Συγγραφέας:Αγγελοπούλου, Άννα
 
Μπρούσκου, Αίγλη
 
Τίτλος:Επεξεργασία παραμυθιακών τύπων και παραλλαγών AT 700-749
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:23
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:1994
 
Σελίδες:271
 
Αριθμός τόμων:1 τόμος
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Ελληνικά παραμύθια-Κατάλογος
 
Τοπική κάλυψη:Ελλάδα
 
Περίληψη:Το βιβλίο αυτό αποτελεί υποδειγματική δημοσίευση, σύμφωνα με τα διεθνή σχετικά πρότυπα, του καταλόγου των ελληνικών παραμυθιών που συνέτασσε ο Γεώργιος Μέγας ήδη από το 1910. Είναι στην ουσία ο δεύτερος τόμος του καταλόγου, μιας και ο συντάκτης του είχε προλάβει να δημοσιεύσει τον πρώτο τόμο. Ο κατάλογος παραμυθιών του Μέγα αποτελεί ένα σπουδαίο έργο υποδομής για κάθε σχετική έρευνα, έργο που συμβάλλει στη μελέτη όχι μόνο της ελληνικής εθνικής προφορικής παράδοσης αλλά και της παγκόσμιας. Η προσπάθεια για μια υποδειγματική δημοσίευση του καταλόγου αυτού, που άρχισε με τον τόμο αυτόν, καταβλήθηκε με την απόλυτη πεποίθηση ότι η αξία του είναι επίκαιρη όσο ποτέ. Ένας κατάλογος παραμυθιών έρχεται ακριβώς να προσφέρει ταξινομημένο το σημαντικότατο υλικό των παραμυθιών και των παραλλαγών τους, και να υπενθυμίσει παράλληλα τη σημασία, τη συνέπεια, αλλά και τη δύναμη της ευελιξίας που ενέχεται στην προφορική παράδοση των παραμυθιών.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 7.13 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 265-274 από: 274
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/39/gif/265.gif&w=600&h=91523. Αγγελοπούλου - Μπρούσκου, Παραμυθιακοί τύποι

RESUME

Ce volume du "Catalogue raisonne des contes grecs", établi par Georges Megas et élabore par Anna Angelopoulou et Aigli Brouskou, représente la seule somme existante de contes merveilleux grecs de tradition orale. L'ouvrage publie aujourd'hui vient a la suite du travail de G. Megas, Mythes d'Animaux, édite par 1'Academie d'Athènes en 1978 et constitue de ce fait un pas vers la publication progressive de 1'ensemble du corpus grec.

Il existe en effet, a cote de la classification Internationale bien connue d'Aarne et Thompson, des catalogues nationaux de contes (France, Angleterre, Espagne, Italie, Irlande, Turquie, etc); ainsi, la publication du catalogue grec dans son ensemble viendrait a point nomme combler une lacune importante en ce domaine.

Le nouvel ouvrage comporte pour chaque conte étudie une version grecque in extenso, le schéma des diverses variantes attestées, la liste des versions publiées et inédites et une petite monographie sur chaque conte-type. Sa présentation bilingue notamment - le deuxième volume, en francais paraîtra au courant de 1'annee 1995 - en fait un outil de travail indispensable a la recherche scientifique, fran9aise ou européenne, que celle-ci relève de 1'Ethnologie, de 1'Histoire, de la Littérature Comparée, de la Linguistique ou de la Psychologie.

Les contes, selon Aarne et Thompson, sont classes dans les catégories suivantes:

I. Contes d'animaux (Animal tales): Nos 1-299,

II. Contes proprement dits (Ordinary Tales): Nos 300-1199, dont les contes merveilleux font également partie (Tales of Magic: Nos 300-749).

III. Conte facétieux (Jokes and anecdotes): Nos 1200-1999.

IV. Contes énumératifs (Formula Tales): Nos 2000-2399.

Nous avons choisi de présenter la dernière partie des contes merveilleux, les types AT 700-749 (autres contes du Surnaturel), qui, par ailleurs ont attire essentiellement notre attention:

Tout d'abord, il s'agit de contes aux sujets divers, ce qui apporte a notre exemple une richesse thématique importante; certains de ces types sont très répandus en Grèce, - il existe environ 260 versions du AT707 (les trois fils d'or), 160 versions du AT709 (Blanche-Neige) - tandis que d'autres sont rarissimes (deux versions du AT 710 (1'enfant de Marie). Nous obtenons ainsi la possibilité d'appliquer la même méthode d'analyse a des mesures différentes et d'examiner des difficultés propres a chacun des cas.

A I'origine de cette édition, comme nous 1'avons déjà dit, se trouvent les fichiers

Σελ. 265
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/39/gif/266.gif&w=600&h=91523. Αγγελοπούλου - Μπρούσκου, Παραμυθιακοί τύποι

des archives G. Megas; nous avons cependant choisi comme exemple d'analyse et de présentation de ce corpus le catalogue du conte populaire français de P. Delarue et M.L. Teneze, lequel présente non seulement une organisation détaillee et minutieuse du matériel, mais aussi l'avantage d'être agréable a la lecture.

La présentation de notre corpus est donc la suivante: Chaque conte-type porte le numéro de la classification Internationale d'Aarne et Thompson. Nous citons le litre grec, qui peut être différent du litre international; nous citons également le titre français selon Delarue-Teneze et le litre allemand selon les Grimm. Par la suite, nous exposons une version in extenso du conte présente; nous avons essaye de choisir des versions représentatives de chaque conte- type, mettant en relief les caractéristiques du type grec. Nous ajoutons une deuxième version in extenso, dans le cas ou le conte développe deux tendances narratives différentes. Nous présentons un résume lorsqu'il n'existe qu'un nombre limite de versions semblables d'un conte-type.

Nous passons ensuite a 1'analyse des éléments du conte, lequel est découpe en trois ou quatre épisodes (toujours suivant la classification Internationale), numérotés en chiffres romains. Exemple: I. L'éloignement de l'héroïne, a.: elle est perdue dans la foret; al: elle rencontre; a2: un hermite; a3: un berger; a4: qui lui donne un bâton magique; a5: avec lequel elle fait construire un palais, b: un jour arrive au palais; bl: un ogre; b2: un nègre, b5: autre.

II s'agit de 1'etape la plus importante de ce découpage, car c'est I'accumulation des détails, dans 1'expose des éléments du conte-type, qui facilite ensuite 1'analyse de chacune des versions;

Nous présentons ensuite la liste des versions, codifiées selon 1'expose des éléments du conte-type. Cette liste suit la répartition géographique des versions, par région et par ordre alphabétique (en grec): Epire, Thessalie, Thrace, Macédoine, lies de la Mer Egee, lie de la Mer Ionienne, Péloponnèse, Grèce continentale; ensuite nous citons les régions hellénophones, 1'Asie Mineure, Chypre, et le Sud de 1'Italie.

A la fin de chaque présentation se trouve une brève notice sur la répartition Internationale du conte-type, sa présence dans la littérature et les particularités éventuelles que ce conte pressente en Grèce.

Notre but fut la présentation d'une partie des archives Megas aux spécialistes; notre souhait, la contribution - par I'intermédiaire de ce volume - a la publication intégrale du Catalogue du Conte grec a venir un jour.

Σελ. 266
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/39/gif/267.gif&w=600&h=91523. Αγγελοπούλου - Μπρούσκου, Παραμυθιακοί τύποι

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ........... . ..................... ...................... ....................................9

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ Μ. Γ. ΜΕΡΑΚΛΗ . . . ..... .. ..... .. ..... ........... ..... .. ....... .........17

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ AT 700 Κοντορεβυθούλης ......... .......... ..... . .......... .21-35

Παραλλαγή ....... ................... .................... ....................... ......... ...... 23

Συνθετική παραλλαγή ........... ............................ .............................. ...... 25

Κατάλογος παραλλαγών ... ... .. .. ........ ..... . .......... .. ..... . ..............28

Σημειώσεις . ..... . ............. .......... ..................... . . ........... .......... . .34

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ AT 703* Το τεχνητό παιδί... . . .................. ........ ....37-39

Κατάλογος παραλλαγών ... .... ......................................... .......... .. ...... ......39

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ AT 705 Άντζα μάνα ........................ .... .. .. . .......41-52

Παραλλαγή ...... ...... .... . ........ ... . ... ....... . . .. ......... ........ .......... .. 43

Συνθετική παραλλαγή ....... . ... ....... ........................... ................... ..... 45

Κατάλογος παραλλαγών .... ........ .. ............. ....... . ................... ....... . .....47

Σημειώσεις .. . ....... .. .. ..... . .... .. . ........ .. .. .. ....52

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ AT 706 Η Κουλοχέρα ή η κακιά μητριά ...... . . ...53-66

Παραλλαγή πρώτη .. ...................... . ... ...... .. . ... ......... ....... ........ ..55

Παραλλαγή δεύτερη . ..... . ........ ....................... . ................. . ........ .....57

Συνθετική παραλλαγή .... .. .... ..... ... ... ... ... .... ... . . ......... .59

Κατάλογος παραλλαγών ....... ...... ... ........ ......... . ..... ........... . ..... 61

Σημειώσεις ... ..... .... ......... ....... .................................... ......... .... ....... .. .76

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ AT 706C Ο βασιλιάς χι η χάρη του .. ................. ........67-78

Παραλλαγή ..... . ... . ... .. .... . .... . ........ ..... . ....... .... . ....69

Συνθετική παραλλαγή .... ............. . ...... ................... .. ...... . ....... ..... 71

Κατάλογος παραλλαγών .... ............. .................. ............. .... .. . ....... . ..73

Σημειώσεις στους τύπους AT 706 - AT 706C - AT 712 .... ........ ...... . . .....76

Σελ. 267
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/39/gif/268.gif&w=600&h=915 23. Αγγελοπούλου - Μπρούσκου, Παραμυθιακοί τύποι

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ AT 707 Τα τρία χρυσά παιδιά .. . ........ . .. ... .79-130

Παραλλαγή . ... ..... .... . ..... ...... . . . ........ ... ..... ... . ..81

Συνθετική παραλλαγή ... . . . . ..... ... 83

Κατάλογος παραλλαγών ..... ... .... . .... ... .... 86

Σημειώσεις .. . .... ..... .... .... . ... .. .. ... . .. .. 129

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ AT 709 Χιονάτη ............. . ..... ...... . 131-154

Παραλλαγή πρώτη ... ... . . . . .... .133

Παραλλαγή δεύτερη . .... . . .... .. ..... .... .... . . 136

Συνθετική παραλλαγή .... . ...... .... ..... ............ . 139

Κατάλογος παραλλαγών . ...... ...... . ..... . . . . ....... . . 142

Σημειώσεις .... ... . ... 153

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ AT 710 Το παιδί της Παναγίας . .... 155-159

Παραλλαγή . ..... ..... .... ... ..... ... ...... ... . . .. 157

Κατάλογος παραλλαγών .... .. .... ...... ... .. .. . .... .... ... . ... .160

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ AT 712 Η τίμια γυναίκα .. .... 161-170

Παραλλαγή .... .. .... ... ..... ..... . . ... . 163

Συνθετική παραλλαγή ... .. .... .... . .... . ..... ... 166

Κατάλογος παραλλαγών ........ ... .. . .... ...... . . . ...... .168

Σημειώσεις ... . . . .. ... .76

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ AT 715 Ο Μισοκοκοράκος ..... ... ... 171-184

Παραλλαγή .. .. ........ .... .. ...... ..... ...... ....... 173

Συνθετική παραλλαγή .... .. ... . .... ... .... . . .... . ..... . ... ... .175

Κατάλογος παραλλαγών ... .. . .... 177

Σημειώσεις .... . ........ .......... . . . ........ 183

ΠΑΡΑΜΥΘ1ΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ AT 720 Η μάνα μου με σκότωσε, ο πατέρας μου μ' έφαγε ...... .. ... . ...... ... .. .. .. . .... . .. . 185-189

Παραλλαγή . ... . .. . ..187

Κατάλογος παραλλαγών ..... ... ...... .. .. 189

Σημειώσεις . .... . .... .. .. .. .. ... ... .. ... . .. .. .. 190

Σελ. 268
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/39/gif/269.gif&w=600&h=91523. Αγγελοπούλου - Μπρούσκου, Παραμυθιακοί τύποι

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ AT 725 Το όνειρο ....... ... ... ..191-207

Παραλλαγή πρώτη .. . .... . ... ... . ..... .. ... . .. .... .. .. 193

Παραλλαγή δεύτερη .......... ......... ....... ........ . .................... 195

Συνθετική παραλλαγή ..... ..... ........ ... ....197

Κατάλογος παραλλαγών ... .. ... .. .. ... .. .... ... ... . ... . .. . ... 200

Σημειώσεις ........ .... .... . . .... .206

ΠΑΡΑΜϊθΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ AT 729 Το τσεκούρι που έπεσε στο ποτάμι .... ... . 209-211

Περίληψη . ....... .. ... ... ..... .... ........ .... .. .... ....... ... . .... . 211

Κατάλογος παραλλαγών ....... . ..... .... ... ...... . ..... .... ....... ... . .... .. ..211

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ AT 735 Τα δύο αδέλφια. Οδοιπορία προς την τύχη .. ... .. .... ...... ... .... . ... .... ... .. . ... . .. .. 213-220

Παραλλαγή .. .. .. ....... .... .... . .. .......... .... .. ..... . ...... ... . 215

Συνθετική παραλλαγή ... ....... .. ... ..... ...... .............. .. .. .. .. . ... 217

Κατάλογος παραλλαγών . .... ....... .. ... ...... 218

Σημειώσεις .. .... ..... ........ ...... ...... 246

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ AT 735A Πώς ο Μάρτης έχανε πλούσιο έναν φτωχό ...... . . .... ......... . .... ....... ......... .... ... . ... .... ... .. ... .221-226

Παραλλαγή . . .......... ........ ... 223

Σημειώσεις .... .. ......... ... . ... ... . .... . ....... . . .... .. 2t6

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ AT *735Ε Η άτυχη ......... . .... .. ..... .. .. 227-236

Παραλλαγή . ..... ................ .. .... ... . ..... ... . .... .. .......... . .. .... 229

Συνθετική παραλλαγή . . .... .. .. .. ...... .231

Κατάλογος παραλλαγών ...... .. .. ... .. . ..... .. . .... '. ... .... . 233

Σημειώσεις . ... .. .. .... ... .. ... ... ... .......... ... .... ..... . ... ... . . 246

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ AT 737B' Τυχερός από την τύχη της γυναίκας του ... ...... .. ... .. .... ... .... .. ....... ...237-242

Περίληψη . ........... ... .. ..... ........ .. . ... .... ... ..... . .. . .... ... .. .. .. 239

Συνθετική παραλλαγή ................. ... ... ... ....... ........ ...... .... ... . . ........ 240

Κατάλογος παραλλαγών . ........... . . .... ...... ......... .... ............... .... . . . 241

Σημειώσεις ... . . ... .. .. .. .. .... .. .. .... . . ...... .. . ... . .. .. 246

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ AT 739* Ο άτυχος γιος και ο μάγος πατέρας .... . 243-247

Σελ. 269
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/39/gif/270.gif&w=600&h=915 23. Αγγελοπούλου - Μπρούσκου, Παραμυθιακοί τύποι

Περίληψη.. .................. ................ ..................... ... .... .......... ...245

Κατάλογος Παραλλαγών .. .......... ... ... .................. ... ............... ..245

Σημειώσεις στους τύπους AT 735, 735Α, *735Ε, 737Β*, 739* . ... ..246

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ AT *742 Μυαλό έχω παράδες δεν έχω .... . . 249-252

Περίληψη ........ ....... ....... ... .. ...... .... .. . . ...... ....... .... ... ...... . .251

Κατάλογος παραλλαγών ..................... ..... .... . ....................... .... . ..252

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ AT 745A Ό,τι γράφει δεν ξεγράφει ... .......... . .253-256

Περίληψη . ...... ... ..... .. ..... .... .. ... . .................. . ... .... . . .... . 255

Κατάλογος παραλλαγών ......... . .... .. ... ....... ........ .. ....... ..... . . 256

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΒΡΑΧΥΓΡΑΦΙΕΣ ...................... .............. .... .257

RESUME............... . .. . ..... ........ ... ...... ....... .... . ..... ........ ... . .... . . ..265

Σελ. 270
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/39/gif/271.gif&w=600&h=915 23. Αγγελοπούλου - Μπρούσκου, Παραμυθιακοί τύποι

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

ΤΗΣ ΑΝΝΑΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΙΓΛΗΣ ΜΠΡΟΥΣΚΟΥ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΚΩΝ ΤΥΠΩΝ

ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΑΓΩΝ AT 700-749 (ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α. ΜΕΓΑ, ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΥΘΙΩΝ-2)

ΕΙΚΟΣΤΟ ΤΡΙΤΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ ΤΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΕΟ Α ΑΙΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΤΗΘΗΚΕ, ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΘΗΚΕ

ΣΤΟ ΑΤΕΛΙΕ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ «ΑΚΙΔΑ Ο.Ε.»

ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 2 - Ν. ΙΩΝΙΑ - ΤΗΛ. 2871.184

ΚΑΙ ΤΥΠΩΘΗΚΕ ΣΤΟ ΛΙΘΟΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ Π. ΜΠΑΛΛΙΔΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.

ΧΛΟΗΣ 59 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ - ΤΗΛ. 2845.660

ΜΕ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 1994

ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

Σελ. 271
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/39/gif/272.gif&w=600&h=915 23. Αγγελοπούλου - Μπρούσκου, Παραμυθιακοί τύποι

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 272
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/39/gif/273.gif&w=600&h=915 23. Αγγελοπούλου - Μπρούσκου, Παραμυθιακοί τύποι

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟΥ

Σελ. 273
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/39/gif/274.gif&w=600&h=915 23. Αγγελοπούλου - Μπρούσκου, Παραμυθιακοί τύποι

ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟ

Σελ. 274
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Επεξεργασία παραμυθιακών τύπων και παραλλαγών AT 700-749
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 265
  23. Αγγελοπούλου - Μπρούσκου, Παραμυθιακοί τύποι

  RESUME

  Ce volume du "Catalogue raisonne des contes grecs", établi par Georges Megas et élabore par Anna Angelopoulou et Aigli Brouskou, représente la seule somme existante de contes merveilleux grecs de tradition orale. L'ouvrage publie aujourd'hui vient a la suite du travail de G. Megas, Mythes d'Animaux, édite par 1'Academie d'Athènes en 1978 et constitue de ce fait un pas vers la publication progressive de 1'ensemble du corpus grec.

  Il existe en effet, a cote de la classification Internationale bien connue d'Aarne et Thompson, des catalogues nationaux de contes (France, Angleterre, Espagne, Italie, Irlande, Turquie, etc); ainsi, la publication du catalogue grec dans son ensemble viendrait a point nomme combler une lacune importante en ce domaine.

  Le nouvel ouvrage comporte pour chaque conte étudie une version grecque in extenso, le schéma des diverses variantes attestées, la liste des versions publiées et inédites et une petite monographie sur chaque conte-type. Sa présentation bilingue notamment - le deuxième volume, en francais paraîtra au courant de 1'annee 1995 - en fait un outil de travail indispensable a la recherche scientifique, fran9aise ou européenne, que celle-ci relève de 1'Ethnologie, de 1'Histoire, de la Littérature Comparée, de la Linguistique ou de la Psychologie.

  Les contes, selon Aarne et Thompson, sont classes dans les catégories suivantes:

  I. Contes d'animaux (Animal tales): Nos 1-299,

  II. Contes proprement dits (Ordinary Tales): Nos 300-1199, dont les contes merveilleux font également partie (Tales of Magic: Nos 300-749).

  III. Conte facétieux (Jokes and anecdotes): Nos 1200-1999.

  IV. Contes énumératifs (Formula Tales): Nos 2000-2399.

  Nous avons choisi de présenter la dernière partie des contes merveilleux, les types AT 700-749 (autres contes du Surnaturel), qui, par ailleurs ont attire essentiellement notre attention:

  Tout d'abord, il s'agit de contes aux sujets divers, ce qui apporte a notre exemple une richesse thématique importante; certains de ces types sont très répandus en Grèce, - il existe environ 260 versions du AT707 (les trois fils d'or), 160 versions du AT709 (Blanche-Neige) - tandis que d'autres sont rarissimes (deux versions du AT 710 (1'enfant de Marie). Nous obtenons ainsi la possibilité d'appliquer la même méthode d'analyse a des mesures différentes et d'examiner des difficultés propres a chacun des cas.

  A I'origine de cette édition, comme nous 1'avons déjà dit, se trouvent les fichiers