Συγγραφέας:Αγγελοπούλου, Άννα
 
Μπρούσκου, Αίγλη
 
Τίτλος:Επεξεργασία παραμυθιακών τύπων και παραλλαγών AT 300-499, τ. Α΄+Β΄
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:34
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:1999
 
Σελίδες:975
 
Αριθμός τόμων:2 τόμοι
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Ελληνικά παραμύθια-Κατάλογος
 
Τοπική κάλυψη:Ελλάδα
 
Περίληψη:Το βιβλίο αυτό αποτελεί τον τρίτο τόμο του Καταλόγου των Ελληνικών Παραμυθιών του Γ. Α. Μέγα. Υπενθυμίζουμε ότι από το Αρχείο του Γεωργίου Α. Μέγα έχουν ήδη δημοσιευτεί δύο τόμοι. Ο πρώτος, που είναι και ο μόνος που πρόλαβε να δημοσιεύσει ο ίδιος ο συντάκτης του καταλόγου, περιέχει τους Μύθους Ζώων (AT 1-299) . Ο δεύτερος (δημοσίευμα του ΙΑΕΝ αρ. 23), που αποτελεί στην ουσία μία πρόταση επεξεργασίας του καταλόγου του Μέγα, περιλαμβάνει τους παραμυθιακούς τύπους AT 700-749 που αντιπροσωπεύουν το τελευταίο μέρος των Μαγικών Παραμυθιών. Ο παρών τρίτος τόμος περιέχει, πάντα σε αναφορά με τη διεθνή κατάταξη των Aarne-Thompson , τις ελληνικές παραλλαγές των παραμυθιακών τύπων AT 300-499, τύπων που καλύπτουν ένα μεγάλο μέρος από αυτά που ονομάζουμε Μαγικά Παραμύθια (AT 300-749).
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 24.63 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 871-890 από: 982
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/52/gif/871.gif&w=600&h=91534. Αγγελοπούλου - Μπρούσκου, Παραμυθιακοί τύποι

γ: Στο δρόμο του συναντά' γ1: μια μηλιά' γ2: πέτρα, φίδι, γριά' γ3: μηλιά, πέτρα' γ4: πέτρα, ποτάμι' γ5: μηλιά, ποτάμι' γ6: μηλιά, πέτρα, κορίτσια, ποτάμι' γ7: πέτρα, περιβολάρη' γ8: άνθρωπο χωμένο στο χώμα, φιλάνθρωπο, καζάνια' γ9: πελαργό, απιδιά, πηγή' γ10: τις τρεις αδελφές του Ήλιου' γ11: αυτή που σκούπιζε το φούρνο με το στήθος της, συκιά, δύο βουνά' γ 12: τζάκι, μηλιά, ποτάμι, φίδι' γ13: άλλο.

δ: Του αναθέτουν να ρωτήσει' δ1: γιατί δε βαστά τα μήλα της' δ2: γιατί κρέμεται, γιατί το στόμα του είναι πάντα ανοιχτό, γιατί δεν μπορεί ν' ανάψει φωτιά' δ3: γιατί τα μήλα της είναι ξυνά, γιατί κρέμεται' δ4: ως πότε θα κρέμεται, γιατί έχει λίγο νερό' δ5: γιατί κουφίζουν τα μήλα της, γιατί δε βγαίνει στα φανερά' δ6: γιατί σαπίζουν τα μήλα της, γιατί κρέμεται, γιατί δεν παντρεύονται, γιατί είναι βρώμικο1 δ7: ως πότε θα κρέμεται, γιατί δεν καρποφορεί' δ8: ως πότε θα είναι χωμένος, ως πότε θα έχει χρήματα, γιατί ενώ ψήνουν φαΐ βγάζουν μουλαροκέφαλα' δ9: γιατί πεθαίνουν τα μικρά της, γιατί δεν κάνει απίδια, γιατί δεν τρέχει' δ10: της έφτιαξε σιδερένιο εργαλείο για τα κάρβουνα, το ίδιο' δ1 1: πότε θα παντρευτεί αυτή κι η αδελφή της, γιατί είναι σκουληκιασμένα τα σύκα της, πως δε θ' ανοιγοκλείνουν 812: γιατί καπνίζει, δεν κάνει μήλα, είναι θολό, δεν μπορεί να κουνηθεί.

ε: Επιστρέφοντας δίνει τις απαντήσεις σ' όσους συνάντησε' εΙ: να σκάψει στη ρίζα της να πάρει τα φορτώματα με λίρες που υπάρχουν ε2: να φάνε άνθρωπο, να τη βοηθήσει' ε3: να πάρει απ' τις ρίζες της τις λίρες, να σκοτώσει άνθρωπο' ε4: να σκοτώσουν άνθρωπο' ε5: να της πει τρεις φορές η ρίζα στην κορφή κι η κορφή στη ρίζα σου, να περάσει το ποτάμι' ε6: να πάρει το θησαυρό απ' τη ρίζα της, να σκοτώσει άνθρωπο, να μην κατουρούν στον Ήλιο' ε7: να σκοτώσει άνθρωπο, ν' ανοίξει την πόρτα· ε8: θα πεθάνει, όσο δίνει θα έχει, να πάρει το χρυσάφι που είναι από κάτω' ε9: να φτιάξει καινούργια φωλιά, να σκοτώσουν άνθρωπο' ε10: να παντρευτούν κάποιον με το ζόρι, να της βάλουν νέο χώμα, να τσακίσουν κάποιον ε1 1: να πάρει το χρυσάφι με τη στάμνα που ήταν δίπλα στο τζάκι, τη μηλιά, να πνίξει, να φάει άνθρωπο.

V. Η λύση

α: Ξαναβάζει στοίχημα με τον αντίπαλο του ότι ο ήλιος θα βγει από τη Δύση.

β: Ξανακερδίζει την περιουσία του· β1: την περιουσία του και τη γυναίκα του' β2: το φιδόδεντρο' β3: τις θαυμαστές βρύσες' β4: τιμωρεί τη γυναίκα του' β5: γλιτώνει το κεφάλι του' β6: ο βασιλιάς κρεμάει τον Εβραίο αλλά ο ήρωας μένει φτωχός' β7: ο Εβραίος μπαίνει στη φυλακή' β8: του παίρνει το κεφάλι' β9: τον κάνει σκλάβο του' β10: άλλο.

Σελ. 871
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/52/gif/872.gif&w=600&h=91534. Αγγελοπούλου - Μπρούσκου, Παραμυθιακοί τύποι

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΩΝ

ΗΠΕΙΡΟΣ

1. ΛΑ 1260, (ΣΜ 90), 9-12, Πυρσόγιαννη Κόνιτσας, "Το στοιχειωμένο δέντρο". 7: α4, (315, γ18, 87. ΙΙ: α, α1, β, β16, γ. ΙΙΙ: α, α1, β, δ, 85. 7F: α8,

β. V: α, β.

2. ΛΑ 1307, (ΣΜ 137), 174-182, Ζαγόρια, "Ο γάμος της βασιλοπούλας". 7: α, β7, γ9, γ11, 8, 87. ΙΙ: α, α1, β, β6, γ. ΙΙΙ: α, α1, β, ε. V: β6.

3. ΛΑ 1298, (ΣΜ 128), 514, Ζαγόρια, "Το παιδί του τσοπάνου και η βασιλοπούλα". 7: α, β, γ8, 8. ΙΙ: α, α1, β, β2, γ. ΙΙΙ: α, α3, β, β1. V'. α (ο Αράπης λέει ότι ο Ήλιος θα βγει κάτω από το δέντρο), β, β 10.

4. ΛΑ 1298, (ΣΜ 128), 518-520, Ζαγόρια, άτιτλο. 7: α5, β12, γ7, γ9, γ11, γ12, 8, 87. ΙΙ: α, α1, β, β5 (που ό,τι ζητά θα του το δίνει). ΙΙΙ: α, α3 (βάζει στοίχημα να γυρίσει τις ρίζες της έξω και την κορυφή μέσα), β, ε, 84, ε3. IV: α, α1, β, β1. V: α, α1, β1.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

5. ΛΦ 937, 7-10, Αμπέλια Φαρσάλων, άτιτλο. 7: α2, β 16, γ5 (η μάνα του το δίνει να το φυτέψει), δ9. ΙΙ: α9, β4, γ. ΙΙΙ: α, α1, β, γ, γ1,γ 4, ε. IV: α4, β, β1, β8, γ10, 810. V: α, β1.

6. ΛΦ 1798, 5-8, Βολκάνο Τρικάλων, "Το βοϊδόδεντρο". 7: α3, β14, δ7. ΙΙ: α, α1, β, β6,γ. ΙΙΙ: α, β, β 10.

ΘΡΑΚΗ

Ι. ΛΦ 1649, 22-26, Κωνσταντινούπολη (σημ. Τουρκία), άτιτλο. 7: α7, β6, γ. ΙΙ: β, β8, γ5. IV: α, β, β1,γ 9, 89, ε9. V: α, β.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

8. ΛΑ 2762, 107-108, Κορμίστα Σερρών, άτιτλο. Γ. α, β16. ΙΙ: β9 (δε φυτρώνει στον τάφο), γ. ΙΙΙ: α, α9 (η γυναίκα του βοηθά στην αποκάλυψη της αλήθειας με τέχνασμα). Η γυναίκα πονηρότερη απ' το διάβολο.

9. ΛΦ 346, 5-7, Σιάτιστα Βοΐου, "Ο φιδόδρομος". 7: α4, β, γ, γ9, γ11, γ15, δ. ΙΙ: β, β3, γ. ΙΙΙ: α, "6, β, γ, γ9, ε, ε1.

Σελ. 872
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/52/gif/873.gif&w=600&h=91534. Αγγελοπούλου - Μπρούσκου, Παραμυθιακοί τύποι

ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

α. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου

10. ΑΦ 1273, 7-13, Αγιάσος Λέσβου, "Του μούρο τσι το βόδι". Ι: α5, β12, γ7 (με τροφή από τα κερατά του), γ9, γ11, γ12, 84. Π', α, α1, β17, γ. ΙΙΙ: α, α1, β, ε1. IV: α, α1, β, β1. V: α, β1.

11. ΑΦ 1336, 14-16, Λέσβος, "Οχ, δεντρί". Ι: α2, β2 (του κουβαλάει ξύλα), 84 (να τον θάψει), 87. ΙΙ: α (τον Αράπη), β, β 10, γ. ΙΙΙ: α, "7, β, β2, ε.

12. Folk-Lore VII, 151-154, (Λαογρ. ΙΕ', 4, 9-10,), Λέσβος, "The SnakeCypress". 7: α4, β, γ, δ, 87, 89. ΙΙ: α, α1, β, β1, γ, γ4. ΙΙΙ: α, α1, β,γ4, ε. IV: α, β, β6. V: α, β.

13. Kretschmer LD, 21, 524, Συκαμιά Λέσβου. Ενωμένο με AT 560, βάζει στοίχημα με τον Εβραίο από που θα ανατείλει ο ήλιος.

14. Pernot, 9, 273-275, Χίος, "L'homme pauvre, le serpent, le juif et le soleil". H αρχή όπως AT 1651. 7: α6, β 16. ΙΙ: α3, γ2 (τι είναι αυτό που έχει στο κλουβί). ΙΙΙ: α, α1, ε. IV: α3, β, β1. V: α, β.

β. Δωδεκάνησα

15. Βροντής Α', 60-61, Ρόδος, "Το παιδάκι και το φίδι". 7: α4, β, γ, δ, 87. ΙΙ: α, α1, β.

16. Μοσκόβη, 61-67, Σύμη, "Το ψαρόπουλο, το φιδάκι κι ο ήλιος". 7: α13, β (με χρυσά πλουμιά), γ, δ. ΙΙ: α, α1, γ6. ΙΙΙ: α, α8, ε (στα χαρτιά). IV: α, β, β1, γ, γ11, 8,811, ε, εΙΟ. V: α, β, β1.

γ. Εύβοια-Σποράδες

17. Ρήγας, 30, 164-165, Σκιάθος, "Το φιδόδεντρο". ΙΙ: γ. ΙΙΙ: α, α2, β, γ, γ3 (το φιδόδεντρο), 81, δ2. IV: α6, β4. V: α, β, β1 και τα παιδιά του.

ε. Κυκλάδες

18. ΛΑ 2777, 262-267, Μήλος, "Ο ρούσσος". Ενωμένο με AT 532*. 7: α3, β12, γ7, γ1 1, γ12, 83 (τον αναγκάζει η γυναίκα του να το σκοτώσει), 87. ΙΙ: α (μακριά από το παλάτι), β, β6, γ. ΙΙΙ: α, α2, β, γ4, ε.

ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ

19. ΙΑ 805Α,7 3-76, Οθωνοί Κέρκυρας, "Το βοϊδόδεντρο". Η αρχή όπως AT 532*. 7: α5, β12, γ7, γ11, γ12, δ8. ΙΙ: α, α1, β, β6, γ. ΙΙΙ: α, α1, β, γ, γ1, 84, ε. IV: α, α1, β. V: α, β.

Σελ. 873
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/52/gif/874.gif&w=600&h=91534. Αγγελοπούλου - Μπρούσκου, Παραμυθιακοί τύποι

20. ΛΑ 1213, (ΣΜ 43), 27-29, Ζάκυνθος, "Το παιδί και το φίδι". 7: α4 (ποδόσταχτος*), β, γ, γ11, γ15, γ16, δ. II'. α, α1 (σε χρυσό κιβώτιο), β, β1, γ. ΙΙΙ: α, α1, β, S7. IV: α, α1, β, β1. V: α, β.

21. ΛΑ 2276, 451-452, Μεγανήσι Λευκάδας, άτιτλο. Ι: α10, β, δ9. ΙΙ: α, α1, β, β1, γ, γ9. ΙΙΙ: α, α2, β, γ, γ1, ε3.

22. ΛΑ 2276, 483-490, Μεγανήσι Λευκάδας, "Το φιδόδεντρο". Ι: α4, β (τη λύρα), γ, δ, δ1, δ2. ΙΙ: α, α1 (το είχε αγαπήσει), β, β1, γ. ΙΙΙ: α, α1, β, γ, γ1, δ4, ε. IV'. α (με τη συμβουλή μιας κουτσοτρυγόνας), α1, β, β1. V'. α, β, β4 (τη σκοτώνει και την κρεμάει).

23. ΛΦ 455, 1-3, Πάλη-Ληξούρι Κεφαλληνίας, "Το φιδόδεντρο". 7: α4, α8, β, γ, δ. ΙΙ: α, α1, β, β1, γ (ήταν και πριν πλούσιος με τα χρήματα που του είχε δώσει το φίδι). ΙΙΙ: α, α8, β, γ, γ1, δ4, ε. IV: α, α1, β, β1. V: α, β.

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

24. ΛΑ 460Β, 2, Κορώνη Πυλίας, "Η χρυσή βεργούλα". Ι: α3, β (βιολί), β2, γ4. ΙΙ: β15, γ. ΙΙΙ: α, α1, β, δ, δ2, ε. IV: α, β, γ, Τ6, δ, δ6, ε, ε6. V: α, β.

25. ΛΑ 1192, (ΣΜ 22), 42-43, Βελίτσα Ολυμπίας, "Πώς ένα φτωχόπαιδο έγινε πλούσιος". Ι: α3, β 14, γ6 (κάνει παλάτι μεγαλύτερο από του βασιλιά), γ10, δ. ΙΙ: α, α1, β, β13 (βρίσκει κι ένα ζευγάρι μαγικά παπούτσια), γ. ΙΙΙ: α, α3, β, ε1. V: α (να πηδήσει ένα μεγάλο χαντάκι. Πηδάει με τα παπούτσια του δράκου), β, β4.

26. ΛΑ 1192, (ΣΜ 23), 87-88, Βελίτσα Ολυμπίας, "Ο πτωχός". Ι: α10, β3 (μαζεύοντας λάχανα), γ1. ΙΙ: α, α1 (του βάζει κερί και λιβάνι), β, β12. ΙΙΙ: α, α1, β, ε1, ε2. IV: α, α1, β, β1. V: α, α1, α5, β8.

27. ΛΑ 1277, (ΣΜ 107), 1-2, Βυζίκι Γορτυνίας, "Το ορφανό". 7: α5, β 12, γ7, γ1 1 (να οργώσει μεγάλο περιβόλι σε μια μέρα ), δ7. ΙΙ: α, α1, β, β 14, γ, γ4. ΙΙΙ: α, α 10, β, ε. V: α (αδιευκρίνιστο), α1, β, β4.

28. ΛΑ 1340, (ΣΜ 153), 55-57, Γορτυνία, άτιτλο. 7: α4, β, γ, δ, δ7. ΙΙ: α, α1, β, β1, γ. ΙΙΙ: α, α3, β, γ, γ4, γ6 (στο κατώι), ε1. IV: α, β, β1, γ, γ1, δ, δ1, ε, ε1. V: α, α1, β, β4.

29. ΛΦ 1843, 5-8, Τρίπολη, "Η τύχη του Καλογεννημένου". 7: α 12, β, γ, δ, δ1, δ7. ΙΙ: α, α1, β, β1, γ. ΙΙΙ: α, α1, β, γ, γ1, δ, δ3, ε. IV: α, α1, β, β1. V: α, α1, β.

* έχει τα πόδια του στη στάχτη

Σελ. 874
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/52/gif/875.gif&w=600&h=915 34. Αγγελοπούλου - Μπρούσκου, Παραμυθιακοί τύποι

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

30. ΛΑ 1273, (ΣΜ 103), 83-85, Θίσβη Θηβών, «Ο ποδόσταχτος». 7: α8, β (βιολί), γ, 8, 81.

31. ΛΑ 1329, (ΣΜ 142), 61-64, Αθήνα, άτιτλο. Ι: α4, β1, γ1, γ3, 83, 87, ε, ε1.

ΙΙ: α, α1, β, β1 (ολόχρυσο δέντρο που είχε όλα τα πουλιά κι όλα τα όργανα του κόσμου να παίζουν όλη μέρα), γ. ΙΙΙ: α, α3, β, β3, γ, γ1, δ, ε. IV'. α, α1, β, β1. V: α, α1, β8.

32. ΑΦ 16, 5-7, Έξαρχος Θηβών, «Το παιδάκι με τη φλογέρα». Ι: α4, β (πολλά φίδια), γ, γ3, δ3. Κερδίζει τη βασιλοπούλα. Ατελές.

33. ΑΦ 852, 29-30, Άγραφα, «Το φιδόδεντρο». Ι: α9, β3, δ, δ7. ΙΙ: α, α1, β, β1, γ. ΙΙΙ: α, α2, β, γ, γ3, γ4 (ο φίλος της), ε, καταλαβαίνει ότι το έκανε η γυναίκα του και επιστρέφει στα πρόβατα του.

34. ΑΦ 969, 2-3, Βόνιτσα Ξηρομέρου, «Σταυραδέλφια». 7: α3, β10, 84, δ5, δ, 87. ΙΙ: α, α1, α2, β, γ. ΙΙΙ: α, α12, β, γ (το φίλο της), γ2, γ4, γ6, ε. IV'. α11. Ξανακερδίζει τα χρήματα του.

35. ΑΦ 1537, 27-32, Υπάτη, άτιτλο. Ι: α10, β4, γ2 (και οι δράκοι χρυσά ρόδια και κυδώνια). ΙΙ: γ8. ΙΙΙ: α, α11, γ5 (κρύβεται μόνος του), ε. IV: α, α1, β, β1. V: α, α1, α2.

ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ - ΠΟΝΤΟΣ - ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑ

α. Μικρά Ασία

36. ΛΑ 619, (ΣΠ 92), Σμύρνη, Δυτ. Μ. Ασία, «Το φίδι». 7: α (γέρος), β3 (από τα παιδιά και το τρέφει), γ, δ3 (ο Εβραίος). ΙΙ: α, α1, β, γ. ΙΙΙ: α, α1, β, β4, ε1, ε2. IV'. α, β, β2. V: α, β, β1, και παιδιά, β10 (τον σκοτώνει).

37. ΑΦ 1599, 4-7, Απηλαδάτοι Προύσσας, ΒΔ. Μ. Ασία, «Το χρυσό δέντρο». 7: α9, β3, γ (κάθε μέρα βρίσκει μια χρυσή λίρα στην πέτρα), δ, δ1. ΙΙ: α (το θυμιάζει σαράντα μέρες και σαράντα βράδια), β, β7, γ. ΙΙΙ: α, α1, β, η συνέχεια ακαθόριστη.

38. Επιφανίου-Πετρ. Β', 165-174, Σμύρνη, Δυτ. Μ. Ασία, «Το φιδόδεντρο». Γ. α6, β (το ούτι), γ (σακούλι με λίρες κάθε φορά), δ. ΙΙ: α, α1, β, γ. ΙΙΙ: α, α1, β, γ4, δ, 86. IV'. α2, α3, β, β1, γ, γ4, 84, ε, ε4. V'. α (αφού βρίσκει στη ρίζα του σακούλι λίρες), β.

39. Πολίτης, Λ. Σύμμ. Β', 120, Σμύρνη, Δυτ. Μ. Ασία, άτιτλο. ΙΙΙ: α (δεν αναφέρεται τι στοίχημα), α1, ε1, ε2. IV'. α, α1, β. V'. α, β.

Σελ. 875
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/52/gif/876.gif&w=600&h=91534. Αγγελοπούλου - Μπρούσκου, Παραμυθιακοί τύποι

β. Καππαδοκία

40. ΚΜΣ, 5295-5303, Φάρασα, "Το φιδόκκο". Γ. α4, β3, γ1, 89 (διώχνουν το παιδί από το σπίτι του). ΙΙΙ: α, α5. IV'. α5, β, γ8, δ8, ε8. V'. α, β.

ΚΥΠΡΟΣ

41. ΛΦ 67, 1-8, Πάχνα Λεμεσού, "Ο γρυσοκέρας κι ο θαλασσίτης". 7: α6, β7, β 16 (ο ήρωας βάζει στοιχήματα που εκτελεί η αγελάδα και γίνεται πλούσιος). ΙΙ: α, α1, β, β6, γ. ΙΙΙ: α, α2, β, ε. IV: α, α1, β, β1, γ12, δ12, ε, ε1 1. V: Γίνεται πλούσιος χωρίς στοίχημα, β4, ξαναπαντρεύεται.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Φαίνεται ότι η συνολική κατάταξη των διηγήσεων του τύπου AT 460B απασχόλησε ιδιαίτερα τον Γ. Α. Μέγα, γι' αυτό και χρησιμοποίησε τέσσερεις διαφορετικούς τύπους για να τις κατατάξει, AT 460B, AT 460B1, AT *460B και AT *460Β1. Ωστόσο είναι προφανές ότι στο σύνολο των διηγήσεων του τύπου AT 460Β, μπορούμε να διακρίνουμε την ομάδα του AT 460B, που παρουσιάσαμε προηγουμένως, και την ομάδα του AT *460B. Σ' αυτήν περιλαμβάνονται οι διηγήσεις με εισαγωγικό θέμα το φιδόδεντρο, που παρουσιάζουν μια αξιοσημείωτη ομοιότητα, και αυτές όπου αντί για φιδόδεντρο υπάρχει το βοϊδόδεντρο.

Στην πρώτη περίπτωση, ένας νεαρός βοσκός ή ένας ακαμάτης παίζει τη φλογέρα του και εμφανίζεται ένα φιδάκι που χορεύει ευχαριστημένο. Τον καλεί να πηγαίνει κάθε μέρα κι όταν το φίδι πεθαίνει, ο νέος το θάβει στην αυλή του. Εκεί φυτρώνει ένα παράξενο δέντρο, το φιδόδεντρο, του οποίου το όνομα ξέρει μόνο το παιδί. Βάζοντας στοιχήματα για το όνομα του δέντρου ο νέος γίνεται πάμπλουτος, αλλά το μυστικό του αναγκάζεται να το πει στη γυναίκα του, που ένας Αράπης, Εβραίος κλπ. την παρασέρνει να του το μαρτυρήσει. Στο στοίχημα με τον Εβραίο, ο ήρωας χάνει την περιουσία του και ξεκινά να παρακαλέσει τον Ήλιο να βγει από τη Δύση. Στην πορεία του προς τον Ήλιο συναντά διάφορους ανθρώπους, ζώα και φυτά που του βάζουν ερωτήματα' φτάνει στο παλάτι του Ήλιου και του αποσπά την υπόσχεση ότι θα βγει από τη Δύση. Ξαναβάζει στοίχημα με τον Εβραίο και παίρνει πίσω περιουσία και γυναίκα.

Στη δεύτερη περίπτωση, αντί για το φίδι ο ήρωας έχει για βοηθό του το βόδι. Τον καταδιώκει η μητριά του και το βόδι τον τρέφει από τα κερατά του (πβλ. AT

Σελ. 876
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/52/gif/877.gif&w=600&h=915 34. Αγγελοπούλου - Μπρούσκου, Παραμυθιακοί τύποι

51 ΙΑ, The Utile redox). Στη συνέχεια τον βοηθά να κάνει ένα βασιλικό γάμο. Όταν το βόδι ψοφάει ή το σκοτώνουν, ο ήρωας το θάβει στην αυλή του, από όπου φυτρώνει το βοϊδόδεντρο. Η συνέχεια είναι η ίδια όπως και στο φιδόδεντρο. Η βοήθεια του βοδιού παραπέμπει στον AT 51 ΙΑ, με τον οποίο υπάρχουν πολλές ομοιότητες.

Ο Μέγας υποστηρίζει ότι το θέμα του φιδόδεντρου είναι ένα από τα εισαγωγικά θέματα του AT 460B και έχει προέλθει από άλλο παραμυθιακό τύπο . Ωστόσο η ιστορία του ήρωα με το φιδόδεντρο είναι μια ιστορία μάλλον διαφορετική. Πρόκειται για τον άνθρωπο που αναζητά βοήθεια για μια συγκεκριμένη δυστυχία και απευθύνεται στον Ήλιο για μια συγκεκριμένη βοήθεια. Ο Dawkins υποστηρίζει ότι το θέμα με τα δύο στοιχήματα, όπως το ονομάζει, είναι διαφορετικό από την οδοιπορία . Στην οδοιπορία προς την τύχη ο άνθρωπος αναζητά κάτι πιο μυστηριακό και σοβαρό, ενώ στην περίπτωση του Ήλιου το θέμα γίνεται ελαφρότερο. Το θέμα των ερωτημάτων φαίνεται να μην είναι οργανικά δεμένο με την υπόλοιπη διήγηση, αλλά ο Dawkins το αποδίδει στη σύγχυση του αφηγητή, που παρασύρθηκε από την ταύτιση της αναζήτησης του Ήλιου με τη συνηθέστερη αναζήτηση της τύχης.

Ο AT *460B είναι αρκετά διαδεδομένος στον ελληνικό χώρο (41 παραλλαγές) με ομοιόμορφη διασπορά. Το φίδι ως ευεργέτης ή ως ανταπόδιδαν την ευεργεσία είναι θέμα γνωστό από τον AT 160 και AT *156B αντίστοιχα. Το θέμα του ήλιου που βγαίνει από τη Δύση θυμίζει τη διαμάχη του Ατρέα με το Θυέστη για την εξουσία. Σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία ο Δίας ειδοποίησε τον Ατρέα να βάλει στοίχημα με το Θυέστη ότι την άλλη μέρα ο ήλιος θα έβγαινε από τη Δύση. Έτσι έγινε και ο Ατρέας κέρδισε την εξουσία.

1 Γ. Α. Μέγας, «Ο λόγος παρηγορητικός...», ό.η., σ. 13.

2 R M Dawkins, «The two bets: A reconstructed Greek Folktale», Λαογραφία ΙΕ' (1953), σ. 147-150.

Σελ. 877
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/52/gif/878.gif&w=600&h=915 34. Αγγελοπούλου - Μπρούσκου, Παραμυθιακοί τύποι

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 878
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/52/gif/879.gif&w=600&h=915 34. Αγγελοπούλου - Μπρούσκου, Παραμυθιακοί τύποι

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ AT 461

Σελ. 879
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/52/gif/880.gif&w=600&h=915 34. Αγγελοπούλου - Μπρούσκου, Παραμυθιακοί τύποι

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 880
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/52/gif/881.gif&w=600&h=91534. Αγγελοπούλου - Μπρούσκου, Παραμυθιακοί τύποι

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ AT 461

Τα γραμμένα δεν ξεγράφονται

AT: Three Hairs from the Devil's Beard

Delarue-Tenèze: Les trois poils du diable

Grimm No 29: Der Teufel mit den drei goldenen Haaren

Grimm No 165: Der Vogel Greif

Το αραπόπουλο

Μια φορά ήτανε ένας βασιλέας και δεν έκανε παιδιά. Κάποτε εγκυώθηκε η γυναίκα του και έκανε κορίτσι. Στο σπίτι ο βασιλέας είχε ένα αραπόπουλο από μικρό. Όταν, στις τρεις ημέρες, πήγαν οι μοίρες να μοιράνουνε το μωρό, είπαν ότι όταν θα μεγαλώσει θα πάρει για άντρα της το αραπόπουλο. Ο βασιλέας όταν το άκουσε στενοχωρήθηκε και είπε: "Αδύνατο, αυτό δε θα γίνει, όταν το αραπόπουλο θα μεγαλώσει, εγώ θα το διώξω".

Εμεγάλωσε το παιδί, έγινε δεκαεφτά-δεκαοκτώ χρόνων. Το κορίτσι ήτανε δεκαπέντε. Τότε ο βασιλέας του λέει: "Πήγαινε να βρεις και συ την τύχη σου". Χαιρέτησε το αραπόπουλο και έφυγε. Στο δρόμο που πήγαινε κουρασμένο συνάντησε μια σπηλιά. Μέσα ήτανε ένας καλόγερος και έβραζε φακές. Όταν είδε το παιδί, του λέει: "Καλώς το, αλλά δεν έχω τίποτα να σου προσφέρω να ξεκουραστείς". Τον αρώτησε δε που πηγαίνει. Αυτό του λέει: "Πάω να συναντήσω τον Χριστό". Και του λέει : "Πες και για μένα ως πότε να καθίσω στην έρημο που ασκητεύω τόσα χρόνια". Τότε το παιδί ανεχώρησε. Καθώς προχωρούσε, βλέπει μακρά του ένα περιβόλι και μέσα έναν πύργο. Εκεί κατοικούσε μια κυρία πολύ πλούσια. Πήγε το παιδί, χτύπησε την πόρτα. Βγήκε η υπηρεσία και του λέει: "Τι ζητάτε;" Τότε το αραπάκι της λέει: "Να μείνω την νύχτα γιατί δεν ξέρω που να πάω". Τότε η υπηρεσία πήγε και το είπε της κυρίας της. Αυτή όταν το άκουσε, διέταξε να ανεβεί απάνω. Τότε τον ρώτησε που πηγαίνει. Της λέει: "Πηγαίνω να βρω τον Χριστό". Τότε αυτή του λέει: "Πες του και για μένα να μη μου δίνει άλλα πλούτη". Του έβαλε έφαγε, τον έλουσαν και τον έντυσαν. Το πρωί έφυγε.

Καθώς προχωρούσε, βλέπει πέρα στην αμμουδιά έναν άντρα. Προχώρησε, τον πλησίασε, τον χαιρέτησε και ο κύριος του λέει: "Πού πηγαίνεις παιδί μου;" Τότε το αραπόπουλο του λέει: "Πηγαίνω να βρω το Χριστό". "Μα εγώ είμαι ο Χριστός". Αμέσως άνοιξε μια γουβίτσα, πήρε τη λάσπη, τον ράντισε και τον έκανε

Σελ. 881
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/52/gif/882.gif&w=600&h=91534. Αγγελοπούλου - Μπρούσκου, Παραμυθιακοί τύποι

λευκό-λευκό και ωραίο σαν άγγελο. Του άφησε όμως μια μαύρη ταινία στο σώμα του που έγραφε: "Τα γραμμένα δε γίνονται άγραφα". Τότε το παιδί του λέει: "Πέρασα από έναν καλόγηρον και μου είπε ότι ως ποτέ θα τιμωρείται στην έρημο;" Τότε ο Χριστός του λέει: "Τόσα χρόνια όσες φακές είχε και δεν σου έδωσε". Του είπε και για την κυρία. "Αυτής", είπε ο Χριστός, "θα της δίνω δεκαπλάσια απ' όσα δίνει". Τότε το αραπόπουλο χαρούμενο ανεχώρησε. Πήγε στην κυρία, το είπε, πήγε και στον καλόγερο και μετά στην πατρίδα του. Πλούσιο όπως ήτανε, πήγε στο πιο όμορφο ξενοδοχείο και κάθησε. Όπως καθότανε μια μέρα, κάτω στο κέντρο καθότανε σ' ένα τραπέζι ο βασιλέας με την κόρη του. Όταν αυτή είδε το αραπόπουλο το αγάπησε πολύ. Την άλλη μέρα ξαναπήγε με το βασιλέα εκεί. Τότε ο βασιλέας του έστειλε ένα γλυκό. Αυτός το εδέχτηκε. Ύστερα τον κάλεσε στο τραπέζι του. Κάθησαν αρκετή ώρα μαζί και ο βασιλέας του λέει: "Αύριο να 'ρθεις σπίτι μου να φάμε ένα γεύμα". Έτσι και έγινε. Την κόρη του βασιλέα την είχανε ζητήσει πολλοί πρίγκιπες και βασιλόπουλα. Αλλά αυτή ήθελε το αραπόπουλο. Τότε ο βασιλέας του πρότεινε να γίνει γαμπρός του και αυτός δέχτηκε. Και μετά τη στέψη, όλοι οι συμπεθέροι έλεγε ο καθένας το δικό του. Ο βασιλέας είπε: "Τα γραμμένα να που' δε γίνονται άγραφα. Για κοιτάξτε η κόρη μου τι άγγελο πήρε. Όχι, θα έπαιρνε τον αράπη όπως είπαν οι μοίρες". Τότε ο γαμπρός γδύθηκε και έδειξε το σώμα του. "Να, διαβάστε: τα γραμμένα δε γίνονται άγραφα" και είπε όλη του την ιστορία. Και ζήσαν αυτοί καλά και μεις καλύτερα.

ΛΦ 1129. Παραλλαγή που συλλέχτηκε από την Νόση Παναγιώτα, το 1960, στον Πόρο Τροιζηνίας.

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ

Ι. Εισαγωγή

α.' Ο ήρωας είναι ένα αραπάκι" α1: ο ήρωας είναι κάποιος άλλος" α2: για τον οποίον προέβλεψαν οι Μοίρες· α3: άλλος" α4: ότι όταν μεγαλώσει θα παντρευτεί την κόρη του βασιλιά" α5: θα παντρευτεί την κόρη ενός πλούσιου" α6: που τον έχει υιοθετήσει" α7: του οποίου είναι υπηρέτης" α8." άλλο.

β: Ο ήρωας φεύγει" β1: σταλμένος από τον πατέρα της κόρης" β2: σταλμένος από άλλον β3: με δικιά του πρωτοβουλία· β4: να βρει τον Ήλιο" β5: τον Χριστό"

Σελ. 882
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/52/gif/883.gif&w=600&h=91534. Αγγελοπούλου - Μπρούσκου, Παραμυθιακοί τύποι

β6: τον θεό" β7: την τύχη του' β8: κάποιον άλλον β9: να ρωτήσει αν ό,τι γράφει δεν ξεγραφεί' β10: ποιον θα παντρευτεί η κόρη· β11: άλλο.

ΙΙ. Οι ερωτήσεις

α: Ο ήρωας συναντά στο δρόμο του διάφορους που του παραγγέλουν να ρωτήσει για λογαριασμό τους" α1: τι να κάνει ο παράλυτος για να μην είναι πια σ' αυτήν την κατάσταση' α2." ως πότε ο καλόγερος θα ασκητεύει' α3." ως πότε θα έχει πλούτη η πλούσια γυναίκα' α4 γιατί δεν έχει πλούτη η τσιγκούνα γυναίκα' α5: τι πρέπει να κάνει ο τυφλός για να βρει το φως του' α6: ως πότε ο(οι) άνθρωπος(οι) θα είναι βυθισμένος(οι) στη λάσπη· "7: άλλο.

ΙΙΙ. Η επιτυχία

α: Ο ήρωας βρίσκει τελικά αυτόν που αναζητά' α1: κάποιον άλλον α2: που τον διαβεβαιώνει ότι τα γραμμένα δεν ξεγράφονται' α3: που του λέει ότι θα παντρευτεί την κόρη· α4: που του δίνει τις απαντήσεις στα ερωτήματα που του είχαν υποβάλει' α5: άλλο.

β: Έχοντας εκπληρώσει την αποστολή του, ο ήρωας μεταφέρει τις απαντήσεις σε όσους συνάντησε στον πηγαιμό' β1: ο παράλυτος πρέπει να νιφτεί' β2: ο ασκητής που ήταν αφιλόξενος, θα συνεχίσει να ασκητεύει' β3: όσα χρήματα θα δίνει η γενναιόδωρη γυναίκα τόσο περισσότερα θα έχει' β4: η τσιγκούνα γυναίκα που δε δίνει χρήματα, δεν θα έχει' β5: ο τυφλός θα βρει το φως του, αν πλύνει τα μάτια του σε μια πηγή· β6: ο(οι) βυθισμένος(οι) στο βούρκο βλαστημά(ούν) και βουλιάζει(ουν)· β7: άλλο.

IV. Το αίσιο τέλος

α: Ο ήρωας γίνεται άσπρος' α1: καθώς πλένει τον τυφλό' α2: πλένει τον παράλυτο' α3: πλένει εκείνους που ήταν χωμένοι μέσα στη λάσπη' α4: άλλο' α5: είναι πλούσιος' α6: η πλούσια γυναίκα του έδωσε χρήματα' α7: άλλο.

β: Επιστρέφει στον τόπο του' β1: δεν τον αναγνωρίζουν β2: ανοίγει ένα μαγαζί' β3: άλλο' β4: τον ερωτεύεται η κόρη· β5: άλλο.

γ: Παντρεύεται την κόρη' γ1: αποκαλύπτεται η ταυτότητα του' γ2: επιβεβαιώνεται ότι τα γραμμένα δε γίνονται άγραφα' γ3: άλλο.

Σελ. 883
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/52/gif/884.gif&w=600&h=91534. Αγγελοπούλου - Μπρούσκου, Παραμυθιακοί τύποι

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΩΝ

ΗΠΕΙΡΟΣ

1. ΛΑ 3176, 53-56, Ανατολικό Ξεροβούνι Δωδώνης, "Όσα γράφ' δεν τα ξεγράφ'". Ι: α, α2, α4, α7, β, β1, β5, β9. ΙΙ: α, α5. ΙΙΙ: α, α2, α4, α5 (του λέει πως θα ασπρίσει). IV'. α, β, β1, β4γ, γ1.

2. ΛΦ 16, "Τα άσπρα μαύρα γίνονται, τα γραπτά δεν ξεγράφονται". 7: α, α4, β, β1, β5. ΙΙ: α, α4 (με το πλύσιμο), β2, β5 (σαν άγνωστος έμπορας προκαλεί το ενδιαφέρον του θετού πατέρα του), γ1, γ.

3. ΛΦ 22, 7-10, Λεπιανά Άρτας, "Τα άσπρα μαύρα γίνονται, τα γραπτά δεν ξεγράφονται". 7: α, α (ένας πονόψυχος άνθρωπος), β, β1, β5 (του δίνει ένα γράμμα να του το παραδώσει). ΙΙΙ: α, α2 (γράφει σ' ένα γράμμα για τον πατέρα του παιδιού "τα μαύρα άσπρα γίνονται, τα γραπτά δεν ξεγράφονται"). IV'. α, α5 α7 (πηγαίνει σ' ένα χάνι όπου τον περνούν για άλλον και του δίνουν τα πράγματα που είχε αφήσει ο άλλος), β, β1, β2, β5 (οι θετοί γονείς του το καλούν σε τραπέζι), γ1 (δείχνει το γράμμα), γ2, γ.

4. ΛΦ 240, 5-7, Περάνθη Άρτας, "Του ήλιου το παλάτι" (βλ. Λαογρ. ΙΕ', 13, σημ. 4). 7: α, α3 (μια μάγισσα), α4, α7, β, β1, β 10. ΙΙ: α, α1, α3, α4 (ο καθένας από τους τρεις του δείχνει όσο δρόμο ήξερε). ΙΙΙ: α, α3, α4, β, β5, β3, β1. IV: α5, α6, α, α2, β, γ.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

5. ΛΑ 1247, (ΣΜ 77), 23-25, Ελευθερούπολη Παγγαίου, άτιτλο. 7: α, α8 (που ήθελε τη βασιλοπούλα) β, β1, β6, β9. ΙΙΙ: β, β7 (η γυναίκα που είναι χωμένη στη λάσπη δε λέει τη σωστή φράση για να βγει και χώνεται πιο βαθιά, εκείνη που μοίραζε το φαγητό θα γίνει πιο πλούσια). IV'. α5, α6, γ, γ2 (λείπει το επεισόδιο του πως έγινε άσπρος).

6. ΛΦ 1501, 1-5, Ζάρκο Λαρίσης, "Τα γραμμένα δεν ξεγράφονται". 7: α, α2, α5, α6, β, β2 (από τους γονείς της κόρης), β5. ΙΙ: α, α5, α3. ΙΙΙ: α, α2, α4, β, β5, β3. IV'. α, α1 (μπήκε στο ποτάμι που πλύθηκε ο τυφλός, ξέχασε όμως να βγάλει το κιμέρι με τις λίρες από τη μέση του κι εκεί έμεινε μαύρος), β, β1, β5 (οι γονείς της κόρης τον θέλουν για γαμπρό τους κι εκείνος δέχεται), γ1 (δείχνει το σημάδι εκεί που είχε δεμένο το ζωνάρι του), γ2, γ.

Ι. Χατζηγάκης, 120-121, "Η Μοίρα, ό,τι γράφει δεν ξεγράφει". Γ. α, α2, α4, α7, β1 1 (ο βασιλιάς βάζει να τον σκοτώσουν αλλά τον λυπούνται και φέρνουν τα μάτια ενός σκύλου). ΙΙΙ: α1 (μια γυναίκα). IV'. α, α4 (ακολουθώντας τις συμβουλές της γυναίκας), α5, γ, γ1, γ2.

Σελ. 884
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/52/gif/885.gif&w=600&h=91534. Αγγελοπούλου - Μπρούσκου, Παραμυθιακοί τύποι

8. Σπανδωνίδης, 88-89, Μελένικον, "Τα γραμμένα άγραφα δε γίνονται". Γ. α, α2, "4, α.1, β, β1, β6, β9. ΙΙ: α, α5, α3, α6 (διάβολοι). ΙΙΙ: α, α4, β, β6, β7

(ο πλούσιος μοιράζει τα λεφτά του), β5. IV'. α, α5, α7 (του δίνει τα χρήματα ο πλούσιος), β, β2, β4, γ.

ΘΡΑΚΗ

9. Πασχαλίδου, 63-66, Κωνσταντινούπολη (σημ. Τουρκία), "Ό,τι γράφει δεν ξεγράφει". Ι: α, α3 (η τσιγγάνα), α4, β, β1, β8 (να βρει το αθάνατο λουλούδι στο δύσκολο βουνό). ΙΙΙ: α. IV'. α, α4 (πίνοντας νερό από το ποτάμι), α5, α7 (πιάνοντας στα χέρι του άμμο βλέπει πως είναι χρυσάφι), β, β1, β5 (χτίζει παλάτι καλύτερο από του βασιλιά), γ, γ1 (αναγνώριση από το λουλούδι), γ2.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

10. ΛΦ 1823, 9-12, Σιάτιστα Ανασελίτσας-Βο'ίου, άτιτλο. Ι: α, α2, α4, α7, β11 (ο βασιλιάς βάζει τους στρατιώτες του να τον σκοτώσουν αλλά αυτοί τον λυπούνται και τον αφήνουν στο δάσος). IV'. α5, α7 (γίνεται ο πλουσιότερος καραβοκύρης), α, α4 (πέφτοντας στη θάλασσα σε μια τρικυμία), β, β1, γ, γ1, γ2.

ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

α. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου

11. ΑΑ 1288, (ΣΜ 118), 53-54, Μεσαγρός Λέσβου, άτιτλο. Ι: α, α8 (θα παντρευτεί την κόρη του σοφού), β, β1, β5 (να δώσει γράμμα στο οποίο ρωτά αν "τα μαύρα άσπρα γίνονται"), II'. α, α7 (η ροδιά γιατί δεν κάνει ρόδια, το χωράφι που αν και σπαρμένο βγάζει αγκάθια, το ποτάμι, γιατί δεν τρέχει). III: α, α4, α5 (ο Χριστός τον βάζει και κολυμπά στο ποτάμι και γίνεται άσπρος), β, β7 (για να τρέξει το ποτάμι πρέπει να πνίξει κάποιον - να το πει αφού περάσει απέναντι). IV'. α5, α7 (βρίσκει φλουριά κάτω από τη ροδιά, από το αγκαθωτό χωράφι), β, β1, γ, γ1.

12. ΛΑ 2456, 277-279, Βολισσός Χίου, άτιτλο. Ι: α, β, β1, β6 (να του δώσει γράμμα). ΙΙ: α, α5 (δύο γριές, μια στραβή και μια κουτσή), α7 (ως πότε θα γλεντούν τα εφτά αδέρφια). ΙΙΙ: α (βρίσκει τον θεό σαν μυλωνά), α4, β, β5, β7 (η κουτσή γριά θα μείνει έτσι, γιατί βλαστημάει και τα εφτά αδέρφια θα γλεντούν ώσπου να πεθάνουν). IV'. α, α4 (πλένεται στο ποτάμι), β, β1, β5 (γίνεται τραγουδιστής και προκαλεί την προσοχή του βασιλιά), γ, γ1, γ3 (ο βασιλιάς τον κάνει παιδί του).

Σελ. 885
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/52/gif/886.gif&w=600&h=91534. Αγγελοπούλου - Μπρούσκου, Παραμυθιακοί τύποι

13. ΛΦ 1463, 1-3, Σάμος, άτιτλο. Ι: α, α8 (με τον οποίο ο βασιλιάς συμφώνησε να τον κάνει γαμπρό του), β, β1 β6, β9. ΙΙ: α, α5, α6 (γυναίκα μέσα σε ασβέστη). ΙΙΙ: α, α2, α5 (ο θεός του δένει μαλαματένια ζώνη και τον κάνει άσπρο), α4, β, β5, β7 (η γυναίκα αρνείται να τον δοξάσει και πνίγεται). IV'. β, β1, β2, γ, γ1.

14. ΛΦ 1567, 8-11, Ικαρία, "Το αραπάκι". Ι: α, α3 (το μαντείο), α4, α6, β, β6, β9. ΙΙ: α, α7 (ο μυλωνάς ρωτά γιατί κάθεται ο μύλος στο λαιμό του, ο κηπουρός που έκλεισε το περιβόλι του ρωτά γιατί δεν έχει πια καρπούς, ο μελισσουργός που έφραξε με σύρμα τα μελίσσια του ρωτά γιατί αυτά ψοφούνε, ο βασιλιάς που είναι άρρωστος ρωτά πως θα βρει γιατρειά και η χήρα βασίλισσα πως θα παντρέψει τις κόρες της). ΙΙΙ: α (ο θεός εμφανίζεται ως φλεγόμενη βάτος), α2, α4 (ένας άγγελος του λέει τι να πει), β, β7 (ο μυλωνάς θα γίνει καλά αν παίρνει μόνο τον κόπο του, ο βασιλιάς αν κάνει δίκαιες κρίσεις, ο περιβολάρης αν ανοίξει το περιβόλι του θα 'χει πάλι καρπούς, ο μελισσουργός αν αφήσει ελεύθερες τις μέλισσες δε θα του ψοφούν και οι κόρες της βασίλισσας θα παντρευτούν, αν πηγαίνουν στην εκκλησία). IV'. α, α4 (μπαίνει στη λίμνη όπως του λέει ο άγγελος, που του δένει ένα μαντίλι στο χέρι κι εκείνο το μέρος μένει μαύρο), α5, α7 (βγαίνοντας από τη λίμνη του παρουσιάζονται καμήλες φορτωμένες χρυσάφι), β, β1, β3 (χτίζει ένα παλάτι ωραιότερο από του βασιλιά), β5 (αν και έχουν αρραβωνιάσει τη βασιλοπούλα θέλουν να την παντρέψουν με τον ήρωα), γ1 (δείχνει μαύρο σημάδι όπου είχε δεμένο το μαντίλι του), γ2.

β. Δωδεκάνησα

15. ΛΦ 437, 32-38, Κάλυμνος, άτιτλο. Ι: Μια βασίλισσα και μια αραπίνα συμφωνούν, αν κάνουν ποτέ παιδιά, να συμπεθεριάσουν, α, α2, α4, α8 (η βασίλισσα πεθαίνει και η αραπίνα μεγαλώνει τη βασιλοπούλα), β, β1, β5, β9. ΙΙ: α, α3 (ξενοδόχος αντί για γυναίκα), α7 (μια γυναίκα που θέλει να μάθει γιατί οι κόρες της μένουν ανύπαντρες και ένα γέρο που θέλει ένα γαϊδουράκι για να κουβαλά τα ξύλα). ΙΙΙ: α (με τη μορφή καλόγερου), α2, α4, β, β7 (ο γέρος δε δέχεται τον όρο του Χριστού να στείλει γαϊδουράκι και σ' εκείνον και στο γείτονα κι έτσι μένει χωρίς ζώο, στη γυναίκα λέει να δοξάζει τον θεό, να πηγαίνει στην εκκλησία, να μην κατακρίνει τους άλλους και σ' ένα χρόνο θα έχει παντρέψει τις κόρες της), β4 (ξενοδόχος αντί για γυναίκα). IV'. α, α4 (πλένεται στη βρύση που του υπέδειξε ο Χριστός, αλλά αφήνει το ένα του πόδι μαύρο), α5, α7 (βρίσκει θησαυρό δίπλα στη βρύση, όπως του είπε ο Χριστός), β, β1, β2 (πουλάει χρυσαφικά), β4, γ1, γ.

16. ΛΦ 438, 32-38, Λέρος, άτιτλο. Ι: α, α2, α4, β, β1, β5, β9. ΙΙ: α, α3 (ξενοδόχος αντί για γυναίκα), α7 (μια γυναίκα που θέλει να μάθει γιατί οι κόρες της μένουν ανύπαντρες και ένα γέρο που θέλει ένα γαϊδουράκι για να κουβαλά

Σελ. 886
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/52/gif/887.gif&w=600&h=91534. Αγγελοπούλου - Μπρούσκου, Παραμυθιακοί τύποι

τα ξύλα). ΙΙΙ: α (με τη μορφή καλόγερου), α2, α4, β, β7 (ο Χριστός βάζει όρο να στείλει γαϊδουράκι και σ' εκείνον και στο γείτονα, στη γυναίκα λέει να μη ζηλεύει αυτές που παντρεύονται), β4 (ξενοδόχος αντί για γυναίκα). IV'. α, α4 (πλένεται στη βρύση που του υπέδειξε ο Χριστός), α5, α7 (βρίσκει χρυσάφι στη ρίζα του πλάτανου, όπως του είπε ο Χριστός), β, β1, β2, β5 (ο βασιλιάς τον ζητά για γαμπρό), γ1, γ.

17. ΛΦ 1387, 11-13, Κάλυμνος, "Τα γραμμένα δεν ξεγράφονται". Ι: α, α3 (ο θεός), α4, β, β1, β6. II'. α, α7 (ως πότε θα φτυαρίζει χρυσάφι, πως οι χλωμές κοπέλες θα ξαναβρούν το χρώμα τους), α6. ΙΙΙ: α, α2, α4, β, β6, β7 (οι κοπέλες να μην κοιτάζουν στην ανατολή όταν ρίχνουν το νερό τους, όσο δίνει στους φτωχούς θα έχει χρήματα ο πλούσιος). IV'. α, α4 (το αραπόπουλο βρίσκει την Παναγία που βουτάει στο ποτάμι και γίνεται άσπρος), α5, α6 (ο πλούσιος του δίνει ένα τσουβάλι φλουριά), β, β5 (είναι πλούσιος έμπορας), γ, γ1 (αναγνώριση από το μαύρο σημάδι της ζώνης).

18. ΛΦ 1857, 13-15, Ρόδος, "Το παιδί που βρήκανε". Ι: α, α3 (βλέπει ο βασιλιάς στον ύπνο του), α4, α6, β, β1, β5. ΙΙ: α, α6 (μια γυναίκα σε μια στέρνα), α7 (βρίσκει έναν άνθρωπο κοντά στη βρύση και μια κοπέλα σ' ένα παλάτι). ΙΙΙ: α, α2 (ο Χριστός το γράφει με χρυσό μελάνι), α4, β, β3, β7 (ο άνθρωπος κοντά στη βρύση θα σκοτώσει ακόμα έναν και τότε τελειώνουν οι αμαρτίες του, το αραπάκι λούζεται στη βρύση και γίνεται άσπρο και η γυναίκα που βλαστημά βυθίζεται στο βούρκο). IV'. α5, α6, β, β1, β2, γ1 (δείχνει το χαρτί που του έδωσε ο Χριστός), γ2, γ.

19. Dawkins 45 Stories, 27, 281-287, Κέφαλος Κω, "Τα γραμμένα δεν ξεγράφονται". Ι: α (ο γιος του βεζίρη), α8 (ο βασιλιάς και ο βεζίρης έταξαν στο θεό, αν τους έδινε παιδιά, να συμπεθεριάσουν), β, β1, β6, β9. ΙΙ: α, α5, α7 (ως πότε ο άνθρωπος θα θαλασσοπνίγεται, πως ο πλούσιος κλέφτης των βουνών θα μπορέσει να ζήσει αγαπημένος με τους ανθρώπους). ΙΙΙ: α, α2, α4, β7 (ο κλέφτης των βουνών πρέπει να μοιράσει τα πλούτη του, ο θαλασσοπνιγμένος δε σώζεται γιατί συνεχίζει να βλαστημά), β5 (αλείφει τα μάτια του με πηλό). IV'. α, α1 (βάζοντας στα χέρια του πηλό), α5, α7 (του έδωσε χρήματα ο κλέφτης των βουνών και γίνεται πλούσιος έμπορας), β, β1, β5 (ο βασιλιάς τον θέλει για γαμπρό του), γ1 (οι γονείς του τον αναγνωρίζουν από τη φωνή), γ2.

γ. Εύβοια-Σποράδες

20. Ρήγας, 27, 90-93, Σκιάθος, "Τα γραμμένα δεν είναι άγραφα". Γ. α, α8 (αγαπιέται με τη βασιλιπούλα), β, β1, β6, β9. ΙΙ: α, α7 (γιατί δεν παντρεύονται οι πλούσιες κοπέλες, ο άνθρωπος στη λίμνη όλο έβγαινε κι έπεφτε). ΙΙΙ: α, α2, α4, β, β7 (για τον άνθρωπο στη λίμνη, τέλειωσαν οι αμαρτίες του και

Σελ. 887
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/52/gif/888.gif&w=600&h=91534. Αγγελοπούλου - Μπρούσκου, Παραμυθιακοί τύποι

δε θα ξαναβγεί, για τις κοπέλες να κάνουν καλά). ΙΙ: α, α4 (πλένεται με το νερό της βρύσης), β, γ1 (αναγνώριση από το μαύρο γόνατο), α5, α6, γ.

δ. Κρήτη

21. ΛΦ 341, Βιάννος, άτιτλο. Ι: α1 (ένας υπηρέτης του βασιλιά), α3 (μια τσιγγάνα), α4, β, β1, β6. ΙΙ: α, α5, α7 (ένας άνθρωπος θέλει να μάθει γιατί δεν καρποφορεί το αμπέλι του), α3 (η ξενοδόχος). ΙΙΙ: α, α2, α4, α5 (δίνει στο παιδί δύο μπουκάλια με υγρό: το ένα για να αλείψει τα μάτια του ο τυφλός και το άλλο για να μπορεί κανείς ν' αλλάζει τη μορφή του), β, β3, β7 (το αμπέλι θα καρποφορεί, αν μείνει ξέφραγο). IV'. α4 (αλλάζει τη μορφή του, χάρη στο νερό), α5, α6, β, β1, β2, β4, β5 (αρραβωνιάζεται την κόρη), γ1, γ2.

22. ΛΦ 461, 1-3, άτιτλο. Ι: α1, α3 (μια γύφτισσα), α4, α7, β, β1, β6, β9. ΙΙ: α,

α5, α7 (γιατί δεν καρποφορεί το αμπέλι του αμπελά, ως πότε θα δίνει χρήματα στον ξενοδόχο). ΙΙΙ: α, α2, α4, β, β5 (του δίνει ένα μπουκάλι με υγρό), β7 (ο αμπελάς δεν πρέπει να εμποδίζει τον κόσμο να κόβει σταφύλια, ο ξενοδόχος όσο δίνει θα παίρνει). IV'. α5, α6 (από τα λεφτά που του έδωσαν οι άνθρωποι αυτοί), β, β5 (η βασιλοπούλα, που τον αναγνωρίζει, αρρωσταίνει από τον καημό γιατί τον θέλει για άντρα της), γ.

23. ΛΦ 1536, 13-17, Γέργερη Ηρακλείου, "Το σκλαβάκι". Ι: α, α3 (μια μάγισσα), α5, α6, α7, β, β1, β6, β9. ΙΙ: α, α6, α5. ΙΙΙ: α, α2, α4, α5 (δίνει στο σκλαβάκι ένα μπουκάλι αθάνατο νερό για να πλυθεί ο τυφλός), β, β5, β6. IV'. β, β5 (παρουσιάζεται στον βασιλιά και του λέει πως "ό,τι γράφει, δεν ξεγράφει" κι εκείνος του δίνει λεφτά και τον στέλνει σε τόπο μακρινό), α, α4 (πλένεται με το αθάνατο νερό), α5, α7 (δουλεύοντας), β (για δεύτερη φορά), β1, β5 (θαμπωμένος από τα πλούτη του ο βασιλιάς του προτείνει να γίνει γαμπρός του και το σκλαβάκι δέχεται), γ (δε δίνει σημασία στη γυναίκα του και εκείνη κάνει παράπονα στον πατέρα της), γ1, γ2.

24. Αμαριώτου, 92-95, Μεραμβέλλου, "Ο Αράπης κι ο Αφέντης θεός" (πβλ. Kretschner NM, αρ. 27). 7: α, α3 (το μαντείο), α4, α7, β, β1, β10. ΙΙ: α, α3, α5, α6. ΙΙΙ: α, α3, α4, β, β5, β6, β3. IV: α, α4 (πλένεται), γ, γ1 (αναγνωρίζεται από το σφράγισμα που του είχε κάνει ο βασιλιάς όταν το αγόρασε σκλαβάκι).

25. Kretschner NM, αρ. 27, Ρέθυμνο, "Οδοιπορία προς τον θεό διά την ερώτησην, αν τα γραμμένα στον ουρανό ξεγράφονται στη γη" (βλ. Λαογρ. ΙΕ', 13, σημ. 4). Ι: α, α3 (βλέπει ο βασιλιάς στον ύπνο του), α4, β, β1, β6, β9. ΙΙ: α, α7 (πώς θα μπορέσουν να μετρήσουν τα λεφτά τους τρεις γυναίκες που τα μετρούν εδώ και πενήντα χρόνια, ένα παλούκι που αιωρείται χίλια χρόνια στον αέρα), α5 (μια γριά). ΙΙΙ: α, α4, β5. IV'. α, α1, α5 (του έδωσαν οι γυναίκες από τα λεφτά τους), β, β1, β2, γ, γ1, γ2.

Σελ. 888
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/52/gif/889.gif&w=600&h=915 34. Αγγελοπούλου - Μπρούσκου, Παραμυθιακοί τύποι

26. ΣΛ Ι, 352-358, Ιεράπετρα, «Τα γραμμένα δε λιώνονται, μόνο διορθώνονται» (βλ. Λαογρ. ΙΕ', 13, σημ. 4). Ι: α, α2, α4, β, β1, β6, β1 1 (να του πάει το λόγο του βασιλιά: «Τα γραμμένα να λιώνονται)». ΙΙ: α. ΙΙΙ: α, α4, β3, β5 (και να δοξάζει το θεό), β6. IV'. α, α1, β, β1, γ, γ1 (μαύρη λουρίδα στη μέση του), γ2.

27. Μύσων Ζ', 152-153, Ζίρος Σητείας, «Τα γραμμένα δεν λιώνουνε», (όπως ΣΛ Ι, 352-358). Ι: α, α2, α4. ΙΙΙ: α, α4, β5, β6, β3. IV: α, α4 (το μόνο σημάδι σταυρός στην κοιλιά), γ.

ε. Κυκλάδες

28. ΛΑ 461, 1, Απείρανθος Νάξου, άτιτλο. Ι: α, α2, α4, β, β1, β5, β9. ΙΙ: α, α3 (αντί για γυναίκα, φιλόξενος ξενοδόχος), α 7 (η μάνα πότε θα παντρέψει την κόρη της), α6. ΙΙΙ: α, α5 (με το ραβδί που του δίνει ο Χριστός χτυπά την αντικρινή όχθη του ποταμού και γίνεται άσπρος), α4, β, β6, β7 (στις γυναίκες λέει πως η μοίρα τους κοιμάται), β3 (ο ξενοδόχος). IV'. β, β3 (με τη βέργα κάνει παλάτι λαμπρότερο από του βασιλιά), γ1, γ.

29. ΛΑ 2342, 238-242, Νάξος, άτιτλο. 7: α, α3 (στο χαρτί γραμμένο), α4, β, β5, β9. ΙΙ: α, α5 (τυφλός ασκητής), α6, α3. ΙΙΙ: α, α4, β, β6, β5. IV: α, α1, α5, α6, γ, γ1 (από το σημάδι).

30. ΛΑ 2758, 260-269, Κίμωλος, άτιτλο. 7: α, α8 (η βασιλοπούλα αγάπησε το αραπόπουλο), β, β1 (του δίνει ζώνη και δαχτυλίδι), β5, β9. ΙΙ: α, α7 (γιατί δε βγάζει το αμπέλι σταφύλια, γιατί ο τσομπάνος έχει πάντα ενενήντα εννιά πρόβατα και δεν μπορεί να τα κάνει εκατό), α5, α3. ΙΙΙ: α, α2, α4, β, β7 (ο αμπελάς να δίνει σταφύλια στους περαστικούς, ο τσομπάνος να μην κλέβει πρόβατα), β5 (στον Ιορδάνη), β3. IV: α, α1 (πλένεται στον Ιορδάνη), α5, α6, β, β1, β3 (γίνεται πλούσιος επιχειρηματίας), γ, γ1 (ο αράπης φανερώνεται δείχνοντας τα σημάδια).

31. ΛΦ 319, 2-5, Νάξος, «Ό,τι γράφει, δεν ξεγράφει». 7: α, α2, α3 (και από μαύρος θα γίνει άσπρος), α6, α7, β, β1, β4 (να του δώσει ένα γράμμα). ΙΙ: α, α6, α7 (ως πότε η πέτρα θα αιωρείται, ως πότε ο νοικοκύρης θα καλλιεργεί τη γη και δε θα βλέπει προκοπή). ΙΙΙ: α, α5 (ο Ήλιος γράφει κάτι μέσα στο γράμμα που είναι για το βασιλιά), α4, β, β7 (στο νοικοκύρη, που δεν άφησε τον ήρωα να φάει σταφύλι, λέει ότι θα περιμένει άλλα τόσα χρόνια για να δει προκοπή, στην πέτρα φώναξε από μακριά ότι θα αιωρείται ώσπου να σκοτώσει άνθρωπο), β7 (βγάζει το βυθισμένο από τη λάσπη). IV: α, α4 (μπαίνοντας ο ίδιος μέσα στη λάσπη), α7 (ο άνθρωπος που ανέσυρε από τη λάσπη ήταν βασιλιάς και για να τον ευχαριστήσει του έδωσε τον θρόνο του), β5 (ο παλιός αφέντης του ο βασιλιάς του στέλνει προξενιό για την κόρη του και εκείνος δέχεται), γ, γ1 (εκεί όπου ήταν η ζώνη του έμεινε μαύρος), γ2.

Σελ. 889
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/52/gif/890.gif&w=600&h=91534. Αγγελοπούλου - Μπρούσκου, Παραμυθιακοί τύποι

32. ΛΦ 1708, 7-10, Δαμαριών Νάξου, άτιτλο. 7: α, α6 (ο βασιλιάς), "8 (μεγαλώνει μαζί με τη βασιλοπούλα και ερωτεύονται), β, β3 (ο βασιλιάς λέει στο αραπάκι πως, αν τα γραμμένα γίνοντα άγραφα, τότε θα μπορεί να παντρευτεί τη βασιλοπούλα κι έτσι το αραπάκι φεύγει για να ψάξει αν είναι πράγματι έτσι). ΙΙ: α, α7 (ως πότε ο άνθρωπος θα είναι μέσα στα κύματα χωρίς ούτε να μπορεί να βγει αλλά ούτε και να βουλιάζει), α6, α3. ΙΙΙ: α (ο Χριστός του παρουσιάζεται σαν καλόγερος), α2, α3, α5 (τον πλένει και τον κάνει άσπρο αφήνοντας του στην κοιλιά ένα μικρό μαύρο σημάδι), α4, β, β3, β6, β7 (ο άνθρωπος που είναι στα κύματα δοξάζει τον Χριστό και βγαίνει). IV: α5, α6 (του έδωσε και δώδεκα πολεμικά καράβια και δώδεκα εμπορικά με αμερικάνικη σημαία), β, β1, γ, γ1 (δείχνει το σημάδι), γ2.

ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ

33. ΛΦ 737, Κεφαλλονιά, "Το αραπάκι". Ι: α, α2, α4, β, β1, β7. ΙΙ: α6, α5, α3. ΙΙΙ: α, α3, α4, β, β6, β7 (ο τυφλός ξαναβρίσκει το φως του παρακαλώντας τον θεό), β3. IV: α, α4 (πλένεται σε μια βρύση), β, β3 (γίνεται έμπορας), γ, γ1.

34. ΛΦ 1213, 15-17, Κεφαλλονιά, άτιτλο. Ι: α, α2, α4, β, β9. Π: α, α5 (τυφλός βοσκός), α7 (αν η καλή βασίλισσα θα πεθάνει, βασίλισσα), α6. III'. α, α2, α4, β, β7 (οι βυθισμένοι μόλις τον δουν θα πνιγούν, η βασίλισσα θα πεθάνει, βασίλισσα αν μείνει πάντα καλή), β5. IV: α, α1, β, β1, β2 (με τα φλουριά που του χάρισε η βασίλισσα γίνεται χρυσοχόος δίπλα στο παλάτι του βασιλιά), γ, γ1.

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

35. ΛΑ 1187, 106-108, Πύργος Ηλείας, "Ό,τι γράφει, δεν ξεγράφει". Ι: α, "8 (ο άκληρος βασιλιάς παρακαλεί τον θεό να κάνουν παιδί κι ας κάνουν γαμπρό τους το φρουρό τους τον αράπη), β, β1, β6, β9. ΙΙ: α, α5, α6 (σε λίμνη), α7 (οι Μοίρες ως πότε θα μοιραίνουν). ΙΙΙ: α, α4, β5, β6, β7 (οι Μοίρες πάντα θα μοιραίνουν). IV: α5, α7 (από τις Μοίρες), β, β1, β3 (χτίζει παλάτι απέναντι από το βασιλιά), γ, γ1 (από το μαύρο σημάδι κάτω από τη ζώνη του), γ2·

36. ΛΑ 1188, 39-41, Ηλεία, "Το πεπρωμένον φυγείν αδύνατον". 7: α, α6 (άκληροι βασιλιάδες), α8 (θέλουν να το διώξουν όταν αποκτούν κόρη), β, β2 (από τους βασιλιάδες), β5, β11 (να υπογράψει χαρτιά). ΙΙ: α, α7 (ο γεωργός ρωτά αν τα τριάντα γίνουν τριάντα ένα), α5, α3 (αντί για γυναίκα, ξενοδόχος). ΙΙΙ: α, α2, α4, β, β7 (ο γεωργός πετά από το θυμό του την αξίνα του όταν μαθαίνει ότι θα δουλεύει πάντα μ' αυτήν), β5, β3 (ξενοδόχος). IV: α, α1, γ, γ1 (αναγνώριση από το μαύρο σημάδι κάτω από τη ζώνη).

Σελ. 890
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Επεξεργασία παραμυθιακών τύπων και παραλλαγών AT 300-499, τ. Α΄+Β΄
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 871
  34. Αγγελοπούλου - Μπρούσκου, Παραμυθιακοί τύποι

  γ: Στο δρόμο του συναντά' γ1: μια μηλιά' γ2: πέτρα, φίδι, γριά' γ3: μηλιά, πέτρα' γ4: πέτρα, ποτάμι' γ5: μηλιά, ποτάμι' γ6: μηλιά, πέτρα, κορίτσια, ποτάμι' γ7: πέτρα, περιβολάρη' γ8: άνθρωπο χωμένο στο χώμα, φιλάνθρωπο, καζάνια' γ9: πελαργό, απιδιά, πηγή' γ10: τις τρεις αδελφές του Ήλιου' γ11: αυτή που σκούπιζε το φούρνο με το στήθος της, συκιά, δύο βουνά' γ 12: τζάκι, μηλιά, ποτάμι, φίδι' γ13: άλλο.

  δ: Του αναθέτουν να ρωτήσει' δ1: γιατί δε βαστά τα μήλα της' δ2: γιατί κρέμεται, γιατί το στόμα του είναι πάντα ανοιχτό, γιατί δεν μπορεί ν' ανάψει φωτιά' δ3: γιατί τα μήλα της είναι ξυνά, γιατί κρέμεται' δ4: ως πότε θα κρέμεται, γιατί έχει λίγο νερό' δ5: γιατί κουφίζουν τα μήλα της, γιατί δε βγαίνει στα φανερά' δ6: γιατί σαπίζουν τα μήλα της, γιατί κρέμεται, γιατί δεν παντρεύονται, γιατί είναι βρώμικο1 δ7: ως πότε θα κρέμεται, γιατί δεν καρποφορεί' δ8: ως πότε θα είναι χωμένος, ως πότε θα έχει χρήματα, γιατί ενώ ψήνουν φαΐ βγάζουν μουλαροκέφαλα' δ9: γιατί πεθαίνουν τα μικρά της, γιατί δεν κάνει απίδια, γιατί δεν τρέχει' δ10: της έφτιαξε σιδερένιο εργαλείο για τα κάρβουνα, το ίδιο' δ1 1: πότε θα παντρευτεί αυτή κι η αδελφή της, γιατί είναι σκουληκιασμένα τα σύκα της, πως δε θ' ανοιγοκλείνουν 812: γιατί καπνίζει, δεν κάνει μήλα, είναι θολό, δεν μπορεί να κουνηθεί.

  ε: Επιστρέφοντας δίνει τις απαντήσεις σ' όσους συνάντησε' εΙ: να σκάψει στη ρίζα της να πάρει τα φορτώματα με λίρες που υπάρχουν ε2: να φάνε άνθρωπο, να τη βοηθήσει' ε3: να πάρει απ' τις ρίζες της τις λίρες, να σκοτώσει άνθρωπο' ε4: να σκοτώσουν άνθρωπο' ε5: να της πει τρεις φορές η ρίζα στην κορφή κι η κορφή στη ρίζα σου, να περάσει το ποτάμι' ε6: να πάρει το θησαυρό απ' τη ρίζα της, να σκοτώσει άνθρωπο, να μην κατουρούν στον Ήλιο' ε7: να σκοτώσει άνθρωπο, ν' ανοίξει την πόρτα· ε8: θα πεθάνει, όσο δίνει θα έχει, να πάρει το χρυσάφι που είναι από κάτω' ε9: να φτιάξει καινούργια φωλιά, να σκοτώσουν άνθρωπο' ε10: να παντρευτούν κάποιον με το ζόρι, να της βάλουν νέο χώμα, να τσακίσουν κάποιον ε1 1: να πάρει το χρυσάφι με τη στάμνα που ήταν δίπλα στο τζάκι, τη μηλιά, να πνίξει, να φάει άνθρωπο.

  V. Η λύση

  α: Ξαναβάζει στοίχημα με τον αντίπαλο του ότι ο ήλιος θα βγει από τη Δύση.

  β: Ξανακερδίζει την περιουσία του· β1: την περιουσία του και τη γυναίκα του' β2: το φιδόδεντρο' β3: τις θαυμαστές βρύσες' β4: τιμωρεί τη γυναίκα του' β5: γλιτώνει το κεφάλι του' β6: ο βασιλιάς κρεμάει τον Εβραίο αλλά ο ήρωας μένει φτωχός' β7: ο Εβραίος μπαίνει στη φυλακή' β8: του παίρνει το κεφάλι' β9: τον κάνει σκλάβο του' β10: άλλο.