Συγγραφέας:Σιδέρη, Αλόη
 
Τίτλος:Έλληνες φοιτητές στο Πανεπιστήμιο της Πίζας (1806-1861), Α΄-Β΄
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:21
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:1989-1994
 
Σελίδες:687
 
Αριθμός τόμων:2 τόμοι
 
Γλώσσα:Ελληνικά - Ιταλικά
 
Θέμα:Εκπαίδευση-Τριτοβάθμια
 
Παιδεία-Εκπαίδευση
 
Τοπική κάλυψη:Ελλάδα - Ιταλία, Πίζα
 
Χρονική κάλυψη:1806-1861
 
Περίληψη:Σκοπός του βιβλίου είναι να φωτίσει με κάθε δυνατή ακρίβεια μια πολύ μικρή γωνία ενός μεγάλου θέματος: της φοιτητικής μετανάστευσης. Επιλέγοντας το Πανεπιστήμιο της Πίζας, έναν χώρο από τους περισσότερο αδιερεύνητους, η συγγραφέας προσπάθησε να εντοπίσει τους Έλληνες που φοίτησαν εκεί σε μια κρίσιμη φάση της ελληνικής και της ιταλικής Ιστορίας (1806-1861). Ο πρώτος τόμος περιέχει τη μελέτη και τα πορίσματά της, και ο δεύτερος περιλαμβάνει καταλόγους και πίνακες. Στους καταλόγους βρίσκουμε τα ονόματα των Ελλήνων φοιτητών, ακόμα και εκείνων που γράφτηκαν αλλά δεν αποφοίτησαν, και στους πίνακες εμφανίζεται η διακύμανση του ρεύματος των Ελλήνων προς το Πανεπιστήμιο της Πίζας σε συσχετισμό με τις ιδιαίτερες πατρίδες τους και με τις χρονικές περιόδους, οι σχολές της προτιμήσεώς τους κατά περιόδους, η αριθμητική σχέση των πτυχιούχων προς αυτούς που εγκαταλείπουν τις σπουδές στην Πίζα, η διακύμανση του ποσοστού των Ελλήνων στο σύνολο των φοιτητών κτλ. Σε ειδικούς πίνακες παρουσιάζεται ο συνολικός αριθμός των φοιτητών που έστειλε στο Πανεπιστήμιο της Πίζας κάθε ελληνική πόλη και περιφέρεια σε όλο το διάστημα της πεντηκονταετίας. Στον επίλογο τίθενται τα ερωτήματα, στα οποία η έρευνα δεν μπόρεσε να δώσει απάντηση. Στο παράρτημα παρουσιάζονται τα πιο χαρακτηριστικά ντοκουμέντα: πιστοποιητικά για την εισδοχή, διπλώματα, σελίδες καταστίχων ή λυτά φύλλα, έγγραφα της αστυνομίας.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 35.12 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 421-440 από: 694
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/40/gif/421.gif&w=600&h=91521. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Α : ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ*

1806

[1] 39 24 Maggio Michele di Domenico Marcopoli-Scio-FM.

[2] 75 22 Agosto Alessio di Giovanni Inglessi-Cefalonia-Greco Protestante-F.M.

[3] 76 5 Settembre Girolamo di Domenico Marcopoli-Scio-F.M.

1807

[4] 91 28 Aprile Giovanni di Demetrio Metaxà-Nobile-Cefalonia-Greco Protestante-F.M.

[5] 166 30 Giugno Giorgio di Alessandro Salomone de Rossi-Nobile-Zante-Greco Scismatico-F.M.

[6] 167 30 Giugno Michele del fù Antonio Pieri-Nobile-Corfù, Greco Scismatico-F.M.

——————————————

* A.S.P., Università, Il Versamento, Sez. D II No 9, Libre di Dottorati dall'Anno Scolastico 1806 fino all'Anno 1834.

 

 

Σελ. 421
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/40/gif/422.gif&w=600&h=91521. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

1808

[7] 181 13 Febbraio Giorgio del fù Paraschevà Calli archi-Costantinopoli-Greco Scismatico-F.M.

[8] 183 18 Marzo Spiridione Giovanni di Zaccheria Zambelli-Leucade-Greco Scismatico-G.C. Primo Dottorato Scismatico in Legge seguito nell' Università di Pisa. Laureò il Sor Ato Carmignani.

[9] 185 7 Aprile Demetrio di Spiridione Sundia - Leucade - Greco Scismatico-G.C.

[10] 191 22 Aprile Spiridione di Demetrio Bua-Corfù-Greco Scismatico-G.C.

[11] 193 Primo Maggio Marino di Andrea Cariddi Schalissiano - Cefalonia-Greco Scismatico-G.C.

[12] 194 Primo Maggio Stauro di Eustachio Inglessi-Cefalonia-Greco Scismatico-F.M.

[13] 282 23 Novembre Gerasio del fù Stamati Lusi-Cefalonia-Greco Scismatico-F.M.

[14] 283 23 Novembre Demetrio di Pietro Valsamachi-Cefalonia-Greco Scismatico-F.M.

[15] 288 30 Novembre Giorgio di Duca Marabelli-Simio-Greco Scismatico-F.M.

Σελ. 422
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/40/gif/423.gif&w=600&h=91521. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

1809

[16] 428 10 Novembre Panajotti del fù Teodosio Stefani-Zante-Greco Protestante-F. M.

[17] 485 4 Giugno Spiridione di Girolamo Calogeropuli-Corfù-Greco Scismatico-F.M.

Το κατάστιχο συνεχίζεται ως τις 10 Νοεμβρίου 1810 και διακόπτει τις αναγραφές*.

Οι αναγραφές ξαναρχίζουν στο ίδιο κατάστιχο στις 7 Ιουνίου 1815. Στο σημείο αυτό υπάρχει με μολύβι η σημείωση: "da questo periodo inizia quelle della dominazione Lorenese". Οι αύξοντες αριθμοί αρχίζουν από το 1.

1815

[18] 62 30 Giugno Anastasio di Niccola Padovani-Corfù-Utroque jure.

1817

[19] 139 12 Giugno Domenico di Giorgio Giorgiadi-Scio di nazione Greca-F.M.

——————————————

* Στο σημείο αυτό πρέπει να προστεθεί το όνομα του Παναγιώτη Ζωντανού από τις Κυδωνιές που πήρε πτυχίο ιατρικής στην Πίζα το 1814. Την πληροφορία βρήκε η Άννα Ματθαίου στο περ. Αίολος 276, 26 Νοεμβρίου 1849, όπου δημοσιεύεται νεκρολογία και επικήδειος εις μνήμην του Ζωντανού.

Σελ. 423
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/40/gif/424.gif&w=600&h=91521. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

[20] 142 12 Giugno Emanuelle di Fotio Psacki-Cidonia nell'Isola di Lesbo di nazione Greca-F.M.

1818

[21] 184 10 Giugno Paolo di Stamo Sideri-Messalongi-Greco-F.M.

[22] 185 10 Giugno Girolamo di Andrea Valsamachi - Cefalonia - Greco - F.M.*

[23] 187 10 Giugno Teodosio del fù Costantino Ciliani-Itaca-Greco-F.M.**

1819

[24] 288 12 Giugno Giovanni di Gasperο Dellagramatica-Andros-di nazione Greca-F.M.

[25] 289 12 Giugno Costantino del fù Giorgio de Schinas-nobile-Costantinopoli-F.M.

[26] 290 12 Giugno Stefano di Teodoro Carateodori - Costantinopoli - Greco-F.M.

[27] 291 12 Giugno Antonio di Giorgio Latri-Smirne-Greco-F.M.

——————————————

* Στον Λόγιο Ερμή, 1η Ιανουαρίου 1818, αρ. φ. 1, σελ. 24, υπογράφει ως σπουδαστής της Πίζας ο Γεράσιμος Βαλσαμάκης εκ Κεφαλληνίας. Υποθέτω ότι είναι ο ίδιος με τον Girolamo του κατάστιχου πτυχιούχων.

**Στον Λόγιο Ερμή, ό.π., "Θεοδόσιος Τζηληγιάννης Ιθακήσιος".

Σελ. 424
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/40/gif/425.gif&w=600&h=91521. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

[28] 292 12 Giugno Girolamo di Sebastiano Schiadan - nobile - Cefalonia-F.M.

[29] 338 30 Novembre Demetrio del fù Giovanni Economo - Ydra - di nazione Greca-F.M.

[30] 339 30 Novembre Demetrio di Niccolò Nici-Giannina-di nazione Greca-F.M.

1820

[31]

346

8 Giugno

Paolo di Pietro Papagiorgopulo-Zante-Greco-F.M.

[32]

347

8 Giugno

Giacomo di Anastasio Teofilà-Triccala in Tessaglia-F.M.  

[33]

348

8 Giugno

Costantino di Nichita Cladachi-Simio-Greco-F.M.

[34]

349

8 Giugno

Agamemnone di Giorgio Avierinò-Morea-Greco-F.M.

1821

[35] 420 12 Giugno Fotio di Marina Sotiri-Mitilene-F.M.

[36] 421 12 Giugno Giovanni di Niccola Corcò-Zante-F.M.

[37] 422 12 Giugno Eustachio di Costantino Draculi-Itaca-F.M.

[38] 423 12 Giugno Costantino di Demetrio Macry-Giannina- F. M.

Σελ. 425
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/40/gif/426.gif&w=600&h=91521. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

[391 424 12 Giugno Teodoro Demetrio Dessyla di Teodoro-Parga-F.M.

1822

[40] 507 8 Maggio Stellio Curiela del fù Michele Svorono-Cefalonia-M.

[41] 508 Primo Giugno Spiridione di Niccola Valsamachi-Cefalonia-G.C.

[42] 510 11 Giugno Niccola di Spiridione Inglessi-Cefalonia-M.

[43] 511 Primo Giugno Costantino del Argiri Zografo-Peloponeso-M.

[44] 512 11 Giugno Pietro di [λείπει] Shiadan-Cefalonia-F.M.

[45] 513 Primo Giugno Giovanni di [λείπει] Vlassi-Peloponeso-M.

[46] 514 Primo Giugno Costantino di Antonio Garvina-Costantinopoli-M.

[47] 515 Primo Giugno Giovanni di Spiridione Vallamonte-Santa Maura-M.

[48] 517 11 Giugno Giovanni di Rafaello Papacostantino-Ydra-Μ.

1823

[49] 612 28 Giugno Panajotti di Demetrio Alexianò-Itaca-F.M.

[50] 613 28 Giugno Lorenzo di Gio.Saben-S. Maura-M.

[51] 618 2 Giugno Niccola di Panagi Panà-Cefalonia-F.M.

Σελ. 426
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/40/gif/427.gif&w=600&h=91521. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

[52]

619

2 Giugno

Giorgio di Panajotti Pellegrino-Cefalonia-F.M.

 

[53]

620

2 Giugno

Spiridione di [λείπει] Cardi-Cefalonia-F.M.

 

[54]

621

2 Giugno

Rocco di [λείπει] Pillarinò-Cefalonia-F.M.

 

[55]

628

5 Giugno

Mattia del fù Antonio Lanari-Jesi-FM.

 

[56]

705

28 Giugno

Giovanni di Giacomo Mescavale-Costantinopoli-F.M.

 

[57]

706

28 Giugno

Teodoro di Niccolò Cochino-Cefalonia-G.C.

 

[58]

707

28 Giugno

Marino di Demetrio Svorono-Cefalonia-G.C.

 

[59]

713

24 Dec.

Niccola di Giovanni Belisario-Psara-M.

 

[60]

714

24 Dec.

Niccola di Niccolò Marato-Itaca-M.

 

[61]

715

24 Dec.

Giovanni Anastasio di Costantino Gosti-Zante-M. 

 

1824

[62] 719 5 Giugno Andrea di Anastasio Demolissa-Parga-F.M.

[63] 720 5 Giugno Basilio di Procopio Aristeo-Lesbo-M.

[64] 721 5 Giugno Spiridione di Niccola Panà-Cefalonia-F.M.

[65] 722 5 Giugno Demetrio di Apostolo Varzelli-Prevesa-M.

[66] 793 26 Giugno Spiridione di Marina Veja Marinides-Cefalonia-G.C.

Σελ. 427
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/40/gif/428.gif&w=600&h=91521. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

[67] 794 26 Giugno Marino di Basilio Calligà-Cefalonia-G.C.

[68] 795 26 Giugno Anastasio di Basilio Metaxà-Cefalonia-G.C.

[69] 813 12 Dicembre Stefano di [λείπει] Alexachi-Corfù-F.M.

1825

[70] 820 23 Febbraio Marino di [λείπει] Foccà-Cefalonia-G.C.

[71] 821 28 Marzo Spiridione di [λείπει] Antipa-Cefalonia-F.M.

[72] 826 6 Giugno Niccola di [λείπει] Alessopulo-Argos nel Peloponneso-F.M.

[73] 827 6 Giugno Costantino di [λείπει] Borocida-Zante-F.M.

[74] 828 6 Giugno Anastasio del Economo Schendo-Epiro-FM.

[75] 829 6 Giugno Paolo di [λείπει] Valsamachi-Cipro-F.M.

[76] 843 11 Giugno Giovanni del Andrea Turlinò-Corfù-G.C.

[77] 844 11 Giugno Giorgio di Spiro Metaxà-Cefalonia-G.C.

[78] 925 15 Novembre Alessandro di [λείπει] Dessylla-Costantinopoli-F.M.

[79] 927 10 Dicembre Andronico di [λείπει] Paico-Tessaglia-G.C

Σελ. 428
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/40/gif/429.gif&w=600&h=915 21. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

 

1826

[80]

934

18 Maggio

Dionisio di [λείπει] Sicuro-Zante-G.C. 

 

[81]

935

18 Maggio

Giovanni di [λείπει] Bacchini-Zante-G.C. 

 

[82]

936

18 Maggio

Spiridione di [λείπει] Cladys-Zante-G.C. 

 

[83]

937

18 Maggio

Spiridione di Giovanni Sicuro-Zante-G.C. 

 

[84]

938

31 Maggio

Marino di [λείπει] Marinoglu-Giannina G.C. 

 

[85]

940

31 Maggio

Giovanni di [λείπει] Panà-Cefalonia-G.G. 

 

[86]

941

31 Maggio

Giovanni di [λείπει] Milonà-Cefalonia-G.C. 

 

[87]

942

31 Maggio

Giovanni di [λείπει] Tipaldo-Cefalonia-G.G. 

 

[88]

943

31 Maggio

Marino di [λείπει] Valsamachi-Cefalonia-F.M. 

 

[89]

944

18 Maggio

Eustachio di [λείπει] Paulides-Adrianopoli-M. 

 

[90]

945

31 Maggio

Teodosio di [λείπει] Livantinopulo-Cefalonia-F.M. 

 

[91]

946

31 Maggio

Demetrio di [λείπει] Cunduri-Cefalonia-F.M. 

 

[92]

947

31 Maggio

Giovanni di [λείπει] Pollicala-Cefalonia-F.M. 

 

[93]

948

31 Maggio

Cristoforo di [λείπει] Nestore-Giannina-F.M. 

 

[94]

949

31 Maggio

Stelio Loverdo di [λείπει]-Cefalonia-F.M. 

 

[95]

950

31 Maggio

Marino Andrea di [λείπει] Loverdo-Cefalonia-F.M.

 

Σελ. 429
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/40/gif/430.gif&w=600&h=915 21. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

[96] 951 31 Maggio Paolo di [λείπει] Dellaporta-Cefalonia-F.M.

[97] 952 31 Maggio Marino di [λείπει] Panà-Cefalonia-F.M.

[98] 953 31 Maggio Marino di [λείπει] Mussuri-Cefalonia-F.M.

[99] 958 2 Giugno Basilio di [λείπει] Pappamanoli-Ydra-F.M.

[100] 1086 3 Luglio Andrea di [λείπει] Typaldo-Cefalonia-G.C.

1827

[101] 1102 2 Gennaio Niccola di [σβησμένο] Annino-Cefalonia-G.C.

[102] 1103 3 Gennaio Giovanni di [λείπει] Annino-Cefalonia-G.C.

[103] 1109 11 Maggio Niccolò di [λείπει] D'Atanasio-Giannina-G.C.

[104] 1112 Primo Guigno Costantino di [λείπει] Karateodori-Adrianopoli-F.M.

[105] 1113 Primo Giugno Giorgio di Diamantino Diamantopulo-Zante-FM.

[106] 1114 Primo Giugno Niccolò di Panagino Griva-Itaca-F.M.

[107] 1115 Primo Giugno Spiridione di [λείπει] Carvellas-Zante-C.

[108] 1116 Primo Giugno Teodosio del fù Costantino Lambadari-Giannina.-F.M.

[109] 1117 Primo Giugno Giulio di Spiridione Vutto-Zante-F.M.

[110] 1118 Primo Giugno Andrea di [λείπει] Panà-Cefalonia-F.M.

Σελ. 430
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/40/gif/431.gif&w=600&h=91521. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

[111] 1119 Primo Giugno Dionisio di [λείπει] Chivetò-Zante-F.M.

[112] 1120 Primo Giugno Paolo di [λείπει] Romanelli-Patrasso-F.M.

[113] 1121 Primo Giugno Demetrio di [λείπει] Travasachis-Zante-F.M.

[114] 1123 Primo Giugno Cristodolo di [λείπει] Crassan-Cefalonia-G.C.

[115] 1124 Primo Giugno Marino di [λείπει] Valsamachi-Cefalonia-G.C.*

[116] 1166 16 Giugno Costantino di [λείπει] Iatropulo-Prussa-G.C.

[117] 1167 16 Giugno Giorgio di Anastasio Diamantopulo-Zante-G.C.

[118] 1168 16 Giugno Demetrio di Andrea Tasis-Cefalonia-G.C.

[119] 1169 16 Giugno Demetrio di [λείπει] Suzzo-Costantinopoli-G.C.

[120] 1170 16 Giugno Anastasio di Spiridione Vutto-Zante-G.C.

[121] 1244 30 Luglio Niccola di Giovanni Maniakes-Parga-Dottore, e Professore della Università di Corfù, si dottorò in Gius Civile, decretò in Scuola Magna il prof. Carmignani...

[122] 1247 21 Decembre Ermanno di [λείπει] Lungi-Zante-G.C.

——————————————

* Είναι το ίδιο πρόσωπο με τον υπ' αριθ. 88.

Σελ. 431
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/40/gif/432.gif&w=600&h=91521. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

1 8 2 8

 

[123]

1250

22

Gennaio

Costantino di Marco Argirò-Costantinopoli-C.

 

[124]

1251

2

Giugno

Pantasin di [λείπει] Stefano-Zante-G.C. 

 

[125]

1284

13

Giugno

Marino di [λείπει] Inglessi-Cefalonia-G.C.

 

[126]

1286

13

Giugno

Moisè di Lazzaro Alatini-Salonico-F.M. 

 

[127]

1287

13

Giugno

Parissi di [λείπει] Crissochò-Zagorà-F.M.

 

[128]

1288

13

Giugno

Costantino di [λείπει] Sapunzacchi-Candia-F.M.

 

[129]

1289

13

Giugno

Giovanni di [λείπει] Manuel-Salonico-F.M. 

 

[130]

1291

13

Giugno

Spiridione di [λείπει] Paico-Gorfù-F.M. 

 

[131]

1294

13

Giugno

Michele di Giuseppe Caro-Costantinopoli-F.M. 

 

[132]

1324

19

Giugno

Andrea di [λείπει] Cazzaiti-Cefalonia-F.M. 

 

[133]

1354

25

Giugno

Pietro di Spiridione Berretta-Nobile di Zante-Utroque Jure.

 

[134]

1374

30

Giugno

Giorgio di [λείπει] Conte de Roma-Zante-G.C.

 

1829

[135] 1398 2 Marzo Niccolò di [λείπει] PiccoloTernovo di nazione Greca-F.M.

Σελ. 432
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/40/gif/433.gif&w=600&h=91521. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

[136] 1400 9 Aprile Giorgio di [λείπει] Leruny-Cerigo di nazione Greca-D.C. soltanto.

[137] 1401 11 Aprile Pietro di [λείπει] Flemotomo-Zante di nazione greca-F.M.

[138] 1408 2 Giugno Porgio* di [λείπει] Condò-Tessaglia-F.M.

[139] 1422 5 Giugno Ignazio di Tommaso Corpi-Costantinopoli-C.

[140] 1457 15 Giugno Stefano di [λείπει] Ferecide-Albanitocori-D.C.

[141] 1458 15 Giugno Costantino di [λείπει] Ιngllessi-Cefalonia-D.C.

[142] 1459 15 Giugno Anastasio di [λείπει] Filites-Giannina-D.C.

[143] 1498 15 Giugno Costantino di [λείπει] Sugliesin-Cefalonia-D.C.

1830

[144] 1549 16 Febbraio Francesco di Spiridione Berretta-Zante-C.

[145] 1550 5 Aprile Niccolò di [λείπει] Xanthopulo-Costantinopoli-D.C.

[146] 1552 10 Maggio Spiridione di Giovanni Leondarachi-Zante-D.C.

[147] 1567 5 Giugno Marino di Lorenzo Clado-Cerigo-F.M.

[148] 1570 5 Giugno Giorgio del fù Giovanni Bellissario-Psara-FM.

——————————————

* Στο D I 71, No 492, Condo Levgio di Tessaglia.

26

Σελ. 433
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/40/gif/434.gif&w=600&h=91521. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

[149]

1571

5

Giugno

Demetrio di Giovanni Despotti-Arta-F.M.

 

[150]

1573

5

Giugno

Costantino del fù Niccola Frangi-Zante-F.M.

.

[151]

1574

9

Giugno

Eufremio di Cristodulo Loverdo-Cefalonia-D.C. 

 

[152]

1575

9

Giugno

Alessandro del fù Gerasimo Salomon-Cefalonia-D.C.

 

[153]

J576

9

Giugno

Giovanni Crisantachi Chirizzopulo-Peloponeso-D.C. 

 

[154]

1577

9

Giugno

Giovacchino di Giorgio Giorgiadi-Nissiro-D.C. 

 

[155]

1662

15

Dicembre

Costantino di [λείπει] Focà-Cefalonia-D.C. 

 

[156]

1663

1

Dicembre

Angiolo di [λείπει] Ciciliani-Sta Maura-D.C.

 

[157]

1666

10

Dicembre

Alessandro di [λείπει] Damaschinò-Corfù-D.C.

 

1 8 3 1

 

[158]

1709

7

Giugno

Gabriele di Naum Tutungis-Costantinopoli-F.M. 

 

[159]

1779

27

Giugno

Antonio di Giacomo Stravopodis-Zante-D.C. 

 

[160]

1780

27

Giugno

Andrea di Pietro Doria Prossalendi-Corfù-D.C.

 

[161]

1781

27

Giugno

Giovanni di Antonio Zulvinò-Zante-D.C.

 

[162]

1782

27

Giugno

Niccolò di Giovanni Lepegnotti-Corfù-D.C. 

 

[163]

1793

9

Luglio

Cristodulo del fù Francesco Luchissa-Cefalonia-D.C.

 

Σελ. 434
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/40/gif/435.gif&w=600&h=91521. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

[164]

1794

9 Luglio

Marino di Spiridione Loverdo-Cefalonia-D.C. 

 

1832

 

[165]

1806

13 Aprile

Marino di Angiolo Cazzaiti-Cefalonia-D.C. 

 

[166]

1828

5 Giugno

Alessio di Balano Pallis-Epiro-F.M. 

 

[167]

1829

5 Giugno

Giorgio di Giovanni Bacaloglu-Bucarest-F.M. 

 

[168]

1830

5 Giugno

Kiriaco del fù Giovanni di Domenico-Mitilene-F.M.

 

[169]

1834

5 Giugno

Spiridione di Niccolò Arvanitachi-Corfù-F.M. 

 

 

[170]

1851

9 Giugno

Zaffiri di Giovanni Balbi-Missolungi-D.C. 

 

[171]

1852

9 Giugno

Pietro Doria Prossalendi-Corfù-D.C. 

 

[172]

1853

9 Giugno

Christoforo di Agostino Cogevina-Corfù-D.C. 

 

[173]

1854

9 Giugno

Niccolò di Giovanni Ganga-Paxò-D.C.

 

[174]

1855

9 Giugno

Costantino di Stauro Caralambi-Peloponeso-D.C. 

 

[175]

1856

9 Giugno

Anastasio di Niccolò Cambissas-Corfù-D.C. 

 

[176]

1857

9 Giugno

Demetrio di Giovanni Balbi-Missolungi-D.C. 

 

[177]

1903

19 Giugno

Alessandro di Pietro Cassogrosso-Candia-F.M. 

 

[178]

1958

30 Giugno

Gregorio del fù Demetrio Claudiano-Zante-D.C. 

 

Σελ. 435
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/40/gif/436.gif&w=600&h=915 21. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

[179]

1959

6

Novembre

Marco di Niccolò Columbardos-Zante-C.

[180]

1960

16

Novembre

Leone di Giorgio Melas-Giannina-D.C. 

 

1 8 3 3

 

[181]

1968

18

Aprile

Antonio di Cristodulo Assani-Cefalonia-D.C. 

 

[182]

1970

20

Maggio

Giovanni di Emmanuele Leondarachi-Zante-D.C. 

 

[183]

1973

3

Giugno

Giovanni di Michele Angelidi-Simi-F.M. 

 

[184]

2023

15

Giugno

Cristo del Dr Atanasio Migliaressi-Cefalonia-D.C.

 

[185]

2024

17

Giugno

Abramo di Sdbato Da Semo-Corfù-D.C. 

 

[186]

2025

15

Giugno

Giovanni di Spiridione Menaja-Cefalonia-D.C. 

 

[187]

2026

15

Giugno

Michele di Giovanni Anastasio-Corfù-D.C. 

 

[188]

2027

15

Giugno

Demetrio di Giovanni Anastasio-Corfù-D.C. 

 

[189]

2028

15

Giugno

Eugenio di Niccolò Delviniotti-Corfù-D.C. 

 

[190]

2029

15

Giugno

Giorgio di Giovanni Calucci-Cerigo-D.C. 

 

[191]

2030

15

Giugno

Giorgio di Cristo Artis- Missolungi-D.C. 

 

[192]

2073

13

Luglio

Stamati di Michele Galattis-Scio-F.M. 

 

[193]

2084

11

Dec.

Girolamo Domenico di Gio: Batta Typaldo de 

 

Σελ. 436
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/40/gif/437.gif&w=600&h=91521. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

Pretenderi-Cefalonia-Nell'una e nell'altra Legge.

1834

[194] 2093 15 Aprile Gaspero del fù Temistocle Cairi-Andros-F.M.

[195] 2094 15 Aprile Angiolo di Agostino Cogevina-[λείπει]-F.Μ.

[196] 2098 14 Maggio Alessandro di Giov. Battista Typaldo de Pretenderi-Cefalonia-D.C.

[197] 2099 14 Maggio Giovanni di Bernardino Typaldo Caritato-Cefalonia-D.C.

[198] 2100 14 Maggio Giulio di Giov. Batt. Typaldo de Pretenderi-Cefalonia-D.C.

[199] 2101 14 Maggio Zaffiri di Pantaleone Balbi-Missolungi-D.C.

[200] 2102 19 Maggio Meletio Giorgiade di Giorgio-Macedonia-F.M.

[2011 2103 19 Maggio Niccola Manganà di Giovanni-Mitilene-F.M.

[202] 2106 31 Maggio Panajotti di Demetrio Vallamonte-Sta Maura-F.M.

[203] 2107 31 Maggio Michele di Giorgio Ghirizzidi-Arta-F.M.

[204] 2109 2 Giugno Marco di Alessandro Rossi-Corfù-F.M.

[205] 2147 10 Giugno Pietro di Antonio Bozzalla già Laureato in Chirurgia [λείπει]-F.M.

Σελ. 437
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/40/gif/438.gif&w=600&h=91521. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

[206] 2158 13 Giugno Gerasimo di Andrea Annino Cavalierato-Cefalonia-D.C.

[207] 2235 2 Settembre Socrate di Demetrio Curis-Corfù-D.C.

[208] 2236 27 Settembre Michele Stefano Ubinoff-Giannina-F.M.

1835*

[209] 10 30 Marzo Spiridione di Pietro Zavò-Itaca-D.C.

[210] 13 25 Aprile Il Sig. Dott. Michele Stefano Ubinoff-Giannina-C.**

[211] 16 9 Maggio Marco del fù Panajotti Cochini-Zante-F.M.

[212] 17 9 Maggio Dionisio del fù Costantino Pertunzi-Zante-F.M.

[213] 18 Primo Giugno Gerasimo di Giovanni Loverdo-Cefalonia-D.C.

[214] 19 Primo Giugno Angiolo di Agostino Cogevina-Corfù-M.C.***

[215] 31 4 Giugno Giacomo di Antonio Davut=Oglù-Costantinopoli-F.M.

[216] 90 20 Giugno Spiridione di [λείπει] Androni-Corfù-D.C.

[217] 136 Primo Agosto Antonio del Sacerdote Niccola Alamanos-Corfù-D.C.

——————————————

* A.S.P., Università, D II 10, Libre di dottorati. Anno Scolastico 1835-1861.

** Είναι το ίδιο πρόσωπο με τον υπ' αριθ. 208.

***Είναι το ίδιο πρόσωπο με τον υπ' αριθ. 195.

Σελ. 438
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/40/gif/439.gif&w=600&h=91521. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

1836

[218] 143 5 Marzo Angiolo di Giovanni Calligà-Cefalonia, domiciliato in Costantinopoli-F.M.

[219] 147 29 Marzo Spiridione Stefano di Costantino Naranzi-Zante-FM.

[220] 148 29 Marzo Cristoforo di Filippo Lavrano-Corfù-F.M.

[221] 149 29 Marzo Giorgio di Giovanni Sacchelario-Larissa in Tessaglia-F.M.

[222] 150 29 Marzo Caralambo di Luigi Tipaldo-Cefalonia-F.M.

[223] 151 8 Aprile Niccolò del Sign. Conte Logotetti-Zante-D.C.

[224] 152 3 Aprile Niccolò di Luigi Tipaldo-Cefalonia-D.C.

[225] 154 7 Maggio Costantino di Giovanni Maurogianni-Corfù-F.M.

[226] 157 30 Maggio Giovanni di Teodoro Manessi-Corfù-D.C.

[227] 197 11 Giugno Antonio di Cristoforo Tolmides-Tenedo-D.C.

[228] 198 11 Giugno Giorgio di Stelio Stravopodi-Zante-D.C.

[229] 234 25 Giugno Giovanni di Bartolomeo de Bogliaco-Scio-F.M.

[230] 239 21 Luglio Gio: Batta di Sava Annino-Cefalonia-D.C.

[231] 242 13 Agosto Pietro di Gerasimo Cazzaiti-Cefalonia-D.C.

[232] 244 20 Agosto Cesare di Spiridione Richi-Gorfù-D.C.

Σελ. 439
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/40/gif/440.gif&w=600&h=91521. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

[233]

245

20 Agosto

Emanuele di Demetrio Lazzaretti-Cerigo-D.C. 

 

[234]

246

20 Agosto

Giovanni di Demetrio Lazzaretti-Cerigo-D.C. 

 

[235]

247

20 Agosto

Marino Antonio di Marino Melissinos-Cefalonia-D.C.

 

[236]

248

20 Agosto

Demetrio di Angiolo Spanopulo-Corfù-D.C. 

 

[237]

249

30 Agosto

Alessandro di Michele Wlastos-Scio-F.M. 

 

[238]

254

30 Novembre

Niccolò di Antonio Petalà-Itaca-D.C. 

 

[239]

256

16 Decembre

Panajotti di Pasquale Lazares-Giannina nell'Epiro-F.M.* 

 

1837

[240] 268 30 Gennaio Anastasio di Giorgio Ciprioti-Corfù-D.C.

[241] 269 14 Febbraio Antonio di Marco Flamburiaris-Zante-D.C.

[242] 270 14 Febbraio Marino di Dionisio Tavulari-Zante-D.C.

[243] 271 22 Febbraio Spiridione di Niccolò Foca-Cefalonia-D.C.

[244] 272 28 Febbraio Niccolò di Arsenio Coschinà-Corfù-F.M.

[245] 273 17 Marzo Spiridione di Giovanni 

——————————————

* Εδώ προστίθεται ο Gurgurachi Rocco, που αναγράφεται στο Univ. D I 72, No 112 ("Secondo esame preparatorio 18 Giugno 1836, Ultime e laurea 18 detto"), και στο Governatore 96 (σ* αυτό Gurgurachi Marco).

Σελ. 440
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Έλληνες φοιτητές στο Πανεπιστήμιο της Πίζας (1806-1861), Α΄-Β΄
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 421
  21. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

  ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Α : ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ*

  1806

  [1] 39 24 Maggio Michele di Domenico Marcopoli-Scio-FM.

  [2] 75 22 Agosto Alessio di Giovanni Inglessi-Cefalonia-Greco Protestante-F.M.

  [3] 76 5 Settembre Girolamo di Domenico Marcopoli-Scio-F.M.

  1807

  [4] 91 28 Aprile Giovanni di Demetrio Metaxà-Nobile-Cefalonia-Greco Protestante-F.M.

  [5] 166 30 Giugno Giorgio di Alessandro Salomone de Rossi-Nobile-Zante-Greco Scismatico-F.M.

  [6] 167 30 Giugno Michele del fù Antonio Pieri-Nobile-Corfù, Greco Scismatico-F.M.

  ——————————————

  * A.S.P., Università, Il Versamento, Sez. D II No 9, Libre di Dottorati dall'Anno Scolastico 1806 fino all'Anno 1834.