Συγγραφέας:Αγγελοπούλου, Άννα
 
Καπλάνογλου, Μαριάνθη
 
Κατρινάκη, Εμμανουέλα
 
Τίτλος:Επεξεργασία παραμυθιακών τύπων και παραλλαγών AT 500-559
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:41
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:2004
 
Σελίδες:511
 
Αριθμός τόμων:1 τόμος
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Ελληνικά παραμύθια-Κατάλογος
 
Τοπική κάλυψη:Ελλάδα
 
Περίληψη:Το βιβλίο αυτό αποτελεί τον τέταρτο κατά σειράν τόμο του Καταλόγου των Ελληνικών Παραμυθιών (βλ. εδώ τα δημοσιεύματα αρ. 21, 26, 34). Ο Κατάλογος των Ελληνικών Παραμυθιών αποτελεί μια σύγχρονη επεξεργασία της πρώτης ανέκδοτης και πολύτιμης καταλογογράφησης του ελληνικού παραμυθιού από τον Γεώργιο Α. Μέγα. Ο εθνικός αυτός Κατάλογος, έρχεται να προσθέσει μια νέα όψη των πραγμάτων, ίσως και να απειλήσει τη στατική αντίληψη της κατάταξης. Συχνά οι τοπικές αφηγήσεις περιγράφονται με τον όρο «αποκλίσεις» σε σχέση με την περιγραφή του κάθε παραμυθιακού τύπου στον Διεθνή Κατάλογο. Ωστόσο, το σύγχρονο ενδιαφέρον μπορεί να είναι πολύ πιο δυναμικό: το αντικείμενο της έρευνας είναι η μελέτη των ασυνείδητων μηχανισμών, που υποβαστάζουν τους μετασχηματισμούς των παραμυθιών, καθώς αυτά κυκλοφορούν από γλώσσα σε γλώσσα, από περιοχή σε περιοχή. Οι μετασχηματισμοί δεν συμβαίνουν ερήμην των δρώντων προσώπων, που είναι οι χρήστες των παραμυθιών, αυτών που διηγούνται κι αυτών που ακούνε. Οι χρήστες είναι βεβαίως φορείς ενός πολιτισμού. Τα παραμύθια γίνονται αντιληπτά μέσα από δεδομένους μυθικούς και συμβολικούς κώδικες και, προκειμένου να επιχωριάσουν, υποβάλλονται αναλόγως σε ασυνείδητους μετασχηματισμούς σε διάφορα επίπεδα της δομής τους.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 11.9 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 483-502 από: 514
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/62/gif/483.gif&w=600&h=915

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ AT 555

Σελ. 483
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/62/gif/484.gif&w=600&h=915 01 - 0002.htm

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 484
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/62/gif/485.gif&w=600&h=915

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ AT 555

Το χρυσό ψαράκι

AT: The Fisher and his Wife (Ο ψαράς και η γυναίκα του) Delarue-Tenèze: Le pecheur et sa femme (ο ψαράς και η γυναίκα του) Grimm n. 19: Von dem Fisher un syner Fru (Περί του ψαρά και της

γυναίκας του)

Ο ψαράς και το ψαράκι

Μια φορά κι ένα καιρό ήταν ένας ψαράς και, όπως ψάρευε, έπιασε πολλά ψάρια και τα πήγε στο σπίτι του κι ένα απ'όλα τα ψάρια πήδαγε και είπε της γυναίκας του, να μην το τηγανίσει, παρά να το βάλει σε μια μεγάλη μποτίλια με νερό.

Και το έβαλε στη μποτίλια και το ψαράκι του είπε: «Αφού μου έκανες αυτό το καλό, τι θέλεις να σου χαρίσω;» Και εσκέφθη με τη γυναίκα, τι χάρη να ζητήσουμε από το ψαράκι, αφού μας λέει; Η γυναίκα εγύρεψε, αν μπορεί να μας κάνει ένα σπιτάκι. Και τους το 'κανε το σπιτάκι και το ψαράκι ζούσε μέσα στη μποτίλια. Πάλι η γυναίκα είπε του άντρα της: «Δεν μας χωράει το σπίτι, δε ζητάς από το ψαράκι να μας το μεγαλώσει;» Ο άντρας της ντρεπότανε να το πει στο ψαράκι και λέει της γυναίκας: «Πες το εσύ».

Και αμέσως η γυναίκα λέει στο ψαράκι: «τούτο το σπίτι που μού 'κάνες, καλό είναι, αλλά ήθελα να μου το κάνεις ψηλότερο ακόμη, γιατί καψώνουμε σε τούτο». Και το ψαράκι της είπε: «Α! κυρά μου, η καλυβίτσα σε χώραγε, κοτζά μου σπίτι δε σε χωράει;» Και να είναι τέτοια αχάριστη, της τό 'κανε πάλι καλυβίτσα το σπίτι. Και ο άντρας της τη μάλωσε τώρα και της λέει: «Α! κυρά μου, δε μας έφτανε το σπιτάκι, τώρα η αχεροκαλύβα χωράει τα έπιπλα, ε;» Και το γκρέμισε το σπίτι και η πλεονέχτρα τράβαγε τα μαλλιά της τώρα και χώθηκε πάλι στην καλύβα και περάσανε κείνοι καλά και μεις ακόμα καλύτερα!

ΛΦ 1448, 45-47. Παραλλαγή που αφηγήθηκε η κ. Μαρίνα Κόλλια, 64 ετών, από το Άστρος Αρκαδίας, το 1959.

Σελ. 485
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/62/gif/486.gif&w=600&h=915

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ

I. Η εκπλήρωση των ευχών του ψαρά

α: Ένας φτωχός ψαράς πιάνει ένα (χρυσό) ψάρι που τον παρακαλεί να το ελευθερώσει και υπόσχεται να τον ανταμείψει' α1: εκπληρώνοντας οποιαδήποτε επιθυμία του' α2: ο ψαράς το ελευθερώνει' α3: ζητά φαγητό' α4: ζητά ένα όμορφο σπίτι αντί για τη φτωχή καλύβα' α5: δεν ζητά τίποτε ο ίδιος αλλά μεταφέρει τις επιθυμίες της γυναίκας του" α6: η ευχή πραγματοποιείται" α7: γυρνώντας από το ψάρεμα, ο ψαράς βλέπει στη θέση της καλύβας ένα σπίτι με όλα τα καλά μέσα" α8: αλλά δεν πρέπει να μαρτυρήσει στη γυναίκα του τι συνέβη, αλλιώς όλα θα χαθούν.

β: Από ένα μαγικό καρπό (λάχανο) που φτάνει μέχρι τον ουρανό ο γέρος ή η γριά ανεβαίνει' β1: και συναντά πρόσωπο (έναν σοφό γέρο) που τους επληρώνει τις επιθυμίες.

II. Οι ευχές της άπληστης γυναίκας

α: Η γυναίκα γίνεται άπληστη και ζητά όλο και περισσότερα' α1: να γίνει το σπίτι παλάτι' α2: ν'αποκτήσουν πλούτη' α3: άλλο' α4: να γίνει εκείνη βασίλισσα" α5: ύστερα πάπισσα' α6: βασίλισα της θάλασσσας και των ψαριών' α7: τελικά Θεός.

β: Το ψαράκι (ή ο σοφός γέρος) εκπληρώνει αρχικά τις επιθυμίες, αλλά τελικά τιμωρεί την απληστία της γυναίκας και τους τα παίρνει όλα.

γ: η γυναίκα πιέζει τον άντρα της να της πει πώς τα απέκτησε όλα αυτά, κι όταν της το μαρτυρεί τα χάνουν όλα.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΩΝ

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

1. ΛΦ 1164, 1-3, Βόλος, «Το χρυσό ψαράκι». I: α, α1, α2, α3, α6. II: α (και τα παιδιά του), α1, α4, β.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

2. ΛΑ 1178, ΣΜ 8, 57-58, Νομός Θεσσαλονίκης, «Το χρυσό ψαράκι». I: α, α2, α7, α8. II: γ.

Σελ. 486
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/62/gif/487.gif&w=600&h=915

ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

α. Δωδεκάνησα

3. ΙΑ 690Α, 199-209, Αστυπάλαια, «Η γρ'ιντζά τσ'ο γέρος». I: α, α1, α2, α5, α4, α3, α6. II: α, α2 (έπιπλα, φαγιά, πολυελαίους), α4, β.

4. ΛΑ 2248, 349-354, Αστυπάλαια, «Το ψαράκι». Ι: α, α1, α2, α5. II: α, α1, α2 (καθρέφτες, ντουλάπες, τραπέζια με φαγιά), α4, β.

5. Δωδεκανησιακού Αρχείον Α', 1955, 168-172, Αστυπάλαια, «Η γριντζά τσ' ο γέρος». I: α, α1, α2, α5. II: α, α1, α2 (έπιπλα, σοφράς που δίνει ό,τι φαγητό επιθυμούν), α4, β.

β. Κρήτη

6. ΛΦ 910, 16-20, Τέμενος, «Το μαγικό λάχανο». I: β, β1 (τους δίνει ένα μαγικό τραπεζάκι για να έχουν πάντοτε φαΐ). II: α (και ο άντρας της), α2, α5 (δεσπότες), β (τους δίνει μια βέργα να κρατούν στην εκκλησία που αρχίζει να δέρνει όλον τον κόσμο. Χάνουν τα πάντα).

γ. Κυκλάδες

7. ΛΑ 1396, 83-85, αρ. 35 (ΛΑ 555, 1) Τήνος, άτιτλο. I: α, α1, α2, α5. II: α, α3 (σπίτι, μπαξέ, χρυσή πολυθρόνα), α2, α6, β.

ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ

8. ΛΑ 1213, (ΣΜ 43), 22-23, Ζάκυνθος,«Το χρυσό ψάρι». I: α, α1, α2, α5. II: α, α3 (σκάφες, σπίτι) α1, α4 (στρατηγίνα, έπειτα βασίλισσα), α6, β.

9. ΛΦ 465, 10-11, Αργυράδες Κέρκυρας, «Το μαγεμένο ψάρι». I: α, α1, α2, α5. II: α, α1, α2, α3 (υπηρέτριες), α4 (αυτοκράτειρα), α7, β.

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

10. ΛΑ 1186 (ΣΜ 16), 217, Ηλεία, «Το χρυσό ψάρι». I: α, α1, α2, α5. II: α, α1, α2, α4, β.

11. ΛΑ 1188 (ΣΜ 18), 71α-74α, Ηλεία, «Ο ψαράς και το χρυσόψαρο». I: α, α1, α2, α5. II: α, α3 (καινούρια σκάφη, σπιτάκι), α1, α4, α6, β.

12. ΛΑ 1189 (ΣΜ 19), 146, Ηλεία, «Το χρυσό ψάρι». I: α, α1, α2. II: α, α1, α4 (οι ευχές πραγματοποιούνται).

Σελ. 487
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/62/gif/488.gif&w=600&h=915

13. ΛΑ 1192 (ΣΜ 22), 39-40, Ηλεία, «Το χρυσό ψαράκι». I: α, α1, α2, α7, α8. II: γ.

14. ΛΑ 1192 (ΣΜ 22), 152, Ηλεία, «Το παραμύθι του ψαρά». I: α, α1, α2, α7, α8. II: γ.

15. ΛΦ 501, 35-36, Αίγιο,«Η γριά με τη νυφίτσα». I: α (μια γριά αγοράζει από τον ψαρά το μαγικό ψαράκι. Το ελευθερώνει κι αυτό της κάνει την καλύβα ωραίο σπίτι). II: α, α3 (έπιπλα, υφάσματα, αμάξι), α3 (να την κάνει 18 χρονών), β.

16. ΛΦ 1174, 8, Άργος «Ο ψαράς, το χρυσόψαρο και η γυναίκα του». I: α, α1, α2, α4, α6. II: α, α1, α4, β.

17. ΛΦ 1448, 45-47, Άστρος, «Ο ψαράς και το ψαράκι». I: α, α1 (το βάζει σε μια μποτίλια με νερό), α4, α6. II: α, α1, β.

18. ΛΦ 1604, 1-3, Υδρα, «Ο γέρος και το δέντρο». I: τις ευχές εκπληρώνει το δέντρο που δεν το έκοψε ο γέρος, α2, α3, α4, α6. II: α, α3 (δήμαρχος ο άντρας της και δημαρχίνα αυτή), α4, α7, β (και τους μεταμορφώνει σε αρκούδες).

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

19. ΛΑ 1273 (ΣΜ 103), 1-2, Θίσβη, «Το χρυσό ψάρι». Ι: α, α1, α2, α7, α8. II: γ.

20. ΛΑ 1273 (ΣΜ 103), 7-10, Θίσβη, «Το χρυσό ψαράκι κι ο ψαράς». I: α, α1, α2, α7, α8. II: γ.

21. ΛΑ 1273 (ΣΜ 103), 41-42, Θίσβη, «Ο ψαράς και το χρυσό ψάρι». I: α, α1, α2, α7, α8. II: γ.

22. ΛΑ 1273 (ΣΜ 103), 143, Θίσβη, «Ο πτωχός ψαράς». I: α, α1, α2, α7, α8. II: γ.

ΚΥΠΡΟΣ

23. Κυπριακά Χρονικά Θ', 1933, 293, Κυθρέα, «Το παραμύθιν του χρυσόψαρου» (Μέγας, Παραμύθια Α', 107-8). I: α, α1, α2, α5. II: α, α1, α4, β.

ΑΔΗΛΟΥ ΤΟΠΟΥ

24. ΛΦ 815, 3-4, άτιτλο. I: α, α1, α2, α4, α6. II: α, α4, α5, α7, β.

Σελ. 488
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/62/gif/489.gif&w=600&h=915

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Η αφήγηση αυτή, αν και καταταγμένη στα μαγικά παραμύθια, λόγω του μαγικού στοιχείου της εκπλήρωσης όλων των ευχών από ένα ζώο, μοιάζει περισσότερο με διδακτική διήγηση σχετικά με την πλεονεξία1.

Όπως μας πληροφορεί ο S. Thompson είναι διαδεδομένη σε ανατολική και δυτική Ευρώπη και έχει μεταφερθεί από τους Ισπανούς στη λατινική Αμερική κι από τους Ολλανδούς στις Ινδίες. Απαντάται επίσης στην Ινδονησία2.

Στην Ευρώπη υπάρχουν δυο αφηγηματικές εκδοχές του παραμυθιού. Στην πρώτη, που, σύμφωνα πάντα με τον Thompson, απαντά στις γερμανόφωνες και σλαβόφωνες χώρες και κάποτε στη Γαλλία, ένας ψαράς πιάνει ένα ψαράκι που τον παρακαλεί να το ελευθερώσει, και σε αντάλλαγμα εκπληρώνει όλες του τις επιθυμίες. Στη δεύτερη, διαδεδομένη στην Ιταλία αλλά γνωστή και στη Γαλλία, ένας γέρος ανεβαίνει μια σκάλα (μια φασολιά) που φτάνει ως τον ουρανό, όπου συναντά τον Θεό, ή τον φύλακα του Παραδείσου, που εκπληρώνουν τις ευχές του.

Στην Ελλάδα βρίσκουμε και τις δυο αυτές αφηγηματικές εκδοχές ως αρχικά επεισόδια στη συνέχεια η διήγηση περιγράφει την ολοένα αυξανόμενη πλεονεξία της γυναίκας του ψαρά, που τον βάζει να ζητήσει όλο και περισσότερα, υλικά αγαθά στην αρχή (φαγητά, ένα σπίτι, έπιπλα κλπ) κι αργότερα εξουσία (να γίνει δημαρχίνα, βασίλισσα, πάπισσα) και τελικά παντοδυναμία (θέλει να γίνει Θεός). Στο τέλος η πλεονεξία τιμωρείται και το ζευγάρι χάνει τα πάντα. Το παραμύθι καυτηριάζει τη γυναικεία πλεονεξία (ο άνδρας εμφανίζεται εδώ συνήθως ως άβουλος σύζυγος, που δεν αντιστέκεται στις υπερβολικές επιθυμίες της γυναίκας του), ενώ ορισμένες παραλλαγές επικρίνουν και τη γυναικεία περιέργεια, αφού όλα χάνονται στο τέλος εξαιτίας της επιμονής της συζύγου να μάθει ποιος τους εκπληρώνει κάθε επιθυμία3.

1. Τουλάχιστον στην ελληνική της μορφή. Όπως λέει ο Η. Roelleke, λείπει το αίσιο τέλος, δηλαδή ένα από τα βασικά ειδοποιά χαρακτηριστικά του είδους «μαγικό παραμύθι». (Η. Roelleke, «Fischer und seine Frau», Enzyklopädie des Märchens, 4, 1984, σ. 1232-1240).

2. S. Thompson, The Folktale, ό.π., 134.

3. Αντίθετα, σε παραλλαγές άλλων χωρών μπορεί η γυναίκα να μην εμφανίζεται καν, ή το ζευγάρι να είναι από κοινού υπεύθυνο για τη μοίρα του. Κατά τον Roelleke (ό.π., σ. 1236-7) η διήγηση αυτή δεν έχει λοιπόν μόνο διδακτικά ή μπουρλέσκ στοιχεία, αλλά και τραγικά. Οι ήρωες διαπράττουν Ύβρη, επιδιώκοντας να γίνουν οι ίδιοι Θεοί.

Σελ. 489
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/62/gif/490.gif&w=600&h=915 01 - 0002.htm

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 490
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/62/gif/491.gif&w=600&h=915

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΚΩΝ ΤΥΠΩΝ AT 500-559

Τύπος_Παραλλαγές_Τύπος_Παραλλαγές

Τύπος_Παραλλαγές_Τύπος_Παραλλαγές

AT 500

13

AT

*514A

15

AT 501

25

AT

*514B

7

AT 502

9

AT

*514C

29

AT 503

2

AT

*514D

26

AT 505

5

AT

516

48

AT 506A

15

AT

530

34

AT 507C

33

AT

531

123

AT 510A

254

AT

532

62

AT 510B

116

AT

545B

90

AT 511

3

AT

545D*

33

AT 511A

6

AT

•546A

4

AT 513A

44 (συμφυρμοί)

AT

550

78

AT 514

19

AT

550 A

3

AT *884C

82

AT

552

50

AT *884D

25

AT

555

24

Σελ. 491
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/62/gif/492.gif&w=600&h=915 01 - 0002.htm

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 492
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/62/gif/493.gif&w=600&h=915

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΒΡΑΧΥΓΡΑΦΙΕΣ (η σειρά κατά το λατινικό αλφάβητο)

Υπενθυμίζουμε ότι η βιβλιογραφία αυτή βασίζεται στη δημοσιευμένη από τον Γ. Α. Μέγα βιβλιογραφία στον πρώτο τόμο του Καταλόγου, Μύθοι Ζώων (1978) και ότι περιλαμβάνει μόνο τα έργα που χρησιμοποιήθηκαν ως πηγές για τη συγκρότηση των καταλόγων παραλλαγών των παραμυθιακών τύπων που απαρτίζουν τον παρόντα τόμο, καθώς και τα βασικά έργα αναφοράς.

Α' ΠΗΓΕΣ ΑΔΗΜΟΣΙΕΥΤΕΣ

ΙΛ: Ιστορικό Λεξικό της Ακαδημίας Αθηνών. ΚΜΣ: Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών.

ΛΑ: Λαογραφικό Αρχείο του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας

της Ακαδημίας Αθηνών. ΛΦ: Λαογραφικό Φροντιστήριο του καθηγητού Γ. Α. Μέγα, Αρχείο της

Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας. ΣΛ: Συλλογή Μαρίας Λιουδάκη.

ΣΜ: Συλλογή Μαθητών των ελληνικών σχολείων, αποκείμενη στο ΛΑ

(εγκύκλιος 1938). ΣΠ: Συλλογή Ν. Γ. Πολίτου κατατεθειμένη στο ΛΑ.

Β' ΠΗΓΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ α' Σε περιοδικά

Ανδριακόν Ημερολόγιον: Ανδριακόν Ημερολόγιον, τ. Α'-Ε', 1925-1929. Αρχ.Θρ.Θησ.: Αρχείον του Θρακικού Λαογραφικού και Γλωσσικού Θησαυρού, διεύθ. Πολύδ. Παπαχριστοδούλου, τ. Α'-ΚΕ', 1928-1976, εν Αθήναις.

Αρχείον Πόντου: Αρχείον Πόντου. Σύγραμμα περιοδικόν εκδιδόμενον υπό της Επιτροπής Ποντιακών Μελετών, τ. Α'-ΚΖ' (κυρίως ο τόμος ΙΣΤ', 1951), εν Αθήναις.

Αστήρ Πόντου: Αστήρ του Πόντου, περιοδικόν σύγγραμμα εκδιδόμενον υπό Θ. Γραμματικοπούλου, τ. Α', 1885, εν Τραπεζούντα

Σελ. 493
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/62/gif/494.gif&w=600&h=915

Αθηνά·. Σύγραμμα περιοδικόν της εν Αθήναις Επιστημονικής Εταιρείας, τ. 45, 1933.

ΔΙΕ: Δελτίον της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας της Ελλάδος, τ. Α'-

Ε', 1883-1900, Αθήναι. Χιακά Χρονικά: Χιακά Χρονικά, εκδιδ. Επιμελεία Κ. Αμάντου, Α'-Δ', 19111919, εν Αθήναις.

Χρονικά Πόντου: Χρονικά του Πόντου. Μηνιαίο λαογραφικό περιοδικό. Όργανο

του Συλλόγου «Αργοναύται Κομηνοί». Α'-Β', 1943-1946, Αθήνα. Δρήρος: Μηνιαίο λαογραφικό- ιστορικό- λογοτεχνικό περιοδικό, 1939-1940, Νεάπόλις Κρήτης.

Δωδεκανησιακό Αρχείο: Δωδεκανησιακόν Αρχείον, τ. Α'-Γ', 1955-1958, Αθήνα.

Επετηρίς Κρητικών Σπουδών: Επετηρίς Εταιρείας Κρητικών Σπουδών, τ. Α'-

Δ', 1938-1941, Αθήναι. Ηπειρωτική Εστία: Ηπειρωτική Εστία. Μηνιαία Επιθεώρησις εν Ιωαννίνοις. Β'-Γ, 1953-1961.

Folk-Lore: A quarterly Review of myth, tradition, institution and custom of

the Folklore Society, t. VII, 1896, t. X-XII, 1899-1901, London. Jahresgabe: Jahresgabe der Gesellschaft zur Pflege des Märchengutes der

Europäischen Völker, 1957-1965. Κρητική Στοά: Κρητική Στοά. Περιοδικόν εν Ηρακλείω Κρήτης, τ. 1-3,

1908-1911.

Κυπριακά Χρονικά: Κυπριακά Χρονικά, τ. Α'-ΙΓ', 1923-1937, εν Λάρνακι. Λαογραφία: Λαογραφία. Δελτίον της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας,

1909-1975. Κυρίως τ. Γ, 1929, ΙΑ', 1934-1937, ΙΕ', 1954, ΚΑ', 1963. Εν Αθήναις.

Μικρασιατικά Χρονικά: Μικρασιατικά Χρονικά. Σύγραμμα περιοδικόν. Α'-

ΙΓ', 1938-1967, Αθήναι. ΝΕΑ: Νεοελληνικά Ανάλεκτα, περιοδικώς εκδιδόμενα υπό του Φιλολογικού

Συλλόγου Παρνασσού, 1, 1870-1872, 2, 1874. Εν Αθήναις. Πανδώρα: Σύγγραμμα περιοδικόν, 11, 1861. Αθήναι.

Παρνασσός: Επετηρίς Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός, τ. 4-10, 1880-

1886. Αθήναι. Νέα σειρά, 1, 1959 κ. ε. Ποντιακά Φύλλα: Ποντιακά Φύλλα. Διευθ. Ν. Καπνάς. Α'-Γ', 1936-1938, Αθήνα.

Φιλολογική Πρωτοχρονιά: Φιλολογική Πρωτοχρονιά. Ετησία λογοτεχνική

και καλλιτεχνική έκδοση, διευθ. Α. Μαυρίδης, 1948-1961, Αθήναι. Σ. ΚΠ: Ο εν Κωνσταντινουπόλει Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος. Σύγγραμμα περιοδικόν, τ. 8-31, 1874- 1909. Εν Κωνσταντινουπόλει. Θρακικά: Θρακικά. Τριμηνιαίον επιστημονικόν σύγγραμμα, τ. 1-33, 19281960. Κυρίως τ. 16, 1941 και τ. 17, 1942, Αθήναι.

Σελ. 494
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/62/gif/495.gif&w=600&h=915

Ζωγράφειος Αγών: Ζωγράφειος Αγών ήτοι Μνημεία της Ελληνικής Αρχαιότητας ζώντα εν τω νυν ελληνικώ λαώ, τ. Λ', 1891, τ. Β', 1896. Εν Κωνσταντινουπόλει.

β' Σε βιβλία

Αγγελοπούλου Άννα, Ελληνικά παραμύθια Α'. Οι παραμυθοκόρες, Εστία, Αθήνα 1991.

Αινείας T., Εύθυμα ελληνικά παραμύθια, Αθήναι, τ. Λ' 1949, τ. Β' 1950.

Άκογλου Ξενοφών, Λαογραφικά Κοτυώρων, Αθήναι 1939.

Αναγνώστου Σπ., Λεσβιακά, ήτοι συλλογή λαογραφικών περί Λέσβου πραγματειών, Αθήναι 1903.

Argenti-Rose: Argenti Philip and Rose Η. J. The Folklore of Chios, v. 1-2, Cambridge 1949.

Basile: Basile Giambattista, Lo cunto de li cunti, ouero Lo trattenemiento de peccerile, (αλλιώς: Pentamerone), Napoli 1634-1636. Αγγλική μετάφραση: Penzer Ν. M., The Pentamerone of G. B. translated from the Italian of Benedetto Croce, London 1932.

BP: Bolte Johannes und Polivka Georg, Anmerkungen zu den Kinder- und Hausmärchen der Brüder Grimm, Leipzig 1915-1932.

Boulanger Jacques, Les contes de ma cuisinière, Paris, 19352 .

Βρόντης Αναστ., Ροδιακά, τ. Α', Αθήναι 1939, τ. Β', Ρόδος, 1950.

Buchon J. Α., La Grèce continentale et la Morée, Paris 1843.

Carnoy-Nicolaides: Carnoy E. Henry - Nicolaides Jean, Traditions populaires de l'Asie Mineure, Paris 1889.

Dawkins, MG in AM: Dawkins R. M., Modern Greek in Asia Minor, Cambridge 1916.

Dawkins, 45 Stories: Dawkins R. M., Forty-five Stories from the Dodekanese, Cambridge 1950.

Dawkins, MGF: Dawkins R. M., Modern Greek Folktales. Chosen and translated by-, Oxford 1953.

Dawkins,More G. F.: Dawkins R. M., More Greek Folktales, Oxford 1955.

Delarue-Tenèze: Delarue Paul, Tenèze Marie-Louise, Le conte populaire français. Catalogue raisonné des versions de France, Maisonneuve et Larose, Paris 1976-1985.

Dieterich Karl, Sprache und Volksüberlieferungen der südlichen Sporaden, Wien 1908.

Dozon Α., Contes albanais, Paris, 1881.

E.B: Eberhardt W., - Boratav P. N., Typen türkischen Volksmärchen, Wiesbaden 1953.

Σελ. 495
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/62/gif/496.gif&w=600&h=915

Επιφανίου-Πετράκη Στέλλα, Λαογραφικά της Σμύρνης, βιβλίο Β': Παραμύθια κ. ά., 1966, Παραμύθια της Σμύρνης, βιβλίο Γ', 1967 και βιβλίο Δ', 1969.

Garnett: Garnett L. M. J. and Glennie St. J. S., Greek Folk Poetry, ν. 1-2, London 1896.

Geldart E. M., Modem Greek Folkore. The Tales of the People, London 1884.

Georgakis-Pineau: Georgakis G. - Pineau L., Le folkore de Lesbos, Paris 1894.

Γεώργιος Αντ. Στ., Τα νέα παραμύθια του λαού, ανέκδοτα συλλεγέντα και γραφέντα υπό-, Αθήναι 1891.

Grimm: Kinder - une Hausmärchen gesammelt durch die Brüder Grimm.

Hahn: Hahn Johann Georg von, Griechische und albanesische Märchen, Leipzig 1864, München 1918, v. 1-2. Ελληνική έκδοση: Hahn Johann Georg von, Ελληνικά Παραμύθια, επιλογή - μετάφραση Κούρτοβικ Δ., Όπερα, Αθήνα 1991. Οι παραπομπές μας είναι στην έκδοση του 1864.

Höeg Carstern, Les Saracatsans. Une tribu nomade grecque. Bd II : textes, Paris-Copenhague, 1926. Ελληνική έκδοση: Höeg Carstern, Σαρακατσάνικα Παραμύθια, επιμέλεια Α. Αγγελοπούλου, Ίδρυμα Α. Χατζημιχάλη, Αθήνα 2002.

Ιωάννου Γιώργος, Παραμύθια του Λαού μας, Ερμής, Αθήνα 1974.

Καφαντάρης Κώστα, Ελληνικά Λαϊκά Παραμύθια. T. 1: Ο Φεγγαράς, τ. 2: Το Φιδόδεντρο, Οδυσσέας, Αθήνα 1988.

Κεσίσογλου I. Ι., Το γλωσσικόν ιδίωμα του Ουλαγάτς, Αθήνα 1951.

Klaar, Christos: Klaar Marianne, Christos und das verschenkte Brot. Neugriechischen Volkslegenden und Legendenmärchen. Ins Deutsche übertragen, zu einem Teil gesammelt von -, Kassel 1963.

Kretscher, LD: Kretschmer Paul, Der heutige lesbische Dialekt, Wien 1905.

Kretschmer, NM: Kretschmer Paul, Neugriechische Märchen, Jena 1917.

Κυπριακόν Λεύκωμα: Κυπριακόν Λεύκωμα Πολυξένης Λοϊζιάδος. Λεμεσός Κύπρου 1924.

Legrand Emile, Recueil de contes populaires grecs, Paris 1881.

Λελέκος Επιδόρπιον: Λελέκος Μιχαήλ, Επιδόρπιον, τ. Α', εν Αθήναις 1888.

Αέριος Δ., 38 παραμύθια ανέκδοτα, συλλεγέντα και γραφέντα εις δημώδην γλώσσαν, Αθήναι (προ του 1896).

Λιουδάκη, Γιαγιά: Λιουδάκη Μαρία, Στης γιαγιάς τα γόνατα, Αθήναι 1932.

Λιουδάκη, Παππούς: Λιουδάκη Μαρία, Στου παππού τα γόνατα, Αθήναι 1947.

Λιουδάκη Μαρία, Γύρω στο μαγγάλι, Αθήνα 1954.

Λοϊζιάς, Πολυξένη, Κυπριακό Λεύκωμα, Λεμεσός Κύπρου 1924.

Λουκάτος Δημήτριος Σ., Νεοελληνικά Λαογραφικά Κείμενα, Βασική βιβλιοθήκη Αετού, αρ. 48, Αθήνα 1957.

Σελ. 496
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/62/gif/497.gif&w=600&h=915

Λουκάτος Δημήτριος, Το παραμύθι της Σταχτοπούτας στις ξένες και τις ελληνικές παραλλαγές, Παρνασσός 1, 461-485, 1959.

Λουκάτος, Παξοί: Λουκάτος Δημήτριος, Λαογραφικά Σύμμεικτα Παξών, Καταγραφή 1957, ΚΕΕΛ, Ακαδημία Αθηνών, Αθήνα 2002.

Λουκόπουλος Δημήτρης, Γεωργικά της Ρούμελης, Αθήναι 1938.

Λουκόπουλος Δ., Νεοελληνική Μυθολογία — Ζώα, φυτά, Σύλλογος προς διάδοσιν ωφελίμων βιβλίων, Εν Αθήναις 1940.

Μέγας, Παραμύθια: Μέγας Γεώργιος, Ελληνικά παραμύθια Α', Εκλογή Γ. Α. Μέγα, Αθήνα, 1962 και Ελληνικά παραμύθια Β', Αθήνα 1963.

Miliopulos MB, Vonderlage: Aus Mazedonischen Bauernstuben. Mazedonische Legenden, Fabeln und Märchen, gesammelt von DR. Paraskevas Miliopulos, übertragen von Bernard Vonderlage, Hamburg 1955.

Misotakis J., Ausgewählte griechische Volksmärchen, Berlin 1882.

Μιχαηλίδης-Νουάρος Μιχαήλ Γ., Λαογραφικά Σύμμεικτα Καρπάθου, τ. Α', Αθήνα 1932.

Μονογυιός Ευάγγελος, Τα Μυκονιάτικα, Εν Ερμουπόλει 1927.

Μοσκόβη Ειρήνη, Τα παραμύθια της πατρίδας μου (Σύμης), Αθήνα 1953.

Πάσχαλίδου Δέσποινα, Παραμύθια του λαού μας, Αθήνα 1939.

Πέρδικα Νίκη, Σκύρος. Μνημεία του λόγου του λαού, τ. II, Αθήναι 1943.

Pio Jean, Contes publiés grecs, publiés d'après les manuscrits du Dr. J. G. von Hahn et annotés par -, Copenhague, 1879. Ανατύπωση από τη Βιβλιοθήκη Ιστορικών Μελετών, αρ. 17, 1966.

Φιλιππίδου Μαρίκα, Τα παραμύθια της μάννας μου, Αθήναι 1926.

Ρήγας Γεώργιος, Σκιάθου λαϊκός πολiτισμός, τ. Β' (Δημώδεις διηγήσεις), Θεσσαλονίκη 1962.

Roussel Louis, Contes de Mycono, Leopol 1929.

Σακελλάριος Αθαν. Α., Τα Κυπριακά, εν Αθήναις, τ. Β', 1891, τ. Γ', 1898.

Schmidt Bernhard, Griechische Märchen, Sagen und Volkslieder, Leipzig 1877.

Σμυρλής Θαλής, Μακεδονικά παραμύθια, τ. Λ' (άνευ έτους).

Σταματιάδης Επαμεινώνδας I., Σαμιακά ήτοι Ιστορία της Νήσου Σάμου, τ. Ε', Σάμος 1887.

Σταμούλη-Σαραντή Ελπινίκη, Από την Ανατολική Θράκη. Η Σηλυμβρία και τα γύρω της χωριά, τ. Β', Αθήναι 1958.

Straparola: Straparola Giovan Francesco, Le piacevoli notti, Venezia, I, 1550, II, 1553.

Taibbi - Caracausi: Testi Neogreci di Calabria. Parte I: Taibbi, Giuseppe Rossi. Parte II: Caracausi, Girolamo. Instituto siciliano di studi Bizantini e Neogreci, Palermo 1959.

Ταρσούλη Γεωργία, Μια φορά κι έναν καιρό. Δημοτικά Παραμύθια, τ. Α', Αθήναι 1925.

Σελ. 497
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/62/gif/498.gif&w=600&h=915

γ. Συλλογές παραμυθιών δημοσιευμένες σε περιοδικά

Αδαμαντίου Αδαμάντιος, «Τηνιακά (Η ζωή του παραμυθιού στην Τήνο)», ΔΙΕ, τ. Ε', 1896, σ. 277-326.

Άκογλου, Τσακράκ: Άκογλου Ξενοφών Κ., «Παραμύθια χωρίου Τσακράκ», Ποντιακή Εστία, Η', 1957, τεύχ. 86-87.

Άκογλου, Εννέα παραμύθια: Άκογλου Ξενοφών Κ., «Εννέα παραμύθια του Κόλντερε», Μικρασιατικά Χρονικά, τ. Ζ', 1957.

Βενέτης Νικόλαος, «Λέξεις, φράσεις, παροιμίαι, δεισιδαιμονίαι και παραμύθια», Ζωγράφειος Αγών, τ. Α', 1891.

Χαβιαράς Δημοσθένης, «Συμαϊκά», Ζωγράφειος Αγών, τ. Α', 1891.

Καμπούρογλου Μαριάννα Γρ., «Αθηναϊκά παραμύθια», ΔΙΕ, τ. Α', 1883.

Κιρμιζάκη Αγλαία, «Παραμύθια και προλήψεις της δυτικής Κρήτης», Επετηρίς Εταιρείας Κρητικών Σπουδών, τ. Δ', 1941.

Κληρίδης Νέαρχος, «Ιστορίες των Ζώων της Κύπρου», Κυπριακαί Σπουδαί, τ. ΙΓ' Λαογραφικόν παράρτημα, Λευκωσία, 1950.

Κληρίδης II: Κληρίδης Νέαρχος, «Κυπριακά παραμύθια Β'. Διάφορες διηγήσεις», Κυπριακαί Σπουδαί, τ. ΚΕ', 1961.

Κληρίδης III: Κληρίδης Νέαρχος, «Κυπριακά παραμύθια Γ'. Διηγήσεις με δράκους», Κυπριακαί Σπουδαί, τ. ΚΣΤ', 1962.

Κονομής Νικόλαος, «Κυπριακά παραμύθια», Λαογραφία Κ', 1962, σ. 303408.

Κρητικός Παν. Γ., «Πατινιώτικα παραμύθια», Λαογραφία ΙΕ', 1954.

Λογοθετίδης Ορέστης, «Ένα Αρακηνό παραμύθι», Μικρασιατικά Χρονικά, τ. Ζ', 1957.

Μανασσείδης Συμεών Α., «Παραμύθια κατά την εν Αίνω διάλεκτον του λαού», Σ. ΚΠ. τ. 9, 1874-1875.

Μινώτου Μαριέτα, «Παραμύθια από τη Ζάκυνθο», Λαογραφία Γ, 1929-1932, σ. 381-448, ΙΑ', 1934-1937, σ. 415-531.

Παπαχριστοδούλου Χρήστος, «Λαογραφικά Σύμμεικτα Ρόδου», Λαογραφία ΚΑ', 1963-1964, σ. 120-186.

Παπαχριστοδούλου Πολύδωρος, Αρχείον Θρακικού Θησαυρού, τ. ΚΣΤ', 1966, σ. 407-442.

Paton W. R., Folk-Lore X-XIl, 1899-1901.

Φωστέρης Δημήτριος Π., «Αραβανιώτικα παραμύθια», Μικρασιατικά Χρονικά, τ. Ε', 1952.

Ζωγραφάκης I., «Κρητικά παραμύθια», Παρνασσός, τ. Ζ', 1883.

Ζωγραφάκης, Ρωγδιά: Ζωγραφάκης I., «Γλωσσική Υλη εκ Κρήτης (Η Ρωγδιά)», Σ. ΚΠ. τ. 31, 1909.

Σελ. 498
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/62/gif/499.gif&w=600&h=915

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΠΩΝΥΜΙΩΝ ΜΕ ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΚΑΙ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΑ1

Αίνος, τουρκική Θράκη, σήμερα Enez.

Αδριανούπολη, τουρκική Θράκη, σήμερα Edirne.

Αμισσός, σήμερα Samsun, στην Τουρκία.

Αϊβαλί, (Κυδωνίαι), σήμερα Ayvalik, στην Τουρκία.

Αλικαρνασσός, σήμερα Bodrum, στην Τουρκία.

Αργυρούπολις Πόντου, σήμερα Gumushane, στην Τουρκία.

Αυδήμιο, τουρκική Θράκη, σήμερα Babaeski.

Ηράκλεια, τουρκική Θράκη, σήμερα Eregli.

Θυάτειρα (Αξάριον), σήμερα Ak Hissar, στην Τουρκία.

Ιμέρα Πόντου, σήμερα Imera, στην Τουρκία.

Καισάρεια σήμερα Kayseri, στην Τουρκία.

Κερασούντα Πόντου, σήμερα Giresun, στην Τουρκία.

Κεσσάνη, σήμερα Kessan, στην Τουρκία.

Κίος Μικράς Ασίας, σήμερα Gemlik, στην Τουρκία.

Κρώμνη Πόντου, σήμερα Kurum, στην Τουρκία.

Κοτύωρα Πόντου, σήμερα Ordu, στην Τουρκία.

Κωνσταντινούπολη, σήμερα Istanbul, στην Τουρκία.

Μάλγαρα, τουρκική Θράκη, σήμερα Malkara.

Μουδανιά, τουρκική Θράκη, σήμερα Mudanya.

Νίγδη Καππαδοκίας, σήμερα Nigde, στην Τουρκία.

Νικόπολις Πόντου, σήμερα Sabin Kara Hissar, στην Τουρκία.

Πέργαμος, σήμερα Bergama, στην Τουρκία.

Προύσσα, σήμερα Bursa, στην Τουρκία.

Σαράντα Εκκλησίες, τουρκική Θράκη, σήμερα Kirklareli.

Ο πίνακας αντιστοιχίσης των τοπωνυμίων προέρχεται από τον Κατάλογο Οικισμών του Αρχείου Προφορικής Παράδοσης του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών (ΚΜΣ), από το βιβλίο: Ιωάννης Καλφόγλους, Ιστορική Γεωγραφία της Μικρασιατικής Χερσονήσου, Εκδόσεις ΚΜΣ, Αθήνα 2002 και από τον Άτλαντα του καθηγητή Faik Sabri Duran, Büyük Atlas, Istanbul 1988. Ευχαριστούμε την υπεύθυνη βιβλιοθήκης του ΚΜΣ κ. Βαρβάρα Κοντογιάννη για τη σχετική ενημέρωση

Σελ. 499
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/62/gif/500.gif&w=600&h=915

Σηλυμβρία, τουρκική Θράκη, σήμερα Silivri. Σμύρνη, σήμερα Izmir στην Τουρκία. Σούρμενα Πόντου, σήμερα Surmene, στην Τουρκία. Σωζόπολις Θράκης, σήμερα Sozopol, στη Βουλγαρία. Τραπεζούντα Πόντου, σήμερα Trabzon, στην Τουρκία. Τρίπολις Πόντου, σήμερα Tirebolu, στην Τουρκία. Τσεσμές, περιοχή της Σμύρνης, σήμερα Cesme, στην Τουρκία. Φάρασα Καππαδοκίας, σήμερα Baraso, στην Τουρκία. Φιλιππούπολη Θράκης, σήμερα Plovdiv, στη Βουλγαρία.

Σελ. 500
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/62/gif/501.gif&w=600&h=915

Anna Angelopoulou, Marianthi Kaplanoglou, Emmanouella Katrinaki

Catalogue raisonné des contes grecs Types et versions A Τ 500-559 <Archives Georges A. Megas. Catalogue du conte grec-4>

RÉSUMÉ

Ce quatrième tome du Catalogue raisonné du conte grec (publié par la Fondation Nationale de la Recherche Scientifique) fait partie d'un ouvrage qui présente et analyse l'ensemble des contes merveilleux grecs de tradition orale, en se basant sur la typologie internationale d'Aarne et Thompson. Il s'appuie largement sur le catalogue manuscrit de Georges Mégas, qui, pour sa part, avait publié, de son vivant, un premier tome intitulé Mythes d'Animaux, édité par l'Académie d'Athènes en 1978.

Ce nouveau volume du catalogue du conte merveilleux grec, élaboré par Anna Angelopoulos, Marianthi Kaplanoglou et Emmanuella Katrinaki, constitue de ce fait un pas de plus vers la publication progressive de l'ensemble du corpus.

Le quatrième tome (AT 500-559), comme les deux précédents (AT 300-499 et AT 700-749), comporte pour chaque conte étudié une version grecque in extenso, le schéma des diverses versions attestées, la liste des versions publiées ou inédites, ainsi qu'une petite monographie sur chaque conte-type.

Rappelons que Aarne et Thompson classent les contes dans les catégories suivantes :

1. Contes d'animaux (Animal Tales): Nos 1-299.

2. Contes proprement dits (Ordinary Tales): Nos 300-1199. Les contes merveilleux en font également partie (Tales of Magic): Nos 300-749).

3. Contes facétieux (Jokes and Anecdotes): Nos 1200-1999.

4. Contes énumératifs (Formula Tales): Nos 2000-2399.

Σελ. 501
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/62/gif/502.gif&w=600&h=915

Dans ce tome, nous présentons les numéros AT 500 à AT 559 (Aides surnaturels). Le prochain tome comprendra les numéros AT 560 à AT 699 (Objets magiques, et Force et Savoir surnaturels) et achèvera l'édition de ce travail sur les contes merveilleux.

A l'origine de cette publication, comme nous l'avons dit, se trouvent les archives de Georges Mégas. Nous avons cependant choisi, comme modèle d'analyse et de présentation de notre corpus, le catalogue de Paul Delarue et Marie-Louise Tenèze (Le Conte populaire français). Celui-ci présente non seulement une organisation détaillée et minutieuse du matériel, mais aussi l'avantage d'être agréable à la lecture.

Notre souhait est que ce nouveau volume ne soit qu'une simple étape vers la publication intégrale du Catalogue du Conte grec.

Σελ. 502
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Επεξεργασία παραμυθιακών τύπων και παραλλαγών AT 500-559
Αποτελέσματα αναζήτησης
    Ψηφιοποιημένα βιβλία
    Σελίδα: 483
    

    ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ AT 555