Συγγραφέας:Δημητρόπουλος, Δημήτρης
 
Ολυμπίτου, Ευδοκία
 
Τίτλος:Αρχείο του Κεντρικού Συμβουλίου της ΕΠΟΝ
 
Υπότιτλος:Συλλογή Αρχείων Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας. Κατάλογοι και ευρετήρια
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:35
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:2000
 
Σελίδες:263
 
Αριθμός τόμων:1 τόμος
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Νεανικές οργανώσεις
 
Τοπική κάλυψη:Ελλάδα
 
Χρονική κάλυψη:1943-1945
 
Περίληψη:Το βιβλίο αυτό αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για τη μελέτη της ΕΠΟΝ, καθώς παρουσιάζει, με τη μορφή αναλυτικού καταλόγου, ταξινομημένο το Αρχείο του Κεντρικού Συμβουλίου της οργάνωσης, το οποίο, μετά από μακρόχρονες περιπέτειες, φυλάσσεται σήμερα στα Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας (Α.Σ.Κ.Ι.).
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 11.95 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 172-191 από: 266
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/53/gif/172.gif&w=600&h=915

Δ. ΠΟΙΚΙΛΑ

Μαθήματα

1. Μάθημα 3ο. Εθνικισμός και Διεθνισμός, Ενιαία Πανελλαδική Οργάνωση Νέων (ΕΠΟΝ), Τμήμα Μόρφωσης και Διαφωτισμού Κ.Σ., [χ.χ.].

Δακτ. 7 φ.

2. Ο 2ος βαθμός της Παιδείας. «Μέση Παιδεία» Ηλικία 1518 χρονών, [χ.χ.].

Δακτ. 14 φ.

3. Μάθημα 1ο. Οι σκοποί και τα βασικά στοιχεία της οργανωτικής μας πολιτικής, [1943], Ενιαία Πανελλαδική Οργάνωση Νέων ΕΠΟΝ, Τμήμα Διαφώτισης και Μόρφωσης Κ.Σ. Δακτ. 6 φ. ♦ Ανταίος, Β', 243.

4. Μάθημα 2ο. Η Οργανωτική συγκρότηση της ΕΠΟΝ, [χ.χ.], Ενιαία Πανελλαδική Οργάνωση Νέων (ΕΠΟΝ), Τμήμα Μόρφωσης και Διαφωτισμού Κ.Σ.

Δακτ. 7 φ.

5. Μάθημα 3ο. Η ομάδα βασική οργανωτική μονάδα της ΕΠΟΝ, [χ.χ.].

Δακτ. 6 φ.

6. Μάθημα 4ο. Ο ρόλος των συνεργείων μέσα στην ομάδα,

Ιχ·χ·1

Δακτ. 3 φ.

7. Μάθημα 5ο. Το πρόβλημα των στελεχών, [χ.χ.], Ενιαία Πανελλαδική Οργάνωση Νέων ΕΠΟΝ, Τμήμα Μόρφωσης και Διαφωτισμού Κ.Σ.

Δακτ. 8 φ. ♦ Ανταίος, Β', 253-255.

8. Μάθημα 6ο. Η σημασία της Μόρφωσης και του Διαφωτισμού, [χ.χ.].

Δακτ. 4 φ.

9. Μάθημα 7ο. Ο τύπος της ΕΠΟΝ, [χ.χ.], Ενιαία Πανελλαδική Οργάνωση Νέων (ΕΠΟΝ), Τμήμα Μόρφωσης και Διαφωτισμού Κ.Σ.

Δακτ. 5 φ.

Σελ. 172
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/53/gif/173.gif&w=600&h=915

10. Μάθημ [...]. Η ίδρυση της Ενιαίας Πανελλαδικής Οργάνωσης Νέων (ΕΠΟΝ), [χ.χ.].

Δακτ. 2 φ., φθαρμένο.

11. Μάθημα 2ο. Ο εθνικοαπελευθερωτικός χαρακτήρας της ΕΠΟΝ, [χ.χ.], Ενιαία Πανελλαδική Οργάνωση Νέων (ΕΠΟΝ), Τμήμα Μόρφωσης και Διαφώτισης Κ.Σ.

Δακτ. 4 φ.

12. Μάθημα 4ο. Ο αντιφασιστικός χαρακτήρας της ΕΠΟΝ, [χ.χ.], Ενιαία Πανελλαδική Οργάνωση Νέων (ΕΠΟΝ), Τμήμα Μόρφωσης και Διαφώτισης Κ.Σ.

Δακτ. 6 φ.

13. Μάθημα 5ο. Ο λαοκρατικός χαρακτήρας της ΕΠΟΝ, [χ.χ.], Ενιαία Πανελλαδική Οργάνωση Νέων (ΕΠΟΝ), Τμήμα Μόρφωσης και Διαφωτισμού Κ.Σ.

Δακτ. 4 φ.

14. Μάθημα 7ο Ο αντιμπεριαλιστικός-φιλειρηνικός χαρακτήρας της ΕΠΟΝ, [χ.χ.], Ενιαία Πανελλαδική Οργάνωση Νέων (ΕΠΟΝ), Τμήμα Μόρφωσης και Διαφωτισμού Κ.Σ. Δακτ. 4 φ. Έχει διορθωθεί με το χέρι: Μάθημα 6ο.

15. Μάθημα 8ο. Ποια καθήκοντα έχουν τα μέλη και τα στελέχη της, [χ.χ·], ΕΠΟΝ, Ενιαία Πανελλαδική Οργάνωση Νέων (ΕΠΟΝ), Τμήμα Μόρφωσης και Διαφωτισμού Κ.Σ.

Δακτ. 6 φ.

16. Μάθημα 4ο. Ο λαοκρατικός χαρακτήρας της ΕΠΟΝ, 12/8/1943, Ενιαία Πανελλαδική Οργάνωση Νέων (ΕΠΟΝ), Τμήμα Διαφώτισης και Μόρφωσης.

Δακτ. 3 φ.

17. Μάθημα 2ον. Πώς να γράφεται μια ανταπόκριση και πώς να διαβάζεται στην ομάδα ο τύπος μας, [χ.χ.], Συντακτική Επιτροπή της ΕΠΟΝ των Ανωτάτων Ιδρυμάτων.

Δακτ. 3 φ.

ΕΠΟΝ χωρίς ένδειξη εκδότη

18. Ερωτηματολόγιον, [χ.χ.].

Δακτ. 1 φ., 8 αντίγραφα. Πρόκειται για το ερωτηματολόγιο που συμπληρώνεται κατά την εγγραφή νέου μέλους. Δεν έχουν συμπληρωθεί τα κενά.

Σελ. 173
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/53/gif/174.gif&w=600&h=915

19. Ερωτηματολόγιο, [χ.χ.].

Δακτ. 1 φ.

20. Υπόμνημα της ΕΠΟΝ, [χ.χ.].

Χφ. 3 φ. Σχέδιο υπομνήματος χωρίς υπογραφή, απευθύνεται στον πρόεδρο της Κυβέρνησης.

21. Βασικές αρχές της ΕΠΟΝ, [χ.χ.]. Δακτ. σπάραγμα, 4 αντίγραφα.

22. Οδηγίες για το φτιάξιμο των γραφείων της ΕΠΟΝ στα χωριά μας, [χ.χ.].

Χφ. 1 φ.

23. Σύντομο χρονικό, δραστηριότητες και στόχοι της οργάνωσης, [1945].

Δακτ. 5 φ.

24. Χρονικό γεγονότων της περιόδου Ιούνιος-Αύγουστος 1943. Χφ. 1 φ.

25. Πολεμικά Εργοστάσια, [1943],

Χφ. 3 φ. Χειρόγραφο του Σταμάτη [Π. Ανταίου] με ιστορικά στοιχεία για τη δράση των εργατοϋπαλλήλων.

26. Προβλήματα μαζικοποίησης της οργάνωσης, [χ.χ.]· Δακτ. 2 φ.

27. Θέσεις για τη σπουδάζουσα Νεολαία, [μετά την απελευθέρωση].

Δακτ. 6 φ.

Πολιτιστικά

28. Πρόχειρο θέατρο στο ύπαιθρο, [χ.χ.]· Δακτ. 2 φ.

29. Γεράσιμος Μαρκοράς Λορέντζος Μαβίλης, [χ.χ.]. Χφ. 7 φ. Μελέτη.

30. Απ' τη διάλεξη του συν. Ν. Ξηρά στις 11/311945 στο φιλολογικό μνημόσυνο του Κ. Παλαμά στο θέατρο «Ηλέκτρα» Ηρακλείου.

Δακτ. 10 φ.

Σελ. 174
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/53/gif/175.gif&w=600&h=915

Ποιήματα

31α.-31μζ. Ποιήματα, [χ.χ.]·

Εκδίδονται είτε από το Κ.Σ. της ΕΠΟΝ ή από επιμέρους οργανώσεις. Τα περισσότερα ποιήματα είναι ανυπόγραφα. Τα ενυπόγραφα είναι της Σοφίας Μαυροειδή Παπαδάκη, του Διονυσίου Σολωμού, του Κωστή Παλαμά, του Α. Πανσέληνου, του Μάρκου Αυγέρη, του Κώστα Καρυωτάκη. Απαντώνται σε δακτυλόγραφη ή χειρόγραφη μορφή ή είναι πολυγραφημένα για να γίνουν τρικ.

Αθλητικά

32. Αθλοπαιδιές, [χ.χ.].

Δακτ. 8 φ. Περιέχει κανονισμούς παιχνιδιών.

Κείμενα για τηλεβόες

33 Συνθήματα για τηλεβόα, [Καλοκαίρι 1944],

Δακτ. 1 φ., 2 αντίγραφα.

34. Συνθήματα, [28/10/1944], ΕΠΟΝ Αθήνας, 5ος Τομέας, Τμήμα Μόρφωσης και Διαφωτισμού.

Δακτ. 1 φ., 2 αντίγραφα.

35. Κείμενο για τηλεβόες, 19/12/1944, ΕΠΟΝ Αθήνας, Τ.Μ.Δ.

Δακτ. 1 φ.

36. Κείμενο τηλεβόα για τ' Αετόπουλα, 12/1944, ΕΠΟΝ Αθήνας, Τ.Μ.Δ.

Δακτ. 1 φ.

37. Κείμενο για τηλεβόες, [12/1944], ΕΠΟΝ Αθήνας, Τ.Μ.Δ.

Δακτ. 1 φ.

38. Να μιλάει μί[α φορ]ά ένα αγόρι και την άλλη μία κοπέλλα, [χ.χ.].

Δακτ. 1 φ., Κείμενο για δύο τηλεβόες.

39. Συνθήματα για τηλεβόα, [χ.χ.], ΕΠΟΝ Αθήνας, Τ.Μ.Δ. Δακτ. 1 φ., 8 αντίγραφα. Σχετικά με τις εκλογές της ΠΕΕΑ του Απριλίου 1944

40. Συνθήματα για εργάτες, μαθητές, [Φθινόπωρο 1944, πριν την απελευθέρωση], ΕΠΟΝ Αθήνας.

Δακτ. 1 φ., 6 αντίγραφα.

Σελ. 175
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/53/gif/176.gif&w=600&h=915

Πανεπιστημιακά

41. Απόφαση-Εντολή, 18/9/1942, Γ. Τσολάκογλου προς το Αρχηγείο της αστυνομίας και το Εποπτικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου.

Δακτ. 1 φ., σπάραγμα, 3 αντίγραφα. Αναφέρεται στην επίθεση κατά του Κοσμήτορα.

42. Απόφαση-Εντολή, 18/9/1942, Γ. Τσολάκογλου προς το Εποπτικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου.

Δακτ. 1 φ. Πρόκειται για τμήμα του εγγράφου αρ. 41, σε δακτυλογραφημένη μορφή.

43. Υπόμνημα, [1942], [Κεντρική Πανσπουδαστική Επιτροπή].

Δακτ. 5 φ. Αναφέρεται στην επαναλειτουργία του Πανεπιστημίου.

44. Αντίγραφον, 8/11/1942, Πρύτανης Θεοφανόπουλος.

Δακτ. 1 φ. Αναφέρεται στη σύσταση επιτροπής Ταμείου Απόρων Σπουδαστών.

45. Η ματαιωθείσα οργάνω[ση των φοιτητών] του Πανεπιστημίου Αθηνών. Δήλωσις καθηγητού κ. Σακελλαρίου, [12/1942],

Δακτ. 1 φ. ♦ Ανταίος, Α2, 348.

46. Πρακτικά συνεδρίασης της «Επιτροπής Πολυτεχνικής Πρόνοιας», 11/11/1942.

Δακτ. 10 φ., 5 αντίγραφα. ♦ Ανταίος, Α2, 359-360.

47. Επιστολή φοιτητών προς τον Πρόεδρο της Κυβέρνησης, [1942]. Δακτ. 2 φ., σπάραγμα. Λείπει το πρώτο φύλλο.

48. Υπόμνημα των Σπουδαστών της Ανωτάτης Σχολής Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών προς την Αυτού Εξοχότητα τον Πρόεδρον της Κυβερνήσεως, Αθήνα, 8/12/1942.

Δακτ. 1 φ., φθαρμένο.

49. Υπόμνημα φοιτητών Πανεπιστημίου, Πολυτεχνείου και Ανωτάτης Εμπορικής προς τον Πρόεδρο της Κυβερνήσεως [Κ. Λογοθετόπουλο], 28/12/1942.

Δακτ. 1 φ. Αναφέρεται στο συσσίτιο και την επαναλειτουργία των σχολών.

50. Υπόμνημα προς τον Εξοχώτατον κ. Πρόεδρον της Κυβερνήσεως, [1942].

Δακτ. 2 φ. Είναι ανυπόγραφο και έχει συνταχθεί από καθηγητές Πανε-

Σελ. 176
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/53/gif/177.gif&w=600&h=915

Πανεπιστημίου. Περιλαμβάνει έκθεση των προβλημάτων του Πανεπιστημίου και αιτήματα.

51. Έκκληση στους καθηγητ[..] [...]σιογρά[...]. [,..]στημίου, στους λογοτέχν[...] [...]φους, σ' όλο το διανοούμεν[...], [1942].

Δακτ. 1 φ., σπάραγμα. Έκκληση προς τον πνευματικό κόσμο να συμπαρασταθεί στους φοιτητές που αντιμετωπίζουν διώξεις, κακοποιήσεις, φυλακίσεις και εκτοπισμούς.

52. Προς τον Πρόεδρον της Κυβερνήσεως, [1942].

Δακτ. 3 φ. Ανυπόγραφη έκθεση φοιτητών του Πολυτεχνείου για τις συνθήκες διαβίωσης και επισιτισμού των σπουδαστών. Αιτήματα.

53. Προς τον Πρόεδρον της Κυβερνήσεως κ. Λογοθετόπουλον, [12/1942],

Δακτ. 1 φ., σπάραγμα, 3 αντίτυπα. Υπόμνημα φοιτητών με έκθεση της κατάστασης και των προβλήματων. Ζητείται η επαναλειτουργία των σχολών και η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης. ♦ Ανταίος, Α2, 377.

54. Φοιτητές Πανεπιστημίου - Πολυτεχνείου - Ανωτάτης Εμπορικής - Παντείου προς τον Διευθυντή του «Πρωινού Τύπου», [1942],

Δακτ. 3 φ., πολύ φθαρμένο. Επιστολή.

55. Υπόμνημα της Παμφοιτητικής Επιτροπής προς τη Διεύθυνση της Εφορίας της Φοιτητικής Εστίας, [1942],

Δακτ. 7 φ., σπάραγμα. Καταγγελία κλοπής στο συσσίτιο.

56. Υπόμνημα προς τη Σεβαστήν Διοίκησιν των Σ.Υ.Π. του Ε.Μ.Π., [1942], Οι σπουδασταί των Σ.Υ.Π.

Δακτ. 3 φ.

57. Προς την [Διεύθυνσιν] της Ανωτάτης Σχολής των Καλών Τεχνών, 24 Δεκεμβρίου [1942], Οι αντιπρόσωποι των σπουδαστών της Α.Σ.Κ.Τ.

Δακτ. 2 φ., φθαρμένο. Υπόμνημα.

58α. Υπόμνημα των δημοκρατικών φοιτητών του Παν/μίου θεσ/νίκης προς την Σεβαστήν Σύγκλητον του Παν/μίου θεσ/νίκης, [1942],

Δακτ. 1 φ.

58β. Ψήφισμα των φοιτητών του Παν/μίου Θεσσ/νίκης προς το Συνέδριο της Νεολαίας Θεσσ/νίκης, [1942].

Δακτ. 1 φ.

Σελ. 177
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/53/gif/178.gif&w=600&h=915

58γ. Γνωρίζεται ότι [...], [1942].

Δακτ. 1 φ., σπάραγμα. Αναφέρεται σε εκδηλώσεις στο Πανεπιστήμιο.

59. Εκπαιδευτικά, [1942].

Χφ. 2 φ., σπάραγμα.

60. Ανακοίνωση, [1942],

Χφ. 2 φ. Αναφέρεται στον Πρύτανη του Πολυτεχνείου.

61. Το Πολυτεχνείον, [μετά την απελευθέρωση], Ο τμηματάρχης του τμήματος Πρυτανείας και Συγκλήτου Αθανασιάδης. Δακτ. 1 φ. Ανακοίνωση.

62. Κείμενο, [1942],

Δακτ. 3 φ., σπάραγμα. Αναφέρεται στην οργάνωση του χώρου του Πανεπιστημίου και της Νεολαίας. ♦ Μακρής-Στάικος, 168-169.

63. Πρόγραμμα (σε γενικές γραμμές) της Χριστουγεννιάτικης Σπουδαστικής γιορτής της ΑΣ.Ο. Ε.Ε. την Κυριακή στις 27 Δεκεμβρίου ώρα 3 μ.μ., [1942].

Δακτ. 1 φ.

64. Η φοιτητική Φωνή, [11/1942],

Δακτ. 12 φ. Υλικά για εφημερίδα [τοίχου] του Πανεπιστημίου. ♦ Μακρής-Στάικος, 166.

65. Κείμενο, [1942],

Δακτ. 3 φ. Υλικά για εφημερίδα τοίχου του Πολυτεχνείου.

66. Κατάθεσις Εμμανουηλίδου Δανάης, σπουδάστριας Β' Αρχιτ. του Ε.Μ.Π., Αθήνα, 22/10/1944.

Χφ. 1 φ.

67. Κατάθεση του σπουδαστή της Α' Μηχαν .-Ηλεκτρολόγων του Ε.Μ.Π. Αλεξ. Παπαδοπούλου, [χ.χ.]. Χφ. 1 φ.

68. Κατάθεση Γρηγόρη Κ. Φαράκου σπουδαστή της Γ. Μηχ. Ηλ. του Ε.Μ.Π. κατοίκου Αθηνών Πλουτάρχου 45, [χ.χ.].

Χφ. 1 φ.

69. Κατάθεση Περδικίδη Δημητρίου Σχολή Καλών Τεχνών. Εργαστήρια Ζωγραφικής, [χ.χ.].

Χφ. 1 φ.

Σελ. 178
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/53/gif/179.gif&w=600&h=915

Αετόπουλα

70. Ο Δεκάλογος των Αετόπουλων, [χ.χ.]. Έντυπο, 1 φ., 71 αντίτυπα.

71. Το άλογο Ζαχ. Παπαντωνίου, [χ.χ.]. Δακτ. 3 φ.

72. Το τουφέκι του Πετρή, [χ.χ.]·

Δακτ. 1 φ., Διήγημα για τα Αετόπουλα.

73. Κείμενα για τηλεβόες για τ' Αετόπουλα, [χ.χ.]. Δακτ. 1 φ.

74. Παιδικό κίνημα (Αετόπουλα), [χ.χ·]·

Δακτ. 1 φ., Ερωτηματολόγιο.

75. Σημειώσεις από διάφορα έντυπα για τα Αετόπουλα, [χ.χ.]· Χφ. 6 φ.

Ποικίλα

76. Μελέτη του Σιτηρεσίου των εργατικών οικογενειών υπαλλήλων και μικροεπαγγελματιών των Αθηνών κατά την περίοδον Ιανουαρίου-Απριλίου 1943 υπό Γεωργίου Λογαρά, [χ.χ.].

Δακτ. 6 φ.

77. D. 41 Service du Ravitaillement des Cantines d'Enanteste, 8/1944, Le directeur G. Marmaridis.

Δακτ. πίνακας 1 φ.

78. Κανονισμός Λειτουργίας Λέσχης, [χ.χ.]· Δακτ. 2 φ.

79. Έκθεση δράσης, [χ.χ.]·

Χφ. 6 φ., σπάραγμα. 80α-80ι. Προσκλήσεις, φάκελοι, αποκόμματα, [χ.χ.]. Χφ. και έντυπα.

81. Πώς ο 9ος Τομέας της Αθήνας έφτιαξε τον παράνομο μηχανισμό του επί κατοχής, [χ.χ.]·

Χφ. 5 φ.

82. Ιμβριώτης προς Φώκο, Κόκοβα, 24/10/1944.

Χφ. 1 φ. Επιστολή.

83α. [...] προς [...], [12/1944],

Χφ. 1 φ., σπάραγμα. Επιστολή.

Σελ. 179
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/53/gif/180.gif&w=600&h=915

83β. Λογαριασμός, [χ.χ.]. Χφ. 1 φ.

83γ. Σχέδια, [χ.χ.]. Χφ. 9 φ.

83δ. Κείμενο, 10/3/1943, Ένωσις Ελλήνων Αθλητών Ο Στίβος, Τμήμα Ποδοσφαίρου, Ο Γραμματεύς Κ. Οικονόμου. Έντυπο, 1 φ., σπάραγμα.

Αφίσες

84. Το ολοκαύτωμα Χαροκόπου ΕΑΜ, 24/4/1944. 39x30, 1 φ.

85. Έλληνες εγ[..]θήτε. Να τι φέρνει ο νέος Χιτλερικός Πολιτισμός ΕΑΜ.

17,5x25,5, 1 φ.

86. Έρανος του ΚΚΕ Κάθε δραχμή και βόλι ενάντια στον καταχτητή.

14x21,5, 1 φ.

87. Στη συνοικία η επιστράτευση άρχισε. Ματαιώστε τη. ΕΑΜ. 23x33, 1 φ.

Έντυπα φυλλάδια ΕΠΟΝ

88. Καταστατικό της Ενιαίας Πανελλαδικής Οργάνωσης Νέων (ΕΠΟΝ), Αύγουστος 1943, Ανατύπωση του Συμβουλίου Περιοχής Στερεάς Ελλάδας ΕΠΟΝ.

σσ. 8.

89. Μάθημα 1ο. Οι σκοποί και τα βασικά σημεία της οργανωτικής μας πολιτικής, [..] Ιούνη 1944, ΕΠΟΝ, Κεντρικό Συμβούλιο, Τμήμα Μόρφωσης και Διαφωτισμού, Ανατύπωση Τμήματος Μόρφωσης και Διαφωτισμού Συμβουλίου Νομού Ηλείας.

σσ. 8 + 2 χ.α.

90. Απελευθερωτικά Τραγούδια. Πρώτη σειρά, Ιούλης 1944, ΕΠΟΝ, Συμβούλιο Νομού Ηλείας, Τμήμα Μόρφωσης και Διαφωτισμού.

σσ. 8 + 2 χ.α.

Σελ. 180
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/53/gif/181.gif&w=600&h=915

91. Λειτουργία των Τμημάτων του Συλλόγου Φιλοπρόοδων Νέων, 6/10/1944, Ένωση Πολιτιστικών Συλλόγων Επαρχίας Κορινθίας.

Δακτ. σσ. 16.

92. Πολεμάμε και Τραγουδάμε. Τραγούδια του Αγώνα 1941-44, 10/10/1944, ΕΠΟΝ, Έκδοση του Τομέα ΕΠΟΝ

Προαστείων.

σσ. 10 χ.α. Στη σ. 8: «Έκδοση 9ης αχτίδας Κ.Ο.Α.».

93. Καταστατικό Ενιαίας Πανελλαδικής Οργάνωσης Νέων ΕΠΟΝ, Επανέκδοση Νομαρχιακού Συμβουλίου Λασηθίου, Τμήμα Μόρφωσης και Διαφωτισμού.

σσ. 6 + 2 χ.α., 2 αντίτυπα. Στη σ. 6: Άγιος Νικόλαος, 20/10/1944.

94. Ο Δωδεκάλογος της Νεολαίας της Ελλάδας, Αθήνα, Οκτώβρης 1944, Έκδοση 7ου Τομέα ΕΠΟΝ Αθήνας.

Δακτ. σσ. 4 χ.α., 2 αντίγραφα.

95. Το Εγκόλπιο του Επονίτη, Πύργος, Νοέμβρης 1944, ΕΠΟΝ, Συμβούλιο Νομού Ηλείας, Τμήμα Μόρφωσης και Διαφωτισμού.

σσ. 23-86 + 2 χ.α.

96. Ο αντιφασιστικός χαρακτήρας της ΕΠΟΝ, Σπάρτη, Νοέμβρης 1944, Κεντρικό Συμβούλιο ΕΠΟΝ, Ανατύπωση «Λεύτερων Νιάτων».

σσ. 10.

97. Επονίτικα Κάλαντα, Λαμία, Χριστούγεννα 1944, ΕΠΟΝ, Έκδοση Σ.Π. ΕΠΟΝ Στερεάς.

σσ. 4 χ.α., 2 αντίτυπα.

98. Το παλιό και το καινούριο σχολείο, Μυτιλήνη, 1944, Ενιαία Πανελλαδική Οργάνωση Νέων (ΕΠΟΝ), Συμβούλιο Νομού Λέσβου, Τμήμα Μόρφωσης και Διαφώτισης, Εκδόσεις «Αντιφασίστα».

σσ. 12 + 2 χ.α.

99. ΕΠΟΝ 1945. Χρόνια Πολλά, έκδοση 13ου Τμηματικού Συμβουλίου (Τσινάρι).

σσ. 4 χ.α.

100. Επονίτικα Τραγούδια, [Με την ευκαιρία της Β' επετείου 23/2/1945], Έκδοση Επαρχιακού Συμβουλίου Βόλου (ΕΠΟΝ).

σσ. 8 χ.α.

Σελ. 181
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/53/gif/182.gif&w=600&h=915

101. 4 γελοιογραφίες και Το Πολυχρόνιο του λαού, [Απρίλης 1945], Έκδοση Τμήματος Μόρφωσης και Διαφώτισης, ΕΠΟΝ Πειραιά, Αρ. 1.

χ.α.

102. Τραγούδια του Αγώνα, Σεπτέμβριος 1945, Έκδοση ΕΠΟΝ Καισαριανής, Τμήμα Διαφώτισης.

σσ. 32 + 2 χ.α.

103. Το Νέο Καταστατικό της ΕΠΟΝ, Αριθ. εγκρίσεως 2.486 της 30/6/1945, Σ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας.

σσ. 4 χ.α.

104. Το Νέο Καταστατικό της ΕΠΟΝ, Αριθ. εγκρίσεως της 30/6/1945, Αθήνα, Ιούλης 1945, Ενιαία Πανελλαδική Οργάνωση Νέων ΕΠΟΝ.

σσ. 8

105. Καταστατικό της Ενιαίας Πανελλαδικής Οργάνωσης Νέων, [χ.χ.], Έκδοση του Κ.Σ. ΕΠΟΝ.

σσ. 16, 24 αντίτυπα. ♦ Ανταίος, Α1, 215.

106. Πολεμάμε και Τραγουδάμε Τραγούδια του Αγώνα 1941-44, [χ.χ.], ΕΠΟΝ, Έκδοση του Τομέα ΕΠΟΝ Προαστείων.

Δακτ. σσ. 8 χ.α., 5 αντίτυπα.

107. ΕΠΟΝ Τραγούδια απ' την πάλη και τον αγώνα μας, [χ.χ.], Έκδοση Τ.Μ.Δ. Συμβουλίου Περιοχής Ανατ. Μακεδονίας Θράκης.

σσ. 16.

108. Μάθημα 1. Η ίδρυση της Ενιαίας Πανελλαδικής Οργάνωσης Νέων ΕΠΟΝ, [χ.χ.], Ενιαία Πανελλαδική Οργάνωση Νέων ΕΠΟΝ, Τμήμα Μόρφωσης και Διαφώτισης, Έκδοση «Λαϊκού Τυπογραφείου» Καβάλλας.

σσ. 6 + 2 χ.α.

109. Ο δωδεκάλογος της Νεολαίας της Ελλάδας, [χ.χ.], Τμήμα Μόρφωσης και Διαφωτισμού Κ. Συμβουλίου, Ανατύπωση «Επονίτη».

σσ. 4 χ.α.

110. Ο δωδεκάλογος της Νεολαίας της Ελλάδας, [χ.χ·], Έκδοση «Εμπρός» ΕΠΟΝ Νεάπολης.

Δακτ. σσ. 4 χ.α.

Σελ. 182
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/53/gif/183.gif&w=600&h=915

111. Αιώνια η μνήμη σε Σας αδελφοί, [χ.χ.], ΕΑΜ-ΕΠΟΝΕΑ.

σσ. 4 χ.α.

112. Καταστατικό της Ενιαίας Πανελλαδικής Οργάνωσης Νέων (ΕΠΟΝ), [χ.χ.], Έκδοση «Νέας Γενιάς» Ανατύπωση «Αντιφασίστα».

σσ. 8, 2 αντίτυπα.

113. Τα ιδανικά και το πρόγραμμά μας, [χ.χ.], Διακήρυξη της Γ' Ολομέλειας του Κ.Σ. της ΕΠΟΝ.

σσ. 4.

Σελ. 183
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/53/gif/184.gif&w=600&h=915

Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Προκηρύξεις οργανώσεων της ΕΠΟΝ

- Κ.Σ.: 1-3.

- ΕΠΟΝ (με την υπογραφή ΕΠΟΝ χωρίς άλλη διευκρίνιση): 4-39.

- Αθήνα: 40-73.

- Πειραιάς: 74-80.

- Θεσσαλονίκη: 81-107.

- Επτάνησα: 108-110.

- Ήπειρος: 111-112.

- Θεσσαλία: 113-186.

- Θράκη: 187-200.

- Κρήτη: 201-228.

- Λέσβος: 229-234.

- Μακεδονία: 235-289.

- Πελοπόννησος: 290-316.

- Στερεά Ελλάδα: 317-326.

- Φοιτητικά Αθήνας: 327-329.

- Φοιτητικά Θεσσαλονίκης: 330-337.

- Μαθητικά: 338-339.

- Οργανώσεις ΕΠΟΝ (σε χώρους εργασίας, σε ειδικά αντικείμενα):

340-343.

Οργανώσεις νέων που μετείχαν στη δημιουργία της ΕΠΟΝ

- ΕΑΜΝ: 344-374.

- Λεύτερη Νέα: 375-384.

- Λευτεριά: 385.

- Νεολαία Σοσιαλιστικού Κόμματος Ελλάδας: 386.

- ΟΚΝΕ: 387-422.

Άλλες οργανώσεις νέων

- ΔΕΝ: 423.

- Διεθνιστική Παράταξη: 424-425.

Σελ. 184
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/53/gif/185.gif&w=600&h=915

- ΜΕΕΦ: 426.

- Παγκόσμιο Συμβούλιο Νέων: 427.

- Οργανώσεις Προσκόπων: 428-430.

Άλλες οργανώσεις

- ΕΑΜ: 431-440.

- ΕΛΑΣ: 441-444.

- ΕΛΔ: 445.

- ΚΚΕ (ΕΤΚΔ): 446-449.

- ΠΕΕΑ: 450.

Διάφορα

- Σπουδαστικά - Μαθητικά (εκτός ΕΠΟΝ): 451-462.

- Διάφορες ανυπόγραφες προκηρύξεις: 463-475.

- Διάφορα σπαράγματα: 476-481.

- Προκηρύξεις Γερμανικών αρχών: 482.

- Ξενόγλωσσες: 483-486.

Θεματικός κατάλογος προκηρύξεων

Αγγαρείες: Ε: 11α, 213 Αετόπουλα: Ε: 156 Αμνηστία: Ε: 328, 454

Ανοικοδόμηση: Ε: 72, 191, 208-209, 211, 227, 240-242, 244, 246247, 249, 255, 262, 270, 272-273, 289, 324, 333, 342, 343, 432 Ανταρτοεπονίτες: Ε: 258, 261

Απελευθέρωση: Ε: 62-63, 84-86, 105, 189-191, 272, 284, 301-302, 307, 322, 331-333 · παραμονές απελευθέρωσης: Ε: 52-59, 61, 83, 116, 120, 202, 303-305 Απεργίες - Διαδηλώσεις: Ε: 44, 48-49, 463, 475 Αυτοδιοίκηση: Ε: 6-7, 229, 231, 266-269, 467 Γυναίκες: Ε: 375, 378-379, 382

Δεκεμβριανά: Ε: 20, 22, 24-26, 67-71, 81, 87-89, 92-94, 106, 192, 198, 216, 232-233, 274-275, 277-280, 282-283, 310, 315, 325326, 435-436, 468-469, 471-474, 479

Σελ. 185
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/53/gif/186.gif&w=600&h=915

Δελτία ειδήσεων: Ε: 31-32 Διαγγέλματα, λόγοι: Ε: 60, 64 Διαδηλώσεις βλ. Απεργίες Διακηρύξεις: Ε: 359, 451, 453 Δωδεκάλογος Νεολαίας: Ε: 205

Εκλογές: Π.Ε.Ε.Α.: Ε: 4-7, 121, 188 · τοπική αυτοδιοίκηση: Ε: 229,

231, 266-269, 467 Επέτειοι: 25ης Μαρτίου: Ε: 8, 37, 110, 225-226, 234, 390, 419 · 28ης Οκτωβρίου: Ε: 228, 230, 265, 379, 381 · Ίδρυση ΕΠΟΝ: Ε: 384 · Α' επέτειος ίδρυσης ΕΠΟΝ: Ε: 236, 292 · Β' επέτειος ίδρυσης ΕΠΟΝ: Ε: 33-36, 109, 133-134, 137-142, 144-152, 155-162, 217, 220-222, 285-286, 312-314 · Γ' επέτειος ίδρυσης ΕΠΟΝ: Ε: 3 · Διεθνής Ημέρα Νέων [1943]: Ε: 348-349 * Δίχρονων του ΕΑΜ: Ε: 80 · Ίδρυσης Κόκκινου Στρατού: Ε: 411 · Οκτωβριανής Επανάστασης: Ε: 409, 415, 422 · Πρωτομαγιά: Ε: 197, 403, 407

Επιστράτευση: Ε: 50, 114, 235, 237, 250, 318-319, 360, 376, 383, 392, 400, 403

Έρανοι - ενίσχυση αγωνιστών: Ε: 393, 394, 395, 396, 478 Εργατικά: Ε: 42-43, 51, 129, 475

Κάλεσμα: για αγώνα: Ε: 260, 293-296, 299, 303-305, 387, 391 · για εκδίκηση: Ε: 14-15, 65, 245, 271 · για ενίσχυση ΕΠΟΝ: Ε: 1013, 17, 28, 74, 108, 181, 290-291, 311, 466 · στα όπλα: Ε: 120, 122-125, 206, 212, 253, 300, 465 Καταγγελία: Ε: 75, 81, 90, 204α, 210, 214-215, 218, 224, 308, 346,

362-364, 366, 372, 388, 412, 424, 426, 429-430 Καταστατικό: Ε: 423 Κατηχητικό σχολείο: Ε: 30 Λέσχες: Ε: 96-97, 334

Μαθητικά: Ε: 79, 130, 155, 288, 324, 329, 338-339, 372, 456-462 Μνήμη νεκρών: Ε: 127, 136 Μπλόκα: Ε: 46

Ξενόγλωσσες Προκηρύξεις: στα γερμανικά: Ε: 243 · δίγλωσσες: Ε: 1819, 439-440

Οργανώσεις: Αμερικάνικη Δημοκρατική Νεολαία: Ε: 1, 71 · ΕΑΜ: Ε: 385 · ΕΑΜΝ: Ε: 361, 410, 418 · ΕΔΕΕ: Ε: 174, 176-177, 181,

Σελ. 186
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/53/gif/187.gif&w=600&h=915

183 · ΕΔΕΣ: Ε: 111, 112 · ΕΛΑΣ: E: 163, 180, 248, 251, 254, 256, 264, 297-298, 324, 351, 355, 465 · ΕΣΠΟ: E: 373, 408, 420 · ΟΚΝΕ: E: 410, 418 Παγκόσμιο Συμβούλιο Νέων: Ε: 2, 427 · ΠΕΕΑ: Ε: 4-7, 121, 188 · Φιλελεύθερη Νεολαία: Ε: 361 Οργανισμός Ψυχαγωγίας και Υγείας Παιδιού (ΟΨΥΠ): Ε: 263, 281 Παγκόσμια Εβδομάδα Νέων: Ε: 73 Παιδική μέριμνα: Ε: 320-321

Παρακρατικοί μετά την απελευθέρωση: Ε: 171-172, 183-184, 193,

199, 340, 434 Πείνα: Ε: 45, 119, 401

Περιοδικές εκδόσεις: Αλήθεια: Ε: 329 · Δεύτερα Νιάτα: Ε: 238-239

• Νέα Γενιά: Ε: 1 Πολιτειακό ζήτημα: Ε: 21, 23, 27, 29, 47, 323, 324, 470 Σακελλαρίου, Γ.: Ε: 362-366, 369, 431, 481 Σοδειά: Ε: 11α, 113, 259, 464 Στάλιν: Ε: 414

Συνδιάσκεψη, Β' Τομεακή της ΕΠΟΝ: Ε: 333 Συνέδριο, Παγκόσμιο, Σπουδαστών: Ε: 337

Συνθήματα (ποικίλα θέματα): Ε: 52-59, 62-63, 98-104, 113-114,

116, 118-119, 125, 309 Συνωμοτικά μέτρα: Ε: 9

Συσσίτια: Ε: 40, 259, 330, 335, 338, 344-345, 350, 367-370, 374,

377, 397-399, 402, 404, 406, 413, 431, 458, 477 Τάγματα ασφαλείας: Ε: 81-82, 95, 117, 126, 159, 195, 287, 327, 441 Τρομοκρατία: στην κατοχή: Ε: 201, 352, 374, 405 · μετά τα Δεκεμβριανά: Ε: 128, 131-132, 153-154, 164-168, 173, 175-177, 182, 184-186, 195, 206, 208, 219, 223 Φοιτητικά: Ε: 76, 78, 337, 380, 424, 425, 455, 481 Φυλακισμένοι: Ε: 349 «Χαφιέδικο τρίο»: Ε: 388, 389 Χριστούγεννα: Ε: 438

Σελ. 187
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/53/gif/188.gif&w=600&h=915

ΣΤ. ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

1. [χωρίς τίτλο], Όργανο του Τμηματικού Συμβουλίου Ε.Π.Ο.Ν. Πενταχώρας, φ.: 2 (25/6/1943).

2. Αγκάθι, Το, Όργανο των Ρουμελομακεδονοκρητών της Κατασκη-νωσής μας. Σατυρική εφημερίδα της κατασκήνωσης «Βυζάντιο», φ.: [-] (χ.χ. [1945;]).

Εφημερίδα τοίχου, χφ.

3. Αγροτικά Νειάτα, Όργανο του τομέα Άνω Κοπανού [νομού Ημαθείας], φ.: 2 (4/1/[19]44).

Ο. Βαρών: 69.

4. Αγροτόπαιδο, Αγροτικό δελτίο για τ' Αγροτόπαιδα της Ηπείρου. Βγαίνει κάθε 15 μέρες απ' το Γεωπονικό Τμήμα Μόρφωσης-Διαφώτισης, φ.: αναγγελία έκδοσης, 2 ([Μάιος 1944]), 3 ([Μάιος-καλοκαίρι;] 1944), 6 (-/9/1944).

Άλλοι υπότιτλοι: φ. 3 και 6: Αγροτικό δελτίο για τ' Αγροτόπαιδα της Ηπείρου. Βγαίνει κάθε μήνα από το Γεωπονικό Τμήμα της Μόρφωσης Διαφωτισμού του Συμβουλίου Περιοχής Ηπείρου της Ε.Π.Ο.Ν. ♦ Ο. Βαρών: 172.

5. Αγώνας, Όργανο του Επαρχιακού Συμβουλίου ΕΠΟΝ Σελύνου, φ.: 1 (7/5/1944).

Ο. Βαρών: 368.

6. Αγώνας, Όργανο Επαρχιακού Συμβουλίου Ε.Π.Ο.Ν. Ευρυτανίας, φ.: 3 (20/7/1943), 5 (7/12/1943), 8 (23/2/1944).

Άλλοι υπότιτλοι: φ. 5: Όργανο του Σ.Ν. Ευρυτανίας Ε.Π.Ο.Ν., φ. 8: Όργανο του Συμβουλίου Νομού ΕΠΟΝ Ευρυτανίας. ♦ Ο. Βαρών: 36.

7. Αγωνιζόμενα Νιάτα, Όργανο του Επαρχιακού Συμβουλίου Αγιάς της Ενιαίας Πανελλαδικής Οργάνωσης Νέων, φ.: 1 (25/12/1943), 2 (6/2/1944).

Ο. Βαρών: 37.

8. Αδούλωτα Νειάτα, Όργανο των Κρατουμένων Επονιτών Φυλακών Κάτω Πετραλώνων, φ.: 5 (1/9/1945), 13 (2/12/1945).

Εφημερίδα τοίχου, χφ. Άλλοι υπότιτλοι: φ. 13: Όργανο των Φυλακών Κάτω Πετραλώνων.

Σελ. 188
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/53/gif/189.gif&w=600&h=915

9. Αετόπουλα Τ', Όργανο των Αετόπουλων Θεσσαλίας, φ.: 1 (30/1/1944).

Ο. Βαρών: 174.

10. Αετός Ο, Μηνιάτικο Δελτίο, Αθήνα, φ.: 1 (Δεκέμβριος 1946). Δακτ., 12 σελ. 35x23. Δύο αντίτυπα του φύλλου.

11. Αθήναι, Έκδοση του Τμηματικού Συμβουλίου Ε.Π.Ο.Ν. Αλμυρού αφιερωμένη στους αγώνες του αθηναϊκού λαού για τη λευτεριά του, φ.: [-] (18/10/1944) Έκτακτη έκδοση.

12. Αναγένηση Η, Όργανο Επαρχιακού Συμβουλίου Ε.Π.Ο.Ν. Σητείας, φ.: 1 (Ιούνιος 1944).

Χφ. ♦ Ο. Βαρών: 179.

13. Αντιφασίστας, Όργανο του Συμβουλίου της Ενιαίας Πανελλαδικής Οργάνωσης Νέων - Ε.Π.Ο.Ν. Λέσβου, φ.: 1 (10/6/1944), 2 (26/6/1944) έκτακτη έκδοση, 3 (28/8/1944), Β' περίοδος: 6 (22/9/1944), 7 (5/10/1944), 8 (12/10/1944), 9 (26/10/1944), 10 (11/11/1944), 11(24/11/1944), 12 (29/11/1944), 14 (20/12/1944), 15 (28/12/1944), 16 (5/1/1945), Γ' περίοδος: 18 (8/6/1945).

Άλλοι υπότιτλοι: φ. 6-14, 16: Όργανο του Συμβουλίου Νομού Λέσβου της Ενιαίας Πανελλαδικής Οργάνωσης Νέων (ΕΠΟΝ), φ. 15: Όργανο του Νομαρχιακού Συμβουλίου της ΕΠΟΝ Λέσβου, φ. 18: Όργανο Ε.Π.Ο.Ν. Λέσβου. ♦ Ο. Βαρών: 182.

14. Απελευθερωτής, Όργανο της Κ.Ε. του Εθνικού Απελευθερωτικού Μετώπου (Ε.Α.Μ.), φ.: Β' περίοδος, 62 (22/10/1944) (Αντιπροσωπεία Αθήνας-Πειραιά), 83 (16/11/1944).

15. Ασκλάβωτα Νιάτα, Όργανο του Συμβουλίου Πόλης ΕΠΟΝ Καρδίτσας, φ.: 3 (5/7/[19]44).

Ο. Βαρών: 184.

16. Αυγή, Όργανο του Τμηματικού Συμβουλίου Ευξεινουπόλεως της Ενιαίας Πανελλαδικής Οργάνωσης Νέων Ε.Π.Ο.Ν., [νομός Μαγνησίας], φ.: 1 (1/12/1943).

Ο. Βαρών: 40.

17. Βδομάδα της Αθήνας, Αφιερωμένη στην πρώτη μέρα της γιορτής [Ευξεινούπολη νομού Μαγνησίας], φ.: [-] (17/10/1944) έκτακτη εφημερίδα.

Ο. Βαρών: 186.

Σελ. 189
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/53/gif/190.gif&w=600&h=915

18. Βιαννίτικα Νειάτα, Όργανο του Συμβουλίου Επαρχίας Βιάννου της Ε.Π.Ο.Ν., φ.: Β' περίοδος, 8 (8/4/1945).

Ο. Βαρών: 375.

19. Για τη Λευτεριά, Όργανο της Επιτροπής Πόλης του ΕΑΜΝ Πειραιά, φ.: 1 (25/1/1943), [-] (5/2/1943) έκτακτη έκδοση.

Δύο αντίτυπα κάθε φύλλου, πολύ φθαρμένα. ♦ Ο. Βαρών: 43.

20. Δελτίο, Εσωτερικό όργανο της Ο.Κ.Ν.Ε., φ.: 1 (Μάιος 1942).

Δακτ., 4 σελ. σπάραγμα 16x20. Δύο αντίτυπα του φύλλου.

21. Δελτίο της Επιτροπής Προπαρασκευής Πανσοσιαλιστικού Συνεδρίου Ελλάδας, [Αθήνα], φ.: 1 (15/6/1945). Έντυπο, 8 σελ., 35x24.

22. Λόξα, Εκδίδεται από την Πανελλήνιο Ένωσι Αγωνιζομένων Νέων, φ.: 2 (Απρίλιος 1942), 3 (Μάιος 1942), 7 (Ιούλιος 1942), 8/1 (Αύγουστος 1942), 9 (Αύγουστος 1942), 10 (Σεπτέμβριος 1942), 12 (Νοέμβριος 1942), 13 (Δεκέμβριος 1942).

Από το φ. 2 σώζεται μόνο σπάραγμα. Άλλοι υπότιτλοι: φ. 3, 7, 9, 10: προστίθεται: Ελληνική Ηχώ, φ. 8/1 προστίθεται: Μακεδονική Ηχώ, φ. 12, 13 προστίθεται: Σήμα ΠΕΑΝ: Ελληνική Ηχώ. ♦ Ο. Βαρών: 14.

23. Δράση, Η, Εκλαϊκευτικό - Μορφωτικό Φυλλάδιο Ν.Σ. Ε.Π.Ο.Ν.

Σερρών, φ.: 1 (13/6/1945), 2 (29/6/1945), 3 (15/7/1945), 4 (1/8/1945), 5 (19/8/1945), 6 (7/9/1945), 7 (28/9/1945).

Από το φ. 3 ο τίτλος: Επονίτικη Δράση. Άλλοι υπότιτλοι: φ. 7: Εκλαϊκευτικό Μορφωτικό φυλλάδιο του Ν. Συμβουλίου της Ε.Π.Ο.Ν. Σερρών. ♦ Ο. Βαρών: 378.

24. Εγερτήριο, [Όργανο Επαρχιακού Συμβουλίου Ε.Π.Ο.Ν. Θεσσαλίας] [Αμπελοχώρι Θεσσαλίας].

Χφ. Σπάραγμα, μόνο η 2η σελίδα. ♦ Ο. Βαρών: 49.

25. Εγερτήριο, Όργανο Επαρχιακού Συμβουλίου Ε.Π.Ο.Ν. Αιγιαλείας, φ.: 1 (23/9/1943).

Ο. Βαρών: 48.

26. Εθνική Πρωτοπορεία, Όργανο Ομάδας Πρωτοπόρων Νέων Ελλήνων, [χ.τ.], φ.: [-] (Απρίλιος 1942).

Δακτ., φθαρμένη 2 σελ., 34x22.

27. Εκπαιδευτικά Νέα, Μηνιάτικο Όργανο των Εκπαιδευτικών

Σελ. 190
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/53/gif/191.gif&w=600&h=915

Νομού Έβρου, [Αλεξανδρούπολη], φ.: Β' περίοδος, 2-3 (Δεκέμβριος-Ιανουάριος/[1944-1945]). Έντυπο, 4 σελ., 34x25.

28. Ελεύθερα Νιάτα, [Νεάπολη Εξαρχείων, Αθήνα], [1945].

Απευθύνεται σε παιδιά. Σπάραγμα, δακτυλογραφημένο, σώζονται 2 σελ. 35x22,5.

29. Ελεύθερες Νέες, Όργανο της Ε.Π.Ο.Ν. θηλέων Αγ. Νικολάου, φ.: 2 (Μάρτιος 1944).

Ο. Βαρών: 191.

30. Ελεύθερη Ελληνική Ψυχή, φ.: 3 (1/1/1942), 9 (1[4]/4/1942), 10 (13/4/1942), 13 (1/7/1942), 18 (15/8/1942), 21 (1/10/1942), έτος Β': 30 (Αύγουστος 1943).

Άλλοι υπότιτλοι: φ. 13, 18, 21: Εκδίδεται από τη Σπίθα, φ. 30: Όργανον της Σπίθας. ♦ Ο. Βαρών: 52.

31. Ελεύθερη Κρητηκοπούλα, Όργανο του Γυναικείου Τμήματος του Σ.Π.Κ. της Ενιαίας Πάνελ. Οργ. Νέων (ΕΠΟΝ), [Χανιά], φ.: 2 (Νοέμβριος 1943), 4 (25/3/1944).

Άλλοι υπότιτλοι: Όργανο του Γυναικείου Τμήματος του Σ.Π.Κ. της Ε.Π.Ο.Ν. Ο. Βαρών: 54.

32. Ελεύθερη Νειότη, Όργανο Ε.Π.Ο.Ν. Ιεράπετρας, φ.: 3 (Μάρτιος 1944), 4 (Απρίλιος 1944), 8 (Σεπτέμβριος 1944). Άλλοι υπότιτλοι: φ. 8: Όργανο Β' Π.Σ. ΕΠΟΝ Λασηθίου. Το φ. 4 χειρόγραφο. ♦ Ο. Βαρών: 192.

33. Ελεύθερη Σκέψη, Κυκλοφορεί κάθε Δεκαπενθήμερον σαν όργανον εκφράσεως της ελεύθερης φοιτητικής φωνής και σαν όργανο ενότητος των Εθνικών μας πόθων, φ.: 1 (1/1/1942), 4 (15/2/1942).

Δακτ., το φ. 1: 3 σελ., το φ. 4: 4 σελ., 33x22. Το φ. 1 σε φωτοαντίγραφο.

34. Ελεύθερη Τέχνη, Θέατρο - Κινηματογράφος - Μουσική Χορός, φ.: 2 (16/5/1945).

Έντυπο, 12 σελ., 29x21,5.

35. Ελευθερία, Όργανον της Ε.Π.Ο.Ν. Αγίου Νικολάου, [ν. Λασηθίου], φ.: 1 (1/12/1943), 4 (Φεβρουάριος 1944), 5 (25/3/1944) έκδοση πανηγυρική, 7 (Ιούνιος 1944).

Τα. φ. 1 και 4 χφ. Άλλοι υπότιτλοι: φ. 4: Όργανο Ε.Π.Ο.Ν. Επαρχιακού Αγ. Νικολάου, φ. 5: Όργανο Ε.Π.Ο.Ν. Αγίου Νικολάου, φ. 7: Όργανο του Γ' Επαρχ. Συμβ. Νομού Λασηθίου. ♦ Ο. Βαρών: 55.

Σελ. 191
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Αρχείο του Κεντρικού Συμβουλίου της ΕΠΟΝ
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 172
  

  Δ. ΠΟΙΚΙΛΑ

  Μαθήματα

  1. Μάθημα 3ο. Εθνικισμός και Διεθνισμός, Ενιαία Πανελλαδική Οργάνωση Νέων (ΕΠΟΝ), Τμήμα Μόρφωσης και Διαφωτισμού Κ.Σ., [χ.χ.].

  Δακτ. 7 φ.

  2. Ο 2ος βαθμός της Παιδείας. «Μέση Παιδεία» Ηλικία 1518 χρονών, [χ.χ.].

  Δακτ. 14 φ.

  3. Μάθημα 1ο. Οι σκοποί και τα βασικά στοιχεία της οργανωτικής μας πολιτικής, [1943], Ενιαία Πανελλαδική Οργάνωση Νέων ΕΠΟΝ, Τμήμα Διαφώτισης και Μόρφωσης Κ.Σ. Δακτ. 6 φ. ♦ Ανταίος, Β', 243.

  4. Μάθημα 2ο. Η Οργανωτική συγκρότηση της ΕΠΟΝ, [χ.χ.], Ενιαία Πανελλαδική Οργάνωση Νέων (ΕΠΟΝ), Τμήμα Μόρφωσης και Διαφωτισμού Κ.Σ.

  Δακτ. 7 φ.

  5. Μάθημα 3ο. Η ομάδα βασική οργανωτική μονάδα της ΕΠΟΝ, [χ.χ.].

  Δακτ. 6 φ.

  6. Μάθημα 4ο. Ο ρόλος των συνεργείων μέσα στην ομάδα,

  Ιχ·χ·1

  Δακτ. 3 φ.

  7. Μάθημα 5ο. Το πρόβλημα των στελεχών, [χ.χ.], Ενιαία Πανελλαδική Οργάνωση Νέων ΕΠΟΝ, Τμήμα Μόρφωσης και Διαφωτισμού Κ.Σ.

  Δακτ. 8 φ. ♦ Ανταίος, Β', 253-255.

  8. Μάθημα 6ο. Η σημασία της Μόρφωσης και του Διαφωτισμού, [χ.χ.].

  Δακτ. 4 φ.

  9. Μάθημα 7ο. Ο τύπος της ΕΠΟΝ, [χ.χ.], Ενιαία Πανελλαδική Οργάνωση Νέων (ΕΠΟΝ), Τμήμα Μόρφωσης και Διαφωτισμού Κ.Σ.

  Δακτ. 5 φ.