Ανακοινώσεις
Αρχική » Πληροφοριακό Υλικό » Πληροφοριακό υλικό » Ανακοινώσεις

G.A. Megas, Anna Angelopoulos, Aigli Brouskou, Marianthi Kaplanoglou and Emmanouela Katrinaki, Catalogue of Greek Magic Folktales, Coordinator: Anna Angelopoulos, Translator: Deborah Brown Kazazis, Sponsor of the translation: Gema Publications, Greece, Suomalainen Tiedeacatemia, Academia Scientiarum Fennica, Folklore Fellows’ Communications 303, Helsinki 2012, 350 σ. ISBN 978-951-41-1089-4.
 
Κυκλοφόρησε σε συνεπτυγμένη μορφή, σε αγγλική γλώσσα, ο Κατάλογος των Ελληνικών Μαγικών Παραμυθιών ATU 300-749, ο οποίος είχε εκδοθεί στην πλήρη  του μορφή με τίτλο Επεξεργασία παραμυθιακών τύπων και παραλαγών σε 5 τόμους από το Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς, φιλοξενούμενο ερευνητικό και εκδοτικό Πρόγραμμα στο Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών ΕΙΕ (αρ. 23, 26, 34, 41, 44: 1994, 1995, 1999, 2004, 2007) οι οποίοι είναι διαθέσιμοι και στο διαδίκτυο: iaen.gr. Με τη νέα έκδοση ο Κατάλογος γίνεται προσιτός στο διεθνές κοινό χωρίς το φράγμα της γλώσσας. Το βιβλίο, που είναι αφιερωμένο στον Μιχάλη Μερακλή και στον Τριαντάφυλλο Σκλαβενίτη, παρουσιάστηκε στο Διεθνές Συνέδριο «Οι αδελφοί Γκριμμ και το λαϊκό παραμύθι: αφηγήσεις, αναγνώσεις, μεταμορφώσεις», Αθήνα 22-24.11.2012, που οργάνωσαν τα Πανεπιστήμια Αθηνών, Θεσσαλίας και Αιγαίου, από τον Μ.Γ. Μερακλή, τον Τ.Ε. Σκλαβενίτη, την Άννα Αγγελοπούλου, την Αίγλη Μπρούσκου, την Carme Oriol Carazo και την Christine Shojaei Kawan.