Συγγραφέας:Αγγελοπούλου, Άννα
 
Μπρούσκου, Αίγλη
 
Τίτλος:Επεξεργασία παραμυθιακών τύπων και παραλλαγών AT 300-499, τ. Α΄+Β΄
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:34
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:1999
 
Σελίδες:975
 
Αριθμός τόμων:2 τόμοι
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Ελληνικά παραμύθια-Κατάλογος
 
Τοπική κάλυψη:Ελλάδα
 
Περίληψη:Το βιβλίο αυτό αποτελεί τον τρίτο τόμο του Καταλόγου των Ελληνικών Παραμυθιών του Γ. Α. Μέγα. Υπενθυμίζουμε ότι από το Αρχείο του Γεωργίου Α. Μέγα έχουν ήδη δημοσιευτεί δύο τόμοι. Ο πρώτος, που είναι και ο μόνος που πρόλαβε να δημοσιεύσει ο ίδιος ο συντάκτης του καταλόγου, περιέχει τους Μύθους Ζώων (AT 1-299) . Ο δεύτερος (δημοσίευμα του ΙΑΕΝ αρ. 23), που αποτελεί στην ουσία μία πρόταση επεξεργασίας του καταλόγου του Μέγα, περιλαμβάνει τους παραμυθιακούς τύπους AT 700-749 που αντιπροσωπεύουν το τελευταίο μέρος των Μαγικών Παραμυθιών. Ο παρών τρίτος τόμος περιέχει, πάντα σε αναφορά με τη διεθνή κατάταξη των Aarne-Thompson , τις ελληνικές παραλλαγές των παραμυθιακών τύπων AT 300-499, τύπων που καλύπτουν ένα μεγάλο μέρος από αυτά που ονομάζουμε Μαγικά Παραμύθια (AT 300-749).
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 24.63 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 17-36 από: 982
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/52/gif/17.gif&w=600&h=915 34. Αγγελοπούλου - Μπρούσκου, Παραμυθιακοί τύποι

Η μελέτη αυτή επιχορηγήθηκε από τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς για το πρόγραμμα «Ιστορικό Αρχείο της Ελληνικής Νεολαίας» και εκπονήθηκε στο διάστημα από τον Ιούλιο του 1995 έως τον Ιούλιο του 1996.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τις συνεργάτιδες μας, κυρίες Μαρία-Χριστίνα Αναστασιάδη, Ελένη Γκόνη, Δέσποινα Δαμιανού, Μαριάνθη Καπλάνογλου, Εμμανουέλα Κατρινάκη, Αθηνά Πεγκλίδου, Μαριάννα Ζουναλή, που συνέβαλαν με τον κόπο τους, τις γνώσεις τους και την αγάπη τους στο επίπονο αυτό έργο. Τις κυρίες Μάρθα Βασιλειάδη, Σοφία Ιωαννίδου και Ναταλία Παπαγιαννοπούλου για τη βοήθεια τους στην εκπόνηση καταλόγων παραλλαγών και μετάφραση ξένων πηγών που έγινε με εξαιρετική φιλολογική ευσυνειδησία.

Ευχαριστούμε και πάλι από καρδιάς τον καθηγητή κύριο Μιχάλη Μερακλή για την αδιάκοπη και έμπρακτη εμπιστοσύνη που μας δείχνει από τότε που μας εναπόθεσε την ελπίδα της έκδοσης του Καταλόγου και την κυρία Τέα Ζερβάνου, εγγονή του Γ. Α. Μέγα, για την ευγενική της άδεια να εργαστούμε πάνω στο αρχείο του.

Από την Ελληνική Λαογραφική Εταιρεία θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε και πάλι τον πρόεδρο της, καθηγητή κύριο Δημήτριο Λουκάτο, που πάντα κρατά ανοιχτό για μας το Αρχείο του Λαογραφικού Φροντιστηρίου.

Από το Κέντρο της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών ευχαριστούμε θερμά τη διευθύντρια του κυρία Αικατερίνη Καμηλάκη-Πολυμέρου, που μας επέτρεψε να δουλέψουμε στο αρχείο του κέντρου, θέτοντας στη διάθεση μας την καινούργια βάση στοιχείων για το παραμυθιακό υλικό και μας διευκόλυνε με το επιστημονικό της ενδιαφέρον.

Διαρκής παραμένει η οφειλή μας προς τα μέλη της Επιτροπής του Ιστορικού Αρχείου Ελληνικής Νεολαίας που υποστήριξαν την αρχική ιδέα και την υλοποίηση της ελληνο-γαλλικής έκδοσης του Καταλόγου. Ιδιαίτερα ευχαριστούμε τον κύριο Τριαντάφυλλο Σκλαβενίτη για το ενδιαφέρον, την υπομονή και τη φροντίδα που έδειξε σε όλα τα στάδια αυτής της εργασίας.

Τέλος, ευχαριστούμε την κυρία Αναστασία Μυλωνοπούλου, χωρίς την ευσυνείδητη και επίμονη προσπάθεια της οποίας η έκδοση αυτή δε θα είχε δει το φως.

Α. Α. - Α. Μ.

Σελ. 17
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/52/gif/18.gif&w=600&h=915 34. Αγγελοπούλου - Μπρούσκου, Παραμυθιακοί τύποι

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 18
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/52/gif/19.gif&w=600&h=915 34. Αγγελοπούλου - Μπρούσκου, Παραμυθιακοί τύποι

ΤΕΥΧΟΣ Α'

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΑΓΩΝ

AT 300-399

Σελ. 19
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/52/gif/20.gif&w=600&h=915 34. Αγγελοπούλου - Μπρούσκου, Παραμυθιακοί τύποι

Στις παραλλαγές που παρατίθενται in extenso ως παραδειγματικές διατηρήθηκαν οι τύποι διαλέκτων ή ιδιολέκτων. Σε όλα τα κείμενα ενοποιήθηκε η Ορθογραφία με βάση τις αρχές της Νεοελληνικής Γραμματικής του Μ. Τριανταφυλλίδη (ανατ. 1996), με μόνη εξαίρεση τους τίτλους των παραλλαγών.

Στους καταλόγους παραλλαγών, μετά τη βραχυγραφημένη αρχειονομική ή βιβλιογραφική παραπομπή, αναγράφεται, όταν υπάρχει, ο αριθμός με τον οποίο εμφανίζεται η παραλλαγή στην εν λόγω παραπομπή, και ακολουθούν οι αριθμοί σελίδων στις οποίες ανευρίσκεται, ο τόπος προέλευσης της και ο τίτλος της. Στην περίπτωση που μόνον ένας αριθμός ακολουθεί την παραπομπή, αυτός αναφέρεται κατά κανόνα σε αριθμό σελίδων Αν ωστόσο, σε κάποιες περιπτώσεις αναφέρεται σε αριθμό παραλλαγής, τότε δηλώνεται με τη συντομογραφία: αρ. Στις βιβλιογραφικές παραπομπές που αφορούν τα περιοδικά, πριν τον αριθμό παραλλαγής και τον αριθμό σελίδων, αναγράφεται, αμέσως μετά τον τίτλο τους, ο αριθμός τόμου ή τεύχους και ενδεχομένως και το έτος έκδοσης, μόνο στις περιπτώσεις που δε γίνεται σαφές στη Βιβλιογραφία πηγών και βραχυγραφίες, στο τέλος του τόμου, όπου και παραπέμπουμε τον αναγνώστη. Τέλος, όταν μια παραλλαγή απαντάται σε διάφορες πηγές, αυτές δηλώνονται σε παρένθεση πριν τον τόπο προέλευσης της παραλλαγής.

Σελ. 20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/52/gif/21.gif&w=600&h=91534. Αγγελοπούλου - Μπρούσκου, Παραμυθιακοί τύποι

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ AT 300

Σελ. 21
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/52/gif/22.gif&w=600&h=915 34. Αγγελοπούλου - Μπρούσκου, Παραμυθιακοί τύποι

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 22
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/52/gif/23.gif&w=600&h=91534. Αγγελοπούλου - Μπρούσκου, Παραμυθιακοί τύποι

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ AT 300

Ο Δρακοντοκτόνος ήρωας

AT: The Dragon-Slayer Delarue-Tenèze: La bête à sept têtes

Ο Αη-Γιώργης

Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένας βασιλιάς και μια βασίλισσα και είχανε δύο κορίτσια μοναχά. Αγόρια δεν είχανε. Και αυτή η πολιτεία είχε ένα πηγάδι και σ' αυτό το πηγάδι ήτανε ένα θερίο. Λοιπόν αφού δεν είχανε αλλού νερό παγαίνανε και παίρνανε από εκείνο το νερό! Είχε βγει διάταγμα! Ρίχνανε σκαρφίον και, όπως τους τύχαινε, έπρεπε να πάει ένας άνθρωπος να τον φάει το θερίο και έτσι θα παίρνανε νερό όλη την εβδομάδα. Έφαγε το θεριό πολλά κορίτσια. Μια Παρασκευή ρίξανε το σκαρφίον και έτυχε της βασιλοπούλας. Το πρωί λοιπόν έπρεπε να πάει στο πηγάδι να τη φάει το θερίο. Ο βασιλιάς έβγαλε διάταγμα "όποιος βρεθεί και σκοτώσει το θερίο και γλιτώσει την κόρη του θα την πάρει γυναίκα και το μισό του βασίλειο". Λοιπόν παρουσιάσθη ο Σατανάς και έγινε ένας νέος όμορφος και πήγε στο βασιλιά και του λέει! "θα σώσω τη θυγατέρα σου, αλλά θα μου τη δώσεις αυτήν γυναίκα μου και το μισό σου βασίλειο και θα γλιτώσει όλη η πολιτεία". Ο βασιλιάς του λέει: "θα στα δώσω".

Το Σάββατο το πρωί καβάλησε ο άγιος Γιώργης το άλογο του και ακόνισε το σπαθί του καλά. Παίρνει και η βασιλοπούλα το βαρέλι και πάει στο πηγάδι. Τον άγιο Γιωργή δεν τον εγνώρισε κανένας. Ο άγιος Γιωργής έδεσε το άλογο του σε μια μουριά και πήγε και εκείνος κοντά με τη βασιλοπούλα. "Φεύγα, καλό παλικάρι μου, γιατί θα μας φάει και τους δυο!" Κάτσανε στην κόχη του πηγαδιού και η βασιλοπούλα έκλαιγε. Έγειρε αυτός στην ποδιά της βασιλοπούλας να τον ψειρίσει. Σε μια στιγμή το θεριό ανέβαινε και βούιζε όλος ο κόσμος. Η βασιλοπούλα από το φόβο της δε μπόραγε να μιλήσει στον άη-Γιώργη, έπεσε μια σταγόνα στα μάτια του και ξύπνησε το παιδί με φόβο. "Αχ!", της λέει, "θα μας φάει και τους δύο τώρα". Μόλις ανέβη στην κόχη το θερίο, βουτάει ο άη-Γιώργης το σπαθί και του κόβει το κεφάλι. Έκαμε κι άλλο κεφάλι και του έκοψε και το άλλο. Έβγαλε τις γλώσσες του θεριού και τα κεφάλια τ άφησε. "Γιόμισε", της λέει, "το βαρέλι σου και πήγαινε και πες του πατέρα σου να βγάλει διάταγμα να πηγαίνει όλη η πολιτεία να παίρνει νερό και να μη φοβούνται".

Σελ. 23
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/52/gif/24.gif&w=600&h=91534. Αγγελοπούλου - Μπρούσκου, Παραμυθιακοί τύποι

Έμαθε ο Σατανάς και πάει και παίρνει τα κεφάλια και τα 'βαλε σ' ένα σακί και την Κυριακή ήρθε να πάρει τη βασιλοπούλα. "Το σκότωσα το θεριό", είπε στο βασιλιά, "και θα 'ρθω να πάρω τη γυναίκα". Παρουσιάστηκε ο άη-Γιώργης και λέει στο βασιλιά:

"Αφέντη βασιλιά, δεν είχε γλώσσες το θερίο;" "Είχε", λέει ο βασιλιάς. Τηράνε λοιπόν το θερίο και δεν είχε γλώσσες.

Παρουσίασε ο άη-Γιώργης τις γλώσσες. Κάλεσε ο βασιλιάς τους δεσποτάδες, τους παπάδες, έκαμε λιβάνια και άλλα δεσποτικά πράγματα, και μόλις παρουσιαστήκανε οι δεσποτάδες, ο Σατανάς λάκισε και ξοπίσω του οι δεσποτάδες και οι παπάδες και μέσα στη μέση ο Σατανάς. Και είπε ο άη-Γιώργης στο βασιλιά ότι είναι ο Σατανάς. Και του είπε ο βασιλιάς! "Τότε θα την πάρεις εσύ". "Εγώ είμαι άγιος και δεν παντρεύομαι και την κόρη σου να τη δώσεις σε βασίλειο". Εκείνοι ζήσανε καλά και εμείς καλύτερα.

ΑΦ 805, 29-31, Γύθειο Λακωνίας.

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ

Ι. Ο δράκος κρατάει το νερό της πηγής

α: Ένας δράκος, α1: φίδι' α2: θηρίο' α3: άλλο' α4: στον κάτω κόσμο' α5: στον επάνω κόσμο' α6: ορίζει την πηγή του νερού' α7: και το στερεί από τους ανθρώπους' α8: άλλο' α9'. κάθε χρόνο' α10'. άλλο' α11". ζητά' α12: να θυσιαστεί κάποιος' α13: πέφτει ο κλήρος' α14: στη βασιλοπούλα' α15: σε μια κόρη' α16: σε δώδεκα νέες και δώδεκα νέους' α17: σ' ένα παιδί' α18: άλλο.

ΙΙ. Η εξόντωση του δράκου από τον ήρωα

α: Ένας νέος' α1: το βασιλόπουλο' α2: ο μικρότερος γιος από τα τρία αδέλφια' α3: ο άγιος Γεώργιος' α4: άλλο' α5: προσφέρεται' α6: να σώσει το υποψήφιο θύμα.

β: Ο ήρωας' β1: εξοντώνει το δράκο' β2: αφού τον ψειρίζει το υποψήφιο θύμα' β3: αφού κοιμάται στην αγκαλιά της κόρης ενώ περιμένουν τη θυσία της' β4: και ξυπνάει μ' ένα δάκρυ της, γιατί, από την αγωνία της, η κόρη ξεχνάει να τον ειδοποιήσει ότι ο δράκος ήρθε' β5: κόβει την(τις) γλώσσα(ες) του δράκου' β6: άλλο.

Σελ. 24
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/52/gif/25.gif&w=600&h=91534. Αγγελοπούλου - Μπρούσκου, Παραμυθιακοί τύποι

γ! Ο βασιλιάς ανακοινώνει ότι θα ανταμείψει αυτόν που έσωσε την κόρη του' γ1: κάνει την εμφάνιση του' γ2: γύφτος· γ3: αράπης· γ4: άλλο' γ5: που υποστηρίζει ότι αυτός σκότωσε το δράκο'

δ: Ο ήρωας αναγνωρίζεται' 81: δείχνοντας την(τις) γλώσσα(ες) του δράκου· δ2: από σημάδι από το αίμα του δράκου που του έκανε η κόρη στο σώμα, στα ρούχα (αλλού)' δ3: με άλλο τρόπο.

ΙΙΙ. Η λύση

α: Ο ήρωας" α1: παντρεύεται την κόρη· α2: επιστρέφει στον επάνω κόσμο' α3: ο άγιος Γεώργιος' α4: οδηγεί την κόρη στο σπίτι της' α5: ζητά να του χτίσουν εκκλησία' α6: φεύγει' α7: άλλο.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΩΝ

ΗΠΕΙΡΟΣ

1. ΛΑ 1260, 61-70, Πυρσόγιαννη Κόνιτσας, "Ο χοντρός". Ι: α3 (λάμια με εννιά κεφάλια), α4, α6, α7, α11, α12, α13, α14. ΙΙ: α, α5, α6, β, β1, β6 (με σιδερένιο ρόπαλο), β3, β5, γ, γ1, γ4 (κάποιος), γ5, δ, δ1. Ακολουθεί συμφυρμός με το AT 301A.

2. ΛΑ 1265, 33-34, Ασημοχώρι Κόνιτσας, "Ο βασιλιάς και τα τρία παιδιά του". Ι: α2, α4, α6, α7, α10 (κάθε εβδομάδα), α11, α12, α13, α14. ΙΙ: α1,

α2, α5, α6, β, β1, δ, δ3 (πηγαίνει στο παλάτι με τη βασιλοπούλα).

3. ΛΑ 1298, 562, Γρεβενίτι Ιωαννίνων, "Το φίδι στη βρύση". Συμφύρεται με το AT 301B. 7: α1, α4, α6, α7, α10 (κάθε μέρα), α11, α12, α13, α14. ΙΙ: β, β1, δ, δ3 (παρουσιάζεται στο βασιλιά). ΙΙΙ: α, α2.

4. ΛΑ 1299, 572-575, Καστανώνας Ιωαννίνων, "Το παραμύθι της πεντάμορφης". Συμφύρεται με το AT 301A. Γ. α3 (στοιχειό με οκτώ κεφάλια), α4, α6, α7, α11, α12, α13, α14. ΙΙ: β, β1, β2, β5, γ, γ1, γ2, γ5, δ, δ1.

5. ΛΑ 2956, 250-261, Πωγωνιανή Ιωαννίνων, άτιτλο. Συμφύρεται με το AT 301Α. 7: α2 (με εννιά κεφάλια), α4, α6, α7, α11, α12, α13, α14. ΙΙ: β, β1, β6 (με σπαθί), β3, β5, γ, γ1, γ2, γ5, δ, δ1.

6. ΛΦ 119, 9-13, Καπέσοβο Ιωαννίνων, "Τα τρία χρυσά μήλα". Συμφύρεται με το AT 301A. 7: α3 (λάμια), α4, α6, α7, α11, α12, α13, α14. ΙΙ: β, β1, β6

(με σιδερένιο τόπι), β2, δ, δ3 (οδηγείται στο παλάτι από τη βασιλοπούλα).

Σελ. 25
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/52/gif/26.gif&w=600&h=91534. Αγγελοπούλου - Μπρούσκου, Παραμυθιακοί τύποι

7. ΛΦ 1207, 7-12, Τετράκωμο Άρτας, "Η μ 'λιά τ' βασιλιά". Συμφύρεται με το AT 301 Α. Ι: α2 (με εννιά κεφάλια), α4, α6, α7, α9, α11, α13, α12, α14. ΙΙ: β, β1, β6 (με σπαθί), β3, β5, γ, γ1, γ2, γ5, δ, δ3 (οδηγείται στο παλάτι από το βασιλιά).

8. ΛΦ 1221, 1-7, Γαλατάς Πρέβεζας, άτιτλο. Συμφύρεται με το AT 530 και με το AT 301A. Ι: α3 (λιοντάρι), α4, α6, α7, α11, α12, α13, α14. ΙΙ: β, β1, β6 (με σπαθί), β5, γ, γ1, γ4 (κάποιος επιτήδειος), γ5, S, 81.

9. ΛΦ 1376, 1-2, Χουλιαράδες Ιωαννίνων, "Ο βασιλιάς και ο κασιδιάρης". Ι: α1, α5, α6, α7, α11, α12, α13, α14. ΙΙ α1, α5, α6, β, β1, γ, γ1, γ4 (κασιδιάρης), γ5, δ, δ3 (από σημάδι που έκανε ο ίδιος στην πλάτη της βασιλοπούλας). ΙΙΙ: α, α1.

10. ΛΦ 1749, 32-42, Καλέντζι Ιωαννίνων, "Ο Σαραντάρης". Συμφύρεται με το AT 304 και AT 30ΙΑ. Ι: α3 (στοιχειό), α4, α6, α7, α 10 (κάθε σαράντα μέρες), α11, α12, α13, α14. ΙΙ: β, β1, β5, γ, γ1, γ2, γ5, δ, 83 (μαρτυρείται από τη γριά).

11. Βένετης, Α' (1891), 197, άτιτλο. Ι\ α3 (στοιχειό με εννιά κεφάλια), α4, α6, α7, α11, α12, α13, α14. ΙΙ: α, α2, α5, α6, β, β1, β6 (με σπαθί), β3, δ. ΙΙΙ: α, α1.

12. Hahn 2, 259-269, Βίτσα Ιωαννίνων, "Ο δυνατός Γιάννης". Συμφύρεται με το AT 301B και με το AT 302A*. 7: α, α5, α8 (θα έτρωγε όλους τους ανθρώπους που συναντούσε). ΙΙ: β, β1. ΙΙΙ: α, α1.

13. Ρίο, 36-40, Νεγάδες Ιωαννίνων, "Ο Γιάννης κ' οι δράκοι". 7: α3 (οι δράκοι), α5. ΙΙ: α (Ο Γιάννης), α5, α6, β, β1, δ, δ3 (αναγνωρίζεται από το δαχτυλίδι που του έδωσε η βασιλοπούλα). ΙΙΙ: α, α1.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

14. ΛΑ 1270, 67-68, Σοφάδες Καρδίτσας, άτιτλο. Συμφύρεται με το AT 301 Α. Ι: α, α4, α6, α7, α11, α12, α13, α14. ΙΙ: β, β1, β3, β5, γ, γ1, γ2, γ5, δ, δ1.

15. ΛΦ 229, 1-7, Παλαιοκκλήσι Καρδίτσας, "Η χρυσή μηλιά". Συμφύρεται με το AT 301A. 7: α2 (με εννιά κεφάλια), α4, α6, α7, α11, α12, α13, α14. ΙΙ: β, β1, β6 (με σπαθί), β3, β5, γ, γ1, γ2, γ5, δ, δ1, δ2 (στο σακάκι).

16. ΛΦ 302, 3-4, Γαύροβο Καλαμπάκας, "Τα τρία αδέρφια". Συμφύρεται με το AT 301A. 7: α2, α4, α6, α7, α11, α12, α13, α14. ΙΙ: β, β1. ΙΙΙ: α, α1.

17. ΛΦ 310, 20, Κρανιά Ελασσόνας, άτιτλο. Συμφύρεται με το AT 301A. 7: α2, α4, α6, α7, α10 (κάθε μέρα), α11, α12, α13, α14. ΙΙ: β, β1, β2, β5, γ, γ!,γ2, Τ5./ΙΙ: α, α1.

Σελ. 26
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/52/gif/27.gif&w=600&h=915 34. Αγγελοπούλου - Μπρούσκου, Παραμυθιακοί τύποι

18. ΛΦ 414, 5-16, Κανάλια Καρδίτσας, «Τα τρία βασιλόπουλα». Συμφύρεται με το AT 301A. Ι: α2, α4, α6, α7, α9, α11, α12, α13, α14. IL β, β1, β2, β5, γ, γ1, γ4 (απατεώνας), γ5, δ, δ1.

19. ΛΦ 647, 1-14, Στεφανοβίκειο Βόλου, άτιτλο. Συμφύρεται με το AT 301A. Ι: α2 (με δώδεκα κεφάλια), α5, α8 (ακαθόριστη αιτία), α11, α12, α14. II'. β, β1, β6 (με σπαθί), β3, β5, γ, γ1, γ3, γ5, δ, δ1, δ2 (στην πλάτη).

20. ΛΦ 664, 1-7, Τρίκαλα, «Οι τρεις αδερφοί και ένας πατέρας». Συμφύρεται με το AT 301 Α. Ι: α2, α4, α6, α7, α11, α12, α13, α14. ΙΙ: β, β1, β6 (με τουφέκι), β3, δ, 83 (παρουσιάζεται στο βασιλιά).

21. ΛΦ 715, 90-95, Γοργογύρι Τρικάλων, «Τα αγκάθια του ψάρι». Συμφύρεται με το AT 303. Ι: α3 (λάμια με επτά κεφάλια), α5, α6, α7, α9, α11, α12, α13, α14. ΙΙ: β, β1, β6 (με σπαθί), β3, β5, γ, γ1, γ3, γ5, 8, 82 (στην πλάτη). ΙΙΙ: α, α1.

22. ΛΦ 948, 3-4, Κρυονέρι Καρδίτσας, «Η βασιλοπούλα και το θηρίο». 7: α2 (με τις επτά καρδιές), α5, α6, α7, α10 (κάθε εβδομάδα), α11, α12, α13, α14. ΙΙ: α4 (καβαλάρης), α5, α6, β, β1, β6 (με μαχαίρι), β3, γ, γ1, γ2, γ5, δ, δ2 (στην πλάτη). ΙΙΙ: α, α1.

23. ΛΦ 1596, 5-13, Παλαμάς Καρδίτσας, «Ο βασιλιάς και τα δύο παιδιά του». Συμφύρεται με το AT 301A. 7: α, α4, α6, α7, α10 (κάθε μέρα), α11, α12, α13, α14. ΙΙ: β, β1, β6 (με τουφέκι), β3, β5, γ, γ1, γ3, γ5, δ, δ1.

24. ΛΦ 1695, 3-10, Ελασσόνα Λάρισας, «Η χρυσή μηλιά». Συμφύρεται με το AT 301A. Ι: α3 (λάμια με δύο κεφάλια), α4, α6, α7, α9, α11, α12, α13, α14. ΙΙ: β, β1, β6 (με σπαθί), β3, β5, γ, γ1, γ3, γ5, δ, δ1, 82 (στο στήθος).

25. ΛΦ 1711, 1-7, «Τα τρία αδέρφια». Συμφύρεται με το AT 301 Α. 7: α, α4, α6, α7, α9, α11, α12, α13, α14. ΙΙ: β, β1, β6 (με τουφέκι), β5, γ, γ1, γ4 (στρατιώτης), γ5, δ, δ1.

26. ΛΦ 1735, 5-8, Αγναντερό Καρδίτσας, «Η βασιλοπούλα και το θηρίο». 7: α2, α5, α8 (θα τους έτρωγε όλους), α9, α11, α12, α14. ΙΙ: α4 (διακονιάρης γέρος), α5, α6, β, β1, β6 (με τη βοήθεια του λιονταριού), β3. ΙΙΙ: α, α1.

27. ΛΦ 1754, 33-43, Μυρόφυλλο Τρικάλων, «Το πουλί της Σαντορίνης». Συμφύρεται με το AT 550. 7: α (εννιά κεφάλια), α4, α6, α7, δ1, α12, α13, α14. ΙΙ: β, β1, β5, γ, γ1, γ2, γ5, δ, δ1. ΙΙΙ: α, α2.

28. Κλιάφα, 75-83, Τρίκαλα, «Ο Αρκουδογιάννης». Συμφύρεται με το AT 301Β. 7: α2 (με σαράντα κεφάλια), α4, α6, α7, α11, α12, α13, α14. ΙΙ: β, β1, γ, γ1, γ4 (αγύρτης), γ5, δ, 82 (στην πλάτη). ΙΙΙ: α, α6.

Σελ. 27
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/52/gif/28.gif&w=600&h=91534. Αγγελοπούλου - Μπρούσκου, Παραμυθιακοί τύποι

ΘΡΑΚΗ

29. ΑΦ 946, 15-10, Λευκίμη Σουφλίου, "Τα τρία αδέρφια και το ντέφι". Συμφύρεται με το AT 301A. Ι: α2, α4, α5, α6, α10 (κάθε μήνα), δ1, α12, α13, α14, α18 (μαζί και επτά κορίτσια), ΙΙ: β, β1, δ, 82 (στην πλάτη).

30. Μανασσείδης, 363-372, Αίνος (σημ. Τουρκία), "Ο Γιάννης ο Λιοντάρης". Προηγείται συμφυρμός με το AT 301B και ακολουθεί με το AT 301 Α. 7: α (με τα εφτά κεφάλια), α4, α6, α7, α10 (κάθε τρεις μέρες), α11, α12, α13, α14. ΙΙ: β, β1, β6 (με μουζδράκι), β3, β5, γ, γ1, γ3, γ5, δ, δ1.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

31. ΛΑ 1175, 55-60, Τρίλοφο Χαλκιδικής, άτιτλο. Ι: α3 (λάμια με εννιά κεφάλια), α5, α6, α7, α11, α12, α13, α14. ΙΙ: α1, α5, α6, β, β1, β6 (την κατασπαράζουν τα θηρία του ήρωα), γ, γ1, γ4 (μάγκας), γ5, δ, δ3 (μαρτυρείται από τη γριά). ΙΙΙ: α, α1.

32. ΛΑ 1184, 23-28, Κοζάνη, "Η λάμια και το βασιλόπουλο". Συμφύρεται με το AT 301 Α. Ι: α2, "4, "6, α7, α9, α11, α12, α13, "14. ΙΙ: β, β1, β5, γ, γ1, γ3, γ5, δ, δ1.

33. ΛΑ 2903, 56-62, Βλάστη Εορδαίας, άτιτλο. Συμφύρεται με το AT 301B. Ι: α3 (λάμια με εννιά κεφάλια), α4, α6, α7, α11, α12, α13, α14. ΙΙ: β, β1, β6 (με μαχαίρι), β3, β5, γ, γ1, γ4 (αλητόπαιδα), γ5, δ, δ1, δ2 (στο σακάκι του).

34. ΛΑ 2952, 79-80, Νέα Σεβάστεια Δράμας, "Άγιος Γεώργιος". Ι: α, α5, "6, α7, "9, α11, α12, "13, α14. ΙΙ: "3, α5, "6, β, β1. ΙΙΙ: "3, α6.

35. ΛΑ 2959, 329-345, Κάτω Κώμη (Αιανή) Κοζάνης, άτιτλο. Συμφύρεται με το AT 301A. Ι: α3 (λάμια με δύο κεφάλια), α4, α6, α7, α9, α11, α12, α13, "14. ΙΙ: β, β1, β3, β5, γ, γ1, γ3, γ5, δ, δ1, δ2 (στην πλάτη).

36. ΛΦ 227, 32-33, Λεπτοκαρυά Πιερίας, "Τα τρία αδέλφια". Ι'. α2, α5, α6, α7, α10 (κάθε μέρα), α11, α12, α13, α14. ΙΙ: α, α2, α5, α6, β, β1, δ, 82 (στην πλάτη). ΙΙΙ: α, α1.

37. ΛΦ 269, 5-7, Πυργαδίκια Χαλκιδικής, "Η βασιλοπούλα και ο δράκοντας". Ι: α, α5, "6, α7, α11, α12, "14. ΙΙ: "3, α5, "6, β, β1, β6 (με σπαθί), δ, 83 (η βασιλοπούλα ρωτάει και μαθαίνει για το σωτήρα της). ΙΙΙ: α7 (η βασελοπούλα γνωρίζει τον σωτήρα της Άγιο Γεώργιο και επιστρέφει στο παλάτι).

38. ΛΦ 523, 1-4, Ομαλή Κοζάνης, "Η Λάμια". Συμφύρεται με το AT 301A. Ι: "3 (λάμια με εννιά κεφάλια), α4, α6, α7, α10 (κάθε μέρα), α11, α12, α13, "14. ΙΙ: β, β1, β6 (με μαχαίρι), β5, δ, δ1.

39. ΛΦ 940, 1-17, Βάθη Κιλκίς, "Τα τρία χρυσά μήλα του βασιλιά". Συμφύρεται

Σελ. 28
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/52/gif/29.gif&w=600&h=91534. Αγγελοπούλου - Μπρούσκου, Παραμυθιακοί τύποι

με το AT 301 Α. Ι: α (με τα εννιά κεφάλια), α4, α6, α7, α10 (κάθε μέρα), α11, α12, α13, α14. ΙΙ: β, β1, β3, β5, γ, γ1, γ3, γ5, δ, δ1.

40. ΛΦ 1152, 5-7, Αρναία Χαλκιδικής, "Το βασιλόπησον". Ι: α2 (με τα επτά κεφάλια), α5, α6, α7, α9, α11, α12, α13, α18 (μια πλούσια κοπέλα). II'. α1, α5, α6, β, β1, β3, 8, 82 (στην πλάτη). Ακολουθεί συμφυρμός με το AT 301Α.

41. ΛΦ 1254, 1-7, Δημητρίτσι Σερρών, άτιτλο. Συμφύρεται με το AT 301A. Ι: α2, α.4, "6, α7, α9, α11, α12, α13, α14. ΙΙ: β, β1, β6 (με βαριά), β3, γ, γ1, γ4 (κάποιος), γ5, δ, δ3 (πηγαίνει ο ίδιος στο βασιλιά). ΙΙΙ: α, α1.

42. ΛΦ 1306, 1-9, Αρναία Χαλκιδικής, άτιτλο. Συμφύρεται με το AT 301A. 7: α2 (με τα επτά κεφάλια), α4, α9, α11, α12, α13, α14. ΙΙ: β, β1, β3, β5, γ, γ1, γ4 (υπηρέτης του βασιλιά), γ5, δ, δ3 (τον αναγνωρίζει η βασιλοπούλα).

43. ΛΦ 1617, 8-11, Ηλιοκώμη Σερρών, "Η μηλιά και το μαμούδι". Ενώνεται με το AT 301 Α, α3 (λάμια), α4, α6, α7, α9, α11, α12, α13, α14. ΙΙ: β, β1,

β3, δ, 83 (οδηγείται στο παλάτι από τη βασιλοπούλα).

44. Abbott (Chicago, 1969), 351-357, "Το βασιλόπουλο και ο αητός". Ι: α2 (με τα τρία κεφάλια), α4, α6, α7, α10 (κάθε μήνα), α11, α12, α13, α15. ΙΙ: α1, α2, α5, α6, β, β1, β6 (με σπαθί). III: α, α1.

ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

α. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου

45. ΛΑ 2457, 276-287, Χίος, άτιτλο. Ενώνεται με το AT 301A. Ι: α2, α4, α6, α7, α10 (κάθε μέρα), α11, α12, α13, α14. II: β, β1, β6 (με κοντάρι), β3, β5, γ, γ1, γ3,γ5, δ, δ1.

46. ΛΦ 130, 2-3, Βρίσα Λέσβου, άτιτλο. Ι: α2, α5, α6, α7, δ1, α12, α13, α14. ΙΙ: α, α5, α6, β, β1, β6 (με τα σκυλιά του), β5, γ, γ1, γ3, γ5, δ, δ1. ΙΙΙ: α, α1.

47. ΛΦ 222, 13-15, Πολίχνιτος Λέσβου, άτιτλο. Ενωμένο με το AT 315. Ι: α2, α5, α6, α7, δ1, α12, α13, α14. ΙΙ: α, α5, α6, β, β1, β6 (με τα σκυλιά του), β5, γ, γ1, γ3, γ5, δ, δ1.7/7: α, α1.

48. Argenti-Rose 1, 548-551, Καρδάμυλα Χίου, "Ο φόβος". 7: αϊ (με επτά κεφάλια), α4, α6, α7, α10 (κάθε μήνα), α11, α12, α13, α14. ΙΙ: β, β1, β5, γ, γ1, γ4 (blackmoore), γ5, δ, δ1. ΙΙΙ: α, α1, α2.

49. Carnoy-Nicol., 75-90, Λέσβος, "Τα τρία πανέμορφα φορέματα". Ενωμένο με το AT 301 Α. 7: α (με επτά κεφάλια), α4, α6, α7, α10 (κάθε μέρα), α11, α12, α13, α14. ΙΙ: β, β1, β6 (με δόρυ), β5, γ, γ1, γ4 (καρβουνιάρηδες και ιππότες), γ5, δ, δ1.

Σελ. 29
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/52/gif/30.gif&w=600&h=91534. Αγγελοπούλου - Μπρούσκου, Παραμυθιακοί τύποι

50. Georgeakis-Pineau, 35-40, Λέσβος, "Τα τρία χρυσά μήλα". Ενωμένο με το AT 301A. Ι: α2, α4, α6, α7, α10 (κάθε εβδομάδα), α11, α12, α13, α14. ΙΙ: β, β1, δ, δ3 (παρουσιάζεται στο βασιλιά).

51. Georgeakis-Pineau, 84-89, Λέσβος, "Τα σαράντα αδέλφια". Ενωμένο με το AT 303. Ι: α2 (με επτά κεφάλια), α5. ΙΙ: α1, α5, α6, β, β1, β6 (με σπαθί), β5.

52. Legrand, 161-176, Χίος, "Το μικρό μαγικό λιθρίνι". Ενώνεται με το AT 303. Ι: α2 (με επτά γλώσσες), α5, α6, α7, α9, α11, α12, α13, α14. ΙΙ: β, β1, β6 (με σπαθί), β5, γ, γ1, γ4 (καρβουνιάρης), γ5, δ, δ1. ΙΙΙ: α, α1.

53. Paton, 495-498, Λέσβος, "Τα τρία μήλα". Ενωμένο με το AT 301A. Γ. α2 (με επτά κεφάλια), α4, α6, α7, α10 (κάθε μέρα), α11, α12, α13, α14. //; β, β1, β6 (με μουζδράκι), β3, β5, δ, δ1.

β. Δωδεκάνησα

54. ΙΛ 690Β, 284-285, Πάτμος, άτιτλο. Γ. α.2, α.5, "6, α7, α10 (κάθε βράδυ), δ1, α12, α13, α18 (βασίλισσα). ΙΙ: α3, α5, α6, β, β1, β6 (με καμάκι). ΙΙΙ: α3, α5, α6.

55. ΛΑ 2193Γ, 551-561, Τήλος, άτιτλο. Η αρχή, ελλειπτική, ενώνεται με το AT 301 Α. Ι: α2, α4, "6, α7, α11, α12, α13, α14. Π: β, β1, δ, 83 (πηγαίνει ο ίδιος στο βασιλιά).

56. Χαβιαράς, 241-252, Σύμη, "Το βασιλόπουλο". Ενώνεται με το AT 301A. Ι: α2 (με επτά κεφάλια), α4, α6, α7, α10 (κάθε μήνα), δ1, α12. α13, α14. ΙΙ: β, β1, β6 (με πιστόλι), β2, β3, β5, γ, γ1, γ3, γ5, δ, δ1.

57. Dawkins 45 Stories, 438-461, Αντιμάχεια Κω, "Το αγόρι και ο γέρος". Ενώνεται με το AT 301A. Ι: α3 (αγριογούρουνα), α4, α6, α7, α10 (κάθε μέρα), δ1, α 12, α 13, α 14. ΙΙ: α, α5, α6, β, β1, β6 (με τα λιοντάρια του), δ, δ3 (πηγαίνει ο ίδιος στο βασιλιά).

58. Μιχαηλίδης-Νουάρος, 338-342, Κάρπαθος, "Ο Άις Γιώργης κι η βασιλοπούλα". Ι: α2 (με δύο κεφάλια), α5, α6, α7, α11, α12, α13, α14. ΙΙ: α3, α5, α6, β, β1, β6 (με κοντάρι), β3, β5, γ, γ1, γ4 (εβραίος), γ5, δ, δ1. ΙΙΙ: α3, α6.

59. Μοσκόβη, 68- 79, Σύμη, "Το μικρό βασιλόπουλο κι η πιστή αρραβωνιαστικιά του". Ενώνεται με το AT 301A. Ι: α2 (με δέκα κεφάλια), α4, α6, α7, α10 (κάθε εβδομάδα), α11, α12, α13, α14. ΙΙ: β, β1, β6 (με σπαθί), β3, β5, γ, γ1, γ3, γ5, δ, δ1.

60. Παπαχριστοδούλου Χρ., 163-173, Ρόδος, "Τα σαράντα βασιλόπουλα".

Σελ. 30
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/52/gif/31.gif&w=600&h=91534. Αγγελοπούλου - Μπρούσκου, Παραμυθιακοί τύποι

Ενώνεται, με το AT 301A και συμφύρεται με το AT 304. Ι: α2, "4, α8 (ακαθόριστο), α9, α11, α12, "13, "14. ΙΙ: β, β1, β6 (με σπαθί), β2, β3, β5, γ, γ1, γ3, γ5, δ, δ1.

γ. Εύβοια-Σποράδες

61. ΑΦ 1055, 1-5, Κύμη Εύβοιας, "Το παραμύθι με τα τρία βασιλόπουλα". Ενωμένο με το AT 301 Α. 7: α, α4, α6, α7, α10 (κάθε μέρα), δ1, α12, α13, "14. ΙΙ: β, β1, β2, β5, γ, γ1, γ3, γ5, δ, δ1.

62. ΑΦ 1110, 1-9, Κουρβίνο Εύβοιας, "Ο βασιλιάς και η πορτοκαλιά". Ενωμένο με το AT 301 Α. Ι: α2 (με επτά κεφάλια), α4, α6, α7, α10 (κάθε μέρα), α11, α12, α13, α14. ΙΙ: β, β1, β6 (με σπαθί), β3, β5, γ, γ1, γ2, γ5, δ, δ1.

63. ΑΦ 1563, 1-22, Νέα Αρτάκη Εύβοιας, άτιτλο. Ενωμένο με το AT 301A. Ι: α2, α4, α6, α7, α10 (κάθε μήνα), α11, α12, α13, α14. Π: β, β1, δ, δ3

(οδηγείται στο παλάτι από τη βασιλοπούλα).

64. Hahn 1, 307-312, Αγία Άννα Ιστιαίας Εύβοιας, α Ο άντρας που μεταμορφώθηκε σε γυναίκα και πάλι σε άντρα". Ι: α (με επτά κεφάλια), α5, α6, α7, α9, α11, α12, "13, "14. ΙΙ: α, α5, "6, β, β1, β6 (με σπαθί), β3, δ, δ3 (οδηγείται στο βασιλιά από τη βασιλοπούλα). ΙΙΙ: α, α1.

65. Ιωάννου Δημ., 267-268, Αγία Άννα Ιστιαίας Εύβοιας, άτιτλο. Ενωμένο με το AT 301 Α. 7: α2 (επτά κεφάλια), α4, α6, α7, α11, α12, α13, α14. ΙΙ: β, β1, β6 (με βέλος), β3, β5, γ, γ1, γ3, γ5, δ, δ3 (οδηγείται στο βασιλιά).

δ. Κρήτη

66. ΛΑ 2774, 177-183, Αρχάνες Τεμένους, "Τα θερία". Ενώνεται με το AT 590. 7: α2 (με εννιά κεφάλια), α5, α6, α7. ΙΙ: β, β1, β6 (με σπαθί και με τα θηρία του), δ, δ1, δ2 (πλάτη).

67. ΑΦ 1043, 8-11, Μοίρες Καινούργιου, "Η χρυσή μηλιά". Ενώνεται με το

AT 30ΙΑ. 7: "3 (λιοντάρι), "4, "6, α7, α 11, α 12, α 13, α 14. ΙΙ: β, β1, β6 (με σπαθί), β2, β3, δ, δ3 (πηγαίνει ο ίδιος στο βασιλιά). ΙΙΙ: α, α1.

68. ΑΦ 1342, 1-5, Χανιά, "Το γενναίο βασιλόπουλο". Ενώνεται με το AT 301A. 7: α2, "4, "6, α7, "10 (κάθε μέρα), α11, α12, "13, "14. ΙΙ: β, β1, δ, δ3

(επιστρέφει στο παλάτι).

69. ΑΦ 1572, 23-27, Καινά Αποκορώνου, "Τα τρία αδέρφια κι ο κάτω κόσμος". Ενώνεται με το AT 301 Α. 7: α2, α4, α6, α7, α10 (κάθε μέρα), α11, α12, α13, α14. ΙΙ: β, β1, β5, γ, γ1, γ3, γ5, δ, δ1.

Σελ. 31
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/52/gif/32.gif&w=600&h=91534. Αγγελοπούλου - Μπρούσκου, Παραμυθιακοί τύποι

70. Κιρμιζάκη, 197, Περιβόλια Κυδωνιάς, "Ο στραθιώτης και το θεριό". Ι: α (με δύο κεφάλια), α4, α8 (ακαθόριστο), α10 (κάθε μέρα), δ1, α12, α17. ΙΙ: α4 (στρατιώτης), α5, α6, β, β1, β6 (με σπαθί), δ, δ3 (πηγαίνει ο ίδιος στο βασιλιά). ΙΙΙ: α, α1.

71. Λιουδάκη, Παππούς, 84-91, "Το εφτακέφαλο θεριό κι η χρυσομηλιά". Ενώνεται με το AT 301A. /'. α2 (με επτά κεφάλια), α4, α6, α7, α10 (πρωί βράδι), α11, α12, αϊ3, α14. ΙΙ: β, β1, β6 (με σπαθί), β3, S, δ3 (παρουσιάζεται στο βασιλιά).

72. Ζωγραφάκης Ρωγδιά, 139-142, Γαύδος Βιάννου, "Ο Αρκουδάφτης (Ο Ηρακλής)". Προηγείται συμφυρμός με το AT 301Β και ακολουθεί συμφυρμός με το AT 301 Α. Ι: α2 (με δύο κεφάλια), α4, α6, α7, α10 (κάθε μέρα), α11, α12, α13, α14. ΙΙ: β, β1, β6 (με κοντάρι), β5, γ, γ1, γ3, γ5, δ, δ1.

ε. Κυκλάδες

73. ΛΑ 1387, 345-355 , Τήνος, "Ο Γιαννάκης". Ι: α1, α5, α6, α7, α11, α12, α13, α14. ΙΙ: α (φτωχός), α5, α6, β, β1, β5, γ, γ1, γ3, γ5, δ, δ1. ΙΙΙ: α, α1.

74. ΛΑ 1388, 129-140, Τήνος, "Η Βούλ-Σιάχ". Ενώνεται με το AT 302Α*, AT 513Α, AT 667A. Ι: α1, α5, α6, α7, α9, α11, α12, α18 (τρεις ανθρώπους). ΙΙ: β, β1.

75. ΛΑ 1388, 185-188, Τήνος, "Ο Δακρυγιάννης". Ενώνεται με το AT 301B. Ι: α.2, α4, α6, α7, α9, δ1, α 12, α 13, α 14. ΙΙ: β, β1, β3, δ, δ3 (οδηγείται στο παλάτι από το βασιλιά).

76. ΛΑ 1388, 223-233, Τήνος, "Οι τρεις σκύλοι". Ι: α2, α5 , α6, α7, δ1, α12, α13, α14. ΙΙ: β, β1, β6 (με τα σκυλιά του), β5, γ, γ1, γ4 (φούρναρης), γ5, δ, δ1. ΙΙΙ: α, α1.

77. ΛΑ 1393, 77-85, Τήνος, "Ο κάτου κόσμος". Ενώνεται με το AT 301 Α. Ι: αϊ (με επτά κεφάλια), α4, α6, α7, α10 (κάθε μήνα), α11, α12, α13, α14. II: β, β1, δ, δ3 (παρουσιάζονται στο βασιλιά).

78. ΛΑ 1397, 47- 72, Τήνος, άτιτλο. Ενώνεται με το AT 302A*. Ι: α2 (με επτά κεφάλια), α4, α6, α7, α11, α12, α13, α14. ΙΙ: β, β1, β5, γ, γ1, γ4 (τσιγγάνος), γ5, δ, δ1. III: α, α2.

79. ΛΑ 2304, 180-191, Μήλος, άτιτλο. Ενώνεται με το AT 302A* και AT 301Β. Ι: αϊ (με δώδεκα κεφάλια), α5, α6, α7, α10 (κάθε μέρα), α11, α12, α13, α14. ΙΙ: β, β1, β6 (με μαχαίρι), β3, β5, γ, γ1, γ3, γ5, δ, δ1.

80. ΛΑ 2339, 89-99, Μήλος, "Η μηλιά και ο αγριάνθρωπος". Ενώνεται με το AT 301A. Ι: α (με εννιά κεφάλια), α4, α6, α7, α10 (κάθε μέρα), α11, α12, α13, α14. II: β, β1, β3, β5, γ, γ1, γ4 (αγύρτης), γ5, δ, δ1.

Σελ. 32
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/52/gif/33.gif&w=600&h=91534. Αγγελοπούλου - Μπρούσκου, Παραμυθιακοί τύποι

81. ΛΑ 2758, 368-370, Κίμωλος, "Παραμύθι για τον Άι-Γιώργη". Ι: α1, α5, α6, α7, α10 (κάθε μέρα), δ1, α12, α13, α14. ΙΙ: α3, α5, α6, β, β1, β6 (με σπαθί), γ, γ1 γ3, γ5, δ, 82 (στην πλάτη). ΙΙΙ: α3, α5, α6. -

82. ΛΑ 2777, 267-280, Μήλος, "Τα τρία αδέρφια". Ενώνεται με το AT 301B και με το AT 301A. Ι: α2 (με επτά κεφάλια), α4, α6, α7, α9, δ1, α12, α13, α14. ΙΙ: β, β1, β3, β5, γ, γ1, γ4 (δράκος), γ5, δ, δ1, 82 (στην πλάτη).

83. ΛΑ 3019, 26-32, Άνδρος, "Το τολμηρό βασιλόπουλο". Ενώνεται με το AT 301 Α. 7: α2 (με πέντε κεφάλια), α4, α6, α7, α10 (κάθε μέρα), α11, α12, "13, α14. ΙΙ: β, β1, β6 (με σπαθί), β5, γ, γ1 γ4 (μαύρος), γ5, δ, δ1.

84. ΛΦ 1589, 21-39, Άνδρος, "Τα τρία χρυσά μήλα". Ενώνεται με το AT 301A. 7: α2 (με πέντε κεφάλια), α5, α6, α7, α10 (κάθε μέρα), α11, α12, α13, α14. ΙΙ: β, β1, β6 (με σπαθί), β3, β5, γ, γ1 γ3, γ5, 8, SI.

85. Hahn 2, 49-62, Σύρος, "Το δέντρο με τα χρυσά μήλα και το ταξίδι στον Άδη". Ενώνεται με το AT 301A. 7: α1 (με δώδεκα κεφάλια), α4, α6, α7, "10 (κάθε εβδομάδα), α11, α12, "13, "14. ΙΙ: β, β1, β6 (με σπαθί), β2, β3, β5, γ, γ1,Τ3, γ5, δ, δ1.

ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ

86. ΛΑ 2344, 438-441, Οθωνοί Κέρκυρας, άτιτλο. Ατελές, ενωμένο με το AT 301Α. 7: α2 (με τα επτά κεφάλια), α5, α6, α7. ΙΙ: β, β1, β5, γ, γ1 γ4 (χωριάτης), γ5, δ, δ1.

87. ΛΦ 652, 4-5, Λευκάδα, "Η χρυσή μηλιά". Ενώνεται με το AT 301A. 7: α, α4, α6, α7, α11, α12, "13, α14. ΙΙ: β, β1, β3, δ, 83 (οδηγείται στο βασιλιά). ΙΙΙ: α, α1.

88. ΛΦ 1780, 1-12, Κατούνα Λευκάδας, "Η πεντάμορφη". Ενώνεται με το AT 552Α και με το AT 301 Α. 7: α2 (με τα επτά κεφάλια), α4, "6, α7, α9, δ1, α12, α13, α14. ΙΙ: β, β1, β6 (με σπαθί), β3, β5, γ, γ1 γ2, γ5, δ, 83 (οδηγείται στο βασιλιά).

89. Μινώτου, Λαογραφία Γ, 394-398, Ζάκυνθος, "Ο Δακρυγιάννης". Ενωμένο με το AT 301B. 7: α, α4, α6, α7, α11, α12, α13, α14. ΙΙ: β, β1, β6 (με σιδερένια σφαίρα), β5, γ, γ1 γ4 (ένας γέρος), γ5, δ, δ1. ΙΙΙ: α, α2.

90. Μινώτου, Λαογραφία Γ, 400-401, Ζάκυνθος, "Τα τρία βασιλόπουλα". 7: α, "4, α6, α7, α11, α12, "13, "15. ΙΙ: α1, α2, α5, α6, β, β1, β6 (με σπαθί), β5, γ, γ1 γ4 (άλλο βασιλόπουλο), γ5, δ, δ3 (με τη συζήτηση που γίνεται από τα τρία βασιλόπουλα). ΙΙΙ: α, α1.

91. Μινώτου, Λαογραφία ΙΑ', 525-526, Ζάκυνθος, "Ο άξιος αδελφός". Ενωμένο με το AT 315. 7: α, α5, α6, α7, α10 (κάθε μέρα), α11, α12, "13, "14. ΙΙ:

Σελ. 33
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/52/gif/34.gif&w=600&h=91534. Αγγελοπούλου - Μπρούσκου, Παραμυθιακοί τύποι

α (το ένα από τα δύο αδέλφια), α5, α6, β, β1, β6 (κοντάρι), β2, δ, δ3 (οδηγείται στο παλάτι από τη βασιλοπούλα). ΙΙΙ: α, α1.

92. Schmidt, 118-122, Ζάκυνθος, "Το εφτακέφαλο φίδι". Ι: αϊ (επτά κεφάλια), α.5, α11, α12, α13, α16. ΙΙ: α1, α5, α6, β, β1, β6 (με σπαθί). ΙΙΙ: α, α6.

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

93. ΙΛ 62δ, δ1-86, Σέλιτσα Μάνης, άτιτλο. Ενωμένο με το AT 301 Α. Ι: α2 (με τρία κεφάλια), α4, α6, α7, δ1, α 12, α 13, α 14. ΙΙ: β, β1, β3, β5, γ, γ1, γ4 (κάποιος), γ5, δ, δ1.

94. ΛΑ 1192, 60-62, Αμαλιάδα, "Ο δράκοντας και τα τρία αδέρφια". Ενωμένο με το AT 30ΙΑ. 1'. α2, α4, α8 (κατέστρεφε τα σπαρτά), α 10 (κάθε μέρα), α11, α12, α13, α14. ΙΙ: β, β1, δ.

95. ΛΑ 1200, 67-69, Κερασέα Μαντινείας, "Περί ενός βασιλέως και των τριών τέκνων του". Ενωμένο με το AT 301A. Ι: α2, α4, α6, α7, α11, α12, α13, α14. ΙΙ: β, β1, δ, δ3 (παρουσιάζεται στο βασιλιά).

96. ΛΑ 1207, 5-6, Κορινθία, "Τρομπούνος, σιδεροφάς, αστρονόμος". 7: α2 (με τα τρία κεφάλια), α5. II'. αϊ (το τρελό βασιλόπουλο), α5, α6, β, β1, β6 (με τα σκυλιά του). ΙΙΙ: α, α1.

97. ΛΑ 1277, 139-141, Βυζίκιο Γορτυνίας, άτιτλο. Ι: α3 (λιοντάρι), α5, α6, α7, α10 (κάθε μέρα), α11, α12, αϊ3, α14. ΙΙ: α (το πρώτο από τα δύο αγόρια), α5, α6, β, β1, β5, γ, γ1, γ4 (κασιδιάρης), γ5, δ, δ1. ΙΙΙ: α, α1.

98. ΛΑ 1281, 73-76, Κυπαρισσία Τριφυλίας, "Η χρυσή μηλιά". Ενωμένο με το AT 301 Α. Ι: α (με δώδεκα κεφάλια), α5, α6, α7, α11, α12, α13, α14. ΙΙ: β, β1, β6 (με μαχαίρι), β5, δ, δ1. ΙΙΙ: α, α1.

99. ΛΑ 1340, 69, Γορτυνία, άτιτλο. Ενωμένο με το AT 301A. 7: α3 (στοιχειό με εννιά κεφάλια), α5, α6, α7, α9, α11, α 12, αϊ3, α 14. ΙΙ: β, β1, β5.

100. ΛΑ 1349, 31-32, Μεγαλόπολη, "Πατήρ και τρεις γιοί". 7: α2 (με επτά κεφάλια), α4, α6, α7, α11, α12, α13, α14. ΙΙ: α, α2, α5, α6, β, β1, β3, β5, δ, δ3 (μαρτυρείται από τη γριά). ΙΙΙ: α, α2.

101. ΛΑ 1716, 17-27, Βελίτσα Ολυμπίας, "Δακρυγιάννης". Ενωμένο με το AT 301Β. 7: α2 (με δώδεκα κεφάλια), α4, α6, α7, α10 (κάθε μέρα), α11, α12, α13, α14. ΙΙ: β, β1, β6 (με σπαθί), β3, γ, γ1, γ3, γ5, δ, δ3 (οδηγείται στο παλάτι από τη βασιλοπούλα). III: α, α2.

102. ΛΑ 2934, 40-42, Μυρτοποταμιά Μεσσηνίας, άτιτλο. Ενώνεται με το AT 301Α. 7: α2, α4, α6, α7, α10 (κάθε μέρα), α11, α12, α13, α14. ΙΙ: β, β1, β5, δ.

\

Σελ. 34
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/52/gif/35.gif&w=600&h=915 34. Αγγελοπούλου - Μπρούσκου, Παραμυθιακοί τύποι

103. ΛΑ 2934, 55-56, Μαυρομάτη. Μεσσηνίας, άτιτλο. 7: α, α5, α6, α7, δ1, α12, α13, α14. Π'. α3, α5, α6, β, β1, β6 (με μαχαίρι), β3, δ, δ3 (αναγνωρίζεται από το όνομα του). ΙΙΙ: α3, α5, α6.

104. ΛΑ 2934, 215-218, Άμμος Καλαμάτας, «Ο τσάρνα-τσάρνα». Ενώνεται με το AT 502, προηγείται το AT 301 Β, ακολουθεί το AT 301 Α. 7: αϊ (με επτά κεφάλια), α4, α6, α7, α10 (κάθε μέρα), «11, α12, α13, α14. ΙΙ: β, β1, δ1.

105. ΛΦ 168, 12-15, Κρέσταινα Ηλείας, άτιτλο. Ενωμένο με το ΛΤ 301 Α. 7: α (με δώδεκα κεφάλια), α4, α6, α7, α9, α11, α12, α13, α14. ΙΙ: β, β1, β3, β5, δ, δ1. ΙΙΙ: α, α1.

106. ΛΦ 353, 13-15, Τρίκορφο Μεσσηνίας, «Τα τρία αδέρφια και η πεντάμορφη». Ενώνεται με το AT 301A. 7: α3 (στοιχειό), α4, α6, α7, α10 (κάθε μέρα), δ1, α12, α13, α14. ΙΙ: β, β1, β2, β3, β5, γ, γ1, γ4 (πολλοί), γ5, δ, δ1.

107. ΛΦ 368, 5-12, Μαυρομάτι Μεσσηνίας, άτιτλο. Ενώνεται με το AT 301A. 7: α2 (με επτά κεφάλια), α4, α6, α7, α10 (κάθε μέρα), δ1, α12, α13, α14. ΙΙ: αϊ (ο ένας από τους δύο γιους του βασιλιά), α5, α6, β, β1, β6 (με σπαθί), β2, β3, β5, γ, γ1, γ4 (πουλί), γ5, δ, δ3 (ο ήρωας οδηγείται στο βασιλιά).

108. ΑΦ 406, 37-43, Αρκαδία, άτιτλο. Ενώνεται με το AT 301A. 7: α, α4, α6, α7, α10 (κάθε μέρα), α11, α12, α13, α14. ΙΙ: β, β1, β6 (με σπαθί), δ, δ2 (στην πλάτη).

109. ΛΦ 428, 1-3, Πάτρα, «Κίτσα Καρακίτσα». Ενώνεται με το AT 301B. 7: α2, α4, β6, β7, α11, α12, α13, α15. ΙΙ: β, β1. ΙΙΙ: α7 (ο ήρωας επιστρέφει στο σπίτι του).

110. ΛΦ 461, 1-4, Μονεμβασία, άτιτλο. Ενωμένο με το AT 301 Α. 7: α2 (με τρία κεφάλια), α4, α6, α7, α11, α12, α13, α14. ΙΙ: β, β1, β3, β5, δ, δ1, 82 (στην πλάτη).

111. ΛΦ 524, 1-3, Πάτρα, «Ου βασιλιάς κι τα τρία πιδιά τ'». Ενώνεται με το AT 301 Α. 7: α2 (με εννιά κεφάλια), α4, α6, α7, α10 (κάθε εβδομάδα), α11, α12, α13, α14. ΙΙ: β, β1, β5, γ, γ1, γ3, γ5, δ, δ1.

112. ΛΦ 555, 44-49, Μακρύσια Ολυμπίας, άτιτλο. Ενώνεται με το AT 301 Α. 7: α, α4, α6, α7, α11, α12, α13, α14. ΙΙ: β, β1, β6 (με σπαθί) ΙΙΙ: α, α2.

113. ΛΦ 594, 1-7, Σπάρτη, άτιτλο. Ενωμένο με το AT 301 Α. 7: α3 (στοιχειό), α4, α6, α7, «11, α12, α13, α14. ΙΙ: β, β1, β6 (με σπαθί), β3, δ, 83 (μαρτυρείται από τη γριά).

114. ΛΦ 780, 1-7 , Καλαμάτα, «Ο βασιλιάς και τα σαράντα βασιλόπουλα». Ενωμένο με το AT 304 και το AT 302. Γ. α2 (με πολλά κεφάλια), α5. ΙΙ: β, β1, β6 (με σπαθί).

115. ΑΦ 805, 29-31, Γύθειο Λακωνίας, «Ο Αη-Γιώργης». Ι: α2 (με δύο κεφάλια

Σελ. 35
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/52/gif/36.gif&w=600&h=91534. Αγγελοπούλου - Μπρούσκου, Παραμυθιακοί τύποι

α5, "6, α7, "10 (κάθε εβδομάδα), α11, α 12, α13, α14. ΙΙ: α3, α5, α6, β, β1, β6 (με σπαθί), β2, β5, γ, γ1, γ4 (ο σατανάς), γ5, 8,81. III: α7 (η βασιλοπούλα γνωρίζει το σωτήρα της Άγιο Γεώργιο και επιστρέφει στο παλάτι).

116. ΛΦ 809, 3-4, Πάτρα, "Η πεντάμορφη και το τέρας". Ι: α, α5, α6, α7, α11, α12, α13, α14. ΙΙ: α3, α5, α6, β, β1, δ, δ3 (η βασιλοπούλα επιστρέφει στο παλάτι). ΙΙΙ: α3, α6.

117. ΛΦ 876, 44-49, Τρίπολη, "Τα τρία βασιλόπουλα". Ενώνεται με το AT 550Α και το AT 303. Ι: α2, α5, α6, α7, α 10 (κάθε μέρα), α11, α12, α13, α14. ΙΙ: β, β1, β5, γ, γ1, γ4 (τσομπάνηδες), γ5, δ, δ1. III: α, α1.

118. ΛΦ 925, 6-9, Λακωνία, "Η μηλιά". Ενώνεται με το AT 301 Α. Ι: α2 (με δώδεκα κεφάλια), α4, α6, α7, α11, α12, α13, α14. ΙΙ: β, β1, β6 (με σπαθί), δ, δ3 (παρουσιάζεται στο βασιλιά).

119. ΛΦ 1057, 1-5, Διόδια Μεσσηνίας, άτιτλο. Ενώνεται με το AT 302 και το AT 302Α*. Ι: α2, "4, α6, α7, α 10 (κάθε μέρα), α11, α 12, α 13, α 14. ΙΙ: β,

β1, β6 (με σπαθί), β2, δ, δ3 (οδηγείται στο παλάτι από τη βασιλοπούλα).

120. ΛΦ 1203, 1-26, Βρύκιο Μάνης, "Ο Νικόλας". Ενώνεται με τα AT 304, AT 554, AT 301A. Ι: α2 (με εννιά κεφάλια), α4, α6, α7, α9 (κάθε μήνα), α11, α12, α13, α14. ΙΙ: β, β1, β5, γ, γ1, γ3, γ5, δ, δ1.

121. ΛΦ 1228, 21-24, Καμένα Ηλείας, άτιτλο. Ενώνεται με το AT 301A. Ι: α, α4, α6, α7, α11, α12, α13, α14. ΙΙ: α4 (τσομπάνης), α5, α6, β, β1, β6 (με

σπαθί), β2, β5, γ, γ1, γ2, γ5, δ, δ1.

122. ΛΦ 1239, 1-7, Χαραυγή Αχαΐας, "Ο Αρκουδογιάννης". Ενώνεται με το AT 301Β. Ι: α2 (με επτά κεφάλια), α4, α6, α7, α11, α12, α13, α14. ΙΙ: β1, β2, β6 (με μαχαίρι), β3, γ, γ1, γ2, γ5, δ, δ3 (μαρτυρείται από τη γριά). ΙΙΙ: α, α2.

123. ΛΦ 1276, 10-18, Τρίκαλα Κορινθίας, "Ο βασιλιάς κι ο δράκος". Ενώνεται με το AT 303. 7: α, α4, α6, α7, α10 (κάθε εβδομάδα), α11, α12, α13, α14. ΙΙ: α (δυνατός), α5, α6, β, β1, γ, γ1, γ2, γ5, δ, δ3 (παρουσιάζεται ξαφνικά στο παλάτι). ΙΙΙ: α, α1.

124. ΛΦ 1343, 2-9, Κυνουρία, "Ο γερο-βασιλιάς με τους τρεις γιους". Ενωμένο με το AT 301A. Ι: α, α4, α6, α7, α9, α11, α12, α13, α14. ΙΙ: β, β1, β6 (με σπαθί), δ, δ3 (παρουσιάζεται στο βασιλιά).

125. ΛΦ 1448, 51-77, Άστρος Αρκαδίας, άτιτλο. Ενώνεται με το AT 301A. 7: α2 (θηρίο), α4, α6, α7, α11, α12, α13, α14. ΙΙ: β, β1, β5, β6 (με μαχαίρι), γ, γ1, γ3, γ5, δ, δ1.

126. ΛΦ 1455, 1-7, Αργολίδα, "Η μηλιά με τα χρυσά μήλα". Ενώνεται με το

Σελ. 36
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Επεξεργασία παραμυθιακών τύπων και παραλλαγών AT 300-499, τ. Α΄+Β΄
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 17
  34. Αγγελοπούλου - Μπρούσκου, Παραμυθιακοί τύποι

  Η μελέτη αυτή επιχορηγήθηκε από τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς για το πρόγραμμα «Ιστορικό Αρχείο της Ελληνικής Νεολαίας» και εκπονήθηκε στο διάστημα από τον Ιούλιο του 1995 έως τον Ιούλιο του 1996.

  Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τις συνεργάτιδες μας, κυρίες Μαρία-Χριστίνα Αναστασιάδη, Ελένη Γκόνη, Δέσποινα Δαμιανού, Μαριάνθη Καπλάνογλου, Εμμανουέλα Κατρινάκη, Αθηνά Πεγκλίδου, Μαριάννα Ζουναλή, που συνέβαλαν με τον κόπο τους, τις γνώσεις τους και την αγάπη τους στο επίπονο αυτό έργο. Τις κυρίες Μάρθα Βασιλειάδη, Σοφία Ιωαννίδου και Ναταλία Παπαγιαννοπούλου για τη βοήθεια τους στην εκπόνηση καταλόγων παραλλαγών και μετάφραση ξένων πηγών που έγινε με εξαιρετική φιλολογική ευσυνειδησία.

  Ευχαριστούμε και πάλι από καρδιάς τον καθηγητή κύριο Μιχάλη Μερακλή για την αδιάκοπη και έμπρακτη εμπιστοσύνη που μας δείχνει από τότε που μας εναπόθεσε την ελπίδα της έκδοσης του Καταλόγου και την κυρία Τέα Ζερβάνου, εγγονή του Γ. Α. Μέγα, για την ευγενική της άδεια να εργαστούμε πάνω στο αρχείο του.

  Από την Ελληνική Λαογραφική Εταιρεία θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε και πάλι τον πρόεδρο της, καθηγητή κύριο Δημήτριο Λουκάτο, που πάντα κρατά ανοιχτό για μας το Αρχείο του Λαογραφικού Φροντιστηρίου.

  Από το Κέντρο της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών ευχαριστούμε θερμά τη διευθύντρια του κυρία Αικατερίνη Καμηλάκη-Πολυμέρου, που μας επέτρεψε να δουλέψουμε στο αρχείο του κέντρου, θέτοντας στη διάθεση μας την καινούργια βάση στοιχείων για το παραμυθιακό υλικό και μας διευκόλυνε με το επιστημονικό της ενδιαφέρον.

  Διαρκής παραμένει η οφειλή μας προς τα μέλη της Επιτροπής του Ιστορικού Αρχείου Ελληνικής Νεολαίας που υποστήριξαν την αρχική ιδέα και την υλοποίηση της ελληνο-γαλλικής έκδοσης του Καταλόγου. Ιδιαίτερα ευχαριστούμε τον κύριο Τριαντάφυλλο Σκλαβενίτη για το ενδιαφέρον, την υπομονή και τη φροντίδα που έδειξε σε όλα τα στάδια αυτής της εργασίας.

  Τέλος, ευχαριστούμε την κυρία Αναστασία Μυλωνοπούλου, χωρίς την ευσυνείδητη και επίμονη προσπάθεια της οποίας η έκδοση αυτή δε θα είχε δει το φως.

  Α. Α. - Α. Μ.