Συγγραφέας:Δημητρόπουλος, Δημήτρης
 
Ολυμπίτου, Ευδοκία
 
Τίτλος:Αρχείο του Κεντρικού Συμβουλίου της ΕΠΟΝ
 
Υπότιτλος:Συλλογή Αρχείων Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας. Κατάλογοι και ευρετήρια
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:35
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:2000
 
Σελίδες:263
 
Αριθμός τόμων:1 τόμος
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Νεανικές οργανώσεις
 
Τοπική κάλυψη:Ελλάδα
 
Χρονική κάλυψη:1943-1945
 
Περίληψη:Το βιβλίο αυτό αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για τη μελέτη της ΕΠΟΝ, καθώς παρουσιάζει, με τη μορφή αναλυτικού καταλόγου, ταξινομημένο το Αρχείο του Κεντρικού Συμβουλίου της οργάνωσης, το οποίο, μετά από μακρόχρονες περιπέτειες, φυλάσσεται σήμερα στα Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας (Α.Σ.Κ.Ι.).
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 11.95 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 60-79 από: 266
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/53/gif/60.gif&w=600&h=915

ο αριθμός των τρικ (97 έγγραφα ή το 1/5 του συνόλου των προκηρύξεων).76 Σημειώνεται ότι η διάκριση μεταξύ τρικ και προκηρύξεων δεν είναι πάντοτε σαφής, γι' αυτό και δεν δημιουργήθηκε χωριστή κατηγορία στην ταξινόμηση του Αρχείου. Ως τρικ πάντως θεωρήθηκαν μικρά κομματάκια χαρτί που περιέχουν ολιγόλογα συνθήματα ή φύλλα χαρτιού με πολλά συνθήματα αυτού του τύπου που αποτελούσαν μήτρες για την αναπαραγωγή τους.

ε) Περιοδικές εκδόσεις

Η ενότητα (ΣΤ) του Αρχείου του Κ.Σ. της ΕΠΟΝ περιλαμβάνει 204 τίτλους εφημερίδων και άλλων περιοδικών εκδόσεων. Βασικό κριτήριο για την ένταξη κάποιου εντύπου ή χειρογράφου στην ενότητα αυτή ήταν η ένδειξη ότι αποτελούσε περιοδική έκδοση ή τουλάχιστον ότι είχε την πρόθεση να αποτελέσει, η αναγραφή δηλαδή αριθμού φύλλου και δευτερευόντως η αναγγελία της περιοδικότητας της έκδοσής του.77 Στο Αρχείο περιλαμβάνονται επίσης 16 χειρόγραφες εφημερίδες τοίχου που είχαν αναρτηθεί σε φυλακές και κατασκηνώσεις.78 Οι τελευταίες αυτές εφημερίδες έχουν ιδιόμορφα χαρακτηριστικά, που προσδιορίζονται από τις ιδιαίτερες συνθήκες κάτω από τις οποίες παράχθηκαν, τον προορισμό και την αναγνωσιμότητά τους, η οποία περιορίζεται στα όρια του χώρου έκδοσής τους.79

76. Ως τρικ έχουμε θεωρήσει τα ακόλουθα έγγραφα του Αρχείου: Ε: 6-7, 12-13, 17-25, 33-39, 66-69, 139-142, 149-151, 154-162, 166-170, 174-186,

200, 204, 250, 284, 306, 316, 324, 341-342, 344-345, 347-349, 351-358, 376,397-399,414-415,417,431α, 434,439-440,443-444,464-465,470-471.

77. Η πλειονότητα των περιοδικών εκδόσεων του Αρχείου του Κ.Σ. της ΕΠΟΝ είναι δακτυλόγραφες ή έντυπες. Χειρόγραφες είναι οι ακόλουθες: ΣΤ: 2, 8, 12, 24, 82-83, 85, 97, 99-100, 109-110, 113-115, 152, 185-187, 200-

201, 205-206, 209-210, 218, όπως επίσης και ορισμένα από τα μεμονωμένα τεύχη άλλων περιοδικών εκδόσεων.

78. Εφημερίδες τοίχου είναι οι ακόλουθες περιοδικές εκδόσεις του Αρχείου: ΣΤ: 2, 8, 82-83, 85, 97, 99-100, 152, 185-187, 200-201, 210, 216.

79. Για τις εφημερίδες τοίχου του Αρχείου του Κ.Σ. της ΕΠΟΝ βλ. Ευδοκία Ολυμπίτου, «Για τις εφημερίδες τοίχου των φυλακών και των κατασκηνώσεων από το Αρχείο του Κεντρικού Συμβουλίου της ΕΠΟΝ», π. Αρχειοτάξιο, τχ. 1, 1999, σ. 38-42.

Σελ. 60
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/53/gif/61.gif&w=600&h=915

Το Αρχείο περιλαμβάνει περιοδικές εκδόσεις της χρονικής περιόδου 1942-1946, και αποτελείται, όπως είναι φυσικό, κατά βάση από έντυπα που έχουν εκδώσει οι κατά τόπους οργανώσεις της ΕΠΟΝ. Τα έντυπα αυτά -εκτός των εφημερίδων τοίχου- είναι 173, δηλαδή το 88% του συνόλου των νεανικών εντύπων του Αρχείου. Ο μεγάλος αριθμός των περιοδικών αυτών εκδόσεων απεικονίζει την πολιτική της ΕΠΟΝ, που προέκρινε την έκδοση τοπικών εφημερίδων ως μέσου ενημέρωσης και διάδοσης της δράσης και των θέσεων της οργάνωσης. Είναι χαρακτηριστικά όσα αναφέρονται σε «μάθημα» του Τμήματος Μόρφωσης και Διαφωτισμού του Κ.Σ. της ΕΠΟΝ, όπου ο τύπος χαρακτηρίζεται ως «ο ομαδικός διαφωτιστής», «ο καλύτερος οργανωτής» και «ο καλύτερος καθοδηγητής» του αγώνα της νεολαίας.80

Η κυριαρχία αυτή των Επονίτικων εντύπων, που παρατηρείται στο Αρχείο της οργάνωσης, δεν απέχει πολύ από τη γενικότερη εικόνα για την παραγωγή περιοδικών εκδόσεων που έχουμε για την εποχή αυτή. Μετρήσεις που έχουν γίνει υπολογίζουν τη συμμετοχή των περιοδικών και εφημερίδων που εκδόθηκαν από

την ΕΠΟΝ στο 66% του συνόλου της εκδοτικής παραγωγής νεα

νικών έντυπων της εποχής.81

Τα υπόλοιπα περιοδικά και εφημερίδες έχουν εκδοθεί από άλλες νεανικές οργανώσεις ή αποτελούν συλλογικές προσπάθειες με άξονα κάποια συγκεκριμένα θέματα (φοιτητικά, πολιτιστικά, εργατικά κλπ.). Οι οργανώσεις αυτές εκπροσωπούνται με ένα τίτλο η καθεμία - με εξαίρεση την ΟΚΝΕ, στην εκδοτική δραστηριότητα της οποίας ανήκουν έξι περιοδικές εκδόσεις, δεν φέρουν όλες όμως την υπογραφή της, καθώς κάποιες εκδίδονται από κατά τόπους οργανώσεις, παραρτήματα της Ομοσπονδίας, όπως την Κομμουνιστική Νεολαία Αθήνας, την Κομμουνιστική Νεολαία Πειραιά κ.ά. Στο Αρχείο περιλαμβάνονται επίσης επτά περιοδικές

80. Βλ. Αρχείο Κ.Σ. της ΕΠΟΝ, Δ9 με τίτλο «Μάθημα 7ο. Ο τύπος της ΕΠΟΝ», όπου και κατευθύνσεις για το περιεχόμενο και τη μορφή των Επονίτικων εντύπων και επισημάνσεις για το γενικότερο ρόλο του τύπου.

81. Βλ. Οντέτ Βαρών, Ελληνικός νεανικός τύπος (1941-1945), τ. 1, Αθήνα, εκδ. Ι.Α.Ε.Ν., 1987, σ. πη'.

Σελ. 61
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/53/gif/62.gif&w=600&h=915

εκδόσεις που δεν είναι νεανικές, ενώ ορισμένες από τις εφημερίδες και τα περιοδικά του Αρχείου απευθύνονται σε ειδικό κοινό (παιδιά, γυναίκες).82

ΠΙΝΑΚΑΣ IV

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΑ ΤΟΠΟ ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΤΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΟΥ Κ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΟΝ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΕΠΟΝ Άλλες οργανώσεις Διάφορα Σύνολο

Αθήνα - Πειραιάς

12

Επτάνησα

Ήπειρος

Θεσσαλία

Θράκη

Κρήτη

Κύπρος

Μακεδονία

Νησιά Β.Α. Αιγαίου

Πελοπόννησος

Στερεά Ελλάδα - Εύβοια

Άγνωστος τόπος

4 7

69*

3

15**

13 2

29*** 16***** 2

ΟΚΝΕ 6 ΕΑΜΝ 1 ΕΑΜΜ 1 Λεύτερη Νέα 1 ΔΕΝ 1 ΕΑΣ 1 ΠΕΑΝ 1 Σπίθα 1

29

Πρόσκοποι 1 AON 1 ΜΕΕΦ 1

Πρωτοπόροι Νέοι 1 2 ΠΕΕΑ 1 ΕΑΜ 1 ΚΚΕ 1

4 7

69 4 16 1

17 2 30 17

ΣΥΝΟΛΟ

173

20

11 204

82. Περιοδικές εκδόσεις για τις γυναίκες είναι οι: ΣΤ: 29, 31, 70, 208 και για τα παιδιά/αετόπουλα οι: ΣΤ: 2, 9-10, 28, 83, 109, 138, 181.

Σελ. 62
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/53/gif/63.gif&w=600&h=915

Σημειώσεις

*: ένα έντυπο εκδίδεται αρχικά ως όργανο του Ιερού Λόχου. **: ένα έντυπο εκδίδεται αρχικά ως όργανο της Κ.Ν. και μετά της ΕΠΟΝ. ***: ένα έντυπο εκδίδεται αρχικά ως όργανο της ΠΟΕΝ. ****: εκδίδεται από την Οργάνωση Κοριτσιών Αχαίας. *****: ένα έντυπο εκδίδεται αρχικά ως όργανο της ΕΝΑΡ.

Η κατανομή των περιοδικών εκδόσεων του Αρχείου κατά οργάνωση και τόπο έκδοσης παρουσιάζεται αναλυτικά στον πίνακα IV. Η κατανομή με βάση τον τόπο έκδοσης δεν είναι ομοιόμορφη στις διάφορες περιοχές της χώρας, γεγονός που, όπως αναφέραμε, διαπιστώνεται και στο υλικό άλλων ενοτήτων του Αρχείου. Τη μεγαλύτερη εκπροσώπηση έχει η περιοχή της Θεσσαλίας (69 έντυπα), ακολουθούν η Πελοπόννησος (30), η Αθήνα (28), και έπονται η Στερεά Ελλάδα (17) και η Μακεδονία (17). Αντίθετα από περιοχές, όπως η Ήπειρος, η Θράκη ή τα Επτάνησα, διασώζεται μικρός αριθμός εντύπων, ενώ άλλες, όπως οι Κυκλάδες ή τα Δωδεκάνησα, απουσιάζουν από το Αρχείο.

Μια συγκριτική εικόνα της κατανομής ανά τόπο έκδοσης των περιοδικών εκδόσεων που περιλαμβάνονται στο Αρχείο, με εκείνες που έχουν εντοπιστεί από άλλες πηγές και αφορούν το σύνολο των ελληνόγλωσσων νεανικών εντύπων, όπως αυτά έχουν αποδελτιωθεί στον κατάλογο της Οντέτ Βαρών, παρουσιάζεται στον Πίνακα V. (Στον πίνακα έχουν περιληφθεί μόνο οι νεανικές περιοδικές εκδόσεις του Αρχείου του Κ.Σ. της ΕΠΟΝ).83

83. Τα αριθμητικά δεδομένα του καταλόγου της Οντέτ Βαρών προέρχονται από επεξεργασία των στοιχείων της παραπάνω μελέτης της, πίνακας 3, σ. πη'-πθ'.

Σελ. 63
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/53/gif/64.gif&w=600&h=915

ΠΙΝΑΚΑΣ V

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΑ ΤΟΠΟ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΟΥ Κ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΟΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΤΗΣ ΟΝΤΕΤ ΒΑΡΩΝ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ Αρχείο Κ.Σ. ΕΠΟΝ % Κατάλογος %

ΠΕΡΙΟΧΕΣ Αρχείο Κ.Σ. ΕΠΟΝ % Κατάλογος %

0. Βαρών

Αθήνα - Πειραιάς

25

12,7

105

27,3

Επτάνησα

4

2,0

5

1,3

Ήπειρος

7

3,6

8

2,1

Θεσσαλία

69

35,1

89

23,1

Θράκη

4

2,0

4

1,1

Κρήτη

16

8,2

23

6,0

Μακεδονία

17

8,6

68

17,7

Νησιά Β.Α. Αιγαίου

2

1,0

4

1,1

Πελοπόννησος

30

15,2

35

9,1

Στερεά Ελλάδα - Εύβοια

17

8,6

24

6,3

Ασαφής τόπος έκδοσης

5

2,5

9

2,3

Αίγυπτος

9

2,3

Γερμανία

1

0,3

Κύπρος

1

0,5

ΣΥΝΟΛΟ

197

100,0

384

100,0

— Η παρουσία εντύπων από την Αθήνα στο Αρχείο του Κ.Σ. είναι ισχνή. Αν και έχουν εντοπιστεί 105 τίτλοι νεανικών εντύπων που έχουν εκδοθεί στην Αθήνα, στο Αρχείο υπάρχουν μόνο 25. Η χαμηλή αυτή εκπροσώπηση έχει μάλλον σχέση με τις γενικότερες ελλείψεις που παρουσιάζει το Επονίτικο υλικό της Αθήνας που έχει διασωθεί στο Αρχείο, αλλά και με το γεγονός ότι στην Αθήνα εκδιδόταν πληθώρα νεανικών εντύπων που δεν σχετίζονταν με την ΕΠΟΝ και γενικότερα με το αντιστασιακό κίνημα, έντυπα δηλαδή που δεν θα είχαν λόγο να βρίσκονται στο Αρχείο.

- Σημαντικός είναι ο αριθμός περιοδικών και εφημερίδων του Αρχείου που έχουν εκδοθεί στη Θεσσαλία. Η έντονη εκδοτική δρα-

Σελ. 64
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/53/gif/65.gif&w=600&h=915

δραστηριότητα της περιοχής είναι αντίστοιχη με την εικόνα που έχουμε και για το σύνολο των νεανικών εντύπων.84 Συμβαδίζει επίσης με την ανάπτυξη της ΕΠΟΝ στην περιοχή αλλά και με τις οικονομικές και εκδοτικές δυνατότητες του αντιστασιακού κινήματος στη Θεσσαλία. Είναι χαρακτηριστικό, όπως φαίνεται και στο ευρετήριο που ακολουθεί, ότι σε μικρές κωμοπόλεις της Θεσσαλίας εντοπίζονται τρεις-τέσσερις διαφορετικοί τίτλοι Επονίτικων εντύπων, ενώ τοπικές οργανώσεις της ΕΠΟΝ που έχουν την έδρα τους ακόμη και σε μικρά θεσσαλικά χωριά έχουν το δικό τους έντυπο.

- Σημαντικές φαίνεται ότι είναι οι απώλειες του Αρχείου του Κ.Σ. σε έντυπα από τη Μακεδονία. Πράγματι, ενώ είναι γνωστοί 68 τίτλοι νεανικών εκδόσεων από αυτή την περιοχή, στο Αρχείο διασώζονται μόνο 16. Δυστυχώς φαίνεται ότι οι απώλειες εδώ είναι σημαντικές και δεν αφορούν μόνο το Αρχείο του Κ.Σ., διότι τα περισσότερα από τα έντυπα του καταλόγου της Οντέτ Βαρών γι' αυτή την περιοχή, όπως σημειώνει η ίδια, δεν έχουν καταγραφεί μετά από αυτοψία αλλά από τις δημοσιευμένες στο βιβλίο του Π. Ανταίου εκθέσεις δράσης της Μακεδονίας.85 Ο εντοπισμός φύλλων των νεανικών εντύπων της περιοχής παραμένει ένα από τα ζητούμενα της έρευνας.

- Αντίθετα από άλλες περιοχές, όπως την Πελοπόννησο και τη Στερεά Ελλάδα, το Αρχείο περιλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος των γνωστών και από άλλες πηγές εντύπων, ενώ από περιοχές, όπως τα Επτάνησα, τη Θράκη ή την Ήπειρο, σχεδόν το σύνολο τους.

- Η πλειονότητα των περιοδικών εκδόσεων που περιλαμβάνονται στο Αρχείο του Κ.Σ. αρχίζουν ή συνεχίζουν την έκδοσή τους κατά το 1944. Συγκεκριμένα, από τα περιοδικά ή τις εφημερίδες του Αρχείου, 2 τίτλοι χρονολογούνται κατά το 1941, 16 το 1942, 67 το 1943, 126 το 1944. Η βαθμιδωτή αυτή αύξηση της εκδο-

84. Η περιοχή εμφανίζει τη μεγαλύτερη πυκνότητα εκδόσεων. Βλ. Οντέτ Βαρών, Ελληνικός, ό.π., τ. 1, σ. νστ'.

85. Βλ. συγκριτικά Π. Ανταίος, Συμβολή, ό.π., τ. Β', σ. 451-453 και Οντέτ Βαρών, Ελληνικός, ό.π., σ. 197, 311 κλπ.

Σελ. 65
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/53/gif/66.gif&w=600&h=915

εκδοτικής δραστηριότητας και η κορύφωση στα 1944 αντιστοιχεί με την οργανωτική πορεία και της ίδιας της ΕΠΟΝ. Επίσης στο Αρχείο περιέχονται και ορισμένοι μεταγενέστεροι τίτλοι -23 του 1945, 2 του 1946, ενώ σε άλλους δύο είναι ασαφής η χρονολογία έκδοσης- πρόκειται όμως πλέον για χρόνια που το υλικό του Αρχείου του Κ.Σ. είναι περιορισμένο και πολύ αποσπασματικό.

4. Ταξινομικό δένδρο

Α. Κεντρικό Συμβούλιο και Τοπικές Οργανώσεις ΕΠΟΝ: 1-446

Έγγραφα του Κ.Σ.: 1-33.

• Εκθέσεις: 1-2, 1943.

• Οικονομικές καταστάσεις: 3-9, από 5/9/1943 έως 7/9/1944.

• Ποικίλα: 10-12, 30/3/1944, Ιανουάριος 1946.

• Επιστολές: 13-25, από 23/10/1943 έως 17/11/1944 και τρεις χωρίς χρονολογία.

• Παγκόσμιο Συμβούλιο Νέων: 26-33, από 14/10/1944 έως 13/9/1945.

ΕΠΟΝ Αθήνας: 34-91.

• Εκθέσεις: 34-37, από 31/8/1943 έως το Σεπτέμβριο 1944.

• Οργανωτικές καταστάσεις: 38-48, από τον Οκτώβριο έως το Δεκέμβριο 1944 και δύο χ.χ.

• Ποικίλα: 49-84, από 28/12/1943 έως 21/3/1946 και 12 χ.χ.

• Επιστολές: 85-91, από 6/5/1944 έως 7/9/1944 και δύο χ.χ.

ΕΠΟΝ Πειραιά·. 92-113.

• Εκθέσεις Δράσης: 92-99, από το Μάρτιο 1943 έως τον Αύγουστο

1944 και δύο χ.χ.

• Οργανωτικές καταστάσεις: 100-105, από τον Αύγουστο 1943 έως 10/9/1944.

• Ποικίλα έγγραφα: 106-113, από 1/5/1944 έως 10/9/1944. ΕΠΟΝ Ηπείρου. 114-158.

• Εκθέσεις Δράσης: 114-123, από 22/1/1944 έως τις αρχές 1945.

Σελ. 66
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/53/gif/67.gif&w=600&h=915

• Οργανωτικές καταστάσεις: 124-142, από 23/2/1944 έως 12/1/1944 και δέκα χ.χ.

• Ποικίλα: 143-152, από 12/6/1944 έως 22/10/1944 και τρία χ.χ.

• Επιστολές: 153-158, από 5/5/1944 έως 9/11/1944 και μία χ.χ.

ΕΠΟΝ Θεσσαλίας: 159-191.

• Εκθέσεις Δράσης: 159-164, από 23/2/1944 έως το 1945.

• Οργανωτικές καταστάσεις: 165, Ιούλιος [1944].

• Ποικίλα: 166-171, από Ιούνιο 1944 έως 25/9/1944 και δύο χ.χ.

• Επιστολές: 172-191, από 20/5/1944 έως 20/12/1944 και τέσσερις χ.χ.

ΕΠΟΝ Κρήτης: 192-215.

• Εισηγήσεις, αποφάσεις κ.ά.: 192-197, από 5/12/1943 έως 16/4/1945 και μία χ.χ.

• Εγκύκλιοι 198-201, από 24/11/1944 έως 15/1/1945.

• Ποικίλα: 202-205, 18/10/1944, 24/10/1944 και δύο χ.χ.

• Επιστολές: 206-215, από 20/4/1944 έως 5/3/1945.

ΕΠΟΝ Κυκλάδων: 216.

• Έκθεση: 216, [1944],

ΕΠΟΝ Λέσβου: 217-221.

• Επιστολές: 217-221, από 31/10/44 έως [1945],

ΕΠΟΝ Μακεδονίας - Θράκης: 222-274.

• Εκθέσεις 222-232, από 15/2/1944 έως το 1945.

• Οργανωτικές καταστάσεις: 233-245, από 23/2/1944 έως 15/12/1944 και δύο χ.χ.

• Εγκύκλιοι: 246-251, από 28/7/1944 έως 10/10/1944 και μία χ.χ.

• Ποικίλα: 252-257, από 20/6/1944 έως 10/12/1944.

• Επιστολές: 258-272, από 18/10/1943 έως 13/10/1944 και μία χ.χ.

ΕΠΟΝ Πελοποννήσου: 273-386.

• Εκθέσεις: 273-287, από το Φεβρουάριο 1944 έως το 1945 και δύο

χ.χ.

• Οργανωτικές καταστάσεις: 288-310, μεταξύ Σεπτεμβρίου 1943 και Φεβρουαρίου 1945.

Σελ. 67
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/53/gif/68.gif&w=600&h=915

• Εγκύκλιοι: 311-340, από 28/3/1944 έως 15/6/1944 και 11 χ.χ.

• Ποικίλα: 341-370, από 3/3/1944 έως 20/8/1944 και 13 χ.χ.

• Επιστολές: 371-386, από 21/3/1944 έως 30/11/1944 και μία χ.χ.

ΕΠΟΝ Στερεάς Ελλάδας: 387-466.

• Εκθέσεις: 387-402, από το Φεβρουάριο 1944 έως 13/11/1944 και τρεις χ.χ.

• Οργανωτικές καταστάσεις: 403-424, από τον Αύγουστο 1943 έως το Δεκέμβριο 1944 και τρεις χ.χ.

• Εγκύκλιοι: 425-431 από 3/7/1944 έως 4/7/1944 και τέσσερις χ.χ.

• Αποφάσεις: 432-433, του Αυγούστου 1944, και της 21/9/1944.

• Εισηγήσεις: 434-436, 16/6/1944 έως 28/9/1944.

• Ποικίλα: 437-447, από τον Αύγουστο 1944 έως τις αρχές του 1945 και πέντε χ.χ.

• Επιστολές: 448-466, από 20/8/1943 έως 15/6/1945 και μία χ.χ.

Β. Ένοπλα Σώματα ΕΛΑΣ-ΕΠΟΝ: 1-408

Γενικό Στρατηγείο ΕΛΑΣ-ΕΠΟΝ: 1-127.

• Εκθέσεις Δράσης: 1-11, από 1/7/1943 έως 6/10/1944 και μία χ.χ.

• Οργανωτικές καταστάσεις: 12-13, 6/10/1944 και μία χ.χ.

• Διαταγές: 14-27, από 23/11/1943 έως 13/6/1944.

• Ποικίλα έγγραφα: 28-37, από 29/11/1943 έως 3/8/1944 και έξι χ.χ.

• Επιστολές: 38-127, από 15/6/1943 έως 12/12/1945 και τέσσερις

χ·χ·

I Μεραρχία Θεσσαλίας: 128-163.

• Εκθέσεις δράσης: 128-157, από 4/1/1944 έως 22/7/1945 και δύο χ.χ.

• Ποικίλα: 158, 10/12/1944.

• Επιστολές: 159-163, από 16/4/1944 έως 12/10/1944 και μία χ.χ.

II Μεραρχία Στερεάς Ελλάδας'. 164-169.

• Εκθέσεις δράσης: 164-165, από 11/5/1944 έως τον Οκτώβριο 1944.

Σελ. 68
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/53/gif/69.gif&w=600&h=915

• Ποικίλα: 166 [Μάιος 1944],

• Επιστολές: 167-169, από 12/9/1944 έως 26/11/1944.

III Μεραρχία Πελοποννήσου: 170-189.

• Εκθέσεις δράσης: 170-173, 175, από το Μάιο 1943 έως 15/6/1944 και δύο χ.χ.

• Οργανωτικές καταστάσεις: 174, χ.χ.

• Διαταγές: 176-179, από 16/31944 έως 27/6/1944.

• Ποικίλα: 180-181, 25/7/1944 και μία χ.χ.

• Επιστολές: 182-189, από 19/7/1943 έως 11/7/1944.

VI Μεραρχία Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης: 190-193.

• Οργανωτικές καταστάσεις: 190, 16/11/1944.

• Επιστολές: 191-193, 15/12/1944 και μία χ.χ.

VIII Μεραρχία Ηπείρου: 194-243.

• Εκθέσεις δράσης: 194-215, από 18/11/1943 έως 1/11/1944 και

πέντε χ.χ.

• Διαταγές: 216, 13/10/1944.

• Ποικίλα: 217-219, 20/10/1944, 1/11/1944 και ένα χ.χ.

• Επιστολές: 220-243, από 17/9/1943-12/5/1945 και τέσσερις χ.χ.

IX Μεραρχία Δυτικής Μακεδονίας: 244-288.

• Εκθέσεις δράσης: 244-272, από 1/11/1943 έως το Νοέμβριο 1944 και τέσσερις χ.χ.

• Ποικίλα: 273-274, 7/12/1943 και 5/11/1944.

• Επιστολές: 275-288, από 28/9/1943 έως 28/12/1944 και μία χ.χ.

Χ Μεραρχία Κεντρικής Μακεδονίας: 289-320.

• Εκθέσεις δράσης: 289-302, από 24/11/1943 έως τον 29/8/1944 και μία χ.χ.

• Ποικίλα: 303, 6/10/1944.

• Επιστολές: 304-320, από 22/11/1943 έως 13/9/1944 και δύο χ.χ. XI Μεραρχία Μακεδονίας: 321-328.

• Εκθέσεις δράσης: 321-325, από το Σεπτέμβριο 1944 έως 8/2/1945.

• Επιστολές: 326-328, από 17/1/1944 έως 8/1/1945.

Σελ. 69
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/53/gif/70.gif&w=600&h=915

XIII Μεραρχία Ρούμελης: 329-395.

• Εκθέσεις δράσης: 329-361, από 29/5/1943 έως 22/2/1945 και 17

χ.χ.

• Οργανωτικές καταστάσεις: 362, Σεπτέμβριος 1943.

• Ποικίλα: 363-371, από 15/5/1943 έως 25/9/1944 και δύο χ.χ.

• Επιστολές: 372-395, από 23/8/1943 έως 12/10/1944 και τέσσερις

χ·χ·

ΛΤ7 Μεραρχία Ανατολικής Θεσσαλίας: 396-400.

• Εκθέσεις δράσης: 396, Φεβρουάριος 1944.

• Επιστολές: 397-400, από 28/12/1943 έως 28/3/1944.

Διάφορα: 401-408

• Επιστολές διαφόρων: 401-408, από 30/7/1943 έως 17/4/1945 και μία χ.χ.

Γ. Άλλες Οργανώσεις (εκτός της ΕΠΟΝ): 1-53

ΕΑΜ: 1-6, από 23/10/1944 έως 25/12/1944 και ένα χ.χ. ΕΛΜΝ: 7-11, του 1942 και δύο χ.χ. Εθνική Αλληλλεγγύη: 12, χ.χ.

Ένωσις υπέρ των ελευθεριών του ανθρώπου και του πολίτου:

13, 1936 [εξώφυλλο εντύπου]. Ε.Ο.Ε.: 14, χ.χ. Ιερός Λόχος: 15, χ.χ. Λεύτερη Νέα: 16-17α, χ.χ. ΟΚΝΕ: 18-46, του 1942 και δέκα χ.χ. Οργανισμός Τμήματος Εφήβων Ε.Ο.Χ.Α.: 47, 14/10/1942. Σ.Ε.Π.Ε.: 48-53, από 28/7/1942 έως 14/12/1942.

Δ. Ποικίλα: 1-108

Μαθήματα (Τμήμα Μόρφωσης και Διαφωτισμού του Κ.Σ.

της ΕΠΟΝ): 1-17, 12/8/1943, και 16 χ.χ. Διάφορα της ΕΠΟΝ χωρίς ένδειξη εκδότη: 18-27, 1943-1945 και έξι χ.χ.

Σελ. 70
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/53/gif/71.gif&w=600&h=915

Πολιτιστικά: 28-30, 11/3/1945 και δύο χ.χ. Ποιήματα: 31α-31μζ, χ.χ. Αθλητικά: 32, χ.χ.

Κείμενα για τηλεβόες: 33-40, από το καλοκαίρι 1944 έως

19/12/1944 και δύο χ.χ. Πανεπιστημιακά: 41-69, από 18/9/1942 έως 22/10/1944 και

τρία χ.χ. Αετόπουλα: 70-75, χ.χ.

Ποικίλα: 76-83δ, από Αύγουστο 1944 έως Δεκέμβριο 1944 και

τέσσερα χ.χ. Αφίσες: 84-87, 24/4/1944 και τρεις χ.χ. Έντυπα φυλλάδια της ΕΠΟΝ: 88-113, από Αύγουστο 1943 έως Απρίλιο 1945 και εννέα χ.χ.

Ε. Προκηρύξεις: 1-486 Οργανώσεις της ΕΠΟΝ: 1-343.

Οργανώσεις νέων που μετείχαν στη δημιουργία της ΕΠΟΝ: 344-422.

Άλλες οργανώσεις νέων: 423-430. Άλλες οργανώσεις: 431-450. Διάφορα: 451-486.

ΣΤ. Περιοδικές εκδόσεις: 1-220

Εφημερίδες / περιοδικά - Εφημερίδες τοίχου: 1-220

Σελ. 71
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/53/gif/72.gif&w=600&h=915

5. Αρκτικόλεξα - Συντομογραφίες Α.Ο.Ν.: Ανορθωτική Οργάνωση Νεολαίας

Α.Σ.Ο.Ε.Ε: Ανωτάτη Σχολή Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών

Α.Σ.Κ.Τ.: Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών

Γ.Σ.: Γενικό Στρατηγείο

Δ.Ε.Ν.: Δημοκρατική Ένωση Νέων

Ε.Α.: Εθνική Αλληλεγγύη

Ε.Α.Μ.: Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο

Ε.A.M.Μ.: Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο Μαθητών

Ε.Α.Μ.Ν.: Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο Νέων

Ε.Ε.Ο.Μ.: Ενιαία Εθνικοαπελευθερωτική Οργάνωση Μαθητών

Ε.Δ.Α.: Επιτροπή Διαφώτισης Ανταρτών

Ε.Δ.Ε.Ε.: Εθνική Δημοκρατική Ένωσις Ελληνοπαίδων

Ε.Δ.Ε.Σ.: Εθνικός Δημοκρατικός Ελληνικός Σύνδεσμος

Ε.Λ.Α.Σ.: Ελληνικός Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός

Ε.Ε.Ν.: Εργατοϋπαλληλική Ένωση Νέων

Ε.Λ.Δ.: Ένωσις Λαϊκής Δημοκρατίας

Ε.Μ.Π.: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Ε.Ν.Α.P.: Ένωση Νέων Αγωνιστών Ρούμελης

Ε.Ο.Ε.: Εθνική Οργάνωση Εβραίων

Ε.Ο.Ν.: Εθνική Οργάνωση Νέων

Ε.Ο.Χ.Α.: Εθνικός Οργανισμός Χριστιανικής Αλληλεγγύης Ε.Π.Ν.: Επιτροπή Προστασίας Νεολαίας Ε.Π.Ο.Ν.: Ενιαία Πανελλαδική Οργάνωση Νέων Ε.Σ.: Επαρχιακό Συμβούλιο

Ε.Σ.Π.Ο.: Εθνική Σοσιαλιστική Πατριωτική Οργάνωση

Ε.Τ.Κ.Δ.: Ελληνικό Τμήμα της Κομμουνιστικής Διεθνούς

Θ.Ι.Λ.: Θεσσαλικός Ιερός Λόχος

Κ.Κ.Ε.: Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας

Κ.Ν.: Κομμουνιστική Νεολαία

Κ.Ο.Α.: Κομματική Οργάνωση Αθήνας

Κ.Σ.: Κεντρικό Συμβούλιο

Λ.Ε.Ν.: Λαϊκή Επαναστατική Νεολαία

A.N.: Λεύτερη Νέα

Σελ. 72
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/53/gif/73.gif&w=600&h=915

Μ.Ε.Ε.Φ.: Μορφωτική Ένωσις Εθνικοφρόνων Φοιτητών Ο.Κ.Ν.Ε.: Ομοσπονδία Κομμουνιστικών Νεολαιών Ελλάδας Ο.Μ.Μ.: Ομάδα Μεραρχιών Μακεδονίας Ο.Ψ.Υ.Π.: Οργανισμός Ψυχαγωγίας και Υγείας Παιδιού Π.Ε.A.N.: Πανελλήνια Ένωση Αγωνιζομένων Νέων Π.Ε.Ε.Α.: Πολιτική Επιτροπή Εθνικής Απελευθέρωσης Π.Κ.Σ.: Προεδρείο Κεντρικού Συμβουλίου Π.Ο.Ε.Ν.: Πανελλήνια Οργάνωση Ελευθέρων Νέων Π.Ο.Ε.Ν.: Παγκρήτιος Οργάνωσις Ελευθέρων Νέων Σ.Δ.: Σταθμός Διοίκησης

Σ.Δ.Γ.Σ.: Σταθμός Διοίκησης Γενικού Στρατηγείου Σ.Ε.Π.Ε.: Σοσιαλιστική Επαναστατική Πρωτοπορία Ελλάδας Σ.Κ.Ε.: Σοσιαλιστικό Κόμμα Ελλάδας Σ.Ν.: Συμβούλιο Νομού

Σ.Π.: Συμβούλιο Περιοχής / Συμβούλιο Πόλης Σ.Π.Η.: Συμβούλιο Περιοχής Ηπείρου Σ.Π.Θ.: Συμβούλιο Περιοχής Θεσσαλίας Σ.Π.Κ.: Συμβούλιο Περιοχής Κρήτης Σ.Π.Μ.: Συμβούλιο Περιοχής Μακεδονίας Σ.Π.Π.: Συμβούλιο Περιοχής Πελοποννήσου Σ.Π.Σ.: Συμβούλιο Περιοχής Στερεάς Τ.Α.Σ.: Ταμείο Απόρων Σπουδαστών

Τ.Μ.Δ.: Τμήμα Μόρφωσης και Διαφωτισμού (ή Διαφώτισης) Φ.Δ.Ν.: Φιλελεύθερη Δημοκρατική Νεολαία Φ.Ε.Ν.: Φιλική Εταιρεία Νέων

Συντομογραφίες

δακτ.: δακτυλόγραφο χ.α.: χωρίς αρίθμηση χ.τ.: χωρίς τόπο χ.χ.: χωρίς χρονολογία χφ.: χειρόγραφο φ.: φύλλο

φωτ.: φωτοαντίγραφο

Σελ. 73
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/53/gif/74.gif&w=600&h=915 03 - 0002.htm

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 74
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/53/gif/75.gif&w=600&h=915

ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ

Σελ. 75
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/53/gif/76.gif&w=600&h=915 03 - 0002.htm

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 76
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/53/gif/77.gif&w=600&h=915

Σημείωμα για τον αναγνώστη Ενότητες Α, Β, Γ, Δ

Έχουν συγκροτηθεί αναλυτικοί ανά έγγραφο κατάλογοι για το υλικό των ενοτήτων Α, Β, Γ, Δ. Σε αυτούς έχουν αποδελτιωθεί οι παρακάτω πληροφορίες, οι οποίες μεταφέρονται εδώ με τη μορφή που απαντούν στα έγγραφα, με εξαίρεση τον τονισμό όπου για λόγους ομοιομορφίας χρησιμοποιήθηκε μονοτονικό σύστημα.

Τίτλος

Σημειώνεται ο ακριβής τίτλος που δίνουν οι ίδιοι οι συντάκτες στο έγγραφο, με πλάγια γράμματα. Σε αρκετές περιπτώσεις δεν υπάρχει τίτλος, γεγονός άλλωστε αναμενόμενο από τη φύση κάποιων εγγράφων, όπως για παράδειγμα των επιστολών. Στην περίπτωση απουσίας τίτλου, το έγγραφο κατατάσσεται στην υποκατηγορία που ανήκει και αποδίδεται γενικός χαρακτηρισμός π.χ. έκθεση δράσης, διαταγή, εγκύκλιος, επιστολή κλπ.

Τόπος

Καταγράφεται ο τόπος σύνταξης του εγγράφου. Στην πλειοψηφία των εγγράφων αναγράφεται η ευρύτερη περιοχή όπου συντάσσεται ένα έγγραφο αλλά σπάνια αναφέρεται ο ακριβής τόπος, προφανώς για λόγους ασφάλειας. Χαρακτηριστικό είναι επίσης ότι σε έγγραφα, αλλά και περιοδικές εκδόσεις, ως τόπος αναγράφεται απλώς «κάπου». Συνήθως, στις περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει συγκεκριμένη αναγραφή του τόπου σύνταξης του εγγράφου, η ευρύτερη περιοχή μπορεί να προσδιοριστεί από άλλα στοιχεία, για παράδειγμα την ονομασία της μεραρχίας, το Συμβούλιο Περιοχής μιας οργάνωσης κλπ.

Σελ. 77
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/53/gif/78.gif&w=600&h=915

Χρονολογία

Καταγράφεται η ημερομηνία και το έτος σύνταξης κάθε εγγράφου, όπως αναγράφεται. Στην περίπτωση που το έγγραφο δεν φέρει χρονολογία αλλά είναι δυνατή η χρονολόγησή του κατά έτος ή ακόμη και μήνα από το ίδιο το περιεχόμενο του ή από συσχετισμούς με άλλα έγγραφα, τότε η χρονολογία αυτή τοποθετείται σε αγκύλες. Ειδική μνεία γίνεται στις περιπτώσεις εκείνες όπου αναγράφεται και η ημερομηνία λήψης του εγγράφου από τον παραλήπτη καθώς αυτή αποτελεί και ένα τεκμήριο για την ταχύτητα διακίνησης των εγγράφων της οργάνωσης. Ορισμένα έγγραφα έχουν στο περιθώριο σημείωση του έτους σύνταξής τους από άλλο χέρι ή έχουν την ένδειξη Π.Κ.Σ. ή Σ.Δ.Γ.Σ. Σε αυτή την περίπτωση η χρονολογία τίθεται σε αγκύλες και δηλώνεται με ειδική σημείωση.

Εκδότης / Αποστολέας

Καταγράφεται ο φορέας ή το όργανο που εξέδωσε το συγκεκριμένο έγγραφο. Στις περιπτώσεις που εκτός από την οργάνωση ή το ένοπλο σώμα που αποστέλλει το έγγραφο, αναγράφεται και το συγκεκριμένο πρόσωπο που το συνέταξε, τότε υπάρχει ειδική αναφορά σε αυτό και στην ιδιότητά του.

Αποδέκτης / Παραλήπτης

Παρατίθεται το όνομα της οργάνωσης ή του προσώπου προς το οποίο απευθύνεται το έγγραφο. Πρέπει σε αυτό το σημείο να επισημανθεί ότι σημαντικός αριθμός εγγράφων (εκθέσεις, επιστολές, απολογισμοί, διάφορα διαγράμματα) συντάσσεται από τοπικές οργανώσεις, συμβούλια περιοχών και τους υπευθύνους ενόπλων σωμάτων της οργάνωσης και απευθύνεται προς το Κεντρικό Συμβούλιο της ΕΠΟΝ. Εάν το στοιχείο αυτό δεν αναγράφεται στο έγγραφο, αλλά προκύπτει από το περιεχόμενο του, τότε ο αποδέκτης τίθεται σε αγκύλες [Κ.Σ. ΕΠΟΝ]. Άλλοτε αναγράφεται το όνομα κάποιου προσώπου, για το οποίο γνωρίζουμε με βεβαιότητα από άλλες πηγές ότι ήταν μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου. Και σε αυτή την περίπτωση σημειώνεται το όνομα του προσώπου και η ιδιότητά του -εφόσον παραδίδεται- και στη συνέχεια σε αγκύλες [Κ.Σ. ΕΠΟΝ].

Σελ. 78
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/53/gif/79.gif&w=600&h=915

Ακολούθως σημειώνεται με μικρότερα στοιχεία η μορφή του εγγράφου: χειρόγραφο (χφ.), δακτυλόγραφο (δακτ.), έντυπο, ο αριθμός φύλλων για τα χειρόγραφα και τα δακτυλόγραφα και ο αριθμός σελίδων για τα έντυπα, όπως και ο αριθμός των αντιγράφων ή αντιτύπων που υπάρχουν στο Αρχείο. Επισημαίνεται επίσης η κατάσταση του εγγράφου, όταν αυτό είναι φθαρμένο ή σπάραγμα. Σε ορισμένες περιπτώσεις δίδονται συμπληρωματικές πληροφορίες για το είδος ή το περιεχόμενο του εγγράφου. Τέλος επισημαίνονται τα έγγραφα ή τμήματα εγγράφων που έχουν δημοσιευτεί με τις ακόλουθες συντομογραφίες:

Ανταίος: Πέτρος Ανταίος, Συμβολή στην ιστορία της ΕΠΟΝ,

τ. A1, Α2, Β', Αθήνα 1977-1979. Μακρής-Στάικος: Πέτρος Μακρής-Στάικος, Κίτσος Μαλτέζος, ο αγαπημένος των θεών, Αθήνα 2000.

Ενότητα Ε

Η φύση των εγγράφων -προκηρύξεις και τρικ- που συγκροτούν την ενότητα (Ε) δεν επέτρεψε τη σύνταξη αναλυτικού ανά έγγραφο καταλόγου τους. Παρατίθεται λοιπόν ένας κατάλογος των βασικών κατηγοριών που συγκροτούν την ενότητα και ένα ευρετήριο των θεμάτων που αναφέρονται στις προκηρύξεις και στα τρικ.

Ενότητα ΣΤ

Το Αρχείο περιέχει σημαντικό αριθμό περιοδικών εκδόσεων της ΕΠΟΝ κυρίως, αλλά και κάποιων άλλων οργανώσεων νέων της εποχής. Ο τύπος της ΕΠΟΝ που βρίσκεται στο Αρχείο περιλαμβάνει ευρύ φάσμα εκδόσεων που καλύπτει με διαφορετική πυκνότητα το σύνολο σχεδόν του ελλαδικού χώρου. Οι εκδόσεις αυτές παρουσιάζουν μεγάλη ποικιλία ως προς την περιοδικότητα κυκλοφορίας τους, τη διάρκεια που έζησε η εφημερίδα, το σχήμα, τις παραλλαγές στον τίτλο, τον υπότιτλο και την εμφάνιση, τις μετακινήσεις στον τόπο που ήταν η έδρα του φύλλου, τον τρόπο έκδοσης (χειρόγραφες, πολυγραφημένες, έντυπες), τις συνθήκες έκδοσης και κυκλοφορίας (παράνομες, ημιπαράνομες, νόμιμες).

Στην ίδια κατηγορία περιλαμβάνονται χειρόγραφες εφημερίδες

Σελ. 79
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Αρχείο του Κεντρικού Συμβουλίου της ΕΠΟΝ
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 60
  

  ο αριθμός των τρικ (97 έγγραφα ή το 1/5 του συνόλου των προκηρύξεων).76 Σημειώνεται ότι η διάκριση μεταξύ τρικ και προκηρύξεων δεν είναι πάντοτε σαφής, γι' αυτό και δεν δημιουργήθηκε χωριστή κατηγορία στην ταξινόμηση του Αρχείου. Ως τρικ πάντως θεωρήθηκαν μικρά κομματάκια χαρτί που περιέχουν ολιγόλογα συνθήματα ή φύλλα χαρτιού με πολλά συνθήματα αυτού του τύπου που αποτελούσαν μήτρες για την αναπαραγωγή τους.

  ε) Περιοδικές εκδόσεις

  Η ενότητα (ΣΤ) του Αρχείου του Κ.Σ. της ΕΠΟΝ περιλαμβάνει 204 τίτλους εφημερίδων και άλλων περιοδικών εκδόσεων. Βασικό κριτήριο για την ένταξη κάποιου εντύπου ή χειρογράφου στην ενότητα αυτή ήταν η ένδειξη ότι αποτελούσε περιοδική έκδοση ή τουλάχιστον ότι είχε την πρόθεση να αποτελέσει, η αναγραφή δηλαδή αριθμού φύλλου και δευτερευόντως η αναγγελία της περιοδικότητας της έκδοσής του.77 Στο Αρχείο περιλαμβάνονται επίσης 16 χειρόγραφες εφημερίδες τοίχου που είχαν αναρτηθεί σε φυλακές και κατασκηνώσεις.78 Οι τελευταίες αυτές εφημερίδες έχουν ιδιόμορφα χαρακτηριστικά, που προσδιορίζονται από τις ιδιαίτερες συνθήκες κάτω από τις οποίες παράχθηκαν, τον προορισμό και την αναγνωσιμότητά τους, η οποία περιορίζεται στα όρια του χώρου έκδοσής τους.79

  76. Ως τρικ έχουμε θεωρήσει τα ακόλουθα έγγραφα του Αρχείου: Ε: 6-7, 12-13, 17-25, 33-39, 66-69, 139-142, 149-151, 154-162, 166-170, 174-186,

  200, 204, 250, 284, 306, 316, 324, 341-342, 344-345, 347-349, 351-358, 376,397-399,414-415,417,431α, 434,439-440,443-444,464-465,470-471.

  77. Η πλειονότητα των περιοδικών εκδόσεων του Αρχείου του Κ.Σ. της ΕΠΟΝ είναι δακτυλόγραφες ή έντυπες. Χειρόγραφες είναι οι ακόλουθες: ΣΤ: 2, 8, 12, 24, 82-83, 85, 97, 99-100, 109-110, 113-115, 152, 185-187, 200-

  201, 205-206, 209-210, 218, όπως επίσης και ορισμένα από τα μεμονωμένα τεύχη άλλων περιοδικών εκδόσεων.

  78. Εφημερίδες τοίχου είναι οι ακόλουθες περιοδικές εκδόσεις του Αρχείου: ΣΤ: 2, 8, 82-83, 85, 97, 99-100, 152, 185-187, 200-201, 210, 216.

  79. Για τις εφημερίδες τοίχου του Αρχείου του Κ.Σ. της ΕΠΟΝ βλ. Ευδοκία Ολυμπίτου, «Για τις εφημερίδες τοίχου των φυλακών και των κατασκηνώσεων από το Αρχείο του Κεντρικού Συμβουλίου της ΕΠΟΝ», π. Αρχειοτάξιο, τχ. 1, 1999, σ. 38-42.