Επικοινωνία
Αρχική » Επικοινωνία

Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
Διεύθυνση Κοινωνικής Συμμετοχής -Τμήμα Παιδείας
Αχαρνών 417, Τ. Θ. 1048, 111 43 Αθήνα,
τηλ. 210 25 99 400, 210 25 99 485, φαξ 210 25 99302
URL: http://www.neagenia.gr

Το ΙΑΕΝ είναι φιλοξενούμενο πρόγραμμα (1994-2010) στο
INΣTITOYTO ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
του ΕΘΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΡΕΥΝΩΝ
Βασ. Κωνσταντίνου 48, 116 35 Αθήνα, τηλ. 210 72 73 556, 210 72 73 588,
φαξ 210 72 46 212
e-mail: kne@eie.gr

Παρακαταθήκη Εκδόσεων:
Βιβλιοπωλείο Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών
Βασ. Κωνσταντίνου 48, 116 35 Αθήνα
Τηλ. 210 72 73 942, 210 72 73 520, φαξ 210 72 73 618
e-mail: bookstore@eie.gr URL: http://www.eie.gr/editions

Σπύρος Μαρίνης και ΣΙΑ Ο.Ε., εκδόσεις ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ
Σόλωνος 76, 106 80 Αθήνα, τηλ. 210.36.46.170, 210.36.48.197,
φαξ: 210.36.48.033, e-mail: mbooks@otenet.gr