Συγγραφέας:Διεθνές Συμπόσιο
 
Τίτλος:Actes du Colloque International, Historicité de l’ enfance et de la jeunesse
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:6
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:1986
 
Σελίδες:709
 
Αριθμός τόμων:1 τόμος
 
Γλώσσα:Γαλλικά
 
Θέμα:Βιβλιογραφία
 
Διεθνή Συμπόσια
 
Κοινωνική ενσωμάτωση
 
Μαθητεία και εργασία
 
Νεανικά έντυπα
 
Νεανικές οργανώσεις
 
Νοοτροπίες και συμπεριφορές
 
Παιδεία-Εκπαίδευση
 
Τοπική κάλυψη:Ευρώπη
 
Περίληψη:Πρόκειται για μετάφραση στα γαλλικά των Πρακτικών του πρώτου επιστημονικού συμποσίου, που διοργάνωσε η επιτροπή του ΙΑΕΝ σε συνεργασία με την Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού. Το συμπόσιο, με θέμα «Ιστορικότητα της παιδικής ηλικίας και της νεότητας», έγινε στο αμφιθέατρο του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών από τη 1 έως τις 5 Οκτωβρίου 1984.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 32.23 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 347-366 από: 716
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/15/gif/347.gif&w=600&h=9156. Actes du Colloque, Historicite ...

pour la propreté et l'entretien du ménage, tandis que Ekaterini Varouxaki (1923) considère la santé comme base de la richesse et consacre la plus grande partie de son livre à son acquisition et sa conservation. Mais, même au sujet de ces livres, on ne peut affirmer s'ils ont été effectivement utilisés dans l'enseignement et à quelle ampleur. L'enseignement de cette matière dans les "lycées" de filles n'était pas nécessairement basé sur un manuel.

D'après les témoignages de femmes qui ont fréquenté le "lycée" avant la guerre, il semblerait que l'économie domestique était enseignée sans manuels; on insistait le plus souvent sur les travaux manuels et la couture.

Les premiers manuels utilisés systématiquement dans l'enseignement secondaire, mais aussi dans les écoles de travaux ménagers, furent les Notions de puériculture de Eustathia Lambrou (1953) et les Éléments sur les aliments et ses applications à la préparation de la nourriture de Eustathia Lambrou et de Ekaterini Alexopoulou (1956). L'économie domestique-Diététique et savoir-vivre de Eugénie Xirotiri et de Popi Chourdaki (1959), ainsi qua la Puériculture et Thérapeutique de Eugénie Xirotiri publiée plus tard, ont eu un grand retentissement et connurent de nombreuses rééditions.

Ces premiers ouvrages sont suivis par un grand nombre de manuels. Jusqu'en 1983 plus de trente livres ont paru, la plupart publiés après 1970. Les manuels sont rédigés sur la base du programme analytique de l'économie domestique pour chaque classe et reçoivent l'autorisation de publication du ministère de l'éducation. Les enseignants ont le droit d'utiliser n'importe lequel des ouvrages autorisés5.

——————————

5. Même si nous savons que les manuels d'après-guerre ont été utilisés dans l'éducation, il nous faut signaler que leur seule lecture ne suffit pas à se faire une idée du contenu de l'enseignement de cette matière ni de son impact.

Les livres scolaires s'adressent à la jeunesse, mais ne fournissent pas d'indications sur les réactions des enfants à ce qui y est écrit. De même, les livres révèlent le contenu de la leçon comme celui-ci est formulé par les auteurs ou encore, souvent, comme ils est agréé par l'État, et non pas comme il est façonné dans la pratique de l'enseignement. Cet écart est considérable dans le cas de l'économie domestique. Avec d'autres matières secondaires (musicales, techniques, la gymnastique), elle semble échapper suffisamment au formalisme et à l'uniformité qui, comme l'ont signalé A. Dimaras (2, 1984) et Ch. Noutsos (1979) prévalent dans l'enseignement grec. D'après les témoignages de professeurs d'économie domestique, l'enseignement de cette matière avait un caractère "libre", résultant de la nécessité dans laquelle se trouvaient les professeurs à adapter la leçon "aux besoins des élèves", c'est-à-dire aux données sociales présentes à chaque fois, et aussi de ce que la "conformité" à la lettre des programmes détaillés ne faisait pas l'objet d'un contrôle direct de l'État.

Σελ. 347
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/15/gif/348.gif&w=600&h=915 6. Actes du Colloque, Historicite ...

Comme c'est aussi le cas pour les livres de Zygouras, Léontias, Pratsika et Varouxaki dans les manuels d'après-guerre le «domicile» comprend le foyer, le mobilier, les membres de la famille et les serviteurs, rarement mentionnés dans les livres plus récents et toujours en ajoutant «s'ils existent». Chaque ouvrage traite pourtant en détail une ou plusieurs dimensions et fonctions particulières de la maison, c'est-à-dire qu'il se réfère à des domaines distincts de l'économie domestique correspondant aux parties de la matière à enseigner, définies par les programmes analytiques.

Le terme d'économie domestique n'apparaît pas souvent dans ces textes spécialisés. Dans les domaines de l'habillement, de l'habitat et de la connaissance des aliments ou diététique, l'accent est mis avant tout sur la description des matières premières, de la composition, fabrication et traitement du tissu, de l'habitation (y compris le mobilier) et des aliments ainsi que sur l'estimation des biens matériels d'après des critères d'hygiène, d'esthétique et pratique. Ces domaines correspondent à des thèmes considérés comme appropriés aux élèves les plus jeunes, tandis que l'éducation familiale, traitant des rapports inter-familiaux, du budget familial, de la puériculture et de l'éducation des enfants, est d'habitude enseignée dans les classes supérieures. La thérapeutique concerne ceux qui s'adressent aux malades à domicile et l'éducation sociale développe les obligations du savoir-vivre. Ces domaines accompagnent le plus souvent la connaissance des aliments ou l'éducation familiale.

Cette économie domestique de l'après-guerre, à dimensions multiples, est bien plus proche de celle de Léontias que de la stricte observance par Zygouras des questions concernant la richesse. Il semble cependant que bien que l'économie domestique ne recouvre qu'une faible partie de l'emploi du temps des élèves (Noutsos, 1979: 328-329), la matière s'élargit pour englober des notions pratiques et théoriques, qui auparavant appartenaient à des matières particulières. Ainsi, l'enseignement des travaux manuels et de la couture est incorporé au domaine de l'habillement —les manuels appropriés contiennent au minimum souvent les points les plus élémentaires— tandis que la puériculture et la pédagogie deviennent à leur tour partie prenante de l'économie domestique6.

——————————

6. L'économie domestique enseignée au lycée comprend des notions et des consignes sur l'éducation des enfants, enseignées auparavant dans les matières pédagogiques et contenues dans des ouvrages spécialisés, comme la Pédagogie domestique ou de l'éducation des enfants à domicile, de Ar. Spathakis (1889) ainsi que

Σελ. 348
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/15/gif/349.gif&w=600&h=9156. Actes du Colloque, Historicite ...

Le contenu des livres varie surtout d'après leur sujet. A l'intérieur de chaque domaine les manuels se recoupent dans une grande mesure quant aux connaissances fournies, l'ordre des textes et parfois même dans la formulation. Cependant, en même temps que par leur adaptation en langue populaire et souvent par l'adjonction de photos, les manuels qui paraissent vers la fin des années 70 et jusqu'en 1983 présentent quelques innovations dans leur contenu par rapport aux premiers ouvrages de l'après-guerre. Les références à la tradition gréco-chrétienne se font rares ou disparaissent, les rapports entre les membres de la famille apparaissent plus égalitaires, la hiérarchie familiale moins rigoureuse, l'éducation des enfants met aussi l'accent sur des valeurs comme la créativité et l'initiative, les chapitres sur l'éducation sociale mentionnent la «simplification» survenue dans les règles du savoir-vivre et, enfin, c'est la consommation qui est proposée comme fonction de base du ménage: l'éducation du consommateur accompagne la connaissance des aliments aussi bien que l'éducation familiale. Ces changements sont le résultat d'ajouts et de coupures des textes de base correspondants plus anciens, ce qui n'équivaut pas à une refonte radicale des manuels7. L'objectif permanent des ouvrages en question reste toujours la préparation des femmes aux tâches domestiques.

Certains auteurs mentionnent directement les buts de la matière et de leurs ouvrages qui sont la préparation des futures épouses, mères et ménagères; elles mentionnent aussi la vocation innée des femmes qui les rendent, seules, aptes au travail domestique, aussi bien que de leurs besoins qui sont satisfaits par leur apport continuel. Eustathia Lambrou cite par exemple (1953: 118) «les mots de saint Paul 'La femme sera sauvée par l'enfantement et l'éducation de ses enfants' (I ép. à Tim. b15)»; Eugénie Xirotiri (1959: 4) explique que son livre vise à la transmission des notions que doit avoir «une bonne ménagère pour qu'elle puisse répondre aux besoins vitaux de sa famille» et Varvara Trombeta (1973: 5) dit entre autres que la leçon «essaie de préparer les mères de la nouvelle génération à se montrer dignes de leur rôle».

——————————

l'ouvrage de G. Manousos, qui consacre aussi un chapitre spécial à des conseils «sur la probité des mœurs, la décence et la bonne conduite» (1884: 224-238).

7. Dans les grandes lignes, ces innovations visent à moderniser en quelque sorte les valeurs et les modèles qui reproduisent l'amalgame idéologique pré-bourgeois, comme le constate A. Frangoudaki (1978: 135-137), dans les livres de lectures qui orientent les enfants vers les conceptions et les modes de vie traditionnels de la vie rurale (Frangoudaki, 1978: 49), les livres d'économie domestique mettent en avant la vie à la ville.

Σελ. 349
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/15/gif/350.gif&w=600&h=9156. Actes du Colloque, Historicite ...

Ces livres cependant, ainsi que tous ceux qui ne comportent pas de mentions directes à la destinée des femmes en général, prodiguent des renseignements et des estimations formulés de manière impersonnelle concernant les matières premières ou la confection des produits, laquelle présuppose un travail hors domicile et spécialisé (ils dissertent par exemple sur la fabrication de tissus, produits d'hygiène, tapis industriels, meubles, le traitement d'aliments etc.) Les informations "objectives" dans ces livres côtoient des descriptions des devoirs de la ménagère et des conseils, formulés souvent d'une manière également impersonnelle, ce qui confère un caractère officiel et objectif aux exigences du travail domestique8. Les règles de travail contenues ou présumées, dans les livres visent à minimiser le temps et l'argent requis pour chaque tâche et à obtenir le maximum de rendement pour la ménagère dans chacune d'elles. L'usage rationnel du temps ne réduit pas malgré tout le temps global de son travail, mais lui permet avant tout d'en faire davantage9.

Les descriptions neutres du mobilier répondent d'une manière également objective à la question "que doit contenir une maison?" La description détaillée de divers articles trahissent peut-être chez les auteurs une tendance au formalisme. Cependant, au moins dans les ouvrages plus anciens, les descriptions du genre: qu'est-ce qu'une cuvette de cabinet, un bidet, une cuisinière électrique, etc., visaient plutôt à recommander ses articles à des élèves probablement non familiarisées avec l'équipement moderne. Les conseils sur l'usage et l'installation de divers objets d'équipement présupposent leur existence en tant qu'éléments indispensables de la maison moderne.

——————————

8. En analysant les témoignages recueillis auprès des ménagères anglaises, Ann Oakley (1974: 110-112, 183-184) écrit que les règles et critères du travail leur permettent de percevoir les travaux particuliers comme un tout, "un travail", de manifester leur responsabilité personnelle envers la maison, et enfin que la satisfaction que ressentent les ménagères à cause de leur travail dépend de leur conformité au exigences du ménage par le respect de règles et de critères. Les ménagères objectivent ces exigences et ces règles -elles les ressentent comme quelque chose d'extérieur, sentiment qui justement semble être renforcé par les manuels scolaires. Toujours d'après les découvertes de Oakley, les règles et critères contribuent au prolongement des travaux: les heures de travail de la ménagère sont d'autant plus nombreuses que ses exigences sont plus élevées.

9. C'est le contraire qui aurait constitué un paradoxe, puisque, comme le signale le groupe de travail de Skoupa (1979: 75), le travail domestique se présente pour les femmes comme prolongement naturel ou bien comme vérité de leur existence, comme un devoir qui va de pair avec leur amour des personnes auxquelles elles

Σελ. 350
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/15/gif/351.gif&w=600&h=915 6. Actes du Colloque, Historicite ...

Parmi les innovations qui apparaissent dans les manuels parus après le milieu des années 70, les mentions du travail des femmes hors domicile sont particulièrement intéressantes; celles-ci deviennent plus détaillées dans les ouvrages plus récents, sans pourtant faire référence à des professions précises.

Ce nouveau statut des femmes suscite des commentaires isolés qui encouragent les hommes à participer aux travaux domestiques; ils doivent à présent aider à la maison. Ces commentaires n'annulent pas pour autant le caractère primordial de l'occupation féminine dans la maison. C'est ainsi que, dans le même manuel et qui plus est à la même page (Papageorgiou, 1983: 31) l'homme est incité «à prendre conscience qu'il a exactement les mêmes responsabilités que sa femme en ce qui concerne le ménage et les enfants», et la mère d'enfants en bas âge qui travaille est informée que «la solution la meilleure à son problème consiste à ne pas travailler pendant leurs premières années (1-5 ans)»; (on adjoint à ces commentaires la photo d'un père travaillant dans une cuisine ultra-moderne avec ses deux enfants).

Le caractère très limité des «solutions» proposées ainsi que leur fréquente annulation par des commentaires, qui présupposent une identification de la femme à la maison, témoignent de la conception

——————————

rendent des services. En tant que devoir donc, elle n'a aucune matérialité ou signification économique, mais seulement une signification éthique.

10. N. Skouteri-Didaskalou (1980: 35-49) parle des femmes coincées entre la production et la reproduction en général, ainsi que du caractère «de réserve» du travail hors foyer des femmes, qui répond aux exigences du capital et de la famille, en se référant (1980: 46) au caractère indicatif de la contradiction mise en avant entre le rôle des femmes à domicile et dans la production.

La façon dont le capital s'accommode ou juge indispensable la prise en charge du travail domestique par les femmes, et comment celle-ci contribue à l'exploitation de la main-d'œuvre est l'objet d'amples débats et polémiques qui dépassent les limites de ce rapport. La complexité de cette question ne doit cependant pas faire oublier que confier les travaux domestiques aux femmes, non seulement facilite de plusieurs manières la domination des membres mâles de leur classe sociale dans la production, mais aussi leur offre de grandes gratifications à domicile.

Le «non-travail» des femmes est indispensable à la survie des hommes (Rowbotham, 1974: 113). Les références aux objectifs et aux fonctions de la famille en général, qui abondent dans les livres, dissimulent le coût et les significations différentes qu'ont ceux-ci pour chacun de ses membres.

Quant au caractère primordial, selon les manuels, de l'entretien de la maison par les femmes qui travaillent, il semble que celui-ci soit de toute façon maintenu, d'après des données montrant que les femmes travaillant dans les pays du capitalisme avancé se chargent de la plus grande partie du travail à la maison (Hartmann, 1981: 27).

Σελ. 351
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/15/gif/352.gif&w=600&h=915 6. Actes du Colloque, Historicite ...

que les redistributions des rôles dont l'espace privé est susceptible, sont limitées. Les travaux que la ménagère doit alors confier aux membres de la famille doivent s'accorder à leur sexe et à leur âge: les garçons doivent ranger leurs affaires, les filles mettre la table, le père faire les courses etc. (Trombeta 1979: n. III 38). Ces redistributions ont encore pour objectif le fonctionnement normal de la maison et la possibilité, de faciliter la tâche de la ménagère, tandis qu'elles ne l'aident pas du tout à assumer ses responsabilités en dehors de la maison. Le travail hors domicile est donc pour la femme une complication et une responsabilité supplémentaires auxquelles elle doit s'adapter: «il faut qu'elle soit calme et non pas angoissée, sourire et non pas gémir (...) elle ne doit pas jouer à la victime» (Trombeta 1979, n. III 38). Les responsabilités féminines pas excellence ne changent pas; ce sont celles de ménagères envers leur mari et leurs enfants à la maison. Le revenu de leur travail (quand il est mentionné) est présenté comme un supplément et les problèmes des «femmes au travail» (titre des chapitres concernés) comme résultat de leurs rôles différents (et en fin de compte contradictoires) à la maison et au travail10. Mais «travaillant doublement dans et hors de la maison (la femme) assume intégralement ses obligations familiales et sociales» (Sdrin-Sfakianos 1977: 125).

Les manuels publiés jusqu'à la fin des années 70 ne s'adressaient par définition qu'aux jeunes filles. Par contre, ceux qui ont circulé après 1978 ont été enseignés dans des classes mixtes. Dans tous les livres, on retrouve des formules neutres, vagues ou ambiguës quant au genre des personnes qui sont chargées des diverses activités ainsi que des recommandations à la première personne du pluriel. Mais dans les livres plus récents, les formules qui concrétisent et clarifient des expressions comme «la personne», «les parents», «l'homme» ou «la famille» en déterminant la distribution des rôles parmi les membres de la famille, désignent en même temps le mode par lequel des commentaires divers concernent des élèves des deux sexes. Ainsi par exemple, Ariane Gardelea (1983: 108) après avoir mentionné les qualités «que doit posséder la personne qui se chargera des soins au malade» dans le titre du chapitre concerné, elle explique que «la personne la plus appropriée pour soigner le malade est son parent le plus proche, sœur, mère, épouse» et juste après elle utilise les formules de rechange, «l'infirmier ou l'infirmière»11.

——————————

11. Le manuel de la première classe du secondaire (Kokkevi, Kokolaki-Fadel, Khasapidou, Dekavalla) publié en 1984 sort des limites de ce rapport, justement parce qu'il représente la première tentative systématique de moderniser cette matière. C'est le premier ouvrage d'économie domestique à être édité par l'O.E.D.B. (Organisme

Σελ. 352
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/15/gif/353.gif&w=600&h=915 6. Actes du Colloque, Historicite ...

Les différences de contenu entre les ouvrages de Léontias et de Zygouras, l'écart qui les sépare dans le temps des manuels plus récents, la thématique variée de ceux-ci quelques différences entre les plus anciens et les plus récents parmi eux, l'évolution signalée enfin quant à l'accès des femmes à l'école ainsi que quant à l'orientation générale des filles rendent difficile la comparaison entre les ouvrages de la fin du 19ème siècle et les plus récents. Nous prendrons cependant le risque de formuler quelques constats préliminaires sur la base de cette première présentation critique et sélective des livres.

Dans les grandes lignes, les objectifs des manuels d'après-guerre coïncident avec ceux des ouvrages de Zygouras et de Léontias en ce qu'ils préparent les élèves à leur mission future au foyer. La notion de foyer en tant qu'ensemble qui exige d'être administré recule néanmoins plus tard devant le concept de ménage, dont le fonctionnement dépend presque exclusivement de la capacité ménagère à mener à bout les tâches domestiques particulières. Le modèle de la maîtresse de maison, qui organise le fonctionnement du foyer et confie maints travaux au personnel de service, est remplacé par le modèle de la ménagère qui se débrouille toute seule12. Les «facilités» dont elle dispose compensent l'absence de domestiques et maintiennent la propreté et l'ordre requis à des niveaux élevés. Toujours par rapport aux ouvrages précédents, les manuels d'après-guerre fournissent beaucoup plus d'informations et de notions techniques concernant le mobilier et les aliments.

Léontias et plus encore Zygouras accordent une grande importance à la contribution de l'administration rationnelle du foyer, à l'entretien

——————————

d'éditions des livres d'enseignement) il précède les manuels à paraître prochainement de la deuxième et troisième classes et présente des changements considérables dans le contenu, l'organisation et la présentation. Ayant comme sous-titre «pour une vie meilleure», il s'adresse à des élèves des deux sexes en mettant grandement l'accent sur l'expression de la personnalité et les rapports à l'intérieur du foyer, en contestant souvent la division «normale» du travail domestique. Sa publication est, au moins en partie, le résultat des efforts des représentants de cette profession et satisfait l'une de leurs nombreuses revendications syndicales. Il faut néanmoins remarquer que cette tentative de modernisation se matérialise et surtout reçoit le concours de l'État après que cette matière soit aussi enseignée pour les garçons, bien que son enseignement ne représente plus qu'une seule heure scolaire.

12. Nos estimations concernant les modèles qui prévalent dans les manuels d'économie domestique grecs sont en accord avec les remarques de A. Lada (1984: 46-49) sur le remplacement progressif du modèle de maîtresse de maison prévalant dans les couches moyennes lors des premiers stades du capitalisme par le modèle de la «ménagère totale». Son étude se réfère à la correspondance des modèles et de diverses formes d'organisation («androcentrique») de l'espace de la maison bourgeoise.

23

Σελ. 353
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/15/gif/354.gif&w=600&h=9156. Actes du Colloque, Historicite ...

et l'augmentation de la richesse familiale. Les livres plus récents prodiguent aussi des conseils sur la gestion correcte de l'argent à l'aide de la comptabilité domestique. Mais, à l'opposé de l'administration du foyer qui vise au maximum de richesse, le travail de la ménagère contemporaine contribue surtout à rendre le foyer agréable. La gestion correcte comprend l'effort de la ménagère pour combiner la satisfaction la plus grande des besoins familiaux et des obligations que la dignité commande aux prix les plus bas possibles. A l'opposé de la mission de la ménagère, les besoins et les obligations de la famille ne se réduisent pas à des critères moraux, mais sont estimés avant tout sur la base des capacités économiques de la famille. La tentation de dépenser immodérément, faiblesse morale selon les ouvrages anciens reste grande.

La future ménagère du 20ème siècle est placée en face d'une déontologie qui l'incite à l'épargne et la détourne de la moindre pensée d'aller au-delà de ses moyens financiers, en brandissant le risque de la ruine et parfois même du ridicule, mais en même temps elle se garde bien de louer l'austérité en tant que bonheur et moralité, ni n'admet des limites morales au bien être domestique. Enfin, malgré la distance qui sépare les manuels d'après-guerre de ceux du 19ème siècle, et malgré l'évolution intervenue dans la participation des femmes à la production, le travail hors-domicile des femmes est toujours envisagé sous l'angle de leur identification à la maison.

A l'instar des manuels du 19ème siècle, le reflet de la réalité qu'offrent les livres récents est fragmentaire et factice, puisqu'elle ne concerne que quelques aspects de la vie familiale d'une certaine catégorie de gens, pas nécessairement selon l'image que s'en font les auteurs, mais bien comme elle devrait être.

Nous pouvons difficilement parler de ruptures radicales dans l'évolution du contenu de l'économie domestique comme celle-ci transparaît dans les manuels. Les mutations sociales, économiques et technologiques plus générales sont reflétées dans les livres plus récents et les différencient. Dans les grandes lignes, cependant, les auteurs plus récents maintiennent les frontières tracées par les précurseurs de l'économie domestique et, pour autant qu'ils ne versent pas dans des discussions plus générales sur la vocation de la femme, ils les rendent plus étroites.

Les points de vue des manuels plus récents sur le travail des femmes en dehors du foyer n'ont assurément pas ce caractère d'avant-garde qu'avaient à l'époque les mentions de Zygouras et de Léontias sur les professions que les femmes peuvent exercer ou bien à leurs possibilités d'avoir des activités lucratives en général.

Σελ. 354
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/15/gif/355.gif&w=600&h=915 6. Actes du Colloque, Historicite ...

L'évolution de l'économie domestique, au moins en partie, est fonction de la mission qu'elle accomplit selon le public auquel elle s'adresse. Si l'on en juge pas les manuels, l'économie domestique aux débuts de son parcours concerne surtout les exigences quant au rôle de la maîtresse de maison dans les couches moyennes et supérieures, et répond aux aspirations de bien-être domestique qui accompagne l'ascension sociale. Dans l'après-guerre, cette mission consiste surtout en l'adaptation d'un grand nombre d'élèves aux exigences du ménage petit-bourgeois, c'est-à-dire au travail domestique que la ménagère exécute d'habitude toute seule, à l'aide des produits du marché ou bien sous la «menace» de celui-ci.

La position de classe de la femme, avant tout résultat de la place des membres mâles de sa famille dans la production, détermine le genre de foyer qu'elle se chargera d'entretenir. Ceci est son devoir parce qu'elle est femme, elle ne peut s'en débarrasser même si elle travaille en dehors de la maison, comme doit le faire la ménagère dans les manuels plus récents.

Les différences de contenu dans les manuels font penser à des variations sur un même thème. Ouvertement ou implicitement, confier le travail domestique aux femmes se rattache à leur «nature». La ménagère change de visage, de méthodes, elle assume parfois «d'autres» occupations. Le travail à domicile s'adapte néanmoins aux conditions objectives en vigueur à chaque fois, ainsi qu'aux divers modèles de vie et de société, parce qu'il est privé, non payé et féminin13.

——————————

13. Nous prenons ici le risque d'avancer, à titre tout à fait provisoire, que le caractère «naturel» de la désignation des femmes pour les travaux domestiques, en relation avec le déclassement de la reproduction à domicile par rapport au travail dans la production détermine aussi la place de l'économie domestique dans l'enseignement. L'accent mis sur le perfectionnement des vocations «innées» des femmes, ainsi que leur préparation à la vie familiale, accent qui prédomine aussi longtemps que l'enseignement féminin est limité, singulier et marginal, recule avec l'intégration des jeunes filles dans l'enseignement général. L'insertion de l'économie domestique donc au centre de la marginalité et en marge de l'enseignement intégré des jeunes filles semble s'appuyer sur des considérations qui divergent surtout quant à l'accès qu'elles autorisent aux femmes dans l'enseignement et la production (toujours selon leur origine de classes), mais convergent quant à la prise en charge des travaux domestiques par les femmes.

Σελ. 355
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/15/gif/356.gif&w=600&h=9156. Actes du Colloque, Historicite ...

BIBLIOGRAPHIE

Dimaras, Alexis, 1984 (1ère édition 1974): La Réforme non accomplie, (Documents d'histoire), Athènes.

Deem, Rosemary, 1978: Women and Schooling, London, Routledge and Kegan Paul.

Ziogou-Karasterghiou, Sidiroula, 1983: L'Enseignement Secondaire des jeunes filles en Grèce (1830-1893). Évolution historique de la Théorie et de l'Action. Éducatives. Tendances principales-Problèmes. Thessalonique, Université Aristote. Annuaire universitaire de la Faculté des Belles Lettres, annexe, n° 38.

Lada, Anastasia, 1984: "Mythe et Réalités de la "maison idéale". Le rôle du domicile, à l'aménagement sexiste de l'espace", La gauche aujourd'hui, n° 5, p. 46-49.

Noutsos, Charalambos, 1979: Programmes Analytiques de l'Enseignement Secondaire et Contrôle social, Athènes.

Oakley, Ann, 1974: The Sociology of Housework, England, Martin Robertson.

Rowbotham, Sheila, 1974: La conscience de la femme dans un monde d'hommes, Athènes.

Skoupa (Groupe de travail), 1979: Travail domestique, n° 2, p. 74-76.

Skouteri-Didaskalou, Nora, 1980: "Τα εν οίκω μη εν Δήμω - και αντιστρόφως" "Ο Politis", n° 34, p. 35-49.

Tsoukalas, Constantin, 1977: Dépendance et Reproduction. Le rôle social des mécanismes éducatifs en Grèce. (1830-1922), Athènes.

Frangoudaki, Anna, 1978: Les manuels de lecture de l'école primaire. Contrainte idéologique et violence pédagogique, Athènes.

Hartmann, Heidi, 1981: "The unhappy marriage of marxism and feminism: towards a debate on class and patriarchy, Lydia Sargent, ed. London, Pluto Press.

Psarra, Angelika, 1979: Revues féminines du XIXe s. Scoupa, n° 2, p. 3-13.

SOURCES

Varouxaki, Ekaterini, 1923 (4ème édition): Économie domestique, Athènes.

Gardelea, Ariane, 1983 (Nouvelle édition améliorée): Économie domestique: Nutrition, Thérapeutique, Éducation Sociale, Athènes.

Zygouras, Xénophon D., 1875: L'Économie domestique grecque-théorie et pratique, Constantinople.

——, 1878: Abrégé d'économie domestique, Athènes.

Kokkevi, Olympia, Kristi Kokalaki-Fadel, Maria Khasapidou, Froso Dekavalla, 1984: Économie Domestique-"pour une vie meilleure", Athènes.

Lambrou, Eustathia, 1953: Connaissances sur la Puériculture, Athènes.

Lambrou, Eustathia et Alexopoulou, Ekaterini, 1956: Éléments sur les aliments et ses applications à la préparation de la nourriture

Leontias, Sapho, 1887: Économie Domestique.

Manousos, G., 1884: Pédagogique, Diététique et pédagogie, Athènes.

Xirotiri, Eugénie, 1973 (réimpression de l'édition de 1892): Puériculture et Thérapeutique, Athènes.

Pratsika, Irini, 1915: Éléments d'économie domestique 1ère partie: Travaux ménagers, Athènes.

Sdrin, Helen et Sfakianos, Grigoris, 1971: Économie domestique. Fasc. 2, Diététique, Thérapeutique, Famille, puériculture, Athènes.

Σελ. 356
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/15/gif/357.gif&w=600&h=915 6. Actes du Colloque, Historicite ...

——, 1977: (2ème éd. améliorée et mise à jour). Famille, puériculture, fasc. 2, Diététique, Thérapeutique, Athènes.

——, 1983: (5ème édition améliorée et mise à jour), Économie domestique, fasc. 2, Famille, la situation économique de la Famille, La famille comme consommateur, Traitement du Bébé, Puériculture, Éducation de l'enfant, Athènes.

Spathakis, Aristidis, 1889: Pédagogie domestique ou de l'éducation des enfants à domicile, Athènes.

Trombeta, Varvara, 1979: Économie domestique, Famille, Traitement du Bébé, Puériculture, Athènes.

Fénelon, 1875 (3ème édition en grec. D'après le commentaire du traducteur, le livre a été écrit 200 ans environ avant sa parution en 1875): De l'éducation des jeunes filles. Traduit en grec par Th. Nicolaïdes Philadelfeus, Athènes, aux presse de Ch. N. Philadelfeus.

Σελ. 357
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/15/gif/358.gif&w=600&h=915 6. Actes du Colloque, Historicite ...

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 358
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/15/gif/359.gif&w=600&h=915 6. Actes du Colloque, Historicite ...

EUGÉNIE BOURNOVA

LA JEUNESSE DE RAPSANI : UNE ENQUÊTE DE DÉMOGRAPHIE HISTORIQUE ET D'HISTOIRE SOCIALE ET ÉCONOMIQUE

Rapsani est un village de montagne de la Thessalie, faisant partie de l'éparchie de Tirnavos; situé à dix kilomètres de la route nationale Larissa-Salonique, à la hauteur de la vallée de Tembi, il se trouve à une altitude de 500 mètres, sur le mont Olympe. Ancien bourg (chef-lieu de la commune d'Olympos de 1881 à 1912), comptant 2.142 habitants en 1907, il restera une commune importante jusqu'en 1940 avec 2.427 habitants. Les productions principales du village à partir du 19ème siècle et jusqu'en 1940, sont le vin et les cocons de soie.

La recherche entreprise sur la jeunesse de ce village n'en est qu'à ses débuts; nous ne présenterons donc ici que les sources ainsi que quelques hypothèses de travail dues à une autre enquête que nous menons dans le même espace et qui approche de son terme.

Pour mener à bien cette étude, nous nous servirons de l'histoire orale, mais principalement de documents historiques. En ce qui concerne ces derniers, nous nous proposons d'utiliser:

— les actes d'état-civil (mariage, naissance, décès) de la municipalité de Rapsani après 1929,

— le registre municipal établi en 1954 et actualisé depuis,

— des actes notariés et, en particulier, les contrats de dot qui se trouvent aujourd'hui à l'office notarial de Pyrgetos,

— les journaux intimes inédits de deux jeunes de Rapsani:

- le premier concerne la période 1907-1914, et

- le second, «Journal de travail», concerne l'année 1933 et la moitié de 1934.

— les registres scolaires de 1949-1950 (la totalité des précédents ayant été détruits par l'incendie de 1948 lors de la guerre civile; et enfin,

— les livres de comptabilité de l'épicier le plus important du village

Σελ. 359
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/15/gif/360.gif&w=600&h=915 6. Actes du Colloque, Historicite ...

—«journal» et «grand livre» d'où il ressort que les enfants participent au remboursement des dettes des familles-clients par le revenu de leur travail.

Avec l'appui de ces documents historiques, nous tenterons de réaliser une monographie concernant la première moitié de notre siècle.

Tout d'abord pour l'étude démographique: nous avons utilisé les actes d'état-civil et le registre municipal. On note 332 mariages pour la période 1929-1950, mais nous n'avons rempli que 285 fiches de reconstitution des familles puisque, hormis l'acte de mariage, aucune autre trace ne certifie que les 47 couples restant ont vécu à Rapsani après la cérémonie du mariage.

Quelques-uns des résultats en démographie historique sont les suivants: l'âge moyen au mariage est relativement tardif: 31,14 ans pour les hommes et 25,66 pour les femmes. Nous pouvons d'ailleurs dire à ce propos que ce n'est pas là un phénomène conscient dans la mentalité des villageois. Quand nous avons interrogé les gens du pays: à quel âge les hommes du village se marient-ils?, la plupart ont répondu qu'ils se mariaient de toute façon dès qu'ils avaient atteint 25 ans.

En réalité, il s'agit d'une société rurale, où le facteur de transmission des biens et, en particulier, de la dot retarde la formation d'un couple. L'âge moyen au mariage ne baisse que grâce au travail individuel; c'est ainsi qu'on obtient une certaine liberté dans le choix de l'époux, les femmes en particulier.

Le comportement culturel et les nécessités économiques expliquent en partie l'âge tardif au mariage. Dans la pratique sociale courante, un homme ne peut se marier qu'après avoir marié ses sœurs. Certains sont forcés d'émigrer pour constituer la dot de celles-ci.

Malgré cela, dans 14 cas, le mari est plus jeune que l'épouse. L'écart moyen d'âge entre les hommes et les femmes est de 5,48 ans.

Nous constatons aussi que 65,4% des hommes se marient entre 25 et 34 ans et 83,1% des femmes entre 20 et 29 ans. A noter que l'on ne trouve pas un homme qui se soit marié avant ses vingt ans ni une femme après ses 44 ans.

Pour la période 1929-1950, nous avons cherché les contrats de dot et nous en avons trouvé 32: ils couvrent 9,6% seulement des mariages ce qui revient à dire que cette pratique a un caractère plutôt exceptionnel et limité. Elle concerne des maisons, des magasins, des champs, des pâturages, des vignes, des champs de mûriers et des bêtes. Une seule fois, il est question d'argent: le futur mari est un cordonnier. Il faut aussi remarquer qu'une bonne moitié des contrats ont été faits par

Σελ. 360
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/15/gif/361.gif&w=600&h=915 6. Actes du Colloque, Historicite ...

des femmes, soit pour leurs filles (12 cas), soit pour des nièces ou des petites-filles.

Dans les 12 premiers cas, 10 femmes sont des veuves: est-ce que l'on peut supposer que la rédaction d'un contrat en présence d'un tiers semble indispensable en l'absence du pouvoir paternel?

Passons maintenant aux naissances: le nombre d'enfants par couple dans la même période (1929-1950) est de 3,18 enfants. On observe plus particulièrement une augmentation considérable des familles ayant de 2 à 4 enfants: dans les années 40 elles représentent 76% tandis que dans les années 30 elles n'atteignaient que 61,3%. C'est-à-dire que les familles nombreuses de plus de 5 enfants tendent à disparaître vers la fin de la première moitié de notre siècle. La deuxième guerre mondiale et la guerre civile par la suite ont eu un rôle déterminant dans le comportement démographique du monde rural dans sa totalité.

Enfin, sur l'ensemble des naissances de cette période —un nombre de 713—, nous avons dénombré 43 décès à un âge de moins d'un an. La cause du décès est constatée par un médecin et figure sur l'acte du décès: il s'agit de maladies respiratoires, d'entérites, de méningite, de grippe et d'inanition.

Observons maintenant les enfants qui survivent. Un trait fondamental de la société où ils vivent est la cohabitation de trois générations sous le même toit. Au sujet de leur instruction, l'histoire orale nous informe qu'ils fréquentaient tous l'école élémentaire. Nous gardons l'espoir que l'étude des registres des classes, même seulement ceux de 1949 et pour quelques années qui suivent, répondra au problème de savoir si la totalité ou même une partie des enfants de Rapsani suivaient ou non les cours.

L'enseignement «secondaire», qui a fonctionné de 1881 aux débuts des années 30, était fréquenté par une minorité de ces jeunes. Sur la période 1917-1920, l'histoire orale nous parle de 16 élèves dont la moitié venait des villages avoisinants.

Passons maintenant au rôle socio-économique des enfants dans la famille. A part le fait que garçons et filles travaillaient aux vignes familiales, ils travaillaient aussi comme salariés dans les champs d'autrui. Nous rappelons que le salaire des enfants et des femmes équivalait à la moitié de celui des hommes.

Les registres de l'épicier sont très explicites quant à l'importance de la participations des jeunes au remboursement des dettes familiales, pour la période 1906-1936.

Dans le cadre d'une recherche en histoire économique, nous avons

Σελ. 361
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/15/gif/362.gif&w=600&h=915 6. Actes du Colloque, Historicite ...

sollicité l'aide de l'informatique1, qui nous a déjà fourni les premiers résultats: c'est une analyse statistique des modes de remboursement du commerçant-épicier par les familles. Parmi divers modes, le travail représente 15 à 40% de la somme totale que la famille versait pour le remboursement. Si à cela on ajoute le fait de la cohabitation de trois générations ainsi que l'âge avancé au mariage, on comprend que la main-d'œuvre juvénile tenait un rôle éminent dans les finances de chaque famille. Notons aussi que la production de cocons était surtout le fait des mères et des filles pendant 6 mois environ. Le revenu des cocons aidait à rembourser les dettes familiales chez l'épicier pour un pourcentage de 5 à 30%, mais aussi il servait à acheter le blé et le maïs annuel ou une partie de la dot. On aboutit ainsi à la conclusion que la jeunesse participe d'une manière active et directe à la production, aussitôt l'école élémentaire terminée.

Nous examinerons maintenant les deux journaux inédits, toujours dans le cadre de l'étude socio-économique. Le premier concernant la période 1907-1914 est un journal tenu juste après le décès du père; le jeune homme prend en charge la gestion financière de la maison à 24 ans en tant que fils aîné. Nous retrouvons ainsi des inscriptions de données économiques, comme les dépenses pour l'achat des vers à soie, mais aussi la production annuelle de cocons ainsi que les espaces (pièces) utilisés à ce but. Sont enregistrées aussi les dépenses pour la culture des vignes (par exemple, les salaires pour l'année) et le rendement de celles-ci. Nous trouvons enfin les dépenses personnelles du jeune homme au café, par mois, donnée en même temps sociale puisque cela nous permet d'observer sa fréquentation, c'est-à-dire à quoi il consacrait une partie de son temps libre. Parmi les renseignements d'ordre sociologique, il y a aussi la mention systématique de sa correspondance avec des jeunes de Rapsani émigrés en Amérique. Le journal se termine sur les dépenses des fiançailles et du mariage, ce qui est très intéressant puisqu'on énumère en détail la nature des dépenses (tournées, cadeaux, etc.).

Le second journal inédit —«Journal de travail»— date de 1933 et de la première moitié de 1934. Son auteur a 20 ans. Il exerce le métier de menuisier mais travaille aussi comme ouvrier agricole dans les vignes ou même comme voiturier. Nous pouvons le suivre au jour le jour, il mentionne s'il travaille, le genre et le lieu de travail. Sinon, il écrit

——————————

1. Ce travail a été effectué au Laboratoire Informatique Sciences humaines du G.N.R.S. au moyen du Logiciel S.A.S.

Σελ. 362
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/15/gif/363.gif&w=600&h=915 6. Actes du Colloque, Historicite ...

«Je me suis reposé». Le plus souvent, il s'agit de jours fériés. Il n'écrit que très rarement «Je me suis promené». Nous pouvons ainsi voir les déplacements de ce jeune homme dans la région de Rapsani, ainsi que la proportion temps libre—temps de travail pour l'année.

Je dirai en conclusion que la présentation des sources ainsi que les hypothèses de travail élaborées ici pour l'étude de la jeunesse de Rapsani ont été posées de manière fragmentaire.

Nous espérons que le traitement ultérieur de ces données nous permettra de reconstituer l'image de la jeunesse dans le temps, mais aussi l'espace dans lequel la société rurale de Rapsani luttait pour sa survie. Nous arriverons ainsi peut-être à répondre à la question, pourquoi les jeunes de Rapsani ne cessent de quitter leur village.

Σελ. 363
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/15/gif/364.gif&w=600&h=915 6. Actes du Colloque, Historicite ...

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 364
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/15/gif/365.gif&w=600&h=915 6. Actes du Colloque, Historicite ...

Diffusion des idéologies et enseignement

Jeudi 4 octobre 1984

Séance du matin

Président : ALEXIS POLITIS

Σελ. 365
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/15/gif/366.gif&w=600&h=915 6. Actes du Colloque, Historicite ...

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 366
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Actes du Colloque International, Historicité de l’ enfance et de la jeunesse
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 347
  6. Actes du Colloque, Historicite ...

  pour la propreté et l'entretien du ménage, tandis que Ekaterini Varouxaki (1923) considère la santé comme base de la richesse et consacre la plus grande partie de son livre à son acquisition et sa conservation. Mais, même au sujet de ces livres, on ne peut affirmer s'ils ont été effectivement utilisés dans l'enseignement et à quelle ampleur. L'enseignement de cette matière dans les "lycées" de filles n'était pas nécessairement basé sur un manuel.

  D'après les témoignages de femmes qui ont fréquenté le "lycée" avant la guerre, il semblerait que l'économie domestique était enseignée sans manuels; on insistait le plus souvent sur les travaux manuels et la couture.

  Les premiers manuels utilisés systématiquement dans l'enseignement secondaire, mais aussi dans les écoles de travaux ménagers, furent les Notions de puériculture de Eustathia Lambrou (1953) et les Éléments sur les aliments et ses applications à la préparation de la nourriture de Eustathia Lambrou et de Ekaterini Alexopoulou (1956). L'économie domestique-Diététique et savoir-vivre de Eugénie Xirotiri et de Popi Chourdaki (1959), ainsi qua la Puériculture et Thérapeutique de Eugénie Xirotiri publiée plus tard, ont eu un grand retentissement et connurent de nombreuses rééditions.

  Ces premiers ouvrages sont suivis par un grand nombre de manuels. Jusqu'en 1983 plus de trente livres ont paru, la plupart publiés après 1970. Les manuels sont rédigés sur la base du programme analytique de l'économie domestique pour chaque classe et reçoivent l'autorisation de publication du ministère de l'éducation. Les enseignants ont le droit d'utiliser n'importe lequel des ouvrages autorisés5.

  ——————————

  5. Même si nous savons que les manuels d'après-guerre ont été utilisés dans l'éducation, il nous faut signaler que leur seule lecture ne suffit pas à se faire une idée du contenu de l'enseignement de cette matière ni de son impact.

  Les livres scolaires s'adressent à la jeunesse, mais ne fournissent pas d'indications sur les réactions des enfants à ce qui y est écrit. De même, les livres révèlent le contenu de la leçon comme celui-ci est formulé par les auteurs ou encore, souvent, comme ils est agréé par l'État, et non pas comme il est façonné dans la pratique de l'enseignement. Cet écart est considérable dans le cas de l'économie domestique. Avec d'autres matières secondaires (musicales, techniques, la gymnastique), elle semble échapper suffisamment au formalisme et à l'uniformité qui, comme l'ont signalé A. Dimaras (2, 1984) et Ch. Noutsos (1979) prévalent dans l'enseignement grec. D'après les témoignages de professeurs d'économie domestique, l'enseignement de cette matière avait un caractère "libre", résultant de la nécessité dans laquelle se trouvaient les professeurs à adapter la leçon "aux besoins des élèves", c'est-à-dire aux données sociales présentes à chaque fois, et aussi de ce que la "conformité" à la lettre des programmes détaillés ne faisait pas l'objet d'un contrôle direct de l'État.