Συγγραφέας:Διεθνές Συμπόσιο
 
Τίτλος:Actes du Colloque International, Historicité de l’ enfance et de la jeunesse
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:6
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:1986
 
Σελίδες:709
 
Αριθμός τόμων:1 τόμος
 
Γλώσσα:Γαλλικά
 
Θέμα:Βιβλιογραφία
 
Διεθνή Συμπόσια
 
Κοινωνική ενσωμάτωση
 
Μαθητεία και εργασία
 
Νεανικά έντυπα
 
Νεανικές οργανώσεις
 
Νοοτροπίες και συμπεριφορές
 
Παιδεία-Εκπαίδευση
 
Τοπική κάλυψη:Ευρώπη
 
Περίληψη:Πρόκειται για μετάφραση στα γαλλικά των Πρακτικών του πρώτου επιστημονικού συμποσίου, που διοργάνωσε η επιτροπή του ΙΑΕΝ σε συνεργασία με την Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού. Το συμπόσιο, με θέμα «Ιστορικότητα της παιδικής ηλικίας και της νεότητας», έγινε στο αμφιθέατρο του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών από τη 1 έως τις 5 Οκτωβρίου 1984.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 32.23 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 696-715 από: 716
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/15/gif/696.gif&w=600&h=9156. Actes du Colloque, Historicite ...

998. Kindleberger, Charles P., "Technical Education and the French Entrepreneur", Edward C. Carter, éd,. Entreprise and Entrepreneurs in XIXth and XXth Century France, Baltimore 1976.

999. Less, Lynn, "Mid-Victorian Migration and the Irish Family Economy", Victorian Studies, vol. 20, 1970.

1000. Meacham, Standish, A Life Apart: The English Working Class, 1890-1914, Cambridge, Mass. 1977.

1001. Molis, Robert, "De la mendicité en Languedoc (1775 - 1783)", Revue d'histoire économique et sociale, vol. 52, 1974.

1002. Morineau, Michel, "Budgets populaires en France au XVIIIe siècle", Revue d'histoire économique et sociale, t. 50, 1972.

1003. Ohlsson, Lars, "Enfants dans l'industrie et travail des jeunes en Suède, 1860 - 1970" (en suédois, résumé en anglais), Scandia, vol. 40, 1974.

1004. Oxley, Geoffrey W„ Poor Relief in England and Wales, 1601 - 1834, Nawton Abbot 1974.

1005. Petrick, Fritz, Zur sozialen Lage der Arbeiterjugend in Deutschland, 1933 bis 1939, Berlin 1974.

1006. Postma, A., "Une enquête inconnue de 1877 sur le travail des enfants et des femmes aux Pays-Bas" (en néerlandais), Economisch-en Sociaal historische Jaarboek, vol. 36, 1975.

1007. Postma, A., Tentatives vaines pour changer la "Wet-Van Houten" en travail des enfants (en néerlandais), Seventer 1977.

1008. Schultz, Helgar, "Landhandwerk und ländliche Sozialstruktur um 1800", Jahrbuch für Wirtschaftsgeschichte, fasc. 2, 1981.

1009. Schybergson, Per, "Le travail des femmes et des enfants dans l'industrie finlandaise au milieu du XIXe siècle" (en finlandais), Historisk tidskrift for Finland, t. 59, 1974.

1010. Taylor, Arthur J., Standard of Living in Britain in the Industrial Revolution, London 1975.

1011. Todorov, Nikolaj, "Le budget de la famille ouvrière bulgare au milieu du XIXe siècle" (en bulgare), V čest na akademik Dimitar Kosev, Sofija 1974.

4. Les enfants en armes

1012. Bouthoul, Gaston, Carrère, René, Le défi de la guerre, 1740 - 1974, Paris 1976.

1013. Demonet, Michel, Dumont, Paul, Le Roy Ladurie, Emmanuel, "Anthropologie de la jeunesse masculine en France au niveau d'une cartographie cantonale (1819 - 1830)", Annales, E.S.C., n°4, 1976.

Σελ. 696
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/15/gif/697.gif&w=600&h=9156. Actes du Colloque, Historicite ...

1014. Le Roy Ladurie, E., Zysberg, André, "Anthropologie des conscrits français (1868 - 1887)", Ethnologie française, t. 9,1979.

1015. Urlanis, Boris, Guerres et population, Moscou 1972.

5. Abandon et marginalisation des enfants

1016. Bardet, Jean - Pierre, "Enfants abandonnés et enfants assistés à Rouen dans la seconde moitié du XVIIIe siècle". Sur la population française au XVIIIe siècle. Hommage à Marcel Reinhard, Paris 1973.

1017. Billot, C., "Les enfants abandonnés à Chartres à la fin du Moyen âge", Annales de démographie historique, 1975.

1018. Bolognesi, Dante, Giovanni, Caria, "Gli esposti a Ravenna fra sette e ottocento", Città e controllo sociale fra sette e ottocento, Milano 1982.

1019. Bussini, Odoardo, "L'infanzia abbandonata a Camerino nei secoli XVIII e XIX: alcune osservazioni preliminari", La demografia storica delle città italiane, Bologna 1982.

1020. Bussini, O., "Caratteristiche dell'esposizione dei fanciulli nell'ospedale di S. Maria della Pietà di Camerino nei secoli XVIII e XIX", Istituto di statistica. Università di Perugia, Quaderno n° 6.

1021. Cappelletto, Giovanna, "Infanzia abbandonata e ruoli di mediazione sociale nella Verona del Settecento", Quaderni storici, fasc. 53, 1983.

1022. Cavallo, Sandra, "Strategie politiche e famigliali intorno al baliatico. Il monopolio dei bambini abbandonati nel Canavese tra Sei e Settecento", Quaderni storici, fasc. 53,1983.

1023. Chamoux, Antoinette, "L'enfance abandonnée à Reims à la fin du XVIIIe siècle", Annales de démographie historique, 1973.

1024. Corsini, C. A., "Materiali per lo studio della famiglia in Toscana nei secoli XVII - XIX: gli esposti", Quaderni storici, n° 33, 1976.

1025. Corsini, Carlo A., "Nome e classe sociale. Gli esposti", La demografia storica delle città italiane, Bologna 1982.

1026. Corsini, C. A., "L'enfant trouvé: note de démographie différentielle", Annales de démographie historique, 1983.

1027. Cortes Cortes, Fernando, "Extremadura en el sigio XVII. Los niños espósitos", Alminar (Badajoz), fasc. 32, 1982.

1028. Da Molin, Giovanna, "La mortalité des enfants abandonnés en Italie pendant le XVIIIe et le XIXe siècle", U.I.E.S.P., Congrès général, Manille 1981.

1029. Da Molin, G., "Illegitimi ed esposti in Italia dal Seicento all'Ottocento", La demografia storica delle città italiane, Bologna 1982.

1030. Da Molin, G., "Natalità illegitima ed esposizione nel regno di Napoli

Σελ. 697
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/15/gif/698.gif&w=600&h=915 6. Actes du Colloque, Historicite ...

in Età Moderna: Fonti e valutazioni demographiche", Quaderni. Istituto di Scienze storico - politiche (Bari), 1982.

1031. Da Molin, G., "Les enfants abandonnés dans les villes italiennes aux XVIIIe et XIXe siècles", Annales de démographie historique, 1983.

1032. Delasselle, Claude, "Les enfants abandonnés à Paris au XVIIIe siècle", Annales, E.S.C., a. 30, n° 1,1975.

1033. Della Feruta, Franco, "Infanzia e famiglia nella prima metà dell'Ottocento", Studi storici, a. 20, n° 3,1979.

1034. De Rosa, Gabriele, "L'emarginazione sociale in Calabria nel XVIII secolo: il problema degli esposti", La Calabria dalle Riforme alla Restaurazione. Atti del VI Congresso storico calabrese, Catanzaro, 29 ottobre - 1 novembre 1977, I, Salerno - Catanzaro 1981.

1035. Dodi Osnaghi, Luisa, "Ruota e infanzia abbandonata a Milano nella prima metà dell'Ottocento", Timore e carità. I poveri nell'Italia moderna, Crernona 1982.

1036. Doriguzzi, Franca, "I messagi dell'abbandono: bambini espositi a Torino nell' 700", Quaderni storici, fasc. 53, 1983.

1037. Fine-Souriac, Agnès, "Amour et parenté adoptive: l'intégration familiale des enfants de l'Assistance Publique au Pays de Sault, 1900 - 1940", Annales de démographie historique, 1983.

1038. Fujita, Sonoko, "L'abandon d'enfants légitimes à Rennes à la fin du XVIIIe siècle", Annales de démographie historique, 1983.

1039. Gorni, Mariagrazia, Peiligrini, Laura, Un problema di storia sociale. L'infanzia abbandonata in Italia nel secolo XIX, Firenze 1974.

1940. Grandi, Eduardo, "Pauperismo e Albergo dei Poveri nella Genova del Seicento", Rivista storica italiana, a. 87, 1975.

1041. Helin, E., "Le sort des enfants trouvés au XVIIIe siècle", Bulletin de la Société Royale Le Vieuw - Liège, n° 100, 1953.

1042. Helin, E., "Une sollicitude ambiguë: L'évacuation des enfants abandonnés", Annales de démographie historique, 1973.

1043. Molinier, Alain, "Enfants trouvés, enfants abandonnés et enfants illégitimes en Languedoc aux XVIIe et XVIIIe siècles", Sur la population française au XVIIIe siècle. Hommage à Marcel Reinhard, 1973.

1044. Povolo, Claudio, "L'infanzia abbandonata nel Veneto nei primi secoli dell'età moderna. Primi risultati e riflessioni intorno ad un tema di storia sociale", La demografia storica delle città italiane, Bologna 1982.

1045. Robins, Joseph, The Lost Children: a Study of Charity Children in Ireland, 1700 - 1900, Dublin 1980.

1046. Sandrin, Jean, Enfants trouvés, enfants ouvriers (XVIIIe - XIXe siècles), Paris 1982. .

Σελ. 698
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/15/gif/699.gif&w=600&h=9156. Actes du Colloque, Historicite ...

1047. Schiavoni, Claudio, "Gli 'esposti' (o 'projetti') alla ruota dell'archiospedale di Santio Spirito in Sassia di Roma dal 1700 al 1821", La demografia storica delle città italiane, Bologna 1982.

1048. Tainturier, C., "L'assistance aux enfants abandonnés à Dijon au XVIIIe siècle", Actes du 95e congrès national des Sociétés savantes, Reims 1970, Histoire moderne et contemporaine, t. 2, Paris 1974.

1049. Trexler, R. C., "The Foundlings of Florence, 1395 - 1455", History of Childhood Quarterly, I, 1973.

1050. Turin, Yvonne, "Enfants trouvés, colonisation et utopie. Étude d'un comportement social au XIXe siècle", Revue historique, t. 244, 1970.

1051. Vigni, Laura, "Aspetti del fenomeno dell'infanzia abbandonata e mobilità territoriale degli esposti all'ospedale senese di S. Maria della Scala nel XVIII secolo", La demografia storica delle città italiane, Bologna 1982.

1052. Vinyoles I Vidai, Teresa Maria, Gonzalez, Betlinski Margarida, "Les enfants abandonnés aux portes de l'hôpital de Barcelone, 1426 - 1439" (en catalan), La pobreza y la asistencia a los pobres en la Cataluña medieval, Barcelona 1982.

6. Bâtards et légitimation

1053. Given - Wilson, C., Curteis, A., The Royal Bastards of Medieval England, London 1984.

1054. Hargot, M., "L'essor des bâtards nobles au XVe siècle" Revue historique, 1975.

1055. Henriques, V. R. Q., "Bastardy and the New Poor Law (1834)", Past & Present, n° 37, 1967.

1056. Hollmgsworth, T. H., "The demography of the British Peerage", Population Studies, 1964 n° 2, Supplément.

1057. Kuleczka, Gérard, "Les enfants illégitimes dans l'Etat et le droit romain du Haut - Empire" (en polonais), Czasopismo Prawno - Historyczne, vol. 88, fase. 1, 1966.

1058. Kurylowicz, Marek, "L'arrogation des propres enfants illégitimes dans le droit romain classique" (en polonais), Czasopismo Prawno-Historyczne, vol. 21, fasc. 2, 1969.

1059. Laslett, T. P. R., Bastardy and its Comparative History, London 1980.

1060. Lee, W. R., "Bastardy and the Socioeconomic Structure of South Germany", Journal of Interdisciplinary History, vol. 7, n° 3, 1977.

1061. Moreno, Humberto Baquero, Subsides pour l'étude de l'adoption au Portugal au Moyen âge (en portugais), Lisboa 1965.

Σελ. 699
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/15/gif/700.gif&w=600&h=9156. Actes du Colloque, Historicite ...

1062. Morene, H. B., "Subsides pour l'étude de la légitimation au Portugal au Moyen âge, sous Alfonso III et Duarte" (en portugais). Revista dos estudos gérais universitarios de Moçambique (Lourenço Marques), 1967.

1063. Viegas, Valentino, Subsides pour Îétude des légitimations sous le roi Joâo I, 1383 - 1412 (en portugais), Lisboa 1984.

7. La délinquance infantile et juvénile

1064. Chevalier, Louis, Classes laborieuses et classes dangereuses, Paris 1978. Rééd.

1065. Farge, Ariette, Le vol d'aliments à Paris au XVIIIe siècle: délinquance et criminalité, Paris 1974.

1066. Gejl, Ib, Sous le conseil tutélaire. Enfants abandonnés et "criminels" à Arhus, de 1905 à 1915 (en danois), Arhus 1967.

1067. Hair, P. E. H., "Deaths from Violence in Britain: a XXth-Century Survey", Population Studies, 7, 1971.

1068. Hawes, Joseph, Children in Urban Society: Juvenile Delinquency in XlXth-Century America, London 1972.

1069. Herrera Puga, P., Sociedad y delincuencia en el Sigio de Oro, Madrid 1974.

1070. Levade, Maurice, et al., La délinquance des jeunes en France, 1825 - 1968, Paris 1972, 2 vol.

1071. Peveri, Patrice, "Les pickpokets à Paris au XVIIIe siècle", Revue d'histoire moderne et contemporaine, t. 29, 1982.

1072. Schlossman, Steven L., Love and the American Delinquency. The Theory and Practice of "Progressive" Juvenile Justice, 1825 - 1920, Chicago 1977.

1073. Schnapper, Bernard, "La correction paternelle et le mouvement des idées au XIXe siècle, 1789 - 1935", Revue historique, a. 104, t. 263, 1980.

1074. Thomson, F. M. L., "Social Control in Victorian Britain", Economic History Review, 2e sér., 33, 1981.

8. Le corps

1075. Atkinson, Clarisse, "Precious Balsam in Fragile Class: The Ideology of Virginity in the Later Middle Ages", Journal of Family History, vol. 8, fasc. 2, 1983.

1076. Crawford, P., "Attitudes to Menstruation in XVIIth-Century England", Past & Present, n° 91, 1981.

1077. Dover, K. J., Greek Homosexuality, Cambridge, Mass. 1978.

Σελ. 700
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/15/gif/701.gif&w=600&h=915 6. Actes du Colloque, Historicite ...

1078. Duffy, John, "Masturbation and Clitoridèctomy. A XlXth Century View", Journal of the American Medical Association, vol. 186, n° 3, 1963.

1079. Ernster, Virginia Lee, Attitudes and Expectations about Menstruation among Girls of Mensachal Age, Ph. D., 1977, Columbia University.

1080. Fishrnan, Sterling, "The History of Childhood Sexuality", Journal of Contemporary History, 2, 1982.

1081. Imhof, Arthur E., Der Mensch und sein Körper von der Antike bis Heute, München 1983.

1082. Imhof, A. E., "Leib und Leben in der Geschichte der Neuzeit. Vorträge eines internationalen Colloquiums, 1981", Berliner historische Studien, vol. 9, 1983.

1083. Leon, Pedro de, Grandeza y miseria en Andalucia. Testimonio de una encrucijada historica, 1578 - 1616, éd. Pedro Herrera Fuga, S.I., Granada 1981.

1084. McDonald, Robert H., "The Frightful Consequences of Onanism", Journal of the History of Ideas, vol. 26, 1967.

1085. Manniche, E., "Age at Menasche: Nicolai Edward Ravn's Data on 3.385 Women in Mid-XIXth Century Denmark", Annals of Human Biology, vol. 10, fasc. 1, 1983.

1086. Pelicier, Yves, Thuillier, Guy, "Pour une histoire des enfants idiots en France, 1830 - 1914", Revue historique, a. 103, t. 261, n° 259, 1979.

1087. Pouchelle, Marie-Christine, Corps et chirurgie à l'apogée du Moyen âge. Savoir et imaginaire du corps chez Henri de Mondeville, chirurgien de Philippe le Bel, Paris 1983.

1088. Rauch, André, "La politique scolaire en matière de gymnastique au XIXe siècle", Janus ou lanus bifrons. Revue universitaire de l'adolescence (Strasbourg), n° 4, 1981.

1089. Rauch, Α., Le souci du corps. Histoire d'un territoire pédagogique, 1740 - 1920, Thèse, Lettres, Paris 1981, éd. s. le titre: Le souci du corps. Histoire de l'hygiène en éducation physique, Paris 1983.

1090. Rey, Michel, "Du péché au désordre: Police et sodomie à Paris, au XVIIIe siècle", Revue d'histoire économique et sociale, t. 29, 1982.

1091. Rossiaud, Jacques, "La prostitution dans les villes françaises au XVe siècle", Communications, n° 35, 1982.

1092. Roussel, Louis, "La cohabitation juvénile en France", Population, a. 33, n° 1, 1978.

1093. Sergent, Bernard, L'Homosexualité dans la mythologie grecque, Paris 1984.

Σελ. 701
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/15/gif/702.gif&w=600&h=9156. Actes du Colloque, Historicite ...

1094. Shorter, Edward, "L'âge des premières règles en France, 1750 - 1950", Annales, E.S.C., a. 36, n° 3, 1981.

1095. Shorter, E., A History of Women's Bodies, New York 1982. Trad, française: Paris 1984.

1096. Spitz, René Α., "Authority and Masturbation. Some Remarks on a Bibliographical Investigation", Psychanalistic Quarterly, vol. 21, 1952.

1097. Tarczylo, Théodore, Sexe et liberté au siècle des Lumières, Paris 1983.

1098. Thibault, Jacques, Les aventures du corps dans la pédagogie française: étude historique critique, Paris 1977.

1099. Trexler, Richard C., "La prostitution florentine au XVe siècle", Annales, E.S.C., n° 6, 1981.

9. Jeux et jouets, livres et loisirs

1100. Bailey, P. C., Leisure and Class in Victorian England: Rational Recreation and the Contest for Control, 1830 - 1885, London 1978.

1101. Baker, W. J., "The Leisure Revolution in Victorian England: A Review of Recent Literature", Journal of Sport History, 6, 1979.

1102. Bettelheim, B., Psychanalyse des contes de fées, Paris 1976.

1103. Boiraud, Henri, Contribution à l'étude historique des congés et des vacances scolaires en France du Moyen âge à 1914, Paris 1971.

1104. Bollême, Geneviève, Andries, Lise, Les contes bleus, textes présentés par..., Paris 1983.

1105. Cunningham, H., Leisure in the Industrial Revolution, London 1980.

1106. Despinette, Janine, "La littérature pour la jeunesse dans le monde. Les prix littéraires et leurs finalités", Enfance, n° 3 - 4, 1984.

1107. Heers, Jacques, Fêtes des fous et Carnavals, Paris 1983.

J108. Hurrelmann, Bettina, Jugendliteratur und Bürgerlichkeit. Soziale Erziehung in d. Jugendlit. d. Aufklärung am Beispiel v. Christian Felix Weises "Kinderfreund", 1776 - 1782, Padeborn 1974.

1109. Joy, N., Maiden Ober: a Short History of Women's Cricket, London 1980.

1110. Lowerson, J., Myerscough, M., Time to Spare in Victorian England, Sussex 1977.

1111. Mangan, J. A., Athletism in the Victorian and Edwardian Public School, Cambridge 1981.

1112. Rauch, André, Histoire et principes de l'entraînement, Paris 1982.

1113. Sandiford, Κ. Α. D., "The Victorian at Play: Problems in Historiographie Methodology", Journal of Social History, 15, 1981.

1114. Sandiford, Keith Α. D., "Cricket and the Victorian. A Historiographical Essay", Historical Reflections. Réflexions historiques, vol. 9, n° 3, 1982. 

Σελ. 702
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/15/gif/703.gif&w=600&h=915 6. Actes du Colloque, Historicite ...

1115. Schmidt, Egon, Die deutsche Kinder- und Jugendliteratur von der Mitte des 18. Jahrhunderts bis zum Anfang des 19. Jahrhunderts, Berlin 1974.

1116. Stambak, Mira, et al., Les bébés entre eux, Paris 1983.

1117. Verdon, Jean, Les loisirs au Moyen Age, Paris 1980.

10. Révolution ou Subversion?

1118. Allmendinger, David F., Jr., Paupers and Scholars: the Transformation of Student Life in XlXth-Century New England, New York 1975.

1119. Bates Ames, Louise, Ilg, Frances L., L'enfant de cinq ans, Paris 1983.

1120. Ben-Ami, S., "La rébellion universitaire en Espagne (1927 - 1931)," Revue d'histoire moderne et contemporaine, t. 26, 1979.

1121. Binfield, Clyde, George Williams and the Young Man's Christian Association. A Study in Victorian Social Attitudes, London 1973.

1122. Bridgen, Susan, "Youth and the English Reformation", Past & Present, n° 95, 1982.

1123. Burke, Colin B., American Collegiate Population: A Test of the Traditional View, New York 1982.

1124. Cohen, Habiba S., Elusive Reform. The French Universities, 1968 - 1978, London 1980.

1125. Fishman, Sterling, The Struggle for German Youth. The Search for Educational Reform in Imperial Germany, 1890 - 1914, New York 1976.

1126. Gabriel, Astrik L., "The House of Poor German Students at the Medieval University of Paris", Friedrich Prinz, éd., Geschichte in der Gesellschaft, Festschr. f. Karl Bosl..., Stuttgart 1974.

1127. Gagé, Jean, "Les organisations de 'iuvenes' en Italie et en Afrique du début du Hie siècle au 'bellum Aquileiense' (238 ap. J.-C.)". Historia (Wiesbaden), vol. 19, 1970.

1128. Gaignebert, Claude, Le folclore obscène des enfants, Paris 1974.

1129. Gal, Lajos, éd., Unissez-vous, jeunesse! Documents choisis de l'histoire des mouvements de jeunesse, octobre 1944 - mars 1948 (en hongrois), Budapest 1973.

1130. Hahn, Ernst J. C., "The Junior Faculty in 'Revolt': Reform Plans for Berlin University in 1848", American Historical Review, vol. 82, n° 4, 1977.

1131. Jaczynowska, Maria, Les associations de la jeunesse romaine sous le haut Empire. Trad, du polonais, Worclaw 1978.

1132. Jarausch, Konrad H., "Students, Sex and Politics in Imperial Germany", Journal of Contemporary History, 2, 1982.

1133. Knight, F., University Rebel, the Life of William Freud, 1757 - 1841, London 1971.

Σελ. 703
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/15/gif/704.gif&w=600&h=9156. Actes du Colloque, Historicite ...

1134. Krapf, Gotthold, Die Kämpfe um proletarischen Jugendunterricht und proletarische Jugendweihe am Ende des 19. Jahrhunderts. Ein Beitrag z. d. Anfängen d. Sozialist. Erziehung d. Arbeiterkinder in d. 2. Hauptperiode d. deutsch. Arbeiterbew., Berlin 1977.

1135. Lamon, Lester C., "The Black Community in Nashville and the First University Student Strike of 1924 - 1925", Journal of Southern History, vol. 40, n° 2, 1974.

1136. Lipset, Seymour Martin, Rebellion in the University, Boston 1972.

1137. Moore, Kathryn McDaniel, "The War With the Tutors: Student-Faculty Conflict at Harvard and Yale, 1745 - 1771", Hist. Educat. Quarterly, vol. 18, n° 2, 1978.

1138. Novak, Sreven J., The Rights of Youth: American College and Student Revolt, 1798 - 1815, Cambridge, Mass. 1977.

1139. Reul, Th., "L'origine des associations catholiques d'étudiants aux PaysBas" (en néerlandais), Archief voor de Geschiedenis van de Katholieke Kerk in Nederland, vol. 17, 1975.

1140. Richperati, Giuseppe, "L'Università di Torino e le polemiche contro i professori in una relazione di parte curialista del 1731", Bolletino storico bibliografico subalpino, a. 66, 1966.

1141. Rivier, André, "Perspectives et problèmes du réformisme étudiant", Histoire et Sociologie. Études et travaux offerts... à Jean-Charles Blaudet..., Cahiers Vilfredo Pareto, n° 22 - 23, 1970.

1142. Rossiaud, J., "Fraternités de jeunesse et niveaux de culture dans les villes du Sud-Est à la fin du Moyen âge", Cahiers d'histoire, n° 1 - 2, 1971.

1143. Sanders, Jane, Cold War on the Campus: Academic Freedom at the University of Washington, 1946 - 1964, Seattle 1979.

1144. Soucy, Robert, "Centrist Fascism: the Jeunesses Patriotes", Journal of Contemporary History, n° 2, 1981.

1145. Vaughan, Micheline, Archer, Margaret Scotford, Social Conflict and Educational Change in England and France, 1789 - 1848, London 1971.

1146. Wolters, Raymond, The Negro on Campus: Black College Rebellions of the 1920s, Princeton, N.J. 1975,

1147. Zagarrio, Vito, "Giovanni e apparati culturali a Firenze nella crisi de regime fascista", Studi storici, a. 21, n° 3, 1980.

Σελ. 704
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/15/gif/705.gif&w=600&h=915 6. Actes du Colloque, Historicite ...

TABLE DES MATIÈRES

Programme du colloque 9-14

Liste des participants 15-21

Séance inaugurale 25-33

La multiplicité des approches, I 35-157

José Gentil Da Silva, L'historicité de l'enfance et de la jeunesse dans la production historique récente 37-77

Matoula Tomara-Sideri — N. Sideris, Constitution et succession des générations pendant la première moitié du XIXe siècle: le destin démographique de la jeunesse 79-89

Aristote K. Stavropoulos, Données et problématique sur la situation nosologique de la jeunesse du XIXe siècle à travers deux approches scientifiques de l'époque 91-115

Ugo Fabietti, La «construction» de la jeunesse: une perspective anthropologique 117-125

Catherina Marinaki-Vassiliadi, Les maisons d'arrêt pour mineurs en Grèce: évolution d'une institution (1924-1982) 127-131

Gérard Mauger, Éléments pour une réflexion critique sur la catégorie de «jeunesse» 133-149

Intervention: Charis Babounis 151-157

La multiplicité des approches, II 159-219

Michel Dean, La jeunesse dans les espaces de la ville industrielle et post-industrielle 161-173

Hélène Kalaphati, Les bâtiments scolaires de renseignement primaire en Grèce (1828-1929) 175-181

45

Σελ. 705
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/15/gif/706.gif&w=600&h=915 6. Actes du Colloque, Historicite ...

Constantina Bada, Codes vestimentaires de la jeunesse et de l'enfance et leur équivalent socio-historique en Épire 183-198

Alexis Politis, L'imprécision de l'âge, des dates et du temps dans la tradition orale 199-205

Paulette Couturier, L'enfant et le loup: de la réalité au mythe 207-219

Dans le temps long: pratiques, mentalités et représentations 221-301

Stella Georgoudi, Les jeunes et le monde animal: éléments du discours grec ancien sur la jeunesse 223-229

Jacques Le Goff, Le roi enfant dans l'idéologie monarchique de l'Occident médiéval 231-250

Reyna Pastor, Rôle et image de la «juventus» dans l'Espagne médiévale 251-262

Evelyne Patlagean, L'entrée dans l'âge adulte à Byzance aux XIIIe-XIVe siècles 263-270

E. Antonopoulos, Prolégomènes à une typologie de l'enfance et de la jeunesse dans l'iconographie byzantine 271-287

Emi Vaïcoussi, Traités de convenance et formation du comportement des jeunes dans la société grecque (XVIIIe et XIXe siècles) 289-301

Le travail et l'apprentissage 303-363

Marcel Couturier, L'insertion des jeunes dans la vie active dans la France coutumière 1368-1789 305-312

G. Papageorgiou, L'apprentissage dans les corporations pendant la domination turque 313-322

Victoria Nikita, Apprentissage et autorité chez les chefs d'atelier de la Macédoine occidentale; les «compagnies» au cours de trois générations 323-332

M. Riginos, Formes de travail enfantin dans l'industrie et l'artisanat en Grèce (1909-1936) 333-339

Hélène Elegmitou - Alexandra Bacalaki, Économie domestique: les devoirs féminins à travers les manuels 341-357

Σελ. 706
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/15/gif/707.gif&w=600&h=9156. Actes du Colloque, Historicite ...

Eugénie Bournova, La jeunesse de Rapsani: une enquête de démographie historique et d'histoire sociale et économique 359-363

Diffusion des idéologies et enseignement 365-434

Ch. Noutsos, Les métaphores pour l'enfant dans la pédagogie néohellénique 367-375

Vassiliki Bobou-Stamati, Les statuts inédits de l'Association (Nazione) des étudiants grecs de l'Université de Padoue (17e-18e siècles) 381-392

Costas Lappas, Les étudiants de l'Université d'Athènes pendant le 19e siècle: un programme de recherche 393-398

Sidiroula Ziogou-Karastergiou, "Demoiselles sages et mères parfaites": les objectifs des écoles pour filles et la politique de renseignement au 19e siècle 399-416

Alexis Dimaras, Des "communautés" d'école aux "communautés" d'élèves: évolution ou altération d'une institution 417-421

Interventions: Charis Babounis, C.D. Lazos, Éléni Fournaraki 423-434

Diffusion des idéologies: politique et littérature 435-498

Viky Patsiou, Le magazine "Formation des enfants" ("Διάπλασις των Παίδων") et les orientations de la jeunesse: le désir et la nécessité (1879-1922) 437-442

Vassiliki Kolyva, L'image du jeune dans le roman de l'entre-deux-guerres à travers les romans de Théotokas, Politis, Terzakis, Karagatsis, Petsalis 443-447

Ch. Cambouridis, La littérature parallèle pour enfants en Grèce (1945-1967). Les revues d'aventures grecques pour enfants 449-464

Martha Karpozilou, Anna Mattheou, Lefteris Karyatoglou, Kostas Tsiknakis, Angheliki Panopoulou, Odette Varon, La presse pour jeunes 1830-1944 465-493

Intervention: Dimitri Kyrtatas 495-498

Générations et avant-gardes 499-600

Antonio Santoni Rugiu, Mouvements de jeunesse dans l'Europe pré-fasciste et post-fasciste 501-510

Σελ. 707
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/15/gif/708.gif&w=600&h=9156. Actes du Colloque, Historicite ...

A. Liacos, L'apparition des organisations de jeunesse: le cas de Salonique 511-538

Carmen Betti, L'encadrement de l'enfance et de la jeunesse en Italie pendant le régime fasciste 539-547

Athanassia Balta, Le magazine de l'organisation E.O.N. «La jeunesse»: objectifs et répercussion 549-557

Georges Margaritis, De la transcription à la recréation de l'histoire: le passé et son enseignement à l'époque de l'«E.P.O.N.» 559-565

Antonia Kioussopoulou, L'âge du personnel politique pendant la guerre d'indépendance de 1821 et la période de Capodistria (1821-1832) 567-573

Rena Stavridi-Patrikiou, La «Compagnie étudiante» (1910) et le problème de l'approche des mouvements d'avant-garde 575-583

Georges G. Alissandratos, Le «Groupe académique» de la faculté de Philosophie de l'Université d'Athènes 585-598

Intervention: Yannis Métaxas 599-600

Commentaires et conclusions 601-623

Objectifs du programme de recherche 625-633

José Gentil Da Silva, Fichier bibliographique* 635-704

Table des matières 705-708

——————————

* Appendice à la communication de J.G. Da Silva publiée aux pp. 37-77 de ce volume.

Σελ. 708
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/15/gif/709.gif&w=600&h=915 6. Actes du Colloque, Historicite ...

CET OUVRAGE, LE SIXIÈME DE LA COLLECTION

DES ARCHIVES HISTORIQUES DE

LA JEUNESSE GRECQUE

A ÉTÉ ACHEVÉ D'IMPRIMER SUR LES PRESSES DE L'IMPRIMERIE

KORNEZOS - MANIS

5 rue RIGA PALAMIDOU ATHÈNES—Tel. 32 15 220

EN SEPTEMBRE 1986 POUR LE COMPTE DU

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL À LA JEUNESSE

Σελ. 709
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/15/gif/710.gif&w=600&h=915 6. Actes du Colloque, Historicite ...

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 710
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/15/gif/711.gif&w=600&h=915 6. Actes du Colloque, Historicite ...

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 711
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/15/gif/712.gif&w=600&h=915 6. Actes du Colloque, Historicite ...

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 712
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/15/gif/713.gif&w=600&h=915

Le lecteur est prie d'insérer dans le texte des pp. 223-229 les modifications suivantes:

Pages Lignes Au lieu de

Ecrire

224 12-13 animalité

14 puberte

21 des confins et des champs

225 31 confins

226 5 De la chasse 28 Politeia

227 13 De l'équitation 23 Virginaux, a', 28 Des animaux

228 15 Ethique

229 3 d'animalité

sauvagérie majorité des confins (eschatiai) et des champs (agros) confins (eschatiai) L'art de chasse Républ.

De l'art équestre Parthenées, 1, Histoire des animaux Moralia de sauvaaérie

Σελ. 713
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/15/gif/714.gif&w=600&h=915 6. Actes du Colloque, Historicite ...

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 714
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/15/gif/715.gif&w=600&h=915 6. Actes du Colloque, Historicite ...

ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟ

Σελ. 715
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Actes du Colloque International, Historicité de l’ enfance et de la jeunesse
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 696
  6. Actes du Colloque, Historicite ...

  998. Kindleberger, Charles P., "Technical Education and the French Entrepreneur", Edward C. Carter, éd,. Entreprise and Entrepreneurs in XIXth and XXth Century France, Baltimore 1976.

  999. Less, Lynn, "Mid-Victorian Migration and the Irish Family Economy", Victorian Studies, vol. 20, 1970.

  1000. Meacham, Standish, A Life Apart: The English Working Class, 1890-1914, Cambridge, Mass. 1977.

  1001. Molis, Robert, "De la mendicité en Languedoc (1775 - 1783)", Revue d'histoire économique et sociale, vol. 52, 1974.

  1002. Morineau, Michel, "Budgets populaires en France au XVIIIe siècle", Revue d'histoire économique et sociale, t. 50, 1972.

  1003. Ohlsson, Lars, "Enfants dans l'industrie et travail des jeunes en Suède, 1860 - 1970" (en suédois, résumé en anglais), Scandia, vol. 40, 1974.

  1004. Oxley, Geoffrey W„ Poor Relief in England and Wales, 1601 - 1834, Nawton Abbot 1974.

  1005. Petrick, Fritz, Zur sozialen Lage der Arbeiterjugend in Deutschland, 1933 bis 1939, Berlin 1974.

  1006. Postma, A., "Une enquête inconnue de 1877 sur le travail des enfants et des femmes aux Pays-Bas" (en néerlandais), Economisch-en Sociaal historische Jaarboek, vol. 36, 1975.

  1007. Postma, A., Tentatives vaines pour changer la "Wet-Van Houten" en travail des enfants (en néerlandais), Seventer 1977.

  1008. Schultz, Helgar, "Landhandwerk und ländliche Sozialstruktur um 1800", Jahrbuch für Wirtschaftsgeschichte, fasc. 2, 1981.

  1009. Schybergson, Per, "Le travail des femmes et des enfants dans l'industrie finlandaise au milieu du XIXe siècle" (en finlandais), Historisk tidskrift for Finland, t. 59, 1974.

  1010. Taylor, Arthur J., Standard of Living in Britain in the Industrial Revolution, London 1975.

  1011. Todorov, Nikolaj, "Le budget de la famille ouvrière bulgare au milieu du XIXe siècle" (en bulgare), V čest na akademik Dimitar Kosev, Sofija 1974.

  4. Les enfants en armes

  1012. Bouthoul, Gaston, Carrère, René, Le défi de la guerre, 1740 - 1974, Paris 1976.

  1013. Demonet, Michel, Dumont, Paul, Le Roy Ladurie, Emmanuel, "Anthropologie de la jeunesse masculine en France au niveau d'une cartographie cantonale (1819 - 1830)", Annales, E.S.C., n°4, 1976.