Error(s) found: '2'

+ Unable to change databases. Unknown database 'iaennew'.
+ Unable to perform the query SELECT * FROM keywords_description WHERE (language_id = ''). No database selected.
TEXT_VISIBLE_PAGES 388-407 TEXT_OF 694
TEXT_PREVIOUS_20
TEXT_CURRENT_PAGE
TEXT_NEXT_20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/40/gif/388.gif&w=600&h=91521. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

αλλά και στο γεγονός ότι ήταν "ο τύπος του νέου που συνάπτει ευκόλως χρέη και με τρόπους συχνά όχι τόσον αξιοπρεπείς..."1 Ίσως επίσης μπορεί να διαγνωσθεί εδώ μία αντανάκλαση της διαμάχης του Ρωσικού κόμματος με το Αγγλικό και Γαλλικό, που είχαν θερμούς ζηλωτές, ιδίως στα Επτάνησα.

Ο Ιωάννης Βλασόπουλος απελάθηκε τελικά από την Τοσκάνη2. Η υπόθεση της Εσθήρ, οι συγκρούσεις του με τους συμπατριώτες του και κυρίως το γεγονός ότι είχε γραφτεί στο Πανεπιστήμιο πριν από έξι χρόνια και δεν είχε παρουσιαστεί σε καμιά εξέταση συνετέλεσαν στο να συμπεριληφθεί στους φοιτητές που χαρακτηρίστηκαν "επικίνδυνοι διά την ευταξίαν του Πανεπιστημίου" επειδή έμεναν στην Πίζα "χάριν διασκεδάσεως συντείνοντες εις την διαφθοράν και την έκλυσιν των ηθών των συμφοιτητών των"3.

——————————————

Βλασόπουλος καταδιώκεται και συκοφαντείται από τους συμπατριώτες του μόνο και μόνο επειδή είναι Ρώσος υπήκοος, γιος του Διερμηνέα του ρωσικού προξενείου στην Αθήνα, εφοδιασμένος με διαβατήριο της Santa Nazione. Ότι ο ίδιος προβάλλει τη ρωσική υπηκοότητά του φαίνεται σε αίτησή του προς τον Πρόεδρο της Χρ. Κυβερνήσεως, όπου αυτοπαρουσιάζεται ως "υιός του Ιππότου Κωνσταντίνου Βλασοπούλου, Τιμητικού Συμβούλου εις την υπηρεσίαν της A.M. του αυτοκράτορας πασών των Ρωσιών" (στο ίδιο, έγγραφο με υπογραφή G. G. Vlassopulo, 24 Νοεμβρίου 1846).

1. στο ίδιο, επιστολή του Governatore προς τον Pr. del Β. Governo, 26 Νοεμβρίου 1846.

2. στο ίδιο, διαταγή του Pr. del Β. Governo προς τον Commissario di S. Croce, 28 Νοεμβρίου 1846.

3. στο ίδιο, αναφορά χωρίς ημερομηνία του Ispettore della Polizia, Pisa, προς τον Auditore di Governo. Στην ίδια αναφορά παρουσιάζονται τα ονόματα άλλων έντεκα φοιτητών. Από αυτούς όλοι οι μη Τοσκάνοι απελάθηκαν επίσης. Ο Ersilio Michel (ό.π.) αποδίδει την απέλαση του Βλασόπουλου σε πολιτικούς λόγους. Πράγματι, τα μέτρα, βάσει των οποίων έγιναν οι απελάσεις, πρόβλεπαν απομάκρυνση από το πανεπιστήμιο των ταραχοποιών στοιχείων και των ύποπτων για πολιτική δράση, συστάσεις προς τους καθηγητές Montanelli και Centofanti και κάποια πρόσκαιρη απομάκρυνση του καθηγητή Pigli. Ωστόσο, στους αστυνομικούς φακέλους της Πίζας και της Φλωρεντίας, δεν αναφέρεται τίποτε σχετικό με πολιτική δράση του 

TEXT_PAGE_SHORT388
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/40/gif/389.gif&w=600&h=91521. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

Στο ζήτημα της απελάσεως, οι αρχές της Τοσκάνης προσπαθούν να αποφύγουν τη χρήση βίας υποδεικνύοντας στον Βλασόπουλο να "επαναπατρισθή υπακούων εις την θέλησιν του πατρός του" που έχει εκφράσει την επιθυμία να επιστρέψει ο γιος του στην πατρίδα. Είναι η δεύτερη περίπτωση που η πατρική εξουσία ορίζει, μέσω των αρχών του Μ. Δουκάτου, την τύχη των Ελλήνων φοιτητών της Πίζας.

Κάποιες πτυχές των σχέσεων μεταξύ των φοιτητών της Πίζας φωτίζονται και από τη σύγκρουση μεταξύ Αντωνίου Τυπάλδου Χαριτάτου1 και Ανδρέα Λασκαράτου. Κι εδώ λιβελογραφήματα, επώνυμα και ανώνυμα, και εδώ συμπλοκές και χειροδικίες. Ο Χαριτάτος τυπώνει υβριστικά φυλλάδια και, δύο μέρες πριν φύγει για τη Νεάπολη, δίνει παραγγελία να μοιραστούν. Ένα από αυτά λαβαίνει ο Λασκαράτος και το επιστρέφει οργισμένος στη Νεάπολη. Η απάντηση του Χαριτάτου είναι ένα ελληνοϊταλικό υβρεολόγιο, όπου ο Λασκαράτος ονομάζεται "ζώο τετράποδο", "μπέγνιο", "ξόθροφο", "μαμούρι του μαμουριού μου" κτλ. Με τη σειρά του ο Λασκαράτος τον κατηγορεί για αμάθεια, μικροπρέπεια, "φεουδαλικά φρονίματα", κακοήθεια, κακή ανατροφή και "εν γένει, κακομοιριά". Και οι δύο δηλώνουν πως έδωσαν "φούσκους" ο ένας στον άλλον, Ο Λασκαράτος μάλιστα "εις τον περίπατον". Αναφέρεται επίσης κάποιο "νυκτερινόν επεισόδιον μεταξύ του

——————————————

Βλασόπουλου. Αναφέρει επίσης ο Ersilio Michel ότι δεν δόθηκε στον Βλασόπουλο η αναβολή της απελάσεως που ζήτησε. Στην πραγματικότητα, του δόθηκε μια πρώτη αναβολή (A.S.F., στο ίδιο, έγγραφο από τον Pr. del Β. Governo προς Gov. di Pisa, 16 Νοεμβρ. 1846) και του απέρριψαν την αίτηση για δεύτερη με το αιτιολογικό ότι θα ξόδευε, περιοδεύοντας στα αξιοθέατα, τα χρήματα που του είχε στείλει ο πατέρας του για το ταξίδι της επιστροφής (A.S.F., στο ίδιο, επιστολή του Gov. προς τον Pr. del Β. Governo, 26 Νοεμβρίου 1846).

1. Ο Αντώνιος Τ. Χαριτάτος δεν πήρε πτυχίο στην Πίζα, αναφέρεται όμως ως ιδρυτικό μέλος της "Φιλολογικής Εταιρείας". Βλ. και Γ. Μεταλληνού, "Η Ελληνική Φιλολογική Εταιρεία της Πίζας", ό.π., σ. 118-119, και εδώ, σ. 167 κ.ε.

TEXT_PAGE_SHORT389
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/40/gif/390.gif&w=600&h=91521. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

κυρίου Τ. και του κυρίου Φ." και κάποιο υβριστικό κείμενο που έδωσε ο Αντώνιος Τυπάλδος στον Indicatore Pisano, το οποίο όμως δεν δημοσιεύτηκε1.

Το ιστορικό της σύγκρουσης Λασκαράτου-Χαριτάτου είναι χαρακτηριστικό των ηθών της ελληνικής ή τουλάχιστον της επτανησιακής κοινότητας. Αν πιστέψουμε τον Λασκαράτο, ο Χαριτάτος πρωτοεμφανίζεται στην Εταιρεία μ' έναν λίβελο εναντίον του γραμμένον στο Παρίσι το 1835. Ο λίβελος συνοδεύεται από κείμενο με τίτλο "Διαμαρτύρησις ήτοι συμμαχία μετά των Ιερέων εναντίον ενός ποιήματος, εκτυπωθείσα εις Πίζαν την 24ην Οκτωβρίου 1838"2. Αν πιστέψουμε τον Χαριτάτο, ο Λασκαράτος γράφει εναντίον του ανώνυμες επιστολές3. Φαίνεται επίσης ότι ο Χαριτάτος στους "φημητικούς λιβέλους του" μιλάει εξ ονόματος των Ελλήνων της Πίζας. Εκείνοι διαψεύδουν τον Χαριτάτο μ' ένα "χαρτί", όπου γράφουν ότι κάθε ύβρις ή συκοφαντία εναντίον του Λασκαράτου είναι άδικη και παράλογη. Ο Χαριτάτος στρέφεται εναντίον τους4. Η λιβελογραφία εξακολουθεί

——————————————

1. Α. Λασκαράτου, "Οι πνιγμένοι πιάνονται οχ τα μαλλιά τους", "Φίλοι μου Έλληνες", "Ελάτε όλοι να ιδείτε εδώ από πάνω τον τσαρλατάνο", "Manifesto d'associazione in un edizione di opere classiche", Άπαντα, Γ΄, σ. 445-449. Και τα τέσσερα φυλλάδια είναι λίβελοι κατά του Αντ. Χαριτάτου με χρονολογία 1839. Στα ίδια κείμενα και πάντα εν σχέσει με κακολογίες, απειλές κτλ., αναφέρεται επίσης τα όνομα Λαυράγκας (μάλλον ο Γεράσιμος Διον. Λαυράγκας), Φορέστης (ο Μαρίνος Τυπάλδος Φορέστης από την Κεφαλονιά) και Στάης (ο Εμμανουήλ Στάης από την Ιθάκη). Ότι τα ίδια ήθη ίσχυαν και στη Νεάπολη φαίνεται από την κατηγορία του Λασκαράτου ότι εκεί ο Αντώνιος Τυπάλδος "είναι δαρμένος με όλους" ("Ελάτε όλοι να ιδείτε...", ό.π., σ. 446).

2. "Manifesto d'associazione", ό.π., 1,2. Η φράση "Protestazione ossia Colleganza..." στα Άπαντα μεταφράζεται "Διαμαρτυρία ή Συνένωσις..." Ο Λασκαράτος όμως την αναφέρει ως "Διαμαρτύρηση" στο ποίημα "Η φούντες τση περούκας του Κυρίου Χαριτάτου", ό.π., σ. 10.

3. "Aviso preventivo" με υπογραφή Τ.Α. (Τυπάλδος Αντώνιος), Λασκαράτου Άπαντα Γ', σ. 447.

4. "Οι πνιγμένοι πιάνονται οχ τα μαλλιά τους", ό.π., σ. 445. Επίσης

TEXT_PAGE_SHORT390
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/40/gif/391.gif&w=600&h=91521. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

στην Πίζα ως την αποφοίτηση του Λασκαράτου -θα συνεχιστεί αργότερα στην Κεφαλονιά- και, όπως είναι αναμενόμενο, καυστικότερη αναδεικνύεται η σάτιρα του Ληξουριώτη ποιητή.

Ο ΤΟΠΟΣ ΜΟΥ ΑΡΕΣΕΙ

Όλα όσα εκτέθηκαν ή συνοψίστηκαν στην ενότητα αυτήν δίνουν ίσως την εξήγηση της συρροής των Ελλήνων στο Πανεπιστήμιο της Πίζας. Μένει μόνο να ακούσουμε τις δικές τους εντυπώσεις.

Πτυχιούχος πια ο Ηλίας Ζερβός ταξιδεύει προς τη Ρώμη (1839): "Διασχίζων δε κατά την εκ Παλαιοπόλεως (Civita Vecchia) οδείαν μου τους αγρούς και τας πεδιάδας της επικρατείας ταύτης, ελάμβανον αφορμήν να [...] αντιπαραθέτω ταύτας προς εκείνας της Τυρρηνίας [...] Εκεί ανθηραί οάσεις, μαγευτικά πανοράματα [...] πλήθη φιλόξενα και χειροήθη, βιούντα εν αφθονία και ασφαλεία [...] εδώ τα πάντα έρημα, χέρσα και κατηφή..."1

Στον πατέρα τους οι αδελφοί Ιακωβάτοι δεν γράφουν παρά μόνο για την πρόοδο στις σπουδές τους και για άλλα τυπικά ζητήματα. Σ' ένα τους γράμμα όμως υπάρχει μια παράγραφος που απευθύνεται στη μάνα τους: "...Ιδού να της αποκριθώ και εις

——————————————

"Η φούντες τσή περούκας του Κυρίου Χαριτάτου", ό.π., στροφή 14, όπου ο Χαριτάτος παρουσιάζεται να βρίζει όλη την ελληνική κοινότητα της Πίζας:

"Μα μαντέψτε εγώ πώς τσ' αποκρίθηκα;

Τσου έστειλα μια γραφή βρισολοϊστήρα,

Και τσούπα όσα περσότερα εδυνήθηκα.

Τους είπα ανθρώπους χωρίς χαρακτήρα

Και πώς έπρεπε, αν ήθελε νογούνε,

Να πέσουνε στον Άρνο να πνιγούνε..."

1. Ηλ. Ζερβού Βιογραφία..., ό.π., σ. 24-25.

TEXT_PAGE_SHORT391
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/40/gif/392.gif&w=600&h=91521. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

όσα ζητεί να μάθη. Ζητεί αν η άρια του τόπου είναι καλή και αν μας κονφάρη· ιδού τι της λέγω, ότι η άρια είναι καλή, και καλήτερη ακόμα τον χειμώνα· εστάθη εξαιρέτως διά εμάς καλότατη διατί με την βοήθειαν του Θεού ποτέ δεν αρρωστήσαμεν και είναι μάλιστα τόσον καλή ώστε κάθε χειμώνα έρχεται και στέκεται δύο μήνας ο Δούκας του τόπου. Όσον διά τους ανθρώπους, της λέγω ότι είναι καλοί με τους καλούς, μα κακοί με τους κακούς μέσα όμως εις την καλοσύνην τους εν γένει υποκρίπτουν, απάτην, η οποία ως επί το πλείστον αποβλέπει κέρδος [...] Μάνα, η φλαρουλιά εδώ είναι καθώς είναι η εγγλεζουλιά εις το Αργοστόλι. Εκκλησία εδώ δική μας δεν είναι, μα κάθε Χριστούγεννα πηγαίνομε εις το Λιβόρνο και λιτρουγιόμαστε· μη σου παραξοφανιστή αν άλλη φορά το χρόνο δεν πάμε διατί εδώ έτσι είναι..."1

Από την πρώτη στιγμή που φτάνουν στην Τοσκάνη, οι Έλληνες αποκομίζουν τις καλύτερες εντυπώσεις: "...Είμαι καλά [...] ο τόπος μου αρέσει, οι άνθρωποι φαίνονται καλοί και οι Προφεσσόροι δείχνουν ευπροσηγορίαν εις τους μαθητάς των [...] Με πιάνει καμιά φορά μελαγχολία ενθυμούμενος την μητέρα μου, και το ότι ο πατήρ μου δεν μου στέλνει γράμματα [...] μα βαστά μία δύο ημέραις και έπητα μου απερνά..."3

Δεν χρειάζονται περισσότερα για να ερμηνευθεί η προτίμηση των Ελλήνων για την Πίζα. Μάλλον έχει υπερτονιστεί ο ρόλος του Ιγνατίου, που και χρονικά είναι περιορισμένος και οπωσδήποτε δεν αφορά τις εκατοντάδες των φοιτητών που συρρέουν στο

——————————————

1. Αρχ. Ιακωβάτων, Ν2, επιστολή Νικολάου και Χαραλάμπους Τυπάλδων προς τον πατέρα, από Πίζα προς Κεφαλονιά, 15 Δεκεμβρίου 1834.

2. Αρχ. Ιακωβάτων, N1, επιστολή Νικολάου [Μάνεση] προς Ν. Τυπάλδο από Σιένα προς Κεφαλονιά, 10 Σεπτεμβρίου 1838. Η αντίθεση ανάμεσα στη φιλόξενη Τοσκάνη και τα αφιλόξενα παπικά κράτη φαίνεται και στις εντυπώσεις του Ειρ. Ασωπίου: σ' ένα καφενείο του Ρίμινι οι επτά φίλοι που ταξιδεύουν για την Πίζα ακούνε τη φράση "il vient d'arriver sept grecs, mais heureusement il partent demain pour Pise". Κατά τον Ασώπιο (ό.π.) "οι Έλληνες scolari δεν ετύγχαναν της εύνοιας του Γρηγορίου ΙΣΤ', εθεωρούντο ταραχοποιοί, στασιασταί, αναρχικοί..."

TEXT_PAGE_SHORT392
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/40/gif/393.gif&w=600&h=91521. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

εκεί Πανεπιστήμιο. Όσο για τις παραινέσεις του Καποδίστρια, αναφέρονται στην προ του 1821 περίοδο και αφορούν μόνο στους ολιγάριθμους υποτρόφους1. Η συρροή των Ελλήνων στην Πίζα πρέπει να αποδοθεί κατά μείζονα λόγο στην προτίμηση των ίδιων και των οικογενειών τους για όλους τους λόγους που εκτέθηκαν ή συνοψίστηκαν στην ενότητα αυτήν. Οι Έλληνες φοιτητές πηγαίνουν στην Πίζα με χρυσές ελπίδες και φεύγουν με την προοπτική μιας λαμπρής σταδιοδρομίας και με τερπνές αναμνήσεις που τις μεταδίδουν στην ιδιαίτερη πατρίδα τους για ν' αρχίσουν οι νεότεροι να τρέφουν το ίδιο όνειρο.

——————————————

1. Βλ. σχετικά Σπ. Παπαγεωργίου, "Ιγνατίου Αλληλογραφία", ό.π., σ. 203, Τωμαδάκη, "Ηπειρώται διδάκτορες...", ό.π., σ. 11, σημ. 1, Ζαχ. Τσιρπανλή, "Οι Έλληνες φοιτητές στα ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια...", ό.π., σ. 329, όπου όμως σαφώς γράφεται ότι η παραίνεση του Καποδίστρια αναφερόταν σε όσους σπούδαζαν με έξοδα της Φιλομούσου, και Κ. Καιροφύλλα, "Η αυστριακή κατασκοπεία...", ό.π., σ. 165. Πρβ. επίσης Γ. Λαΐου, Η Φιλόμουσος Εταιρεία της Βιέννης 1810-1820, ό.π., σ. 202, όπου αναφέρεται ότι ο Καποδίστριας διέταξε τους Έλληνες σπουδαστές των γερμανικών πανεπιστημίων να πάνε στην Πίζα, όπου θα λάβαιναν περαιτέρω οδηγίες (επιστολή Sedlintzky 25-5-1820). Πουθενά δεν γράφεται ότι οι σπουδαστές αυτοί γράφτηκαν στο Πανεπιστήμιο (βλ. και εδώ κεφ. "Από πανεπιστήμιο σε πανεπιστήμιο", όπου δεν αναφέρεται ούτε ένας προερχόμενος από Γερμανία). Αντίθετα: πλήθος φοιτητές εγκαταλείπουν τις σπουδές στην Πίζα την περίοδο αυτή: 12 χωρίς πτυχίο στην Πίζα το 1819 και 15 το 1820 σε αναλογία με 7 και 4 πτυχιούχους αντίστοιχα (βλ. εδώ Καταλόγους).

TEXT_PAGE_SHORT393
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/40/gif/394.gif&w=600&h=915 21. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

TEXT_PAGE_SHORT394
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/40/gif/395.gif&w=600&h=91521. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Το βιβλίο αυτό είναι ημιτελές· μοιάζει με την περιγραφή μιας προετοιμασίας. Για λίγο ή για πολύ μακριά από τα σπίτια τους, 840 νέοι ετοιμάζουν τις αποσκευές, με τις οποίες θα γυρίσουν στην πατρίδα τους. Στο τέλος της ανάγνωσης ξέρει κανείς τι φέρνουν πίσω σε επιστημονική κατάρτιση και τι σε εμπειρίες· ξέρει ποιες στάσεις, ποιες ιδεολογίες, ποιες συμπεριφορές έχουν διαμορφώσει. Με ποιους τρόπους, σε ποια πεδία, με ποια αποτελέσματα θα χρησιμοποιήσουν τις αποσκευές αυτές δεν λέγεται εδώ, γι' αυτό και στο βιβλίο δεν υπάρχει τελικό συμπέρασμα· ο επίλογός του δεν μπορεί να είναι άλλο από την προεξαγγελία μιας άλλης έρευνας, που ο σκοπός της συνοψίζεται στα εξής:

Οι νέοι που σπουδάζουν στην Πίζα στο διάστημα 1806-1861 προέρχονται από διάφορους -ακόμα και πολύ απομακρυσμένους- χώρους του Ελληνισμού· σ' αυτούς, ως επί το πλείστον, και επιστρέφουν: στα Επτάνησα της Προστασίας την εποχή της πνευματικής καρποφορίας, των έντονων ιδεολογικών ζυμώσεων, των κοινωνικών και πολιτικών συγκρούσεων που σημειώθηκαν τις πρώτες δεκαετίες της Αγγλοκρατίας και κορυφώθηκαν τις παραμονές και την επαύριον της Ενώσεως· στην ηπειρωτική και την ανατολική νησιωτική Ελλάδα στο διάστημα της προετοιμασίας και της διεξαγωγής του απελευθερωτικού αγώνα και, ύστερα, στα χρόνια των προσπαθειών για τη θεμελίωση του ελληνικού κράτους· στις αλύτρωτες περιοχές, κέντρα διαφωτιστικής κίνησης και επαναστατικής προετοιμασίας και εστίες απελευθερωτικών αγώνων στο διάστημα της μεγάλης εξέγερσης και μετά από αυτήν ως το τέλος του αιώνα· στις ελληνικές παροικίες του εξωτερικού,

TEXT_PAGE_SHORT395
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/40/gif/396.gif&w=600&h=91521. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

όπου γεννήθηκε, άνθισε και καρποφόρησε το πνευματικό και πολιτικό πατριωτικό κίνημα.

Ότι σ' αυτές τις ώρες ο Ελληνισμός περίμενε πολλά από τους νέους αποφοίτους των πανεπιστημίων του εξωτερικού φαίνεται από τη στάση και τη δράση των δασκάλων και των ευεργετών του γένους. Ότι οι προσδοκίες κατά κανόνα εκπληρώθηκαν έχει επισημανθεί από τη σχετική ιστοριογραφία, αλλά χωρίς στατιστικά στοιχεία. Σε ποιο βαθμό τα ονόματα που λάμπουν συσκοτίζουν το οπτικό μας πεδίο;

Πρόσωπα διακεκριμένα υπάρχουν πολλά ανάμεσα στους αποφοίτους του Πανεπιστημίου της Πίζας: ποιητές, ανώτεροι δικαστικοί, πολιτευτές, συγγραφείς, γιατροί με μεγάλη κοινωνική και επιστημονική προσφορά, θεωρητικοί του εθνικού κινήματος, εθελοντές στα πεδία των συγκρούσεων και κάποτε μάρτυρες του μεγάλου αγώνα. Αρκεί να διατρέξει κανείς τους καταλόγους για να εντοπίσει τα ονόματα, γι' αυτό παρέλκει η απαρίθμησή τους. Εκείνο που θα είχε σημασία είναι το ποσοστό των αποφοίτων που έγιναν έμπρακτα φορείς των νεωτεριστικών ιδεολογιών, με τις οποίες εμβολιάστηκαν στην Ιταλία, καθώς και η επίδρασή τους στις πολιτισμικές και κοινωνικές διαφοροποιήσεις της εποχής. Για πόσους από αυτούς το τέλος των σπουδών σήμαινε και το τέρμα των επαναστατικών τους εμπειριών; Εκείνοι που δεν πέρασαν τις πνευματικές εξάρσεις σαν παιδική ασθένεια σε ποιους ακριβώς χώρους επέλεξαν να στρατευθούν; Σε ποιο βαθμό οι τοπικές συνθήκες επέβαλαν, επέτρεψαν, ή ανέχτηκαν την ενσωμάτωση και την αξιοποίησή τους; Ποιες μετατροπές χρειάστηκαν για να μεταφραστούν οι κώδικες που κόμισαν οι απόφοιτοι της Πίζας στα τοπικά ελληνικά ιδιώματα; Τέλος, ποιο ρόλο έπαιξε η κοινωνική προέλευση του καθενός στη στάση και στη δράση του μετά την ένταξή του στον ενεργό πληθυσμό;

Το υλικό της έρευνας που ίσως θα δώσει απάντηση στα ερωτήματα αυτά έχει ήδη αρχίσει να συγκεντρώνεται. Αν οι καιροί το επιτρέψουν, ένας τρίτος τόμος θα συμπληρώσει το ανά χείρας βιβλίο.

TEXT_PAGE_SHORT396
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/40/gif/397.gif&w=600&h=91521. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΤΟΜΟΥ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σκοπός της έρευνας 9

Οροθέτηση 10

Η δομή του βιβλίου 11

Το πρόβλημα της μεθόδου 13

ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΤΑ ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΣΥΜΒΑΝΤΑ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 21

ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΔΟΥΚΑΤΟ ΤΗΣ ΤΟΣΚΑΝΗΣ

Σύνοψη Ιστορίας 25

Διοίκηση 27

Πνευματική κίνηση 33

Πολιτικά ρεύματα 45

Έλληνες και Φιλέλληνες 53

Πίζα: μια επαρχιακή πόλη; 71

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΠΙΖΑΣ

ΣΥΝΟΨΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Πηγές και βοηθήματα 85

Από τη γέννηση ως το τέλος του 18ου αι. 87

Από την εποχή της Γαλλοκρατίας ως την ένωση 93

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

Ένα τεράστιο Gabinetto Vieusseux 104

TEXT_PAGE_SHORT397
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/40/gif/398.gif&w=600&h=91521. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

Να τεθή κάποια τάξις 109

Πολιτικολογεί από καθέδρας 114

Αναγνώσματα και συζητήσεις 119

Διαδηλώσεις, δοξολογίες και άλλα 124

Στη φωτιά! (άνοιξη 1848) 131

Προς την Ένωση (1848-1860) 139

Η ΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Για τη μητέρα πατρίδα 149

Για την ιταλική υπόθεση (1822, 1831) 152

Στη μεγάλη ιδεολογική διαμάχη των Ελλήνων 156

Η Ελληνική Φιλολογική Εταιρεία 167

Πάλι για την ιταλική υπόθεση (1848) 173

Viva Italia! 179

ΤΡΕΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ 187

ΣΤΑ ΟΠΛΑ! 188

Η ΕΚΦΟΡΑ 204

Η ΕΠΕΤΕΙΟΣ 213

ΣΧΟΛΙΟ 226

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΕΟΝΤΑΡΑΚΗΣ

Δια την αποκατάστασιν της υγείας της συζύγου του 231

L'Educatore del Povero 242

Σκοπός το κέρδος 246

Και πάλι η μόρφωση των φτωχών 250

Δημοσιεύματα 255

Επίλογος 260

Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΔΟΧΗ

Οι νομικές προδιαγραφές 264

"Ηθών χρηστοτάτων" 265

TEXT_PAGE_SHORT398
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/40/gif/399.gif&w=600&h=91521. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

"Πολίτης χρηστός και ανεπιλήψιμος" 272

"Εβάπτισα πεδίον αρσενικόν" 274

"Νέος φιλομαθής" 279

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Οι νομικές προδιαγραφές 285

"Κατά το προνόμιον των Ελλήνων" 289

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Οι νομικές προδιαγραφές 294

Πάλι "κατά το προνόμιον των Ελλήνων" 298

Μετ' επαίνων 304

Από πανεπιστήμιο σε πανεπιστήμιο 307

Η ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Οι νομικές προδιαγραφές 315

Δεκτός "in buon giorno" 318

Με προσοχήν και επιμέλειαν 321

"Ημείς οι υπογεγραμμένοι πιστοποιούμεν" 324

ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ 327

ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Οι νομικές προδιαγραφές 329

Δίδακτρα δεν χαρίζονται 332

Η ΤΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ 336

ΣΧΟΛΙΟ 342

ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΙΚΙΑ

Κώδικες γάμων, βαπτίσεων και αποβιώσεων της Αγίας Τριάδας του Λιβόρνου 349

Τα παιδιά της παροικίας 359

Σχόλιο 363

TEXT_PAGE_SHORT399
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/40/gif/400.gif&w=600&h=91521. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΤΥΧΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΒΙΟΥ

Προετοιμασία 367

Το ταξίδι 371

Η γη της επαγγελίας 375

Επικοινωνία με την πατρίδα 378

"Αταξίες" 383

Ο τόπος μου αρέσει 391

ΕΠΙΛΟΓΟΣ 395

TEXT_PAGE_SHORT400
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/40/gif/401.gif&w=600&h=915 21. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

TEXT_PAGE_SHORT401
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/40/gif/402.gif&w=600&h=915 21. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

TEXT_PAGE_SHORT402
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/40/gif/403.gif&w=600&h=91521. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

Ο ΠΡΩΤΟΣ ΤΟΜΟΣ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΤΗΣ ΑΛΟΗΣ ΣΙΔΕΡΗ

ΕΛΛΗΝΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΠΙΖΑΣ

(1806-1861)

ΕΙΚΟΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ

TOΥ

ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΤΗ0ΗΚΕ, ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΤΥΠΩΘΗΚΕ

ΣΤΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΒΑΣ. ΜΑΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΡΗΓΑ ΠΑΛΑΜΗΔΗ 5, ΑΘΗΝΑ

ΤΗΛ. 32 15 220

ΤΟΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 1989

ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ

ΚΩΣΤΑΣ ΣΟΦΙΑΝΟΣ - ΑΛΟΗ ΣΙΔΕΡΗ

TEXT_PAGE_SHORT403
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/40/gif/404.gif&w=600&h=915 21. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

TEXT_PAGE_SHORT404
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/40/gif/407.gif&w=600&h=915 21. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

ΕΛΛΗΝΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΠΙΖΑΣ

(1806-1861)

TEXT_PAGE_SHORT407
  TEXT_SEARCH_FORM
  TEXT_SEARCH_IN_BOOK
  TEXT_SEARCH_RESULTS
   TEXT_BOOK_LIST
    21. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

    αλλά και στο γεγονός ότι ήταν "ο τύπος του νέου που συνάπτει ευκόλως χρέη και με τρόπους συχνά όχι τόσον αξιοπρεπείς..."1 Ίσως επίσης μπορεί να διαγνωσθεί εδώ μία αντανάκλαση της διαμάχης του Ρωσικού κόμματος με το Αγγλικό και Γαλλικό, που είχαν θερμούς ζηλωτές, ιδίως στα Επτάνησα.

    Ο Ιωάννης Βλασόπουλος απελάθηκε τελικά από την Τοσκάνη2. Η υπόθεση της Εσθήρ, οι συγκρούσεις του με τους συμπατριώτες του και κυρίως το γεγονός ότι είχε γραφτεί στο Πανεπιστήμιο πριν από έξι χρόνια και δεν είχε παρουσιαστεί σε καμιά εξέταση συνετέλεσαν στο να συμπεριληφθεί στους φοιτητές που χαρακτηρίστηκαν "επικίνδυνοι διά την ευταξίαν του Πανεπιστημίου" επειδή έμεναν στην Πίζα "χάριν διασκεδάσεως συντείνοντες εις την διαφθοράν και την έκλυσιν των ηθών των συμφοιτητών των"3.

    ——————————————

    Βλασόπουλος καταδιώκεται και συκοφαντείται από τους συμπατριώτες του μόνο και μόνο επειδή είναι Ρώσος υπήκοος, γιος του Διερμηνέα του ρωσικού προξενείου στην Αθήνα, εφοδιασμένος με διαβατήριο της Santa Nazione. Ότι ο ίδιος προβάλλει τη ρωσική υπηκοότητά του φαίνεται σε αίτησή του προς τον Πρόεδρο της Χρ. Κυβερνήσεως, όπου αυτοπαρουσιάζεται ως "υιός του Ιππότου Κωνσταντίνου Βλασοπούλου, Τιμητικού Συμβούλου εις την υπηρεσίαν της A.M. του αυτοκράτορας πασών των Ρωσιών" (στο ίδιο, έγγραφο με υπογραφή G. G. Vlassopulo, 24 Νοεμβρίου 1846).

    1. στο ίδιο, επιστολή του Governatore προς τον Pr. del Β. Governo, 26 Νοεμβρίου 1846.

    2. στο ίδιο, διαταγή του Pr. del Β. Governo προς τον Commissario di S. Croce, 28 Νοεμβρίου 1846.

    3. στο ίδιο, αναφορά χωρίς ημερομηνία του Ispettore della Polizia, Pisa, προς τον Auditore di Governo. Στην ίδια αναφορά παρουσιάζονται τα ονόματα άλλων έντεκα φοιτητών. Από αυτούς όλοι οι μη Τοσκάνοι απελάθηκαν επίσης. Ο Ersilio Michel (ό.π.) αποδίδει την απέλαση του Βλασόπουλου σε πολιτικούς λόγους. Πράγματι, τα μέτρα, βάσει των οποίων έγιναν οι απελάσεις, πρόβλεπαν απομάκρυνση από το πανεπιστήμιο των ταραχοποιών στοιχείων και των ύποπτων για πολιτική δράση, συστάσεις προς τους καθηγητές Montanelli και Centofanti και κάποια πρόσκαιρη απομάκρυνση του καθηγητή Pigli. Ωστόσο, στους αστυνομικούς φακέλους της Πίζας και της Φλωρεντίας, δεν αναφέρεται τίποτε σχετικό με πολιτική δράση του