Συγγραφέας:Αγγελοπούλου, Άννα
 
Μπρούσκου, Αίγλη
 
Τίτλος:Επεξεργασία παραμυθιακών τύπων και παραλλαγών AT 700-749
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:23
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:1994
 
Σελίδες:271
 
Αριθμός τόμων:1 τόμος
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Ελληνικά παραμύθια-Κατάλογος
 
Τοπική κάλυψη:Ελλάδα
 
Περίληψη:Το βιβλίο αυτό αποτελεί υποδειγματική δημοσίευση, σύμφωνα με τα διεθνή σχετικά πρότυπα, του καταλόγου των ελληνικών παραμυθιών που συνέτασσε ο Γεώργιος Μέγας ήδη από το 1910. Είναι στην ουσία ο δεύτερος τόμος του καταλόγου, μιας και ο συντάκτης του είχε προλάβει να δημοσιεύσει τον πρώτο τόμο. Ο κατάλογος παραμυθιών του Μέγα αποτελεί ένα σπουδαίο έργο υποδομής για κάθε σχετική έρευνα, έργο που συμβάλλει στη μελέτη όχι μόνο της ελληνικής εθνικής προφορικής παράδοσης αλλά και της παγκόσμιας. Η προσπάθεια για μια υποδειγματική δημοσίευση του καταλόγου αυτού, που άρχισε με τον τόμο αυτόν, καταβλήθηκε με την απόλυτη πεποίθηση ότι η αξία του είναι επίκαιρη όσο ποτέ. Ένας κατάλογος παραμυθιών έρχεται ακριβώς να προσφέρει ταξινομημένο το σημαντικότατο υλικό των παραμυθιών και των παραλλαγών τους, και να υπενθυμίσει παράλληλα τη σημασία, τη συνέπεια, αλλά και τη δύναμη της ευελιξίας που ενέχεται στην προφορική παράδοση των παραμυθιών.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 7.13 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 245-264 από: 274
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/39/gif/245.gif&w=600&h=915 23. Αγγελοπούλου - Μπρούσκου, Παραμυθιακοί τύποι

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ  AT 739*

Ο άτυχος γιος και ο μάγος πατέρας

AT: The Luckless son and his Wizard Father Περίληψη

Ο μάγος πατέρας που ξέρει πως ο μικρότερος του γιος είναι άτυχος, τον στέλνει να βρει την Τύχη του. Το παιδί στον δρόμο βρίσκει ένα σκυλάκι και το παίρνει μαζί του. Από εκείνη τη στιγμή γίνεται τυχερός και πλουτίζει, γιατί το σκυλάκι είναι η ίδια του η Τύχη. Ο μάγος πατέρας τον συμβουλεύει να σφάξει το σκυλάκι και να το φάει, γιατί όταν αυτό ψοφήσει θα χάσει πάλι την Τύχη του. Πράγματι, το σφάζουν και το τρώει όλη η οικογένεια, άντρας, γυναίκα, παιδιά. Γίνονται όλοι τυχεροί για πάντα.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΩΝ

ΘΡΑΚΗ 1. ΛΦ 655, 14, «Το άτυχο παιδί».

Σελ. 245
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/39/gif/246.gif&w=600&h=91523. Αγγελοπούλου - Μπρούσκου, Παραμυθιακοί τύποι

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ AT 735, 735Α, *735Ε, 737Β*, 739*

Οι Aarne - Thompson στο τελευταίο μέρος των μαγικών παραμυθιών με τον τίτλο Other Tales of the Supernatural, έχουν εντάξει και μερικά παραμύθια με θέμα την τύχη (luck — fortune). Παραμύθια με το ίδιο θέμα συναντάμε και σε άλλα σημεία του καταλόγου. Για παράδειγμα στο κεφάλαιο Supernatural Tasks: 460-462 Questions (ο φτωχός ρωτάει τη μοίρα του γιατί είναι άτυχος, καθώς και διάφορες άλλες ερωτήσεις εκ μέρους άλλων άτυχων που έχει συναντήσει κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του), ή στο κεφάλαιο Tales of Fate (τύποι 930-949), όπου συγκεντρώνονται διηγήσεις με θέμα τις προφητείες που προδιαγράφουν την ανθρώπινη μοίρα, όπως η ιστορία του Οιδίποδα (AT 931), ή η νεότερη της παραλλαγή προφορικής παράδοσης με την ιστορία του Ιούδα.

Η τόσο πολύπλοκη και μάλλον εμπειρική κατανομή των παραμυθιών της τύχης μέσα στον διεθνή κατάλογο δημιουργεί πολλά προβλήματα στην προσπάθεια κατάταξης των ελληνικών παραλλαγών, οι οποίες είναι αρκετά σύνθετες.

Ο Γ. Μέγας στο άρθρο του «Ο Λόγος παρηγορητικός περί δυστυχίας και ευτυχίας και τα παραμύθια της προς την τύχην οδοιπορίας» παρουσιάζει ορισμένες ελληνικές παραλλαγές με θέμα την αναζήτηση της τύχης. Σημειώνει:2 «Είναι δε και καθόλου η έρευνα αυτών ενδιαφέρουσα, διότι πρόκειται περί παραμυθιών ευρύτατα διαδεδομένων εις την Ασίαν και την Ευρώπην, η δ' Ελλάς, ως φαίνεται, εχρησίμευσε και εν τούτω ως μεσάζουσα μεταξύ Ανατολής και Δύσεως. Προς τούτοις εις τα παραμύθια αυτά, ως παρετήρησε ήδη ο R. Μ. Dawkins , δυνάμεθα να ίδωμεν κατά τρόπον απλούν και χωρίς συμβολισμούς την ελληνικήν στάσιν απέναντι των προβλημάτων της ανθρώπινης ζωής, των σχετικών με τη μοίραν, την τύχην και την αξίαν του ανθρώπου».

Ο Μέγας παρουσιάζει 17 παραλλαγές χωρισμένες σε δύο ομάδες. Στην πρώτη ομάδα ανήκουν παραμύθια που συνδυάζουν το θέμα της οδοιπορίας προς την τύχη, με αυτό των ερωτημάτων, ανήκουν δηλαδή στο AT 460B, όπως λέει και ο ίδιος στην αρχή του άρθρου. Στη δεύτερη ομάδα το μόνο θέμα είναι η αναζήτηση της τύχης. Εδώ ο Μέγας δεν προτείνει σε ποιον παραμυθιακό τύπο κατατάσσονται αυτά τα παραμύθια, αλλά δεν θα έπρεπε να θεωρηθεί ότι ανήκουν και αυτά στο 460Β. Αργότερα ο ίδιος θα πρέπει να αποφάσισε ότι ανήκουν στο AT *735E, όπως και κατατάσσει ανάλογα παραμύθια του ΛΦ. Εδώ παρουσιάζουμε 14 παραλλαγές αυτού του παραμυθιού. Μια από τις κόρες του βασιλιά είναι κακότυχη, και την καταλαβαίνουν γιατί κοιμάται με τα χέρια ανάμεσα στα πόδια. Εμποδίζει δε και την τύχη των άλλων.

1. Γεώργιος Μέγας, «Ο Λόγος παρηγορητικός περί δυστυχίας και ευτυχίας και τα παραμύθια της προς την τύχην οδοιπορίας», Λαογραφία 15, 1953, 3-43.

2 Μέγας, ό.π., 5.

3. R Μ Dawkins. «The meaning of folktales», Folk-Loif·. 1.XII. 1951,422 Πάνω σε αυτό το θέμα βλέπε επίσης του ιδίου, 45 Stories from the Dodekanese, Cambridge 1950, 35, 358-368

Σελ. 246
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/39/gif/247.gif&w=600&h=91523. Αγγελοπούλου - Μπρούσκου, Παραμυθιακοί τύποι

Τη διώχνουν και μετά από πολλές περιπέτειες, όπου η μοίρα της την κατατρέχει, καταφέρνει να πάρει τη «μοίρα στα χέρια της», με τη μορφή ενός χρυσού κουβαριού και να παντρευτεί ένα βασιλόπουλο.

Οι ελληνικές παραλλαγές, όπως παρατηρεί ο Μέγας , παρουσιάζουν μεγάλες ομοιότητες με τις σικελικές. Ο Μ. Μερακλής σημειώνει ότι η εξάπλωση του παραμυθιού συνηγορεί για την προέλευση του από την Ιταλία (βλέπε *735Β τον κατάλογο των παραλλαγών).

Από τα παραμύθια με θέμα την τύχη, εδώ παρουσιάζουμε πέντε τύπους, με πολλά κοινά στοιχεία μεταξύ τους: 735: η τύχη του φτωχού και του πλούσιου

735Α: η κακιά τύχη με μορφή λαγού φυλακίζεται με τη βοήθεια του μήνα Μάρτη *735Ε: η κακότυχη κοπέλλα και η μοίρα της 737Β*: ο άτυχος που παντρεύεται τυχερή γυναίκα

739*: ο άτυχος γιος και ο μάγος πατέρας του, που τον βάζει να φάει τον σκύλο, που είναι η τύχη του κι έτσι γίνεται τυχερός για πάντα.

Σε όλα αυτά τα παραμύθια διακρίνουμε μια αποφασιστική θα λέγαμε διάθεση απέναντι στη μοίρα, η οποία θεωρείται προσωπική μοίρα του καθενός. Ο άνθρωπος δεν υπομένει τη μοίρα του, δεν την αντιλαμβάνεται ως κάτι το δεδομένο, το αμετάβλητο, αλλά ξεκινά οργισμένος ή απελπισμένος να τη βρει, να την πιάσει από τα μαλλιά ή να την καλοπιάσει με λιχουδιές και να την αναγκάσει να αλλάξει.

4. Μέγας, ό.π., 32-34.

5. Μ. Μερακλής, Σχόλια στα παραμύθια του Λιβισιού και Μάkρης της Καλλιόπης Μουσαίου — Μπουγιούκου, έκδ. ΚΜΣ, Αθήνα 1976, 258

Σελ. 247
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/39/gif/248.gif&w=600&h=915 23. Αγγελοπούλου - Μπρούσκου, Παραμυθιακοί τύποι

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 248
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/39/gif/249.gif&w=600&h=915 23. Αγγελοπούλου - Μπρούσκου, Παραμυθιακοί τύποι

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ AT *742

Σελ. 249
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/39/gif/250.gif&w=600&h=915 23. Αγγελοπούλου - Μπρούσκου, Παραμυθιακοί τύποι

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 250
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/39/gif/251.gif&w=600&h=915 23. Αγγελοπούλου - Μπρούσκου, Παραμυθιακοί τύποι

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ  AT *742

Μυαλό έχω παράδες δεν έχω

Περίληψη

Ένας φτωχός καυχιέται στον βασιλιά πως είναι πολύ έξυπνος (μυαλό έχω, παράδες δεν έχω) και ο βασιλιάς του δανείζει όσα χρήματα θέλει. Ο φτωχός αγοράζει ψάθες, ντενεκέδες, σκούπες και μπαρκάρει. Φτάνει σ' ένα έρημο νησί, καίει τις ψάθες. Πουλιά που στις φτερούγες τους έχουν διαμάντια έρχονται να τριφτούν στις στάχτες. Ο έξυπνος φτωχός μαζεύει με τις σκούπες τα διαμάντια που πέφτουν, καθώς και τη στάχτη και κάνει τούβλα που τα βάζει στους ντενεκέδες. Κάνει και χίλια χωρίς διαμάντια. Στην τρικυμία τα πετάει στη θάλασσα ο καπετάνιος και υπόσχεται να πληρώσει την αξία τους. Του δείχνει τα άλλα με τα διαμάντια. Γίνεται πλούσιος.

Σελ. 251
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/39/gif/252.gif&w=600&h=915 23. Αγγελοπούλου - Μπρούσκου, Παραμυθιακοί τύποι

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΩΝ

ΘΡΑΚΗ

1. ΛΑ 736*, Ι, Αδριανούπολη, «Γνώση έχω, παράδες δεν έχω».

2. Πασχαλίδου, 27-33, Κωνσταντινούπολη, «Ο άη Νικόλας». Ενωμένο με AT 611 και ΑΤ879Α.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

3. ΑΦ 1719, 6-7, Εμμ. Παππάς Σερρών, «Ο τετραπέρατος φτωχός».

4. Ηπειρ. Εστία, θ', 727-730, Επαρχία Βοίου, «Μυαλό έχω παράδες δεν έχω».

ΚΥΠΡΟΣ

5. Κυπρ. Χρον., ΙΓ', 157-160, «Έχω νουν μα παράες εν έχω». Καίει τις ψάθες και βγαίνουν μυρμήγκια να λιάσουν τα διαμάντια τους.

Σελ. 252
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/39/gif/253.gif&w=600&h=915 23. Αγγελοπούλου - Μπρούσκου, Παραμυθιακοί τύποι

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ AT 745A

Σελ. 253
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/39/gif/254.gif&w=600&h=915 23. Αγγελοπούλου - Μπρούσκου, Παραμυθιακοί τύποι

ΛΕΥΚΗ  ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 254
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/39/gif/255.gif&w=600&h=915 23. Αγγελοπούλου - Μπρούσκου, Παραμυθιακοί τύποι

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ  AT 745A

Ό,τι γράφει δεν ξεγράφει

AT: The Predestined Treasure Περίληψη

Ένας πλούσιος δίνει σε έναν φτωχό το κλειδί ενός μπαούλου να πάρει λεφτά. Από το μπαούλο βγαίνει μια φωνή που λέει ότι οι λίρες ανήκουν σε έναν χασάπη, ή σε έναν χαλβατζή. Ο πλούσιος βάζει το μπαούλο μέσα σε έναν κορμό και το πετάει στη θάλασσα. Ψαράδες το βρίσκουν και το πηγαίνουν στον χασάπη ή τον χαλβατζή που αγνοεί τι περιέχει το μπαούλο. Ο πρώτος ιδιοκτήτης γίνεται βοηθός του χασάπη (του χαλβατζή). Εκείνος βάζει μερικά φλουριά σε μια πίτα και τη δίνει στη γυναίκα του πρώτου κι εκείνη τη δίνει στους ψαράδες που τη φέρνουν πάλι σε αυτόν. Ο θησαυρός μένει στον πραγματικό ιδιοκτήτη, κανείς άλλος δεν μπορεί να τον αποκτήσει.

Σελ. 255
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/39/gif/256.gif&w=600&h=91523. Αγγελοπούλου - Μπρούσκου, Παραμυθιακοί τύποι

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΩΝ

ΗΠΕΙΡΟΣ

1. ΛΑ 841, 1, Θεσπρωτία, "Ο λεημονιάρης". Ο φιλάργυρος πετάει τα λεφτά του στη θάλασσα, για να μην τα πάρει ο ελεήμονας, μέσα σε ένα κούτσουρο. Η θάλασσα το βγάζει στου ελεήμονα.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

2. ΛΑ 2959, 473-483, θυμαριά Κοζάνης, "Η Τύχη".

ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

α. Ανατολικό Αιγαίο

3. ΛΦ 1511, 6-8, "Ο πλούσιος, το μπαούλο το χρυσό και ο χασάπης στην Αθήνα".

β. Κυκλάδες

4. ΛΑ 2304, 373-376, Μήλος, άτιτλο.

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

5. ΛΑ 2328, 18-19, Μάνη, "Ό,τι γράφει δεν ξεγράφει".

ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ

6. Επιφανίου - Πετράκη Γ', 200-211, "Οι Καρμήρηδες".

Σελ. 256
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/39/gif/257.gif&w=600&h=91523. Αγγελοπούλου - Μπρούσκου, Παραμυθιακοί τύποι

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΒΡΑΧΥΓΡΑΦΙΕΣ

(η σειρά κατά το λατινικό αλφάβητο)

Α ΠΗΓΕΣ ΑΔΗΜΟΣΙΕΥΤΕΣ

ΙΛ:  Ιστορικό Λεξικό της Ακαδημίας Αθηνών

ΚΜΣ: Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών

ΛΑ: Λαογραφικό Αρχείο του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της

Ακαδημίας Αθηνών ΛΦ: Λαογραφικό Φροντιστήριο καθηγητού Γ.Α. Μέγα, Αρχείο της Ελληνικής

Λαογραφικής Εταιρείας ΣΛ: Συλλογή Μαρίας Λιουδάκη ΣΠ: Συλλογή Ν.Γ. Πολίτου των ετών 1887 κ.ε. κατατεθειμένη στο ΛΑ

Β ΠΗΓΕΣ

α' Σε περιοδικά

Ανατ. Επιθεώρησις: Ανατολική Επιθεώρησις. Σύγγραμμα περιοδικόν της Σμύρνης, τ. Α' (1873).

Ανδρ. Ημερ.: Ανδριαχόν Ημερολόγιο», τ. Α' - Ε' (1925-1929).

Αρχ. Ευβ. Μελ.: Αρχείον Ευβοϊκών Μελετών, τ. Η' (1961), Αθήναι.

Αρχ. νεωτ. ελλ. γλ.: Αρχείον της νεωτέρας ελληνικής γλώσσης εκδιδόμενον υπό του Συλλόγου Κοραής, τ. Β' (1892), Αθήναι.

 Αρχ. θρ. θησ.: Αρχείον του θρακικού Λαογραφικού και Γλωσσικού θησαυρού, Διευθ.

Πολύδ. Παπαχριστοπούλου, τ. Α' - ΚΕ' (1934-1948), Εν Αθήναις.

Αρχ. Πόντου: Αρχείον Πόντου. Σύγγραμμα περιοδικόν εκδιδόμενον υπό της επιτροπής Ποντιακών Μελετών, τ. Α' - ΚΖ' (1928-1967), Εν Αθήναις.

Αρχ. Σάμου: Αρχείον Σάμου. Σύγγραμμα περιοδικόν εκδιδόμενον υπό Ν. Ζαφειρίου, Α' (1946), Αθήναι.

Arch. f. Litter.: Archiv für Litteraturgeschichte, XII (1884), Leipzig.

Archivio trad, pop.: Archivio per lo studio delle tradizionipopolari, 1887, Palermo.

Αστήρ Πόντου: Αστήρ του Πόντου, περιοδικόν σύγγραμα εκδιδόμενον υπό θ. Γραμματικοπούλου, τ. Α' (1885), Εν Τραπεζούντι. Αθηνά: Σύγγραμμα περιοδικόν της εν Αθήναις Επιστημονικής Εταιρείας, τ. 3 (1891), 97, τ. 45 (1933), 54-137.

Σελ. 257
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/39/gif/258.gif&w=600&h=91523. Αγγελοπούλου - Μπρούσκου, Παραμυθιακοί τύποι

Atlantis: Schweizer Zeitsch. Östern 1963, 209-212.

Ausland: Das Ausland, 1832, No 56, 57.

BCH: Bulletin de Corespodance Hellenique, τ. 33 (1909).

BP: Bolte Johannes, und Polivka Georg, Anmerkungen zu den Kinder und Hansmärchen der Brüder Grimm, Leipzig 1915-1932.

Βύρων: Βύρων, τ. Α' (1874), τ. Β' (1876).

Calabria: La Calabria, Rivista di litteratura popolara diretta da L. Bruzzano, Monteleone, 1888-1898.

Χιακά Χρον..Χιακά Χρονικά,εκδιδ. επιμελεία Κ. Αμάντου, τεύχηΑ' - Δ' (1911-1919), Εν Αθήναις.

Χρον. Χαλκιδ.: Χρονικά της Χαλκιδικής. Περιοδική έκδοσις Ιστορικής και Λαογραφικής Εταιρείας Χαλκιδικής, τ. 2 (1961), 240-242, Θεσσαλονίκη.

Χρον. Πόντου: Χρονικά του Πόντου. Μηνιαίο λαογραφικό περιοδικό. Όργανο του συλλόγου "Αργοναύται Κομνηνοί", Α' - Β' (1943-1946), Αθήνα.

ΔΙΕ: Δελτίον της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας της Ελλάδος, Α' - Ε' (1883-1900), Αθήναι.

Δωδ. Αρχ.: Δωδεχανησιαχόν Αρχείον, Α' - Γ' (1955-1958), Αθήναι.

Δρήρος: Μηνιαίο λαογραφικό - ιστορικό - λογοτεχνικό περιοδικό, έτος Β' και Γ' (1939), Νεάπολις Κρήτης.

Εβδομάς: Περιοδικόν σύγγραμμα, τ. Α' (1884), Αθήναι.

Επ. Κρητ. Σπ.: Επετηρίς Εταιρείας Κρητικών Σπουδών, Α' - Δ' (1938-1941), Αθήναι.

Επ. ΛΑ: Επετηρίς του Λαογραφικού Αρχείου (Ακαδημίας Αθηνών), 1939-1972.

Επ. Φιλοσοφ. Σχ. Αθ.: Επιστημονική Επετηρίς της Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, 1955-1956, 528.

Επ. Φιλοσ. Σχ. θεσ.: Επιστημονική Επετηρίς της Φιλοσοφικής Σχολής Θεσσαλονίκης, 9 (1965), 5-10.

Ηλειακά: Τριμηνιαίο ιστορικό - λαογραφικό - γλωσσικό περιοδικό, Α' - Β' (1951-1956), Λεχαινά.

Ημερ. Δυτ. Μακ.: Ημερολόγιον Δυτ. Μαχεδονίας, έτη: 1936, 1937, Θεσσαλονίκη. Ημερ. Ιθάκης: Ημερολόγιον Ιθάκης, έτ. Β' (1929), έτ. Γ' (1930), Εν Αθήναις. Ηπειρ. Εστ.: Ηπειρωτική Εστία. Μηνιαία Επιθεώρησις εν Ιωαννίνοις, Β' - Γ (1953-1961).

Ηπειρ. Χρον.: Ηπειρωτικά Χρονικά, έτ. Α' (1926), Ιωάννινα. Fabula: Zeitschrift fur Erzählforschung, hrsg. von. Kurt Ranke, Berlin.

 Folklore: A quarterly Review of myth, tradition, institution and custom of the Folklore Society, Vol. VII (1896), X-XII (1899-1901), London.

Σελ. 258
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/39/gif/259.gif&w=600&h=91523. Αγγελοπούλου - Μπρούσκου, Παραμυθιακοί τύποι

Ικαριακά: Ικαριακά Γράμματα, 1 (1959).

Jahrb. rotn. Litt.: Jahrbuch fur romanische Litteratur, XI.

Jahresgabe: Jahresgabe der Gesellschaft zur Pflege des Märchengutes der europäischen Volker, 1957-1965.

Journ. Amer. FL: Journal of American Folklore, t. 60 (1947), 163-167.

Journ. Hell. St.: Journal of Hellenic Studies, vol. 30 (1910), 128.

Κήρυξ Αιγ.: Κήρυξ της Αιγίνης, Γ' (1949), αρ. φ. 31.

Κρητ. Χρον.: Κρητικά Χρονικά. Τετραμηνιαία επιστημονική έκδοσις. Εκδότης: Ανδρέας Καλοκαιρινός, τ. 15-16 (1961-1962), 298-301, Ηράκλειον Κρήτης.

Κρητ. Σελίδες: Κρητικαί Σελίδες, έτ. Α" (1936-1937).

Κρητ. Επιθεώρ.: Κρητική Επιθεώρησις, Ρέθυμνον 1951.

Κρητ. Εφημ.: Κρητική Εφημερίς, Ρέθυμνον 1951.

Κρητ. Εστία: Κρητική Εστία, τομ. Α (1949).

Κρητ. Στοά: Κρητική Στοά. Περιοδικόν εν Ηρακλείω Κρήτης, τ. 1-3 (1908-1911).

Κρητ. Αστήρ: Κρητικός Αατήρ, 15ήμερον εικονογραφημένον περιοδικόν, έτη α - ε' (1906-1911), Χανιά.

Κρητ. Λαός: Κρητικός Λαός, περιοδικόν εν Ηρακλείω Κρήτης, Α' (1909).

Κυπρ. Χρον.: Κυπριακά Χρονικά, Α' - ΙΓ' (1923-1937), Εν Λάρνακι.

Κυπρ. Γραμμ.: Κυπριακά Γράμματα. Μηνιαίο περιοδικόν μελέτης και τέχνης. Διευθ. Νίκος Κρανιδιώτης, Α' - ΙΗ' (1935-1953), Λευκωσία.

Κυπρ. Λεύκωμα: Κυπριακόν Λευχωμα Πολυξένης Λοϊδιάδος, Λεμεσός Κύπρου 1924.

Κυπρ. Σπουδαί: Κυπριακαί Σπουδαί. Δελτίον της Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών, Α' - Λθ' (1937-1975), Λαογραφικόν Παράρτημα, Λευκωσία.

Κυπριόπουλο, τ. Ε' (1949) αρ. 1-3.

Λαογρ.: Λαογραφία. Δελτίον της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας, 1909-1984, Εν Αθήναις.

Λαογρ. Κύπρος: Λαογραφιχή Κύπρος, Τετραμηνιαίον λαογραφικό περιοδικό, Χρονιά Β' (1972) τεύχ. 4-5, σ. 31-33, τεύχ. 6, σ. 101-107, Λευκωσία.

Legrand Coll.: Legrand Ε., Collection des monuments de la langue neo-hellenique, I. Legrand rec.: Legrand E., Recueil de contes populaires grecs, Paris 1881.

Λεσβιακά. Δελτίον της Εταιρείας Λεσβιακών Μελετών, Μυτιλήνη.

Μακεδονικά: Σύγγραμμα περιοδικόν της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, 1-14

(1940-1974). Μαθητ. Εστία: Μαθητική Εστία, Εκφραστικόν όργανον των μαθητών..., έτ. ΚΑ' - ΚΓ (1970-1973), Λευκωσία.

Σελ. 259
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/39/gif/260.gif&w=600&h=915 23. Αγγελοπούλου - Μπρούσκου, Παραμυθιακοί τύποι

Μεσσην. Έτος: Μεσσηνιακόν Ετος, Σύλλογος προς διάδοσιν των γραμμάτων, Καλαμάτα, τ. Α' (1938).

Μικρασ. Χρον.: Μικρασιατικά Χρονικά. Σύγγραμμα περιοδικόν, Α' — ΙΓ' (1938-1967), Αθήνα.

Μυκον. Χρον.: Μυκονιάτικα Χρονικά, Αθήναι (1933:1935).

Μύσων: Ιστορικόν και λαογραφικόν περιοδικόν, Διευθυντής Μ. Γ. Καταπότης, Αθήναι. Νέα Εστία: έτ. Α' (1927) κ.ε., Αθήναι.

Νεοελλ. Γράμμ.: Νεοελληνικά Γράμματα, εβδομαδιαία φιλολογική εφημερίς, Περίοδος Β' (1938), Αθήναι.

ΝΕΑ: Νεοελληνικά Ανάλεκτα, περιοδικώς εκδιδ. υπάτου Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσού, Εν Αθήναις 1870-1972, 1874.

Νισυρ. Χρον.: Νισυριακά Χρονικά, Έκδ. Εταιρείας Νισυριακών Μελετών, 1-4 (1963-1972).

Παναθήναια, εικονογραφημένο 15ήμερον περιοδικόν, τ. 19, σ. 189, Αθήνα.

Πανδώρα: Σύγγραμμα περιοδικόν, 11 (1861), φ. 259.

Πάφος: Παγκυπριο λογοτεχνικό περιοδικό, 1-4 (1935-1939), Πάφος.

Παρνασσός: Επετηρίς Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός, τ. 4-10 (1880-1886), Νέα σειρά, Α' (1959) κ.ε., Αθήναι.

Πελοποννησιακά: Δημοσιεύματα της εν Αθήναις Εταιρείας Πελοποννησιακών Σπουδών, 1956 κ.ε. Αθήναι.

Πελοπ. Εστία: Πελοποννησιακή Εστία, Α' (1953).

Πελοπ. Πρωτοχρονιά: Πελοποννησιακή Πρωτοχρονιά, 1959, 1961, 1962.

Ποντ. Εστία: Ποντιακή Εστία, Μηνιαίον λαογραφικόν περιοδικόν, 1950 κ.ε., Θεσσαλονίκη.

Ποντ. Φύλλα: Ποντιακά Φύλλα, Διευθ. Ν. Κάπνας, Α" - Γ' (1936-1938), Αθήνα.

Προμηθεύς: Προμηθεύς ο Πυρφόρος, 15ήμερον εκπαιδευτικόν περιοδικόν, 1925 κ.ε., εν Ρεθύμνη.

Race. Roccaf.: Racconti greci di Roccaforte, diretti da E. Capialbi e L. Bruzzano, Monteleone 1885-1886.

RHR: Revue de I'histoire des religions, t. 10 (1884).

Riv. trad. pop. ital.: Rivista delle tradizioni popolari italiane, 1-2, Roma 1893-1894.

Σ. ΚΠ.: Ο εν Κωνσταντινουπόλει Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος, Σύγγραμμα περιοδικόν, τ. 8-31 (1874-1908), Εν Κωνσταντινουπόλει.

Συμαϊκά: Τα Συμαϊκά. Έκδοσις Επιτροπής Συμαϊκών Εκδόσεων, Α' (1972), Εν Αθήναις.

Σελ. 260
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/39/gif/261.gif&w=600&h=91523. Αγγελοπούλου - Μπρούσκου, Παραμυθιακοί τύποι

Θρακικά: Τριμηνιαίον επιστημονικόν σύγγραμμα, τ. 1-33 (1928-1960), Αθήναι.

Θρακ. Επετ.: θραχιχή Επετηρίς, 1897, Εν Αθήναις.

Ζ. Αγ.: Ζωγράφειος Αγών, ήτοι Μνημεία της Ελληνικής αρχαιότητος ζώντα εν τω νυν ελληνικώ λαώ, τομ. Α' (1891), Εν Κωνσταντινουπόλει.

β' Σε βιβλία

Abbott G. F., Macedonian Folklore, Cambridge 1903, ανατύπωση Θεσσαλονίκη 1974.

Άκογλου Ξεν., Λαογραφικά Κοτυώρων, Αθήναι 1939.

Αναγνώστου Σπ., Λεσβιακά ήτοι συλλογή λαογραφικών περί Λέσβου πραγματειών, εν Αθήναις 1903.

Αντωνίου - Αντωνάκου Ελένη, Παραμύθια της Στερεάς Ελλάδος, Εκδόσεις Πατάκη, Αθήνα 1986.

Argenti-Rose: Argenti, Philip and Rose, Η. J., The Folklore of Chios, 2, Cambridge 1949.

Αθανασούλα Ευδοκία, Ήταν και δεν ήταν. Λαϊκά παραμύθια για παιδιά, διαλεγμένα από ανέκδοτο υλικό του Λαογραφικού Αρχείου, Αθήνα 1929.

Βάος Ζαφείρης, Παραμύθια της Μήλου, ανάτυπο από τον β/1985 τόμο των Μηλιακών.

Boulanger Jacques, Les contes de ma cuisiniere, 2e edition, Paris 1935.

Buchon J. A., La Grèce continentale et la Moree, Paris 1843.

Carnoy -Nicol.: Carnoy Ε. Η. - Nicolaides J., Traditionspopulairesdel'AsieMineure, Paris 1889.

Χρηστοβασίλης Χρ., Ηπειρωτικά παραμύθια, Ιωάννινα 1963.

Χριστοδουλόπουλος Ιω., Τα παραμύθια του νέου σχολείου, Αθήνα 1939.

Δαμιανού Δέσποινα, Παραμύθια της Χίου, Έκδοση Ομήρειου Πνευματικού Κέντρου Δήμου Χίου, Χίος 1994.

Dawkins MG in AM: Dawkins R. M., Modern Greek in Asia Minor, Cambridge 1916.

Dawkins MGF: Dawlins R.M., Modem Greek Folktales, Chosen and translated by Oxford 1953.

Dawkins 45 Stor.: Dawlins R.M., Forty-five stories from the Dodekanese, Cambridge 1950.

Dawkins, More G. F.: Dawlins R.M., More Greek Folktales, Oxford 1955.

Deffner Mich., Archiv fur mittel-und neugriechische Philologie, Athen 1880.

Dieterich Karl, Sprache und Volksüberlieferungen der sudl. Sporaden, Wien 1908.

Δουνδουλάκη - Ουσταμανωλάκη Ελένη, Κρητικά παραμύθια, πρώτος τόμος, εκδόσεις Πατάκη, Αθήνα 1986.

Dozon Α., Contes albanais, Paris 1881.

Επιφανίου - Πετρ.: Επιφανίου - Πετράκη Στέλλα., Λαογραφικά της Σμύρνης, Βιβλίο

Σελ. 261
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/39/gif/262.gif&w=600&h=91523. Αγγελοπούλου - Μπρούσκου, Παραμυθιακοί τύποι

β', Παραμύθια και άλλα, 1966, Βιβλίο γ', 1967, Βιβλίο δ", 1969.

Garnett - Glennie: GarnettL. Μ. and Glennie St. J. S., Greek Folk Poetry, t. 1-2, London 1896.

Geldart Ε. Μ., Modern Greek Folklore, The Tales of the People, London 1884.

Georgakis - Pineau: Georgakis G. et Pineau L., Le folklore de Lesbos, Paris 1894.

Hahn: Hahn J. G. v., Griechische und albanesische Marchen, Miinchen 1918.

Hoeg Carsten, Les Saracatsanes. Une tribu nomade grecque. Bd. II: textes, Paris, Copenhague 1926.

Ιωάννου Γ., Παραμύθια του λαού μας, Ερμής, Αθήνα 1974.

Καφαντάρης Κώστας, Ελληνικά λαϊκά παραμύθια, 2 τόμοι, Ο Φεγγαράς, Το Φιδόδεντρο, εκδόσεις Οδυσσέας, Αθήνα 1988.

Κάσσης Κ., 125 Λαϊκά παραμύθια από τη Μάνη, Αθήνα 1983.

Κλιάφα Μ., Παραμύθια της Θεσσαλίας, Κέδρος, Αθήνα 1977.

Κουκούλες Φ., Οινουντιακά, Εν Χανίοις 1908.

Kretschmer LF.: Kretschmer Paul, Der heutige Lesbische Dialekt, Wien 1905.

Kretschmer N M: Kretschmer P., Neugriechische Marchen, Jena 1917.

Legr. Rec.: Legrand, Louis Jean, Recueil de contes populaires grecs, Paris 1881.

Λελέκος Ανθολ.: Λελέκος Μ., Δημοτική ανθολογία, Αθήνα 1868.

Λελέκος Επιδόρπ.: Λελέκος Μ., Επιδόρπιον, Τόμ. Α', Αθήνα 1888.

Λιανίδης Σίμος, Τα παραμύθια του Ποντιακού Λαού, Εκλογή, κείμενα, νεοελληνική μετάφραση, κατάταξη, Αθήνα 1962, (Παράρτημα Αρχείου Πόντου, αρ. 5).

Λιουδάκη Μαρία, Στης γιαγιάς τα γόνατα, Αθήναι 1932.

Λιουδάκη Μαρία, Στου παππού τα γόνατα, Αθήναι 1947.

Λουκάτος Δημ., Νεοελληνικά λαογραφικά χυμένα, (Βασική βιβλιοθήκη Αετού, αρ. 48), Αθήνα 1957.

Λουκόπουλος Ν., Νεοελληνική μυθολογία, Ζώα, φυτά, (Σύλλογος προς διάδοσιν ωφελίμων βιβλίων) 76, Αθήνα 1940.

Μέγας Γ., Ελληνικά παραμύθια, Σειρά Α', Αθήναι 1962. Μέγας Γ., Ελληνικά παραμύθια, Σειρά Β , Αθήναι, 1963.

Megas G., Griechische Volksmärchen gesammelt und hrsg von Georgios Megas. Ubertragen von Inez Diller. Eugen Diederichs Berlag., Diisseldorf-Kolkn 1965.

Megas G., Begegnung der Völker im Marchen. Bd 3: Griechenland - Deutschland. Gesellschaft zur Pflege des Märchengutes der europäischen Volker. Zusammenstellung und Bearbeitung von G. A. Megas. Übertragen von Hedwig Bertos. Aschendorff, Miirister Westf. 1968.

Σελ. 262
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/39/gif/263.gif&w=600&h=91523. Αγγελοπούλου - Μπρούσκου, Παραμυθιακοί τύποι

Megas G., Folktales of Greece, Edited by G. Megas, translated by Helen Colaclides. Folktales of the World. General editor: Richard M. Dorson, The University of Chicago Press, Chicago and London 1970.

Μηλιόπουλος, Κότσυφας: Μηλιόπουλος Π., Ο κότσυφας, ο κυρ Κώστας και άλλα μακεδονικά, Θεσσαλονίκη 1952.

Μηλιόπουλος ΜΠ: Μηλιόπουλος Π., Μακεδονικά παραμύθια, Θεσσαλονίκη 1950.

Μιχαηλίδης - Νουάρος Μ., Λαογραφικά Σύμμειχτα Καρπάθου, τ. Α', Αθήναι 1932.

Misotakis J., Ausgewählte griechische Folksmärchen, Berlin 1882.

Μοσκόβη Ειρ., Τα παραμύθια της πατρίδας μου, (Σύμης), Αθήνα 1953.

Μουσαίου - Μπουγιούκου Καλλιόπη, Παραμύθια του Λιβισιού και τηςΜάκρης. Πρόλογος Γ.Α. Μέγα, σχόλια Μ. Μερακλή, μετάφραση σχολίων Ο. Μερλιέ, Αθήνα 1976.

Nicolaides Jean, Conies licencieux de Constantinople et de l' Asie Mineure, (Contribution au Folklore erotique, contes, chansons, usages, etc, recueillis aux sources orales), tome 1er, Kleinbronn, Paris 1906).

Nicolaides Jean, Νεοελληνικά παραμύθια, Αθήνα 1899.

Παπαγεωργίου Μαρία, Παραμύθια από μύθους αρχαίων ελληνικών ποιητικών έργων που χάθηκαν, και άλλα παραμύθια του βλαχόφωνου χωριού Σκρα (Λιούμνιτσα), τ. Α και Β', Θεσσαλονίκη 1984.

Παπατρέχας Γεράσιμος, Ακαρνανικά παραμύθια, Εκδόσεις Πατάκη, Αθήνα 1986.

Πέρδικα Νίκη, Σχύρος. Μνημεία του λόγου του λαού, τ. II, Αθήνα 1943.

Pernot Η., Études de Unguistique neoheUenique, I, 1907, III 1940, Paris.

Φιλιππίδου Μαρίκα, Τα παραμύθια της μάνας μου, Εν Αθήναις 1926.

Φραγκάκη Ευαγγελία, Το κρητικό παραμύθι. Μελέτη και συλλογή, Αθήνα 1952.

Pio Jean, Νεοελληνικά παραμύθια, Contes populaires grecs publics d'apres les ms. du Or. J. G. de Hahn, et annotespar -, Copenhague 1879, Ανατύπωση από τη Βιβλιοθήκη Ιστορικών Μελετών, αρ. 17.

Ρήγας Γ.,;Σκιάθου λαϊκός πολιτισμός, Τεύχ. Β', Δημώδεις διηγήσεις, Θεσσαλονίκη 1962.

Roussel Louis, Contes de Mycono, Leopol 1929.

Σακελλάριος Α., Τα Κυπριακά, τ. Β', 1891, τ. Γ', 1898, Αθήνα.

Schmidt Β., Griechische Märchen, Sagen und Volkslieder, Leipzig 1877.

Σπυροπούλου - Παπαδημητρίου Ζωή, Παραμύθια της Πελοποννήσου, Εκδόσεις Πατάκη, Αθήνα 1989.

Σημείωση: Η βιβλιογραφία αυτή συγκροτήθηκε με βάση τη δημοσιευμένη από τον Γ. Μέγα βιβλιογραφία στον πρώτο τόμο του Καταλόγου του, "Μύθοι Ζώων", ενημερωμένη κατά το δυνατό με τις νεότερες εκδόσεις συλλογών παραμυθιών.

Σελ. 263
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/39/gif/264.gif&w=600&h=915 23. Αγγελοπούλου - Μπρούσκου, Παραμυθιακοί τύποι

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 264
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Επεξεργασία παραμυθιακών τύπων και παραλλαγών AT 700-749
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 245
  23. Αγγελοπούλου - Μπρούσκου, Παραμυθιακοί τύποι

  ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ  AT 739*

  Ο άτυχος γιος και ο μάγος πατέρας

  AT: The Luckless son and his Wizard Father Περίληψη

  Ο μάγος πατέρας που ξέρει πως ο μικρότερος του γιος είναι άτυχος, τον στέλνει να βρει την Τύχη του. Το παιδί στον δρόμο βρίσκει ένα σκυλάκι και το παίρνει μαζί του. Από εκείνη τη στιγμή γίνεται τυχερός και πλουτίζει, γιατί το σκυλάκι είναι η ίδια του η Τύχη. Ο μάγος πατέρας τον συμβουλεύει να σφάξει το σκυλάκι και να το φάει, γιατί όταν αυτό ψοφήσει θα χάσει πάλι την Τύχη του. Πράγματι, το σφάζουν και το τρώει όλη η οικογένεια, άντρας, γυναίκα, παιδιά. Γίνονται όλοι τυχεροί για πάντα.

  ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΩΝ

  ΘΡΑΚΗ 1. ΛΦ 655, 14, «Το άτυχο παιδί».