Συγγραφέας:Αγγελοπούλου, Άννα
 
Καπλάνογλου, Μαριάνθη
 
Κατρινάκη, Εμμανουέλα
 
Τίτλος:Επεξεργασία παραμυθιακών τύπων και παραλλαγών AT 560-599
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:44
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:2007
 
Σελίδες:519
 
Αριθμός τόμων:1 τόμος
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Ελληνικά παραμύθια-Κατάλογος
 
Τοπική κάλυψη:Ελλάδα
 
Περίληψη:Στον πέμπτο αυτόν τόμο του Καταλόγου των Ελληνικών Παραμυθιών (βλ. και δημοσιεύματα ΙΑΕΝ αρ. 21, 26, 34 και 41) παρουσιάζεται η επεξεργασία του τελευταίου μέρους των μαγικών παραμυθιών (AT/ATU 300-749), που καλύπτει τους τύπους AT/ATU 560-649 (μαγικά αντικείμενα) και AT/ATU 650-699 (υπερφυσική δύναμη και γνώση).
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 10.44 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 191-210 από: 522
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/68/gif/191.gif&w=600&h=915

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ AT/ATU 572*

Σελ. 191
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/68/gif/192.gif&w=600&h=915 01 - 0002.htm

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 192
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/68/gif/193.gif&w=600&h=915

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ AT/ATU 572*

Ο κουτός κάνει τη βασιλοπούλα να γελάσει

AT : The Barking Dog's Head, the Striking Axe, etc. ATU: The Barking Dog's Head, the Srtiking Axe, etc.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΩΝ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

1. ΛΑ 1193 (ΣΜ 23), 129-131, Βελίτσα Ολυμπίας, «Ο κουτο-Δημήτρης». Η μάνα του τον στέλνει να δουλέψει και κάνει όλο κουταμάρες: χάνει το δίφραγκο, βάζει στην τσέπη του το ποτήρι με το γάλα, βαστάει σφιχτά τη γάτα και τον γρατσουνάει και του φεύγει, σέρνει το κομμάτι με το κρέας, βάζει το γάιδαρο στον ώμο του και κάνει την αγέλαστη βασιλοπούλα να γελάσει. Ο βασιλιάς από τη χαρά του τον κάνει γαμπρό του.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου

2. ΛΑ 572*, Τελώνια Λέσβου, άτιτλο. Για να κάνει την πριγκήπισσα να γελάσει, ο μάγκας λέει πως τον καταράστηκε η μάνα του να του φάει η γάτα το κεφάλι του. Βάζει τη γριά να του χαϊδεύει το κεφάλι και κάνει τη βουβή βασιλοπούλα να γελάσει.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ AT/ATU 572*

Στον κατάλογο ATU δίδεται μια περιγραφή του τύπου ATU 572* διαφορετική από τις δύο ελληνικές παραλλαγές που ο Μέγας κατέταξε σε αυτόν. Το παραμύθι είναι γνωστό στις βαλτικές χώρες, Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία κι έχει ως εξής: ένα παλικάρι βρίσκει κεφάλια ανθρώπων, σκύλων ή άλλων ζώων να τραγουδάνε. Βρίσκει σκερπάνια να χτυπάνε από μόνα τους, φυτά να τραγουδάνε και τα βάζει όλα σε μια σακούλα. Αδειάζει το περιεχόμενο του σάκου μπροστά στη μελαγχολική πριγκήπισσα και την κάνει να γελάσει. Την παντρεύεται ή του χαρίζονται κτήματα και πλούτη.

Πιστεύουμε ότι οι 2 σελληνικές παραλλαγές δεν εντάσσονται ακριβώς σ' αυτόν τον παραμυθιακό τύπο, είναι ωστόσο παραπλήσιες.

Σελ. 193
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/68/gif/194.gif&w=600&h=915 01 - 0002.htm

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 194
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/68/gif/195.gif&w=600&h=915

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ AT/ATU 575

Σελ. 195
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/68/gif/196.gif&w=600&h=915 01 - 0002.htm

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 196
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/68/gif/197.gif&w=600&h=915

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ AT/ATU 575

Το άλογο που πετά

AT: The Prince's Wings ATU: The Prince's Wings

Eberhard - Boratav no 136 III (1-4), no 175 IV, no 291 V_

To βασιλιόπουλον

Μια φορά 'τονε ένας βασιλιάς κι είχε κι ένα γιο. Και μαλώσανε ένας ζωγράφος μ' ένα ντουργκιέρη*. Είπε ντου ο ζωγράφος: «Το δίκιο να 'ναι δικό μου, να σου κάμω 'να μπεριστέρι, ν' ανεβαίνει μεσώρανα, κι από 'κειά να κατεβαίνει, να καθίζει σε νερό». Λέει κι ο ντουργκιέρης: «Εμένα να ρίξεις το δίκιο, να σου κάμω 'να μπεγιράκι*, να βγαίνει μεσώρανα, να πηαίνει όπου θες». Κάνει του 'να μπεγιράκι με τσι βίδες. Και ο βασιλιάς έχει έναν υγιό, και πήγε και κείνος εκειά που το σάζανε στην αυλή. Υστερα εμαλώσε ο βασιλιάς τον υγιό ντου, και βγαίνει στο μπεγίρι και καβαλικεύγει, και παίρνει γρόσα πολλά, και βάνει και το φαμέγιο* ντου στη γκαπούλα*.

Υστερα εγύρισε τη βίδα και ήφυγε και πήγε σ' άλλη χώρα, ήπεσε με το μπεγιράκι σε μνιας χήρας απάνω. Εγροίκησε* η χήρα το γτύπο, και πρόβαλε και είδε το βασιλιόπουλο στο δώμα. Υστερα κατεβαίνει και πάει στον ένα γκαβέ*, αφήνει 'να φλουρί, πάει στον άλλο, αφήνει 'να φλουρί. Υστερα λέγανε οι καβετζήδες: «Μπα να πολεμά να μασέ πνίξει και αφήνει τοσανά πλερώματα στσι καβέδες;»

Εκειά που μονοιάσανε πολλοί, είπανε πως ήχτισε επαδά ο βασιλιάς ένα μπύργο γυαλένιο, ψηλά, θεόρατο, κι ήβαλε τη θυγατέρα ντου και δεν τηνέ βρίσκει κιανείς. Επήγε ο νέος ποκάτω στο μπύργο, στο παραθύρι, και ήστεσε το μπεγιράκι και γύρισε τη βίδα και βγήκε στη γκορφή του πύργου κι ήβρε τη γκοπελιά. Η κοπελιά εξιπάστηκε αξαφνικά και φώνιαξε κι ήκουσε η νενέ τζη και ήφυγε αυτός. Και ο βασιλιάς ήβαλε κατράνι στο μπύργο απάνω, για να δει τη σκάρμη*, ήντά 'τονε που πήγε και ξίπασε τη θυγατέρα ντου. Και η κοπελιά δεν εμίλησε, μπα κι ήτονε η μοίρα τζη, και κατέβη τη μπρώτη αργατινή* κι ήβρηκέ τηνε. Και 'κειά που κατέβηκε αυτός και τη φίλησε, εκόλλησε μνια ολιά κατράνι στα ρούχα ντου. Αυτός είδε τη γαίνα* ντου στο κατράνι και πήγε και την ήβγαλε κι ήδωκέ ντηνε τση γρας, να τη γκάψει, να μην τηνέ δει ο βασιλιάς πως ήτονε κατρανιασμένη και να τονέ γραντίσει*. Και η γρα ελυπήθηκε τη

Σελ. 197
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/68/gif/198.gif&w=600&h=915

γαίνα, και ήβγαλέ τηνε στο τελάλι και πούλιεν τηνέ. Και είδασίν τηνε, και μολόησέν τονε η γρα, πως ήτονε ο βασιλιόπουλος, και πήγαν και πιάσαν τονέ, να τονέ κρεμάσουνε. Και πάν' τονε στο μεϊντάνι να τονέ κρεμάσουνε, και λέει: «Άφησε να φέρω τα ταβλιά που μου'δωκε ο πατέρας μου να προσκυνώ απάνω, κι απόει με κρεμάσετε». Και σωρεύτηκε το βιλαέτι και κάνανε σεΐρι*, οντέν ήθελα τονέ κρεμάσουνε, και εκείνος εστάθηκε και στέλιωνε* το μπεγιράκι και δεν κατέχανε ήντά 'κανε και γύρισε τη βίδα στο μεϊντάνι στη μέση και σηκώθηκε το μπεγιράκι ψηλά, και πήγε θεόρανα, και πήγε ο βασιλιόπουλος κι ήπηρε τη γκοπελιά και ξαρίστη.

Παρνασσός Θ', 1885, σ. 237 - 238. Κρητική παραλλαγή από τη συλλογή του I. Ν. Ζωγραφάκη.

Λεξιλόγιο

Αργατινή = απόγευμα, απογευματινή Γαίνα (ή γάνα) = λεκές, λίγδα Γκαβές = καφενείο και καφές Γκαπούλα = καπούλια Γροικώ = ακούω Γραντίζω = βρίσκω τον μπελά μου

Μπεγιράκι = αλογάκι Ντουργκιέρης = ξυλουργός Σεΐρι = θέαμα, περίγελως Σκάρμη = ίχνη Στελιώνω = στερεώνω Φαμέγιος = υπηρέτης

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΩΝ

ΗΠΕΙΡΟΣ

1. ΛΦ 1733, 1-3, Ζαγόρι, άτιτλο. Η αρχή παρόμοια με την παραλλαγή που δημοσιεύεται εδώ. Στη συνέχεια ο ήρωας ξεφεύγει με την έγκυο βασιλοπούλα πάνω στο ξύλινο, ιπτάμενο αλογάκι. Στο δρόμο έρχεται η ώρα της γέννας, ο ήρωας φεύγει, να βρει δαδί γιατί νύχτωσε, το αλογάκι του πιάνει φωτιά και δεν μπορεί να έρθει γρήγορα κοντά της. Η βασιλοπούλα απελπισμένη φεύγει. Στο τέλος το ζευγάρι ξανασμίγει.

2. Hahn 1, 261-263, αρ. 46, Ζαγόρι, «Der Mann mit der Reisekiste». Ο ήρωας (κάποιος πλούσιος) μέσα σε ιπτάμενη κιβωτό εμφανίζεται στη βασιλοπούλα που είναι κλεισμένη σε ψηλό πύργο και της ζητά να την παντρευτεί παριστάνοντας το γιο του Θεού. Όλοι τον πιστεύουν εκτός από έναν. Για να τους πείσει παίρνει μπαρούτι και κάνει τρομερό θόρυβο, τάχα πως βροντά ο Θεός. Το κιβώτιο όμως καίγεται κι ο πλούσιος δεν ξαναγυρνά.

Σελ. 198
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/68/gif/199.gif&w=600&h=915

ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ α. Κρήτη

3. Παρνασσός Θ', 1885, 237-238, «Το βασιλιόπουλον». Η παραλλαγή που δημοσιεύεται εδώ.

β. Κυκλάδες

4. Roussel, αρ. 9, Μύκονος, άτιτλο. Παρόμοια με την παραλλαγή του Hahn, βλ. παρ. αρ. 2.

ΠΟΝΤΟΣ

5. Αρχείον Πόντου Γ', 1931, 87-89, αρ. 5, Σούρμενα, άτιτλο. Παρόμοια με την ηπειρώτικη παραλλαγή (βλ. παρ. αρ. 1)

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ AT/ATU 575

Η διήγηση αυτή έχει δύο μορφές, μια απλή και μια πιο διευρυμένη1. Η απλή (στην οποία συγκαταλέγεται και η κρητική που δημοσιεύουμε εδώ) εμφανίζεται ήδη σε κάποια μεσαιωνικά κείμενα και στις 1001 Νύχτες. Η διευρυμένη περιλαμβάνει και στοιχεία από την ιστορία του Νεκτάνεβου, διήγηση που κυκλοφορούσε από πολύ παλιά στο χώρο της ανατολικής Μεσογείου και που ενσωματώθηκε επίσης στο Μυθιστόρημα του Αλέξανδρου. Η τελευταία αφηγείται πώς ο μάγος Φαραώ Νεκτάνεβος εξαπάτησε την Ολυμπιάδα παριστάνοντας το Θεό Άμμωνα για να κοιμηθεί μαζί της (γίνεται έτσι πατέρας του Αλέξανδρου)2. Το επεισόδιο αυτό συμπληρώνει τις δύο από τις πέντε ελληνικές παραλλαγές, του Hahn και του Roussel, οι οποίες εξάλλου περιέχουν και ένα άλλο παλαιότατο μοτίβο, αυτό της καύσης της ιπτάμενης κιβωτού3.

1. Karel Horalek, « Flügel des Königssohnes. AaTh 575», Enzyklopädie des Märchens, Band 4, σ. 1358-1365.

2. Η φυλλάδα του Μεγαλέξαντρου. Διήγησις Αλεξάνδρου του Μακεδόνος, Βενετία 1750, Ερμής, Αθήνα 1989. Επιμέλεια Γ. Βελουδής. Η ιστορία του Νεκτάνεβου στις σ. 513 της παραπάνω έκδοσης. Η πρώτη γραπτή μορφή της «ιστορίας» του Μεγαλέξανδρου, η οποία κυκλοφορούσε ως τότε προφορικά, ανήκει σε έναν ελληνόγλωσσο αλεξανδρινό συγγραφέα του 3ου αιώνα. μ.Χ., τον «Ψευδο-Καλλισθένη» (Γ. Βελουδής, ό.π., σ. ι').

3. Karel Horalek, ό.π., σ. 1360.

Σελ. 199
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/68/gif/200.gif&w=600&h=915 01 - 0002.htm

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 200
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/68/gif/201.gif&w=600&h=915

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ AT/ATU 576

Σελ. 201
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/68/gif/202.gif&w=600&h=915 01 - 0002.htm

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 202
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/68/gif/203.gif&w=600&h=915

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ AT/ATU 576

Το μαγικό μαχαίρι

AT: The Magic Knife

ATU: The Magic Knife_

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΩΝ

ΗΠΕΙΡΟΣ

1. ΛΑ 315, 7, Θεσπρωτία, άτιτλο. Με το σπαθί το θαυματουργό του πατέρα του το παιδί κόβει αράδα τα κεφάλια των 40 δράκων και παίρνει το παλάτι τους στην κατοχή του.

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

2. ΛΑ 1186 (ΣΜ 16), 40-42, «Το βασιλόπουλο». Το παιδί με το ξίφος του πατέρα του, που έκοβε σαράντα μέτρα μακριά, σκοτώνει και τρομάζει τους δράκους και τους παίρνει τα λεπτά. Κερδίζει το στοίχημα της βασιλοπούλας: πηδάει τη λίμνη. Μπαίνει σ' ένα σπίτι χωρίς πορτοπαράθυρα από τη σκεπή και βρίσκει ένα δράκο που τον οδηγεί στην Πεντάμορφη. Εκεί του ορμάνε τα λιοντάρια και άλλα ζώα, αλλά τα σκοτώνει με το ξίφος του και παίρνει την Πεντάμορφη.

3. ΛΦ 939, 3-4, Πυλία, «Η Πεντάμορφη». Το βασιλόπουλο ξεκινάει να βρει την Πεντάμορφη του Κόσμου, που τη φυλάνε δράκοι. Βοηθός του η γριά μάγισσα, που του δίνει μαγική βέργα. Βαράει το λιοντάρι και ψοφάει, το ποτάμι και περνάει, την πόρτα του πύργου της Πεντάμορφης και μπαίνει μέσα. Την αρπάζει. Τον κυνηγούν οι δράκοι, αλλά βαρώντας το ποτάμι, καταφέρνει και περνάει, ενώ οι δράκοι δε μπορούν να περάσουν.

4. ΣΠ 25, 3-8, Αγριδέικα Αιγιάλειας, άτιτλο. Το παιδί, τραβώντας την ουρά της γαΐδουρίτσας που κόλλησε στη λάσπη, κάνει το λυπημένο βασιλόπουλο να γελάσει. Για χάρισμα ζητά τη βασιλοπούλα. Εχει έναν καθρέφτη που φέρνει φαγιά από ένα θεριό σ' ένα πηγάδι και τον αλλάζει με το σπαθί ενός κλέφτη που κόβει ό,τι το προστάξουν. Νικά τους εχθρούς του βασιλιά.

Σελ. 203
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/68/gif/204.gif&w=600&h=915

ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

α. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου

5. ΛΑ 550, 4, Νένητα Χίου, άτιτλο. Το βασιλόπουλο κλέβει το σπαθί του Μώρου από το παλάτι του. Το διατάζει και κόβει όλους τους παλατιανούς της όμορφης βασιλοπούλας, μπήγεται στη μαρμαρένια πόρτα και την ανοίγει. Το παιδί σαν κασίδης καταφέρνει να το βγάλει από την πόρτα. Παίρνει τη βασιλοπούλα.

β. Δωδεκάννησα

6. Hallgarten, 109-117, Ρόδος, «Der Neugierige King».

γ. Κυκλάδες

7. ΛΦ 1379, 1-12, Τήνος, άτιτλο. Συμφυρμός με AT/ATU 561 (Το μαγικό κεράκι /Αλαντίν). Ο ήρωας, γιος τσαγκάρη, ξεκινάει να βρει τις τρεις βασιλοπούλες που άρπαξε ο αετός. Πιάνει δουλειά σ' έναν Εβραίο και βρίσκεται μέσα σ' ένα τομάρι (που αρπάζει ο αετός) στο βουνό με τις διαμαντόπετρες (πβ. AT 936* (The Golden Mountain). Βρίσκει μαγικό σπαθί θαμμένο, που με το χτύπημά του γίνεται σκαλοπάτι. Κατεβαίνει κάτω σ' ένα υπόγειο παλιόσπιτο και βρίσκει μαγικό σουραύλι. Παρουσιάζεται αράπης που εκτελεί κάθε του επιθυμία (πβ. AT/ATU 561). Του φέρνει φαγητά κι αθάνατο νερό, ανασταίνει ένα νεκρό που τον βοηθάει. Τον ανεβάζει στον πύργο του δράκου. Με το ξιφάκι σκοτώνει το δράκο και ελευθερώνει τις βασιλοπούλες. Στο παλάτι εκτελεί τα ζητήματα του βασιλιά με το σουραύλι: νικάει στους αγώνες με τα άλογα, φτιάχνει πύργο χωρίς πόρτα, σπάει το αυγό. Παντρεύεται τη μία από τις κόρες και γίνεται βασιλιάς.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ AT/ATU 576

Το παραμύθι αυτό φαίνεται να υπάρχει καταγραμμένο -εκτός από την Ελλάδα, όπου υπάρχουν επτά παραλλαγές- μόνον σε ορισμένες σκανδιναβικές χώρες, όπως στη Φινλανδία, Σουηδία, Λαπωνία αλλά και στη Ρωσία. Πραγματεύεται την ιστορία ενός φτωχού νέου που βρίσκει ή κλέβει ένα μαγικό σπαθί. Μ' αυτό σκοτώνει τους δράκους και τους υπόλοιπους εχθρούς του και παίρνει τη βασιλοπούλα.

Σελ. 204
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/68/gif/205.gif&w=600&h=915

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ AT/ATU 580

Σελ. 205
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/68/gif/206.gif&w=600&h=915 01 - 0002.htm

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 206
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/68/gif/207.gif&w=600&h=915

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ AT/ATU 580

Ο αγαπημένος των γυναικών

AT: Beloved of Women

ATU: Beloved of Women_

Περίληψη υπόθεσης

Ένας πατέρας πεθαίνοντας αφήνει στους τρεις γιους του την ευχή του: οι μεγαλύτεροι ζητούν πλούτη, ο μικρότερος ομορφιά ώστε να τον αγαπούν οι γυναίκες. Τα αδέρφια φεύγουν σε ταξίδι και διανυκτερεύουν σταδιακά σε τρία πανδοχεία. Ο μικρότερος κοιμάται με τη γυναίκα (ή την κόρη) του πανδοχέα, κι αυτή του δίνει τρία μαγικά αντικείμενα: ένα τραπεζομάντιλο που γεμίζει φαγιά, ένα κύπελλο που γεμίζει κρασί κι ένα ψαλίδι που ράβει μόνο του.

Τα αδέρφια φτάνουν σε μια πόλη, όπου όποιος μπαίνει πρέπει να ευνουχιστεί. Ο μικρότερος το αρνείται και τον κλείνουν στη φυλακή. Με τα μαγικά του αντικείμενα δίνει φαγητό και ποτό σε όλους τους φυλακισμένους. Η βασιλοπούλα θέλει να αποκτήσει τα αντικείμενα κι ο ήρωας δέχεται να της τα δώσει αν κοιμηθεί μαζί του. Γάμος.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΩΝ

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

1. Georgeakis- Pineau, 27-31, Λέσβος, «Les trois fils du pêcheur». Τρία αδέρφια σώζουν τη ζωή ενός ψαριού, κι αυτό πραγματοποιεί τις ευχές τους: Στους δύο πρώτους δίνει πλούτη ενώ τον τρίτο θα κάνει άρχοντα, αφού πρώτα τον κάνει υπηρέτη των αδερφών του. Τα τρία αδέρφια φεύγουν σε ταξίδι και μένουν σε τρία πανδοχεία. Οι κοπέλες των πανδοχείων δίνουν στον μικρό τρία μαγικά αντικείμενα: μαντίλι που γεμίζει φαγητά, τάσι που γεμίζει κρασί και καπέλο που βγάζει κανονιές. Βλέποντας τον να τριγυρνά άσκοπα από δω κι από κει ο βασιλιάς τον κλείνει στη φυλακή, όπου δίνει φαγητό και κρασί στους φυλακισμένους και τελικά τη γκρεμίζει. Ο βασιλιάς του δίνει την κόρη του γυναίκα.

Σελ. 207
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/68/gif/208.gif&w=600&h=915

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

2. Kretshmer, NM, 211-215, αρ. 49, Άγιος Ανδρέας Κυνουρίας, «Das Kartenspiel mit der Prinzessin». Τρία αδέρφια χαρίζουν διαδοχικά τη ζωή σε ένα ψάρι. Τα μεγαλύτερα ζητούν χρήματα, ο μικρότερος παίρνει ομορφιά κι έτσι όλες οι γυναίκες θέλουν να τον παντρευτούν. Ακολουθώντας τ' αδέρφια του, που πηγαίνουν να συναντήσουν τη βασιλοπούλα, παίρνει από δύο κορίτσια, που τον θέλουν για άντρα, μαγικά πράγματα: μια πετσέτα που του φέρνει φαγιά κι ένα φέσι, που, όταν το φορά, γίνεται ό,τι διατάξει. Τ' αδέρφια του παίζοντας χαρτιά με τη βασιλοπούλα χάνουν και κλείνονται στη φυλακή. Χάνει κι ο ίδιος, αλλά φορώντας το φέσι χαλάει με κανονιές τη φυλακή και το παλάτι. Αναγκάζει τη βασιλοπούλα να τον πάρει άντρα της.

Σελ. 208
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/68/gif/209.gif&w=600&h=915

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ AT/ATU 590

Σελ. 209
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/68/gif/210.gif&w=600&h=915 01 - 0002.htm

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 210
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Επεξεργασία παραμυθιακών τύπων και παραλλαγών AT 560-599
Αποτελέσματα αναζήτησης
    Ψηφιοποιημένα βιβλία
    Σελίδα: 191
    

    ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ AT/ATU 572*