Συγγραφέας:Αγγελοπούλου, Άννα
 
Μπρούσκου, Αίγλη
 
Τίτλος:Επεξεργασία παραμυθιακών τύπων και παραλλαγών AT 700-749
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:23
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:1994
 
Σελίδες:271
 
Αριθμός τόμων:1 τόμος
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Ελληνικά παραμύθια-Κατάλογος
 
Τοπική κάλυψη:Ελλάδα
 
Περίληψη:Το βιβλίο αυτό αποτελεί υποδειγματική δημοσίευση, σύμφωνα με τα διεθνή σχετικά πρότυπα, του καταλόγου των ελληνικών παραμυθιών που συνέτασσε ο Γεώργιος Μέγας ήδη από το 1910. Είναι στην ουσία ο δεύτερος τόμος του καταλόγου, μιας και ο συντάκτης του είχε προλάβει να δημοσιεύσει τον πρώτο τόμο. Ο κατάλογος παραμυθιών του Μέγα αποτελεί ένα σπουδαίο έργο υποδομής για κάθε σχετική έρευνα, έργο που συμβάλλει στη μελέτη όχι μόνο της ελληνικής εθνικής προφορικής παράδοσης αλλά και της παγκόσμιας. Η προσπάθεια για μια υποδειγματική δημοσίευση του καταλόγου αυτού, που άρχισε με τον τόμο αυτόν, καταβλήθηκε με την απόλυτη πεποίθηση ότι η αξία του είναι επίκαιρη όσο ποτέ. Ένας κατάλογος παραμυθιών έρχεται ακριβώς να προσφέρει ταξινομημένο το σημαντικότατο υλικό των παραμυθιών και των παραλλαγών τους, και να υπενθυμίσει παράλληλα τη σημασία, τη συνέπεια, αλλά και τη δύναμη της ευελιξίας που ενέχεται στην προφορική παράδοση των παραμυθιών.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 7.13 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 13-32 από: 274
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/39/gif/13.gif&w=600&h=91523. Αγγελοπούλου - Μπρούσκου, Παραμυθιακοί τύποι

παρουσιάσουμε, λοιπόν, το τελευταίο κομμάτι των μαγικών παραμυθιών, και συγκεκριμένα τους τύπους AT 700-749 (Other Tales of the Supernatural). Η εκλογή μας έγινε με βάση τα εξής κριτήρια: α) Οι τύποι που απαρτίζουν αυτό το τελευταίο κομμάτι των μαγικών παραμυθιών δεν έχουν ένα κοινό μεταξύ τους θέμα, όπως συμβαίνει με τα άλλα μέρη (για παράδειγμα οι τύποι 300-399: υπερφυσικοί αντίπαλοι, 400-450: υπερφυσικοί σύζυγοι κ.λπ.). Είναι παραμύθια με διάφορα θέματα που μάλλον «περίσσεψαν» από τη γενική κατάταξη των μαγικών παραμυθιών και τοποθετήθηκαν όλα μαζί στο τέλος. Αυτό προσφέρει μια ποικιλία θεματολογική στο παράδειγμα μας. β) Μερικοί από αυτούς τους τύπους είναι πάρα πολύ διαδεδομένοι στην Ελλάδα (ο 707 με περισσότερες από 250 παραλλαγές, ο 709 με 132), άλλοι σπανιότατοι (ο 710 δύο παραλλαγές), οπότε έχουμε την ευκαιρία να εφαρμόσουμε την ίδια μέθοδο ανάλυσης και παρουσίασης σε διαφορετικά μεγέθη και να δούμε σε κάθε περίπτωση τις δυσκολίες. Πιστεύουμε ότι αυτή η «από το τέλος» αρχή δεν δυσχεραίνει τη μελλοντική έκδοση, γιατί όπως είπαμε οι παραμυθιακοί τύποι είναι χωρισμένοι σε ενότητες.

To corpus των ελληνικών παραμυθιών παρουσιάζει ορισμένες εγγενείς δυσκολίες ως προς την επιστημονική του παρουσίαση, καθώς η συλλογή του έχει γίνει κατά κανόνα με εμπειρικό τρόπο και τα κείμενα σπάνια συνοδεύονται από πληροφορίες για τις συνθήκες της καταγραφής, την τοποθεσία, τη χρονολογία, τα στοιχεία του αφηγητή, τα εθνολογικά συμφραζόμενα. Ποτέ δεν μπορούμε να γνωρίζουμε ως ποιο βαθμό ο συλλέκτης έχει επέμβει στην αφήγηση, την έχει λογοκρίνει ή την έχει «δημιουργήσει». Ένα άλλο πρόβλημα, είναι η γεωγραφική προέλευση των παραλλαγών και η ισοδύναμη αντιπροσώπευση όλων των περιοχών. Για παράδειγμα, οι παραλλαγές του Λαογραφικού Φροντιστηρίου (ΑΦ) που αποτελούν ένα μεγάλο μέρος του αρχείου του Μέγα, προέρχονται από τις «ιδιαίτερες πατρίδες», όπως συνήθως λέγεται, των φοιτητών του Πανεπιστημίου Αθηνών, κυρίως από τη Στερεά, την Πελοπόννησο, τα νησιά, την Κύπρο και πολύ λιγότερο από τη Μακεδονία ή τη Θράκη, με αποτέλεσμα να δημιουργείται η εντύπωση πως αυτές οι περιοχές υστερούν σε παραμύθια.

Βάση αυτής της έκδοσης, όπως ήδη είπαμε, αποτελούν τα δελτία του αρχείου Μέγα, τα οποία έπρεπε να αντιπαραβάλλουμε με τα πρωτότυπα κείμενα, όπου αυτό ήταν δυνατό. Μπορέσαμε πράγματι, να συγκεντρώσουμε ένα μεγάλο μέρος από αυτά, όλες κατ' αρχήν τις δημοσιευμένες παραλλαγές, καθώς και αυτές του Λαογραφικού Φροντιστηρίου. Για τα κείμενα του Λαογραφικού Αρχείου της Ακαδημίας (ΛΑ) αρκεστήκαμε στις περιλήψεις των δελτίων, καθώς οι χαρτοσημασμένες μας αιτήσεις προς το Λαογραφικό Αρχείο πρέπει να βρίσκονται ακόμα σε κάποιο συρτάρι (άλλου είδους εγγενείς δυσκολίες εδώ).

Αν το υλικό μας το αντλήσαμε από το αρχείο Μέγα, τη μέθοδο της ανάλυσης και της παρουσίασης αυτού του υλικού την οφείλουμε στους Delarue — Teneze , τους

8. P. Delarue - Μ. L Teneze, Le conte populaire francais, 4 volumes, Maisonneuve et Larose, Paris 1957-85.

Σελ. 13
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/39/gif/14.gif&w=600&h=915 23. Αγγελοπούλου - Μπρούσκου, Παραμυθιακοί τύποι

συντάκτες του καταλόγου των γαλλικών παραμυθιών. Πρόκειται για έναν κατάλογο «μοντέλο», όπως έγραψε ο γνωστός παραμυθολόγος J. Ο. Swahn , που εκτός από την εξαιρετική λεπτομερειακή και προσεκτική οργάνωση του, παρουσιάζει το σημαντικό πλεονέκτημα να μην είναι βαρετός (όπως οι πάσης φύσεως κατάλογοι!) και να προσεγγίζεται με ευκολία από κάποιον μη ειδικό. Οποιοσδήποτε συμβουλευτεί αυτόν τον κατάλογο μπορεί να έχει μια ακριβή εικόνα της γαλλικής μορφής του παραμυθιού που τον ενδιαφέρει, μπορεί να απομονώσει ένα μοτίβο και να παρακολουθήσει τις εμφανίσεις και τη λειτουργία του σε ενός τύπου διήγηση, μπορεί δηλαδή να έχει στη διάθεση του όλο τον πλούτο της προφορικής παράδοσης του παραμυθιού, με τη μορφή και την αξία επιστημονικού ντοκουμέντου.

Πιστεύουμε ότι ένας κατάλογος του ελληνικού παραμυθιού που θα καταρτισθεί με υπομονή και σοβαρότητα, σύμφωνα με τα πρότυπα του γαλλικού καταλόγου, θα ανοίξει νέους ορίζοντες στις μελέτες πολλών επιστημόνων στην Ελλάδα, για τους οποίους το παραμύθι είναι είδος ανύπαρκτο.

Η παρουσίαση του υλικού μας λοιπόν, με βάση τη μέθοδο των Delarue-Teneze, έχει ως εξής: αριθμείται κάθε παραμυθιακός τύπος με τον αριθμό του διεθνούς καταλόγου και ακολουθούν ο ελληνικός τίτλος, που μπορεί να μην είναι ίδιος με τον διεθνή, ο διεθνής τίτλος κατά AT, ο γαλλικός τίτλος κατά Delarue-Teneze και ο γερμανικός τίτλος κατά Grimm, όπου φυσικά αυτοί υπάρχουν. Στη συνέχεια, μεταφέρουμε μια πλήρη παραλλαγή του παραμυθιού, ώστε να μπορεί ο αναγνώστης να αναγνωρίσει ή να γνωρίσει το παραμύθι για το οποίο γίνεται λόγος, και να έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί την κωδικοποίηση των επεισοδίων και των μοτίβων (που ακολουθεί). Προσπαθήσαμε να διαλέξουμε όσο το δυνατόν πιο αντιπροσωπευτικές παραλλαγές για τον κάθε τύπο, παραλλαγές που να αναδεικνύουν την ιδιαιτερότητα της δομής και τα χαρακτηριστικά του ελληνικού τύπου, όπου θέλαμε να καταδείξουμε μια διαφορά του από έναν άλλο ευρωπαϊκό. Έτσι τα αισθητικά κριτήρια έρχονταν πολλές φορές σε δεύτερη μοίρα. Προσθέσαμε και δεύτερη παραλλαγή, όπου το παραμύθι ανέπτυσσε δύο διαφορετικές τάσεις. Στις περιπτώσεις που ο τύπος παρουσίαζε λίγες παραλλαγές με μεγάλη ομοιομορφία και χωρίς σημαντικό αφηγηματικό ενδιαφέρον, παραθέσαμε μια περίληψη,

Στη συνέχεια περνάμε στην ανάλυση του παραμυθιού στα στοιχεία τα οποία το αποτελούν. Ονομάζουμε συνθετική παραλλαγή, την ανάλυση εκείνη που περιλαμβάνει την παράθεση των επεισοδίων, των μοτίβων και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών που συμμετέχουν στη συγκρότηση του συνόλου των παραλλαγών ενός τύπου. Χωρίζουμε

9 Jan-Ojvid Swahn, «Le conte populaire et les problemes de documentation», in: Saga Och Sed, Uppsala 1960, σ. 61-68.

10. Με λατινικά γράμματα (AT 706C) δηλώνονται οι αποσχίδες — υπότυποι (subtypes). Ο αστερίσκος μετά τον αριθμό (AT 735A*) δηλώνει ουσιώδη διαφορά από τον τύπο. Ο αστερίσκος πριν τον αριθμό (AT* 735E) δηλώνει ελληνικό οικότυπο (διηγήσεις που δεν αντιστοιχούν σε κάποιον διεθνή τύπο AT)

Σελ. 14
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/39/gif/15.gif&w=600&h=91523. Αγγελοπούλου - Μπρούσκου, Παραμυθιακοί τύποι

δηλαδή το παραμύθι σε τρία ή τέσσερα επεισόδια, τα οποία αριθμούνται με ρωμαϊκό αριθμό. Τα επεισόδια αυτά συνήθως ακολουθούν την παγκόσμια κατάταξη, αλλά όπου το ελληνικό παραμύθι παρουσιάζει ιδιομορφία ως προς τη διάταξη τους, φυσικά προτιμούμε την παρουσίαση της ιδιομορφίας αυτής. Π.χ.: Ι. Η απομάκρυνση της ηρωίδας. ΙΙ. Οι περιπέτειες της ηρωίδας. III. Συνάντηση και γάμος με τον πρίγκηπα.

Τα μοτίβα ή τα στοιχεία που απαρτίζουν κάθε επεισόδιο, σε όλες τις παραλλαγές του τύπου, παρατίθενται με τέτοιο τρόπο ώστε να γίνεται κατανοητή η ροή της αφήγησης και η συνέχεια των γεγονότων, αλλά συγχρόνως να καταδεικνύονται όλες οι δυνατότητες συγκρότησης της πλοκής. Τα μοτίβα ή τα στοιχεία χαρακτηρίζονται από ένα μικρό γράμμα που, αν χρειάζεται, ακολουθείται από έναν αριθμό. Το γράμμα αλλάζει, όταν ολοκληρώνεται μία εικόνα ή μία σκηνή. Για παράδειγμα: ΙΙ. Οι περιπέτειες της ηρωίδας· α: η ηρωίδα βρίσκεται χαμένη στο δάσος· α1: συναντάει· α2: έναν ερημίτη· α3: ένα βοσκό· α4: που της δίνει ένα μαγικό μπαστούνι· α5: με το οποίο χτίζει ένα παλάτι, β: μια μέρα φτάνει στο παλάτι· β1: ένας δράκος· β2: ένας αράπης β5: (άλλο).

Αυτή η φάση της ανάλυσης είναι και η πιο σημαντική, γιατί από αυτήν εξαρτάται και η ανάλυση της κάθε παραλλαγής. Καταλαβαίνουμε ότι όσο πιο λεπτομερής είναι η συνθετική ανάλυση τόσο πιο σύντομη και εύκολη θα είναι η επιμέρους. Ωστόσο πρόκειται για την πιο επίπονη φάση της όλης δουλειάς, γιατί απαιτεί ένα συνεχές πήγαινε έλα, από την κάθε παραλλαγή στη συνολική, που σιγά σιγά "χτίζεται", και πάλι πίσω. Μια διαδικασία εξαιρετικά δύσκολη, όταν έχουμε για παράδειγμα 280 παραλλαγές από ένα μόνον παραμύθι !

Στη συνέχεια παρουσιάζεται ο κατάλογος των παραλλαγών, που είναι κωδικοποιημένες με βάση τη συνθετική παραλλαγή. Δηλαδή μια παραλλαγή παίρνει αυτή τη μορφή: ΙΙ: α1, α2, α3, α4, α5, β, β1, β5 (ένας νάνος) ... Συχνά στις παραλλαγές συναντούμε λέξεις ή και φράσεις που παρουσιάζουν κάποια ιδιαιτερότητα, η οποία δεν έχει ενταχθεί στη συνθετική παραλλαγή. Στη συνθετική παραλλαγή επίσης θα συναντήσουμε τις ενδείξεις (μετά από ένα γράμμα) "άλλο" ή "διάφορα", στην περίπτωση που υπάρχουν πολλές παραλλαγές αυτού του μοτίβου. Αυτό σημαίνει ότι στην παραλλαγή που θα συναντήσουμε αυτό το γράμμα, θα πρέπει να υπάρχει σε παρένθεση τι είναι αυτό το άλλο.

Οι παραλλαγές παρουσιάζονται όπως ακριβώς βρίσκονται στο αρχείο του Μέγα, δηλαδή κατά γεωγραφικές περιοχές, με αλφαβητική σειρά: Ήπειρος, Θεσσαλία, Θράκη, Μακεδονία, Νησιά Αιγαίου (Ανατολικό Αιγαίο, Δωδεκάνησα, Εύβοια, Β. Σποράδες, Κρήτη, Κυκλάδες), Νησιά Ιονίου, Πελοπόννησος, Στερεά και ακολουθούν οι παραλλαγές από τη Μικρά Ασία, την Κύπρο, την Ιταλία. Μέσα στις ενότητες των περιοχών η κατάταξη γίνεται ως εξής: αρχεία (αλφαβητικά και κατά αύξοντα αριθμό χειρογράφου), περιοδικά (αλφαβητικά), βιβλία (αλφαβητικά κατά συγγραφείς). Η γεωγραφική προέλευση αναφέρεται ολογράφως για να μην παιδεύεται κανείς με τις βραχυγραφίες.

Σελ. 15
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/39/gif/16.gif&w=600&h=91523. Αγγελοπούλου - Μπρούσκου, Παραμυθιακοί τύποι

Στο τέλος της παρουσίασης κάθε παραμυθιού παραθέτουμε, όπου χρειάζεται, ένα σύντομο σημείωμα σχετικά με την παγκόσμια εξάπλωση του τύπου αυτού, την παρουσία του στον έντεχνο λόγο, τις ιδιαιτερότητες που τυχόν παρουσιάζει το παραμύθι στην Ελλάδα.

Η μελέτη αυτή επιχορηγήθηκε από τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς για το πρόγραμμα "Ιστορικό Αρχείο της Ελληνικής Νεολαίας" και εκπονήθηκε στο διάστημα από τον Ιανουάριο 1987 έως τον Ιανουάριο 1989.

Προσπαθήσαμε με αυτή τη δουλειά να παρουσιάσουμε υποδειγματικά ένα μέρος του αρχείου Μέγα με την ελπίδα να συμβάλλουμε με αυτόν τον τρόπο στη μελλοντική ολοκλήρωση της έκδοσης του. θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε με όλη μας την καρδιά τον καθηγητή κύριο Μιχάλη Μερακλή για την εμπιστοσύνη που μας έδειξε, επιτρέποντας μας να δουλέψουμε πάνω στο αρχείο Μέγα. Χωρίς τη δική του αγάπη και συμπαράσταση η δουλειά αυτή δεν θα είχε γίνει. Επίσης ευχαριστούμε την κυρία Τέα Ζερβάνου, εγγονή του Γ. Μέγα, που τόσο ευγενικά μας δέχτηκε και μας επέτρεψε να φωτοτυπήσουμε τα δελτία του αρχείου.

Από την Ελληνική Λαογραφική Εταιρεία θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον πρόεδρο της καθηγητή κύριο Δ. Λουκάτο, που μας επέτρεψε και μας προέτρεψε να δουλέψουμε στο αρχείο της Ε.Λ.Ε. καθώς και την κυρία Ελευθερία Παπαδοπούλου που τόσο διευκόλυνε την εργασία μας και την παραμονή μας στα γραφεία της Ε.Λ.Ε. με την καλοσύνη της και την υπομονή της.

Ευχαριστούμε επίσης την Επιτροπή του Ιστορικού Αρχείου της Ελληνικής Νεολαίας, τους κυρίους Σ. Ασδραχά, Τ. Σκλαβενίτη, Γ. Γιαννουλόπουλο και Φ. Ηλιού για το ενδιαφέρον που έδειξαν για τη δουλειά μας.

Τέλος, ευχαριστούμε τη Μαριλένα Παπαχριστοφόρου, που μας βοήθησε στην αντιγραφή και μετάφραση κειμένων με μεγάλη φιλολογική ευσυνειδησία.

Α.Α.-Α.Μ.

Σελ. 16
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/39/gif/17.gif&w=600&h=91523. Αγγελοπούλου - Μπρούσκου, Παραμυθιακοί τύποι

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ

Με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση χαιρετίζω την παρούσα έκδοση, που αφορά μεν ένα μικρό μέρος τον ανέκδοτου καταλόγου του διδασκάλου μου Γεωργίου Μέγα, αλλά μπορεί - και εύχομαι να συμβεί αυτό - να σημαίνει και την αρχή μιας νέας προσπάθειας για την ολική έκδοση του έργου αυτού, την αξία του οποίου τονίζουν και οι κυρίες Αγγελοπούλου και Μπρούσκου, δύο από τους καλύτερους για τα ελληνικά πράγματα μελετητές του παραμυθιού, οι οποίες και ανέλαβαν την τελική επεξεργασία του εκδιδόμενου σήμερα μέρους.

Ο Γεώργιος Μέγας κατόρθωσε να εκδώσει (1978) το πρώτο - και μικρότερο - μέρος του καταλόγου, το σχετικό με τους μύθους ζώων, μέσω της Ακαδημίας Αθηνών, της οποίας ήταν μέλος. Ο θάνατος του ματαίωσε τη συνέχιση της προσπάθειας του εκείνης. Στη διαθήκη του εκδήλωνε την επιθυμία, το έργο να συνέχιζε, όταν αυτό θα ήταν δυνατό, ο υποφαινόμενος. Ορισμένες προσπάθειες μου δεν είχαν δυστυχώς θετικό αποτέλεσμα. Έως ότου συναντηθήκαμε με τις κυρίες Αγγελοπούλου και Μπρούσκου, οι οποίες εκπόνησαν στη Γαλλία διδακτορικές διατριβές με θέμα σχετικό με το ελληνικό λαϊκό παραμύθι. Ήταν λοιπόν και καταρχήν αρμόδιες να συμβάλλουν στην τελική θεώρηση του καταλόγου, ενώ διαπίστωνα και την ειλικρινή αγάπη που έτρεφαν για το παραμύθι, αναγκαία επίσης προϋπόθεση για την επιτυχία ενός δύσκολου εγχειρήματος.

Τις ευχαριστώ θερμά, και εξ ονόματος, - αν μπορώ να το πω έτσι, - του νεκρού δασκάλου μου, όπως επίσης ευχαριστώ το Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας, χάρη στο οποίο κατέστη δυνατή η υλοποίηση (κατά κυριολεξία) της έκδοσης του παρόντος τεύχους. Και εκφράζω ακόμα μια φορά την ευχή, το τεύχος αυτό να είναι η αρχή μιας προσπάθειας η οποία, αυτή τη φορά, θα φθάσει στην ολοκλήρωση της.

Μ. Γ. ΜΕΡΑΚΛΗΣ 

Καθηγητής Λαογραφίας

Σελ. 17
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/39/gif/18.gif&w=600&h=915 23. Αγγελοπούλου - Μπρούσκου, Παραμυθιακοί τύποι

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 18
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/39/gif/19.gif&w=600&h=915 23. Αγγελοπούλου - Μπρούσκου, Παραμυθιακοί τύποι

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΑΓΩΝ

AT 700-749

Σελ. 19
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/39/gif/20.gif&w=600&h=915 23. Αγγελοπούλου - Μπρούσκου, Παραμυθιακοί τύποι

ΛΕΥΚΗ  ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/39/gif/21.gif&w=600&h=915 23. Αγγελοπούλου - Μπρούσκου, Παραμυθιακοί τύποι

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ AT 700

Σελ. 21
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/39/gif/22.gif&w=600&h=915 23. Αγγελοπούλου - Μπρούσκου, Παραμυθιακοί τύποι

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 22
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/39/gif/23.gif&w=600&h=91523. Αγγελοπούλου - Μπρούσκου, Παραμυθιακοί τύποι

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ AT 700

Κοντορεβυθούλης

AT: Tom Thumb

Grimm no 37: Daumerlings Wanderschaft

Delarue: Poupot

To κουκάκι

Μια βολά κι ένα καιρό ήταν μια γριά κι ένας γέρος. Ζούσανε αγαπημένα, μόνο που δεν είχανε ένα παιδάκι και το 'χανε μεγάλο καημό. Μια μέρα η γριά δεν είχε ψωμί να δώσει στο γέρο να πάρει μαζί του στο χωράφι - ήτανε γεωργός - και τον επαρακάλεσε να φύγει αυτός κι αυτή θα του το πήγαινε. Και ο γέρος έφυγε. Εζύμωσε καλά-καλά η γριά κι έβαλε στο φούρνο την πίτα να ψηθεί - βάζουνε πρώτα την πίτα να δοκιμάσουνε το φούρνο- και μετά τα ψωμιά. Σαν τέλειωσε πια και το ψήσιμο, άρχισε πάλι το παράπονο της: "Να, τώρα, να 'χα ένα παιδάκι, θα του πήγαινε ψωμί του γέρου, μόνον δε θα πήγαινα εγώ η καημένη!" Και τα μάτια της πήρανε την πιθάρα δίπλα στο φούρνο που ήταν γεμάτη κουκιά. "Να ήτανε όλ' αυτά τα κουκιά παιδάκια!" είπε με στοχασμό η γριά. Κι επειδή ήταν θεοσεβούμενη, ο θεός την άκουσε και με μιάς πετάγονται από το πιθάρι τόσα μωρά, όσα ήταν κουκιά.

"Μαμά πεινάω, μαμά πεινάω..." φώναζαν όλα μαζί τα μικρά κι αυτή έκοβε και τους έδινε και τα έφαγαν, έφαγαν και το ζυμάρι ακόμα. Κι η γριά τότε θύμωσε κι έκλαιγε γιατί τι θα του πήγαινε του γέρου στη δουλειά; Τα πήρε λοιπόν όλα μαζί με το πιθάρι και τ' άδειασε στο ρέμα να πεθάνουνε να ησυχάσει κι αυτά πνιγήκανε.

Μετά γύρισε στο σπίτι κι έβαλε δεύτερη φουρνιά και σαν τέλειωσε το ψήσιμο παραπονέθηκε: "Να 'φηνα τουλάχιστον μόνον ένα παιδί, τώρα θα μου το πήγαινε". Και πετάχτηκε δίπλα της ένα μικρό κουκάκι που είχε γλυτώσει και της φώναξε: "Μαμά, πεινάω...", κιηγριά, χαρούμενη,τ' αγκάλιασε και το φίλησε και του 'βαλε να φάει, να χορτάσει. "Τώρα, να πας στον πατέρα σου ψωμί", του είπε κι αυτό έφυγε τρέχοντας και πάει στο γεωργό.

"Πατέρα, σου 'φερα το ψωμί", του είπε, κι αυτός ξαφνιάστηκε και το ρώτησε ποιος είναι. Το κουκάκι, έτσι τον έλεγαν το μικρό, του είπε την ιστορία του κι αυτός χάρηκε." Έλα, τώρα, κάθησε να φάμε και μαζί", είπε ο γεωργός κι αφήκε τα βόδια_με τ' αλέτρι παράμερα. Αλλά το κουκάκι που ήταν χορτασμένο, είπε: "Πατέρα, έχεις

Σελ. 23
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/39/gif/24.gif&w=600&h=915 23. Αγγελοπούλου - Μπρούσκου, Παραμυθιακοί τύποι

ένα ρινίδι ν' ανοίξω μια τρύπα στ' αλέτρι να μπω μέσα και να καματεύω;» Κι άνοιξε μια τρύπα ο γεωργός στ' αλέτρι και μπήκε το κουκάκι μέσα κι ώργωνε κι ο γεωργός πιο πέρα έτρωγε. Σε λίγο, περνάν δύο πραματευτάδες κι είδανε τ' αλέτρι με τα βόδια να πηγαίνει μόνο του και παραξενευτήκανε. «Καλώς τα πολεμάς, γέρο, τι βλέπουμ' εκειπέρα;» Κι ο γέρος εξήγησε πως το αλέτρι δεν πήγαινε μονάχο του, αλλά το κινούσε άνθρωπος μ' αυτοί δεν πίστεψαν και βάλανε στοίχημα. Αν τ' αλέτρι το κινούσε άνθρωπος, θα έδιναν στο γεωργό τ' άλογα κι όλες τις πραμάτειες, μα, αν κινιόταν μοναχό του, τότε θα 'παιρναν απ' αυτόν τ' αλέτρι και τα βόδια, και συμφώνησαν. «Κουκάκι!», φωνάζει τότε ο γεωργός κι εκείνο τ' άκουσε και βγήκε και απάντησε και σαν τον είδαν οι πραματευτάδες, έδωσαν τ' άλογα τους και τις πραμάτειες τους στο γεωργό κι έφυγαν, κι αυτός γένηκε πλούσιος πια, και χαρούμενος που είχε κι ένα παιδάκι.

ΛΦ 143: Συλλέχτηκε από τη Δέσποινα Δημητριάδου στη Θεσσαλονίκη· το άκουσε από μια ηλικιωμένη γυναίκα από τη Λακωνία

Σελ. 24
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/39/gif/25.gif&w=600&h=91523. Αγγελοπούλου - Μπρούσκου, Παραμυθιακοί τύποι

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ

Ι. Η γέννηση του ήρωα

α: Ο ήρωας είναι πολύ μικρός· α1: κι ονομάζεται Κοντορεβιθούλης- α2: έχει άλλο όνομα, σχετικό με το μικρό του ανάστημα· α3: έχει όνομα άσχετο με το μικρό του ανάστημα.

β: Ο ήρωας έχει γονείς που για πολλά χρόνια δεν έκαναν παιδιά και παρακαλούσαν ν' αποκτήσουν ένα· β1: ας ήταν και πολύ μικρό, σαν β2: ρεβυθάκι· β3: καρυδάκι· β4: φασολάκι· β5: φακή· β6: κουκί· β7: φουντούκι· β8: σκελίδα σκόρδου· β9: κότα· β10: ποντίκι· β11: τσουκαλάκι· β12: δάχτυλο· β13: αλεπού· β14: κόκκορας· β15: είναι μοναχογιός· β16: ο μόνος από τ' αδέλφια του -γεννημένα από ρεβύθια (άλλους σπόρους) - που επέζησε· β17: ανάπηρος· β18: έχει πέσει από τον ουρανό· β19: γεννήθηκε από μια πορδή· β20: από ένα φύσημα· β21: βρέθηκε σ' ένα μπαούλο· β22: τον έχουν υιοθετήσει· β23: άλλη θαυματουργή γέννηση.

ΙΙ. Ο αγώνας για επιβίωση

α: Τα παιδιά εγκαταλείπονται από τους γονείς τους στο βουνό (συμφυρμός με τον τύπο AT 327) διότι· α1: τρώνε πολύ· α2: κάνουν θόρυβο.

β: Η μητέρα(οι γονείς) τα σκοτώνει(ουν)· β1: πνίγοντας τα· β2: πετώντας τα μέσα στην κατσαρόλα· β3: πετώντας τους βραστό νερό· β4: υποχρεώνοντας τα να ξαναμπούν στην τρύπα απ' όπου βγήκαν β5: χτυπώντας τα· β6: μ' ένα φτυάρι· β7: με τη βούρτσα· β8: τη σκάφη· β9: την παντόφλα· β10: διάφορα.

γ. Το(α) παιδί(ά) σκοτώνεται(ονται)· γ1: ρίχνοντας πάνω του (ς) την κατσαρόλα που το(α) πλακώνει· γ2: πηδώντας μέσα στο βραστό νερό· γ3: οι γονείς τρώνε ένα μέλος του παιδιού τους· γ4: τα ζώα, δέντρα, κ.λπ. θρηνούν.

δ. Ο ήρωας ξεφεύγει· δ1: κρύβεται· δ2: πίσω από τη σκούπα· 83: στο παπούτσι της γριάς· δ4: στην παντόφλα που χρησιμοποίησε για να σκοτώσει τ' αδέλφια του· δ5: στην τσέπη της· δ6: αλλού· δ7: στο ζυμάρι, που το πετάει μακριά, όταν ο ήρωας αρχίζει να τσιρίζει· δ8: περνώντας από την κλειδαρότρυπα· δ9: παίρνοντας μαζί του τ' αδέλφια του (συμφυρμός με το AT 327).

ΙΙΙ. Οι περιπέτειες του ήρωα

α: Ο ήρωας φέρνει μια πίτα (διάφορα) στον(η) πατέρα (μητέρα) του που δουλεύει στο χωράφι· α1: αλλά την τρώει αντί να του την πάει, παρεξηγώντας τα λόγια του:

Σελ. 25
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/39/gif/26.gif&w=600&h=91523. Αγγελοπούλου - Μπρούσκου, Παραμυθιακοί τύποι

"Από που να έρθω;" "Από την άκρη, από τη μέση...", νομίζει ότι πρέπει να τη φάει από την άκρη, από τη μέση· α2: πρέπει να οργώσει· α3: και μπαίνει μέσα στ' αλέτρι και κάνει ζευγάρι· α4: όντας αθέατος κερδίζει το στοίχημα (που έβαλε ο πατέρας του) μ' έναν περαστικό (ους).

β: Τον ήρωα καταπίνει ένα ζώο· β1: βόδι· β2: αγελάδα· β3: αλεπού· β4: άλλο ζώο.

γ: Από την κοιλιά (διάφορα) του ζώου, φωνάζει σε βοήθεια τους γονείς του, που σκοτώνουν το ζώο· γ1: αλλά δεν βρίσκουν τον ήρωα· γ2: τον καταπίνει ένα (ή περισσότερα) ζώο (α)· γ3: από την κοιλιά του ζώου ο ήρωας φωνάζει τις γυναίκες του χωριού, εμποδίζοντας το να φάει τις κότες· γ4: οι γυναίκες σκοτώνουν το ζώο ανοίγοντας του την κοιλιά· γ5: έτσι ο ήρωας βγαίνει στο φως· γ6: ανεβαίνοντας στο κέρατο μιας αγελάδας· γ7: απ' όπου διώχνει το λιοντάρι που θέλει να τη φάει.

δ: Τα έντερα του ζώου, που μέσα τους βρίσκεται ο ήρωας· δ1: τα παίρνει μια γυναίκα και πάει να πλύνει στο ποτάμι· δ2: και τα πετάει όταν ακούει τον ήρωα να μιλάει· δ3: κι ο ήρωας σώζεται· δ4: ένας λύκος (ή άλλο ζώο) τα παίρνει και τα τρώει· δ5: και πεθαίνει (καθώς και το επόμενο ζώο) · δ6: κι ο ήρωας βρίσκεται με τους κλέφτες που παίρνουν το δέρμα του ζώου· δ7: αλλά τους ξεφορτώνεται· δ8: προειδοποιώντας τους περαστικούς για την κλοπή που διέπραξαν (θα διέπρατταν) · δ9: πέφτοντας, τον πατάει ένας άνθρωπος, που φοβάται τις κραυγές του και φεύγει τρέχοντας· δ10: ύστερα κλέβει μια κατσίκα, την πηγαίνει στους κλέφτες, που τον διώχνουν, μη θέλοντας να τη μοιραστούν μαζί του· ειδοποιεί τους κάτοχους της κατσίκας για την κλοπή, κυνηγούν τους ληστές, αφήνοντας τα όλα στον ήρωα, που τα πηγαίνει στους γονείς του.

ε: Ο ήρωας ανεβαίνει σ' ένα στάχυ και τον αρπάζει ένα κοράκι· ε1: που τον αφήνει στη στέγη ενός σπιτιού όπου τον πιάνει και τον καταπίνει· ε2: πηδώντας μέσα στην κοιλιά του, τον υποχρεώνει να κάνει εμετό στη θάλασσα· ε3: τον καταπίνει ένα ψάρι, το ψαρεύουν και το πηγαίνουν στον βασιλιά· ε4: που θέλει να μάθει την ιστορία του, τον στέλνει στον πόλεμο, όπου τον σκοτώνει μια αράχνη. Ο βασιλιάς τον θάβει με τιμές.

στ: Ο ήρωας θρέφει τ' αδέλφια του· στ1: και γίνεται πλούσιος παίζοντας Καραγκιόζη.

ζ: Τον ήρωα πουλούν σε κάποιον ζ1: ένα άλλο πρόσωπο παίρνει τον ήρωα, τον πετάει σε μια σακούλα (στην τσέπη του) για να τον πάει σπίτι του, να τον μαγειρέψει και να τον φάει· ζ2: τον παίρνει η αλεπού· ζ3: αλλά ξεφεύγει· ζ4: γεμίζοντας την τσέπη· ζ5: με ακαθαρσίες· ζ6: με πέτρες· ζ7: (αιχμάλωτος για τρίτη φορά) ο ήρωας πετιέται στο φούρνο, που τον σβήνει κατουρώντας· ζ8: και σκοτώνει το(α) παιδί(ά) του απαγωγέα του· ζ9: που του σερβίρει μαγειρεμένο (α) · ζ10: εκείνος καταλαβαίνει τι έγινε και, προσπαθώντας ν' ανέβει στη στέγη για να πιάσει τον ήρωα, σκοτώνεται.

η: Ο ήρωας κλέβει από τους ληστές τη λεία τους· η1: κλέβει κάποιον άλλον η2:

Σελ. 26
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/39/gif/27.gif&w=600&h=91523. Αγγελοπούλου - Μπρούσκου, Παραμυθιακοί τύποι

φέρνει τα κλοπιμαία στους γονείς του· η3: αλλά τον ξαναπιάνουν η4: και τα καταφέρνει να ξεφύγει οριστικά· η5: ο(οι) απαγωγέας(είς) του υποχωρούν μπροστά στις απειλές του· η6: γιατί, όταν εμφανίζονται στο δικαστήριο, ο δικαστής αθωώνει τον ήρωα.

θ: Το τσουκαλάκι πάει στον γάμο· το γεμίζουν φαγιά, η νύφη βάζει τα κοσμήματα της· τα πηγαίνει στη μητέρα του· τη νύχτα η νύφη κάνει ακαθαρσίες στο τσουκάλι· η μητέρα του το σπάει.

IV. Η λύση

α: Ο ήρωας πεθαίνει· α1: στην κοιλιά του λύκου που πεθαίνει από την πείνα· α2: πνιγμένος· α3: καμένος (δολοφονημένος)· α4: από τον πατέρα του (τη μάνα του)· α5: από τους κλέφτες.

β: Ο ήρωας (φουντούκι) γίνεται δέντρο(φουντουκιά).

γ: Ο ήρωας και τ' αδέλφια του ανασταίνονται όταν ο πατέρας (θέλοντας να χτυπήσει τη μητέρα) χτυπάει κατά λάθος την κολοκύθα.

δ: Τον ήρωα υιοθετεί ένας γεωργός, που γίνεται πλούσιος.

ε: Ο ήρωας ξαναγυρίζει σπίτι του οριστικά· ε1: πλούσιος· ε2: δαρμένος.

Σελ. 27
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/39/gif/28.gif&w=600&h=915 23. Αγγελοπούλου - Μπρούσκου, Παραμυθιακοί τύποι

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΩΝ

ΗΠΕΙΡΟΣ

1. ΛΦ 715, 13, «Ο Ρεβύθης». Ι: α1, β2. ΙΙΙ: ηΐ (κλέβει έναν μπακάλη απειλώντας ότι θα σκίσει τα λογιστικά του βιβλία κι εκείνος του δίνει ό,τι ζητάει).

2. ΛΑ 1300, (ΣΜ 130), 19-20, Ζαγόρια, «Τα φασόλια που έγιναν παιδιά». Ι: β4, β16. ΙΙ: «2, β9, δ. ΙΙΙ: α, α3, γ. IV: ε.

3. ΛΑ 2233, (ΙΛ 652), 95-96, Ζαγόρια, «Ου ριβιθούλς». Ι: α1, β, β2. ΙΙΙ: β5

(αρνί), γ, γ2, γ4, γ5.

4. Hahn, 2, 115, no 99. Ι: β23 (παιδί-καρύδι μέσα στον ασκό, όπου φυσούσαν ο γέρος κι η γριά, κάνει χωράφι, στη συντροφιά κλεφτών ώσπου πνίγεται στο ποτάμι).

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

5. ΛΑ 1176, (ΣΜ 6), 81-90, Πήλιο, «Ο μικρός Γιαννάκης κι η αλεπού». Ι: α, β14. ΙΙΙ: γ2, γ3, γ4, γ7, γ9.

6. ΛΦ 1327, 15-17, Κουτσόβλαχοι Θεσσαλίας, «Ένας γέρος και μια γριά». Ι: β10, β23 (σπάζοντας μια κολοκύθα βγαίνουν τρία ποντικάκια· το πρώτο το κρατούν για παιδί τους). ΙΙΙ: α1, α2.

ΘΡΑΚΗ

7. Σταμούλη, θρακικά 17, 105-106. Καλλικράτεια, «Ο Νικολάκ'ς κ' η δράκισσα». Ι: γ1 (ο ήρωας είναι ορφανό που θρέφεται με μήλα· μια δράκισσα τον κατεβάζει με πονηριά από το δέντρο), γ3, γ7, γ8, γ9.

8. Σταμούλη, idem, αρ. 55,129-130, Τυρολόη, «Ο Ροβιθούλ'ς». Ι: β1, β3, β16. ΙΙ: α1, β, δ6 (στο πιθάρι). ΙΙΙ: α1, δ5, η. IV: ε, ε1.

9. Σταμούλη, idem, αρ. 56, 130-131, Σηλυμβρία, «Ο Κοντοροβιθάκς». Ι: β1, β2, β15. ΙΙΙ: α, β3.

10. ΛΑ 700, 1, (ΒΡ Ι 389), Αδριανούπολη, «Του σπουριτούδ'». Στη συντροφιά είκοσι κλεφτών, φωνάζει να φύγουν γιατί έρχεται στρατός, ο θησαυρός του μένει.

Π. ΛΑ 700, 2, (ΒΡ 391, 2), Αδριανούπολη, «Η ατεκνία». Ι: β19. If: β10 (πλάστη), δ6 (πίσω από τη σκάφη). ΙΙΙ: α, α1, β, γ4.

Σελ. 28
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/39/gif/29.gif&w=600&h=91523. Αγγελοπούλου - Μπρούσκου, Παραμυθιακοί τύποι

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

12. ΙΛ 730, 358, Θεσσαλονίκη, άτιτλο. Ι: β, β10. III: α1, α2. ΙΙ: β4 (το σκοτώνει η γριά για να τον τιμωρήσει).

13. ΛΑ 1179, (ΣΜ 9), 13, Χαλκιδική, "Η γυναίκα και τα παιδιά της". Ι: β4 (η άτεκνη χύνει τα φασόλια στην καπνοδόχο και γίνονται παιδιά). ΙΙ: β10 (η μητέρα τα καίει γιατί δεν ξέρει τι να τα κάνει). ΙΙΙ: Επιζούν ο Γιάννης κι η Μαρία, η συνέχεια συγκεχυμένη.

14. ΛΑ 1181, (ΣΜ 11), 47, Κοζάνη, άτιτλο. Ι: α, β15. ΙΙΙ: α3, β5 (τον καταπίνει ο λύκος, αφού έσωσε τα βόδια από τους κλέφτες).

15. ΛΑ 1269, (ΣΜ 99), 67, Έδεσσα, "Το ποντίκι". Ι: β10, β18. ΙΙ: δ4. III: α, β3 (ο γέρος σκοτώνει όλες τις αγελάδες για να τον βρει).

16. ΛΑ 2213, (ΙΑ 615), 10-12, Κοζάνη, "Κουκουμπέσσης". Ι: β, β10. III: β1, γ, δ, δ4, δ8 (διηγείται την ιστορία του στους ληστές που τον πηγαίνουν σπίτι του).

17. ΛΑ 2959, 484-489, Κρόκος Κοζάνης, "Κουκουμπέης". Ι: α, α2, β3, β15. III: β1, γ, γ5.

18. ΑΦ 2, 1-3, Χαλκιδική, "Ένα φουντουκάκι να μιλάει ανθρωπινά". Ι: β, β7. ΙΙ: β10 (από την τσέπη της μάνας του, το φουντούκι ζητάει φαΐ στο γάμο κι η μάνα του το πετάει από το παράθυρο. Φυτρώνει δέντρο).

19. ΑΦ 143, 1, Θεσσαλονίκη, "Το κουκάκι". Ι: α, "2, β16. ΙΙ: β1. ΙΙΙ: α, α4, "5.

20. ΑΦ 143, 1-2, Πολύγυρος, άτιτλο. Ι: β2, β16. ΙΙ: β6, δ. ΙΙΙ: α1, α2, β2, γ, γ1, δ3, δ7, δ8. IV: α, α1.

21. ΑΦ 579, 2-3, Θεσσαλονίκη, "Τα ποντικάκια". Ι: β10, β16. ΙΙ: α2, β, δ. III: α1, α2, β2, γ, γ5.

22. ΑΦ 947, 17, Κατερίνη, "Ο γέρος κι η γριά". Ι: β10. ΙΙΙ: α2, β1, γ, γ1, γ5.

23. ΑΦ 1643, 8-9, Βέροια, "Η κολοκύθα". Ι: β16, β23 (βγαίνει από μια κολοκύθα που σκάει). II: α1, β, β10, δ, δ6 (στην ντουλάπα). ΙΙΙ: α1, α2. IV: γ.

24. Μηλιόπουλος, Μακ. Παρ., 59-62, "Οι δύο γέροι και το παιδί τους, το ποντικάκι". Ι.· β1, β10. ΙΙΙ: α1, α3, α4, γ.

ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

α. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου

25. ΛΑ 700, 3, (ΒΡ Ι 329, ΑΗ), Χίος, "Το μιτσοκωλάι", (δημοσιευμένο από τους Argenti-Rose, I, no 28, 536-539). Ι; β6. ΙΙ: β, δ2. ΙΙΙ: γ2 (ξεγελά την αλεπού να χωθεί μέσα στον φούρνο, να ζεσταθεί, τάχα ότι θα βγάλει φτερά, να πετάξει στο δώμα· καίγεται).

Σελ. 29
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/39/gif/30.gif&w=600&h=91523. Αγγελοπούλου - Μπρούσκου, Παραμυθιακοί τύποι

β. Δωδεκάνησα

26. ΛΑ 2279, 48-49, Λέρος, άτιτλο. Ι: α10. ΙΙΙ: α (κάνει διάφορες δουλειές). Ατελής παραλλαγή.

27. Κρητικός, Λαογραφία 15, II, 310-312, Πάτμος, "Το κομματόψωμο". Ι: β1, β9 (βγαίνει από ένα μπαούλο). ΙΙΙ: α3, α4 (μπαίνει στο στόμα του βοδιού), β, β5 (γάτος), γ. IV: ε.

γ. Εύβοια - Σποράδες

28. ΛΑ 3172, 313-315, Ιστιαία, "Ο παπάς κι οι αλεπούδες". Ι: β13, β16. ΙΙ: β, δ1. ΙΙΙ: α1, α2. IV: α2, α4.

29. Hahn, 1, 300, αρ. 55, Ιστιαία, (ΒΡ Ι 389 AGH).

30. Πέρδικα, II, αρ. 5, 165-166, Σκύρος, "Ο μ'σοκωλιάς". Ι: α2, β6, β16. II: α, α2. ΙΙΙ: γ1, γ6, γ7, γ8 (η δράκισσα τρώει τα βυζιά της κόρης της), γ9. IV: ε1.

31. Ρήγας, II, αρ. 88, 135-138, Σκιάθος, "Ου ριβιθούλ'ς". Ι: α1, β2, β16. Η: α1, β, δ, δ3. ΙΙΙ: α1, α2, β3, γ, γ1, δ, δ2, δ6. IV: ε, ε2.

δ. Κρήτη

32. ΛΑ 1383, (ΣΜ 169), 3, Ρέθυμνο, άτιτλο. Ι: β6 (το μικρότερο παιδί είναι κουτσό). ΙΙ: α1, β10 (με το κλαδευτήρι), δ. ΙΙΙ: α3, β2, γ, γ1, γ2, γ3. Ατελής παραλλαγή.

33. Φραγκάκη, Κρητικό Παραμύθι, 48, "Το τσικαλάκι". Ι: β1, β11 (τσουκάλι). ΙΙΙ: θ.

ε. Κυκλάδες

34. ΛΑ 1329, (ΣΜ 142), 43-45, Άνδρος, "Ο Σκορδούλης". Ι: α2, β, β8. III: η, η3, η6.

35. ΙΛ859, 162-166, Ικαρία, άτιτλο.Ι: β6, β16.ΙΙ: α1 (τρώνε το ψωμί του πατέρα τους και βρωμίζουν τη ζύμη), δ, δ6 (σ' ένα μπουκάλι λάδι). Ενωμένο με το AT 327C.

36. Hahn, 1, αρ. 55, 300-302, Τήνος, "Το μισο-μπιζελάκι". Ι: β16. ΙΙ; β, δ3. ΙΙΙ; α, α1, β2, γ, δ, δ1, δ2, δ4, δ5. IV: ε (ο λύκος πέφτει στη στέγη του σπιτιού του ήρωα και ψοφάει· ο ήρωας κρύβεται, αλλά βγαίνει μόλις ακούσει τη μητέρα του να κλαίει).

37. Hahn, 1, αρ. 56, 303-304, Τήνος, "Ο κουκκιπιπέρης". Ι: α, α2, β, β4, β16 (η γριά παρακαλεί το θεό να ξανακάνει τα παιδιά της φασόλια). ΙΙ: γ, γ2, γ3, γ4.

ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ

38. ΛΑ 2344, 189-193, Κέρκυρα, "Το Μισοκωλάκι". Ενωμένο με το AT 327C και το AT 1121, βλέπε το επόμενο.

Σελ. 30
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/39/gif/31.gif&w=600&h=915 23. Αγγελοπούλου - Μπρούσκου, Παραμυθιακοί τύποι

39. ΛΑ 2344, 396-397, Κέρκυρα, «Ο Μισοκούκκης». Ι.· β16. ΙΙ: «1, β8. ΙΙΙ: συμφυρμός με το AT 327C: ανεβαίνει σ' ένα δέντρο κι η γριά προσπαθεί να τον κατεβάσει- γ1, γ3, γ7, γ9.

40. ΛΦ 66, 5-8, Κεφαλλονιά, «Ο κακός δράκος». Ι: β, β6, β15. ΙΙΙ: η1, η2 (σκοτώνει τον δράκο, βάζοντας τον να καταπιεί μια πέτρα).

41. ΛΦ 268, 5-7, Ζάκυνθος, «Ο κουτσοκούκης». Ενωμένο με το AT 327C. Ι: α1, β6, β16. ΙΙ: α1, β.

42. ΛΦ 655, 51, Κέρκυρα, «Ο Κοντορεβυθούλης». ΙΙΙ: α, α1, β3, γ, δ, δ2, δ3.

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

43. ΛΑ 700, 9, Μανιάκι Μεσσηνίας, «Το ποντικόπαιδο». Ι: β10. ΙΙΙ: α1, α2, β2, γ, Τ1,δ1,γ2, γ4. 7V:a2, α3.

44. ΛΑ 1192, (ΣΜ 22), 92, Ολυμπία, «Η ασεβής γυναίκα». Ι: β1, β16. Η: α1, β2, δ (δυο μικρά ξεφεύγουν), δ4, δ6 (στο καλάθι· τα παιδιά μένουν με τη μάνα). Ατελής παραλλαγή.

45. ΛΑ 1203, (ΣΜ 33), 45-47, Πουλίτσα Κορινθίας, «Η γριά κι ο γέρος». Ι: β1, β16. ΙΙ: β5, β6, β7, 86 (κρύβεται πίσω από τον καθρέφτη). ΙΙΙ: α, β1, γ1, δ1, δ2, δ4, δ7, δ8, δ5. IV: Δεν διευκρινίζεται ποια είναι η τύχη του ήρωα.

46. ΛΑ 1203, (ΣΜ 33), 95, Πουλίτσα Κορινθίας, «Ο γέρος, η γριά και τα δύο βόδια, ο κόκκινος και ο μαυρούλης». Ι: β3. ΙΙ: δ6 (κλέβουν βόδια μαζί).

47. ΛΑ 1228, (ΣΜ 58), 113-114, Καλαμάτα, «Λιάρος και παιδί». Παραλλαγή ταυτόσημη με την ΛΑ 700, 9: βρίσκει το παιδί στα έντερα του ζώου η γριά και το παίρνει στην αγκαλιά της.

48. ΛΑ 1228, (ΣΜ 58), 113-114, Καλαμάτα, «Ο κοντορεβιθούλης». Παραλλαγή ταυτόσημη με την ΛΑ 1202, (ΣΜ 32), 3-5. ΙΙΙ: β4, γ3 (η αλεπού πέφτει από το δέντρο και μεταμορφώνεται σε δέντρο (ασαφές τέλος».

49. ΛΑ 1229, (ΣΜ 59), 63-64, Κορώνη, άτιτλο. Ι.· β10. ΙΙΙ: α3, γ, η2.

50. ΛΑ 1277, (ΣΜ 107), 67, Γορτυνία Αρκαδίας, «Ο Κοντορεβιθούλης». Ι: β16. ΙΙ: β3. ΙΙΙ: α1, β2.

51. ΛΑ 1277, (ΣΜ 107), 71, Γορτυνία Αρκαδίας, άτιτλο. Ι: α1, β2. ΙΙΙ: α1, α3, γ, γ3. IV: ε.

52. ΛΑ 1281, (ΣΜ 111), 37-40, Κυπαρισσία Μεσσηνίας, «Τα παθήματα του Πιτσικώκου». Ι: α2. ΙΙ.· δ, δ2. ΙΙΙ: β3, γ, ε, ε2, ε3, ε4.

53. ΛΑ 1281, (ΣΜ 111), 148-153, Κυπαρισσία Μεσσηνίας, «Ο Κοντορεβιθούλης». Ενωμένο με το AT 327C. Ι: α, α1. ΙΙ: α, α1, δ8, δ9. ΙΙΙ: στ, στί.

Σελ. 31
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/39/gif/32.gif&w=600&h=915 23. Αγγελοπούλου - Μπρούσκου, Παραμυθιακοί τύποι

54. ΛΑ 1348, (ΣΜ 161), 13, Μεγαλόπολη, «Ο γέρος και η γριά». Ι: β3. III: γ, 86, 88, η, η2.

55. ΛΦ 249, 15, Πυλία Μεσσηνίας, «Το λιαρό βόδι». Ι: β22 (οι γέροι υιοθετούν ένα ποντίκι). ΙΙΙ: α1, α2, β2, γ, γ5.

56. ΛΦ 332, 1-3, Μονεμβασία Λακωνίας, «Το κουκάκι». Ι: α1, β, β16. ΙΙ: α1, β1. III: α, α3, α5.

57. ΛΦ 559,13-15, Τρίπολη, «Ο Κοντορεβιθούλης». Ι: α, α1, β2. ΙΙΙ: α3, β2, γ, γ5.

58. ΛΦ 1014, 7-9, Μεγαλόπολη, «Ένας γέρος άκληρος». Ι: β6, β16. ΙΙ: α2, β, δ. ΙΙΙ: α1, α2, β2, β6, β7.

59. ΛΦ 1784, 1-2, Κυπαρισσία Μεσσηνίας, «Το Κοντορεβιθάκι». Ι: β16. ΙΙ: β, β6, δ1. ΙΙΙ: α, α2, δ6, 87, 88, 89, 810.

60. ΛΦ 1872, 1-4, Γορτυνία Αρκαδίας, «Το ρεβυθάκι». Ι: α1, β2. ΙΙΙ: α1, α2, β2, γ, γ1, δ, δ1, 82, 84, 85, 86, 87, η, η2. IV: ί, ε1.

61. ΣΠ34, 25-29, Καλάβρυτα Αχαίας, άτιτλο. Ι: β23 (η γριά γεννά πέντε ποντικάκια).ΙΙ: 83.ΙΙΙ: α, β2.

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

62. ΛΑ 1171, (ΣΜ 14), 37, Βάλτος Ακαρνανίας, «Ο Κοντορεβιθούλης». Ι: α1, β2. ΙΙΙ: α, γ, γ3, γ5.

63. ΛΑ 1273, (ΣΜ 103), 56, Θήβα, «Ο Κοντορεβιθούλης». Ι: β. ΙΙΙ: γ5 (δεν τον βρίσκει η μάνα του), 89, γ2, γ3, γ4.

64. ΛΑ 1273, (ΣΜ 103), 71-72, Θήβα, «Ο Κοντορεβιθούλς». Ι: α1, β16. ΙΙ: α2, β, β5, β7, 82. ΙΙΙ: α1, α2, β4 (ανεβαίνει πάνω σε μια κότα, που την καταπίνει μια αλεπού), γ2, γ3, γ4, γ6, γ7.

65. ΛΑ 1273, (ΣΜ 103), 91-92, Θήβα, «Ο κοντορεβιθούλης». Παραλλαγή ταυτόσημη με την προηγούμενη.

66. ΛΑ 1273, (ΣΜ 103), 133-134, Θήβα, «Ο Κοντορεβιθούλης». Παραλλαγή ταυτόσημη με την προηγούμενη.

67. ΛΦ 494, 8-9, Λαμία, «Ο Κοκκοσούλας». Ι: β16. ΙΙ: β10 (προσπαθώντας ν' αρπάξουν το ζυμάρι, ρίχνουν την κατσαρόλα και καίγονται), δ3. ΙΙΙ: α1, α2,

β1, γ, γ5.

68. ΛΦ 1288, 1-3, Καλοθρόνι Λοκρίδας, «Ο Κοντορεβιθούλης». Ι: β16. ΙΙ: α1, β3. ΙΙΙ: α1, α2, β2, 8, δ3.

Σελ. 32
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Επεξεργασία παραμυθιακών τύπων και παραλλαγών AT 700-749
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 13
  23. Αγγελοπούλου - Μπρούσκου, Παραμυθιακοί τύποι

  παρουσιάσουμε, λοιπόν, το τελευταίο κομμάτι των μαγικών παραμυθιών, και συγκεκριμένα τους τύπους AT 700-749 (Other Tales of the Supernatural). Η εκλογή μας έγινε με βάση τα εξής κριτήρια: α) Οι τύποι που απαρτίζουν αυτό το τελευταίο κομμάτι των μαγικών παραμυθιών δεν έχουν ένα κοινό μεταξύ τους θέμα, όπως συμβαίνει με τα άλλα μέρη (για παράδειγμα οι τύποι 300-399: υπερφυσικοί αντίπαλοι, 400-450: υπερφυσικοί σύζυγοι κ.λπ.). Είναι παραμύθια με διάφορα θέματα που μάλλον «περίσσεψαν» από τη γενική κατάταξη των μαγικών παραμυθιών και τοποθετήθηκαν όλα μαζί στο τέλος. Αυτό προσφέρει μια ποικιλία θεματολογική στο παράδειγμα μας. β) Μερικοί από αυτούς τους τύπους είναι πάρα πολύ διαδεδομένοι στην Ελλάδα (ο 707 με περισσότερες από 250 παραλλαγές, ο 709 με 132), άλλοι σπανιότατοι (ο 710 δύο παραλλαγές), οπότε έχουμε την ευκαιρία να εφαρμόσουμε την ίδια μέθοδο ανάλυσης και παρουσίασης σε διαφορετικά μεγέθη και να δούμε σε κάθε περίπτωση τις δυσκολίες. Πιστεύουμε ότι αυτή η «από το τέλος» αρχή δεν δυσχεραίνει τη μελλοντική έκδοση, γιατί όπως είπαμε οι παραμυθιακοί τύποι είναι χωρισμένοι σε ενότητες.

  To corpus των ελληνικών παραμυθιών παρουσιάζει ορισμένες εγγενείς δυσκολίες ως προς την επιστημονική του παρουσίαση, καθώς η συλλογή του έχει γίνει κατά κανόνα με εμπειρικό τρόπο και τα κείμενα σπάνια συνοδεύονται από πληροφορίες για τις συνθήκες της καταγραφής, την τοποθεσία, τη χρονολογία, τα στοιχεία του αφηγητή, τα εθνολογικά συμφραζόμενα. Ποτέ δεν μπορούμε να γνωρίζουμε ως ποιο βαθμό ο συλλέκτης έχει επέμβει στην αφήγηση, την έχει λογοκρίνει ή την έχει «δημιουργήσει». Ένα άλλο πρόβλημα, είναι η γεωγραφική προέλευση των παραλλαγών και η ισοδύναμη αντιπροσώπευση όλων των περιοχών. Για παράδειγμα, οι παραλλαγές του Λαογραφικού Φροντιστηρίου (ΑΦ) που αποτελούν ένα μεγάλο μέρος του αρχείου του Μέγα, προέρχονται από τις «ιδιαίτερες πατρίδες», όπως συνήθως λέγεται, των φοιτητών του Πανεπιστημίου Αθηνών, κυρίως από τη Στερεά, την Πελοπόννησο, τα νησιά, την Κύπρο και πολύ λιγότερο από τη Μακεδονία ή τη Θράκη, με αποτέλεσμα να δημιουργείται η εντύπωση πως αυτές οι περιοχές υστερούν σε παραμύθια.

  Βάση αυτής της έκδοσης, όπως ήδη είπαμε, αποτελούν τα δελτία του αρχείου Μέγα, τα οποία έπρεπε να αντιπαραβάλλουμε με τα πρωτότυπα κείμενα, όπου αυτό ήταν δυνατό. Μπορέσαμε πράγματι, να συγκεντρώσουμε ένα μεγάλο μέρος από αυτά, όλες κατ' αρχήν τις δημοσιευμένες παραλλαγές, καθώς και αυτές του Λαογραφικού Φροντιστηρίου. Για τα κείμενα του Λαογραφικού Αρχείου της Ακαδημίας (ΛΑ) αρκεστήκαμε στις περιλήψεις των δελτίων, καθώς οι χαρτοσημασμένες μας αιτήσεις προς το Λαογραφικό Αρχείο πρέπει να βρίσκονται ακόμα σε κάποιο συρτάρι (άλλου είδους εγγενείς δυσκολίες εδώ).

  Αν το υλικό μας το αντλήσαμε από το αρχείο Μέγα, τη μέθοδο της ανάλυσης και της παρουσίασης αυτού του υλικού την οφείλουμε στους Delarue — Teneze , τους

  8. P. Delarue - Μ. L Teneze, Le conte populaire francais, 4 volumes, Maisonneuve et Larose, Paris 1957-85.