Συγγραφέας:Βαρών, Οντέτ
 
Τίτλος:Ελληνικός νεανικός τύπος (1941-1945)
 
Υπότιτλος:Καταγραφή
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:10
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:1987
 
Σελίδες:828
 
Αριθμός τόμων:2 τόμοι
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Βιβλιογραφία
 
Νεανικά έντυπα
 
Τοπική κάλυψη:Ελλάδα
 
Χρονική κάλυψη:1941-1945
 
Περίληψη:Στους δύο τόμους του βιβλίου αυτού καταγράφονται τα νεανικά έντυπα, εφημερίδες και περιοδικά, που κυκλοφόρησαν από το 1941 ως το 1945. Η άνθηση που γνωρίζει το φαινόμενο του Τύπου στα χρόνια της κατοχής, είναι χωρίς ανάλογο προηγούμενο. Εξαντλώντας τα όρια της νομιμότητας και περνώντας παράλληλα στους μηχανισμούς της παρανομίας, παρέες, ομάδες και, κυρίως, αντιστασιακές οργανώσεις νέων εκδίδουν ένα πλήθος έντυπων. Η καταγραφή που παρουσιάζεται σε αυτό το βιβλίο είναι βέβαιο ότι μόνον ενδεικτική μπορεί να θεωρείται μιας πολύ πλουσιότερης εκδοτικής πραγματικότητας. Από την άλλη, όσο εκρηκτικό υπήρξε το εκδοτικό φαινόμενο τα χρόνια εκείνα, τόσες διώξεις αντιμετώπισαν τα έντυπα ίχνη του στα κατοπινά χρόνια, που δυσχέραναν τη διάσωση και διατήρησή τους. Αυτό εξηγεί και τις πολλές δυσκολίες που συνάντησε η έρευνα, καθώς και τα ερωτήματα που έμειναν αναπάντητα.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 30.2 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 410-429 από: 931
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/20/gif/410.gif&w=600&h=91510. Βαρών, Τύπος (1941-1945)

ανταποκριτής). Αετόπουλα [ποίημα], Για να γελάτε, Η ενέδρα, Οργανώσεις, του λαού μας. Απλό μάθημα, Σχολειό! Σχολειό! Η αλληλεγγύη ανάμεσα στ' αετόπουλα, T' αετόπουλα στα τηλέφωνα, Πώς θα κάνετε τη λέσχη σας. Παιδικά δικαστήρια, Για να μαθαίνετε. Τ' αετόπουλα στον αγώνα (αναφορά απ' όλες τις περιφέρειες της Θεσσαλίας), Τ' αετόπουλα αφοπλίζουν Εδεσίτες, T' αετόπουλα κάνουν σαμποτάζ!, T' αετόπουλα βοηθούν τους άρρωστους αγωνιστές, Σβήνουν τα φασιστικά συνθήματα, Παράδειγμα τιμιότητας αετόπουλων, T' αετόπουλα καλούν όλα τα παιδιά να οργανωθούν, Διαδήλωση αετόπουλων".

Βιβλιογραφία: Ανταίος ΑΙΙ σ. 512· Κ. Δημητρίου, "Μια εκπαιδευτική προσπάθεια", π. Νέα Ζωή, τχ 8 (Ιούλιος 1945), σ. 266-268· Λιακόπουλος σ. 108· εφ. Οδηγητής, τχ 221, 10 Δεκεμβρίου '78· Φλάισερ σ. 34· Φατσέα σ. 137.

Αρχείο ΕΠΟΝ

Σελ. 410
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/20/gif/411.gif&w=600&h=91510. Βαρών, Τύπος (1941-1945)

175. Τ Αετόπουλα

ΠΑΤΡΑ 1944

Υπότιτλος: [Όργανο του Μωρηά της ΕΠΟΝ για παιδιά]

Βδομαδιάτικο όργανο των αετόπουλων Πάτρας [νόμιμη περίοδος]

Πάτρα

Το πρώτο τχ κυκλοφόρησε τον Ιούλιο του 1944 με τις ενδείξεις: "Τμήμα Μόρφωσης Διαφωτισμού. Τ' αετόπουλα του Μωρηά. Αριθ. 1 Έτος Α' Ιούλης 1944 Συμ. Περ. Πελοποννήσου" [τα στοιχεία είναι από Έκθεση της ΕΠΟΝ που βρίσκεται στην EMAEE]. Πρέπει όμως να είχε προϋπάρξει κάποια άλλη έκδοση, γιατί στην Έκθεση του Συμβουλίου Περιοχής Πελοποννήσου για το διάστημα Φεβρουαρίου 1943 - Φεβρουαρίου 1944 αναφέρεται.: "Δείγματα της κάποιας ανάπτυξης του παιδικού κινήματος είναι οι εκδόσεις εφημερίδας των αετόπουλων της Πάτρας" [Ανταίος Β]. Μετά την απελευθέρωση άρχισε η νόμιμη περίοδος έκδοσης, από την οποία είναι γνωστό μόνο το πρώτο τχ [Παπαστεριόπουλος]: "Αριθ. φύλ. 1. Διευθυντής Ι. Δαμίγος, Γραφεία Κορίνθου 30β".

Δεν μπόρεσα να εξακριβώσω αν συνεχίστηκε η έκδοση.

Τιμή: 15 δρχ. [νόμιμη περίοδος]

Βιβλιογραφία: Ανταίος Β σ. 355 [από Έκθεση Συμ. Περ. Πελ/νήσου]· Ελληνικά περιοδικά για παιδιά και εφήβους αριθ. 105· Ιστορία της Αντίστασης σ. 1472, 1476· Παπαστεριόπουλος, Ο παράνομος τύπος, σ. 31 [φωτογραφία νόμιμου τχ 1]· Σακελλαρίου σ. 51· Φατσέα σ. 139· Φλάισερ σ. 34.

Λανθάνει

Σελ. 411
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/20/gif/412.gif&w=600&h=91510. Βαρών, Τύπος (1941-1945)

176. Τ' Αετόπουλα

[ΡΕΝΤΙΝΑ] 19 44

Υπότιτλος: [Όργανο της Ομάδας Β' της ΕΠΟΝ της επαρχίας Ρεντίνας]

Ρεντίνα [Νομός Καρδίτσης]

Βιβλιογραφία: "Απ' τη δράση της επαρχίας μας", εφ. Λεύτερα Νειάτα, της ΕΠΟΝ Ρεντίνας, τχ 1 (23 Φλεβάρη 1944), σ. 4.

Λανθάνει

Σελ. 412
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/20/gif/413.gif&w=600&h=91510. Βαρών, Τύπος (1941-1945)

*177. Τ' Αητόπουλο

[ΘΕΣΣΑΛΙΑ] 1944

Υπότιτλος : Όργανο του Διαμερίσματος των Αετόπουλων

Μόττο : Παλεύουμε και Τραγουδάμε

[Θεσσαλία]

Το πρώτο τχ πρέπει να κυκλοφόρησε στις αρχές του 1944. Επισημάνθηκε μόνο το δεύτερο τχ:

Χρονιά πρώτη Αριθμός Φύλλου 2    10 του Φλεβάρη 1944

Αριθμός αντιτύπων: άγνωστος

Τιμή: 2.000 δρχ.

Σχήμα: 29x20,5 εκ. μονόφυλλο πολυγραφημένο και από τις δύο όψεις δίστηλο

Στο τχ 2 σ. 1 υπάρχει μία "Διακήρυξη" όπου αναφέρεται: "Έλληνες Πατριώτες η οργάνωση που έχει ιδρυθή σ' ολόκληρη την Ελλάδα γενικά και ιδιαίτερα εδώ στα χωριά μας, τ' Αετόπουλα είναι η πιο κατάλληλη οργάνωση για τα παιδιά και η πιο προσαρμοσμένη στη παιδική τους ζωή, οι σκοποί της είναι ξεκάθαροι πολύτιμοι. Αυτού μέσα θα βρουν τα παιδιά το κατάλληλο τόπο για να διαπαιδαγωγηθούν και να μορφωθούν".

Περιεχόμενα:

"Θέλουμε να δουλεύει το σχολειό μας, Διακήρυξη, Πρέπει να είμαστε πειθαρχικοί (υπογρ. Τοτός), Εμπρός και μείς (ποίημα με υπογρ. Μάρω), Κουβεντούλες, 1942-1943. [Μέσα σε πλαίσιο:] 23 του Φλεβάρη μέρα ίδρυσης της Ε.Π.Ο.Ν. Ας δουλέψουμε για το γιορτασμό της. Το Σύνθημά μας: Δράση Χαρά Τραγούδι".

Εικονογράφηση: μικρό σχέδιο που εικονίζει επονίτες με σημαία.

Αρχείο ΕΠΟΝ

Σελ. 413
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/20/gif/414.gif&w=600&h=91510. Βαρών, Τύπος (1941-1945)

178. Ακρίτας

ΒΟΛΟΣ 1944

Υπότιτλος: [Όργανο Επονίτικου σχηματισμού σε διαμέρισμα Βόλου]

Βόλος

Κυκλοφόρησε άγνωστος αριθμός τχ μέχρι τον Φεβρουάριο 1944.

Βιβλιογραφία: [ανυπόγραφο], "Ο Επονίτικος Τύπος", εφ. Νέος Αγωνιστής, του Συμβουλίου Νομού Μαγνησίας της ΕΠΟΝ, τχ 3 (23 Φεβρουαρίου 1944), σ. 2.

Λανθάνει

Σελ. 414
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/20/gif/415.gif&w=600&h=91510. Βαρών, Τύπος (1941-1945)

*179. H Αναγένηση

ΣΗΤΕΙΑ 1944

Υπότιτλος: Όργανο Επαρχιακού Συμβουλίου Ε.Π.Ο.Ν. Σητείας

Mόττο: (αριστερά του τίτλου) Ελλάδα μας Ελλάδα μας / ως πότε σκλάβα θάσαι ; / Το μαύρο ύπνο της σκλαβιάς / ως πότε θα κοιμάσαι ;

(δεξιά του τίτλου] Όποιος δεν είναι μερακλής / και στ' άρματα τεχνίτης / δεν πρέπει του να κατοική / εις το νησί της Κρήτης

Σητεία [Νομός Λασηθίου]

Επισημάνθηκε μόνο το πρώτο τχ:

Αριθμός φύλλου 1    Ιούν. 1944

Σχήμα: 25x19,5 εκ. χειρόγραφο 4 σ. χ. αρίθ.

Από το τχ 1 σ. 1, από το κύριο άρθρο με τίτλο "Η Έκδοσή μας": «Για να μη παρουσιασθούνε δε εις το μέλλον κενά, και για τη πιο καλή διοργάνωση του επαρχιακού μας, από σήμερο θα εκδίδεται και από το επαρχιακό μας όπως και από τα άλλα επαρχιακά εφημερίδα με τον τίτλον "Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ" η οποία με τη συνεργασία και τη συνδρομή των συναγωνιστών, θα καλύψει πολλές ανάγκες και πολλά κενά και θα συνδράμη πολύ στη καλή διοργάνωση. [...] Η γλώσσα εις την οποίαν θα γράψουν [τα μέλη της ΕΠΟΝ που παρακαλούνται να γράφουν άρθρα] θα είναι ομαλή δημοτική-».

Περιεχόμενα:

"Η έκδοσή μας, Εμπρός να μιμηθούμε τ' αδέρφια μας, Τι πρέπει να γνωρίζωμε, Πώς έγιναν οι συλλήψεις στην Επαρχία Σητείας, Έκτακτες πληροφορίες".

Εικονογράφηση: σχέδιο που εικονίζει αμμουδιά με τρεις φοίνικες.

Αρχείο ΕΠΟΝ

Σελ. 415
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/20/gif/416.gif&w=600&h=91510. Βαρών, Τύπος (1941-1945)

*180. Αντάρτικη Φλόγα

[ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΛΛΑΔΑ] 1944

Υπότιτλος: Όργανο των Επονιτών Ανταρτών τον Ε.Λ.Α.Σ.

Κάπου [Ελεύθερη Ελλάδα]

Το πρώτο τχ πρέπει να κυκλοφόρησε στις αρχές του 1944. Επισημάνθηκε το 2ο:

Χρόνος A' αρ. φύλ. 2    15 Απρίλη 1944

Δεν μπόρεσα να εξακριβώσω αν συνεχίστηκε η έκδοση.

Αριθμός αντιτύπων: άγνωστος

Τιμή: τχ 2  5.000 δρχ.

Σχήμα: 26,5x19,5 εκ. 4 σ. με αρίθ. τετράστηλο

Περιεχόμενα: «Ενότητα πάλης για τη λευτεριά, "Αδέρφια μας στις σκλάβες πόλεις", Άξιος του γιου του, Τέσσερα πένθη - τέσσερις δόξες, Μιλάει η Ελληνίδα μητέρα, Οι Μακεδόνες Επονίτες στη φωτιά της μάχης (υπογρ. Λεωνίδας), Απ' την αντάρτικη.... Χτυπάτε λεβέντες μου το φασισμό (υπογρ. Πέτρος Ανταίος), Η ποίησή μας: Αντάρτες Επονίτες, Εκπολιτιστικός Οργασμός, Τότε θα γυρίσω [ποίημα] (υπογρ. Νικηφόρος), Στην Ανατολή μας [ποίημα] (υπογρ. Ανατολή), Αντάρτικες Επονίτ.[ικες] Εφημερίδες [ακολουθεί κατάλογος τίτλων], Ο Πρόεδρος στο πλευρό μας, Επονίτες αξιωματικοί του Ε.Λ.Α.Σ., Πρωτοπόροι μαχητές του Ε.ΛΑ.Σ., Το Κεντρικό μας Συμβούλιο για τους Επονίτες Αντάρτες, "Εκδικητές μαζύ και χτίστες", Επονίτες Αντάρτες (υπογρ. Ροβεσπιέρος), Αισιοδοξία, Ζύτω η Πανελλαδική Σύσκεψη των Επονιτών Ανταρτών του ΕΛΑ.Σ. Ένας χρόνος αγώνων και θυσιών, Καινούργια καθήκοντα, Τ' αγγόνια του "Γέρου του Μωριά", Τα νιάτα νίκησαν».

ΠΕΑΕΑ

Σελ. 416
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/20/gif/417.gif&w=600&h=91510. Βαρών, Τύπος (1941-1945)

*181. Αντιφασίστας

ΠΙΝΔΟΣ 1944

Υπότιτλος: Όργανο του Δυτικομακεδονικού Γραφείου τον Μ.Σ. της Ε.Π.Ο.Ν.

Μόττο: (τχ 1) Τιμή και δόξα στους πρωτοπόρους του αγώνα. Θάνατος στο φασισμό - Λευτεριά στο Λαό!

(τχ 5) Παλεύουμε, γελούμε, γκρεμίζουμε, χτίζουμε!

Πίνδος (τχ 5)

Το πρώτο τχ κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο του 1944. Τον Φεβρουάριο κυκλοφορεί μια Έκτακτη Έκδοση (βλ. Ανταίος Β σ. 304-305 φωτογραφία της 1ης σ.) και τον Απρίλιο κυκλοφορεί το τχ 5 (βλ. Ανταίος ΑΙΙ σ. 517 φωτογραφία τίτλου).

Χρονιά A' αρ. 1    15 Γενάρη 1944

Έκτακτη έκδοση    23 Φλεβάρη 1944

Χρονιά A' αρ. 5    10 Απρίλη 1944

Αριθμός αντιτύπων: άγνωστος

Τιμή: τχ 1  1.000 δρχ., έκτακτη έκδοση  2.000 δρχ., τχ 5  2.000 δρχ.

Σχήμα: 29x19 εκ. 4 σ. με αρίθ.

Από το τχ 1 σ. 1. από το άρθρο με τίτλο "Ο Αντιφασίστας": «Η εφημερίδα μας βγαίνει μέσα σε στιγμές που ο αγώνας μας μπαίνει στη πιο αποφασιστική του καμπή. Σε στιγμές που οι δυνάμεις της αντίδρασης από την μια μεριά, οι δυνάμεις της προόδου από την άλλη, συγκεντρώνονται για την τελική μάχη. [...] Σε τέτοιες λοιπόν στιγμές ο "Αντιφασίστας" φιλοδοξεί να γίνει ο καθοδηγητής, ο οργανωτής, ο εμψυχωτής της πάλης της Νέας Γενηάς στη Δυτ, Μακεδονία. Φιλοδοξεί να γίνει το καμάρι της Δυτικομακεδονικής Νεολαίας.

Θα φροντίσει στις σελίδες του να καθρεφτίζεται η ζωή μας, η δράση μας. Κάθε έκδοση θάναι και καλλίτερη από την προηγούμενη. [...] Μόνο με το ομαδικό διάβασμά του από όλη την Νέα Γενηά και με τις ταχτικές ανταποκρίσεις και από τον

Σελ. 417
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/20/gif/418.gif&w=600&h=91510. Βαρών, Τύπος (1941-1945)

τελευταίο Επονίτη, [...] θα μπορέσει να προοδεύσει η εφημερίδα μας».

Περιεχόμενα:

(τχ 1) «[Ευχές του Δυτικομακεδονικού Γραφείου του Μ.Σ. της ΕΠΟΝ για τον καινούργιο χρόνο]. Οι μάρτυρές μας, Μίσος κι' εκδίκηση στους προδότες και δολοφόνους, Για το ψωμί και τη λευτεριά, Το βήμα μας, Ο "Αντιφασίστας", Ταμεία Τύπου, Η ζωή των Οργανώσεών μας. Ανακοίνωση, Να προσέξουμε περισσότερο τα οικονομικά μας, Επονίτικο Τραγούδι [ποίημα], Τα νειάτα στο πλευρό του λαού μας, Προς τις οργανώσεις Ε.Π.Ο.Ν. Δυτικής Μακεδονίας, Ο Δωδεκάλογος της νεολαίας της Ελλάδας, Απ' την Υποδειγματική της Ε.Π.Ο.Ν. του 27ου Συντάγματος (Απ' το "Σμόλικα", όργανο της ΙΧ Μεραρχίας), Από τους αγώνες της παγκόσμιας νεολαίας, Απεργίες - κινητοποιήσεις - διαμαρτυρίες. Η Δυτικομακεδονική νεολαία στο δρόμο της πάλης, Καμαρώστε τ' Αετόπουλά μας, Για τα μέλη της Ε.Π.Ο.Ν., Οι κομιτατζήδες βρήκαν το δάσκαλό τους, Τα εγκλήματα των Χιτλερικών [για τη σφαγή στα Καλάβρυτα]».

Η έκτακτη έκδοση που κυκλοφορεί για να γιορτάσει την 1η επέτειο της ίδρυσης της ΕΠΟΝ έχει ολοσέλιδη ξυλογραφία στη σ. 1 που εικονίζει νεαρό επονίτη να βαδίζει κρατώντας τη σημαία της ΕΠΟΝ και πίσω του ακολουθεί μεγάλη παρέλαση νέων με πανώ που γράφουν: "Λευτεριά - Δημοκρατία, Ψωμί". Στο κάτω μέρος της σ., μέσα σε πλαίσιο: "Η νεολαία μας βαδίζει ενωμένη στο δρόμο της απολύτρωσης και μάχεται υπέροχα για την πραγματοποίηση της ποθητής Λαoκρατίας".

Βιβλιογραφία: Ανταίος ΑΙΙ σ. 517· Ανταίος Β σ. 304-305· Κουζινόπουλος σ. 105· Φατσέα σ. 137· Φλάισερ σ. 34.

ΓΓΤΠ τχ 1 (φωτοτυπία)

ΠEAEA τχ 1

Σελ. 418
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/20/gif/419.gif&w=600&h=91510. Βαρών, Τύπος (1941-1945)

* 182. Αντιφασίστας

ΛΕΣΒΟΣ 1944-1946

Υπότιτλος: Όργανο του Συμβουλίου της Ενιαίας Πανελλαδικής Οργάνωσης Νέων -Ε.Π.Ο.Ν.- Λέσβου

Λέσβος. "Τυπωνόταν στο τυπογραφείο του EAM." (Αποστόλου σ. 211)

Κυκλοφόρησαν 25 τχ από τον Ιούνιο του 1944 μέχρι τον Φεβρουάριο του 1946. Έγινε αυτοψία μόνο στο τχ 2, ενώ τα στοιχεία των υπολοίπων τχ μού έκανε γνωστά η κ. Αθ. Πάλλη (ΔΚΒ Μυτιλήνης, επιστολή της 29.6.87).

αρ. φύλ. 2    25 Ιουνίου 1944 Έκτακτη έκδοση

" " 6    22 Σεπτεμβρίου 1944

" " 7    5 Οκτωβρίου 1944

" " 8    12 Οκτωβρίου 1944

" " 11    24 Νοεμβρίου 1944

" " 12    29 Νοεμβρίου 1944

" " 13    6 Δεκεμβρίου 1944

" " 14    20 Δεκεμβρίου 1944

" " 15    28 Δεκεμβρίου 1944

" " 16    5 Ιανουαρίου 1945

" " 19    25 Νοεμβρίου 1945

" " 20    2 Δεκεμβρίου 1945

" " 21    12 Δεκεμβρίου 1945

" " 24    2 Φεβρουαρίου 1946

" " 25    23 Φεβρουαρίου 1946

Αριθμός αντιτύπων: άγνωστος

Τιμή: τχ 2  100 δρχ.

Σχήμα: τχ 2 μονόφυλλο πολυγραφημένο κι απ' τις δύο όψεις

Συνεργάτες: "κύριος υπεύθυνος ο Γιώργος Σίμος" (Αποστόλου)

Βιβλιογραφία: Ανταίος ΑΙΙ σ. 520· Απόστολος Ε. Αποστόλου, Μνήμες. Όταν ήμουν δάσκαλος - Η Εθνική Αντίσταση στη Λέσβο - Όταν ήμουν δήμαρχος, Αθήνα 1985, εκδ. Κ. Καπόπουλος, σ. 206-209 "Η ΕΠΟΝ της Λέσβου", σ. 211-215

Σελ. 419
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/20/gif/420.gif&w=600&h=91510. Βαρών, Τύπος (1941-1945)

"Η εκδοτική δραστηριότητα"· Γιώργος Βαλέτας, "Σελίδες από την Ιστορία της Εθνικής Λεσβιακής Αντίστασης", π. Αιολικά Γράμματα, 1975, χρόν. ε', τχ 29, σ. 387-402· Ιστορία της Αντίστασης σ. 1478· Φατσέα σ. 140· Φλάισερ σ. 34.

ΔΦΛ τχ 2

Σελ. 420
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/20/gif/421.gif&w=600&h=91510. Βαρών, Τύπος (1941-1945)

183. Τ' Αρματωμένα - Νειάτα

[ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ] 1944

Υπότιτλος: Όργανο της Υποδ.[ειγματικής] Ομάδας Ε.Π.Ο.Ν. IX Ταξιαρχίας

Μόττο : Στ' άρματα στ' άρματα / μπρος στον αγώνα

[Δυτική Μακεδονία]

Κυκλοφόρησαν 4 τχ μέχρι τον Οκτώβριο του 1944. Είναι γνωστό το τέταρτο:

Αριθμός φύλλου 4    Οχτώβρης 1944

Ίσως η έκδοση διακόπηκε με την απελευθέρωση.

Αριθμός αντιτύπων: άγνωστος

Κύριο άρθρο: "Στους νεκρούς μας αντάρτες Επονίτες".

Βιβλιογραφία: Ανταίος ΑΙΙ σ. 509· Φατσέα σ. 141· Φλάισερ σ. 34.

Λανθάνει

Σελ. 421
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/20/gif/422.gif&w=600&h=91510. Βαρών, Τύπος (1941-1945)

*184. Ασκλάβωτα Νιάτα

ΚΑΡΔΙΤΣΑ 1944

Υπότιτλος: Όργανο τον Συμβουλίου Πόλης Ε.Π.Ο.Ν. Καρδίτσας

Καρδίτσα

Το πρώτο τχ πρέπει να κυκλοφόρησε στις αρχές του 1944. Επισημάνθηκε μόνο το τρίτο τχ:

Φυλλο 3    5-7-44

Αριθμός αντιτύπων: άγνωστος

Σχήμα: 28x19 εκ. μονόφυλλο πολυγραφημένο και από τις δύο όψεις

Από το τχ 3 σ. 1, από το άρθρο με τίτλο "Κανένας στο καταφύγιο του Μαράβα": "Ένα κέντρο πολύ γνωστό μα και πολύ ύποπτο είναι το καταφύγιο του βρωμερού υποκείμενου Μαράβα. Οι ΕΠΟΝίτες που μάχονται βλέπουν με πίκρα το κατάντημα λίγων νέων που συχνάζουν στο άντρο αυτό. Προειδοποιούμε τους νέους αυτούς πως, αν θέλουν να λέγονται ΕΠΟΝίτες, αν αισθάνονται και ακούν τη φωνή των αδερφών μας, πρέπει να κόψουν αυτό το φοβερό ελάττωμα. [...] Η χαρά και η ψυχαγωγία είναι συνθήματα της ΕΠΟΝ, αλλά δε βρίσκονται στο σπήλαιο του Μαράβα. Η χαρά και η ψυχαγωγία βρίσκονται στις εκδρομές και στα αθλητικά σπορ. Εκεί δημιουργούνται νέοι γεροί στο σώμα και στο μυαλό. Τέτοιους θέλει η ΕΠΟΝ".

Περιεχόμενα τχ 3:

"Επονίτες! Όρθιοι στα Ταμπούρια, Κανένας στο καταφύγιο Μαράβα, Η ζωή και η δράση της Ε.Π.Ο.Ν. Καρδίτσας, Οικονομική Στήλη, Ένας ακόμα πάει... μα χιλιάδες έρχονται".

Εικονογράφηση : Στη μέση της πρώτης σελίδας υπάρχει σκίτσο που εικονίζει νέο αγρότη και δεξιά και αριστερά υπάρχουν συνθήματα: "Η Λευτεριά δε δωρίζεται, αποχτιέται, Φωτιά και τσεκούρι στους προσκυνημένους. Λευτεριά - Ειρήνη - πρόοδος

Σελ. 422
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/20/gif/423.gif&w=600&h=91510. Βαρών, Τύπος (1941-1945)

- χαρά - ευτυχία είναι τα ιδανικά της Ε.Π.Ο.Ν. που θα πραγματοποιηθούν με την Λαϊκή Δημοκρατία".

Αρχείο ΕΠΟΝ

ΕΙΚΟΝΑ

71. Από την πρώτη σελίδα του τχ 3 του αρ. *184

Σελ. 423
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/20/gif/424.gif&w=600&h=91510. Βαρών, Τύπος (1941-1945)

*185. Βοιωτικά Νειάτα

ΒΟΙΩΤΙΑ 1945

Υπότιτλος: Όργανο του Συμβουλίου της Ε.Π.Ο.Ν. Νομού Βοιωτίας (τχ 1)

Όργανο του Συμβουλίου Νομού Βοιωτίας της Ε.Π.Ο.Ν. (τχ 2)

Βοιωτία

Επισημάνθηκαν τα εξής τχ:

Αριθμός φύλλου 1    20 Μαΐου 1944

" " 2    8 Ιουνίου 1944

Αριθμός αντιτύπων: άγνωστος

Τιμή: τχ 1  15.000 δρχ., τχ 2  25.000 δρχ.

Σχήμα: 27,5x19 εκ. μονόφυλλο τυπωμένο από τις δύο όψεις τρίστηλο

Από το τχ 1 σ. 1, από το άρθρο με τίτλο "Ψυχοραγήματα": "Η απάντηση της γενιάς μας και του λαού του νομού μας στα τρομοκρατικά μέτρα του καταχτητή και στα αντεθνικά σχέδια των ντόπιων προδοτών είναι μία: Επίθεση για την εξόντωση και των δύο! Οι απελευθερωτικές προοδευτικές φάλαγγες της γενιάς μας στα βουνά και στις πόλεις, ας πυκνώσουν αλματώδικα και η γενική έφοδος άρχισε για το γρήγορο και οριστικό ξεπάστρεμα της ξένης και ντόπιας φασιστικής πανούκλας".

Περιεχόμενα:

(τχ 1) "Ψυχοραγήματα, Η ΕΠΟΝ, Τα Αετόπουλά μας, Οι Επονίτισές μας, Στην υπηρεσία της πατρίδας, Τα νειάτα της Θήβας στον αγώνα, ΠEEA και εκλογές, Απ' το νομό μας, Ηρωική Λειβαδιά, Η Γιουγκοσλαβική νεολαία".

(τχ 2) "Ανακοίνωση, Διακήρυξη [της 1ης πλατειάς ολομέλειας του Σ.Ν. Βοιωτίας της ΕΠΟΝ], Αποφάσεις της πρώτης πλατιάς ολομέλειας του Σ.Ν. Βοιωτίας της ΕΠΟΝ, Μιλούν τα νειάτα της Βοιωτίας".

Βιβλιογραφία: Ανταίος Β σ. 486 [αναδημοσίευση από το τχ 1]· Φλάισερ σ. 35.

Σελ. 424
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/20/gif/425.gif&w=600&h=91510. Βαρών, Τύπος (1941-1945)

Αρχείο ΕΠΟΝ τχ l, 2

EΛIA τχ 2

ΕΙΚΟΝΑ

72. Πρώτη σελίδα του τχ 2 του αρ. *185

Σελ. 425
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/20/gif/426.gif&w=600&h=91510. Βαρών, Τύπος (1941-1945)

*186. Βδομάδα της Αθήνας

ΕΥΞΕΙΝΟΥΠΟΛΗ 1944

Υπότιτλος: Έκτακτη εφημερίδα Αφιερωμένη στην πρώτη μέρα της γιορτής

Ευξεινούπολη [Νομός Μαγνησίας]

Κυκλοφόρησε ένα μόνο πανηγυρικό τχ μετά την απελευθέρωση της Αθήνας:

Τρίτη 17 Οκτώβρη 1944 Έκτακτη εφημερίδα

Αριθμός αντιτύπων: άγνωστος

Σχήμα: 35x22 εκ. μονόφυλλο χειρόγραφο από τη μια μόνο όψη δίστηλο

Πάνω από τον τίτλο σημειώνεται: «Η Ε.Π.Ο.Ν. της Ευξεινούπολης τρελλή από χαρά πανηγυρίζει τη "Βδομάδα της Αθήνας". Με σκοπό να βοηθήσει κι' αυτή την ηρωική μας πρωτεύουσα, για ν' αναλάβη και να ξαναγυρίσει γρήγορα στο πρώτο της μεγαλείο ανοίγοντας πάντα καινούργιους δρόμους στη πρόοδο».

Περιεχόμενα: "Για τη Λαχειοφόρο, Το βράδυ στη Λαχειοφόρο, Σκίτσα απ' το πανηγύρι".

Εικονογράφηση: Στη μέση της σελίδας σκίτσο που εικονίζει επονίτες δίπλα σε σύνθημα γραμμένο σε τοίχο: "Ζήτω η Λεύτερη Αθήνα" ΕΠΟΝ.

Πάνω από τον τίτλο, σχέδιο του Παρθενώνα.

Αρχείο ΕΠΟΝ

Σελ. 426
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/20/gif/427.gif&w=600&h=91510. Βαρών, Τύπος (1941-1945)

187. Γλυκοχάραμα

ΠΕΙΡΑΙΑΣ 1944

Βιβλιογραφία: Γιάννης Καραμήτσος, "Περιοδικά των νέων στον Πειραιά (Τα χρόνια της Κατοχής)", εφ. Φωνή του Πειραιώς, 17 Μαρτίου 1948:

«Το "Γλυκοχάραμα" λαμπρή μαθητική προσπάθεια, με διευθυντή τον κ. Γ. Νικολακάκο και αρχισυντάκτες τους κ. Β. Γαλανό και Χαλιάσα».

Λανθάνει

Σελ. 427
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/20/gif/428.gif&w=600&h=91510. Βαρών, Τύπος (1941-1945)

188. Δελτίο

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1944

Υπότιτλος: [Έκδοση του Λυκείου Ελληνίδων]

[Εκδίδεται με φροντίδα του ΕΟΠ Θεσσαλονίκης.]

Κυκλοφόρησε τον Σεπτέμβριο του 1944.

Βιβλιογραφία: Φωτιάδης σ. 441.

Λανθάνει

Σελ. 428
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/20/gif/429.gif&w=600&h=91510. Βαρών, Τύπος (1941-1945)

*189. Δόξα

ΞΗΡΟΒΟΥΝΙ 1944

Υπότιτλος: Όργανο της ΕΔ.Ε.Ε. Περιφερείας Συντάγματος Ξηροβουνίου

Επισημάνθηκε ένα τχ με τις ακόλουθες ενδείξεις:

Έτος A' αριθ. 3    21 Σεπτεμβρίου 1944

Πρόκειται για ένα δισέλιδο έντυπο της νεολαίας του ΕΔΕΣ.

ΕΣΗΕΑ

ΕΙΚΟΝΑ

73. Από την πρώτη σελίδα του τχ 3 του αρ. *189

Σελ. 429
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Ελληνικός νεανικός τύπος (1941-1945)
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 410
  10. Βαρών, Τύπος (1941-1945)

  ανταποκριτής). Αετόπουλα [ποίημα], Για να γελάτε, Η ενέδρα, Οργανώσεις, του λαού μας. Απλό μάθημα, Σχολειό! Σχολειό! Η αλληλεγγύη ανάμεσα στ' αετόπουλα, T' αετόπουλα στα τηλέφωνα, Πώς θα κάνετε τη λέσχη σας. Παιδικά δικαστήρια, Για να μαθαίνετε. Τ' αετόπουλα στον αγώνα (αναφορά απ' όλες τις περιφέρειες της Θεσσαλίας), Τ' αετόπουλα αφοπλίζουν Εδεσίτες, T' αετόπουλα κάνουν σαμποτάζ!, T' αετόπουλα βοηθούν τους άρρωστους αγωνιστές, Σβήνουν τα φασιστικά συνθήματα, Παράδειγμα τιμιότητας αετόπουλων, T' αετόπουλα καλούν όλα τα παιδιά να οργανωθούν, Διαδήλωση αετόπουλων".

  Βιβλιογραφία: Ανταίος ΑΙΙ σ. 512· Κ. Δημητρίου, "Μια εκπαιδευτική προσπάθεια", π. Νέα Ζωή, τχ 8 (Ιούλιος 1945), σ. 266-268· Λιακόπουλος σ. 108· εφ. Οδηγητής, τχ 221, 10 Δεκεμβρίου '78· Φλάισερ σ. 34· Φατσέα σ. 137.

  Αρχείο ΕΠΟΝ