Συγγραφέας:Αγγελοπούλου, Άννα
 
Μπρούσκου, Αίγλη
 
Τίτλος:Επεξεργασία παραμυθιακών τύπων και παραλλαγών AT 700-749
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:23
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:1994
 
Σελίδες:271
 
Αριθμός τόμων:1 τόμος
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Ελληνικά παραμύθια-Κατάλογος
 
Τοπική κάλυψη:Ελλάδα
 
Περίληψη:Το βιβλίο αυτό αποτελεί υποδειγματική δημοσίευση, σύμφωνα με τα διεθνή σχετικά πρότυπα, του καταλόγου των ελληνικών παραμυθιών που συνέτασσε ο Γεώργιος Μέγας ήδη από το 1910. Είναι στην ουσία ο δεύτερος τόμος του καταλόγου, μιας και ο συντάκτης του είχε προλάβει να δημοσιεύσει τον πρώτο τόμο. Ο κατάλογος παραμυθιών του Μέγα αποτελεί ένα σπουδαίο έργο υποδομής για κάθε σχετική έρευνα, έργο που συμβάλλει στη μελέτη όχι μόνο της ελληνικής εθνικής προφορικής παράδοσης αλλά και της παγκόσμιας. Η προσπάθεια για μια υποδειγματική δημοσίευση του καταλόγου αυτού, που άρχισε με τον τόμο αυτόν, καταβλήθηκε με την απόλυτη πεποίθηση ότι η αξία του είναι επίκαιρη όσο ποτέ. Ένας κατάλογος παραμυθιών έρχεται ακριβώς να προσφέρει ταξινομημένο το σημαντικότατο υλικό των παραμυθιών και των παραλλαγών τους, και να υπενθυμίσει παράλληλα τη σημασία, τη συνέπεια, αλλά και τη δύναμη της ευελιξίας που ενέχεται στην προφορική παράδοση των παραμυθιών.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 7.13 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 76-95 από: 274
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/39/gif/76.gif&w=600&h=91523. Αγγελοπούλου - Μπρούσκου, Παραμυθιακοί τύποι

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ AT 706 - AT 706C - AT 712

Στον κύκλο των παραμυθιών με θέμα την κυνηγημένη σύζυγο ή κοπέλα ανήκει αυτός ο τύπος 706, καθώς και ο επόμενος του 707, με τον οποίο έχουν κοινό το μοτίβο της γυναίκας που κατηγορείται ότι γέννησε ζώα.

Το παραμύθι αυτό είναι απλωμένο σε όλη την Ευρώπη, στην Ασία μέχρι την Περσία, σε μερικές περιοχές της Αφρικής, στη Βόρεια και Νότια Αμερική (μέσω των Γάλλων, Ισπανών και Πορτογάλων) .

Σε λογοτεχνική μορφή το θέμα της γυναίκας με τα κομμένα χέρια συναντάται από τον 12ο αιώνα στην Ευρώπη. Η Margaret Schlauch έχει αφιερώσει μια μελέτη στο έργο του Chaucer "Constance", που μάλλον αποτελεί την πρώτη λογοτεχνική μετάπλαση του παραμυθιακού αυτού τύπου. Ένα άλλο λογοτεχνικό κείμενο που κυκλοφόρησε πολύ με τη μορφή λαϊκού αναγνώσματος από τον 13ο αιώνα είναι το έμμετρο μυθιστόρημα "La belle Helene de Constantinople" 4. Ολόκληρο τον παραμυθιακό αυτόν τύπο εξετάζει ο Daumling σε μια διεξοδική μονογραφία του το 1912, όπου μελετά κυρίως τις λογοτεχνικές παραλλαγές και λιγότερο αυτές της προφορικής παράδοσης.

Στην Ελλάδα η αρχαιότερη γραπτή παραλλαγή που γνωρίζουμε είναι αυτή του Αγάπιου Λάνδου και περιλαμβάνεται στο έργο του "Αμαρτωλών Σωτηρία" του 1641. Το βιβλίο αυτό γνώρισε πολύ μεγάλη επιτυχία, αν κρίνουμε από τις πολυάριθμες εκδόσεις του (15 αλλεπάλληλες εκδόσεις έως τα μέσα του 19ου αιώνα). Η διήγηση που μας ενδιαφέρει είναι το θαύμα ΙΑ "Περί της βασιλίσσης της Φραγκιάς, ης τας κομμένας χείρας ιάτρευσεν η παντοδύναμος Δέσποινα", που αποτελεί μια χαρακτηριστική και πλήρη παραλλαγή του 706". Εδώ θα είχαμε να παρατηρήσουμε ότι οι μισές παραλλαγές από αυτές που παρουσιάζουμε είναι "εκχριστιανισμένες", το θαύμα δηλαδή της αποκατάστασης των χεριών της ηρωίδας, αποδίδεται στην Παναγία, τον θεό ή τους αγίους τους οποίους επικαλείται στις προσευχές της.

Στην Ελλάδα το παραμύθι είναι περισσότερο γνωστό με τον τίτλο "Η κακιά μητριά" (23 από τις 40 παραλλαγές), ενώ μόνο 7 παραλλαγές έχουν τίτλο που αναφέρεται στα χέρια της ηρωίδας (η Κουλοχέρα, η κόρη με τα κομμένα χέρια, τα χρυσά χεράκια κ.λπ.). Φυσικά δεν ξέρουμε πόσοι από αυτούς τους τίτλους οφείλονται στους

1. St. Thompson, ό.π., 120-121.

2. Β.P., Ι, 295-311 και Delarue, Π, 630-632.

3 Margaret Schlauch, Chaucer's Constance and Accused Queens, New York 1927.

4 Delaiue, ibid

5 Däumling Heinrich, Studie uber den Typus des Mädchens ohne Hände innerhalb des Konstanze-Zyldus, München 1912.

6. Αγάπιος Μοναχός ο Κρής, Αμαρτωλών Σωτηρία, Εκδοτικός οίκος Ρηγόπουλου, Θεσσαλονίκη 1972, 348-352

Σελ. 76
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/39/gif/77.gif&w=600&h=915 23. Αγγελοπούλου - Μπρούσκου, Παραμυθιακοί τύποι

συλλέκτες και πόσοι στους ίδιους τους παραμυθάδες. Αυτό που είναι όμως σίγουρο, είναι ότι στις ελληνικές παραλλαγές του 706 ο ακρωτηριασμός της ηρωίδας οφείλεται στη ζηλοφθονία της μητριάς της (σε 23 παραλλαγές), που διατάζει έναν δούλο να της κόψει τα χέρια. Μόνο σε 6 παραλλαγές ο δράστης είναι ο πατέρας της, είτε γιατί η κοπέλα δεν δέχεται να παντρευτεί κάποιον που της δίνει, είτε γιατί δεν θέλει να συμμετάσχει στη συνεργεία του πατέρα της με τον διάβολο, είτε γιατί αρνείται να παντρευτεί αυτόν τον ίδιο (μοτίβο που συναντάμε χαρακτηριστικά στο 510Β) .

Σε 7 περιπτώσεις ο ακρωτηριασμός της ηρωίδας γίνεται από τον αδελφό της και οφείλεται στη ζήλεια της νύφης της. Σε αυτές τις περιπτώσεις, όπου η ηρωίδα διώχνεται ακρωτηριασμένη από το σπίτι κουβαλώντας το τυφλό παιδί του αδελφού της (εκτός από τις δύο περιπτώσεις που το παιδί σκοτώνεται από τη μητέρα του), παρατηρούμε μια τροποποίηση της πλοκής του τύπου. Η ηρωίδα δεν παντρεύεται το βασιλόπουλο, λείπει δηλαδή το δεύτερο και το τρίτο επεισόδιο. Περνάμε κατευθείαν στο θαύμα της αποκατάστασης των χεριών της ηρωίδας και της όρασης του παιδιού. Στο τέλος ο αδελφός βρίσκει το παιδί του και την αδελφή του και ζουν μαζί ευτυχισμένοι, μακριά από την κακιά νύφη. Σε αυτές τις περιπτώσεις το παραμύθι συμφύρεται με τους τύπους *713 (η κοπέλλα διώχνεται από το σπίτι με ένα παιδί που δεν είναι δικό της), 883C* (η νύφη συκοφαντεί την κουνιάδα ότι έμεινε έγκυος). Τα παραμύθια με θέμα την συκοφαντημένη και διωγμένη γυναίκα έχουν καταταχθεί από τους Aarne-Thompson σε πολλούς παραμυθιακούς τύπους, οι οποίοι πολύ συχνά είναι δυσδιάκριτοι μεταξύ τους, καθώς διαφέρουν ως προς ένα μόνο αφηγηματικό επεισόδιο.

Οι λαϊκοί αφηγητές που έχουν μεγάλο ρεπερτόριο, περνούν με ευκολία από το ένα παραμύθι στο άλλο, αντικαθιστούν ένα μοτίβο που ξεχνούν με ένα άλλο, εφευρίσκουν νέες αφηγηματικές λύσεις. Το παραμύθι όπως και η γλώσσα είναι ένας ζωντανός οργανισμός, που συνέχεια αναπλάθεται, τροποποιείται, ανανεώνεται. Τα παραμύθια της συκοφαντημένης γυναίκας είναι ένα θαυμάσιο παράδειγμα αυτού του φαινομένου. Στην Ελλάδα, όπου αυτά τα παραμύθια είναι πολύ διαδεδομένα, οι παραμυθάδες έπλασαν έναν καινούργιο τύπο (που στον διεθνή κατάλογο πήρε τον αριθμό 706C), τον οποίο συναντάμε συνήθως προσκολλημένο σε άλλα παραμύθια (709, 510Α, 510Β, 403). To 706C που ακολουθεί, με 40 παραλλαγές, είναι ένας τύπος συγγενικός με τα 706, 712, 51ΟΒ. Η ηρωίδα καταφέρνει να το σκάσει από τον πατέρα της που θέλει να την παντρευτεί (χαρακτηριστική εισαγωγή του 510Β), παντρεύεται το βασιλόπουλο (μοτίβο κοινό στα 706, 707, 712 κ.λπ.), ο πατέρας της σκοτώνει τα παιδιά της και την ενοχοποιεί βάζοντας το ματωμένο μαχαίρι κάτω από το μαξιλάρι της (νέο μοτίβο του 706C). Ο άντρας της τη διώχνει φορτώνοντας της τα νεκρά παιδιά (μοτίβο κοινό με τα 706, 712). Τα παιδιά ανασταίνονται και ζουν μαζί σε ένα παλάτι, που ξεφυτρώνει με μαγικό τρόπο στη μέση της ερημιάς (νέο μοτίβο του 706C).

7 ΣχετικάμετοΑΤ510Ββλ. Ελεωνόρα Σκουτέρη-Διδασκάλου, «Διήγησις έρωτος ανόμου και νομίμου Το παραμύθι για το κορίτσι που ο πατέρας του ήθελε να το πάρει (ΑΤ510Β)», Εθνολογία, 2(1993), 201-244.

Σελ. 77
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/39/gif/78.gif&w=600&h=915 23. Αγγελοπούλου - Μπρούσκου, Παραμυθιακοί τύποι

Ο πατέρας, περνώντας κατά τύχη, γίνεται δεκτός ως μουσαφίρης στο τραπέζι και του κρύβουν ένα κουταλάκι στα ρούχα του, κατηγορώντας τον για κλέφτη (μοτίβο κοινό στα 706, 706C, 707 κ.λπ.). Έτσι γίνεται η αναγνώριση.

Καταλαβαίνουμε ότι είναι πολύ δύσκολο και όχι πάντα δυνατό για τον μελετητή να μπορέσει να βρει τον τύπο στον οποίο αντιστοιχεί το κάθε παραμύθι. Δεν παύει όμως να είναι γοητευτική η προσπάθεια της ανίχνευσης των μονοπατιών, που ακολουθεί κάθε φορά η φαντασία του αφηγητή, μέσα στις άπειρες θεωρητικά λύσεις ενός τραγικού όσο και δημοφιλούς αδιεξόδου, όπως αυτού της ηρωίδας.

Σελ. 78
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/39/gif/79.gif&w=600&h=915 23. Αγγελοπούλου - Μπρούσκου, Παραμυθιακοί τύποι

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ AT 707

Σελ. 79
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/39/gif/80.gif&w=600&h=915 23. Αγγελοπούλου - Μπρούσκου, Παραμυθιακοί τύποι

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 80
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/39/gif/81.gif&w=600&h=91523. Αγγελοπούλου - Μπρούσκου, Παραμυθιακοί τύποι

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ AT 707

Τα τρία χρυσά παιδιά

AT: The Three Golden Sons

Grimm No 96: Die drei Vügelkens

Delarue: L'oiseau de verite

Οι τρεις κόρες

Μια φορά κι έναν καιρό ένας γέρος είχε τρεις κόρες και εργαζόσαντε. Και ο βασιλιάς επρόσταξε να μη φαίνεται φως σε κανένα σπίτι. Αυτές εργαζόσαντε την ημέρα έξω και την νύχτα εργαζόσαντε με το φως. Επηγαίνανε στο υπόγειο κλείνανε το παράθυρο για να μη φαίνεται το φως. Κι ένας σκοπός του βασιλιά πέρναγε την νύχτα για να ιδεί αν υπάρχει φως. Εκεί τα κορίτσια του γέρου ελέγανε αστεία. Και άκουσε ο σκοπός. "Αχ! αν με παντρευότανε ο βασιλιάς θα έκανα ένα χαλί να πατάει ο στρατός", είπε η μεγάλη. Η άλλη: "Αχ! αν με παντρευότανε ο βασιλιάς θα τούκανα μια πίτα να φάει ο στρατός". Και η άλλη: "Αχ! αν με παντρευότανε ο βασιλιάς θα τούκανα σαράντα παιδιά". Ο σκοπός τάκουσε και τάπε στο βασιλιά. Κι ο βασιλιάς παρήγγειλε να έρθουν οι κόρες μαζί με τη μάνα τους. Οι κόρες πήγανε και ο βασιλιάς ερώτα γε να μάθει τι λέγανε. "Εμείς δεν είπαμε τίποτα" είπανε τα κορίτσια φοβισμένα, "θέλω αυτή πούπε ότι θάκανε σαράντα παιδιά", απήντησε ο βασιλιάς. Τότε φανερώθηκε η κόρη και την παντρεύτηκε ο βασιλιάς. Και μια φορά εγίνηκεν πόλεμος και επήγε ο βασιλιάς. Άφησε την γυναίκα του μαζί με την μάνα του. Η γυναίκα του βασιλιά γέννησε τα σαράντα παιδιά. Η μάνα του από κακία τα επήρε και της έβαλε σαράντα κουτάβια. Και την νύφη την έχτισε στο νεροχύτη και εφαινότανε το κεφάλι της. Τα παιδιά τάθαψε στην αυλή. Και κει γίνανε τριανταφυλλιές και εμύριζε όλος ο κόσμος. Εγύρισε κάνα καιρό ο βασιλιάς και ρώτησε που είναι τα παιδιά του. Παιδιά ή κουτάβια είπες, του λέει η βασίλισσα. Ο βασιλιάς είδε την τριανταφυλλιά και μυρίζεται. Στη μάνα του λέγει: "Ωραία τριαντάφυλλα". "Να μη ματαμυριστείς, να τα πετάξεις στα βουνά", λέγει η μάνα του. Ο βασιλιάς τα πέταξε στα βουνά και κείνα γινήκανε κυπαρίσσια. Μια φορά κάποτε επήγε για κυνήγι. Εκεί τούρθε νύστα. "Άστε σεις και θα πέσω", είπε στους φρουρούς του. Εκεί τον επήρε ο ύπνος. "Βρε τον πατέρα μας, ίσκιο θα του δώσου", είπανε τα κυπαρίσσια. Ο βασιλιάς τάκουσε και τάπε στη μάνα του. Η μάνα του τούπε: "Να τα πάρεις και να τα πετάξεις στη θάλασσα". "Για-

Σελ. 81
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/39/gif/82.gif&w=600&h=915 23. Αγγελοπούλου - Μπρούσκου, Παραμυθιακοί τύποι

τι;» την ρώτησε ο βασιλιάς. «Τίποτα, είναι κακό για σένα», του λέει η μάνα του. Ο βασιλιάς ετότε τα επήρε και τα πέταξε στην θάλασσα. Και κει γίνηκε παλάτι μεγάλο, θάμμα έγινε. Μια μέρα ο βασιλιάς βγαίνει περίπατο και είδε και το παλάτι. Το λέει στην μάνα του. Η βασίλισσα του είπε: «Εσύ να μην πας εκεί. Ό,τι θέλει ας είναι, είναι κακό για σένανε». Ο βασιλιάς δεν άκουσε. Και μια μέρα πήγε. Και κει τον δεχτήκανε σαράντα παλληκάρια. Τι καρτερέματα του κάνανε! Τι ετοιμασίες είχανε! «Πια βρε παιδιά σας ευχαριστώ, αλλά θα σας καλέσω και γω στο σπίτι μου». Και ο βασιλιάς υποδοχή κάνει για να καλέσει. Και τα κάλεσε. Είχε ετοιμασία και καθίσανε να φάνε. Ετότες επεταχτήκανε τα παλληκάρια και είπανε: «Η μάνα μας είναι στον νεροχύτη. Πάρτε την από κει». Την ζεσταίνουν από τον νεροχύτη. Τη φέρνουνε στο τραπέζι και φάγανε όλοι. Η μάνα του βασιλιά γίνηκε μπαρούτι. Και ζήσανε καλά και μεις καλύτερα.

ΛΦ 1872: Παραλλαγή που συλλέχτηκε από τη Χρυσανθακοπούλου Βέλλη, το 1960, στα Τρόπαια Γορτυνίας.

Σελ. 82
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/39/gif/83.gif&w=600&h=91523. Αγγελοπούλου - Μπρούσκου, Παραμυθιακοί τύποι

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ

Ι. Οι τρεις αδελφές συζητούν

α: Ένας βασιλιάς απαγορεύει στους υπηκόους του να ανάβουν φως τη νύχτα· α1: ο βασιλιάς τριγυρνάει σε όλο του το βασίλειο· α2: βάζει στρατιώτες να παρακολουθούν αν τηρείται η απαγόρευση.

β: Τρεις αδελφές συζητούν β1: και ανάβουν κρυφά φως· β2: και γνέθουν β3: είναι φτωχές και πρέπει να δουλεύουν συνέχεια· β4: οι δύο μεγάλες θέλουν να παντρευτούν κάποιον από το περιβάλλον του βασιλιά· β5: τον φούρναρη· β6: τον χασάπη· β7: άλλον β8: θέλουν να παντρευτούν τον ίδιο τον βασιλιά και να του προσφέρουν διάφορες υπηρεσίες· β9: η μια να του χορτάσει τον στρατό με λίγο ψωμί· β10: η άλλη να του ντύσει τον στρατό με ένα κουβάρι νήμα· β1 1: για να μην πεινάνε· β12: η μικρότερη θέλει να πάρει τον βασιλιά· β13: και να του κάνει υπέροχα παιδιά.

γ: Ο βασιλιάς· γ1: που έχει δει το φως και πλησίασε· γ2: που έχει πάει κυνήγι και τις συνάντησε· γ3: κρυφακούει τη συζήτηση· γ4: αφού κάποιος άλλος του αναφέρει τη συζήτηση των κοριτσιών γ5: εκπληρώνει τις επιθυμίες των δύο μεγαλύτερων γ6: παντρεύεται τη μικρότερη· γ7: και παίρνει τις αδελφές στο παλάτι.

ΙΙ. Η συκοφαντημένη σύζυγος

α: Το βασιλόπουλο φεύγει για τον πόλεμο κάθε φορά που η γυναίκα του γεννάει· α1: η πεθερά ζηλεύει τη νύφη.

β: Η κοπέλα γεννάει όπως το είχε υποσχεθεί· β1: σε τρεις διαδοχικές γέννες· β2: αλλιώς· β3: δύο αγόρια· β4: και ένα κορίτσι· β5: τρία αγόρια· β6: με διάφορα χρυσά χαρακτηριστικά· β7: με ονόματα και λάμψη αστεριών β8: Ήλιος· β9: Φεγγάρι· β10: Αυγερινός· β11: Πούλια· β12: Άστρο.

γ: Η πεθερά- γ1: (και) οι αδελφές· γ2: με τη βοήθεια της μαμής- γ3: και άλλου προσώπου· γ4: αλλάζουν τα νεογέννητα· γ5: με διάφορα ζώα· γ6: σκύλο· γ7: γάτα· γ8: φίδι· γ9: χελώνα· γ10: περιστέρι· γ1 1: άλλο· γ12: ή λένε ότι γεννήθηκαν πεθαμένα· γ13: και ειδοποιούν το βασιλόπουλο.

δ: Τα παιδιά πετιούνται· δ1: στο νερό (θάλασσα, ποτάμι, λίμνη) μέσα σε ένα κασόνι - καλάθι ή μπαούλο· 82: αλλού· δ3: τα παιδιά θάβονται· δ4: στον τάφο τους φυτρώνουν δέντρα.

ε: Το βασιλόπουλο συγχωρεί τη γυναίκα του στην αρχή· αλλά την τελευταία φορά' ε1: η κοπέλα φυλακίζεται· ε2: χτίζεται στο νεροχύτη και τρέφεται με τα βρώμικα νερά και τα αποφάγια· ε3: τη βάζουν να βόσκει γαλιά· ε4: τη διώχνουν ε5: άλλο.

Σελ. 83
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/39/gif/84.gif&w=600&h=91523. Αγγελοπούλου - Μπρούσκου, Παραμυθιακοί τύποι

ΙΙΙ. Οι περιπέτειες των παιδιών

α: Τα παιδιά τα μαζεύει και τα μεγαλώνει· α1: ένα πρόσωπο· α2: ένα ζώο· α3: τα ονόματα τους είναι ανάλογα με τις πόλεις όπου έλειπε ο βασιλιάς στον πόλεμο· α4: τα δέντρα που έχουν φυτρώσει στον τάφο των παιδιών α5: χαιρετάνε στο πέρασμα του βασιλιά· α6: η πεθερά δίνει διαταγή· α7: να τα κάνουν σανίδες για κρεβάτι· α8: που μετά δεν την αφήνουν να κοιμηθεί· α9: να τα κάψουν α10: οι σπίθες που ξεφεύγουν από τη φωτιά μεταμορφώνονται σε παιδιά· α1 1: ο καλόγερος - ερημίτης θρέφει τα παιδιά με ισάριθμους καρπούς που του στέλνει ο θεός· α12: τους χαρίζει μαγικά δώρα· α 13: με ένα από αυτά χτίζουν παλάτι.

β: Τα παιδιά μένουν κοντά στο βασιλικό παλάτι· β1: ο βασιλιάς τα συναντάει και του τραβούν την προσοχή· β2: στο κυνήγι· β3: τα προσκαλεί στο παλάτι- β4: το λέει στη μητέρα του.

γ: Εμφανίζεται μια γριά και πείθει την αδελφή ότι αν δεν αποκτήσει ορισμένα μαγικά αντικείμενα δεν μπορεί να είναι ευτυχισμένη· γ1: το αηδόνι ή άλλο πουλί· γ2: την Πεντάμορφη· γ3: άλλο· γ4: η γριά είναι η γυναίκα που ζηλεύει τα παιδιά· γ5: ή μια απεσταλμένη της· γ6: και ελπίζει ότι τα παιδιά θα χαθούν ψάχνοντας τα μαγικά αντικείμενα.

δ: Οι αναζητήσεις των αντικειμένων γίνονται διαδοχικά4 δ1: τα αδέλφια ξεκινούν το ένα μετά το άλλο· δ2: έχοντας αφήσει στους άλλους ένα σημάδι ζωής.

ε: Συναντούν ένα πρόσωπο που τους δίνει οδηγίες· ε1: ένα γέρο· ε2: μια γριά· ε3: άλλον ε4: για το πως θα αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες του ταξιδιού και της κατάκτησης των αντικειμένων ε5: πρέπει να βοηθήσουν τη Λάμια που φουρνίζει με τα στήθη της· ε6: πρέπει να επαινέσουν τα ποτάμια (ή τις βρύσες) · ε7: να μην κοιτάξουν προς μια κατεύθυνση· ε8: να μην ξυπνήσουν τον φύλακα των αντικειμένων (που συνήθως κοιμάται με ανοιχτά μάτια) · ε9: να δείρουν τον φύλακα των αντικειμένων ε10: να προλάβουν να πιάσουν το μαγικό πουλί· ε11: να μοιράσουν σωστά κρέας και σανό ανάμεσα σε δύο ζώα· ε12: άλλο.

στ: Χάρη στις οδηγίες ο αδελφός (τα αδέλφια) πετυχαίνει(ουν) τον σκοπό του(ς) στην αρχή· στ1: την τελευταία φορά αποτυγχάνει (ουν)· στ2: μαρμαρώνει (ουν).

ζ: Η αδελφή ξεκινάει κι αυτή· ζ1: ακολουθεί πιστά τις οδηγίες· ζ2: αποκτά το αντικείμενο (ή πρόσωπο)· ζ3: ξεμαρμαρώνει τα αδέλφια της· ζ4: και άλλους μαρμαρωμένους· ζ5: ραίνοντας τους με αθάνατο νερό· ζ6: ή με άλλο τρόπο.

η: Η Πεντάμορφη ακολουθεί τα αδέλφια· η1: παντρεύεται το μεγαλύτερο.

IV. Η αναγνώριση των παιδιών

α: Ο βασιλιάς προσκαλεί τα παιδιά στο παλάτι.

β: Τα παιδιά μαθαίνουν την ιστορία τους· β1: από τον θετό γονιό τους· β2: από

Σελ. 84
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/39/gif/85.gif&w=600&h=91523. Αγγελοπούλου - Μπρούσκου, Παραμυθιακοί τύποι

άλλον β3: που τους συμβουλεύει πως να συμπεριφερθούν στο παλάτι.

γ: Τα παιδιά στο παλάτι· γ1: ζητούν να παρευρεθούν όλοι οι κάτοικοι του παλατιού ακόμη και η φυλακισμένη· γ2: η πεθερά θέλει να τα φαρμακώσει· γ3: αλλά δίνουν πρώτα σε ζώα το φαΐ· γ4: που ψοφούν ή αρνούνται να φάνε· γ5: τα παιδιά αρνούνται να καθήσουν στο τραπέζι αν δεν έρθει και η μητέρα τους να φάει· γ6: δίνουν στο βασιλιά να φάει κάτι που δεν τρώγεται και στην ερώτηση του "πώς είναι δυνατόν" τον ρωτούν πως μπορεί μια γυναίκα να γεννά γατιά.

δ: Αναγνώριση· δ1: διήγηση της ιστορίας των παιδιών (σαν παραμύθι με τις πόρτες κλειστές και να ακούν όλοι υποχρεωτικά) · δ2: αποκατάσταση της μητέρας· δ3: σκοτώνουν δ4: την πεθερά· δ5: τη μαμή· δ6: τις αδελφές· δ7: αλογοσέρνουν δ8: σκάει από το κακό της· δ9: τη διώχνουν.

Σελ. 85
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/39/gif/86.gif&w=600&h=91523. Αγγελοπούλου - Μπρούσκου, Παραμυθιακοί τύποι

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΩΝ

ΗΠΕΙΡΟΣ

1. ΙΛ 857, 167-173, Δράγανη Θεσπρωτίας, "Διαταγή βασιλιά". Ι: β, β1, β2, β4, β12, β13, γ, γ3, γ6. ΙΙ: α, α1, β, β1 (ένα αγόρι και δύο κορίτσια), β6 (αγόρι με άστρο στο μέτωπο, κορίτσια με μισοφέγγαρο), γ, γ2, γ4, γ5, δ, δ2 (μέσα σε ένα θάμνο). ΙΙΙ: α, α1 (ένας βλάχος), β1. IV: α, γ, γ2 (η κόρη του βλάχου που είναι μάγισσα δεν αφήνει να φάνε το φαρμακωμένο φαΐ), δ1 (η μάγισσα), δ2, δ3, δ4, δ5.

2. ΛΑ 510 Α, 13, Κόνιτσα, "Οι τρεις ορφανές". Ι: Αρχή το AT 510A. ΙΙ: α, α1, β, γ1, γ4, γ5, δ, δ2 (πετούν τα παιδιά από το παράθυρο), ε, ε4. ΙΙΙ: α, α1 (μια γριά που τα μεγαλώνει με το γάλα μιάς γίδας). Η διωγμένη μητέρα καταφεύγει κι αυτή στη γριά· β2 (ο βασιλιάς αναγνωρίζει τα παιδιά του επειδή του μοιάζουν).

3. ΛΑ 510 Α, 21, Λεσινίτσα Ιωαννίνων, άτιτλο. Ι: Αρχή το AT 510A. Π: α, α1, β, γ1, γ4, γ5, δ, δ2 (σε ένα κούτσουρο), ε, ε4 (ντυμένη με τα ρούχα ενός βοσκού και σώζει μόνη της το παιδί της). IV: Όταν μεγαλώνει το παιδί η μητέρα το στέλνει στον πατέρα του που το αναγνωρίζει γιατί του μοιάζει· δ1, δ2.

4. ΛΑ 707, 5, Θεσπρωτία, "Τα ρηγμένα στο ποτάμι αδέλφια". Ι: β, β2, β4, β12, β13, γ, γ3, γ6. ΙΙ: α, β, β6 (το κορίτσι με τον ήλιο στο πρόσωπο, το αγόρι με το φεγγάρι στο μέτωπο), γ1, γ4, γ5, δ, δ1 (στο ποτάμι). ΙΙΙ: α, α1 (ασκητής). Οι κακές αδελφές βάζουν το κορίτσι να στείλει τον αδελφό της στου Τζιμ-Τζιμ τα βουνά να βρει γυναίκα. Με τις συμβουλές του αλόγου του περνά από την αλμυρή και την ξυνή βρύση που βουλιάζουνε και φτάνει στη γλυκεία βρύση και του Τζιμ-Τζιμ τα βουνά. Εκεί οι ξωτικές τον μαγεύουν και τον παίρνουν στο σπίτι τους, αλλά το άλογο ειδοποιεί την αδελφή. Αυτή παίρνοντας πρυόβολο και στερνάρι πηγαίνει και "τσακμακίζοντας και βγάζοντας φωτιές" φοβερίζει τις ξωτικές πως θα τις κάψει αν δεν της δώσουν πίσω τον αδελφό. Εκείνος πιάνεται από το φόρεμα της ξωτικιάς και την αναγκάζει να τον ακολουθήσει. Με έναν λόγο της στρώνεται η καλύβα, έρχονται φαγητά και κάνουν το τραπέζι στο βασιλιά. Η ξωτικιά κλέβει το φόρεμα της και χάνεται από μπροστά τους. Την ξαναφέρνουν με το ζόρι πίσω· γ, γ1 (από το δέντρο που στη ρίζα του ανοιγοκλείνουν μαχαίρια), γ3 (και τον Τσίλι-Ντερελί). Με τη βοήθεια της ξωτικιάς το αγόρι τα καταφέρνει. IV: α, γ, δ1.

5. ΛΑ 707, 25, Δίβρη Ριζών Ιωαννίνων, άτιτλο. Ι: β, β2, β4, β12, β13, γ, γ3, γ6. ΙΙ: α, α1, β, β1, β7, β8, β9, β10, γ, γ4, γ5, γ6, γ7, γ11 (ποντίκι), δ, δ2 (σε κουφάλα δέντρου), ε, ε1. ΙΙΙ: α, α1 (ο θεός), β1 (τα παιδιά του διηγούνται

Σελ. 86
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/39/gif/87.gif&w=600&h=91523. Αγγελοπούλου - Μπρούσκου, Παραμυθιακοί τύποι

την ιστορία τους). ΙV: α (δοκιμάζουν τη μάνα αν αναγνωρίζει τα παιδιά της. Αυτά της φιλούν το χέρι), δ4 (στον φούρνο).

6. ΛΑ 1262, (ΣΜ 92), 27, Κόνιτσα, "Η κακιά γιαγιά". Ι: β, β2, β12, β13, γ, γ3, γ6. ΙΙ: α, α1, β, γ, γ4, γ5, δ3 (στην κοπριά), δ4. III: α4, α5, α6, "9, "10 (αγγελούδια), β (στο δάσος), β1. IV: α, γ, γ2, γ3, γ4, δ, δ4, δ7.

7. ΛΑ 1263, (ΣΜ 93), 85-88, Κόνιτσα, άτιτλο. Ι: β, β2, β12, β13, γ, γ3, γ6. ΙΙ: α, α1, β, γ, γ4, γ5, γ6, δ, δ1, ε, ε5 (ρίχνουν την κοπέλα στο θηρίο που δεν την αγγίζει γιατί είναι αθώα). ΙΙΙ: α, α1 (μυλωνάς), β1. IV: α, γ, γ2 (ο μυλωνάς φανερώνει τους σκοπούς της πεθεράς), δ1, δ2.

8. ΛΑ 1265, (ΣΜ 95), 21-22, Κόνιτσα, "Ο ήλιος και το φεγγάρι". Ι: β, β2, β4, β12, β13, γ, γ3, γ6, γ7. ΙΙ: α, β, γ1, γ4, γ5, γ6, δ, 81, ε, ε1. ΙΙΙ.' α, α1 (γέρος), β1. IV: α, γ, 81.

9. ΛΑ 1293, (ΣΜ 123), 212-213, Ζαγόρι, "Οι τρεις αδελφές". Ι: Αδελφές φθονερές γιατί η μικρότερη παντρεύτηκε το βασιλόπουλο· β, γ1, γ4, γ5, γ6. III: α, α1 (βοσκός), β1. IV: α, γ, δ1, δ6, δ7.

10. ΛΑ 1295, (ΣΜ 125), 384-387, Ζαγόρι "Ο Κιτιρλέμης". Ι: β, β2, β3, β8 (να του φτιάξει μια σέλλα που να λάμπει, μια κασέλα να λάμπει), β12, β13, γ, γ3, γ6. Η: α, β, β6, γ3 (κακιά υπηρέτρια), γ4, γ5, γ6, δ, δ1 (στη λίμνη), ε, ε1. III: α, α1 (ψαράς), γ, γ1, γ3 (τη μηλιά, τη βρύση και τον Κιτιρλέμη), γ4, γ6, ε, ε3 (άλογο-νοητάκι), ε4, ε12 (να κτυπήσει το μονόφθαλμο φίδι), στ. IV: α, γ, δ1 (ο Κιτιρλέμης).

11. ΛΑ 1296, (ΣΜ 126), 422-427, Μέτσοβο, "Τα τρία αστέρια". Ι: β, β2, β12, β13, γ, γ3, γ6. ΙΙ: α, α1, β, β10, β12, γ, γ4, γ5, γ6, γ7. ΙΙΙ: Τα παιδιά τα σώζει η μαμμή· α3 (Πολίτης, Σμυρνιώτης, Βαβυλωνία), β1. IV: α, γ (ο βασιλιάς αναγνωρίζει τα παιδιά από τα ονόματα τους), δ2, δ4, δ8.

12. ΛΑ 1297, (ΣΜ 127), 508, Ζαγόρι, άτιτλο. Ι: β, β12, β13, γ, γ3, γ6, γ7. ΙΙ: α, β, β7, β8, β12, γ1, γ4, γ6, γ7, δ. ΙΙΙ: α, α1 (τσοπάνης), β1. IV: α, γ, γ2, γ3, γ4, δ.

13. ΛΑ 1306, (ΣΜ 136), 155-157, Λάιστα Ζαγόρι, άτιτλο. Ι: β, β12, β13, γ, γ3, γ6. ΙΙ: α, β, β7, β8, β9, β10, γ, γ4, γ6, δ3 (στην κοπριά), 84. ΙΙΙ: α4, α5, αδ, α7, α8 (οι σανίδες του κρεβατιού μιλούν μεταξύ τους - σε πονεί αδελφέ; όχι γιατί κοιμάται επάνω μου ο πατέρας - σε πονεί αδελφή; ναι, γιατί κοιμάται η στρίγγλα η γιαγιά), α9, α10. Τα παιδιά κρύβονται σε μια κουφάλα δέντρου και τρώνε από τα στάχυα του βασιλιά. Ψάχνοντας τον κλέφτη βρίσκει τα παιδιά του. IV: δ, δ2, δ3, δ4.

14. ΛΑ 1308, (ΣΜ 138), 194-200, Ζαγόρι, "Η κακιά πεθερά". Ι: β, β12, β13, γ, γ3, γ6. ΙΙ: α, β, γ4, γ6, γ7, γ8, δ, δ1, ε, ε1. ΙΙΙ: α, α1 (ψαράς),-β1, β4, γ, γ1 (το χρυσό κλωνί με το πουλί που τραγουδάει ανθρώπινα), γ4, γ6,

Σελ. 87
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/39/gif/88.gif&w=600&h=91523. Αγγελοπούλου - Μπρούσκου, Παραμυθιακοί τύποι

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ  AT 707

δ, δ1, ε, ε1, ε4, ε12 (να μην αντιμιλήσουν στις βρισιές των δράκων), στ2, ζ, ζ1 (βουλώνει τα αυτιά της με μπαμπάκι όπως τη συμβούλεψε η Οχιά), ζ2, ζ3, ζ5, IV: α, γ, δ1 (το πουλί), δ2, δ4 (τη φυλακίζουν).

15. ΛΑ 2277Β', 83-93, Ν. Ιωαννίνων, Κουτσόβλαχοι, άτιτλο. Ι: β, β2, β4, β12, β13, γ, γ3, γ6./7; α, α1, β, β1, β6 (μ' άστρα στο μέτωπο και μισοφέγγαρο), γ, γ4, γ5, δ, δ2 (στο δάσος), ε, ε5 (τη θάβουν μέχρι τη μέση σε ένα σταυροδρόμι και τη φτύνουν οι περαστικοί). ΙΙΙ: α, α1 (ένας βλάχος), β, γ, γ2, γ3 (τον αργαλειό και τη μηλιά της Πεντάμορφης), γ4, γ6, δ, ε, ε2, ε4, ε12 (να βουλώσουν τα κυπριά (κουδούνια) της Πεντάμορφης), στ, η. IV: α, γ, γ2, γ3, δ1, δ2, S3, δ4, δ5.

16. ΛΑ 2302, 359-364, Δωδώνη, άτιτλο. Ι: β, β2, β4, β12, β13, γ, γ3, γ6. Π: α, α1, β, β1, β3, β4, β7, β8, β9, β11, γ, γ4, γ5, Τ6, γ11 (γουρούνι), δ, ε, ε1. ΙΙΙ: α, α1 (μυλωνάς), β1. IV: α, γ, δ (η μάνα αναγνωρίζει τα παιδιά της), δ1 (ο μυλωνάς), δ3, δ4.

17. ΛΦ 12, 56-64, Δωδώνη, άτιτλο. Ι: Τρία κορίτσια διώχνονται από την κακιά μητριά τους. Στην ερημιά παρουσιάζεται άγγελος και τους δίνει σπίτι να μείνουν β, β4, β7 (υπηρέτη, υπασπιστή), β12, β13, γ, γ4, γ5, γ6. ΙΙ: α, β, β1, β7, β8, β9, β12, γ (η κακιά μητριά ντύνεται μαμμή), γ4, γ5, γ6, δ, ε, ε1. ΙΙΙ: α, α1 (καλόγερος), β1. IV: α, γ, γ1, δ1, δ2, δ3, δ4 (μητριά).

18. ΛΦ 15, 1-16, Δωδώνη, άτιτλο. Ι: β, β2, β4, β12, β13, γ, γ3, γ6. ΙΙ: α, α1, β, β7, β8, β9, γ3 (κακοί άνθρωποι), γ4, γ5, δ, δ1 (θάλασσα), ε, ε1. III: α, α1 (μάγος), α12 (βέργα που τη χτυπούν τρεις φορές στο μνήμα του και τους δίνει συμβουλές, τρίχα που την καίνε και έρχεται άλογο φτερωτό), α!3 (με χρήματα που τους δίνει ο μάγος), β, β1, γ, γ1 (καρδερίνα), γ2, γ3 (στον αργαλειό της), γ4, γ6, ε, ε2, ε4, ε12 (τρώει τρεις μέρες μόνο βραστά αυγά και έτσι δεν μαρμαρώνει), στ, η. IV: α, γ, δ1, δ2 (τιμωρία των κακών).

19. ΛΦ 191, 5-7, Μεσούντα Τζουμέρκας, "Οι τρεις αδελφές". Ι: Οι δύο μεγάλες αδελφές ρωτούν τον ήλιο ποια είναι η ομορφότερη και εκείνος απαντά: "η πιο μικρή". Την ζηλεύουν. Το βασιλόπουλο θέλει να την παντρευτεί αλλά ντύνουν τη δεύτερη νύφη. Το καταλαβαίνει αργότερα και παίρνει τη μικρή. Η πεθερά τη μισεί. ΙΙ: α, α1, β, β3, β4, β7, β9, β10, β11, γ, γ4, γ6, γ11 (αρκουδίτσα, γουρουνάκι), δ, δ2 (στην κουφάλα ενός δέντρου). Το βασιλόπουλο παρόλα αυτά δεν διώχνει τη γυναίκα του γιατί την αγαπάει. III: α, α1 (γέρος που τους πηγαίνει τροφή). Κυνηγοί βρίσκουν τα όμορφα παιδιά στο δάσος και τα καλούν σε έναν γάμο στο χωριό. IV: δ, δ1, δ2, δ3 (το βασιλόπουλο με ένα τσεκούρι "κόβει κομμάτια τη μητέρα του και την στήνει στα παλούκια").

20. ΛΦ 217, 1-2, Τζουμέρκα, άτιτλο. Ι: β, β4 (πλούσιο, όμορφο), β12, β13, γ, γ3, γ6. ΙΙ: α, α1, β, β1, β7, β8, β9, β1 1, γ, γ4, γ5, γ6, γ7, γ11 (γουρουνάκι), δ, 81, ε, ε2. ΙΙΙ: α, α1 (γριούλα), β1. IV: α, γ, δ, 81, 82, δ3, 84.

Σελ. 88
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/39/gif/89.gif&w=600&h=91523. Αγγελοπούλου - Μπρούσκου, Παραμυθιακοί τύποι

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΩΝ 89

21.ΛΦ557,1-2, Βίγλα Τζουμέρκας, "Ο βασιλιάς και τα τρία κορίτσια". Ι: Ήταν ένα βασιλόπουλο που το αγάπαγαν όλες οι κοπέλες· β, β8, β12, β13, γ, γ3, γ6. ΙΙ: α, α1, β, β1, β6 (τρία παιδιά "με τ' αστέρι στα μαλλιά"), γ, γ4, γ5, δ, δ2, (κουφάλα δέντρου), ε, ε4, (τη χωρίζει). ΙΙΙ: α, α1 (τα ταΐζει ο θεός, τα μαζεύει η γριούλα), β1. IV: α, β, β2 (από τη μοίρα τους), β3, γ, γ2 (τα παιδιά τρώνε μόνο από το πιάτο του βασιλιά), δ, δ1, δ2, δ3, δ5.

22. ΛΦ 786, 39-41, Τζουμέρκα, άτιτλο. Ι: β, β2, β8, β9, β10, β12, β13, γ, γ3, γ6. ΙΙ: α, α1, β, β1, β3, β4, β7, β8, β10, β11, γ, γ4, γ5, γ6, γ7, γ8, δ, δ2 (κουφάλα δέντρου), ε, ε5 (τη θάβουν ζωντανή). ΙΙΙ: α, α2 (ελαφίνα τα βυζαίνει), β1, β2. IV: Περνάνε όλοι μαζί από το νεκροταφείο και το μαγικό πουλί το Μπερμπιλαηδόνι κάθησε στον τάφο της μάνας τους και τραγουδούσε: "βίρι-βίρι βασιλιά, κάπου εδώ είν' η μάνα σας παιδιά". Την ξεθάβουν και αυτή αναγνώρισε τα παιδιά της· δ3, δ4 (την αλέθουν στον μύλο και φτιάχνουν κόκκινο πιπέρι).

23. ΛΦ 789, 19-22, Δωδώνη, "Ο βασιλιάς και τα τρία κορίτσια". Ι: Ένας βασιλιάς φτωχός δεν έχει να προικίσει τα κορίτσια του. Τους χτίζει από έναν πύργο. Περνάει ένα βασιλόπουλο που ψάχνει για νύφη και ακούει τις προτάσεις τους· β9, β10, β12, β13, γ, γ6. ΙΙ: α, α1, β, β1 β3, β4, β7, β8, β9, β11, γ, γ4, γ5, γ6, γ7, δ, ε, ε1. III: α, α2 (αετός πούχει τη φωλιά του σε ένα στύλο με φως στην ακροθαλασσιά. Από κει τα παίρνει ένας ψαράς), β1. IV: α, γ, γ1, γ2, γ3, γ4, δ ("αν είσαι μάνα μας να ξεμαλλιάσεις", γιατί στη φυλακή είχε γίνει μαλλιαρή), δ2, δ3, δ4.

24. ΛΦ 897, 7-10, Άρτα, "Η κακιά πεθερά". Ι: Ένα βασιλόπουλο στο κυνήγι ακούει γυναικείο τραγούδι. Η κοπέλα που τραγουδά λέει πως θα γεννήσει θαυμαστά παιδιά. Την παντρεύεται. ΙΙ: α, α1, β, β1, β7, β8, β9, β12, γ, γ4, γ5, δ, δ1, ε, ε5 (με τα σκυλιά). ΙΙΙ: α, α1 (η Χάρις), β1, β2. IV: α, β, β1, β3, γ, γ2, γ3, γ5, δ, 81, δ2, δ3, 84.

25. ΛΦ 1023, 1-2, Μέτσοβο, "Το βασιλόπουλο και η έμορφη ορφανή". Ι: Μια όμορφη ορφανή υφαίνει τα προικιά της. Περνάει ένα βασιλόπουλο χωρίς να της δώσει σημασία και αυτή θυμωμένη στέλνει το μαγικό βελόνι της να τον φέρει πίσω. Με τη σαΐτα της στολίζει τον πύργο της· γ6. ΙΙ: α, α1, β (ένα αγόρι και ένα κορίτσι με ένα αστέρι στο μέτωπο), δ, δ1, ε, ε1. ΙΙΙ: α, α1 (ψαράς), β, β1, γ, γ2, γ3 (μήλο, χρυσοπράσινο άλογο), γ6, δ· το άλογο βοηθάει στην κατάκτηση των ζητούμενων η. IV: α, γ, δ, δ2.

26. ΛΦ 1493, 1-3, Μαργαρίτι Θεσπρωτίας, άτιτλο. ΙΙ: α, α1, β, β6, γ, γ2, γ4, γ7, δ, δ2 (σε μια χαράδρα), ε, ε5 (τη δένουν σε έναν στύλο και τη φτύνουν). ΙΙ: α, α1 (βοσκός, τα βυζαίνει γίδα). Όλοι καλοτυχίζουν το βοσκό για τα όμορφα παιδιά. Το μαθαίνει και ο βασιλιάς, ζηλεύει και θέλει να τα σκοτώσει. ΙV: α, β, β2 (από ένα περιστέρι), β3, γ, γ2 (ο πατέρας τους), γ3 (τρώνε από το-πιάτο του), γ1, δ1, δ2.

Σελ. 89
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/39/gif/90.gif&w=600&h=91523. Αγγελοπούλου - Μπρούσκου, Παραμυθιακοί τύποι

27. Dozen, 7-15, 2, Ιωάννινα, "Οι ζηλιάρες αδελφές". Ι: β, β8, β9, β10, β12, β13, γ, γ3, γ6, γ7. ΙΙ: α, β, β2, β7 (με άστρα στο μέτωπο και το φεγγάρι στους ώμους), γ1, γ4, γ5, δ, δ1. ΙΙΙ: α, α1 (μυλωνάς), α12 (χαλινάρι που εκτελεί κάθε επιθυμία, δύο άλογα), β (ανοίγουν καφενείο κοντά στο παλάτι), β1, γ, γ2, γ3 (μαντήλι, λουλούδι πεντάμορφης), ε, ε3 (τρεις λάμιες), ε4, ε8, ε11, ε!2, η. IV: α, γ, γ2, γ3, γ4, 81, δ2, δ6, 87.

28. Hahn,2, 287, αρ. 69, Ιωάννινα, "Αυγερινός και Πούλια". Ι: β, β12, β13, γ, γ3, γ6. ΙΙ: α, α1, β, γ, γ4, γ5, δ, ε, ε2 (τοίχο). ΙΙΙ: α, α1 (τα μεγαλώνουν δράκοι και μετά μια γριά). Μια χούφτα φλουριά βγαίνουν κάθε πρωί από το προσκέφαλο τους· γ, γ2, γ3 (το φτερωτό άλογο), γ4, γ6, στ, η. IV: α, γ, δ1 (από την Πεντάμορφη), δ2.

29. Χρηστοβασίλης, 58-68, άτιτλο. Ι: β, β2, β4, β12, β13, γ, γ3, γ6, γ7. II: α, β, β1, β3, β4, β6, γ1, γ4, γ5, δ, 81, ε, ε1. ΙΙΙ: α, α1 (μυλωνάς), α12 (χαλινάρι), α13, β, β1,γ, γ2, γ3 (μαντήλι, λουλούδι Πεντάμορφης), γ4, γ6, δ, δ1, ε (με τη βοήθεια του αλόγου), ε3 (τρεις λάμιες), ε8, ε11, η. IV: α, γ, 81, δ2.

30. Ηπειρ. Εστία, Δ', 1955, 41-42, Ζαγόρι, "Η χηνοβοσκού". Ι: β, β2, β4, β12, β13, γ, γ3, γ6. ΙΙ: α, α1, β, β7, β10, β11, β12, γ, γ4, γ5, γ6, γ7, γ8, δ3, δ4, ε, ε3. ΙΙΙ: α4, α6 (να τα κόψουν, πετάγονται σταλαγματιές αίμα μέχρι το βουνό και γίνονται παιδιά. Ο θεός τους χτίζει παλάτι), β1, β2. IV: α, γ, γ2, γ3, δ1 (από τη χηνοβοσκού), δ2.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

31. ΛΑ 2301, 178-182, Καρδίτσα, άτιτλο. Ι: β, β4, β12, β13, γ, γ3, γ6. Π: α, α1, β, β1, β8, β9, β10, γ, γ4, γ5, γ6, γ7, γ11 (γουρουνάκι), δ3 (στην κοπριά), δ4, ε, ε2. ΙΙΙ: α, α6, α7, α8, α9, α10, β1. IV: α, γ, γ1, §1, δ2, δ3, 84.

32. ΛΑ 2301, 285-294, Καρδίτσα, "Το χρυσόν το δέντρον". Ι: β, β4, β12, β13, γ, γ3, γ6. ΙΙ: α, α1, β, β2 (39 αγόρια και ένα κορίτσι με μια γέννα), γ, γ2, δ, δ1 (μέσα σ' ένα καλάθι στη θάλασσα), ε3. ΙΙΙ: Τα παιδιά μεγαλώνουν αγαπημένα και διασκεδάζουν με τους χορούς και τα τραγούδια τους την πόλη· β1, β4, γ, γ1, γ3 (στη Λάμια που τραγουδάει και τρέμει η γη, το χρυσό δέντρο που τα φύλλα του χορεύουν), γ4, γ6, δ, ε, ε1, ε4, ε8, ε12 (να διαβάζουν βιβλίο ανάποδα για να τους υπακούσει η Λάμια, να της αρπάξουν τη σκούπα και την μπουκάλα και να τη σύρουν από τα μαλλιά). IV: α, γ, δ1 (το αηδόνι), δ2, δ4, δ9.

33. ΛΑ 2301, 444-448, Καρδίτσα, άτιτλο. Ι: Η φτωχοπούλα λέει στο βασιλιά πως θα του κάνει θαυμαστά παιδιά. ΙΙ: α, α1, β, β7, β10, β11, γ, γ2, γ4,

Σελ. 90
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/39/gif/91.gif&w=600&h=91523. Αγγελοπούλου - Μπρούσκου, Παραμυθιακοί τύποι

γ5, δ, ε, ε2. ΙΙΙ: α, α1 (δράκος, μετά χρυσικός υιοθετεί τον Αυγερινό), β1 (και του βάζει ζητήματα), γ2, γ3 (σκοτώνει τον ανίκητο Αράπη), ε, ε3 (δράκο) , ε4 (με τη βοήθεια του αλόγου), στ, ζ3 (ξεμαρμαρώνει ένα στρατό βασιλόπουλα) , η. IV: α, γ, γ1, γ2, γ3, δ (βγάζουν τα μαντήλια από το μέτωπο τους και φανερώνεται η λάμψη τους) 82, δ3, δ4, δ5.

34. ΛΑ 2780, 161-165, Μαυρομάτι Καρδίτσας, άτιτλο. Ι.· β, ·β2, β12, β13, γ, γ3, γ6. ΙΙ: α, α1, β, β1, β7, β8, β10, βΠ, γ, γ2, γ4, γ5, γ6, γ7, γ11 (γουρούνι), δ, δ1 (θάλασσα), ε, ε2. ΙΙΙ: α, α1 (γέρος), β1. IV: Ο βασιλιάς τυχαία μαθαίνει την ιστορία των παιδιών και καταλαβαίνει την αλήθεια· δ3, δ4, δ5.

35. ΑΦ 133, 1-7, άτιτλο. Ι: α1, α2, β, β3, β4, β5, β6, β11, β12, β13, γ, γ1, γ3, γ5, γ6, γ7. Η: α, β, β6, γ1, γ4, γ5, γ6, γ7, γ11 (ποντικάκι), δ, ε, ε5 (τη βάζει σε κλουβί και τη φτύνουν). ΙΙΙ: α, α1 (ο κηπουρός του βασιλιά), γ, γ3 (το ασημένιο νερό, το πουλί που μιλάει, το δέντρο που παίζει μουσική), γ4, γ6, δ, δ1, δ2 (μαχαίρι που στάζει αίμα, περιδέραιο με χάντρες), ε, ε1, ε4, ε7, στ2, ζ (συναντάει και η κόρη, ντυμένη αντρικά, τον γέρο και του κόβει τα γένια για να μπορεί να μιλήσει. Της εξηγεί πως μαρμάρωσαν τα αδέλφια της και εκείνη βρίσκει τη λύση να βουλώσει τα αυτιά της με κερί για να μην ακούει τις φοβερές φωνές. Ο γέρος καταλαβαίνει πως είναι γυναίκα γιατί άνδρας δεν έχει μπορέσει να σκεφτεί τόσο^έξυπνη λύση), ζ1, ζ2, ζ3, ζ4, ζ5 (φυτεύει μετά στον κήπο της το κλωνί από το δέντρο και φτιάχνει συντριβάνι με το ασημένιο νερό). IV: Καλούν τον βασιλιά στο σπίτι τους που μαγεύεται από όλα αυτά. Το πουλί που μιλάει λέει στην κόρη να ετοιμάσει αγγουράκια γεμιστά με μαργαριτάρια φαγητό για τον βασιλιά· γ6, δ, δ2, δ4, δ7.

36. ΑΦ 163, 1-4, Αγια, άτιτλο. Ι: α2, β, β2, β3, β9, β10, β12, β13, γ, γ4, γ5 (παντρεύεται με τη σειρά τις δύο μεγάλες και τις χωρίζει γιατί είπαν ψέματα), γ6, γ7. ΙΙ: α, β, β7, β8, β9, γ1, γ4, γ5, γ6, γ7, δ, δ3 (θάβονται ζωντανά), δ4, ε, ε3 (και παντρεύεται πάλι τη μεγάλη αδελφή). III: α4, α5, α6, α7, α8, α9, α10 (μένουν δύο κάρβουνα που δεν σβήνουν τα πετούν στο ποτάμι σε μια κάσα και τα βρίσκει ένας ψαράς), αϊ3, β. IV: Ο γιος πηγαίνει και βρίσκει τον πατέρα του· γ1, δ2, δ3, δ6.

37. ΑΦ 371, 12-15, Πήλιο, "Η Σταχτομάρω". Ι: Αρχή όπως AT 510A. Η: α, β, β1, β3, β4, β7, β8, β9, β12, γ1, γ4, γ5, γ6, γ7, γ8, δ, 81, ε, ε1. III: α, α1 (γέρος), β1. IV: α (το καλεί στον γάμο του), γ, δ, 81, 82, 86, 87.

38.ΛΦ454, 12-15, Παραπόταμος Τρικάλων, "Οι ορφανές κόρες".Ι: Ένα αντρόγυνο είχε τρεις κόρες και ήθελε πολύ να αποκτήσει αγόρι. Μετά από χρόνια απελπισίας οι γονείς έπεσαν και πνίγηκαν και άφησαν τα τρία κορίτσια ορφανά να ξενοδουλεύουν για να ζήσουν β, β4, β5, β7 (ξενοδόχο), β11, β12 (τον ομορφότερο άνδρα του κόσμου), β13. Ένας φούρναρης, ένας ξενοδόχος και ο ωραιότερος άντρας του κόσμου έτυχε να περνάνε εκείνη την στιγμή απέξω άκουσαν

Σελ. 91
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/39/gif/92.gif&w=600&h=915 23. Αγγελοπούλου - Μπρούσκου, Παραμυθιακοί τύποι

τις ευχές των κοριτσών και τις παντρεύτηκαν. ΙΙ: β, β3, β6, γ, γ4, γ5, δ, δ1, ε, ε5 (τη δένει στον παραστάτη της εξώπορτας). ΙΙΙ: α, α1 (καραβοκύρης). IV: β, β1 (και ξεκινούν να βρουν τους γονείς τους. Βρίσκουν τη μάνα τους δεμένη στην πόρτα και τα αναγνωρίζει), δ1, 83, 84.

39. ΛΦ 715, 53-56, Αργιθέα Καρδίτσας, «Ο ήλιος, το Φεγγάρι, η Πούλια». Ι: AT 883A. Ένας δράκος, μια βασιλοπούλα. Εκείνη καταφέρνει να το σκοτώσει και να γυρίσει στο σπίτι της αλλά ο πατέρας της δεν τη θέλει ατιμασμένη και βάζει τον αδελφό της να τη σκοτώσει και να του φέρει ένα ποτήρι με αίμα της να το πιεί. Ο αδελφός τη λυπάται της κόβει μόνο ένα δάχτυλο και την αφήνει στο δάσος. Η κοπέλα αγριεύει και βγάζει παντού τρίχες, έως ότου τη βρίσκει ένα βασιλόπουλο και την παίρνει σπίτι του την περιποιείται και όταν ξανά ομορφαίνει την παντρεύεται. ΙΙ.· α, α1, β, β1, β3, β4, β7, β8, β9, β11, γ, γ4, γ5, δ, 81. ΙΙΙ: α, α1 (παπάς που τα τρέφει με το γάλα της γίδας του). IV: Ο μεγάλος γιος γίνεται ξακουστός κιθαρίστας· α, γ, 81 (η μάνα των παιδιών κλείνει όλες τις πόρτες για να μην φύγει κανείς και διηγείται την ιστορία της), δ2, δ3, δ4.

40. ΛΦ 715, 57-62, Καρδίτσα, «Η Πεντάμορφη». Ι: α2, β, β1, β2, β3. Και οι τρεις θέλουν να του κάνουν υπέροχα παιδιά. Παντρεύεται την πρώτη. ΙΙ: α, α1, β, β7, β8, γ, γ4, γ5, γ6, δ (το στέλνει σ' ένα νησί), ε, ε1. ΙΙΙ: Το παιδί μεγαλώνει κι έρχεται στην πολιτεία. Η γιαγιά του η βασίλισσα το στέλνει να φέρει· γ2, γ3 (ένα άγριο άλογο). Τα καταφέρνει. IV: γ, δ, δ1, δ2, δ3, 84.

41. ΑΦ 666, 23-25, Μαυρομάτι Καρδίτσας, «Η νύφη και η κακιά πεθερά της». Ι: α, α1, β, β1, (32, β3, β4, β5, β7 (μπακάλη), β11, β12, β13, γ, γ1, γ3, γ6. ΙΙ: α, α1, β, β1, β7, β9, β10, β11, γ, γ4, γ5, γ6, γ7, γ8, δ, 81, ε, ε5 (τη θάβουν ζωντανή, με το κεφάλι της έξω και όλοι τη φτύνουν). ΙΙΙ: α, α1 (ψαράς με τη γυναίκα του). IV: γ (αρνιούνται να φτύσουν τη μητέρα τους), δ, 81, δ2, 84 (την αλέθουν ζωντανή στο μύλο).

42. ΛΦ666, 5-7, Μαυρομάτι Καρδίτσας, «Ο βασιλιάς». Συμφυρμός με ΑΤ403Β. Ένας χήρος βασιλιάς με μια κόρη ξαναπαντρεύεται και κάνει άλλο ένα κορίτσι. Οι δύο «μηλαδελφές» δεν αγαπιούνται. Η πρώτη παντρεύεται ένα βασιλόπουλο. ΙΙ: α, β, β7, β8, β10, β11, γ2, γ4, γ5, δ, δ1 (ποτάμι). Η μηλαδελφή της βασίλισσας μεταμφιεσμένη σε ζητιάνα μπήγει μια βελόνα στο κεφάλι της λεχώνας και την κάνει πουλί. Παίρνει τη θέση της. Το πουλί φωνάζει τα παιδιά του, το σφάζει και από τα κόκκαλά του φυτρώνει μια ροδιά που χαϊδεύει τον βασιλιά. Την κόβουν. Τα ξύλα τα παίρνει η γριά πούχει πάρει τα παιδιά σπίτι της. Με την πρώτη τσεκουριά βγαίνει η βασίλισσα. Ο βασιλιάς τους συναντά και τους αναγνωρίζει.

43. ΛΦ 1022, 1-4, Αμπελάκια, «Η Πούλια, ο Αυγερινός και το Φεγγάρι». ΙΙ: α, α1, β, β1, β7, β9, β10, β11, γ, γ2, γ4, γ5, ε, ε2 (στο τέλος τη διώχνουν). ΙΙΙ: α, α1 (η μαμμή που τα λυπήθηκε τα εμπιστεύτηκε σε μια μάγισσα). Η

Σελ. 92
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/39/gif/93.gif&w=600&h=915 23. Αγγελοπούλου - Μπρούσκου, Παραμυθιακοί τύποι

διωγμένη μητέρα τους φτάνει στον πύργο της Ντιζέλ-Ντουνιά και μεταμορφώνεται, το ίδιο και ο βασιλιάς που μαθαίνει από τα παιδιά του την αλήθεια πάει να τη σώσει. Ακολουθούν τα δύο αγόρια και τέλος η Πούλια καταφέρνει να ξεμαρμαρώσει όλη της την οικογένεια.

44. ΛΦ 1030, 1-5, Καρδίτσα, «Η μηλιά της οποίας τραγούδαγαν τα φύλλα και χόρευαν τα μήλα». Ι: α, β, β1, β2, β3, β4, β5, β6, β11, β12, β13, γ, γ4, γ5, γ13, δ, δ2 (κουφάλα δέντρου), ε, ε1. ΙΙΙ: α, α1 (γέρος «προφανώς ο Χριστός»). Ο βασιλιάς ξαναπαντρεύεται και καλεί όλο τον κόσμο. Πάνε και τα τρία παιδιά. Η γιαγιά τους τάχα άρρωστη τα στέλνει να φέρουν τη μηλιά τη μαγική· δ, δ1, ε, ε1, ε4, ε8, στ2, ζ, ζ1, ζ2, ζ3, ζ5. IV: γ, δ1 (από πουλάκι με ανθρώπινη λαλιά), δ2, δ3, δ4, δ5.

45. ΛΦ 1263, 21-26, Βολκάνο Τρικάλων, άτιτλο. Ι: β, β2, β4, β12, β13, γ, γ3, γ6. ΙΙ: α, α1, β, β7, β9, γ, γ4, γ5, γ6, γ7, δ, δ1 (στη ρεματιά), ε, ε5 (τη σκοτώνει). ΙΙΙ: α, α1 (γέρος, γριά), α2 (γίδα), γ, γ3 (τ' αθάνατο νερό, του Ήλιου το γάλα), γ4, γ6, ε, ε1, ε4, ε5, ε6, στ. IV: α, γ, δ1. Με το αθάνατο νερό ανασταίνουν τη μητέρα τους.

46. ΛΦ 1412, 1-2, Τρίκαλα, «Ο Τσαμ-Καρακλής». Ι: Ένας βασιλιάς συναντά τη Φωτούλα στο δάσος και της ζητάει να τον παντρευτεί. 17: α, α1, β, β1, β7, β8, β9, β12, γ, γ3 (της αραπίνας υπηρέτριας Χαμπεμπέ), γ4, γ5, δ, δ2 (στη φωλιά του αετού), ε, ε1. ΙΙΙ: α, α2 (ο αετός ο Τσαμ-Καρακλής). IV: Η Χαμπεμπέ η υπηρέτρια ομολόγησε στον βασιλιά τι είχε κάνει και πήγαν στη φωλιά του αετού και βρήκαν τα παιδιά. Ο Τσαμ-Καρακλής πήγε κι αυτός στο παλάτι γιατί δεν ήθελε να τα αποχωριστεί- δ3, δ4.

47. ΛΦ 1630, 10-11, Καρδίτσα, «Ο Αυγερινός και η Πούλια». Ι: α, α1, β, β1, β2, β3, β8, β10. β11, β12, β13, γ, γ3, γ6. ΙΙ: α, α1, β, β7, (310, β11, γ, γ4, γ5, δ, 81, ε, ε1. ΙΙΙ: α, α1 (μυλωνάς), βΙ.-ZV: α, γ, δ1 (μια μάγισσα), δ2.

48. ΛΦ 1682, 14, Αργιθέα Καρδίτσας, «Η θεμελιωμένη». Ι: α1, β, β3, β8, β9, β10, β12, β13, γ, γ3, γ6. ΙΙ: α, α1, β, β1, β7, β8, β9, β10, γ, γ4, γ5, δ, δ1 (στο βουνό), ε, ε2. ΙΙΙ: β1. IV: α, γ, γ2 (αρνούνται να φτύσουν τη μάνα τους), 81, δ2, δ3, δ4.

49. ΣΠ 65, 41-43, Τρίκαλα, άτιτλο. Ι: β, β12, β13, γ, γ3, γ6. ΙΙ: α, α1, β, γ, γ4, γ5, δ3, δ4. ΙΙΙ: α4, α6, α9, α10, α!3, β1. IV: α, γ, γ2, γ3, δ, δ1 (η μάνα), δ2, δ3, δ4.

50. ΣΠ 65, 61-64, Τρίκαλα, άτιτλο. Ι: β, β12, β13, γ, γ2, γ6. ΙΙ: α, α1, β, β6 (τον ήλιο πρόσωπο και το φεγγάρι αστήθι), γ, γ4, γ5, δ, δ1 (θάλασσα). ΙΙΙ: α, α1 (ασκητής), α2 (λαφίνα τα βυζαίνει), γ, γ1 (Πιρπίλ Χελιδόνι), γ4, γ6,δ!,δ2 (δαχτυλίδι που μαυρίζει), στ2, ζ, ζ1 (πετάει τα μήλα και πετυχαίνει το χελιδόνι), ζ2, ζ3. IV: α, γ, δ1 (το Πιρπίλ), δ2.

Σελ. 93
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/39/gif/94.gif&w=600&h=91523. Αγγελοπούλου - Μπρούσκου, Παραμυθιακοί τύποι

51. ΣΠ 74,9-10, Πρόπαντο Πηλίου, "Τα τρία κορίτσια". Ι.· β, β2, β4, β12, β13, γ, γ3, γ6. ΙΙ: α, α1, β, β7, β8, β9, β10, γ, γ4, γ5, δ, ε, ε3. ΙΙΙ: α, α2 (ένας αητός τα παίρνει και τα πάει πάνω σ' έναν πλάτανο και λάμπει ο κόσμος). Ο βασιλιάς τα κατεβάζει με τη βοήθεια μιάς γριάς που κάνει πως δεν μπορεί να κοσκινίσει σωστά το αλεύρι της. IV: α, γ. Τα παιδιά ρίχνουν χρυσά μήλα και σ' όποιον πάνε είναι η μάνα τους και ο πατέρας τους. Πέφτουν στα πόδια της χηνούς και του βασιλιά· δ4, δ7.

ΘΡΑΚΗ

52. ΛΑ 707, 7, Σκοπός 40 Εκκλησιών, άτιτλο. Ι: β, β2, β4, β12, β13, γ, γ3, γ6, γ7. ΙΙ: α, β, β1, β6, γ1, γ4, γ5, γ6, δ, δ2 (δάσος), ε, ε2. ΙΙΙ: α, α1 (μάγισσα), α2 (τα βυζαίνει ελαφίνα), β1. IV: α, β, β1 (από τη μάγισσα), γ, γ!,γ2.

53. ΛΑ 707, 8, Γέννα 40 Εκκλησιών, "Η Γκιουζέλ Ντουνιά". Ι: β, β2, β4, β12, β13, γ, γ3, γ6. ΙΙ: α, α1, β, β1, β7, β8, β9, β10, γ, γ4, γ5, δ, δ2 (βουνό), ε, εΙ.ΙΙΙ: α, α1 (τσομπάνης), α!3, β, β1, β4, γ, γ2, γ3 (φίλντισι για το παλάτι τους, τρία μήλα χρυσά), γ4, γ5, γ6, ε, ε4, στ, η. IV: α, β, β1 (από μια μάγισσα), γ, δ (η Γκιουζέλ Ντουνιά συμβουλεύει τα παιδιά να ρίξουν τα χρυσόμηλα στην ποδιά της γυναίκας που είναι δεμένη κάτω από τη σκάλα), δ1, δ2, δ3, δ4.

54. ΛΑ 707, 9, Αίνος, "Τ' αγιόματα παιδιά". Ι: β, β2, β4, β12, β13, γ, γ3, γ6, γ7. ΙΙ: α, β, β1, β6 (αγιόματα, αγιόφρυδα, αγιοκωνσταντινάτα παιδιά), γ1, γ4, γ5, δ, δ1 (ποτάμι), ε, ε3 (χήνες). ΙΙΙ: α, α1 (ασκητής), α3 (ο ασκητής τα ονομάζει "Ποτάμη" και "Ποταμιάς" από το μέρος όπου τα βρήκε), β, γ, γ1 (βενετικός καθρέφτης που κρεμότανε στη χρυσή μηλιά με τ' αηδόνια), γ3 (τη χρυσή μηλιά, τον Τινελερώνη τον δράκο που τα φύλαγε τη μηλιά και τη γυναίκα του την Κυρά Καζιλαρή), γ6, ε (τον ασκητή), ε4, στ. IV: α, γ, δ1 (από την κυρά Καζιλαρή), δ2, δ3, δ6.

55. ΛΑ 707, 24, Σουφλί, "Οι τρεις αδελφές". Ι: β, β2, β3, β4, β5 (μάγειρα), β7 (ράφτη), β9, β10, β12, β13, γ, γ3, γ5, γ6, γ7. Π: α, β, β1, β6 (τα παιδιά όταν γελούν πέφτουν τριαντάφυλλα, όταν κλαίνε μαργαριτάρια) γ1, γ4, γ5, γ6, γ8, δ, δ2 (από το παράθυρο μέσα σε μια κάσα), ε, ε5 (την κλείνουν σε μια κάσα). Ο βασιλιάς παντρεύεται την αδελφή της γυναίκας του. ΙΙΙ: α, α1 (μια γριά), α12 (άλογο - σύμβουλο), γ, γ1, γ2 (την Ζιλφίσια), γ3 (το ασύντυχο νερό, το δέντρο που κυματίζει, τον καθρέφτη της Ζιλφίσιας), γ4, γ6, δ, δ1, δ2, ε, ε3 (το άλογο), ε4, ε6 (το στραβό ρεματάνι, τη στραβή πόρτα, το αγκάθι να το πουν τριαντάφυλλο), στ, στ 1, στ2, ζ, ζ1, ζ2, ζ3, ζ4,_ζ5, η. IV: α, γ, γ2, γ3, δ1 (η Ζιλφίσια), δ2, δ3, δ6.

Σελ. 94
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/39/gif/95.gif&w=600&h=915 23. Αγγελοπούλου - Μπρούσκου, Παραμυθιακοί τύποι

56. ΛΑ 707, 26, Σουφλί, «Ο ήλιος και το φεγγάρι». Ι: β, β2, β8, β12, β13, γ, γ3, γ6. ΙΙ: α, β, β7, β8, β9, γ2, γ4, γ5, γ6, γ7, δ, ε, ε5 (την πετούν σε έναν λάκκο). ΙΙΙ: α, α1 (σιδεράς), β1. IV: α, γ. Ρίχνουν τριαντάφυλλα αντί πέτρες στον λάκκο που είναι η μητέρα τους· δ, δ1, δ2.

57. ΛΑ 1249, (ΣΜ 79), 17-18, Αλεξανδρούπολη, «Ο ήλιος και το φεγγάρι». Ι: β, β2, β3, β4, β12, β13, γ, γ5, γ6. Π: α, β, β7, β8, β9, γ, γ4, γ5, δ, δ2 (στον τενεκέ των σκουπιδιών), ε, ε1. ΙΙΙ: α, α1 (τσομπάνης), β1. IV: α, γ, δ1 (ο τσομπάνης), δ2.

58. ΛΑ 2343,441-446, Μάκρη Αλεξανδρουπόλεως, «Ο βασιλιάς και τα τρία κορίτσια». Ι: β, β2, β3, β4, β5, β7 (αμαξά), β11, β12, β13, γ, γ3, γ5, ε, ε1. ΙΙΙ: α, α1 (δράκος), β, β1. JV: α, γ, γ2, γ3, δ1 (από το κορίτσι), δ2, δ6, δ7.

59. ΛΦ 1249, 31-33, Ορεστιάδα, «Οι ζηλιάρες αδελφές». Ι: Έναν καιρό ένας βασιλιάς πήρε τρεις αδελφές. Τη μια τόσο την αγάπησε που την πήρε γυναίκα. ΙΙ: β, γ1, γ4, γ5, γ6, δ, δ1 (μέσα σε μια κοπανούδα στη θάλασσα). ΙΙΙ: α, α1 (γέρος). Το αγόρι ξεκινάει μόνο του για περιπέτειες. Ψάχνει να βρει· γ1, γ3 (χρυσό μήλο), δ1, ε, ε1, ε7, στ2, ζ, ζ1, ζ2, ζ3. IV: Ο βασιλιάς πάει στο σπίτι των παιδιών και το πουλί φωνάζει «κρα κρα αυτά είν' τα πιδιά σ' βασιλιά που τάρριξαν αυτές μεσ' την θάλασσα»· δ, δ1, δ2.

60. ΛΦ 1292, 3-6, Ηράκλεια, «Το αίμα νερό δεν γίνεται». Ι.· Ένας βασιλιάς που όσες γυναίκες κι αν έπαιρνε δεν μπορούσε να αποκτήσει διάδοχο· α2 (μια κοπέλα λέει πως θα του κάνει δίδυμα αγόρια), γ6. ΙΙ: α, α1, β, γ, γ4, γ5, γ6, δ, δ2 (δάσος, μέσα σ' ένα χράμι), ε, εΐ (στο υπόγειο με τα σκυλάκια). III: α, α1 (βοσκός). Ο βασιλιάς γυρνάει από τον πόλεμο και αποφασίζει να κρεμάσει τη γυναίκα του. Τα παιδιά πάνε και την περιποιούνται. Ο βοσκός φέρνει το χράμι με τη βασιλική σφραγίδα· δ, δ1, δ2.

61. Αρχείο θρ. θησ., Ε', 171-174, Σκοπός 40 Εκκλησιών, «Η φτωχοκόρη που έγινε βασίλισσα». Ι: α1, β, β2, β3, β4, β7 (βεζύρη, πασά), β12, β13, γ, γ3, γ5, γ6. ΙΙ: α, α1, β, β7, β8, β9, β12, γ, γ4, γ5, γ6, γ7, γ8, δ. ΙΙΙ: α, α1, γ, γ1 (το πουλί που χωρατεύει), γ4, γ6, δ1, ε, ε1, ε4, ε7, στ2, ζ (επανεί τις ψείρες του γέρο-νάνου και της δίνει συμβουλές), ζ1, ζ2, ζ3. IV: α, γ, δ, δ2.

62. Αρχείο θρ. θησ., ΣΤ', 258-260, Βαβά Εσκί 40 Εκκλησιών, «Το φτωχοκόριτσο που έγινε βασίλισσα». Ι: Το φτωχοκόριτσο υπόσχεται στο βασιλιά θαυμαστά παιδιά· γ6. ΙΙ: α, α1, β, β6 (δίδυμα κοριτσάκια με τον ήλιο στο μέτωπο), γ, γ4, γ5, δ, δ1, ε, ε1. ΙΙΙ: α, α1 (γέρος). iV: α (ο βασιλιάς ξαναπαντρεύεται και καλούν τα κορίτσια στον γάμο), β, β2 (από τον θεό), γ, γ1, δ, δ1, δ2.

63. θρακικά, ΙΣΤ', 95-99, Ηράκλεια, «Ο Σταχτοπέπελης». Ι: Αρχή το AT 510A. ΙΙ: α, α1, β, γ1, γ4, γ5, δ, ε, ε1. IV: α, γ, δ, 81, δ2.

64. θρακικά, ΙΣΤ, 185-189, αρ. 36, Φανάρι Σηλυμβρίας, «Ο Χρυσόμαλλος».

Σελ. 95
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Επεξεργασία παραμυθιακών τύπων και παραλλαγών AT 700-749
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 76
  23. Αγγελοπούλου - Μπρούσκου, Παραμυθιακοί τύποι

  ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ AT 706 - AT 706C - AT 712

  Στον κύκλο των παραμυθιών με θέμα την κυνηγημένη σύζυγο ή κοπέλα ανήκει αυτός ο τύπος 706, καθώς και ο επόμενος του 707, με τον οποίο έχουν κοινό το μοτίβο της γυναίκας που κατηγορείται ότι γέννησε ζώα.

  Το παραμύθι αυτό είναι απλωμένο σε όλη την Ευρώπη, στην Ασία μέχρι την Περσία, σε μερικές περιοχές της Αφρικής, στη Βόρεια και Νότια Αμερική (μέσω των Γάλλων, Ισπανών και Πορτογάλων) .

  Σε λογοτεχνική μορφή το θέμα της γυναίκας με τα κομμένα χέρια συναντάται από τον 12ο αιώνα στην Ευρώπη. Η Margaret Schlauch έχει αφιερώσει μια μελέτη στο έργο του Chaucer "Constance", που μάλλον αποτελεί την πρώτη λογοτεχνική μετάπλαση του παραμυθιακού αυτού τύπου. Ένα άλλο λογοτεχνικό κείμενο που κυκλοφόρησε πολύ με τη μορφή λαϊκού αναγνώσματος από τον 13ο αιώνα είναι το έμμετρο μυθιστόρημα "La belle Helene de Constantinople" 4. Ολόκληρο τον παραμυθιακό αυτόν τύπο εξετάζει ο Daumling σε μια διεξοδική μονογραφία του το 1912, όπου μελετά κυρίως τις λογοτεχνικές παραλλαγές και λιγότερο αυτές της προφορικής παράδοσης.

  Στην Ελλάδα η αρχαιότερη γραπτή παραλλαγή που γνωρίζουμε είναι αυτή του Αγάπιου Λάνδου και περιλαμβάνεται στο έργο του "Αμαρτωλών Σωτηρία" του 1641. Το βιβλίο αυτό γνώρισε πολύ μεγάλη επιτυχία, αν κρίνουμε από τις πολυάριθμες εκδόσεις του (15 αλλεπάλληλες εκδόσεις έως τα μέσα του 19ου αιώνα). Η διήγηση που μας ενδιαφέρει είναι το θαύμα ΙΑ "Περί της βασιλίσσης της Φραγκιάς, ης τας κομμένας χείρας ιάτρευσεν η παντοδύναμος Δέσποινα", που αποτελεί μια χαρακτηριστική και πλήρη παραλλαγή του 706". Εδώ θα είχαμε να παρατηρήσουμε ότι οι μισές παραλλαγές από αυτές που παρουσιάζουμε είναι "εκχριστιανισμένες", το θαύμα δηλαδή της αποκατάστασης των χεριών της ηρωίδας, αποδίδεται στην Παναγία, τον θεό ή τους αγίους τους οποίους επικαλείται στις προσευχές της.

  Στην Ελλάδα το παραμύθι είναι περισσότερο γνωστό με τον τίτλο "Η κακιά μητριά" (23 από τις 40 παραλλαγές), ενώ μόνο 7 παραλλαγές έχουν τίτλο που αναφέρεται στα χέρια της ηρωίδας (η Κουλοχέρα, η κόρη με τα κομμένα χέρια, τα χρυσά χεράκια κ.λπ.). Φυσικά δεν ξέρουμε πόσοι από αυτούς τους τίτλους οφείλονται στους

  1. St. Thompson, ό.π., 120-121.

  2. Β.P., Ι, 295-311 και Delarue, Π, 630-632.

  3 Margaret Schlauch, Chaucer's Constance and Accused Queens, New York 1927.

  4 Delaiue, ibid

  5 Däumling Heinrich, Studie uber den Typus des Mädchens ohne Hände innerhalb des Konstanze-Zyldus, München 1912.

  6. Αγάπιος Μοναχός ο Κρής, Αμαρτωλών Σωτηρία, Εκδοτικός οίκος Ρηγόπουλου, Θεσσαλονίκη 1972, 348-352