Συγγραφέας:Δημητρόπουλος, Δημήτρης
 
Ολυμπίτου, Ευδοκία
 
Τίτλος:Αρχείο του Κεντρικού Συμβουλίου της ΕΠΟΝ
 
Υπότιτλος:Συλλογή Αρχείων Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας. Κατάλογοι και ευρετήρια
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:35
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:2000
 
Σελίδες:263
 
Αριθμός τόμων:1 τόμος
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Νεανικές οργανώσεις
 
Τοπική κάλυψη:Ελλάδα
 
Χρονική κάλυψη:1943-1945
 
Περίληψη:Το βιβλίο αυτό αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για τη μελέτη της ΕΠΟΝ, καθώς παρουσιάζει, με τη μορφή αναλυτικού καταλόγου, ταξινομημένο το Αρχείο του Κεντρικού Συμβουλίου της οργάνωσης, το οποίο, μετά από μακρόχρονες περιπέτειες, φυλάσσεται σήμερα στα Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας (Α.Σ.Κ.Ι.).
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 11.95 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 167-186 από: 266
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/53/gif/167.gif&w=600&h=915

Γ. ΑΛΛΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ (εκτός της ΕΠΟΝ)

Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο (ΕΑΜ)

1. Πρόσκληση στην ομιλία του Γ. Γεωργαλά, [χ.χ.], Κ.Ε. ΕΑΜ. Έντυπο 1 φ.

2. Σημείωμα, 23/10/1944, ΕΑΜ Επιτροπή Πόλης προς Κ.Σ. ΕΠΟΝ.

Δακτ. 1 φ.

3. Κείμενο, 8/12/1944, Κ.Ε. ΕΑΜ.

Δακτ. φ. 2, σπάραγμα [λείπει το 1ο φύλλο],

4. Κείμενο, 25/12/1944, Κ.Ε. ΕΑΜ.

Δακτ. φ. 2, σπάραγμα [λείπει το 1ο φύλλο],

5. Ανακοίνωση, [12/1944], Κ.Ε. ΕΑΜ. Δακτ. 1 φ.

6. Τίποτα κρυφό απ' τον Ελληνικό λαό, [χ.χ·], Ανατύπωσις: «Ρήγα» Πανθεσσαλικής Επιτροπής (ΕΑΜ).

Φωτ. εντύπου 1 φ. Εξώφυλλο φυλλαδίου.

Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο Νέων (ΕΑΜΝ)

7. Σχέδιο [συμφωνίας για τη] συγκρότηση Εθνικοαπελευ[θερωτικού] Μετώπου Νέων, 1942.

Δακτ. 2 φ., φθαρμένο.

8. Κείμενο, [χ.χ.], ΕΑΜΝ. Δακτ. 1 φ., σπάραγμα.

9. Μάθημα Δεύτερο. Για τη μετατροπή πυρήνα σε ζωντανό πολιτικό οργανισμό, [χ.χ.], ΕΑΜΝ.

Έντυπο 1 φ., σπάραγμα ιδιαίτερα φθαρμένο, 3 αντίγραφα.

10. [Η] Αξονόδουλη κυβέρνηση και ο αρχιπροδότης Τσολάκογλου ενάντια στους [κα]θηγητές μας - Η συνομωσία καταχτητών και λακέδων κατά του Πανεπιστη[μ]ίου και των φοιτητών ολοκληρώνεται, 18/9/1942, ΕΑΜΝ Πανεπιστημίου. Δακτ. 1 φ.

11. Χαρακτικό του Χ. Δαγκλή (αριθμημένο), Αύγουστος 19[42].

1 φ., σπάραγμα. Έκδοση του ΕΑΜΝ για οικονομική του ενίσχυση.

Σελ. 167
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/53/gif/168.gif&w=600&h=915

Εθνική Αλληλεγγύη

12. Κατάλογος των μελών της ΕΣΠΟ, [χ·χ·]·

Δακτ. 1 φ. Περιλαμβάνει 38 πρόσωπα με τα στοιχεία τους.

13. Ένωσις υπέρ των ελευθεριών του ανθρώπου και του πολίτου. Διακήρυξις Καταστατικόν, Εν Αθήναις 1936.

Έντυπο 1 φ. Εξώφυλλο φυλλαδίου.

Εθνική Οργάνωση Εβραίων (EOE)

14. Δελτίο Τύπου [...] της EOE, [χ.χ.].

Δακτ. 3 φ., σπάραγμα.

Ιερός Λόχος

15. Έκθεση δράσης και οργανωτική κατάσταση για τη Θεσσαλία, [χ.χ.], ΘΙΛ.

Δακτ. 5 φ., σπάραγμα, 2 αντίγραφα. Πιθανότατα έχει συνταχθεί από την ΟΚΝΕ. ♦ Ανταίος, Α1, 220-229.

Λεύτερη Νέα

16. Μάθημα 1ον: Το κορίτσι στη σύγχρονη κοινωνία, [χ.χ.]· Δακτ. 2 φ., φθαρμένο, 3 αντίγραφα.

17α. Επιστολή, [χ.χ.], η Γραμματέας της 6ης ακτίνας της Λεύτερης Νέας.

Δακτ. 1 φ., σπάραγμα. ♦ Ανταίος, Α2, 341, 436.

17β. Προς την Κεντρική Επιτροπή του ΕΑΜΝ, [χ.χ.].

Δακτ. 1 φ., φθαρμένο. Επιστολή της Κ.Ε. της Λεύτερης Νέας προς την Κ.Ε. του ΕΑΜΝ.

Ομοσπονδία Κομμουνιστικών Νεολαιών Ελλάδας (ΟΚΝΕ)

18α. Διάγραμμα, [χ.χ.], Κεντρική Οικονομική Επιτροπή ΟΚΝΕ. Χφ. 1 φ., σπάραγμα.

18β. Διάγραμμα, [χ.χ.], Κεντρική Οικονομική Επιτροπή ΟΚΝΕ. Χφ. 1 φ., σπάραγμα.

19α-19ια. Ένδεκα Οργανωτικά σχεδιαγράμματα [Πειραιά], [1942], Χφ. 11 φ., σπαράγματα. ♦ Ανταίος, Α2, 274-275.

Σελ. 168
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/53/gif/169.gif&w=600&h=915

20α-20στ. Έξι συγκριτικά σχεδιαγράμματα [Κ.Ν. - ΕΑΜΝ και ΕΑΜ για την Αθήνα και τον Πειραιά], [1942]. Χφ. 6 φ., φθαρμένα. ♦ Ανταίος, Α1, 268-276.

21α-21δ. Τέσσερα διαγράμματα των κινητοποιήσεων της οργάνωσης του Πολυτεχνείου, [1942].

Χφ. πίνακες 4 φ., σπαράγματα. ♦ Ανταίος, Α1, 258-259, 262, 264267, 277.

22. Οικονομική κατάσταση, [χ.χ.]. Χφ. πίνακας 1 φ., σπάραγμα.

23. Πολύπτυχο με οργανωτικά και άλλα θέματα, [χ.χ.], Κεντρική Οικονομική Επιτροπή [ΟΚΝΕ].

Χφ. 1 φ.

24. Διάγραμμα οργανωτικής κατάστασης, Φεβρουάριος [1942].

Χφ. 1 φ., σπάραγμα. 25α-25ε. Πέντε σημειώματα για την οικονομική κατάσταση της Κ.Ν. και του ΕΑΜΝ Πειραιά, 1/1942-8/1942.

Χφ. 5 φ., σπαράγματα. Το πρώτο είναι σχέδιο για τη συμπλήρωση των υπολοίπων.

26α-26δ. Τέσσερις καταστάσεις εσόδων-εξόδων, Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1941, Μάιος-Ιούνιος-Ιούλιος 1942, Κεντρική Οικονομική Επιτροπή [ΟΚΝΕ], Χφ. πίνακες 4 φ., σπαράγματα.

27α-27γ. Τρεις οργανωτικές καταστάσεις του Πειραιά, [1942]. Χφ. πίνακες 3 φ., σπαράγματα.

28. Απόφαση του γραφείου της ΟΚΝΕ [πάν]ω στην τρέχουσα πολιτική κατάσταση και τον επισιτισμό [...],

17/[..]/1941.

Δακτ. 2 φ., σπάραγμα.

29. Απόφαση του Γραφείου της Κ.Ε. της ΟΚΝΕ (Πάνω στις εκδηλώσεις της 25 του Μάρτη), [1942].

Δακτ. 1 φ., σπάραγμα. ♦ Ανταίος, Α1, 197-198. Μακρής-Στάικος, 141.

30. Απόφαση του Γραφείου της Κ.Ν. στη Σπουδάζουσα Νεολαία, 3/2/1942.

Δακτ. 3 φ. ♦ Μακρής-Στάικος, 91.

31. Απόφασις πάνω στη φασιστική επίθεση και τα καθήκοντα των στελεχών και μελών της Κ.Ν. μεσα στη σπου-

Σελ. 169
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/53/gif/170.gif&w=600&h=915

σπουδάζουσα νεολαία, 23/9/1942, Ομοσπονδία Κουμμουνιστικών [...], Γραφείο της Κ.Ν. στη Σπουδάζουσα Νε[ολαία]. Δακτ. 2 φ., 3 αντίγραφα.

32. Απόφαση του γραφείου της Κ.Ε. της ΟΚΝΕ (Για τα καθήκοντα της Κ.Ν. στα ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα),

[9/1942],

Δακτ. 3 φ., 2 αντίγραφα.

33. Έκθεση [..]ς Επιτροπής της Κ.Ν. στους μαθητές για τη δραστ[ηριότητά] της, 10/1942.

Δακτ. 3 φ., φθαρμένο.

34. Αυτοκριτική του σ. Μ[...] πάνω στη συμμετοχή του στη φραξι[ονιστική] κίνηση, [χ.χ.].

Δακτ. 1 φ., σπάραγμα.

35. Ανακοίνωση, 23/1/1942, Γραφείο ΟΚΝΕ.

Χφ. 1 φ., σπάραγμα.

36α-36β. 2 κείμενα, [χ.χ.].

Δακτ. 6 φ., σπαράγματα, 2 αντίγραφα.

37. Εγκύκλιος της Ε.Π. προς τα στελέχη και μέλη της Κ.Ν.Ε. Πειθαρχία - Επαγρύπνηση - Συνωμοτικά μέτρα,

[χ.χ.]

Δακτ. 2 φ.

38. Μάθημα 1ον. Βασικές επιτυχίες και αδυναμίες σε 14 μήνες πον πέρασαν απ' την ανασυγκρότηση, [χ.χ.].

Δακτ. 4 φ., φθαρμένο, 4 αντίγραφα.

39. Δύο Ιστορικές Επέτειες, Αρ. 1 Δεκέμβρης 1941, Έκδοσις ΟΚΝΕ.

Έντυπο φυλλάδιο 32 σελ., 2 αντίγραφα.

40. [ΟΚΝΕ Γραφείο Κεντρικής Επιτροπής] προς τις Κ.Ε. των συμμάχων οργανώσεων ΣΕΠΕ και ΕΛΔ, 28/5/1942.

Δακτ. 2 φ., Επιστολή. ♦ Ανταίος, Α1, 328.

41. Επιστολή - Κριτική της Κεντρικής Οικονομικής Επιτροπής της ΟΚΝΕ στο έντυπο «Γροθιά», 5/6/1942.

Δακτ. 4 φ., σπάραγμα, 3 αντίγραφα.

42. Γραφείο Κ.Ε. της ΟΚΝΕ Προς την Κ.Ε. του ΣΕΠΕ, 14/8/1942.

Δακτ. 4 φ., σπάραγμα, 3 αντίγραφα.

Σελ. 170
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/53/gif/171.gif&w=600&h=915

43. Γραφείο της Κ.Ε. της ΟΚΝΕ προς τη ΣΕΠΕ, 14/9/1942.

Δακτ. 4 φ., σπάραγμα, 3 αντίγραφα. Επιστολή.

44. Γραφείο Κ.Ε. της ΟΚΝΕ προς τη Διοίκηση της Φιλελεύθερης - Δημοκρατικής Νεολαίας, [1942].

Δακτ. 2 φ., 3 αντίγραφα. ♦ Ανταίος, Α2, 330.

45. [...]θέση γι[α ...] το ΕΑΜΝ, Πολύβιος.

Δακτ. 1 φ. Στο τέλος χειρόγραφη σημείωση και ημερομηνία 4/2/1943. Ανταίος, Α2, 391-394.

46. ΟΚΝΕ προς [...], [χ.χ.].

Χφ. 2 φ., σπάραγμα.

Οργανισμός Τμήματος Εφήβων ΕΟΧΑ (Εθνικός Οργανισμός Χριστιανικής Αλληλεγγύης)

47. Εγκύκλιος, 14/10/1942, Ο Γεν. Διευ/ντής και ά.α. αναπληρωτής Ευστ. Σπηλιωτόπουλος.

Δακτ. 7 φ., σπάραγμα.

Σοσιαλιστική Επαναστατική Πρωτοπορία Ελλάδας (ΣΕΠΕ)

48. Κ.Ε. ΣΕΠΕ προς ΟΚΝΕ, 28/7/1942.

Δακτ. 2 φ., σπάραγμα. Επιστολή.

49. Απάντηση στο γράμμα της 1318/1942 της Κ.Ε. της ΟΚΝΕ, Κ.Ε. ΣΕΠΕ προς Κ.Ε. ΟΚΝΕ, [..] Αυγούστου 1942. Δακτ. 2 φ., σπάραγμα. Επιστολή.

50. Γραφείο Κ.Ε. ΣΕΠΕ προς ΟΚΝΕ, 23/11/1942.

Δακτ. 1 φ., σπάραγμα. Επιστολή.

51. Σοσιαλιστική Επαναστατική Πρωτοπορεία Ελλάδας (Σ.Κ.Ε.), Γραφείο Κεντρ. Επιτροπής προς τα μέλη της Κ.Ε. της ΣΕΠΕ Γ. και P., 13/12/1942.

Δακτ. 2 φ., σπάραγμα. Επιστολή.

52. Σοσιαλιστική Επαναστατική Πρωτοπορεία Ελλάδας (Σ.Κ.Ε.), Γραφείο Κεντρ. Επιτροπής προς τα μέλη της Κ.Ε. της ΣΕΠΕ Γ. και Η., 14/12/1942.

Δακτ. 2 φ., σπάραγμα. Επιστολή.

53. Εσωτερικό Δελτίο, 12/1942, Κ.Ε. ΣΕΠΕ.

Δακτ. 1 φ., σπάραγμα.

Σελ. 171
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/53/gif/172.gif&w=600&h=915

Δ. ΠΟΙΚΙΛΑ

Μαθήματα

1. Μάθημα 3ο. Εθνικισμός και Διεθνισμός, Ενιαία Πανελλαδική Οργάνωση Νέων (ΕΠΟΝ), Τμήμα Μόρφωσης και Διαφωτισμού Κ.Σ., [χ.χ.].

Δακτ. 7 φ.

2. Ο 2ος βαθμός της Παιδείας. «Μέση Παιδεία» Ηλικία 1518 χρονών, [χ.χ.].

Δακτ. 14 φ.

3. Μάθημα 1ο. Οι σκοποί και τα βασικά στοιχεία της οργανωτικής μας πολιτικής, [1943], Ενιαία Πανελλαδική Οργάνωση Νέων ΕΠΟΝ, Τμήμα Διαφώτισης και Μόρφωσης Κ.Σ. Δακτ. 6 φ. ♦ Ανταίος, Β', 243.

4. Μάθημα 2ο. Η Οργανωτική συγκρότηση της ΕΠΟΝ, [χ.χ.], Ενιαία Πανελλαδική Οργάνωση Νέων (ΕΠΟΝ), Τμήμα Μόρφωσης και Διαφωτισμού Κ.Σ.

Δακτ. 7 φ.

5. Μάθημα 3ο. Η ομάδα βασική οργανωτική μονάδα της ΕΠΟΝ, [χ.χ.].

Δακτ. 6 φ.

6. Μάθημα 4ο. Ο ρόλος των συνεργείων μέσα στην ομάδα,

Ιχ·χ·1

Δακτ. 3 φ.

7. Μάθημα 5ο. Το πρόβλημα των στελεχών, [χ.χ.], Ενιαία Πανελλαδική Οργάνωση Νέων ΕΠΟΝ, Τμήμα Μόρφωσης και Διαφωτισμού Κ.Σ.

Δακτ. 8 φ. ♦ Ανταίος, Β', 253-255.

8. Μάθημα 6ο. Η σημασία της Μόρφωσης και του Διαφωτισμού, [χ.χ.].

Δακτ. 4 φ.

9. Μάθημα 7ο. Ο τύπος της ΕΠΟΝ, [χ.χ.], Ενιαία Πανελλαδική Οργάνωση Νέων (ΕΠΟΝ), Τμήμα Μόρφωσης και Διαφωτισμού Κ.Σ.

Δακτ. 5 φ.

Σελ. 172
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/53/gif/173.gif&w=600&h=915

10. Μάθημ [...]. Η ίδρυση της Ενιαίας Πανελλαδικής Οργάνωσης Νέων (ΕΠΟΝ), [χ.χ.].

Δακτ. 2 φ., φθαρμένο.

11. Μάθημα 2ο. Ο εθνικοαπελευθερωτικός χαρακτήρας της ΕΠΟΝ, [χ.χ.], Ενιαία Πανελλαδική Οργάνωση Νέων (ΕΠΟΝ), Τμήμα Μόρφωσης και Διαφώτισης Κ.Σ.

Δακτ. 4 φ.

12. Μάθημα 4ο. Ο αντιφασιστικός χαρακτήρας της ΕΠΟΝ, [χ.χ.], Ενιαία Πανελλαδική Οργάνωση Νέων (ΕΠΟΝ), Τμήμα Μόρφωσης και Διαφώτισης Κ.Σ.

Δακτ. 6 φ.

13. Μάθημα 5ο. Ο λαοκρατικός χαρακτήρας της ΕΠΟΝ, [χ.χ.], Ενιαία Πανελλαδική Οργάνωση Νέων (ΕΠΟΝ), Τμήμα Μόρφωσης και Διαφωτισμού Κ.Σ.

Δακτ. 4 φ.

14. Μάθημα 7ο Ο αντιμπεριαλιστικός-φιλειρηνικός χαρακτήρας της ΕΠΟΝ, [χ.χ.], Ενιαία Πανελλαδική Οργάνωση Νέων (ΕΠΟΝ), Τμήμα Μόρφωσης και Διαφωτισμού Κ.Σ. Δακτ. 4 φ. Έχει διορθωθεί με το χέρι: Μάθημα 6ο.

15. Μάθημα 8ο. Ποια καθήκοντα έχουν τα μέλη και τα στελέχη της, [χ.χ·], ΕΠΟΝ, Ενιαία Πανελλαδική Οργάνωση Νέων (ΕΠΟΝ), Τμήμα Μόρφωσης και Διαφωτισμού Κ.Σ.

Δακτ. 6 φ.

16. Μάθημα 4ο. Ο λαοκρατικός χαρακτήρας της ΕΠΟΝ, 12/8/1943, Ενιαία Πανελλαδική Οργάνωση Νέων (ΕΠΟΝ), Τμήμα Διαφώτισης και Μόρφωσης.

Δακτ. 3 φ.

17. Μάθημα 2ον. Πώς να γράφεται μια ανταπόκριση και πώς να διαβάζεται στην ομάδα ο τύπος μας, [χ.χ.], Συντακτική Επιτροπή της ΕΠΟΝ των Ανωτάτων Ιδρυμάτων.

Δακτ. 3 φ.

ΕΠΟΝ χωρίς ένδειξη εκδότη

18. Ερωτηματολόγιον, [χ.χ.].

Δακτ. 1 φ., 8 αντίγραφα. Πρόκειται για το ερωτηματολόγιο που συμπληρώνεται κατά την εγγραφή νέου μέλους. Δεν έχουν συμπληρωθεί τα κενά.

Σελ. 173
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/53/gif/174.gif&w=600&h=915

19. Ερωτηματολόγιο, [χ.χ.].

Δακτ. 1 φ.

20. Υπόμνημα της ΕΠΟΝ, [χ.χ.].

Χφ. 3 φ. Σχέδιο υπομνήματος χωρίς υπογραφή, απευθύνεται στον πρόεδρο της Κυβέρνησης.

21. Βασικές αρχές της ΕΠΟΝ, [χ.χ.]. Δακτ. σπάραγμα, 4 αντίγραφα.

22. Οδηγίες για το φτιάξιμο των γραφείων της ΕΠΟΝ στα χωριά μας, [χ.χ.].

Χφ. 1 φ.

23. Σύντομο χρονικό, δραστηριότητες και στόχοι της οργάνωσης, [1945].

Δακτ. 5 φ.

24. Χρονικό γεγονότων της περιόδου Ιούνιος-Αύγουστος 1943. Χφ. 1 φ.

25. Πολεμικά Εργοστάσια, [1943],

Χφ. 3 φ. Χειρόγραφο του Σταμάτη [Π. Ανταίου] με ιστορικά στοιχεία για τη δράση των εργατοϋπαλλήλων.

26. Προβλήματα μαζικοποίησης της οργάνωσης, [χ.χ.]· Δακτ. 2 φ.

27. Θέσεις για τη σπουδάζουσα Νεολαία, [μετά την απελευθέρωση].

Δακτ. 6 φ.

Πολιτιστικά

28. Πρόχειρο θέατρο στο ύπαιθρο, [χ.χ.]· Δακτ. 2 φ.

29. Γεράσιμος Μαρκοράς Λορέντζος Μαβίλης, [χ.χ.]. Χφ. 7 φ. Μελέτη.

30. Απ' τη διάλεξη του συν. Ν. Ξηρά στις 11/311945 στο φιλολογικό μνημόσυνο του Κ. Παλαμά στο θέατρο «Ηλέκτρα» Ηρακλείου.

Δακτ. 10 φ.

Σελ. 174
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/53/gif/175.gif&w=600&h=915

Ποιήματα

31α.-31μζ. Ποιήματα, [χ.χ.]·

Εκδίδονται είτε από το Κ.Σ. της ΕΠΟΝ ή από επιμέρους οργανώσεις. Τα περισσότερα ποιήματα είναι ανυπόγραφα. Τα ενυπόγραφα είναι της Σοφίας Μαυροειδή Παπαδάκη, του Διονυσίου Σολωμού, του Κωστή Παλαμά, του Α. Πανσέληνου, του Μάρκου Αυγέρη, του Κώστα Καρυωτάκη. Απαντώνται σε δακτυλόγραφη ή χειρόγραφη μορφή ή είναι πολυγραφημένα για να γίνουν τρικ.

Αθλητικά

32. Αθλοπαιδιές, [χ.χ.].

Δακτ. 8 φ. Περιέχει κανονισμούς παιχνιδιών.

Κείμενα για τηλεβόες

33 Συνθήματα για τηλεβόα, [Καλοκαίρι 1944],

Δακτ. 1 φ., 2 αντίγραφα.

34. Συνθήματα, [28/10/1944], ΕΠΟΝ Αθήνας, 5ος Τομέας, Τμήμα Μόρφωσης και Διαφωτισμού.

Δακτ. 1 φ., 2 αντίγραφα.

35. Κείμενο για τηλεβόες, 19/12/1944, ΕΠΟΝ Αθήνας, Τ.Μ.Δ.

Δακτ. 1 φ.

36. Κείμενο τηλεβόα για τ' Αετόπουλα, 12/1944, ΕΠΟΝ Αθήνας, Τ.Μ.Δ.

Δακτ. 1 φ.

37. Κείμενο για τηλεβόες, [12/1944], ΕΠΟΝ Αθήνας, Τ.Μ.Δ.

Δακτ. 1 φ.

38. Να μιλάει μί[α φορ]ά ένα αγόρι και την άλλη μία κοπέλλα, [χ.χ.].

Δακτ. 1 φ., Κείμενο για δύο τηλεβόες.

39. Συνθήματα για τηλεβόα, [χ.χ.], ΕΠΟΝ Αθήνας, Τ.Μ.Δ. Δακτ. 1 φ., 8 αντίγραφα. Σχετικά με τις εκλογές της ΠΕΕΑ του Απριλίου 1944

40. Συνθήματα για εργάτες, μαθητές, [Φθινόπωρο 1944, πριν την απελευθέρωση], ΕΠΟΝ Αθήνας.

Δακτ. 1 φ., 6 αντίγραφα.

Σελ. 175
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/53/gif/176.gif&w=600&h=915

Πανεπιστημιακά

41. Απόφαση-Εντολή, 18/9/1942, Γ. Τσολάκογλου προς το Αρχηγείο της αστυνομίας και το Εποπτικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου.

Δακτ. 1 φ., σπάραγμα, 3 αντίγραφα. Αναφέρεται στην επίθεση κατά του Κοσμήτορα.

42. Απόφαση-Εντολή, 18/9/1942, Γ. Τσολάκογλου προς το Εποπτικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου.

Δακτ. 1 φ. Πρόκειται για τμήμα του εγγράφου αρ. 41, σε δακτυλογραφημένη μορφή.

43. Υπόμνημα, [1942], [Κεντρική Πανσπουδαστική Επιτροπή].

Δακτ. 5 φ. Αναφέρεται στην επαναλειτουργία του Πανεπιστημίου.

44. Αντίγραφον, 8/11/1942, Πρύτανης Θεοφανόπουλος.

Δακτ. 1 φ. Αναφέρεται στη σύσταση επιτροπής Ταμείου Απόρων Σπουδαστών.

45. Η ματαιωθείσα οργάνω[ση των φοιτητών] του Πανεπιστημίου Αθηνών. Δήλωσις καθηγητού κ. Σακελλαρίου, [12/1942],

Δακτ. 1 φ. ♦ Ανταίος, Α2, 348.

46. Πρακτικά συνεδρίασης της «Επιτροπής Πολυτεχνικής Πρόνοιας», 11/11/1942.

Δακτ. 10 φ., 5 αντίγραφα. ♦ Ανταίος, Α2, 359-360.

47. Επιστολή φοιτητών προς τον Πρόεδρο της Κυβέρνησης, [1942]. Δακτ. 2 φ., σπάραγμα. Λείπει το πρώτο φύλλο.

48. Υπόμνημα των Σπουδαστών της Ανωτάτης Σχολής Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών προς την Αυτού Εξοχότητα τον Πρόεδρον της Κυβερνήσεως, Αθήνα, 8/12/1942.

Δακτ. 1 φ., φθαρμένο.

49. Υπόμνημα φοιτητών Πανεπιστημίου, Πολυτεχνείου και Ανωτάτης Εμπορικής προς τον Πρόεδρο της Κυβερνήσεως [Κ. Λογοθετόπουλο], 28/12/1942.

Δακτ. 1 φ. Αναφέρεται στο συσσίτιο και την επαναλειτουργία των σχολών.

50. Υπόμνημα προς τον Εξοχώτατον κ. Πρόεδρον της Κυβερνήσεως, [1942].

Δακτ. 2 φ. Είναι ανυπόγραφο και έχει συνταχθεί από καθηγητές Πανε-

Σελ. 176
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/53/gif/177.gif&w=600&h=915

Πανεπιστημίου. Περιλαμβάνει έκθεση των προβλημάτων του Πανεπιστημίου και αιτήματα.

51. Έκκληση στους καθηγητ[..] [...]σιογρά[...]. [,..]στημίου, στους λογοτέχν[...] [...]φους, σ' όλο το διανοούμεν[...], [1942].

Δακτ. 1 φ., σπάραγμα. Έκκληση προς τον πνευματικό κόσμο να συμπαρασταθεί στους φοιτητές που αντιμετωπίζουν διώξεις, κακοποιήσεις, φυλακίσεις και εκτοπισμούς.

52. Προς τον Πρόεδρον της Κυβερνήσεως, [1942].

Δακτ. 3 φ. Ανυπόγραφη έκθεση φοιτητών του Πολυτεχνείου για τις συνθήκες διαβίωσης και επισιτισμού των σπουδαστών. Αιτήματα.

53. Προς τον Πρόεδρον της Κυβερνήσεως κ. Λογοθετόπουλον, [12/1942],

Δακτ. 1 φ., σπάραγμα, 3 αντίτυπα. Υπόμνημα φοιτητών με έκθεση της κατάστασης και των προβλήματων. Ζητείται η επαναλειτουργία των σχολών και η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης. ♦ Ανταίος, Α2, 377.

54. Φοιτητές Πανεπιστημίου - Πολυτεχνείου - Ανωτάτης Εμπορικής - Παντείου προς τον Διευθυντή του «Πρωινού Τύπου», [1942],

Δακτ. 3 φ., πολύ φθαρμένο. Επιστολή.

55. Υπόμνημα της Παμφοιτητικής Επιτροπής προς τη Διεύθυνση της Εφορίας της Φοιτητικής Εστίας, [1942],

Δακτ. 7 φ., σπάραγμα. Καταγγελία κλοπής στο συσσίτιο.

56. Υπόμνημα προς τη Σεβαστήν Διοίκησιν των Σ.Υ.Π. του Ε.Μ.Π., [1942], Οι σπουδασταί των Σ.Υ.Π.

Δακτ. 3 φ.

57. Προς την [Διεύθυνσιν] της Ανωτάτης Σχολής των Καλών Τεχνών, 24 Δεκεμβρίου [1942], Οι αντιπρόσωποι των σπουδαστών της Α.Σ.Κ.Τ.

Δακτ. 2 φ., φθαρμένο. Υπόμνημα.

58α. Υπόμνημα των δημοκρατικών φοιτητών του Παν/μίου θεσ/νίκης προς την Σεβαστήν Σύγκλητον του Παν/μίου θεσ/νίκης, [1942],

Δακτ. 1 φ.

58β. Ψήφισμα των φοιτητών του Παν/μίου Θεσσ/νίκης προς το Συνέδριο της Νεολαίας Θεσσ/νίκης, [1942].

Δακτ. 1 φ.

Σελ. 177
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/53/gif/178.gif&w=600&h=915

58γ. Γνωρίζεται ότι [...], [1942].

Δακτ. 1 φ., σπάραγμα. Αναφέρεται σε εκδηλώσεις στο Πανεπιστήμιο.

59. Εκπαιδευτικά, [1942].

Χφ. 2 φ., σπάραγμα.

60. Ανακοίνωση, [1942],

Χφ. 2 φ. Αναφέρεται στον Πρύτανη του Πολυτεχνείου.

61. Το Πολυτεχνείον, [μετά την απελευθέρωση], Ο τμηματάρχης του τμήματος Πρυτανείας και Συγκλήτου Αθανασιάδης. Δακτ. 1 φ. Ανακοίνωση.

62. Κείμενο, [1942],

Δακτ. 3 φ., σπάραγμα. Αναφέρεται στην οργάνωση του χώρου του Πανεπιστημίου και της Νεολαίας. ♦ Μακρής-Στάικος, 168-169.

63. Πρόγραμμα (σε γενικές γραμμές) της Χριστουγεννιάτικης Σπουδαστικής γιορτής της ΑΣ.Ο. Ε.Ε. την Κυριακή στις 27 Δεκεμβρίου ώρα 3 μ.μ., [1942].

Δακτ. 1 φ.

64. Η φοιτητική Φωνή, [11/1942],

Δακτ. 12 φ. Υλικά για εφημερίδα [τοίχου] του Πανεπιστημίου. ♦ Μακρής-Στάικος, 166.

65. Κείμενο, [1942],

Δακτ. 3 φ. Υλικά για εφημερίδα τοίχου του Πολυτεχνείου.

66. Κατάθεσις Εμμανουηλίδου Δανάης, σπουδάστριας Β' Αρχιτ. του Ε.Μ.Π., Αθήνα, 22/10/1944.

Χφ. 1 φ.

67. Κατάθεση του σπουδαστή της Α' Μηχαν .-Ηλεκτρολόγων του Ε.Μ.Π. Αλεξ. Παπαδοπούλου, [χ.χ.]. Χφ. 1 φ.

68. Κατάθεση Γρηγόρη Κ. Φαράκου σπουδαστή της Γ. Μηχ. Ηλ. του Ε.Μ.Π. κατοίκου Αθηνών Πλουτάρχου 45, [χ.χ.].

Χφ. 1 φ.

69. Κατάθεση Περδικίδη Δημητρίου Σχολή Καλών Τεχνών. Εργαστήρια Ζωγραφικής, [χ.χ.].

Χφ. 1 φ.

Σελ. 178
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/53/gif/179.gif&w=600&h=915

Αετόπουλα

70. Ο Δεκάλογος των Αετόπουλων, [χ.χ.]. Έντυπο, 1 φ., 71 αντίτυπα.

71. Το άλογο Ζαχ. Παπαντωνίου, [χ.χ.]. Δακτ. 3 φ.

72. Το τουφέκι του Πετρή, [χ.χ.]·

Δακτ. 1 φ., Διήγημα για τα Αετόπουλα.

73. Κείμενα για τηλεβόες για τ' Αετόπουλα, [χ.χ.]. Δακτ. 1 φ.

74. Παιδικό κίνημα (Αετόπουλα), [χ.χ·]·

Δακτ. 1 φ., Ερωτηματολόγιο.

75. Σημειώσεις από διάφορα έντυπα για τα Αετόπουλα, [χ.χ.]· Χφ. 6 φ.

Ποικίλα

76. Μελέτη του Σιτηρεσίου των εργατικών οικογενειών υπαλλήλων και μικροεπαγγελματιών των Αθηνών κατά την περίοδον Ιανουαρίου-Απριλίου 1943 υπό Γεωργίου Λογαρά, [χ.χ.].

Δακτ. 6 φ.

77. D. 41 Service du Ravitaillement des Cantines d'Enanteste, 8/1944, Le directeur G. Marmaridis.

Δακτ. πίνακας 1 φ.

78. Κανονισμός Λειτουργίας Λέσχης, [χ.χ.]· Δακτ. 2 φ.

79. Έκθεση δράσης, [χ.χ.]·

Χφ. 6 φ., σπάραγμα. 80α-80ι. Προσκλήσεις, φάκελοι, αποκόμματα, [χ.χ.]. Χφ. και έντυπα.

81. Πώς ο 9ος Τομέας της Αθήνας έφτιαξε τον παράνομο μηχανισμό του επί κατοχής, [χ.χ.]·

Χφ. 5 φ.

82. Ιμβριώτης προς Φώκο, Κόκοβα, 24/10/1944.

Χφ. 1 φ. Επιστολή.

83α. [...] προς [...], [12/1944],

Χφ. 1 φ., σπάραγμα. Επιστολή.

Σελ. 179
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/53/gif/180.gif&w=600&h=915

83β. Λογαριασμός, [χ.χ.]. Χφ. 1 φ.

83γ. Σχέδια, [χ.χ.]. Χφ. 9 φ.

83δ. Κείμενο, 10/3/1943, Ένωσις Ελλήνων Αθλητών Ο Στίβος, Τμήμα Ποδοσφαίρου, Ο Γραμματεύς Κ. Οικονόμου. Έντυπο, 1 φ., σπάραγμα.

Αφίσες

84. Το ολοκαύτωμα Χαροκόπου ΕΑΜ, 24/4/1944. 39x30, 1 φ.

85. Έλληνες εγ[..]θήτε. Να τι φέρνει ο νέος Χιτλερικός Πολιτισμός ΕΑΜ.

17,5x25,5, 1 φ.

86. Έρανος του ΚΚΕ Κάθε δραχμή και βόλι ενάντια στον καταχτητή.

14x21,5, 1 φ.

87. Στη συνοικία η επιστράτευση άρχισε. Ματαιώστε τη. ΕΑΜ. 23x33, 1 φ.

Έντυπα φυλλάδια ΕΠΟΝ

88. Καταστατικό της Ενιαίας Πανελλαδικής Οργάνωσης Νέων (ΕΠΟΝ), Αύγουστος 1943, Ανατύπωση του Συμβουλίου Περιοχής Στερεάς Ελλάδας ΕΠΟΝ.

σσ. 8.

89. Μάθημα 1ο. Οι σκοποί και τα βασικά σημεία της οργανωτικής μας πολιτικής, [..] Ιούνη 1944, ΕΠΟΝ, Κεντρικό Συμβούλιο, Τμήμα Μόρφωσης και Διαφωτισμού, Ανατύπωση Τμήματος Μόρφωσης και Διαφωτισμού Συμβουλίου Νομού Ηλείας.

σσ. 8 + 2 χ.α.

90. Απελευθερωτικά Τραγούδια. Πρώτη σειρά, Ιούλης 1944, ΕΠΟΝ, Συμβούλιο Νομού Ηλείας, Τμήμα Μόρφωσης και Διαφωτισμού.

σσ. 8 + 2 χ.α.

Σελ. 180
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/53/gif/181.gif&w=600&h=915

91. Λειτουργία των Τμημάτων του Συλλόγου Φιλοπρόοδων Νέων, 6/10/1944, Ένωση Πολιτιστικών Συλλόγων Επαρχίας Κορινθίας.

Δακτ. σσ. 16.

92. Πολεμάμε και Τραγουδάμε. Τραγούδια του Αγώνα 1941-44, 10/10/1944, ΕΠΟΝ, Έκδοση του Τομέα ΕΠΟΝ

Προαστείων.

σσ. 10 χ.α. Στη σ. 8: «Έκδοση 9ης αχτίδας Κ.Ο.Α.».

93. Καταστατικό Ενιαίας Πανελλαδικής Οργάνωσης Νέων ΕΠΟΝ, Επανέκδοση Νομαρχιακού Συμβουλίου Λασηθίου, Τμήμα Μόρφωσης και Διαφωτισμού.

σσ. 6 + 2 χ.α., 2 αντίτυπα. Στη σ. 6: Άγιος Νικόλαος, 20/10/1944.

94. Ο Δωδεκάλογος της Νεολαίας της Ελλάδας, Αθήνα, Οκτώβρης 1944, Έκδοση 7ου Τομέα ΕΠΟΝ Αθήνας.

Δακτ. σσ. 4 χ.α., 2 αντίγραφα.

95. Το Εγκόλπιο του Επονίτη, Πύργος, Νοέμβρης 1944, ΕΠΟΝ, Συμβούλιο Νομού Ηλείας, Τμήμα Μόρφωσης και Διαφωτισμού.

σσ. 23-86 + 2 χ.α.

96. Ο αντιφασιστικός χαρακτήρας της ΕΠΟΝ, Σπάρτη, Νοέμβρης 1944, Κεντρικό Συμβούλιο ΕΠΟΝ, Ανατύπωση «Λεύτερων Νιάτων».

σσ. 10.

97. Επονίτικα Κάλαντα, Λαμία, Χριστούγεννα 1944, ΕΠΟΝ, Έκδοση Σ.Π. ΕΠΟΝ Στερεάς.

σσ. 4 χ.α., 2 αντίτυπα.

98. Το παλιό και το καινούριο σχολείο, Μυτιλήνη, 1944, Ενιαία Πανελλαδική Οργάνωση Νέων (ΕΠΟΝ), Συμβούλιο Νομού Λέσβου, Τμήμα Μόρφωσης και Διαφώτισης, Εκδόσεις «Αντιφασίστα».

σσ. 12 + 2 χ.α.

99. ΕΠΟΝ 1945. Χρόνια Πολλά, έκδοση 13ου Τμηματικού Συμβουλίου (Τσινάρι).

σσ. 4 χ.α.

100. Επονίτικα Τραγούδια, [Με την ευκαιρία της Β' επετείου 23/2/1945], Έκδοση Επαρχιακού Συμβουλίου Βόλου (ΕΠΟΝ).

σσ. 8 χ.α.

Σελ. 181
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/53/gif/182.gif&w=600&h=915

101. 4 γελοιογραφίες και Το Πολυχρόνιο του λαού, [Απρίλης 1945], Έκδοση Τμήματος Μόρφωσης και Διαφώτισης, ΕΠΟΝ Πειραιά, Αρ. 1.

χ.α.

102. Τραγούδια του Αγώνα, Σεπτέμβριος 1945, Έκδοση ΕΠΟΝ Καισαριανής, Τμήμα Διαφώτισης.

σσ. 32 + 2 χ.α.

103. Το Νέο Καταστατικό της ΕΠΟΝ, Αριθ. εγκρίσεως 2.486 της 30/6/1945, Σ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας.

σσ. 4 χ.α.

104. Το Νέο Καταστατικό της ΕΠΟΝ, Αριθ. εγκρίσεως της 30/6/1945, Αθήνα, Ιούλης 1945, Ενιαία Πανελλαδική Οργάνωση Νέων ΕΠΟΝ.

σσ. 8

105. Καταστατικό της Ενιαίας Πανελλαδικής Οργάνωσης Νέων, [χ.χ.], Έκδοση του Κ.Σ. ΕΠΟΝ.

σσ. 16, 24 αντίτυπα. ♦ Ανταίος, Α1, 215.

106. Πολεμάμε και Τραγουδάμε Τραγούδια του Αγώνα 1941-44, [χ.χ.], ΕΠΟΝ, Έκδοση του Τομέα ΕΠΟΝ Προαστείων.

Δακτ. σσ. 8 χ.α., 5 αντίτυπα.

107. ΕΠΟΝ Τραγούδια απ' την πάλη και τον αγώνα μας, [χ.χ.], Έκδοση Τ.Μ.Δ. Συμβουλίου Περιοχής Ανατ. Μακεδονίας Θράκης.

σσ. 16.

108. Μάθημα 1. Η ίδρυση της Ενιαίας Πανελλαδικής Οργάνωσης Νέων ΕΠΟΝ, [χ.χ.], Ενιαία Πανελλαδική Οργάνωση Νέων ΕΠΟΝ, Τμήμα Μόρφωσης και Διαφώτισης, Έκδοση «Λαϊκού Τυπογραφείου» Καβάλλας.

σσ. 6 + 2 χ.α.

109. Ο δωδεκάλογος της Νεολαίας της Ελλάδας, [χ.χ.], Τμήμα Μόρφωσης και Διαφωτισμού Κ. Συμβουλίου, Ανατύπωση «Επονίτη».

σσ. 4 χ.α.

110. Ο δωδεκάλογος της Νεολαίας της Ελλάδας, [χ.χ·], Έκδοση «Εμπρός» ΕΠΟΝ Νεάπολης.

Δακτ. σσ. 4 χ.α.

Σελ. 182
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/53/gif/183.gif&w=600&h=915

111. Αιώνια η μνήμη σε Σας αδελφοί, [χ.χ.], ΕΑΜ-ΕΠΟΝΕΑ.

σσ. 4 χ.α.

112. Καταστατικό της Ενιαίας Πανελλαδικής Οργάνωσης Νέων (ΕΠΟΝ), [χ.χ.], Έκδοση «Νέας Γενιάς» Ανατύπωση «Αντιφασίστα».

σσ. 8, 2 αντίτυπα.

113. Τα ιδανικά και το πρόγραμμά μας, [χ.χ.], Διακήρυξη της Γ' Ολομέλειας του Κ.Σ. της ΕΠΟΝ.

σσ. 4.

Σελ. 183
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/53/gif/184.gif&w=600&h=915

Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Προκηρύξεις οργανώσεων της ΕΠΟΝ

- Κ.Σ.: 1-3.

- ΕΠΟΝ (με την υπογραφή ΕΠΟΝ χωρίς άλλη διευκρίνιση): 4-39.

- Αθήνα: 40-73.

- Πειραιάς: 74-80.

- Θεσσαλονίκη: 81-107.

- Επτάνησα: 108-110.

- Ήπειρος: 111-112.

- Θεσσαλία: 113-186.

- Θράκη: 187-200.

- Κρήτη: 201-228.

- Λέσβος: 229-234.

- Μακεδονία: 235-289.

- Πελοπόννησος: 290-316.

- Στερεά Ελλάδα: 317-326.

- Φοιτητικά Αθήνας: 327-329.

- Φοιτητικά Θεσσαλονίκης: 330-337.

- Μαθητικά: 338-339.

- Οργανώσεις ΕΠΟΝ (σε χώρους εργασίας, σε ειδικά αντικείμενα):

340-343.

Οργανώσεις νέων που μετείχαν στη δημιουργία της ΕΠΟΝ

- ΕΑΜΝ: 344-374.

- Λεύτερη Νέα: 375-384.

- Λευτεριά: 385.

- Νεολαία Σοσιαλιστικού Κόμματος Ελλάδας: 386.

- ΟΚΝΕ: 387-422.

Άλλες οργανώσεις νέων

- ΔΕΝ: 423.

- Διεθνιστική Παράταξη: 424-425.

Σελ. 184
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/53/gif/185.gif&w=600&h=915

- ΜΕΕΦ: 426.

- Παγκόσμιο Συμβούλιο Νέων: 427.

- Οργανώσεις Προσκόπων: 428-430.

Άλλες οργανώσεις

- ΕΑΜ: 431-440.

- ΕΛΑΣ: 441-444.

- ΕΛΔ: 445.

- ΚΚΕ (ΕΤΚΔ): 446-449.

- ΠΕΕΑ: 450.

Διάφορα

- Σπουδαστικά - Μαθητικά (εκτός ΕΠΟΝ): 451-462.

- Διάφορες ανυπόγραφες προκηρύξεις: 463-475.

- Διάφορα σπαράγματα: 476-481.

- Προκηρύξεις Γερμανικών αρχών: 482.

- Ξενόγλωσσες: 483-486.

Θεματικός κατάλογος προκηρύξεων

Αγγαρείες: Ε: 11α, 213 Αετόπουλα: Ε: 156 Αμνηστία: Ε: 328, 454

Ανοικοδόμηση: Ε: 72, 191, 208-209, 211, 227, 240-242, 244, 246247, 249, 255, 262, 270, 272-273, 289, 324, 333, 342, 343, 432 Ανταρτοεπονίτες: Ε: 258, 261

Απελευθέρωση: Ε: 62-63, 84-86, 105, 189-191, 272, 284, 301-302, 307, 322, 331-333 · παραμονές απελευθέρωσης: Ε: 52-59, 61, 83, 116, 120, 202, 303-305 Απεργίες - Διαδηλώσεις: Ε: 44, 48-49, 463, 475 Αυτοδιοίκηση: Ε: 6-7, 229, 231, 266-269, 467 Γυναίκες: Ε: 375, 378-379, 382

Δεκεμβριανά: Ε: 20, 22, 24-26, 67-71, 81, 87-89, 92-94, 106, 192, 198, 216, 232-233, 274-275, 277-280, 282-283, 310, 315, 325326, 435-436, 468-469, 471-474, 479

Σελ. 185
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/53/gif/186.gif&w=600&h=915

Δελτία ειδήσεων: Ε: 31-32 Διαγγέλματα, λόγοι: Ε: 60, 64 Διαδηλώσεις βλ. Απεργίες Διακηρύξεις: Ε: 359, 451, 453 Δωδεκάλογος Νεολαίας: Ε: 205

Εκλογές: Π.Ε.Ε.Α.: Ε: 4-7, 121, 188 · τοπική αυτοδιοίκηση: Ε: 229,

231, 266-269, 467 Επέτειοι: 25ης Μαρτίου: Ε: 8, 37, 110, 225-226, 234, 390, 419 · 28ης Οκτωβρίου: Ε: 228, 230, 265, 379, 381 · Ίδρυση ΕΠΟΝ: Ε: 384 · Α' επέτειος ίδρυσης ΕΠΟΝ: Ε: 236, 292 · Β' επέτειος ίδρυσης ΕΠΟΝ: Ε: 33-36, 109, 133-134, 137-142, 144-152, 155-162, 217, 220-222, 285-286, 312-314 · Γ' επέτειος ίδρυσης ΕΠΟΝ: Ε: 3 · Διεθνής Ημέρα Νέων [1943]: Ε: 348-349 * Δίχρονων του ΕΑΜ: Ε: 80 · Ίδρυσης Κόκκινου Στρατού: Ε: 411 · Οκτωβριανής Επανάστασης: Ε: 409, 415, 422 · Πρωτομαγιά: Ε: 197, 403, 407

Επιστράτευση: Ε: 50, 114, 235, 237, 250, 318-319, 360, 376, 383, 392, 400, 403

Έρανοι - ενίσχυση αγωνιστών: Ε: 393, 394, 395, 396, 478 Εργατικά: Ε: 42-43, 51, 129, 475

Κάλεσμα: για αγώνα: Ε: 260, 293-296, 299, 303-305, 387, 391 · για εκδίκηση: Ε: 14-15, 65, 245, 271 · για ενίσχυση ΕΠΟΝ: Ε: 1013, 17, 28, 74, 108, 181, 290-291, 311, 466 · στα όπλα: Ε: 120, 122-125, 206, 212, 253, 300, 465 Καταγγελία: Ε: 75, 81, 90, 204α, 210, 214-215, 218, 224, 308, 346,

362-364, 366, 372, 388, 412, 424, 426, 429-430 Καταστατικό: Ε: 423 Κατηχητικό σχολείο: Ε: 30 Λέσχες: Ε: 96-97, 334

Μαθητικά: Ε: 79, 130, 155, 288, 324, 329, 338-339, 372, 456-462 Μνήμη νεκρών: Ε: 127, 136 Μπλόκα: Ε: 46

Ξενόγλωσσες Προκηρύξεις: στα γερμανικά: Ε: 243 · δίγλωσσες: Ε: 1819, 439-440

Οργανώσεις: Αμερικάνικη Δημοκρατική Νεολαία: Ε: 1, 71 · ΕΑΜ: Ε: 385 · ΕΑΜΝ: Ε: 361, 410, 418 · ΕΔΕΕ: Ε: 174, 176-177, 181,

Σελ. 186
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Αρχείο του Κεντρικού Συμβουλίου της ΕΠΟΝ
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 167
  

  Γ. ΑΛΛΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ (εκτός της ΕΠΟΝ)

  Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο (ΕΑΜ)

  1. Πρόσκληση στην ομιλία του Γ. Γεωργαλά, [χ.χ.], Κ.Ε. ΕΑΜ. Έντυπο 1 φ.

  2. Σημείωμα, 23/10/1944, ΕΑΜ Επιτροπή Πόλης προς Κ.Σ. ΕΠΟΝ.

  Δακτ. 1 φ.

  3. Κείμενο, 8/12/1944, Κ.Ε. ΕΑΜ.

  Δακτ. φ. 2, σπάραγμα [λείπει το 1ο φύλλο],

  4. Κείμενο, 25/12/1944, Κ.Ε. ΕΑΜ.

  Δακτ. φ. 2, σπάραγμα [λείπει το 1ο φύλλο],

  5. Ανακοίνωση, [12/1944], Κ.Ε. ΕΑΜ. Δακτ. 1 φ.

  6. Τίποτα κρυφό απ' τον Ελληνικό λαό, [χ.χ·], Ανατύπωσις: «Ρήγα» Πανθεσσαλικής Επιτροπής (ΕΑΜ).

  Φωτ. εντύπου 1 φ. Εξώφυλλο φυλλαδίου.

  Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο Νέων (ΕΑΜΝ)

  7. Σχέδιο [συμφωνίας για τη] συγκρότηση Εθνικοαπελευ[θερωτικού] Μετώπου Νέων, 1942.

  Δακτ. 2 φ., φθαρμένο.

  8. Κείμενο, [χ.χ.], ΕΑΜΝ. Δακτ. 1 φ., σπάραγμα.

  9. Μάθημα Δεύτερο. Για τη μετατροπή πυρήνα σε ζωντανό πολιτικό οργανισμό, [χ.χ.], ΕΑΜΝ.

  Έντυπο 1 φ., σπάραγμα ιδιαίτερα φθαρμένο, 3 αντίγραφα.

  10. [Η] Αξονόδουλη κυβέρνηση και ο αρχιπροδότης Τσολάκογλου ενάντια στους [κα]θηγητές μας - Η συνομωσία καταχτητών και λακέδων κατά του Πανεπιστη[μ]ίου και των φοιτητών ολοκληρώνεται, 18/9/1942, ΕΑΜΝ Πανεπιστημίου. Δακτ. 1 φ.

  11. Χαρακτικό του Χ. Δαγκλή (αριθμημένο), Αύγουστος 19[42].

  1 φ., σπάραγμα. Έκδοση του ΕΑΜΝ για οικονομική του ενίσχυση.