Συγγραφέας:Πανοπούλου, Αγγελική
 
Τσικνάκης, Κώστας
 
Τίτλος:Ελληνικός Νεανικός Τύπος (1936-1941). Καταγραφή
 
Τίτλος σειράς:Παραρτήματα Περιοδικού Μνήμων
 
Αριθμός σειράς:8
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού
 
Έτος έκδοσης:1992
 
Σελίδες:266
 
Αριθμός τόμων:1 τόμος
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Βιβλιογραφία
 
Νεανικά έντυπα
 
Τοπική κάλυψη:Ελλάδα
 
Χρονική κάλυψη:1936-1941
 
Περίληψη:Το βιβλίο αυτό αποτελεί συμβολή στην προσπάθεια του ΙΑΕΝ να συγκροτήσει κατάλογο των εντύπων της νεολαίας από την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους μέχρι τις μέρες μας. Αντικείμενό του η καταγραφή των ελληνικών νεανικών εντύπων των ετών 1936-1941. Η έκδοση έγινε από την Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού με χορηγία του Ιδρύματος Ιωάννου Φ. Κωστόπουλου, επειδή το ερευνητικό και εκδοτικό πρόγραμμα του ΙΑΕΝ διακόπηκε απότομα με την κυβερνητική αλλαγή του 1989.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο της Εταιρείας Μελέτης Νέου Ελληνισμού σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 16.87 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 217-236 από: 266
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/10/gif/217.gif&w=600&h=915 5α. Πανοπούλου - Τσικνάκης, Τύπος (1936-1941)

1940

Σελ. 217
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/10/gif/218.gif&w=600&h=915 5α. Πανοπούλου - Τσικνάκης, Τύπος (1936-1941)

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 218
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/10/gif/219.gif&w=600&h=9155α. Πανοπούλου - Τσικνάκης, Τύπος (1936-1941)

53. Μαθητική Φωνή

ΒΑΡΩΣΙΑ ΚΥΠΡΟΥ 1940

υπότιτ. Φιλολογικόν Δελτίον της Μαθητικής Κοινότητος της Α.Ε.Σ. Βαρωσίων.

τ. έκδ. Βαρώσια Κύπρου. Δεν είναι γνωστό το Τυπογραφείο.

υπεύθ. Εκδότης: Μαθητική Κοινότητα της Α.Ε.Σ. Βαρωσίων. Δεν είναι γνωστά τα ονόματα των υπευθύνων της έκδοσης.

διάρκ. Το περιοδικό κυκλοφόρησε κατά το έτος 1940.

[Έτος Α'. αρ. 1/2-;. Φεβρουάριος/Μάρτιος-; 1940].

συνδρ. —

σχήμα —

περιοδ. Δεν είναι γνωστή· ούτε γνωρίζουμε μέχρι πότε συνεχίστηκε η έκδοση.

χαρακτ. Στόχος του περιοδικού ήταν η παρουσίαση της συγγραφικής δραστηριότητας της Μαθητικής Κοινότητας της Α.Ε.Σ. Βαρωσίων.

περιεχ. Μαθητικές λογοτεχνικές συνεργασίες: διηγήματα, ποιήματα, εκθέσεις και χρονογραφήματα.

εικον. —

συνεργ. Λευτ. Γιαλλούρος, Κώστας Δικωμίτης, Γ. Ζαχαριάδης, Ανδρ. Κωνσταντίνου, Κίτσιος Λακκίδης, Ανδρ. Μιχαηλίδου, Αντ. Μυξίδης, Χριστ. Οικονομίδης, Χρ. Παπαϊωάννου, Γιάννης Πήττας, Κοσμάς Πολιτάκης, Κύπρος Σάντης, Ανδρέας Συμεού, Ανδρ. Τρύφωνος, Ανδρέας Φάνος, Ελευθ. Χαρίτωνος, Ανδρ. Χατζηγιάννης, Ζαχαρίας Χατζηλάμπρου.

βιβλγρ. εφημ. Νεοελληνικά Γράμματα, Περίοδος Β', αρ. φύλλου 181, 18 Μαΐου 1940, σ. 11 [= Παρουσίαση του διπλού τεύχους (Φεβρουαρίου/Μαρτίου 1940) του περιοδικού].

βιβλθ. Λανθάνει.

Σελ. 219
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/10/gif/220.gif&w=600&h=9155α. Πανοπούλου - Τσικνάκης, Τύπος (1936-1941)

*54. Φαλαγγιτική Επιθεώρησις

ΑΘΗΝΑ 1940

υπότιτ. Επίσημον Όργανον Αγωγής των Στελεχών της Ε.Ο.Ν., εκδιδόμενον υπό της Κεντρικής Διοικήσεως κατά Τρίμηνον.

τ. έκδ. Αθήνα. Γραφεία Οδός Σταδίου 28. Τύποις: "Γραφικαί Τέχναι" Π. Διαλησμά, Καρορή 11.

υπεύθ. Εκδότης: Κεντρική Διοίκησις της Εθνικής Οργανώσεως Νεολαίας. Συντακτική Επιτροπή: Αλ. Κανελλόπουλος πρόεδρος, Ε. Σταμάτης διευθυντής επιθεωρήσεως, Αθ. Κόπιτσας οικονομικός σύμβουλος, Αγγ. Μεταξάς και Ν. Καπίτσογλου γραμματείς συντάξεως,

διάρκ. Κυκλοφόρησαν 3 τεύχη κατά το 1940.

Έτος Α', αρ. 1. Απρίλιος-Ιούνιος 1940.

Έτος Α', αρ. 2. Ιούλιος-Σεπτέμβριος 1940.

Έτος Α', αρ. 3. Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1940.

συνδρ. Ετησία: Βαθμοφόρων της Ε.Ο.Ν. δρχ. 100, Περιφερειακών Διοικήσεων δρχ. 150, Μελών μη βαθμοφόρων δρχ. 75, Μη μελών δρχ. 250. Τιμή εκάστου τεύχους δρχ. 35. Δεν είναι γνωστός ο αριθμός των αντιτύπων που τύπωνε το περιοδικό.

σχήμα 21,5x14,5 εκ. Έκταση του 1ου τχ. 154 σ., του 2ου τχ. 251 σ. και του 3ου τχ. 232 σ. Οι σελίδες μονόστηλες με αρίθμηση μη συνεχή.

περιοδ. Τριμηνιαίο. Δεν γνωρίζουμε αν συνεχίστηκε και μέχρι πότε η έκδοση.

χαρακτ. Στόχος του περιοδικού ήταν η διαφώτιση των στελεχών της Ε.Ο.Ν. Στο σημείωμά του "ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ" (τχ. 1, σ. 3) ο Ι. Μεταξάς εξηγεί αναλυτικά τους λόγους που επέβαλαν την έκδοση. Παρατίθεται ολόκληρο το σημείωμα: "Με την έκδοσι της Φαλαγγιτικής Επιθεωρήσεως

Σελ. 220
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/10/gif/221.gif&w=600&h=915 5α. Πανοπούλου - Τσικνάκης, Τύπος (1936-1941)

Εξώφυλλο του αρ. 54

Σελ. 221
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/10/gif/222.gif&w=600&h=9155α. Πανοπούλου - Τσικνάκης, Τύπος (1936-1941)

συμπληρώνεται μια ουσιαστική ανάγκη της Οργανώσεώς μας. Γι' αυτό τη χαιρετίζω με ξεχωριστή χαρά κι' ελπίζω πως θα επιτευχθή ο σκοπός, τον οποίον είχα υπ' όψιν μου, όταν εξέδιδα τη σχετική διαταγή.

Η Ε.Ο.Ν. τότε μόνον θα μπορέση να ολοκληρώση με αποτελεσματικότητα την προσπάθειά της στη μεγάλη Εθνική αποστολή που της έταξα, όταν, κοντά στην πίστι και τον ενθουσιασμό όλων, όσων την αποτελούν, αποκτήση και στελέχη όπως τα χρειάζεται με όλα τα αναγκαία προσόντα.

Φυσικά ένα από τα κυριώτερα προσόντα που πρέπει να έχει κάθε βαθμοφόρος είναι και η πλήρης του τεχνική κατάρτισις σχετικά με τα καθήκοντά του, που δεν μπορεί παρά να πηγαίνη παράλληλα μαζί με την προέχουσα ψυχική και ηθική του κατάρτιση. Την κατάρτιση αυτή την τεχνική δεν την εννοώ μονάχα κάτω από τη στενή της έννοια. Αυτή δίδεται με την γενική εκπαίδευσι των βαθμοφόρων και στις σχολές στελεχών, στους ουλαμούς βαθμοφόρων κ.λ.π. Την τεχνική κατάρτισι, τουλάχιστον για τους ανωτέρους βαθμοφόρους, την εννοώ ευρύτερα, σαν κατατοπισμό τους επάνω στα μεγάλα προβλήματα που θα τους γεννηθούν και που θα πρέπει ν' αντιμετωπίσουν στην εξάσκησι των καθηκόντων τους.

Η Επιθεώρησις είναι μια σοβαρή συμβολή στην τέτοια διαφώτισι και εύρυνσι των οριζόντων των στελεχών. Γι' αυτό δίνω μεγάλη σημασία στο να μελετούν τα στελέχη με προσοχή το περιεχόμενο της Επιθεωρήσεως, που είναι γι αυτούς ένα σπουδαίο βοήθημα.

Θα την παρακολουθώ πάντοτε εγώ ο ίδιος. Εύχομαι ν' αποδώση όλους τους καρπούς που περιμένω".

Ανάλογο περιεχόμενο έχει και το άρθρο του Αλ. Κανελόπουλου "Η αποστολή της Φαλαγγιτικής Επιθεωρήσεως" (τχ. 1, σ. 5-7).

περιεχ. Το γεγονός ότι ο ίδιος ο Ι. Μεταξάς υπογράφει το 

Σελ. 222
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/10/gif/223.gif&w=600&h=915 5α. Πανοπούλου - Τσικνάκης, Τύπος (1936-1941)

Εσώφυλλο του αρ. 54

Σελ. 223
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/10/gif/224.gif&w=600&h=9155α. Πανοπούλου - Τσικνάκης, Τύπος (1936-1941)

προγραμματικό άρθρο αποδεικνύει τη σημασία που έδινε ο δικτάτορας στην έκδοση. Στο περιοδικό δημοσιεύονται πολλά θεωρητικά άρθρα από στελέχη της Ε.Ο.Ν. για το καθεστώς της 4ης Αυγούστου· άρθρα με φιλολογικό ή φιλοσοφικό περιεχόμενο. Στις τελευταίες σελίδες κάθε τεύχους σχόλια για τα ελληνικά πράγματα και ειδήσεις από τις δραστηριότητες της οργάνωσης. Τέλος σημειώνεται ότι στο 3ο τεύχος υπάρχει διάγγελμα του Μεταξά, με την ευκαιρία της συμπλήρωσης τριών χρόνων από την ίδρυση της Ε.Ο.Ν.

εικον. Φωτογραφίες φαλαγγιτών. Στις τελευταίες σελίδες κάθε τεύχους διαφημίσεις Τραπεζών και Δημόσιων Οργανισμών.

συνεργ. Πάνος Θ. Αναγνωστόπουλος, Ιωάννης Βεργόπουλος, Μ. Γεωργιάδης, Κ. Γεωργούλης, Δ. Ι. Δελιβάνης, Π. Δ. Ηλιάδης, Τηλέμαχος Σ. Καββαδίας, Σαρ. Καμπίτσης, Αλέξανδρος Ν. Κανελόπουλος, Κυρ. Μ. Καραμάνος, Ν. Κεφαλάς, Βλαδ. Κόλλας, Ευάγγ. Κουλουμπής, Νικόλαος Κούμαρος, Χρ. Ι. Κουρλιμπίνης, Ιωάννης Μεταξάς, Γεώργιος Δ. Μυλωνάς, Γ. Οικονόμου, Άγγελος Παπαδημητρίου, Ι. Κ. Παπαζαχαρίου, Τάκης Γ. Σακελλαρίου, Ευάγγελος Σταμάτης, Χριστίνα Κ. Τζάθα, Ζωή Δ. Φράγκου, Γρ. Π. Χατζηβασιλείου, Νώρα Χρυσαφή.

βιβλγρ. —

βιβλθ. ΒΒ (Τεύχη 1-3), ΕΛΙΑ (Τεύχη 1-2), ΕΝΣ (Τεύχος 2), ΛΠ (Τεύχος 3).

Σελ. 224
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/10/gif/225.gif&w=600&h=9155α. Πανοπούλου - Τσικνάκης, Τύπος (1936-1941)

*55. Εξόρμησις

ΑΘΗΝΑ 1940-1941

υπότιτ. Εβδομαδιαία Εφημερίς, Όργανον Επικοινωνίας της Ε.Ο.Ν. μετά των μαχομένων στρατιωτών μας.

τ. έκδ. Αθήνα. Γραφεία Λεωχάρους 19. Δεν αναφέρεται Τυπογραφείο.

υπεύθ. Εκδότης: Εκδίδεται υπό της Κεντρικής Υπηρεσίας Αλληλεγγύης Μετώπου (Κ.Υ.Α.Μ.) της Εθνικής Οργανώσεως Νεολαίας. Δεν είναι γνωστά τα ονόματα της συντακτικής επιτροπής.

διάρκ. Κυκλοφόρησαν 23 φύλλα στα χρόνια 1940 και 1941.

Έτος Α'. αρ. 1-23. 14 Νοεμβρίου 1940-17 Απριλίου 1941.

συνδρ. Δεν αναφέρεται η συνδρομή. Τιμή φύλλου δρχ. 2. Διανέμεται δωρεάν εις τον Στρατόν. Παρόλο που δεν είναι γνωστός ο αριθμός των φύλλων που τύπωνε η εφημερίδα, εικάζεται ότι θα ήταν πολύ υψηλός, αν λάβουμε υπόψη ότι κυκλοφορούσε μαζικά στο Πολεμικό Μέτωπο της Αλβανίας, διανεμόμενη μάλιστα δωρεάν στους στρατιώτες.

σχήμα 41,8x30,5 εκ. Έκταση κάθε φύλλου 4-8 σ., τετράστηλες μέχρι εξάστηλες.

περιοδ. Εβδομαδιαία. Η έκδοση της εφημερίδας ξεκίνησε λίγες μέρες μετά την έκρηξη του Ελληνοϊταλικού Πολέμου και σταμάτησε το δεύτερο δεκαήμερο του Απριλίου του έτους 1941, όταν άρχισε να καταρρέει το Μέτωπο και άρχισε η εισβολή των Γερμανών στην Ελλάδα.

χαρακτ. Ο σκοπός της έκδοσης αναφέρεται στο προγραμματικό άρθρο "ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΕΜΙΣΤΑΣ" (αρ. φύλλου 1, σ. 1): "Η πρώτη σκέψις που ωδήγησεν εις την έκδοσιν της ΕΞΟΡΜΗΣΕΩΣ ήτο να υπάρξη ένα μέσον και ένα όργανον επικοινωνίας της Ε.Ο.Ν. με τους συναγωνιστάς,

Σελ. 225
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/10/gif/226.gif&w=600&h=9155α. Πανοπούλου - Τσικνάκης, Τύπος (1936-1941)

που εκάλεσεν εις τον υπέρτατον αγώνα η Πατρίς. Ημπορεί όμως τάχα να νοηθή μέσα εις τας φλόγας του πολέμου, που αναβαπτίζει τη γενεά μας εις τας πρωτοπηγάς των πατρώων αρετών, να γίνεται διάκρισις μεταξύ των πολεμιστών που τους ήνωσεν ο ένας και αδιαίρετος αγών, γιατί οι μεν έχουν την προέλευσίν των από την Οργάνωσιν, ενώ τους άλλους που η ηλικία, αι ασχολίαι, αι βιωτικαί ανάγκαι εκράτησαν εκτός αυτής; Μήπως τάχα δε μάχονται μαζί πλάι-πλάι; Μήπως δεν χτυπούν οι καρδιές των για τον ίδιο σκοπό, για τον ίδιο τον φωτεινόν αυτό τόπο, κάτω από την ίδια γαλανόλευκη; Ποιος θα τολμούσε να χωρίση τ' αχώριστα; Φυσικά, όχι εμείς. Έτσι η αρχική σκεψις επήρε το πλάτεμά της. Η ΕΞΟΡΜΗΣΙΣ ως πρωτοβουλία ως οργάνωσις και ως πνεύμα θα έχη την πηγήν της εις την Οργάνωσιν. Θα είναι όμως όργανον επαφής της Οργανώσεως κατά πρώτον λόγον και του λαού των μετόπισθεν κατά δεύτερον με τους πολεμιστάς του μετώπου...".

περιεχ. Σε κάθε φύλλο δημοσιεύονται, πρωτοσέλιδα εμψυχωτικά άρθρα για τους στρατιώτες του Μετώπου· εκτενείς ανταποκρίσεις από τις ελληνικές νίκες στην Αλβανία και από τη δραστηριότητα της Ε.Ο.Ν. για βοήθεια στους στρατιώτες. Ακόμα δημοσιεύονται χρονογραφήματα, έμμετροι στίχοι, ανέκδοτα, κωμωδίες και σκετς. Όλα διακωμωδούν τον Μουσσολίνι και παροτρύνουν τους στρατιώτες για νέες νίκες. Στη μόνιμη στήλη "Τι μας γράφουν από το Μέτωπο" δημοσιεύονται δεκάδες επιστολές στρατιωτών με περιγραφές του πολέμου.

εικον. Πολλές φωτογραφίες από το Μέτωπο και δεκάδες σκίτσα (αρκετά από αυτά είναι χρωματιστά).

συνεργ. Κ. Χ. Αγγελίδης, Άλκης Αγγελόγλου, Χρ. Εμμ. Αγγελομάτης, Μιχ. Αμοιραδάκης, Ι. Αντωνιάδης, Δημήτρης Γιαννουκάκης, Δημ. Ν. Δανδουράς, Βαγγ. Δειλινός, Θάνος Δογάνης, Δ. Καλλονάς, Μάνος Ν. Καραγιαννίδης,

Σελ. 226
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/10/gif/227.gif&w=600&h=915 5α. Πανοπούλου - Τσικνάκης, Τύπος (1936-1941)

Από τη σελίδα τίτλου του αρ. 55

Σελ. 227
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/10/gif/228.gif&w=600&h=9155α. Πανοπούλου - Τσικνάκης, Τύπος (1936-1941)

Σίτσα Καραϊσκάκη, Μανώλης Κουρήτης, Μ. Χ. Κωνσταντόπουλος, Α. Κ. Λαμπρόπουλος, Δ. Μαρκόπουλος, Χριστίνα Μέγα, Ηλίας Ι. Μπακόπουλος, Κ. Μπέζος, Μελής Νικολαΐδης, Δ. Λ. Οικονόμου, Γιάννης Οικονομίδης, Σπύρος Παναγιωτόπουλος, Θ. Γ. Παπαμανώλης, Μιχ. Πασχαλιάς, Σώτος Πέτρας, Ι. Πετρίδης, Χρ. Πύρπασος, Σταμάτης Σταματίου, Γεώργ. Στρατήγης, Ν. Τσεκούρας, Κ. Φαλτάιτς, Ι. Φερμανόγλου, Δημήτρης Ψαθάς. (Όλοι οι παραπάνω είναι οι μόνιμοι συνεργάτες της εφημερίδας. Στον κατάλογο δεν συμπεριλαμβάνονται οι δεκάδες επιστολογράφοι στρατιώτες τα ονόματα των οποίων δεν είναι δυνατόν να παρατεθούν εδώ).

βιβλγρ. —

βιβλθ. ΓΖ (φύλλα 1-23), ΕΛΙΑ (φύλλα 1-15, 17, 19, 21-23), ΜΒΒ (Λείπει το φύλλο 18).

Σελ. 228
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/10/gif/229.gif&w=600&h=9155α. Πανοπούλου - Τσικνάκης, Τύπος (1936-1941)

*56. Ορμή

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1940-1941

υπότιτ. Εβδομαδιαίον δελτίον κινήσεως και δράσεως της Ε.Ο.Ν. Θεσσαλονίκης εκδιδόμενον υπό της Υπ/σεως Ε.Ο.Ν. Πανεπ/μίου συνεργασία της Θ. XXII Π.Δ.

τ. έκδ. Θεσσαλονίκη. Γραφεία Τσιρογιάννη 5. Τηλέφωνο 45-93. Το περιοδικό-δελτίο ήταν πολυγραφημένο.

υπεύθ. Εκδότης: Υποδιοίκησις Ε.Ο.Ν. Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και Θ. XXII Π.Δ. Διευθύνεται υπό πενταμελούς συντακτικής επιτροπής. Διευθυντής συντάξεως - υπεύθυνος: Ν. Π. Στάγκος.

διάρκ. Το περιοδικό κυκλοφόρησε κατά το 1940 και 1941.

Έτος Α'. αρ. 1-;. [15 Νοεμβρίου] 1940-; 1941.

συνδρ. Δεν αναφέρεται. Τιμή φύλλου δρχ. 2.

σχήμα 33,5x22 εκ. Έκταση κάθε τεύχους 8 σ., μονόστηλες, με αρίθμηση μη συνεχή.

περιοδ. Εβδομαδιαίο. Δεν είναι γνωστό μέχρι πότε συνεχίστηκε η έκδοση.

χαρακτ. Στόχος του περιοδικού ήταν η προπαγάνδιση των ιδεών του καθεστώτος της 4ης Αυγούστου στο χώρο του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Το μοναδικό τεύχος που εντοπίστηκε (τχ. 7, Τρίτη 7 Ιανουαρίου 1941) είναι αφιερωμένο στον Ιωάννη Μεταξά με την ευκαιρία της ονομαστικής του γιορτής. Στο άρθρο του δόκιμου αξιωματικού Π. Μαρινάκη, "Ο Ιωάννης Μεταξάς- Ψυχικός οδηγός των νέων" (σ. 3) τονίζεται, χαρακτηριστικά, μεταξύ άλλων: "...Πού ήταν πριν από την 4η Αυγούστου η Εθνική Ζωή των Νέων της Ελλάδος; Σε ποια κατάσταση βρισκόταν; Με μια λέξη σε τραγική. Ο Νέος ριγμένος στο Δημοκρατικό χάος, απογοητευμένος από τους ανθρώπους και την κοινωνία των που δεν την περίμενε τόσο ασύδοτη

Σελ. 229
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/10/gif/230.gif&w=600&h=9155α. Πανοπούλου - Τσικνάκης, Τύπος (1936-1941)

και άδικη, αφημένος ακαθοδήγητος στις στιγμές της σιωπηλής κι' ανήσυχης εσωτερικής έρευνας, στις κρίσιμες στιγμές του μηδενισμού και της άρνησης κάθε παλαιού και παραδομένου, δεν εύρισκε από πουθενά κι' από κανέναν κάτι που να θερμάνη και να θρέψη την Εθνική του Ψυχή. Δεν ήξερε ποιος δρόμος τον έφερε και τον πήγαινε μέσα στη Ζωή. Αγωνιούσε να τον βρη για να νοιώση έτσι και τον προορισμό του πάνω στη γη. Μα κανείς δεν τον βοηθούσε. Χάος και κενό επικρατούσε μέσα του. Τη ζωή του την έβλεπε άχαρη και άσκοπη. Εργάζονταν και σκέφτονταν για τον εαυτό του. Όμως αυτό δεν τον ενθουσίαζε ούτε και τον γέμιζε με βαθύτερη ικανοποίηση. Προορισμός στη ζωή του ήταν μόνον ο εαυτός του. Μα αυτός ήταν εφήμερος και ποθούσε να ξοδέψη τις δυνάμεις του για κάτι πέρα απ' αυτόν, που δε θάσβυνε μαζί του. Γιατί όμως; Πολλοί έμεναν μ' αυτήν την αγωνία, άλλοι κουράζονταν και ζούσαν αδιαφορώντας για όλα. Οι περισσότεροι άρπαζαν τις κομμουνιστικές ιδέες νομίζοντας πως θα τους δώσουν αυτές κάποια λύτρωση. Μάταια. Το χάος ανοίγονταν, τρομερώτερον μέσα τους. Έχαναν τον αληθινόν εαυτό τους. Το δράμα αυτό της Ελληνικής νειότης έφτασε ως τον Αρχηγό μας. Το έζησε ολόκληρο και τον συνετάραξε, σαν να ήταν δικό του. Και πόνεσε γι' αυτήν τη νειότη. Γιατί η ψυχή του είναι απέραντη κι' ευαίσθητη και δυνατή...".

περιεχ. Εγκωμιαστικά άρθρα για το καθεστώς της 4ης Αυγούστου και τον Ιωάννη Μεταξά. Παρουσίαση της δραστηριότητας της Ε.Ο.Ν. του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Στην τελευταία σελίδα σατυρικά κείμενα για τους Ιταλούς και την ήττα τους στον πόλεμο της Αλβανίας. Στη σ. 4 φωτογραφία επιστολής του Ιωάννη Μεταξά.

εικον. Στο εξώφυλλο του μοναδικού τεύχους που εντοπίστηκε, σκίτσο του Ιωάννη Μεταξά, με την εξής αφιέρωση: "Τ' αφιερώνω στην Ε.Ο.Ν. του Πανεπιστημίου που τόσο

Σελ. 230
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/10/gif/231.gif&w=600&h=915 5α. Πανοπούλου - Τσικνάκης, Τύπος (1936-1941)

Εξώφυλλο του αριθ. 56

Σελ. 231
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/10/gif/232.gif&w=600&h=9155α. Πανοπούλου - Τσικνάκης, Τύπος (1936-1941)

στοργικά φροντίζει για τους πληγωμένους αδελφούς. Μ' αγάπη τραυματίας Πανταζης". Κάτω από το σκίτσο αναφέρονται: "ΠΑΤΕΡΑ/ Στην ονομαστική Σου γιορτή δέξου τις ευχές των παιδιών σου για την τελική ΝΙΚΗ. Ε.Ο.Ν. Πανεπ/μίου Θεσσαλονίκης".

συνεργ. Ν. Γεωργιάδης, Βάσος Κριμπάς, Π. Μαρινάκης, Ν. Στάγκος.

βιβλγρ. —

βιβλθ. ΕΛΙΑ (Τχ. 7).

Σελ. 232
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/10/gif/233.gif&w=600&h=915 5α. Πανοπούλου - Τσικνάκης, Τύπος (1936-1941)

1941

Σελ. 233
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/10/gif/234.gif&w=600&h=915 5α. Πανοπούλου - Τσικνάκης, Τύπος (1936-1941)

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 234
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/10/gif/235.gif&w=600&h=9155α. Πανοπούλου - Τσικνάκης, Τύπος (1936-1941)

57. Νάρκη

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 1941

υπότιτ. —

τ. έκδ. Αλεξάνδρεια. Ήταν πολυγραφημένο.

υπεύθ. —

διάρκ. Το περιοδικό κυκλοφορούσε κατά το 1941.

[Έτος Α'. αρ. 1-;. ;-; 1941].

συνδρ. —

σχήμα —

περιοδ. Δεν είναι γνωστή· επίσης δεν γνωρίζουμε μέχρι πότε συνεχίστηκε η έκδοση.

χαρακτ. Στόχος του περιοδικού ήταν η διάδοση των προσκοπικών ιδεών.

περιεχ. Κείμενα και άρθρα με περιεχόμενο προσκοπικό.

εικον. —

συνεργ. —

βιβλγρ. Ευγένιος Μιχαηλίδης, Μητρώον του Δημοσιογραφικού Περιοδικού Τύπου της Αιγύπτου, σ. 146.

βιβλθ. Λανθάνει.

Σελ. 235
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/10/gif/236.gif&w=600&h=915 5α. Πανοπούλου - Τσικνάκης, Τύπος (1936-1941)

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 236
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Ελληνικός Νεανικός Τύπος (1936-1941). Καταγραφή
Αποτελέσματα αναζήτησης
    Ψηφιοποιημένα βιβλία
    Σελίδα: 217
    5α. Πανοπούλου - Τσικνάκης, Τύπος (1936-1941)

    1940