Συγγραφέας:Δημητρόπουλος, Δημήτρης
 
Ολυμπίτου, Ευδοκία
 
Τίτλος:Αρχείο του Κεντρικού Συμβουλίου της ΕΠΟΝ
 
Υπότιτλος:Συλλογή Αρχείων Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας. Κατάλογοι και ευρετήρια
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:35
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:2000
 
Σελίδες:263
 
Αριθμός τόμων:1 τόμος
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Νεανικές οργανώσεις
 
Τοπική κάλυψη:Ελλάδα
 
Χρονική κάλυψη:1943-1945
 
Περίληψη:Το βιβλίο αυτό αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για τη μελέτη της ΕΠΟΝ, καθώς παρουσιάζει, με τη μορφή αναλυτικού καταλόγου, ταξινομημένο το Αρχείο του Κεντρικού Συμβουλίου της οργάνωσης, το οποίο, μετά από μακρόχρονες περιπέτειες, φυλάσσεται σήμερα στα Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας (Α.Σ.Κ.Ι.).
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 11.95 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 66-85 από: 266
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/53/gif/66.gif&w=600&h=915

εκδοτικής δραστηριότητας και η κορύφωση στα 1944 αντιστοιχεί με την οργανωτική πορεία και της ίδιας της ΕΠΟΝ. Επίσης στο Αρχείο περιέχονται και ορισμένοι μεταγενέστεροι τίτλοι -23 του 1945, 2 του 1946, ενώ σε άλλους δύο είναι ασαφής η χρονολογία έκδοσης- πρόκειται όμως πλέον για χρόνια που το υλικό του Αρχείου του Κ.Σ. είναι περιορισμένο και πολύ αποσπασματικό.

4. Ταξινομικό δένδρο

Α. Κεντρικό Συμβούλιο και Τοπικές Οργανώσεις ΕΠΟΝ: 1-446

Έγγραφα του Κ.Σ.: 1-33.

• Εκθέσεις: 1-2, 1943.

• Οικονομικές καταστάσεις: 3-9, από 5/9/1943 έως 7/9/1944.

• Ποικίλα: 10-12, 30/3/1944, Ιανουάριος 1946.

• Επιστολές: 13-25, από 23/10/1943 έως 17/11/1944 και τρεις χωρίς χρονολογία.

• Παγκόσμιο Συμβούλιο Νέων: 26-33, από 14/10/1944 έως 13/9/1945.

ΕΠΟΝ Αθήνας: 34-91.

• Εκθέσεις: 34-37, από 31/8/1943 έως το Σεπτέμβριο 1944.

• Οργανωτικές καταστάσεις: 38-48, από τον Οκτώβριο έως το Δεκέμβριο 1944 και δύο χ.χ.

• Ποικίλα: 49-84, από 28/12/1943 έως 21/3/1946 και 12 χ.χ.

• Επιστολές: 85-91, από 6/5/1944 έως 7/9/1944 και δύο χ.χ.

ΕΠΟΝ Πειραιά·. 92-113.

• Εκθέσεις Δράσης: 92-99, από το Μάρτιο 1943 έως τον Αύγουστο

1944 και δύο χ.χ.

• Οργανωτικές καταστάσεις: 100-105, από τον Αύγουστο 1943 έως 10/9/1944.

• Ποικίλα έγγραφα: 106-113, από 1/5/1944 έως 10/9/1944. ΕΠΟΝ Ηπείρου. 114-158.

• Εκθέσεις Δράσης: 114-123, από 22/1/1944 έως τις αρχές 1945.

Σελ. 66
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/53/gif/67.gif&w=600&h=915

• Οργανωτικές καταστάσεις: 124-142, από 23/2/1944 έως 12/1/1944 και δέκα χ.χ.

• Ποικίλα: 143-152, από 12/6/1944 έως 22/10/1944 και τρία χ.χ.

• Επιστολές: 153-158, από 5/5/1944 έως 9/11/1944 και μία χ.χ.

ΕΠΟΝ Θεσσαλίας: 159-191.

• Εκθέσεις Δράσης: 159-164, από 23/2/1944 έως το 1945.

• Οργανωτικές καταστάσεις: 165, Ιούλιος [1944].

• Ποικίλα: 166-171, από Ιούνιο 1944 έως 25/9/1944 και δύο χ.χ.

• Επιστολές: 172-191, από 20/5/1944 έως 20/12/1944 και τέσσερις χ.χ.

ΕΠΟΝ Κρήτης: 192-215.

• Εισηγήσεις, αποφάσεις κ.ά.: 192-197, από 5/12/1943 έως 16/4/1945 και μία χ.χ.

• Εγκύκλιοι 198-201, από 24/11/1944 έως 15/1/1945.

• Ποικίλα: 202-205, 18/10/1944, 24/10/1944 και δύο χ.χ.

• Επιστολές: 206-215, από 20/4/1944 έως 5/3/1945.

ΕΠΟΝ Κυκλάδων: 216.

• Έκθεση: 216, [1944],

ΕΠΟΝ Λέσβου: 217-221.

• Επιστολές: 217-221, από 31/10/44 έως [1945],

ΕΠΟΝ Μακεδονίας - Θράκης: 222-274.

• Εκθέσεις 222-232, από 15/2/1944 έως το 1945.

• Οργανωτικές καταστάσεις: 233-245, από 23/2/1944 έως 15/12/1944 και δύο χ.χ.

• Εγκύκλιοι: 246-251, από 28/7/1944 έως 10/10/1944 και μία χ.χ.

• Ποικίλα: 252-257, από 20/6/1944 έως 10/12/1944.

• Επιστολές: 258-272, από 18/10/1943 έως 13/10/1944 και μία χ.χ.

ΕΠΟΝ Πελοποννήσου: 273-386.

• Εκθέσεις: 273-287, από το Φεβρουάριο 1944 έως το 1945 και δύο

χ.χ.

• Οργανωτικές καταστάσεις: 288-310, μεταξύ Σεπτεμβρίου 1943 και Φεβρουαρίου 1945.

Σελ. 67
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/53/gif/68.gif&w=600&h=915

• Εγκύκλιοι: 311-340, από 28/3/1944 έως 15/6/1944 και 11 χ.χ.

• Ποικίλα: 341-370, από 3/3/1944 έως 20/8/1944 και 13 χ.χ.

• Επιστολές: 371-386, από 21/3/1944 έως 30/11/1944 και μία χ.χ.

ΕΠΟΝ Στερεάς Ελλάδας: 387-466.

• Εκθέσεις: 387-402, από το Φεβρουάριο 1944 έως 13/11/1944 και τρεις χ.χ.

• Οργανωτικές καταστάσεις: 403-424, από τον Αύγουστο 1943 έως το Δεκέμβριο 1944 και τρεις χ.χ.

• Εγκύκλιοι: 425-431 από 3/7/1944 έως 4/7/1944 και τέσσερις χ.χ.

• Αποφάσεις: 432-433, του Αυγούστου 1944, και της 21/9/1944.

• Εισηγήσεις: 434-436, 16/6/1944 έως 28/9/1944.

• Ποικίλα: 437-447, από τον Αύγουστο 1944 έως τις αρχές του 1945 και πέντε χ.χ.

• Επιστολές: 448-466, από 20/8/1943 έως 15/6/1945 και μία χ.χ.

Β. Ένοπλα Σώματα ΕΛΑΣ-ΕΠΟΝ: 1-408

Γενικό Στρατηγείο ΕΛΑΣ-ΕΠΟΝ: 1-127.

• Εκθέσεις Δράσης: 1-11, από 1/7/1943 έως 6/10/1944 και μία χ.χ.

• Οργανωτικές καταστάσεις: 12-13, 6/10/1944 και μία χ.χ.

• Διαταγές: 14-27, από 23/11/1943 έως 13/6/1944.

• Ποικίλα έγγραφα: 28-37, από 29/11/1943 έως 3/8/1944 και έξι χ.χ.

• Επιστολές: 38-127, από 15/6/1943 έως 12/12/1945 και τέσσερις

χ·χ·

I Μεραρχία Θεσσαλίας: 128-163.

• Εκθέσεις δράσης: 128-157, από 4/1/1944 έως 22/7/1945 και δύο χ.χ.

• Ποικίλα: 158, 10/12/1944.

• Επιστολές: 159-163, από 16/4/1944 έως 12/10/1944 και μία χ.χ.

II Μεραρχία Στερεάς Ελλάδας'. 164-169.

• Εκθέσεις δράσης: 164-165, από 11/5/1944 έως τον Οκτώβριο 1944.

Σελ. 68
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/53/gif/69.gif&w=600&h=915

• Ποικίλα: 166 [Μάιος 1944],

• Επιστολές: 167-169, από 12/9/1944 έως 26/11/1944.

III Μεραρχία Πελοποννήσου: 170-189.

• Εκθέσεις δράσης: 170-173, 175, από το Μάιο 1943 έως 15/6/1944 και δύο χ.χ.

• Οργανωτικές καταστάσεις: 174, χ.χ.

• Διαταγές: 176-179, από 16/31944 έως 27/6/1944.

• Ποικίλα: 180-181, 25/7/1944 και μία χ.χ.

• Επιστολές: 182-189, από 19/7/1943 έως 11/7/1944.

VI Μεραρχία Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης: 190-193.

• Οργανωτικές καταστάσεις: 190, 16/11/1944.

• Επιστολές: 191-193, 15/12/1944 και μία χ.χ.

VIII Μεραρχία Ηπείρου: 194-243.

• Εκθέσεις δράσης: 194-215, από 18/11/1943 έως 1/11/1944 και

πέντε χ.χ.

• Διαταγές: 216, 13/10/1944.

• Ποικίλα: 217-219, 20/10/1944, 1/11/1944 και ένα χ.χ.

• Επιστολές: 220-243, από 17/9/1943-12/5/1945 και τέσσερις χ.χ.

IX Μεραρχία Δυτικής Μακεδονίας: 244-288.

• Εκθέσεις δράσης: 244-272, από 1/11/1943 έως το Νοέμβριο 1944 και τέσσερις χ.χ.

• Ποικίλα: 273-274, 7/12/1943 και 5/11/1944.

• Επιστολές: 275-288, από 28/9/1943 έως 28/12/1944 και μία χ.χ.

Χ Μεραρχία Κεντρικής Μακεδονίας: 289-320.

• Εκθέσεις δράσης: 289-302, από 24/11/1943 έως τον 29/8/1944 και μία χ.χ.

• Ποικίλα: 303, 6/10/1944.

• Επιστολές: 304-320, από 22/11/1943 έως 13/9/1944 και δύο χ.χ. XI Μεραρχία Μακεδονίας: 321-328.

• Εκθέσεις δράσης: 321-325, από το Σεπτέμβριο 1944 έως 8/2/1945.

• Επιστολές: 326-328, από 17/1/1944 έως 8/1/1945.

Σελ. 69
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/53/gif/70.gif&w=600&h=915

XIII Μεραρχία Ρούμελης: 329-395.

• Εκθέσεις δράσης: 329-361, από 29/5/1943 έως 22/2/1945 και 17

χ.χ.

• Οργανωτικές καταστάσεις: 362, Σεπτέμβριος 1943.

• Ποικίλα: 363-371, από 15/5/1943 έως 25/9/1944 και δύο χ.χ.

• Επιστολές: 372-395, από 23/8/1943 έως 12/10/1944 και τέσσερις

χ·χ·

ΛΤ7 Μεραρχία Ανατολικής Θεσσαλίας: 396-400.

• Εκθέσεις δράσης: 396, Φεβρουάριος 1944.

• Επιστολές: 397-400, από 28/12/1943 έως 28/3/1944.

Διάφορα: 401-408

• Επιστολές διαφόρων: 401-408, από 30/7/1943 έως 17/4/1945 και μία χ.χ.

Γ. Άλλες Οργανώσεις (εκτός της ΕΠΟΝ): 1-53

ΕΑΜ: 1-6, από 23/10/1944 έως 25/12/1944 και ένα χ.χ. ΕΛΜΝ: 7-11, του 1942 και δύο χ.χ. Εθνική Αλληλλεγγύη: 12, χ.χ.

Ένωσις υπέρ των ελευθεριών του ανθρώπου και του πολίτου:

13, 1936 [εξώφυλλο εντύπου]. Ε.Ο.Ε.: 14, χ.χ. Ιερός Λόχος: 15, χ.χ. Λεύτερη Νέα: 16-17α, χ.χ. ΟΚΝΕ: 18-46, του 1942 και δέκα χ.χ. Οργανισμός Τμήματος Εφήβων Ε.Ο.Χ.Α.: 47, 14/10/1942. Σ.Ε.Π.Ε.: 48-53, από 28/7/1942 έως 14/12/1942.

Δ. Ποικίλα: 1-108

Μαθήματα (Τμήμα Μόρφωσης και Διαφωτισμού του Κ.Σ.

της ΕΠΟΝ): 1-17, 12/8/1943, και 16 χ.χ. Διάφορα της ΕΠΟΝ χωρίς ένδειξη εκδότη: 18-27, 1943-1945 και έξι χ.χ.

Σελ. 70
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/53/gif/71.gif&w=600&h=915

Πολιτιστικά: 28-30, 11/3/1945 και δύο χ.χ. Ποιήματα: 31α-31μζ, χ.χ. Αθλητικά: 32, χ.χ.

Κείμενα για τηλεβόες: 33-40, από το καλοκαίρι 1944 έως

19/12/1944 και δύο χ.χ. Πανεπιστημιακά: 41-69, από 18/9/1942 έως 22/10/1944 και

τρία χ.χ. Αετόπουλα: 70-75, χ.χ.

Ποικίλα: 76-83δ, από Αύγουστο 1944 έως Δεκέμβριο 1944 και

τέσσερα χ.χ. Αφίσες: 84-87, 24/4/1944 και τρεις χ.χ. Έντυπα φυλλάδια της ΕΠΟΝ: 88-113, από Αύγουστο 1943 έως Απρίλιο 1945 και εννέα χ.χ.

Ε. Προκηρύξεις: 1-486 Οργανώσεις της ΕΠΟΝ: 1-343.

Οργανώσεις νέων που μετείχαν στη δημιουργία της ΕΠΟΝ: 344-422.

Άλλες οργανώσεις νέων: 423-430. Άλλες οργανώσεις: 431-450. Διάφορα: 451-486.

ΣΤ. Περιοδικές εκδόσεις: 1-220

Εφημερίδες / περιοδικά - Εφημερίδες τοίχου: 1-220

Σελ. 71
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/53/gif/72.gif&w=600&h=915

5. Αρκτικόλεξα - Συντομογραφίες Α.Ο.Ν.: Ανορθωτική Οργάνωση Νεολαίας

Α.Σ.Ο.Ε.Ε: Ανωτάτη Σχολή Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών

Α.Σ.Κ.Τ.: Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών

Γ.Σ.: Γενικό Στρατηγείο

Δ.Ε.Ν.: Δημοκρατική Ένωση Νέων

Ε.Α.: Εθνική Αλληλεγγύη

Ε.Α.Μ.: Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο

Ε.A.M.Μ.: Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο Μαθητών

Ε.Α.Μ.Ν.: Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο Νέων

Ε.Ε.Ο.Μ.: Ενιαία Εθνικοαπελευθερωτική Οργάνωση Μαθητών

Ε.Δ.Α.: Επιτροπή Διαφώτισης Ανταρτών

Ε.Δ.Ε.Ε.: Εθνική Δημοκρατική Ένωσις Ελληνοπαίδων

Ε.Δ.Ε.Σ.: Εθνικός Δημοκρατικός Ελληνικός Σύνδεσμος

Ε.Λ.Α.Σ.: Ελληνικός Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός

Ε.Ε.Ν.: Εργατοϋπαλληλική Ένωση Νέων

Ε.Λ.Δ.: Ένωσις Λαϊκής Δημοκρατίας

Ε.Μ.Π.: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Ε.Ν.Α.P.: Ένωση Νέων Αγωνιστών Ρούμελης

Ε.Ο.Ε.: Εθνική Οργάνωση Εβραίων

Ε.Ο.Ν.: Εθνική Οργάνωση Νέων

Ε.Ο.Χ.Α.: Εθνικός Οργανισμός Χριστιανικής Αλληλεγγύης Ε.Π.Ν.: Επιτροπή Προστασίας Νεολαίας Ε.Π.Ο.Ν.: Ενιαία Πανελλαδική Οργάνωση Νέων Ε.Σ.: Επαρχιακό Συμβούλιο

Ε.Σ.Π.Ο.: Εθνική Σοσιαλιστική Πατριωτική Οργάνωση

Ε.Τ.Κ.Δ.: Ελληνικό Τμήμα της Κομμουνιστικής Διεθνούς

Θ.Ι.Λ.: Θεσσαλικός Ιερός Λόχος

Κ.Κ.Ε.: Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας

Κ.Ν.: Κομμουνιστική Νεολαία

Κ.Ο.Α.: Κομματική Οργάνωση Αθήνας

Κ.Σ.: Κεντρικό Συμβούλιο

Λ.Ε.Ν.: Λαϊκή Επαναστατική Νεολαία

A.N.: Λεύτερη Νέα

Σελ. 72
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/53/gif/73.gif&w=600&h=915

Μ.Ε.Ε.Φ.: Μορφωτική Ένωσις Εθνικοφρόνων Φοιτητών Ο.Κ.Ν.Ε.: Ομοσπονδία Κομμουνιστικών Νεολαιών Ελλάδας Ο.Μ.Μ.: Ομάδα Μεραρχιών Μακεδονίας Ο.Ψ.Υ.Π.: Οργανισμός Ψυχαγωγίας και Υγείας Παιδιού Π.Ε.A.N.: Πανελλήνια Ένωση Αγωνιζομένων Νέων Π.Ε.Ε.Α.: Πολιτική Επιτροπή Εθνικής Απελευθέρωσης Π.Κ.Σ.: Προεδρείο Κεντρικού Συμβουλίου Π.Ο.Ε.Ν.: Πανελλήνια Οργάνωση Ελευθέρων Νέων Π.Ο.Ε.Ν.: Παγκρήτιος Οργάνωσις Ελευθέρων Νέων Σ.Δ.: Σταθμός Διοίκησης

Σ.Δ.Γ.Σ.: Σταθμός Διοίκησης Γενικού Στρατηγείου Σ.Ε.Π.Ε.: Σοσιαλιστική Επαναστατική Πρωτοπορία Ελλάδας Σ.Κ.Ε.: Σοσιαλιστικό Κόμμα Ελλάδας Σ.Ν.: Συμβούλιο Νομού

Σ.Π.: Συμβούλιο Περιοχής / Συμβούλιο Πόλης Σ.Π.Η.: Συμβούλιο Περιοχής Ηπείρου Σ.Π.Θ.: Συμβούλιο Περιοχής Θεσσαλίας Σ.Π.Κ.: Συμβούλιο Περιοχής Κρήτης Σ.Π.Μ.: Συμβούλιο Περιοχής Μακεδονίας Σ.Π.Π.: Συμβούλιο Περιοχής Πελοποννήσου Σ.Π.Σ.: Συμβούλιο Περιοχής Στερεάς Τ.Α.Σ.: Ταμείο Απόρων Σπουδαστών

Τ.Μ.Δ.: Τμήμα Μόρφωσης και Διαφωτισμού (ή Διαφώτισης) Φ.Δ.Ν.: Φιλελεύθερη Δημοκρατική Νεολαία Φ.Ε.Ν.: Φιλική Εταιρεία Νέων

Συντομογραφίες

δακτ.: δακτυλόγραφο χ.α.: χωρίς αρίθμηση χ.τ.: χωρίς τόπο χ.χ.: χωρίς χρονολογία χφ.: χειρόγραφο φ.: φύλλο

φωτ.: φωτοαντίγραφο

Σελ. 73
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/53/gif/74.gif&w=600&h=915 03 - 0002.htm

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 74
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/53/gif/75.gif&w=600&h=915

ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ

Σελ. 75
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/53/gif/76.gif&w=600&h=915 03 - 0002.htm

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 76
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/53/gif/77.gif&w=600&h=915

Σημείωμα για τον αναγνώστη Ενότητες Α, Β, Γ, Δ

Έχουν συγκροτηθεί αναλυτικοί ανά έγγραφο κατάλογοι για το υλικό των ενοτήτων Α, Β, Γ, Δ. Σε αυτούς έχουν αποδελτιωθεί οι παρακάτω πληροφορίες, οι οποίες μεταφέρονται εδώ με τη μορφή που απαντούν στα έγγραφα, με εξαίρεση τον τονισμό όπου για λόγους ομοιομορφίας χρησιμοποιήθηκε μονοτονικό σύστημα.

Τίτλος

Σημειώνεται ο ακριβής τίτλος που δίνουν οι ίδιοι οι συντάκτες στο έγγραφο, με πλάγια γράμματα. Σε αρκετές περιπτώσεις δεν υπάρχει τίτλος, γεγονός άλλωστε αναμενόμενο από τη φύση κάποιων εγγράφων, όπως για παράδειγμα των επιστολών. Στην περίπτωση απουσίας τίτλου, το έγγραφο κατατάσσεται στην υποκατηγορία που ανήκει και αποδίδεται γενικός χαρακτηρισμός π.χ. έκθεση δράσης, διαταγή, εγκύκλιος, επιστολή κλπ.

Τόπος

Καταγράφεται ο τόπος σύνταξης του εγγράφου. Στην πλειοψηφία των εγγράφων αναγράφεται η ευρύτερη περιοχή όπου συντάσσεται ένα έγγραφο αλλά σπάνια αναφέρεται ο ακριβής τόπος, προφανώς για λόγους ασφάλειας. Χαρακτηριστικό είναι επίσης ότι σε έγγραφα, αλλά και περιοδικές εκδόσεις, ως τόπος αναγράφεται απλώς «κάπου». Συνήθως, στις περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει συγκεκριμένη αναγραφή του τόπου σύνταξης του εγγράφου, η ευρύτερη περιοχή μπορεί να προσδιοριστεί από άλλα στοιχεία, για παράδειγμα την ονομασία της μεραρχίας, το Συμβούλιο Περιοχής μιας οργάνωσης κλπ.

Σελ. 77
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/53/gif/78.gif&w=600&h=915

Χρονολογία

Καταγράφεται η ημερομηνία και το έτος σύνταξης κάθε εγγράφου, όπως αναγράφεται. Στην περίπτωση που το έγγραφο δεν φέρει χρονολογία αλλά είναι δυνατή η χρονολόγησή του κατά έτος ή ακόμη και μήνα από το ίδιο το περιεχόμενο του ή από συσχετισμούς με άλλα έγγραφα, τότε η χρονολογία αυτή τοποθετείται σε αγκύλες. Ειδική μνεία γίνεται στις περιπτώσεις εκείνες όπου αναγράφεται και η ημερομηνία λήψης του εγγράφου από τον παραλήπτη καθώς αυτή αποτελεί και ένα τεκμήριο για την ταχύτητα διακίνησης των εγγράφων της οργάνωσης. Ορισμένα έγγραφα έχουν στο περιθώριο σημείωση του έτους σύνταξής τους από άλλο χέρι ή έχουν την ένδειξη Π.Κ.Σ. ή Σ.Δ.Γ.Σ. Σε αυτή την περίπτωση η χρονολογία τίθεται σε αγκύλες και δηλώνεται με ειδική σημείωση.

Εκδότης / Αποστολέας

Καταγράφεται ο φορέας ή το όργανο που εξέδωσε το συγκεκριμένο έγγραφο. Στις περιπτώσεις που εκτός από την οργάνωση ή το ένοπλο σώμα που αποστέλλει το έγγραφο, αναγράφεται και το συγκεκριμένο πρόσωπο που το συνέταξε, τότε υπάρχει ειδική αναφορά σε αυτό και στην ιδιότητά του.

Αποδέκτης / Παραλήπτης

Παρατίθεται το όνομα της οργάνωσης ή του προσώπου προς το οποίο απευθύνεται το έγγραφο. Πρέπει σε αυτό το σημείο να επισημανθεί ότι σημαντικός αριθμός εγγράφων (εκθέσεις, επιστολές, απολογισμοί, διάφορα διαγράμματα) συντάσσεται από τοπικές οργανώσεις, συμβούλια περιοχών και τους υπευθύνους ενόπλων σωμάτων της οργάνωσης και απευθύνεται προς το Κεντρικό Συμβούλιο της ΕΠΟΝ. Εάν το στοιχείο αυτό δεν αναγράφεται στο έγγραφο, αλλά προκύπτει από το περιεχόμενο του, τότε ο αποδέκτης τίθεται σε αγκύλες [Κ.Σ. ΕΠΟΝ]. Άλλοτε αναγράφεται το όνομα κάποιου προσώπου, για το οποίο γνωρίζουμε με βεβαιότητα από άλλες πηγές ότι ήταν μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου. Και σε αυτή την περίπτωση σημειώνεται το όνομα του προσώπου και η ιδιότητά του -εφόσον παραδίδεται- και στη συνέχεια σε αγκύλες [Κ.Σ. ΕΠΟΝ].

Σελ. 78
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/53/gif/79.gif&w=600&h=915

Ακολούθως σημειώνεται με μικρότερα στοιχεία η μορφή του εγγράφου: χειρόγραφο (χφ.), δακτυλόγραφο (δακτ.), έντυπο, ο αριθμός φύλλων για τα χειρόγραφα και τα δακτυλόγραφα και ο αριθμός σελίδων για τα έντυπα, όπως και ο αριθμός των αντιγράφων ή αντιτύπων που υπάρχουν στο Αρχείο. Επισημαίνεται επίσης η κατάσταση του εγγράφου, όταν αυτό είναι φθαρμένο ή σπάραγμα. Σε ορισμένες περιπτώσεις δίδονται συμπληρωματικές πληροφορίες για το είδος ή το περιεχόμενο του εγγράφου. Τέλος επισημαίνονται τα έγγραφα ή τμήματα εγγράφων που έχουν δημοσιευτεί με τις ακόλουθες συντομογραφίες:

Ανταίος: Πέτρος Ανταίος, Συμβολή στην ιστορία της ΕΠΟΝ,

τ. A1, Α2, Β', Αθήνα 1977-1979. Μακρής-Στάικος: Πέτρος Μακρής-Στάικος, Κίτσος Μαλτέζος, ο αγαπημένος των θεών, Αθήνα 2000.

Ενότητα Ε

Η φύση των εγγράφων -προκηρύξεις και τρικ- που συγκροτούν την ενότητα (Ε) δεν επέτρεψε τη σύνταξη αναλυτικού ανά έγγραφο καταλόγου τους. Παρατίθεται λοιπόν ένας κατάλογος των βασικών κατηγοριών που συγκροτούν την ενότητα και ένα ευρετήριο των θεμάτων που αναφέρονται στις προκηρύξεις και στα τρικ.

Ενότητα ΣΤ

Το Αρχείο περιέχει σημαντικό αριθμό περιοδικών εκδόσεων της ΕΠΟΝ κυρίως, αλλά και κάποιων άλλων οργανώσεων νέων της εποχής. Ο τύπος της ΕΠΟΝ που βρίσκεται στο Αρχείο περιλαμβάνει ευρύ φάσμα εκδόσεων που καλύπτει με διαφορετική πυκνότητα το σύνολο σχεδόν του ελλαδικού χώρου. Οι εκδόσεις αυτές παρουσιάζουν μεγάλη ποικιλία ως προς την περιοδικότητα κυκλοφορίας τους, τη διάρκεια που έζησε η εφημερίδα, το σχήμα, τις παραλλαγές στον τίτλο, τον υπότιτλο και την εμφάνιση, τις μετακινήσεις στον τόπο που ήταν η έδρα του φύλλου, τον τρόπο έκδοσης (χειρόγραφες, πολυγραφημένες, έντυπες), τις συνθήκες έκδοσης και κυκλοφορίας (παράνομες, ημιπαράνομες, νόμιμες).

Στην ίδια κατηγορία περιλαμβάνονται χειρόγραφες εφημερίδες

Σελ. 79
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/53/gif/80.gif&w=600&h=915

δες τοίχου που κυκλοφόρησαν στις φυλακές ή σε κατασκηνώσεις παιδιών. Τα εκδοτικά δεδομένα του επικοινωνιακού / προπαγανδιστικού αυτού υλικού δεν μπορούν να εντάξουν με απόλυτη σαφήνεια τις εκδόσεις αυτές στις εφημερίδες ή στα περιοδικά.

Θα πρέπει στο σημείο αυτό να επισημάνουμε ότι η Οντέτ Βαρών στην εργασία της Ελληνικός νεανικός τύπος (19411945), τ. 1-2, εκδ. Ι.Α.Ε.Ν., Αθήνα 1987, έχει καταγράψει τα νεανικά έντυπα της περιόδου 1941-1945, περιλαμβάνοντας στην έρευνά της και το Αρχείο του Κ.Σ. της ΕΠΟΝ. Σκοπός μας δεν είναι η επανάληψη ενός παρόμοιου καταλόγου, αφού άλλωστε ο συγκεκριμένος αποτελεί προϊόν μακρόχρονης έρευνας και είναι ο πληρέστερος που διαθέτουμε για το θέμα. Ο ενιαίος συνοπτικός κατάλογος που ακολουθεί περιλαμβάνει το σύνολο των περιοδικών εκδόσεων που περιέχονται στο αρχείο του Κ.Σ. της ΕΠΟΝ, ώστε να διευκολυνθεί ο χρήστης του αρχείου στην εργασία του και παράλληλα να επισημανθούν εφημερίδες ή άλλες περιοδικές εκδόσεις που βρίσκονται σε αυτό και δεν είχαν εντοπιστεί μέχρι σήμερα, καθώς δεν είχε ολοκληρωθεί η ταξινόμησή του.

Στον κατάλογο που ακολουθεί οι περιοδικές εκδόσεις του αρχείου καταγράφονται με αλφαβητική σειρά βάσει του τίτλου τους, ο οποίος αναγράφεται με πλάγια. Στις περιπτώσεις που προηγείται άρθρο, αυτό έπεται στον κατάλογο εντός κομμάτων, διότι η πρόταξη του θα αλλοίωνε την αλφαβητική ευρετηρίαση των τίτλων. Σημειώνονται επίσης ο υπότιτλος, με τον τρόπο ακριβώς που αναγράφεται στο πρωτότυπο, τα τεύχη των εκδόσεων και η ημερομηνία έκδοσής τους. Όταν από τον υπότιτλο δεν προκύπτει ο τόπος έκδοσης ή όταν αυτός που αναγράφεται δεν μπορεί να προσδιοριστεί με ευχέρεια, αναγράφεται σε αγκύλες η πόλη έκδοσης ή ο νομός που ανήκε ο αναφερόμενος στον τίτλο οικισμός. Όταν το τεύχος δεν φέρει αρίθμηση, έχει τεθεί παύλα [-]. Ειδική αναφορά υπάρχει για όσα τεύχη ήταν έκτακτες ή πανηγυρικές εκδόσεις. Δήλωση του έτους και της περιόδου έκδοσης έγινε μόνο στις περιπτώσεις εκείνες που ήταν περισσότερες από μία.

Σημειώνονται επίσης οι αλλαγές στους τίτλους, ή στους υποτίτλους των περιοδικών εκδόσεων, ο αριθμός των αντιτύπων που σώζονται όταν είναι περισσότερα του ενός, και ορισμένες πληροφορίες

Σελ. 80
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/53/gif/81.gif&w=600&h=915

φορίες για την κατάσταση των εντύπων (χειρόγραφα, ιδιαίτερα φθαρμένα, σπαράγματα κλπ). Τέλος, για όσα έντυπα περιλαμβάνονται στον κατάλογο της Οντέτ Βαρών, δίδεται ο εκεί αύξων αριθμός ώστε να είναι ευχερής η αναζήτηση περαιτέρω πληροφοριών γι' αυτά. Οι διαστάσεις των εντύπων, ο αριθμός σελίδων και ορισμένα άλλα περιγραφικά στοιχεία σημειώνονται εδώ μόνο σε όσες περιοδικές εκδόσεις δεν περιλαμβάνονται στον κατάλογο της Οντέτ Βαρών.

Σελ. 81
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/53/gif/82.gif&w=600&h=915 03 - 0002.htm

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 82
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/53/gif/83.gif&w=600&h=915

Α. ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΕΠΟΝ

Κεντρικό Συμβούλιο*

1. Γενική Οργανωτική Έκθεση από 3115/1943 ώς 31/8/1943.

Χφ. πίνακας 1 φ.

2. Οργανωτική Έκθεση [...] 1943.

Χφ. 1 φ., σπάραγμα.

3. Απολογισμός Αυγούστου 1943, Αθήνα, 5/9/1943, Ο ταμίας του Κεν. Συμ. Νίκος.

Χφ. πίνακας 1 φ. Κατάλογος εσόδων-εξόδων.

4. Απολογισμός Σεπτέμβρη 1943, 5/10/1943, Ο ταμίας του Κεν. Συμ. Νίκος.

Χφ. 1 φ. Κατάλογος εσόδων-εξόδων.

5. Απολογισμός Οκτώμβρη, [1943].

Χφ. 1 φ. Κατάλογος εσόδων-εξόδων.

6. Απολογισμός Νοέμβρη, Αθήνα, 5/12/1943, Ο ταμίας του Κεν. Συμ. Νίκος.

Χφ. 1 φ. Κατάλογος εσόδων-εξόδων.

7. Οι[κο]νομικός Απολογισμός Δεκέμβρη 1943, Παύλος, Νίκος.

Χφ. 1 φ. Κατάλογος εσόδων-εξόδων.

8. Απολογισμός Γενάρη, [χ.χ.], Παύλος, Νίκος. Χφ. 1 φ. Κατάλογος εσόδων-εξόδων.

9. Απολογισμός Αυγούστου, Αθήνα 7/9/1944, Αν/πία Κ.Σ. ΕΠΟΝ, Ταμίας Νίκος, Για τον έλεγχο Χρήστος.

Χφ. 1 φ. Κατάλογος εσόδων-εξόδων.

10. Διαχείριση Τύπου, 30/3/1944, Η εξελ. Επιτροπή Κώστας, Αχιλλέας.

Χφ. 1 φ. Κατάλογος εσόδων-εξόδων.

11α. Κριτική για τη δράση του Σ.Π.Κ., 17/11/1944, Προεδρείο Κ.Σ.

Δακτ. φφ. 3 και 4, σπάραγμα. ♦ Μακρής-Στάικος, 182-183, 358.

* Βλ. και Μαθήματα 1-17 στην Ενότητα Δ. Ποικίλα.

Σελ. 83
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/53/gif/84.gif&w=600&h=915

11β. Ερωτηματολόγιο, [1944]. Δακτ. 3 φ.

12. Αποτελέσματα αρχαιρεσιών για εκλογή Κεντρικού Συμβουλίου του Α' Πανελλαδικού Συνεδρίου της ΕΠΟΝ (13-20 Ιανουαρίου 1946).

Δακτ. 1 φ. ♦ Ανταίος, Α1, 50.

13. Σημείωμα του συν/στή Νίκου αντιπροσώπου του Κεντρικού Συμβουλίου της ΕΠΟΝ για τον Ηλία Μανιάτη, 23/10/1943.

Χφ. 3 φ. Πρόκειται για επιστολή, γραμμένη με το ίδιο χέρι με τον τίτλο του σημειώματος, την οποία υπογράφουν με ψευδώνυμα ο Ηλίας Μανιάτης ως Αλέκος και ο Νίκος ως Φωτεινός, Πολιτικός ΕΠΟΝ 36ον Σ.Π., Μαυρολιθάρι.

14. Νίκος, Προεδρείο Κ.Σ. προς Σταμάτη, Αθήνα, 22/2/1944.

Χφ. 1 φ. Επιστολή.

15. Νίκος, Προεδρείο Κ.Σ. προς Σταμάτη, 16/3/1944. Χφ. 1 φ. Με άλλο χέρι στο περιθώριο: 22/3/1944. Επιστολή.

16. Σταμάτης προς Ορέστη, [ΕΠΟΝ Θεσσαλίας], 27/5/1944.

Χφ. 1 φ. Επιστολή.

17. Προεδρείο του Κ.Σ., Πέτρος Ανταίος προς τον Γραμματέα του Σ.Π. ΕΠΟΝ Μακεδονίας, 12/5/1944.

Χφ. 1 φ. Επιστολή.

18. Προεδρείο [Κ.Σ.], Σταμάτης προς Κλιμάκιο του Προεδρείου Αθήνας-Πειραιά, 16/5/1944.

Χφ. 1 φ. Επιστολή.

19. Προεδρείο του Κ.Σ. προς Προεδρείο του Σ.Π. Πελοποννή-

σου, 21/5/1944.

Δακτ. 3 φ. Επιστολή.

20. ΕΠΟΝ, Κεντρικό Συμβούλιο, Σταμάτης προς [...], 23 Ιουνίου 1944.

Χφ. 1 φ., φθαρμένο, δυσανάγνωστο. Επιστολή.

21α. Προεδρείο Κ.Σ., Βασίλης προς όλα τα Περιφ. Συμβ. της ΕΠΟΝ, 1/8/1944.

Δακτ. 1 φ. Επιστολή.

21β. Κ.Σ. προς Προεδρείο Σ.Π.Μ., 12/8/1944.

Δακτ. 4 φ. Επιστολή.

Σελ. 84
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/53/gif/85.gif&w=600&h=915

22. Κ.Σ., Αντιπροσωπεία Αθήνας-Πειραιά προς Προεδρείο του Κ.Σ. της ΕΠΟΝ, 7/9/1944.

Χφ. 2 φ. Επιστολή.

23α. Κ.Σ. προς Λευτέρη [ΕΠΟΝ Θεσσαλίας], 15/11/1944.

Δακτ. 2 φ. Επιστολή. 23β. Προεδρείο του Κεν. Συμβουλίου, Γραφείο Επαρχιών προς Συμβούλιο Νομού Κυκλάδων, 17/11/1944.

Δακτ. 2 φ. Επιστολή. 24α. [Κ.Σ.] προς Βασίλη [ΕΠΟΝ Μακεδονίας], [χ.χ.].

Χφ. 1 φ. Επιστολή. 24β. [Κ.Σ.] προς Σ.Π.Μ., [χ.χ.]. Χφ. 2 φ. Επιστολή.

25. [Κ.Σ.] προς Αλέξη [ΕΠΟΝ Στερεάς], [χ.χ.].

Χφ. 1 φ. Επιστολή. Παγκόσμιο Συμβούλιο Νέων

[Έγγραφα για το Συνέδριο Νεολαίας. Λονδίνο, Αύγουστος 1945]

26. Παγκόσμιο Συμβούλιο Νέων στην ηρωική νεολαία της Ελλάδας μέσω Καθηγ. Αγγελοπούλου, 14/10/1944.

Χφ. 4 φ. Επιστολή.

27. Κ. Χούκλαμ [Γραμματέας του Παγκοσμίου Συμβουλίου Νέων] προς Καθηγ. Αγγελόπουλο, 16/10/1944.

Χφ. 3 φ. Επιστολή.

28. World Youth Council προς The Youth of Greece, 6/4/1945.

Δακτ. 1 φ., στα αγγλικά. Επιστολή.

29. Κ.Σ. ΕΠΟΝ προς Παγκόσμιο Συμβούλιο Νέων. Δακτ. 1φ. Επιστολή.

30. Φώκος Βέττας, γραμματεύς Κ.Σ. της ΕΠΟΝ προς Παγκόσμιο Συμβούλιο Νέων, [1945],

Χφ. 1 φ., στα αγγλικά. Επιστολή.

31. Ansivers to Questionnaire, [Άνοιξη 1945], E.RO.N. (United Panhellenic Youth Organisation) προς World Youth Congress. Δακτ. 6 φ., στα αγγλικά. Επιστολή.

32. Ε.P.O.Ν. United Panhellenic Youth Organisation, [χ.χ.]· Δακτ. 3 φ., στα αγγλικά, Σύντομο χρονικό της ίδρυσης και των δραστηριοτήτων της οργάνωσης.

Σελ. 85
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Αρχείο του Κεντρικού Συμβουλίου της ΕΠΟΝ
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 66
  

  εκδοτικής δραστηριότητας και η κορύφωση στα 1944 αντιστοιχεί με την οργανωτική πορεία και της ίδιας της ΕΠΟΝ. Επίσης στο Αρχείο περιέχονται και ορισμένοι μεταγενέστεροι τίτλοι -23 του 1945, 2 του 1946, ενώ σε άλλους δύο είναι ασαφής η χρονολογία έκδοσης- πρόκειται όμως πλέον για χρόνια που το υλικό του Αρχείου του Κ.Σ. είναι περιορισμένο και πολύ αποσπασματικό.

  4. Ταξινομικό δένδρο

  Α. Κεντρικό Συμβούλιο και Τοπικές Οργανώσεις ΕΠΟΝ: 1-446

  Έγγραφα του Κ.Σ.: 1-33.

  • Εκθέσεις: 1-2, 1943.

  • Οικονομικές καταστάσεις: 3-9, από 5/9/1943 έως 7/9/1944.

  • Ποικίλα: 10-12, 30/3/1944, Ιανουάριος 1946.

  • Επιστολές: 13-25, από 23/10/1943 έως 17/11/1944 και τρεις χωρίς χρονολογία.

  • Παγκόσμιο Συμβούλιο Νέων: 26-33, από 14/10/1944 έως 13/9/1945.

  ΕΠΟΝ Αθήνας: 34-91.

  • Εκθέσεις: 34-37, από 31/8/1943 έως το Σεπτέμβριο 1944.

  • Οργανωτικές καταστάσεις: 38-48, από τον Οκτώβριο έως το Δεκέμβριο 1944 και δύο χ.χ.

  • Ποικίλα: 49-84, από 28/12/1943 έως 21/3/1946 και 12 χ.χ.

  • Επιστολές: 85-91, από 6/5/1944 έως 7/9/1944 και δύο χ.χ.

  ΕΠΟΝ Πειραιά·. 92-113.

  • Εκθέσεις Δράσης: 92-99, από το Μάρτιο 1943 έως τον Αύγουστο

  1944 και δύο χ.χ.

  • Οργανωτικές καταστάσεις: 100-105, από τον Αύγουστο 1943 έως 10/9/1944.

  • Ποικίλα έγγραφα: 106-113, από 1/5/1944 έως 10/9/1944. ΕΠΟΝ Ηπείρου. 114-158.

  • Εκθέσεις Δράσης: 114-123, από 22/1/1944 έως τις αρχές 1945.