Συγγραφέας:Κουλούρη, Χριστίνα
 
Τίτλος:Αθλητισμός και όψεις της αστικής κοινωνικότητας
 
Υπότιτλος:Γυμναστικά και αθλητικά σωματεία (1870-1922)
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:32
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:1997
 
Σελίδες:447
 
Αριθμός τόμων:1 τόμος
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Κοινωνική ενσωμάτωση
 
Νεανικές οργανώσεις
 
Νοοτροπίες και συμπεριφορές
 
Τοπική κάλυψη:Ελλάδα
 
Χρονική κάλυψη:1870-1922
 
Περίληψη:Η παρούσα μελέτη επιχειρεί να συνθέσει μία ιστορία του νεότερου ελληνικού αθλητισμού. Επιθυμεί, πρώτον, να αναδείξει την ιστορικότητα των σπορ και να διαφοροποιηθεί από προσεγγίσεις που αντιμετωπίζουν το παιχνίδι και κατ’ επέκταση τα σπορ (μια μορφή παιχνιδιού) ως διαχρονικό δομικό στοιχείο του ανθρώπινου πολιτισμού. Ενδιαφέρεται, δεύτερον, να ελέγξει το ερευνητικό δίλημμα της συνέχειας ή ασυνέχειας από τα παραδοσιακά παιχνίδια στα σύγχρονα σπορ κατά τη μετάβαση από την παραδοσιακή στη σύγχρονη κοινωνία. Η συγγραφέας παρακολουθεί την εξέλιξη των αντιλήψεων σχετικά με τη σωματική άσκηση μετά τη δημιουργία του ελληνικού κράτους ώστε να δείξει τη μετάβαση από την αδιαφορία και την αμφισβήτηση στην αποδοχή και την εδραίωση. Η επισκόπηση αυτή επιτρέπει και τη διάκριση ανάμεσα στη γυμναστική και τα σπορ, μια διάκριση απαραίτητη και για την κατανόηση της λειτουργίας των αθλητικών σωματείων αλλά και, ευρύτερα, της ιστορίας του αθλητισμού. Στη συνέχεια αναζητούνται τα πρώτα ίχνη της παρουσίας των σύγχρονων σπορ στην Ελλάδα, τόσο μέσα από τις πρώιμες, μη οργανωμένες πρακτικές όσο και μέσα από τους πρώτους αθλητικούς θεσμούς, δηλ. τους αγώνες και τα γυμναστήρια. Μελετώνται επίσης τα αθλητικά σωματεία: μέσα από την ανάλυση των σκοπών τους οι κοινωνικές λειτουργίες της σωματικής άσκησης και οι διασυνδέσεις της με την εθνικιστική ιδεολογία. Τέλος, επιχειρείται να φωτισθούν οι πτυχές της σωματειακής ζωής που είναι κρυμμένες από το ορθολογικό κανονιστικό πρότυπο του καταστατικού, δηλαδή οι ανθρώπινες επαφές με τις αρμονικές η συγκρουσιακές τους όψεις, οι φιλικές σχέσεις, τα οικογενειακά δίκτυα, τα ερωτοτροπήματα ενδεχομένως που επιτρέπει η συναναστροφή όχι μόνο σε αθλητικές αλλά και σε έξω-αθλητικές συναντήσεις στο πλαίσιο πάντα του σωματείου.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 23.64 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 385-404 από: 450
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/49/gif/385.gif&w=600&h=915 32. Κουλούρη, Αθλητισμός

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Σελ. 385
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/49/gif/386.gif&w=600&h=915 32. Κουλούρη, Αθλητισμός

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 386
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/49/gif/387.gif&w=600&h=91532. Κουλούρη, Αθλητισμός

Α' ΠΗΓΕΣ

Ι. ΑΝΕΚΔΟΤΕΣ

Αρχεία

Γενικά Αρχεία του Κράτους

Εθνικός Γυμναστικός Σύλλογος

Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων

Όμιλος Αντισφαίρισης Αθηνών

Όμιλος Ερετών Πειραιώς

Πανελλήνιος Γυμναστικός Σύλλογος

Πανιώνιος Γυμναστικός Σύλλογος

Πρωτοδικείο Αθηνών

Πρωτοδικείο Πειραιά

Σύνδεσμος Ελληνικών Αθλητικών και Γυμναστικών Σωματείων

II. ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ

Συλλογές - Ευρετήρια

Αντωνίου Δ., Τα προγράμματα της Μέσης Εκπαίδευσης (1833-1929), τ. Α'-Γ ', Αθήνα, Ι.Α.Ε.Ν., 1987-1989.

Εφημερίς της Κυβερνήσεως (1885-1914).

Καλφαρέντζος Ευ. Γ., Περίληψις γυμναστικής νομοθεσίας, 1834-1933, Θεσσαλονίκη 1937.

Καλφαρέντζος Ευ. Γ., Ελληνική Γυμναστική Βιβλιογραφία, 1829-1934, Θεσσαλονίκη 1934.

Καρπόζηλου Μάρθα, Ελληνικός νεανικός τύπος (1830-1914). Καταγραφή, Αθήνα, Ι.Α.Ε.Ν., 1987.

Νίκου Βαγγ., Ευρετήριο των αναγνωρισμένων προσφυγικών σωματείων του Πρωτοδικείου Βόλου, 1914-1971, ανάτυπο από τον δέκατο τόμο του Αρχείου Θεσσαλικών Μελετών, Βόλος 1992.

Σοφιανός Κ., Το νομικό καθεστώς της παιδικής ηλικίας και της νεότητας 1833-1900. Συναγωγή νόμων, διαταγμάτων, εγκυκλίων, καταστατικών, τ. Α'-Β', Αθήνα, Ι.Α.Ε.Ν., 1988.

Σελ. 387
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/49/gif/388.gif&w=600&h=91532. Κουλούρη, Αθλητισμός

Τσικνάκης Κ., Ελληνικός νεανικός τύπος (1915-1936). Καταγραφή, Αθήνα, Ι.Α.Ε.Ν., 1986.

Περιοδικά, εφημερίδες, ημερολόγια

Αθλητική Εβδομάς (1928-1931).

Αθλητική Επιθεώρησις (1923-4, 1927-8).

Αθλητικός Κόσμος (1926-1928).

Αθλητισμός (1927-1928).

Δελτίον της Ε.Ο.Α. (1906-1909).

Δελτίον του Σ.Ε.Α.Γ.Σ. (1901).

Εγκυκλοπαιδικόν Ημερολόγιον Ι.Α. Βρετού.

Εθνικόν Ημερολόγιον (Κ. Σκόκου).

Επίσημον Μηνιαίον Όργανον του ΣΕΓΑΣ (1967).

Ημερολόγιον Γυμναστικού Συλλόγου Κυμαίων 1899 Έτος πρώτον, Αθήνα 1899.

Ημερολόγιον Οδοιπορικού Συνδέσμου, έτος Α', 1925.

Ημερολόγιον (πασχαλινόν) Οδοιπορικού Συνδέσμου, έτος Β', 1926.

Ημερολόγιον του Κυνηγού (1926-1927).

Η Νίκη (1909-1910,1922-1924).

Όμιλος Ποδηλατών Πειραιώς. Ημερολόγιον 1895, Αθήνα 1895.

Σύντροφος. Περιοδικόν εκδιδόμενον υπό της Χριστιανικής Αδελφότητος των Νέων (1920-1922).

Όλα τα σπορ (1929).

Ο Ολυμπιονίκης του Αμαρουσίου (1924).

Ολυμπιονίκης. Δεκαπενθήμερον αθλητικόν περιοδικόν (1920).

Παναθήναια (1906).

Παναθηναϊκός (1929, 1938-1939).

Πειραϊκόν Ημερολόγιον (1900).

Πειραϊκόν Λεύκωμα (1918).

Ποδηλατική και Αθλητική Επιθεώρησις της Ανατολής (1898-1901).

Σ.Ε.Α.Γ.Σ., Ημερολόγιον 1910. Έτος Α'[...], Αθήνα 1910.

Σ.Ε.Α.Γ.Σ., Ημερολόγιον 1911. Έτος Β'[...], Αθήνα 1911.

Καταστατικά, κανονισμοί, επετηρίδες συλλόγων*

Β.Δ. "Περί εγκρίσεως τροποποιήσεων του καταστατικού της "Πανελληνίου Σκοπευτικής Εταιρείας"", ΦΕΚ Α' 77, 1 Απρ. 1911.

————————————

* Δεν καταγράφονται τα Β.Δ. με τα οποία γινόταν απλώς έγκριση ή τροποποίηση καταστατικού χωρίς να δημοσιεύονται οι σχετικές διατάξεις. Δεν περιλαμβάνονται εξάλλου τα καταστατικά που δεν έχουν δημοσιευτεί -είτε αυτοτελώς είτε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως- αλλά απόκεινται δακτυλόγραφα στα αρχεία των πρωτοδικείων Αθήνας και Πειραιά.

Σελ. 388
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/49/gif/389.gif&w=600&h=91532. Κουλούρη, Αθλητισμός

Β.Δ. "Περί τροποποιήσεως άρθρων τινών του καταστατικού του ποδηλατικού συλλόγου Αθηνών", ΦΕΚ Β΄ 10, 25 Ιαν. 1897.

Εθνικός Γυμναστικός Σύλλογος, Καταστατικόν, Αθήνα 1938.

Εσωτερικός κανονισμός του Γυμναστικού Συλλόγου Κερκύρας [...], Κέρκυρα 1907.

Η Φίλιππος Κοινωνία εν Ελλάδι. Καταστατικόν, Αθήνα 1901.

Ιππικός Όμιλος υπό προστάτην την Α.Β.Υ. τον Διάδοχον. Καταστατικόν και Εσωτερικός Κανονισμός, Αθήνα 1902.

Ιππικός Όμιλος, Λογοδοσία έτους 1904, [Αθήνα 1904].

Ιππικός Σύλλογος, Καταστατικόν, Αθήνα 1910.

Κανονισμός Πανιωνίου Γυμν. Συλλόγου Σμύρνης ιδρυθέντος τω 1890, [Σμύρνη] 1906.

Κανονισμός του Αθλητικού Ομίλου Αθηνών, ΦΕΚ Γ' 103/25 Οκτωβρίου 1895.

Κανονισμός του [...] Αθλητικού Ομίλου Αθηνών τροποποιηθείς [...], ΦΕΚ Β΄ 71, 11 Ιουλ. 1896.

Κανονισμός του Γυμναστικού Συλλόγου Σκοπέλου, ΦΕΚ Β' 44, 4 Μαΐου 1896.

Κανονισμός του εν Αθήναις Ελληνικού Αθλητικού Συλλόγου, ΦΕΚ Α΄' 232, 26 Αυγ. 1886.

Κανονισμός του εν Αθήναις Κεντρικού Γυμναστηρίου του υπό προστάτη τη Α.Β.Υ. τω Διαδόχω Πανελληνίου Γυμναστικού Συλλόγου, Αθήνα 1894.

Κανονισμός του εν Αθήναις Κεντρικού Γυμνασίου του [...] Πανελληνίου Γυμναστικού Συλλόγου, Αθήνα 1896.

Κανονισμός του εν Αθήναις Κεντρικού Γυμναστηρίου του υπό προστάτη τη Α.Β.Υ. τω Διαδόχω Πανελληνίου Γυμναστικού Συλλόγου, Αθήνα 1900.

Κανονισμός του εν Αθήναις Ομίλου των Φιλόπλων, ΦΕΚ Γ΄ 44, 21 Απρ. 1895.

Κανονισμός του εν Ανδριτσαίνη Γυμναστικού Συλλόγου Η Ολυμπία, ΦΕΚ Β' 83, 31 Ιουλ. 1896.

Κανονισμός του εν Πειραιεί Γυμναστικού Συλλόγου "Ο Θησεύς", ΦΕΚ Α΄' 94, 22 Απρ. 1887.

Κανονισμός του Ναυπακτιακού Γυμναστικού Συλλόγου, ΦΕΚ Β' 8, 23 Ιαν. 1897.

Κανονισμός του Ομίλου Πεζοπόρων Αθηνών, ΦΕΚ Γ΄ 74, 25 Αυγ. 1895.

Κανονισμός του Ομίλου Πεζοπόρων Πειραιώς, ΦΕΚ Α΄' 208, 19 Οκτ. 1893.

Κανονισμός του Ομίλου Πεζοπόρων Πειραιώς, ΦΕΚ Γ΄ 64, 4 Ιουλ. 1895.

Κανονισμός του [...] Πανελληνίου Γυμναστικού Συλλόγου, Αθήνα 1891 [= 1892],

Κανονισμός του [...] Πανελληνίου Γυμναστικού Συλλόγου, ΦΕΚ Α΄' 327, 12 Σεπτ. 1892.

Κανονισμός του [...] Πανελληνίου Γυμναστικού Συλλόγου, Αθήνα 1894.

Καταστατικόν Γυμναστικού Συλλόγου Λεβαδείας, ΦΕΚ Α΄' 205, 9 Ιουλ. 1912.

Καταστατικόν Εθνικού Γυμναστικού Συλλόγου ιδρυθέντος τη 23 Μαΐου 1893, Αθήνα 1895.

Καταστατικόν Εθνικού Γυμναστικού Συλλόγου, [ Αθήνα 1903].

Καταστατικόν Ιππικού Συνδέσμου, ΦΕΚ Α΄' 16, 27 Ιαν. 1893.

Καταστατικόν και κανονισμοί της εν Ερμουπόλει Λαϊκής και Σκοπευτικής Εταιρείας Σύρου, Ερμούπολη 1911.

Καταστατικόν Κερκυραϊκού Συλλόγου Ριπής, Κέρκυρα 1869.

Καταστατικόν Κερκυραϊκού Συλλόγου Ριπής. Έδρα, επωνυμία, προορισμός του Συλλόγου, Κέρκυρα, 3 Ιουνίου 1869 (μονόφυλλο).

Σελ. 389
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/49/gif/390.gif&w=600&h=91532. Κουλούρη, Αθλητισμός

Καταστατικόν Κυνηγετικού και Σκοπευτικού Ομίλου Πύργου, ΦΕΚ Α΄΄ 110, 10 Απρ. 1912.

Καταστατικόν Κυνηγετικού Συλλόγου Φαρσάλων, ΦΕΚ Α΄' 85, 14 Απρ. 1911.

Καταστατικόν Ναυτικού Ομίλου, 10 Δεκεμβρίου 1913, ΦΕΚ Α΄΄ 28, 3 Φεβρουαρίου 1914.

Καταστατικόν Ναυτικού Ομίλου, Νέο Φάληρο 1933.

Καταστατικόν Ομίλου Κυνηγών Χρούσων, ΦΕΚ Α΄' 295, 21 Οκτ. 1911.

Καταστατικόν Σκοπευτικού Ομίλου Καστορείου ο "Κάστωρ", ΦΕΚ Α΄' 285, 18 Σεπτ. 1912.

Καταστατικόν Συλλόγου Ποδηλατικής Ενώσεως, ΦΕΚ Α΄΄ 160, 16 Αυγ. 1893.

Καταστατικόν της [...] Ελληνικής Εταιρείας Περιηγήσεων Touring Club de Grèce 1895-1910, Αθήνα 1910.

Καταστατικόν της Γυμναστικής Εταιρίας Ηλείων Ο Ίφιτος, ΦΕΚ Γ' 91, 22 Σεπτ. 1895.

Καταστατικόν της Ελβετικής Σκοπευτικής Εταιρίας "Ελβετία" Αθηνών-Πειραιώς, ΦΕΚ Α΄' 120,20 Απρ. 1912.

Καταστατικόν της Ελληνικής Ποδηλατικής Εταιρείας, ΦΕΚ Γ΄ 99, 12 Οκτ. 1895.

Καταστατικόν της Ελληνικής Ποδηλατικής Εταιρείας, ΦΕΚ Γ΄ 113, 23 Δεκ. 1895.

Καταστατικόν της εν Πάτραις Γυμναστικής Εταιρείας Πατρών, ΦΕΚ Γ΄ 13, 4 Φεβρ. 1895.

Καταστατικόν της Πανελληνίου Σκοπευτικής Εταιρείας, Αθήνα 1907.

Καταστατικόν της Σκοπευτικής Εταιρίας Αιγίνης "Η Νίκη", ΦΕΚ Α΄ 168, 6 Ιουλ. 1911.

Καταστατικόν του Αθλητικού Συλλόγου Βουρβούρων, [Βούρβουρα 1898].

Καταστατικόν του [...] Γορτυνιακού Γυμναστικού Συλλόγου ιδρυθέντος εν Δημητσάνη τη 15 Αυγούστου 1896 έτους, ΦΕΚ Β' 32, 5 Ιουλ. 1899.

Καταστατικόν του Γυμναστικοαθλητικού Συλλόγου εν Αλμυρώ, ΦΕΚ Β' 23, 19 Φεβρ. 1897.

Καταστατικόν του Γυμναστικού Ομίλου Καλαμών, ΦΕΚ Β' 68, 4 Ιουλ. 1896.

Καταστατικόν του Γυμναστικού Συλλόγου Αμφίσσης, ΦΕΚ Β' 48, 14 Μαΐου 1896.

Καταστατικόν του Γυμναστικού Συλλόγου Ελυμνίων, Αθήνα 1896.

Καταστατικόν του Γυμναστικού Συλλόγου Ερμουπόλεως, ΦΕΚ Γ΄ 85,15 Σεπτ. 1895.

Καταστατικόν του Γυμναστικού Συλλόγου Η Καλλίστη [...] εν Πύργω Καλλίστης, ΦΕΚ Β' 71, 11 Ιουλ. 1896.

Καταστατικόν του Γυμναστικού Συλλόγου Λαμίας, ΦΕΚ Β' 60, 13 Ιουν. 1896.

Καταστατικόν του Γυμναστικού Συλλόγου Ο "Αίας" ιδρυθέντος εν Σαλαμίνι τη 4 Ιουνίου 1906, Αθήνα 1907.

Καταστατικόν του Γυμναστικού Συλλόγου ο Ευρώτας, ΦΕΚ Α΄ 76, 1 Απρ. 1887.

Καταστατικόν του Γυμναστικού Συλλόγου Ποσειδώνος, ΦΕΚ Α΄ 282, 14 Οκτωβρίου 1887.

Καταστατικόν του Γυμναστικού Συλλόγου Στυλίδος, ΦΕΚ Β' 57, 7 Ιουν. 1896.

Καταστατικόν του Γυμναστικού Συλλόγου Τρικκάλων (Θεσσαλίας), ΦΕΚ Β' 64, 22 Ιουν. 1896.

Καταστατικόν του Γυμναστικού Συλλόγου Τρικκάλων (της Κορινθίας), ΦΕΚ Β΄ 21, 17 Φεβρ. 1897.

Σελ. 390
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/49/gif/391.gif&w=600&h=91532. Κουλούρη, Αθλητισμός

Καταστατικόν του Ελληνικού Αθλητικού Συλλόγου Η Μεταρρύθμισις, ΦΕΚ Α΄ 444, 16 Δεκ. 1892.

Καταστατικόν του εν Αθήναις "Γυμναστικού Συλλόγου του Σχολείου των Τεχνών", ΦΕΚ Α΄ 59, 12 Μαρτίου 1887.

Καταστατικόν του εν Αθήναις Εθνικού Γυμναστικού Συλλόγου, ΦΕΚ Γ΄ 16, 11 Φεβρουαρίου 1894.

Καταστατικόν του εν Αθήναις Ελληνικού Αθλητικού Συλλόγου, ΦΕΚ Α' 232, 26 Αυγ. 1886.

Καταστατικόν του εν Αθήναις Ποδηλατικού Συλλόγου (6 Νοεμ. 1891), ΦΕΚ Α΄ 218, 4 Ιουλ. 1892.

Καταστατικόν του εν Αιγίω Γυμναστικού Συλλόγου "Ο Στράτων", ΦΕΚ Α΄ 209, 20 Οκτ. 1893.

Καταστατικόν του εν Αμαλιάδι Γυμναστικού Συλλόγου Η Ήλις, ΦΕΚ Β' 61, 14 Ιουν. 1896.

Καταστατικόν του εν Αρφαροίς-Βέρσοβα Αιγειρατικού Γυμναστικού Συλλόγου, ΦΕΚ Β΄ 15, 5 Φεβρ. 1897.

Καταστατικόν του εν Αταλάντη Λοκρικού Γυμναστικού Συλλόγου και Ειδικός Κανονισμός αυτού, Αθήνα 1895.

Καταστατικόν του εν Αταλάντη Λοκρικού Γυμναστικού Συλλόγου, ΦΕΚ Γ΄ 44, 21 Απρ. 1895.

Καταστατικόν του εν Βυτίνη Γυμναστικού Συλλόγου Ο Αριστώνυμος, ΦΕΚ Β' 8, 23 Ιαν. 1897.

Καταστατικόν του εν Ερμουπόλει Αθλητικού Συλλόγου Ηρακλής, ΦΕΚ Γ΄ 111, 16 Δεκ. 1895.

Καταστατικόν του εν Ερμουπόλει Ομίλου των Πεζοπόρων, ΦΕΚ Β' 4, 13 Ιαν. 1896.

Καταστατικόν του εν Ερμουπόλει Συλλόγου Ποδηλατική Ένωσις Ερμουπόλεως, ΦΕΚ Γ΄ 72, 8 Σεπτ. 1894.

Καταστατικόν του εν Ερμουπόλει Σύρου Γυμναστικού Συλλόγου, ΦΕΚ Α΄ 329, 29 Νοεμ. 1886.

Καταστατικόν του εν Καλάμαις Μεσσηνιακού Γυμναστικού Συλλόγου, ΦΕΚ Β' 4, 13 Ιαν. 1896.

Καταστατικόν του εν Καλάμαις Συλλόγου των Πεζοπόρων Ο Ευκλής, ΦΕΚ Γ' 81, 5 Οκτ. 1894.

Καταστατικόν του εν Κερκύρα Γυμναστικού Συλλόγου, ΦΕΚ Α΄ 84, 8 Μαΐου 1893.

Καταστατικόν του εν Κύμη Γυμναστικού Συλλόγου, ΦΕΚ Α΄ 221, 24 Νοεμ. 1893.

Καταστατικόν του εν Μεσολογγίω Παναιτωλικού Γυμναστικού Συλλόγου, ΦΕΚ Α΄ 222, 25 Νοεμ. 1893.

Καταστατικόν του εν Μεσολογγίω Παναιτωλικού Γυμναστικού Συλλόγου, ΦΕΚ Γ΄ 17, 15 Φεβρ. 1895.

Καταστατικόν του εν Μεσολογγίω Συλλόγου των Πεζοπόρων της Σπουδαζούσης Νεολαίας, ΦΕΚ Γ΄ 57, 13 Ιουν. 1895.

Καταστατικόν του εν Ναυπλίω Γυμναστικού Συλλόγου "Ο Αβέρωφ", ΦΕΚ Β' 46, 8 Μαΐου 1896.

Καταστατικόν του εν Πάτραις Παναχαϊκού Γυμναστικού Συλλόγου, ΦΕΚ Γ΄ 9, 20 Ιαν. 1894.

Σελ. 391
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/49/gif/392.gif&w=600&h=91532. Κουλούρη, Αθλητισμός

Καταστατικόν του εν Πειραιεί Κολυμβητικού Συλλόγου Αθηνών-Πειραιώς, Πειραιάς 1889.

Καταστατικόν του εν Πειραιεί "Ομίλου των Ερετών", ΦΕΚ Α΄ 107, 27 Απρ. 1889.

Καταστατικόν του εν Πύργω Γυμναστικού Συλλόγου Ηλείων κ Ο "Ίφιτος", Πύργος 1907.

Καταστατικόν του εν Χαλκίδι Γυμναστικού Συλλόγου Ο Γλαύκος, ΦΕΚ Β' 17, 7 Φεβρ. 1897.

Καταστατικόν του Ζακυνθίου Γυμναστικού Συλλόγου, ΦΕΚ Γ΄ 96, 10 Δεκ. 1894.

Καταστατικόν του Κυνηγετικού Συλλόγου Αθηνών, ΦΕΚ Γ΄ 100, 13 Οκτ. 1895.

Καταστατικόν του Κυνηγετικού Συλλόγου Βόλου, Βόλος 1915.

Καταστατικόν του Lawn Tennis Club Αθηνών, ΦΕΚ Β' 13, 14 Μαρτίου 1898.

Καταστατικόν του Ομίλου Ερετών Ερμουπόλεως, ΦΕΚ Γ΄ 30, 29 Μαρτίου 1894.

Καταστατικόν του Ομίλου Ποδηλατητών Πειραιώς, ΦΕΚ Γ΄ 53, 27 Ιουν. 1894.

Καταστατικόν του Οπλομαχητικού Συνδέσμου Αθηνών ιδρυθέντος τω 1917, Αθήνα 1917.

Καταστατικόν του Πανελληνίου Γυμναστικού Συλλόγου, ΦΕΚ 183, 28 Ιουνίου 1891.

Καταστατικόν του Πανελληνίου Γυμναστικού Συλλόγου..., Αθήνα 1900.

Καταστατικόν του Πανελληνίου Γυμναστικού Συλλόγου..., Αθήνα 1912.

Καταστατικόν του Πανελληνίου Γυμναστικού Συλλόγου [...], Πειραιάς 1927.

Καταστατικόν του Πανελληνίου Ποδηλατικού Συλλόγου, ΦΕΚ Α΄ 117, 23 Ιουν. 1893.

Καταστατικόν του Πειραϊκού Συνδέσμου, Αθήνα 1903.

Καταστατικόν του Ποδηλατικού Συλλόγου Πατρών, ΦΕΚ Β΄ 21, 17 Φεβρ. 1897.

Καταστατικόν του Σ.Ε.Α.Γ.Σ., Αθήνα 1902.

Καταστατικόν του Σκοπευτικού Συλλόγου Βόλου, ΦΕΚ Α΄ 326, 29 Νοεμ. 1911.

Καταστατικόν του Σπαρτιατικού Γυμναστικού Συλλόγου, ΦΕΚ Γ΄ 109, 6 Δεκ. 1895.

Καταστατικόν του Συλλόγου Κυνηγών Σύρου, ΦΕΚ Γ΄ 56, 5 Ιουλ. 1894.

Καταστατικόν του συλλόγου της εν Αθήναις "Ποδηλατικής Ενώσεως", ΦΕΚ Α΄ 160, 16 Αυγ. 1893.

Καταστατικόν του Συνδέσμου των Ελληνικών Αθλητικών και Γυμναστικών Σωματείων, ΦΕΚ Β΄ 27 Φεβρ. 1897.

Καταστατικόν του Συνδέσμου των Ελληνικών Αθλητικών και Γυμναστικών Σωματείων, ΦΕΚ Β΄ 17, 8 Απρ. 1900.

Καταστατικόν του Συνδέσμου των Ελληνικών Αθλητικών και Γυμναστικών Σωματείων, ΦΕΚ Α΄ 86, 15 Απρ. 1911.

Καταστατικός κανονισμός του Τριφυλιακού Γυμναστικού Συλλόγου, ΦΕΚ Β' 136, 29 Νοεμ. 1896.

Lawn Tennis Club. Καταστατικόν, [Αθήνα 1901].

Οδοιπορικός Σύνδεσμος. Η ζωή του στο 1924, [ Αθήνα] 1925.

Οδοιπορικός Σύνδεσμος. Η πρώτη και η εκατοστή εκδρομή του. Αναμνηστικόν τεύχος, [Αθήνα] 1923.

Οδοιπορικός Σύνδεσμος. Καταστατικόν, Αθήνα 1928.

Οδοιπορικός Σύνδεσμος. Ο σκοπός και το έργον του (Έκθεσις Πεπραγμένων), Αθήνα 1923.

Πανελλήνιος Γ.Σ., Επετηρίς 1902-1903, Αθήνα 1903.

Σελ. 392
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/49/gif/393.gif&w=600&h=91532. Κουλούρη, Αθλητισμός

Πανελλήνιος Γ.Σ., Έκθεσις του Διοικητικού Συμβουλίου διά το έτος 1916, Αθήνα 1917.

Πανελλήνιος Γ.Σ., Έκθεσις του Διοικητικού Συμβουλίου διά το έτος 1917, Αθήνα 1918.

Πανελλήνιος Γ.Σ., Έκθεσις του Διοικητικού Συμβουλίου διά το έτος 1918, Αθήνα 1919.

Πανελλήνιος Γ.Σ., Έκθεσις του Διοικητικού Συμβουλίου διά το έτος 1919, Αθήνα 1920.

Πανελλήνιος Γ.Σ., Έκθεσις του Διοικητικού Συμβουλίου διά το έτος 1920, Αθήνα 1921.

Πανελλήνιος Γ.Σ., Έκθεσις του Διοικητικού Συμβουλίου διά το έτος 1921, Αθήνα 1922.

Πανελλήνιος Γ.Σ., Έκθεσις του Διοικητικού Συμβουλίου διά το έτος 1922, Αθήνα 1923.

Πανελλήνιος Γ.Σ., Τροποποιήσεις του Καταστατικού ψηφισθείσαι υπό της Γενικής Συνελεύσεως της 19ης Νοεμβρίου 1914, [Αθήνα 1916].

Πειραϊκός Σύνδεσμος 1894. Καταστατικόν, Πειραιάς 1915.

Πειραϊκός Σύνδεσμος, Α' Επετηρίς 1894-1901, Πειραιάς 1901.

Πειραϊκός Σύνδεσμος. Τα πεπραγμένα του συνδεσμικού έτους 1920-1921, [Πειραιάς 1921].

Πειραϊκός Σύνδεσμος, ΙΓ' Επετηρίς 1894-1907, Πειραιάς 1907.

Τροποποιηθέντα άρθρα του καταστατικού της "Πανελληνίου Σκοπευτικής Εταιρείας", ΦΕΚ Α΄ 148, 17 Μαΐου 1912.

Προγράμματα και κανονισμοί αγώνων*

Διεθνείς Ολυμπιακοί Αγώνες 1906. Ολυμπιονίκαι δευτέρας Ολυμπιάδος. Olympioniques de la deuxième Olympiade, Αθήνα 1906.

E.O.A., Αγώνες ποδοσφαιρίσεως σχολείων, Αθήνα 1907.

Ε.Ο.Α., Γενικός κανονισμός αγώνων ποδοσφαιρίσεως, Αθήνα 1908.

Ε.Ο.Α., Διεθνείς Ολυμπιακοί Αγώνες 1906. Jeux olympiques internationaux 1906. Διάταξις των ημερών, των αγωνισμάτων και των εορτών. Ordre des concours et des fêtes, Αθήνα 1906.

E.O.A., Ολυμπιακοί Αγώνες εν Αθήναις 1906. Κανονισμοί των Αγώνων. Μέρος Β': Κολύμβησις - Λεμβοδρομίαι. Μέρος Δ': Σκοποβολία, Αθήνα 1906.

Ε.Ο.Α., Ολυμπιακοί Αγώνες εν Αθήναις τελεσθησόμενοι τη 9/22 Απριλίου - 19 Απριλίου /2 Μαΐου του 1906. Πρόγραμμα, Αθήνα 1905.

Ε.Ο.Α., Προκήρυξις Πανελληνίων αγώνων 1907, [Αθήνα 1907].

Εθνικοί σκοπευτικοί αγώνες "Τα Ελευθέρια". Εν Βόλω τη 25η Μαρτίου 1911, Αθήνα 1911.

Έτος ενδέκατον. Πρόγραμμα και κανονισμός της διοργανωτικής επιτροπής επί των υπό του Δήμου Λαρίσης διοργανουμένων πανελληνίων ιπποδρομιών εν Λαρίση [...], Λάρισα 1908.

Η υπό την Υ. προστασίαν της Α.Β.Υ. του Διαδόχου και την ισόβιον προεδρείαν της Α.Β.Υ. του βασιλόπαιδος Γεωργίου Ελληνική Ποδηλατική Εταιρεία. Αγώνες 15 Ιουνίου 1908. Τελεσθησόμενοι εν τω Ποδηλατοδρομίω Νέου Φαλήρου Κυριακή ώρα 5'/2 μ.μ.

————————————

* Δεν περιλαμβάνονται, για λόγους οικονομίας χώρου, τα μονόφυλλα.

Σελ. 393
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/49/gif/394.gif&w=600&h=91532. Κουλούρη, Αθλητισμός

Ιππικός Διαγωνισμός εν τω Ποδηλατοδρομίω Νέου Φαλήρου την 3 Απριλίου 1905 ώρα 3 μ.μ.

Κανονισμός και πρόγραμμα των πανελληνίων ιππικών αγώνων τελουμένων πρωτοβουλία του Δήμου Λαρίσης κατά Σεπτέμβριον εν Λαρίση. Έτος δέκατον, Λάρισα 1906.

Πανελλήνιοι Αγώνες 1904. Γενικόν πρόγραμμα των εν τω Παναθηναϊκώ Σταδίω αγώνων και αγωνισμάτων της 6, 7, 8 και 9 Μαΐου.

Πανελλήνιοι Αγώνες 1905. Γενικόν πρόγραμμα των εν τω Παναθηναϊκώ Σταδίω αγώνων και αγωνισμάτων της 22, 23 και 2ί Απριλίου.

Πανελλήνιοι Αγώνες 1906. Γενικόν πρόγραμμα των εν τω Παναθηναϊκώ Σταδίω αγώνων και αγωνισμάτων της 16, 17, 18 και 19 Μαρτίου.

Πανελλήνιοι Αγώνες 1906. Πρόγραμμα των Αγώνων Οπλομαχίας, [Αθήνα 1906].

Πανελλήνιοι και σχολικοί αγώνες 1912. Γενικόν πρόγραμμα των εν τω Παναθηναϊκώ Σταδίω αγωνισμάτων της 29, 30, 31 Μαρτίου και 1 Απριλίου 1912. Ώρα 3.30 μ.μ.

Πανελλήνιος Γ.Σ., Αγώνες ετήσιοι εν τω Ποδηλατοδρομίω Φαλήρου. 13, 14 και 18 Μαΐου 1900.

Πανελλήνιος Γ.Σ., Αγώνες τα "Σωτήρια" εν τω γυμναστηρίω του Πανελληνίου Γυμναστικού Συλλόγου 8, 9 Μαΐου 1902.

Πρόγραμμα και κανονισμός των υπό του Δήμου Λαρίσης διοργανουμένων πανελληνίων ιπποδρομιών εν Λαρίση. Έτος δωδέκατον, Λάρισα 1909.

Πρόγραμμα των εν τω Κεντρικώ Γυμνασίω τελεσθησομένων τη 14η και 15η Μαΐου 1893 γυμναστικών αγώνων του [...] Πανελληνίου Γυμναστικού Ιππικού Συλλόγου.

Σ.Ε.Α.Γ.Σ., Αθλητικοί αγώνες 1917. Γενικόν πρόγραμμα των εν τω Παναθηναϊκώ Σταδίω αγωνισμάτων της 6ης και 7ης Μαΐου 1917 Ώρα 5 μ.μ.

Σ.Ε.Α.Γ.Σ., Εσωτερικός κανονισμός και γενικοί κανονισμοί αγώνων, Αθήνα 1910.

Νομοθεσία*

Β.Δ. "Περί αναδημοσιεύσεως εις έν ενιαίον κείμενον των νόμων περί Κυριακής αναπαύσεως", ΦΕΚ Α΄ 92, 12 Απριλίου 1914.

Β.Δ. "Περί αναπληρώσεως της Α.Β.Υ. του Διαδόχου ως Προέδρου της Επιτροπής των Ολυμπιακών Αγώνων" (20 Δεκ. 1906), Δελτίον της Ε.Ο.Α. 6, 1 Οκτ. 1907, σ. 206.

Β.Δ. "Περί διορισμού επιτροπής επί των Ολυμπιακών Αγώνων" (31 Μαΐου 1901), ΦΕΚ Α΄ 116, 31 Μαΐου 1901.

Β.Δ. "Περί διορισμού επιτροπής επί των Ολυμπιακών Αγώνων (6 Μαΐου 1903), Δελτίον της Ε.Ο.Α. 1, 25 Ιαν. 1906, σ. 11-12.

Β.Δ. "Περί ιδρύσεως γυμναστηρίων, σκοπευτηρίων κλπ." (25 Ιουλ. 1915), ΦΕΚ Α΄ 270, 1 Αυγ. 1915.

————————————

* Δεν καταγράφονται τα νομοθετήματα σχετικά με τη διδασκαλία της γυμναστικής που περιέχονται στο έργο του Δ. Αντωνίου, Τα προγράμματα της Μέσης Εκπαίδευσης (1833-1929), τ. Α'-Γ ', Αθήνα, Ι.Α.Ε.Ν., 1987-1989, εκτός εάν έχει χρησιμοποιηθεί μέρος των νομοθετικών κειμένων που δεν δημοσιεύεται στην εν λόγω συλλογή.

Σελ. 394
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/49/gif/395.gif&w=600&h=91532. Κουλούρη, Αθλητισμός

Β.Δ. "Περί Πανελληνίων Αγώνων" (3 Ιαν. 1900), ΦΕΚ Α΄ 3, 5 Ιαν. 1900.

Β.Δ. "Περί παροχής ετησίου χρηματικής συνδρομής εις τα ελληνικά γυμναστικά και αθλητικά σωματεία τα μετέχοντα των εκάστοτε τελουμένων Πανελληνίων γυμναστικών αγώνων εν τω Παναθηναϊκώ Σταδίω" (26 Φεβρ. 1911), ΦΕΚ Α΄ 51, 2 Μαρτίου 1911.

Β.Δ. «Περί συστάσεως δωδεκαμελούς επιτροπής υπό το όνομα "επιτροπή επί της εμψυχώσεως της εθνικής βιομηχανίας"», ΦΕΚ 5, 9 Φεβρ. 1837.

Β.Δ. "Περί σχολικών γυμναστικών και σκοπευτικών συλλόγων και περί σχολικών ομάδων προσκόπων" (31 Ιαν. 1915), ΦΕΚ Α΄ 76, 21 Φεβρ. 1915.

Βασιλ. Διατάγματα, εγκύκλιοι, διαθήκη του Ευαγγέλη Ζάππα και Κανονισμός των Ολυμπίων διά το 1870, [Αθήνα], χ.χ.

Εγκύκλιος 118/8 Αυγ. 1869 "Περί τελέσεως των Ολυμπίων κατά τον Οκτώβριον του 1870 έτους", Βασ. Διατάγματα... διά το 1870, ό.π.

Εγκύκλιος 26 (26 Ιουλίου 1917) "Περί διαγραφής εκ του καταλόγου των επίτιμων μελών των Σωματείων των τυχόν εγγεγραμμένων ως τοιούτων μελών της τέως ή νυν Βασιλικής Οικογενείας".

Νόμος ,ΒΧΚΑ' "Περί γυμναστικής και γυμναστικών και αθλητικών αγώνων" (10 Ιουλ. 1899), ΦΕΚ Α΄ 141, 12 Ιουλ. 1899.

Νόμος ,ΓπΠΓ ' «Περί τροποποιήσεως διατάξεων τίνων του ,ΓΧΛς' νόμου "περί Ελευθερίων"» (13 Ιαν. 1912), ΦΕΚ Α΄ 12, 14 Ιαν. 1912.

Νόμος ,ΓΥΛΗ' "Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του ,ΒΧΚΑ' νόμου περί γυμναστικής κλπ." (27 Νοεμ. 1909), ΦΕΚ Α΄ 284, 5 Δεκεμβρίου 1909.

Νόμος ,ΓΧΛς' «Περί τελέσεως σκοπευτικών αγώνων υπό την επωνυμίαν "Ελευθέρια"» (16 Μάρτ. 1910), ΦΕΚ Α΄ 106, 19 Μαρτίου 1910.

Νόμος 281 "Περί σωματείων", ΦΕΚ Α΄ 171, 25 Ιουνίου 1914.

Νόμος 414 "Περί στρατιωτικής προπαιδεύσεως και τελειοποιήσεως" (21 Νοεμ. 1914), ΦΕΚ Α΄ 350, 26 Νοεμ. 1914.

Νόμος 937 «Περί τροποποιήσεως του άρθρου 35 του ,ΒΧΚΑ' νόμου της 10ης Ιουνίου 1899 "περί γυμναστικής και γυμναστικών και αθλητικών αγώνων"», ΦΕΚ Α΄ 223, 11 Οκτ. 1917.

Νόμος 1002 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του νόμου 238 "περί του προσωπικού των υπαλλήλων του Υπουργείου των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως"», ΦΕΚ Α΄ 245, 1 Νοεμ. 1917.

Νόμος 2476 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των νόμων ,ΒΧΚΑ', ,ΓΥΛΗ' "περί γυμναστικής κλπ."» (24 Ιουλ. 1920), ΦΕΚ Α΄ 199, 4 Σεπτ. 1920.

Υπουργείον Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, ο νόμος ,ΒΧΚΑ' και τα σχετικά διατάγματα μετά των διδακτικών οδηγιών περί γυμναστικής, Αθήνα 1900.

Υπουργείον των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, Στρατιωτικός Κανονισμός των μαθητών των Γυμνασίων του Κράτους, Σύρος, τυπ. Γρηγορίου Κανέλλου, 1877.

Σελ. 395
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/49/gif/396.gif&w=600&h=91532. Κουλούρη, Αθλητισμός

Ειδικά δημοσιεύματα (ως το 1930)

Αγώνες παίδων εν τω Πανελληνίω Γυμναστικώ Συλλόγω, ΠΑΕΑ 3 (1900-1901), σ. 38-40.

Γυμναστικοί αγώνες, Εφημερίς, 16 Μαΐου 1893.

Έργα και ημέραι Ποδηλατικού Συλλόγου Αθηνών, ΠΑΕΑ 1 (1898-9), σ. 53-54.

Η άγνωστος Ελλάς, ΠΑΕΑ 1 (1898-9), σ. 25-28.

Η αθλητική απεργία και Δια την απεργίαν των αθλητών, εφ. Εμπρός, 4 Απρ. 1924.

Η Γυμναστική εν Ελλάδι, Εφημερίς, 6 Ιουνίου 1891.

Η Δημοτική Εκπαίδευσις εν Ελλάδι κατά το 1900, Εθνική Αγωγή 4 (1901), σ. 2-4.

Η εικοσαετηρίς του Συλλόγου "Γουδί", Αθλητικός Κόσμος τχ. 3, 16 Μαΐου 1926.

Η Πανελλήνιος Σκοπευτική Εταιρία, Η Νίκη 1, Ιαν. 1909, σ. 11.

Η ποίησις του κουπιού... Οι κωπηλάται του Πειραιώς, εφ. Πατρίς, 28 Ιουνίου 1930.

Κώστας Τσικλητήρας. Μετά 15 έτη, Αθλητικός Κόσμος 75, 6 Οκτ. 1927.

Οι γυμναστικοί αγώνες, Εφημερίς, 31 Μαΐου 1891.

Οι γυμναστικοί αγώνες, Νέα Εφημερίς, 16 Μαΐου 1893.

Οι γυμναστικοί αγώνες, Το Άστυ, 16 Μαΐου 1893.

Όμιλος Μοτοσυκλιστών Αθηνών. Η ίδρυσίς του - Οι σκοποί του, Αθλητική Εβδομάς 1, 11 Ιουλίου 1928.

Περί καθιερώσεως ημέρας εορτής της Εθνικής Σημαίας καθ' άπαντα τα σχολεία των αρρένων του Κράτους (22 Σεπτεμβρίου 1908), Παιδαγωγικόν Δελτίον 4 (1910), σ. 227-229.

Τα εγκαίνια του Κεντρικού Γυμναστηρίου του Πανελληνίου Γυμναστικού Συλλόγου, Εφημερίς των Συζητήσεων, 9 Ιανουαρίου 1895.

Το boxe εν Αθήναις, Αθλητική Επιθεώρησις 2, Ιούλιος 1923, σ. 15.

Αδάμας Βάσος, "Το ποδήλατον εν Ελλάδι. Σύντομος επιθεώρησις", Νέα Ελλάς. Εικονογραφημένον εθνικόν ημερολόγιον 2 (1896), σ. 473-478.

Αθάνατος Κ., "Ο Δισκοβόλος", Ελεύθερον Βήμα, 25 Μαΐου 1922.

Αναγνωστάκης Ανδρ., Λόγος Ολυμπιακός εκφωνηθείς κατ' εντολήν της Ακαδημαϊκής Συγκλήτου τη 4 Μαΐου 1875, επί τη Γ ' εορτή των υπό του αοιδίμου Ευαγγέλη Ζάππα ιδρυμένων Ολυμπίων, Αθήνα 1875.

Αποστολόπουλος Θ., "Η γυμναστική εν Ελλάδι", Το παιδευτικόν σύστημα, εν Ελλάδι, Αθήνα 1902, σ. 223-227 (αναδημοσιεύεται από την εφ. Καιροί, 17 Απριλίου 1900).

Αργυριάδης Ι., Έκθεσις περί των εν Αθήναις Γυμνασίων και Ελληνικών Σχολείων... του σχολικού έτους 1875-6, [ Αθήνα 1876].

Αργυρός Α., Οι πρώτοι εν Αθήναις διεθνείς Ολυμπιακοί αγώνες του 1896. Α' Τα προ της τελέσεως των αγώνων. Β' Τα κατά την τέλεσιν. Γ ' Τα μετά την τέλεσιν, Αθήνα 1896.

Βόρσας Σ., "Ελληνικός Αθλητισμός", εφ. Νέα Ελλάς 281 (19 Ιουνίου 1914), 283 (21 Ιουνίου 1914), 285 (23 Ιουνίου 1914), 287 (25 Ιουνίου 1914), 288 (26 Ιουνίου 1914), 290 (28 Ιουνίου 1914).

Γάγαλης Α. Γ. - Καζής Μ. Ε. - Ιωαννίδης Σ. Κ., Περιγραφή των εν Αθήναις πρώτων διεθνών Ολυμπιακών αγώνων, Αθήνα 1896.

Σελ. 396
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/49/gif/397.gif&w=600&h=91532. Κουλούρη, Αθλητισμός

Γαρεάτης, "Η Γυμναστική", Το Δημοτικόν Σχολείον (1901-1903), σ. 58-60.

Γιαννόπουλος Π. Εμ., Ολυμπίων περίοδος Γ' 1875. Λόγος εναρκτήριος της πανηγύρεως εκφωνηθείς [...] την 4 Μαΐου 1875, χ.τ., χ.χ.

Chassiotis G., L'instruction publique chez les Grecs depuis la prise de Constantinople par les Turcs jusqu' à nos jours, Παρίσι, Ernest Leroux, 1881.

Δημάκης Ν. Δ., Ανάγνωσμα περί Γυμναστικής εν Ελλάδι από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι των καθ' ημάς εκφωνηθέν εν τη αιθούση της Λέσχης τη 17η Μαρτίου 1902 και Περί των αγώνων του Γυμν. Συλλόγου Τρικκάλων τελεσθέντων τη 25η και 26η Μαΐου 1903 εν τω Γυμναστηρίω αυτού, Τρίκκαλα 1904.

Δροσίνης Γ., "Η σκοπευτική άσκησις του Έθνους", Η Μελέτη, 1907, σ. 94-102.

Εγχειρίδιον γυμναστικής εγκεκριμένον υπό του Κου επί των Στρατιωτικών Υπουργού, Αθήνα 1890.

Εγχειρίδιον οπλομαχητικής εγκριθέν υπό του Κου επί των Στρατιωτικών Υπουργού, Αθήνα 1890.

Έκθεσις της επί των εν Αθήναις σχολικών αγώνων κατά το 1907 Ελλανοδίκου Επιτροπής, [ Αθήνα 1907].

Ευταξίας Αθ., "Αι γυμναστικαί πρόοδοι εν Ελλάδι", Εθνική Αγωγή 1 (1899), σ. 363-364.

——, "Η Γυμναστική", ΠΑΕΑ 1 (1898-9), σ. 128-130.

——, Το Υπουργείον της Παιδείας. Πώς λειτουργεί την σήμερον..., (ανατύπωσις εκ της "Ακροπόλεως"), Αθήνα 1900.

Georgiadès D., Les jeux olympiques à Athènes, Παρίσι 1896.

Ζαμαρίας Ζ., "Η ποδηλασία εν Ελλάδι", Όλα τα Σπορ, έτος Α', αρ. 6, 10 Απριλίου 1929.

Η Ελλάς κατά τους Ολυμπιακούς Αγώνας του 1896. Πανελλήνιον εικονογραφημένον λεύκωμα, Αθήνα, Εστία, 1896 (ανατύπωση: "Ποντίκι", 1996).

Ιωάννης Φωκιανός 1845-1896. Αναμνηστική έκδοσις επί τη συμπληρώσει τριακονταετίας από του θανάτου του, Αθήνα, Ένωσις Γυμναστών, 1926.

Ιωάννου Φ., "Λόγος Ολυμπιακός [...] κατά την Β' εορτήν των [...] Ολυμπίων [...]", στο Ολύμπια του 1870. Περίοδος Δευτέρα [...] Μέρος Πρώτον, Αθήνα 1872.

Καλλιρρόης Γ., Παραγγελίαι περί υγείας και μακροβιότητος. Έτι δε και πρόχειροι θεραπείαι συνήθων τινών και αιφνιδίων παθημάτων ερανισθείσαι εκ παλαιών και νεωτέρων, Βενετία 1829.

Καλλισπέρη Σ., Η Ολυμπία και οι ολυμπιακοί αγώνες, Αθήνα 1896.

Καράκαλος Τηλ., "Η Γυμναστική εις το Κράτος και τον Στρατόν", ΠΑΕΑ 1 (1898-9), σ. 131-133.

——, Μελέτη περί της εις τον ελληνικόν στρατόν εισαγωγής των γυμναστικών ασκήσεων, τχ. Α', Αθήνα 1900.

Καρακατσάνης Ι., Περί της γυμναστικής παρά τοις αρχαίοις Έλλησι. Λόγος εκφωνηθείς εν τη Εταιρεία των Φίλων του Λαού τη 22 Μαρτίου 1887, Αθήνα 1888.

Καρακώστας Αντ. (στρατιώτης), "Ένας ύμνος προς τον αθλητισμόν", εφ. Ο Συνάδελφος, Σμύρνη, 9 Ιουν. 1922.

Κατσαρός Κ. Μ. (επιμ.), Η Ελλάς κατά τους διεθνείς Ολυμπιακούς αγώνας 1906, Αθήνα 1906.

Σελ. 397
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/49/gif/398.gif&w=600&h=91532. Κουλούρη, Αθλητισμός

Κονδυλάκης Ιω., "Αναβίωσις της Γυμναστικής", Ενώ Διέβαινα. Χρονογραφήματα, Αθήνα 1916, σ. 20-23.

Κορδογιάννη Χριστίνα Ν., "Περί γυμναστικής και ιδία, περί σχολικής γυμναστικής σουηδικού συστήματος", στο Τ. Ζευγώλης, Κυκλαδικόν Ημερολόγιον 1908, Ερμούπολη 1907, σ. 80.

Λάμπρος Σπ., "Επί τοις εγκαινίοις του Γυμναστηρίου του Πανελληνίου Γυμναστικού Συλλόγου", Λόγοι και Άρθρα, Αθήνα 1902, σ. 241-245.

——, "Προσφώνησις των αντιπροσώπων των Ελληνικών γυμναστικών συλλόγων εν τω Πανελληνίω Γυμναστικώ Συνεδρίω", Λόγοι και άρθρα, Αθήνα 1902, σ. 246-255.

——, "Τα αθλητικά και γυμναστικά αγωνίσματα εν τω Σταδίω", Λόγοι και Άρθρα, Αθήνα 1902, σ. 715-735.

Λάμψας Δ. Ι., "Η σωματική αγωγή και ο νέος περί αυτής νόμος", Εκπαιδευτική Επιθεώρησις, τ. Α', τχ. Α' (Σεπτ.-Οκτ. 1917), σ. 11-13.

Λυκούδης Εμμ. Σ., "Μαθητικά ταξείδια", Εθνική Αγωγή 4 (1901), σ. 177-179.

——, "Οι σχολικοί αγώνες", Εθνική Αγωγή 4 (1901), σ. 113-116.

Μακκάς Γ. Α., "Λόγος [...] περί Γυμναστικής", Πανδώρα 6 (1855-6), σ. 178-187.

Μαναίος Α., Οδηγός ιδρύσεως, εγκαταστάσεως και λειτουργίας γυμναστικού συλλόγου [...], Αθήνα 1930.

Μάνος Κ. (επιμ.), Πρόχειρος οδηγός προς παρασκευών αθλητών. Δρόμος, άλμα, σφαιροβολία, Γυμναστικαί ασκήσεις Μετά πινάκων των καταγραφών (records), Αθήνα 1895.

Μαυράκης Γ. Ν., "Το ποδήλατον υπό υγιεινήν και γυμναστικήν έποψιν", Εθνική Αγωγή 3 (1900), σ. 29-31.

Μαυροκορδάτος Δ.Σ., Υπομνημάτων περί της εκπαιδεύσεως του λαού, Αθήνα 1872 (β΄ έκδ.).

Μπλαίκη Ουιλ., Γερά σώματα διά τα αγόρια και τα κορίτσια μας, μετάφρ. Α. Παπαδιαμάντη, Αθήνα 1894, (φωτομηχ. ανατύπωση: Αθήνα, Ε.Λ.Ι.Α., 1991).

Μπουκουβάλας Γ., "Αι σχολικαί εκδρομαί", Εθνική αγωγή 5 (1902), σ. 109-110.

Marriott Α. Ε., Οδηγός αθλητού, Αθήνα, Χ.Α.Ν., 1920.

Νεκτάριος Πενταπόλεως, "Περί γυμναστικής", Ελληνισμός 4 (1901), σ. 318-322.

Νικολαΐδης Απ., "Το ποδόσφαιρον", ο Ολυμπιονίκης του Αμαρουσίου, τ. Α', τχ. 1 (Δεκ. 1924), σ. 18.

Ξανθόπουλος Κ. Ν., Συνοπτική Έκθεσις της πνευματικής αναπτύξεως των νεωτέρων Ελλήνων από της αναγεννήσεως αυτών μέχρι τούδε, Κωνσταντινούπολη 1880.

Ξενόπουλος Γρ., "Όμιλοι εκδρομών", Η Διάπλασις των Παίδων 28 (1921), σ. 204.

——, "Φίφτυ-του", Η Διάπλασις των Παίδων, 26 Απριλίου 1908, σ. 171.

Οι Ολυμπιακοί Αγώνες 776 π.Χ. - 1896. Μέρος Α'. Οι αγώνες εν τη αρχαιότητι υπό Σπ. Λάμπρου και Ν. Πολίτου μετά προλόγου υπό Τιμ. Φιλήμονος. Μέρος Β'. Οι Ολυμπιακοί αγώνες 1896, υπό Δ. Κουμπερτέν, Τιμ. Φιλήμονος, Ν. Πολίτου και Χαρ. Αννίνου (μετά γαλλικής μεταφράσεως του όλου υπό Léon Olivier), Αθήνα, Κ. Μπεκ, 1896.

Οικονομίδης Κ. Α., " Η γυμναστική εν τοις σχολείοις των θηλέων", ΠΑΕΑ 1 (1898-9), σ. 343-346.

——, "Υγεία και μακροβιότης", ΠΑΕΑ 1 (1898-9), σ. 205-206, 305-306.

Σελ. 398
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/49/gif/399.gif&w=600&h=91532. Κουλούρη, Αθλητισμός

Ολύμπια του 1859. Εκθέσεις των ελλανοδικών. Δημοσιευθείσαι υπό την διεύθυνσιν της επί των Ολυμπίων Επιτροπής, Αθήνα 1860.

Ολύμπια του 1870. Περίοδος Δευτέρα. Υπό της επί των Ολυμπίων και των Κληροδοτημάτων Επιτροπής. Μέρος πρώτον, Αθήνα 1872.

Ολύμπια του 1870. Περίοδος Δευτέρα [...] Μέρος δεύτερον [...], Αθήνα 1872.

Ολύμπια του 1875. Περίοδος Τρίτη. Υπό της επί των Ολυμπίων και των Κληροδοτημάτων Επιτροπής, Αθήνα 1878.

Ολυμπιακοί Αγώνες 1906 (Παναθήναια, έτος ΣΤ', τχ. 132), Αθήνα 1906.

Ολυμπιακοί Αγώνες 1906. Οδηγός των ξένων, Αθήνα 1906.

Παγών Γ. Θ., Επιτομή εκ της Περιλήψεως της Γυμναστικής, Αθήνα 1855.

——, Περίληψις της γυμναστικής ... προς χρήσιν των δημοδιδασκάλων ..., Αθήνα 1837.

Παπαμάρκος Χαρ., Αναλυτικόν πρόγραμμα των μαθημάτων ... δημοτικού σχολείου των αρρένων ..., Αθήνα 1890.

Παρασκευόπουλος Κ. (εκδ.), Το δεκαήμερον των Ολυμπιακών αγώνων..., Αθήνα 1896.

Παχτίκος Γ. Δ., Ολυμπιακοί αγώνες εν Βιθυνία. Πραγματεία αναγνωσθείσα εν τω εν Αθήναις Συλλόγω των Μικρασιατών "Η Ανατολή", Αθήνα 1893· αναδημοσιεύεται σε φωτομηχανική ανατύπωση στο Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών 11 (1995-1996).

Πτέρης Λ., "Ο ΣΕΓΑΣ και η Ολυμπιακή Επιτροπή", Αθλητικός Κόσμος 107, 15 Μαΐου 1928, σ. 1.

Πύργος Ν., " Η Γυμναστική από των αρχαίων χρόνων μέχρι των ημερών ημών [κατά τον Junot et Senglet]", περ. Εστία 14 (1882), σ. 661-664, 701-711, 791-793.

——, "Περί μονομαχίας", ΠΑΕΑ 1 (1898-9), σ. 372-373.

——, Οπλομαχητική. Ξιφασκία και Σπαθασκία, Αθήνα 1872.

——, Παιδαγωγική ανόργανος γυμναστική, Αθήνα, Σύλλογος προς διάδοσιν των ελληνικών γραμμάτων (αρ. 24), 1878 (και β' έκδ. 1880).

——, Παιδαγωγική ημιοργανική γυμναστική, Αθήνα, Σύλλογος προς διάδοσιν των ελληνικών γραμμάτων (αρ. 46), 1880.

Queux de Saint-Hilaire, "Des Syllogues Grecs et du progrès des études littéraires dans la Grèce de nos jours", Annuaire de l'Association pour l'encouragement des études grecques en France, τ. 11, Παρίσι 1877, σ. 286-322.

Σαββίδης Π.Σ., "Ιστορία της Γυμναστικής, 1833-1901", Αθλητικόν Λεύκωμα, Αθήνα 1901, σ. 5.

——, Λεύκωμα των εν Αθήναις Β' Διεθνών Ολυμπιακών Αγώνων 1906, Αθήνα 1907.

——, Πανελλήνιον Λεύκωμα, έτος Α', Αθήνα 1905.

[Σημαντήρας Επ.], "Σκέψεις επί των Αγώνων. Η αθλητική μας κίνησις", εφ. Εστία 6622, 13 Ιουλ. 1912, σ. 1.

Σπεράντσας Στ., "Ο σύγχρονος ελληνικός αθλητισμός", Αθλητικός Κόσμος 87 (Πρωτοχρονιά 1928), σ. 18.

Σπηλιωτόπουλος Α. Θ., Οι Ολυμπιακοί Αγώνες διά των Αιώνων. Οι αγώνες παρ' Έλλησι, Ρωμαίοις, Βυζαντίνοις και Φράγκοις. Αρματωλικοί και Νεώτεροι χρόνοι, Αθήνα 1906 (β' έκδ.).

Συνέδριον των Ελληνικών Συλλόγων Πρακτικά της πρώτης αυτού Συνόδου συγκροτηθείσης εν Αθήναις εν έτει 1879, Αθήνα 1879.

Σελ. 399
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/49/gif/400.gif&w=600&h=91532. Κουλούρη, Αθλητισμός

Σφάγγος Κ. Ι., Σχολικαί παιδιαί, Αθήνα 1900.

Τυπάλδος Α. Γ. Ξ., "Σπορτ", ΠΑΕΑ 1 (1898-9), σ. 117.

Υπουργείον των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, Γυμναστική, Τεύχος Α', Αθήνα 1912.

Υπουργείον των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, Σκοπός αγωγής. Αναγνώσματα και θεάματα Ελληνοπαίδων, [ Αθήνα 1914].

Υπουργείον Στρατιωτικών - Γενικόν Επιτελείον Στρατού, Προσωρινός κανονισμός της σωματικής αγωγής του μαχητού, Αθήνα 1925.

Φρεαρίτης Κ., "Βιβλιοκρισία" στο έργο του Δ.Σ. Στρούμπου Το μέλλον ήτοι περί ανατροφής και παιδεύσεως: Πανδώρα 5 (1854-5), σ. 526-527.

Χρηστίδης Δ., Η εγκαινίασις της Β' περιόδου των Ολυμπίων τη 1 Νοεμβρίου 1870. Λόγος απαγγελθείς υπό του αντιπροέδρου της Επιτροπής των Ολυμπίων [Αθήνα 1870].

Χρυσάφης Ι. Ε., "Γυμναστική Επιθεώρησις της τελευταίας δεκαετίας 1889-1898", ΠΑΕΑ 1 (1898-9), σ. 118-127.

——, "Η Γυμναστική. Αφιερούται εις τους Έλληνας γονείς", ΠΑΕΑ 1 (1898-99), σ. 153-155.

——, "Μελέτη περί γυμναστικής", ΠΑΕΑ 1 (1898-9), σ. 297-300.

——, "Οι δεύτεροι διεθνείς Ολυμπιακοί Αγώνες εν Αθήναις (1906)", Ημερολόγιον της Μεγάλης Ελλάδος 6 (1927), σ. 385-418.

——, "Οι δεύτεροι Ολυμπιακοί Αγώνες εν Αθήναις (1870)", Ημερολόγιον της Μεγάλης Ελλάδος 4 (1925), σ. 261-276.

——, "Οι πρώτοι διεθνείς Ολυμπιακοί Αγώνες εν Αθήναις (1896)", Ημερολόγιον της Μεγάλης Ελλάδος 5 (1926), σ. 283-304.

——, "Οι πρώτοι Ολυμπιακοί Αγώνες εν Αθήναις (1859)", Ημερολόγιον της Μεγάλης Ελλάδος 3 (1924), σ. 327-337.

——, Αθλητικά αγωνίσματα. Προπόνησις και υγιεινή, Αθήνα 1896.

——, Εγχειρίδιον σχολειακής γυμναστικής, Αθήνα 1893.

——, Η Γυμναστική, Αθήνα, Σ.Ω.Β, 1905.

——, Η σωματική αγωγή και η στρατιωτική προπαίδευσις της νεότητος και η ενδεικνυομένη οργάνωσις αυτών, Αθήνα 1925 (Δελτίον Υπουργείου Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, Παράρτημα 15).

——, Οι σύγχρονοι διεθνείς Ολυμπιακοί αγώνες, Αθήνα 1930.

Χρυσόγελος Ι., Οδηγάς του ποδηλάτου περιέχων τας αναγκαίας οδηγίας προς καθαρισμόν, διατήρησιν και επισκευήν αυτού κτλ. έτι δε τον τρόπον εκμαθήσεως εντελούς του ποδηλάτου άνευ διδασκάλου..., Αθήνα 1900.

Χρυσοχοΐδης Θ. Δ., Μονομαχητική, Αθήνα 1891.

Ψύχας Ι., "Διατί κατά την γνώμην μου ο Σύνδεσμος των Αθλητ. και Γυμν. Σωματείων δεν εκτελεί τον προορισμόν του", Η Νίκη 1922, σ. 134-135.

Zoèros Α., Questions d'hygiène publique. II. De la gymnastique dans l'éducation de la jeunesse, Κωνσταντινούπολη 1869.

Σελ. 400
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/49/gif/401.gif&w=600&h=91532. Κουλούρη, Αθλητισμός

Β΄ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ι. ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ

British Economic History and the question of work, History Workshop Journal 3 (φθινόπωρο 1977), σ. 1-4.

Debate. The Emergence of a Leisure Town: or an Urban Renaissance?», Past and Present 126 (Febr. 1920), σ. 189-202.

The Making of the Middle Class? Review Article, Past and Present 145 (nov. 1994), σ. 199-200.

Work and Leisure in Industrial Society, Past and Present 30 (1965), σ. 96-103.

Work and Leisure, Past and Present 29 (Dec. 1964), σ. 51-52.

1896. Athen Athens Athènes Atenas. Die Bilder der Spiele der I. Olympiade [...], [Βερολίνο], Brandenburgisch.es Verlagshaus, [1996].

Abrams Lynn, Workers' Culture in Imperial Germany: Leisure and Recreation in the Rhineland and Westphalia, Λονδίνο - Νέα Υόρκη, Routledge, 1992.

Actes de la recherche en sciences sociales 80/2 (nov. 1989): «L'Espace des Sports».

Actes de la recherche en sciences sociales 103 (juin 1994): «Les enjeux du football».

Agulhon Maurice, «Vers une histoire des associations», Esprit (juin 1978), σ. 13-18.

——, Le cercle dans la France bourgeoise (1810-1848). Étude d'une mutation de sociabilité, Παρίσι, A. Colin, 1977.

Anastassiadou Méropi, «Sports d'élite et élites sportives à Salonique au tournant du siècle», στο Fr. Georgeon - P. Dumont (εκδ.), Vivre dans l'empire ottoman. Sociabilités et relations intercommunautaires (XVIIIe-XXe siècles), Παρίσι, Harmattan, 1997, σ. 145-160.

——, Salonique, 1830-1912. Une ville ottomane à l'âge des Réformes, Λάιντεν - Νέα Υόρκη - Κολωνία, Brill, 1997.

Anchor R., «History and Play: Johan Huizinga and his Critics», History and Theory 17 (1978), σ. 63-93.

Arnaud P. (επιμ.), Les Athlètes de la République. Gymnastique, sport et idéologie républicaine 1870-1914, Τουλούζη, Privat, 1987.

Arnaud P., Camy J. (εκδ.), La naissance du mouvement sportif associatif en France. Sociabilités et formes de pratiques sportives, Λυόν, Presses Universitaires de Lyon, 1986.

Augé M., «Football. De l'histoire sociale à l'anthropologie religieuse», Le Débat 19 (février 1982), σ. 59-67.

Bailey P., «Conspiracies of Meaning: Music-Hall and the Knowingness of Popular Culture», Past and Present 144 (August 1994), σ. 138-171.

Σελ. 401
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/49/gif/402.gif&w=600&h=91532. Κουλούρη, Αθλητισμός

——, Leisure and Class in Victorian England. Rational Recreation and the Contest for Control 1830-1885, Λονδίνο, Routledge and Kegan Paul, 1978.

Baker W., "The Making of a Working Class Football Culture in Victorian England", Journal of Social History 13 (winter 1979), σ. 241-251.

Banti A., Meriggi M. (εκδ.), Elites e associazioni nell'Italia dell' Ottocento: Quaderni Storici 77 (agosto 1991), 1991.

Bidart Claire, "Sociabilités: quelques variables", Revue Française de Sociologie 29/4 (oct.-déc. 1988), σ. 621-648.

Blanchard Ian (εκδ.), Labour and Leisure in historical perspective. Thirteenth to Twentieth Centuries. Papers presented [...], Στουτγγάρδη, Franz Steiner, 1994.

Bourdieu P., "Comment peut-on être sportif?", Questions de sociologie, Παρίσι, Minuit, 1980, σ. 173-195.

Brohm J. - M., Le mythe olympique, Παρίσι, Christian Bourgeois, 1981.

——, Sociologie politique du sport, Νανσύ, Presses Universitaires de Nancy, 1992.

Burke P., "The Invention of Leisure in Early Modern Europe", Past and Present 146 (Febr. 1995), σ. 136-150.

Bühler W., Kanitz H., Siewert H.-J., Lokale Freizeitsvereine. Entwicklung, Aufgaben, Tendenzen, St. Augustin, Institut für Kommunalwissenschaften der Konrad-Adenauer- Stiftung, 1978.

Callède J.-P., L' esprit sportif. Essai sur le développement associatif de la culture sportive, Μπορντώ, Presses Universitaires de Bordeaux, 1987.

Cantelon H., Hollands R. (εκδ.), Leisure, Sport and the Working-Class Cultures: Theory and History, Τορόντο, Garamond Press, 1988.

Carl-Diem-Institut, Bibliography of the works of Baron Pierre de Coubertin (1863-1937), Κολωνία, Karl Hofmann, 1966.

Cashman R., McKernan M., Sport in History. The making of modern sporting history, St. Lucia, Queensland, University of Queensland Press, 1979.

Charle Ch., Les Élites de la République 1880-1900, Παρίσι, Fayard, 1987.

Chartier R. - Vigarello G., "Les trajectoires du sport. Pratiques et spectacle", Le Débat 19 (février 1982), σ. 35-58.

Clark P., Sociability and urbanity: clubs and societies in the nineteenth-century city, University of Leicester, Victorian Studies Centre, 1986.

Corbin Al. (εκδ.), L'avènement des loisirs 1850-1960, Παρίσι, Aubier, 1995.

Coubertin Pierre de, Textes choisis, t. II (Olympisme), εισαγωγή-επιλογή και παρουσίαση των κειμένων: Norbert Müller, t. II (Pratique Sportive), εισαγωγή-επιλογή και παρουσίαση των κειμένων: Norbert Müller, Otto Schantz, Ζυρίχη - Νέα Υόρκη - Χίλντεσχαϊμ, Weidmann, 1986.

Cox R. W., "A Model for Sports History Documentation: The Origins, Objectives, Methods, Findings and Recommendations of the British Sports History Bibliography Project", IJHS 9/2 (August 1992), σ. 252-279.

——, Sport in Britain. A Bibliography of Historical Publications 1800-1988, Μάντσεστερ-Νέα Υόρκη, Manchester University Press, 1991.

Cross G., Time and Money. The Making of Consumer Culture, Λονδίνο - Νέα Υόρκη, Routledge, 1993.

Σελ. 402
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/49/gif/403.gif&w=600&h=91532. Κουλούρη, Αθλητισμός

——, "The quest for leisure: Reassessing the eight-hour day in France", Journal of Social History 18 (1984), σ. 195-216.

Cunningham Hugh, Leisure in the Industrial Revolution, 1780-1880, Λονδίνο, Croom Helm, 1980.

Dann Otto (εκδ.), Vereinswesen und bürgerliche Gesellschaft in Deutschland: Historische Zeitschrift 9, Μόναχο, Oldenbourg, 1984.

Daumard Adeline (εκδ.), Oisiveté et loisirs dans les sociétés occidentales au XIXème siècle, Abbeville, Centre de recherche d'histoire sociale de l'Université de Picardie, 1983.

Decker W. - Dolianitis G. - Lennartz Κ. (εκδ.), 100 Jahre Olympische Spiele. Der Neugriechische Ursprung, Würzburg, Ergon, 1996.

Defrance J., "Esquisse d'une histoire sociale de la gymnastique (1760-1870)", Actes de la recherche en sciences sociales 6 (1976), σ. 22-46.

Desmet-Gregoire Hélène - Georgeon Fr. (εκδ.), Cafés d'Orient revisités, Παρίσι, CNRS, 1997.

Diem C., Weltgeschichte des Sports und der Leibeserziehung, Στουτγγάρδη 1960.

Dimitriou M., Leibeserziehung und Sport in Griechenland, 1829-1914, Κολωνία, Academia Verlag-Sankt Augustin, 1994.

Dumazedier J., Vers une civilisation du loisir, Παρίσι, Seuil, 1962.

Dunning E. - Rojek Chr. (εκδ.), Sport and Leisure in the Civilizing Process. Critique and Counter-Critique, Λονδίνο, Macmillan, 1992.

Dunning E., The Sociology of Sport. A Selection of Readings, Λονδίνο, Frank Cass, 1971.

Ehrenberg Al., Le Culte de la Performance, Παρίσι, Calmann-Lévy, 1991.

Eisenberg Christiane, "Working-Class and Middle-Class Associations. An Anglo-German Comparison, 1820-1870", στο J. Kocka - A. Mitchell (εκδ.), Bourgeois Society in Nineteenth-Century Europe, Οξφόρδη, Berg, 1993, σ. 151-178.

Elias N., Dunning E., Quest for Excitement. Sport and Leisure in the Civilizing Process, Λονδίνο, Blackwell, 1986, και γαλλική μετάφραση από τις Josette Clicheportiche, Fabienne Duvigneau, με πρόλογο του Roger Chartier: Sport et civilisation. La violence maîtrisée, Παρίσι, Fayard, 1994.

Esprit 125, avril 1987: "Le Nouvel Âge du Sport".

François É. - Reichardt R., "Les formes de sociabilité en France du milieu du XVIIIe siècle au milieu du XIXe siècle", Revue d' histoire moderne et contemporaine 34 (juillet - sept. 1987), σ. 453-472.

François É. (εκδ.), Sociabilité et société bourgeoise en France, en Allemagne et en Suisse, 1750-1850. Geselligkeit, Vereinswesen und bürgerliche Gesellschaft in Frankreich, Deutschland und der Schweiz, Παρίσι, Éditions Recherche sur les Civilisations, 1986.

Frevert Ute, "Honour and Middle-Class Culture: the History of the Duel in England and Germany", στο J. Kocka - A. Mitchell (εκδ.), Bourgeois Society in Nineteenth -Century Europe, Οξφόρδη, Berg, 1993, σ. 207-240.

Frey J. H., Eitzen D. S., "Sport and Society", Annual Review of Sociology 17 (1991), σ. 503-522.

Geertz Cl., The Interpretation of Cultures, Λονδίνο, Fontana Press, 1993 (α' έκδ. 1973).

Giatsis S., "A Modern Greek Bibliography on the History of Physical Education and Sport", IJHS 7(1990), σ. 307-314.

Σελ. 403
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/49/gif/404.gif&w=600&h=91532. Κουλούρη, Αθλητισμός

Gillis J. R., Youth and History. Tradition and Change in European Age Relations 1770-Present, Νέα Υόρκη και Λονδίνο, Academic Press, 1974.

Glader Eug. A., A Study of Amateurism in Sports, University of Iowa, May 1970 (δακτ. διδ. διατριβή).

——, Amateurism and Athletics, Νέα Υόρκη, Leisure Press, 1978.

Grazia Seb. de, Of Time, Work and Leisure, Νέα Υόρκη, Twentieth Cent. Fund, 1962.

Grazia Victoria de, The culture of consent. Mass organization of leisure in fascist Italy, Καίμπριτζ, Cambridge University Press, 1981.

Gruneau R., Class, Sports, and Social Development, Amherst, The University of Massachusetts Press, 1983.

Guttmann A., From Ritual to Record. The Nature of American Sport, Νέα Υόρκη, Columbia University Press, 1978.

——, Games and Empires. Modern Sports and Cultural Imperialism, Νέα Υόρκη, Columbia University Press, 1994.

——, Sports Spectators, Νέα Υόρκη, Columbia University Press, 1986.

Halladay E., Rowing in England: a social history. The amateur debate, International Studies in the History of Sport, Μάντσεστερ, Manchester University Press, 1990.

Hareven Tamara K., Family time and industrial time. The relationship between the family and work in a New England industrial community, Καίμπριτζ, Cambridge University Press, 1982.

Hargreaves J., Sport, Power and Culture: A Social and Historical Analysis of Popular Sports in Britain, Καίμπριτζ 1986.

Harris D., From Class Stuggle to the Politics of Pleasure. The effects of Gramscianism on cultural studies, Λονδίνο - Νέα Υόρκη, Routledge, 1992.

Harrison Β., «Religion and Recreation in Nineteenth - Century England», Past and Present 38 (dec. 1967), σ. 98-125.

Haupt H. - G. (εκδ.), Orte des Altags. Miniaturen aus der europäischen Kulturgeschichte, Μόναχο, C. H. Beck, 1993.

Hobsbawm E., The Age of Empire 1875-1914, Λονδίνο, Weidenfeld and Nicolson, 1987.

Hobsbawm E. - Ranger T. (εκδ.), The Invention of Tradition, Καίμπριτζ, Cambridge University Press, 21984.

Hoffman Shirl J., Sport and Religion, Champaign, Illinois, Human Kinetics Books, 1992.

Holt R., «La bicyclette, la bourgeoisie et la découverte de la France rurale, 1880-1914», Sport/Histoire 1 (1988), σ. 85-99.

——, Sport and Society in Modern France, Λονδίνο, Macmillan, 1981.

——, Sport and the British. A Modern History, Οξφόρδη - Νέα Υόρκη, Oxford University Press, 1990.

Horne J., Jary D., Tomlinson A., Sport, Leisure and Social Relations, Λονδίνο - Νέα Υόρκη, Routledge and Kegan Paul, 1987.

Hubscher R., Durry J., Jeu Β. (εκδ.), L'histoire en mouvements. Le sport dans la société française (XIXe-XXe siècle), Παρίσι, A. Colin, 1992.

Huck G. (επιμ.), Sozialgeschichte der Freizeit. Untersuchungen zum Wandel der Alltagskultur in Deutschland, Wuppertal, Peter Hammer Verlag, 1980.

Iso-Ahola Seppo E., The Social Psychology of Leisure and Recreation, Iowa, Wm. C. Brown Company Publishers, 1980.

Σελ. 404
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Αθλητισμός και όψεις της αστικής κοινωνικότητας
Αποτελέσματα αναζήτησης
    Ψηφιοποιημένα βιβλία
    Σελίδα: 385
    32. Κουλούρη, Αθλητισμός

    ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ