Συγγραφέας:Τσικνάκης, Κώστας
 
Τίτλος:Ελληνικός νεανικός τύπος (1915-1936). Καταγραφή
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:5
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:1986
 
Σελίδες:804
 
Αριθμός τόμων:1 τόμος
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Βιβλιογραφία
 
Νεανικά έντυπα
 
Τοπική κάλυψη:Ελλάδα
 
Χρονική κάλυψη:1915-1936
 
Περίληψη:
5. Κώστας Τσικνάκης, Ελληνικός νεανικός τύπος (1915-1936). Καταγραφή, 1986, σ. 804.

Στόχος του βιβλίου αυτού είναι η επισήμανση και η καταγραφή ενός υλικού, που μέχρι πρόσφατα δεν είχε χρησιμοποιηθεί στη μελέτη της σύγχρονης ιστορίας μας, είτε γιατί δεν είχε εκτιμηθεί σωστά η σημασία του είτε γιατί παραμερίστηκε ως μη ανταποκρινόμενο στις προδιαγραφές περί ιστορικής έρευνας: παρουσιάζονται 324 νεανικά έντυπα των ετών 1915-1936. Η συναγωγή αυτή προέκυψε από συστηματική έρευνα τα χρόνια 1983-1984, σε δημόσιες ή ιδιωτικές βιβλιοθήκες και αρχεία της Αθήνας και μεγάλων επαρχιακών πόλεων. Από τα βιβλιογραφικά αυτά λήμματα που ανακοινώνονται, τα 171 αντιστοιχούν σε περιγραφές από αυτοψία και λεπτομερή αποδελτίωση των εντύπων, ενώ τα υπόλοιπα 153 αντιστοιχούν σε έντυπα έμμεσα γνωστά, τα οποία λανθάνουν. Οι πληροφορίες γι’ αυτά είναι αρκετά περιορισμένες και στηρίζονται σε βιβλιογραφικές μνείες ή αναφορές.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 43.38 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 20-39 από: 806
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/8/gif/20.gif&w=600&h=915 5. Τσικνάκης, Τύπος (1915-1936)

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ: Αναφέρονται όλοι οι υπεύθυνοι για την έκδοση του εντύπου (Εκδότης, Διευθυντής, Αρχισυντάκτης, Επιμελητής, ή Συντακτική Επιτροπή),

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Καταβλήθηκε προσπάθεια ώστε να εξακριβωθεί επακριβώς η διάρκεια έκδοσης όσων εντύπων εντοπίστηκαν. Για το λόγο αυτό επιδιώχτηκε η διασταύρωση των πληροφοριών από δύο τουλάχιστο σώματα· όπου αυτό δεν συνέβη, αναφέρονται τα στοιχεία για τα οποία υπάρχουν πληροφορίες. Έτσι σε κάθε λήμμα σημειώνεται, αναλυτικά, η διάρκεια έκδοσης του όπως και των τευχών που τυπώθηκαν (τα διπλά ή τριπλά τεύχη θεωρούνται ως δύο ή τρεις αριθμοί αντίστοιχα και παρατίθενται οι ημερομηνίες κυκλοφορίας τους). Στις περιπτώσεις που οι πληροφορίες για τη διάρκεια της έκδοσης προέρχονται από έμμεσες μνείες ή βιβλιογραφικές ενδείξεις, τα στοιχεία δίνονται μέσα σε αγκύλες.

ΣΥΝΔΡΟΜΗ: Σημειώνεται η τιμή της ετήσιας συνδρομής όπως επίσης και η τιμή του τεύχους. Επίσης, εάν υπάρχουν, παρατίθενται στοιχεία σχετικά με το τιράζ του εντύπου.

ΣΧΗΜΑ: Οι διαστάσεις δίνονται σε εκατοστά. Ακολουθεί ο αριθμός των σελίδων κάθε τεύχους, ο αριθμός των στηλών και το είδος της σελιδαρίθμησης.

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΤΗΤΑ: Αρκετές φορές η περιοδικότητα δηλώνεται στον υπότιτλο. Η διαπίστωση που προέκυψε από την έρευνα, είναι πως επιδιώκεται η τήρηση της, πράγμα που κατορθώνεται συχνά.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ: Δίνονται όσα στοιχεία κρίνονται αναγκαία για να συνθέσουν ένα γενικό προφίλ του εντύπου. Για την αποφυγή χαρακτηρισμών, ή κρίσεων, προτιμήθηκε η παράθεση τμήματος του προγραμματικού άρθρου, άλλων κειμένων του εντύπου ή, όπου υπάρχει, του άρθρου που αναγγέλλει τη διακοπή της έκδοσης του. Για όσα έντυπα δεν προέρχονται από αυτοψία, παρουσιάζονται όλες οι γνωστές πληροφορίες που διαθέτουμε γι' αυτά από άλλες πηγές.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Περιγράφονται, στις γενικές τους γραμμές τα περιεχόμενα του εντύπου και επισημαίνονται τα κείμενα που προκαλούν ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Σελ. 20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/8/gif/21.gif&w=600&h=9155. Τσικνάκης, Τύπος (1915-1936)

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Καταχωρείται, όπου υπάρχει, το είδος της εικονογράφησης (φωτογραφίες, σχέδια, σκίτσα), όπως επίσης και των διαφημίσεων που δημοσιεύονται.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ: Παρατίθενται αλφαβητικά όλοι οι συνεργάτες του εντύπου. Στις ελάχιστες φορές που αυτό δεν συνέβη, οφείλεται, στο μεγάλο αριθμό τους, που θα βάρυνε υπερβολικά το βιβλιογραφούμενο λήμμα. Σημειώνεται, ότι δεν έγινε δυνατό να εξακριβωθεί σε ικανοποιητικό βαθμό, αν τα ονόματα των συνεργατών των εντύπων είναι πραγματικά ή αντιπροσωπεύουν ψευδώνυμα1.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Καταχωρούνται χρονολογικά οι μελέτες ή τα άρθρα που δίνουν πληροφορίες για το έντυπο.

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ: Κατονομάζονται οι δημόσιες ή ιδιωτικές βιβλιοθήκες και τα αρχεία που κατέχουν πλήρεις σειρές ή αξιόλογο μέρος των εντύπων. Επειδή ένα σημαντικό μέρος από τα περιγραφόμενα έντυπα βρίσκεται στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, θεωρήθηκε σκόπιμη η παραπομπή στα στοιχεία του καταλόγου της.

Στο παραπάνω δελτίο, όπως εύκολα διαπιστώνει κανείς, επιδιώχτηκε, πέρα από τα στοιχεία περιγραφής της εξωτερικής εμφάνισης του εντύπου (αρ. 1-8), να ενσωματωθούν όλες εκείνες οι πληροφορίες που θα εξασφάλιζαν μια ολοκληρωμένη παρουσίασή του (αρ. 9-14).

Οι αλλαγές και παραλλαγές σημειώνονται μαζί με τα αρχικά στοιχεία: π.χ. οι διαφορές από τεύχος σε τεύχος στον υπότιτλο ή τη συντακτική επιτροπή. Αποφεύγονται οι περιφράσεις και οι

—————————————————

1. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκε το βιβλίο του Κυριάκου Ντελόπουλου, Νεοελληνικά Φιλολογικά ψευδώνυμα 1800-1981. Δεύτερη έκδοση αναθεωρημένη και ανασυνταγμένη, Αθήνα, Ε.Λ.Ι.Α., 1983. Τα προβλήματα όμως που σχετίζονται με τα ψευδώνυμα είναι δυστυχώς δισεπίλυτα σε δύο τουλάχιστο περιπτώσεις: στα μαθητικά έντυπα, στα οποία οι μαθητές χρησιμοποιούν για λόγους εντυπωσιασμού ποικίλα ψευδώνυμα· και κυρίως των αριστερών εντύπων, των οποίων οι συνεργάτες αποφεύγουν κατά κανόνα το πραγματικό τους όνομα, επειδή φοβούνται μια πιθανή δίωξή τους.

Σελ. 21
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/8/gif/22.gif&w=600&h=9155. Τσικνάκης, Τύπος (1915-1936)

χαρακτηρισμοί-ποιοτικές κρίσεις και δεν γενικεύονται οι περιγραφές που ανταποκρίνονται σε μερικά τεύχη.

Για τα έντυπα των οποίων η περιγραφή στηρίζεται σε αυτοψία χρησιμοποιήθηκε ο αστερίσκος· χωρίς αστερίσκο παρουσιάζονται τα λανθάνοντα έντυπα όπως και εκείνα για τα οποία δεν γνωρίζουμε την ημερομηνία έκδοσης τους. Τα δευτέρα καλύπτουν την τελευταία ενότητα της βιβλιογραφίας.

Κλείνοντας θέλω να ευχαριστήσω το Υφυπουργείο Νέας Γενιάς που στα πλαίσια του προγράμματός του έγινε δυνατή η παρούσα έρευνα. Επίσης τα μέλη της Επιτροπής "Ιστορικού Αρχείου Ελληνικής Νεολαίας" του Υφυπουργείου Σπύρο Ασδραχά, Γιάννη Γιαννουλόπουλο, Φίλιππο Ηλιού και Τριαντάφυλλο Σκλαβενίτη, για τις χρήσιμες συζητήσεις και υποδείξεις τους, από την αρχή της έρευνας ως το τέλος της. Ιδιαίτερα οι δύο τελευταίοι στάθηκαν συμπαραστάτες σε κάθε δύσκολη φάση της και με υπομονή έδωσαν λύση σε όσα προβλήματα ανέκυπταν. Τους ευχαριστώ θερμά.

Το βιβλίο αυτό είναι αφιερωμένο στη μητέρα μου Ιωάννα· στ' αδέλφια μου Χρήστο και Μαρία και τον ανηψιό μου Γιώργο. Χωρίς τη βοήθειά τους, ηθική και υλική, δεν θα ολοκληρωνόταν. Δικαιωματικά λοιπόν τους ανήκει. Μικρή οφειλή για όσα μου προσφέρουν τόσα χρόνια.

Κ.Γ.Τ.

Σελ. 22
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/8/gif/23.gif&w=600&h=915 5. Τσικνάκης, Τύπος (1915-1936)

ΠΙΝΑΚΕΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Ετήσια, βιβλιογραφημένη, παραγωγή ελληνικών νεανικών εντύπων στα χρόνια 1915-1936

Έτος

Πρωτοεκδιδόμενα

Έντυπα που συνεχί-

Σύνολο

έντυπα

ζεται η κυκλοφορία τους

1915

7

4

11

1916

4

2

6

1917

7

2

9

1918

8

3

11

1919

15

6

21

1920

4

11

15

1921

5

7

12

1922

6

7

13

1923

17

7

24

1924

27

12

39

1925

12

16

28

1926

17

14

31

1927

26

ι8

44

1928

17

25

42

1929

15

29

44

1930

19

25

44

1931

19

22

41

1932

17

27

44

1933

23

33

56

1934

22

34

56

1935

16

29

45

1936

8

26

34

χωρίς χρονολογία

13

13

σύνολο

324

23

Σελ. 23
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/8/gif/24.gif&w=600&h=915 5. Τσικνάκης, Τύπος (1915-1936)

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

Γεωγραφική κατανομή των ελληνικών νεανικών εντύπων στα χρόνια 1915-1936

Τόπος

Έντυπα

Ποσοστό

Αθήνα

109

33,7%

Μυτιλήνη

18

5,5%

Πειραιάς

18

5,5%

Αλεξάνδρεια

17

5,2%

Θεσσαλονίκη

15

4,6%

Τρίπολη

9

2,7%

Κωνσταντινούπολη

8

2,4%

Μανσούρα Αιγύπτου

8

2,4%

Ζάκυνθος

7

2,1%

Χαλκίδα

7

2,1%

Πάτρα

6

1.8%

Χανιά

6

1,8%

Δράμα

5

1,5%

Βόλος

4

1,2%

Ερμούπολη

4

1,2%

Ηράκλειο

4

1,2%

Κάιρο

4

1,2%

Ιωάννινα

3

0,9%

Κέρκυρα

3

0,9%

Λαμία

3

0,9%

Ρέθυμνο

3

0,9%

Σκιάθος

3

0,9%

Χίος

3

0,9%

Αγιάσος Λέσβου

2

0,6%

Αίγινα

2

0,6%

Άργος

2

0,6%

Καβάλα

2

0,6%

Καλαμάτα

2

0,6%

Λάρνακα

2

0,6%

Μεσολόγγι

2

0,6%

Νέα Υόρκη

2

0,6%

Πέτρα Λέσβου

2

0,6%

Σέρρες

2

0,6%

Τρίκαλα

2

0,6%

Αγ. Ανάργυροι Αττικής

1

0,3%

Σελ. 24
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/8/gif/25.gif&w=600&h=915 5. Τσικνάκης, Τύπος (1915-1936)

 

Τόπος                                          Έντυπα

Ποσοστό

Αλμυρός

1

0,3%

Άμφισσα

1

0,3%

Ανδρίτσαινα

1

0,3%

Άνδρος

1

0,3%

Άρτα

1

0,3%

Βέροια

1

ο,3%

Βοστώνη

1

0,3%

Βραχάσι Κρήτης

1

0,3%

Broocklyn

1

0,3%

Γιαννάδες Κέρκυρας

1

0,3%

Διδυμότειχο

1

0,3%

Έδεσσα

1

ο,3%

Ελληνικό

1

0,3%

Θήβα

1

0,3%

Ιεράπετρα

1

0,3%

Ιστιαία

1

0,3%

Καρδίτσα

1

0,3%

Καστρί Κυνουρίας

1

0,3%

Καφρ Ελ Ζαγιάτ Αιγύπτου

1

0,3%

Κοζάνη

1

0,3%

Λάρισα

1

0,3%

Λευκάδα

1

0,3%

Μολάοι

1

0,3%

Νάξος

1

0,3%

Ναύπλιο

1

0,3%

Ναύσταθμος

1

0,3%

Ξάνθη

1

0,3%

Π. Φάληρο

1

0,3%

Παγώνδας Σάμου

1

0,3%

Πρέβεζα

1

0,3%

Πύργος

1

0,3%

Σάμος

1

0,3%

Σικάγο

1

0,3%

Σπάρτη

1

0,3%

Σπέτσες

1

0,3%

Τεγέα

1

0,3%

Φιλιατρά

1

0,3%

Φλώρινα

1

0,3%

Σελ. 25
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/8/gif/26.gif&w=600&h=915 5. Τσικνάκης, Τύπος (1915-1936)

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 26
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/8/gif/27.gif&w=600&h=915 5. Τσικνάκης, Τύπος (1915-1936)

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

A' ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ

ΑΑμ Βιβλιοθήκη Αλέκου Αμανίτη, Αθήνα

ΑΝ Βιβλιοθήκη Ανδρέα Νενεδάκη, Αθήνα

ΑρχΛ Αρχειοφυλακείο Λευκάδας

ΑΣαλ Βιβλιοθήκη Αλέκου Σάλτα, Αθηνα

ΑΦΛ Βιβλιοθήκη Αντώνη Φλούντζη, Αθήνα

ΒΑΑ Βιβλιοθήκη της Ακαδημίας Αθηνών

BATA Βιβλιοθήκη A' Γυμνασίου Αρρένων Αθηνών

ΒΒ Βιβλιοθήκη της Βουλής, Αθήνα

ΒΒΗ Βικελαία Βιβλιοθήκη Ηρακλείου

ΓΑΝ Βιβλιοθήκη Γιώργη Ανδρουλιδάκη, Αθήνα

ΓΒΑΛ Βιβλιοθήκη Γιώργου Βαλέτα, Αθήνα

ΓΓΤΠ Βιβλιοθήκη Γενικής Γραμματείας Τύπου και Πληροφοριών, Αθήνα

ΓΕΝ Γεννάδειος Βιβλιοθήκη, Αθήνα

ΓΖ Βιβλιοθήκη Γιώργου Ζεβελάκη, Αθήνα

ΓΚουκ Βιβλιοθήκη Γιώργου Κουκά, Αθήνα

ΓΝΑιγ Βιβλιοθήκη Γ. Ν. Αιγιαλείδη, Αθήνα

ΓΣΤΟ Βιβλιοθήκη Γιώργου Ξ. Στογιαννίδη, Θεσσαλονίκη

ΓΧα Βιβλιοθήκη Γιάννη Χαλκιαδάκη, Ρέθυμνο

ΔΒΑ Δημοτική Βιβλιοθήκη Αθηνών

ΔΒΘ Δημοτική Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

ΔΒΠ Δημοτική Βιβλιοθήκη Πειραιώς

ΔΒΡ Δημοσία Βιβλιοθήκη Ρεθύμνου

ΔΒΧ Δημοτική Βιβλιοθήκη Χανίων

ΔΒΧαλ Δημοτική Βιβλιοθήκη Χαλκίδος

ΔΝα Βιβλιοθήκη Δημήτρη Θ. Νάτσιου, Λαμία

ΕΒΕ Εθνική Βιβλιοθήκη Ελλάδος

Σελ. 27
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/8/gif/28.gif&w=600&h=9155. Τσικνάκης, Τύπος (1915-1936)

EHM Βιβλιοθήκη Εταιρείας Ηπειρωτικών Μελετών, Ιωάννινα

ΕΛΙΑ Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο, Αθήνα

ΕΝΣ Βιβλιοθήκη Εστίας Νέας Σμύρνης, Αθήνα

ΕΣΗΕΑ Βιβλιοθήκη Ενώσεως Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών

ΘΚ Βιβλιοθήκη Θανάση Καραγιάννη, Αθήνα

ΘΣΠΑ Βιβλιοθήκη Θεολογικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

IAK Ιστορικό Αρχείο Κρήτης, Χανιά

ΚΚαρ Βιβλιοθήκη Κώστα Καραθανάση, Αθήνα

ΚΚολ Βιβλιοθήκη Κώστα Κόλλια (Ερανιώτη), Αθήνα

ΚΤΣ Βιβλιοθήκη Κώστα Γ. Τσικνάκη, Αθήνα

ΛBK Λαϊκή Βιβλιοθήκη Καλαμάτας

ΛH Βιβλιοθήκη Λάκη Παπαστάθη, Αθήνα

ΜΒΒ Μπενάκειος Βιβλιοθήκη της Βουλής, Αθήνα

ΜΠΑΑ Βιβλιοθήκη Μαρασλείου Παιδαγωγικής Ακαδημίας Αθηνών

ΝΕΦ Βιβλιοθήκη του Σπουδαστηρίου της Νεότερης Ελληνικής Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

ΝΘΜ Βιβλιοθήκη Νικολάου Θ. Μπουγάτσου, Αθήνα

ΠΙ Βιβλιοθήκη Σπουδαστηρίου Νεότερης· Ελληνικής Φιλολογίας και Λαογραφίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

ΠΚΟΝ Βιβλιοθήκη Πανταζή Κοντομίχη, Λευκάδα

ΣΕΟ Βιβλιοθήκη Σώματος Ελληνίδων Οδηγών, Αθήνα

ΣΕΠ Βιβλιοθήκη Σώματος Ελλήνων Προσκόπων, Αθήνα

ΣΤΙω Βιβλιοθήκη Στέφανου Ιωαννίδη, Ξάνθη

ΦΗΛ Βιβλιοθήκη Φίλιππου Ηλιού, Αθήνα

ΦΣΑ Βιβλιοθήκη Σπουδαστηρίου Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών

ΧΧει Βιβλιοθήκη Χρήστου Χειμώνα, Αθήνα

Σελ. 28
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/8/gif/29.gif&w=600&h=9155. Τσικνάκης, Τύπος (1915-1936)

Β' ΒΙΒΛΙΩΝ - ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ

Γιώργος Βαλέτας, Αιολική Βιβλιογραφία

Άγγελος Ελεφάντης, Η επαγγελία της αδύνατης επανάστασης

Ελληνικά περιοδικά για παιδιά και εφήβους (1836-1944)

Λεωνίδας Ζώης, Λεξικόν Ιστορικόν και Λαογραφικόν Ζακύνθου

Χ. Α. Καράογλου, "Αθηναϊκά λογοτεχνικά περιοδικά (1920-1924)"

Μάρθα Καρπόζηλου, "Ηπειρωτικά Περιοδικά (1872-1982)"

Ο κομμουνισμός στην Ελλάδα

Κώστας Μάγερ, Ιστορία του Ελληνικού Τύπου

Ευγένιος Μιχαηλίδης, Μητρώον του Δημοσιογραφικού Περιοδικού Τύπου της Αιγύπτου

Γιώργος Βαλέτας, Αιολική Βιβλιογραφία. Λέσβος-Αδραμυτικός κόλπος 1566-1939, Μυτιλήνη 1939.

Άγγελος Ελεφάντης, Η επαγγελία της αδύνατης επανάστασης. Κ.Κ.Ε και αστισμός στο μεσοπόλεμο, Αθήνα 2 1979.

Ελληνικά περιοδικά για παιδιά και εφήβους (1836-1944). Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας, Ίδρυμα Σχολής Μωραΐτη, Μάρτιος 1983 [Πολυγραφημένο].

Λεωνίδας Ζώης, Λεξικόν Ιστορικόν και Λαογραφικόν Ζακύνθου. Τόμος A' (Ιστορικόν-Βιογραφικόν), Αθήναι 1963.

X. A. Καράογλου, "Αθηναϊκά λογοτεχνικά περιοδικά (1920-1924). Βιβλιογραφία και παρουσίαση", Αντίχαρη. Αφιέρωμα στον καθηγητή Σταμάτη Καρατζά, Αθήνα 1984, σ. 153-204.

Μάρθα Καρπόζηλου, "Ηπειρωτικά Περιοδικά (1872-1982)", Αντίχαρη. Αφιέρωμα στον καθηγητή Σταμάτη Καρατζά, Αθήνα 1984, σ. 205-217.

Ο κομμουνισμός στην Ελλάδα, Έκδοσις "Εθνικής Εταιρείας", Αθήναι 1937.

Κώστας Μάγερ, Ιστορία του Ελληνικού Τύπου, τ Γ': Εφημερίδες και περιοδικά 1901-1959, Αθήναι 1960.

Ευγένιος Μιχαηλίδης, Μητρώον του Δημοσιογραφικού Περιοδικού Τύπου της Αιγύπτου υπό Αιγυπτιωτών Ελλήνων (1862-1963), Αλεξάνδρεια 1964.

Σελ. 29
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/8/gif/30.gif&w=600&h=915 5. Τσικνάκης, Τύπος (1915-1936)

Νικόλαος Θ. Μπουγάτσος, Βιβλιογραφία

Γιάννης Παπιομύτογλου, «Τα Κρητικά και Κρητολογικά περιοδικά»

Ν. Γ. Πολίτης, Ελληνική Βιβλιογραφία

Στατιστική του Ελληνικού Περιοδικού Τύπου

Φάνης Τζαβέλλας, «Η ιστορία του τύπου εις την Αρκαδίαν»

«Twentieth Century Greek Almanacs»

Αντώνης Φλούντζης, Το φοιτητικό κίνημα 1923-1928

Γ. L Φουσάρας, Ευβοϊκή Βιβλιογραφία

Γιάννης Ε. Χατζημανωλάκης. Χρονικό

Νικόλαος Θ. Μπουγάτσος, Βιβλιογραφία Ελληνικού Θρησκευτικού Τύπου (1826-1966), Αθήναι 1974.

Γιάννης Παπιομύτογλου, «Τα Κρητικά και Κρητολογικά περιοδικά», π. Προμηθεύς ο Πυρφόρος, έτ. 4, τχ. 19, Μάρτιος-Μάιος 1980, σ. 143-149.

Ν. Γ. Πολίτης, Ελληνική Βιβλιογραφία. Κατάλογος των εν Ελλάδι ή υπό Ελλήνων αλλαχού εκδοθέντων βιβλίων από του έτους 1907. Τόμος Γ': 1911-1920 (α' μέρος). Εκδίδεται εκ των καταλοίπων επιμελεία Στίλπωνος Π. Κυριακίδου δαπάνη του Αθήνησι Πανεπιστημίου, Εν Αθήναις 1927.

Στατιστική του Ελληνικού Περιοδικού Τύπου κατά το έτος 1927, Αθήνα 1931.

Φάνης Τζαβέλλας, «Η ιστορία του τύπου εις την Αρκαδίαν», εφημ. Αρκαδικός Τύπος, έτ. Ε', αρ. φ. 209, 210, 212, 216 και 217, Τρίπολις 24 και 31 Μαΐου, 14 Ιουλίου, 12 και 19 Ιουλίου 1936.

«Twentieth Century Greek Almanacs in the Collection of the Hellenic Literary and Historical Archive (E.L.Ι.A.)», Μέρος B', π. Modern Greek Society. A Social Science Newsletter, X, n° 1, December 1982.

Αντώνης Φλούντζης, Το φοιτητικό κίνημα 1923-1928, Αθήνα, Εκδόσεις Κέδρος, 1983.

Γ. Ι. Φουσάρας, Ευβοϊκή Βιβλιογραφία. Τεύχος δεύτερο (1906-1933) Αθήνα 1956, τεύχος τρίτο (1933-1958) Αθήνα 1958.

Γιάννης Ε. Χατζημανωλάκης, Χρονικό της Πειραϊκής πνευματικής ζωής (1835-1973), Πειραιάς 1973.

Σελ. 30
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/8/gif/31.gif&w=600&h=9155. Τσικνάκης, Τύπος (1915-1936)

Χρήστος Β. Χειμώνας, «Γεώργιος και Ιάσων Ν. Αιγιαλείδης»

Χρήστος Β Χειμώνας, «Εφημερίδες και περιοδικά Σκιαθιτών»

Ντίνος Χριστιανόπουλος «Εκδόσεις»

Ντίνος Χριστιανόπουλος, «Λογοτεχνικά βιβλία και περιοδικά»

Ντίνος Χριστιανόπουλος, «Οι πεζογράφοι και τα λογοτεχνικά περιοδικά της Θεσσαλονίκης»

Ντίνος Χριστιανόπουλος, «Τα λογοτεχνικά περιοδικά της Θεσσαλονίκης»

Χρήστος Β. Χειμώνας, «Γεώργιος και Ιάσων Ν. Αιγιαλείδης εκδότες εφημερίδων και περιοδικών σε ηλικία 12 και 11 χρόνων», Αρχείον Ευβοϊκών Μελετών, τ. 21, 1977, σ. 278-280.

Χρήστος Β. Χειμώνας, «Εφημερίδες και περιοδικά Σκιαθιτών από τα 1870 ως τα 1935», π. Σκιάθος, χρ. 3, τχ. 11, Οκτώβρης-Δεκέμβρης 1977, σ. 18-20.

Ντίνος Χριστιανόπουλος, «Εκδόσεις», Θεσσαλονίκη 1912-1962. Αναμνηστική έκδοσις. Θεσσαλονίκη 1962, σ. 489-527.

Ντίνος Χριστιανόπουλος, «Λογοτεχνικά βιβλία και περιοδικά που τυπώθηκαν στη Θεσσαλονίκη (1850-1950). Πρώτη καταγραφή», π. Διαγώνιος, Περίοδος Τετάρτη, τ. 2, τχ. 4, Ιανουάριος- Απρίλιος 1980, σ. 57-79.

Ντίνος Χριστιανόπουλος, «Οι πεζογράφοι και τα λογοτεχνικά περιοδικά της Θεσσαλονίκης μέχρι το 1950», π. Ο πολίτης, τχ. 67/68, Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1984, σ. 92-102.

Ντίνος Χριστιανόπουλος, «Τα λογοτεχνικά περιοδικά της Θεσσαλονίκης», π. Εμείς. Έκδοση των υπαλλήλων της Εθνικής Τραπέζης, τχ. 5 (Αφιέρωμα στη Θεσσαλονίκη), Σεπτέμβριος 1985, σ. 54-57.

Σελ. 31
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/8/gif/34.gif&w=600&h=915 5. Τσικνάκης, Τύπος (1915-1936)

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 34
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/8/gif/35.gif&w=600&h=915 5. Τσικνάκης, Τύπος (1915-1936)

1915

Σελ. 35
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/8/gif/36.gif&w=600&h=915 5. Τσικνάκης, Τύπος (1915-1936)

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 36
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/8/gif/37.gif&w=600&h=915 5. Τσικνάκης, Τύπος (1915-1936)

1. Ελπίδες

ΜΥΤΙΛΗΝΗ 1915

υπότιτ. Μηνιάτικο λογοτεχνικό περιοδικό.

Μόττο: «Και κάμε αδέλφια τα όνειρα και τα έργα. Εμπρός τραγούδι» (Κωστής Παλαμάς).

τ. έκδ. Μυτιλήνη.

υπεύθ. Εκδότης: Βγαίνει από συντροφιά νέων. Δεν είναι γνωστά τα ονόματα των υπευθύνων.

διάρκ. Κυκλοφόρησαν δύο τεύχη κατά το 1915.

[Έτος A']. αρ. 1-2. Γενάρης-Φλεβάρης 1915.

συνδρ. —

σχήμα 8ο. Έκταση κάθε τεύχους 24 σ. Η αρίθμηση συνεχής.

Σύνολο σελίδων 47.

περιοδ. Μηνιαίο.

χαρακτ. Στόχος του περιοδικού η πνευματική καλλιέργεια των νέων της Μυτιλήνης.

περιεχ. Νεανικές λογοτεχνικές συνεργασίες,

εικον. —

συνεργ. —

βιβλγρ. Γιώργος Βαλέτας, Αιολική Βιβλιογραφία, σ. 103, αρ. σ. 671.

βιβλθ. Λανθάνει.

Σελ. 37
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/8/gif/38.gif&w=600&h=9155. Τσικνάκης, Τύπος (1915-1936)

*2. Ακαδημία

ΑΘΗΝΑ 1915

υπότιτ. Περιοδικόν των ολίγων και εκλεκτών εκ των νεωτέρων.

τ. έκδ. Εν Αθήναις, Τυπογραφείον Εφημερίδος των Εργατών Ιωάννου Τσορώνη, Οδός Λέκκα 7.

υπεύθ. Εκδότης: Ιωάννης Τσορώνης.

διάρκ. Το μοναδικό τεύχος το οποίο μπόρεσα να επισημάνω έχει τις ακόλουθες ενδείξεις:

Τεύχος 1ον. Μάρτιος 1915.

συνδρ. Δεν αναφέρεται. Τιμή τεύχους δρχ. 1. Δεν είναι γνωστός o αριθμός των αντιτύπων που τύπωνε το περιοδικό.

σχήμα 22X15,2 εκ. Έκταση 52 σελίδες, μονόστηλες.

περιοδ. Δεν αναφέρεται.

χαρακτ. Ενδιαφέρον, για τις κατευθύνσεις του περιοδικού, παρουσιάζει το προγραμματικό άρθρο (σ. 1-2): "Ύστερα από την έλλειψιν που παρατηρείται εις την Ελλάδα από κάθε περιοδικόν ανεπηρέαστον και μακράν κάθε φιλολογικής κλίκας, από περιοδικόν που να υποστηρίζη συστηματικώς τους νέους σε μίαν άδολον φιλολογικήν εκδήλωσιν, προβαίνομεν εις την έκδοσιν του περιοδικού τούτου με την πεποίθησιν και την φιλοδοξίαν ότι θα παρέξωμεν στους νέους που έχουν κάποιο ταλέντο, το μέσον να τραβήξουν χωρίς εμπόδια και ανεπηρέαστα το δρόμο που θα τους φέρη στην αληθινήν τους εξέλιξιν,,.".

περιεχ. Ποιήματα, διηγήματα και πεζοτράγουδα. Στις σελίδες 23-33 το άρθρο του Θωμά Καρλάυλ, "Η λατρεία των ηρώων και το ηρωικόν στην ιστορία" σε μετάφραση Ρήσσου Ρύμελου. Το άρθρο είναι απόσπασμα από το βιβλίο Ήρωες και η Λατρεία των Ηρώων.

εικον. -

συνεργ, Ανδρέας Μάρκελλος, Ρήσσος Ρύμελος, Νίκος Τσούχλος., Στέλιος Φέρης. Και οι τέσσερεις είναι υπεύθυνοι για την

Σελ. 38
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/8/gif/39.gif&w=600&h=9155. Τσικνάκης, Τύπος (1915-1936)

έκδοση του περιοδικού. Στο προγραμματικό άρθρο (σ. 2) τονίζεται: "...Σήμερον οι τέσσαρες θέτομεν τας βάσεις, αύριον ελπίζομεν ότι θα εύρωμεν προθύμους συνεργάτας όλους όσους ασχολούνται με αγάπην και αφοσίωσιν εις την φιλολογίαν και τέχνην, χωρίς δισταγμόν και σχόλια, χωρίς προτιμήσεις και υποτιμήσεις, θα τραβήξωμεν ένα δρόμον από τον οποίον αν σήμερα προχωρούμεν πρώτοι πιθανόν να μας φθάσουν και να μας περάσουν άλλοι δυνατότεροι",

βιβλγρ. -

βιβλθ. ΛΠ

Εξώφυλλο του αρ. 2

Σελ. 39
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Ελληνικός νεανικός τύπος (1915-1936). Καταγραφή
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 20
  5. Τσικνάκης, Τύπος (1915-1936)

  ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ: Αναφέρονται όλοι οι υπεύθυνοι για την έκδοση του εντύπου (Εκδότης, Διευθυντής, Αρχισυντάκτης, Επιμελητής, ή Συντακτική Επιτροπή),

  ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Καταβλήθηκε προσπάθεια ώστε να εξακριβωθεί επακριβώς η διάρκεια έκδοσης όσων εντύπων εντοπίστηκαν. Για το λόγο αυτό επιδιώχτηκε η διασταύρωση των πληροφοριών από δύο τουλάχιστο σώματα· όπου αυτό δεν συνέβη, αναφέρονται τα στοιχεία για τα οποία υπάρχουν πληροφορίες. Έτσι σε κάθε λήμμα σημειώνεται, αναλυτικά, η διάρκεια έκδοσης του όπως και των τευχών που τυπώθηκαν (τα διπλά ή τριπλά τεύχη θεωρούνται ως δύο ή τρεις αριθμοί αντίστοιχα και παρατίθενται οι ημερομηνίες κυκλοφορίας τους). Στις περιπτώσεις που οι πληροφορίες για τη διάρκεια της έκδοσης προέρχονται από έμμεσες μνείες ή βιβλιογραφικές ενδείξεις, τα στοιχεία δίνονται μέσα σε αγκύλες.

  ΣΥΝΔΡΟΜΗ: Σημειώνεται η τιμή της ετήσιας συνδρομής όπως επίσης και η τιμή του τεύχους. Επίσης, εάν υπάρχουν, παρατίθενται στοιχεία σχετικά με το τιράζ του εντύπου.

  ΣΧΗΜΑ: Οι διαστάσεις δίνονται σε εκατοστά. Ακολουθεί ο αριθμός των σελίδων κάθε τεύχους, ο αριθμός των στηλών και το είδος της σελιδαρίθμησης.

  ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΤΗΤΑ: Αρκετές φορές η περιοδικότητα δηλώνεται στον υπότιτλο. Η διαπίστωση που προέκυψε από την έρευνα, είναι πως επιδιώκεται η τήρηση της, πράγμα που κατορθώνεται συχνά.

  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ: Δίνονται όσα στοιχεία κρίνονται αναγκαία για να συνθέσουν ένα γενικό προφίλ του εντύπου. Για την αποφυγή χαρακτηρισμών, ή κρίσεων, προτιμήθηκε η παράθεση τμήματος του προγραμματικού άρθρου, άλλων κειμένων του εντύπου ή, όπου υπάρχει, του άρθρου που αναγγέλλει τη διακοπή της έκδοσης του. Για όσα έντυπα δεν προέρχονται από αυτοψία, παρουσιάζονται όλες οι γνωστές πληροφορίες που διαθέτουμε γι' αυτά από άλλες πηγές.

  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Περιγράφονται, στις γενικές τους γραμμές τα περιεχόμενα του εντύπου και επισημαίνονται τα κείμενα που προκαλούν ιδιαίτερο ενδιαφέρον.