Συγγραφέας:Καρπόζηλου, Μάρθα
 
Τίτλος:Ελληνικός νεανικός τύπος (1830-1914)
 
Υπότιτλος:Καταγραφή
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:12
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:1987
 
Σελίδες:205
 
Αριθμός τόμων:1 τόμος
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Βιβλιογραφία
 
Νεανικά έντυπα
 
Τοπική κάλυψη:Ελλάδα
 
Χρονική κάλυψη:1830-1914
 
Περίληψη:Η παρούσα καταγραφή έχει αντικείμενο τα περιοδικά, τις εφημερίδες και τα λευκώματα της ελληνικής νεολαίας στην περίοδο 1830 - 1914. Στο βιβλίο αυτό καταγράφονται μόνο τα έντυπα για τα οποία διαθέτουμε σαφή και τεκμηριωμένα στοιχεία για το νεαρό της ηλικίας είτε των εκδοτών/διευθυντών και συνεργατών είτε των αναγνωστών. Το χρονικό πλαίσιο 1830-1914 ορίστηκε ως μια ενότητα που συμπεριλάμβανε τα έντυπα από την ίδρυση του ελληνικού κράτους ως την έκρηξη του πρώτου παγκοσμίου πολέμου. Αντικειμενικά όμως η συναγωγή του υλικού ξεκινά με το 1836 (έτος έκδοσης του πρώτου παιδικού περιοδικού, της Παιδικής Αποθήκης) και προχωρά πέρα από το 1914 για όσα έντυπα έχουν ιδρυθεί ως και το 1914 και συνεχίζουν την έκδοσή τους μετά την χρονολογία αυτή. Το κριτήριο που χρησιμοποιήθηκε για τη γεωγραφική οριοθέτηση του υλικού ήταν γλωσσικό. Με αντικείμενο τα ελληνόγλωσσα έντυπα και με δεδομένη τη διασπορά των Ελλήνων, ήταν εύλογο να μην υπάρχουν γεωγραφικά όρια.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 10.02 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 203-210 από: 210
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/22/gif/203.gif&w=600&h=91512. Καρπόζηλου, Τύπος (1830-1914)

LA PRESSE POUR JEUNES EN GRÈCE

(1830 - 1914) UN RECENSEMENT

MARTHA KARPOZILOU

Résumé

Ce recensement a pour objet les périodiques, les journaux et les albums de la jeunesse grecque dans la période 1830-1914. Les critères du genre, chronologiques et géographiques qui ont été les nôtres pour définir et délimiter notre sujet furent les suivants:

I. Le critère du genre

Le critère principal et décisif pour l'insertion d'une publication dans la catégorie de la presse pour enfants, et pour jeunes fut son édition ou/et sa réception par des enfants, des adolescents ou des jeunes. Par conséquent nous avons exclu un nombre important de publications qui seulement en apparence et à la légère auraient être rangées dans la catégorie ci-dessus —par exemple sur la base du titre, du sous-titre, des éditeurs, ou des déclarations de ceux-ci— mais qui en vérité appartiennent à d'autres catégories. Ainsi notre recensement s'est limité aux publications pour lesquelles nous disposons d'éléments précis et étayés sur le jeune âge soit des éditeurs/directeurs et collaborateurs soit des lecteurs. Ce qui nous a donc intéressé étaient:

1. Les publications écrites et éditées par des enfants et

Σελ. 203
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/22/gif/204.gif&w=600&h=915 12. Καρπόζηλου, Τύπος (1830-1914)

des jeunes destinées principalement à des jeunes du même âge.

2. Les publications produites par des adultes à l'usage des enfants et des jeunes.

II. Le critère chronologique

Nous avons retenu le cadre chronologique 1830-1914 comme une unité englobant les publications allant de la fondation de l'Etat grec au déclenchement de la Première Guerre mondiale. En réalité la collecte du matériau ne commence qu'en 1836 (année de parution du premier périodique pour enfants, Παιδική Αποθήκη) et se prolonge au delà de 1914 en ce qui concerne les publications fondées jusqu'en 1914 inclu et qui ont continué de paraître après cette date.

III. Le critère géographique

Le critère utilisé pour la délimitation géographique du matériau fut celui de la langue. L'objet étant les publications en langue grecque, étant donné la diaspora il est évident qu'il ne peut y avoir de limites géographiques.

Le recensement des publications retenues est analytique et assurément échappe aux présentations bibliographiques usuelles.

Σελ. 204
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/22/gif/205.gif&w=600&h=915 12. Καρπόζηλου, Τύπος (1830-1914)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Εισαγωγικό Σημείωμα 9

Πίνακας 14

Βιβλιογραφία 16

Καταγραφή Νεανικών Εντύπων 19

Ευρετήρια 197

Περίληψη 203

Σελ. 205
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/22/gif/206.gif&w=600&h=915 12. Καρπόζηλου, Τύπος (1830-1914)

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 206
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/22/gif/207.gif&w=600&h=91512. Καρπόζηλου, Τύπος (1830-1914)

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

ΤΗΣ ΜΑΡΘΑΣ ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΕΑΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ (1830-1914)

ΔΩΔΕΚΑΤΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ ΤΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΤΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΤΥΠΩΘΗΚΕ ΣΤΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Ε ΜΠΟΥΛΟΥΚΟΣ - Α. ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ Ο.Ε.

ΦΩΤΟΜΑΡΑ 54 - Ν ΚΟΣΜΟΣ

ΤΗΛ 92.38.933-92.36.675

ΜΕ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ

ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟ ΤΟΥ 1987

ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

Σελ. 207
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/22/gif/208.gif&w=600&h=915 12. Καρπόζηλου, Τύπος (1830-1914)

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 208
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/22/gif/209.gif&w=600&h=915 12. Καρπόζηλου, Τύπος (1830-1914)

ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟ

Σελ. 209
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/22/gif/210.gif&w=600&h=915 12. Καρπόζηλου, Τύπος (1830-1914)

ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟ

Σελ. 210
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Ελληνικός νεανικός τύπος (1830-1914)
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 203
  12. Καρπόζηλου, Τύπος (1830-1914)

  LA PRESSE POUR JEUNES EN GRÈCE

  (1830 - 1914) UN RECENSEMENT

  MARTHA KARPOZILOU

  Résumé

  Ce recensement a pour objet les périodiques, les journaux et les albums de la jeunesse grecque dans la période 1830-1914. Les critères du genre, chronologiques et géographiques qui ont été les nôtres pour définir et délimiter notre sujet furent les suivants:

  I. Le critère du genre

  Le critère principal et décisif pour l'insertion d'une publication dans la catégorie de la presse pour enfants, et pour jeunes fut son édition ou/et sa réception par des enfants, des adolescents ou des jeunes. Par conséquent nous avons exclu un nombre important de publications qui seulement en apparence et à la légère auraient être rangées dans la catégorie ci-dessus —par exemple sur la base du titre, du sous-titre, des éditeurs, ou des déclarations de ceux-ci— mais qui en vérité appartiennent à d'autres catégories. Ainsi notre recensement s'est limité aux publications pour lesquelles nous disposons d'éléments précis et étayés sur le jeune âge soit des éditeurs/directeurs et collaborateurs soit des lecteurs. Ce qui nous a donc intéressé étaient:

  1. Les publications écrites et éditées par des enfants et