Αναφορές
Αρχική » Πληροφοριακό Υλικό » Πληροφοριακό υλικό » Αναφορές

ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΙΑΕΝ

 • Αλέξης Δημαράς, «Ιστοριογραφία της Εκπαίδευσης», Σύγχρονα Θέματα, τχ. 35-37 (Δεκ. 1988) 191-197.
 • Τριαντάφυλλος Ε. Σκλαβενίτης, «Ερευνητικοί φορείς, ερευνητικά προγράμματα και έργα για τον Νεώτερο Ελληνισμό στη διαχρονική του πορεία», Μαντατοφόρος 29 (1989) 50-55.
 • Αλέξης Πολίτης, «Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας. Φιλολογικό μνημόσυνο», Σύγχρονα Θέματα, τχ. 43-44 (Δεκ. 1990) 6-8.
 • «Ερευνητικά προγράμματα Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας: το τελευταίο βιβλίο [του ΙΑΕΝ: Π. Μουλλά, Ποιητικοί διαγωνισμοί του Πανεπιστημίου Αθηνών 1851-1877. Βράβευση του βιβλίου]. Μια συνάντηση στο Πανεπιστήμιο Αθηνών»: Μιχάλης Σταθόπουλος, Προσφώνηση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Αθηνών, 17.10.1990.- Τριαντάφυλλος Ε. Σκλαβενίτης, Πανεπιστήμιο και εκπαίδευση στο πρόγραμμα του Ιστορικού Αρχείου Ελληνικής Νεολαίας.- Κ. Θ. Δημαράς, Η «πράξη» του 1850.- Παν. Μουλλάς, Πανεπιστήμιο Αθηνών: ποιητικοί διαγωνισμοί και ιδεολογία (1851-1877) .- Το κείμενο διαμαρτυρίας 200 ελλήνων επιστημόνων για την κατάργηση του ΙΑΕΝ, 30.8.1990, Τα Ιστορικά, τχ. 12-13 (1991) 195-216. [= Επίσημοι Λόγοι Πανεπιστημίου Αθηνών 30 (1983-1991), Αθήνα 1998, σ. 713-738]
 • Ντόρα Βυζοβίτου, «Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας», Διαβάζω, τχ. 253, 25.12.1990, σ. 21-13.- Τριαντάφυλλος Ε. Σκλαβενίτης, «Άλλη άποψη για το Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας», Διαβάζω, τχ. 257, 20.2.1991, σ. 17-19.- «Για την αντικειμενική ενημέρωση του κοινού», Επιστολή, 9.1.1991, Χρήστος Λούκος, Άννα Ματθαίου, Δημήτρης Σπάθης.- «Το κείμενο διαμαρτυρίας 200 Ελλήνων επιστημόνων για τη λειτουργία του ΙΑΕΝ. 30.8.1990».- «Η απάντηση της κ. Ντόρας Βυζοβίτου», Διαβάζω, τχ. 257, 20.2.1991, σ. 19-22.
 • Αλεξάνδρα Μπακαλάκη, «Εμπειρίες και συμπεράσματα από το Ιστορικό Αρχείο της παιδικής ηλικίας», Οικογένεια, παιδική προστασία, κοινωνική πολιτική, επιμέλεια Ελένη Αγάθωνος-Γεωργοπούλου, Αθήνα, Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, 1991, σ. 53-59.
 • Βασίλης Παναγιωτόπουλος, «Σκέψεις – σχόλια [στην ενότητα: Οικογένεια και παιδί στο νεοελληνικό κράτος]», στο ίδιο, σ. 73-76.
 • Βασίλης Κρεμμυδάς, «Δηλαδή, να ελπίζουμε;» Τα Νέα, 28 Απριλίου 1995, σ. 26.
 • Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας (ΙΑΕΝ) Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς, «Παρουσίαση Ερευνών και εκδόσεων 1994»., Ομιλίες της 14 Απριλίου 1995 στο Αμφιθέατρο του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών: Βασίλης Παναγιωτόπουλος, Διευθυντής ΚΝΕ/ΕΙΕ· Παναγιώτης Τσιλιγκαρίδης, Γενικός Γραμματέας Νέας Γενιάς· Τριαντάφυλλος Σκλαβενίτης και Σπύρος Ασδραχάς, μέλη της Επιτροπής του ΙΑΕΝ, Ενημερωτικό Δελτίο ΚΝΕ/ΕΙΕ, τχ. 14-15 (Ιαν.-Ιουν. 1995), 6-17.
 • Άννα Ματθαίου, «Ιστορία και παιδική/νεανική ηλικία: περίοδος δεύτερη», Τα Ιστορικά 12, τχ. 22 (Ιούνιος 1995) 232-235.
 • Αλέξης Δημαράς, "Ιδέες για βιβλία", εφημ. Αυγή, 7.2.1999, σ. 23.
 • Αντώνης Λιάκος, «Η νεοελληνική ιστοριογραφία το τελευταίο τέταρτο του εικοστού αιώνα», Σύγχρονα θέματα, τχ. 76-77 (Ιανουάριος-Ιούλιος 2001) 85.
 • Χαρίκλεια Δημακοπούλου, «Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας», εφ. Εστία, 16.2.2002.
 • «Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας, 20 χρόνια ΙΑΕΝ»: Τριαντάφυλλος Ε. Σκλαβενίτης, «20 χρόνια ΙΑΕΝ: Απολογισμοί», Γιάννης Κόκκωνας, «Το CD-ROM και ο διαδικτυακός τόπος του ΙΑΕΝ. Ψηφιοποιημένα βιβλία και παρουσίαση του προγράμματος», Αλέξης Πολίτης, «Μετά είκοσι έτη», Ελεωνόρα Σκουτέρη-Διδασκάλου, «ΙΑΕΝ, είκοσι χρόνια “κοινωνικής ενσωμάτωσης”, Χριστίνα Κουλούρη, «Ιστορία της εκπαίδευσης», Στρατής Μπουρνάζος (επιμ.), «20 χρόνια. Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας. Αφιέρωμα της εφημερίδας Η Κυριακάτικη Αυγή, «Ενθέματα», 14 Δεκεμβρίου 2003»: Τριαντάφυλλος Ε. Σκλαβενίτης, «Διαδρομές του ΙΑΕΝ», Γιάννης Γιαννουλόπουλος, «Το μέρος και το όλον της έρευνας», Σπύρος Ι. Ασδραχάς, «Οι θεωρητικές προϋποθέσεις», Φίλιππος Ηλιού, «Ένα ερευνητικό πεδίο», «20 χρόνων έρευνες από το ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας. Ιστορία με μέλλον. Συνέντευξη του Γιάννη Γιαννουλόπουλου στον Βαγγέλη Καραμανωλάκη, εφημ. Ελευθεροτυπία, Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2003», Μνήμων 25 (2003), σ. 291-344.
 • Χριστίνα Κουλούρη, «Η ιστοριογραφία της νεοελληνικής εκπαίδευσης: συνέχειες και ρήξεις (1967-2002)», Δ΄ Διεθνές Συνέδριο Ιστορίας Κέντρου Νεοελληνικών Ερευνών Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, 29.10-3.11.2002, Ιστοριογραφία της νεότερης και της σύγχρονης Ελλάδας 1833-2002, τ. Α΄, Αθήνα 2004, σ. 495-512.
 • Τόνια Κιουσοπούλου, «Η μελέτη των ηλικιών και των ηλικιακών ομάδων ως αντικείμενο της νεότερης ιστοριογραφίας», στο ίδιο, τ. Β΄, σ. 141-149.