Διαρκές Σεμινάριο
Αρχική » Πληροφοριακό Υλικό » Πληροφοριακό υλικό » Διαρκές Σεμινάριο

Στο πλαίσιο του Διαρκούς σεμιναρίου οργανώθηκαν 43 συναντήσεις συνολικά: από τον Νοέμβριο του 1995 ως τον Μάιο του 1996 (14 συναντήσεις), από τον Φεβρουάριο ως τον Μάιο του 1997 (7 συναντήσεις), από τον Φεβρουάριο ως τον Μάιο του 1998 (7 συναντήσεις), από τον Οκτώβριο ως τον Νοέμβριο του 2003 (5 συναντήσεις), από τον Οκτώβριο ως τον Δεκέμβριο του 2004 (6 συναντήσεις) από τον Σεπτέμβριο ως τον Οκτώβριο του 2007 (4 συναντήσεις) και τον Ιούνιο του 2010 (2 συναντήσεις) στην αίθουσα συνεδριάσεων του Ινστιτούτου Νεοελληνικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών. Εισηγητές ήταν οι ερευνητές του ΙΑΕΝ (συμβάσεις του 1995, του 1997, του 2002, 2003, 2006 και του 2009), τους οποίους πλαισίωναν ειδικοί για τα συζητούμενα θέματα).

Όλα τα χρόνια της λειτουργίας του ΙΑΕΝ το Σεμινάριο λειτούργησε και άτυπα (συναντήσεις ερευνητών με τα μέλη Επιτροπής και συνεργασίες για το σχεδιασμό και την εξέταση των προβλημάτων κάθε έρευνας και για τον έλεγχο και τη βελτίωση των βιβλίων του ΙΑΕΝ που ετοιμάζονται για έκδοση).