Συγγραφέας:Αγγελοπούλου, Άννα
 
Μπρούσκου, Αίγλη
 
Τίτλος:Catalogue raisonné des Contes Grecs: types et versions AT 700-749
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:26
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:1995
 
Σελίδες:285
 
Αριθμός τόμων:1 τόμος
 
Γλώσσα:Γαλλικά
 
Θέμα:Ελληνικά παραμύθια-Κατάλογος
 
Τοπική κάλυψη:Ελλάδα
 
Περίληψη:Μετάφραση στα γαλλικά του δημοσιεύματος αρ. 23. Το βιβλίο αυτό, που αποτελεί υποδειγματική δημοσίευση του καταλόγου των ελληνικών παραμυθιών που συνέτασσε ο Γεώργιος Μέγας ήδη από το 1910, μεταφράστηκε σε μία ευρωπαϊκή γλώσσα γιατί ένας εθνικός κατάλογος των παραμυθιών συμβάλλει όχι μόνο στη μελέτη της εθνικής αλλά και της παγκόσμιας προφορικής παράδοσης, μέσα από την οποία φιλτράρονται και μεταπλάθονται με ξεχωριστό τρόπο τα παραμύθια. Ο κατάλογος παραμυθιών του Μέγα αποτελεί ένα σπουδαίο έργο υποδομής για κάθε σχετική έρευνα. Η προσπάθεια για μια υποδειγματική δημοσίευση του καταλόγου αυτού, που άρχισε με τον τόμο αυτόν, καταβλήθηκε με την απόλυτη πεποίθηση ότι η αξία του είναι επίκαιρη όσο ποτέ. Ένας κατάλογος παραμυθιών έρχεται ακριβώς να προσφέρει ταξινομημένο το σημαντικότατο υλικό των παραμυθιών και των παραλλαγών τους, και να υπενθυμίσει παράλληλα τη σημασία, τη συνέπεια, αλλά και τη δύναμη της ευελιξίας που ενέχεται στην προφορική παράδοση των παραμυθιών.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 5.74 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 281-290 από: 290
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/43/gif/281.gif&w=600&h=915 26. Angelopoulou - Brouscou, Contes Grecs

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA JEUNESSE GRECQUE 

1. Actes du Colloque International Historicité de l'enfance et de la jeunesse, t. I-II, 1986, 725 p. (en grec).

2. Sidiroula Ziogou-Karastergiou, L'enseignement secondaire des filles en Grèce (1830-1893), 1986, 468 p. (en grec).

3. GeorgesPapageorgiou, L'apprentissage (XVI-XXème siècles), 1986, 192p. (en grec).

4. Matoula Tomara-Sideris, Nikos Sideris, Constitution et succession des générations en Grèce au 19ème siècle, 1986, 231p. (en grec).

5. Kostas Tsiknakis, La presse pour jeunes en Grèce (1915-1936). Catalogue, 1986, 804p. (en grec).

6. Actes du Colloque International Historicité de l'enfance et de la jeunesse, 86, 709p.

7. José Gentil da Silva, L'historicité de l'enfance et de la jeunesse dans la production historique récente, 1986, 119 p.

8. Eleni Kalafati, Les bâtiments scolaires de l'enseignement primaire (1821-1929). Des prescriptions à la planification, 1988,278p. + 88 pi. (en grec).

9. Alexandra Bacalaki - Hélène Elegmitou, L'éducation domestique et les devoirs féminins (dernier quart du XIXème siècle à 1929), 1987, 302p. (en grec).

10. Odette Varon, La presse pour jeunes en Grèce (1941-1945). Catalogue, 1987, t MI, CV + 828 p. (en grec).

11. Hélène Fournaraki, Instruction et éducation des filles. Les discours grecs (1830-1910). Une anthologie, 1987, 631 p. (en grec)

12. Marina Karpozilou, La presse pour jeunes en Grèce (1830-1914). Catalogue, 1987, 205p. (en grec).

13. Heleni Machera, La jeunesse du 4 Août. Photo écritures, 1987,216p. (en grec).

14. Christos G. Constantinopoulos, L'apprentissage dans les "compagnies" des massons du Péloponnèse, 1987, 136p. (en grec).

15. Viky Patsiou, Le magazine "Formation des enfants" (1879-1922). Le modèle et sa construction, 1987, 236 p. (en grec)

Σελ. 281
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/43/gif/282.gif&w=600&h=915 26. Angelopoulou - Brouscou, Contes Grecs

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 282
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/43/gif/283.gif&w=600&h=91526. Angelopoulou - Brouscou, Contes Grecs

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA JEUNESSE GRECQUE 

16. Kostas Sofianos, Statut légal de l'enfance et de la jeunesse (18331900), t. I-II, 1988, XVIII + 1055 p. (en grec)

17. David Antoniou, Les programmes de l'enseignement secondaire (1833-1929), t. I-III, 1987-1989, 759 + 960 + 487 p. (en grec).

18. Christine Koulouri, L'histoire et la géographie dans les écoles grecques (1834-1914). Object cognitif et implications idéologiques. Anthologie de textes- bibliographie de manuels scolaires, 1988, 789 p. (en grec).

19. Actes du Colloqe International, Université: idéologie et culture. Dimensions historiques et perspectives, t. I-II, 1989, 657 p.

20. Charalambos G. Charitos, L'École Supérieure de Jeunes Filles de Volos (1908-1914), t. I-II, 1989, 400 + 467 p. (en grec).

21. Aloi Sideri, Studenti greci nell'Università di Pisa (1806-1861), t. I-II, 1989-1994, 687 p. (en grec).

22. P. Moullas, Les concours poétiques de l'Université d'Athènes 18511877, 1989, 488 p.

23. Anna Angelopoulou - Aegli Brouskou, Catalogue raisonné des contes grecs: types et versions AT 700-749 , 1994, 271 p. (en grec).

24. D. J. Kyrtatas, Paedagogos. Moral édification in later Greek antiquity, 1994, 183 p. (en grec).

25. Vassiliki Bobu-Stamati, Gli statuti dell' Assodazione (Nazione) degli studenti greci dell'Università diPadova (XVII-XVIII sec.), 1995 (en grec).

26. Anna Angelopoulou - Aegli Brouskou, Catalogue raisonné des contes grecs: types et versions AT 700-749 , 1995, 288 p.

27. Michalis Riginos, Formes de travail enfantin dans l'industrie et l'artisanat en Grèce (1870-1940), 1995 (en grec).

28. Lia Papadaki, L'archétype de l'éphèbe et le mouvement Delphique d'Angélos Sikélianos, 1995 (en grec).

29. Maria Korassidou, Les misérables d'Athènes et leurs thérapeutes. Pauvreté et Philanthropie dans la capitale grecque au XIXe siècle, 1995 (en grec).

Σελ. 283
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/43/gif/284.gif&w=600&h=915 26. Angelopoulou - Brouscou, Contes Grecs

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 284
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/43/gif/285.gif&w=600&h=915 26. Angelopoulou - Brouscou, Contes Grecs

ANNA ANGELOPOULOU ET AIGLI BROUSKOU CATALOGUE RAISONNE DES CONTES GRECS: 

TYPES ET VERSIONS AT 700-749 < ARCHIVES GEORGES MEGAS, CATALOGUE DU CONTE GREC-2>

VINGT - SIXIEME PUBLICATION

DES ARCHIVES HISTORIQUES DE LA JEUNESSE GRECQUE TRADUCTION: ANNA ANGELOPOULOU,

MARILENA PAPACHRISTOPHOROU

CORRECTION: DANIELLE LEVIN, MARILENA PAPACHRISTOPHOROU

MAQUETTE, MISE EN PAGE ET COMPOSITION:

"AKIDA O.E." - ATELIER D'ARTS GRAPHIQUES

2, RUE EL. VENIZELOU - ΝΕΑ ΙΟΝΙΑ - TEL. 2711.184

IMPRESSION: NIKOS BOTIS, 65, RUE MIDIAS Ν ΙΟΝΙΑ

DECEMBRE 1995 TOUS DROITS RESERVES AU SECRETARIAT GENERAL A LA JEUNESSE

Σελ. 285
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/43/gif/286.gif&w=600&h=915 26. Angelopoulou - Brouscou, Contes Grecs

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 286
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/43/gif/287.gif&w=600&h=915 26. Angelopoulou - Brouscou, Contes Grecs

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 287
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/43/gif/288.gif&w=600&h=915 26. Angelopoulou - Brouscou, Contes Grecs

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 288
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/43/gif/289.gif&w=600&h=915 26. Angelopoulou - Brouscou, Contes Grecs

ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟ

Σελ. 289
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/43/gif/290.gif&w=600&h=915 26. Angelopoulou - Brouscou, Contes Grecs

ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟ

Σελ. 290
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Catalogue raisonné des Contes Grecs: types et versions AT 700-749
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 281
  26. Angelopoulou - Brouscou, Contes Grecs

  ARCHIVES HISTORIQUES DE LA JEUNESSE GRECQUE 

  1. Actes du Colloque International Historicité de l'enfance et de la jeunesse, t. I-II, 1986, 725 p. (en grec).

  2. Sidiroula Ziogou-Karastergiou, L'enseignement secondaire des filles en Grèce (1830-1893), 1986, 468 p. (en grec).

  3. GeorgesPapageorgiou, L'apprentissage (XVI-XXème siècles), 1986, 192p. (en grec).

  4. Matoula Tomara-Sideris, Nikos Sideris, Constitution et succession des générations en Grèce au 19ème siècle, 1986, 231p. (en grec).

  5. Kostas Tsiknakis, La presse pour jeunes en Grèce (1915-1936). Catalogue, 1986, 804p. (en grec).

  6. Actes du Colloque International Historicité de l'enfance et de la jeunesse, 86, 709p.

  7. José Gentil da Silva, L'historicité de l'enfance et de la jeunesse dans la production historique récente, 1986, 119 p.

  8. Eleni Kalafati, Les bâtiments scolaires de l'enseignement primaire (1821-1929). Des prescriptions à la planification, 1988,278p. + 88 pi. (en grec).

  9. Alexandra Bacalaki - Hélène Elegmitou, L'éducation domestique et les devoirs féminins (dernier quart du XIXème siècle à 1929), 1987, 302p. (en grec).

  10. Odette Varon, La presse pour jeunes en Grèce (1941-1945). Catalogue, 1987, t MI, CV + 828 p. (en grec).

  11. Hélène Fournaraki, Instruction et éducation des filles. Les discours grecs (1830-1910). Une anthologie, 1987, 631 p. (en grec)

  12. Marina Karpozilou, La presse pour jeunes en Grèce (1830-1914). Catalogue, 1987, 205p. (en grec).

  13. Heleni Machera, La jeunesse du 4 Août. Photo écritures, 1987,216p. (en grec).

  14. Christos G. Constantinopoulos, L'apprentissage dans les "compagnies" des massons du Péloponnèse, 1987, 136p. (en grec).

  15. Viky Patsiou, Le magazine "Formation des enfants" (1879-1922). Le modèle et sa construction, 1987, 236 p. (en grec)