Συγγραφέας:Αγγελοπούλου, Άννα
 
Μπρούσκου, Αίγλη
 
Τίτλος:Catalogue raisonné des Contes Grecs: types et versions AT 700-749
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:26
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:1995
 
Σελίδες:285
 
Αριθμός τόμων:1 τόμος
 
Γλώσσα:Γαλλικά
 
Θέμα:Ελληνικά παραμύθια-Κατάλογος
 
Τοπική κάλυψη:Ελλάδα
 
Περίληψη:Μετάφραση στα γαλλικά του δημοσιεύματος αρ. 23. Το βιβλίο αυτό, που αποτελεί υποδειγματική δημοσίευση του καταλόγου των ελληνικών παραμυθιών που συνέτασσε ο Γεώργιος Μέγας ήδη από το 1910, μεταφράστηκε σε μία ευρωπαϊκή γλώσσα γιατί ένας εθνικός κατάλογος των παραμυθιών συμβάλλει όχι μόνο στη μελέτη της εθνικής αλλά και της παγκόσμιας προφορικής παράδοσης, μέσα από την οποία φιλτράρονται και μεταπλάθονται με ξεχωριστό τρόπο τα παραμύθια. Ο κατάλογος παραμυθιών του Μέγα αποτελεί ένα σπουδαίο έργο υποδομής για κάθε σχετική έρευνα. Η προσπάθεια για μια υποδειγματική δημοσίευση του καταλόγου αυτού, που άρχισε με τον τόμο αυτόν, καταβλήθηκε με την απόλυτη πεποίθηση ότι η αξία του είναι επίκαιρη όσο ποτέ. Ένας κατάλογος παραμυθιών έρχεται ακριβώς να προσφέρει ταξινομημένο το σημαντικότατο υλικό των παραμυθιών και των παραλλαγών τους, και να υπενθυμίσει παράλληλα τη σημασία, τη συνέπεια, αλλά και τη δύναμη της ευελιξίας που ενέχεται στην προφορική παράδοση των παραμυθιών.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 5.74 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 63-82 από: 290
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/43/gif/63.gif&w=600&h=91526. Angelopoulou - Brouscou, Contes Grecs

LISTE DES VERSIONS

THESSALIE

1. KEEL 1269, (SM 99), 21-23, Larissa, "La marâtre criminelle", i: a, a1, a4, b, b2, b3, b13, b14. II: a, a2, b, b7. IV: a, a4, c, c8, c9, d, d1, e, e4.

2. LF 715, 63-67, Karditsa, "La méchante marâtre". I: a, a1, a4, b, b2, b3, b5, b13, b14, b15. II: a, a2, b, b1, b7. III: a (les parents ne peuvent pas nourrir les enfants qui naissent et décident d'abandonner l'héroïne dans la forêt), e4. IV: a, a4, a5, a6 (qui envoie un ange), c, c3 (en la retrouvant son mari craint qu'elle soit un fantôme), c8, d, d1, e, e4.

THRACE

3. LF 425, 4-7, Constantinople, "La méchante marâtre". I: a, a1, a4, b, b2, b13, b15, b16. II: a, a2, b, b7 III: a, a1, a2, b, bl (Le prince se renseigne auprès de ses parents au sujet de la santé de sa femme), c1, c3, d2, e, e1, e4. IV: a, a4, c, c3, c8, c9, d, d1, e, e4.

ILES DE LA MER EGEE

a. Mer Egée Est

4. Pernot, 269-271, No 37, Pirgi, Chios, "Les trois soeurs". I: a, a1, a7, a8 (et leur construit une fenêtre en or, une en argent et une en bronze), b1, b2, b6, b13 (des doigts) b15, b16. II: a, b, b7. III: Elle met au monde son enfant dans la maison de son père. IV: c8, c9, d, d1, e2, e6.

5. LF 420, 19-22, Lesbos, "La méchante marâtre". I: a, a1, a4, b, b2, b3. II: a, a2, b, b1, b7. III: a, a1, a2 (la marâtre vole le cachet royal et écrit aux parents du prince), d2, d4 (Marie lit la lettre et s'en va). IV: a, a1, a3, a4, a7 (Marie chante de joie et dit qu'elle travaillera pour élever son enfant), c, c3, d, d1, e, e6.

b. Dodécanèse

6. IL 690A, 301-317, Astipalea, "La méchante marâtre". I: a, a1, a4, a5, b. b2. b3. b5, b13, b14, b15. II: a, ai, b, b5, b6, b7. III: a, b, c, c1, d,

Σελ. 63
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/43/gif/64.gif&w=600&h=91526. Angelopoulou - Brouscou, Contes Grecs

d1, d2, e. JV: a, a3 (du moine), a4, c, c3, c4, c8, d, e, e5.

7. Dawkins, 45 Stories, no 9, 124-132, Chora, Kos, "La fille aux mains coupées". I: a, a1, a9 (sur le conseil de l'évêque), b12. II: a, b, b1, b2, b7. III: a, b, b1, c, cl (l'esprit du mal), c2, d, d1, d2, d4, e, e4. IV: a, a3, a9, ail, b, b2 (le pouvoir magique d'obtenir tout ce qu'ils demandent), b3, c, c3, c4, c5, c8, d.

8. Dawkins, 45 Stories, no 37, 394-400, Astipalea, "La méchante marâtre". I: a, a4, b, b2, b3, b5, b6, b13, b14, b15. H: a, a1, b, b5, b6, b7. III: a, b, c, c1, d, d1, d2, d4, e. JV: a, a3, a4, a6, c, c3, c8, d, e, e5.

c. Crète

9. Lioudaki, II, 508-522, Kanénés, Sitia, "La fille aux mains coupées". I: Ά, a3, b10, b11. II: a, b, b7. III: a, b, c, c1, d, d1, e. IV: a, a1, a!2, b, b2 (bâton d'or; lorsqu'elle se lave, une table avec des mets), b3, c, c3, c4, c5, c6, c7, c8, d.

10. Lioudaki, III, 110-122, "La fille aux mains d'or". I: a, a1, a4, b, b2, b6, b13, b15. II: a, a2, b, b7. III: a, b, c, c1, d, d2, d4, e. IV: a, a1, a!2, b, b2, b3, c, c3, c4, c5, c6, c7, c8, d.

d. Cyclades

11. KEEL 706, 2, (Ms. KEEL, 1394, 113-115, No 12), Tinos, sans titre. I: a, a1, a7 (le père part en voyage et ses filles lui demandent comme cadeau, une chaise en or, une chaise en argent et une en bronze), b1, b2 (l'enterrer dans le jardin). II: a (dans le jardin), a9, b (il entend ses soupirs, l'exhume, mais il lui manque un pied et une main), b7. III: a, b, c, cl (les soeurs), c2, d, d1, d2, d4, e, e3 (une tabatière en or et des pièces d'or). IV: a, a3, a8 (de trois vieux, St. Basile, Ste Trinité), al 5 (ils lui conseillent de creuser), c, c3, c4, c8 (à un étranger qui est son mari), d.

12. KEEL 706, 2, (Ms. KEEL 1396, 175-178, No 56), Tinos, sans titre, i: a, a8 (son père, le bûcheron, veut la marier à un Noir, le "trois fois maudit", qui lui donne des pièces d'or), b11, (car il prend la croix et la montre). II: a, a2, b, b1, b7. III: a, b, c, c1, d, d1, d2, e. IV: a, a9 (elle voit dans son rêve une femme en noir qui lui dit qu'elle retrouvera ses mains et son mari), c, c3, c4, c8, d.

13. KEEL 2303, 34-40, Filoti, Naxos, sans titre. I: a, a2, b9, bll. IL a, a1, b, bl. III: a, b, b3, c, c1, c2, d, d1, d2, d4, e. IV: a, a10, b, b1, b3 (qui communique avec le palais du roi), c, c3, c8, d.

14. KEEL 2304,425-429, Milos, "La méchante marâtre". I: a, a1, a4, b, b2, b3,b5 (et le coeur), bl 3, b15. II: a, a1, b, b7. IV: Le lendemain du mariage

Σελ. 64
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/43/gif/65.gif&w=600&h=915 26. Angelopoulou - Brouscou, Contes Grecs

la jeune fille se réveille avec ses mains; c9 (de son père), c8, d, e, e4.

15. KEEL 2340, 334-351, Kéa, "Les deux frères". I: Le début comme le AT 883C* (la méchante bru accuse sa belle-soeur d'être enceinte et son frère la chasse de la maison, après lui avoir coupé les mains). II: a, a2, b, b7. III: a, b, b3 (sur le front le soleil, sur la joue l'étoile Poulia et sur le front, l'étoile du Berger), c, c1, c2, d, d1, d2, e. IV: a, a1, a!3, b (bâton d'or), b1, b3, c, c1, c3, c4, c5, c8, d, e1, e3.

16. LF 232, 21-25, Kythnos, "La petite princesse". I: a, a1, a4, b, b2, b3, b6, b13, b15. II: a, b, b1, b7. III: a, al (son père, inconsolable d'avoir perdu sa fille, invite tous les rois voisins pour se distraire), b, b1, c, c1, d3, e, e1, e4. IV: a, a3, a4, a5 (une biche l'aide en lui tenant ses enfants pour qu'elle puisse les allaiter et la nourrit), a7, c, c3, c4 (dans la grotte), d8, d, d1, e, e5.

17. LF 1401, 29-30, Naxos, "Marie de bois". I: a, a4, b, b2 (les bandits), b3. II: a, a2, a8 (et une robe avec les fleurs de la terre et une de poisson pour que les fauves ne la mangent pas), b, b7. III: a, b, c, c1, d, d1, d2 (et lui couper les pieds), e. IV: a, a3, a4, a7, c, c3, c4, c8, d (ils construisent une église pour remercier la Vierge).

18. LF 1613, 1-4, Fira, Santorin, sans titre. I: a, a2, a8 (son père veut la marier avec un homme riche), bll (l'homme riche). II: a5, a7, b, b3 (il mange tous ses légumes), b7. III: a, b, c, c1, c4 (qu'elle sort avec d'autres hommes et néglige son enfant), d, d1, d2, d4 (elle utilise un appareil avec des mains en cuir, que son mari a fabriqué pour elle), e, e2 (avec le bébé accroché à son cou). IV: a, a3 (dans une église), a7 (la Sainte Vierge la mène dans une belle maison), c, c3, c4, c5, c8, d.

19. Roussel, no 50, Myconos, sans titre. Les sept filles du roi doivent se marier (elles ressemblent à des pastèques trop mûres). Pour ne pas s'appauvrir en donnant sept fois la dot, le roi préfère donner ses filles au bourreau. Le bourreau épargne la plus jeune, en lui coupant les mains et les pieds. Un moine lui redonne ses mains et ses pieds et un prince l'épouse. Le méchant père est puni.

ILES IONIENNES

20. SP 118, 6-10, Zakinthos (Zante), sans titre. I: a, a1, a4, a5, b, b2, b3, b13. II: a, a2, b, b7. III: a, b, c, c1, d, d1, d2, e. IV: a, a6, c, c3, c8, d, e, e5.

21. Boulanger, 125-131, Kerkyra (Corfou), "La fille aux mains coupées". I: a, a1, a4, b, b2, b3, b13. II: a, a2 (sur un rocher), b, b7. III: a, al (lors de l'enterrement de la fille du roi voisin, c'est-à-dire de sa femme), a2, b, b1, c, c1, d, d1, d2, d4, e. IV: a, a3, a4, a5, a6, c, c3, c4, c8, d, e, e4.

Σελ. 65
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/43/gif/66.gif&w=600&h=91526. Angelopoulou - Brouscou, Contes Grecs

PELOPONNESE

22. KEEL 1192, (SM 22), 93-94, Vélitsa, Olympia, "La méchante marâtre". I: a, a1, a4, a6, b, b7 (la marâtre, du frère de Marie), b8 (son père croit aux accusations et lui coupe les mains). II: a, a2, a4 (son frère). IV: (Le frère a soif, mais Marie ne peut pas lui donner à boire), a, a2, a4, a9 (ange), a 13, b, b1, b3, c2, c3, c4, c5, c6, c7, c8, d, d1, e, e2.

23. KEEL 1279, (SM 109), 37-39, Githion, Laconia, "La méchante marâtre". I: a, a4, b, b2, b3. II: a, b, b7. III: a, b, c, c1, d, d1, d2, e. IV: a, a3, a4, a5, a7, c, c3, c4, c8, d.

24. KEEL 1277, (SM 107), 123-125, Vizikion, Gortynia, sans titre. I: a, a4, b, b2, b3. II: a, b, b7. III: a, b, c, c1, d, d1, d2, e. IV: a, a6, c, c3, c4, c8, d, e, e4.

25. LF 873, 19-23, Kalavrita, sans titre. I: Le début comme le AT 480; la bonne fille est gentille à l'égard du rosier et obtient la beauté de la rosé; la méchante fille en revanche, après avoir été désagréable à l'égard du rosier, reçoit comme punition la laideur; a, a4, b, b2, b3, b5 (les entrailles), b6, b13, b15, b16 (les entrailles d'un cerf). II: a (après lui avoir construit une maison avec du bois de sapin). La marâtre interroge le miroir et comprend que l'héroïne est toujours vivante. Elle envoie des chasseurs pour la retrouver; l'un d'entre eux tombe amoureux d'elle et l'épouse. III: a, b, b1, c, c1, d, d1, d2, e. IV: a, a3, a4, a5, a7, c, c3, c4, c8, d, d1, e, e3.

26. LF 1478, 8-9, Kinouria, Arcadia, sans titre. I: a, a1, a4, b, b2, b3, b13. II: a, a1, b, b1, b7. ÎZI: a, al (le roi donne une fête pour se distraire d'avoir perdu sa fille), a2. La méchante reine demande aux invités s'ils sont mariés et le prince raconte l'histoire de sa femme. Rencontre du père et de la fille, punition de la marâtre.

27. LF 1537, Pyrgos, Ilia (Elide), 1-2, sans titre. I: a, a1, a4, b, b2 (une main seulement), b13, b15. II: a, a9 (il l'enterre dans le désert). Un berger la trouve, un pauvre jeune homme l'épouse. IV: Son père demande aux passants s'ils ont vu sa fille; c8 (son mari), d1, e, e5.

28. LF 1688, 19-21, Arcadia, sans titre. I: a (la fille, à la recherche de sa fortune, rencontre un vieillard qui lui donne des cadeaux merveilleux: elle devient riche et vit heureuse avec son frère. Il se marie. Il salue toujours une fois sa femme et deux fois sa soeur), a10, b7, b8 (il lui grave les mains). II: a3, a4. IV: a, a2, a4, a9 (une vieille femme lui fait frapper 3 fois sur le sol: un palais, une fontaine miraculeuse), c1, c4, c5, c6, c7, c8, d, e1, e6 (et il reste avec sa soeur).

29. LF 1731, 7-10, Filiatra, Messinia, "Poulia et l'étoile du Berger". Le début comme le AT 883C*. I: a, a10, b7, b8. II: a3, b, b7. III: a, b, b3 (Poulia, Étoile du berger), c, c1, d, d1, d2, d4, e. IV: a, a4, a6, b3,

Σελ. 66
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/43/gif/67.gif&w=600&h=915 26. Angelopoulou - Brouscou, Contes Grecs

c, c1, c3, c4, c5, c6, c7, c8, d, e1, e5. Cette version se poursuit par le AT450.

30. LF 1767, 5-6, Messini, "Jean et Marie", i: a, al0, b7 (il coupe les mains de son enfant, lui enlève les yeux), b8. H: a3, a4 (on lui met l'enfant à l'épaule). IV: a, a2, a!3, a!4. Elle se réfugie chez une gentille femme noire. Plusieurs années plus tard; c1, c4, c5, c8, d, e3, e6. Frère et soeur vivent ensemble avec l'enfant.

GRECE CONTINENTALE

31. LF 227, 16-18, Périvleptos, Phthiotis, "La méchante marâtre". I: a, a4, b, b2, b3, b13. II: a, a2, b (un officier), b1, b7. III: a, b, c, c1, d, d1, d3, d4, e, e1, e4. IV: c, c3, c4, c8, d, d1, e, e4.

32. LF 476, 93-94, Etolia, sans titre. I: a, a1, a4, b, b2, b3, b13. II: a, a1, b, b1, b7. III: La marâtre accuse Marie d'être un fantôme, son mari l'abandonne ayant cru sa mère; plus tard, il regrette son comportement et la récupère. Le père de Marie veut savoir où se trouve sa fille; l'époux de Marie conduit l'héroïne au palais de son père. IV: c8, c9, d, d1, e, e4.

33. LF 1718, 9-11, Périvolia, Phthiotis, sans titre. I: Le début comme le AT709 (blanche comme neige, rouge comme sang); a, a1, a4, b, b2, b3, b13. II: a, a1, b, b7. IV: La fille aux mains coupées dévoile son identité de princesse à son mari; ils invitent son père et lui disent la vérité; e, e4.

ASIE MINEURE

34. KMS, Sévinkarahissar 20, 1-9, Nikopolis, Pont, "La fille aux mains coupées". I: a, a1, a4, b, b2, b3, b13, b15. II: a, a2, a5, a6, b (le fils du pacha), b1, b7 (bien qu'elle soit sans mains et sans parole). III: a, a1, a2, b, b1, c, c1, d, d1, d2, d4, e. IV: a, a4, a9 (elle rêve qu'elle va guérir), c, c3, c4, c8, d, d1, e, e5.

35. LF 420, 19-20, Cappadoce, "La méchante marâtre". I: a, a1, a4, b, b2, b3, b13. II: a, a2, b, b7. III: a, b, c, c1, d, d1, d2, d4, e. IV: a, a1, a4, a5, a7, c, c3, c4, c8, d, e, e5.

36. LF 1194, 9-12, Pont, "Le méchante bru". Γ: a, al0, (qu'elle égorgea le cheval aussi), b7, b8 (les doigts et les orteils). II: a3, a4, b, b7. III: a, b, b2, c, c1, d, d2, d4, e. IV: a, a9 (le Christ lui apparaît et l'aide à se laver dans un puits), c, c1, c3, c4, d, e1, e3.

37. SP 93, 45-48, Smyrne, sans titre. I: Un pêcheur prend pour la seconde

Σελ. 67
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/43/gif/68.gif&w=600&h=91526. Angelopoulou - Brouscou, Contes Grecs

fois un petit poisson, et, alors qu'il lui demande de ne pas le manger ou il lui arrivera malheur, le pêcheur le mange et obtient une fille très belle et très intelligente; a10 (son père veut la marier avec le diable, mais elle refuse), bll. Π: a5, a1, b, b4, b7.

38. Arch. Pont., 24, 86-92 (en grec), Andréanta, Ano Amissos, sans titre. I: a, a10 (qu'elle tua le chameau aussi), b7, b8 (les doigts). II: a, a2, a7, b, b3, b7. III: a, b, b3 (le soleil, la lune), c, c1, d, d1, d2, d4. IV: a, a13 (dans la maison de son frère, elle raconte son histoire, sans se faire reconnaître), e1, e5.

39. Mikr. Chr., 7, 384-387 (en grec), Coldere, "La méchante marâtre". I: a, a1, a4, b, b2, b6, b12, b15. II: a, a2, b, b7. III: a, b, c, c1, d, d1, d2, d4, e. IV: a, a6, c, c3, c4, c8, d, d1, e, e4.

CHYPRE

40. LF 1616, 20-26, Kédara, Néa Paphos, "Les enfants d'or". I: Le début comme le AT 883C*, b7, b8. II: a, a2, b, b7. III: a, b, b3 (la Lune et l'étoile Poulia), c, c1, c2, d, d1, d2, d4, e. IV: a, a1, a9 (un vieux), b (un mouchoir), b1, b3, c, c3, c4, d (elle retrouve son frère recouvert de fumier jusqu'au cou; il avait été enterré par sa femme. Il demande à être pardonné).

ITALIE DU SUD

41. Rivista délie tradizione populare italiane, 1, 51, Calabre, "La donna dalle mani mozze".

NOTICE, v.p. 78

Σελ. 68
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/43/gif/69.gif&w=600&h=915 26. Angelopoulou - Brouscou, Contes Grecs

CONTE-TYPE AT 706C

Σελ. 69
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/43/gif/70.gif&w=600&h=915 26. Angelopoulou - Brouscou, Contes Grecs

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 70
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/43/gif/71.gif&w=600&h=915 26. Angelopoulou - Brouscou, Contes Grecs

CONTE-TYPE AT 706C 

Ο βασιλιάς κι η κόρη του (Le roi et sa fille)

AT: Lecherous father as queen's persécuter Sans titre

II y avait un roi qui avait une fille et sa reine. La reine mourut un jour et dit au roi: "Je vais mourir, voici mon anneau. Celle à qui il ira, prends la pour femme". Le roi mit l'anneau dans une commode et l'oublia. Au bout de trois ans, il retrouva l'anneau et pensa aux paroles de sa femme.

Il fit proclamer par un héraut que toutes les princesses eussent à se rassembler. Celle à qui irait l'anneau, il la prendrait pour femme. L'anneau n'allait à aucune.

Le roi dit: "Ma femme eut grand tort; l'anneau ne va à aucune, je ne puis en prendre aucune pour femme. Elle savait qu'il n'irait à aucune; elle me l'a laissé exprès". Le roi jeta l'anneau dans la commode. Plusieurs années après, la fille ouvrit l'écrin et trouva l'anneau. Elle se le mit au doigt; il allait tout à fait bien. Elle chercha à l'ôter et elle ne le put. Son père lui dit: "Ma fille, qu'as-tu à la main?" Elle dit: "Je me suis coupée avec un couteau." "Fais voir, ma fille. Si tu t'es bien coupée, je ferai venir un médecin". Elle dit: "Je ne me suis pas bien coupée." "Mais je veux voir". Le roi ôta le linge et vit l'anneau.

"Ah," dit-il, "ma fille, c'est donc toi que je prendrai pour femme". "Mais, comment est-il possible, père, que tu prennes ta fille pour femme?" "C'est que ta mère m'y a obligé, sous peine de malédiction: celle à qui irait l'anneau, je devrais la prendre pour femme: c'est toi, maintenant, qu'il faut que je prenne". La princesse s'enfuit, alla s'enfermer dans sa chambre et réfléchit: Que faire maintenant? A-t-on jamais vu une fille prendre pour mari son père? Et la princesse s'enfuit pendant la nuit. Le roi la cherchait pour la prendre comme femme.

La princesse s'exila dans une autre ville. Sur sa route elle voit un palais royal; elle s'arrête devant, une servante la voit. La servante dit à la reine: "Reine", dit-elle, "il y a une jeune fille devant le palais et elle pleure".

Σελ. 71
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/43/gif/72.gif&w=600&h=915 26. Angelopoulou - Brouscou, Contes Grecs

"Descends", dit-elle, "et fais-la monter". La servante descendit, prit avec elle la princesse et la fit monter au palais.

La reine avait un fils à qui la princesse plut. Il dit à sa mère: "Mère, cette princesse, je la prendrai pour femme". "Oui, mon fils, prends-la". Aussitôt le roi marie son fils, qui épouse la princesse. Mais son père la cherche pour la prendre pour femme. Il met des habits de bourgeois et il arrive à la ville où était sa fille.

Le mari de la princesse cherchait un cuisinier pour le palais. Qui trouve-t-il devant lui? Le père de sa femme, qui lui dit: "Où vas-tu, roi?" "Je suis à la recherche d'un cuisinier. T'engages-tu pour le palais royal?" "C'est mon métier." "Viens avec moi."

Le prince prend le cuisinier et le mène au palais. En entrant au palais, il voit sa fille. La nuit, il pénètre dans sa chambre et lui dit: "Sale putain, pourquoi ne m'as-tu pas pris, moi? Pourquoi as-tu pris le prince? Maintenant tu vas voir ce que je vais te faire!" Il se met à faire chauffer du beurre, pour la mettre dans la chaudière et la faire bouillir.

Elle dit: "Attends, père, que j'urine; après tu me feras bouillir. Elle se met à pousser de grands cris: "Il y a le feu au palais!" Les guetteurs qui étaient au-dehors enfoncent les portes du palais. "Où est le feu, princesse?" Elle dit: "Saisissez-vous de cet homme". Les soldats le prennent, l'attachent et le couchent par terre.

Le mari de la princesse lui dit: "Qu'est-ce qui se passe, princesse?" "Cet homme", dit-elle, "est mon père; et comme je ne l'ai pas pris pour mari, il voulait me faire mettre dans une chaudière pour m'ébouillanter. Maintenant, ce que mon père voulait me faire, faites-le lui". On le met dans la chaudière; on le fait bouillir. Alors elle vécut heureuse avec son roi.

Roussel, No 53, 153 et 359.

Σελ. 72
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/43/gif/73.gif&w=600&h=91526. Angelopoulou - Brouscou, Contes Grecs

ELEMENTS DU CONTE

I L'héroïne persécutée

a: Une jeune fille fuit son père (beau-père) qui veut l'épouser; al: parce qu'elle est la seule femme à pouvoir chausser la chaussure de sa mère morte (à mettre sa bague); a2: en emportant ses cadeaux: trois robes merveilleuses (l'une a la couleur du ciel, l'autre a la couleur des champs, et la troisième c'est un habit de bois ou une croix d'or, creuse à l'intérieur).

b: La belle héroïne provoque la jalousie de sa mère (belle-mère, ses belles-soeurs); bl: laquelle demande à son père de la tuer et de lui offrir son foie à manger. Le père lui substitue un animal; b2: les belles-soeurs calomnient l'héroïne et son mari la chasse dans la forêt, la croyant coupable d'adultère.

c: L'héroïne part; c1: dans son habit de bois (dans sa croix d'or); c1: elle est retrouvée par le prince, qui l'épouse; c3: et arrive au palais du roi, où elle se fait engager comme gardeuse de cochons et le séduit en mettant ses robes merveilleuses; c4: elle se retrouve dans la chambre du roi qui achète la croix d'or; en sortant la nuit pour manger dans son assiette, elle se fait prendre par le roi et, plus tard, elle se trouve enceinte.

II. L'héroïne chassée du palais

a: Lorsque l'héroïne accouche de son(es) enfant(s), son père la retrouve et pénètre dans le palais déguisé en mendiant; al: il vide un sac de blé et reste dans le palais la nuit pour ramasser les grains; a2: il fait semblant de ramasser les perles d'un collier que la reine lui aurait soi-disant donné; a3: il se fait prendre par le mari avant d'attaquer la fille; a4: autre.

b: Ainsi le père (la mère, la belle-mère) tue(aveugle) l(es) enfant(s) de l'héroïne et met le couteau dans sa poche (sous son oreiller). Le roi, croyant que sa femme est coupable du meurtre; bl: la tue; b2: la met dans un cercueil avec son enfant et les abandonne dans un palais sur la montagne; b3: la chasse; b4: en l'aveuglant; b5: en lui coupant les mains; b6: en lui mettant son enfant mort dans les bras.

Σελ. 73
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/43/gif/74.gif&w=600&h=915 26. Angelopoulou - Brouscou, Contes Grecs

Dénouement

a: L'enfant de l'héroïne (et l'héroïne) est (sont) ressuscité(s) par Dieu (le Christ, un ange), qui leur procure un palais magique (dont les objets parlent); al: sur son tombeau apparaît un monastère où vit une nonne (c'est l'héroïne ressuscitée) avec son enfant; a2: de son cercueil sort de l'eau de vie et de jouvence; trois vieillards qui passaient entendent les oiseaux dire que la personne qui boira de cette eau retrouvera la jeunesse et ressuscitera ensuite la femme et son fils en les aspergeant de la même eau. Les trois vieillards, devenus jeunes, offrent des cadeaux merveilleux à l'héroïne; grâce à eux, elle construit un palais, qu'elle habite avec son fils; a3: de son sang pousse un arbre qui pleure, lequel dit au roi: "Je suis l'âme de ta femme innocente que tu as tuée"; a4: elle baigne ses enfants dans le lac de ses larmes; elle trouve un palais magique; a5: autre solution miraculeuse.

b: Le roi visite le palais (ou le monastère) où se trouve sa femme, qui lui offre un repas; bl: à la fin du repas, l'enfant met dans la chaussure de son père (dans sa poche) une cuiller (une pomme) que la mère se met à chercher; les objets magiques parlent en indiquant que la cuiller (pomme) se trouve dans la chaussure du roi. Celui-ci proteste: "Croyez vous que je suis un voleur?" L'héroïne répond alors: "Et moi, croyez vous que j'ai tué mon enfant?"; b2: le roi entend sa femme raconter son histoire à la quenouille, qu'elle file la nuit; b3: l'héroïne raconte son histoire à table en présence de son mari et de son père; b4: les enfants parlent au roi de leur mère en tant que femme aux mains coupées et d'eux-mêmes en tant qu'enfants à la tête coupée; b5: le vizir rencontre les enfants du roi dans la forêt et les reconnaît, dans la forêt l'enfant nourrit son bâton; le roi lui demande: "Est-ce qu'un bâton peut manger?" et l'enfant répond au roi: "Est-ce qu'une mère peut tuer ses enfants?"

c: Reconnaissance des époux, d: Punition du père.

Σελ. 74
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/43/gif/75.gif&w=600&h=91526. Angelopoulou - Brouscou, Contes Grecs

LISTE DES VERSIONS

EPIRE

1. Hahn, 1, 70, no 2, (Pio 2, Geldart 27, Drossinis A, 33-38), Zagori, "Bat de fientes" (Samarokoutsoulou). Contaminé par le AT 510A, c'est-à-dire Cendrillon. Après le mariage de l'héroïne, ses soeurs au moment de l'accouchement. III: a5 (on met la reine dans une malle et on la jette à la rivière), b, b1, c.

2. Hahn, 1, 268, no 48, Zagori, "Le peson". I: b, b2 (le beau-père trouve dans le champ un peson d'argent qui s'accorde avec le fuseau de sa bru cadette). III: a5 (elle trouve un palais merveilleux), b2, c.

3. Zogr. Agon, 1, 195, no 3, "Les trois soeurs". La fille-soldat chez son père; le prince l'épouse, ses soeurs égorgent ses enfants.

4. LF 1213, 30-35. Contaminé par le AT 510B (Peau d'Ane). II: a, a1, b, b3, b6. ΙΓ7: a5 (elle trouve un palais par hasard), b, b1, c.

5. KEEL 976, 299-06, Zitsa-Dodoni, "Le conte de la fille du pope". Contaminé par le AT 510B. II: b3. III: a5, b, b1, c.

MACEDOINE

6. LF 523, 5-11, Ano Komi - Kozani, "La Très Belle". Episode du conte type AT 709 (Blanche-Neige). I: b. II: b, b3. III: a5 (l'enfant ressuscite grâce à l'intervention d'un vieux; l'héroïne devient propriétaire d'une taverne), b, b1, c.

ILES DE LA MER EGEE

a. Mer Egée Est

7. Argenti-Rose, I, 452AR. 8b, "Achylopoutoura". Contaminé par le AT 510A, dont le résumé.

8. LF 1652, 1-6, Kardamila-Chios, sans titre. I: d (la reine laide essaye de se faire remplacer par sa belle servante, le prince découvre la vérité et garde la belle. La reine laide se venge en tuant les enfants). II: b3, b4, b6. III: a, a5, b, b1, c.

b. Dodécânèse

9. LF 1026, 30-35, Symi, "La méchante marâtre". Contaminé par le AT 709, v. notes.

10. KEEL 2279, 461-472, Léros, "Théochari". Contaminé par le AT 709, v.

Σελ. 75
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/43/gif/76.gif&w=600&h=915 26. Angelopoulou - Brouscou, Contes Grecs

c. Crète

11. SP 105, 12-14, Amari-Rethimnon, "Le roi qui voulait épouser sa fille". I: a, al (bague), c, c4. II: a, b, b4. III: a5 (un ange lui donne une plume magique), b6, c.

12. KEEL 1188, (SM 18), 11-13, Amari-Rethimnon, sans titre. I: a, cl. II: b, b3. III: a5 (un ange), b, b1, c.

13. KEEL 1188, (SM 18), 35-38, Amari-Rethimnon, sans titre. Contaminé par le AT 510B.

d. Cyclades

14. KEEL 2758, 357-364, Kimolos. Contaminé par le AT 510B. III: Elle ranime ses enfants par la cendre.

15. KEEL 2777, 285-288, Milos, "La Dame lésée". I: d (servante méchante qui tue les enfants). II: b3, b6. III: a5 (près des rochers l'héroïne coupe son doigt et le guérit en le plongeant dans l'eau du lac; elle ranime son enfant. Elle trouve un château). III: b, b1, c.

16. KEEL 706C, 4, (KEEL 1395 189-206, no 16), Tinos, "Le roi qui tua ses petits-enfants". I: a2 (croix d'or creuse), c4 (la belle-soeur met le feu à la croix et la jette par la fenêtre; un berger la trouve et le roi la reconnaît par la suite). II: a, b3. III: a, b5, c, d.

PELOPONNESE

17. SP 35, 4-10, Kalavrita, "Le conte de Marie de bois". I: a, a1, a2, c1, c2. II: a, a1, b, bl. III: a1, b, bl.

18. Koukoulès, Œnountiaka, 252-253, Varvitsa-Laconia, "Le roi et sa soeur". L'héroïne est la soeur du roi, sa mère la jalouse. II: b3, b6. III: a5 (miracle), b, b1, c, d.

19. LF 477, 1-3, Chiliomodi-Corinthe, "Barillette" (Varelitsa). Contaminé par le AT 510B.

20. LF 287, 4-6, Tripolis, sans titre. I: b (marâtre). II: b, b3, b6. III: a5 (elle voit une tortue en ranimer une autre en lui mettant une herbe dans la bouche; elle fait la même chose et ranime le frère; une voix inconnue leur dit qu'ils auront tout ce qu'ils demanderont de la table). III: c (ils rencontrent le roi et lui disent la vérité), d.

21. LF 1298, 9-11, Gortynia, "La petite cuiller". I: c (la petite fille part la dernière de la maison, après que les parents aient chassé tous leurs autres enfants), c2. II: b, b3. III: b1, c.

22. KEEL 1332, (SM 145), 49, Simiades-Arcadia, sans titre. II: a (au lieu du père c'est le colporteur qui égorge les enfants), b3. III: a5 (elle guérit son doigt dans une rivière et ranime les enfants), b, b4, c.

23. KEEL 1342, (SM 155), 67-68, Gortynia, "Le vieillard". Introduit comme le AT 510B.

Σελ. 76
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/43/gif/77.gif&w=600&h=91526. Angelopoulou - Brouscou, Contes Grecs

24. KEEL 2216, (IL 684, 200-202), Kalavrita, sans titre. Contaminé par le AT 403B.

25. KEEL 1281, (SM 111), 294-298, Kyparissia, "Marie des cendres" (Stachtomaro). Contaminé par le AT 510A et le AT 403B. Il: a (la soeur tue l'enfant), bl. III: a3 (le roi se repent et tue la belle-soeur).

GRECE CONTINENTALE

26. KEEL 706C 1, Paléoxari-Fokida (Phocide), sans titre. I: a, al (soulier), c, c2. II: a, b3. III: c, d.

ASIE MINEURE

27. KMS, Farassa, 4973-4988, sans titre. Introduit comme le AT 510B. II: a (la belle-mère), b3. III: a5 (il apprend, en surprenant la conversation de deux oiseaux, qu'il doit prendre une plume et toucher au cou égorgé), c (une pomme volée dans la poche du roi).

28. LF 429, 1-14, Alikarnasse, "La fille avec les trois frères et leur marâtre". Contaminé par le AT 709, v.

29. KMS, Tsesmes 1, 1-10, "La fille de bois". IL a, b3 (les mains coupées). III: a (un vieux, Jésus), b, b3, c.

CHYPRE

30. LF 451, 1-8, "Xylomanitsa". Contaminé par le AT 510B.

PONT

31. KEEL 706, 2, "Le conte de la nourrice", identique au AT 709.

Σελ. 77
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/43/gif/78.gif&w=600&h=91526. Angelopoulou - Brouscou, Contes Grecs

NOTICE SUR LES AT 706 - AT 706C - AT 712

Le conte-type 706, ainsi que le suivant 707, appartiennent au cycle de l'épouse (ou de la jeune-fille) persécutée. Ils ont en commun le motif de la femme accusée d'avoir mis au monde des animaux.

Le conte se rencontre partout en Europe, en Asie jusqu'en Iran, dans quelques régions d'Afrique, en Amérique du Nord et du Sud (par le biais des Français, des Espagnols et des Portugais).1

Sous sa forme littéraire, le thème de la femme aux bras coupés est connu en Europe depuis le douzième siècle2. Il existe un grand nombre de dissertations sur le sujet, recouvrant une période de cent ans. Il faudrait commencer par mentionner le savant russe Alexander N. Vesselofsky, qui publia en italien la Novella délia figlia del re ai Dada en 1866. Mariane Cox, qui publia The Cinderella Cycle en 1893, consacra à la Fille aux Mains coupées, qu'elle considéra comme proche du conte-type de Peau d'Ane, une partie importante de sa longue préface. Margaret Schlauch3 écrivit une monographie sur l'oeuvre de Chaucer, Constance, qui constitue sans doute la première adaptation littéraire de ce conte-type. Deux autres textes littéraires qui ont connu un énorme succès populaire au 13ème siècle, La ManéJdne de Beaumanoir et le roman en vers La Belle Hélène de Constantinople4 ont été discutés, commentés, analysés. Ainsi, Däumling examine exhaustivement ce conte-type dans une monographie5 publiée en 1912, où les versions populaires sont beaucoup moins étudiées que leurs adaptations littéraires.

Nous tenons à mentionner également le travail de Suzanne Ruelland6, sur les versions africaines du conte, provenant en grande majorité de l'Afrique occidentale. Le conte illustre, selon l'auteur, les difficultés qu'une nouvelle femme éprouve pour s'intégrer à la famille polygyne de son mari. L'héroïne est, soit mutilée, soit manchote de naissance. Le motif de la calomnie d'une femme ayant mis au monde des enfants prend la forme du AT 707 dans lequel on substitue des chiots ou des pierres aux enfants, la calomniatrice étant dans le monde africain la co-épouse. L'héroïne, à la suite de la calomnie, fuit la demeure du mari et entreprend un voyage initiatique; 

1. St. Thompson, op.cit, pp 120-121.

2. B.P., I, 295-311 et Delarue, II, 630-632.

3. Margaret Schlauch, Chaucer's Constance and Accused Queens, New York, 1927.

4. Delarue, ibid

5. Däumling Heinrich, Studie uber den Typrus des MMchens ohne Hànde innerhalb des Konstanze-Zyklus, Munchen, 1912.

6. Suzanne Ruelland, La Fille sans Mains (Analyse de dix-neuf versions africaines du conte-type 706), Paris, 1973.

Σελ. 78
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/43/gif/79.gif&w=600&h=91526. Angelopoulou - Brouscou, Contes Grecs

elle se rend ainsi en brousse et rencontre un allié, soit le Créateur soit la Mort, qui lui rend sa main et lui donne des richesses.

Une proposition de lecture psychanalytique nous est faite par Alan Dundes7, qui se base pour l'essentiel sur la version des Grimm (no 31, Das Mädchen ohne Hande), où le père vend sans le savoir sa fille au Diable et se trouve ensuite obligé de lui couper les mains.

Dans le conte, nous dit l'auteur, c'est en général le point de vue de l'enfant qui est représenté; ainsi, c'est le désir incestueux de l'héroïne visà-vis de son père, qui est mis en scène dans la fille sans mains. La mutilation des mains coupées serait ainsi l'autopunition que s'infligerait l'héroïne à elle-même, à la suite de son activité onanistique, le péché sexuel des mains, qui impliquerait certainement un rapport incestueux au père. Il faudrait penser également aux effets du langage: ainsi, en français comme en allemand, le père demande "la main de sa fille" (uni die Hand anhalten), et la fille se trouve sans mains; en échappant aux avances de son père, plus tard, même sans mains, l'héroïne arrive à épouser un prince, c.a.d. un substitut paternel, et à avoir des enfants.

L'accusation de porter des monstres proviendrait du crime "monstrueux" de l'inceste, qui, pendant le Moyen Âge, était censé provoquer la naissance de vrais "monstres"; ainsi le message du conte serait, selon l'auteur, que dans la société, la fille doit résister à la tentation d'épouser son père; elle doit, en revanche, quitter la maison pour pouvoir épouser un autre homme et fonder avec lui une nouvelle famille.

La plus ancienne version littéraire que nous connaissons en Grèce est celle d'Agapios Landos et fait partie de son oeuvre intitulée Le Salut des Pécheurs de 1641. Ce livre fut très répandu comme le montre son très grand nombre d'éditions (15 éditions successives jusqu'à la première moitié du 19ème siècle). La nouvelle qui nous intéresse s'intitule le Onzième Miracle, "De la Reine du Pays des Francs, dont les bras coupés guérit Notre Dame la Toute-puissante". C'est une version intégrale et typique du AT 706.8 Nous aimerions signaler sur ce point que la moitié des versions que nous examinons sont christianisées, puisque le miracle de la restauration des bras de l'héroïne est dû à la SainteVierge, à Dieu ou aux Saints qu'elle évoque dans ses prières.

Pour Dawkins, qui commenta la plupart des versions publiées en langue grecque, le conte fait essentiellement état d'un père qui veut épouser sa fille: elle s'échappe et un prince l'épouse; ensuite s'ajoute le thème bien connu de la jeune femme persécutée, accusée de porter des chiots et des chatons au lieu d'enfants; Dawkins rapproche ce conte du

7 Alan Dundes, "The Psychoanalytic Study of thé Grimms' Taies with spécial Référence to "The Maiden without Hands", The Germanie Review, (62), 1987, 50-65.

8. Agapios, Moine de Crète, Αμαρτωλών Σωτηρία, (Le salut des pécheurs), Editions Rigopoulos, Thessalonique, 1972, 348-352.

Σελ. 79
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/43/gif/80.gif&w=600&h=915 26. Angelopoulou - Brouscou, Contes Grecs

cycle de Peau d'Ane (AT 510B)9, héroïne qui fuit le désir incestueux de son père, et emporte cependant sans faute dans sa fuite, les trois robes merveilleuses qu'il fait faire pour elle; l'héroïne se cache, pour pouvoir partir, dans une peau animale ou dans un habit en bois, une malle, une caisse.

Souvent ces histoires commencent par une parabole, comme dans la version de Roccaforte10: Un roi voulait épouser sa fille et il posa ainsi la question à un prêtre: "J'ai un petit cochon; est-ce que je peux le manger moi-même? "Le prêtre fut d'accord qu'il vaudrait mieux le consommer que de le vendre; la fille s'enfuit alors, pour échapper à son père et elle fut avalée par la terre; mais ses mains furent projetées à la surface et c'est son père qui les lui coupa. La fille sans mains partit dans un palais royal ou elle fut épousée par un prince, etc.

Dans la plupart des versions de ce genre intervient souvent une personne investie d'un pouvoir spirituel, un prêtre, un évêque, un moine, qui cautionne le désir incestueux du père d'épouser sa fille, en interprétant dans le sens de la consommation interne le récit allégorique paternel.

Cependant, à la lumière des versions inédites, le conte est plutôt connu en Grèce sous le titre de "la méchante marâtre" (23 versions sur 40) tandis que seulement 7 versions ont un titre relatif à la mutilation de l'héroïne (la Manchote, la fille aux bras coupés, les petites mains d'or, etc.). Nous ne savons pas, bien sûr, combien de ces titres sont inventés par les collecteurs et combien en sont indiqués par les conteurs. Ce qui est sûr, pourtant, est que l'amputation de l'héroïne dans les variantes grecques est provoquée par la jalousie de sa marâtre (dans 23 versions) qui demande à un domestique de lui couper les bras. Il n'y a que six versions où l'auteur de l'acte est le père, soit parce que la fille s'oppose au mariage qu'il veut lui imposer, soit parce qu'elle refuse de participer au pacte de son père avec le diable, soit parce qu'elle s'obstine à ne pas l'épouser (un des motifs caractéristiques du AT 510B).

Dans 7 cas la mutilation de l'héroïne se fait par son frère et c'est la jalousie de sa belle-soeur qui la provoque. Les cas où l'héroïne est mutilée et chassée de la maison, l'enfant aveugle du frère attaché sur son dos (à l'exception des deux cas où l'enfant est tué par sa propre mère) nous offrent une diversification remarquable du conte-type. L'héroïne n'épouse pas le prince, c'est-à-dire que le deuxième et le troisième épisodes y manquent. Le conte passe directement au miracle de la restauration des bras de l'héroïne et des yeux de l'enfant. A la fin le frère retrouve son enfant et sa soeur et ils vivent tous les trois heureux loin de la méchante belle-soeur. Dans ces cas le conte se combine avec les types AT *713 (la fille est chassée de la maison avec l'enfant qui n'est pas

9. R.M. Dawkins, 45 Stories, op.cit., 130-132 et 197-199

10. Rivista di traditioni popolari italiane, I, 1893, ρ 51.

Σελ. 80
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/43/gif/81.gif&w=600&h=915 26. Angelopoulou - Brouscou, Contes Grecs

le sien), AT 883C* (la belle-soeur accuse l'héroïne d'être enceinte). Les contes ayant comme sujet la femme calomniée et chassée sont classés par Aarne-Thompson dans plusieurs contes-types, qui, très souvent, ne se distinguent pas facilement entre eux, puisque leur différence consiste en un seul épisode narratif.

Les conteurs traditionnels qui possèdent un grand répertoire sautent facilement d'un conte à l'autre, remplacent le motif qui leur échappe par un autre, introduisent des solutions narratives nouvelles. Le conte est un organisme vivant, dirions-nous, comme la langue qui est perpétuellement en reformation, en diversification, en renouvellement. Les contes de la femme calomniée constituent un exemple parfait du phénomène. En Grèce partout où ces contes sont très répandus, les conteurs créèrent un nouveau conte-type (qui porte le numéro 706C dans le catalogue international) lequel se trouve normalement rajouté à d'autres contes (709, 510A, 510B, 403). Le AT 706 (que nous examinerons par la suite, en 40 versions, est un conte-type proche des AT 706, 712, 510B). L'héroïne parvient à échapper à son père qui veut l'épouser (introduction typique du AT 510B), se marie avec le prince (motif commun aux AT 706, 707, 712 etc), le père tue ses enfants et la désigne comme coupable en posant le poignard ensanglanté sous son chevet (nouveau motif du AT 706C). Son mari la chasse en la chargeant de ses enfants morts (motif commun aux AT 706, 712). Les enfants ressuscitent et vivent tous ensemble dans un palais qui pousse magiquement en pleine brousse (nouveau motif du 706C). Leur père y passe par hasard, ils l'invitent à table et cachent une cuiller dans ses habits, et le traitent de voleur (motif commun aux AT 706, 706C, 707, etc). Suit la reconnaissance.

Nous comprenons bien qu'il est très difficile de trouver le type auquel correspondrait chaque conte et que le résultat n'est pas toujours garanti pour le chercheur. Cependant, l'effort de suivre les pistes que prend chaque fois l'imagination du conteur pour trouver une solution à l'impasse tragique et populaire de l'héroïne, reste toujours attirant.

Σελ. 81
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/43/gif/82.gif&w=600&h=915 26. Angelopoulou - Brouscou, Contes Grecs

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 82
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Catalogue raisonné des Contes Grecs: types et versions AT 700-749
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 63
  26. Angelopoulou - Brouscou, Contes Grecs

  LISTE DES VERSIONS

  THESSALIE

  1. KEEL 1269, (SM 99), 21-23, Larissa, "La marâtre criminelle", i: a, a1, a4, b, b2, b3, b13, b14. II: a, a2, b, b7. IV: a, a4, c, c8, c9, d, d1, e, e4.

  2. LF 715, 63-67, Karditsa, "La méchante marâtre". I: a, a1, a4, b, b2, b3, b5, b13, b14, b15. II: a, a2, b, b1, b7. III: a (les parents ne peuvent pas nourrir les enfants qui naissent et décident d'abandonner l'héroïne dans la forêt), e4. IV: a, a4, a5, a6 (qui envoie un ange), c, c3 (en la retrouvant son mari craint qu'elle soit un fantôme), c8, d, d1, e, e4.

  THRACE

  3. LF 425, 4-7, Constantinople, "La méchante marâtre". I: a, a1, a4, b, b2, b13, b15, b16. II: a, a2, b, b7 III: a, a1, a2, b, bl (Le prince se renseigne auprès de ses parents au sujet de la santé de sa femme), c1, c3, d2, e, e1, e4. IV: a, a4, c, c3, c8, c9, d, d1, e, e4.

  ILES DE LA MER EGEE

  a. Mer Egée Est

  4. Pernot, 269-271, No 37, Pirgi, Chios, "Les trois soeurs". I: a, a1, a7, a8 (et leur construit une fenêtre en or, une en argent et une en bronze), b1, b2, b6, b13 (des doigts) b15, b16. II: a, b, b7. III: Elle met au monde son enfant dans la maison de son père. IV: c8, c9, d, d1, e2, e6.

  5. LF 420, 19-22, Lesbos, "La méchante marâtre". I: a, a1, a4, b, b2, b3. II: a, a2, b, b1, b7. III: a, a1, a2 (la marâtre vole le cachet royal et écrit aux parents du prince), d2, d4 (Marie lit la lettre et s'en va). IV: a, a1, a3, a4, a7 (Marie chante de joie et dit qu'elle travaillera pour élever son enfant), c, c3, d, d1, e, e6.

  b. Dodécanèse

  6. IL 690A, 301-317, Astipalea, "La méchante marâtre". I: a, a1, a4, a5, b. b2. b3. b5, b13, b14, b15. II: a, ai, b, b5, b6, b7. III: a, b, c, c1, d,