Συγγραφέας:Διεθνές Συμπόσιο
 
Τίτλος:Actes du Colloque International, Historicité de l’ enfance et de la jeunesse
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:6
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:1986
 
Σελίδες:709
 
Αριθμός τόμων:1 τόμος
 
Γλώσσα:Γαλλικά
 
Θέμα:Βιβλιογραφία
 
Διεθνή Συμπόσια
 
Κοινωνική ενσωμάτωση
 
Μαθητεία και εργασία
 
Νεανικά έντυπα
 
Νεανικές οργανώσεις
 
Νοοτροπίες και συμπεριφορές
 
Παιδεία-Εκπαίδευση
 
Τοπική κάλυψη:Ευρώπη
 
Περίληψη:Πρόκειται για μετάφραση στα γαλλικά των Πρακτικών του πρώτου επιστημονικού συμποσίου, που διοργάνωσε η επιτροπή του ΙΑΕΝ σε συνεργασία με την Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού. Το συμπόσιο, με θέμα «Ιστορικότητα της παιδικής ηλικίας και της νεότητας», έγινε στο αμφιθέατρο του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών από τη 1 έως τις 5 Οκτωβρίου 1984.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 32.23 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 9-28 από: 716
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/15/gif/9.gif&w=600&h=915 6. Actes du Colloque, Historicite ...

PROGRAMME DU COLLOQUE

LUNDI 1er OCTOBRE

SÉANCE INAUGURALE

Président: Philippe ILIOU

9.30 ALLOCUTIONS

Costas LALIOTIS, Sous-Secrétaire d'État à la Jeunesse et aux Sports.

COSTAS LAPPAS, Président de l'Association des Études Néohelléniques.

Spyros ASDRACHAS, Représentant du Comité d'histoire auprès du Sous-Secrétariat d'État à la Jeunesse et aux Sports.

Jacques Le GOFF, Porte-parole des participants étrangers.

SÉANCE DU MATIN

LA MULTIPLICITÉ DES APPROCHES, I

Président: Spyros ASDRACHAS

10.15 J. G. Da Silva, L'historicité de l'enfance et de la jeunesse dans la production historique récente.

10.40 Matoula Tomara-Sideri, N. Sideris, Constitution et succession des générations pendant la première moitié du XIXe siècle: le destin démographique de la jeunesse.

11.00 A. Stavropoulos, Données et problématique sur la situation nosologique de la jeunesse du XIXe siècle à travers deux approches scientifiques de l'époque.

11.20 Pause.

Σελ. 9
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/15/gif/10.gif&w=600&h=9156. Actes du Colloque, Historicite ...

11.45 U. Fabietti, La "construction" de la jeunesse: une perspective anthropologique.

12.00 Catherine Marinaki-Vassiliadi, Les maisons d'arrêt pour mineurs en Grèce: évolution d'une institution (1924-1982).

12,15 G. Mauger, Éléments pour une réflexion critique sur la catégorie de "jeunesse".

12.30 interventions et discussion.

14.00 Clôture de la séance.

SÉANCE DE L'APRÈS MIDI

LA MULTIPLICITÉ DES APPROCHES, II

Président: Vassilis PANAYOTOPOULOS

17.30 M. Dean, La jeunesse dans les espaces de la ville industrielle et post-industrielle.

17.45 Hélène Kalaphati, Les bâtiments scolaires de l'enseignement primaire en Grèce (1828-1929).

18.00 Constantina Bada, Les habits de l'enfance et de la jeunesse et leur équivalent historico-social en Épire.

18.15 Pause.

18.30 A. Politis, L'imprécision de l'âge, des dates et du temps dans la tradition orale.

18.45 Dominique Albertini, La marche interminable de l'enfance et de la jeunesse.

19.00 Paulette Couturier, L'enfant et le loup: De la réalité au mythe.

19.15 Interventions et discussion.

21.00 Clôture de la séance.

Σελ. 10
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/15/gif/11.gif&w=600&h=915 6. Actes du Colloque, Historicite ...

MARDI 2 OCTOBRE

SÉANCE DU MATIN

DANS LE TEMPS LONG:

PRATIQUES, MENTALITÉS ET REPRÉSENTATIONS

Président: José Gentil DA SILVA

9.30 Stella Georgoudi, Les jeunes et le monde animal: éléments du discours grec ancien sur la jeunesse.

9.45 J. Le Goff, Le roi enfant dans l'idéologie monarchique de l'Occident médiéval.

10.15 Reyna Pastor, Rôle et image de la «juventus» dans l'Espagne médiévale.

10.30 Evelyne Patlagean, L'entrée dans l'âge adulte à Byzance au XIIIe -XIVe siècles.

10.45 Pause.

11.00 E. Antonopoulos, Prolégomènes à une typologie de l'enfance et de la jeunesse dans l'iconographie byzantine.

11.15 Emi Vaïcoussi, Traités de convenance et formation du comportement des jeunes en Grèce (XVIIIe et XIXe siècles).

11.30 Interventions et discussion.

14.00 Clôture de la séance.

*

* *

APRÈS-MIDI LIBRE

MERCREDI 3 OCTOBRE

SÉANCE DU MATIN

LE TRAVAIL ET L'APPRENTISSAGE

Président: Yannis YANNOULOPOULOS

9.30 M. Couturier, L'entrée des enfants dans la vie active d'après les sources sérielles de la France coutumière.

Σελ. 11
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/15/gif/12.gif&w=600&h=915 6. Actes du Colloque, Historicite ...

9.45 G. Papageorgiou, L'apprentissage dans les corporations (XVIe -XIXe siècles}.

10.00 Victoria Nikita, Apprentissage et autorité, chez les chefs d'ateliers de la Macédoine occidentale: les «compagnies» pendant trois générations.

10.15 M. Riginos, Formes de travail enfantin dans les secteurs artisanal et industriel en Grèce (1909-1936).

10.30 Pause.

10.45 Hélène Elegmitou, Alexandra Bacalaki, Le contenu de l'Économie Domestique dans l'enseignement.

11.00 Eugénie Bournova, Un exemple local de la chance démographique et sociale de la jeunesse: le cas de Rapsani en Thessalie.

11.15 Interventions et discussion.

13.30 Clôture de la séance.

*

* *

16.00 Excursion au cap Sounion.

JEUDI 4 OCTOBRE

SÉANCE DU MATIN

DIFFUSION DES IDÉOLOGIES ET ENSEIGNEMENT

Président: Alexis POLITIS

9.30 Ch. Noutsos, Les comparaisons pour l'enfant dans la pédagogie néohellénique.

9.45 Vassiliki Bobou-Stamati, Les statuts inédits de l'association (Nazione) des étudiants grecs de l'Université de Padoue (XVIIe -XVIIle siècles).

10.00 0. Lappas, Les étudiants de l'Université d'Athènes pendant le XIXe siècle: un plan de recherche,

10.15 Pause.

Σελ. 12
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/15/gif/13.gif&w=600&h=915 6. Actes du Colloque, Historicite ...

10.30 Roula Ziogou-Karastergiou, «Demoiselles très sages et mères parfaites»: les objectifs des écoles pour filles et la politique de l'enseignement au XIXe siècle.

10.45 A. Dimaras, Des «communautés» d'école aux «communautés» d'élèves: évolution ou altération d'une institution?.

11.00 Interventions et discussion.

14.00 Clôture de la séance.

SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

DIFFUSION DES IDÉOLOGIES: POLITIQUE ET LITTÉRATURE

Président: Triantafyllos SCLAVENITIS

17.30 Viky Patsiou, Le magazine «Formation des enfants» (Διάπλασις των παίδων) et les orientations de la jeunesse: le désir et la nécessité.

17.45. Vassiliki Kolyva, L'image du jeune à travers le roman de l'entre deux guerres. Les cas de Théotocas, Politis, Karagatsis, Petsalis.

18.15 Pause.

18.00 Ch. Campouridis, La littérature parallèle pour enfants en Grèce (1947-1967): les revues d'aventures grecques pour enfants.

18.45 Martha Carpozilou, Anna Matthéou, E. Karyatoglou, C. Tsicnakis, Angélique Panopoulou, Odette Varon, La presse pour jeunes (1833-1944).

19.00 Interventions et discussion.

21.00 Clôture de la séance.

Σελ. 13
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/15/gif/14.gif&w=600&h=9156. Actes du Colloque, Historicite ...

VENDREDI 5 OCTOBRE

SÉANCE DU MATIN

GÉNÉRATIONS ET AVANT-GARDES

Président: Philippe ILIOuU

9.30 A. Santoni Rugiu, Mouvements de jeunesse dans l'Europe pré-fasciste et post-fasciste.

9.45 A. Liacos, L'apparition des organisations de jeunesse: le cas de Salonique.

10.00 Carmen Betti, L'encadrement de l'enfance et de la jeunesse en Italie pendant le régime fasciste.

10.15 Athanassia Balta, Le magazine de l'organisation E.O.N. "Jeunesse": objectifs et répercussion.

10.30 G. Margaritis, De la transcription à la récréation de l'histoire: le passé dans la pensée des membres de l'organisation "E.P.O.N."

10.45 Pause.

11.00 Antonia Kioussopoulou, L'âge du personnel politique pendant la guerre de l'Indépendance (1821) et pendant la période de Capodistria (1821-1832).

11.15 Rena Stavridi-Patrikiou, "La Compagnie d'Étudiants": une avant -garde de la jeunesse (1910).

11.30 G. Alissandratos, L'"Association académiques" de la Faculté des Lettres à l'Université d'Athènes (1925-1936).

12.45 interventions et discussion.

13.30 COMMENTAIRES SUR LES TRAVAUX DU COLLOQUE

Jacques Le Goff, José Gentil Da Silva, Spyros Asdrachas.

14.00 Clôture des travaux du Colloque.

*

* *

21.00 Dîner en l'honneur des rapporteurs.

Σελ. 14
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/15/gif/15.gif&w=600&h=915 6. Actes du Colloque, Historicite ...

LISTE DES PARTICIPANTS

Dominique Albertini, historienne, 20, rue Paul Déroulède, 06000 Nice.

Georges G. Alissandratos, professeur de littérature, 36, av. Kifissias, 115.26 Athènes.

Paraskevi Andreacou, professeur de littérature, 17-19, rue Dodekanissou, 185.40 Le Pirée.

Hélène-Niki Angelomati-Tsougaraki, Centre de Recherches Médiévales et Néohelléniques de l'Académie d'Athènes, 14, rue Anagnostopoulou, 106.73 Athènes.

Dimitris Anoyatis-Pelé, historien, 212, Bd. Saint Germain, 75007 Paris.

Élie Antonopoulos, historien d'art, E.P.H.E. (Ve section), 8, rue de Pernety, 75014 Paris.

Panayota Apostolou, enseigante, 14, rue Thiras, 112.57 Athènes.

Spyros Asdrachas, historien, 14, rue Sevastias, 171.22 N. Smyrni, Athènes.

Olga Avgoustatou, professeur de littérature, 10, rue Danaris 106.71 Athènes.

Charis Babounis, professeur de littérature, 56, rue Agathoupoleos 112.52 Athènes.

Constantina Bada-Tsomocou, Université de Yannina, Faculté des Lettres.

Evangélie Bafouni, historienne, 127, rue Comotinis, 185.41 Le Pirée.

Athanassia Balta, Sciences Politiques, 9, rue Mavrocordatou, 152,33 Athènes.

Evangélie Balta, Centre des Études pour l'Asie Mineure, 11. rue Kydathinaion, 105.58 Athènes.

Alexandra Bacalaki, sociologue, 22, rue Al. Stavrou, 544.53 Salonique.

Carmen Betti, professeur à l'Université de Florence, 12, rue Taccinardi, 50127 Florence.

Vassiliki Bobou-Stamati, historienne, 21, rue Apokafkon, 114.71 Athènes.

Sotiria Botsiou, Sous-Secrétariat d'État à la Jeunesse et aux Sports, 25, rue Panepistimiou, 105.64 Athènes.

Eugénie Bournova, historienne, 13, Cité Voltaire, 75011 Paris.

Marie-Christine Chadjioannou, C.R.N./F.R.N.S., 48, av. V. Constantinou, 116.35 Athènes.

Σελ. 15
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/15/gif/16.gif&w=600&h=915 6. Actes du Colloque, Historicite ...

Nicolas Chadjinicolaou, professeur à l'Université de Los Angeles, B.P. No 118, 92124 Montrouge - Cedex France.

Panayotis Christopoulos, Bibliothèque du Parlement, 15, rue Plataion, 152.35 Vrilissia, Athènes.

Amalia Colonia-Gabrielli, Université de Milan, Corso Torino 2, 28100 Novara.

Marcel Couturier, directeur d'Études à l'E.H.E.S.S., 40, av. d'Aligre, 28000 Chartres.

Paulette Couturier, professeur, 40, av. d'Aligre, 28000 Chartres.

José Gentil Da Silva, professeur à l'Université de Nice, 16, rue Alfred Leroux, 06300 Nice.

Michel Dean, professeur à l'Université de Urbino, 12, piazza Piola, 20131 Milano.

Hélène Dean, architecte, 12, piazza Piola, 20131 Milan.

Elisa-Anne Delveroudi, historienne, 12, rue Salaminas, Aghia Paraskevi, 153.43 Athènes.

Zacharie Demathas, économiste, 3, rue Ersis, 114.73 Athènes.

Georges Dertilis, professeur à l'Université d'Athènes, 22, rue Socratous, 145.61 Kifissia, Athènes.

Alexis Dimaras, historien de l'éducation, 12, rue Daphnis, 145.65 Ecali, Athènes.

Vassilis Dorovonis, sciences politiques, 28, rue Xenias, 115.27 Athènes.

Marguerite Dritsa, sociologue, 43, rue Dervenion, 106.81 Athènes.

Loukia Droulia, Directrice du C.R.N./F.N.R.S., 48, av. V. Constantinou, 116.35 Athènes.

Petros Efthymiou, conseiller spécial auprès du Sous-Secrétaire d'État à la Jeunesse et aux Sports, 25, rue Panepistimiou, 105.64 Athènes.

Hélène Elegmitou, professeur de littérature, 22, rue Al. Stavrou, 544.53 Salonique.

Ugo Fabietti, Université du Turin 1, 27, rue Buschi, 20131 Milan.

Sterios Fassoulakis, Université d'Athènes, 47, rue Riga Ferreou, 161.22 Kaissariani, Athènes.

Nicolas Foropoulos, enseignant, 7, rue G. Maridakis, 111.43 Athènes.

Hélène Fournaraki, historienne, 3, rue Troias, 171.21 N. Smyrni, Athènes.

Emmanuel Frangiscos, C.R.N./F.N.R.S., 48, av. V. Constantinou, 116.35 Athènes.

Σελ. 16
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/15/gif/17.gif&w=600&h=915 6. Actes du Colloque, Historicite ...

Markos Freris, vice-président du Centre Culturel de Hermoupolis, 3, rue Hariton, Syros.

Nicolas Gaïdagis, historien, 192, rue Formionos, 162.31 Vironas, Athènes.

Anna Galanaki, Sous-Secrétariat d'État à la Jeunesse et aux Sports, 25, rue Panepistimiou, 105.64 Athènes.

Stella Georgoudi, Chef de travaux, E.P.H.E. (Ve section), 79-81, av. Pierre Brossolette, 92120 Montrouge.

André Gerolymatos, Université McGill, 1420 Fine Ave West Apt. 2 Montréal, Québec, Canada H3G 148.

Marie Iliou, professeur à l'Université de Yannina, 9, rue Alpheiou, 115.22 Athènes.

Philippe Iliou, historien, 9, rue Alpheiou, 115.22 Athènes.

Sophia Ioannidi-Matthéou, historienne, 14, rue Ioustinianou, 114.73 Athènes.

Stéphanos Kaclamanis, professeur de littérature, 107, rue Acharnon, 104.34 Athènes.

Hélène Kalaphati, architecte, 26, rue Sophias Sliman, 115.26 Athènes.

Panayota Kalogri, historienne, 17, rue Kiou, 113.64 Athènes.

Martha Karpozilou, Université de Yannina, 2, rue Str. Petrotsopoulou, 453.33 Yannina.

Evi Karouzou, professeur de littérature, 14, rue Imbrou, 172.37 Daphni, Athènes.

Eleftherios Karyatoglou, historien, 34, rue Char. Trikoupi, 185.36 Le Pirée.

Costas Katiforis, juriste, 160, rue Papadiamantopoulou, 157.73 Athènes.

Olga Katsiardi-Herring, historienne, 122, rue Grypari, Kallithea, 176.73 Athènes.

Iro Katsioti, professeur de littérature, 43, rue Costa Crystalli, 162.31 Vironas, Athènes.

Grigoris Katsoyannis, étudiant, 38, rue Daphnis, 157.72 Zographou, Athènes.

Anna Kelesidou-Galanou, Centre de Recherches de la Philosophie de l'Académie d'Athènes, 42, rue Pindou, 112.55 Athènes.

Antonia Kioussopoulou, historienne, 13, rue Panaghi Benaki, 114.71 Athènes.

Alexandre Kitroef, historien, 41, rue Kamelion, P. Psychico, 154.52 Athènes.

2

Σελ. 17
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/15/gif/18.gif&w=600&h=915 6. Actes du Colloque, Historicite ...

Photis Klopas, enseignant, 8, rue Gennimata, 115.24 Ambélokipi, Athènes.

Xenophon Kokkolis, professeur à l'Université de Salonique, 181, rue Konitsis, 543.52 Salonique.

Yannis Kokkonas, professeur de littérature, 5, rue Thriasion, 118.51 Athènes.

Ioanna Kolia, Centre de Recherches Médiévales et Néohelléniques de l'Académie d'Athènes, 14, rue Anagnostopoulou, 106.73 Athènes.

Vassiliki Kolyva, historienne, 43, rue Davaki-Pindou, 157.73 Zographou, Athènes.

Niki Kontopoulou, bibliothécaire, Bibliothèque Nationale de Grèce, rue Panepistimiou, 10.679 Athènes.

Christos Konstantinopoulos, historien, 27, rue Ypsilanti, 151.22 Maroussi, Athènes.

Eleftheria Kopsida-Messini, professeur de littérature, 21, rue Dinocratous, 106.75 Athènes.

Costas Kostis, historien, 312, rue du 3 Septembre, 112.51 Athènes.

Christine Koulouri, historienne, 55, rue Cleious, 155.61 Cholargos, Athènes.

Matoula Kouroupou, Centre des Études pour l'Asie Mineure, 11, rue Kydathinaion, 105.58 Athènes.

Vassilis Kremmydas, professeur à l'Université de Crète, 25 rue Athanasiou Diakou, 152.33 Chalandri, Athènes.

Maria Kyriazopoulou, enseignante, 10, rue Polytechniou, 104.33 Athènes.

Dimitris Lagos, professeur de littérature, Sous-Secrétariat d'État à la Jeunesse et aux Sports, 25, rue Panepistimiou, 105.64 Athènes.

Costas Lappas, Centre de Recherches Médiévales et Néohelléniques, 14, rue Anagnostopoulou, 106.73 Athènes.

Christos Lazos, écrivain/historien, 6, rue Nikitara, 106.78 Athènes.

Jacques Le Goff, directeur d'Études à l'E.H.E.S.S., 11, rue Monticelli, 75014 Paris.

Antonis Liakos, Université de Salonique, 34, rue Andrioti, 543.51 Salonique.

Dionysios Liaros, médecin, 25, rue Mavrommataion, 104.34 Athènes.

Eftychia Liata, historienne, 24-28, rue Anacréontos, 162.31 Athènes.

Spyros Loucatos, historien, 204, rue Drossopoulou, 112.55 Athènes.

Costas Loulos, historien, 3, rue An. Catara, 136.71 Monidi, Athènes.

Panayotis Louscos, dentiste, 2, rue Mylopotamou, 115.26 Athènes.

Σελ. 18
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/15/gif/19.gif&w=600&h=915 6. Actes du Colloque, Historicite ...

Kalliroi Malliora, économiste, 27, rue Parthenonos, 117.42 Koukaki, Athènes.

Stéphanos Manicas, dentiste, 34, rue Heyden, 104.34 Athènes.

Georges Margaritis, historien, 6, rue Argenti, 117.43 Athènes.

Yannis Marmarinos, Université d'Athènes, 5a, rue Naxou, 112.56 Athènes.

Anna Matthéou, historienne, 13, rue Kononos, 116.34 Pangrati, Athènes.

Gérard Mauger, Chargé de Recherches au C.N.R.S., 27, rue Clavel, 75019 Paris.

Nicolas Melios, étudiant, 19a, rue Kyprion Hiroon, 163.41 Kato Ilioupoli, Athènes.

Yannis Métaxas, Sous-Secrétariat d'État à la Jeunesse et aux Sports, 25, rue Panepistimiou, 105.64 Athènes.

Andréas Michaïlidis-Nouaros, professeur à l'Université de Salonique, 15, rue Melenikou, 546.35 Salonique.

Costas Michaïlidis, historien, 19, rue Acheloou, Nicosie (149).

Sophia Moraiti, Sous-Secrétariat à la Jeunesse et aux Sports, 25, rue Panepistimiou, 105.64 Athènes.

Victoria Nikita, Musée Ethnologique de Macédoine, 15, rue Mikinon, 546.42 Salonique.

Charalambos Noutsos, professeur à l'Université de Yannina, 40, rue Capodistria, 453.32 Yannina.

Vassilis Panayotopoulos, E.H.E.S.S., 2 Bd. Joffre 92340 Bourg-la-Reine, Paris.

Angélique Panopoulou, historienne, 3, rue Ethnikis Stegis, 171.24 N. Smyrni, Athènes.

Jean Panoussis, professeur à l'Université de Thrace, 7, rue Lycavittou, 106.72 Athènes.

Pauline Pantzou, psychologue, 110, rue Ippocratous, d 14.72 Athènes.

Stelios Papadopoulos, Musée Ethnologique de Macédoine, 2, rue Knossou, 151.22 Maroussi, Athènes.

Théodore Papaconstantinou, Section Pédagogique de l'Université d'Athènes, 1, rue Proteos, 113.64 Athènes.

Georges Papageorgiou, Université de Yannina, 25, rue Olympiades, 453.33 Yannina.

Marie Papapavlos, 33, rue Chryssanthemon, 157.72 Zographou, Athènes.

Takis Papas, juriste, Sous-Secrétariat d'État à la Jeunesse et aux Sports, 25, rue Panepistimiou, 105.64 Athènes.

Σελ. 19
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/15/gif/20.gif&w=600&h=915 6. Actes du Colloque, Historicite ...

Procopis Papastratis, historien, 23, rue Dafnidos, 113.64 Athènes.

Antonis Pardos, historien, Tychaio, Castoria.

Reyna Pastor, professeur à l'Université de Madrid, 10, San Pol de Mar, Madrid 8.

Evelyne Patlagean, professeur à l'Université de Paris X, 219, Bd. Raspail, 75014 Paris.

Viky Patsiou, historienne, 19, rue Ariadnis, 152.37 Athènes.

Pavlos Petridis, professeur à l'Université de Salonique, 14, rue Th. Sofouli, 546.46 Salonique.

Ioanna Petropoulou, Centre des Études pour l'Asie Mineure, 11, rue Kydathinaion, 105.58 Athènes.

Myrsini Plioni, historienne, 43a, rue Mitsakis, 111.41 Athènes.

Alexis Politis, historien, 8, rue Pontou, 115.22 Athènes.

Andromaque Prepi, étudiante, 5, rue Androu, 124.62 Athènes.

Michel Riginos, historien, 80, rue Niriidon, 175.61 Athènes.

Varvara Sakellariou, architecte, 72, rue Eptanissou, 112.56 Athènes.

Vassilis Sampanopoulos, bibliothécaire, 91, rue Solonos, 542.48 Salonique.

Antonio Santoni-Rugiu, professeur à l'Université de Florence, 10, rue Dogali, 50100 Florence.

Triantafyllos Sclavenitis, C.R.N./F.N.R.S., 48, av. V. Constantinou, 116.35 Athènes.

Nicos Sideris, médecin, 2, rue des Favorites, 75015 Paris.

Marie Skiadaressi-Netsi, enseignante, 8, rue Argyrokastrou, 113.62 Athènes.

Dimitris Sofianos, directeur du Centre des Recherches Médiévales et Néohelléniques de l'Académie d'Athènes, 14, rue Anagnostopoulou, 106.73 Athènes.

Kostas Sofianos, juriste, 7, rue Gennadiou, 115.24 Athènes.

Joseph Solomon, sociologue, la, rue Kallikratous, 106.80 Athènes.

Pinelopi Stathi, Centre des Recherches Médiévales et Néohelléniques de l'Académie d'Athènes, 14, rue Anagnostopoulou, 106.73 Athènes.

Minas Stavrakakis, Directeur de la Fondation Nationale pour la Jeunesse, 126, rue Syngrou, 117.41 Athènes.

Rena Stavridi-Patrikiou, historienne, 90, rue Sp. Merkouri, 116.34 Athènes.

Σελ. 20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/15/gif/21.gif&w=600&h=915 6. Actes du Colloque, Historicite ...

Aristote K. Stavropoulos, médecin-historien, 10, rue Dimokritou, 106.73 Athènes,

Nicolas Svoronos, président du F.N.R.S., 12, rue Mouskou, 115.26 Athènes.

Anna Tabaki, C.R.N./F.N.R.S., 48, av. V. Constantinou, 116.35 Athènes.

Tzeni Tassopoulou, professeur de littérature, Sous-Secrétariat d'État à la Jeunesse, 25, rue Panepistimiou, 105.64 Athènes.

Vassiliki Theodorou, sociologue, 15, rue Odemission, 171.22 Athènes.

Matoula Tomara-Sideri, historienne, 2, rue des Favorites, 75015 Paris.

Alida Tseva, professeur de littérature, Sous-Secrétariat à la Jeunesse, 25, rue Panepistimiou, 105.64 Athènes.

Costas Tsiknakis, historien, 20b, rue Seirinon, 175.61 Athènes.

Nicolas Tsilichristos, sociologue, 10, rue Kydonion, 171.21 Athènes.

Emi Vaïkoussi, historienne, 8, rue Kallidromiou, 114.72 Athènes.

Odette Varon, historienne, 92, rue Kallidromiou, 114.72 Athènes.

Alice Vaxevanoglou, historienne, 6 rue Hersonos, 106.72 Athènes.

Maria Vellioti-Georgopoulou, ethnologue, Didyma Hermionidas Argolida.

Jean-Ann Weale-Badieritaki, Université d'Athènes, 7-9, rue Dimitressa, 115.28 Ilissia, Athènes.

Yannis Yannoulopoulos, Université de Crète, 17, rue Athanassias, 116.35 Athènes.

Ioanna Zambafti, enseignante, Astros Kynourias.

Alexandre Zannas, sociologue, 17b, rue Pinotsi, 117.41 Athènes.

Andromachi Zaroumandalou, Sous-Secrétariat d'État à la Jeunesse et aux Sports, 25, rue Panepistimiou, 105.64 Athènes.

Roula Ziogou-Karastergiou, Université de Salonique, 15, rue Léon. Iassonidou, 551.32 Salonique.

Σελ. 21
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/15/gif/22.gif&w=600&h=915 6. Actes du Colloque, Historicite ...

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 22
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/15/gif/23.gif&w=600&h=915 6. Actes du Colloque, Historicite ...

Séance inaugurale

Lundi 1er octobre 1984

Séance du matin

Président: PHILIPPE ILIOU

Σελ. 23
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/15/gif/24.gif&w=600&h=915 6. Actes du Colloque, Historicite ...

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 24
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/15/gif/25.gif&w=600&h=915 6. Actes du Colloque, Historicite ...

PHILIPPE ILIOU : Le Comité d'Histoire créé par le Sous-Secrétariat d'Etat à la Jeunesse et aux Sports pour susciter et coordonner des recherches historiques ayant pour objet l'histoire de la jeunesse grecque, ainsi que le Comité Organisateur vous souhaitent la bienvenue au Colloque International: «Historicité de l'enfance et de la Jeunesse», et vous remercient de votre participation.

Pour notre Comité, ce Colloque International qui s'ouvre aujourd'hui représente une étape importante et une expérimentation. Nous avons voulu, maintenant qu'arrive à son terme le premier cycle des recherches —dont se sont chargés nombre de chercheurs principalement jeunes qui s'apprêtent a les publier— que ces chercheurs aient la possibilité de discuter avec leurs collègues de leurs résultats, des méthodes employées, et qu'existe un dialogue utile à tous.

Nous avons aussi voulu élargir le débat et la problématique à ceux qui ne participent pas directement aux programmes de recherche qui vous seront présentés par la suite, mais qui dans d'autres instances —Universités, Fondations scientifiques— ou seuls, travaillent sur des sujets parallèles à ceux qui nous occupent, afin qu'ils aient eux aussi la possibilité de présenter les résultats de leurs recherches et d'en débattre avec leurs collègues.

Nous avons enfin voulu que toute cette problématique qui commence ou s'élargit, soit confrontée à la problématique et aux recherches de collègues étrangers travaillant dans d'autres pays sur des questions analogues à celles qui nous occupent et qui seront traitées lors de notre Colloque; car nous croyons, et c'est pour cette raison que nous leur avons demandé de participer en grand nombre à nos travaux, que le débat sera profitable aussi bien pour eux que pour nous.

C'est cet esprit ouvert que nous voulons voir inspirer nos recherches et nos interrogations —esprit toujours ouvert au dialogue, à la recherche scientifique non dogmatique, toujours ouvert à une recherche qui soit capable et n'évite pas de mettre en question ses acquis successifs et ses certitudes; là est l'esprit dans lequel nous avons commencé nos recherches sur l'histoire de la jeunesse grecque et c'est l'esprit que nous espérons et souhaitons voir prévaloir aussi dans notre Colloque.

Sous peu, Monsieur Spyros Asdrachas développera plus largement, de

Σελ. 25
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/15/gif/26.gif&w=600&h=9156. Actes du Colloque, Historicite ...

manière plus détaillée, la problématique qui nous a menés aux recherches entreprises et à l'organisation de ce Colloque.

Auparavant, auront la parole Monsieur Costas Laliotis, Secrétaire d'Etat à la Jeunesse et aux Sports, qui a eu l'initiative d'accueillir dans le cadre de son Ministère un ample programme de recherches; ainsi que notre collègue Costas Lappas, Président de l'Association des Études Néohelléniques, qui a bien voulu offrir l'hospitalité au Colloque International: «Historicité de l'Enfance et de la Jeunesse».

Avant toute chose, il nous faut remercier tous ceux qui de diverses façons ont contribué à l'organisation et, nous l'espérons, an succès de notre Colloque; remercier surtout, tous les jeunes chercheurs qui par leur travail ont rendu possible aussi bien ce Colloque, que les recherches qui s'effectuent parallèlement; et bien sur, vous remercier vous tous, qui par votre présence et votre active participation attendue aux débats et à la problématique du Colloque, avez accepté d'être présents parmi nous.

Maintenant, je prie Monsieur Laliotis, Secrétaire d'État à la Jeunesse et aux Sports, de bien vouloir prendre la parole.

COSTAS LALIOTIS : Cher amis, la rencontre d'aujourd'hui, par son originalité, marque le départ d'un effort nécessaire pour l'étude et la recherche sur la carte historique de la jeunesse comme catégorie sociale qui évolue.

Cette initiative aidera essentiellement la jeunesse grecque à acquérir une connaissance historique sur elle-même, sur ses déterminations, ses formes, ses reproductions à l'horizon des XIXe et XXe siècles.

Nous tous, chercheurs, intervenants, participants, représentants des pouvoirs publics, sommes unis par un souci et une ambition identiques, voir retracer les coordonnées historiques de la jeune génération, sa continuité, ses renouvellements, ses ruptures, dans un espace et un temps donnés.

La description en résumé mais exacte des limites, des conditions de succession, ainsi que la représentation des «visages successifs» et des avant-gardes de la jeunesse enrichissent sans aucun doute notre connaissance et notre conscience.

Mais cette description nous sert au même moment de référence stable aussi bien pour le repérage que pour un parallèle avec une réponse contemporaine aux problèmes, aux impasses, aux besoins des jeunes de notre époque. Et ceci, parce que la vie continue, les sociétés évoluent, les systèmes politiques changent, les rapports de force mondiaux se réorganisent, les structures économiques s'affrontent, les cultures se transforment, les sciences progressent et les mécanismes culturels et d'enseignement se modernisent.

Dans ce tourbillon d'événements et de nouvelles données, l'individu,

Σελ. 26
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/15/gif/27.gif&w=600&h=915 6. Actes du Colloque, Historicite ...

l'homme, et en particulier le jeune ne cesse d'exister et de se façonner, de questionner et de lutter, d'exiger et de conquérir, de désirer et de transiger, de s'émanciper et de créer.

Aujourd'hui, devant le défi posé par l'an 2000, les jeunes qui vivent dramatiquement le crépuscule d'un siècle qui s'achève et l'aube d'un siècle qui point, se sentent plus optimistes et peut-être plus confiants lorsque le fil de l'histoire est clairement visible.

D'autant plus que ce constat et cet aveu communs sur ce passage d'un siècle à l'autre, porte en lui le terrifiant cauchemar de la destruction nucléaire, mais aussi peut-être l'espoir de la paix, de terribles conséquences négatives, mais aussi peut-être le salut par la révolution de l'informatique que nous pouvons entrevoir, la fin d'une civilisation et de ses codes, mais aussi peut-être le commencement d'une autre.

Le jeune est le destinataire privilégié, sensible mais relativement non préparé, des contradictions, des antinomies, de la dynamique et des bouleversements radicaux de notre époque dans l'espace international, la société, la politique, l'économie, l'éthique et l'éducation. Pour cela, il doit disposer d'une mémoire, d'une connaissance et d'une perspective. Assurément l'histoire recèle pour le jeune de précieuses ressources, non seulement pour sa connaissance du passé, mais surtout pour qu'il puisse définir le présent et planifier l'avenir.

Au premier jour de la création du Secrétariat à la jeunesse et aux sports, nous avons constaté l'absence totale d'études scientifiques, de données historiques et recherches sociales qui aideraient à l'élaboration d'une politique pour la jeunesse grecque, globale, étayée de manière responsable.

Pendant des décennies les études concernant la jeunesse ont en un caractère occasionnel et empirique. Tous les efforts entrepris en ce sens ont été le plus souvent fragmentaires, sans la moindre prévision ni perspective de la part des pouvoirs publics.

La jeunesse dans noire pays était absente de la recherche sociologique et historique en tant que catégorie sociale distincte et authentique. Pour cette simple raison, l'un des objectifs primordiaux de notre Secrétariat d'État, a été de promouvoir et d'encourager des recherches qui feraient progresser la connaissance historique sur la jeunesse. En 1982, nous avons annoncé notre intention d'entreprendre la création d'Archives historiques sur la jeunesse grecque, un an après, en 1983, nous présentions notre planification et un Comité scientifique responsable était créé ainsi qu'un programme de recherches et de manifestations.

Ces choix avaient pour but d'approfondir notre connaissance sur la succession des jeunes générations et la compréhension de l'enchaînement

Σελ. 27
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/15/gif/28.gif&w=600&h=915 6. Actes du Colloque, Historicite ...

des faits qui détermine historiquement la jeunesse actuelle de notre pays.

Le concept de jeunes générations est le dénominateur commun des recherches ; ce à quoi nous aspirons est l'historicisation de ce concept de jeunesse, ce qui signifie décrire et localiser les mécanismes et institutions à travers lesquels se définit le rapport des jeunes générations aux systèmes démographiques, culturels, sociaux et psychologiques dans le temps. Parmi les activités de ces Archives, il y a l'organisation de séminaires, expositions, colloques et de manifestations particulières.

Il est évident que les Archives historiques peuvent contribuer non seulement au renforcement des études historiques dans notre pays, mais aussi à l'ouverture de nouveaux horizons pour l'approche des problèmes de la jeunesse. Nous sommes certains que nous préparons le terrain pour un dialogue d'un type nouveau, aussi bien avec le passé qu'avec les problèmes du présent.

Chers amis,

En concluant, je ressens le besoin d'exprimer

Ma reconnaissance au Comité d'Histoire auprès du Sous-Secrétariat à la Jeunesse et aux Sports, Messieurs S. Asdrachas, Ph. Iliou, T. Sclavenitis et Y. Yannoulopoulos, pour leur travail et leur dévouement à une cause commune,

Ma joie, pour la participation des intervenants et la présence à ce Colloque de participants grecs et étrangers,

ainsi que ma ferme assurance que les travaux de ce colloque seront fructueux et nous rapprocheront de notre but. Je vous remercie.

PHILIPPE ILIOU: Costas Laliotis ne s'est pas limité à l'inauguration formelle des travaux de notre colloque, mais a aussi tenu à nous introduire au fond des débats. En le remerciant, il me permettra de lui faire part, au nom des membres du Comité d'Histoire, que s'il éprouve de la joie, nous, nous en éprouvons encore plus que lui: en premier, parce que la possibilité d'organiser un nouveau programme de recherches nous a été donnée, programme qui a pour ambition de couvrir des domaines historiques qui n'ont pas encore été systématiquement traités par les chercheurs et surtout parce qu'un cadre a pris forme, nous permettant de travailler sans aucunes ingérences, sur le programme que l'on nous a confié, dans une ambiance de liberté ne reposant uniquement que sur des critères scientifiques,

C'est à Monsieur Costas Lappas, Président de l'Association des

Σελ. 28
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Actes du Colloque International, Historicité de l’ enfance et de la jeunesse
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 9
  6. Actes du Colloque, Historicite ...

  PROGRAMME DU COLLOQUE

  LUNDI 1er OCTOBRE

  SÉANCE INAUGURALE

  Président: Philippe ILIOU

  9.30 ALLOCUTIONS

  Costas LALIOTIS, Sous-Secrétaire d'État à la Jeunesse et aux Sports.

  COSTAS LAPPAS, Président de l'Association des Études Néohelléniques.

  Spyros ASDRACHAS, Représentant du Comité d'histoire auprès du Sous-Secrétariat d'État à la Jeunesse et aux Sports.

  Jacques Le GOFF, Porte-parole des participants étrangers.

  SÉANCE DU MATIN

  LA MULTIPLICITÉ DES APPROCHES, I

  Président: Spyros ASDRACHAS

  10.15 J. G. Da Silva, L'historicité de l'enfance et de la jeunesse dans la production historique récente.

  10.40 Matoula Tomara-Sideri, N. Sideris, Constitution et succession des générations pendant la première moitié du XIXe siècle: le destin démographique de la jeunesse.

  11.00 A. Stavropoulos, Données et problématique sur la situation nosologique de la jeunesse du XIXe siècle à travers deux approches scientifiques de l'époque.

  11.20 Pause.