Συγγραφέας:Δημητρόπουλος, Δημήτρης
 
Ολυμπίτου, Ευδοκία
 
Τίτλος:Αρχείο του Κεντρικού Συμβουλίου της ΕΠΟΝ
 
Υπότιτλος:Συλλογή Αρχείων Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας. Κατάλογοι και ευρετήρια
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:35
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:2000
 
Σελίδες:263
 
Αριθμός τόμων:1 τόμος
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Νεανικές οργανώσεις
 
Τοπική κάλυψη:Ελλάδα
 
Χρονική κάλυψη:1943-1945
 
Περίληψη:Το βιβλίο αυτό αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για τη μελέτη της ΕΠΟΝ, καθώς παρουσιάζει, με τη μορφή αναλυτικού καταλόγου, ταξινομημένο το Αρχείο του Κεντρικού Συμβουλίου της οργάνωσης, το οποίο, μετά από μακρόχρονες περιπέτειες, φυλάσσεται σήμερα στα Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας (Α.Σ.Κ.Ι.).
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 11.95 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 130-149 από: 266
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/53/gif/130.gif&w=600&h=915

Β. ΕΝΟΠΛΑ ΣΩΜΑΤΑ ΕΛΑΣ-ΕΠΟΝ

Γενικό Στρατηγείο

1. Δελτίο δράσης της Α' Υποδειγματικής Ομάδας ΕΛΑΣΕΠΟΝ Γενικού Στρατηγείου από 1 Ιούλη - 31 Ιούλη 1943, ΕΛΑΣ, Γενικόν Στρατηγείον, Αντάρτικα Σώματα Ελλάδας, Α' Υποδειγματική Ομάδα ΕΛΑΣ-ΕΠΟΝ.

Δακτ. 2 φ. ♦ Ανταίος, Β', 332-337.

2. Δελτίο δράσης της Α' Υποδειγματικής Ομάδας ΕΛΑΣΕΠΟΝ Γενικού Στρατηγείου από 1/8/1943-31/8/1943, ΕΛΑΣ, Γενικόν Στρατηγείον, Α' Υποδειγματική Ομάδα ΕΛΑΣΕΠΟΝ.

Δακτ. 1 φ., 3 αντίγραφα.

3. Δελτίο δράσης της Α' Υποδειγματικής Διμοιρίας ΕΛΑΣΕΠΟΝ Γενικού Στρατηγείου από 1/9/1943-31/9/1943, ΕΛΑΣ, Αντάρτικα Σώματα Ελλάδας, Γενικόν Στρατηγείον, Α' Υποδειγματική Διμοιρία ΕΛΑΣ-ΕΠΟΝ.

Δακτ. 2 φ.

4. Λίγα λόγια της Α' Υποδειγματικής Ανταρτοομάδας ΕΛΑΣΕΠΟΝ Γενικού Στρατηγείου στην Πανηπειρωτική Συνδιάσκεψη της ΕΠΟΝ, 13/10/1943.

Δακτ. 2 φ.

5. Δελτίο δράσης της Α' Υποδειγματικής Ομάδας ΕΛΑΣΕΠΟΝ Γενικού Στρατηγείου από 1/1011943-31/10/1943, ΕΛΑΣ, Γενικόν Στρατηγείον, Αντάρτικα Σώματα Ελλάδας, Λ Υποδειγματική Ομάδα ΕΛΑΣ-ΕΠΟΝ.

Δακτ. 3 φ. ♦ Ανταίος, Β', 337-341.

6. Έκθεση του οργανωτή των ομάδων ΕΛΑΣ-ΕΠΟΝ Πέτρου Ανταίου (Σταμάτη), 21/11/1943, Γενικό Στρατηγείο, Πέτρος Ανταίος (Σταμάτης) οργανωτής των ομάδων ΕΛΑΣ-ΕΠΟΝ προς Γενικό Στρατηγείο του ΕΛΑΣ.

Χφ. 4 φ., 3 αντίγραφα (τα δύο αντίγραφα είναι δακτ., στο ένα από αυτά λείπει το φ. 2). ♦ Ανταίος, Β', 210-214.

7. Επονίτες αντάρτες που πέρασαν από την Α' Υποδειγματική

Σελ. 130
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/53/gif/131.gif&w=600&h=915

κή Ανταρτοομάδα ΕΛΑΣ-ΕΠΟΝ Γενικού Στρατηγείου από τις 13/4/1943-31/11/1943.

Δακτ. 5 φ., 2 αντίγραφα. Κατάλογος ονομάτων (ψευδώνυμα), παρατηρήσεις. Περιλαμβάνει 25 μεσαία στελέχη. ♦ Ανταίος, Β', 342-345.

8. Έκθεση δράσης του οργανωτή των Υποδειγματικών ανταρτοομάδων ΕΛΑΣ-ΕΠΟΝ για το χρονικό διάστημα από 13 Απρίλη ως τις 31 Δ/βρη 1943, 9/1/1944, Πέτρος Ανταίος προς Κ.Σ. της ΕΠΟΝ.

Δακτ. 11 φ.

9. Έκθεση του Καθοδηγητή των Ομάδων ΕΛΑΣ-ΕΠΟΝ Νίκου Γιάγκογλου (Φερραίου). Για την κατάσταση της Α' Υποδ. Διμοιρίας ΕΛΑΣ-ΕΠΟΝ Γ.Σ. και τι μέτρα προτείνονται για τη βελτίωση της, 2/8/1944, Γενικό Στρατηγείο.

Δακτ. 1 φ.

10. Έκθεση πάνω στη δράση των ομάδων ΕΛΑΣ-ΕΠΟΝ Από μήνα Μάη ως τέλη Αυγούστου, [1944], Γενικό Στρατηγείο, Ν. Φερραίος.

Δακτ. 2 φ.

11. Δελτίο δράσης, [χ.χ.], Αντάρτικα σώματα, Γενικό Στρατηγείο, Α' Υποδειγματική Ομάδα ΕΛΑΣ-ΕΠΟΝ.

Χφ. 1 φ., φθαρμένη

12. Κατάσταση των ομάδων και μελών των ΕΠΟΝιτών ανταρτών κατά μεραρχίας, 6/10/1944, Γεν. Στρατηγείο, Ν. Φερραίος.

Δακτ. 1 φ.

13. Κατάσταση ανταρτών ανά μεραρχία, [χ.χ.]. Χφ. πίνακας 1 φ.

14. Διαταγή Γενική (αρ. 2808), 23/11/1943, Γενικό Στρατηγείο, Στέφανος Σαράφης, Γεώργιος Σάντος, 1ον Γραφείον, Μιχ. Μπαρούτης.

Δακτ. 2 φ.

15. Γενική Διαταγή, 29/11/1943, ΕΛΑΣ, Γεν. Στρατηγείον, Επιτελείον-Γραφείον III, Ο Επιτελάρχης Δ. Πετρουλάκης προς Υποδειγματική Ομάδα ΕΠΟΝ XIII Μεραρχίας.

Δακτ. 1 φ.

Σελ. 131
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/53/gif/132.gif&w=600&h=915

16. Γενική διαταγή (αρ. 1609), 30/11/1943, Γενικό Στρατηγείο, Επιτελείον - Γραφείον I.

Δακτ. 3 φ., 2 αντίγραφα. ♦ Ανταίος, Β', 327.

17. Διαταγή (αρ. 2909), 30/11/1943, ΕΛΑΣ, Γενικόν Στρατηγείον, Επιτελείον - Γραφείον 1ον, Στέφανος Σαράφης, Γεώργιος Σάντος.

Δακτ. 1 φ.

18. Γενική διαταγή (αρ. 1716), 10/12/1943, ΕΛΑΣ, Γενικόν Στρατηγείον, Επιτελείον - Γραφείον 1ον, Στέφανος Σαράφης, Γεώργιος Σάντος.

Δακτ. 1 φ.

19. Διαταγή (αρ. 3169), 15/12/1943, ΕΛΑΣ, Γενικόν Στρατηγείον, Επιτελ. Γραφ., Τμήμα Πολιτικόν, Στέφανος Σαράφης προς την 1ην Μεραρχίαν.

Δακτ. 1 φ.

20. Διαταγή (αρ. 1414), 2/3/1944, ΕΛΑΣ, Γενικόν Στρατηγείον, Δ/ση Επιμελητείας του Γεν. Στρατηγείου, Γεώργιος Σάντος, Δημ. Πετρουλάκης.

Δακτ. 1 φ.

21. Διαταγή (αρ. 3573), 27/4/1944, ΕΛΑΣ, Γενικόν Στρατηγείον, Επιτελείον - Γραφείον 1ον, Ο Επιτελάρχης Νικ. Παπασταματιάδης.

Δακτ. 1 φ.

22. Διαταγή (αρ. 3906), 3/5/1944, ΕΛΑΣ, Γενικόν Στρατηγείον, Επιτελείον - Γραφείον 1ον, Ο Επιτελάρχης Ν. Παπασταματιάδης, 1ον Γραφείον Μιχ. Μπαρούτης.

Δακτ. 1 φ.

23. Διαταγή (αρ. 5075), 2/6/1944, ΕΛΑΣ, Γενικόν Στρατηγείον, Επιτελείον - Γραφείον I, Ο Επιτελάρχης Ν. Παπασταματιάδης-Συν/ρχης προς XIII Μεραρχίαν.

Δακτ. 1 φ.

24. Διαταγή (αρ. 6550), 1/7/1944, ΕΛΑΣ, Γενικόν Στρατηγείον, Επιτελείον - Γραφείον I, Στέφανος Σαράφης Υποστράτηγος προς Ομάδα Μεραρχιών Μακεδονίας.

Δακτ. 1 φ.

25. Διαταγή (αρ. 9257), 1/7/1944, ΕΛΑΣ, Γενικόν Στρατηγείον

Σελ. 132
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/53/gif/133.gif&w=600&h=915

γείον, Επιτελείον - Γραφείον 1ον, Ο Επιτελάρχης Ν. Παπασταματιάδης, Συν/ρχης. Δακτ. 1 φ.

26. Διαταγή (αρ. 409), 6/1/1944, ΕΛΑΣ, Γενικόν Στρατηγείον, Επιτελείον - Γραφείον 1ον, Δ. Πετρουλάκης, Συν/ρχης Μηχ/κού.

Δακτ. 1 φ.

27. Διαταγή (αρ. 6094), 13/6/1944, ΕΛΑΣ, Γενικόν Στρατηγείον, Επιτελείον - Γραφείον 1ον, Στέφανος Σαράφης, 1ον Γραφείον Μιχ. Μπαρούτης προς ΧΙΙΙη Μεραρχία.

Δακτ. 1 φ.

28. Κατάσταση των ΕΠΟΝιτών ανταρτών της Α' Υπ. Διμ. Γεν. Στρατηγείου και οι μονάδες που προτείνουμε να μετατεθούν, [χ.χ.].

Δακτ. 1 φ.

29. Αναφορά του οργανωτή των ομάδων ΕΛΑΣ-ΕΠΟΝ Νίκου Γιάνγκογλου (Φερραίου), 3/8/1944, Γενικό Στρατηγείο προς Γενικόν Επιτελείον του ΕΛΑΣ.

Δακτ. 1 φ.

30. Οργανωτικά καθήκοντα για την VIII Μεραρχία, 12/7/1944, Γενικό Στρατηγείο ΕΛΑΣ-ΕΠΟΝ, Ν. Φερραίος.

Δακτ. 4 φ.

31. Εξουσιοδότηση, [8/9/1943], Γενικόν Στρατηγείον, Πέτρος Ανταίος (Σταμάτης).

Δακτ. 1 φ.

32. Ανάλυση της απόφασης του Προεδρείου για το λαϊκό μας στρατό, [χ.χ.].

Χφ. 2 φ.

33. Ααϊκή Γιορτή Λαού-ανταρτών Γ. Στρατηγείου 12 Μάρτη 1944, Ώρα 3' μ.μ.

Δακτ. 1 φ. Πρόγραμμα.

34. Χαιρετιστήριο στους Επονίτες αντάρτες, [χ.χ.]. Δακτ. 1 φ.

35. Δουλιες Ξηρομερίτη, [χ.χ.]. Χφ. 1 φ.

36. 1000 αντίτυπα «Α.Φ.», [χ.χ.].

Χφ. 1 φ.

Σελ. 133
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/53/gif/134.gif&w=600&h=915

37. Ανταπόκριση, [χ.χ.], Φερραίος. Δακτ. 1 φ.

38. Σταμάτης προς γραμματέα του Συμβουλίου Περιοχής Ηπείρου, 15/6/1943.

Χφ. 3 φ., Επιστολή.

39. Α' Υποδειγ. ομάδα ΕΛΑΣ-ΕΠΟΝ, Σταμάτης προς Προεδρείο του Σ.Π. Ηπείρου, Μέτσοβο, 15/6/1943.

Χφ. 1 φ. Επιστολή.

40. Σταμάτης προς Περικλή, 5/8/1943. Χφ. 1 φ. Επιστολή.

41. Σταύρος προς Γεν. Στρατηγείο ΕΛΑΣ, 11/12/1943.

Χφ. 1 φ. Επιστολή.

42. Σταμάτης προς Μπουκουβάλα, 11/12/1943.

Χφ. 1 φ. Επιστολή.

43. Γεν. Στρατηγείο ΕΛΑΣ προς Γραφεία ΕΠΟΝ-Μεραρχιών και Συνταγμάτων του ΕΛΑΣ, [16/12/1943],

Δακτ. 4 φ. Επιστολή.

44. Σταμάτης προς Θανάση, 21/12/1943.

Χφ. 4 φ. Επιστολή.

45. Σταμάτης προς Όμηρο, 21/12/1943. Χφ. 4 φ. Επιστολή.

46. Γ. Στρατηγείο ΕΛΑΣ, Σταμάτης προς Αποστόλη, 1/3/1944.

Δακτ. 1φ. Επιστολή.

47. Γεν. Στρατηγείο ΕΛΑΣ, Σταμάτης προς Ζαχαριά, 1/3/1944.

Δακτ. 1φ. Επιστολή.

48. Ελληνικός Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός, Γενικόν Στρατηγείον ΕΔΑ (τμήμα ΕΠΟΝ) προς συν. Κώστα Ψαριανό Καθοδηγητή ανταρτοομάδων ΕΛΑΣ-ΕΠΟΝ ΧΙΙΙης Μεραρχίας, 3/3/1944.

Δακτ. 1 φ. Επιστολή.

49. Στρατηγείον [Ε]ΔΑ (τμήμα ΕΠΟΝ) προς Ροβεσπιέρο, [3/3/1944],

Δακτ. 1 φ. Επιστολή.

50. ΕΛΑΣ, Γενικόν Στρατηγείον, ΕΔΑ (τμήμα ΕΠΟΝ), Σταμάτης προς συν. Λευτέρη, Συμβούλιο Περιοχής ΕΠΟΝ Στερεάς, 3/3/1944.

Δακτ. 1 φ. Επιστολή.

Σελ. 134
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/53/gif/135.gif&w=600&h=915

51. Ελληνικός Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός, Γενικόν Στρατηγείον, Επιτροπή Διαφώτισης ανταρτών (τμήμα ΕΠΟΝ), Σταμάτης προς Τάσο Φλογερό Καθοδηγητή υποδειγματικών ομάδων ΕΛΑΣ-ΕΠΟΝ Ιης Μεραρχίας, 3/3/1944.

Δακτ. 1 φ. Επιστολή.

52. Ελληνικός Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός, Αντάρτικα Σώματα, Γεν. Στρατηγείον, ΕΔΑ (τμήμα ΕΠΟΝ), Σταμάτης προς Τάσο, 4/3/1944.

Χφ. 1 φ. Επιστολή.

53. ΕΛΑΣ, Γεν. Στρατηγείον, ΕΔΑ (τμήμα ΕΠΟΝ) προς Ροβεσπιέρο, 8/3/1944.

Δακτ. 1 φ. Επιστολή.

54. ΕΛΑΣ, Γεν. Στρατηγείον, ΕΔΑ (τμήμα ΕΠΟΝ), Σταμάτης προς Λευτέρη, 8/3/1944.

Δακτ. 1 φ. Επιστολή.

55. Οδηγίες πάνω στον τύπο των ομάδων, ΕΛΑΣ, Γενικόν Στρατηγείον, ΕΔΑ (τμήμα ΕΠΟΝ), Σταμάτης, 8/3/1944.

Δακτ. 1 φ. Ανοικτή Επιστολή.

56. ΕΛΑΣ, Γ. Στρατηγείον, ΕΔΑ (τμήμα ΕΠΟΝ) προς Καθοδηγητή υποδειγματικών ομάδων ΕΛΑΣ-ΕΠΟΝ ΙΧης Μεραρχίας του ΕΛΑΣ, 8/3/1944.

Δακτ. 1 φ., 2 αντίγραφα. Επιστολή.

57. ΕΛΑΣ, Γεν. Στρατηγείον, ΕΔΑ Τμήμα ΕΠΟΝ προς Καθοδηγητή των υποδ. ομάδων Χης Μεραρχίας του ΕΛΑΣ, 8/3/1944.

Δακτ. 1 φ. Επιστολή.

58. Γεν. Στρατηγείο ΕΛΑΣ, Πέτρος Ανταίος (Σταμάτης) προς Κ. Επιτροπή της Αλβανικής Αντιφασιστικής Νεολαίας, 10/3/1944.

Δακτ. 1 φ. Επιστολή.

59. ΕΛΑΣ, Γενικό Στρατηγείο, Πέτρος Ανταίος (Σταμάτης) του Κ. Συμβουλίου της ΕΠΟΝ προς Κ. Επιτροπή της Γιουγκοσλαβικής Αντιφασιστικής Νεολαίας, 10/3/1944.

Δακτ. 1 φ. Επιστολή.

60. ΕΛΑΣ, Γ. Στρατηγείον, «ΕΔΑ»-Τμήμα ΕΠΟΝ, Σταμάτης προς Γ. Οικονόμου, 10/3/1944.

Χφ. 1 φ. Στο verso του φύλλου: ΕΛΑΣ, Γ. Στρατηγείον, «ΕΔΑ»-Τμήμα ΕΠΟΝ, Σταμάτης προς Κώστα, 10/3/1944. Χφ. 1 φ. Πρόκειται για δύο

Σελ. 135
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/53/gif/136.gif&w=600&h=915

επιστολές στο ίδιο φύλλο με τον ίδιο αποστολέα και διαφορετικούς παραλήπτες.

61. ΕΛΑΣ, Γ. Στρατηγείον, «ΕΔΑ»-Τμήμα ΕΠΟΝ, [Σταμάτης] προς Αποστόλη, 10/3/1944.

Χφ. 1 φ. Επιστολή.

62. Σταμάτης προς Προεδρείο του Κ.Σ. της ΕΠΟΝ, 18/3/1944. Δακτ. 1 φ. Επιστολή.

63. ΕΛΑΣ, Γ. Στρατηγείον, ΕΔΑ (τμήμα ΕΠΟΝ), [Σταμάτης] προς καθοδήγηση των Υποδ. ανταρτοομάδων ΕΛΑΣ-ΕΠΟΝ. XVI Μεραρχίας, 20/3/1944.

Δακτ. 1 φ. Επιστολή.

64. ΕΛΑΣ, Γεν. Στρατηγείον, ΕΔΑ (τμήμα ΕΠΟΝ), Καθοδήγηση Υποδ. ανταρτοομάδων Χης Μεραρχίας, 20/3/1944. Δακτ. 1 φ., 2 αντίγραφα. Επιστολή.

65. ΕΛΑΣ, Γεν. Στρατηγείον, ΕΔΑ Τμήμα ΕΠΟΝ προς Καθοδήγηση των Υποδ. ανταρτοομάδων Ιης Μεραρχίας, 20/3/1944.

Δακτ. 1 φ. Επιστολή.

66. ΕΛΑΣ, Γεν. Στρατηγείον, ΕΔΑ Τμήμα ΕΠΟΝ προς Καθοδήγηση Υποδ. ανταρτοομάδων ΙΧης Μεραρχίας, 20/3/1944.

Δακτ. 1 φ., 2 αντίγραφα. Επιστολή.

67. ΕΛΑΣ, Γεν. Στρατηγείον, ΕΔΑ Τμήμα ΕΠΟΝ προς Καθοδήγηση Υποδ. ανταρτοομάδων ΧΙΙΙης Μεραρχίας, 20/3/1944. Δακτ. 1 φ. Επιστολή.

68. ΕΛΑΣ, Γεν. Στρατηγείον, ΕΔΑ (τμήμα ΕΠΟΝ), [Σταμάτης] προς καθοδήγηση των Υποδ. ανταρτοομάδων ΕΛΑΣΕΠΟΝ XIII Μεραρχίας, 20/3/1944.

Δακτ. 1 φ. Επιστολή.

69. ΕΛΑΣ, Γεν. Στρατηγείον, ΕΔΑ (τμήμα ΕΠΟΝ), [Σταμάτης] προς την καθοδήγηση των Υποδ. ανταρτοομάδων ΕΛΑΣ-

ΕΠΟΝ VIII Μεραρχίας, 20/3/1944.

Δακτ. 1 φ. Επιστολή.

70. Γεν. Στρατηγείο ΕΛΑΣ-ΕΠΟΝ, Φερραίος Νίκος Γιάνγκογλου προς Σταμάτη, 13/4/1944.

Δακτ. 1 φ. Επιστολή.

71. Γεν. Στρατηγείο ΕΛΑΣ-ΕΠΟΝ, Φερραίος προς Λαχτάρα καθοδηγητήν ΙΧης Μεραρχίας, 13/4/1944.

Δακτ. 1 φ. Επιστολή.

Σελ. 136
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/53/gif/137.gif&w=600&h=915

72. Γεν. Στρατηγείο ΕΛΑΣ-ΕΠΟΝ, Φερραίος Νίκος Γιάνκογλου προς τον καθοδηγητή ΕΛΑΣ-ΕΠΟΝ ΙΧης, Χης Μεραρχίας Λεωνίδα, 13/4/1944.

Δακτ. 1 φ. Επιστολή.

73. Φερραίος Νίκος Γιάγκογλου προς Σταμάτη, 14/4/1944.

Δακτ. 1 φ. Επιστολή.

74. Γεν. Στρατηγείο ΕΛΑΣ-ΕΠΟΝ, Φερραίος Ν. Γιάγκογλου προς Αποστόλη, 14/4/1944.

Δακτ. 1 φ. Επιστολή.

75. ΕΛΑΣ, Γεν. Στρατηγείο, ΕΔΑ-Τμήμα ΕΠΟΝ, Πέτρος Ανταίος (Σταμάτης) προς ΕΔΑ Τμήμα ΕΠΟΝ Χης Μεραρχίας του ΕΛΑΣ, Λεωνίδα, 30/4/1944.

Δακτ. 1 φ., 2 αντίγραφα. Επιστολή.

76. ΕΛΑΣ, Γεν. Στρατηγείον, ΕΔΑ Τμήμα ΕΠΟΝ, [Πέτρος Ανταίος] προς ΕΔΑ Τμήμα ΕΠΟΝ Χης Μεραρχίας, Τάσο Φλογερό, 30/4/1944.

Δακτ. 1 φ. Επιστολή.

77. ΕΛΑΣ, Γεν. Στρατηγείον, ΕΔΑ Τμήμα ΕΠΟΝ, [Πέτρος Ανταίος] προς ΕΔΑ Τμήμα ΕΠΟΝ ΙΧης Μεραρχίας, Θαν. Ζαλοβίτη, 30/4/1944.

Δακτ. 1 φ. Επιστολή.

78. Γεν. Στρατηγείο ΕΛΑΣ-ΕΠΟΝ, Ν. Φερραίος προς Προεδρείο του Κ.Σ., 1/6/1944.

Δακτ. 1 φ. Επιστολή.

79. Γεν. Στρατηγείο ΕΛΑΣ-ΕΠΟΝ, Πέτρος Ανταίος (Σταμάτης), Ν. Φερραίος προς Καθοδήγηση των Υποδ. Ομάδων ΙΧης και Χης Μεραρχίας, 1/6/1944.

Δακτ. 1 φ. Επιστολή.

80. Γεν. Στρατηγείο ΕΛΑΣ-ΕΠΟΝ, Πέτρος Ανταίος (Σταμάτης), Ν. Φερραίος προς Αποστόλη Πλούμα, Καθοδηγητή των Υποδ. ομάδων ΕΛΑΣ-ΕΠΟΝ ΧΙΙΙης Μεραρχίας, 1/6/1944.

Δακτ. 1 φ. Επιστολή.

81. Γεν. Στρατηγείο ΕΛΑΣ, Πέτρος Ανταίος (Σταμάτης), Ν. Φερραίος προς Αριστείδη, Καθοδηγητή των Υποδ. ομάδων 2/39 Συν/τος, 1/6/1944.

Δακτ. 1 φ. Επιστολή.

Σελ. 137
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/53/gif/138.gif&w=600&h=915

82. Γεν. Στρατηγείο ΕΛΑΣ, Πέτρος Ανταίος (Σταμάτης), Ν. Φερραίος προς Προεδρείο Σ.Π. Ηπείρου, 1/6/1944.

Δακτ. 1 φ. Επιστολή.

83. Γεν. Στρατηγείο ΕΛΑΣ, Πέτρος Ανταίος (Σταμάτης), Ν. Φερραίος προς τον Καπετάνιο του 3/7 Συν/τος Ιππικού συν. Μπουκουβάλα, 1/6/1944.

Δακτ. 1 φ. Επιστολή.

84. Γεν. Στρατηγείο ΕΛΑΣ, Πέτρος Ανταίος (Σταμάτης), Ν. Φερραίος προς Λευτέρη Καθοδηγητή Ομάδων ΕΠΟΝ ΙΙΙης Μεραρχίας, 1/6/1944.

Δακτ. 1 φ. Επιστολή.

85. Γεν. Στρατηγείο ΕΛΑΣ, Ν. Φερραίος προς Λαχτάρα, 2/6/1944. Δακτ. 1 φ. Επιστολή.

86. Γεν. Στρατηγείο ΕΛΑΣ, Ν. Φερραίος προς Λεωνίδα, 2/6/1944.

Δακτ. 1 φ. Επιστολή.

87. Γεν. Στρατηγείο ΕΛΑΣ, Πέτρος Ανταίος (Σταμάτης), Ν. Φερραίος προς Καθοδηγητή των Υποδ. ομάδων ΕΛΑΣ-ΕΠΟΝ Ιης Μεραρχίας, 2/6/1944.

Δακτ. 1 φ. Επιστολή.

88. Σταμάτης προς Νίκο, 7/6/1944.

Χφ. 1 φ. Επιστολή.

89. Γεν. Στρατηγείον ΕΛΑΣ, Νίκος Φερραίος προς Νικηταρά [Χ Μεραρχία], 11/6/1944.

Δακτ. 1 φ. Επιστολή.

90. ΕΛΑΣ, Γενικόν Στρατηγείον, Γραφείον ΕΠΟΝ Χρήστος Μαλτέζος προς Καθοδηγητή των Ομάδων ΕΛΑΣ-ΕΠΟΝ ΧΙΙΙης Μεραρχίας Α. Πλούμαν, 3/7/1944.

Δακτ. 1 φ. Επιστολή.

91. Γενικό Στρατηγείο, Ν. Φερραίος προς Χάρη, 2/8/1944.

Δακτ. 1 φ. Επιστολή.

92. Ν. Φερραίος προς Γραμματέα του Σ.Π. Θεσσαλίας της ΕΠΟΝ Ορέστη, 2/8/1944.

Δακτ. 1 φ. Επιστολή.

93. Ν. Φερραίος προς Τάσο, 2/8/1944.

Δακτ. 1 φ. Επιστολή.

94. Ν. Φερραίος προς Καθοδηγητή του 3/7 Συν/τος Ιππικού, 2/8/1944.

Δακτ. 1 φ. Επιστολή.

Σελ. 138
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/53/gif/139.gif&w=600&h=915

95. Ν. Φερραίος προς Αποστόλη, 2/8/1944.

Δακτ. 1 φ. Επιστολή.

96. Ν. Φερραίος προς Αριστείδη, 3/8/1944.

Δακτ. 1 φ. Επιστολή.

97. Ν. Φερραίος προς Γραμματέα του Σ.Π. Θεσσαλίας της ΕΠΟΝ Ορέστη, 4/8/1944.

Δακτ. 1 φ. Επιστολή.

98. Ν. Φερραίος προς Γραμματέα του Σ.Π. Μακεδονίας της ΕΠΟΝ Βασίλη, 4/8/1944.

Δακτ. 1 φ. Επιστολή.

99. Ν. Φερραίος προς Αριστείδη, 6/8/1944. Δακτ. 1 φ. Επιστολή.

100. Γενικό Στρατηγείο, Ν. Φερραίος προς ΕΔΑ Τμήμα ΕΠΟΝ Χης Μεραρχίας, 7/8/1944.

Δακτ. 1 φ. Επιστολή.

101. Ν. Φερραίος προς Σ.Π. Ηπείρου, Περικλή, 8/8/1944.

Δακτ. 1 φ. Επιστολή.

102. Γενικό Στρατηγείο προς Χάρη, Αποστόλη, 20/8/1944.

Χφ. 1 φ. Δύο επιστολές στο ίδιο φύλλο.

103. Γενικό Στρατηγείο, Ν. Φερραίος προς Τάσο, 20/8/1944.

Δακτ. 1 φ. Επιστολή.

104. Ν. Φερραίος προς Αριστείδη, 20/8/1944.

Δακτ. 1 φ. Επιστολή.

105. Ν. Φερραίος προς Σ.Π. Πελοποννήσου της ΕΠΟΝ, 20/8/1944.

Δακτ. 1 φ. Επιστολή.

106. Γενικό Στρατηγείο, Ν. Φερραίος προς Γραμματέα του Ουλαμού ΕΛΑΣ ΕΠΟΝ 3/7 Συντ/τος Ιππικού, 21/8/1944.

Δακτ. 1 φ. Επιστολή.

107. Φώκος [Κ.Σ. ΕΠΟΝ] προς Ν. Φερραίο, 21/8/1944.

Χφ. 1 φ. Επιστολή.

108. Γενικό Στρατηγείο ΕΛΑΣ, Ν. Φερραίος προς Αποστόλη, 4/9/1944.

Δακτ. 1 φ. Επιστολή.

109. Γεν. Στρατηγείο, Νίκος προς Αποστόλη, 12/9/1944.

Δακτ. 1 φ. Επιστολή.

110. Γ.Σ., Νίκος Φερραίος προς Λαχτάρα, 13/9/1944.

Δακτ. 1 φ. Επιστολή.

Σελ. 139
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/53/gif/140.gif&w=600&h=915

111. Γεν. Στρατηγείο, Νίκος Φερραίος προς Τίμο, 13/9/1944.

Δακτ. 1 φ. Επιστολή.

112. Γενικό Στρατηγείο ΕΛΑΣ, Νίκος Φερραίος προς Χάρη, [9/1944],

Δακτ. 1 φ. Επιστολή.

113. Γ. Στρατηγείο, Νίκος Φερραίος προς Αποστόλη, 5/10/1944.

Δακτ. 1 φ. Επιστολή.

114. Γεν. Στρατηγείο ΕΛΑΣ, Νίκος Φερραίος προς τους καθοδηγητές των υποδειγματικών ομάδων ΕΛΑΣ-ΕΠΟΝ, 19/10/1944.

Δακτ. 2 φ. Επιστολή.

115. ΕΛΑΣ, Γενικό Στρατηγείο, Ν. Φερραίος προς τους καθοδηγητές των υποδειγμ. Ομάδων, 7/12/1944.

Δακτ. 1 φ. Επιστολή.

116. Γενικό Στρατηγείο ΕΛΑΣ, Ο οργανωτής των υποδ. ομάδων ΕΛΑΣ ΕΠΟΝ Νίκος Γιάγγογλου (Φερραίος) προς τους Επονίτες αντάρτες, 1/1/1945.

Δακτ. 1φ., 2 αντίγραφα. Επιστολή.

117. Γεν/κό Στρ/γείο ΕΛΑΣ, Νίκος Γιάγγογλου (Φερραίος) προς [τους Επονίτες αντάρτες], 1/1/1945.

Δακτ. 1φ. Ο ίδιος σημειώνει ότι η επιστολή αυτή είναι συνέχεια της προηγούμενης.

118. Γενικό Στρατηγείο ΕΛΑΣ, Ν. Φερραίος προς Κώστα, 7/1/1945.

Δακτ. 1 φ. Επιστολή.

119. Γενικό Στρατηγείο ΕΛΑΣ, Νίκος Γιάγγογλου προς [τους Επονίτες αντάρτες], 15/1/1945.

Δακτ. 1 φ. Επιστολή.

120. Γενικό Στρατηγείο, Γραφείον ΕΠΟΝ, Νίκος Γιάγγογλου (Φερραίος) προς Αποστόλη, 26/1/1945.

Δακτ. 1 φ. Επιστολή.

121. Γενικό Στρατηγείο, Θεοφάνης Μπαλάνος Ανθ/γός Δι μ/ας ΕΠΟΝ Γ.Σ. προς Γραμματέα, 12/12/1945.

Δακτ. 1 φ. Επιστολή.

122. Γενικό Στρατηγείο, Νίκος Φερραίος προς τους Επονίτες αντάρτες, [μετά την απελευθέρωση].

Δακτ. 1 φ. Επιστολή.

Σελ. 140
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/53/gif/141.gif&w=600&h=915

123. Νίκος Φερραίος προς Προεδρείο του Κ.Σ. της ΕΠΟΝ, [μετά την απελευθέρωση].

Δακτ. 1 φ. Επιστολή.

124. Γενικό Στρατηγείο ΕΛΑΣ, Ν. Γιάγγογλου (Φερραίος) προς Καθοδηγητή των ομάδων ΕΛΑΣ ΕΠΟΝ ΙΧης Μεραρχίας. Λαχτάρα, [χ.χ.].

Δακτ. 1 φ. Επιστολή.

125. Γενικόν Στρατηγείον, Ν. Φερραίος προς Ορέστη, [χ.χ.]. Δακτ. 1 φ. Επιστολή.

126. Νίκος Φερραίος προς Κατσαντώνη, [χ.χ.]. Δακτ. 1 φ. Επιστολή.

127. ΕΛΑΣ, Αντάρτικα Σώματα προς [...], [χ.χ·].

Χφ. 1 φ. φθαρμένο. Επιστολή.

I Μεραρχία

128. Έκθεσις τον Υποδειγματικού Ουλαμού (ΕΛΑΣ ΕΠΟΝ) τον 3/7 Σύν/μα Ιππικού, Γ. Οικονόμου [Τρικαλινός]. Δακτ. 2 φ. Αφορά την περίοδο από 4/1/1944 έως 3/2/1944.

129. Δελτίον δράσης τον Αον Υποδ/κού Ουλαμού ΕΛΑΣ ΕΠΟΝ 3/7 Σύν/γμα Ιππικού από 6/1/1944 έως 3/2/1944, Γ. Οικονόμου [Τρικαλινός].

Δακτ. 1 φ.

130. Από δελτίο δράσης 1/38 Συν/το ς 1ης μεραρχίας, [3/1944].

Δακτ. 1 φ.

131. Έκθεση, 31/3/1944, Εθνικός Στρατός-ΕΛΑΣ, I Μεραρχία, Διμοιρία ΕΛΑΣ-ΕΠΟΝ.

Δακτ. 3 φ. Αφορά το διάστημα από 8/1943 έως 3/1944.

132. Δελτίο δράσης τ' Απρίλη, [1944], Εθνικός Στρατός-ΕΛΑΣ, I Μεραρχία ΕΔΑ-Τμήμα ΕΠΟΝ, Τάσος Φλογερός.

Δφ. 3 φ.

133. Δελτίο δράσης, 4/1944, Εθνικός Στρατός-ΕΛΑΣ, I Μεραρχία, Διμοιρία ΕΛΑΣ-ΕΠΟΝ.

Δακτ. 1 φ.

134. Δελτίο δράσης τον Μάη, [1944], ΕΔΑ Τμήμα ΕΠΟΝ, Τάσος Φλογερός.

Δακτ. 1 φ.

Σελ. 141
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/53/gif/142.gif&w=600&h=915

135. Μηνιάτικο δελτίο, 5/1944, Εθνικός Στρατός-ΕΛΑΣ, I Μεραρχία, Διμοιρία ΕΛΑΣ-ΕΠΟΝ.

Δακτ. 1 φ.

136. Δελτίο δράσης από 1ης Ιουνίου μέχρι 30 Ιουνίου, [1944], Εθνικός Στρατός-ΕΛΑΣ, I Μεραρχία, ΕΔΑ-Τμήμα ΕΠΟΝ, Τάσος Φλογερός.

Δακτ. 3 φ.

137. Έκθεσις του υποδειγματικού ουλαμού ΕΛΑΣ ΕΠΟΝ, του 3/7 Συν/τος Ιππικού από 1 Ιουνίου μέχρι 31 Ιουλίου 1944, ΕΛΑΣ, 3/7 Συν/μα Ιππικού, Υποδ/κός Ουλαμός ΕΛΑΣ-ΕΠΟΝ, Ο αναπλ. γραμματέας Ευάγγελος Γιουβρής προς το Τμήμα ΕΠΟΝ (ΕΔΑ) Γενικού Στρατηγείου. Δακτ. 3 φ.

138. Απάντηση στο 4ο ερώτημα, [1944],

Δακτ. 1 φ. Ανυπόγραφο απαντητικό έγγραφο σχετικά με τη δύναμη των αντάρτικων ομάδων στη Θεσσαλία από τον Αύγουστο 1943 έως τον Αύγουστο 1944.

139. Έκθεσις του υποδειγματικού ουλαμού ΕΛΑΣ ΕΠΟΝ της Ταξιαρχίας Ιππικού του μηνός Αυγούστου, [1944], ΕΛΑΣ, Ταξιαρχία Ιππικού, Υποδ/κός Ουλαμός ΕΛΑΣΕΠΟΝ, Ο γραμμ. Τίμος.

Χφ. 2 φ.

140. Οργανωτική κατάσταση και έκθεση δράσης, [10/1944], ΕΛΑΣ, Μεραρχία Ιππικού, Υποδ. Ουλαμός ΕΠΟΝ-ΕΛΑΣ, Φάνης-Τίμος.

Δακτ. 1 φ.

141α. Έκθεση δράσης, [μετά τον 10/1944], Εθνικός Στρατός ΕΛΑΣ, I Μεραρχία Διμοιρίας Μηχανικού Θηλέων, Νικήτρια, καπετάνισσα ομάδος δ/ας Μηχανικού. Δακτ. 1 φ.

141β. Έκθεση δράσης, [μετά τον 10/1944], Διμοιρία Επονιτισών, I Μεραρχία, Καπετάνισα Λουΐζα. Δακτ. 1 φ.

142. Δελτίο δράσης της Υποδ/κής Διμοιρίας του Ανεξάρτητου Λόχου Νεολαίας 54ου Συν/τος, [10/1944], Εθνικός Στρατός-ΕΛΑΣ, I Μεραρχία Θεσσαλίας, ΕΔΑ-Τμήμα

Σελ. 142
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/53/gif/143.gif&w=600&h=915

ΕΠΟΝ, Ν. Καρασούλας καθοδηγητής Λόχου Νέων, Π. Πηλειορίτης Δ/τής του Συν/τος. Δακτ. 1 φ.

143. Συγκεντρωτικό δελτίο μαχητικής δράσης των λόχων και διμοιριών νεολαίας της I Μεραρχίας, 10/1944, Εθνικός Στρατός-ΕΛΑΣ, I Μεραρχία, ΕΔΑ-Τμήμα ΕΠΟΝ, Για το λόχο Νεολαίας Κ. Ελευθερίου, I. Φλώρος, για τη διοίκηση του Συν/τος Καρφής (Ταγματάρχης), για τη διοίκηση του Τάγματος Β. Αγραφιώτης.

Δακτ. 2 φ., 2 αντίγραφα.

144. Δελτίο δράσης της υπο/κής διμοιρίας και ανεξάρτητου λόχου νεολαίας 54ου Συν/τος, [1944], Εθνικός Στρατός ΕΛΑΣ, I Μεραρχία Θεσσαλίας, ΕΔΑ-Τμήμα ΕΠΟΝ. Δακτ. 2 φ., 2 αντίγραφα. Αφορά την περίοδο 1943 έως Οκτώβρη 1944.

145. Έκθεση δράσης, [11/1944], Ομάδα Σαμποταριστών Ολύμπου.

Δακτ. 1 φ. Αφορά την περίοδο από 25/12/1943 έως 11/1944.

146. Δελτίο δράσης τον Οχτώβρη και Νοέμβρη 1944, Λάρισα, 12/12/1944, Εθνικός Στρατός-ΕΛΑΣ, I Μεραρχία, ΕΔΑ Τμήμα ΕΠΟΝ, Τ. Καραγιάννης (Φλογερός).

Δακτ. 5 φ.

147. Συγκεντρωτικό δελτίο μαχητικής δράσης Λόχων-Διμοιριών Νεολαίας 1ης Μεραρχίας, [τέλη 1944], Εθνικός Στρατός-ΕΛΑΣ, I Μεραρχία Θεσσαλίας, ΕΔΑ-Τμήμα ΕΠΟΝ. Δακτ. 12 φ. Καταγράφεται και η δράση του Ουλαμού της Ταξιαρχίας Ιππικού.

148. Έκθεση, 22/7/1945, ΕΛΑΣ, Ταξιαρχία Ιππικού, Υποδ. Ουλαμός ΕΛΑΣ-ΕΠΟΝ.

Χφ. 2 φ.

149. Οργανωτική Κατάσταση. Πολιτική δράση στα χωριά. Στρατιωτική κατάσταση, [χ.χ.], Εθνικός Στρατός-ΕΛΑΣ, I Μεραρχία, (ΕΔΑ) Τμήμα ΕΠΟΝ.

Δακτ. 1 φ.

150. Ιστορία της υποδειγματικής διμοιρίας ΕΠΟΝ, ΕΛΑΣ 1/38 Συντάγματος Ευζώνων, 10/11/1944, Βασίλης Πάσχος διαφωτιστής λόχου Νεολαίας.

Δακτ. 3 φ.

Σελ. 143
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/53/gif/144.gif&w=600&h=915

151. Η ΕΠΟΝ του 54ου [Συν/τος], 4/9/1944, Γιάννης. Δακτ. 4 φ.

152. Η ιστορία της Υποδειγματικής Ομάδος ΕΠΟΝ ΙΙΙ/4 τάγματος, [1944],

Δακτ. 2 φ.

153. Ιστορία του ανταρτοεπονίτικου κινήματος στο 5ο Συν/μα, [1944],

Δακτ. 2 φ.

154. Ιστορία της υποδειγματικής ομάδας της ΕΠΟΝ του 1/4 Συντ/τος, [1944],

Δακτ. 1 φ.

155. Ιστορία της ομάδος του ΙΙ/4 Τάγματος, [1944],

Δακτ. 1 φ.

156. Στοιχεία από την ιστορία του ανταρτοεπονίτικου κινήματος της Ιης Μεραρχίας, Λάρισα, 20/1/1945, Εθνικός Στρατός-ΕΛΑΣ, I Μεραρχία, ΕΔΑ-Τμήμα ΕΠΟΝ, Τάσος Φλογερός.

Δακτ. 15 φ.

157. Από τον ηρωισμό και την αυτοθυσία των στελεχών και των μελών μας, [χ.χ.], Σταύρος.

Χφ. 4 φ.

158. Κατάσταση με προσωπικά στοιχεία του Τιμολέοντα Σαλγκάμη (Τίμου), Λειβαδιά, 10/1944-12/1944, ΕΛΑΣ, Ταξιαρχία Ιππικού, Υποδ. Ουλαμός ΕΛΑΣ ΕΠΟΝ, Τίμος. Χφ. 1 φ.

159. Εθνικός Στρατός, ΕΛΑΣ I Μεραρχία, ΕΔΑ Τμήμα ΕΠΟΝ, Τάσος προς Νίκο, 16/4/1944.

Χφ. 1 φ. Επιστολή.

160. ΕΛΑΣ, I Μεραρχία, ΕΔΑ Τμήμα ΕΠΟΝ, [...] προς Σταμάτη, 15/5/1944.

Χφ. 1 φ. Επιστολή.

161. Εθνικός Στρατός-ΕΛΑΣ I Μεραρχία, ΕΔΑ Τμήμα ΕΠΟΝ, [...] προς Νίκο, 20/6/1944.

Χφ 1 φ. Επιστολή.

162. [...] προς Νίκο, 12/10/1944.

Χφ. 1 φ. Επιστολή.

Σελ. 144
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/53/gif/145.gif&w=600&h=915

163. ΕΛΑΣ, Υποδ/κός Ουλαμός Ταξιαρχίας Ιππικού ΕΛΑΣΕΠΟΝ, Ο γραμματέας Τίμος προς [ΚΣ ΕΠΟΝ], [χ.χ.]. Χφ. 1 φ. Επιστολή.

II Μεραρχία

164. Έκθεση δουλειάς, 11/5/1944, ΕΛΑΣ, I Ταξιαρχία Αττικής Ευβοίας, ΕΔΑ Τμήμα ΕΠΟΝ, Ροβεσπιέρος προς Σταμάτη γραμμ. τμήματος ΕΠΟΝ ΕΔΑ Γεν. Στρατηγείου.

Χφ. 2 φ.

165. Δελτίον δράσης Μήνα Οχτώβρη, [1944] ΕΛΑΣ, II Μεραρχία, ΕΔΑ Τμήμα ΕΠΟΝ, Χάρης Στεργιανός.

Δακτ. 2 φ.

166. Ανακοίνωση, [5/1944].

Δακτ. 2 φ. Ενημερωτικό έγγραφο για τη Γενική Συνέλευση αντάρτικων ομάδων της ΕΠΟΝ στη Ρούμελη.

167. Εθνικός Στρατός-ΕΛΑΣ, II Μεραρχία, ΕΔΑ Τμήμα ΕΠΟΝ, Χάρης Στεργιανός προς Ν. Φερραίο, 12/9/1944.

Δακτ. 1 φ. Επιστολή.

168. II Μεραρχία, ΕΔΑ Τμήμα ΕΠΟΝ, Χάρης Στεργιανός προς Ν. Φερραίο, 12/11/1944.

Χφ. 1 φ. Επιστολή.

169. ΕΛΑΣ, II Μεραρχία, ΕΔΑ Τμήμα ΕΠΟΝ, Χάρης Στεργιανός προς Νίκο, 26/11/1944.

Χφ. 1 φ. Επιστολή.

III Μεραρχία

170. Έκθεση για το Επονίτικο Ανταρτοκίνημα της Πελοποννήσου, [5/1943], Κ. Ψαριανός.

Χφ. 3 φ.

171. Έκθεση δράσης για την ΕΠΟΝ του 12ου Συντάγματος, [5/11/1943 Σ.Δ.Γ.Σ.], Βύρων προς Σταμάτη.

Χφ. 2 φ.

172. Δελτίο δράσης για τους μήνες Απρίλη και Μάη, 15/6/1944, ΕΛΑΣ, III Μεραρχία, ΕΔΑ Τμήμα ΕΠΟΝ, Λευτέρης Ρουμελιώτης.

Χφ. 4 φ. (και δακτ. αντίγραφο του, 4 φ.)

Σελ. 145
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/53/gif/146.gif&w=600&h=915

173. Κατάσταση εμφαίνουσα τις υπάρχουσες ομάδες σε κάθε Σύνταγμα και τον αριθμό των υπαρχόντων ανδρών σε κάθε ομάδα, [χ.χ.], ΕΛΑΣ, III Μεραρχία Πελ/νήσου, Γραφείο ΕΠΟΝ.

Χφ. πίνακας 1 φ.

174. Οργανωτική κατάσταση, [χ.χ.], [ΠΙ Μεραρχία Πελοποννήσου].

Χφ. πίνακας 1 φ. (και δακτ. αντίγραφο του, 1 φ.).

175. Λίγα από μια περιοδεία από Ρούμελη Πελοπόννησο και ξανά Ρούμελη, [χ.χ.], Κ.Ψ.

Χφ. 2 φ.

176. Διαταγή (Αριθ. Πρωτ. 6006), 16/3/1944, ΕΛΑΣ, III Μεραρχία Πελοποννήσου, Επιτελείον Γραφείον 1ον, Συντ/ρχης Ιππικού Σμήναρχος Αλέξανδρος Μίχου, Εκπρόσωπος ΕΑΜ Λασσάνης.

Δακτ. 1 φ. Για τη συμμετοχή της ΕΠΟΝ στις μονάδες Πελοποννήσου.

177. Διαταγή (Αριθ. Πρωτ. 6140), 16/3/1944, ΕΛΑΣ, III Μεραρχία Πελοποννήσου, Επιτελείον Γραφείον 1ον, Συν/χης Ιππικού Καπετάνιος Αλέξανδρος Παπούας, Εκπρόσωπος ΕΑΜ Αχιλλέας.

Δακτ. 1 φ. Για τη συγκρότηση υποδειγματικών ομάδων στα Τάγματα και Συντάγματα.

178. Διαταγή (Αριθ. Πρωτ. 1270), 27/6/1944, ΕΛΑΣ, III Μεραρχία Πελοποννήσου, Επιτελείον Γραφείον 1ον, Συνταγματάρχης Ιππικού Αλέξανδρος, Καπετάνιος Ερμής.

Δακτ. 1 φ. Σχετικά με την οργάνωση των ομάδων ΕΛΑΣ-ΕΠΟΝ στα Τάγματα και Συντάγματα, (ερμηνευτική της 25/5/1944).

179. Γενική διαταγή. Αριθ. 665, 25/5/1944, II Ταξιαρχία Πελοποννήσου, Επιτελ. Γραφείο III. Γραφείον 1ον, για την II Ταξιαρχία Ωρίων.

Δακτ. 1 φ.

180. Ανακοίνωση, [25/7/1944 Σ.Π.].

Δακτ. 1 φ. Για τη Γενική Συνέλευση των Αντάρτικων ομάδων του 6ου Συντάγματος στην Κορινθία.

181. Χαιρετιστήριο, [χ.χ.]·

Δακτ. 1 φ. Χαιρετισμός της Γενικής Συνέλευσης των Αντάρτικων Επονίτικων ομάδων 6ου Συντάγματος.

Σελ. 146
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/53/gif/147.gif&w=600&h=915

182. Λευτέρη προς Σταμάτη, 19/7/1943, [20/8/1943].

Χφ. 1 φ. Επιστολή.

183. Αγνωστος προς Γενικό Στρατηγείο, Γραφεία ΕΠΟΝ, 17/10/1943.

Χφ. 1 φ. Επιστολή.

184. ΕΛΑΣ, Στρατηγείον Πελ/σου, Α' Υποδειγματική Ομάδα ΕΠΟΝ-ΕΛΑΣ, Μαρίνος προς Πολιτικό Καθοδηγητή Α' υποδειγματικής ομάδας ΕΠΟΝ-ΕΛΑΣ Στρατηγείου Πελοποννήσου, 20/10/1943.

Δακτ. 1 φ. Επιστολή.

185. ΕΛΑΣ, Στρατηγείον Πελ/σου, Α' Υποδειγματική Ομάδα ΕΠΟΝ, Λευτέρης προς Σταμάτη, 26/10/1943.

Χφ. 2 φ. Επιστολή.

186. ΕΛΑΣ-ΕΠΟΝ, Στρατηγείον Πελ/σου, Μαρίνος προς Σταμάτη, 26/10/1943, [5/11/1943 Σ.Δ.Γ.Σ.].

Χφ. 2 φ. Επιστολή.

187. Λευτέρης προς Σταμάτη, [5/11/1943 Σ.Δ.Γ.Σ.]. Χφ. 4 φ. Επιστολή.

188. Γ.Σ. III Μεραρχίας, Λευτέρης Ρουμελιώτης προς Σταμάτη, [22/3/1944 Σ.].

Χφ. 2 φ. Επιστολή.

189. Λευτέρης προς Σταμάτη, 11/7/1944.

Χφ. 1 φ. Επιστολή.

VI Μεραρχία

190. Οργανωτική κατάσταση της VIης Μεραρχίας, 16/11/1944, ΣΔ ΟΜΜ., Λεωνίδας αντιπρόσωπος ΕΠΟΝ ΟΜΜ.

Χφ. 2 φ.

191. ΕΛΑΣ, XI Μεραρχία, ΕΔΑ Τμήμα ΕΠΟΝ, Θανάσης προς Λεωνίδα, Καβάλα, 15/12/1944.

Χφ. 2 φ. Επιστολή.

192. ΕΛΑΣ, XI Μεραρχία, ΕΔΑ Τμήμα ΕΠΟΝ, Θανάσης (Γαβριάς) προς Νίκο, Καβάλα, 15/12/1944.

Χφ. 1 φ. Επιστολή.

193. Θανάσης προς Σταμάτη, [χ.χ.].

Χφ. 1 φ. Επιστολή.

Σελ. 147
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/53/gif/148.gif&w=600&h=915

VIII Μεραρχία

194. Έκθεση για την κατάσταση του ανταρτοκινήματος της ΕΠΟΝ στην Ήπειρο, 18/11/1943, ΕΛΑΣ, VIII Μεραρχία, Γραφείον ΕΛΑΣ-ΕΠΟΝ προς Γραφείο ΕΛΑΣ-ΕΠΟΝ Γεν. Στρατηγείου, Όμηρος Δωδωναίος.

Χφ. 2 φ.

195. Έκθεση από την αποστολή μου στην Ήπειρο, [11/1943], Κ. Λοκρίδας.

Χφ. 2 φ.

196. Δελτίο δράσης του μήνα Απρίλη, 9/5/1944, ΕΛΑΣ, 7η Ταξιαρχία, 2/39 Σύν/μα, Αριστείδης.

Χφ. 1 φ.

197. Δελτίο δράσης του μήνα Μάη από 1-22 Μάη, 22/5/1944, ΕΛΑΣ, VIII Μεραρχία, 7η Ταξιαρχία, 2/39 Σύν/μα, Αριστείδης.

Χφ. 1 φ.

198. Δελτίο δράσης του μήνα Ιούνη 1-30, 4/7/1944, ΕΛΑΣ, 2/39 Σύν/μα, ΕΔΑ τμήμα ΕΠΟΝ.

Χφ. 1 φ.

199. Δελτίο δράσης του μήνα Ιούλη, [1944], ΕΛΑΣ-ΕΠΟΝ, VII Ταξιαρχία, 2/39 και 24 Σύνταγμα.

Χφ. 1 φ.

200. Έκθεση Δράσης των Επονιτών ανταρτών της VIIIης Μεραρχίας από 1η Ιούλη μέχρι 15 Αυγούστου 1944, 16/8/1944, Για την ΕΔΑ (Τμήμα ΕΠΟΝ) Κατσαντώνης.

Δακτ. 2 φ.

201. Έκτακτη έκθεση των Επονιτών Ανταρτών 3/40 Συντάγματος, 24/9/1944, ΕΛΑΣ, VIII Μεραρχία, Γραφείον ΕΔΑ Τμήμα ΕΠΟΝ, Κ. Κατσαντώνης προς Ν. Φερραίο, ΕΔΑ Γενικού Στρατηγείου.

Δακτ. 2 φ.

202. Δελτίο συνοπτικό για τη δράση και τη ζωή των Υποδειγ. Ομάδων-Διμοιριών ΕΛΑΣ-ΕΠΟΝ VIII Μεραρχίας από 1η Σεπ/ρη μέχρι τέλος Οκ/βρη 1944, 24/11/1944, ΕΛΑΣ, VIII Μεραρχία, Γραφείον ΕΔΑ «ΕΠΟΝ».

Χφ. 2 φ.

Σελ. 148
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/53/gif/149.gif&w=600&h=915

203. Δελτίο δράσης από 10 Δεκ. 1944 έως 20/1/1945, ΕΛΑΣ, VIII Μεραρχία, ΕΔΑ Τμήμα ΕΠΟΝ, Κ. Κατσαντώνης. Δακτ. 5 φ., 2 αντίγραφα.

204. Δελτίο δράσης, [μετά τον 3/1944].

Δακτ. 3 φ., σπάραγμα.

205. Αναφορά, 31/10/1944, Δ/σις Ιονίων νήσων προς την VII Ταξιαρχία.

Δακτ. 1 φ.

206. Κατάσταση μαχών και θυμάτων των υποδ. ομάδων ΕΛΑΣ-ΕΠΟΝ, 1/11/1944.

Δακτ. πίνακας 1 φ.

207. Κατάσταση λεπτομερής των θυμάτων και τραυματιών των υποδει/κών ομάδων ΕΛΑΣ-ΕΠΟΝ VIII Μεραρχίας, [χ.χ.], Η Διοίκηση Παπασπύρου - Αργυρός.

Δακτ. πίνακας 1 φ. Αφορά τη χρονική περίοδο 1943-1944.

208. Κατάστασις λεπτομερής των θυμάτων και τραυματιών των υποδ. ομάδων ΕΛΑΣ-ΕΠΟΝ VII Ταξιαρχίας, [χ.χ.], Η ΕΔΑ VIII Μεραρχίας.

Χφ. πίνακας 1 φ. Αφορά τη χρονική περίοδο 1943-1944.

209. Κατάστασις μαχών και θυμάτων των υποδειγματικών ομάδων ΕΛΑΣ-ΕΠΟΝ VII Ταξιαρχίας [χ.χ.], Το Γραφείον ΕΔΑ «τμήμα ΕΠΟΝ» VIII Μεραρχίας.

Χφ. πίνακας 1 φ. Αφορά τη χρονική περίοδο 1943-1944.

210. Κατάστασις λεπτομερής των θυμάτων και τραυματιών υποδειγματικών ομάδων ΕΛΑΣ-ΕΠΟΝ 24ου Συν/τος Πεζικού, 1/11/1944, 24ον Σύνταγμα Πεζικού, [Αραχναίος Δημ.].

Χφ. πίνακας 1 φ. Αφορά τη χρονική περίοδο 1943-1944.

211. Κατάστασις μαχών της υποδειγ. Διμοιρίας ΕΛΑΣ-ΕΠΟΝ VIII Μεραρχίας και Κατάστασις θυμάτων της υποδειγ. Διμοιρίας ΕΛΑΣ-ΕΠΟΝ VIII Μεραρχίας, 27/10/[1944], Ο VIII Λόχος Στρατηγείου, Βοριάς, Ροβεσπιέρος.

Χφ. πίνακας 1 φ.

212. Κατάστασις μαχών και θυμάτων υποδειγματικών ομάδων ΕΛΑΣ-ΕΠΟΝ 24ου Συν/τος Πεζικού, 1/11/1944, ΕΛΑΣ, 24ον Σύν/μα Πεζ., Αραχναίος Δημ.

Χφ. πίνακας 1 φ.

Σελ. 149
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Αρχείο του Κεντρικού Συμβουλίου της ΕΠΟΝ
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 130
  

  Β. ΕΝΟΠΛΑ ΣΩΜΑΤΑ ΕΛΑΣ-ΕΠΟΝ

  Γενικό Στρατηγείο

  1. Δελτίο δράσης της Α' Υποδειγματικής Ομάδας ΕΛΑΣΕΠΟΝ Γενικού Στρατηγείου από 1 Ιούλη - 31 Ιούλη 1943, ΕΛΑΣ, Γενικόν Στρατηγείον, Αντάρτικα Σώματα Ελλάδας, Α' Υποδειγματική Ομάδα ΕΛΑΣ-ΕΠΟΝ.

  Δακτ. 2 φ. ♦ Ανταίος, Β', 332-337.

  2. Δελτίο δράσης της Α' Υποδειγματικής Ομάδας ΕΛΑΣΕΠΟΝ Γενικού Στρατηγείου από 1/8/1943-31/8/1943, ΕΛΑΣ, Γενικόν Στρατηγείον, Α' Υποδειγματική Ομάδα ΕΛΑΣΕΠΟΝ.

  Δακτ. 1 φ., 3 αντίγραφα.

  3. Δελτίο δράσης της Α' Υποδειγματικής Διμοιρίας ΕΛΑΣΕΠΟΝ Γενικού Στρατηγείου από 1/9/1943-31/9/1943, ΕΛΑΣ, Αντάρτικα Σώματα Ελλάδας, Γενικόν Στρατηγείον, Α' Υποδειγματική Διμοιρία ΕΛΑΣ-ΕΠΟΝ.

  Δακτ. 2 φ.

  4. Λίγα λόγια της Α' Υποδειγματικής Ανταρτοομάδας ΕΛΑΣΕΠΟΝ Γενικού Στρατηγείου στην Πανηπειρωτική Συνδιάσκεψη της ΕΠΟΝ, 13/10/1943.

  Δακτ. 2 φ.

  5. Δελτίο δράσης της Α' Υποδειγματικής Ομάδας ΕΛΑΣΕΠΟΝ Γενικού Στρατηγείου από 1/1011943-31/10/1943, ΕΛΑΣ, Γενικόν Στρατηγείον, Αντάρτικα Σώματα Ελλάδας, Λ Υποδειγματική Ομάδα ΕΛΑΣ-ΕΠΟΝ.

  Δακτ. 3 φ. ♦ Ανταίος, Β', 337-341.

  6. Έκθεση του οργανωτή των ομάδων ΕΛΑΣ-ΕΠΟΝ Πέτρου Ανταίου (Σταμάτη), 21/11/1943, Γενικό Στρατηγείο, Πέτρος Ανταίος (Σταμάτης) οργανωτής των ομάδων ΕΛΑΣ-ΕΠΟΝ προς Γενικό Στρατηγείο του ΕΛΑΣ.

  Χφ. 4 φ., 3 αντίγραφα (τα δύο αντίγραφα είναι δακτ., στο ένα από αυτά λείπει το φ. 2). ♦ Ανταίος, Β', 210-214.

  7. Επονίτες αντάρτες που πέρασαν από την Α' Υποδειγματική