Συγγραφέας:Αγγελοπούλου, Άννα
 
Καπλάνογλου, Μαριάνθη
 
Κατρινάκη, Εμμανουέλα
 
Τίτλος:Επεξεργασία παραμυθιακών τύπων και παραλλαγών AT 560-599
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:44
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:2007
 
Σελίδες:519
 
Αριθμός τόμων:1 τόμος
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Ελληνικά παραμύθια-Κατάλογος
 
Τοπική κάλυψη:Ελλάδα
 
Περίληψη:Στον πέμπτο αυτόν τόμο του Καταλόγου των Ελληνικών Παραμυθιών (βλ. και δημοσιεύματα ΙΑΕΝ αρ. 21, 26, 34 και 41) παρουσιάζεται η επεξεργασία του τελευταίου μέρους των μαγικών παραμυθιών (AT/ATU 300-749), που καλύπτει τους τύπους AT/ATU 560-649 (μαγικά αντικείμενα) και AT/ATU 650-699 (υπερφυσική δύναμη και γνώση).
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 10.44 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 503-522 από: 522
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/68/gif/503.gif&w=600&h=915

γ. Συλλογές παραμυθιών δημοσιευμένες σε περιοδικά

Αδαμαντίου Αδαμάντιος, «Τηνιακά (Η ζωή του παραμυθιού στην Τήνο)», ΔΙΕ Ε', 1896, σ. 277-326.

Άκογλου, Τσακράκ: Άκογλου Ξενοφών Κ., «Παραμύθια χωρίου Τσακράκ», Ποντιακή Εστία Η', 1957, τχ. 86-87.

Άκογλου, Εννέα παραμύθια: Άκογλου Ξενοφών Κ., «Εννέα παραμύθια του Κόλντερε», Μικρασιατικά Χρονικά Ζ', 1957.

Βενέτης Νικόλαος, «Λέξεις, φράσεις, παροιμίαι, δεισιδαιμονίαι και παραμύθια», Ζωγράφειος Αγών Α', 1891.

Χαβιαράς Δημοσθένης, «Συμαϊκά», Ζωγράφειος Αγών Α', 1891.

Καμπούρογλου Μαριάννα Γρ., «Αθηναϊκά παραμύθια», ΔΙΕ Α', 1883.

Κιρμιζάκη Αγλαία, «Παραμύθια και προλήψεις της δυτικής Κρήτης», Επετηρίς Εταιρείας Κρητικών Σπουδών Δ', 1941.

Κληρίδης Νέαρχος, «Ιστορίες των Ζώων της Κύπρου», Κυπριακαί Σπουδαί ΙΓ' Λαογραφικόν παράρτημα, Λευκωσία 1950.

Κληρίδης II: Κληρίδης Νέαρχος, «Κυπριακά παραμύθια Β'. Διάφορες διηγήσεις», Κυπριακαί Σπουδαί ΚΕ', 1961.

Κληρίδης III: Κληρίδης Νέαρχος, «Κυπριακά παραμύθια Γ'. Διηγήσεις με δράκους», Κυπριακαί Σπουδαί. ΚΣΤ', 1962.

Κονομής Νικόλαος, «Κυπριακά παραμύθια», Λαογραφία Κ', 1962.

Κρητικός Παν. Γ., «Πατινιώτικα παραμύθια», Λαογραφία ΙΕ', 1954.

Λογοθετίδης Ορέστης, «Ένα Αρακηνό παραμύθι», Μικρασιατικά Χρονικά Ζ', 1957.

Μανασσείδης Συμεών Α., «Παραμύθια κατά την εν Αίνω διάλεκτον του λαού», Σ.ΚΠ 9, 1874-1875.

Μι νώτου Μαριέττα, «Παραμύθια από τη Ζάκυνθο», Λαογραφία Γ, 19291932, σ. 381-448, ΙΑ', 1934-1937, σ. 415-531.

Παπαχριστοδούλου Χρήστος, «Λαογραφικά Σύμμεικτα Ρόδου», Λαογραφία ΚΑ', 1963-1964, σ. 120-186.

Παπαχριστοδούλου Πολύδωρος, Αρχείον Θρακικού Θησαυρού ΚΣΤ', 1966, σ. 407-442.

Paton W. R., Folk-Lore Χ- XII, 1899-1901.

Φωστέρης Δημήτριος Π., «Αραβανιώτικα παραμύθια», Μικρασιατικά Χρονικά Ε', 1952.

Zuccarini, "Märchen und Kinderspiele in Griechenland", Das Ausland, 1832.

Ζωγραφάκης I., «Κρητικά παραμύθια», Παρνασσός Ζ', 1883.

Ζωγραφάκης, Ρωγδιά: Ζωγραφάκης Ι., «Γλωσσική Ύλη εκ Κρήτης (Η Ρωγδιά)», Σ. ΚΠ 31, 1909.

Σελ. 503
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/68/gif/504.gif&w=600&h=915 01 - 0002.htm

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 504
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/68/gif/505.gif&w=600&h=915

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΠΩΝΥΜΙΩΝ ΜΕ ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΚΑΙ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΑ1

Αίνος, τουρκική Θράκη, Enez.

Αδριανούπολη, τουρκική Θράκη, Edirne.

Αμισσός, Samsun, στην Τουρκία.

Αϊβαλί (Κυδωνίαι), Ayvalik, στην Τουρκία.

Αλικαρνασσός, Bodrum, στην Τουρκία.

Αργυρούπολις Πόντου, Gumushane, στην Τουρκία.

Αυδήμιο, τουρκική Θράκη, Babaeski.

Ηράκλεια, τουρκική Θράκη, Eregli.

Θυάτειρα (Αξάριον), Ak Hissar, στην Τουρκία.

Ιμέρα Πόντου, Imera, στην Τουρκία.

Καισάρεια, Kayseri, στην Τουρκία.

Καλλίπολις, τουρκική Θράκη, Gelibolu.

Κερασούντα Πόντου, Giresun, στην Τουρκία.

Κεσσάνη, Kessan, στην Τουρκία.

Κίος Μικράς Ασίας, Gemlik, στην Τουρκία.

Κοτύωρα Πόντου, Ordu, στην Τουρκία.

Κρώμνη Πόντου, Kurum, στην Τουρκία.

Κυδωνίαι ή Αϊβαλί, Ayvalik στην Τουρκία.

Κωνσταντινούπολη, Istanbul, στην Τουρκία.

Μάλγαρα, τουρκική Θράκη, Malkara.

Μουδανιά, τουρκική Θράκη, Mudanya.

Νίγδη Καππαδοκίας, Nigde, στην Τουρκία.

Νικόπολις Πόντου, Sabin Kara Hissar, στην Τουρκία.

Πέργαμος, Bergama, στην Τουρκία.

Προύσσα, Bursa, στην Τουρκία.

Σαράντα Εκκλησίες, τουρκική Θράκη, Kirklareli.

1. Ο πίνακας αντιστοίχισης των τοπωνυμίων προέρχεται από τον Κατάλογο Οικισμών του Αρχείου Προφορικής Παράδοσης του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών (ΚΜΣ), από το βιβλίο: Ιωάννης Καλφόγλους, Ιστορική Γεωγραφία της Μικρασιατικής Χερσονήσου, Εκδόσεις ΚΜΣ, Αθήνα 2002 και από τον Άτλαντα του καθηγητή Faik Sabri Duran, Büyük Atlas, Istanbul 1988. Ευχαριστούμε την υπεύθυνη βιβλιοθήκης του ΚΜΣ κ. Βαρβάρα Κοντογιάννη για τη σχετική ενημέρωση.

Σελ. 505
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/68/gif/506.gif&w=600&h=915

Σηλυμβρία, τουρκική Θράκη, Silivri. Σμύρνη, Izmir, στην Τουρκία. Σούρμενα Πόντου, σήμερα Surmene, στην Τουρκία. Σωζόπολις Θράκης, Sozopol, στη Βουλγαρία. Τραπεζούντα Πόντου, Trabzon, στην Τουρκία. Τρίπολις Πόντου, Tirebolu, στην Τουρκία. Τσεσμές, περιοχή της Σμύρνης, Cesme, στην Τουρκία. Φάρασα Καππαδοκίας, Baraso, στην Τουρκία. Φιλιππούπολη Θράκης, Plovdiv, στη Βουλγαρία.

Σελ. 506
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/68/gif/507.gif&w=600&h=915

Anna Angélopoulou, Marianthi Kaplanoglou, Emmanouella Katrinaki

Catalogue raisonné des contes grecs Types et versions A Τ 560-699 <Archives Georges A. Megas. Catalogue du conte grec-5>

RÉSUMÉ

Dans ce cinquième tome du Catalogue raisonné du conte grec nous achevons notre étude des types et versions du Conte merveilleux (AT 300-749) en présentant les numéros AT 560-649 (Objets magiques) et AT 650-699 (Force ou savoir surnaturel). Rappelons ici que les types 700-749 avaient été présentés dans un volume précédent.

La plupart de ces contes, et notamment la série AT 560-569, mettent en scène l'acquisition par le héros d'un objet magique qui l'aide à résoudre ses problèmes et réaliser ses souhaits. Tant qu'il est en possession de cet objet merveilleux, le héros parvient à ses fins, alors que, dès qu'il le perd, il est conduit à l'échec et se retrouve privé de tous ses acquis. Il s'agit d'objets de la vie quotidienne dotés de pouvoirs magiques, tels que la lampe d'Aladin, le moulin magique qui moud du sel et rend salée l'eau de la mer, le tapis volant et ainsi de suite. Ces objets sont parfois perdus et récupérés par l'intermédiaire de fruits merveilleux [AT 563, (Figues noires, figues blanches)], qui servent d'antidote magique au héros quand il est destitué de sa puissance et abandonné de tous.

Dans un autre groupe de récits, des objets magiques confèrent au héros des pouvoirs qui changent le comportement des personnes de son entourage et lui permettent de triompher de ses épreuves. Par exemple, en jouant de la flûte enchantée, il fait danser jusqu'à épuisement ses persécuteurs et échappe ainsi à la justice. On peut notamment citer pour ce groupe les contes-types AT 570 (Le troupeau de lapins), AT 571 (Tous collés ensemble) et AT 592 (La danse dans les épines).

Enfin, un troisième groupe comprend des récits d'aventures où le héros ac-

Σελ. 507
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/68/gif/508.gif&w=600&h=915

acquiert, par des moyens divers (y compris des objets magiques), une force ou un savoir surnaturel qui le rend tout puissant et lui permet de réaliser ses désirs inavoués de réussite sociale ou amoureuse. Ce sont des histoires telles que Les cadeaux du Saint (AT 611), Les feuilles qui ressuscitent (AT 612), Les deux voyageurs (AT 613), Les frères ingénieux (AT 653), Les trois frères savants (AT 655), Le fils adoptif de l'Ogre et la Belle du monde (AT*667), Le langage des animaux (AT 670), Jean des cendres (AT 675).

Cet ouvrage s'appuie largement sur le catalogue manuscrit de Georges Mégas. Nous avons généralement suivi sa classification, en jugeant cependant nécessaire de renommer et reclasser certains contes qui, à notre avis, soit appartenaient à des groupes différents de récits, soit constituaient des contestypes différents. Ces nouveaux classements sont basés sur nos propres recherches, ainsi que sur d'autres études récentes. Enfin, nous avons parfois suivi la troisième révision du Catalogue Aarne-Thompson, établie par HansJörg Uther.

Notre souhait est que ce nouveau volume ne soit qu'une simple étape vers la publication intégrale du Catalogue du Conte grec.

Σελ. 508
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/68/gif/509.gif&w=600&h=915

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ....................................... 9

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ AT 560

Το μαγικό δαχτυλίδι (Μαριάνθη Καπλάνογλου) ................. 17

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ AT/ATU 561

Το μαγικό κεράκι / Αλαντίν (Εμμανουέλα Κατρινάκη) ............. 33

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ AT/ATU 562

Το μαγικό κασελάκι (Μαριάνθη Καπλάνογλου).................. 53

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ AT/ATU 563

Η κουκιά (Μαριάνθη Καπλάνογλου) ........................ 67

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ AT/ATU 565

Ο μαγικός μύλος (Μαριάνθη Καπλάνογλου).................... 87

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ AT/ATU 566

Τα μαγικά αντικείμενα και τα μαγικά φρούτα - Άσπρα σύκα, μαύρα σύκα . . 99 (Εμμανουέλα Κατρινάκη)

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΚΟΙ ΤΥΠΟΙ AT/ATU 567, AT/ATU 567 A,

AT/ATU 567 + AT/ATU 567 A.......................... 119

AT 567: To μαγικό πουλί............................... 121

AT 567 Α: Τα τρία αδέρφια και το μαγικό πουλί................. 123

AT 567 + AT 567 Α: Τα τρία αδέρφια, το μαγικό πουλί και η κλέφτρα

βασιλοπούλα ....................................... 131

(Εμμανουέλα Κατρινάκη)

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ AT/ATU 569

Το μαγικό ραβδί (Εμμανουέλα Κατρινάκη) .................... 145

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ AT/ATU 570

Ο βοσκός των λαγών (Εμμανουέλα Κατρινάκη).................. 155

Σελ. 509
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/68/gif/510.gif&w=600&h=915

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ AT/ATU 570 Α

Το ποτηράκι που χάνει το νερό χρυσάφι (Εμμανουέλα Κατρινάκη)....... 169

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ AT/ATU 571 (περιλαμβάνει και τον τύπο Μέγα AT 571 Β)

Όλοι μαζί κολλημένοι (Άννα Αγγελοπούλου) ................... 181

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ AT/ATU 572 *

Ο κουτός χάνει τη βασιλοπούλα να γελάσει (Άννα. Αγγελοπούλου) ...... 191

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ AT/ATU 575

Το άλογο που πετά (Εμμανουέλα Κατρινάκη)................... 195

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ AT/ATU 576

Το μαγικό μαχαίρι (Άννα Αγγελοπούλου) ..................... 201

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ AT/ATU 580

Ο αγαπημένος των γυναικών (Εμμανουέλα Κατρινάκη) ............. 205

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ AT/ATU 590

Η άπιστη μάνα (Εμμανουέλα Κατρινάκη)...................... 209

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ AT/ATU 592

Ο χορός στα αγκάθια (Άννα Αγγελοπούλου).................... 237

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ AT/ATU 611

(περιλαμβάνει και τους τύπους Μέγα AT *611 A, AT *611 Β και AT 611 C) Πρόταση κατάταξης ως AT 507 D

Τα δώρα του Αγίου ................................... 251

(Άννα Αγγελοπούλου)

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ AT/ATU 612 (περιλαμβάνει και τον τύπο Μέγα AT 612 Α)

Τα φύλλα που ανασταίνουν .............................. 269

(Άννα Αγγελοπούλου)

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΚΟΙ ΤΥΠΟΙ AT/ATU 613, AT *613 D, AT *613 E . . . . 279 AT/ATU 613: Οι δυο ταξιδιώτες (Ο Θεός θέλει καλοσύνες ή κακοσύνες;) . . 281

AT *613 D: Το ψέμα κι η αλήθεια.......................... 289

AT *613 Ε: Όχι τέτοιες αλήθειες!.......................... 291

(Μαριάνθη Καπλάνογλου)

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ AT 621 /ATU 857 Η ψείρα (Άννα Αγγελοπούλου)...........

297

Σελ. 510
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/68/gif/511.gif&w=600&h=915

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΚΟΙ ΤΥΠΟΙ AT/ATU 650 Α

(περιλαμβάνει και τον τύπο Μέγα AT 650), AT/ATU 650 Β ......... 315

AT/ATU 650 Α: Ο αντρειωμένος Γιάννης..................... 317

AT/ATU 650 Β (πρόταση κατάταξης ως AT 301 Β) : Αρκουδογιάννης /

Δακρυγιάννης ...................................... 323

(Άννα Αγγελοπούλου)

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ AT/ATU 652

Η δύναμη της ευχής του πρίγκηπα (Άννα Αγγελοπούλου)............ 331

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ AT/ATU 653 (περιλαμβάνει και τον τύπο Μέγα AT 653 Α)

Οι επιτήδειοι αδερφοί.................................. 335

(Άννα Αγγελοπούλου)

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ AT *659

Χώμα, κόκαλα, χρυσάφι (Άννα Αγγελοπούλου).................. 349

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΚΟΙ ΤΥΠΟΙ AT 655, AT 655 A

Οι τρεις σοφοί αδερφοί / Το ξεστρατισμένο ζώο και τα έξυπνα συμπεράσματα 355 (Εμμανουέλα Κατρινάκη)

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΚΟΙ ΤΥΠΟΙ AT * 667 A, AT *667 Β............. 365

AT *667 Α: Ο θετός γιος του δράκου και η Πεντάμορφη ........... 367

AT *667 Β: Το Καράκι ................................ 389

(Μαριάνθη Καπλάνογλου)

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ AT/ATU 670

Οι γλώσσες των ζώων (Εμμανουέλα Κατρινάκη) ................. 405

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ AT/ATU 671

Η γλώσσα των βατράχων (Εμμανουέλα Κατρινάκη)............... 421

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ AT *672 C

Η κορώνα του φιδιού (Μαριάνθη Καπλάνογλου) ................. 427

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ AT/ATU 675 ................... 439

Ο Σταχτιάρης (Μαριάνθη Καπλάνογλου)

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ AT 676 /ATU 954 Άνοιξε Κουδουμουντού (Μαριάνθη Καπλάνογλου) .

445

Σελ. 511
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/68/gif/512.gif&w=600&h=915

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ..........................................................................471

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ AT/ATU 315

Η άπιστη αδερφή (Εμμανουέλα Κατρινάκη) ........................................473

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ AT "316 Α

Το ταμένο παιδί και η άπιστη γυναίκα (Εμμανουέλα Κατρινάκη) ..............485

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΛΛΑΓΩΝ

ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ AT 560- AT 699 ......................................................495

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΒΡΑΧΥΓΡΑΦΙΕΣ............................497

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΠΩΝΥΜΙΩΝ

ΜΕ ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΚΑΙ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΑ......................505

RÉSUMÉ..................................................................................507

Σελ. 512
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/68/gif/513.gif&w=600&h=915 01 - 0002.htm

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 513
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/68/gif/514.gif&w=600&h=915 01 - 0002.htm

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 514
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/68/gif/515.gif&w=600&h=915

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ

1. Πρακτικά του Διεθνούς Συμποσίου Ιστορικότητα της παιδικής ηλικίας και της νεότητας, τ. Α'- Β', 1986, σ. 725.

2. Σιδηρούλα Ζιώγου-Καραστεργίου, Η Μέση Εκπαίδευση των κοριτσιών στην Ελλάδα (1830-1893), 1986, σ. 467.

3. Γιώργος Παπαγεωργίου, Η μαθητεία στα επαγγέλματα (16ος-20ός αι.), 1986, σ. 192.

4. Ματούλα Τομαρά-Σιδέρη - Νίκος Σιδέρης, Συγκρότηση και διαδοχή των γενεών στην Ελλάδα του 19ου αιώνα: η δημογραφική τύχη της νεότητας, 1986, σ. 231.

5. Κώστας Τσικνάκης, Ελληνικός νεανικός τύπος (1915-1936). Καταγραφή, 1986, σ. 804.

6. Actes du Colloque International Historicité de l'enfance et de la jeunesse, 1986, σ. 709.

7. José Gentil Da Silva, L'historicité de l'enfance et de la jeunesse dans la production historique récente, 1986, σ. 119.

8. Ελένη Καλαφάτη, Ta σχολικά κτίρια της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (1821-1929). Από τις προδιαγραφές στον προγραμματισμό, 1988, σ. 278 + 88 πίνακες.

9. Αλεξάνδρα Μπακαλάκη - Ελένη Ελεγμίτου, Η εκπαίδευση «εις τα του οίκου» και τα γυναικεία καθήκοντα (1830-1929), 1987, σ. 302.

10. Οντέτ Βαρών, Ελληνικός νεανικός τύπος (1941-1945). Καταγραφή, τ. Α'- Β', 1987, σ. ρε'+ 828.

11. Ελένη Φουρναράκη, Εκπαίδευση και αγωγή των κοριτσιών, Ελληνικοί προβληματισμοί (1830-1910). Ένα Ανθολόγιο, 1987, σ. 630.

12. Μάρθα Καρπόζηλου, Ελληνικός νεανικός τύπος (1830-1914). Καταγραφή, 1987, σ. 205.

13. Ελένη Μαχαίρα, Η Νεολαία της 4ης Αυγούστου. Φωτοραφές, 1987, σ. 216.

14. Χρήστος Γ. Κωνσταντινόπουλος, Η μαθητεία στις κομπανίες των χτιστών της Πελοποννήσου, 1987, σ. 136.

Σελ. 515
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/68/gif/516.gif&w=600&h=915

15. Βίκυ Πάτσιου, Η «Διάπλασις των Παίδων» (1879-1922). Το πρότυπο και η συγκρότηση του, 1987, σ. 236.

16. Κώστας Σοφιανός, Το νομικό καθεστώς της παιδικής ηλικίας και της νεότητας (1833-1900), τ. Α'- Β', 1988, σ. ιη'+ 1055.

17. Δαυίδ Αντωνίου, Τα προγράμματα της Μέσης Εκπαίδευσης (18331929), τ. Α', 1987, σ. 759, τ. Β', 1988, σ. 960, τ. Γ', 1989, σ. 487.

18. Χριστίνα Κουλούρη, Ιστορία και Γεωγραφία στα ελληνικά σχολεία (1834-1914). Ανθολόγιο κειμένων - Βιβλιογραφία σχολικών εγχειριδίων, 1988, σ. 789.

19. Πρακτικά του Διεθνούς Συμποσίου Πανεπιστήμιο: Ιδεολογία και Παιδεία. Ιστορική διάσταση και προοπτικές, τ. Α'- Β', 1989, σ. 657.

20. Χαράλαμπος Χάριτος, Το Παρθεναγωγείο του Βόλου, 1989, τ. Α', σ. 400, τ. Β', σ. 467.

21. Αλόη Σιδέρη, Έλληνες φοιτητές στο Πανεπιστήμιο της Πίζας (18061861), τ. Α', 1989, σ. 404, τ. Β', 1989-1994, σ. 405-687.

22. P. Moullas, Les concours poétiques de Γ Université d'Athènes 18511877, 1989, σ. 488.

23. Άννα Αγγελοπούλου - Αίγλη Μπρούσκου, Επεξεργασία παραμυθιακών τύπων και παραλλαγών AT 700-749 <Γεωργίου Α. Μέγα, Κατάλογος Ελληνικών Παραμυθιών - 2>, 1994, σ. 271.

24. Δημήτρης I. Κυρτάτας, Παιδαγωγός. Η ηθική διαπαιδαγώγηση στην ύστερη ελληνική αρχαιότητα, 1994, σ. 183.

25. Βασιλική Μπόμπου-Σταμάτη, Τα καταστατικά του Σωματείου (Nazione) των Ελλήνων φοιτητών του Πανεπιστημίου της Πάδοβας (17ος-18ος αι.), 1995, σ. 215.

26. Anna Angélopoulou - Aegli Brouskou, Catalogue raisonné des Contes Grecs: types et versions AT 700-749 <Archives Georges A. Mégas. Catalogue du Conte Grec - 2>, 1995, σ. 285.

27. Μιχάλης Ρηγίνος, Μορφές παιδικής εργασίας στη βιομηχανία και τη βιοτεχνία (1870-1940), 1995, σ. 173.

28. Αία Παπαδάκη, Το εφηβικό πρότυπο και η Δελφική Προσπάθεια του Αγγέλου Σικελιανού, 1995, σ. 159.

29. Μαρία Κορασίδου, Οι άθλιοι των Αθηνών και οι θεραπευτές τους. Φτώχεια και φιλανθρωπία στην ελληνική πρωτεύουσα το 19ο αιώνα, 1995, σ. 263.

30. Αντωνία Κιουσοπούλου, Χρόνος και ηλικίες στη βυζαντινή κοινωνία. Η κλίμακα των ηλικιών από τα αγιολογικά κείμενα της μέσης εποχής (7ος-11ος αι.), 1997, σ. 167.

31. Γιάννης Κόκκωνας, Οι μαθητές του Κεντρικού Σχολείου (18301834), 1997, σ. 809.

Σελ. 516
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/68/gif/517.gif&w=600&h=915

32. Χριστίνα Κουλούρη, Αθλητισμός και όψεις της αστικής κοινωνικότητας. Γυμναστικά και αθλητικά σωματεία (1870-1922), 1997, σ. 447.

33. Πρακτικά του Διεθνούς Συμποσίου. Οι χρόνοι της Ιστορίας για μια ιστορία της παιδικής ηλικίας και της νεότητας, 1998, σ. 399+ 16 εικόνες.

34. Άννα Αγγελοπούλου — Αίγλη Μπρούσκου, Επεξεργασία παραμυθιακών τύπων και παραλλαγών AT 300-499 <Γεωργίου Α. Μέγα, Κατάλογος Ελληνικών Παραμυθιών-3>, τ. Α'- Β', 1999, σ. 975.

35. Δημήτρης Δημητρόπουλος — Ευδοκία Ολυμπίτου, Αρχείο του Κεντρικού Συμβουλίου της ΕΠΟΝ. Συλλογή Αρχείων Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας. Κατάλογοι και Ευρετήρια, 2000, σ. 263.

36.Αντωνία Μερτύρη, Η καλλιτεχνική εκπαίδευση των νέων (18361945), 2000, σ. 703.

37. Ζιζή Σαλίμπα, Γυναίκες εργάτριες στην ελληνική βιομηχανία και στη βιοτεχνία (1870-1922), 2002, και 220 04, σ. 366.

38. Μαρία Παπαθανασίου, Μεγαλώνοντας στον ορεινό χώρο: Παιδιά και παιδική ηλικία στο Κροκύλειο Δωρίδας τις πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα, 2002, σ. 387

39. Κώστας Λάππας, Πανεπιστήμιο και φοιτητές στην Ελλάδα τον 19ο αιώνα, 2004.

40. Ελίζα-Άννα Δελβερούδη, Οι νέοι στις κωμωδίες του ελληνικού κινηματογράφου (1946-1974), 2004.

41. Άννα Αγγελοπούλου - Μαριάνθη Καπλάνογλου - Εμμανουέλα Κατρινάκη, Επεξεργασία παραμυθιακών τύπων και παραλλαγών AT 500559 <Γεωργίου Α. Μέγα, Κατάλογος Ελληνικών Παραμυθιών —4>, 2004, σ. 511.

42. Βαγγέλης Δ. Καραμανωλάκης, Η συγκρότηση της Ιστορικής Επιστήμης και η διδασκαλία της Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (18371932), 2006, σ. 251.

43. Δημήτρης Τσερές, Η Μέση Εκπαίδευση στη Λευκάδα (1829-1929). Επεξεργασμένα στοιχεία για τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές με τη βάση δεδομένων σε CD-ROM. Κατάλογος του Αρχείου του Γυμνασίου και του Ελληνικού Σχολείου, 2006.

— Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας. Μελέτες, Τεκμήρια, Συνέδρια για την Ιστορία της Παιδικής Ηλικίας και της Νεότητας. Παρουσίαση του Ερευνητικού - Εκδοτικού Προγράμματος (1983-1989, 1994-2003) και 34 φηφιοποιημένα βιβλία, CD-ROM, 2003.

— Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς, Ερευνητικό Πρόγραμμα. Διεθνή συμπόσια. Διαρκές σεμινάριο. Δημοσιεύματα. 1983-1989, 1994-2003, 2003 σ. 63.

Σελ. 517
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/68/gif/518.gif&w=600&h=915 01 - 0002.htm

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 518
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/68/gif/519.gif&w=600&h=915

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

ΤΩΝ ΑΝΝΑΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ - ΜΑΡΙΑΝΘΗΣ ΚΑΠΛΑΝΟΓΛΟΥ -ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑΣ ΚΑΤΡΙΝΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΚΩΝ ΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΑΓΩΝ AT 560-699 < ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α. ΜΕΓΑ, ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΥΘΙΩΝ-5> ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΤΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΑΤΕΛΙΕ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ «ΠΟΡΕΙΑ» ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ 6 - ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 210.38.24.359 ΤΥΠΩΘΗΚΕ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ Π. ΜΠΑΛΛΙΔΗ ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟ ΤΟΥ 2007 ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

Σελ. 519
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/68/gif/520.gif&w=600&h=915 01 - 0002.htm

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 520
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/68/gif/521.gif&w=600&h=915 20 - 0554.htm

ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟ

Σελ. 521
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/68/gif/522.gif&w=600&h=915 20 - 0554.htm

ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟ

Σελ. 522
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Επεξεργασία παραμυθιακών τύπων και παραλλαγών AT 560-599
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 503
  

  γ. Συλλογές παραμυθιών δημοσιευμένες σε περιοδικά

  Αδαμαντίου Αδαμάντιος, «Τηνιακά (Η ζωή του παραμυθιού στην Τήνο)», ΔΙΕ Ε', 1896, σ. 277-326.

  Άκογλου, Τσακράκ: Άκογλου Ξενοφών Κ., «Παραμύθια χωρίου Τσακράκ», Ποντιακή Εστία Η', 1957, τχ. 86-87.

  Άκογλου, Εννέα παραμύθια: Άκογλου Ξενοφών Κ., «Εννέα παραμύθια του Κόλντερε», Μικρασιατικά Χρονικά Ζ', 1957.

  Βενέτης Νικόλαος, «Λέξεις, φράσεις, παροιμίαι, δεισιδαιμονίαι και παραμύθια», Ζωγράφειος Αγών Α', 1891.

  Χαβιαράς Δημοσθένης, «Συμαϊκά», Ζωγράφειος Αγών Α', 1891.

  Καμπούρογλου Μαριάννα Γρ., «Αθηναϊκά παραμύθια», ΔΙΕ Α', 1883.

  Κιρμιζάκη Αγλαία, «Παραμύθια και προλήψεις της δυτικής Κρήτης», Επετηρίς Εταιρείας Κρητικών Σπουδών Δ', 1941.

  Κληρίδης Νέαρχος, «Ιστορίες των Ζώων της Κύπρου», Κυπριακαί Σπουδαί ΙΓ' Λαογραφικόν παράρτημα, Λευκωσία 1950.

  Κληρίδης II: Κληρίδης Νέαρχος, «Κυπριακά παραμύθια Β'. Διάφορες διηγήσεις», Κυπριακαί Σπουδαί ΚΕ', 1961.

  Κληρίδης III: Κληρίδης Νέαρχος, «Κυπριακά παραμύθια Γ'. Διηγήσεις με δράκους», Κυπριακαί Σπουδαί. ΚΣΤ', 1962.

  Κονομής Νικόλαος, «Κυπριακά παραμύθια», Λαογραφία Κ', 1962.

  Κρητικός Παν. Γ., «Πατινιώτικα παραμύθια», Λαογραφία ΙΕ', 1954.

  Λογοθετίδης Ορέστης, «Ένα Αρακηνό παραμύθι», Μικρασιατικά Χρονικά Ζ', 1957.

  Μανασσείδης Συμεών Α., «Παραμύθια κατά την εν Αίνω διάλεκτον του λαού», Σ.ΚΠ 9, 1874-1875.

  Μι νώτου Μαριέττα, «Παραμύθια από τη Ζάκυνθο», Λαογραφία Γ, 19291932, σ. 381-448, ΙΑ', 1934-1937, σ. 415-531.

  Παπαχριστοδούλου Χρήστος, «Λαογραφικά Σύμμεικτα Ρόδου», Λαογραφία ΚΑ', 1963-1964, σ. 120-186.

  Παπαχριστοδούλου Πολύδωρος, Αρχείον Θρακικού Θησαυρού ΚΣΤ', 1966, σ. 407-442.

  Paton W. R., Folk-Lore Χ- XII, 1899-1901.

  Φωστέρης Δημήτριος Π., «Αραβανιώτικα παραμύθια», Μικρασιατικά Χρονικά Ε', 1952.

  Zuccarini, "Märchen und Kinderspiele in Griechenland", Das Ausland, 1832.

  Ζωγραφάκης I., «Κρητικά παραμύθια», Παρνασσός Ζ', 1883.

  Ζωγραφάκης, Ρωγδιά: Ζωγραφάκης Ι., «Γλωσσική Ύλη εκ Κρήτης (Η Ρωγδιά)», Σ. ΚΠ 31, 1909.