Συγγραφέας:Σιδέρη, Αλόη
 
Τίτλος:Έλληνες φοιτητές στο Πανεπιστήμιο της Πίζας (1806-1861), Α΄-Β΄
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:21
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:1989-1994
 
Σελίδες:687
 
Αριθμός τόμων:2 τόμοι
 
Γλώσσα:Ελληνικά - Ιταλικά
 
Θέμα:Εκπαίδευση-Τριτοβάθμια
 
Παιδεία-Εκπαίδευση
 
Τοπική κάλυψη:Ελλάδα - Ιταλία, Πίζα
 
Χρονική κάλυψη:1806-1861
 
Περίληψη:Σκοπός του βιβλίου είναι να φωτίσει με κάθε δυνατή ακρίβεια μια πολύ μικρή γωνία ενός μεγάλου θέματος: της φοιτητικής μετανάστευσης. Επιλέγοντας το Πανεπιστήμιο της Πίζας, έναν χώρο από τους περισσότερο αδιερεύνητους, η συγγραφέας προσπάθησε να εντοπίσει τους Έλληνες που φοίτησαν εκεί σε μια κρίσιμη φάση της ελληνικής και της ιταλικής Ιστορίας (1806-1861). Ο πρώτος τόμος περιέχει τη μελέτη και τα πορίσματά της, και ο δεύτερος περιλαμβάνει καταλόγους και πίνακες. Στους καταλόγους βρίσκουμε τα ονόματα των Ελλήνων φοιτητών, ακόμα και εκείνων που γράφτηκαν αλλά δεν αποφοίτησαν, και στους πίνακες εμφανίζεται η διακύμανση του ρεύματος των Ελλήνων προς το Πανεπιστήμιο της Πίζας σε συσχετισμό με τις ιδιαίτερες πατρίδες τους και με τις χρονικές περιόδους, οι σχολές της προτιμήσεώς τους κατά περιόδους, η αριθμητική σχέση των πτυχιούχων προς αυτούς που εγκαταλείπουν τις σπουδές στην Πίζα, η διακύμανση του ποσοστού των Ελλήνων στο σύνολο των φοιτητών κτλ. Σε ειδικούς πίνακες παρουσιάζεται ο συνολικός αριθμός των φοιτητών που έστειλε στο Πανεπιστήμιο της Πίζας κάθε ελληνική πόλη και περιφέρεια σε όλο το διάστημα της πεντηκονταετίας. Στον επίλογο τίθενται τα ερωτήματα, στα οποία η έρευνα δεν μπόρεσε να δώσει απάντηση. Στο παράρτημα παρουσιάζονται τα πιο χαρακτηριστικά ντοκουμέντα: πιστοποιητικά για την εισδοχή, διπλώματα, σελίδες καταστίχων ή λυτά φύλλα, έγγραφα της αστυνομίας.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 35.12 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 548-567 από: 694
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/40/gif/548.gif&w=600&h=915 21. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

1. di Teologia

2. di Giurisprudenza

3. di Filosofia e Filologia

4. di Medicina e Chirurgia

5. di Scienze Matematiche

6. di Scienze Naturali;

 tutte abilitate a conferire il grado di Dottore.

II. La Università di Sienna sarà costituita delle tre Facoltà

1. di Teologia

2. di Giurisprudenza

3. di Medicina e Chirurgia,

abilitate a conferire il grado di Dottore, e di un Collegio Filosofico composto di Professori delle Scienze preparatorie ed ausiliarie agli Studi speciali delle Facoltà.

III. Le Cattedre delle sei Facoltà dell'Università di Pisa saranno le seguenti:

Facoltà Teologica

1. Scrittura Sacra

2. Teologia Apologetica

3. Teologia Dommatica

4. Teologia Morale

5. Storia Ecclesiastica.

Facoltà di Giurisprudenza

1. Economia Sociale

2. Istituzioni di Diritto Romano

3. Istituzioni di Diritto Canonico

4. Istituzioni di Diritto Criminale

5. Pandette

6. Diritto Canonico

7. Diritto Toscano e Diritto Commerciale

8. Istoria del Diritto

9. Filosofia del Diritto.

Σελ. 548
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/40/gif/549.gif&w=600&h=915 21. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

Facoltà di Filosofia e Filologia

1. Filosofia Razionale

2. Filosofia Morale

3. Storia ed Archeologia

4. Lettere Italiane

5. Lettere Greche e Latine

6. Lingue Orientali

7. Pedagogia.

Facoltà di Medicina e Chirurgia

1. Anatomia Umana

2. Fisiologia e Patologia

3. Materia medica e Farmacologia

4. Ostetricia e Chirurgia minore

5. Patologia Chirurgica

6. Patologia e Terapia medica speciale, e Clinica medica

7. Chirurgia Operatoria e Clinica Chirurgica

8. Veterinaria

9. Medicina Pubblica

10. Storia della Medicina

11. Teologia Morale

12. Storia Eccl.

Facoltà di Scienze Matematiche

1. Geometria e Trigonometria

2. Algebra

3. Geometria Analitica e Geodesia

4. Geometria descrittiva, e Architettura civile e Idraulica

5. Fisica Tecnologica e Meccanica Sperimentale

6. Calcolo Differenziale e Integrale

7. Matematica applicata alla Meccanica ed alla Idraulica

8. Fisica Matematica e Meccanica Celeste.

Σελ. 549
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/40/gif/550.gif&w=600&h=915 21. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

Facoltà di Scienze Naturali

1. Fisica

2. Chimica

3. Mineralogia e Geologia

4. Botanica

5. Anatomia Comparata, e Zoologia

6. Agraria e Pastorizia

7. Geografia Fisica.

IV. Le Cattedre delle tre Facoltà della Università di Siena saranno le seguenti:

Facoltà di Teologia

1. Scrittura Sacra e Lingue Orientali

2. Teologia Apologetica

3. Teologia Dommatica

4. Teologia Morale

5. Storia Ecclesiastica

Facoltà di Giurisprudenza

1. Economia Sociale

2. Istituzioni di Diritto Romano, e Storia del Diritto

3. Istituzione di Diritto Canonico

4. Istituzione di Diritto Vriminale

5. Pandette

6. Diritto Canonico

7. Diritto Toscane e Diritto Commerciale.

Facoltà di Medicina e Chirurgia

1. Anatomia Umana e Comparata

2. Fisiologia e Patologia

3. Materia Medica e Farmacologia

4. Patologia Chirurgica, ed Ostetricia

Σελ. 550
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/40/gif/551.gif&w=600&h=91521. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

5. Patologia e Terapia medica speciale, e Clinica Medica

6. Chirurgia Operatoria, e Clinica Chirurgica

7. Veterinaria

8. Medicina Pubblica

V. Le Cattedre fuori delle Facoltà nell'Università di Siena, formanti un Collegio Filosofico preparatorio alla Facoltà, saranno le seguenti:

1. Filosofia Razionale e Morale

2. Lettere Greche e Latine

3. Geometria e Trigonometria

4. Algebra e Applicazioni dell'Algebra alla Geometria e Geodesia

5. Fisica

6. Chimica

7. Botanica e Storia Naturale.

VI. Saranno estese alla Università di Siena le disposizioni del Motuproprio del 4. Giugno 1840. riguardanti la durata dell'Anno scolastico, e la distribuzione degli esami.

Dato li Ventinove Settembre Mille-ottocento-quaranta.

LEOPOLDO

Per il Consigliere Segretario di Stato.

V. N. CORSINI.

LUIGI ALBIANI.

Dalla Soprintendenza alli Studj del Gran-Ducato

li 5 Ottobre 1840.

IL SEGRETARIO DELLA SOPRINTENDENZA

LUIGI BORRINI

Σελ. 551
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/40/gif/552.gif&w=600&h=91521. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

Απαγορεύονται τα σονέτα, τα άνθη και τα στεφάνια

Διαταγή για την πάταξη του πανεπιστημιακού κινήματος (1849)

A.S.P. Università, A II 7

NOTIFICAZIONE

L'infrascritto Cancellier Generale dell'I. e R. Università di Pisa, in adempimento della Commissione ricevuta colla Ministeriale del Sig. Cav. Prof. GIULIO PUCCIONI Provveditor Generale dell'Università medesima in data del 24. Ottobre corrente, si affretta a render note le appresso Sovrane Disposizioni, in conferma, aggiunta e riforma delle regole disciplinari veglianti.

Art. 1o. Gli Esperimenti che compangono l'Esame di Ammissione all'Università dovranno esser giudicati col debito rigore.

Nessuno sarà ammesso, a tali Esperimenti, se, oltre gli attestati voluti dagli Ordini attuali, non produca anche quello

Σελ. 552
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/40/gif/553.gif&w=600&h=915 21. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

del Giudicente locale, che assicuri, sulla propria responsabilità, della buona condotta del Giovine Ammittendo nei rapporti politici.

Art. 2o. I Forestieri non saranno ammessi, commechè sia alle Università, se prima non abbiano ottenuta dal R. Governo la necessaria licenza.

Art. 3o. L'Anno Accademico avrà principio al solito il di 11 Novembre, e termine a tutto Giugno.

Le Lezioni cominceranno nel 12 Novembre e taceranno nelle Feste intiere, nel giorno Onomastico del Gran Duca; dal 24 Dicembre al 2 Gennaio, dal Mercoledi ultimo di Carnevale a tutto il primo Mercoledi di Quaresima, e dal Lunedi dopo la Domenica delle Palme, a tutto il Mercoledi dopo Pasqua di Resurrezione.

Art. 4o. Gli Esami di passagio e di Laurea, dovranno impreteribilmente tenersi al termine dei Corsi Universitari. Dal giorno 5 all'11 di Novembre (e più oltre occorrendo) avranno luogo quelli per i rejetti, e per i legittimamente impediti.

Gli Esami d'Ammissione possono farsi in ambedue repoche sopraccennate.

È vietato dare Esami in altri tempi, se non per gravi motivi, e previa l'annuenza del Ministre dell'Istruzione Pubblica.

Art. 5o. Le Rassegne caderanno nei giorni 8, 9, e 10 Novembre di ciascun'Anno: nel 24 Dicembre: nel 2 Gennajo: nel Mercoledi ultimo di Carnavale: nel primo giorno di Quaresima: nel Lunedi dopo la Domenica delle Palme: nel Mercoledi dopo la Pasqua di Resurrezione, e nel primo di Luglio.

Art. 6o. Sono richiamati alla più rigorosa osservanza gli Articoli 17. 18. 19. 20. 21. 22 del Regolamento del 20 Ottobre 1842.

Nel caso di applausi contemplati al predetto Articolo 22, i Professori richiameranno all'Ordine, al silenzio, alla compostezza gli Scolari, rammentando loro il divieto; cio non 

Σελ. 553
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/40/gif/554.gif&w=600&h=91521. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

bastando dovranno lasciar la Cattedra, lo chè porterà alla perdita dell'Anno Scolastico conforme all'Articolo 19 del Regolamento medesimo.

Sono equalmente vietate per parte degli Studenti le accompagnature numerose ai Professori, le offerte di sonetti, di fiori, di corone, e simili a tenore del citato Articolo 22 del rammentato Regolarmento.

Art. 7o. Gli attruppamenti numerosi della Scolaresca, le riunioni e le associazioni di qualunque genere, specialmente se possono turbare la quiete pubblica, sono formalmente proibite. Chiunque vi prenda parte sarà severamente punito fino alla espulsione dalla Università e dalla Città, salva sempre la procedura ordinaria quando possa occorrere.

Art. 8o. Sono espressamente vietate agli Studenti le Suppliche le Memorie, gl'Indirizzi, le Proteste e le Rimostranze in modo collettivo.

Art. 9o. Quelli Studenti che mancassero cinque volte alle chiame ingiunte dall'Articolo 17 del Regolamento del 20 Ottobre 1842, saranno considerati negligenti, ove non giustifichino senza ritardo ed in modo manifesto un legittimo impedimento.

Pisa — Dalla Cancelleria dell'I. e R. Università

li 26 Ottobre 1849.

DOTT. RAFFAELLO TORTOLINI

Presso Ranieri Prosperi Tipografo

dell'I. e R. Università

Σελ. 554
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/40/gif/555.gif&w=600&h=91521. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

8

Όταν η λογοκρισία αγρυπνεί

Επιστολή του λογοκριτή Prof. Ν. Lami για το περιοδικό Manuale di Lettere του Διονυσίου Λεονταράκη (1833)

A.S.P., Governatore 101, affare 118

Il foglio periodico che in sostituzione di quello qua cominciato a stamparsi dalla Società Tipografica Niccolò Capurro, e compagni col Titolo di Educatore del Povero demanda ora la Società medesima di essere autorizzata a pubblicare all'appellazione di Manuale di Lettere, deve unire per quello di Articoli di Scienze, Lettere, Arti, Mestieri, ed industria.

Assicura l'Editore che il principale oggetto di quest'impresa è lo spirito di guadagno; e che per porre il suddetto Foglio alla portata di maggior numero di Leggitori voglionsi inserire nel medesimo articoli relativi a materie diverse, che interessino si l'uomo idiota, che l'erudito; si il Ricco, che il povero; il prof essore d'Arti liberali, corne quello d'Arti meccaniche.

Il nuovo titolo di questo Foglio non ha in se sospetto

Σελ. 555
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/40/gif/556.gif&w=600&h=91521. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

veruno; e non è presentuoso come era quello sotto del quale cominciò a venire in Luce. L'oggetto apparisce, standone al detto dell'Editore, affatto innocuo anzi lodevole; dell'Editore stesso, io ne parlai allorchè fui interpellate, sull'Educatore del Povero; e tornerò ora a ripetere quello che allora dissi, che ove la Censura sia oculata, e vigilantissima, nè in questa, nè in altra qual sia pubblicazione, può incontrarsi pericolo, ο danno di sorta.

Sussiste che venendo tolta al Capurro la facoltà di proseguire questa speculazione, egli rimarrebbe esposto dirimpetto ai molti suoi Soscrittori, dai quali [...] che abbia ricevuto anticipate, siccome si suole, il prezzo dell'associazione.

Dietro questi dati, il Prest. Governo, decidera se convenga ο no accordare al Capurro, e Compagni la Stampa, e pubblicazione del piccolo foglio di che si tratta.

Li 7 Giugno 1833

P:e N. Lami

Σελ. 556
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/40/gif/557.gif&w=600&h=915 21. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

9

Δύνανται να καταδικασθούν εις κατ' οίκον περιορισμόν

Η απόφαση του δικαστηρίου για την υπόθεση της εκφοράς (1840)

A.S.Ρ. Governatore, Affari generali, Β 161, a 1840, fasc. 174

Copia ministeriale. Dalla Presidenza del Β. Governo all' Auditore del Governo di Pisa.

Li 12 Marzo 1840

Illustr. Sign.

Essendo resultato dagli Atti Economici partecipati da Vs. Illustr.a a questo Dipartimento con ministeriale di 7 Marzo andante che gli imputati Luciano Rigoli, Gaetano Fallinucci e Demetrio Bacomi furono tra quelli i quali nel di 17 Febraio decorso presero parte principale alla effettuazione del trasporto con pompa e cerimonia funebre eseguito del Cadavere dell'estinto Giovane Greco studente Anastasio Saltas.

Ed atteso che l'operato dei detti imputati costituisca una contraverzione al [...] della Legge di 13 Agosto 1789 e degli

Σελ. 557
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/40/gif/558.gif&w=600&h=91521. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

ordini espressi nella Sovrana Resoluzione partecipata con M.le dell'I. e R. Segreteria di Stato di 22 Marzo 1833, quali comandano farsi tali trasporti sempre privatamente col solo intervento del curato, e fratelli della compagnia, e senza che persone estranee a quelle destinate [...] ad accompagnare il Feretro si riuniscano per tale oggetto e adempiano alcuna funzione relativa e sia vero tale operato maggiormente imputabile dall'aggravata circostanza che all'infrazione della Legge si aggiunse il dispresso dell'Ordine della Imperiore Autorità Politica da cui era stato agli imputati stessi negate il permesso.

Per questi motivi il Dipartimento divenendo alla Resoluzione dell'affare ed avuta considerazione alla cooperazione maggiore, ο minore di ciascuno dei detti tre Imputati nella effettuazione del trasporto sovriferito, crede che i primi due nominati Luciano Rigoli e Gaetano Fallinucci possano mortificarsi coll'avverto che già soffrono nella respettiva Loro abitazione altri giorni quindici contabili da quello in cui verra emanato il relativo Decreto; e che Demetrio Bacomi sia pure da coercirsi coll'avverto medesimo per giorni dodici.

E poichè gli altri Giovani Gerasimo Focas, Alessandro Berti, e Giovanni Calias che anche sono stati chiamati in Giudizio sono confessi del loro intervento alla associazione in discorso ritiene il Dipartimento che debbano sottoporsi a seria analoga reprimenda con la comminazione di più sensibili punizioni desiderando da minacciarsi ancora agli altri imputati, Rigoli, Fallinucci e Bacomi facendo tutti intendere che il Tribunale confida che chiascuno di Essi verrà render nota ai proprii nazionali e condiscepoli la disapprovazione del Governo per la riunione illegale già mentionata, e le gravi misure alle quali potrebbero andare incontro non rispettando in proposito li ordini vigenti.

E con distinto...

Σελ. 558
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/40/gif/559.gif&w=600&h=91521. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

10

Ως ενταγμένοι εις την μυστικήν εταιρείαν

Giovine Italia

Έγγραφο της αστυνομίας για την παράνομη προκήρυξη "Προς τους Φιλέλληνας!" (1840)

A.S.F. Buon Governo Segreto, filza 20, No 141*

Li 30 Luglio 1840, Dal Dipartimento degli affari Esteri Notizie pervenute dall'estero da fonti diversi danno fondato motivo di sospettare che tra gli studenti (specialmente forestieri) che frequentano l'Università di Pisa ve ne siano non pochi affiliati a Società segrete, e che si occupano di scritti ed intrigui rivoluzionari.

I suddetti Greci si designano più particolarmente come addeti alla Setta Giovine Italia, e come intenti a stampare opuscoli, ed articoli contre l'attual sistema Governativo delle Isole Ionie, onde eccitare nelle Isole stesse il malcontento.

——————————————

* Αντίγραφο του εγγράφου σώζεται στο A.S.P. Governatore 167, a. 1840, fascicolo 789 με την επικεφαλίδα "Nota". Πρβλ. τόμ. Α, σσ. 217-218.

Σελ. 559
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/40/gif/560.gif&w=600&h=915 21. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

La giù annessa Lettera in idioma Greco (di cui si annette pure la Versione Italiana) si assicura essere stata effettivamente stampata in Livorno, d'onde è datata. Questo fatto che comproverebbe le cose sopraesposte sembra essere per natura sua facilmente verificabile non potendo essere molte in Livorno le Tipografie atte a stampare nell'estero l'idioma predetto. Sara quindi opportuno che siano assunte in proposito accurate investigazioni, e ne venga a suo tempo fatto conoscere il risultato. Ε sarà del pari opportuno che una special vigilanza sia istituita sopra i Giovani (specialmente Forestieri) che per ragione di studio fanno dimora in Pisa.

Σελ. 560
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/40/gif/561.gif&w=600&h=91521. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

ΒΑΠΤΙΣΤΙΚΑ

11

Από τον Ιερό ναό του Σωτήρος στο Αργοστόλι

Βαπτιστικό του Μαρίνου Τυπάλδου Χαριτάτου από την Κεφαλονιά (1827)

A.S.P. Università, D Ι 4, No 85

Copia tratta dal Libro Registri Battesimi del Sacro Tempio del Redentore d'Argostoli a Cle F. Tergo [;] esistente in questo Pubblico Archivio di Cefalonia.

1827, Φεβρουαρίου 10. Εβάπτισα παιδίον αρσενικόν του Ευγενούς Κυρίου Τιμοθέου Τιπάλδου Χαριτάτου από νόμιμον συνοικέσιον και ήτον ανάδοχοι αυτού οι Ευγενείς Κύριοι Δόκτορ Γεράσιμος Λούζης ποτέ Σταματίου και ο Κύριος Παναγής Πολληκαλάς πε Αθανασίου ο Κυρ.ος Κώμης Παναγής Άννινος πε Νικολάου και έθεσαν όνομα του βαπτιζομένου Μαρίν, Περικλή και Ρόκκον.

Χρίσανθος Ιερομόναχος ο Βάλσαμος εφιμέριος

ESTRATTA IL DI 4 SETTEMBRE 1845 Ι.Ν.

SP. FOCA ARCH.

[Βεβαίωση υπογραφής]

36

Σελ. 561
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/40/gif/562.gif&w=600&h=91521. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

12

Από το Βιβλίον της Εκκλησίας Κρεμαστής

(Βαπτιστικό του Αντωνίου Παλατιανού από την Κέρκυρα 1833)

A.S.P. Università, D Ι 13, No 39

Εν Κερκύρα τας 26 Αυγούστου Ε.Ν. 1850

Ίσον ευγαλμένον από το Βιβλίον της Εκκλησίας Κρεμαστής κειμένης εις την Χώραν εν ω εγράφοντο τα κατά καιρόν βαπτιζόμενα βρέφη των Ορθοδόξων Χριστιανών, ευρισκόμενον εις το Γραμματοφυλάκιον της Γενικής Κυβερνήσεως των Εκκλησιαστικών και Ιερών Εισοδημάτων.

Χιλίους Οκτακόσιους Τριάκοντα τρία Απριλίου Τριάκοντα 30 Ε.Α. εβάπτισα έν βρέφος αρσενικόν του Ευγενούς Κυρίου Κωνσταντίνου Παλατιανού του Κ. Νικολάου από την παρούσαν πόλιν γεννημένον μετά της Νομίμου αυτού γυνής θυγατρός του Ευγενούς Κυρίου Αντωνίου Πετρετή ήτον το βρέφος ημερών 69 εξήκονταενέα και ονομάσθη Αντώνιος Στυλιανός του οποίου ήτον ανάδοχος ο Εκλαμπρότατος νυν βουλευτής δόκτωρ Κος Στυλιανός Μαράτος.

Εφημέριος Ιερεύς Αναστάσιος Βραχλιώτης

Αριθμός των βαπτιζομένων βρεφών 48

Νικόλαος Βάρθης

Χαρτοφύλαξ Κερκύρας

Σελ. 562
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/40/gif/563.gif&w=600&h=91521. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

13 Εις Αλεξάνδριαν της αιγύπτου

Βαπτιστικό του Ιπποκράτη Τζουρίδη από την Αλεξάνδρεια (1834)

A.S.P. Università, D Ι 10, No 94

ο Κύριος Ιπποκράτης βασηλήου τζουρίδης εγενέθης ενταύθα εις Αλεξάνδριαν της αιγύπτου εις το έτος, χιλιοστόν οκτακοσιαστόν τριακοστόν τέταρτον, κατά Μήνα Αύγουστον και εβαπτίσθη τη δεκάτη ογδόη Οκτωβρίου του Ιδίου έτους, εντός του θήου Ναού του Αγίου Σάββα. τον Αναδέχθη ο Κύριος Νικόλαος Στουρνάρης εκ Μετζόβου, επί της ηγουμενίας Μελετίου του Καλυμνίου, και εφημερεύοντος του παππά θεωνά ηπηρώτου. Διά τούτο και εξεδώθη το παρόν βαπτιστήριον έγγραφον και εδώθη τω ειρημένω φέρειν εις ένδηξιν.

(εν αλεξανδρεία τη 3: Ιουλίου 1850

Ο πρωτοσύγκελλος και καθηγούμενος Νικηφόρος υποκυροί

Visto per la legalità della firma del Revmo Sigor Niciforo Presidente della Chiesa Greca e rappresentante il Patriarca d'Egitto in Alessandria.

[Υπογραφή και σφραγίδα]

Σελ. 563
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/40/gif/564.gif&w=600&h=91521. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

14

Εκ του Βιβλίου της Θεοτόκου Ευαγγελιστρίας

Βαπτιστικά του Πέτρου Κοκκίνη από τη Ζάκυνθο (1834)

A.S.P. Università, D Ι 17, No 11

Ζάκυνθος. Αντίγραφον εκ του Βιβλίου της Θεοτόκου Ευαγγελιστρίας εις την Πόλιν ταύτην

1834 Δεκεμβρίου 3/15 εβάπτισεν εξ ανάγκης ο ευλαβέστατος Ιερεύς Αντώνιος Μαρτινέγγος εις τας ώρας οκτώ έπητα από το μεσημέρη, Παιδίον Αρσενικόν του Εκλαμπροτάτου και Ευγενεστάτου Κυρίου Δόκτωρος Ιωάννου Κοκκίνη ποτέ Διονυσίου, γεννημένον εκ της νομίμου αυτού συζήγου, Ευγενούς Κυρίας Κλέλιας θυγάτηρ του Κυρίου Δόκτωρος Πέτρου Παύλου, Σπετζιώτη από Πολόνια, ήτον δε Ανάδοχος, ο Ευγενής Κύριος Δημήτριος Κοκκίνης αδελφός του άνωθεν Ιωάννου, και η Κυρία Βενετίτσα, θυγάτηρ του ποτέ Δημητρίου Γιαλιά, και τον ονόμασαν Πέτρον, Παύλον, και εγεννήθη το αυτό παιδίον εις τας 10/22 Ιουνίου υστέρου απερασμένου και τας ώρας πέντε έπιτα από το μεσημέρι.

Ιωάννης Ιερεύς Τζιλιμίγκρας Εφημέριος

Εδόθη τη 27 Ιουνίου 1855 Ε.Α.

Διονύσιος Τζιλιμίγκρας Ιερεύς Εφημέριος

[Βεβαίωση υπογραφής]

Σελ. 564
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/40/gif/565.gif&w=600&h=91521. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

15

Από τον εφημέριο της Ελληνικής Ανατολικής Εκκλησίας

Βαπτιστικό του Αλεξάνδρου Γιάμαρη από την Αγία Τριάδα του Λιβόρνου (1851)

A.S.P. Università, DI 10, No 128

al 31 Maggio 1851 Livorno

Attestasi da me Inf. Curato della Chiesa Greca di Rito Orientale la SS. Trinità corne nel Libro dei Battesimi esistente nel Archivio della Sudta Chiesa si trova la présente partita.

Mille Ottocento trenta quatre 1834

il 29 Ott./ 11 Novembre

Alessandro figlio del Sigr Pantaleon Giamari e della Sigra Anna figlia del def. Alessandro Patrinò fù Battezzato da me Padre Giovacchino Vallamonte nato al 11/23 del Sudto Mese. li suo Compare fù la Signora Margerita Patrinò.

Padre Ciovacchino Vallamonte

curato della Sudta Chiesa

Θεώρηση από τον Cav. Gonfaloniere dela Città di Livorno

στις 31 Μαΐου 1851

Σελ. 565
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/40/gif/566.gif&w=600&h=91521. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

16

Δεν έδωσε ποτέ αφορμή για παράπονα

Πιστοποιητικό του Γεωργίου Ιακωβάτου από την Ιόνιο Ακαδημία (1836)

Ληξούρι, Αρχ. Ιακωβάτων, Γ1

Istruzione Pubblica

L'Eforo dell'Università Ionia dichiara e certifica che ai 16 di Settembre 1827 Giorgio Tipaldo di Alvise, nativo di Cefalonia, fù ammesso tra gli alunni matricolati dell'Università, Egli frequentò costantemente le scuole preparatorie fino ai trenta di Luglio 1831, e studio in esse la lingua Greca, Inglese, Latina ed Italiana, l'Ideologia, l'Aritmetica e la Geometria, nelle quali lezioni egli diede sempre esami annuali, e rispose sempre ottimamente. Dietro ad esami da lui subiti al 1o di Novembre 1831 passa a studiare le lezioni dell'Università, ove continuò lo studio della filosofia e delle lingue suddette e diede sempre ottimi esami. Passò finalmente a studiare la giurisprudenza; nel 1o anno egli segui il corso di Diritto Naturale, di Diritto Politico e delle Istituzioni Civili;

Σελ. 566
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/40/gif/567.gif&w=600&h=91521. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

nel 2ο anno egli studio le Pandette ed il Diritto Penale; nel 3o egli continuò nello studio delle Pandette, confrontate colla legislazione Ionia e del Diritto Penale; fece il corso del Diritto Civile Francese, e del Diritto Commerciale Ionio; nel 4o anno studio la Procedura Ionia e la Filosofia del Diritto ed ebbe sufficienti nozioni di Medicina Legale. Il tutto consta dai libri dell'Università.

Negli esami che alla fine di ogni anno pubblicamente si davano, essendo pure presenti il Prestantissimo Arconte ed i Nobilissimi Membri della Commissione Generale sull Istruzione Pubblica, interrogato dai SSi Professori della Facoltà Legale in ogni ramo di essa, rispose sempre ottimamente e con applauso di tutti. Oltre a ciò l'Eforo aggiunse un assicurazione relativa alla condotta del suddetto giovane; poichè in tutto il corso del tempo ch'egli frequentò l'Università non diede mai motivo a lagni ο querele. In fede della verità viene rilasciato il presente certificato, firmato dall'Eforo e munito del suggello dell'Università.

Dato in Corfù dall'Eforo questo giorno 9. del mese di Luglio dell'anno di Nostro Signore 1836. — S.N.

Dr G. Theriano

Eforo dell' Università Ionia

C. Asopio

Segretario

Segreteria del Senato

Corfù, 26 Luglio 1836.

Si certifica che la soprascritta firma è di vero pugno e Carattere del Prestantissimo Sr. Dr Stamo Gangadi, Arconte della Pubblica Istruzione.

[Υπογραφή δυσανάγνωστη]

Segretario del Senato

per Dipto Generale.

Σελ. 567
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Έλληνες φοιτητές στο Πανεπιστήμιο της Πίζας (1806-1861), Α΄-Β΄
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 548
  21. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

  1. di Teologia

  2. di Giurisprudenza

  3. di Filosofia e Filologia

  4. di Medicina e Chirurgia

  5. di Scienze Matematiche

  6. di Scienze Naturali;

   tutte abilitate a conferire il grado di Dottore.

  II. La Università di Sienna sarà costituita delle tre Facoltà

  1. di Teologia

  2. di Giurisprudenza

  3. di Medicina e Chirurgia,

  abilitate a conferire il grado di Dottore, e di un Collegio Filosofico composto di Professori delle Scienze preparatorie ed ausiliarie agli Studi speciali delle Facoltà.

  III. Le Cattedre delle sei Facoltà dell'Università di Pisa saranno le seguenti:

  Facoltà Teologica

  1. Scrittura Sacra

  2. Teologia Apologetica

  3. Teologia Dommatica

  4. Teologia Morale

  5. Storia Ecclesiastica.

  Facoltà di Giurisprudenza

  1. Economia Sociale

  2. Istituzioni di Diritto Romano

  3. Istituzioni di Diritto Canonico

  4. Istituzioni di Diritto Criminale

  5. Pandette

  6. Diritto Canonico

  7. Diritto Toscano e Diritto Commerciale

  8. Istoria del Diritto

  9. Filosofia del Diritto.