Συγγραφέας:Διεθνές Συμπόσιο
 
Τίτλος:Actes du Colloque International, Historicité de l’ enfance et de la jeunesse
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:6
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:1986
 
Σελίδες:709
 
Αριθμός τόμων:1 τόμος
 
Γλώσσα:Γαλλικά
 
Θέμα:Βιβλιογραφία
 
Διεθνή Συμπόσια
 
Κοινωνική ενσωμάτωση
 
Μαθητεία και εργασία
 
Νεανικά έντυπα
 
Νεανικές οργανώσεις
 
Νοοτροπίες και συμπεριφορές
 
Παιδεία-Εκπαίδευση
 
Τοπική κάλυψη:Ευρώπη
 
Περίληψη:Πρόκειται για μετάφραση στα γαλλικά των Πρακτικών του πρώτου επιστημονικού συμποσίου, που διοργάνωσε η επιτροπή του ΙΑΕΝ σε συνεργασία με την Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού. Το συμπόσιο, με θέμα «Ιστορικότητα της παιδικής ηλικίας και της νεότητας», έγινε στο αμφιθέατρο του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών από τη 1 έως τις 5 Οκτωβρίου 1984.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 32.23 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 685-704 από: 716
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/15/gif/685.gif&w=600&h=9156. Actes du Colloque, Historicite ...

824. Campbell, C., "Social and Economic Obstacles to the Development of Popular Education in Post-Emancipation Jamaica, 1834 - 1865", Journal of Caribbean History, vol. 1, 1970.

825. Carré, Olivier, Enseignement islamique et idéal socialiste, Beyrouth 1974.

826. Cohen, Sheldon S., History of Colonial Education, 1607 - 1776, London 1974.

827. Collection de matériel pour l'histoire de l'éducation à Tokyo (en japonais), Tokyo 1972 - 1974, 10 vol.

828. Coy, Jane Meyer, "Primary Education during the Colombian Federation: the School Reform of 1870", Hispanic American History Review, vol. 51, n° 2, 1971.

829. D'Souza, Austin A., Anglo-Indian Education, a Study of its Origins and Growth in Bengala up to 1960, London 1977.

830. Dumas, Claude, "Justo Sierra y el Liceo Franco-Mexicano. Sobre la educatión en Mexico", Historia mexicana, vol. 16, n° 4, 1967.

831. Fafunwa, A. B., The History of Education in Nigeria, London 1974.

832. Geschiere, P. L., "The Education Issue in the Dutch East Indies in the XXth-Century. Opinions on the Question of 'Western Education' versus 'National Education' ", Acta Historiae Neerlandica, vol. 6, 1973.

833. Graham, C. K., The History of Education in Ghana From the Earliest Times to the Declaration of Independence, London 1971.

834. Greaves, Μ. Α., Education in British Indian, 1698 - 1947. A Bibliography and Guide to the Sources of Information in London, London 1967.

835. Hinchliffe, J. K., "A Comparative Analysis of Educational Development in Ghana and the Western Region of Nigeria", Nigerian Journal of Economic and Social Studies, vol. 12, n° 1, 1970.

836. Hirst, J. B., "Centralization Reconsidered, The South Australian Education Act of 1875", Historical Studies, vol. 13, 1967.

837. Johnson, Paul, et al., Ghanaian Education, 1957-1972, an Annotated Bibliography, London 1974.

838. Kurosaki, Chiharu, "Diminution régionale de l'analphabétisme" (en japonais), Rekishi Chiri-gaku Kiyô: Kinsei no Rekìshi Ghiri (Tokyo), vol. 25, 1983.

839. Laracy, Hugh, "Paranoid Popery: Bishop Moran and Catholic Education in New Zealand", New Zealand of History, vol. 10, 1976.

840. Lutchman, Harold A., "Administrative Change in an Ex-Colonial Setting, a Study of Education Administration in Guyana, 1961 - 1964", Social and Economic Studies (Jamaica), vol. 19, 1970.

841. Meskill, John, Academics in Ming China. A Historical Essay, London 1982.

Σελ. 685
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/15/gif/686.gif&w=600&h=9156. Actes du Colloque, Historicite ...

842. Mutha, Rosalind W., The Development of Education in Kenya, Some Administrative Aspects, 1846 - 1963, Nairobi 1977.

843. Mwanakatwe, J. M., Growth of Education in Zambia since the Independence, Nairobi 1970.

844. Nishi, Toshio, Unconditional Democracy: Education and Politics in Occupied Japan, 1945 - 1952, Oxford 1982.

845. Openshaw, Roger, "Lilliput under Siege: New Zealand Society and its Schools during the 'Red Scare', 1919 - 1922", History of Education Quarterly, vol. 20, n° 4, 1980.

846. Ponomarev, D. K., Problèmes de l'enseignement et de la préparation professionnelle en Afrique, 1960 - 1975 (en russe), Moskva 1980.

847. Rey Ochoa Teran, Luis, Bolivar y sus ideas educativas, Caracas 1970.

848. Roden, Donald, Schooldays in Imperial Japan: a Study in the Culture of a Student Elite, Berkeley 1980.

849. Samuels, Michael Anthony, Education in Angola, 1878 - 1914. A History of Culture Transfer and Administration, New York 1970.

850. Schilling, Donald G., "The Dynamics of Education Policy Formation: Kenya 1928 - 1934", History of Education Quarterly, vol. 20, n° 1, 1980.

851. Shi Ming Hu, Seifman, Eli, éd., Towards a New World Outlook, A Documentary History of Education in the People's Republic of China, 1949-1976, London 1977.

852. Stanbury, Robert, "The Federal Role in Education", Queen's Quarter (Kingston), vol. 74, 1967.

853. Takahashi, Satom, Histoire de l'éducation populaire au Japon (en japonais), Tokyo s.d.

854. Thurston, Donald R., Teachers and Politics in Japan, Princeton, N.J. 1973.

855. Turney, C., Pioneers of Australian Education, a Study of the Development of Education in New South Wales in the XlXth-Century, Sidney 1970 - 1973, 2 vol.

856. Turton, E. R., "The Introduction and Development of Educational Facilities for the Somali in Kenya", Hist. Educat. Quarterly, vol. 14, n° 3, 1974.

857. Whyte, Millicent, A Short History of Education in Jamaica, London 1977.

858. Wicks, Peter C., "Education, British Colonialism, and a Plural Society in West Malaysia: the Development of Formal Education in the British Settlements along the Straits of Malacca, 1786 - 1874", Hist. Educat. Quarterly, vol. 20, n° 2, 1980.

Σελ. 686
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/15/gif/687.gif&w=600&h=9156. Actes du Colloque, Historicite ...

859. Wilson, J. Donald, Jones, David C., éd., Schooling and Society in XXth-Century British Columbia, Calgary 1980,

860. Yates, Barbara A., "White Views of Black Minds: Schooling in King Leopold's Congo", Hist. Educat. Quarterly, vol. 20, n° 1, 1980.

Les pays de l'Est Européen 13.

Les pays balkaniques

861. Albu, Nicolae, Histoire des écoles roumaines de Transylvanie entre 1800 et 1867 (en roumain), Bucuresti 1971.

862. Gencev, Nikolaj, "L'instruction nationale bulgare et la Russie après la guerre de Crimée" (en bulgare), Godišnik na Sofijskija Universitet Filosofsko - Istoričeski Fakultet, III. Istorija, n° 66, 1975.

863. Gencev, N., "La France et renseignement bulgare pendant les années 40 et le début des années 50 du XIXe siècle", Études historiques, t. 8, 1978.

864. Georgescu, Titus, Baldescu, Emu, Fondateurs de l'école roumaine, XIXe siècle (en roumain), Bucuresti 1971.

865. Histoire de l'instruction et de la pensée pédagogique en Bulgarie (en bulgare), Sofija 1975.

866. Makedonski, Stojan, "L'Exarchat bulgare et l'enseignement scolaire en Macédoine, 1870 - 1913", Études Balkaniques, a. 7, n° 2, 1971.

867. Pages de l'histoire de la pédagogie roumaine (en roumain) vol. 2: Recueil d'études, Bucuresti 1967.

868. Protopopescu, Lucia, Contribution à l'histoire de l'enseignement en Transylvanie (en roumain), Bucuresti 1966.

869. Radkova, Rumjana, "Les pays slaves et l'instruction des Bulgares dans la période de la renaissance bulgare". Études historiques, t. 8, 1978.

870. Stone, Frank A., "The Evolution of Contemporary Turkish Educational Thought", History of Educational Quarterly, vol. 13, n° 12, 1973.

871. Tietz, Herta, "Die Einrichtung eines Schulwesens für Ramäuen und Serben im Kaiserlichen Banat (1718 - 1778)", Südostdeutsches Archiv, vol. 9, 1966.

872. Zecev, Nikolaj, "A travers l'histoire de l'oeuvre scolaire bulgare à Galatz" (en bulgare), V čest na akademik Dimităr Kosev, Sofija 1974.

14. La Hongrie

873. Bajkó, Mátyás, La culture scolaire hongroise des collèges à l'époque des Lumières et des Réformes (en hongrois), Budapest 1976.

Σελ. 687
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/15/gif/688.gif&w=600&h=9156. Actes du Colloque, Historicite ...

874. Baloch, István, "Les collèges de Nagyenyed (Aiud) et de Debrecen, 1629-1765" (en hongrois), Confessio, vol. 3, n° 1, 1980.

875. Béller, Béla, "La politique d'enseignement public des révolutions de 1918 et 1919" (en hongrois), Szazadok, vol. 113, n° 2, 1979.

876. Csáky, Moritz, "Von der Ratio educationis zur Educatio nationalis. Die ungarische Bildungspolitik z. Zeit d. Spätaufklärung u. d. Frühliberalismus", Wiener Beiträge z. Geschichte d. Neuzeit, vol. 5, 1978.

877. Danes, Istvánnué, éd., Documents sur la réforme de l'enseignement public en Hongrie, 1945 - 1948 (en hongrois), Budapest 1979.

878. Felkai, László, L'activité de József Eötvös dans le domaine de l'enseignement public (en hongrois), Budapest 1979.

879. Fuchs, Abraham, Les "Yeshivot" hongroises de l'apogée à l'holocaust (en hébreu), Jérusalem 1978.

880. Hodinka, László, "L'activité de Gyuia Schwarz concernant la statistique de l'enseignement public, 1838 - 1900" (en hongrois). Magyar Paedag., n° 1, 1980.

881. Kardos, László, éd., Notre étendard agité par des vents brillants... Les Collèges populaires, 1939 - 1949 (en hongrois), Budapest 1977.

882. Koraios, László, "Documents sur l'histoire et les effets de la Ratio Educationis dans l'Archive de l'Eglise Réformée de Tiszântul" (en hongrois), Acta Universitatis Debreceniensis, Séries historica, vol. 28, 1979.

883. Kosary, Danokos, "Les réformes scolaires de l'absolutisme éclairé en Hongrie entre 1765 et 1790", Études historiques hongroises, I, 1980.

884. Köte, Sándor, Les aspirations pédagogiques dans la politique de l'enseignement public de la République des Conseils (en hongrois), Budapest 1979.

885. Köte, Sándor, Ravasz, Jânos, éd., Documents concernant l'histoire de la pédagogie hongroise, 1849 - 1919 (en hongrois), Budapest 1979.

886. Mészáros, István, "Les manuels scolaires de la Ratio Educationis de 1777 et de 1806" (en hongrois), Magyar Könyvszemle, vol. 96, n° 4, 1980.

887. Ortutay, Gyula, "L'article 33 de la loi de 1948: la nationalisation des écoles en Hongrie" (en hongrois), Valosag (Budapest), t. 16, n° 8, 1973

888. Szántó, Imre, "La situation de l'instruction populaire catholique dans la Hongrie rurale durant la première moitié du XIXe siècle" (en hongrois), Acta Universitatis Szegediensis. Acta Historica, vol. 65, 1979.

889. Tóth, Lajos, L'activité de Samuel Tessedik, 1742 - 1820, pour la reforme de la pédagogie. Appendice: Le traité de Concours de Saint-Pétersbourg de Tessedik, en 1803 (en hongrois), Budapest 1980.

Σελ. 688
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/15/gif/689.gif&w=600&h=915 6. Actes du Colloque, Historicite ...

15. La Pologne

890. Bartnicka, Kalina, éd., Les rapports des inspecteurs généraux des écoles de la Commission de l'Education Nationale dam le Grand Duché de Lithuanie (en polonais), Wroclaw 1974.

891. Bartnicka, K., L'activité éducative de Jean Sniadecki (en polonais), Wroclaw 1980.

892. Bartnicka, K., Szybiak, Irena, éd., Les instructions pour les inspecteurs généraux des écoles de la Commission de l'Education Nationale, 1774 - 1794 (en polonais), Wroclaw 1970.

893. Bolek, Zdzislaw Jerzy, et al., Mémoires de la Jeunesse ouvrière. Choix et éd. (en polonais), Warszawa 1974.

894. Dowiat, Jerzy, "Le livre et l'école dans l'éducation des seigneurs laïcs en Pologne et dans les pays voisins du Xe au XII siècle", Acta Poloniae historica, 28,1973.

895. Dutkowa, Renata, "Après le troisième jubilé. Revue des publications relatives à la Commission de l'Education Nationale, 1966 - 1974" (en polonais), Kwartalnik historyczny, a. 82, n° 4, 1975.

896. Falkowska, Maria, et al., Le calendrier de la vie, des activités et de l'Oeuvre de Janusz Korczak (en polonais), Warszawa 1978.

897. Frackowiak, Wiktor, "La lutte des députés polonais pour la langue maternelle dans l'enseignement primaire en Poméranie à l'époque de la "Hakata" — Deutscher Ostmarkenverein, 1894 - 1914" (en polonais), Rocznik Gdauski, vol. 40, fasc. 2, 1980.

898. Iwanicki, Mieczylaw, La politique de Γ instruction publique allemande en Pologne dans les années 1918 - 1939 (en polonais), Warszawa 1978.

899. Jobert, Ambroise, La Commission d'Education Nationale en Pologne, 1773 - 1794. Son activité dans le domaine de l'instruction civique (en polonais), Wroclaw 1979.

900. Koziello - Pokewski, Bohdan, Wrzesinski, Wojciech, "Les efforts pour le développement de l'instruction polonaise en Warmie, Mazurie et Prusse occidentale" (en polonais), Komunikaty Mazursko - Warminskie (Olsztyn), a. 28, n° 2, 1979.

901. Koziello - Poklewski, Bohdan, Wrzesinski, Wojciech, L'enseignement puplic polonais en Warmie et en Mazurie dans les années 1919 - 1939 (en polonais), Olsztyn 1980.

902. Krupa, Marianna, Friedrich Adolf Dieterweg et son influence sur la pédagogie polonaise au XIXe siècle (en polonais), Wroclaw 1970.

903. Kuberski, Jerzy, Les problèmes de la politique de l'instruction publique (en polonais), Warszawa 1973.

44

Σελ. 689
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/15/gif/690.gif&w=600&h=9156. Actes du Colloque, Historicite ...

904. Landau, Zbigniew, "L'infrastructure de l'instruction publique et scientifique de la Seconde République à base comparative" (en polonais), Przeglad Historyczno - Ośwlatowy, a. 23, n° 3, 1980.

905. Litak, Stanislaw, "The Parochial School Network in Poland Prior to the Establishment of the Commission of National Education (First Half of the 18th-Century)", Acta Poloniae historica, vol. 27, 1973.

906. Litak, Stanislaw, "Wandlungen im polnischen Schulwesen im 18. Jahrhundert", Wiener Beiträge z. Geschichte d. Neuzeit, vol. 3, 1976.

907. Litak, St., "Das Schulwesen der Jesuiten in Polen. Entwicklung u. Verfall", Wiener Beiträge z. Geschichte d. Neuzeit, vol. 5, 1978.

908. Maternicki, Jerzy, "L'enseignement de l'histoire en Pologne au XVIIIe siècle", Acta Poloniae historica, vol. 29,1974.

909. Mazurek, Jerzy, "De l'histoire des luttes pour une école polonaise sur la terre de Butów pendant l'entre - deux - guerres" (en polonais), Przeglad Historyczno - Ośwlatowy, a. 22, n° 2, 1979.

910. Michalik, B., éd., Correspondance d'Ignacy Potocki relative à l'éducation, 1774 - 1809 (en polonais), Wroclaw 1978.

911. Mitera-Dobrowolska, Mieczyslawa, éd., Procès-verbaux des séances de la Commission d'Education Nationale, 1773 - 1785 (en polonais), Wroclaw 1973.

912. Mokrzecki, Lech, Étude sur le développement de l'histoire. Le développement de la didactique au Lycée Académique de Gdansk jusqu'à la fin du XVIIe siècle (en polonais), Gdansk 1973.

913. Mrozowska, Kamilla, Jozef Maciej Brodowicz. De l'histoire de l'organisation et de l'enseignement dans la ville libre de Gdansk (en polonais), Wroclaw 1971.

914. Mrozowska, K., Dutkowa, Renata, éd., Dans le cercle de la grande réforme. Session scientifique pour le 200e anniversaire de la fondation de la Commission de l'Education Nationale tenue les 24 - 26 octobre 1972 (en polonais), Krakow 1976.

915. Polak, Henryk, Les écoles et l'instruction publique polonaise dans la ville libre de Gdansk (en polonais), Gdansk 1978.

916. Slowikowski, Tadeusz, "Les manuels piaristes pour l'enseignement de l'histoire en Pologne au XVIIIe siècle" (en polonais), Nasza Przeszlosc· (Krakow), vol. 54, 1980.

917. Stasiewicz - Jasivkowa, Irena, éd., La pensée scientifique moderne dans les écoles et dans les collections de livres du siècle des Lumières en Pologne (en polonais), Gdansk 1976.

918. Sterniak, Henryk, "La société de tutelle des écoles (Macierz Skolna) à Gdansk et sa lutte pour l'enseignement et la culture polonaise dans la

Σελ. 690
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/15/gif/691.gif&w=600&h=9156. Actes du Colloque, Historicite ...

ville libre de Gdansk" (en polonais), Kwartalnik Historyczny, a. 86, n° 2, 1979.

919. Szews, Jerzy, La langue polonaise dans renseignement secondaire en Poméranie de Gdansk, 1815 - 1920 (en polonais), Gdansk 1975.

920. Szuflik, Wladyslaw, L'enseignement public primaire sur les terres occidentales et du nord de la Pologne, en 1945 - 1970 (en polonais), Kielce 1980.

921. Truchim, Stefan, Histoire de l'enseignement et de l'instruction primaire dans le Grand Duché de Poznan, 1815 - 1915, I. 1815 - 1862 (en polonais), Lodz 1967.

922. Trzebiatowski, Klemens, "La politique culturelle du gouvernement de la Prusse en Poméranie à l'époque de l'occupation, 1772 - 1918" (en polonais), Rocznik Gdanski, vol. 33, fasc. 1, 1973 (1975).

923. Wisniowski, Eugeniusz, "The Parochial School System in Poland Towards the Close of the Middle Ages", Acta Poloniae historica, vol. 27, 1973.

924. Wroczynski, Ryszard, Histoire de renseignement public polonais, 1795-1945 (en polonais), Warszawa 1980.

925. Wynot, Edward D., "The Case of German Schools on Polish Upper-Silesia, 1922 - 1939", Polish Review, (New York), vol. 19, n° 2, 1974.

926. Zareba, Piotr, éd., La valeur de la pédagogie de Janusz Korczak (en polonais), Lublin 1979.

16. La Tchécoslovaquie

927. Bulir, Micbal, "Traits de l'éducation primaire tchèque "(en tchèque, résumé en français), Demografie (Praha), vol. 24, fasc. 4, 1982.

928. Folta, Jaroslav, "Social Conditions and the Founding of Scientific Schools. An Attempt at an Analysis on the Exemple of the Czech Geometric School", Acta histor. Rer. Natur., vol. 10, 1977.

929. Jilek, František, "Main Trends of Technical Education in Central Europe Until the Industrial Revolution", Sbornik Národniho musea v Praze, A. Historie, vol. 15, 1976.

930. Kopac, Jaroslav, Le développement du système tchèque et slovaque d'enseignement dans les années 1918 - 1928 (en tchèque), Brno 1971.

931. Kosmensky, Jan Amos, L'oeuvre de Jean Amos Comenius (en tchèque), éd. coll. de l'Acad., Praha 1969 et s.

932. Kotoč, Ján, L'enseignement en Slovaquie jusqu'à la libération (en tchèque), Bratislava 1970.

933. Králiková, N., Nečesany, J., Spéváček, V., Esquisse du développement de l'éducation pour tous en Bohème (en tchèque), Praha 1977.

Σελ. 691
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/15/gif/692.gif&w=600&h=9156. Actes du Colloque, Historicite ...

934. Matej, Josef, et al., Histoire de la pédagogie tchèque et slovaque (en tchèque), Bratislava 1976.

935. Matej, Josef, École et éducation dans la République cléricalo-fasciste de Slovaquie (en tchèque), Bratislava 1978.

936. Odlozilik, Otokar, "Education, Religion and Politics in Bohemia, 1526-1621", Cahiers d'histoire mondiale, vol. 13, 1971.

937. Otcovsky, Ivan, Liste des enseignants et des écoles en Bohême jusqu'en 1900. Esquisse des districts en 1880 (en tchèque), Praha 1977.

938. Palacky, František, "La population des villes de Bohême et leurs écoles" (en tchèque), Československy časopis historicky, vol. 18, 1970.

939. Ružička, Vladislav, L'école en Slovaquie au temps du feudalisms tardif, jusqu'à la décennie 70 du XVIIIe siècle (en tchèque), Bratislava 1974.

940. Stmad, Emanuel, La didactique des écoles populaires au XIXe siècle (en tchèque), Praha 1975.

17. Da la Russie à l'U.R.S.S.

941. Anweiler, Oskar, "Der revolutionäre Umbruch im Schulwesen und in der Pädagogik Russlands", Wiener Beiträge zur Geschichte d. Neuzeit, vol. 5, 1978.

942. Besançon, Alain, Education et société en Russie dans le second tiers du XIXe siècle, Paris 1974.

943. Black, J. L., Citizens for the Fatherland: Education, Educators and Pedagogical Ideals in XVIIIth-Century Russia, Bouldon, Colo. 1979.

944. Flyno, James T., "The Role of the Jesuit in the Politics of Russian Education, 1801 - 1820", Catholic Historical Review, vol. 56, n° 2, 1970.

945. Fomin, A. I., "La création de l'appareil de l'éducation nationale au sein des Soviets locaux" (en russe), Voprosy istorii, n° 9,1979.

946. Harjunpää, Toivo, "Education and the Schools in Russian Alaska", Studia historica Jyväskylaensia, t. 5, 1967.

947. Kločkov, V. F., "Le rôle de l'Armée Rouge dans l'élimination de l'analphabétisme et l'entraînement des cadres ruraux durant les années de la construction socialiste" (en russe), Istorija SSSR, n° 3, 1980.

948. McClelland, James C., Autocrats and Academics: Education, Culture and Society in Tsarist Russia, Chicago 1979.

949. Okenfuss, Max J., "Technical Training in Russia under Peter the Great", Hist, of Education Quarterly, vol. 13, n° 4, 1973.

950. Prokof'ev, M. A., et al, L'instruction publique en U.R.S.S. de 191.9 à 1967 (en russe), Moskva 1967.

Σελ. 692
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/15/gif/693.gif&w=600&h=9156. Actes du Colloque, Historicite ...

951. Sinel, Allen, The Class-Room and the Chancellery: State Educational Reform in Russia under Count Dmitry Tolstoi, Cambridge, Mass. 1973.

952. Zacek, Judith Cohne, "The Lancastrian School Movement in Russia", Slavonic Review, n° 105, 1967.

III. INSERTION DES ENFANTS ET DES JEUNES DANS LA CITÉ

1. L'identité, coordonnée de notre temps

953. Beck, Patrice, "Noms de baptême et structures sociales à Nuits (Bourgogne) à la fin du Moyen âge", Bulletin philologique et historique (jusqu'à 1610) du Comité des travaux historiques et scientifiques, (1980), 1983.

954. Bentley, E. W., "Abnormally High Baptismal Sex Ratio During 1568-1600", Local Population Studies, vol. 30, 1983.

955. Bettencourt, Amorim, Norberta, "Identification des individus en deux paroisses du Nord du Portugal" (en portugais), Boletim de trabalhos historicos (Guimarães), 34, 1983.

956. Bloch, R. Harvard, Etymologies and Genealogies. A Literacy Anthropology of the French Middle Ages, Chicago, 1983.

957. Bonerman, Ernst, Le Patriarcat, Paris 1979.

958. Bussini, Odoardo, "Il nome di battesimo degli esposti come segno di appartenenza ad una categoria emarginata", Quaderni dell'Istituto di studi economici e sociali dell'università di Camerino, fasc. 1, 1982.

959. Dumont, Cécile, "Les déficiences de l'état civil dans le département de Jernappes, 1797 - 1806", Recueil d'études d'histoire hainuyère offertes à Maurice A. Arnould (Mons), vol. 2, 1983.

960. Dupâquier, Jacques," Prénoms, parrains, parenté. Recherche sur les familles du Vexin français de 1540 à 1900, Pontoise 1980.

961. Dupâquier, J., "Le choix des prénoms autrefois", Gé-Magazine, 1983.

962. Fulconis, Michel, Méthode nouvelle en Démographie historique, Nice 1984.

963. Lasch, C., Haven in a Heartless World, London 1977.

964. Lasker, G. W., Mascie Taylor, C. G. N., "Surname in Five English Villages: Relationship to Each Other Surrounding Areas to England", Journal of Biosocial Science, 1983, vol. 15, 1983.

965. Polaček, Vojtĕch, "Quelques remarques sur l'adoption dans le 'Dyskolos' de Ménandre", Revue internationale des droits de l'Antiquité, sér. 3, 14, 1967.

966. Shanas, E., Sussman, M. B., éd., Family, Bureaucracy and the Elders, Durham, N. C., 1977.

967. Souque, H., "Les noms de baptême à Lormont au XVIIe siècle", Annales du Midi, t. 90, fasc. 1, 1978.

Σελ. 693
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/15/gif/694.gif&w=600&h=9156. Actes du Colloque, Historicite ...

968. Spitz, R., The First Year of Life. A Psychoanalyse Study of Normal and Deviant Developments of Object Relations, New York 1965.

969. Sullerot, Evelyne, Pour le meilleur et sans le pire, Paris 1984.

970. Todd, Emmanuel, L'enfance du monde, Paris 1984.

971. Winnicott, E. W., The Child, the Family and the Outside World, Harmondsworth 1964.

2. Utilité des enfants

972. Ankum, H., "Cessation de la minorité. Études sur le statut juridique des enfants mineurs dans l'histoire du droit privé néerlandais à partir du XHIe siècle", Tijdschrift voor rechtsgeschiedenis. Revue d'histoire du droit, vol. 44, 1976, vol. 45, 1977.

973. Bouchard, Gérard, "Les systèmes de transmission des avoirs familiaux et le cycle de la société rurale au Québec du XVIIe au XXe siècle", Histoire Sociale. Social History, vol. 15, fasc. 31, 1983.

974. Delille, Gérard, "Dots des filles et circulation des biens dans les Fouilles aux XVIe - XVIIe siècles", Mélanges de l'Ecole Française de Rome. Moyen âge. Temps Modernes, t. 95, 1, 1983.

975. De Singley, F., "Dote scolastica e strategie matrimoniali. Il caso di Nault", Buonanno, Ν., La funzioni sociali del matrimonio, Milano 1980,

976. Giesey, Ralph E., "Rules of Inheritance and Strategies in Mobility in Prerevolutionary France", American Historical Review, vol. 8, n° 2, 1977.

977. Goody, Jack, éd., Family and Inheritance: Rural Society in Western Europe 1200 - 1800, London 1976.

978. Hammel, Eugene A., Johannson, Sheila R., Ginsberg, Garen A., "The Value of Children During Industrialization: Sex Ratios in Childhood in XLXth - Century America", Journal of Family History, vol. 8, fasc. 4, 1983.

979. Helin, E,, "A la recherche d'une mesure de la léthalité des épidémies: les désignations de tuteurs pour les orphelins servent-elles d'indicateur?", Annales de démographie historique, 1980.

980. Hermalin, A. I., Van de Walle,.E., "The Civil Code and Nuptiality", R. D. Lee, éd., Population Patterns in the Past, 1971.

981. Howell, Cicely, Land, Family and Inheritance in Transition: Kibworth Harcourt, 1280 - 1750, Cambridge 1983.

982. Le Roy Ladurie, Emmanuel, "Systèmes de costume : structures familiales et coutume d'héritage en France au XVIe siècle", Annales, E.S.C., a. 27, 1972.

983. Matoso, José, La famille et le pouvoir. La noblesse médiévale portugaise (en portugais), Lisboa 1981.

Σελ. 694
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/15/gif/695.gif&w=600&h=9156. Actes du Colloque, Historicite ...

984. Mutel, André, "Recherches sur les coutumes d'aînesse absolue : Ponthieu et Boulonnais, XVIIIe siècle", Revue d'histoire du droit français et étranger, n° 3, 1976.

985. Thapar, Ramila, "Légitimation politique et filiation: le Varna Kshatriya en Inde du Nord", Annales, E.S.C., a. 39, n° 4, 1984.

3. Le travail des enfants

986. Allio, Renata, "Le travail en Piémont de 1850 à 1880: Emploi et salaires", Savoie, Dauphiné, Piémont. Aspects d'histoire économique et sociale au XIXe siècle. Actes des journées franco - italiennes d'histoire. Confions 19 - 21 octobre 1979, Grenoble 1980.

987. Barker, T., Drake, Michael, éd., Population and Society in Britain, 1850 - 1980, London 1932.

988. Benjamin, Daniel K., Kochin, Levis A., "What Went Right with Juvenile Unemployment Policy Between Wars: A comment", Garside, W. R., "Juvenile Unemployment Between the Wars: A Rejoinder", Economic History Review, 2e sér., vol. 32, n° 4.

989. Feinberg, Renée, Women, Education, and Employment. A Bibliography of Periodical Citations, Pamphlets, Newspapers, and Government Documents, 1970 - 1980, London 1982.

990. Garside, W. R., "Juvenile Unemployment and Public Policy Between the Wars", Economic History Review, 2e sér. 1977, vol. 30.

991. Goldin, Claudia, Sokoloff, Kenneth, "Women, Children and Industrialization in the Early Republic: Evidence from the Manufacturing Censuses", Journal of Economic History, vol. 42, fasc. 4, 1982.

992. Gutton, Jean - Pierre, La société des pauvres en Europe: XVIe - XVIIIe siècles, Paris 1974.

993. Haines, Michael R., "Fertility, Nuptiality, and Occupation: a Study of British Mid - XIXth-Century Coal Mining Population", Journal of Interdisciplinary History, vol. 8, n° 2, 1977.

994. Heiss, Gernot, "Einziehung der Waisen zur Manufakturarbeit. Pädagog. Zielvorstellung u. ökon. Interessen d. maria - theresian. Verwaltung", Mitteilungen des Institutes für österreichische Geschichtsforschung, vol. 85, 1977.

995. Hewitt, Margaret, Wives and Mothers in Victorian Industry, London 1958.

996. Hufton, Olwen, The Poor of XVIIIth-Century France, 1750 - 1789, New York 1974.

997. Jeismann, Karl - Ernst, "Volksbildung und Industrialisierung als Faktoren des sozialen Wandels im Vormärz", Zeitschrift f. Pädagogik, a. 18, 1972.

Σελ. 695
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/15/gif/696.gif&w=600&h=9156. Actes du Colloque, Historicite ...

998. Kindleberger, Charles P., "Technical Education and the French Entrepreneur", Edward C. Carter, éd,. Entreprise and Entrepreneurs in XIXth and XXth Century France, Baltimore 1976.

999. Less, Lynn, "Mid-Victorian Migration and the Irish Family Economy", Victorian Studies, vol. 20, 1970.

1000. Meacham, Standish, A Life Apart: The English Working Class, 1890-1914, Cambridge, Mass. 1977.

1001. Molis, Robert, "De la mendicité en Languedoc (1775 - 1783)", Revue d'histoire économique et sociale, vol. 52, 1974.

1002. Morineau, Michel, "Budgets populaires en France au XVIIIe siècle", Revue d'histoire économique et sociale, t. 50, 1972.

1003. Ohlsson, Lars, "Enfants dans l'industrie et travail des jeunes en Suède, 1860 - 1970" (en suédois, résumé en anglais), Scandia, vol. 40, 1974.

1004. Oxley, Geoffrey W„ Poor Relief in England and Wales, 1601 - 1834, Nawton Abbot 1974.

1005. Petrick, Fritz, Zur sozialen Lage der Arbeiterjugend in Deutschland, 1933 bis 1939, Berlin 1974.

1006. Postma, A., "Une enquête inconnue de 1877 sur le travail des enfants et des femmes aux Pays-Bas" (en néerlandais), Economisch-en Sociaal historische Jaarboek, vol. 36, 1975.

1007. Postma, A., Tentatives vaines pour changer la "Wet-Van Houten" en travail des enfants (en néerlandais), Seventer 1977.

1008. Schultz, Helgar, "Landhandwerk und ländliche Sozialstruktur um 1800", Jahrbuch für Wirtschaftsgeschichte, fasc. 2, 1981.

1009. Schybergson, Per, "Le travail des femmes et des enfants dans l'industrie finlandaise au milieu du XIXe siècle" (en finlandais), Historisk tidskrift for Finland, t. 59, 1974.

1010. Taylor, Arthur J., Standard of Living in Britain in the Industrial Revolution, London 1975.

1011. Todorov, Nikolaj, "Le budget de la famille ouvrière bulgare au milieu du XIXe siècle" (en bulgare), V čest na akademik Dimitar Kosev, Sofija 1974.

4. Les enfants en armes

1012. Bouthoul, Gaston, Carrère, René, Le défi de la guerre, 1740 - 1974, Paris 1976.

1013. Demonet, Michel, Dumont, Paul, Le Roy Ladurie, Emmanuel, "Anthropologie de la jeunesse masculine en France au niveau d'une cartographie cantonale (1819 - 1830)", Annales, E.S.C., n°4, 1976.

Σελ. 696
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/15/gif/697.gif&w=600&h=9156. Actes du Colloque, Historicite ...

1014. Le Roy Ladurie, E., Zysberg, André, "Anthropologie des conscrits français (1868 - 1887)", Ethnologie française, t. 9,1979.

1015. Urlanis, Boris, Guerres et population, Moscou 1972.

5. Abandon et marginalisation des enfants

1016. Bardet, Jean - Pierre, "Enfants abandonnés et enfants assistés à Rouen dans la seconde moitié du XVIIIe siècle". Sur la population française au XVIIIe siècle. Hommage à Marcel Reinhard, Paris 1973.

1017. Billot, C., "Les enfants abandonnés à Chartres à la fin du Moyen âge", Annales de démographie historique, 1975.

1018. Bolognesi, Dante, Giovanni, Caria, "Gli esposti a Ravenna fra sette e ottocento", Città e controllo sociale fra sette e ottocento, Milano 1982.

1019. Bussini, Odoardo, "L'infanzia abbandonata a Camerino nei secoli XVIII e XIX: alcune osservazioni preliminari", La demografia storica delle città italiane, Bologna 1982.

1020. Bussini, O., "Caratteristiche dell'esposizione dei fanciulli nell'ospedale di S. Maria della Pietà di Camerino nei secoli XVIII e XIX", Istituto di statistica. Università di Perugia, Quaderno n° 6.

1021. Cappelletto, Giovanna, "Infanzia abbandonata e ruoli di mediazione sociale nella Verona del Settecento", Quaderni storici, fasc. 53, 1983.

1022. Cavallo, Sandra, "Strategie politiche e famigliali intorno al baliatico. Il monopolio dei bambini abbandonati nel Canavese tra Sei e Settecento", Quaderni storici, fasc. 53,1983.

1023. Chamoux, Antoinette, "L'enfance abandonnée à Reims à la fin du XVIIIe siècle", Annales de démographie historique, 1973.

1024. Corsini, C. A., "Materiali per lo studio della famiglia in Toscana nei secoli XVII - XIX: gli esposti", Quaderni storici, n° 33, 1976.

1025. Corsini, Carlo A., "Nome e classe sociale. Gli esposti", La demografia storica delle città italiane, Bologna 1982.

1026. Corsini, C. A., "L'enfant trouvé: note de démographie différentielle", Annales de démographie historique, 1983.

1027. Cortes Cortes, Fernando, "Extremadura en el sigio XVII. Los niños espósitos", Alminar (Badajoz), fasc. 32, 1982.

1028. Da Molin, Giovanna, "La mortalité des enfants abandonnés en Italie pendant le XVIIIe et le XIXe siècle", U.I.E.S.P., Congrès général, Manille 1981.

1029. Da Molin, G., "Illegitimi ed esposti in Italia dal Seicento all'Ottocento", La demografia storica delle città italiane, Bologna 1982.

1030. Da Molin, G., "Natalità illegitima ed esposizione nel regno di Napoli

Σελ. 697
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/15/gif/698.gif&w=600&h=915 6. Actes du Colloque, Historicite ...

in Età Moderna: Fonti e valutazioni demographiche", Quaderni. Istituto di Scienze storico - politiche (Bari), 1982.

1031. Da Molin, G., "Les enfants abandonnés dans les villes italiennes aux XVIIIe et XIXe siècles", Annales de démographie historique, 1983.

1032. Delasselle, Claude, "Les enfants abandonnés à Paris au XVIIIe siècle", Annales, E.S.C., a. 30, n° 1,1975.

1033. Della Feruta, Franco, "Infanzia e famiglia nella prima metà dell'Ottocento", Studi storici, a. 20, n° 3,1979.

1034. De Rosa, Gabriele, "L'emarginazione sociale in Calabria nel XVIII secolo: il problema degli esposti", La Calabria dalle Riforme alla Restaurazione. Atti del VI Congresso storico calabrese, Catanzaro, 29 ottobre - 1 novembre 1977, I, Salerno - Catanzaro 1981.

1035. Dodi Osnaghi, Luisa, "Ruota e infanzia abbandonata a Milano nella prima metà dell'Ottocento", Timore e carità. I poveri nell'Italia moderna, Crernona 1982.

1036. Doriguzzi, Franca, "I messagi dell'abbandono: bambini espositi a Torino nell' 700", Quaderni storici, fasc. 53, 1983.

1037. Fine-Souriac, Agnès, "Amour et parenté adoptive: l'intégration familiale des enfants de l'Assistance Publique au Pays de Sault, 1900 - 1940", Annales de démographie historique, 1983.

1038. Fujita, Sonoko, "L'abandon d'enfants légitimes à Rennes à la fin du XVIIIe siècle", Annales de démographie historique, 1983.

1039. Gorni, Mariagrazia, Peiligrini, Laura, Un problema di storia sociale. L'infanzia abbandonata in Italia nel secolo XIX, Firenze 1974.

1940. Grandi, Eduardo, "Pauperismo e Albergo dei Poveri nella Genova del Seicento", Rivista storica italiana, a. 87, 1975.

1041. Helin, E., "Le sort des enfants trouvés au XVIIIe siècle", Bulletin de la Société Royale Le Vieuw - Liège, n° 100, 1953.

1042. Helin, E., "Une sollicitude ambiguë: L'évacuation des enfants abandonnés", Annales de démographie historique, 1973.

1043. Molinier, Alain, "Enfants trouvés, enfants abandonnés et enfants illégitimes en Languedoc aux XVIIe et XVIIIe siècles", Sur la population française au XVIIIe siècle. Hommage à Marcel Reinhard, 1973.

1044. Povolo, Claudio, "L'infanzia abbandonata nel Veneto nei primi secoli dell'età moderna. Primi risultati e riflessioni intorno ad un tema di storia sociale", La demografia storica delle città italiane, Bologna 1982.

1045. Robins, Joseph, The Lost Children: a Study of Charity Children in Ireland, 1700 - 1900, Dublin 1980.

1046. Sandrin, Jean, Enfants trouvés, enfants ouvriers (XVIIIe - XIXe siècles), Paris 1982. .

Σελ. 698
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/15/gif/699.gif&w=600&h=9156. Actes du Colloque, Historicite ...

1047. Schiavoni, Claudio, "Gli 'esposti' (o 'projetti') alla ruota dell'archiospedale di Santio Spirito in Sassia di Roma dal 1700 al 1821", La demografia storica delle città italiane, Bologna 1982.

1048. Tainturier, C., "L'assistance aux enfants abandonnés à Dijon au XVIIIe siècle", Actes du 95e congrès national des Sociétés savantes, Reims 1970, Histoire moderne et contemporaine, t. 2, Paris 1974.

1049. Trexler, R. C., "The Foundlings of Florence, 1395 - 1455", History of Childhood Quarterly, I, 1973.

1050. Turin, Yvonne, "Enfants trouvés, colonisation et utopie. Étude d'un comportement social au XIXe siècle", Revue historique, t. 244, 1970.

1051. Vigni, Laura, "Aspetti del fenomeno dell'infanzia abbandonata e mobilità territoriale degli esposti all'ospedale senese di S. Maria della Scala nel XVIII secolo", La demografia storica delle città italiane, Bologna 1982.

1052. Vinyoles I Vidai, Teresa Maria, Gonzalez, Betlinski Margarida, "Les enfants abandonnés aux portes de l'hôpital de Barcelone, 1426 - 1439" (en catalan), La pobreza y la asistencia a los pobres en la Cataluña medieval, Barcelona 1982.

6. Bâtards et légitimation

1053. Given - Wilson, C., Curteis, A., The Royal Bastards of Medieval England, London 1984.

1054. Hargot, M., "L'essor des bâtards nobles au XVe siècle" Revue historique, 1975.

1055. Henriques, V. R. Q., "Bastardy and the New Poor Law (1834)", Past & Present, n° 37, 1967.

1056. Hollmgsworth, T. H., "The demography of the British Peerage", Population Studies, 1964 n° 2, Supplément.

1057. Kuleczka, Gérard, "Les enfants illégitimes dans l'Etat et le droit romain du Haut - Empire" (en polonais), Czasopismo Prawno - Historyczne, vol. 88, fase. 1, 1966.

1058. Kurylowicz, Marek, "L'arrogation des propres enfants illégitimes dans le droit romain classique" (en polonais), Czasopismo Prawno-Historyczne, vol. 21, fasc. 2, 1969.

1059. Laslett, T. P. R., Bastardy and its Comparative History, London 1980.

1060. Lee, W. R., "Bastardy and the Socioeconomic Structure of South Germany", Journal of Interdisciplinary History, vol. 7, n° 3, 1977.

1061. Moreno, Humberto Baquero, Subsides pour l'étude de l'adoption au Portugal au Moyen âge (en portugais), Lisboa 1965.

Σελ. 699
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/15/gif/700.gif&w=600&h=9156. Actes du Colloque, Historicite ...

1062. Morene, H. B., "Subsides pour l'étude de la légitimation au Portugal au Moyen âge, sous Alfonso III et Duarte" (en portugais). Revista dos estudos gérais universitarios de Moçambique (Lourenço Marques), 1967.

1063. Viegas, Valentino, Subsides pour Îétude des légitimations sous le roi Joâo I, 1383 - 1412 (en portugais), Lisboa 1984.

7. La délinquance infantile et juvénile

1064. Chevalier, Louis, Classes laborieuses et classes dangereuses, Paris 1978. Rééd.

1065. Farge, Ariette, Le vol d'aliments à Paris au XVIIIe siècle: délinquance et criminalité, Paris 1974.

1066. Gejl, Ib, Sous le conseil tutélaire. Enfants abandonnés et "criminels" à Arhus, de 1905 à 1915 (en danois), Arhus 1967.

1067. Hair, P. E. H., "Deaths from Violence in Britain: a XXth-Century Survey", Population Studies, 7, 1971.

1068. Hawes, Joseph, Children in Urban Society: Juvenile Delinquency in XlXth-Century America, London 1972.

1069. Herrera Puga, P., Sociedad y delincuencia en el Sigio de Oro, Madrid 1974.

1070. Levade, Maurice, et al., La délinquance des jeunes en France, 1825 - 1968, Paris 1972, 2 vol.

1071. Peveri, Patrice, "Les pickpokets à Paris au XVIIIe siècle", Revue d'histoire moderne et contemporaine, t. 29, 1982.

1072. Schlossman, Steven L., Love and the American Delinquency. The Theory and Practice of "Progressive" Juvenile Justice, 1825 - 1920, Chicago 1977.

1073. Schnapper, Bernard, "La correction paternelle et le mouvement des idées au XIXe siècle, 1789 - 1935", Revue historique, a. 104, t. 263, 1980.

1074. Thomson, F. M. L., "Social Control in Victorian Britain", Economic History Review, 2e sér., 33, 1981.

8. Le corps

1075. Atkinson, Clarisse, "Precious Balsam in Fragile Class: The Ideology of Virginity in the Later Middle Ages", Journal of Family History, vol. 8, fasc. 2, 1983.

1076. Crawford, P., "Attitudes to Menstruation in XVIIth-Century England", Past & Present, n° 91, 1981.

1077. Dover, K. J., Greek Homosexuality, Cambridge, Mass. 1978.

Σελ. 700
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/15/gif/701.gif&w=600&h=915 6. Actes du Colloque, Historicite ...

1078. Duffy, John, "Masturbation and Clitoridèctomy. A XlXth Century View", Journal of the American Medical Association, vol. 186, n° 3, 1963.

1079. Ernster, Virginia Lee, Attitudes and Expectations about Menstruation among Girls of Mensachal Age, Ph. D., 1977, Columbia University.

1080. Fishrnan, Sterling, "The History of Childhood Sexuality", Journal of Contemporary History, 2, 1982.

1081. Imhof, Arthur E., Der Mensch und sein Körper von der Antike bis Heute, München 1983.

1082. Imhof, A. E., "Leib und Leben in der Geschichte der Neuzeit. Vorträge eines internationalen Colloquiums, 1981", Berliner historische Studien, vol. 9, 1983.

1083. Leon, Pedro de, Grandeza y miseria en Andalucia. Testimonio de una encrucijada historica, 1578 - 1616, éd. Pedro Herrera Fuga, S.I., Granada 1981.

1084. McDonald, Robert H., "The Frightful Consequences of Onanism", Journal of the History of Ideas, vol. 26, 1967.

1085. Manniche, E., "Age at Menasche: Nicolai Edward Ravn's Data on 3.385 Women in Mid-XIXth Century Denmark", Annals of Human Biology, vol. 10, fasc. 1, 1983.

1086. Pelicier, Yves, Thuillier, Guy, "Pour une histoire des enfants idiots en France, 1830 - 1914", Revue historique, a. 103, t. 261, n° 259, 1979.

1087. Pouchelle, Marie-Christine, Corps et chirurgie à l'apogée du Moyen âge. Savoir et imaginaire du corps chez Henri de Mondeville, chirurgien de Philippe le Bel, Paris 1983.

1088. Rauch, André, "La politique scolaire en matière de gymnastique au XIXe siècle", Janus ou lanus bifrons. Revue universitaire de l'adolescence (Strasbourg), n° 4, 1981.

1089. Rauch, Α., Le souci du corps. Histoire d'un territoire pédagogique, 1740 - 1920, Thèse, Lettres, Paris 1981, éd. s. le titre: Le souci du corps. Histoire de l'hygiène en éducation physique, Paris 1983.

1090. Rey, Michel, "Du péché au désordre: Police et sodomie à Paris, au XVIIIe siècle", Revue d'histoire économique et sociale, t. 29, 1982.

1091. Rossiaud, Jacques, "La prostitution dans les villes françaises au XVe siècle", Communications, n° 35, 1982.

1092. Roussel, Louis, "La cohabitation juvénile en France", Population, a. 33, n° 1, 1978.

1093. Sergent, Bernard, L'Homosexualité dans la mythologie grecque, Paris 1984.

Σελ. 701
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/15/gif/702.gif&w=600&h=9156. Actes du Colloque, Historicite ...

1094. Shorter, Edward, "L'âge des premières règles en France, 1750 - 1950", Annales, E.S.C., a. 36, n° 3, 1981.

1095. Shorter, E., A History of Women's Bodies, New York 1982. Trad, française: Paris 1984.

1096. Spitz, René Α., "Authority and Masturbation. Some Remarks on a Bibliographical Investigation", Psychanalistic Quarterly, vol. 21, 1952.

1097. Tarczylo, Théodore, Sexe et liberté au siècle des Lumières, Paris 1983.

1098. Thibault, Jacques, Les aventures du corps dans la pédagogie française: étude historique critique, Paris 1977.

1099. Trexler, Richard C., "La prostitution florentine au XVe siècle", Annales, E.S.C., n° 6, 1981.

9. Jeux et jouets, livres et loisirs

1100. Bailey, P. C., Leisure and Class in Victorian England: Rational Recreation and the Contest for Control, 1830 - 1885, London 1978.

1101. Baker, W. J., "The Leisure Revolution in Victorian England: A Review of Recent Literature", Journal of Sport History, 6, 1979.

1102. Bettelheim, B., Psychanalyse des contes de fées, Paris 1976.

1103. Boiraud, Henri, Contribution à l'étude historique des congés et des vacances scolaires en France du Moyen âge à 1914, Paris 1971.

1104. Bollême, Geneviève, Andries, Lise, Les contes bleus, textes présentés par..., Paris 1983.

1105. Cunningham, H., Leisure in the Industrial Revolution, London 1980.

1106. Despinette, Janine, "La littérature pour la jeunesse dans le monde. Les prix littéraires et leurs finalités", Enfance, n° 3 - 4, 1984.

1107. Heers, Jacques, Fêtes des fous et Carnavals, Paris 1983.

J108. Hurrelmann, Bettina, Jugendliteratur und Bürgerlichkeit. Soziale Erziehung in d. Jugendlit. d. Aufklärung am Beispiel v. Christian Felix Weises "Kinderfreund", 1776 - 1782, Padeborn 1974.

1109. Joy, N., Maiden Ober: a Short History of Women's Cricket, London 1980.

1110. Lowerson, J., Myerscough, M., Time to Spare in Victorian England, Sussex 1977.

1111. Mangan, J. A., Athletism in the Victorian and Edwardian Public School, Cambridge 1981.

1112. Rauch, André, Histoire et principes de l'entraînement, Paris 1982.

1113. Sandiford, Κ. Α. D., "The Victorian at Play: Problems in Historiographie Methodology", Journal of Social History, 15, 1981.

1114. Sandiford, Keith Α. D., "Cricket and the Victorian. A Historiographical Essay", Historical Reflections. Réflexions historiques, vol. 9, n° 3, 1982. 

Σελ. 702
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/15/gif/703.gif&w=600&h=915 6. Actes du Colloque, Historicite ...

1115. Schmidt, Egon, Die deutsche Kinder- und Jugendliteratur von der Mitte des 18. Jahrhunderts bis zum Anfang des 19. Jahrhunderts, Berlin 1974.

1116. Stambak, Mira, et al., Les bébés entre eux, Paris 1983.

1117. Verdon, Jean, Les loisirs au Moyen Age, Paris 1980.

10. Révolution ou Subversion?

1118. Allmendinger, David F., Jr., Paupers and Scholars: the Transformation of Student Life in XlXth-Century New England, New York 1975.

1119. Bates Ames, Louise, Ilg, Frances L., L'enfant de cinq ans, Paris 1983.

1120. Ben-Ami, S., "La rébellion universitaire en Espagne (1927 - 1931)," Revue d'histoire moderne et contemporaine, t. 26, 1979.

1121. Binfield, Clyde, George Williams and the Young Man's Christian Association. A Study in Victorian Social Attitudes, London 1973.

1122. Bridgen, Susan, "Youth and the English Reformation", Past & Present, n° 95, 1982.

1123. Burke, Colin B., American Collegiate Population: A Test of the Traditional View, New York 1982.

1124. Cohen, Habiba S., Elusive Reform. The French Universities, 1968 - 1978, London 1980.

1125. Fishman, Sterling, The Struggle for German Youth. The Search for Educational Reform in Imperial Germany, 1890 - 1914, New York 1976.

1126. Gabriel, Astrik L., "The House of Poor German Students at the Medieval University of Paris", Friedrich Prinz, éd., Geschichte in der Gesellschaft, Festschr. f. Karl Bosl..., Stuttgart 1974.

1127. Gagé, Jean, "Les organisations de 'iuvenes' en Italie et en Afrique du début du Hie siècle au 'bellum Aquileiense' (238 ap. J.-C.)". Historia (Wiesbaden), vol. 19, 1970.

1128. Gaignebert, Claude, Le folclore obscène des enfants, Paris 1974.

1129. Gal, Lajos, éd., Unissez-vous, jeunesse! Documents choisis de l'histoire des mouvements de jeunesse, octobre 1944 - mars 1948 (en hongrois), Budapest 1973.

1130. Hahn, Ernst J. C., "The Junior Faculty in 'Revolt': Reform Plans for Berlin University in 1848", American Historical Review, vol. 82, n° 4, 1977.

1131. Jaczynowska, Maria, Les associations de la jeunesse romaine sous le haut Empire. Trad, du polonais, Worclaw 1978.

1132. Jarausch, Konrad H., "Students, Sex and Politics in Imperial Germany", Journal of Contemporary History, 2, 1982.

1133. Knight, F., University Rebel, the Life of William Freud, 1757 - 1841, London 1971.

Σελ. 703
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/15/gif/704.gif&w=600&h=9156. Actes du Colloque, Historicite ...

1134. Krapf, Gotthold, Die Kämpfe um proletarischen Jugendunterricht und proletarische Jugendweihe am Ende des 19. Jahrhunderts. Ein Beitrag z. d. Anfängen d. Sozialist. Erziehung d. Arbeiterkinder in d. 2. Hauptperiode d. deutsch. Arbeiterbew., Berlin 1977.

1135. Lamon, Lester C., "The Black Community in Nashville and the First University Student Strike of 1924 - 1925", Journal of Southern History, vol. 40, n° 2, 1974.

1136. Lipset, Seymour Martin, Rebellion in the University, Boston 1972.

1137. Moore, Kathryn McDaniel, "The War With the Tutors: Student-Faculty Conflict at Harvard and Yale, 1745 - 1771", Hist. Educat. Quarterly, vol. 18, n° 2, 1978.

1138. Novak, Sreven J., The Rights of Youth: American College and Student Revolt, 1798 - 1815, Cambridge, Mass. 1977.

1139. Reul, Th., "L'origine des associations catholiques d'étudiants aux PaysBas" (en néerlandais), Archief voor de Geschiedenis van de Katholieke Kerk in Nederland, vol. 17, 1975.

1140. Richperati, Giuseppe, "L'Università di Torino e le polemiche contro i professori in una relazione di parte curialista del 1731", Bolletino storico bibliografico subalpino, a. 66, 1966.

1141. Rivier, André, "Perspectives et problèmes du réformisme étudiant", Histoire et Sociologie. Études et travaux offerts... à Jean-Charles Blaudet..., Cahiers Vilfredo Pareto, n° 22 - 23, 1970.

1142. Rossiaud, J., "Fraternités de jeunesse et niveaux de culture dans les villes du Sud-Est à la fin du Moyen âge", Cahiers d'histoire, n° 1 - 2, 1971.

1143. Sanders, Jane, Cold War on the Campus: Academic Freedom at the University of Washington, 1946 - 1964, Seattle 1979.

1144. Soucy, Robert, "Centrist Fascism: the Jeunesses Patriotes", Journal of Contemporary History, n° 2, 1981.

1145. Vaughan, Micheline, Archer, Margaret Scotford, Social Conflict and Educational Change in England and France, 1789 - 1848, London 1971.

1146. Wolters, Raymond, The Negro on Campus: Black College Rebellions of the 1920s, Princeton, N.J. 1975,

1147. Zagarrio, Vito, "Giovanni e apparati culturali a Firenze nella crisi de regime fascista", Studi storici, a. 21, n° 3, 1980.

Σελ. 704
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Actes du Colloque International, Historicité de l’ enfance et de la jeunesse
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 685
  6. Actes du Colloque, Historicite ...

  824. Campbell, C., "Social and Economic Obstacles to the Development of Popular Education in Post-Emancipation Jamaica, 1834 - 1865", Journal of Caribbean History, vol. 1, 1970.

  825. Carré, Olivier, Enseignement islamique et idéal socialiste, Beyrouth 1974.

  826. Cohen, Sheldon S., History of Colonial Education, 1607 - 1776, London 1974.

  827. Collection de matériel pour l'histoire de l'éducation à Tokyo (en japonais), Tokyo 1972 - 1974, 10 vol.

  828. Coy, Jane Meyer, "Primary Education during the Colombian Federation: the School Reform of 1870", Hispanic American History Review, vol. 51, n° 2, 1971.

  829. D'Souza, Austin A., Anglo-Indian Education, a Study of its Origins and Growth in Bengala up to 1960, London 1977.

  830. Dumas, Claude, "Justo Sierra y el Liceo Franco-Mexicano. Sobre la educatión en Mexico", Historia mexicana, vol. 16, n° 4, 1967.

  831. Fafunwa, A. B., The History of Education in Nigeria, London 1974.

  832. Geschiere, P. L., "The Education Issue in the Dutch East Indies in the XXth-Century. Opinions on the Question of 'Western Education' versus 'National Education' ", Acta Historiae Neerlandica, vol. 6, 1973.

  833. Graham, C. K., The History of Education in Ghana From the Earliest Times to the Declaration of Independence, London 1971.

  834. Greaves, Μ. Α., Education in British Indian, 1698 - 1947. A Bibliography and Guide to the Sources of Information in London, London 1967.

  835. Hinchliffe, J. K., "A Comparative Analysis of Educational Development in Ghana and the Western Region of Nigeria", Nigerian Journal of Economic and Social Studies, vol. 12, n° 1, 1970.

  836. Hirst, J. B., "Centralization Reconsidered, The South Australian Education Act of 1875", Historical Studies, vol. 13, 1967.

  837. Johnson, Paul, et al., Ghanaian Education, 1957-1972, an Annotated Bibliography, London 1974.

  838. Kurosaki, Chiharu, "Diminution régionale de l'analphabétisme" (en japonais), Rekishi Chiri-gaku Kiyô: Kinsei no Rekìshi Ghiri (Tokyo), vol. 25, 1983.

  839. Laracy, Hugh, "Paranoid Popery: Bishop Moran and Catholic Education in New Zealand", New Zealand of History, vol. 10, 1976.

  840. Lutchman, Harold A., "Administrative Change in an Ex-Colonial Setting, a Study of Education Administration in Guyana, 1961 - 1964", Social and Economic Studies (Jamaica), vol. 19, 1970.

  841. Meskill, John, Academics in Ming China. A Historical Essay, London 1982.