Συγγραφέας:Αγγελοπούλου, Άννα
 
Μπρούσκου, Αίγλη
 
Τίτλος:Επεξεργασία παραμυθιακών τύπων και παραλλαγών AT 700-749
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:23
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:1994
 
Σελίδες:271
 
Αριθμός τόμων:1 τόμος
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Ελληνικά παραμύθια-Κατάλογος
 
Τοπική κάλυψη:Ελλάδα
 
Περίληψη:Το βιβλίο αυτό αποτελεί υποδειγματική δημοσίευση, σύμφωνα με τα διεθνή σχετικά πρότυπα, του καταλόγου των ελληνικών παραμυθιών που συνέτασσε ο Γεώργιος Μέγας ήδη από το 1910. Είναι στην ουσία ο δεύτερος τόμος του καταλόγου, μιας και ο συντάκτης του είχε προλάβει να δημοσιεύσει τον πρώτο τόμο. Ο κατάλογος παραμυθιών του Μέγα αποτελεί ένα σπουδαίο έργο υποδομής για κάθε σχετική έρευνα, έργο που συμβάλλει στη μελέτη όχι μόνο της ελληνικής εθνικής προφορικής παράδοσης αλλά και της παγκόσμιας. Η προσπάθεια για μια υποδειγματική δημοσίευση του καταλόγου αυτού, που άρχισε με τον τόμο αυτόν, καταβλήθηκε με την απόλυτη πεποίθηση ότι η αξία του είναι επίκαιρη όσο ποτέ. Ένας κατάλογος παραμυθιών έρχεται ακριβώς να προσφέρει ταξινομημένο το σημαντικότατο υλικό των παραμυθιών και των παραλλαγών τους, και να υπενθυμίσει παράλληλα τη σημασία, τη συνέπεια, αλλά και τη δύναμη της ευελιξίας που ενέχεται στην προφορική παράδοση των παραμυθιών.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 7.13 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 144-163 από: 274
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/39/gif/144.gif&w=600&h=91523. Αγγελοπούλου - Μπρούσκου, Παραμυθιακοί τύποι

23. ΛΦ 5, 6-11, Σάμος, άτιτλο. ΙΙ: β1, στ2, ε2, στο (σαράντα παλικάρια). III: 82, ε1. IV: α1, β, β1, β2 (πατέρας, μητριά, σαράντα αδέλφια), γ. V: στ.

24. ΛΦ 14, 1-6, Σάμος, άτιτλο. Ι: α1. ΙΙ: β (την ηρωίδα μόλις γεννήθηκε, αφήνει στο βουνό η μητριά της βάζοντας στη θέση του μωρού ένα γατί), στ2 (τη σώζουν οι σαράντα δράκοι). ΙΙΙ: α1, γ2, 82, ε1. IV: α1, α4, β, γ. V: στ.

25. Σταματιάδης, 5, No 14, 580-587, Σάμος, άτιτλο. 77; β1, ε3, στ2. ΙΙΙ: α6, γ2, δ1, ε5 (τη νεκρή κρεμούν σε μια κούνια· τη βρίσκει το βασιλόπουλο). IV: α1, β. V: στ4.

β. Δωδεκάνησα

26. ΛΑ 2279, 461 -472, Λέρος, "Η θεοχάρη". ΙΙ: α8 (η θεία της), γ2, γ1, στί. ΙΙΙ: δ1, ε1. IV: α2, β. V; Συμφυρμός με τον τύπο 706C: τ' αδέλφια της σκοτώνουν τη θεία· στ.

27. Βαρίκα - Μοσκόβη, 36-43, Σύμη, "Η Πεντάμορφη κι η κακούργα μάνα της". ΙΙ: β2, γ2, η (καταφεύγει στο δάσος), στο: (δώδεκα παλικάρια). ΙΙΙ: δ1, ε4. IV: α1, β. V: στ2.

28. ΛΦ 1026,1, Σύμη, "Η κακή μητρυιά". ΙΙ: β1, ζ1, στί. III: δ1, ε2 (ο καπετάνιος βρίσκει τα κλειδιά της κάσας, μπαίνει στον πύργο και παίρνει μαζί του την Πεντάμορφη). IV: α2, β. V: Συμφυρμός με τον τύπο 706C: γ, γ2, δ.

γ. Εύβοια - Σποράδες

29. ΛΑ2744,165-169, Ιστιαία, άτιτλο. ΙΙ: β4, γ2, στ 1, Θ2.ΙΙΙ: δ1, ε3. IV: α2, β.

30. ΛΦ 245, 3-6, Κύμη, "Η Πεντάμορφη". 77; β3 (μητριά η δασκάλα της), δ7 (στον πατέρα), δ9, στί. ΙΙΙ: α3, α9 (βραχιόλι), δ2. IV: α1 (ο πρίγκηπας τη συνεφέρει τυχαία), β.

31. ΛΦ 1604, 5-8, Κύμη, "Η Χιονούλα". ΙΙ: β1, γ1, 87, δ9, στ4. ΙΙΙ: α2, γ2, δ2, tl.IV: α1, α4, β. V: στ2.

δ. Κρήτη

32. Επ. Κρητ. Σπ., Γ', (1940) 310-313, Κυδωνιά, "Η Αριστοφάνη". Ι: α1. ΙΙ: β2, γ2, στ4. III: α9 (καρφίτσα), γ2, δ3, ε2. IV: ε1, β. V: Ενωμένο με 403Β: ", β2.

33. Λιουδάκη, Στης Γιαγιάς..., 63-71, Ιεράπετρα, "Η πεντάμορφη Θεοφάνη". 77; β2, γ2, ζ2. ΙΙΙ: α3, γ2, δ2, ε1. IV: α1, α4 (κάνει εμετό), β (βάζουν τη φωτογραφία της σ' όλες τις βρύσες της χώρας, τ' αδέλφια της τη γνωρίζουν και πηγαίνουν στον γάμο. Αναγνώριση).

34. ΛΦ 629, 1-3, Νεάπολις, "Η Πεντάμορφη". ΙΙ: β1, γ2, στ 1, θΐ. III: α3, γ2, δ2, ε1.7ν; α1, α4, β. V: στ.

35. ΛΦ 1145, 7-11, Χανιά, άτιτλο. ΙΙ: β1, γ2, στ4, θΐ. ΙΙΙ: α1, α3, γ2, δ2.

Σελ. 144
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/39/gif/145.gif&w=600&h=91523. Αγγελοπούλου - Μπρούσκου, Παραμυθιακοί τύποι

IV: α3 (ο πρίγκηπας βρίσκει τα κλειδιά του παλατιού κι οι δούλοι του τη συνεφέρνουν), β, β1. V: στ.

36. ΛΦ 1839, 2-5, Μονοφάτσι Ηρακλείου, άτιτλο. ΙΙ: β8 (την αδελφή της), γ1, στ4, ι. V; Ενωμένο με 403β: α (η κακή αδελφή έρχεται ντυμένη γιατρός στη γέννα), β2.

37. ΛΑ 709, 10, Νεάπολις, "Λάμψε ήλιε, για να λάμψω". ΙΙ: β2, γ2, ζ2. III: δ1, ε1. IV: α1, β. V: Ενωμένο με 706C: η μητέρα της γίνεται παραμάνα του παιδιού και το σκοτώνει.

ε. Κυκλάδες

38. ΛΦ 232, 25-30, Κύθνος, "Τα εννιά αδέλφια και η μια αδελφή". Παραλλαγή επηρεασμένη από τον παραμυθιακό τύπο 451 (the maiden who seeks her brothers, η κόρη που αναζητά τ' αδέλφια της). Η ηρωίδα γεννιέται μετά από εννιά αγόρια, που φεύγουν - από λάθος της μαμμής - σε άλλη χώρα. ΙΙ: η (η ηρωίδα φεύγει για να βρει τ' αδέλφια της), στί. ΙΙΙ: α8, α1, γ2, δ3, ε4. IV: α3 (από έναν ψαρά), β (βρίσκει τ' αδέλφια της).

39. ΛΦ 351, 4-10, Νάξος, "Η κακιά δασκάλα". ΙΙ: β3, ζ3, στί. ΙΙΙ: δ1, ε4. IV: α2, β. V: Ενωμένο με το 706C· τη δασκάλα ξεσκίζουν τα ζώα των αδελφών της ηρωίδας.

40. ΛΑ 1394, 201-210, Νάξος, άτιτλο. ΙΙ: β4, γ5 (ο μάγος λέει να διώξουν τη μικρή για να παντρευτούν οι δύο μεγαλύτερες), στο (πλοίο), Θ6 (τρεις κυνηγοί) . III: α2, α9 (πουκάμισο), γ2, δ2, ε1. IV: α1, β. V: Ενωμένο με το 403β·

α, β2, στ.

41. ΙΛ, 159-173, Πάρος, άτιτλο. ΙΙ.· β2, β4, γ1, στ4, Θ2. ΙΙΙ: α8, α1, γ2, 81, ε2. IV: α2, β, στ5 (εξορίζονται).

42. ΛΑ 1394, 177-180, Τήνος, "Η Πεντάμορφη του κόσμου". ΙΙ: β4, γ2, στ3, Θ6 (εφτά δράκοι). ΙΙΙ.· δ2, ε1. IV: α1, α4, β (ο ήλιος δεν απαντάει πια), β2 (η μάνα, σκοτώνουν τις αδελφές). V: στ.

43. ΛΑ 1394, 181-190, Τήνος, άτιτλο. ΙΙ: β4, γ2, ε6, στ4, Θ6 (ζει με τους βοσκούς που της βάζουν τα μάτια μιάς κατσίκας). ΙΙΙ: α3, γ2, δ3, ε1. IV: α1, β. V: στ.

44. ΛΦ823, 10-14, Τήνος, "Τ' αμύγδαλο". ΙΙ: β4, γ2, στί (δυο φορές την εγκαταλείπουν), ι. V: Ενωμένο με 706C: γ, γ1.

45. ΛΑ 279, 361-472, Λέρος, "θεοχάρη". ΙΙ: α8 (θεία), γ2, ζ1, στί. ΙΙΙ: δ1, ε1. IV: α2, β. V: Ενωμένο με το 706C: τ' αδέλφια της σκοτώνουν τη θεία της· στ.

Σελ. 145
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/39/gif/146.gif&w=600&h=91523. Αγγελοπούλου - Μπρούσκου, Παραμυθιακοί τύποι

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ

46. Boulanger, 87-97, Κέρκυρα, "Le miroir". ΙΙ: β2, ε4, στί. III: α3, γ2, 83,

ε5 (την παίρνει πρώτα ένα βασιλόπουλο, ύστερα ένα άλλο). IV: α1, α4, β. V: Ενωμένο με 403β: α, β2, στ.

47. Boulanger, 61-63, Κέρκυρα, "Les trois fenetres". ΙΙ: β4 (τρία κορίτσια, ο πατέρας τους χαρίζει τρία παράθυρα - χρυσό, ασημένιο, μολυβένιο - στην ηρωίδα) , γ5 (το βασιλόπουλο χαιρετάει την ηρωίδα σ' όποιο παράθυρο κι αν βρίσκεται) , ε6 (τυφλή, την παίρνει ο πρίγκηπας, ο πρίγκηπας στέλνει τη γάτα του να δαγκώσει τις αδελφές για να επιστρέψουν στην ηρωίδα τα μάτια της). IV: β.

48. ΛΑ 1067, 47-53, Κεφαλλονιά, άτιτλο. ΙΙ: β4, γ2, στ4 (μ' ένα καλάθι κόλλυβα), Θ6. III: α9 (φαγητό), β, δ1, ε1. IV: α1, β.

49. ΛΦ 587, 87-90, Κεφαλλονιά, "Η κακή μητρυιά". Η: β1, γ2, Θ6 (την ηρωίδα στέλνουν ν' ανάψει φωτιά πάνω στο βουνό κι ο άνεμος τη μεταφέρει στη σπηλιά των δράκων), στ2. ΙΙΙ: δ1, ε1. IV: α1, β. V: Ενωμένο με το 403Β: α.

50. ΛΦ 974, 1-4, Κεφαλλονιά, "Η Πεντάμορφη". Ι: α1. Η: β1, γ1, δ1, 89, στο (δώδεκα παλικάρια). III: α4, α1, γ2, 82, ε1. IV: α2, β. V: στ.

51. ΛΑ 2276, 228, Λευκάδα, "Η Ροϊδομάγουλη". ΙΙ: β4, γ2, ε3 (από μια τρυπά βγαίνει σ' ένα δάσος), Θ6 (με σαράντα κυνηγούς). ΙΙΙ.· α9 (βελόνα), γ2, δ4 (δηλητήριο), ε3. IV: α1, β. V: στ.

52. ΛΑ 3035, 318-320, Παξοί, "Πεντάμορφη". ΙΙ: β1, 87, 88, 89. V: στ (ο πατέρας σκοτώνει τη γυναίκα του και ζει με την κόρη του).

53. Μινώτου, 11, 441-444, Ζάκυνθος, "Η κακή μάνα κι η όμορφη θεοχάρη". ΙΙ: β1, γ2, η, η1, στί. ΙΙΙ: α2, γ2, δ2, ε5 (ο πρίγκηπας βρίσκει το κρεμασμένο φέρετρο). IV: α1, α4, β. V: Ενωμένο με το 706C: γ, γ2, στ.

54. Schmidt, 110-112, No 17, Ζάκυνθος, "Maroula und die Mutter des Erotas". ΙΙ: β8 (η ηρωίδα ζει με τον πατέρα της, τον βασιλιά), γ2 (η μάνα του Έρωτα ζηλεύει), ε4 (η ηρωίδα κλειδώνεται στο σπίτι των αδελφών της για να είναι ασφαλής), Θ1. ΙΙΙ: α8, γ2, 81, ε1. IV: α1, β. V: Ενωμένο με το 403Β: α (ο φύλακας άγγελος της ηρωίδας επαναφέρει την τάξη. Η μάνα του Έρωτα είναι δυστυχισμένη).

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

55. ΣΠ 15, (ΛΑ 709, 2), "Η Καρυανή". ΙΙ: β1, δ2 (η δασκάλα τη συμβουλεύει "να τρέχει πίσω στην πίτα που κυλά"), στ4. ΙΙΙ: Ενωμένο με το 403Β: α, β2.

56. ΣΠ 27,15-20, Ολυμπία, άτιτλο. Η: β2, στ4, Θ6 (με τις νεράιδες). III: α3, γ2,

Σελ. 146
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/39/gif/147.gif&w=600&h=91523. Αγγελοπούλου - Μπρούσκου, Παραμυθιακοί τύποι

δ4 (καρφίτσα). V: Ενωμένο με το 403Β: α, α1, α2, α3, β, β2.

57. ΣΠ 33, 3-5, Καλάβρυτα, άτιτλο. ΙΙ: β2, ε2, στο (με τα λιοντάρια), κ.

58. ΣΠ 44, 189-191, Κυπαρισσία, άτιτλο. ΙΙ: β2, η, η1, στ2. ΙΙΙ: δ1, ε4. IV: α2, β.

59. ΣΠ 44, 208-212, Κυπαρισσία, άτιτλο. ΙΙ: β1, η, η1, στ2. ΙΙΙ: δ1, ε4. IV: <χ2, β.

60. ΛΑ 709, 7, Άγιος Πέτρος Κυνουρίας, "Η ζήλεια". ΙΙ: β2, γ2, ε4 (την κλείνουν στην κουφάλα ενός δένδρου), στί. ΙΙΙ: δ1, ε1. IV: α3 (τη συνεφέρνει μια δούλα), β. V; Ενωμένο με το AT 403B: α, α1, α2, β, β2, στ.

61. ΛΑ 709, 8, Αρεόπολη, "Ot σαράντα δράκοι". ΙΙ: α (η δασκάλα παντρεύεται τον πατέρα της ηρωίδας), στ3, Θ2. III: α1, α3, γ2, α4 (κάλτσες). IV: α1, β. V: Ενωμένο, με το AT 403B: α, β, β1, β2, στ.

62. ΛΑ 709, 11, Μανιάκι Μεσσηνίας, "Η Πεντάμορφη". ΙΙ: β1, γ2, γ3, στί. III: δ4 (καρφίτσα), ε1. IV: α3 (μια δούλα), β, V: στ, στδ.

63. Bottieher Α., Deutsche Rundschau, 1881, Band, 28, 129-133, "Rodia". II: β4, γ2, στ, Θ6 (με τη θεά της νύχτας, που την υιοθετεί). ΙΙΙ: α1 1 (ένα μαντήλι), §4 (γλυκά), ε. IV: 3.2, α6, β. V: Ενωμένο με το 403Β: α, β, β1, β2.

64. Deffner, Λαογραφία, 8, 159-180, Καστάνιτσα Κυνουρίας, "Η Πεντάμορφη του κόσμου"(;). ΙΙ: Θ6 (με τους τζουτζέδες). III: δ2, ε1. IV: α1, α4, β. V: στδ.

65. Estournelles de Constant, La\ie de province en Giece, Paris, 1878, 260-273, "Les trois soeurs". ΙΙ: β4, γ5 (οι τρεις μοίρες λένε ότι θα παντρευτεί το βασιλόπουλο), ε, ε2, Θ6 (με μια νεράιδα). ΙΙΙ: α11 (με μια καρφίτσα μπηγμένη στο κεφάλι), γ2, δ3, ε3. IV: Όταν το φέρετρο βρίσκεται μέσα στο νερό, η κόρη συνέρχεται· ο πρίγκηπας την παίρνει ωστόσο κοιμισμένη μαζί του και την αφήνει στην κουζίνα του παλατιού· η κόρη σηκώνεται τις νύχτες και τρώει, ώσπου κάποτε τη βλέπει. V: Ενωμένο με το AT 403B: α, 1, α2, α4, α5, στ.

66. Μεσσηνιακό έτος, 1, 150-151, Πυλία, "Οι τζουτζέκηδες". ΙΙ: β1, γ1, δ7, δ9, Θ6 (με τους επτά τζουτζέκηδες). ΙΙΙ: α2, γ2, δ2, ε1. IV: α1, α4, β. V: στδ.

67. Hahn, 2, no 103, 134-135, Πόρος, "Schneewittchen". ΙΙ: α, γ2, δ2 (οι τρεις μοίρες περνούν μπροστά από το δέντρο όπου είναι κρυμμένη η ηρωίδα και τη στέλνουν: να πλύνει ένα μωρό στο ποτάμι, να πλύνει μια γριά, να πάει στους σαράντα δράκους), στ2. III: δ11 (η μητριά στέλνει τον πατέρα της ηρωίδας στο παλάτι των σαράντα δράκων (ντυμένο Εβραίο)· της πουλάει τσιμπιδάκια για τα μαλλιά), γ2, δ1, ε1. IV: α3 (η δούλα της μητέρας του πρίγκηπα της αφαιρεί το φαρμακωμένο δαχτυλίδι), β.

68. ΛΑ 1118, Ζαχάρω Ηλείας, "Μυρσίνα". ΙΙ: β4, γ2, στδ, Θ6 (μετά επτά παλικάρια). ΙΙΙ: "9 (περιδέραιο της νεκρής μάνας), αδ, ε1. IV: α1, β. V: στ.

Σελ. 147
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/39/gif/148.gif&w=600&h=91523. Αγγελοπούλου - Μπρούσκου, Παραμυθιακοί τύποι

69. ΛΑ 1186, (ΣΜ 16), 55-56, Πύργος, "Νεραντζιά". ΙΙ: β2, β4, γ2, δ7, 59, στ2. Ημιτελής παραλλαγή.

70. ΛΑ 1186, (ΣΜ 16), 212-216, Πύργος, "Η θεοχαρίστη". ΙΙ: β1, γ2, ε1, η1, στί. ΙΙΙ: δ1, ε2. IV: α1, β. V: Ενωμένο με το 706C: γ, 8, ε, ε1.

71. ΛΑ 1186, (ΣΜ), 219-220, Πύργος, "Ο πατέρας κι η κόρη του". ΙΙ: β1, στ4, ζ (ένας δράκος θέλει να τη σκοτώσει· τ' αδέλφια της την κρύβουν σ' ένα πηγάδι). ΙΙΙ: δ4 (ο δράκος τη σκοτώνει με μια καρφίτσα), ε.

72. ΛΑ 1192, (ΣΜ 22), 127-128, Βελίτσα Ολυμπίας, "Η Πεντάμορφη". ΙΙ: β1, γ1, στ4, Θ6 (παλικάρια). ΙΙΙ: δ2, ε5 (τη βρίσκει ο πατέρας της). IV: α1, α4.

73. ΛΑ 1193, (ΣΜ 23), 31-52, Βελίτσα Ολυμπίας, "Η Χιόνα". Ι: α1, βΚ γ1, δ7, δ9, στ2. ΙΙΙ: δ2, ε1. IV: α1, α4, β, β2 (η μητριά πηγαίνει στον γάμο και φυλάει τη νύφη· σύμφωνα με την κατάρα της πεθαμένης μάνας θα καιγόταν όποια έκανε κακό στη Χιόνα κι έτσι, η μητριά καίγεται την ώρα που τη φιλάει).

74. ΛΑ 1276, (ΣΜ 106), 7-9, Αργολίδα, "Η θεοχάρη". Ι: α6 (γεννήθηκε από τα πολλά παρακάλια στο θεό (θεού χάρη". ΙΙ: β1, γ2, θ1. ΙΙΙ: α2, γ2, δ1, ε1. IV: α2, β (ζει με τ' αδέλφια της).

75. ΛΑ 1276, 31-33, Αργολίδα, "Μερσίνα". ΙΙ: β4, γ2, στ5, Θ4. ΙΙΙ: α5, γ2, δ1, ε1. IV: α1, β.

76. ΛΑ 1281, (ΣΜ 111), 334-338, Κυπαρισσία, "Οι τρεις αδελφές". ΙΙ: β4, γ2, στ3, ζΐ. III: α9 (ψωμί), β, 81, ε1. IV: α1, β. V: στ.

77. ΛΑ 1282, 1-3, Κυπαρισσία, άτιτλο. ΙΙ: β4, γ3, Θ6 (με σαράντα ληστές). III: α, ε4. IV: α1, α4, β. V: Ενωμένο με το AT 403B: α, β2.

78. ΛΑ 1282, 159-163, Κυπαρισσία, άτιτλο. ΙΙ: β4, γ2, στ5, Θ4. ΙΙΙ: δ1, ε1. IV: α1, β. V: στί.

79. ΛΑ 1332, 51-56, Σιμιάδες Αρκαδίας, "Βασιλιάς και βασίλισσα". ΙΙ: β1, γ1, δ7, δ9, Θ6 (με τους εργάτες σαν αφεντικά). ΙΙΙ: α1, α9 (κορδέλλα), γ2, δ2. IV: α3 (κατά τη διάρκεια της ταφής τη ρίχνουν κάτω και πέφτει το μήλο). V: στ2.

80. ΛΑ 2211, (ΙΛ595), 15-19, Τρίπολη, άτιτλο. ΙΙ: β1, στ2, ζ6 (με τα φίδια). ΙΙΙ: δ1, ε1. IV: α1, β.

81. ΛΑ 2934, 169-170, Μεσσήνη, "Οι σαράντα δράκοι". ΙΙ: β4, γ2, στ, Θ2. III: δ1. IV: α3 (ο μικρότερος δράκος της αφαιρεί το δαχτυλίδι και τη συνεφέρει).

82. ΑΦ 14, 1-6, Μολάοι Λακωνίας, "Η Πεντάμορφη". Ι: α5. ΙΙ: β1, γ1, δ7, δ9, Θ6 (με τους δώδεκα δράκους). ΙΙΙ: δ2, ε1. IV: α1, α4, β. V: Ενωμένο με το AT 403B: α, β, β2.

83. ΑΦ 353, 3-4, Μεσσήνη, "Το χρυσό δαχτυλίδι". ΙΙ: β1, γ1, δ2, στο (με τους

Σελ. 148
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/39/gif/149.gif&w=600&h=91523. Αγγελοπούλου - Μπρούσκου, Παραμυθιακοί τύποι

Σκυλοκέφαλους). ΙΙΙ: α3, γ2, δ4 (ποδιά), ε1. IV: α2, β.

84. ΛΦ 360, 10-11, Μεσσήνη, "Η κακή μητρυιά". ΙΙ: β1, γ1, ε4 (στους σαράντα δράκους για να τη φάνε), Θ2. ΙΙΙ: α9 (πορτοκάλι), γ2, δ1, ε1. IV: α2, β. V: στ2.

85. ΛΦ 403, 8-13, Χαβάρι Ηλείας, "Η Κικιώ". Στην αρχή συμφυρμός με το AT 403Β. ΙΙ: Θ2 (η καλή προγονή ανταμείβεται από τα κοράκια, την τριανταφυλλιά και τη γριά που ψειρίζει: της δίνουν φρύδια μαύρα σαν κοράκου, λυγερό κορμί σαν κυπαρίσσι, μάγουλα σαν τριαντάφυλλα, λίρες να πέφτουν από το στόμα της· η κακή κόρη της μητριάς τιμωρείται κι ασχημαίνει αντίστοιχα), 87, δ9, στο (δώδεκα παλικάρια). ΙΙΙ: α1, α3, γ2, δ2, ε5 (ο πατέρας της βρίσκει το φέρετρο). IV: α3, β. V: στ.

86. ΛΦ 501, 13-14, Αίγιο, "Η τύχη της Χιονάτης". ΙΙ: β1, γ1, Θ4, ζ3. ΙΙΙ: α2, α9 (καρφίτσα), γ2, δ2, ε1. IV: α1, α4, β. V: στ2.

87. ΛΦ 570, 15-18, Ηλεία, άτιτλο. ΙΙ: β4, γ2, Θ5, ζ4. ΙΙΙ: α5, β, δ1, ε1. IV: α1, β. V: στ 1, στ6.

88. ΛΦ 571, 1-3, Αχαΐα, "Η Πεντάμορφη". ΙΙ: β1, γ2, στ 1, Θ6 (ληστές). III: α9 (ψωμί), γ2, 81. IV: α1, β. V: Ενωμένο με το AT 403B: α, β, β2, στ (ο βασιλιάς τιμωρεί τη μητριά φορώντας της το φαρμακωμένο δαχτυλίδι της ηρωίδας) .

89. ΛΦ 589, 13-27, Τριφύλλια, "Η Πεντάμορφη". ΙΙ: β1, γ1, 87, δ9, Θ2. III: α8, α1, γ2, δ1, ε1. IV: α1, β. V: στ.

90. ΛΦ 717, 7-11, Μεσσήνη, "Οι δύο γίγαντες". ΙΙ: β1, γ1, στ4, Θ6 (με δύο γίγαντες, ζουν σαν αδέλφια). ΙΙΙ.· α3, α9 (κορδέλλα), γ2, δ4 (μαγική τρίχα), ε!./ν.·α2, β.

91. ΛΦ 737, 1-3, Λεχαινά Ηλείας, "Η θεοχάρη". ΙΙ: β1, γ2, 87, δ9, Θ6 (ζει μόνη της πάνω στα δένδρα), ι. V: στ2.

92. ΛΦ 795, 5-7, Κανδήλα Αρκαδίας, "Οι δώδεκα σκυλοκέφαλοι". ΙΙ: β1, στ4, Θ6 (ζει με τους Σκυλοκέφαλους). ΙΙΙ: α2, γ2, 81, ε1. IV: α1, β. V: Ενωμένο με το AT 403B: α, β2.

93. ΛΦ 805, 10-12, Γύθειο, "θεοχάρη". II: β2, γ2, στ 1, θΐ. ΙΙΙ: α3, α1, γ2, δ4 (ψάρια), ε4. IV: α2 (με εμετό), β. V: στ 1, στο.

94. ΛΦ 809, 11-13, "Η Πεντάμορφη Μυρσίνα". ΙΙ: β8 (τα ξαδέλφια της), γ2, στ5, Θ4. ΙΙΙ: 81, ε1, α1, β.

95. ΛΦ 819, 1-4, "Τα σαράντα αδέλφια". ΙΙ: β4, στ 1, Θ2. ΙΙΙ: δ4 (χτένα), ε1. IV: α1, β.

Σελ. 149
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/39/gif/150.gif&w=600&h=91523. Αγγελοπούλου - Μπρούσκου, Παραμυθιακοί τύποι

96. ΛΦ 968, 11-16, Ναυπλία, "Η Σταχτομπούτα". ΙΙ: β4, γ1, στ!6 (στο κρύο· η ηρωίδα επιβιώνει· την εγκαταλείπουν και πάλι), θΐ. ΙΙΙ: α3, α7, γ2, 82. IV: α3 (ένας γέρος που περνούσε από κει τη χαστουκίζει και τη συνεφέρει). V: στ4.

97. ΛΦ 1008, 4-9, Μονεμβασία, "Ο βασιλιάς κι η βασίλισσα". Ι: α1. ΙΙ: β1, γ2, δ7, 89, θ (ζει με 18 παλικάρια σ' ένα γυάλινο παλάτι). ΙΙΙ: 81, ε1. IV: α1, β. V: στ, στ6.

98. ΛΦ 1015, 11-15, Πυλία, "Η Πεντάμορφη".Ι.· α1. II: β1, γ1, στ4, Θ6 (επτά δράκοι). ΙΙΙ: α2, α9 (στέκα), γ2, 82, ε1. IV: α1, β.

99. ΛΦ 1042, 10-11, Ηλεία, άτιτλο. ΙΙ: β1, στ 1, Θ2. ΙΙΙ: α9 (η μητριά σαν διακονιάρα βάζει ένα κόκκαλο στην πόρτα και κάνοντας την όμορφη προγονή να το πατήσει, πεθαίνει), ε1. IV: α1. V: Ενωμένο με το AT 403B: α, β2, στ.

100. ΛΦ 1070,1-8, "Η βασιλοπούλα κι οι σαράντα δράκοι". ΙΙ: β2 (η κακιά μάνα τα φτιάχνει με τον Αράπη υπηρέτη κι επειδή την ανακαλύπτει η κόρη, ζητάει από τον βασιλιά να πιει το αίμα της για να γίνει τάχα καλά), 87, δ9, Θ2. III: α1, γ2 (το βασιλόπουλο τη φέρνει στον πατέρα της όπου διηγείται την αλήθεια) . IV: β. V: στ (η κακιά μάνα κι ο Αράπης αλογοσέρνονται).

101. ΛΦ 1198, 4-7, Πύλος, άτιτλο. ΙΙ: β4, γ2, στ3, Θ6 (μ' ένα κυνηγό). IΙΙ: 84 (με κάλτσα· ο κυνηγός τη σκοτώνει). IV: α2 (ο βασιλιάς την παίρνει μαζί του, η μητέρα του τη συνεφέρει), β.

102. ΛΦ 1339, 1-5, Μονεμβασία, "Η ξανθομαλλούσα". ΙΙ: β4, γ2, στ4, Θ6 (ζει με τη Λάμια, που την υιοθετεί). ΙΙΙ: α3, γ2, δ4 (της μπήγει τρεις καρφίτσες στο κεφάλι), ε1. IV: α3 (μια σκλάβα), β. V: Ενωμένο με το AT 403B: α, β, β1, β2, στ.

103. ΛΦ 1350, 1-9, Λεοντάρι Αρκαδίας, "Άννα η Κασιάννα". Ι: α1. ΙΙ: β1, γ1, στ4, 92. ΙΙΙ: 84 (ζαχαρωτά), ε1. IV: α2, β. V: Ενωμένο με το AT 403B: α, β2.

104. ΛΦ 1537, 1-3, Πύργος, άτιτλο. ΙΙ: β4, γ2, στ4, Θ6 (ζει με τους σαράντα Αράπηδες). ΙΙΙ: α1, α2, γ2, δ1, ε1. IV: α1, β. V: Ενωμένο με το AT 403B: α, β2, στ.

105. ΛΦ 1624, 1-5, Βελίτσα Ολυμπίας, άτιτλο. ΙΙ: β1, γ2, στο (τη σώζει ένα βόδι· νέα εγκατάλειψη), Θ2. ΙΙΙ: δ1, ε2. IV: α1, β.

106. Μεσσηνιακό Έτος, 1, 1938, 154-155, "Η Πεντάμορφη του κόσμου". Ι: α2. ΙΙ: β8 (ζει με την ξαδέλφη της), γ2, στ2, Θ2. ΙΙΙ: α2, γ2, δ2, ε1. IV: α1, α4, β. V: στ2.

107. ΙΛ 530, 225-228, Μεσσήνη, "Η Πεντάμορφη του κόσμου". Ι: α2. ΙΙ: β1, β3, δ7, 89, ι (διωγμένη από τη μητριά, συναντά τον πρίγκηπα). IV: β.

Σελ. 150
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/39/gif/151.gif&w=600&h=91523. Αγγελοπούλου - Μπρούσκου, Παραμυθιακοί τύποι

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ'

108. ΛΑ 709, 5, Αιτωλία, άτιτλο. II: β1, γ1, ζ2. ΙΙΙ: α (τη δηλητηριάζει μια γριά σταλμένη από τη μητριά της), ε4. IV: α1, β.

109. ΛΑ 1171, 39-41, Βάλτος Ακαρνανίας, "Ο βασιλιάς κι η βασιλοπούλα". II: β2, στ 1, Θ2. III: 84 (καρφίτσα). IV: α3 (τη συνεφέρει ο σκύλος των δύο βασιλιάδων, που την παίρνουν μαζί τους).

110. ΛΑ 1193, 25-30, Φωκίδα, "Φαρφουρένια". II: β4, γ2, στ 1, Θ6 (δώδεκα κυνηγοί). III: 81, ε1. IV: α2, α4, β. V: στ.

111. ΛΦ 16, 1-5, Θήβα, "Λενίτσα η Πεντάμορφη". ΙΙ: β1, γ1, 87, 89, Θ3. III: α1, γ2, 82, ε1. IV: α4, β.

112. ΛΦ 55, 25-28, Άγραφα Ευρυτανίας, "Η Μήλω, η Ρόιδω κι η Χρυσοφεγγαρούσω". II: β4, γ2, ε2, ι. V: Ενωμένο με το AT 403B: α, β, β2, στ.

113. ΛΦ 220, 16-19, Λαμία, "Πεντάμορφη". II: β1, γ1, 87, 89, Θ6 (ζει σε μια σπηλιά με δώδεκα δράκους). III: α2. Ατελής παραλλαγή.

114. ΛΦ 476, 45-46, Ανάληψη Τριχωνίας, άτιτλο. II: β1, γ1, ε6, Θ2. ΙΙΙ: "8, γ2, 84 (χτένα), ε1. IV: α1, β.

115. ΛΦ 1044, 25-29, Φωκίδα, "Η Πεντάμορφη κι η κακιά βασίλισσα". Ι: α1. II: β1, 87, 89, Θ1. III: α2, γ2, 82, ε1. IV: α1, α4, β. V: στ2.

116. ΛΦ 1137, 16-19, Λαμία, "Η Πεντάμορφη". II: β1, γ2, 87, 89, Θ2. III: α9 (βραχιόλι), γ2, 82, ε1. IV: α1, α4, β.

117. ΛΦ 1253, 1-6, Λαμία, "Ροδούλα". II: β8 (με τη μάνα της που είναι γριά), γ5 (ο βασιλιάς την παίρνει μαζί του), 87, 89, Θ6 (δέκα τρεις δράκοι). III: 84 (βραχιόλι), ε5 (η συνοδεία περνάει μπροστά από το σπίτι της μάνας της). IV: α2. V: στί.

118. ΛΦ 1258, 16-19, Δομοκός, "Η Τρισεύγενη". II: β8 (τρεις αδελφές ζουν με τη μάνα τους), γ1, ε2, ι. III: α3, γ2, δ4 (χτένα). IV: α1, στ.

119. ΛΦ 1562, 15-20, θερμό Τριχωνίας, "Ρόιδω". II: β8 (με την αδελφή της), γ2, 82, στ2. III: 81, ε4. IV: α1, β. V; Ενωμένο με το AT 403B: α, β2, στ.

ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ

120. Dawkins, MG in Asia Minor, 441-444, Σύλατα, άτιτλο. Ι: α1. II: β1, γ1, δ7, δ9, Θ6 (σε μια σπηλιά μ' επτά παλικάρια). III: α2, α3, α8, γ2 (συναντά τον βασιλιά), β.

121. Μικρ. Χρον., 4, 296-299, Προύσσα, "Η Χιονίστρα". Ι: α1. II: β1, γ1, 87, 89, Θ2. III: α1, γ2, 82, ε1. IV: α4, β. V: στ2.

Σελ. 151
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/39/gif/152.gif&w=600&h=91523. Αγγελοπούλου - Μπρούσκου, Παραμυθιακοί τύποι

122. ΣΠ 3, 41-44, Σμύρνη, άτιτλο. Π: β2, η, θ1. ΙΙΙ: "3, γ2, δ3, ε4. IV: α1, β.

123. ΛΦ 429, 1-14, Αλικαρνασσός, "Η κόρη με τα τρία αδέλφια και η μητριά". ΙΙ: β1, ζ1, Θ1. ΙΙΙ: δ1, ε3. IV: α2, β. V: στ.

124. ΛΦ 1453, 23-28, Πέργαμος, "Η μητρυιά". Ι: α1. Π: β1, γ2, 87, 89, Θ2. ΙΙΙ: α1, α3, γ2, 83. IV: α3 (πέφτοντας από τη σκάλα τη ζωντανεύουν οι δράκοι).

125. ΛΑ 709, 9, Βιθυνία, "Μαριγάκι". ΙΙ: β8 (με τρεις αδελφές και τον πατέρα), γ4, στ3, Θ2. ΙΙΙ: α9 (μαστίχα), γ2, 81, ε5 (τη βάζουν σε κάσα που πετούν στη θάλασσα και βρίσκει μια κόρη). IV: α1, β. V: Ενωμένο με το AT 403B: α, β2.

ΚΥΠΡΟΣ

126. Κληρίδης, II, 13-17, αρ. 7, Κυρήνεια, "Η βασιλοπούλα τζ' οι μάισσες". ΙΙ: β4, γ5, ε6, Θ6 (με μια γριά που της ξαναδίνει το φως της). ΙΙΙ: α9 (καρφίτσα), γ2, 82, ε2. IV: α1 (τυχαία). V: Ενωμένο με το AT 403B: α, β2, στ.

127. ΛΦ 101, 1-5, "Χιονάτη". Ι: α6 (άσπρη σαν το χιόνι, κόκκινη σαν το ρόδι και πράσινα μάτια σαν το παραθύρι). ΙΙ: β1, γ1, δ7, δ9, Θ3. ΙΙΙ: α4, γ2, δ2, ε1. IV: α1, β. V: στ2.

128. ΛΦ 804, 1-12, Καρπασία, "Η όμορφη πριγκήπισσα κι η κακή θεία". ΙΙ: β2, γ1, δ7, 89, Θ2. ΙΙΙ: 81, ε5 (πετούν τα κλειδιά της κάσας στη θάλασσα και τα καταπίνει ένα ψάρι, που το πηγαίνουν στον βασιλιά). V: α1, β, β2 (ο πατέρας της). V: στ.

129. ΛΦ 1159, 16-19, Κυθρέα, "Η κατσή μάνα". ΙΙ: β2, γ2, ι. IV: β (η μάνα μαθαίνει από το γυαλί πως έγινε βασίλισσα και πάει να τη φαρμακώσει, αλλά η κόρη τη γνωρίζει και πάει στο βασιλιά). V: στ.

130. ΛΦ 1855, 16-19, Λευκωσία, "Η βασίλισσα των δρακόντων". ΙΙ: β4, ε5, Θ5. ΙΙΙ: α6, γ2 (με το σκαμπίλι του δράκου), δ, ε, ε3. IV: α1, β.

131. LF 1867, 10-17, "Η Πεντάμορφη τζαι οι σαράντα δράκοι". ΙΙ: β5, στ 1, Θ2. ΙΙΙ: α9 (χρυσή μπούκλα), γ2, α3, δ, ε5 (στην ακροθαλασσιά τη βρίσκει το βασιλόπουλο). IV: α1, β.

ΚΑΤΩ ΙΤΑΛΙΑ

132. Taibbi-Car. 208-213, αρ. 34, Rocca Forte, "Ta leddidya και η ανεψιά του πρεσβυτέρου". ΙΙ: β7, η, Θ6 (βλέπει δεκατέσσερα παλικάρια να σηκώνουν μια πλάκα, να μπαίνουν κάτω από τη γη και γίνεται αδελφή τους). ΙΙΙ: α3, 84 (σκαρπίνια, περιδέραιο). IV: α3 (μια δούλα), β.

Σελ. 152
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/39/gif/153.gif&w=600&h=91523. Αγγελοπούλου - Μπρούσκου, Παραμυθιακοί τύποι

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Το παραμύθι αυτό, διάσημο χάρη στους Grimm και στον Walt Disney είναι από τα πιο διαδεδομένα στην Ελλάδα. Ανήκει στον κύκλο της καταδιωγμένης πριγκήπισσας, μαζί με την "άντζα μάνα" (AT 705), την "κόρη χωρίς χέρια" (AT 706), τα "τρία χρυσά παιδιά" (AT 707), το "παιδί της Παναγίας" (AT 710) κ.ά. Το θέμα της καταδίωξης αποτελεί, σύμφωνα με τη Marie-Louise Teneze, τον κυριότερο λόγο για τον οποίο το παραμύθι αυτό ενώνεται συχνά με άλλα, στα οποία η ηρωίδα είναι επίσης καταδιωγμένη. Έτσι έχουμε συχνούς συμφυρμούς με το AT 403B, "η μαύρη κι η άσπρη νύφη" (ή "η διωγμένη αρραβωνιαστικά") καθώς και με το AT 480, "οι γνέστρες στο πηγάδι· το καλό και το κακό κορίτσι". Οι δύο αυτές αφηγήσεις έχουν ως θέμα την αδελφική ή τη γυναικεία αντιζηλία. Η συγγραφέας του γαλλικού καταλόγου τονίζει επίσης ότι η ιστορία της Χιονάτης συμφύρεται συχνά με την ιστορία της Σταχτοπούτας, χαρακτηριστικό παραμυθιακό τύπο με θέμα τη ζηλόφθονη μητριά, κι αποδίδει το συμφυρμό στη θεματική προσέγγιση. Πιστεύει δηλαδή ότι ο θεματικός πυρήνας της γυναικείας αντιζηλίας επηρεάζει την πλοκή του παραμυθιού της Χιονάτης, που ενώνεται με αφηγήσεις που έχουν ανάλογο θέμα.

Η Χιονάτη είναι μια νεαρή κόρη που καταδιώκεται από τη μητριά ή και τις αδελφές της· για να ξεφύγει διασχίζει την άγρια νύχτα και καταλήγει σ' έναν άλλο κόσμο, όπου συναντάει τ' άγνωστα και παράξενα "αδέλφια της" (τους δώδεκα μήνες, τους Σκυλοκέφαλους, τα σαράντα παλικάρια κ.λπ.). Ζει ευτυχισμένη κοντά τους, ώσπου την ανακαλύπτει η μητριά της και τη φαρμακώνει τρεις φορές, μέχρι να την εξοντώσει. Το φέρετρο της φτάνει στα χέρια του πρίγκηπα, που την ανασταίνει και την παντρεύεται. Στην Ελλάδα (και αλλού) η ιστορία δε σταματάει εδώ: η μητριά της την επισκέπτεται όταν γεννήσει το πρώτο της παιδί και τη μεταμορφώνει σε πουλί, μπήγοντας της μια καρφίτσα στο κεφάλι. Το πουλί κελαηδάει γλυκά στον βασιλιά κι η μητριά, που έχει πάρει τη θέση της Χιονάτης δίπλα του, ξεγελώντας τον, απαιτεί να σκοτώσουν το πουλί. Το σκοτώνουν. Από το αίμα του φυτρώνει ένα δέντρο, που το κόβουν, όταν το ζητήσει η μητριά. Τέλος, από ένα κούτσουρο του κορμού αυτού, που το παίρνει μια γριά, ξαναβγαίνει ανέπαφη η Χιονάτη. Αυτές οι αλλεπάλληλες μεταμορφώσεις είναι χαρακτηριστικές του τύπου AT 403B, που αποτελεί συχνή κατάληξη όλων των παραμυθιών του κύκλου της καταδιωγμένης γυναίκας.

Ας δούμε τώρα την ειδικότερη κατανομή του παραμυθιού στην Ελλάδα· στον κατάλογο του Μέγα έχουμε 131 παραλλαγές απ' όλη την ελληνική επικράτεια, τη Μικρά Ασία και την Κύπρο. Απ' αυτές περίπου δέκα ακολουθούν το αφηγηματικό σχήμα των Grimm, άλλες δέκα παραλλαγές περίπου είναι ενωμένες με το AT 480 στην αρχή τους ("το καλό και το κακό κορίτσι")· πενήντα πέντε παραλλαγές ενώνονται στο τέλος τους με το AT 403B ("η διωγμένη αρραβωνιαστικιά"). Τέλος, σαράντα δύο παραλλαγές ακολουθούν ένα διαφορετικό σενάριο, που τείνει να αντικαταστήσει στην

Σελ. 153
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/39/gif/154.gif&w=600&h=91523. Αγγελοπούλου - Μπρούσκου, Παραμυθιακοί τύποι

Ελλάδα την ιστορία των αδελφών Grimm, δηλαδή την υπόθεση της Χιονάτης, όπως την ξέρουμε στη Δυτική Ευρώπη:

Τρεις αδελφές ρωτούν τον ήλιο ποια είναι η ομορφότερη. Ο ήλιος προτιμάει τη μικρότερη· οι δύο μεγαλύτερες την εγκαταλείπουν στον τάφο της μάνας τους. Αφήνοντας την κουλούρα (το πρόσφορο) να κατρακυλήσει στον γκρεμό, η Μυρσίνα φτάνει μακριά, στο σπίτι των δώδεκα μηνών, που την κρατούν κοντά τους. Ο ήλιος λέει στις αδελφές ότι η Μυρσίνα είναι ζωντανή κι αυτές τη φαρμακώνουν. Η ιστορία εξελίσσεται με τον γνωστό τρόπο.

Στην Ελλάδα ο ήλιος τείνει ν' αντικαταστήσει τον καθρέφτη της μητριάς· η παραλλαγή που δίνουμε in extenso συνδυάζει τον καθρέφτη και τον ήλιο, που γίνεται κριτής της ομορφιάς της ηρωίδας. Η παράξενη και τρομακτική ταυτόχρονα φυσιογνωμία της Χιονάτης απασχόλησε πολλούς ερευνητές· πιο συγκεκριμένα, ο Paul Delarue στο βιβλίο του L'Amour des trois oranges* τόνισε το κυριότερο χαρακτηριστικό της Χιονάτης, τα τρία χρώματα που την κάνουν τόσο εξαιρετικά όμορφη: άσπρο (σαν το χιόνι), κόκκινο (σαν το αίμα) και μαύρο (σαν τον έβεννο). Ο συγγραφέας θυμίζει τη χρησιμοποίηση του θέματος από τον Shakespeare, στο Cymbeline. Επίσης, ο Gaston Paris αναφέρει ένα θρύλο, που συσχετίζει με το θέμα της Χιονάτης, σύμφωνα με τον οποίο ο Καρλομάγνος κράτησε για πάντα κοντά του το πτώμα της αγαπημένης του Φαστράντα2.

Ο συνδυασμός των τριών μυθικών χρωμάτων που φέρει η Χιονάτη, σαν σημάδι της καταγωγής της (ήδη από τη στιγμή που η μητέρα της ευχήθηκε ν' αποκτήσει κόρη) στην Ελλάδα αντικαθίσταται συχνά από την έκφραση "λάμπει σαν τον ήλιο".

Ο Ernst Boklen3 έγραψε το 1910 μια εκτενέστατη μελέτη για τη Χιονάτη, της οποίας τα συμπεράσματα αμφισβητεί ο Stith Thompson . To παραμύθι αυτό πρέπει να πούμε ότι έχει τεράστια διάδοση, από την Ιρλανδία και τη Μικρά Ασία μέχρι την Κεντρική Αφρική. Μαζί με τη Σταχτοπούτα, κατέχει κεντρική θέση στο στερέωμα του παραμυθιακού κόσμου. Οι δύο διάσημες ηρωίδες είναι πρόσωπα υπαρκτά στη φαντασία μικρών και μεγάλων, σημαντικά στην αποκρυστάλλωση μιάς νεότερης μυθολογίας, που αντλεί τις εικόνες της ωστόσο από την προφορική παράδοση.

1. P. Delarue. amour des trois oranges, Palis 1947, σ. 42-43.

2. Gaston Paris, "L'anneau de la moite", Jouinal des Savants, nov. 1896.

3 Ernst Boklen, "Sneewittchenstudien", Mythologische Bibliothek III, IV. Leipzig 1910 και 1915

4. S Thompson, The h>lklalc. σ 124.

Σελ. 154
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/39/gif/155.gif&w=600&h=915 23. Αγγελοπούλου - Μπρούσκου, Παραμυθιακοί τύποι

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ AT 710

Σελ. 155
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/39/gif/156.gif&w=600&h=915 23. Αγγελοπούλου - Μπρούσκου, Παραμυθιακοί τύποι

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 156
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/39/gif/157.gif&w=600&h=91523. Αγγελοπούλου - Μπρούσκου, Παραμυθιακοί τύποι

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ AT 710

Το παιδί της Παναγίας

AT: Our Lady's Child

Grimm no 3: Das Marienkind

 Delarue: L'enfant de Marie

Ου καημός

Μια φουρά κι έναν καιρό ήταν ένας βασιλέας κι μια βασίλ'σσα. Είχανι ένα κουρίτσ' κι ένα παλικάρ'. Είχανι κι μια υπηρέτρια, κι έλεγι σι ό,τ' πράμα να ήτανι: "Ωχ! καημός!" "Μην αρουτάς για τουν καημό, να τούνι μάθ'ς. Α! παπά! πιδάκι μ'!", λέει η υπηρέτρια.

Σύμπτουσ' αυτήν τν ώρα απ'τα λέγανι, πιρνάει ένας απόξου κι φώναζι: "Πλιώ καημό! Πλιώ καυμό!" "θα πάου όξ' να πάρου", λέει η βασιλοπούλα. Πάει όξου σ' αυτόνι: "Που είνι ου καημός, απ' π'λείς;" Αυτός τουν είχι μεσ σ' ένα κουτάκ'. Τούνι πήρι η βασιλοπούλα. Μεςστου κουτάκ' ήταν ένα σκ'λήκ'. Το 'θριφτι, το 'θριφτι η βασιλοπούλα του σκλήκ', μιγάλουσι, γίν'κι θηρίου. Έφαϊ τη μάνα τς, έφαϊ τουν πατέρα τς, έφαϊ τουν αδιλφό τς, τρώει ούλου του χουριό. Ρήμαξι του χουριό. Αυτήν όμους δεν την έτρουϊ.

Σα ρήμαξι του χουριό, παίρν' κι αυτήν τότις τα μάτια τς κι σκώθκι κι έφκι. Πήι σ' ένα μέρους κι ανέφκι άπαν' σ' ένα δέντρου. Κει απουκάτ' απ' του δέντρου ήτανι μια βρύσ'. Πήι ένας βασιλέας σ' αυτήν τη βρύσ', να πουτίσ' τ' άλουγό τ'. Πάινι να πχεο τ' άλουγου κι σκιαζέτανι. Ακ'ταζσαμπάν'ου βασιλέας κι βλέπ' μια κουπέλλα όμουρφ'. Τςλέει: "Άνθρουπουςείσιγια φάντασμα;" "Άνθρουπους του θιού, οπούς εισί κι συ", λέει. "Κατέβα κατ'", λέει, "κι θα σι πάρου γ'ναίκα". Κατέφκι κείν'νι πήρι, νι πήι σπίτ'.

Το παραμύθι αυτό έχει μόνο δύο καταγραμμένες παραλλαγές στην Ελλάδα. Γι' αυτό αρκούμαστε στην περίληψη της καθεμιάς, χωρίς να δώσουμε τη συνθετική παραλλαγή, όπως στις περιπτώσεις που υπάρχει πλούσιο υλικό. Παρουσιάζουμε εδώ μίαν αποκλίνουσα παραλλαγή, δημοσιευμένη από τον Γεώργιο Ρήγα, Β ,81-83. Πιστεύουμε ότι αυτή η παραλλαγή είναι ένα ενδιαφέρον παράδειγμα ανάπλασης ενός διαφορετικού παραμυθιού με αφετηρία μια ήδη γνωστή πλοκή.

Σελ. 157
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/39/gif/158.gif&w=600&h=91523. Αγγελοπούλου - Μπρούσκου, Παραμυθιακοί τύποι

"Τι είν' αυτήν όπου 'φιρις; Μην είνι καμιά άγρια", τ' λέει η μάνα τ'. "Όχ'", λέει, "είνι καλή κι θα νι στεφανουθώ".

Νιστιφανώθ'κι, νιπήρι γ'ναίκα. Κίν'σι γκαστρουμέν'. Αυνούτου 'ρθιτου μήν'μα να πάει στου μπόλιμου (πόλεμο]. Λέει τς μάνας τ': "Μάνα", λέει, "τη γ'ναίκα μ' κι τα μάτια σ'. Να γιννήσ' να νι περιποιηθείς". "Καλά", λέει, "πιδάκι μ'".

Έφκι αυτός. Ήρθι κιρός να γιννήσ', γένν'σι αυτήν έκαμε παλ'κάρ'. Τσ τρεις μέρις του κουλ'μπήσανι, του βουλέψανι. Πάει τ' νύχτα του θηρίο κι τς λέει: "Πείνασα". "Να, είμι, κι φάι μι". Αρπάχνει του πιδίτς κι του τρώει. Σι λίγου τς λέει η πιθιρά τς: "Τι καν' του πιδί; Δεν τ' ακούου να κλαίει". "Πείνασα", λέει αυτήν, "κι το 'φαγά". "Α! παπά! πιδάκι μ'! Του πιδίσ' έφα'ις;" "Ε, να!" λέει, "το 'φαγά".

Μι κιρό ήρθι ου άντρα τς. "Τι χαμπάρια, μάνα; Τι καν' η γ'ναίκα μ'; Γένν'σι;" "Γένν'σι", λέει, "κι πέθανι του πιδί". "Ε! καλά", λέει. "Αυτήν να 'ναι καλά".

Κίν'σι πάλι γκαστρουμέν'. Αυνού πάλι του 'ρθι του μήν'μα να πάει στου σιφέρ'. Έφκι πάλι, λέει τς μάνας τ': "Μάνα, τη γ'ναίκα μ' κι τα μάτια σ'. Του πιδί, λέει, να κ'τάξτι τώρα να του διασώστι". Γένν'σι πάλι αυτήν, καν' παλλ'κάρ', τς τρεις μέρις ήρθι του θηρίο. "Ου, ου, ου, ου!" τ'άκ'γι αυτήν κιηρχόντανι. "Ωχ! καημός"! λέει. "Ήρθις πάλι;" "Πείνασα", λέει, "θέλου να φάου". "Να, είμι", λέει, "κι φάι μι". Αρπάχνει πάλι του πιδί, του τρώει. Ύστιρα τς λέει πάλι η πιθιρά τς· "Δε ντ' ακούου", λέει, "του πιδί να κλαίει. Μη μπάει κι έκαμις τίπουτα πάλι;" "Να", λέει, "πείνασα, κι το 'φαγά πάλι". "Μ' δε μόλιγις να σ' φέρου ψουμιά, φαϊά να φας;" "Ε! να, το 'χου αυτό του κακό". "Μ'τώρα, τι να πούμι τ'αντρού σ';"

Γύρ'σι ου άντρα τς πάλι. Αρουτάει τ' μάνα τ': "Τι χαμπάρια, μάνα; Τι καν' η γυναίκα μ';" Γένν'σι πάλι παλλ'κάρ', πιδάκι μ, κι πέθανι". "Πέθανι πάλι;" λέει. "Ε! τι να κάνουμι, πιδάκι μ; Έτσ' ήτανι τυχηρό μας".

Κίν'σι πάλι γκαστρουμέν'. Του 'ρθι του μήν'μα να πάει στου σιφέρ'. Είπι πάλι: "Τα μάτια σας τέσσιρα τώρα. Να κ'τάξτι καλά για του πιδί". Γιννάει πάλι, καν' κουρίτσ'. Τζ' βάιν' φαϊά η γριά, τζ' βάιν' σφαχτά αλάκιρα, μην τύχ' κι του φάει αυτό. Τ' νύχτα πάλι, ακούει αυτήν του θηρίο κι πάει. "Ωχ! καημός! Ήρθις πάλι;" "Πείνασα", λέει: "Να, είμι, λέει, κι φάι μι". Αρπάχνει πάλι του πιδί κι του τρώει. Ύστερα λέει η πιθιρά τσ: "Πιδάκι μ', δε ντ' ακούου να κλαίει του πιδί. Μην έκαμις πάλι τίπουτα;" "Πείνασα", λέει, "κι το 'φαγά". "Εμ! τώρα θα του μαρτυρήσου, άμα 'ρθει ου άντρας σ'. Κρύψαμι του πρώτου, κρύψαμι του δεύτερου. Σ' αυτό θα σι μαρτυρήσου". "Ό,τι θελ'ς κάμι" τς λέει αυτήν.

Ήρθι ου άντρα τς πάλι. "Τι χαμπάρια, μάνα;" "Τι να σ' πω, πιδάκι μ'; Τώρα θα σ' τα μαρτυρήσου. Τα πιδιά δε μπιθάνανι, μουναχά τα 'τρουϊ αυτήν'. Δω απ'ν' ηύρις, θαν ήτανι άγρια". Τότις λέει αυτός: "Δεν έχ' άλλου, θα νι διώξουμι". Πάει κι τς λέει: "Αφού έφαϊς τα πιδιά σ', να σκουθείς να φύγ'ς, να πας απουκεί όπου 'ρθις. Δε σι θέλου για γ'ναίκα".

Σκώθκι αυτήν η κακομοίρα κι πήρι τα μάτια τς κι έφκι. Πήι στου β'νο. Σα μπήει στου β'νο, να κι του θηρίο κι παρουσιάσκι. "Ωχ! καημός!" λέει. "Ήρθες πάλι; Να, είμι κι φάι μι, να λειψού απ' τα βάσανα". "Δε σι τρώου", λέει. "Μοναχά τώρα θα

Σελ. 158
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/39/gif/159.gif&w=600&h=91523. Αγγελοπούλου - Μπρούσκου, Παραμυθιακοί τύποι

σ' βγάνου κι τα πιδιά σ', γιατί τόσα κι τόσα κι τόσα απ' σο' καμα, δε μι μαρτύρ'σις".

Γκλου! καν', κι τα ξιρνάει κι τα τρία τα πιδιά τς. Ύστιρα λέει: "Ημένα", λέει, "θα σκιστεί η γης σαράντα ουργυιές κι θα μι καταπχεί κι δε θα ξαναβγώ αλλ' φουρά. Κι συ, να παρς τα πιδιά σ' κι να πας στουν άντρα σ' να ζήσιτι καλά τώρα".

Παίρν' αυτήν τα πιδιά τς κι πάει στουν άντρα τς κι κάθιτι κι τ' λέει ούλ' ν' ιστουρία τς απ' ν' αρχή ίσαμι του τέλους. Γιατί όταν 'ν' ηύρι στου δέντρου, δε ντου 'χει πει τίποτα, ποια ήτανι κι πως βρέθ'κι κει. Κι ζήσανι καλά κι ζούνι ίσαμι τα σήμιρα. Ούτι 'γω ήμομι κειδά, ούτι συ να του πιστέψεις.

Σελ. 159
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/39/gif/160.gif&w=600&h=91523. Αγγελοπούλου - Μπρούσκου, Παραμυθιακοί τύποι

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΩΝ

ΛΑ 1175, (ΣΜ 93-95), Καστοριά, "Τι κάνει το ψέμμα".

Το κοριτσάκι ενός φτωχού ανθρώπου αγοράζει η Παναγία. Την παίρνει στο παλάτι με τα σαράντα δωμάτια και της απαγορεύει να μπει στο τελευταίο. Η Μαρία παρακούει και βάζοντας το χέρι της μέσα στην απαγορευμένη κάμαρα, της χρυσώνεται ο καρπός. Τον δένει μ' έναν επίδεσμο, προσποιείται πως χτύπησε και δεν ομολογεί την αλήθεια στην Παναγία, που θυμώνει και την εγκαταλείπει στο δάσος. Εκεί τη συναντά ένας βασιλιάς και την παντρεύεται. Η Παναγία εμφανίζεται σε τακτά διαστήματα και της ζητά να ομολογήσει· επειδή η Μαρία αρνείται της παίρνει τα παιδιά της ένα-ένα. Αποφασίζεται να καεί στην πυρά σα μάγισσα η ηρωίδα, που την τελευταία στιγμή ομολογεί την αλήθεια. Η Παναγία της δίνει πίσω τα παιδιά της και τη συγχωρεί.

ΛΦ 1357, 29-30, Αίγιο, "Η Αυγούλα και η νεράιδα".

Μια νεράιδα παίρνει την Αυγούλα στο παλάτι με τις σαράντα κάμαρες. Απαγορευμένη κάμαρα: την ανοίγει η Αυγούλα και βλέπει νεράιδα χρυσή. Αγγίζοντας την, το δαχτυλάκι της χρυσώνεται. Το βλέπει η νεράιδα και τη ρωτάει αν μπήκε στην απαγορευμένη κάμαρα, αλλά η Αυγούλα αρνείται. Την αφήνει στην ερημιά. Τη βλέπει ο βασιλιάς, την ερωτεύεται και την παίρνει γυναίκα του. Η νεράιδα της παίρνει το παιδί και τη μιλιά. Στο δικαστήριο όπου κρίνουν τη βασίλισσα, παρουσιάζεται η νεράιδα και τη ρωτάει αν μπήκε στο απαγορευμένο δωμάτιο. Η βασίλισσα ομολογεί, ξεβουβαίνεται και παίρνει πίσω το παιδί της.

Σελ. 160
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/39/gif/161.gif&w=600&h=915 23. Αγγελοπούλου - Μπρούσκου, Παραμυθιακοί τύποι

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ  AT 712

Σελ. 161
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/39/gif/162.gif&w=600&h=915 23. Αγγελοπούλου - Μπρούσκου, Παραμυθιακοί τύποι

ΛΕΥΚΗ  ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 162
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/39/gif/163.gif&w=600&h=91523. Αγγελοπούλου - Μπρούσκου, Παραμυθιακοί τύποι

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ  AT 712

Η τίμια γυναίκα

AT: Crescentia Η καλή γυναίκα

Ήταν ένας πραματευτής κ' είχε δύο παιδιά, το ένα φρόνιμο και το άλλο μπαντίδο. Σαν απέθαν' ο πατέρας, τα δύο παιδιά εμοίρασαν το βίο. Ο μέγας, ο φρονιμώτερος, τον κυβέρνησε το βίο του καλά και τον έκαμε μεγάλο. Ο μικρότερος πήγαινε όλο σε γυναίκες και το έφαγε όλο. Τότες πήγε στον μέγαν τον αδελφό του κλαίγοντας, και του λέει: "Αδερφέ μου, κάνω πραμάτειες και χάνω". Λοιπόν ο αδερφός του τον εσπλαχνίστηκε, κ'εβγάζει και του δίνει δέκα χιλιάδες. Αυτός πάλι τα έφαγε σ'τα ίδια. Πήγε πάλι σ'τον αδερφό του· του διηγήθηκε, πως εζημιώθηκε πολλά, κι ο αδερφός του του λέγει: "Αδερφέ, εσύ δεν έχεις τύχη· όμως κάτσε με την γυναίκα μου εδώ και με το σπίτι μου, και πάω εγώ σ'το ταξίδι, και βάνω κάμποσα χρήματα για λόγο μου και κάμποσα για σένα· γλέπω την τύχη σου". Κίνησε ο αδελφός του και πάει στα ξένα με την πραμάτεια, κι άφηκε τον αδερφό του τέλειο νοικοκύρη σ'το σπίτι. Αυτός σαν μπαντίδος σε τρεις μέρες ύστερα που έφυγε ο αδερφός του, εζητούσε τη γυναίκα του να τον απατήσει. Αυτή σαν όμορφη δέσποινα ήταν από γένος καλό και φρόνιμη, και δεν τον εδέχτηκε και του είπε: "Εγώ σ' έχω στον τόπο του αδερφού σου κι 'συ θέλεις να μου κάνεις πράμα σε μένα;" Τι να κάνει αυτός για να κερδίσει τον σκοπό σου; Πηγαίνει στο νεχκεμέ* και λέει: "Έφυγ' ο αδερφός μου, κ' η νύφη μου γίνηκε άτιμη και δεν το δέχομαι". Ο νεχκεμές, που ήξερε την κόρη, τον έβρισε και τον έδιωξε. Αυτός φεύγει από κει, και για να κερδέσει το σκοπό του πάλι, παίρνει στα μεσάνυχτα ένα μεθυσμένο σύντροφο του και τον εμβάζει στο σπίτι της νύφης, κ' έτρεξε σ'τον κάδη, κ' είπε: "Δόσ' μου δύο καβάζηδες**, να βρω τους αγαπητικούς της νύφης μου μέσα". Ευτύς πήγαν οι καβάζηδες και βαρούσαν την πόρτα. Αυτή δεν ήθελε να τους ανοίξει, και τους έλεγε: "Εγώ δεν έχω κανένα τεκλίφι!*** Πείτε μου πρώτα ποιοι είστε και να σας ανοίξω". Λοιπόν μετά βίας κατέβηκαν οι δούλες και άνοιξαν. Και τους λέει: "Τι ζητάτε από μένα;" Οι καβάζηδες μ'βήκαν μέσα και ηύραν

* νεχκεμές: δικαστικός

* * καβάσηδες: δικαστικούς κλητήρες

*** τεκλίφι: εντολή, πρόταση

Σελ. 163
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Επεξεργασία παραμυθιακών τύπων και παραλλαγών AT 700-749
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 144
  23. Αγγελοπούλου - Μπρούσκου, Παραμυθιακοί τύποι

  23. ΛΦ 5, 6-11, Σάμος, άτιτλο. ΙΙ: β1, στ2, ε2, στο (σαράντα παλικάρια). III: 82, ε1. IV: α1, β, β1, β2 (πατέρας, μητριά, σαράντα αδέλφια), γ. V: στ.

  24. ΛΦ 14, 1-6, Σάμος, άτιτλο. Ι: α1. ΙΙ: β (την ηρωίδα μόλις γεννήθηκε, αφήνει στο βουνό η μητριά της βάζοντας στη θέση του μωρού ένα γατί), στ2 (τη σώζουν οι σαράντα δράκοι). ΙΙΙ: α1, γ2, 82, ε1. IV: α1, α4, β, γ. V: στ.

  25. Σταματιάδης, 5, No 14, 580-587, Σάμος, άτιτλο. 77; β1, ε3, στ2. ΙΙΙ: α6, γ2, δ1, ε5 (τη νεκρή κρεμούν σε μια κούνια· τη βρίσκει το βασιλόπουλο). IV: α1, β. V: στ4.

  β. Δωδεκάνησα

  26. ΛΑ 2279, 461 -472, Λέρος, "Η θεοχάρη". ΙΙ: α8 (η θεία της), γ2, γ1, στί. ΙΙΙ: δ1, ε1. IV: α2, β. V; Συμφυρμός με τον τύπο 706C: τ' αδέλφια της σκοτώνουν τη θεία· στ.

  27. Βαρίκα - Μοσκόβη, 36-43, Σύμη, "Η Πεντάμορφη κι η κακούργα μάνα της". ΙΙ: β2, γ2, η (καταφεύγει στο δάσος), στο: (δώδεκα παλικάρια). ΙΙΙ: δ1, ε4. IV: α1, β. V: στ2.

  28. ΛΦ 1026,1, Σύμη, "Η κακή μητρυιά". ΙΙ: β1, ζ1, στί. III: δ1, ε2 (ο καπετάνιος βρίσκει τα κλειδιά της κάσας, μπαίνει στον πύργο και παίρνει μαζί του την Πεντάμορφη). IV: α2, β. V: Συμφυρμός με τον τύπο 706C: γ, γ2, δ.

  γ. Εύβοια - Σποράδες

  29. ΛΑ2744,165-169, Ιστιαία, άτιτλο. ΙΙ: β4, γ2, στ 1, Θ2.ΙΙΙ: δ1, ε3. IV: α2, β.

  30. ΛΦ 245, 3-6, Κύμη, "Η Πεντάμορφη". 77; β3 (μητριά η δασκάλα της), δ7 (στον πατέρα), δ9, στί. ΙΙΙ: α3, α9 (βραχιόλι), δ2. IV: α1 (ο πρίγκηπας τη συνεφέρει τυχαία), β.

  31. ΛΦ 1604, 5-8, Κύμη, "Η Χιονούλα". ΙΙ: β1, γ1, 87, δ9, στ4. ΙΙΙ: α2, γ2, δ2, tl.IV: α1, α4, β. V: στ2.

  δ. Κρήτη

  32. Επ. Κρητ. Σπ., Γ', (1940) 310-313, Κυδωνιά, "Η Αριστοφάνη". Ι: α1. ΙΙ: β2, γ2, στ4. III: α9 (καρφίτσα), γ2, δ3, ε2. IV: ε1, β. V: Ενωμένο με 403Β: ", β2.

  33. Λιουδάκη, Στης Γιαγιάς..., 63-71, Ιεράπετρα, "Η πεντάμορφη Θεοφάνη". 77; β2, γ2, ζ2. ΙΙΙ: α3, γ2, δ2, ε1. IV: α1, α4 (κάνει εμετό), β (βάζουν τη φωτογραφία της σ' όλες τις βρύσες της χώρας, τ' αδέλφια της τη γνωρίζουν και πηγαίνουν στον γάμο. Αναγνώριση).

  34. ΛΦ 629, 1-3, Νεάπολις, "Η Πεντάμορφη". ΙΙ: β1, γ2, στ 1, θΐ. III: α3, γ2, δ2, ε1.7ν; α1, α4, β. V: στ.

  35. ΛΦ 1145, 7-11, Χανιά, άτιτλο. ΙΙ: β1, γ2, στ4, θΐ. ΙΙΙ: α1, α3, γ2, δ2.