Συγγραφέας:Αγγελοπούλου, Άννα
 
Μπρούσκου, Αίγλη
 
Τίτλος:Επεξεργασία παραμυθιακών τύπων και παραλλαγών AT 700-749
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:23
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:1994
 
Σελίδες:271
 
Αριθμός τόμων:1 τόμος
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Ελληνικά παραμύθια-Κατάλογος
 
Τοπική κάλυψη:Ελλάδα
 
Περίληψη:Το βιβλίο αυτό αποτελεί υποδειγματική δημοσίευση, σύμφωνα με τα διεθνή σχετικά πρότυπα, του καταλόγου των ελληνικών παραμυθιών που συνέτασσε ο Γεώργιος Μέγας ήδη από το 1910. Είναι στην ουσία ο δεύτερος τόμος του καταλόγου, μιας και ο συντάκτης του είχε προλάβει να δημοσιεύσει τον πρώτο τόμο. Ο κατάλογος παραμυθιών του Μέγα αποτελεί ένα σπουδαίο έργο υποδομής για κάθε σχετική έρευνα, έργο που συμβάλλει στη μελέτη όχι μόνο της ελληνικής εθνικής προφορικής παράδοσης αλλά και της παγκόσμιας. Η προσπάθεια για μια υποδειγματική δημοσίευση του καταλόγου αυτού, που άρχισε με τον τόμο αυτόν, καταβλήθηκε με την απόλυτη πεποίθηση ότι η αξία του είναι επίκαιρη όσο ποτέ. Ένας κατάλογος παραμυθιών έρχεται ακριβώς να προσφέρει ταξινομημένο το σημαντικότατο υλικό των παραμυθιών και των παραλλαγών τους, και να υπενθυμίσει παράλληλα τη σημασία, τη συνέπεια, αλλά και τη δύναμη της ευελιξίας που ενέχεται στην προφορική παράδοση των παραμυθιών.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 7.13 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 28-47 από: 274
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/39/gif/28.gif&w=600&h=915 23. Αγγελοπούλου - Μπρούσκου, Παραμυθιακοί τύποι

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΩΝ

ΗΠΕΙΡΟΣ

1. ΛΦ 715, 13, «Ο Ρεβύθης». Ι: α1, β2. ΙΙΙ: ηΐ (κλέβει έναν μπακάλη απειλώντας ότι θα σκίσει τα λογιστικά του βιβλία κι εκείνος του δίνει ό,τι ζητάει).

2. ΛΑ 1300, (ΣΜ 130), 19-20, Ζαγόρια, «Τα φασόλια που έγιναν παιδιά». Ι: β4, β16. ΙΙ: «2, β9, δ. ΙΙΙ: α, α3, γ. IV: ε.

3. ΛΑ 2233, (ΙΛ 652), 95-96, Ζαγόρια, «Ου ριβιθούλς». Ι: α1, β, β2. ΙΙΙ: β5

(αρνί), γ, γ2, γ4, γ5.

4. Hahn, 2, 115, no 99. Ι: β23 (παιδί-καρύδι μέσα στον ασκό, όπου φυσούσαν ο γέρος κι η γριά, κάνει χωράφι, στη συντροφιά κλεφτών ώσπου πνίγεται στο ποτάμι).

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

5. ΛΑ 1176, (ΣΜ 6), 81-90, Πήλιο, «Ο μικρός Γιαννάκης κι η αλεπού». Ι: α, β14. ΙΙΙ: γ2, γ3, γ4, γ7, γ9.

6. ΛΦ 1327, 15-17, Κουτσόβλαχοι Θεσσαλίας, «Ένας γέρος και μια γριά». Ι: β10, β23 (σπάζοντας μια κολοκύθα βγαίνουν τρία ποντικάκια· το πρώτο το κρατούν για παιδί τους). ΙΙΙ: α1, α2.

ΘΡΑΚΗ

7. Σταμούλη, θρακικά 17, 105-106. Καλλικράτεια, «Ο Νικολάκ'ς κ' η δράκισσα». Ι: γ1 (ο ήρωας είναι ορφανό που θρέφεται με μήλα· μια δράκισσα τον κατεβάζει με πονηριά από το δέντρο), γ3, γ7, γ8, γ9.

8. Σταμούλη, idem, αρ. 55,129-130, Τυρολόη, «Ο Ροβιθούλ'ς». Ι: β1, β3, β16. ΙΙ: α1, β, δ6 (στο πιθάρι). ΙΙΙ: α1, δ5, η. IV: ε, ε1.

9. Σταμούλη, idem, αρ. 56, 130-131, Σηλυμβρία, «Ο Κοντοροβιθάκς». Ι: β1, β2, β15. ΙΙΙ: α, β3.

10. ΛΑ 700, 1, (ΒΡ Ι 389), Αδριανούπολη, «Του σπουριτούδ'». Στη συντροφιά είκοσι κλεφτών, φωνάζει να φύγουν γιατί έρχεται στρατός, ο θησαυρός του μένει.

Π. ΛΑ 700, 2, (ΒΡ 391, 2), Αδριανούπολη, «Η ατεκνία». Ι: β19. If: β10 (πλάστη), δ6 (πίσω από τη σκάφη). ΙΙΙ: α, α1, β, γ4.

Σελ. 28
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/39/gif/29.gif&w=600&h=91523. Αγγελοπούλου - Μπρούσκου, Παραμυθιακοί τύποι

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

12. ΙΛ 730, 358, Θεσσαλονίκη, άτιτλο. Ι: β, β10. III: α1, α2. ΙΙ: β4 (το σκοτώνει η γριά για να τον τιμωρήσει).

13. ΛΑ 1179, (ΣΜ 9), 13, Χαλκιδική, "Η γυναίκα και τα παιδιά της". Ι: β4 (η άτεκνη χύνει τα φασόλια στην καπνοδόχο και γίνονται παιδιά). ΙΙ: β10 (η μητέρα τα καίει γιατί δεν ξέρει τι να τα κάνει). ΙΙΙ: Επιζούν ο Γιάννης κι η Μαρία, η συνέχεια συγκεχυμένη.

14. ΛΑ 1181, (ΣΜ 11), 47, Κοζάνη, άτιτλο. Ι: α, β15. ΙΙΙ: α3, β5 (τον καταπίνει ο λύκος, αφού έσωσε τα βόδια από τους κλέφτες).

15. ΛΑ 1269, (ΣΜ 99), 67, Έδεσσα, "Το ποντίκι". Ι: β10, β18. ΙΙ: δ4. III: α, β3 (ο γέρος σκοτώνει όλες τις αγελάδες για να τον βρει).

16. ΛΑ 2213, (ΙΑ 615), 10-12, Κοζάνη, "Κουκουμπέσσης". Ι: β, β10. III: β1, γ, δ, δ4, δ8 (διηγείται την ιστορία του στους ληστές που τον πηγαίνουν σπίτι του).

17. ΛΑ 2959, 484-489, Κρόκος Κοζάνης, "Κουκουμπέης". Ι: α, α2, β3, β15. III: β1, γ, γ5.

18. ΑΦ 2, 1-3, Χαλκιδική, "Ένα φουντουκάκι να μιλάει ανθρωπινά". Ι: β, β7. ΙΙ: β10 (από την τσέπη της μάνας του, το φουντούκι ζητάει φαΐ στο γάμο κι η μάνα του το πετάει από το παράθυρο. Φυτρώνει δέντρο).

19. ΑΦ 143, 1, Θεσσαλονίκη, "Το κουκάκι". Ι: α, "2, β16. ΙΙ: β1. ΙΙΙ: α, α4, "5.

20. ΑΦ 143, 1-2, Πολύγυρος, άτιτλο. Ι: β2, β16. ΙΙ: β6, δ. ΙΙΙ: α1, α2, β2, γ, γ1, δ3, δ7, δ8. IV: α, α1.

21. ΑΦ 579, 2-3, Θεσσαλονίκη, "Τα ποντικάκια". Ι: β10, β16. ΙΙ: α2, β, δ. III: α1, α2, β2, γ, γ5.

22. ΑΦ 947, 17, Κατερίνη, "Ο γέρος κι η γριά". Ι: β10. ΙΙΙ: α2, β1, γ, γ1, γ5.

23. ΑΦ 1643, 8-9, Βέροια, "Η κολοκύθα". Ι: β16, β23 (βγαίνει από μια κολοκύθα που σκάει). II: α1, β, β10, δ, δ6 (στην ντουλάπα). ΙΙΙ: α1, α2. IV: γ.

24. Μηλιόπουλος, Μακ. Παρ., 59-62, "Οι δύο γέροι και το παιδί τους, το ποντικάκι". Ι.· β1, β10. ΙΙΙ: α1, α3, α4, γ.

ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

α. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου

25. ΛΑ 700, 3, (ΒΡ Ι 329, ΑΗ), Χίος, "Το μιτσοκωλάι", (δημοσιευμένο από τους Argenti-Rose, I, no 28, 536-539). Ι; β6. ΙΙ: β, δ2. ΙΙΙ: γ2 (ξεγελά την αλεπού να χωθεί μέσα στον φούρνο, να ζεσταθεί, τάχα ότι θα βγάλει φτερά, να πετάξει στο δώμα· καίγεται).

Σελ. 29
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/39/gif/30.gif&w=600&h=91523. Αγγελοπούλου - Μπρούσκου, Παραμυθιακοί τύποι

β. Δωδεκάνησα

26. ΛΑ 2279, 48-49, Λέρος, άτιτλο. Ι: α10. ΙΙΙ: α (κάνει διάφορες δουλειές). Ατελής παραλλαγή.

27. Κρητικός, Λαογραφία 15, II, 310-312, Πάτμος, "Το κομματόψωμο". Ι: β1, β9 (βγαίνει από ένα μπαούλο). ΙΙΙ: α3, α4 (μπαίνει στο στόμα του βοδιού), β, β5 (γάτος), γ. IV: ε.

γ. Εύβοια - Σποράδες

28. ΛΑ 3172, 313-315, Ιστιαία, "Ο παπάς κι οι αλεπούδες". Ι: β13, β16. ΙΙ: β, δ1. ΙΙΙ: α1, α2. IV: α2, α4.

29. Hahn, 1, 300, αρ. 55, Ιστιαία, (ΒΡ Ι 389 AGH).

30. Πέρδικα, II, αρ. 5, 165-166, Σκύρος, "Ο μ'σοκωλιάς". Ι: α2, β6, β16. II: α, α2. ΙΙΙ: γ1, γ6, γ7, γ8 (η δράκισσα τρώει τα βυζιά της κόρης της), γ9. IV: ε1.

31. Ρήγας, II, αρ. 88, 135-138, Σκιάθος, "Ου ριβιθούλ'ς". Ι: α1, β2, β16. Η: α1, β, δ, δ3. ΙΙΙ: α1, α2, β3, γ, γ1, δ, δ2, δ6. IV: ε, ε2.

δ. Κρήτη

32. ΛΑ 1383, (ΣΜ 169), 3, Ρέθυμνο, άτιτλο. Ι: β6 (το μικρότερο παιδί είναι κουτσό). ΙΙ: α1, β10 (με το κλαδευτήρι), δ. ΙΙΙ: α3, β2, γ, γ1, γ2, γ3. Ατελής παραλλαγή.

33. Φραγκάκη, Κρητικό Παραμύθι, 48, "Το τσικαλάκι". Ι: β1, β11 (τσουκάλι). ΙΙΙ: θ.

ε. Κυκλάδες

34. ΛΑ 1329, (ΣΜ 142), 43-45, Άνδρος, "Ο Σκορδούλης". Ι: α2, β, β8. III: η, η3, η6.

35. ΙΛ859, 162-166, Ικαρία, άτιτλο.Ι: β6, β16.ΙΙ: α1 (τρώνε το ψωμί του πατέρα τους και βρωμίζουν τη ζύμη), δ, δ6 (σ' ένα μπουκάλι λάδι). Ενωμένο με το AT 327C.

36. Hahn, 1, αρ. 55, 300-302, Τήνος, "Το μισο-μπιζελάκι". Ι: β16. ΙΙ; β, δ3. ΙΙΙ; α, α1, β2, γ, δ, δ1, δ2, δ4, δ5. IV: ε (ο λύκος πέφτει στη στέγη του σπιτιού του ήρωα και ψοφάει· ο ήρωας κρύβεται, αλλά βγαίνει μόλις ακούσει τη μητέρα του να κλαίει).

37. Hahn, 1, αρ. 56, 303-304, Τήνος, "Ο κουκκιπιπέρης". Ι: α, α2, β, β4, β16 (η γριά παρακαλεί το θεό να ξανακάνει τα παιδιά της φασόλια). ΙΙ: γ, γ2, γ3, γ4.

ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ

38. ΛΑ 2344, 189-193, Κέρκυρα, "Το Μισοκωλάκι". Ενωμένο με το AT 327C και το AT 1121, βλέπε το επόμενο.

Σελ. 30
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/39/gif/31.gif&w=600&h=915 23. Αγγελοπούλου - Μπρούσκου, Παραμυθιακοί τύποι

39. ΛΑ 2344, 396-397, Κέρκυρα, «Ο Μισοκούκκης». Ι.· β16. ΙΙ: «1, β8. ΙΙΙ: συμφυρμός με το AT 327C: ανεβαίνει σ' ένα δέντρο κι η γριά προσπαθεί να τον κατεβάσει- γ1, γ3, γ7, γ9.

40. ΛΦ 66, 5-8, Κεφαλλονιά, «Ο κακός δράκος». Ι: β, β6, β15. ΙΙΙ: η1, η2 (σκοτώνει τον δράκο, βάζοντας τον να καταπιεί μια πέτρα).

41. ΛΦ 268, 5-7, Ζάκυνθος, «Ο κουτσοκούκης». Ενωμένο με το AT 327C. Ι: α1, β6, β16. ΙΙ: α1, β.

42. ΛΦ 655, 51, Κέρκυρα, «Ο Κοντορεβυθούλης». ΙΙΙ: α, α1, β3, γ, δ, δ2, δ3.

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

43. ΛΑ 700, 9, Μανιάκι Μεσσηνίας, «Το ποντικόπαιδο». Ι: β10. ΙΙΙ: α1, α2, β2, γ, Τ1,δ1,γ2, γ4. 7V:a2, α3.

44. ΛΑ 1192, (ΣΜ 22), 92, Ολυμπία, «Η ασεβής γυναίκα». Ι: β1, β16. Η: α1, β2, δ (δυο μικρά ξεφεύγουν), δ4, δ6 (στο καλάθι· τα παιδιά μένουν με τη μάνα). Ατελής παραλλαγή.

45. ΛΑ 1203, (ΣΜ 33), 45-47, Πουλίτσα Κορινθίας, «Η γριά κι ο γέρος». Ι: β1, β16. ΙΙ: β5, β6, β7, 86 (κρύβεται πίσω από τον καθρέφτη). ΙΙΙ: α, β1, γ1, δ1, δ2, δ4, δ7, δ8, δ5. IV: Δεν διευκρινίζεται ποια είναι η τύχη του ήρωα.

46. ΛΑ 1203, (ΣΜ 33), 95, Πουλίτσα Κορινθίας, «Ο γέρος, η γριά και τα δύο βόδια, ο κόκκινος και ο μαυρούλης». Ι: β3. ΙΙ: δ6 (κλέβουν βόδια μαζί).

47. ΛΑ 1228, (ΣΜ 58), 113-114, Καλαμάτα, «Λιάρος και παιδί». Παραλλαγή ταυτόσημη με την ΛΑ 700, 9: βρίσκει το παιδί στα έντερα του ζώου η γριά και το παίρνει στην αγκαλιά της.

48. ΛΑ 1228, (ΣΜ 58), 113-114, Καλαμάτα, «Ο κοντορεβιθούλης». Παραλλαγή ταυτόσημη με την ΛΑ 1202, (ΣΜ 32), 3-5. ΙΙΙ: β4, γ3 (η αλεπού πέφτει από το δέντρο και μεταμορφώνεται σε δέντρο (ασαφές τέλος».

49. ΛΑ 1229, (ΣΜ 59), 63-64, Κορώνη, άτιτλο. Ι.· β10. ΙΙΙ: α3, γ, η2.

50. ΛΑ 1277, (ΣΜ 107), 67, Γορτυνία Αρκαδίας, «Ο Κοντορεβιθούλης». Ι: β16. ΙΙ: β3. ΙΙΙ: α1, β2.

51. ΛΑ 1277, (ΣΜ 107), 71, Γορτυνία Αρκαδίας, άτιτλο. Ι: α1, β2. ΙΙΙ: α1, α3, γ, γ3. IV: ε.

52. ΛΑ 1281, (ΣΜ 111), 37-40, Κυπαρισσία Μεσσηνίας, «Τα παθήματα του Πιτσικώκου». Ι: α2. ΙΙ.· δ, δ2. ΙΙΙ: β3, γ, ε, ε2, ε3, ε4.

53. ΛΑ 1281, (ΣΜ 111), 148-153, Κυπαρισσία Μεσσηνίας, «Ο Κοντορεβιθούλης». Ενωμένο με το AT 327C. Ι: α, α1. ΙΙ: α, α1, δ8, δ9. ΙΙΙ: στ, στί.

Σελ. 31
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/39/gif/32.gif&w=600&h=915 23. Αγγελοπούλου - Μπρούσκου, Παραμυθιακοί τύποι

54. ΛΑ 1348, (ΣΜ 161), 13, Μεγαλόπολη, «Ο γέρος και η γριά». Ι: β3. III: γ, 86, 88, η, η2.

55. ΛΦ 249, 15, Πυλία Μεσσηνίας, «Το λιαρό βόδι». Ι: β22 (οι γέροι υιοθετούν ένα ποντίκι). ΙΙΙ: α1, α2, β2, γ, γ5.

56. ΛΦ 332, 1-3, Μονεμβασία Λακωνίας, «Το κουκάκι». Ι: α1, β, β16. ΙΙ: α1, β1. III: α, α3, α5.

57. ΛΦ 559,13-15, Τρίπολη, «Ο Κοντορεβιθούλης». Ι: α, α1, β2. ΙΙΙ: α3, β2, γ, γ5.

58. ΛΦ 1014, 7-9, Μεγαλόπολη, «Ένας γέρος άκληρος». Ι: β6, β16. ΙΙ: α2, β, δ. ΙΙΙ: α1, α2, β2, β6, β7.

59. ΛΦ 1784, 1-2, Κυπαρισσία Μεσσηνίας, «Το Κοντορεβιθάκι». Ι: β16. ΙΙ: β, β6, δ1. ΙΙΙ: α, α2, δ6, 87, 88, 89, 810.

60. ΛΦ 1872, 1-4, Γορτυνία Αρκαδίας, «Το ρεβυθάκι». Ι: α1, β2. ΙΙΙ: α1, α2, β2, γ, γ1, δ, δ1, 82, 84, 85, 86, 87, η, η2. IV: ί, ε1.

61. ΣΠ34, 25-29, Καλάβρυτα Αχαίας, άτιτλο. Ι: β23 (η γριά γεννά πέντε ποντικάκια).ΙΙ: 83.ΙΙΙ: α, β2.

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

62. ΛΑ 1171, (ΣΜ 14), 37, Βάλτος Ακαρνανίας, «Ο Κοντορεβιθούλης». Ι: α1, β2. ΙΙΙ: α, γ, γ3, γ5.

63. ΛΑ 1273, (ΣΜ 103), 56, Θήβα, «Ο Κοντορεβιθούλης». Ι: β. ΙΙΙ: γ5 (δεν τον βρίσκει η μάνα του), 89, γ2, γ3, γ4.

64. ΛΑ 1273, (ΣΜ 103), 71-72, Θήβα, «Ο Κοντορεβιθούλς». Ι: α1, β16. ΙΙ: α2, β, β5, β7, 82. ΙΙΙ: α1, α2, β4 (ανεβαίνει πάνω σε μια κότα, που την καταπίνει μια αλεπού), γ2, γ3, γ4, γ6, γ7.

65. ΛΑ 1273, (ΣΜ 103), 91-92, Θήβα, «Ο κοντορεβιθούλης». Παραλλαγή ταυτόσημη με την προηγούμενη.

66. ΛΑ 1273, (ΣΜ 103), 133-134, Θήβα, «Ο Κοντορεβιθούλης». Παραλλαγή ταυτόσημη με την προηγούμενη.

67. ΛΦ 494, 8-9, Λαμία, «Ο Κοκκοσούλας». Ι: β16. ΙΙ: β10 (προσπαθώντας ν' αρπάξουν το ζυμάρι, ρίχνουν την κατσαρόλα και καίγονται), δ3. ΙΙΙ: α1, α2,

β1, γ, γ5.

68. ΛΦ 1288, 1-3, Καλοθρόνι Λοκρίδας, «Ο Κοντορεβιθούλης». Ι: β16. ΙΙ: α1, β3. ΙΙΙ: α1, α2, β2, 8, δ3.

Σελ. 32
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/39/gif/33.gif&w=600&h=915 23. Αγγελοπούλου - Μπρούσκου, Παραμυθιακοί τύποι

ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ

69. Dawkins, MG in Asia Minor, 485, Φάρασσα, «To παιδάκι και η δράκισσα». Παραλλαγή ταυτόσημη με την ΣΠ 105, 11-12.

70. ΚΜΣ, Φάρασσα, 4939-4946. «Το 'ρκούδι». ΙΙΙ: α (το παιδί βλέπει τη σκιά του και νομίζει πως είναι άλλο παιδί· του δίνει ψωμί), β5 (αρκούδα). Στη συνέχεια ενωμένο με τον τύπο AT 327C.

71. ΚΜΣ, Φλοϊτά 5, 1-4, Νίγδη, άτιτλο. Ι: β, β1, β16. ΙΙ: α1, β2, δ. Ατελής παραλλαγή.

ΠΟΝΤΟΣ

72. Ποντιακή Εστία, 1953, αρ. 29, 1933-1934, Νικόπολις, «Το φάκα τ' εκλώστεν μωρόν...». Ι: β5, β 16. ΙΙ: β3, 81. ΙΙΙ: α, β5 (τον καταπίνει ένας γάιδαρος, που τον τρώει μια αρκούδα, που σκοτώνεται). IV: ε (σώζεται μαζί με τον γάιδαρο).

ΚΥΠΡΟΣ

73. ΛΦ 1109, 1-5, «Ο Ροϊττός». Ι: β6, β16. ΙΙ: α1, β3. ΙΙΙ: α, η1 (κλέβει τον ελαιέμπορο, που εγκαταλείπει από φόβο το εμπόρευμα του· ύστερα κλέβει τον κρασέμπορο, τον ξυδέμπορο), ζ, ζ3, β, β5, (καμήλα), γ, γ1, γ2, γ5, η, η5. IV: ε, ε1.

74. Κληρίδης, Ι, 38, Καπούτι Μόρφου, «Ο Ρουβιθάς». Ι: β23 (η άτεκνη τρώει μια κούπα κουκιά· όσα κουκιά, τόσα παιδιά· ανάμεσα τους, ένα ρεβίθι, το παιδί Ρουβιθάς). ΙΙ: β2, δ6 (στο πόμολο). ΙΙΙ: α5, η.

Σελ. 33
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/39/gif/34.gif&w=600&h=91523. Αγγελοπούλου - Μπρούσκου, Παραμυθιακοί τύποι

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Το παραμύθι αυτό εισάγει το θέμα του λιλιπούτειου ήρωα, που κατά τον Stith Thompson είναι σημαντικότερος από τους γίγαντες μέσα στον παραμυθιακό κόσμο (στις τοπικές παραδόσεις είναι οι γίγαντες πολύ σημαντικοί). Υπάρχουν στην έντεχνη λογοτεχνία τα ταξίδια του Lemuel Gulliver και στην προφορική παράδοση οι περιπέτειες του Tom Thumb.

Το παραμύθι διηγείται την ιστορία ενός αγοριού, που δεν είναι πιο μεγάλο από ένα δάχτυλο· το αφήγημα είναι γνωστό από την Αναγέννηση· ο Perrault φαίνεται να εμπνεύστηκε τ' όνομα του Petit Poucet από το σατιρικό έργο του Fielding, Tom Thumb the Great. To παραμύθι του αυτό όμως ανήκει στον διεθνή τύπο AT 327, "τα χαμένα στο δάσος παιδιά" και όχι στον AT 700, που εξετάζουμε.

Ο Κοντορεβυθούλης είναι μια ευρωπαϊκή ιστορία που διαδόθηκε στον κόσμο ολόκληρο: από την Ευρώπη πέρασε στην Ασία, πάντα κατά τον S. Thompson, σε διάφορα σκόρπια σημεία της Αφρικής και στα νησιά του Πράσινου Ακρωτηρίου, κι από κει στην Τζαμάικα, στις Μπαχάμες, στους Μαύρους της Νότιας Αμερικής και σε μια φυλή Ινδιάνων.

Η ιστορία δεν παρουσιάζει μεγάλη ποικιλία. Ένα άκληρο ζευγάρι αποκτάει με μαγικό τρόπο ένα λιλιπούτειο παιδάκι. Πολυάριθμες είναι οι περιπέτειες του. Συνήθως πλουτίζει στο τέλος και γυρνάει στο σπίτι του να ζήσει με τους γονείς του.

Στην Ελλάδα έχουμε 74 παραλλαγές σχετικά πλήρεις· συνήθως η γέννηση του ήρωα είναι θαυματουργή· μια γριά εύχεται ν' αποκτήσει ένα παιδάκι, μικρό σαν κουκί, σαν τη φακή, το ρεβύθι κ.λπ. Ή, ζητάει από τον θεό μισό παιδί: έτσι γεννιούνται ο Μισοκωλάκης, ο Κουκουλίτσης, ο Κουκκιπιπέρης κ.λπ. Πολύ σπανιότερα ο ήρωας γεννιέται από μια πορδή, από ένα φύσημα, βρίσκεται σ' ένα μπαούλο ή πέφτει από τον ουρανό.

Το παιδί αυτό χρησιμοποιείται δυστυχώς συχνά για οικιακή κατανάλωση. Όταν έχει τη μορφή ζώου, είναι συνήθως ζώο φαγώσιμο: αρνάκι, κοκοράκι, γουρουνάκι, κατσικάκι. Έτσι, το βρίσκουμε κάποτε πνιγμένο στην κατσαρόλα, όπου πέφτει εκούσια ή ακούσια και βράζει μαζί με τη σούπα. Άλλοτε, το τρώνε οι γονείς του, χωρίς καν να το καταλάβουν. Δεν τα καταφέρνει, ημιτελές όπως είναι να γίνει ήρωας ανεξάρτητος, να φύγει από την πατρική εστία και να δημιουργήσει δική του οικογένεια. Μια μάγισσα καμιά φορά επιχειρεί να το φάει, αλλά με την πονηριά του την καταφέρνει ο ήρωας να φάει το δικό της παιδί κι ύστερα προκαλεί το θάνατο της κι έτσι την εκδικείται. Σ' αυτήν την ομάδα των παραμυθιών με το τραγικό τέλος, μπορούμε να πούμε ότι ο ήρωας δεν απομακρύνεται ποτέ ουσιαστικά από τη χύτρα, που δίπλα της γεννήθηκε.

Ανάμεσα στις πιο σταθερές κι επαναληπτικές του περιπέτειες, είναι και το επεισόδιο όπου τον καταπίνει ένα ζώο: βόδι, αγελάδα, αλεπού, λύκος κ.λπ. Από την κοιλιά του ζητάει βοήθεια ή προδίδει τους κλέφτες, που ετοιμάζονται να επιτεθούν σ' ένα

Σελ. 34
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/39/gif/35.gif&w=600&h=915 23. Αγγελοπούλου - Μπρούσκου, Παραμυθιακοί τύποι

κοτέτσι. Άλλοτε κλέβει τους ληστές, παίρνοντας τα λάφυρα τους, άλλοτε αφήνει τον πατέρα του να τον πουλήσει ακριβά σ' έναν έμπορο, από τον οποίο ξεφεύγει και ξαναγυρνάει κοντά του.

Συνοπτικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχει τραγικό τέλος (πεθαίνει μέσα στην κοιλιά του ζώου που τον κατάπιε, πνίγεται, τον δολοφονούν οι κλέφτες, ή οι γονείς του) παραμένοντας πάντοτε ημιτελής· αυτή είναι η μια αφηγηματική δυνατότητα. Υπάρχει όμως και μια δεύτερη: ο ήρωας αποδεικνύεται παμπόνηρος, αντέχει σ' όλες τις φοβερές δοκιμασίες και γυρίζει στην πατρική εστία, πολλές φορές πλούσιος.

Σελ. 35
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/39/gif/36.gif&w=600&h=915 23. Αγγελοπούλου - Μπρούσκου, Παραμυθιακοί τύποι

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 36
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/39/gif/37.gif&w=600&h=915 23. Αγγελοπούλου - Μπρούσκου, Παραμυθιακοί τύποι

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ AT 703*

Σελ. 37
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/39/gif/38.gif&w=600&h=915 23. Αγγελοπούλου - Μπρούσκου, Παραμυθιακοί τύποι

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 38
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/39/gif/39.gif&w=600&h=915 23. Αγγελοπούλου - Μπρούσκου, Παραμυθιακοί τύποι

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ  AT 703*

Το τεχνητό παιδί AT: The artificial child

ΛΑ 1171, (ΣΜ 2), 5-6, Αμφιλοχία Αιτωλοακαρνανίας, «Η άσπρη Χιόνω». Οι άκληροι γέροι φτιάχνουν Χιονάνθρωπο που παίρνει ζωή και γίνεται όμορφο κορίτσι: όταν χιονίζει είναι χαρούμενη, όταν έχει όμορφο καιρό, λυπημένη. Μια μέρα, πηδώντας με τις φίλες της πάνω στη φωτιά, λιώνει.

Σελ. 39
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/39/gif/40.gif&w=600&h=915 23. Αγγελοπούλου - Μπρούσκου, Παραμυθιακοί τύποι

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 40
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/39/gif/41.gif&w=600&h=915 23. Αγγελοπούλου - Μπρούσκου, Παραμυθιακοί τύποι

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ  AT 705

Σελ. 41
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/39/gif/42.gif&w=600&h=915 23. Αγγελοπούλου - Μπρούσκου, Παραμυθιακοί τύποι

ΛΕΥΚΗ  ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 42
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/39/gif/43.gif&w=600&h=915 23. Αγγελοπούλου - Μπρούσκου, Παραμυθιακοί τύποι

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ  AT 705

Άντζα μάνα

AT: Born from a fish

Άτιτλο

Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένα αντρόγυνο και δεν έκαναν παιδιά. Γι' αυτό η μάνα παρακάλαγε το θεό, να κάνει ένα παιδάκι, κι ας γκαστρωθεί στην αρίδα. Ο θεός άκουσε την προσευχή της και γκαστρώθηκε στην αρίδα. Μια μέρα η γυναίκα πήγε στο λόγγο για να μαζέψει ξύλα. Εκεί που ανέβαινε όμως, ένας βάτος της κέντησε την αρίδα και βγήκε το παιδάκι. Ένα ωραίο κοριτσάκι. Η γυναίκα το πήρε κάπου χάμου κειδά, και το σκέπασε με την ποδιά της και πήγε πιο πέρα να μαζέψει τα ξύλα. Ένας αητός όμως που πέρναγε απ' εκεί βλέπει το παιδί χάμου, κατέβηκε το άρπαξε και το πήγε στη φωλιά του. Γύρισε η γυναίκα και που δε βρήκε το κοριτσάκι, έκλαψε πολύ.

Ο αητός λοιπόν, αφού το πήρε, το πήγε στη φωλιά του, πάνω σ' ένα δέντρο σε μια ρεματιά. Κάτου απ' το δέντρο, κύλαγε ένα ποτάμι. Το παιδί μεγάλωσε κι έγινε μια όμορφη κοπέλα. Μια μέρα, που η κοπέλα, καθόταν έτσι πάνω στο δέντρο, έλαμπε η ομορφιά της μέσα στο ποτάμι. Ήρθ' από κει κατά τύχη το βασιλόπουλο με τ' άλογα του, για να τα ποτίσει. Τ' άλογα όμως δεν έπιναν νερό. Μα, για δεν πίνουν τ' άλογα νερό, για δεν πίνουν τ' άλογα νερό, σκύβει το βασιλόπουλο στο ποτάμι και βλέπει που έλαμπε μέσα η κοπέλα. Το βασιλόπουλο κοίταξε στο δέντρο και μόλις την είδ' εκεί πάνω, θαμπώθηκε από την ομορφιά της και θέλησε να την κατεβάσει κάτου για να την πάρει γυναίκα του. Μα η κοπέλα δεν κατέβαινε απ' το δέντρο. Τι να κάνει το βασιλόπουλο, τι να κάνει, πέρναγε απ' εκεί μια γριά, είδε έτσι στενοχωρεμένο το βασιλόπουλο, και το ρώτησε τι έχει. «Α», του λέει, «φέρε μου ένα κόσκινο κι ένα σκαφίδι και θα στην κατεβάσω εγώ κάτου». Το βασιλόπουλο της έδωσε ένα κόσκινο κι ένα σκαφίδι κι η γριά άρχισε.

«Ανάποδα, κυρά μ', το κόσκινο, ανάποδα και το σκαφίδι». «Τι λες, παιδί μου; έλα παρά κάτου, δεν ακούω». «Ανάποδα, κυρά μ' το κόσκινο, ανάποδα και το σκαφίδι». «Τι λες, παιδί μου; έλα παρά κάτου, δεν ακούω». Ξανακατέβηκε παρακάτου. Κι έτσι, σιγά-σιγά, την πλάνεψε και την κατέβασε. Την πήρε το βασιλόπουλο στ' άλογο του και πήγαν στο παλάτι. Εκεί έγινε ο γάμος κι η κοπέλα έγινε βασίλισσα. Η μάνα όμως του βασιλιά δε χώνευε την κοπέλα. Η κοπέλα έκανε κι ένα ωραίο αγοράκι.

Σελ. 43
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/39/gif/44.gif&w=600&h=91523. Αγγελοπούλου - Μπρούσκου, Παραμυθιακοί τύποι

Μα ήρθε κάποτε ο καιρός για να πάει ο βασιλιάς στον πόλεμο. "Γοιμάστηκε ο βασιλιάς, χαιρέτησε τη μάνα του, και τη γυναίκα του. Λέει στη μάνα του: "Να προσέχεις τη γυναίκα". "Να μη σε νοιάζει εσένα καθόλου", του 'πε η μάνα. Μα είπαμε πως δεν τη χώνευε την κοπέλα καθόλου. Έτσι, μια μέρα, πήρε το παιδί, το σκότωσε, γιατί ήταν πολύ κακιά, και το πέταξε μακριά. Πήρε την κοπέλα κι αφού της έδωσε πολύ ξύλο, της φόρεσε κάτι κουρέλια, την κούρεψε και την έστειλε πέρα στα χωράφια να βόσκει κάτι χήνες.

Ήρθε ο καιρός, τέλειωσε ο πόλεμος και γύρισε ο βασιλιάς στο παλάτι του. Βρήκε τη μάνα του, ρωτάει για τη γυναίκα του. "Που 'ναι, μάνα, η γυναίκα μου;" "Τώρα, παιδάκι μου, πέθανε η γυναίκα σου". "Και που την έθαψες μάνα;" "Ε, παιδάκι, μου, πέρα στα χωράφια". "Και το παιδί μου, μάνα;" "Τώρα, πέθανε κι αυτό μια μέρα και το 'θαψα κει κάτου στο φράχτη". Στενοχωρημένος ο βασιλιάς ξεκίνησε και πήγαινε πέρα στα χωράφια να 'βρει τον τάφο της γυναίκας του. Κει όμως που πήγαινε, άκουσε από μακριά ένα ωραίο τραγούδι. Μαγεύτηκε από την ωραία φωνή που τραγούδαγε και κάθησε ν' ακούσει καλύτερα. Η φωνή πλησίαζε και τι να δει, μια κοπέλα βρώμικη με κουρέλια και με κάτι χήνες. "Τι τραγουδάς, κόρη μου", τη ρώτησε όταν έφτασε κοντά. Κι άρχισε η κοπέλα το τραγούδι:

Άντζα μάντζα η μάνα μου στο λόγγο που με γέννησε

ο αετός με πήρε

στη φωλίτσα του με πήγε

η γριά με πλάνεψε

κάτου με κατέβασε

το βασιλόπουλο μ' άρπαξε

στη μάνα του με πήγε

η μάνα του με κούρεψε

με τις χηνίτσες μ' έστειλε

πι, πι πι, χηνίτσες μου.

Μαγεύτηκε ο βασιλιάς. "Για ξαναπές το τραγούδι σου, κυρά μου". Πάλι η κοπελιά ξανάρχισε το ίδιο τραγούδι. Ξαφνιάστηκε ο βασιλιάς με τα λόγια του τραγουδιού. Κατάλαβε πως αυτή ήταν η γυναίκα του. Την πήρε λοιπόν χαρούμενος και πήγαν στο παλάτι. Βρίσκει εκεί τη μάνα του, την άρπαξε θυμωμένος κι αφού της έδωσε πολύ ξύλο, τη σκότωσε απ' το ξύλο και την πέταξε μακριά. Κι έτσι, έζησαν καλά με την κοπέλα, που την έντυσε πάλι βασίλισσα, και μεις καλύτερα.

ΛΦ 1202. Παραλλαγή που συλλέχτηκε από τη Βασιλική Πανταζή στην Αχαΐα.

Σελ. 44
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/39/gif/45.gif&w=600&h=91523. Αγγελοπούλου - Μπρούσκου, Παραμυθιακοί τύποι

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ

Ι. Η γέννηση της ηρωίδας

α: Την ηρωίδα κυοφορεί ένας άνδρας στο πόδι (κεφάλι) του· α1: ένας παπάς· α2: ένας βασιλιάς· α3: άλλο πρόσωπο

β: Η ηρωίδα γεννιέται μετά από πολλά παρακάλια των γονιών της, που για χρόνια δεν μπορούσαν να κάνουν παιδιά κι ήθελαν β1: ένα παιδί, κι "ας γκαστρωθεί στην αρίδα"· β2: κι ας το αρπάξει ο αετός- β3: διάφορα.

γ: Ο άντρας τρώει κατά λάθος ένα φρούτο μαγικό που προοριζόταν για τη στείρα γυναίκα του· γ1: ένα μαγικό μήλο· γ2: ένα ψάρι· γ3: τα φλούδια ενός καθαρισμένου μήλου· γ4: δοσμένου από γ5: τον θεό· γ6: ένα μάγο· γ7: άλλο πρόσωπο.

δ. Ένας συγγενής ή κατοικίδιο ζώο γεννάει παιδί κι αυτό (ς) έχοντας φάει· δ1: το δεύτερο μήλο· δ2: τα φλούδια του πρώτου μήλου.

ε. Μετά από εννιά μήνες, μέσα στο δάσος ο παπάς (άλλο πρόσωπο) γεννά ένα κοριτσάκι με τη βοήθεια ενός αγκαθιού που του ξεσκίζει τη γάμπα κι επιστρέφει στο σπίτι του· ε1: χωρίς να καταλάβει ότι γέννησε· ε2: εγκαταλείποντας το μωρό σκεπασμένο με το πουκάμισο του· ε3: με τα φύλλα ενός δέντρου.

ΙΙ. Η αρπαγή της ηρωίδας από τον αετό

α: Το μωρό αρπάζει ένας αετός (διάφορα) και το μεταφέρει: α1: στη φωλιά του· α2: στην κουφάλα μιας βελανιδιάς· α3: πάνω σ' ένα δένδρο· α4: διάφορα.

β: Το κορίτσι ζει μόνο του μέσα στη φύση· β1: κάτω από τις φροντίδες του αετού.

ΙΙΙ. Γάμος με το βασιλιά

α: Η ηρωίδα ζει πάνω σε ένα δένδρο χωρίς ανθρώπινη συντροφιά ώσπου τη βλέπει ο βασιλιάς· α1: βλέπει το είδωλο της στο νερό.

β: Για να την κατεβάσει από το δένδρο, ζητάει τη βοήθεια μιας(ενός) γριάς(γέρου), που κάνει τον κουφό προκαλώντας την επέμβαση της ηρωίδας διότι· β1: κοσκινίζει το αλεύρι με το κόσκινο ανάποδα· β2: σφάζει εν' αρνί από την ουρά· β3: πλένει με τη σκάφη ανάποδα· β4: διάφορα.

γ: Μόλις βρεθεί κάτω ξεγελασμένη από τη γριά, η ηρωίδα πέφτει στα χέρια του βασιλιά, που την οδηγεί στο παλάτι και την παντρεύεται.

IV. Η διωγμένη σύζυγος

α: Ο βασιλιάς φεύγει στον πόλεμο κι εμπιστεύεται τη γυναίκα του στη μητέρα του,

Σελ. 45
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/39/gif/46.gif&w=600&h=91523. Αγγελοπούλου - Μπρούσκου, Παραμυθιακοί τύποι

που· α1: διατάζει έναν υπηρέτη να σκοτώσει την ηρωίδα, εκείνος όμως σκοτώνει στη θέση της ένα ζώο· α2: πετάει την ηρωίδα σε ένα πηγάδι κοντά σ' ένα πανδοχείο· ο ξενοδόχος μαθαίνει την ιστορία της, που τη διηγείται σαν παραμύθι και της δίνει να φάει· α3: διώχνει την ηρωίδα από το παλάτι δίνοντας της να φυλάει ένα κοπάδι χήνες (άλλα ζώα) · α4: την κλείνει μέσα σ' ένα παπούτσι· α5: της κουρεύει το κεφάλι· σκοτώνει το παιδί της· τη διώχνει χωρίς να της πει γιατί.

β: Η πεθερά γράφει στον γιο της και τον πληροφορεί· β1: για την αναχώρηση της γυναίκας του μετά το θάνατο του παιδιού της· β2: για την ανάρμοστη συμπεριφορά της γυναίκας του.

γ: Η πεθερά παίρνει τη θέση της ηρωίδας και ζει με τον γιο της, που ξεγελιέται (συμφυρμός με τον τύπο AT 403B) · γ1: η πεθερά μεταμορφώνει τη νύφη σε πουλί μπήγοντας της μια καρφίτσα στο κεφάλι. Ο βασιλιάς αφαιρεί την καρφίτσα· γ2: όταν ακούσει το τραγούδι του πουλιού.

V. Η λύση

α: Κατά την περιπλάνηση της η βασίλισσα· α1: ντύνεται άντρας· "2: ζει με τους βοσκούς· α3: ο αετός της παίρνει το παιδί, αλλά η ηρωίδα του μιλάει στη γλώσσα του και της το ξαναδίνει· ζουν στη σπηλιά του· α4: επιστρέφει στο παλάτι και διηγείται την ιστορία της.

β: Ο βασιλιάς, θλιμμένος, περιπλανιέται στο δάσος και β1: συναντά την οικογένεια του στη σπηλιά του αετού· β2: αναγνωρίζει την ιστορία της γυναίκας του, ακούγοντας το παραμύθι που διηγείται1 β3: η χηναρού (άλλο) · β4: μια φωνή που βγαίνει από το πηγάδι.

γ: Αναγνώριση των συζύγων γ1: από ένα κέντημα που στέλνει η ηρωίδα στον βασιλιά, όπου είναι κεντημένα τα παθήματα της.

δ: Τιμωρία της κακιάς πεθεράς.

ε: Η ηρωίδα θυμάται τη "μάνα" της, τον αετό· τον φέρνει στο παλάτι και του χτίζει ένα όμορφο δικό του παλάτι απέναντι από το βασιλικό κι έτσι ζουν όλοι μαζί ευτυχισμένοι.

Σελ. 46
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/39/gif/47.gif&w=600&h=91523. Αγγελοπούλου - Μπρούσκου, Παραμυθιακοί τύποι

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΩΝ

ΗΠΕΙΡΟΣ

1. ΛΑ 1293, (ΣΜ 123), 252, Ζαγόρια, "Μια κόρη γίνεται βασιλοπούλα". Ι.· β, β1 (γυναίκας), ι. Η: α (κοράκι), α3. ΙΙΙ: α, β3, γ. Ατελής παραλλαγή.

2. ΛΑ 2032, 12, Δωδώνη, "Μια κόρη γίνεται βασιλοπούλα". Ι: β1 (γυναίκας), ε. ΙΙ: α (κοράκι). ΙΙΙ: α1, β, β3, γ.

ΘΡΑΚΗ

3. ΛΑ 705, 3, Αίνος, "Η κόρη του αετού". Παραλλαγή σχεδόν ταυτόσημη με την ΛΑ 705, 2. Ι: γ, γ1, ε. ΙΙ: α, α1. ΙΙΙ: α, β, β3, γ. IV: α3, α5, γ. V: β2, β3, γ, δ (όταν η ηρωίδα χτενίζεται μέσα στη φωλιά του αετού, στο βράχο πάνω από τη θάλασσα, τα μαλλιά της πέφτουν στο νερό και γίνονται ψάρια).

4. ΛΑ 705, 4, Μάδυτος, άτιτλο. Παραλλαγή ταυτόσημη με την ΛΑ 705, 3.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

5. ΛΑ 705, 2, Γρεβενά, άτιτλο. Ι: γ, γ1, ε. ΙΙ: α, α1 (ο αετός το ταΐζει ψάρι και χόρτα). ΙΙΙ: α, β, β3, γ. IV: α3, α5, γ. V: β2, β3, γ, δ.

ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ

α. Ανατολικό Αιγαίο

6. ΛΑ 2457, 44-46, Χίος, άτιτλο. Ι: α, ε, ε1. ΙΙ: α1. ΙΙΙ: α, β2, γ. IV: α3. V: β2, γ (ο γέρος αναγνωρίζει την κόρη του).

7. ΛΑ 2891, 14-16, Χίος, άτιτλο. Ι: α, γ, γ1, ε. ΙΙ: α, α4, (στο παλάτι του). ΙΙΙ: α, β, β4 (κάνει ότι δεν ξέρει να μαζεύει χόρτα), γ. IV: α4, γ.

8. Pernot, no 5, 185-188, Χίος, "La jeune fille sortie du pied et epousee par le prince". Ι: β, β1, (κι ας γκαστρωθεί όπου να 'ναι), ε. ΙΙ: α (από βοσκό). ΙΙΙ: β1,γ./ν.·α3. V: β2, β3, γ, δ.

9. Pernot, no 33,250-252, Χίος, "La jeune fille sortie du genou, elevee par 1'aigle et epousee par le roi". Ι: α, γ1, ε. ΙΙ: a. ΙΙΙ: α, β2, γ, δ.

10. ΛΑ 705, 6, Μυτιλήνη, άτιτλο. Η παραλλαγή αυτή έχει δημοσιευτεί από τον Λουκάτο

Σελ. 47
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Επεξεργασία παραμυθιακών τύπων και παραλλαγών AT 700-749
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 28
  23. Αγγελοπούλου - Μπρούσκου, Παραμυθιακοί τύποι

  ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΩΝ

  ΗΠΕΙΡΟΣ

  1. ΛΦ 715, 13, «Ο Ρεβύθης». Ι: α1, β2. ΙΙΙ: ηΐ (κλέβει έναν μπακάλη απειλώντας ότι θα σκίσει τα λογιστικά του βιβλία κι εκείνος του δίνει ό,τι ζητάει).

  2. ΛΑ 1300, (ΣΜ 130), 19-20, Ζαγόρια, «Τα φασόλια που έγιναν παιδιά». Ι: β4, β16. ΙΙ: «2, β9, δ. ΙΙΙ: α, α3, γ. IV: ε.

  3. ΛΑ 2233, (ΙΛ 652), 95-96, Ζαγόρια, «Ου ριβιθούλς». Ι: α1, β, β2. ΙΙΙ: β5

  (αρνί), γ, γ2, γ4, γ5.

  4. Hahn, 2, 115, no 99. Ι: β23 (παιδί-καρύδι μέσα στον ασκό, όπου φυσούσαν ο γέρος κι η γριά, κάνει χωράφι, στη συντροφιά κλεφτών ώσπου πνίγεται στο ποτάμι).

  ΘΕΣΣΑΛΙΑ

  5. ΛΑ 1176, (ΣΜ 6), 81-90, Πήλιο, «Ο μικρός Γιαννάκης κι η αλεπού». Ι: α, β14. ΙΙΙ: γ2, γ3, γ4, γ7, γ9.

  6. ΛΦ 1327, 15-17, Κουτσόβλαχοι Θεσσαλίας, «Ένας γέρος και μια γριά». Ι: β10, β23 (σπάζοντας μια κολοκύθα βγαίνουν τρία ποντικάκια· το πρώτο το κρατούν για παιδί τους). ΙΙΙ: α1, α2.

  ΘΡΑΚΗ

  7. Σταμούλη, θρακικά 17, 105-106. Καλλικράτεια, «Ο Νικολάκ'ς κ' η δράκισσα». Ι: γ1 (ο ήρωας είναι ορφανό που θρέφεται με μήλα· μια δράκισσα τον κατεβάζει με πονηριά από το δέντρο), γ3, γ7, γ8, γ9.

  8. Σταμούλη, idem, αρ. 55,129-130, Τυρολόη, «Ο Ροβιθούλ'ς». Ι: β1, β3, β16. ΙΙ: α1, β, δ6 (στο πιθάρι). ΙΙΙ: α1, δ5, η. IV: ε, ε1.

  9. Σταμούλη, idem, αρ. 56, 130-131, Σηλυμβρία, «Ο Κοντοροβιθάκς». Ι: β1, β2, β15. ΙΙΙ: α, β3.

  10. ΛΑ 700, 1, (ΒΡ Ι 389), Αδριανούπολη, «Του σπουριτούδ'». Στη συντροφιά είκοσι κλεφτών, φωνάζει να φύγουν γιατί έρχεται στρατός, ο θησαυρός του μένει.

  Π. ΛΑ 700, 2, (ΒΡ 391, 2), Αδριανούπολη, «Η ατεκνία». Ι: β19. If: β10 (πλάστη), δ6 (πίσω από τη σκάφη). ΙΙΙ: α, α1, β, γ4.