Συγγραφέας:Αγγελοπούλου, Άννα
 
Μπρούσκου, Αίγλη
 
Τίτλος:Επεξεργασία παραμυθιακών τύπων και παραλλαγών AT 300-499, τ. Α΄+Β΄
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:34
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:1999
 
Σελίδες:975
 
Αριθμός τόμων:2 τόμοι
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Ελληνικά παραμύθια-Κατάλογος
 
Τοπική κάλυψη:Ελλάδα
 
Περίληψη:Το βιβλίο αυτό αποτελεί τον τρίτο τόμο του Καταλόγου των Ελληνικών Παραμυθιών του Γ. Α. Μέγα. Υπενθυμίζουμε ότι από το Αρχείο του Γεωργίου Α. Μέγα έχουν ήδη δημοσιευτεί δύο τόμοι. Ο πρώτος, που είναι και ο μόνος που πρόλαβε να δημοσιεύσει ο ίδιος ο συντάκτης του καταλόγου, περιέχει τους Μύθους Ζώων (AT 1-299) . Ο δεύτερος (δημοσίευμα του ΙΑΕΝ αρ. 23), που αποτελεί στην ουσία μία πρόταση επεξεργασίας του καταλόγου του Μέγα, περιλαμβάνει τους παραμυθιακούς τύπους AT 700-749 που αντιπροσωπεύουν το τελευταίο μέρος των Μαγικών Παραμυθιών. Ο παρών τρίτος τόμος περιέχει, πάντα σε αναφορά με τη διεθνή κατάταξη των Aarne-Thompson , τις ελληνικές παραλλαγές των παραμυθιακών τύπων AT 300-499, τύπων που καλύπτουν ένα μεγάλο μέρος από αυτά που ονομάζουμε Μαγικά Παραμύθια (AT 300-749).
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 24.63 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 548-567 από: 982
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/52/gif/548.gif&w=600&h=91534. Αγγελοπούλου - Μπρούσκου, Παραμυθιακοί τύποι

ΙΙΙ. Χαρίσματα

α: Η όμορφη κόρη φέρεται με καλοσύνη· α1: προσφέροντας νερό' α2: δίνοντας ψωμί' α3: καθαρίζοντας (ξεψειρίζοντας)· α4: άλλο.

β: Παίρνει χαρίσματα' β1: ανταμοιβή· β2: να γίνει όμορφη· β3: να γίνουν τα μάγουλά της κόκκινα σαν τριαντάφυλλα' β4: όταν γελά, να βγαίνουν από το στόμα της ωραία τριαντάφυλλα' β5: όταν κλαίει, να πέφτουν μαργαριτάρια' β6: άλλο.

γ: Η άλλη κοπέλα στις ίδιες συνθήκες φέρεται άσχημα' γ1: αρνείται να δώσει νερό' γ2: ψωμί' γ3: φωτιά' γ4: λέει ότι βρίσκει τσιμπούρια και κόνιδες στο κεφάλι αυτού που ξεψειρίζεί' γ5: άλλο.

δ: Η κακή κόρη της μητριάς (το κορίτσι της κακιάς πλούσιας, η κακιά αδερφή) παίρνει κατάρες· 81'. να γίνει άσχημη· δ2: με μούρη γαιδάρου' δ3: με καρούμπαλο στο μέτωπο' δ4: να πέφτουν φίδια και βατράχια από το στόμα της' δ5: με το γέλιο της να γίνεται κατακλυσμός· δ6: άλλο.

IV. Η αντικατάσταση της νύφης.

α." Ο βασιλιάς θέλει να παντρευτεί την όμορφη επειδή· α1: είδε το πορτραίτο της' α2: άκουσε να μιλάνε γι' αυτήν α3: είδε την ίδια την κοπέλα' α4: και θαμπώθηκε από την ομορφιά της' α5: άλλο.

β: Η όμορφη κόρη οδηγείται στο βασιλιά' β1: με ένα αμάξι' β2: με ένα καράβι' β3: άλλο' β4: από τη φθονερή μητριά' β5: θεία' β6: από άλλη γυναίκα' β7: και την άσχημη κόρη της' β8: από τον(τους) αδερφό(ούς) της' β9: άλλο.

γ: Στο δρόμο για το παλάτι η κόρη περνάει από δοκιμασίες που της επιβάλλει' γ1: η κακιά γυναίκα (θεία, μητριά)' γ2: η γύφτισσα' γ3: η υπηρέτρια' γ4: την ταΐζει σαρδέλες' γ5: πολλά γλυκά' γ6: για να την κάνει να διψάσει' γ7: για να της δώσει νερό να πιει' γ8: της ζητά να της βγάλει το ένα (τα δύο) μάτι(α)· γ9: η κόρη δέχεται γιατί διψάει πολύ' γ10: άλλο· γ1 1: η δοκιμασία επαναλαμβάνεται' γ12: κι η κόρη δέχεται να της βγάλει και το άλλο μάτι.

δ: Ο αδερφός(οί) της μένει(ουν) αμίλητος(οι)' δ1: άλλο' δ2: υπακούοντας τη μητριά (άλλο)' δ3: τη θεία' δ4: την άλλη' δ5: ενώ η μητριά' δ6: αφήνει την όμορφη κόρη στην ερημιά' δ7: τη ρίχνει σ' ένα πηγάδι' δ8: άλλο.

ε: Η κακιά μητριά (θεία) φτάνει στο παλάτι και' ε1: στη θέση της όμορφης, βάζει την άσχημη κόρη της' ε2: ο βασιλιάς δεν αντιλαμβάνεται την αλλαγή' ε3: διαμαρτύρεται για την αλλαγή' ε4: άλλο' ε5: η μητριά (άλλο) δικαιολογεί την άσχημη εμφάνιση της κόρης' ε6: τάχα ότι είναι κουρασμένη από το ταξίδι' ε7: άλλο' ε8: ο βασιλιάς κρατά το λόγο του και' ε9: την παντρεύεται" ε10: περιμένει να δει τα χαρίσματα της νύφης· ε11: τη διώχνει αμέσως· ε12: την κρατάει στο παλάτι.

Σελ. 548
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/52/gif/549.gif&w=600&h=91534. Αγγελοπούλου - Μπρούσκου, Παραμυθιακοί τύποι

στ: Ο αδελφός της όμορφης' στ1: φυλακίζεται' στ2: γιατί ο βασιλιάς πιστεύει ότι τον ξεγέλασε' στ3: γίνεται βοσκός του βασιλιά' στ4: άλλο.

ζ: Η όμορφη κόρη' ζ1: γίνεται περιστέρι (ολόχρυσο)' ζ2: κυπαρίσσι' ζ3: όταν τη ρίχνουν στη θάλασσα' ζ4: γίνεται χρυσόψαρο' ζ5; από τα κόκαλα του φυτρώνει δέντρο' ζ6: μέσα από το κούτσουρο του δέντρου, όταν το κόβουν ζ7: και το παίρνει ένας γέρος (γριά)' ζ8: άλλο' ζ9: εμφανίζεται η όμορφη κόρη' ζΙΟ: άλλο.

η: Ένας γέρος (γριά)' η1: περιβολάρης· η2: ξυλοκόπος' η3: άλλο' η4: τη σώζει' η5: άλλο' η6: και γίνεται(ονται) πλούσιος(οι)' η7: πουλώντας τα πολύτιμα πετράδια (μαργαριτάρια)' η8: πουλώντας τριαντάφυλλα' η9: (εξ)αγοράζει τα μάτια της όμορφης' η 10: από την κακιά βασίλισσα' η 11: από άλλη γυναίκα' η 12: η κόρη βάζει τα μάτια της και ξαναβλέπει.

V'. Το ευχάριστο τέλος

α: Ο βασιλιάς μαθαίνει την αλήθεια' α1: από ένα πουλάκι' α2: άλλο' α3: παντρεύεται την όμορφη' "4: τιμωρεί τις κακίες' α5: με θάνατο' α6: με αλογοσούρσιμο' α7: με κάψιμο' α8: άλλο' α9: παίρνει πίσω τα μάτια της κοπέλας από τις κακίες' α10: η κακιά σκάει από το κακό της' α11: η καλή συγχωράει τις κακές.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΩΝ

ΗΠΕΙΡΟΣ

1. ΛΑ 403Α, 7, άτιτλο. Ελλιπές. Το κορίτσι είναι ταμένο στις ξωτικές από τη μάνα του. Το παίρνουν αυτές στην τρύπα τους και κάνουν τα δάκρυα τους γαρούφαλα και τα γέλια της τριαντάφυλλα. Του βγάζουν τα μάτια και τ' αφήνουν σ' ένα γέρο. Αυτός πουλά τριαντάφυλλα με μάτια και κείνη ζυμώνει πίτα για το βασιλιά.

2. ΛΑ 403Α, 8, Θεσπρωτία, "Το βασιλόπουλο με την αγαπητικιά κ' η πεθερά του". 7: α (τρεις κοπέλες), α1 (αδερφές). IV'. Οι αδερφές για μια γουλιά νερό τυφλώνουν τη μικρότερη αδερφή και την αφήνουν στο λόγγο' εκεί τη βρίσκει το βασιλόπουλο και, αφού τη γιατρέψει, την κρατά στο δωμάτιο του. Κάποια στιγμή που το βασιλόπουλο απουσιάζει, η μάνα της τη ρίχνει από το παράθυρο κι αυτή πέφτει στην αυλή μιας γριάς. V'. α, α2 (από τη σφραγίδα του δαχτυλιδιού επάνω στην κουλούρα).

Σελ. 549
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/52/gif/550.gif&w=600&h=91534. Αγγελοπούλου - Μπρούσκου, Παραμυθιακοί τύποι

3. ΛΦ 1653, 16-20, Αθαμάνιο Άρτας, "Οι δύο αδελφές". Ι: α1 (εξαδέλφες), α3, α4, β2, β4 (από τη θεία). ΙΙ: α1 (η κακιά θεία), α2, α5 (να φέρει τον κόπανο που ξέχασε στο πηγάδι), α6 (το στοιχειό), β, β3, β8 (το πηγάδι). ΙΙΙ: α, α4 (επαινεί την τριανταφυλλιά και το πηγάδι), β, β4 (και ρόδα), β5, γ, γ5 (κατηγορεί την τριανταφυλλιά και το πηγάδι), δ, δ5 (δάκρυα ποτάμια από τα μάτια τους), δ6 (αγκάθια στο κορμί της). IV'. α (το βασιλόπουλο), α3, β, β5, γ, γ1 (την κακιά θεία), γ6, γ7, γ8 (και τα δύο μάτια), δ5, δ6, ζ10 (η τυφλή δίνει το ψωμί της στα πουλιά κι εκείνα της χαρίζουν το φτερό τους να το κάψει, όποτε τα χρειαστεί), η3 (ο υπηρέτης του βασιλιά), η4, 48, η9, η 10, η11 (και τη θεία), η 12 (της τα βάζουν τα πουλιά). V: α (το βασιλόπουλο), α2 (τη βλέπει και την αναγνωρίζει), α3, α4, α5.

4. ΛΦ 1733, 4-5, Μονοδένδρι, Ζαγόρια, άτιτλο. 7: α, α2, α3, α4. ΙΙ: α1 (η μητριά), α2, α5 (να φέρει εικόνα από μακρινή εκκλησία), α7 (για να χαθεί), β, β8 (καλικάντζαρους), β3 (και χορεύει μαζί του). ΙΙΙ: β, β2 (πιο όμορφη απ' ό,τι ήταν), β4 (όταν μιλάει), γ, γ5 (αρνείται να χορέψει με τους καλικάντζαρους), δ, δ1, δ4. IV'. α (το βασιλόπουλο), ε, ε1 (κρύβοντας την όμορφη προγονή), ε3. V'. α (το βασιλόπουλο), α2 (ψάχνοντας το ίδιο βρίσκει την όμορφη), α3, α11 (και τις παίρνει κοντά της).

5. Dozon, 57-61, Ιωάννινα, "La boucle d'or". Ενωμένο με το ΑΤ*735Ε.

6. Hahn 1, 28, 193, (Kretchmer NM, 62), Ζίτσα Δωδώνης, άτιτλο. 7: α, η. ΙΙΙ: β (η κόρη της τρίτης βασιλοπούλας, η μικρότερη), β4, β5, β6 (όταν περπατάει, να πέφτουν διαμαντόπετρες). IV'. β, β6 (από την παραμάνα της), γ7 (για δύο γουλιές νερό), γ8, δ5 (η παραμάνα), δ6, ύστερα η παραμάνα εξαγοράζει από την πραγματική νύφη δύο τριαντάφυλλα με δύο σκυλίσια μάτια για να τα δείξει στο βασιλόπουλο. V'. α (το βασιλόπουλο), α2 (ακούει από το στόμα της όμορφης την απάτη, πηγαίνοντας στο θαυμαστό παλάτι που είχε χτίσει εκείνη σ' ένα σταυροδρόμι).

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Ι. ΛΦ 371,16-18, Πήλιο, "Οι δύο αδελφάδες με τα δύο κορίτσια". Γ. α1 (εξαδέρφες), α3, α4. ΙΙΙ: β, β4, β5. IV: β, β5, γ, γ1 (θεία), γ4, γ6, γ7, γ8 (και τα δύο μάτια), 85 (η θεία), δ7 (στη θάλασσα), ζ, ζ3, ζ4 (το ψάρι), ζ5 (μηλιά), ζ6, ζ7 (γριά), ζ9. V: α, α2 (βλέποντας την), α4, α5 (τις τρώνε τα θηρία), α9 (αναγκάζει τη θεία να της δώσει πίσω τα μάτια).

ΘΡΑΚΗ

8. ΛΑ 403Α, 2, Αίνος (σημ. Τουρκία), "Πώς η ευλογημένη και θαυματουργή

Σελ. 550
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/52/gif/551.gif&w=600&h=91534. Αγγελοπούλου - Μπρούσκου, Παραμυθιακοί τύποι

τσομπανοπούλα έγινε γυναίκα του βασιόπουλου". Ι: α, α1 (εξαδέρφες), α3 (Στεργιανή), α4 (Κατερίνα). ΙΙΙ: Με το λόγο του θεού, η άτεκνη τσομπάνισσα αποκτά κοριτσάκι, β (το κοριτσάκι της τσομπάνισσας), β6 (γαρύφαλα απ' το κεφάλι της, όταν γελάει, μαργαριτάρια απ' τα μάτια της, όταν κλαίει, φλουριά πίσω της η στράτα, όταν περπατάει). IV'. α (το βασιλόπουλο), α2, β, β7 (από την εξαδέρφη της), γ8, ε, ε1 (μπαίνει η ίδια)· μαθαίνοντας από την τυφλή ότι ο θάνατος είναι το "χρυσό ψαράκι", βάζει και το πιάνουν και βγάζοντας από μέσα του την πετρούδα, η τυφλή πεθαίνει. Συμφυρμός με το AT 709. Το βασιλόπουλο βρίσκει την όμορφη πεθαμένη μέσα σε γυάλινο και ολόχρυσο σεντούκι κρεμασμένο σε δέντρο. Με το φίλημα του η πεθαμένη γεννάει σε εννιά μήνες κοριτσάκι, μετά ανασταίνεται και αναγνωρίζεται από το βασιλόπουλο. Τα μάτια της τα έχει η ψευτο-Στεργιανή σ' ένα κουτί. V'. α4, α8 (δεμένη πίσω από ένα αμάξι).

9. ΛΑ 1490, 29-32, Σουφλί, "Το κορίτσι, η θεία και ο βασιλεύς". Άτεκνη γυναίκα προσπαθεί να κάνει κορίτσι κι όταν γίνει δώδεκα χρονών, ας πεθάνει. Όταν γίνεται δώδεκα χρονών, το βρίσκουν τρεις μαυροφόρες και του λένε να υπενθυμίσει τη μάνα του για το τάξιμο της, εκείνη του λέει να τους πει πως το ξέχασε. Οι γυναίκες τη λυπούνται και δεν το παίρνουν. ΙΙΙ: β (οι τρεις μαυροφόρες αντί να πάρουν την ζωή του κοριτσιού, του δίνουν χαρίσματα), β5, β6 (όταν γελάει, να γίνεται χρυσός κήπος, όπου πατεί το χώμα, να γίνεται χρυσό). IV'. α. (το βασιλόπουλο), α3, β, β1, β5, β7, γ, γ1 (η θεία), γ6, γ7, γ8, γ11, γ12, 85 (η θεία), δ7 (σ' ένα λάκκο), ε, ε1, ε2, ε9, η (γριά), η4 (και της λέει για το γάμο του βασιλόπουλου), η8 (χρυσά λουλούδια), η9, η11 (θεία). V: α, α2 (από το ίδιο το όμορφο κορίτσι), α3, α4, α5.

10. ΛΦ 243, 5-7, Μάλγαρα Κεσσάνης (σημ. Τουρκία), "Το παραμύθι της όμορφης ορφανής και της μητριάς". Ι: α2 (κόρη). ΙΙ: β, β3 (κόκκινη και άσπρη), β8 (το γεράκι, τη βρύση). ΙΙΙ: α, α4 (επαινεί την τριανταφυλλιά, το γεράκι, τη βρύση), β, β1, β3, β6 (μαύρα μάτια και φρύδια σαν του γερακιού, δροσερή σαν τη βρύση), γ, γ5 (τους κατηγορεί), δ, δ6 (αγκαθερά μάτια και μύτη κόκκινη, μαύρη σαν γεράκι, να τρέχουν τα μάτια της). Η φθονερή μητριά βγάζει τα μάτια της προγονής και την κάνει πουλί. Ο πατέρας της την ακούει να τραγουδάει ανθρώπινα, μαθαίνει την αλήθεια και διώχνει τη γυναίκα του. Η κόρη του ξεμαγεύεται και της ξαναβάζει τα μάτια.

11. Θρακικά 16, 177-180, "Η όμορφη προγονή". III: β (η προγονή μετά από συμβουλή ενός γέρου), β4 (και φλουριά). IV'. γ, γ1 (μητριά), γ7, γ8, γ9, η (γέρος), η4, η8, η9. V'. α, α2 (από την ίδια, που του διηγείται την ιστορία της).

12. Θρακικά 17, 75, 160-161, Σηλυμβρία (σημ. Τουρκία), "Το βασιλόπουλο και οι τρεις αγγέλ'". Ενωμένο με το AT 898 (ΙΙ κόρη της θάλασσας).

Σελ. 551
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/52/gif/552.gif&w=600&h=915 34. Αγγελοπούλου - Μπρούσκου, Παραμυθιακοί τύποι

13. Θρακικά 17, 68, 148, Καστανιές Ανδριανουπόλεως (σημ. Τουρκία), «Οι μοίρες και το κορ'τσόπ'λο». ΙΙΙ: β (το νεογέννητο κοριτσάκι από τις μοίρες, την τρίτη νύχτα από τη γέννηση του), β4 (μαλαματένια), β5 (και διαμάντια). V'. Γίνεται βασίλισσα, όπως είπαν οι μοίρες.

14. θρακ. Επετ., 227, Μεσημβρία (σημ. Τουρκία), «Το προγόν'». III'. β (από το γέρο), β4 (αμάραντο), β5. IV'. η8 (το κορίτσι), η9, η 10 (από τη μητριά).

15. Ψάλτης, 4, 220, Σαράντα Εκκλησίες (σημ. Τουρκία), «Της προγονής».

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

16. ΛΑ 403Α, 12, Κασσάνδρα Χαλκιδικής, «Το κορίτσι, η θεία και ο βασιλεύς». Εισαγωγή όπως το AT 898. ΙΙΙ: β (η κόρη της άτεκνης παίρνει χαρίσματα από τρεις μαυροφόρες, αντί να της πάρουν τη ζωή στα δώδεκα χρόνια της, όπως την είχε τάξει η μάνα της), β5, β6 (όταν γελάει, να γίνεται χρυσός μπαχτσές, όταν πατεί το χώμα, να γίνεται χρυσό). IV'. α (το βασιλόπουλο), α3, β, β5, β7, γ, γ1 (θεία), 87 (σ' ένα λάκκο), ε, ε1, η (μια γριά), η4, η8 (χρυσά λουλούδια), η9. V'. α, α2 (φωνάζοντας στο βασιλόπουλο η όμορφη την αλήθεια), α4, α5.

17. ΛΑ 510Α, 19, Βέροια Ημαθίας, «Η σταχτοπιπιλιάρου». Σαν τελικό επεισόδιο στο AT 510A (Η Σταχτοπούτα). IV: β, β4, γ, γ6, γ7, γ8 (και τα δύο μάτια), δ5, 88 (τη ρίχνει στ' αγκάθια), η (γριά), η4, η8, η9. V'. α, α2 (από την πίτα που στέλνει στο βασιλόπουλο), α3, α4, α6.

18. ΛΑ 2895, 44-49, Χωριστή Δράμας, άτιτλο. Ο βασιλιάς πραγματοποιεί τις ευχές τριών κοριτσιών. Την πρώτη την κάνει γυναίκα του, τη δεύτερη την παντρεύει με το βεζίρη του και την τρίτη με το χαμαμτζή. 7: α, α1 (εξαδέρφες), α3 (κόρη της χαμαμτζούς), α4 (κόρη της βασίλισσας). ΙΙΙ: β (η κόρη της χαμαμτζούς), β4 (να φυτρώνουν αντίκρυ τριαντάφυλλα), β6 (όταν περπατάει, να φυτρώνει γρασίδι, όπου λούζεται, να γίνεται μάλαμα). IV'. α, α2, β, β5, β7, γ, γ1 (θεία), γ6 (ταΐζοντας την αλμυρές μπουγάτσες), γ7, γ8 (και τα δύο μάτια), 85 (η θεία), δ7 (σ' ένα ξεροπήγαδο), ε, ε1, η (γέρος), η4, η6, η7 (με το μάλαμα που βγάζει, όταν χτενίζεται), η8, η9. V'. α, α2 (με το γρασίδι που δίνει στο άλογο προκαλεί την προσοχή του βασιλιά), α3, α4, α6.

19. ΛΦ 643, 2-3, Ημαθία, «Το μαγικό πουλί». ΙΙΙ: α, α2, β, β1, β6 (όταν χτενίζεται, να πέφτουν διαμάντια και χρυσάφια, όταν γελάει να μοσχοβολάει ο τόπος, όταν πλένει τα πόδια της, να γεμίζουν χρυσάφια), δ (στην κακιά αδερφή της), δ6 (όταν χτενίζεται, να πέφτουν ψείρες, όταν γελάει να βρωμάει ο τόπος, όταν πλένεται, να γεμίζει ο τόπος βατράχια και φίδια). IV'. β, β6 (από τη ζηλιάρα αδερφή), γ, γ1 (από τη ζηλιάρα αδερφή που της μπήγει μια μαγική καρφίτσα). Συμφυρμός με το AT 403B.

Σελ. 552
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/52/gif/553.gif&w=600&h=91534. Αγγελοπούλου - Μπρούσκου, Παραμυθιακοί τύποι

ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

α. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου

20. ΛΑ 403Α, 3, Λέσβος, άτιτλο. Όμοιο με Carnoy-Nicol., 107-126, (βλ. αρ. παρ. 26). Ι: α, α2 (εξαδέρφες), α3, α4. ΙΙΙ: β, β5, β6 (όταν χτενίζεται, μαργαριτάρια, όταν περπατάει, άνθη και ρόδα), δ, δ1 (μύξες και τσίμπλες). IV'. β, β5, β7, γ, γ1 (από τη θεία και την εξαδέρφη), γ8, δ5 (η θεία), δ8 (στο βουνό), η2, η4, η8 (ρόδα και άνθη), η9. V'. α, "2 (η όμορφη χτίζοντας παλάτι καλεί σε τραπέζι το βασιλιά, τη θεία και την εξαδέρφη και τους αποκαλύπτει την αλήθεια), α4, α6.

21. ΛΦ 1085, 13-18, Λέσβος, άτιτλο. Ι: α, α1 (εξαδέρφες), α3, α4, α5. ΙΙΙ: β, β4, β6 (όταν χτενίζεται, μαργαριτάρια). IV'. α, α3, β, β5, β7, β8, γ, γ1 (θεία), γ4 (αλμυρή πίτα), γ6, γ7, γ8 (και τα δύο μάτια), γ9, δ5 (η θεία), δ8 (την πετάει στο ποτάμι που την κατεβάζει στη θάλασσα), ε, ε1, στ, στ3 (χηνοβοσκός, αδερφός της), η4 (φέρνοντας τις χήνες κοντά στη θάλασσα, βγαίνει η όμορφη αδερφή). Συνέχεια, όπως το AT 898 (Η κόρη της θάλασσας).

22. ΛΦ 1442, 15-19, Αγιάσος Λέσβου, "Δύο μαργαριτάρια, ένα μάτι". Ι', α, α3, α4. ΙΙΙ: β, β5, δ, δ6 (πέφτουν αγκάθια από τα μάτια της). IV'. β, β6 (την κακιά), β7, γ, γ1, γ6, γ7, γ8 (και τα δύο μάτια), 85 (η κακιά), δ7 (στη θάλασσα), ζ, ζ3, ζ4 (που το αγοράζει το βασιλόπουλο και η κακιά ζητά να το σκοτώσουν), ζ5 (λεμονιά), ζ6, ζ7 (μια γριά), ζ9, η (γριά), η7, η9, η 10. V: α, α2 (από τα μαργαριτάρια που βγάζουν τα μάτια της και την καλεί σε τραπέζι όπου εκείνη διηγείται την ιστορία της), α4, α6.

23. ΣΠ 96, 4-8, Μανταμάδος Λέσβου, "Τα Κουτρουλέλια". Ι', α, α1 (εξαδέρφες), α3, α4, α5. ΙΙΙ: β (με το γράμμα της μοίρας), β4, β5, δ, δ6 (ρέχες και μύξες). IV'. β, β5, γ10 (η κακιά θεία ανοίγει χαραμάδα στο γυαλένιο κλουβί όπου κάθεται η ανεψιά, τη βλέπει ο ήλιος και την παίρνει η θάλασσα), ε, ε1 (στο κλουβί), ε3, εΐΐ, στ, στ3 (χηνοβοσκός). Ο αδερφός πηγαίνει τις χήνες στο ακρογιάλι και η αδερφή βγαίνοντας απ' τη θάλασσα, ταΐζει τις χήνες με διαμάντια από τα δάκρυα της. V: α, α2 (παραμονεύοντας, βλέπει την όμορφη με τον αδερφό της και μαθαίνει με ποιο τρόπο μπορεί να βγει από τη θάλασσα η όμορφη).

24. ΣΠ 97, 1-6, "Η Τζατζαφιόρα". Ι: α (μία κοπέλα), α3, α5. IV'. δ (η δούλα, η τουρκογύφτισσα), δ8 (ρίχνει την κυρά της στη θάλασσα), ζ, ζ4, ζ5, μετά ζΐ (που η τουρκογύφτισσα ζητά να σφάξουν), ζ5 (πορτοκαλιά), ζ6, ζ7 (κάποιος γέρος), ζ9. V'. α, α2 (από ένα μαντίλι που κεντά η όμορφη και το στέλνει δώρο στο βασιλιά).

25. Carnoy-Nicol., 107-126, Λέσβος, "La Fille du Roi et le Garçon de Bains".

Τρεις βασιλοπούλες, ακολουθώντας τη συμβουλή του κριτή, χαρίζουν τρία πεπόνια στον πατέρα τους. Το πρώτο πολύ ώριμο, το δεύτερο αρκετά, το τρίτο

Σελ. 553
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/52/gif/554.gif&w=600&h=91534. Αγγελοπούλου - Μπρούσκου, Παραμυθιακοί τύποι

στην ώρα του (συμβολίζουν το πόσο επείγει να παντρευτούν). Με χρυσή σφαίρα, διαλέγουν η καθεμιά τον άντρα τους' η πρώτη βεζιρόπουλο, η δεύτερη αρχοντόπουλο, η τρίτη λουτράρη. Ι: α (τρεις βασιλοπούλες), α3 (η τρίτη), α4. ΙΙΙ: β (το νεογέννητο κοριτσάκι της τρίτης, από τις μάγισσες), β4 (σε κάθε της χαμόγελο ένα τριαντάφυλλο), β5, β6 (φυλαχτό να την προστατεύει από κάθε αρρώστια, με το περπάτημα της να φυτρώνουν λουλούδια, το νερό που θα αγγίζει να γίνεται χρυσάφι), δ (με το περπάτημα της, ασοδειά, με το κλάμα της, τσίμπλες, με το γέλιο της να δείχνεται φαλλός γαϊδαριού στο μέτωπο της). IV'. γ, γ1 (από την κακιά θεία και την εξαδέρφη), γ8 (που της βγάζουν τα μάτια), ζ, ζ2, ζ6 (η εξαδέρφη-βασίλισσα ζήτησε να το κόψουν), ζ7 (μια γριά), η (γέρος), η8, η9. V'. α, α2 (από τη γριά που του διηγείται την ιστορία της όμορφης).

β. Δωδεκάνησα

26. ΛΑ 2193Α, 108-114, Ψέριμος Καλύμνου, άτιτλο. Ι: α, α1 (εξαδέρφες), α3, "4. II: β, β1. ΙΙΙ: α, "4 (λέγοντας το όνομα της: Χρυσή), β, β6 (τη γεμίζει χρυσάφι), γ (βρίσκει στο δρόμο πειρασμούς), γ5 (πετάει το γάιδαρο στο ποτάμι) και γυρίζει χωρίς τίποτα. IV'. Η όμορφη ζητά να παντρευτεί το βασιλόπουλο, β, β5 (η κακιά θεία), γ, γ1 (η θεία), γ6, γ8 (και τα δύο μάτια)' με τα κλάματα της γεμίζει ο τόπος τριαντάφυλλα· η κακιά στολίζει μ' αυτά την κόρη της, ε1, ε3, ε4 (και αναζητά την όμορφη), η, η3 (ένας βοσκός), η8, η9, ηΙΟ, η11 (και από την εξαδέρφη). V'. α2 (ο βασιλιάς βρίσκει μόνος του την όμορφη), α3, α4, α7.

27. ΛΑ 2193Α, 223-237, Ψέριμος Καλύμνου, "Το χρυσό ψαράκι". Ι: α, α1 (αδερφές), α3 (φτωχιά), α4 (πλούσια), β2, β4 (από την αδερφή), β6 (στη γέννα της, αρνιέται βοήθεια). ΙΙΙ: β (το νεογέννητο κοριτσάκι της φτωχιάς από τις Μοίρες), β4 (ρόδα), β6 (όταν κλαίει, ν' αστράφτει, να βροντάει κι ο ουρανός να μένει καθαρός, όταν χτενίζεται να πέφτουν μαργαριτάρια), δ (η κόρη της πλούσιας), δ6 (να γίνει καμπούρα). IV'. α (το βασιλόπουλο), α2, β, β5, β7, γ, γ1 (θεία), γ6, γ7, γ8 (και τα δύο μάτια), δ5 (η θεία), δ7 (στη θάλασσα), ε, ε1, ζ, ζ3, ζ4 (που το πιάνει ο βασιλικός ψαράς), ζ5 (ζηλεύει η βασίλισσα, γιατί το αγαπά ο βασιλιάς και το σφάζει' από το αίμα του γίνεται μηλιά που δροσίζει το βασιλιά), ζ6, ζ9, η (γέρος), η4, η6, η7, η8, η9, η12. V'. α, α2 (τα τριαντάφυλλα κινούν την προσοχή του βασιλιά που θέλει να γνωρίσει τις κόρες του- η όμορφη του διηγείται την ιστορία της), α3, α4, α8 (με διωγμό).

28. ΛΑ 2279, 274-281, Λέρος, "Το χρυσό ψάρι". Ι: α, α3, α4. II: β, β2, β10 (που έδωσε μισή τηγανίτα). ΙΙΙ: α, α2, β, β1, β4 (και ρόδα), β5, γ, γ2, δ, δ6 (να τη φάει η λέπρα του Ιούδα). IV'. α, α2, β, β6 (από την πλούσια), β7, γ, γ6, γ7, γ8 (και τα δύο μάτια), 85 (η πλούσια), δ7 (στη θάλασσα), ε, ε1, ζ,

Σελ. 554
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/52/gif/555.gif&w=600&h=91534. Αγγελοπούλου - Μπρούσκου, Παραμυθιακοί τύποι

ζ3, ζ4 (που αγοράζεται από το βασιλιά και το βάζει στη στέρνα), ζ5 (η κακιά τη σφάζει και από το λέπι της γίνεται μηλιά), ζ6, ζ7 (γριά), ζ9, η (η γριά), η6, η7, η8, η9, ηΙΟ. V'. α, α2 (αναγκάζοντας τη γριά να του πει την αλήθεια), α3, α4, α5.

29. Μιχαηλίδης-Νουάρος, 325-328, Κάρπαθος, "Οι καλές γυναίκες και η κακή θεία". Ι: α1 (εξαδέρφες), α3, α4. ΙΙΙ: β (η μικρότερη κόρη της φτωχιάς βασίλισσας, παίρνει χαρίσματα από τις Νεράιδες όπου την έχουν τάξει), β4, β5, β6 (όταν λούζεται να πέφτουν λίρες). Ζηλεύει η αδερφή της βασίλισσας και 1 ζητάει τα ίδια για την κόρη της, δ, δ4, δ6 (η φωνή της να γίνει γαϊδουρινή). IV: β, β5, γ, γ1 (από τη θεία), γ7, γ8 (τα δύο μάτια), δ5 (η θεία), δ7 (σ' ένα λάκκο), η (γέρος), η4, η7, η8, η9. V'. α3 (ο βασιλιάς).

δ. Κρήτη

30. ΛΑ 403Α, 13, Τέμενος Ηρακλείου, άτιτλο. Ι: α, α2, α3, α4. II'. α1, α2 (τη Μαρία), α3 (το αθάνατο νερό), α6, β, β1, β3, β4, β8 (μαραμένη γιασεμιά), β9, β12. ΙΙΙ: α, α1, β, β1, β2, β3, β6 (άσπρη σαν γιασεμί, μαύρα μάτια σαν ελιές), η (η Ελένη), ηΐ, δ, δ6 (να σκύβει, σαν τα κλαδιά της γιασεμιάς, να γεμίσει αγκάθια και ελιές το σώμα της). Η μητριά σκάει από το κακό της.

31. ΑΦ 331, 6-9, Πηγή Ρεθύμνου, "Δύο αδερφάδες". Ι: α, α1 (εξαδέρφες), α3, α4. ΙΙ: β, β8 (τις τρεις Μοίρες). ΙΙΙ: α, β, β4, β6 (όταν χτενίζεται να πέφτουν φλουριά, να μην πεθάνει ποτέ). IV'. β, β5, γ, γ1 (από την κακιά θεία), γ7, γ8 (της παίρνει και τα δύο μάτια), δ5 (η θεία), δ7 (στη θάλασσα), ζ, ζ3, ζ4 (που το περιποιείται ο βασιλιάς), ζ5, ζ6, ζ9 (η όμορφη με χαρίσματα που προκαλεί την προσοχή του βασιλιά), η8, η9. V'. α, α4, α6.

32. ΑΦ 726, 8-11, Κρύα Σητείας, "Η κακιά θεια". Ι: α1 (εξαδέρφες), α3, α4. ΙΙ: β, β1 (τη γριά Μοίρα της), β11 (να την ξεψειρίσει). ΙΙΙ: α, α3, β, β6 (όταν χασμουριέται, να μοσχοβολάει και να πέφτουν τριαντάφυλλα, όταν λούζεται χρυσάφια), γ, γ5 (αρνείται να την ξεψειρίσει), δ, δ6 (όταν λούζεται να πέφτουν φίδια). IV'. α, α2, β, β5, γ, γ1, γ10 (για να της δώσει φαγητό, της βγάζει τα μάτια), δ5 (η θεία), δ7 (στο γκρεμό), η (μια γριά), η4. Η θεία ακούγοντας τα λόγια της όμορφης, δ7, ζ, ζ4 (ψαράκι), ζ5 (μηλιά), τρώει η ξαδέρφη το μήλο και από τους σπόρους του, ζ9, πετιέται ακόμη μια φορά στις πέτρες. V'. α (το βασιλόπουλο), α2 (βρίσκει την όμορφη στην εκκλησία μέσα και κάνει μαζί της παιδί. Αυτό, όταν μεγαλώνει, βρίσκει το κουτί με τα μάτια της μάνας του. Πηγαίνουν τα μάτια στην τυφλή και ξαναβλέπει), α4, α5.

33. ΣΛ Ι, 1-12 (Λιουδάκη, Γιαγιά, 72-79), Σητεία, "Ο Μπεκρή Μουσταφάς". ΙΙΙ: β (το νεογέννητο κορίτσι του πλούσιου Μπεκρή Μουσταφά, από τις μοίρες), β5, β6 (όταν λούζεται, οι σαπουνάδες να γίνονται χρυσάφια, όταν γελάει, να πέφτουν μήλα και να ζήσει όσο το αγιασμένο ελάφι). IV'. Ο Μπεκρής

Σελ. 555
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/52/gif/556.gif&w=600&h=91534. Αγγελοπούλου - Μπρούσκου, Παραμυθιακοί τύποι

Μουσταφάς δε θέλει, να δώσει, την κόρη του στο βασιλιά για να μη χάσει τα αγαθά της. Ο βασιλιάς στέλνει μια μάγισσα για να την καταφέρει, β, β6 (μάγισσα), γ, γ1 (μάγισσα), γ6, γ7, γ8 (και τα δύο μάτια), 85 (η μάγισσα), δ8 (την αφήνει στο βουνό), ε, ε1, ε2, ε9, η3 (ένας βοσκός), η4, η6, η7, η8 (χρυσά μήλα), η9, η 12. Η μάγισσα, αφού πούλησε τα μάτια, μετανιώνει και βάζει την κόρη της τη βασίλισσα να ζητήσει από το βασιλιά την καρδιά του αγιασμένου ελαφιού. Μόλις σκοτώνεται το ελάφι, πεθαίνει και η όμορφη. Ο βοσκός την κλείνει σε κασέλα (βλ. και AT 709). Με το φιλί που δίνει ο βασιλιάς στη νεκρή γεννιέται παιδάκι και ο βασιλιάς το παίρνει στο παλάτι. Το παιδί ζητά το φυλαχτό της βασίλισσας και ακουμπώντας το στην πεθαμένη μάνα του, την ανασταίνει. V'. α, α2 (από τη διήγηση της όμορφης), α3, α4, α6.

34. ΣΛ Ι, 199-207, Ιεράπετρα, "Οι δύο αδερφάδες κι ο Χριστός". Αρχή όπως του AT 750F . Ι: α1 (αδερφές), α3, α4, β2, β4 (από την πλούσια αδερφή), β6 (που βρίσκει τρόπο για να μείνουν νηστικά τα παιδιά της φτωχιάς). ΙΙ: β (η κόρη της φτωχιάς), β2, β11. ΙΙΙ: α, α3, α4 (και τον επαινεί), β, β1, β4 (διαμάντια), β5, β6 (τη βουτά στο μαλαματένιο νερό και γίνεται χρυσή), γ, δ, δ6 (βουτώντας τη στο μαύρο νερό γίνεται μαύρη και βρωμερή). Η κακιά θεία καλεί τη φτωχή ανεψιά στο σπίτι της, την κάνει να διψάσει με αλμυρή πίτα και την κλειδώνει σ' ένα δωμάτιο. Εκεί που έκλαιγε, ανοίγει ο τοίχος και βλέπει πηγάδι με χρυσό κουβά και αλυσίδα. ΙΙ: α8 (να πιει νερό), β, β8 (μηλιά, ροδιά και χουρμαδιά), β9. ΙΙΙ: α, α1, β, β1, β6 (μάγουλα σαν μήλα, να μυρίζει ρόδα και οι πλεξίδες της μακριές σαν τη χουρμαδιά), γ, γ1, δ, δ6 (στα μάγουλά της, λεμόνια κρεατένια). IV'. α, η κακιά θεία ζητάει χρυσή κασέλα, βάζει μέσα την άσχημη κόρη και κρατά την όμορφη ανεψιά στο αμπέλι. V'. α, α2 (από τους συνοδούς της κασέλας που ακούν το τραγούδι της όμορφης), α3, α8 (κάνει δούλα την κακιά).

35. Ζ. Αγ. Β', 6, 58, Ρογδιά Μαλεβιζίου, άτιτλο. Το κοριτσάκι ακούει τη γειτόνισσα και σκοτώνει τη μάνα του. Ι: α, α2, α3, α4. ΙΙ: β, β1, β2, β11. ΙΙΙ: α, α3, β, β1, β6 (να πέφτουν ρόδα και μαργαριτάρια από πάνω της, όταν πιάνει χώμα, να γίνεται μάλαμα). IV'. β, β4, β7, γ7, γ8 (μάτια), δ5, δ8 (τη ρίχνει στο γιαλό), ε, ε1, η (γέρος), η4, η12. V'. α, α4, α6.

36. Παρνασσός 9, 223, "Το 'λαφάκι". Η αρχή όπως AT 450.

37. Παρνασσός 9, 235, "Τ' Αθοπουτάκι". Η αρχή όπως AT 510A (Η Σταχτοπούτα).

38. Φραγκάκι, 30-35, "Της Λεμονιάς η θυγατέρα". Συμφυρμός με το AT 408 (επεισόδιο του δέντρου και της αράπισσας).

1 Βλ. παρακάτω στις Σημειώσεις AT 403Α και AT 403B την υποσημ. 1.

Σελ. 556
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/52/gif/557.gif&w=600&h=91534. Αγγελοπούλου - Μπρούσκου, Παραμυθιακοί τύποι

ε. Κυκλάδες

39. ΛΑ 1387, 68, 573-576, Τήνος, άτιτλο. IV: β, β4, β7, γ, γ1, γ6, γ7, γ8 (και. τα δύο μάτια), δ5, δ6, η3 (μια παπαδιά), η4 (την όμορφη που από τα μάτια της τρέχουν μαργαριτάρια, όταν κλαίει, και τριαντάφυλλα, όταν γελάει), η9 (με μαργαριταρένιο κέντημα και μαντίλι). V'. α, α4, α6 (τη μητριά).

40. ΛΑ 1388, 22, 281-288, Τήνος, άτιτλο. Τρεις κόρες ζητούν από τον πατέρα τους δώρα. Οι δύο πρώτες αδελφές ζηλεύουν τη μικρότερη, γιατί μόνον αυτήν χαιρέτησε το βασιλόπουλο. ΙΙ: β, β6 (από τις φθονερές αδερφές της), γ, γ4, γ6, γ7, γ8 (και τα δύο μάτια), δ5 (οι αδερφές), δ7 (ξεροπήγαδο) και λένε στον πατέρα τους ότι την έφαγαν τα θηρία. Στα κλάματα του κοριτσιού εμφανίζεται η Μοίρα της και της δίνει χαρίσματα. ΙΙΙ: β4, β5, β6 (όταν περπατάει να σηκώνει η γη χορτάρι). IV'. η3 (ένας τσομπάνης), η4, η8, η9, η10. V: α, α3.

41. ΛΑ 1392, 18, 103-111, Τήνος, "Το περιστεράκι". IV: Η αδερφή δίνει στον αδερφό που φεύγει μίαν άσπρη φορεσιά που θα λερωθεί, αν παντρευτεί ή πάθει κακό. Ο αδερφός μπαίνει στην υπηρεσία του βασιλιά και ως υπηρέτης του, μένει τρία χρόνια καθαρός, χωρίς ν' αλλάξει ρούχα. Ο βασιλιάς απορεί και α, α2, β, β6 (κακιά γειτόνισσα), δ5 (η κακιά γειτόνισσα), δ8 (τη ρίχνει στη θάλασσα), ε, ε1 (η ίδια η γειτόνισσα), ζ, ζΐ, ζ5 (το σφάζει η βασίλισσα, όταν λείπει ο βασιλιάς), ζ6, ζ7 (μια γριά), ζ9 (που κεντά την ιστορία της). V: α, α2 (από την κεντημένη ιστορία της), β4, β6.

42. ΛΑ 1394, 20, 191-200, Τήνος, "Ο καπετάνιος και τα παιδιά του". IV: Σύμφωνα με την ευχή του πατέρα, η άσπρη φορεσιά του γιου θα λερωθεί, μόνον αν πικραθεί η αδερφή του. Γίνεται μάγειρας στο παλάτι, α, α5 (προσέχοντας την άσπρη φορεσιά του αδερφού), β, β6 (από την εξαδέρφη), γ8 (και τα δύο μάτια), δ8 (την πετάει στη θάλασσα), ε, ε1 (η ίδια η εξαδέρφη), ζ, ζΐ (που η βασίλισσα σφάζει), ζ5, ζ6, ζ7 (γριά), ζ9. V: α, α2 (από τρία κεντήματα που διηγούνται μια ιστορία, του περιστεριού, του δέντρου κλπ.), α4, α6.

43. ΛΑ 1394, 23, 215-226, Τήνος, "Το αχειλάκι". ΙΙΙ: β (η κόρη της γριάς), β6 (με το γέλιο της, μαργαριτάρια, με το βήχα της μαλάματα, αν τη δει όμως ο ουρανός ή η θάλασσα θα γίνει χρυσό αχειλάκι). IV: α, α2 (από τον αδερφό της), β, β3 (μέσα σε ξύλινο καμαράκι να μην τη δει ο ουρανός, αλλά αυτή ξεφεύγει και γίνεται αχειλάκι), β6 (από τη δούλα), β8, ε, ε1 (η δούλα βάζει τον αδερφό να την παρουσιάσει σαν αδερφή του), ε2, ε9, στ (η βασίλισσα, θέλοντας να ξεκάνει τον αδερφό, του αναθέτει δύσκολα ζητήματα· ο αδερφός τα εκτελεί με τη βοήθεια της αδερφής του). Η βασίλισσα θέλει να φάει το αχειλάκι, ζ5 (κυπαρίσσι), ζ6 (γριά), ζ9. V: α, α2 (από τα χαρίσματα της), α4, α5 και ελευθερώνει τον αδερφό.

Σελ. 557
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/52/gif/558.gif&w=600&h=91534. Αγγελοπούλου - Μπρούσκου, Παραμυθιακοί τύποι

44. ΛΑ 1394, 27, 247-257, Τήνος, άτιτλο. Ι: α1 (αδερφές), α3, α4. ΙΙΙ: β (το

νεογέννητο κοριτσάκι της φτωχιάς από τις Μοίρες), β4, β5, β6 (όταν χτενίζεται, μαργαριτάρια, αν τη ρίξουν στη θάλασσα να μην μπορεί να πνιγεί), 8, 86 (τσίμπλες, μύξες, ψείρες). IV'. α (το βασιλόπουλο), α2, β, β5, γ, γ1 (θεία), γ7, γ8 (και τα δύο μάτια), 85 (η θεία), 88 (στη θάλασσα), ε3, ε4 (δεν πιστεύει την τσιμπλιάρα νύφη και την κλείνει σ ένα δωμάτιο για να τη δοκιμάσει), η, η7, η8, η9' η κακιά θεία υποψιάζεται πως η ανεψιά της ζει. Της πουλάει μαγεμένο δαχτυλίδι και την πεθαίνει. Συμφυρμός με το AT 709. Τη βάζει σε μαρμαρένιο μνήμα στην εκκλησία. V'. α, α2 (βγάζοντας το δαχτυλίδι, την ξεμαγεύει κι εκείνη του διηγείται την ιστορία της και την αναγνωρίζει), α4, α5 (αποκεφαλίζει τη θεία).

45. ΛΑ 1394, 28, 259-263, Τήνος, "Το μισό ψάρι". Ι: α, α1 (εξαδέρφες), α3, α4. ΙΙΙ: β (από τις τέσσερεις Μοίρες), β4, β5, β6 (όταν χτενίζεται, διαμάντια, αλλά αν τη δει η θάλασσα θα γίνει μισή ψάρι-μισή κοπέλα), δ, δ6 (μυξού, τσιμπλού, στραβοκάνα). IV'. α (ο αδερφός της όμως δε θέλει να τη δώσει, για να μην περάσει θάλασσα), β, β3 (με μία κασέλα που έχει παράθυρο), δ5 (η ξαδέρφη η τσιμπλού), δ8 (τη ρίχνει στη θάλασσα), ε, ε1 (παίρνει εκείνη τη θέση της όμορφης και ζητά από το βασιλιά να βάλει δύσκολα ζητήματα στον αδερφό της όμορφης, ο οποίος όμως, με τη βοήθεια της αδερφής του, τα κατορθώνει). Με τη βέργα της αδερφής του βγαίνουν ψάρια ανάμεσα τους κι αυτή ξεμαγεύεται. V'. α, α2 (αναγνωρίζει την όμορφη από τα χαρίσματα), α4, α6.

46. ΛΑ 1396, 48, 129-132, Τήνος, "Η μηλιά". ΙΙ: α1 (η μητριά), "2, α5 (να πλύνει, αλλά ξεχνά τον κόπανο και γυρίζει πίσω). Πρώτα συναντά β8 (πέτρα, κυπαρίσσι, μηλιά, κόρακα, περιστεράκια). ΙΙΙ: α, α4 (επαινεί όλα όσα συνάντησε), β, β1, β6 (γερή σαν την πέτρα, κόκκινη σαν τη μηλιά, μαύρη σαν κοράκι, άσπρη σαν τα περιστέρια). Η μητριά τη σπρώχνει στο γκρεμό, αλλά η κόρη σώζεται. ΙΙ: Ύστερα συναντά β, β1 (μια γριά), β11. ΙΙΙ: α, α3, β, β1, β6 (να τρέχουν μάλαμα κι ασήμι απ' την πλάτη της), γ, δ, δ6 (ψείρες και καβαλίνες). Η μητριά σκοτώνει την όμορφη. Σκοτώνουν τη μητριά.

47. ΛΑ 1684Β, 23-27, Χώρα Αμοργού, "Η Μαργαριταροδακρούσα". ΙΙΙ: β (το νεογέννητο κοριτσάκι του σκυλοτόμου από τις Μοίρες), β5, β6 (όταν περπατάει, να σηκώνει μάλαμα, όταν ανεντρανίζει, να πέφτουν τριαντάφυλλα). Ο πατέρας της γίνεται πλούσιος πουλώντας τα μαργαριτάρια και το μάλαμα. IV'. α, α2 (και στέλνει τη μάνα του να του τη φέρει για νύφη), β, β6 (από την πεθερά της), γ, γ1 (από την κακιά πεθερά της), γ6, γ7, γ8 (και τα δύο μάτια), δ5 (η κακιά πεθερά), δ6, ε, ε1 (τη βεζιροπούλα), ζ, ζ10 (μαθαίνει τυχαία από δύο περιστέρια ότι για να ξαναδεί πρέπει ν' αλείψει τα μάτια της με τον πηλό που είναι κάτω από το δέντρο)' καταφεύγει σε μια γριά και την κάνει πλούσια. Η κακιά πεθερά το μαθαίνει και βάζει τη γριά να ρωτήσει την

Σελ. 558
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/52/gif/559.gif&w=600&h=91534. Αγγελοπούλου - Μπρούσκου, Παραμυθιακοί τύποι

κοπέλα ποιο είναι το ζώδιο της. Η κοπέλα, ξέροντας πως θα πεθάνει αν το πει, καλεί τον παπά και τους προεστούς και τους αφήνει παραγγελία: τα λεφτά της να τα πάρουν οι φτωχοί κι αυτήν, όταν πεθάνει, να την κλείσουν σε πύργο. Η κακιά βασίλισσα σκοτώνει το ζώδιο της κοπέλας, ένα ελάφι, κι η κοπέλα πεθαίνει. Τυχαία, το βασιλόπουλο επισκέπτεται τον πύργο (βλ. και AT 410). Κοιμάται με την ωραία νεκρή, αλλά φεύγοντας ακούει μια φωνή που του λέει να γυρίσει σε εννιά μήνες να πάρει το αμανάτι του. Όταν το βασιλόπουλο ξαναγυρίζει στον πύργο, βρίσκει στην κοιλιά της νεκρής ένα παιδί να τη βυζαίνει και το παίρνει. Το παιδί βρίσκει τη σκόνη του ελαφιού, γίνεται περιστέρι κι έρχεται στον πύργο της νεκρής. Μαζί με το βασιλόπουλο πατέρα του, που έρχεται να το βρει, δίνουν στη νεκρή να φάει κι ανασταίνεται. Μαθαίνει το βασιλόπουλο την αλήθεια και αλογοσέρνει την κακιά μάνα του. Διώχνει τη βεζιροπούλα και παντρεύεται την όμορφη με τα χαρίσματα.

48. ΛΑ 2163, (ΣΠ 134), 230β, 6-8, Βόθροι Νάξου, "Οι δύο αδερφάδες". 7: α, α1, α3, α4. ΙΙΙ: β (το νεογέννητο της φτωχιάς, από τέσσερεις Νεράιδες), β4, β5, β6 (όταν χτενίζεται, να πέφτουν διαμάντια, όταν περπατάει, φλουριά)' ζηλεύει η κακιά αδερφή, δ (το νεογέννητο της κακιάς), δ6 (τα κλάματα της να γίνονται τσίμπλες, όταν χτενίζεται να πέφτουν ψείρες, όταν γελάει να φαρμακώνεται ο τόπος, όταν περπατά να πέφτουν βρωμιές). IV'. α, α2, β, β5, γ, γ1 (θεία), γ6, γ7, γ8 (και τα δύο μάτια), 85 (η θεία), 88 (στη θάλασσα), ζ, ζΐ (πουλί στο βασιλικό περιβόλι), ζ3 (και σώζεται από τις Νεράιδες), ζ5 (από το αίμα του πουλιού, φυτρώνει κυπαρίσσι), ζ6, ζ7 (κάποιος γέρος), ζ9, η8, η9. V'. α, α2 (από το γέρο που πουλάει διαμάντια και μπριλάντια και προκαλεί την προσοχή του' μαθαίνοντας από που προέρχονται, αναγνωρίζει την κοπέλα), α3, α4, α5.

49. ΑΑ 2758, 392-400, Κίμωλος, άτιτλο. ΙΙ: β (το κοριτσάκι το ταγμένο στην Παναγία), β8 (τρεις νέους που είναι Άγγελοι, το βρίσκουν στο δρόμο και ζητούν να το πάρουν). ΙΙΙ: β, β5, β6 (όταν χτενίζεται, να πέφτουν φλουριά, όταν περπατάει, τριαντάφυλλα, κι ένα σταυρό που ξαναδίνει το φως σ' όποιον δε βλέπει). IV'. Το βασιλόπουλο παντρεύεται τη Μαρία, αλλά όταν εκείνη απουσιάζει, οι κακές δούλες (μάνα και κόρη), στη γέννα, γ6, γ7, γ8 (και τα δύο μάτια), δ5 (η δούλα και η κόρη της), 87 (στο ξεροπήγαδο), ε, ε1, ε4 (ο βασιλιάς στην επιστροφή του αρρωσταίνει από τον καημό του), η 10 (αλλά η όμορφη δεν μπορεί να δει). V'. Η όμορφη βάζει το γέρο να της χτίσει παλάτι στην έρημο, αλλά δεν επιτρέπει την είσοδο παρά μόνο στο βασιλιά. Όταν αυτός την επισκέπτεται, τον παρακαλεί να της φέρει το απιδί που φορούσε το σταυρό. Το ακουμπάει στα μάτια της και ξαναβλέπει. Ο βασιλιάς την αναγνωρίζει και ξανασμίγουν, α4, α6.

50. ΣΠ 58, 119-136, Πάρος, "Η κόρη της θάλασσας". ΙΙ: β (η προγονή), β8 (τις καλοκυράδες), β13 (και τη βοηθούν να πλύνει, να ζυμώσει). ΙΙΙ: β (από

Σελ. 559
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/52/gif/560.gif&w=600&h=91534. Αγγελοπούλου - Μπρούσκου, Παραμυθιακοί τύποι

τις καλοκυράδες), β5, β6 (όταν χτενίζεται, στάρι από τα μαλλιά, όταν γελάει διαμαντόπετρες από το στόμα). IV'. β, β4, β5 (η μητριά), 88 (τη ρίχνει στη θάλασσα), αλλά η Μάνα της θάλασσας την αγκαλιάζει και την κάνει παιδί της, στ, στ2, στ3, στ4 (ο βασιλιάς απαγορεύει σ' όλη τη χώρα να πουλούν στάρι και ζητάει από τον αδερφό αδύνατα ζητήματα" τα κατορθώνει με τη βοήθεια της αδερφής του που παρουσιάστηκε από τη θάλασσα. V'. Με την ορμήνεια ενός μάγου, ο βασιλιάς φέρνει αθάνατο νερό από το πηγάδι των μονόματων δράκων και ελευθερώνει την "κόρη της θάλασσας", α3.

ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ

51. ΙΛ 842, 284-286, Οθωνοί Κέρκυρας, άτιτλο. II: β (η φτωχή κόρη), β2 (καλόγερος), β13 (που βαφτίζει το κοριτσάκι της). ΙΙΙ: β (το κοριτσάκι της φτωχής), β6 (τύχη αθάνατη, όταν γελάει ν' αστράφτει ο τόπος από ομορφιά, όταν περπατάει να πέφτουν ρόδα και άνθη, όταν στολίζεται και χτενίζεται, διαμάντια και λεφτά, τα μάτια της τριγύρω να είναι χρυσά). IV'. α (το βασιλόπουλο), α2, β, β6 (από την κακιά γειτόνισσα), γ8 (και τα δύο μάτια) και τα βάζει στην κόρη της. Στο βασιλόπουλο λέει πως η όμορφη πέθανε στο δρόμο. Ο Χριστός ξαναβάζει τα μάτια στην όμορφη. V'. α, α4, α6.

52. ΛΦ 141, 3-5, Κεφαλλονιά, "Η βασιλοπούλα και η υπηρέτρια". ΙΙΙ: β, β6 (με το χτένισμα χρυσάφι και διαμάντια). IV'. β, β6 (από την κακιά υπηρέτρια), γ, γ1 (υπηρέτρια), γ8 (και τα δύο μάτια, λέγοντας ότι έτσι θέλει ο αδερφός της), δ5 (η υπηρέτρια), δ8 (στη θάλασσα), ζ, ζ3, ζ4 (ψάρι), ζ5 (από τα λέπια του ψαριού, δέντρο), ζ6, ζ7 (γριά), ζ9, η7, η9. V'. α, α2 (η όμορφη φτιάχνει παλάτι και καλεί το βασιλιά), α4, α6.

53. ΛΦ 322, 9-11, Ιθάκη, "Η βασίλισσα". Ι: α (η μία βασίλισσα, η άλλη κόρη της παραμάνας της). ΙΙΙ: β (η βασίλισσα), β6 (όταν κλαίει διαμάντια, όταν γελάει μαργαριτάρια κι όταν χτενίζεται χρυσάφια). IV'. γ1 (η κακιά παραμάνα.), γ8 (και τα δύο μάτια), 85 (η παραμάνα), δ7, ε1, η (κάποιος βοσκός), η4, η6 (και χτίζει παλάτι). V'. α, α2 (πηγαίνει επίσκεψη στο παλάτι που έχτισε ο βοσκός για να γνωρίσει τη βασίλισσα. Εκείνη του ζητάει να της φέρει δύο μάτια και το χρυσό σταυρό που ήταν κρεμασμένος στο λαιμό του παιδιού του. Φοράει τα μάτια και ακουμπώντας πάνω τους το σταυρό, ξαναβλέπει), α4, α5.

54. ΛΦ 408, 1-7, Κέρκυρα, άτιτλο. ΙΙΙ: β (το νεογέννητο κορίτσι της φτωχής από τις Μοίρες), β6 (χρυσή κούνια, θα γίνει βασίλισσα, ρούχα, ξανθά μαλλιά και μάτια μαύρα, παπλώματα, όταν περπατάει να πέφτουν τριαντάφυλλα, όταν κλαίει διαμάντια και ρουμπίνια), δ (στην κόρη της πλούσιας), δ1, δ6 (τα μάτια της να βγάζουν τσίμπλες, να στραβώσει το στόμα της και να είναι παλαβή). IV: β, β5, γ, γ1 (κακιά θεία), γ6, γ7, γ8 (και τα δύο μάτια), η3

Σελ. 560
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/52/gif/561.gif&w=600&h=91534. Αγγελοπούλου - Μπρούσκου, Παραμυθιακοί τύποι

(ψαράς), η7, η8, η9, η11 (από τη θεία). V', α, α2 (από την όμορφη, που του διηγείται την ιστορία της), α4, α7. δ

55. ΛΦ 473, 1-3, Ζάκυνθος, άτιτλο. Σύμφωνα με τις ευχές των κοριτσιών του, ο βασιλιάς παντρεύει τις δύο κόρες του με βασιλόπουλα και την τρίτη μ' αυτόν που βγάζει τρία κατρίνια την ημέρα, τον κηπουρό' διώχνονται από το βασιλιά. ΙΙΙ: β (το νεογέννητο κοριτσάκι της τρίτης βασιλοπούλας), β4 (και ρόδα), β6 (όταν περπατάει, χρυσές λάμες). IV'. β (το κοριτσάκι στο βασιλόπουλο), β6 (από την παραμάνα της), γ6, γ7, γ8 (και τα δύο μάτια), η (γέρος), η4, η8, η9. V'. α, α2 (βλέποντας την όμορφη, την αναγνωρίζει), α4, α5.

56. Μινώτου, Λαογραφία Γ, 26, 437-439, Γαϊτάνι Ζακύνθου, "Η κακή βασιλοπούλα". Η βασιλοπούλα ζηλεύει τη μητριά της τη βαγιοπούλα. II'. β (η βασιλοπούλα), β8 (ένα δράκο), β11. ΙΙΙ: α (η βασιλοπούλα με τη συμβουλή της γριάς μοίρας της), α3, α4 (του λέει ότι βρίσκει ρόδα, χρυσάφια και μαργαριτάρια), β (η βασιλοπούλα), β1, β6 (να βγαίνουν χρυσά μήλα από το στόμα της). IV'. Η βασιλοπούλα της βγάζει τα μάτια για να της δώσει νερό' εκείνη ξαναβρίσκει το φως της με το νερό του νερόμυλου. V'. α, α2 (από τη διήγηση της ίδιας της βαγιοπούλας).

57. Μινώτου, Λαογραφία ΙΑ', 13, 454-458, Λικαθί Ζακύνθου, "Η Ανδραβίδα που εγίνηκε χρυσόψαρο". ΙΙΙ: β (η Ανδραβίδα από την τύχη της), β5, β6 (ζαχαρόκουτα, όταν γελάει, τριαντάφυλλα, όταν χτενίζεται, αλλά, αν δει θάλασσα, να γίνει χρυσόψαρο). IV'. α5 (ο αδερφός της την τάζει στο βασιλόπουλο), β, β3 (μέσα σ' ένα κλουβί), β6 (από τη δούλα που της ανοίγει το κλουβί), ε, ε1 (μπαίνει η ίδια η δούλα), ζ, ζ4. Η δούλα "βασίλισσα", θέλοντας να ξεκάνει τον αδερφό της όμορφης, βάζει το βασιλιά να του αναθέσει δύσκολα ζητήματα. Με τη βοήθεια της αδερφής του τα κατορθώνει. Το χρυσόψαρο ζητά από τον αδερφό να το πετάξει σ' αναμμένο καμίνι τριών ημερών για να ξεμαγευτεί. V'. α, α2 (παραμονεύοντας ο ίδιος την όμορφη).

58. Μινώτου, Λαογραφία ΙΑ', 476-477, Βολίμες Ζακύνθου, "Η κακή μητριά". II: α1, α2 (την προγονή της), α5 (να φέρει φωτιά απ' το βουνό), β, β6 (τρεις μοίρες). ΙΙΙ: α, α3, α4 (και επαινώντας τις ψείρες της τρίτης μοίρας), β, β1, β6 (όταν χτενίζεται, να πέφτουν ρόδα και κρίνα, όταν μιλάει, διαμαντικά και χρυσάφι), γ (η κόρη της μητριάς), γ5 (ότι βρίσκει γαϊδουρόψειρες), δ, δ6 (να βγάζει γαϊδουρόψειρες από το στόμα της, ψείρες και κόνιδες, όταν χτενίζεται). IV'. α (το βασιλόπουλο), α3, ε (η μητριά), ε1. V'. α, α2 (από το τραγούδι της όμορφης), α3.

59. Schmidt, 13, 98, Ζάκυνθος, "Der Reise des Berges" (0 γίγαντας του βουνού). "Από τις Μοίρες γραμμένο άμα η βασιλοπούλα γίνει δεκαπέντε χρονών, να τη δει ο ήλιος και να γίνει, αντί χήνα, σαύρα, και αφού μείνει πέντε μήνες στη θάλασσα, να ξαναγίνει κορίτσι. Με το θέλημα της κόρης του, ο βασιλιάς

Σελ. 561
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/52/gif/562.gif&w=600&h=91534. Αγγελοπούλου - Μπρούσκου, Παραμυθιακοί τύποι

τάζει τη θυγατέρα του στον Γίγαντα, ταξιδεύοντας για το γάμο της με τον Γίγαντα του βουνού, η παραμάνα ανοίγει την πόρτα της άμαξας και ο Ήλιος βλέπει τη βασιλοπούλα και στη θέση της μπαίνει η κόρη της παραμάνας. Ο Γίγαντας ανοίγοντας με μια τρίχα της κεφαλής του το βουνό, παίρνει μέσα την παραμάνα με την κόρη της και βάζει τον πατέρα της βασιλοπούλας στο στάβλο. Μετά από πέντε μήνες βγαίνει η σαύρα από τη θάλασσα και φανερώνεται η αλήθεια".

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

60. ΙΛ 684, 200-202, (ΛΑ 2216), Κάτω Κλειτορία Καλαβρύτων, άτιτλο. Ι: α, α2, α3, "4. ΙΙ: α1 (η μητριά), α2, α5 (στο μύλο), "6 (τα στοιχειά), β, β8 (τα στοιχειά), β11. ΙΙΙ: α, α2, α3, α4 (και επαινώντας τις ψείρες τους), β, β6 (μάλαμα, μαργαριτάρι και ολόχρυση φορεσιά), γ, γ4 (και γαϊδουρογκάβαλα και της κόβουν τα χείλια). IV'. β, βγ, βδ5 (η μητριά), δ8 (τη βάζει να φυλάει γουρούνια), ε, ε1. V: α, α2 (από το τραγούδι της γουρουνούς), α3. Συμφυρμός με το AT 706C.

61. ΛΑ 403Α, 9-10, Κορώνη, άτιτλο. 7: α (μια φτωχή), α5. II'. α, α4 (δίνοντας τρεις σαρδέλες που της έφερε ο αδερφός της στις τρεις Μοίρες), β, β1, β6 (όταν χτενίζεται, να πέφτουν μαργαριτάρια, όταν πλένεται η παδέλα (πιατέλα) να γεμίζει μπαρμπούνια, όταν σκουπίζεται να γεμίζει το προσόψι τριαντάφυλλα). IV'. α, β, β6 (γύφτισσα) που της μπήγει καρφίτσα και την κάνει πουλί), ε, ε1 (μπαίνει η ίδια), ε3 (θυμώνει), στ, στ2 (και βάζει τη δήθεν αδερφή να φυλάει γάλους). V'. α, α2 (πιάνοντας το πουλί), α4, α5 (κομματιάζει τη γύφτισσα) και ελευθερώνει τον αδερφό).

62. ΛΑ 403, 11, Κορώνη, "Τα χαρίσματα". Ι: α1 (εξαδέρφες), α3, α4. ΙΙ: β, β6 (τρεις γριές μοίρες), β10. ΙΙΙ: α, α2 (τρεις πίτες), β, β1, β4, β6 (όταν χτενίζεται να πέφτουν μαργαριτάρια, όταν περπατάει διαμαντόπετρες), δ, δ6 (όταν χτενίζεται ψείρες, όταν γελάει χέλια κι όταν περπατάει καβαλίνες). IV'. α, α5 (βλέποντας τη φωτογραφία της και της στέλνει μια αντίκα για αρραβώνα), β, β5, β7, γ, γ1 (θεία), γ6 (ρίχνοντας πολύ αλάτι στο φαγητό της), γ7, γ8 (και τα δύο μάτια), δ5 (η θεία), δ6, η3 (κάποιος τσομπάνης), η4, η7, η8, η9, η 12. V'. α, α2 (η όμορφη κόρη καλεί το βασιλιά στο σπίτι του τσομπάνη και του βάζει μέσα στο φαγητό του την αντίκα, το δαχτυλίδι), α4, α5.

63. ΛΑ 1186, (ΣΜ 16), 48-49, Πύργος Ηλείας, "Η αλμυροκουλούρα". Ι: α, α2, α3, α4, β2 (την κλείνει στο δωμάτιο και την ταΐζει κουλούρα αλμυρή). ΙΙ: β (στο όνειρο της), β1 και β8 (μια γυναίκα), β9. ΙΙΙ: α, α1, β, β1, β4, β5, β6 (και η φωνή της αγγελική), γ, γ1, δ, δ4. IV'. δ5 (μητριά), δ8 (την κλείνει σε σπηλιά), ε, ε1, ε3. V'. α, α2 (περνώντας κοντά απ' τη σπηλιά, ακούει τη φωνή της και την παίρνει μαζί του).

Σελ. 562
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/52/gif/563.gif&w=600&h=91534. Αγγελοπούλου - Μπρούσκου, Παραμυθιακοί τύποι

64. ΛΑ 1186, (ΣΜ 16), 98, Πελόπιον Ηλείας, "Η αλμυροκουλούρα". Ι: α, α1, α3, α4. II: β, β1, β9. ΙΙΙ: α, α1, β, β1, β6 (όταν γελάει, χρυσάφι, ασήμι, διαμάντια), γ, δ, 84. IV'. Με την ευχή της όμορφης προγονής που η μητριά έκλεισε στο δωμάτιο, δίνοντας της αλμυροκουλούρα, βρύση και χρυσό ποτήρι.

65. ΛΑ 1186, (ΣΜ 16), 141-143, Ηλεία, άτιτλο. Το κοριτσάκι πείθει το χήρο πατέρα του να παντρευτεί τη δασκάλα της. Ι: α, α2, α3, α4, β2, β3, β6 (διώχνεται). ΙΙ: β, β8 (τους δώδεκα μήνες). ΙΙΙ: α, β, β4, β6 (όταν χτενίζεται, διαμάντια, μαργαριτάρια), γ, δ, δ6 (αγκάθια, ακαθαρσίες). IV: β, β4, β7, γ, γ1 (τη μητριά και την κόρη της), γ4, γ6, γ7, γ8 (και τα δύο μάτια), δ5, δ8 (την πετούν στην κουφάλα ενός δέντρου), η (κάποια γριά), η4, η8 (στο παλάτι), η9. V: α, α2 (διηγείται στο βασιλικό τραπέζι την ιστορία της), α4, α6.

66. ΛΑ 1187, (ΣΜ 17), 25-27, Ηλεία, "Το αρνάκι μ' ένα μάτι". Η φθονερή δασκάλα βάζει το κοριτσάκι να σκοτώσει τη μάνα του κόβοντας το κεφάλι της στο μπαούλο, και γίνεται κακιά μητριά. 7: α, α2, α3, α4. ΙΙ: α1, α2, α5 (να ποτίσει), β, β3, β8 (κυπαρίσσι). ΙΙΙ: α, α4 (ποτίζοντας τα), β, β1, β6 (όμορφη σαν τριαντάφυλλο, οι ελιές της σαν κυπαρισσόμηλα), γ, δ, δ6 (το πρόσωπο της σαν αγκάθι, κυρτό σαν κυπαρίσσι). IV'. γ1 (η μητριά), γ6, γ7, γ8 (και τα δύο μάτια), δ5, δ6, η (μια γριά), η4· η γριά παίρνει, τάχα για το αρνάκι της που δεν έχει μάτια, από την κακιά μητριά τα μάτια και τα ξαναβάζει στην όμορφη.

67. ΛΑ 1187, (ΣΜ 17), 33-34, Ηλεία, "Η μητέρα και τα δύο κορίτσια". 7: α, α1, α3 (η Σταχτομπούρα), α4 (η Μαρία). ΙΙ: β, β8 (μια νεράιδα). ΙΙΙ: α, α4 (επαινώντας την), β, β1, β6 (να πέφτουν χρυσάφια απ' το στόμα της), γ, δ, δ4. IV: δ5 (η μάνα), δ8 (διώχνει την όμορφη). V: Το βασιλόπουλο τη βρίσκει και την κάνει γυναίκα του. Η μάνα, που το μαθαίνει, πηγαίνει ως μαμή τάχα να την ξεγεννήσει. Ο βασιλιάς παίρνει είδηση πως εκείνη θέλει να σκοτώσει τη γυναίκα του και την αποτρέπει.

68. ΛΑ 1187, (ΣΜ 17), 34, Ηλεία, "Η ομορφούλα". Ελλιπές. 7: α, α3, α4. IV: Στο γάμο του ο βασιλιάς βλέπει την όμορφη, διώχνει την άσχημη και ζηλιάρα αδερφή και παντρεύεται την άλλη. V: Καταλαβαίνοντας τις επιβουλές της κακιάς μάνας και της αδερφής, τις διώχνει απ' το παλάτι.

69. ΛΑ 1187, (ΣΜ 17), 93-96, Ηλεία, "Ο κολοκυθοκέφαλος". ΙΙΙ: β (κοριτσάκι ταμένο στον θεό, ο καλόγερος το ανεβάζει στον ουρανό), β6 (όταν γελάει, μαργαριτάρια, όταν κλαίει, φλουριά, όταν περπατάει να λουλουδίζει η γη). IV: β, β6 (κακές δούλες). V: α, α2 (από τα γαλιά που ταϊζε, φλουριά).

70. ΛΑ 1193, (ΣΜ 23), 111-112, Ηλεία, "Η μαγεμένη κόρη". Γ. α, "2, α3, α4.

ΙΙ: β, β8 (τις τέσσερεις εποχές). ΙΙΙ: α, α4 (επαινώντας τες), β, β1, β4, γ, δ, 86 (όταν μιλάει, να πέφτουν σκουλήκια). IV'. δ5, 88 (μαζεύει την προγονή της και την κάνει ψάρι που το πιάνει ο βασιλιάς και το δίνει για μαγείρεμα),

Σελ. 563
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/52/gif/564.gif&w=600&h=915 34. Αγγελοπούλου - Μπρούσκου, Παραμυθιακοί τύποι

ζ5, ζ6 (από τη φλούδα), ζ7, ζ9. V'. α, α2 (τα τριαντάφυλλα κινούν την προσοχή του βασιλιά και η κόρη του διηγείται την ιστορία της), α4, α6.

71. ΛΑ 1467, 8 (Μέγας II, 15, 40-44), Κορώνη, άτιτλο. Ελλιπές. IV: στ2, στ4 (διατάζει να κομματιάσουν τον αδερφό της όμορφης), ζ, ζ1 (πουλί και τραγουδά στον περιβολάρη). Ραντίζοντας τον αδερφό με το αθάνατο νερό, τον ανασταίνουν.

72. ΛΑ 1494, 1-5, Τρίπολη, «Η πεντάμορφη Ελενίτσα». Ι: α, α1 (εξαδέρφες), α3, α4. ΙΙ: α (πηγαίνοντας στο πηγάδι για νερό), β, β6 (τρεις γριές). ΙΙΙ: β, β4, β6 (όταν κλαίει, να γίνεται κατακλυσμός, όταν περπατάει, χρυσάφι από τα πόδια της), δ, δ2, 85, δ6 (πόδια στραβά). IV'. β, β5, β7, γ, γ1 (από την κακιά θεία), γ6, γ8 (και τα δύο μάτια), ζ, ζΐ (και με τα λόγια καίει τα κυπαρίσσια), ζ5 (από το αίμα του), ζ6 (από το ξυλαράκι), ζ7 (κάποια γριά), ζ9, η (ο γέρος), η8, η9. V'. α, α2 (παρουσιάζεται μόνη της η όμορφη στο βασιλιά), α4, α6 (την κακιά θεία), α8 (διώχνουν την κόρη της).

73. ΛΑ 2328, 31-33, Μάνη, «Το ιριότατο παγώνι». Ι: α (μία κοπέλα), α3, α5. ΙΙΙ: β, β6 (όταν κλαίει, χαλάει ο κόσμος, όταν γελάει, βγαίνει ο ήλιος και όταν χτενίζεται, πέφτουν μαργαριτάρια). IV'. Η όμορφη αδερφή στέλνει τον αδερφό να της φέρει για άντρα το ωραιότατο παγώνι. Εκείνος, με τις συμβουλές δύο τσομπάνηδων, ξεπερνά διάφορα εμπόδια και καταφέρνει να το βρει' α (το ωραιότατο παγώνι), α1, β, β6 (μια γριά γυναίκα), β7, δ5 (η γριά), δ8 (τη ρίχνει στη θάλασσα), ζ, ζ3, ζ4 (η γριά το σφάζει), ζ5 (κυπαρίσσι), ζ6, ζ9. V'. α (το ωραιότατο παγώνι την αναγνωρίζει), α2 (από το παραμύθι του αδερφού), α4, α6.

74. ΑΦ 403, 8-13, Χάβαρι Ηλείας, «Η Κικιώ». Ενωμένο με το AT 709 (Η Χιονάτη).

75. ΛΦ 501, 22-23, Αίγιο Αιγιαλείας, «Η τύχη της Ροδούλας». Ατελές. ΙΙΙ: β (το νεογέννητο κορίτσι από τις Μοίρες), β4, β5, β6 (θα παντρευτεί βασιλόπουλο στα είκοσι της χρόνια).

76. ΛΦ 781, 31-34, Πάτρα, «Οι κακές συννυφάδες». Ι: α, α1, α3, α4. ΙΙ: α, α2, α5 (να φέρει φωτιά για να της φέξει για τη γέννα της), β, β6, β1 1. ΙΙΙ: α, α3, β, β1, β2 (να γίνει πεντάμορφη), β6 (όταν χτενίζεται, ρόδα και τριαντάφυλλα, όταν γελάει, μαργαριτάρια). IV'. α. (το βασιλόπουλο), α2, β, β5, β7, γ, γ1 (θεία), γ4, γ6, γ7, γ8 (και τα δύο μάτια), δ5 (η θεία), δ7 (στο ξεροπήγαδο), ε, ε1, ζ, ζ4 (που η κακιά βασίλισσα σφάζει), η (γέρος), η4, η8, η9. Γέροι βάζουν την πεντάμορφη σε κάσα, που αφήνουν στο βουνό. V'. Τυχαία τη βλέπει ο βασιλιάς με το γιο του που βαστάει για φυλαχτό τα κόκαλα του χρυσόψαρου. Με το που πλησιάζει το βασιλόπουλο, η πεντάμορφη ζωντανεύει' α3, α4, α5.

Σελ. 564
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/52/gif/565.gif&w=600&h=91534. Αγγελοπούλου - Μπρούσκου, Παραμυθιακοί τύποι

ΙΙ. ΛΦ 850, 14-15, Αργολίδα, "Η πεντάμορφη και η κακιά μητριά". Ι', α, α2, α3, α4. ΙΙ: α1 (η μητριά), α2, α3, α7 (στην ερημιά για να μη χαθεί), β, β3, β4, β5. ΙΙΙ: α, α1 (τα επαινεί με τη συμβουλή ενός γέρου), β, β1, β3, β6 (να μυρίζει σαν την αμυγδαλιά, να έχει ελιές στο σώμα της), γ, γ1, δ, δ1, δ6 (μ' αγκάθια και στραβή σαν την ελιά). V'. Η μάνα της σκάει από το κακό της, α3, α8 (κάνει την άσχημη δούλα).

78. ΛΦ 1321, 8-11, Λίρα Μονεμβασίας, "Η κακιά αδερφή". Αρχή όπως το AT 750F*. Ι: α1 (εξαδέρφες), α3, α4. ΙΙ: β, β1 (μια γριά), β11. III: α, α3, α4 (επαινώντας τις ψείρες της), β, β1, β4, β5 (χρυσά φλωριά). IV'. α, β, β5, γ, γ1 (από τη θεία), γ8 (και τα δύο μάτια). V'. α (βρίσκει την όμορφη), α4, "6.

79. ΛΦ 1371, 3-6, Φιλιατρά, "Το δαχτυλίδι του βασιλόπουλου". Αρχή όπως το AT 750F*. Ι: α, α3, α4, β2, β4 (από την πλούσια), β5. IV: α, α3, α4, δ5 (η πλούσια γυναίκα), δ8 (τη χώνει σ' ένα παλιό σακί στο υπόγειο του παλατιού), ε, ε1, ε3 (ο βασιλιάς, βλέποντας την ασχήμια της ταράζεται και το δαχτυλίδι που είχε στα χέρια του για να της το φορέσει κατακρυλά και φτάνει στο υπόγειο, μπροστά στο σακί. Το δαχτυλίδι περνά από μια τρύπα που είχε το σακί στο δάχτυλο της βασιλοπούλας, το βασιλόπουλο ανοίγει το τσουβάλι και βλέπει την όμορφη). V'. α3 (ο βασιλιάς).

80. ΛΦ 1556, 1-8, Βυτίνα Γορτυνίας, "Οι τρεις άτυχες κόρες του βασιλιά". Ο αξιωματικός εξηγεί στο βασιλιά πως το καρπούζι που του έδωσε η μεγάλη του κόρη είναι σάπιο, γιατί παραπέρασαν τα χρόνια της για παντρειά, της δεύτερης μισοσάπιο, γιατί μισοπέρασαν και της τρίτης γλυκό γιατί είναι στο άνθος της ηλικίας της. Παίρνουν άντρες ρίχνοντας σαΐτες, η πρώτη ένα βασιλόπουλο, η δεύτερη βεζιρόπουλο, η τρίτη λουτράρη. ΙΙΙ: β (το κοριτσάκι της τρίτης), β6 (όταν χτενίζεται, να πέφτουν μαργαριτάρια, όταν τη γαργαλάνε, λουλούδια αθάνατα, όταν περπατάει, παπούτσια μαλαματένια, της βάζουν δαχτυλίδι που άμα της το βγάζουν να πεθαίνει και άμα της το ξαναβάζουν να ζωντανεύει). IV', α (το βασιλόπουλο την αρραβωνιάζεται), β, β6 (από την κακιά παραμάνα), γ6, γ7, γ8 (και τα δύο μάτια), δ5 (η παραμάνα), δ8 (την πετάει), η (κάποιος γέρος με εφτά κορίτσια), η6, η7, από τις κουβέντες δύο πουλιών μαθαίνει πως θα ξαναβρεί το φως της, η8 (αθάνατα), η9, αλείφοντας τα με τα φύλλα ενός δέντρου ξαναβλέπει. Η παραμάνα, σ ένα χορό, της παίρνει το δαχτυλίδι και την πεθαίνει. Ένας αράπης την αρπάζει και τη φέρνει σε πύργο. Τυχαία περνάει το βασιλόπουλο, κοιμάται δίπλα της και της κάνει παιδί που, με συμβουλή του αράπη, έρχεται, όταν γεννιέται το παιδί, να το πάρει. Το παιδί, παίζοντας, παίρνει το δαχτυλίδι από την παραμάνα, το φοράει στη μάνα του και την ανασταίνει. V'. α, α2 (διηγείται η όμορφη την ιστορία της), α3, α4, α6 (την παραμάνα), δ8 (διώχνει την κόρη της παραμάνας).

Σελ. 565
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/52/gif/566.gif&w=600&h=91534. Αγγελοπούλου - Μπρούσκου, Παραμυθιακοί τύποι

81. ΣΠ 6, 7-11, (ΛΑ 533), Κόρινθος, άτιτλο. Συμφυρμός με το AT 552. IV: ζ9 (γυμνή, από το μήλο που έκοψε το παλικάρι), την ανεβάζει στο δέντρο ώσπου να της φέρει φορέματα. Μια αράπισσα την κατεβάζει και την κάνει χρυσόψαρο στη λίμνη και παίρνει αυτή τη θέση της στο δέντρο, ζ5 (κυπαρίσσι), ζ6 (φλούδα), ζ7 (κάποιος γέρος), ζ9.

82. ΣΠ 14, 9-13, (ΛΑ 541), Κόρινθος, άτιτλο. Όμοιο με το προηγούμενο. Συμφυρμός με AT 552. Η πεντάμορφη εδώ είναι νεράιδα.

83. ΣΠ 23, 5-8, Αίγιο Αιγιαλείας, "Οι δύο συννυφάδες". Γ. α (μία), α3. ΙΙΙ: β (με την ευχή του Χριστού), β4, β6 (χρυσάφια από το χτένισμα του). IV'. β, β5, γ, γ1 (από τη θεία), για λίγο ψωμί και νερό, γ8 (μάτια), ηΐ, η8, η9, η 10. V: α3.

84. ΣΠ 31, 3-6, (ΛΑ 558), Αίγιο Αιγιαλείας, "Σταχτομάρω". Π'. α3 (η γύφτισσα), β1 (τη βασίλισσα), δ1 (με μια χρυσή τρίχα), δ2. ΙΙΙ: ε, ε1 (μηλιά, που σκύβει και προσκυνά το βασιλιά και το παιδί, ενώ σηκώνεται ψηλά όταν περνά η γύφτισσα), ε4, ε6. IV'. α, α1 (πίτα), α2, "4.

85. Χριστοδουλόπουλος, 86-90, Μαντινεία, "Το ορφανό κορίτσι και η κακή γριά". Η αρχή όπως το AT 709. Π'. α3 (η κακή γριά μαθαίνει από τον ήλιο πως η ορφανή έγινε βασίλισσα), β 1 (σαν ζητιάνα), β2, γ (ότι πουλάει βότανα για μικρά παιδιά), γ1, δ (χρυσή), ε, δ1. ΙΙΙ: α (η κακιά γριά), γ, γ1 (την πορτοκαλιά), γ2, γ3. IV: α5 (ο περιβολάρης αναγκάζεται να μαρτυρήσει την αλήθεια), β, β1, β2, γ.

86. Κουκούλες, 257-258, Ασωπός Λακεδαίμονος, "Η Τόμπρο". Ενωμένο με το AT 480 (Το καλό και, το κακό κορίτσι).

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

87. ΛΑ 403 Α, 1, Καρπενήσι Ευρυτανίας, "Η πεντάμορφη". 7: α (η κόρη και η ψυχοκόρη μιας πλούσιας), α3, α4, β2, β4 (από την ψυχομάνα της), β6 (που την αφήνει στο βουνό να χαθεί γιατί το βασιλόπουλο την αγαπάει). ΙΙ: β, β3, β8 (μουρούνες, περιστέρια). ΙΙΙ: α, β, β1, β2, β3, β4, δ, δ1, δ6 (μαύρο πρόσωπο, αγκάθια). Συμφυρμός με το AT 480. IV: β, β6 (την ψυχομάνα της), γ, γ1 (από την ψυχομάνα της), γ6 (για μια γουλιά νερό), γ8 (τα μάτια), δ5 (ενώ η ψυχομάνα), 87, η (μια γριά μάγισσα), η4 (που βρίσκει τα μάτια της κάτω από μία πέτρα και τη γιατρεύει με το αθάνατο νερό). V: α4, α6.

88. ΛΑ 1171, (ΣΜ 23), 65-68, Βάλτος Ακαρνανίας, άτιτλο. 7: α (μία κοπέλα), α5 (του δίνει, όταν εκείνος φεύγει στην ξενιτιά, πουκάμισο που αν λερωθεί θα γίνει σκύλα). IV: Το πουκάμισο μένει πάντα άσπρο και προκαλεί την προσοχή του βασιλιά, α, α2, β, β6 (τη φιλενάδα της, την κακιά γύφτισσα), γ, γ1 (τη γύφτισσα), γ8 (μάτια), δ8 (την πετάει στη θάλασσα), στ, στ1, ζ, ζΐ, ζ5

Σελ. 566
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/52/gif/567.gif&w=600&h=91534. Αγγελοπούλου - Μπρούσκου, Παραμυθιακοί τύποι

(μηλιά), ζ6 (από το μήλο), ζ7 (κάποια γριά), ζ9. Η συνέχεια όπως στο AT 328. Στέλνουν τον αδερφό να εκτελέσει δύσκολα ζητήματα. Τα εκτελεί και ο βασιλιάς τον συγχωρεί. V'. α, α2 (δίνοντας διαταγή: όποια κοπέλα του φτιάξει το καλύτερο κέντημα θα την παντρευτεί' η όμορφη κεντά την ιστορία της κι εκείνος την αναγνωρίζει), η4, η5 (τη γύφτισσα).

89. ΛΑ 1205, (ΣΜ 35), 113-114, Ναύπακτος, "Η ορφανούλα". Ι: α (μια κοπέλα), α2 (κόρη του χήρου), α3, β2, β3, β6 (που τη στέλνει με τον πατέρα της στην ερημιά για να σκοτώσει και να πάρει το αίμα της). ΙΙΙ: Μια γριά, η Μοίρα της, τη σώζει και ο πατέρας της της σφάζει λαγό, α, α4 (επαινεί τα άγρια θηρία), β, β1, β6 (χρυσάφια και ασήμια να φορτώσει). V'. Βρίσκει πάλι τον πατέρα της και η μητριά τρελαίνεται από θυμό.

90. ΛΑ 1256, (ΣΜ 86), 69-72, Κατούνα Ακαρνανίας, "Δύο γριές". Ι: α, α3 (Μάρω), α4 (Σπυριδούλα). ΙΙ: α4 (η Μάρω), β, β8 (τις Μοίρες), β11. ΙΙΙ: α, α3, α4 (και επαινεί τις ψείρες), β, β1, β6 (ασήμι και μαργαριτάρι), γ, δ, 86 (να γεμίσει ψείρες). IV'. Η καλή κοπέλα πετιέται στη θάλασσα. V'. Το βασιλόπουλο τη μαζεύει, α3.

91. ΛΑ 1256, (ΣΜ 86), 119-123, Κατούνα Ακαρνανίας, "Ο Μπιρμπιλαϊδόνης". Ατελές. 7: α, α2, α3, α4. ΙΙ: β (η προγονή), β1 (γριά), β9. ΙΙΙ: α, α1, β, β1, β6 (όταν περπατάει, να πέφτουν χρυσάφια, όταν μιλάει, τριαντάφυλλα, όταν χτενίζεται, διαμάντια και η ψυχή της να κρέμεται στο Μπιρμπιλαϊδόνι), δ, δ6 (κουτσή και στραβή). IV'. β, β4, γ, γ1 (την κακιά μητριά που την κουτσαίνει, τη στραβώνει και θέλει να τη σκοτώσει, αλλά δεν μπορεί, αν δεν πεθάνει το Μπιρμπιλαϊδόνι).

92. ΛΑ 1329, (ΣΜ 142), 47-50, Αθήνα, "Η πεντάμορφη Ελενίτσα". Ι: α, α1 (εξαδέρφες), α3, α4, α5. ΙΙ: β, β6 (τρεις γριές), β9. ΙΙΙ: α, α1, β, β Ι, β4, β6 (όταν κλαίει, να γίνεται κατακλυσμός, όταν περπατάει, νε πέφτουν χρυσάφια), γ, δ, δ2, δ6 (πόδια στραβά, όταν γελά να βρέχει). IV'. β, β5, γ, γ1 (από τη θεία), γ8, στί (ο αδερφός), ζ, ζ1, ζ5, ζ6 (που καίνε), ζ7 (ένας γέρος), ζ9, η8, η9. V: α, "2 (ακούγοντας την ιστορία της όμορφης), α3, α4, α6, α8 (διώχνουν την άσχημη ξαδέρφη) και ελευθερώνουν τον αδερφό.

93. ΑΦ 236, 18-20, Θήβα, "Η κακιά μητριά". Ι: α, α2, α3, α4, α5 (η καλή), β2, β3, β6 (να πλύνει τα ρούχα τη νύχτα). ΙΙ: α1 (η μητριά), α2, α5 (να βρει σπίρτα για να ανάψει φωτιά τη νύχτα), β, β8 (δύο γέρους, το χειμώνα και το καλοκαίρι). ΙΙΙ: α, α4 (τους επαινεί), β, β1, β4 (και ρόδα), β6 (δύο φορεσιές: τον ουρανό με τ' άστρα, τη θάλασσα με ψάρια), γ, δ, δ1 (η πιο άσχημη του κόσμου), δ6 (να κλαίει όταν γελάει). IV'. α (το βασιλόπουλο), α1, β, β4, β7, γ, γ1 (η κακιά μητριά), γ4 (αλμυρή πίτα), γ6, γ7, γ8 (μάτια), στί (ο αδερφός), ζ, ζΐ (όποτε θέλει), η3 (καταφεύγει μόνη της σ' έναν ερημίτη), η8, η9, η12 (και φανερώνεται στο φυλακισμένο αδερφό). V'. α, α2 (η όμορφη, μεταμορφωμένη σε περιστέρι, έρχεται και συγυρίζει το δωμάτιο του).

Σελ. 567
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Επεξεργασία παραμυθιακών τύπων και παραλλαγών AT 300-499, τ. Α΄+Β΄
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 548
  34. Αγγελοπούλου - Μπρούσκου, Παραμυθιακοί τύποι

  ΙΙΙ. Χαρίσματα

  α: Η όμορφη κόρη φέρεται με καλοσύνη· α1: προσφέροντας νερό' α2: δίνοντας ψωμί' α3: καθαρίζοντας (ξεψειρίζοντας)· α4: άλλο.

  β: Παίρνει χαρίσματα' β1: ανταμοιβή· β2: να γίνει όμορφη· β3: να γίνουν τα μάγουλά της κόκκινα σαν τριαντάφυλλα' β4: όταν γελά, να βγαίνουν από το στόμα της ωραία τριαντάφυλλα' β5: όταν κλαίει, να πέφτουν μαργαριτάρια' β6: άλλο.

  γ: Η άλλη κοπέλα στις ίδιες συνθήκες φέρεται άσχημα' γ1: αρνείται να δώσει νερό' γ2: ψωμί' γ3: φωτιά' γ4: λέει ότι βρίσκει τσιμπούρια και κόνιδες στο κεφάλι αυτού που ξεψειρίζεί' γ5: άλλο.

  δ: Η κακή κόρη της μητριάς (το κορίτσι της κακιάς πλούσιας, η κακιά αδερφή) παίρνει κατάρες· 81'. να γίνει άσχημη· δ2: με μούρη γαιδάρου' δ3: με καρούμπαλο στο μέτωπο' δ4: να πέφτουν φίδια και βατράχια από το στόμα της' δ5: με το γέλιο της να γίνεται κατακλυσμός· δ6: άλλο.

  IV. Η αντικατάσταση της νύφης.

  α." Ο βασιλιάς θέλει να παντρευτεί την όμορφη επειδή· α1: είδε το πορτραίτο της' α2: άκουσε να μιλάνε γι' αυτήν α3: είδε την ίδια την κοπέλα' α4: και θαμπώθηκε από την ομορφιά της' α5: άλλο.

  β: Η όμορφη κόρη οδηγείται στο βασιλιά' β1: με ένα αμάξι' β2: με ένα καράβι' β3: άλλο' β4: από τη φθονερή μητριά' β5: θεία' β6: από άλλη γυναίκα' β7: και την άσχημη κόρη της' β8: από τον(τους) αδερφό(ούς) της' β9: άλλο.

  γ: Στο δρόμο για το παλάτι η κόρη περνάει από δοκιμασίες που της επιβάλλει' γ1: η κακιά γυναίκα (θεία, μητριά)' γ2: η γύφτισσα' γ3: η υπηρέτρια' γ4: την ταΐζει σαρδέλες' γ5: πολλά γλυκά' γ6: για να την κάνει να διψάσει' γ7: για να της δώσει νερό να πιει' γ8: της ζητά να της βγάλει το ένα (τα δύο) μάτι(α)· γ9: η κόρη δέχεται γιατί διψάει πολύ' γ10: άλλο· γ1 1: η δοκιμασία επαναλαμβάνεται' γ12: κι η κόρη δέχεται να της βγάλει και το άλλο μάτι.

  δ: Ο αδερφός(οί) της μένει(ουν) αμίλητος(οι)' δ1: άλλο' δ2: υπακούοντας τη μητριά (άλλο)' δ3: τη θεία' δ4: την άλλη' δ5: ενώ η μητριά' δ6: αφήνει την όμορφη κόρη στην ερημιά' δ7: τη ρίχνει σ' ένα πηγάδι' δ8: άλλο.

  ε: Η κακιά μητριά (θεία) φτάνει στο παλάτι και' ε1: στη θέση της όμορφης, βάζει την άσχημη κόρη της' ε2: ο βασιλιάς δεν αντιλαμβάνεται την αλλαγή' ε3: διαμαρτύρεται για την αλλαγή' ε4: άλλο' ε5: η μητριά (άλλο) δικαιολογεί την άσχημη εμφάνιση της κόρης' ε6: τάχα ότι είναι κουρασμένη από το ταξίδι' ε7: άλλο' ε8: ο βασιλιάς κρατά το λόγο του και' ε9: την παντρεύεται" ε10: περιμένει να δει τα χαρίσματα της νύφης· ε11: τη διώχνει αμέσως· ε12: την κρατάει στο παλάτι.