui constituent les principales faiblesses féminines; la peur, l'unique masculine. Les hommes doivent être courageux et héroïques, tandis que les mots "femme" et "cuisinière" désigneront à un certain moment une seule et même chose.

En dehors des oeuvres en prose, la poésie aussi, dénuée d'effet esthétique et ayant la rime comme seul souci formel, servira souvent les strictes nécessités de l'éducation morale.

À travers les formes narratives brèves, de caractère didactique, est projetée aussi la configuration imaginaire et idéale d'une organisation sociale, sans conflits et sans impasses. Pour créer cette image, on idéalise, on omet et on passe sous

Σελ. 231
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/25/gif/232.gif&w=600&h=91515. Πάτσιου, "Διάπλασις των Παίδων"

silence. Ce qui est visé à chaque fois est le bonheur individuel et une position dans l'harmonie sociale. Le corps social est constitué par les riches (commerçants, avocats, propriétaires, banquiers, entrepreneurs) et par les pauvres. À ce dernier groupe peuvent appartenir le prêtre, le mendiant, le berger, le menuisier, le boulanger, l'ouvrier, l'artisan, le laboureur, le meunier. Le médecin apparaît comme bienfaiteur, le prêteur, le député, le maire et le policier indiquent leur fonction sociale.

Les rapports entre ces deux groupes du corps social sont harmonieux, réciproques et complémentaires. Les riches ne doivent pas mépriser les pauvres car ceux-ci leur rendent des services, travaillent et possèdent éventuellement des qualités morales. La vertu la plus grande des pauvres est l'honnêteté et le dévouement leur trait principal.

Le travail, identifié souvent au travailleur consciencieux, constitue la vertu sociale par excellence; tout le monde devrait travailler y compris les nobles et les riches. Le travail est le sens et le but de la vie, source de satisfaction et de joie, ainsi qu' occasion de perfectionnement moral; son contraire, c'est la paresse. Associé à lépargne et à la persévérance, il peut conduire à l'acquisition de la richesse. Être travailleur est une condition nécessaire mais non pas suffisante du bien-être matériel; par contre, l'indigence est due presque exclusivement à l'attitude négative de l'individu vis-a-vis du travail.

Quand la transition d'une situation économique à l'autre n'est assurée ni par la bienfaisance, ni par le travail, la mobilité sociale est remplacée par l'équilibre et la stabilité sociales. Dans le cas contraire, où le désir de changer de rôle ou de position persiste, les conséquences sont souvent désastreuses. Cette formulation du même message, est complétée par la définition du bonheur en tant que vertu sociale: «Le vrai bonheur consiste à se contenter de son destin». La voie est à sens unique ou bien sans issue.

Σελ. 232
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/25/gif/233.gif&w=600&h=915 15. Πάτσιου, "Διάπλασις των Παίδων"

À part la dimension pédagogique du magazine, constatée dans des proportions de modèles moraux et dans l'esquisse d'une organisation déterminée de la société, un autre axe thématique pourrait concerner les faits réels, ainsi que leur reflet idéologique, formulés et vécus par la jeunesse de sa propre façon, une fois celle-ci devenue sujet et objet de l'histoire. Pendant toute la durée du magazine, le terme d'histoire et les significations de ce mot sont redéfinis, se complètent mutuellement, changent de contenu et servent des intentions différentes. L'histoire devient moyen pédagogique, passé, présent, actualité, façonne la conscience nationale; elle inspire et guide. L'identité grecque, la mise en valeur des traits nationaux, ainsi que l'effort de création d'une physionomie nationale, constituera un des principaux soucis des rédacteurs du magazine pour longtemps. Le «caractère national» concerne avant tout les noms, la langue, la tradition musicale et les usages, est défini par opposition à ce qui est étranger, soutenu par le passé glorieux, il est source de fierté. Parmi les événements, qui ont positivement ou négativement marqué l'histoire néohellénique, la Diaplasis de la période examinée commente en détail ou par allusions la guerre de 1897, la lutte pour la Macédoine, les guerres balkaniques, la première guerre mondiale et la catastrophe d'Asie Mineure.

Σελ. 233
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/25/gif/234.gif&w=600&h=915 15. Πάτσιου, "Διάπλασις των Παίδων"

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 234
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: «Η Διάπλασις των Παίδων» (1879-1922)
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 215
  15. Πάτσιου, "Διάπλασις των Παίδων"

  ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  Α΄ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

  Αθηναΐς, έτος 1ο-6ο, Αθήνα 1876-1881

  Εθνική Αγωγή, έτος 1ο-7ο, Αθήνα 1898-1904

  Ελληνόπαις, έτος 1ο-3ο, Αθήνα 1912-1914

  Εφημερίς των μαθητών φιλολογική και των ειδήσεων, έτος 1ο-6ο, Αθήνα 1852-1857, από το 3ο έτος μετονομάζεται σε Εφημερίδα των φιλομαθών

  Εφημερίς των παίδων, έτος 1ο-26ο, Αθήνα 1868-1893

  Εφημερίς των σχολείων, έτος 1ο, Αθήνα 1880-1881

  Magasin d' éducation et de récréation, Παρίσι 1864-1915

  Η Νέα Γενεά ή Γενεά των προσκόπων, έτος 1ο, Αθήνα 1916-1917

  Παιδαγωγικόν Σχολείον, έτος 1ο-5ο, Αθήνα. 1883-1887

  Παιδική Αποθήκη, έτος 1ο, Αθήνα 1836

  Παιδική Βιβλιοθήκη, τεύχ. 1ο-2ο, Αθήνα 1880-1882

  Παιδική Εφημερίς, έτος 1ο, Αθήνα 1896

  Παιδική Χαρά, έτος 1ο-16ο, Αθήνα 1921-1936

  Παιδικόν Περιοδικόν, έτος 1ο-3ο, Αθήνα 1889-1891

  Παιδικός Αστήρ, έτος 1ο-2ο, Αθήνα 1912-1913

  Παιδικός Κόσμος, έτος 1ο, Αθήνα 1918

  Περιοδικόν των μαθητών έτος 1ο, Αθήνα 1891

  Η Φιλόστοργος μήτηρ, έτος 1ο-5ο, Αθήνα 1862-1866