Συγγραφέας:Αγγελοπούλου, Άννα
 
Μπρούσκου, Αίγλη
 
Τίτλος:Επεξεργασία παραμυθιακών τύπων και παραλλαγών AT 700-749
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:23
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:1994
 
Σελίδες:271
 
Αριθμός τόμων:1 τόμος
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Ελληνικά παραμύθια-Κατάλογος
 
Τοπική κάλυψη:Ελλάδα
 
Περίληψη:Το βιβλίο αυτό αποτελεί υποδειγματική δημοσίευση, σύμφωνα με τα διεθνή σχετικά πρότυπα, του καταλόγου των ελληνικών παραμυθιών που συνέτασσε ο Γεώργιος Μέγας ήδη από το 1910. Είναι στην ουσία ο δεύτερος τόμος του καταλόγου, μιας και ο συντάκτης του είχε προλάβει να δημοσιεύσει τον πρώτο τόμο. Ο κατάλογος παραμυθιών του Μέγα αποτελεί ένα σπουδαίο έργο υποδομής για κάθε σχετική έρευνα, έργο που συμβάλλει στη μελέτη όχι μόνο της ελληνικής εθνικής προφορικής παράδοσης αλλά και της παγκόσμιας. Η προσπάθεια για μια υποδειγματική δημοσίευση του καταλόγου αυτού, που άρχισε με τον τόμο αυτόν, καταβλήθηκε με την απόλυτη πεποίθηση ότι η αξία του είναι επίκαιρη όσο ποτέ. Ένας κατάλογος παραμυθιών έρχεται ακριβώς να προσφέρει ταξινομημένο το σημαντικότατο υλικό των παραμυθιών και των παραλλαγών τους, και να υπενθυμίσει παράλληλα τη σημασία, τη συνέπεια, αλλά και τη δύναμη της ευελιξίας που ενέχεται στην προφορική παράδοση των παραμυθιών.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 7.13 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 86-105 από: 274
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/39/gif/86.gif&w=600&h=91523. Αγγελοπούλου - Μπρούσκου, Παραμυθιακοί τύποι

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΩΝ

ΗΠΕΙΡΟΣ

1. ΙΛ 857, 167-173, Δράγανη Θεσπρωτίας, "Διαταγή βασιλιά". Ι: β, β1, β2, β4, β12, β13, γ, γ3, γ6. ΙΙ: α, α1, β, β1 (ένα αγόρι και δύο κορίτσια), β6 (αγόρι με άστρο στο μέτωπο, κορίτσια με μισοφέγγαρο), γ, γ2, γ4, γ5, δ, δ2 (μέσα σε ένα θάμνο). ΙΙΙ: α, α1 (ένας βλάχος), β1. IV: α, γ, γ2 (η κόρη του βλάχου που είναι μάγισσα δεν αφήνει να φάνε το φαρμακωμένο φαΐ), δ1 (η μάγισσα), δ2, δ3, δ4, δ5.

2. ΛΑ 510 Α, 13, Κόνιτσα, "Οι τρεις ορφανές". Ι: Αρχή το AT 510A. ΙΙ: α, α1, β, γ1, γ4, γ5, δ, δ2 (πετούν τα παιδιά από το παράθυρο), ε, ε4. ΙΙΙ: α, α1 (μια γριά που τα μεγαλώνει με το γάλα μιάς γίδας). Η διωγμένη μητέρα καταφεύγει κι αυτή στη γριά· β2 (ο βασιλιάς αναγνωρίζει τα παιδιά του επειδή του μοιάζουν).

3. ΛΑ 510 Α, 21, Λεσινίτσα Ιωαννίνων, άτιτλο. Ι: Αρχή το AT 510A. Π: α, α1, β, γ1, γ4, γ5, δ, δ2 (σε ένα κούτσουρο), ε, ε4 (ντυμένη με τα ρούχα ενός βοσκού και σώζει μόνη της το παιδί της). IV: Όταν μεγαλώνει το παιδί η μητέρα το στέλνει στον πατέρα του που το αναγνωρίζει γιατί του μοιάζει· δ1, δ2.

4. ΛΑ 707, 5, Θεσπρωτία, "Τα ρηγμένα στο ποτάμι αδέλφια". Ι: β, β2, β4, β12, β13, γ, γ3, γ6. ΙΙ: α, β, β6 (το κορίτσι με τον ήλιο στο πρόσωπο, το αγόρι με το φεγγάρι στο μέτωπο), γ1, γ4, γ5, δ, δ1 (στο ποτάμι). ΙΙΙ: α, α1 (ασκητής). Οι κακές αδελφές βάζουν το κορίτσι να στείλει τον αδελφό της στου Τζιμ-Τζιμ τα βουνά να βρει γυναίκα. Με τις συμβουλές του αλόγου του περνά από την αλμυρή και την ξυνή βρύση που βουλιάζουνε και φτάνει στη γλυκεία βρύση και του Τζιμ-Τζιμ τα βουνά. Εκεί οι ξωτικές τον μαγεύουν και τον παίρνουν στο σπίτι τους, αλλά το άλογο ειδοποιεί την αδελφή. Αυτή παίρνοντας πρυόβολο και στερνάρι πηγαίνει και "τσακμακίζοντας και βγάζοντας φωτιές" φοβερίζει τις ξωτικές πως θα τις κάψει αν δεν της δώσουν πίσω τον αδελφό. Εκείνος πιάνεται από το φόρεμα της ξωτικιάς και την αναγκάζει να τον ακολουθήσει. Με έναν λόγο της στρώνεται η καλύβα, έρχονται φαγητά και κάνουν το τραπέζι στο βασιλιά. Η ξωτικιά κλέβει το φόρεμα της και χάνεται από μπροστά τους. Την ξαναφέρνουν με το ζόρι πίσω· γ, γ1 (από το δέντρο που στη ρίζα του ανοιγοκλείνουν μαχαίρια), γ3 (και τον Τσίλι-Ντερελί). Με τη βοήθεια της ξωτικιάς το αγόρι τα καταφέρνει. IV: α, γ, δ1.

5. ΛΑ 707, 25, Δίβρη Ριζών Ιωαννίνων, άτιτλο. Ι: β, β2, β4, β12, β13, γ, γ3, γ6. ΙΙ: α, α1, β, β1, β7, β8, β9, β10, γ, γ4, γ5, γ6, γ7, γ11 (ποντίκι), δ, δ2 (σε κουφάλα δέντρου), ε, ε1. ΙΙΙ: α, α1 (ο θεός), β1 (τα παιδιά του διηγούνται

Σελ. 86
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/39/gif/87.gif&w=600&h=91523. Αγγελοπούλου - Μπρούσκου, Παραμυθιακοί τύποι

την ιστορία τους). ΙV: α (δοκιμάζουν τη μάνα αν αναγνωρίζει τα παιδιά της. Αυτά της φιλούν το χέρι), δ4 (στον φούρνο).

6. ΛΑ 1262, (ΣΜ 92), 27, Κόνιτσα, "Η κακιά γιαγιά". Ι: β, β2, β12, β13, γ, γ3, γ6. ΙΙ: α, α1, β, γ, γ4, γ5, δ3 (στην κοπριά), δ4. III: α4, α5, α6, "9, "10 (αγγελούδια), β (στο δάσος), β1. IV: α, γ, γ2, γ3, γ4, δ, δ4, δ7.

7. ΛΑ 1263, (ΣΜ 93), 85-88, Κόνιτσα, άτιτλο. Ι: β, β2, β12, β13, γ, γ3, γ6. ΙΙ: α, α1, β, γ, γ4, γ5, γ6, δ, δ1, ε, ε5 (ρίχνουν την κοπέλα στο θηρίο που δεν την αγγίζει γιατί είναι αθώα). ΙΙΙ: α, α1 (μυλωνάς), β1. IV: α, γ, γ2 (ο μυλωνάς φανερώνει τους σκοπούς της πεθεράς), δ1, δ2.

8. ΛΑ 1265, (ΣΜ 95), 21-22, Κόνιτσα, "Ο ήλιος και το φεγγάρι". Ι: β, β2, β4, β12, β13, γ, γ3, γ6, γ7. ΙΙ: α, β, γ1, γ4, γ5, γ6, δ, 81, ε, ε1. ΙΙΙ.' α, α1 (γέρος), β1. IV: α, γ, 81.

9. ΛΑ 1293, (ΣΜ 123), 212-213, Ζαγόρι, "Οι τρεις αδελφές". Ι: Αδελφές φθονερές γιατί η μικρότερη παντρεύτηκε το βασιλόπουλο· β, γ1, γ4, γ5, γ6. III: α, α1 (βοσκός), β1. IV: α, γ, δ1, δ6, δ7.

10. ΛΑ 1295, (ΣΜ 125), 384-387, Ζαγόρι "Ο Κιτιρλέμης". Ι: β, β2, β3, β8 (να του φτιάξει μια σέλλα που να λάμπει, μια κασέλα να λάμπει), β12, β13, γ, γ3, γ6. Η: α, β, β6, γ3 (κακιά υπηρέτρια), γ4, γ5, γ6, δ, δ1 (στη λίμνη), ε, ε1. III: α, α1 (ψαράς), γ, γ1, γ3 (τη μηλιά, τη βρύση και τον Κιτιρλέμη), γ4, γ6, ε, ε3 (άλογο-νοητάκι), ε4, ε12 (να κτυπήσει το μονόφθαλμο φίδι), στ. IV: α, γ, δ1 (ο Κιτιρλέμης).

11. ΛΑ 1296, (ΣΜ 126), 422-427, Μέτσοβο, "Τα τρία αστέρια". Ι: β, β2, β12, β13, γ, γ3, γ6. ΙΙ: α, α1, β, β10, β12, γ, γ4, γ5, γ6, γ7. ΙΙΙ: Τα παιδιά τα σώζει η μαμμή· α3 (Πολίτης, Σμυρνιώτης, Βαβυλωνία), β1. IV: α, γ (ο βασιλιάς αναγνωρίζει τα παιδιά από τα ονόματα τους), δ2, δ4, δ8.

12. ΛΑ 1297, (ΣΜ 127), 508, Ζαγόρι, άτιτλο. Ι: β, β12, β13, γ, γ3, γ6, γ7. ΙΙ: α, β, β7, β8, β12, γ1, γ4, γ6, γ7, δ. ΙΙΙ: α, α1 (τσοπάνης), β1. IV: α, γ, γ2, γ3, γ4, δ.

13. ΛΑ 1306, (ΣΜ 136), 155-157, Λάιστα Ζαγόρι, άτιτλο. Ι: β, β12, β13, γ, γ3, γ6. ΙΙ: α, β, β7, β8, β9, β10, γ, γ4, γ6, δ3 (στην κοπριά), 84. ΙΙΙ: α4, α5, αδ, α7, α8 (οι σανίδες του κρεβατιού μιλούν μεταξύ τους - σε πονεί αδελφέ; όχι γιατί κοιμάται επάνω μου ο πατέρας - σε πονεί αδελφή; ναι, γιατί κοιμάται η στρίγγλα η γιαγιά), α9, α10. Τα παιδιά κρύβονται σε μια κουφάλα δέντρου και τρώνε από τα στάχυα του βασιλιά. Ψάχνοντας τον κλέφτη βρίσκει τα παιδιά του. IV: δ, δ2, δ3, δ4.

14. ΛΑ 1308, (ΣΜ 138), 194-200, Ζαγόρι, "Η κακιά πεθερά". Ι: β, β12, β13, γ, γ3, γ6. ΙΙ: α, β, γ4, γ6, γ7, γ8, δ, δ1, ε, ε1. ΙΙΙ: α, α1 (ψαράς),-β1, β4, γ, γ1 (το χρυσό κλωνί με το πουλί που τραγουδάει ανθρώπινα), γ4, γ6,

Σελ. 87
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/39/gif/88.gif&w=600&h=91523. Αγγελοπούλου - Μπρούσκου, Παραμυθιακοί τύποι

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ  AT 707

δ, δ1, ε, ε1, ε4, ε12 (να μην αντιμιλήσουν στις βρισιές των δράκων), στ2, ζ, ζ1 (βουλώνει τα αυτιά της με μπαμπάκι όπως τη συμβούλεψε η Οχιά), ζ2, ζ3, ζ5, IV: α, γ, δ1 (το πουλί), δ2, δ4 (τη φυλακίζουν).

15. ΛΑ 2277Β', 83-93, Ν. Ιωαννίνων, Κουτσόβλαχοι, άτιτλο. Ι: β, β2, β4, β12, β13, γ, γ3, γ6./7; α, α1, β, β1, β6 (μ' άστρα στο μέτωπο και μισοφέγγαρο), γ, γ4, γ5, δ, δ2 (στο δάσος), ε, ε5 (τη θάβουν μέχρι τη μέση σε ένα σταυροδρόμι και τη φτύνουν οι περαστικοί). ΙΙΙ: α, α1 (ένας βλάχος), β, γ, γ2, γ3 (τον αργαλειό και τη μηλιά της Πεντάμορφης), γ4, γ6, δ, ε, ε2, ε4, ε12 (να βουλώσουν τα κυπριά (κουδούνια) της Πεντάμορφης), στ, η. IV: α, γ, γ2, γ3, δ1, δ2, S3, δ4, δ5.

16. ΛΑ 2302, 359-364, Δωδώνη, άτιτλο. Ι: β, β2, β4, β12, β13, γ, γ3, γ6. Π: α, α1, β, β1, β3, β4, β7, β8, β9, β11, γ, γ4, γ5, Τ6, γ11 (γουρούνι), δ, ε, ε1. ΙΙΙ: α, α1 (μυλωνάς), β1. IV: α, γ, δ (η μάνα αναγνωρίζει τα παιδιά της), δ1 (ο μυλωνάς), δ3, δ4.

17. ΛΦ 12, 56-64, Δωδώνη, άτιτλο. Ι: Τρία κορίτσια διώχνονται από την κακιά μητριά τους. Στην ερημιά παρουσιάζεται άγγελος και τους δίνει σπίτι να μείνουν β, β4, β7 (υπηρέτη, υπασπιστή), β12, β13, γ, γ4, γ5, γ6. ΙΙ: α, β, β1, β7, β8, β9, β12, γ (η κακιά μητριά ντύνεται μαμμή), γ4, γ5, γ6, δ, ε, ε1. ΙΙΙ: α, α1 (καλόγερος), β1. IV: α, γ, γ1, δ1, δ2, δ3, δ4 (μητριά).

18. ΛΦ 15, 1-16, Δωδώνη, άτιτλο. Ι: β, β2, β4, β12, β13, γ, γ3, γ6. ΙΙ: α, α1, β, β7, β8, β9, γ3 (κακοί άνθρωποι), γ4, γ5, δ, δ1 (θάλασσα), ε, ε1. III: α, α1 (μάγος), α12 (βέργα που τη χτυπούν τρεις φορές στο μνήμα του και τους δίνει συμβουλές, τρίχα που την καίνε και έρχεται άλογο φτερωτό), α!3 (με χρήματα που τους δίνει ο μάγος), β, β1, γ, γ1 (καρδερίνα), γ2, γ3 (στον αργαλειό της), γ4, γ6, ε, ε2, ε4, ε12 (τρώει τρεις μέρες μόνο βραστά αυγά και έτσι δεν μαρμαρώνει), στ, η. IV: α, γ, δ1, δ2 (τιμωρία των κακών).

19. ΛΦ 191, 5-7, Μεσούντα Τζουμέρκας, "Οι τρεις αδελφές". Ι: Οι δύο μεγάλες αδελφές ρωτούν τον ήλιο ποια είναι η ομορφότερη και εκείνος απαντά: "η πιο μικρή". Την ζηλεύουν. Το βασιλόπουλο θέλει να την παντρευτεί αλλά ντύνουν τη δεύτερη νύφη. Το καταλαβαίνει αργότερα και παίρνει τη μικρή. Η πεθερά τη μισεί. ΙΙ: α, α1, β, β3, β4, β7, β9, β10, β11, γ, γ4, γ6, γ11 (αρκουδίτσα, γουρουνάκι), δ, δ2 (στην κουφάλα ενός δέντρου). Το βασιλόπουλο παρόλα αυτά δεν διώχνει τη γυναίκα του γιατί την αγαπάει. III: α, α1 (γέρος που τους πηγαίνει τροφή). Κυνηγοί βρίσκουν τα όμορφα παιδιά στο δάσος και τα καλούν σε έναν γάμο στο χωριό. IV: δ, δ1, δ2, δ3 (το βασιλόπουλο με ένα τσεκούρι "κόβει κομμάτια τη μητέρα του και την στήνει στα παλούκια").

20. ΛΦ 217, 1-2, Τζουμέρκα, άτιτλο. Ι: β, β4 (πλούσιο, όμορφο), β12, β13, γ, γ3, γ6. ΙΙ: α, α1, β, β1, β7, β8, β9, β1 1, γ, γ4, γ5, γ6, γ7, γ11 (γουρουνάκι), δ, 81, ε, ε2. ΙΙΙ: α, α1 (γριούλα), β1. IV: α, γ, δ, 81, 82, δ3, 84.

Σελ. 88
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/39/gif/89.gif&w=600&h=91523. Αγγελοπούλου - Μπρούσκου, Παραμυθιακοί τύποι

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΩΝ 89

21.ΛΦ557,1-2, Βίγλα Τζουμέρκας, "Ο βασιλιάς και τα τρία κορίτσια". Ι: Ήταν ένα βασιλόπουλο που το αγάπαγαν όλες οι κοπέλες· β, β8, β12, β13, γ, γ3, γ6. ΙΙ: α, α1, β, β1, β6 (τρία παιδιά "με τ' αστέρι στα μαλλιά"), γ, γ4, γ5, δ, δ2, (κουφάλα δέντρου), ε, ε4, (τη χωρίζει). ΙΙΙ: α, α1 (τα ταΐζει ο θεός, τα μαζεύει η γριούλα), β1. IV: α, β, β2 (από τη μοίρα τους), β3, γ, γ2 (τα παιδιά τρώνε μόνο από το πιάτο του βασιλιά), δ, δ1, δ2, δ3, δ5.

22. ΛΦ 786, 39-41, Τζουμέρκα, άτιτλο. Ι: β, β2, β8, β9, β10, β12, β13, γ, γ3, γ6. ΙΙ: α, α1, β, β1, β3, β4, β7, β8, β10, β11, γ, γ4, γ5, γ6, γ7, γ8, δ, δ2 (κουφάλα δέντρου), ε, ε5 (τη θάβουν ζωντανή). ΙΙΙ: α, α2 (ελαφίνα τα βυζαίνει), β1, β2. IV: Περνάνε όλοι μαζί από το νεκροταφείο και το μαγικό πουλί το Μπερμπιλαηδόνι κάθησε στον τάφο της μάνας τους και τραγουδούσε: "βίρι-βίρι βασιλιά, κάπου εδώ είν' η μάνα σας παιδιά". Την ξεθάβουν και αυτή αναγνώρισε τα παιδιά της· δ3, δ4 (την αλέθουν στον μύλο και φτιάχνουν κόκκινο πιπέρι).

23. ΛΦ 789, 19-22, Δωδώνη, "Ο βασιλιάς και τα τρία κορίτσια". Ι: Ένας βασιλιάς φτωχός δεν έχει να προικίσει τα κορίτσια του. Τους χτίζει από έναν πύργο. Περνάει ένα βασιλόπουλο που ψάχνει για νύφη και ακούει τις προτάσεις τους· β9, β10, β12, β13, γ, γ6. ΙΙ: α, α1, β, β1 β3, β4, β7, β8, β9, β11, γ, γ4, γ5, γ6, γ7, δ, ε, ε1. III: α, α2 (αετός πούχει τη φωλιά του σε ένα στύλο με φως στην ακροθαλασσιά. Από κει τα παίρνει ένας ψαράς), β1. IV: α, γ, γ1, γ2, γ3, γ4, δ ("αν είσαι μάνα μας να ξεμαλλιάσεις", γιατί στη φυλακή είχε γίνει μαλλιαρή), δ2, δ3, δ4.

24. ΛΦ 897, 7-10, Άρτα, "Η κακιά πεθερά". Ι: Ένα βασιλόπουλο στο κυνήγι ακούει γυναικείο τραγούδι. Η κοπέλα που τραγουδά λέει πως θα γεννήσει θαυμαστά παιδιά. Την παντρεύεται. ΙΙ: α, α1, β, β1, β7, β8, β9, β12, γ, γ4, γ5, δ, δ1, ε, ε5 (με τα σκυλιά). ΙΙΙ: α, α1 (η Χάρις), β1, β2. IV: α, β, β1, β3, γ, γ2, γ3, γ5, δ, 81, δ2, δ3, 84.

25. ΛΦ 1023, 1-2, Μέτσοβο, "Το βασιλόπουλο και η έμορφη ορφανή". Ι: Μια όμορφη ορφανή υφαίνει τα προικιά της. Περνάει ένα βασιλόπουλο χωρίς να της δώσει σημασία και αυτή θυμωμένη στέλνει το μαγικό βελόνι της να τον φέρει πίσω. Με τη σαΐτα της στολίζει τον πύργο της· γ6. ΙΙ: α, α1, β (ένα αγόρι και ένα κορίτσι με ένα αστέρι στο μέτωπο), δ, δ1, ε, ε1. ΙΙΙ: α, α1 (ψαράς), β, β1, γ, γ2, γ3 (μήλο, χρυσοπράσινο άλογο), γ6, δ· το άλογο βοηθάει στην κατάκτηση των ζητούμενων η. IV: α, γ, δ, δ2.

26. ΛΦ 1493, 1-3, Μαργαρίτι Θεσπρωτίας, άτιτλο. ΙΙ: α, α1, β, β6, γ, γ2, γ4, γ7, δ, δ2 (σε μια χαράδρα), ε, ε5 (τη δένουν σε έναν στύλο και τη φτύνουν). ΙΙ: α, α1 (βοσκός, τα βυζαίνει γίδα). Όλοι καλοτυχίζουν το βοσκό για τα όμορφα παιδιά. Το μαθαίνει και ο βασιλιάς, ζηλεύει και θέλει να τα σκοτώσει. ΙV: α, β, β2 (από ένα περιστέρι), β3, γ, γ2 (ο πατέρας τους), γ3 (τρώνε από το-πιάτο του), γ1, δ1, δ2.

Σελ. 89
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/39/gif/90.gif&w=600&h=91523. Αγγελοπούλου - Μπρούσκου, Παραμυθιακοί τύποι

27. Dozen, 7-15, 2, Ιωάννινα, "Οι ζηλιάρες αδελφές". Ι: β, β8, β9, β10, β12, β13, γ, γ3, γ6, γ7. ΙΙ: α, β, β2, β7 (με άστρα στο μέτωπο και το φεγγάρι στους ώμους), γ1, γ4, γ5, δ, δ1. ΙΙΙ: α, α1 (μυλωνάς), α12 (χαλινάρι που εκτελεί κάθε επιθυμία, δύο άλογα), β (ανοίγουν καφενείο κοντά στο παλάτι), β1, γ, γ2, γ3 (μαντήλι, λουλούδι πεντάμορφης), ε, ε3 (τρεις λάμιες), ε4, ε8, ε11, ε!2, η. IV: α, γ, γ2, γ3, γ4, 81, δ2, δ6, 87.

28. Hahn,2, 287, αρ. 69, Ιωάννινα, "Αυγερινός και Πούλια". Ι: β, β12, β13, γ, γ3, γ6. ΙΙ: α, α1, β, γ, γ4, γ5, δ, ε, ε2 (τοίχο). ΙΙΙ: α, α1 (τα μεγαλώνουν δράκοι και μετά μια γριά). Μια χούφτα φλουριά βγαίνουν κάθε πρωί από το προσκέφαλο τους· γ, γ2, γ3 (το φτερωτό άλογο), γ4, γ6, στ, η. IV: α, γ, δ1 (από την Πεντάμορφη), δ2.

29. Χρηστοβασίλης, 58-68, άτιτλο. Ι: β, β2, β4, β12, β13, γ, γ3, γ6, γ7. II: α, β, β1, β3, β4, β6, γ1, γ4, γ5, δ, 81, ε, ε1. ΙΙΙ: α, α1 (μυλωνάς), α12 (χαλινάρι), α13, β, β1,γ, γ2, γ3 (μαντήλι, λουλούδι Πεντάμορφης), γ4, γ6, δ, δ1, ε (με τη βοήθεια του αλόγου), ε3 (τρεις λάμιες), ε8, ε11, η. IV: α, γ, 81, δ2.

30. Ηπειρ. Εστία, Δ', 1955, 41-42, Ζαγόρι, "Η χηνοβοσκού". Ι: β, β2, β4, β12, β13, γ, γ3, γ6. ΙΙ: α, α1, β, β7, β10, β11, β12, γ, γ4, γ5, γ6, γ7, γ8, δ3, δ4, ε, ε3. ΙΙΙ: α4, α6 (να τα κόψουν, πετάγονται σταλαγματιές αίμα μέχρι το βουνό και γίνονται παιδιά. Ο θεός τους χτίζει παλάτι), β1, β2. IV: α, γ, γ2, γ3, δ1 (από τη χηνοβοσκού), δ2.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

31. ΛΑ 2301, 178-182, Καρδίτσα, άτιτλο. Ι: β, β4, β12, β13, γ, γ3, γ6. Π: α, α1, β, β1, β8, β9, β10, γ, γ4, γ5, γ6, γ7, γ11 (γουρουνάκι), δ3 (στην κοπριά), δ4, ε, ε2. ΙΙΙ: α, α6, α7, α8, α9, α10, β1. IV: α, γ, γ1, §1, δ2, δ3, 84.

32. ΛΑ 2301, 285-294, Καρδίτσα, "Το χρυσόν το δέντρον". Ι: β, β4, β12, β13, γ, γ3, γ6. ΙΙ: α, α1, β, β2 (39 αγόρια και ένα κορίτσι με μια γέννα), γ, γ2, δ, δ1 (μέσα σ' ένα καλάθι στη θάλασσα), ε3. ΙΙΙ: Τα παιδιά μεγαλώνουν αγαπημένα και διασκεδάζουν με τους χορούς και τα τραγούδια τους την πόλη· β1, β4, γ, γ1, γ3 (στη Λάμια που τραγουδάει και τρέμει η γη, το χρυσό δέντρο που τα φύλλα του χορεύουν), γ4, γ6, δ, ε, ε1, ε4, ε8, ε12 (να διαβάζουν βιβλίο ανάποδα για να τους υπακούσει η Λάμια, να της αρπάξουν τη σκούπα και την μπουκάλα και να τη σύρουν από τα μαλλιά). IV: α, γ, δ1 (το αηδόνι), δ2, δ4, δ9.

33. ΛΑ 2301, 444-448, Καρδίτσα, άτιτλο. Ι: Η φτωχοπούλα λέει στο βασιλιά πως θα του κάνει θαυμαστά παιδιά. ΙΙ: α, α1, β, β7, β10, β11, γ, γ2, γ4,

Σελ. 90
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/39/gif/91.gif&w=600&h=91523. Αγγελοπούλου - Μπρούσκου, Παραμυθιακοί τύποι

γ5, δ, ε, ε2. ΙΙΙ: α, α1 (δράκος, μετά χρυσικός υιοθετεί τον Αυγερινό), β1 (και του βάζει ζητήματα), γ2, γ3 (σκοτώνει τον ανίκητο Αράπη), ε, ε3 (δράκο) , ε4 (με τη βοήθεια του αλόγου), στ, ζ3 (ξεμαρμαρώνει ένα στρατό βασιλόπουλα) , η. IV: α, γ, γ1, γ2, γ3, δ (βγάζουν τα μαντήλια από το μέτωπο τους και φανερώνεται η λάμψη τους) 82, δ3, δ4, δ5.

34. ΛΑ 2780, 161-165, Μαυρομάτι Καρδίτσας, άτιτλο. Ι.· β, ·β2, β12, β13, γ, γ3, γ6. ΙΙ: α, α1, β, β1, β7, β8, β10, βΠ, γ, γ2, γ4, γ5, γ6, γ7, γ11 (γουρούνι), δ, δ1 (θάλασσα), ε, ε2. ΙΙΙ: α, α1 (γέρος), β1. IV: Ο βασιλιάς τυχαία μαθαίνει την ιστορία των παιδιών και καταλαβαίνει την αλήθεια· δ3, δ4, δ5.

35. ΑΦ 133, 1-7, άτιτλο. Ι: α1, α2, β, β3, β4, β5, β6, β11, β12, β13, γ, γ1, γ3, γ5, γ6, γ7. Η: α, β, β6, γ1, γ4, γ5, γ6, γ7, γ11 (ποντικάκι), δ, ε, ε5 (τη βάζει σε κλουβί και τη φτύνουν). ΙΙΙ: α, α1 (ο κηπουρός του βασιλιά), γ, γ3 (το ασημένιο νερό, το πουλί που μιλάει, το δέντρο που παίζει μουσική), γ4, γ6, δ, δ1, δ2 (μαχαίρι που στάζει αίμα, περιδέραιο με χάντρες), ε, ε1, ε4, ε7, στ2, ζ (συναντάει και η κόρη, ντυμένη αντρικά, τον γέρο και του κόβει τα γένια για να μπορεί να μιλήσει. Της εξηγεί πως μαρμάρωσαν τα αδέλφια της και εκείνη βρίσκει τη λύση να βουλώσει τα αυτιά της με κερί για να μην ακούει τις φοβερές φωνές. Ο γέρος καταλαβαίνει πως είναι γυναίκα γιατί άνδρας δεν έχει μπορέσει να σκεφτεί τόσο^έξυπνη λύση), ζ1, ζ2, ζ3, ζ4, ζ5 (φυτεύει μετά στον κήπο της το κλωνί από το δέντρο και φτιάχνει συντριβάνι με το ασημένιο νερό). IV: Καλούν τον βασιλιά στο σπίτι τους που μαγεύεται από όλα αυτά. Το πουλί που μιλάει λέει στην κόρη να ετοιμάσει αγγουράκια γεμιστά με μαργαριτάρια φαγητό για τον βασιλιά· γ6, δ, δ2, δ4, δ7.

36. ΑΦ 163, 1-4, Αγια, άτιτλο. Ι: α2, β, β2, β3, β9, β10, β12, β13, γ, γ4, γ5 (παντρεύεται με τη σειρά τις δύο μεγάλες και τις χωρίζει γιατί είπαν ψέματα), γ6, γ7. ΙΙ: α, β, β7, β8, β9, γ1, γ4, γ5, γ6, γ7, δ, δ3 (θάβονται ζωντανά), δ4, ε, ε3 (και παντρεύεται πάλι τη μεγάλη αδελφή). III: α4, α5, α6, α7, α8, α9, α10 (μένουν δύο κάρβουνα που δεν σβήνουν τα πετούν στο ποτάμι σε μια κάσα και τα βρίσκει ένας ψαράς), αϊ3, β. IV: Ο γιος πηγαίνει και βρίσκει τον πατέρα του· γ1, δ2, δ3, δ6.

37. ΑΦ 371, 12-15, Πήλιο, "Η Σταχτομάρω". Ι: Αρχή όπως AT 510A. Η: α, β, β1, β3, β4, β7, β8, β9, β12, γ1, γ4, γ5, γ6, γ7, γ8, δ, 81, ε, ε1. III: α, α1 (γέρος), β1. IV: α (το καλεί στον γάμο του), γ, δ, 81, 82, 86, 87.

38.ΛΦ454, 12-15, Παραπόταμος Τρικάλων, "Οι ορφανές κόρες".Ι: Ένα αντρόγυνο είχε τρεις κόρες και ήθελε πολύ να αποκτήσει αγόρι. Μετά από χρόνια απελπισίας οι γονείς έπεσαν και πνίγηκαν και άφησαν τα τρία κορίτσια ορφανά να ξενοδουλεύουν για να ζήσουν β, β4, β5, β7 (ξενοδόχο), β11, β12 (τον ομορφότερο άνδρα του κόσμου), β13. Ένας φούρναρης, ένας ξενοδόχος και ο ωραιότερος άντρας του κόσμου έτυχε να περνάνε εκείνη την στιγμή απέξω άκουσαν

Σελ. 91
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/39/gif/92.gif&w=600&h=915 23. Αγγελοπούλου - Μπρούσκου, Παραμυθιακοί τύποι

τις ευχές των κοριτσών και τις παντρεύτηκαν. ΙΙ: β, β3, β6, γ, γ4, γ5, δ, δ1, ε, ε5 (τη δένει στον παραστάτη της εξώπορτας). ΙΙΙ: α, α1 (καραβοκύρης). IV: β, β1 (και ξεκινούν να βρουν τους γονείς τους. Βρίσκουν τη μάνα τους δεμένη στην πόρτα και τα αναγνωρίζει), δ1, 83, 84.

39. ΛΦ 715, 53-56, Αργιθέα Καρδίτσας, «Ο ήλιος, το Φεγγάρι, η Πούλια». Ι: AT 883A. Ένας δράκος, μια βασιλοπούλα. Εκείνη καταφέρνει να το σκοτώσει και να γυρίσει στο σπίτι της αλλά ο πατέρας της δεν τη θέλει ατιμασμένη και βάζει τον αδελφό της να τη σκοτώσει και να του φέρει ένα ποτήρι με αίμα της να το πιεί. Ο αδελφός τη λυπάται της κόβει μόνο ένα δάχτυλο και την αφήνει στο δάσος. Η κοπέλα αγριεύει και βγάζει παντού τρίχες, έως ότου τη βρίσκει ένα βασιλόπουλο και την παίρνει σπίτι του την περιποιείται και όταν ξανά ομορφαίνει την παντρεύεται. ΙΙ.· α, α1, β, β1, β3, β4, β7, β8, β9, β11, γ, γ4, γ5, δ, 81. ΙΙΙ: α, α1 (παπάς που τα τρέφει με το γάλα της γίδας του). IV: Ο μεγάλος γιος γίνεται ξακουστός κιθαρίστας· α, γ, 81 (η μάνα των παιδιών κλείνει όλες τις πόρτες για να μην φύγει κανείς και διηγείται την ιστορία της), δ2, δ3, δ4.

40. ΛΦ 715, 57-62, Καρδίτσα, «Η Πεντάμορφη». Ι: α2, β, β1, β2, β3. Και οι τρεις θέλουν να του κάνουν υπέροχα παιδιά. Παντρεύεται την πρώτη. ΙΙ: α, α1, β, β7, β8, γ, γ4, γ5, γ6, δ (το στέλνει σ' ένα νησί), ε, ε1. ΙΙΙ: Το παιδί μεγαλώνει κι έρχεται στην πολιτεία. Η γιαγιά του η βασίλισσα το στέλνει να φέρει· γ2, γ3 (ένα άγριο άλογο). Τα καταφέρνει. IV: γ, δ, δ1, δ2, δ3, 84.

41. ΑΦ 666, 23-25, Μαυρομάτι Καρδίτσας, «Η νύφη και η κακιά πεθερά της». Ι: α, α1, β, β1, (32, β3, β4, β5, β7 (μπακάλη), β11, β12, β13, γ, γ1, γ3, γ6. ΙΙ: α, α1, β, β1, β7, β9, β10, β11, γ, γ4, γ5, γ6, γ7, γ8, δ, 81, ε, ε5 (τη θάβουν ζωντανή, με το κεφάλι της έξω και όλοι τη φτύνουν). ΙΙΙ: α, α1 (ψαράς με τη γυναίκα του). IV: γ (αρνιούνται να φτύσουν τη μητέρα τους), δ, 81, δ2, 84 (την αλέθουν ζωντανή στο μύλο).

42. ΛΦ666, 5-7, Μαυρομάτι Καρδίτσας, «Ο βασιλιάς». Συμφυρμός με ΑΤ403Β. Ένας χήρος βασιλιάς με μια κόρη ξαναπαντρεύεται και κάνει άλλο ένα κορίτσι. Οι δύο «μηλαδελφές» δεν αγαπιούνται. Η πρώτη παντρεύεται ένα βασιλόπουλο. ΙΙ: α, β, β7, β8, β10, β11, γ2, γ4, γ5, δ, δ1 (ποτάμι). Η μηλαδελφή της βασίλισσας μεταμφιεσμένη σε ζητιάνα μπήγει μια βελόνα στο κεφάλι της λεχώνας και την κάνει πουλί. Παίρνει τη θέση της. Το πουλί φωνάζει τα παιδιά του, το σφάζει και από τα κόκκαλά του φυτρώνει μια ροδιά που χαϊδεύει τον βασιλιά. Την κόβουν. Τα ξύλα τα παίρνει η γριά πούχει πάρει τα παιδιά σπίτι της. Με την πρώτη τσεκουριά βγαίνει η βασίλισσα. Ο βασιλιάς τους συναντά και τους αναγνωρίζει.

43. ΛΦ 1022, 1-4, Αμπελάκια, «Η Πούλια, ο Αυγερινός και το Φεγγάρι». ΙΙ: α, α1, β, β1, β7, β9, β10, β11, γ, γ2, γ4, γ5, ε, ε2 (στο τέλος τη διώχνουν). ΙΙΙ: α, α1 (η μαμμή που τα λυπήθηκε τα εμπιστεύτηκε σε μια μάγισσα). Η

Σελ. 92
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/39/gif/93.gif&w=600&h=915 23. Αγγελοπούλου - Μπρούσκου, Παραμυθιακοί τύποι

διωγμένη μητέρα τους φτάνει στον πύργο της Ντιζέλ-Ντουνιά και μεταμορφώνεται, το ίδιο και ο βασιλιάς που μαθαίνει από τα παιδιά του την αλήθεια πάει να τη σώσει. Ακολουθούν τα δύο αγόρια και τέλος η Πούλια καταφέρνει να ξεμαρμαρώσει όλη της την οικογένεια.

44. ΛΦ 1030, 1-5, Καρδίτσα, «Η μηλιά της οποίας τραγούδαγαν τα φύλλα και χόρευαν τα μήλα». Ι: α, β, β1, β2, β3, β4, β5, β6, β11, β12, β13, γ, γ4, γ5, γ13, δ, δ2 (κουφάλα δέντρου), ε, ε1. ΙΙΙ: α, α1 (γέρος «προφανώς ο Χριστός»). Ο βασιλιάς ξαναπαντρεύεται και καλεί όλο τον κόσμο. Πάνε και τα τρία παιδιά. Η γιαγιά τους τάχα άρρωστη τα στέλνει να φέρουν τη μηλιά τη μαγική· δ, δ1, ε, ε1, ε4, ε8, στ2, ζ, ζ1, ζ2, ζ3, ζ5. IV: γ, δ1 (από πουλάκι με ανθρώπινη λαλιά), δ2, δ3, δ4, δ5.

45. ΛΦ 1263, 21-26, Βολκάνο Τρικάλων, άτιτλο. Ι: β, β2, β4, β12, β13, γ, γ3, γ6. ΙΙ: α, α1, β, β7, β9, γ, γ4, γ5, γ6, γ7, δ, δ1 (στη ρεματιά), ε, ε5 (τη σκοτώνει). ΙΙΙ: α, α1 (γέρος, γριά), α2 (γίδα), γ, γ3 (τ' αθάνατο νερό, του Ήλιου το γάλα), γ4, γ6, ε, ε1, ε4, ε5, ε6, στ. IV: α, γ, δ1. Με το αθάνατο νερό ανασταίνουν τη μητέρα τους.

46. ΛΦ 1412, 1-2, Τρίκαλα, «Ο Τσαμ-Καρακλής». Ι: Ένας βασιλιάς συναντά τη Φωτούλα στο δάσος και της ζητάει να τον παντρευτεί. 17: α, α1, β, β1, β7, β8, β9, β12, γ, γ3 (της αραπίνας υπηρέτριας Χαμπεμπέ), γ4, γ5, δ, δ2 (στη φωλιά του αετού), ε, ε1. ΙΙΙ: α, α2 (ο αετός ο Τσαμ-Καρακλής). IV: Η Χαμπεμπέ η υπηρέτρια ομολόγησε στον βασιλιά τι είχε κάνει και πήγαν στη φωλιά του αετού και βρήκαν τα παιδιά. Ο Τσαμ-Καρακλής πήγε κι αυτός στο παλάτι γιατί δεν ήθελε να τα αποχωριστεί- δ3, δ4.

47. ΛΦ 1630, 10-11, Καρδίτσα, «Ο Αυγερινός και η Πούλια». Ι: α, α1, β, β1, β2, β3, β8, β10. β11, β12, β13, γ, γ3, γ6. ΙΙ: α, α1, β, β7, (310, β11, γ, γ4, γ5, δ, 81, ε, ε1. ΙΙΙ: α, α1 (μυλωνάς), βΙ.-ZV: α, γ, δ1 (μια μάγισσα), δ2.

48. ΛΦ 1682, 14, Αργιθέα Καρδίτσας, «Η θεμελιωμένη». Ι: α1, β, β3, β8, β9, β10, β12, β13, γ, γ3, γ6. ΙΙ: α, α1, β, β1, β7, β8, β9, β10, γ, γ4, γ5, δ, δ1 (στο βουνό), ε, ε2. ΙΙΙ: β1. IV: α, γ, γ2 (αρνούνται να φτύσουν τη μάνα τους), 81, δ2, δ3, δ4.

49. ΣΠ 65, 41-43, Τρίκαλα, άτιτλο. Ι: β, β12, β13, γ, γ3, γ6. ΙΙ: α, α1, β, γ, γ4, γ5, δ3, δ4. ΙΙΙ: α4, α6, α9, α10, α!3, β1. IV: α, γ, γ2, γ3, δ, δ1 (η μάνα), δ2, δ3, δ4.

50. ΣΠ 65, 61-64, Τρίκαλα, άτιτλο. Ι: β, β12, β13, γ, γ2, γ6. ΙΙ: α, α1, β, β6 (τον ήλιο πρόσωπο και το φεγγάρι αστήθι), γ, γ4, γ5, δ, δ1 (θάλασσα). ΙΙΙ: α, α1 (ασκητής), α2 (λαφίνα τα βυζαίνει), γ, γ1 (Πιρπίλ Χελιδόνι), γ4, γ6,δ!,δ2 (δαχτυλίδι που μαυρίζει), στ2, ζ, ζ1 (πετάει τα μήλα και πετυχαίνει το χελιδόνι), ζ2, ζ3. IV: α, γ, δ1 (το Πιρπίλ), δ2.

Σελ. 93
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/39/gif/94.gif&w=600&h=91523. Αγγελοπούλου - Μπρούσκου, Παραμυθιακοί τύποι

51. ΣΠ 74,9-10, Πρόπαντο Πηλίου, "Τα τρία κορίτσια". Ι.· β, β2, β4, β12, β13, γ, γ3, γ6. ΙΙ: α, α1, β, β7, β8, β9, β10, γ, γ4, γ5, δ, ε, ε3. ΙΙΙ: α, α2 (ένας αητός τα παίρνει και τα πάει πάνω σ' έναν πλάτανο και λάμπει ο κόσμος). Ο βασιλιάς τα κατεβάζει με τη βοήθεια μιάς γριάς που κάνει πως δεν μπορεί να κοσκινίσει σωστά το αλεύρι της. IV: α, γ. Τα παιδιά ρίχνουν χρυσά μήλα και σ' όποιον πάνε είναι η μάνα τους και ο πατέρας τους. Πέφτουν στα πόδια της χηνούς και του βασιλιά· δ4, δ7.

ΘΡΑΚΗ

52. ΛΑ 707, 7, Σκοπός 40 Εκκλησιών, άτιτλο. Ι: β, β2, β4, β12, β13, γ, γ3, γ6, γ7. ΙΙ: α, β, β1, β6, γ1, γ4, γ5, γ6, δ, δ2 (δάσος), ε, ε2. ΙΙΙ: α, α1 (μάγισσα), α2 (τα βυζαίνει ελαφίνα), β1. IV: α, β, β1 (από τη μάγισσα), γ, γ!,γ2.

53. ΛΑ 707, 8, Γέννα 40 Εκκλησιών, "Η Γκιουζέλ Ντουνιά". Ι: β, β2, β4, β12, β13, γ, γ3, γ6. ΙΙ: α, α1, β, β1, β7, β8, β9, β10, γ, γ4, γ5, δ, δ2 (βουνό), ε, εΙ.ΙΙΙ: α, α1 (τσομπάνης), α!3, β, β1, β4, γ, γ2, γ3 (φίλντισι για το παλάτι τους, τρία μήλα χρυσά), γ4, γ5, γ6, ε, ε4, στ, η. IV: α, β, β1 (από μια μάγισσα), γ, δ (η Γκιουζέλ Ντουνιά συμβουλεύει τα παιδιά να ρίξουν τα χρυσόμηλα στην ποδιά της γυναίκας που είναι δεμένη κάτω από τη σκάλα), δ1, δ2, δ3, δ4.

54. ΛΑ 707, 9, Αίνος, "Τ' αγιόματα παιδιά". Ι: β, β2, β4, β12, β13, γ, γ3, γ6, γ7. ΙΙ: α, β, β1, β6 (αγιόματα, αγιόφρυδα, αγιοκωνσταντινάτα παιδιά), γ1, γ4, γ5, δ, δ1 (ποτάμι), ε, ε3 (χήνες). ΙΙΙ: α, α1 (ασκητής), α3 (ο ασκητής τα ονομάζει "Ποτάμη" και "Ποταμιάς" από το μέρος όπου τα βρήκε), β, γ, γ1 (βενετικός καθρέφτης που κρεμότανε στη χρυσή μηλιά με τ' αηδόνια), γ3 (τη χρυσή μηλιά, τον Τινελερώνη τον δράκο που τα φύλαγε τη μηλιά και τη γυναίκα του την Κυρά Καζιλαρή), γ6, ε (τον ασκητή), ε4, στ. IV: α, γ, δ1 (από την κυρά Καζιλαρή), δ2, δ3, δ6.

55. ΛΑ 707, 24, Σουφλί, "Οι τρεις αδελφές". Ι: β, β2, β3, β4, β5 (μάγειρα), β7 (ράφτη), β9, β10, β12, β13, γ, γ3, γ5, γ6, γ7. Π: α, β, β1, β6 (τα παιδιά όταν γελούν πέφτουν τριαντάφυλλα, όταν κλαίνε μαργαριτάρια) γ1, γ4, γ5, γ6, γ8, δ, δ2 (από το παράθυρο μέσα σε μια κάσα), ε, ε5 (την κλείνουν σε μια κάσα). Ο βασιλιάς παντρεύεται την αδελφή της γυναίκας του. ΙΙΙ: α, α1 (μια γριά), α12 (άλογο - σύμβουλο), γ, γ1, γ2 (την Ζιλφίσια), γ3 (το ασύντυχο νερό, το δέντρο που κυματίζει, τον καθρέφτη της Ζιλφίσιας), γ4, γ6, δ, δ1, δ2, ε, ε3 (το άλογο), ε4, ε6 (το στραβό ρεματάνι, τη στραβή πόρτα, το αγκάθι να το πουν τριαντάφυλλο), στ, στ 1, στ2, ζ, ζ1, ζ2, ζ3, ζ4,_ζ5, η. IV: α, γ, γ2, γ3, δ1 (η Ζιλφίσια), δ2, δ3, δ6.

Σελ. 94
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/39/gif/95.gif&w=600&h=915 23. Αγγελοπούλου - Μπρούσκου, Παραμυθιακοί τύποι

56. ΛΑ 707, 26, Σουφλί, «Ο ήλιος και το φεγγάρι». Ι: β, β2, β8, β12, β13, γ, γ3, γ6. ΙΙ: α, β, β7, β8, β9, γ2, γ4, γ5, γ6, γ7, δ, ε, ε5 (την πετούν σε έναν λάκκο). ΙΙΙ: α, α1 (σιδεράς), β1. IV: α, γ. Ρίχνουν τριαντάφυλλα αντί πέτρες στον λάκκο που είναι η μητέρα τους· δ, δ1, δ2.

57. ΛΑ 1249, (ΣΜ 79), 17-18, Αλεξανδρούπολη, «Ο ήλιος και το φεγγάρι». Ι: β, β2, β3, β4, β12, β13, γ, γ5, γ6. Π: α, β, β7, β8, β9, γ, γ4, γ5, δ, δ2 (στον τενεκέ των σκουπιδιών), ε, ε1. ΙΙΙ: α, α1 (τσομπάνης), β1. IV: α, γ, δ1 (ο τσομπάνης), δ2.

58. ΛΑ 2343,441-446, Μάκρη Αλεξανδρουπόλεως, «Ο βασιλιάς και τα τρία κορίτσια». Ι: β, β2, β3, β4, β5, β7 (αμαξά), β11, β12, β13, γ, γ3, γ5, ε, ε1. ΙΙΙ: α, α1 (δράκος), β, β1. JV: α, γ, γ2, γ3, δ1 (από το κορίτσι), δ2, δ6, δ7.

59. ΛΦ 1249, 31-33, Ορεστιάδα, «Οι ζηλιάρες αδελφές». Ι: Έναν καιρό ένας βασιλιάς πήρε τρεις αδελφές. Τη μια τόσο την αγάπησε που την πήρε γυναίκα. ΙΙ: β, γ1, γ4, γ5, γ6, δ, δ1 (μέσα σε μια κοπανούδα στη θάλασσα). ΙΙΙ: α, α1 (γέρος). Το αγόρι ξεκινάει μόνο του για περιπέτειες. Ψάχνει να βρει· γ1, γ3 (χρυσό μήλο), δ1, ε, ε1, ε7, στ2, ζ, ζ1, ζ2, ζ3. IV: Ο βασιλιάς πάει στο σπίτι των παιδιών και το πουλί φωνάζει «κρα κρα αυτά είν' τα πιδιά σ' βασιλιά που τάρριξαν αυτές μεσ' την θάλασσα»· δ, δ1, δ2.

60. ΛΦ 1292, 3-6, Ηράκλεια, «Το αίμα νερό δεν γίνεται». Ι.· Ένας βασιλιάς που όσες γυναίκες κι αν έπαιρνε δεν μπορούσε να αποκτήσει διάδοχο· α2 (μια κοπέλα λέει πως θα του κάνει δίδυμα αγόρια), γ6. ΙΙ: α, α1, β, γ, γ4, γ5, γ6, δ, δ2 (δάσος, μέσα σ' ένα χράμι), ε, εΐ (στο υπόγειο με τα σκυλάκια). III: α, α1 (βοσκός). Ο βασιλιάς γυρνάει από τον πόλεμο και αποφασίζει να κρεμάσει τη γυναίκα του. Τα παιδιά πάνε και την περιποιούνται. Ο βοσκός φέρνει το χράμι με τη βασιλική σφραγίδα· δ, δ1, δ2.

61. Αρχείο θρ. θησ., Ε', 171-174, Σκοπός 40 Εκκλησιών, «Η φτωχοκόρη που έγινε βασίλισσα». Ι: α1, β, β2, β3, β4, β7 (βεζύρη, πασά), β12, β13, γ, γ3, γ5, γ6. ΙΙ: α, α1, β, β7, β8, β9, β12, γ, γ4, γ5, γ6, γ7, γ8, δ. ΙΙΙ: α, α1, γ, γ1 (το πουλί που χωρατεύει), γ4, γ6, δ1, ε, ε1, ε4, ε7, στ2, ζ (επανεί τις ψείρες του γέρο-νάνου και της δίνει συμβουλές), ζ1, ζ2, ζ3. IV: α, γ, δ, δ2.

62. Αρχείο θρ. θησ., ΣΤ', 258-260, Βαβά Εσκί 40 Εκκλησιών, «Το φτωχοκόριτσο που έγινε βασίλισσα». Ι: Το φτωχοκόριτσο υπόσχεται στο βασιλιά θαυμαστά παιδιά· γ6. ΙΙ: α, α1, β, β6 (δίδυμα κοριτσάκια με τον ήλιο στο μέτωπο), γ, γ4, γ5, δ, δ1, ε, ε1. ΙΙΙ: α, α1 (γέρος). iV: α (ο βασιλιάς ξαναπαντρεύεται και καλούν τα κορίτσια στον γάμο), β, β2 (από τον θεό), γ, γ1, δ, δ1, δ2.

63. θρακικά, ΙΣΤ', 95-99, Ηράκλεια, «Ο Σταχτοπέπελης». Ι: Αρχή το AT 510A. ΙΙ: α, α1, β, γ1, γ4, γ5, δ, ε, ε1. IV: α, γ, δ, 81, δ2.

64. θρακικά, ΙΣΤ, 185-189, αρ. 36, Φανάρι Σηλυμβρίας, «Ο Χρυσόμαλλος».

Σελ. 95
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/39/gif/96.gif&w=600&h=91523. Αγγελοπούλου - Μπρούσκου, Παραμυθιακοί τύποι

Ι: β, β2, β4, β12, β13, γ, γ5, γ6. ΙΙ: α, β, β6 (δύο χρυσά παιδιά), γ, γ4, γ5, γ6, δ, ε, ε1. ΙΙΙ: α, α1, γ, γ3 (τον καθρέφτη, το Χρυσόμαλλο), γ4, γ6, ε, ε4, ε5 (βυζαίνει τη δράκισσα), ε6, εΐ1, ε12 (τυλίγει τα μαλλιά του Χρυσόμαλλου στο χέρι του και τον υποτάσσει), στ. IV: α, γ, δ1 (ο Χρυσόμαλλος), δ2.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

65. ΛΑ 707, 6, Χαλκιδική, άτιτλο. Ι: β, β12, β13, γ, γ3, γ6. ΙΙ: α, α1, β, γ (η πεθερά σκοτώνει τα παιδιά), γ4, γ5, γ6, γ7, γ8, δ3, δ4, ε, ε3 (χήνες). ΙΙΙ: α4, α5, α6, α9 (και να ρίξουν τις στάχτες στη θάλασσα). Βγαίνουν στο ακρογιάλι τρία παιδιά. IV: α, γ, γ1, γ2, δ, δ2.

66. ΛΑ 707, 18, Σιάτιστα, "Του βασιλόπουλου". Ι: β, β12, β13, γ, γ3, γ6. Η: α, α1, β, β6 (τρία παιδιά με τ' άστρο στο μέτωπο, με το φεγγάρι στα στήθια), γ, γ4, Τ5, γ6, γ7, γ8, δ3, δ4, ε, ε3. ΙΙΙ: α4, α5, α6, α9.IV: α, γ, γ1, γ2, δ, δ2.

67. ΛΑ 1180, (ΣΜ 10), 25-27, Μεσημέρι Θεσσαλονίκης, "Η κακιά πεθερά". Ι: β, β2, β3, β8, β9 (μ' ένα κλίμα και ένα σταφύλι), β10, β12, β13, γ, γ3, γ6. ΙΙ: α, α1, β, β1, β7, β9, β10. β11, γ, γ4, γ5, δ, ε, ε1. ΙΙΙ.· α, α1 (ένας άγγελος), α!3 (τα βάζει να ζήσουν σ' ένα παλάτι στο βουνό), β1, β2. IV: α, β, β1 (από τον άγγελο), β3, γ, γ2, γ3, γ4, δ, δ2, δ4, δ7.

68. ΛΑ 2154 Α', 101-124, Αυγερινός Βοίου, άτιτλο. Ι: β, β12, β13, γ, γ3, γ6. ΙΙ: α, α1, β, β7, β8, β9, γ, γ4, γ5, γ6, γ7, δ, δ1, ε, ε2. ΙΙΙ: α, α1 (ψαράς), β, γ (πρώτα προσπαθεί να τα φαρμακώσει), γ1, γ3 (τον καθρέφτη να βλέπει ό,τι θέλει), γ4, γ5, γ6, ε, ε2 (κόβει τα τσίνορα της γριάς για να δει κι εκείνη του δίνει οδηγίες), ε4, ε6 (να καθαρίσουν τη βρύση), ε8 (δράκοι που όταν κυνηγούν τα παιδιά η βρύση γίνεται θάλασσα και δεν τους αφήνει να περάσουν). IV: α, γ, γ2 (το πουλί προειδοποιεί), δ, δ1, δ2.

69. ΛΑ 2763, 107-110, Σιτοχώρι Νιγρίτας, άτιτλο. Ι: Αρχή όπως AT 884C. II: α, α1, β, βό, γ, γ4, γ5, δ3, δ4. Η γυναίκα μαρτυράει την αλήθεια στον βασιλιά και σκάβοντας βρίσκουν τα νεκρά παιδιά που ανασταίνονται. Ο βασιλιάς σκοτώνει τη μάνα του.

70. ΛΦ 1681, 1-4, Κοζάνη, "Οι δύο ορφανές". Ι: α, β (δύο), β1, β2, β3, β8 (θα του δώσει μια ολοκέντητη στολή), β12, β13, γ, γ3, γ6. ΙΙ: α, α1, β, β6, γ, γ2, γ4, γ5, γ6, δ, δ1, ε, ε3. ΙΙΙ: α, α1 (δράκος που δεν τα τρώει γιατί είναι όμορφα). Όταν μεγάλωσαν τα παιδιά έφυγαν και πήγαν στην πόλη παραγιοί σ' έναν ράφτη, που τα υιοθέτησε), β1, γ, γ2, γ4, γ6, ε, ε1, ε4, ε12 (να φωνάξει δυνατά ώστε να ακούσει η Πεντάμορφη που κοιμάται), στ, η. IV: α, γ, γ1, δ1, δ2, δ3, δ4, δ5.

Σελ. 96
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/39/gif/97.gif&w=600&h=91523. Αγγελοπούλου - Μπρούσκου, Παραμυθιακοί τύποι

ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ

α. Ανατολικό Αιγαίο

71. ΙΛ 837, 173-195, Λήμνος, άτιτλο. Ι: Αρχή όπως το AT 510A. ΙΙ: α, β, β7, β8, β9, γ1, γ4, γ5, γ6, γ7, δ, δ1, ε, ε5 (τη ρίχνουν σε μια τρύπα). ΙΙ: α, α1 (ασκητής). Όταν μεγαλώνουν πηγαίνει το Φεγγάρι στην πόλη και μοιράζει στους φτωχούς λίρες. IV: α, γ, γ1, 81, δ2, 86, 87.

72. ΛΑ 707, 10, Καρδάμυλλα Χίου, "Ο ήλιος και το φεγγάρι". Ι: β, β12, β13, γ, γ3, γ6. ΙΙ: α, α1, β, β6, β7, β8, β9, γ, γ4, γ5, 8, 82 (στο δάσος), ε, ε1. ΙΙΙ: α, α1 (τσομπάνης), β1, β2. Ο βασιλιάς αναγνωρίζει αμέσως τα παιδιά του και επανορθώνει.

73. ΛΑ 2457, 222-235, Μεστά Χίου, άτιτλο. Ι: β, β4, β5, β7 (η τρίτη θέλει μόνο το πάπλωμα του βασιλιά με τα γατάκια), β12, β13, γ, γ3, γ6. ΙΙ: α, α1, β, β1, β3, β4, β6 (τα αγόρια με χρυσούς αστραγάλους και το κορίτσι με το φεγγάρι στο κούτελο), γ, γ4, γ5, γ6, γ7, γ1 1 (ποντίκι), δ, 82 (δάσος), ε, ε2. III: α, α1 (τσομπάνης). Η πεθερά δίνει στην αδελφή μια χτένα για τα μαλλιά και τη σκοτώνει. Τ' αδέλφια της τη βγάζουν και ανασταίνεται (μοτίβο από το AT 709) · γ, γ1 (το βέρι-βέρι το πουλί), γ3 (το δαχτυλίδι του δράκου, τον καθρέφτη, το δέντρο), γ4, γ6, δ, δ1, δ2, ε, ε2, ε4, ε6, ε7, εΐ1, στ, στ2, ζ, ζ1, ζ2, ζ3, ζ5. IV: α, γ, γ2, δ1 (από το πουλί), δ2 (η πεθερά στη θέση της νύφης).

74. ΑΦ 522, 1-8, Σάμος, "Οι τρεις ορφανές". Ι: α, α2, β, β1, β2, β3, β4, β5, β? (αξιωματικό), β12, β13, γ, γ4, γ5, γ6. ΙΙ: α (ένας αξιωματικός αγάπησε τη βασίλισσα και ήθελε να την κάνει δική του. Εκείνη τον απέκρουσε και αυτός αποφάσισε να την εκδικηθεί), β, β1, β7, β8, β9, β10, γ (ο αξιωματικός), γ2, γ4, γ5, γ6, γ7, γ11 (βάτραχο), δ, δ1, ε, ε5 (με τα ζώα στον στάβλο). ΙΙΙ: α, α1 (ένας πλούσιος με τη γυναίκα του), β1, β2. IV: 81 (ο βασιλιάς κάνει διάφορες ανακρίσεις και καταλαβαίνει την αλήθεια), δ3, δ5 (και τον κακό αξιωματικό) .

75. ΛΦ 1264, 30-37, Αγιάσος Λέσβου, "Το σαρανταδίγλωσσο πουλί". Ι: α, α1, β, β1, β2, β3, β4 (η μια θέλει να 'ναι στο μαγειριά του βασιλιά, η άλλη στο ταμείο του), β11, β12, β13, γ, γ1, γ3, γ5, γ6. ΙΙ: α, α1, β, β1, β6 (τρία παιδιά χρυσοσταγάλατα), γ, γ2, γ4, γ5, γ6, γ7, γ11 (μαϊμουδάκι), δ, δ2 (βατσινιά), ε, ε1. III: α, α1 (τσοπάνης), β1 (στην εκκλησία), β4, γ, γ1 (το σαρανταδίγλωσσο πουλί), γ4, γ5, γ6, δ, δ1, δ2 (δαχτυλίδι), ε, ε3 (δράκο που του κόβει τα τσίνορα και βλέπει, κι εκείνο τη βοηθάει), ε4, ε12 (πρέπει να πει 42 φορές το όνομα του πουλιού), στ2, ζ, ζ1, ζ2, ζ3, ζ5. IV: α, γ, γ1, γ2, δ1, δ2, δ4, δ5, δ7.

76. ΣΠ 81, 1-4, Λέσβος, άτιτλο. Ι: β, β4, β12, β13, γ, γ3, γ6. ΙΙ: α, α1, β, β1, γ, γ4, γ5, δ, δ1, ε, ε2. ΙΙΙ: β1. IV: α, β, β2 (αραπίνα στο δρόμο),- β3, γ, γ2, δ1 (από του αγγελοστάτου το πουλί), δ2.

Σελ. 97
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/39/gif/98.gif&w=600&h=91523. Αγγελοπούλου - Μπρούσκου, Παραμυθιακοί τύποι

77. Argenti, 492-496, αρ. 19, Χίος, "Ο ήλιος και το φεγγάρι". Ι: β, β2, β3, β4, β5, β6, βΠ, β12, β13, γ, γ4, γ5, γ6. Π: α, β, β7, β8, β9, γ1, γ4, γ5, δ, ε, ί2 (στον βόθρο). ΙΙΙ: α, α1 (βοσκός), α2 (κατσίκα), β1, β2 (βλέπει ένα λαμπερό φως στην καλύβα του βοσκού). Αναγνωρίζει τα παιδιά του.

78. Pernot, 252-258, Πυργί Χίου, "Ο Ήλιος, το Φεγγάρι και ο Αυγερινός". Ι: β, β2, β4, β5, β7 (δούλο), β11, β12, β13, γ, γ3, γ5, γ6. ΙΙ: α, α1, β, β1, β6, γ, γ4, γ5, γ6, γ7, γ11 (γουρουνάκι), δ, δ2 (δάσος), ε, ε2. ΙΙΙ: α, α1 (βοσκός), γ, γ1 (το πουλί του Βέρη-Βέρη), γ3 (τον καθρέφτη της Ντεζούλακας), γ4, γ6, δ, 81, 82, ε, ε3 (φίδι), ε4, ε7, εΐ1, στ, στ2, ζ, ζ1, ζ2, ζ3, ζ5. IV: α, γ, γ1, γ2, 81, δ2, δ4, 87.

79. Pernot, 259-265, αρ. 35, Πυργί Χίου, "Ήλιος και Φεγγάρι". Ι: β, β2, β4, β5, β7, β11, β12, β13, γ, γ3, γ5, γ6. ΙΙ: α, α1, β, β1, β7, β8, β9, γ, γ4, γ5, γ6, γ7, δ, ε, ε1. ΙΙΙ: α, α1 (βοσκός), γ, γ1 (το πουλί του Βέρη-Βέρη), γ3 (τον καθρέφτη), γ4, γ6, δ, δ1, δ2 (βασιλικός που μαραίνεται), ε, ε3 (δράκαινα που πάνιζε με τα βυζιά της), ε4, ε7, στ, στ2, ζ, ζ1, ζ2, ζ3, ζ5, IV: α, γ, γ1, γ2, δ, δ2, 83, 84.

80. Folk-lore, Χ, 499-500, Λέσβος, "Τα τρία ουράνια παιδιά". Ι: β, β2, β4, β5, β11, β12, β13, γ, γ3, γ5, γ6. ΙΙ: α, α1, β, β1, β6, β7, β8, β12, γ, γ2, γ4, γ5, γ6, γ7, γ11 (προβατάκι), δ, ε, ε2. III: α, α1 (βοσκός), β1, β2. IV: Ο βασιλιάς ακούει τυχαία τα παιδιά να λένε την ιστορία τους· α, γ, δ1 (ο ίδιος ο βασιλιάς), δ2, 84, 87.

β. Δωδεκάνησα

81. ΙΛ534, 449-450, Ρόδος, "Οι τρεις ορφανές". Ι: β, β4, β12, β13, γ, γ3, γ6. Π: α, α1, β, β1, β6 (χρυσά μαλλιά), β7, β8, β9, γ γ4, γ5, γ6, γ7, γ8, δ, ε, ε1. ΙΙΙ: α, α1 (καλόγερος), β. IV: Ο καλόγερος κάνει το τραπέζι στον βασιλιά· γ6 (μάρμαρο για τυρί, σανίδα για ψάρι), δ2, 83, 84, 85.

82. ΛΑ 707, 23, Μάσαρη Ρόδου, "Οι τρεις ορφανές". Ι: β, β3, β4, β5, β7 (μάγειρα), β12, β13, γ, γ3, γ5, γ6. II: α, α1, β, β1, β3, β4, β6 (χρυσά μαλλιά), β7, β8, β9, γ1, γ2, γ4, γ5, γ7, γ8, γ11 (κουλούκι), δ, 81, ε, ε1 (γκιόλα). ΙΙΙ: α, α1 (καλόγερος), β1, β2. IV: α, γ, γ2, γ3, γ4, γ6 (μάρμαρο για τυρί, σανίδα για ψάρι), δ.

83. ΛΑ 2193 Β', 383-387, Τήλος, άτιτλο. Ι: α, β, β1, β2, β8 (η πρώτη θα σβήσει κι αυτή το φως, η δεύτερη θα του κάνει παιδί σαν τον ήλιο, η τρίτη σαν το φεγγάρι)  γ, γ1, γ3 (παίρνει τη δεύτερη). ΙΙ: Κακιά δούλα παίρνει τον Ήλιο και βάζει το δικό της παιδί. Φανερώνεται η απάτη της και την κομματιάζουν. Ελλιπές.

84. ΛΑ 2248, 313-318, Αστυπάλαια, "ΤοΣταχτοπιτθαρούδικο". Ι: β, β12, β13, γ, γ3, γ6. ΙΙ: α, α1, β, β1, β6 (άστρα στο κούτελο), β7, β8, β9, β11, γ,

Σελ. 98
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/39/gif/99.gif&w=600&h=91523. Αγγελοπούλου - Μπρούσκου, Παραμυθιακοί τύποι

γ2, γ4, γ5, δ, ε, ε1. ΙΙΙ: α, α1 (μια γυναίκα). IV: α, β, β1, γ1, δ, 81, 82, 84, 85, 87.

85. ΛΑ 2279, 431-443, Λέρος, άτιτλο. Ι: α, β, β1, β2 (μέσα σε μια στέρνα), β4, β7 (μάγειρα, αμαξά), β9, β10 (θα του κεντήσει ζώνη αστραφτερή), β12, β13, γ, γ3, γ6. ΙΙ: α, α1, β, β7, β8, β9, γ, γ4, γ5, δ. ΙΙΙ: α, α1 (γέρος και γριά), α12 (άλογο), γ, γ3 (αθάνατο νερό, αθάνατο καρπούζι, 40 δράκους και δούλος), γ4, γ6, δ, ε, ε3 (την Πεντάμορφη), ε4· με το άλογο περνάει τα βουνά που ανοιγοκλείνουν ε8, ε11 (καίει μια τρίχα της Πεντάμορφης και φέρνει δούλους τους δράκους), η. IV: α, γ, δ1 (Πεντάμορφη), 82, 83, δ4.

86. ΛΦ 945, 1-3, Κάλυμνος, "Η κακιά πεθερά". Ι: β, β8, β12, β13, γ, γ2, γ3, γ6. ΙΙ: α, α1, β, β1, β6, β7, β8, β9, β10, γ, γ4, γ5, γ6, γ7, γ8, 8, 82 (τα δίνει ο δούλος σε μια μαυροφόρα). III: α, α1 (η Μοίρα της μάνας τους και τα μεγαλώνει σ' ένα μοναστήρι), β1, β2. IV: α, β, β1, β3, γ, γ1, γ5, δ1, δ2, 83, δ4.

87. ΛΦ 1270, 25-30, Σύμη, "Τα δύο βασιλόπουλα με τον ήλιο και το φεγγάρι στο κούτελλο". Ι: Μια κόρη ορφανή και μόνη, την τυραννάει το βασιλόπουλο γιατί είναι πολύ όμορφη. Του υπόσχεται υπέροχα παιδιά και την παντρεύεται. ΙΙ: α, α1, β, β2 (ένα αγόρι - ένα κορίτσι), β6 (στο κούτελλο τον Ήλιο και το Φεγγάρι), γ, γ2,γ4, γ5,γ6,γ7, δ, δ1 (σε κάσα με το σήμα του παλατιού), ε, ε1. ΙΙΙ: α, α1 (σ' ένα νησί ασκητής, που τους κρύβει τα σημάδια στο κούτελο), α11, β1 (βλέπει τα σημάδια και τα κασάκια με το σήμα του παλατιού και τα παιδιά του διηγούνται την ιστορία τους). IV: α, β, β1, γ, δ1 (ο βασιλιάς), 82, δ3, 84. δ5.

88. Ζωγρ. Αγων, 1, 425, αρ. 10, Νίσυρος, άτιτλο. Ι: α, α2, β, β1, β2 (πλουμίζουν), β4 (ψαρά, χασάπη), β11, β12, β13, γ, γ4, γ5, γ6. II: α, α1, β, β7, β8, β9, γ, γ2, γ4, γ5, γ6, γ7, δ, 81, ε, ε5 (στην πόρτα να τη φτύνουν). III: α, α1 (ψαράς)· τα παιδιά φεύγουν και μένουν σε έναν πύργο που τους έδωσε ένα μαγικό άλογο· β1, β4, γ, γ1, γ2, γ6, δ, ε, ε3 (το άλογο), δ4 ε8, στ, η. IV: α, γ1 (δεν φτύνουν τη μητέρα τους), γ2, γ3, γ4, γ6 (μια κότα με φτερά), 82, 83, δ4, 85, 87.

89. Λαογρ., ΙΣΤ', 174-178, αρ. 25, Πάτμος, "Η τσ'ερά Λάκκου". Ι: β, β4, β5, β7 (ταμία), β12, β13, γ, γ3, γ5, γ6 (με τον ήλιο στο πρόσωπο, φεγγάρι στα στήθια, κάμπο με λουλούδια). Τα παιδιά γεννιούνται κάθε φορά τ' αρπάζει ένα χέρι και με ένα σφουγγάρι γεμίζει το στόμα της μάνας με αίματα. Η πεθερά πιστεύει ότι τα έφαγε η μάνα γιατί πεινούσε 4 ε, ε2 (στο λάκκο). ΙΙΙ: α, α1 (μάγισσα), α3 (πολίτης, Βενετσάνος, Αθηνά), β1 (τα αναγνωρίζει από τα ονόματα τους). Τη μητέρα τη φωνάζουν Κυρά-Λάκκου.

90. Μοσκόβη, 116-124, Σύμη, "Η κακιά πεθερά". Ι: α1, β, β4, β5, β7 (μάγειρα), β1 1, β12, γ, γ3, γ5, γ6. II: α, β, β1, β3, β4, β6 (τον ήλιο και το φεγγάρι

Σελ. 99
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/39/gif/100.gif&w=600&h=91523. Αγγελοπούλου - Μπρούσκου, Παραμυθιακοί τύποι

στο κούτελο και χρυσά μαλλιά το κορίτσι), γ, γ2, γ4, γ5, γ6, γ7, γ11 (γουρούνι), δ, δ1, ε, ε2. ΙΙΙ: α, α1 (βοσκός), β, β1 (βγάζει τους σκούφους των παιδιών και αναγνωρίζει τα σημάδια). IV: α, γ, γ1, δ1, δ2, δ4, δ7.

91. Νουάρος, 287-291, Κάρπαθος, "Η καπανία". Ι: α, α2, β, β1, β2, β3, β4, β5, β7 (μάγειρα), β12, γ, γ4, γ5, γ6. Περιμένει να του κάνει παιδί χρυσομήλιγγο, χρυσοστράγαλο και με φεγγάρι στο κούτελο μα αυτή δεν μπορεί. Υποκρίνεται πως το περιμένει. Ντύνει έναν κόπανο σαν μωρό που μεταμορφώνεται ξαφνικά σε αληθινό παιδί.

γ. Εύβοια - Βορ. Σποράδες

92. ΛΑ 2744, 195-202, Γιάλτρα Ιστιαίας, άτιτλο. Ι: β, β2, β4, β12, β13, γ, γ3, γ6, γ7. ΙΙ: α, α1, β, β1, β3, β4, β7, β8, β9, β11, γ1, γ2, γ4, γ5, γ6, γ7, γ8, δ, δ1, ε, ε2. III: α, α1, β, βΙ.IV: α, β (από τη μάνα τους που τη βλέπουν θαμμένη και την ξεχτίζουν), δ2, δ3, δ6.

93. ΛΦ 1,17-20, Σκιάθος, "Βένετης, Πολίτης, Βαβυλωνίτσα". Ι: β, β2, β4, β12, β13, γ, γ3, γ6. II: α, α1, β, β1, β3, β4, β6 (χρυσά, χρυσομελιγγάτα και στη μορφή αστεράτα), γ, γ4, γ5, γ6, γ7, γ8, δ, δ1, ε, ε1. ΙΙΙ: α, α1 (τσομπάνος), α3 (Βένετης, Πολίτης, Βαβυλωνίτσα), β, β1, β3. IV: β, β1, β3, γ, γ1, γ2, γ3,γ4, δ1 (ο Βένετης), δ2.

94. ΛΦ 888, 7-8, Κάρυστος, "Οι τρεις φτωχές". Ι: α, α2, β, β1, β3 (η μία θέλει χρυσάφι, η άλλη φαΐ από το τραπέζι του βασιλιά), β12, β13, γ, γ4, γ5, γ6, γ7, γ8, δ, δ1, ε, εΐ (στον στάβλο). ΙΙ: α, α1 (τσομπάνης), β1, β2 (γιατί λάμπει η στάνη). IV: Ο βασιλιάς κάνει τραπέζι και καλεί και τη γυναίκα του που τρώει 3 πιάτα φαί, γιατί όπως εξηγεί έκανε 3 χρυσάστερα παιδιά. Ο βασιλιάς καταλαβαίνει· δ2, δ4, δ7.

95. ΛΦ 1025, 7-10 Αμάρυνθος Χαλκίδας, "Ο Αυγερινός κι η Πούλια". Ι: α, α2, β, β1, β2, β3, β8 (η μία θα του κένταγε τον ουρανό με τ' άστρα (Αυγερινό και Πούλια), η άλλη θα του ύφαινε ένα χαλί, η τρίτη θα του έραβε ένα κοστούμι), γ, γ4, γό. II: α, α1, β, β7, β10, β11, γ, γ2, γ4, γ5, γ7, δ, 81, εΐ (τη φτύνουν). ΙΙΙ: α, α1 (γέρος και γριά μάγισσα), β1, β2, β3. IV: α, β, β1, β3, γ (σκουπίζουν το φτυσμένο πρόσωπο της μητέρας τους), γ2 (τρώνε από το πιάτο του βασιλιά), δ1 (από τον βοσκό), δ2, δ3, δ4, δ5.

96. ΣΠ 53, 1-12, Σκόπελος, άτιτλο. Ι: β, β12, β13, γ, γ3, γό. ΙΙ: α, β, β7, β8, β9, γ4, γ5, ε, ε2 (στον τοίχο). ΙΙΙ: α, α1, γ, γ1 (το πουλί το Τζιμτσιλαφέτ από τον γυαλένιο πύργο), γ3 (τον καθρέφτη που βλέπει τα πάντα), ε, ε3, ε8, ε11, στ. IV: α, δ (η μητέρα αναγνωρίζει τα παιδιά της) · τιμωρία των γυναικών του παλατιού.

97. Ρήγας, 2, 10-13, αρ. 2, Σκιάθος, "Τα' ξα κι ξουμελ' γάτα". Ι: β, β2, β3, β4 (η μία θέλει φλουριά, η άλλη φαγιά), β12, β13, γ, γ3, γ5, γό. Η: α, α1,

Σελ. 100
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/39/gif/101.gif&w=600&h=91523. Αγγελοπούλου - Μπρούσκου, Παραμυθιακοί τύποι

β, β1, β3, β4, β6 (χρυσά με χρυσά μελίγγια και άστρα στην κορφή), γ, γ2, γ4, γ6, γ7, γ8, δ, δ3 (στην κοπριά μαζί με τη μάνα τους). ΙΙΙ: Τους σώζει ένας άγιος και τους μεταφέρει σε μια σπηλιά· β1, β2, β3. IV: γ, γ2, γ3, γ4, δ, δ1, δ2, δ3, δ4, δ5 (σε σακκιά με καρύδια στον γκρεμό).

δ. Κρήτη

98. ΛΑ 510 Α, 1, "Η Αθοπουτάλα". Ι: Αρχή όπως το AT 510A. ΙΙ: α, α1, β, β6, γ, γ1, γ4, γ5, γ7, γ11 (ποντικό), δ, ε, ε5 (τη θάβει ως το λαιμό). III: α, α1 (μυλωνάς), α12 (βίτσα), α!3, β, βΙ.IV: α, γ. Μόλις η πεθερά βλέπει τα παιδιά σκάει από το κακό της.

99. ΛΑ 707, 27, Σέλινο, άτιτλο. Ι: β, β4, β12, β13, γ, γ3, γ6. II: α, α1, β, β1, β3, β4, β6, γ, γ4, γ5, γ6, γ7, δ, 81, ε, ε2. ΙΙΙ: α, α1 (ψαράς), β1, γ, γ1 (χρυσά κλαδιά μ' όλα επάνω τα πουλιά), γ2 (Εννιαγκουζελή), γ3 (άλογο καραντζαϊντάνι), γ6, δ, ε, ε2 (τη μοίρα τους), ε4, ε11 (μυρίζει μπαχαρικό που τ' έδωσε ο ψαράς και δεν λιγοθυμάει, ορκίζεται τ' άλογο στ' όνομα του και δεν θα τον φάει, με μαγικό χαρτί εμποδίζει την Εννιαγκουζελή να τον λιθώσει), στ, η./Κ·α, β, β2 (τηνΕ), β3, γ, γ2, Τ3, γ4, Τ6 (3 χαλίκια), δ, 81, 82.

100. ΛΑ 2186, 33-37, Βιάννος, "Ο χρυσός αετός". Ι: β, β4, β11, β12, β13, γ, γ6. Η: α, α1, β, β1, β5, β6 (με χρυσό αετό στο κούτελο), γ, γ4, γ5, γ6, γ7, γ8, δ, δ1, ε, ε3. ΙΙΙ: β, β2. IV: α (το μεγάλο παιδί είναι καρδιογνώστης), γ, γ1, γ2, γ3, γ4. Με χρυσό ραβδί φέρνουν χρυσό τραπέζι τα φαγιά· δ1, δ2, 84, 87.

101. ΛΑ 2859, 31-33, Ηράκλειο, "Οι 3 αδελφάδες". Ι: β, β8, β9, β10, β12, β13, γ, γ3, γ6. ΙΙ: α, β, β1, β3, β4, β6, γ3 (κακίες δούλες), γ4, γ5, γ6, γ7, γ11 (ποντικούς), δ, 81, ε, ε2. ΙΙΙ: α, α1 (ψαράς), β1, β2 (βρίσκουν τον βασιλιά στο κυνήγι και του φανερώνουν την αλήθεια). IV: β, β1, γ, γ2 (δούλες), γ3, γ4, δ1, δ2, δ3, δ6 (τις δούλες).

102. ΛΦ 54, 13-17, Περιβόλια Χανίων, "Η σαρανταπλεξουδάτη". Ι: β, β2, β3, β4, β5, β7 (μάγειρα), β11, β12, β13, γ, γ4, γ5, γ6, γ7. ΙΙ: α (η γριά και οι αδελφές ζηλεύουν), β, β2 (δύο γέννες), β7, γ1, γ2, γ4, γ5, γ6, γ7, δ, δ1, ε, ε2. ΙΙΙ: α, α1 (μυλωνάς τους λέει το μυστικό), β1, β2, β4, γ, γ1, γ2 (Σαρανταπλεξουδάτη), γ3 (το μήλο της), γ4, γ6, δ, ε, ε1, ε4, ε6 (γούρνα), ε10 (να βάλει το πουλί στο σκουριασμένο κλουβί), ε11, ε9 (τη δέρνει με τις πλεξούδες της), στ, η. IV: Πάνε όλοι να δουν τη Σαρανταπλεξουδάτη. Εκείνη σκίζει έναν κόκκορα στη μέση και λέει έτσι να σκίσετε τη γριά· δ1, δ2, δ3, δ4.

103. ΛΦ 236, 41-44, Ζυγαριές, "Ο Κεντή-Δηλαράς". Ι: α, α2, β, β1, β2 (μοδίστρες), β4, β7 (γραμματέα, βεζύρη), β12, β13, γ, γ4, γ6. ΙΙ: α, α1, β, β1, β3, β4, β6 (χρυσοπήγουνα, χρυσόστομα με χρυσό σταυρό στο μέτωπο), γ, γ2, γ4, γ5, γ6, γ7, γ8, δ, δ1 (σε φλούδες), ε, tl.HI: α, α1 (γέρος), α11, α12

Σελ. 101
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/39/gif/102.gif&w=600&h=91523. Αγγελοπούλου - Μπρούσκου, Παραμυθιακοί τύποι

(μαγγούρα), α13, β, β1, γ, γ3 (τη χρυσή γλάστρα με τα χρυσά πουλιά του Κεντή-Δηλαρά-θηρίου), γ5 (μάγισσα), γ6, δ, 81, δ2 (δαχτυλίδι που μαυρίζει), ε, ε2, ε4, ε8, στ2. Παρουσιάζεται ο γέρος (η μοίρα) και δέρνει το θηρίο και το αναγκάζει να τους ξεμαρμαρώσει. Το θηρίο τους ακολουθεί. IV: α, β, β2 (θηρίο), β3, γ, γ1, γ2, γ3, γ4, δ1, 82, 84, 87.

104. ΛΦ 331, 4-6, Μυριοκέφαλα Ρεθύμνου, "Οι τρεις φτωχούλες". Ι: α, α2, β, β1, β2, β3, β4 (να δουλέψουν στο βασιλικό παλάτι), β11, β12, β13, γ, γ4, γ6.77:α,α1,β,β1,β3,β4,β7,β8,β9,β11,γ,γ4,γ5,γ6,γ7,γ11(σαύρα), δ, 81, ε, ε2. ΙΙΙ: α, α1 (ψαράς), β1. IV: α, β, β1, γ, γ2, γ3, γ4, 81, 82.

105. ΛΦ 390, 3-7, Χανιά, "Το κεριμπελί αηδόνι". Ι: β, β4, β12, β13, γ, γ6. II: α, α1, β, β1, β5, β7, β8, β9, β10, γ, γ5 (κακιά δούλα), γ4, γ5, δ, 81. ΙΙΙ: α, α1 (καλόγεροι), β, β1, γ (η υπηρέτρια βάζει τον βασιλιά να ζητήσει για το περιβόλι του), γ1 (κιμπεριλί), γ3 (μια βρύση), γ6, δ, 81, ε, ε2 (τη μοίρα τους), ε4, ε8, ε9 (να τον σκοτώσουν), στ, στ 1, στ2, ζ (ο 3ος αδελφός), ζ1, ζ2, ζ3, ζ5. IV: α, γ, γ2, γ3, γ4, δ, 81, 84, δ5, 87.

106. ΛΦ 638, 7-8, Ηράκλειο, άτιτλο. Η: α, α1, β, β6 (ένα παιδί), γ, γ4, γ5, γ6, δ, δ2 (στο δάσος). ΙΙΙ: α, α2 (αγριοελαφίνα). Η πεθερά μπήγει μια σακοράφα στο αυτί της βασίλισσας και τη μεταμορφώνει σε περιστέρι (AT 403B). Ο βασιλιάς ακούει το τραγούδι του "όλες βρύσες ξεραθήτε και δέντρα ξεπατωθήτε και συ δέντρο πούμαι πάνω ξεπατώσου και συ να πας χάμω". Κι όλα ξεραίνονται. Βρίσκει τη σακοράφα και τη βγάζει, η βασίλισσα ξεμαγεύεται. Βρίσκουν το παιδί τους που έχει αγριέψει στο δάσος. Σκοτώνουν την πεθερά.

107. ΛΦ 663, 4-7, Ρέθυμνο, άτιτλο. Ι: Αρχή όπως AT 510A. ΙΙ: α, α1, β1, β3, β4, β7, β8, β10, β1 1, γ, γ2, γ4, γ5, γ6, γ7, γ8, δ (τα μεγαλώνει ένας υπηρέτης κρυφά στο στάβλο-σπηλιά), ε, ε2. ΙΙΙ: β1. IV: α, γ, γ1, γ2, γ3, γ4, δ, 81, δ2, 84, δ5, 87.

108. ΛΦ 900, 1-5, Ρέθυμνο, "Το παραμύθι της Γκιαουσερήμ". Ι: α, α2, β, β1, β2, β3, β1 1 (η μια να πάει λίγο από την κουζίνα του βασιλιά, η άλλη να πάρει λίγες λίρες), β12, β13, γ, γ4, γ5, γ6. ΙΙ: α, α1 (είναι ήδη παντρεμένος αλλά η γυναίκα του δεν μπορεί να κάνει παιδιά), β, β1, β3, β4, β6, γ (η γυναίκα), γ4, γ5, γ6, γ7, γ8, δ, δ2 (σε μια σπηλιά), ε, ε3. ΙΙΙ: α, α2 (μια κατσίκα), β, β2, β4, γ, γ3 (το χρυσό τασάκι της Γκιαουσερήμ που μαρμαρώνει όποιον της ζητήσει), γ5, γ6, δ, δ1, t, ε2 (τη μοίρα τους), ε4, ε11 (ν' αρπάξει την Γκιαουσερήμ από τις κοτσίδες και να τη σβουρίζει), στ2, ζ, ζ1, ζ2, ζ3, ζ5. IV: α, β, β2 (τη μοίρα τους), β3, γ, γ2, γ3, γ4, 81, δ2, δ4 (γυναίκα), δ9.

109. ΛΦ 954, 3-7, Κίσσαμος, άτιτλο. Ι: β (φίλες), β8, β9, β10 (να του κεντήσει τον ουρανό με τ' άστρα), β12, β13, γ, γ2, γ3, γ6, γ7. ΙΙ: α, β, β1, β3, β4, β7, β8, β9, β10, γ1 (φίλες), γ3 (υπηρέτη), γ4, γ5, γ6, γ7, γ8, δ, δ2 (τα

Σελ. 102
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/39/gif/103.gif&w=600&h=91523. Αγγελοπούλου - Μπρούσκου, Παραμυθιακοί τύποι

πάει ο υπηρέτης καν τα δίνει σε βοσκό), ε, ε3. ΙΙΙ: α, α1 (βοσκός), β1, β2. IV: α, γ, γ1, γ2, γ3, δ, δ1 (ο βοσκός), 62, δ6 (φίλες), δ7.

110. ΛΦ 1060, 1-5, Ρέθυμνο, "Το χρυσοπήγουνο, χρυσομάγουλο, χρυσό σταυρό στο κούτελο". Ι: α (γιατί πέθανε η μοναχοκόρη του), α2, β, β1, β2, β3, β4, β7 (φούρναρη, ράφτη), β11, β12, β13, γ, γ4, γ5, γ6, δ, δ1 (θάλασσα), ε, ε2 (στον τοίχο). ΙΙΙ: α, α1 (ψαράς)· τα παιδιά γελάνε χρυσά τριαντάφυλλα και κλαίνε μαργαριτάρια. Ο ψαράς τα πουλάει· β1, β3. IV: α, γ, δ (βασιλιάς τα αναγνωρίζει), δ1, δ2, δ4, 87.

111. ΛΦ 1119, 9-5, Βώροι Ηρακλείου, "Τα 3 αδέλφια". Ι: α, α2, β, β1, β2, β3, β8, β9, β10, β11, β12, β13, γ, γ4, γ6, γ7. ΙΙ: α, β, β1, β5, γ1, γ4, γ5, γ6, γ7, δ, δ1, ε, ε1. ΙΙΙ: α, α1 (ερημίτης), α1 1. IV: Τα 3 παιδιά πάνε στους βασιλικούς αγώνες και κάθονται δίπλα στον βασιλιά που αμέσως τα αναγνωρίζει- 81, δ2, δ3, δ6.

112. ΛΦ 1217, 4-8, Ρέθυμνο, "Τα χρυσόμαλλα παιδιά". Ι: α, β, β1, β2, β3, β8, β9, β10, β12, β13, γ, γ1, γ3, γ6. ΙΙ: α, α2, β, β2 (δυο παιδιά), β6, γ, γ4, γ5, γ6, δ, δ1, ε, ε2 (σ' έναν τοίχο). ΙΙΙ: α, α1 (μυλωνάς), β1, β2, β4, γ, γ1 (τζιμ περιστέρι), γ2 (Ντενιά του Ζελί), γ5, γ6, δ, ε, ε2 (η μοίρα τους), ε4, ε7, ε9 (με βέργες με αγκάθια), στ, η. IV: α, β, β2 (από την Ντενιά), β3, γ, γ1, γ2, γ3, γ4, δ, 81, δ2, δ3, δ4.

113. ΛΦ 1473, 7-10, Κυδωνιά, "Η Σαρανταπλεξουδού". Ι: α, α2, β, β1, β3, β8 (να του κεντήσουν τον ουρανό με τ' άστρα, θάλασσα με τα ψάρια), β12, β13, γ, γ3, Τ6. II: α, α1, β, β1, β3, β4, β7, β8, β9 (και τη Ροδομαγουλιά), γ, γ2, γ4, γ5, δ, 81, ε, ε2. ΙΙΙ: α, α1 (βοσκός), α12 (ράβδο), α!3, β, β1, β4, γ, γ2 (Σαρανταπλεξουδού), γ4, γ5, γ6, ε, ε2, ε4, ε8 (πύργος με τα κεφάλια των αποτυχόντων), ε11 (να την αρπάξουν από τα μαλλιά), στ, η, η1. IV: α, β, β2 (Σαρανταπλέξουδη), β3, γ, γ1, δ, 81, δ2, 84, 87.

114. ΛΦ 1525, 1-4, Ηράκλειο, "Ο ήλιος και το φεγγάρι και ο Αυγερινός". Ι: α1 (μαθαίνει τι λένε γι' αυτόν οι κοπέλες γιατί θέλει να παντρευτεί), β (φίλες), β8, β9, β10, β12, β13, γ, γ3, γ6, γ7. ΙΙ: Η φίλη κλείνεται με την ετοιμόγεννη σ' ένα δωμάτιο- β, β1, β7, β8, β9, β10, γ1 (η φίλη), γ4, γ5, γ6, γ7, γ8, δ, 81, ε, ε3. ΙΙΙ: α, α1 (η μοίρα τους), β1, β2. IV: α, β, β1, β3, γ, γ1, γ2, γ3, γ4, 81, δ2. δ6 (τη φίλη), δ9.

115. ΛΦ 1651, 1-4, Λίμνες Μεραμβέλλου, άτιτλο. Ι: β, β8, β9, β10, β12, β13, γ, Τ3, γ6, γ7. ΙΙ: α, β, β1, β5, β7, γ1, γ4, γ5, Τ6, γ7, Τ8, δ, 81, ε, ε3. ΙΙΙ: β1, β2. IV: α, γ, γ1, γ2, γ3, γ4, γ5 (που τους έχει μαγειρέψει), 81, δ2, δ3, δ6.

116. ΛΦ 1736, 7-10, άτιτλο. Ι: β, β3, β8, β9, β10, β12, β13, γ, γ3, γ5 (που αποτυχαίνουν), γ6. ΙΙ: α, α1, β, β1, β6 (χρυσόστομα, με χρυσό σταυρό στο

Σελ. 103
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/39/gif/104.gif&w=600&h=91523. Αγγελοπούλου - Μπρούσκου, Παραμυθιακοί τύποι

πρόσωπο), γ, γ4, γ5, γ6, γ7, γ8, δ, 82 (δάσος), ε, ε3. ΙΙΙ: α, α1 (βοσκός), β1, β2, β3, β4. IV: β, β1, β3, γ, γ1, γ2, γ3, γ4, γ5, δ, δ1 (ο βοσκός), δ2, δ3, 84.

117. Συλλογή Λιουδάκη, Ι, 208-214, Λατσίδα Μεραμβέλλου, "Οι τρεις φτωχοπούλες". Ι: β, β2, β4, β12, β13, γ, Τ3, γό. ΙΙ: α, α1, β, β3, β7, β8, β9, γ, γ2, γ4, γ5, γ6, γ7, δ, δ2 (δάσος), ε, ε2. ΙΙΙ: α, α1 (γριά), α2 (αετός), γ. Ακούγεται η φωνή μιας γριάς που λέει στον μεγάλο να πάρει την Πεντάμορφη γυναίκα του, αρπάζοντας το χαλινάρι του αλόγου της. Την κατακτά. IV: Ο βασιλιάς διηγείται στα παιδιά τον πόνο του· δ1, δ2, δ4, δ7.

118. Συλλογή Λιουδάκη, III, σ. 31-42, "Το πουλί τ' αηδόνι". ΙΙ: Η κακιά μητριά κατηγορεί την προγονή της, που παντρεύτηκε τον βασιλιά, πως γέννησε πεθαμένα τα παιδιά της· δ, δ2 (στο δάσος). ΙΙΙ: α, α1 (δράκος), α2 (τα βυζαίνει ελαφίνα), α12 (ο δράκος 3 τρίχες απ' τα μαλλιά του πριν πεθάνει - κάψιμο - έρχεται άλογο, κάνει το αγόρι καρδιογνώστη δίνοντας του την καρδιά ενός περιστεριού, μαγική βέργα), α!3, β1, γ, γ1, γ2, γ4, γ6, ε. Το άλογο τον στέλνει στη μοίρα του που του παρουσιάζεται 3 φορές μέσα σε τσόφλι φουντουκιού, μύγδαλου, καρυδιού· ε4, ε6 (και την ακαλλιέργητη συκιά), εΐ 1, ε12 (ν' αρπάξει απ'τα μαλλιά την Όμορφη), στ, η, η1, IV: α, γ, δ1 (η Όμορφη), δ2, δ4, δ9.

119. Επετηρίς Κρητικών Σπουδών, 3, 317-319, Περιβόλια, "Οι τρεις αδελφές". Ι: β, β4, β12, γ, γ3, γ6. Π: α, α1, β, β2 (ένα αγόρι κι ένα κορίτσι), β7, β8, β9, γ, γ4, γ5, γ6, γ7, δ, δ2 (στον κήπο), ε, εΐ (λάκκο). ΙΙΙ: α, α1 (περιβολάρης), β1, γ, γ1, γ4, γ6, δ, δ1, δ2 (μπουκάλι με αίμα), ε, ε3 (δράκισσα), ε4, ε11 (να κρατάει ένα ξερό κλαρί), στ2 (τον χαστουκίζει το πουλί), ζ, ζ1, ζ2, ζ3, ζ5.

120. Επετηρίς Κρητικών Σπουδών, 4, 200-210, Περιβόλια, "Οι τρεις αδελφές και το βασιλόπουλο". Ι: β, β2, β4, β12, β13, γ, γ3, γ6. ΙΙ: α, β, β1, β3, β4, β6 (χρυσοπήγουνο, χρυσόστομο, χρυσό σταυρό στο κούτελο), γ, γ4, γ5, γ6, γ7, γ8, δ, ε, ε3. ΙΙΙ: β, β1, β2. IV: α, γ, γ1, γ2, γ3, 81, 82.

ε. Κυκλάδες

121. ΛΑ 707, 28. Τήνος, άτιτλο. Ι: β, β2, β3, β4 (λεφτά, φαγιά), β12, β13, γ, γ3, γ5, γ6, γ7. II: α, β, β1, β3, β4, β7, β8, β10, β11, γ, γ4, γ5, γ6, γ7, γ11 (αρνί), δ, 81, ε, ε2. III: α, α1 (τσομπάνη), β1, β2, β3. IV: γ, γ1 (δεν φτύνουν τη μάνα τους, της δίνουν λουλούδια), δ, δ2, δ6, δ7.

122. ΛΑ 707, 29, Τήνος, άτιτλο. Ι: β, β1, β2, β4, β12, β13, γ, γ3, γ6. ΙΙ: α, α1, β, β1, β3, β4, β7, β8, β9, β12, γ, γ2, γ4, γ5, γ6, γ7, γ11 (σκούλα;), δ, ε, ε1. ΙΙΙ: α, α2 (κατσίκα), γ, γ1, γ3 (μαλαματένιο καθρέφτη), γ4, γ5, γ6, δ, δ1, δ2 (σκουριασμένα ντουφέκια, θαμπές λαμπάδες), ε, ε2 (δράκαινα), ε4, ε6, ε10, στ, στ 1, στ2, ζ, ζ1, ζ2 (πουλί), ζ3. IV: α, γ, γ1, δ, δ1, δ2, δ4, δ5, 87.

Σελ. 104
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/39/gif/105.gif&w=600&h=91523. Αγγελοπούλου - Μπρούσκου, Παραμυθιακοί τύποι

123. ΛΑ 707, 30, Τήνος, άτιτλο. Ι: β, β2, β4 (φλουριά, φαγιά), β12, β13, γ, γ3, γ5, γ6. ΙΙ: α, "1, β, β1, β3, β4, β7, β8, β9, β10, γ, γ4, γ5, δ, ε, ε2. ΙΙΙ: α, α1 (βοσκός), β1, β2, β3. IV: γ, γ1, δ1 (από τον βοσκό), 82, 84, 87.

124. ΛΑ 707, 31, Τήνος, "Το πουλί το ντιλαμέζο". Ι: β, β2, β3, β4 (τα φλουριά του βασιλιά, τα μπαμπάκια), β12, β13, γ, γ5, γ6. ΙΙ: α, α1, β, β1, β3, β4, β7, β8, β9, β10, γ, γ2, γ4, γ5, γ6, γ7, γ11 (ποντίκι), 8, 81, ε, ε1. ΙΙΙ: α, α1 (τσοπάνος), β1, β2, β4, γ, γ1 (ντιλαμέζο), γ3 (ατίμητο καθρέφτη), γ4, γ6, δ, δ1, 82 (σκουριασμένα ντουφέκια), ε, εΐ (καλόγερο), ε4, ε7, ε12 (να πουν στο πουλί μαγικά λόγια), στ (με τον καθρέφτη βλέπουν τα βάσανα της μάνας τους), στ 1, ζ, ζ1, ζ2, ζ3, ζ5. IV: α, γ, γ1, 81, 82, 83, 84, 85.

125. ΛΑ 1684 Β', 38-40, Χώρα Αμοργού, "Η κακιά πεθερά". Ι: β, β2, β3, β4 (η μια θά θελε τ' αποφάγια του βασιλιά, η άλλη τα ρούχα του), β12, β13, γ, γ3, γ6. ΙΙ: α, β, β1, β3, β4, β7, β8, β9, β10, γ, γ2, γ4, γ5, γ6, γ7, γ11 (γουρουνάκι). ΙΙΙ: γ, γ1, γ4, γ5, γ6, δ, δ1, ε, ε3 (δράκαινα, που την είπε "Κυρά"), ε4, ε11 (να πιάσει το πουλί κρατώντας τα μάτια κλειστά), στ2, ζ (ο αδελφός), ζ1, ζ2, ζ3, ζ6 (βάζει το πουλί να φτύσει στη χούφτα του, και αλείφει τον αδελφό του με το σάλιο). Ατελές.

126. ΛΑ 2340, σ. 74-95, Κέα, "Ο ήλιος και το φεγγάρι". ΙΙ: α, β, β3, β7, β8, β9, γ, γ4, γ5, δ, δ1, ε, ε1. ΙΙΙ: Βρίσκει τα παιδιά ένας δράκος που θέλει να τα φάει, αλλά περνούν το ποτάμι και γλυτώνουν, τα υιοθετεί ένας φίλος του βασιλιά· γ (τον Ήλιο), γ1, γ2, γ3 (να παλαίψει με τον Αράπη, να φέρει το αθάνατο άλογο), γ4, γ6, δ, ε11 (σκοτώνει τον Αράπη, υποτάσσει το άλογο εμποδίζοντας το να πιει νερό από μια πηγή, η Πεντάμορφη τον ερωτεύεται και τον βοηθά να ξεφύγει από τα λιοντάρια, πετώντας τους ένα αρνί), η, ηΐ. IV: α, γ, δ1 (από την Πεντάμορφη), δ2 (με το αθάνατο νερό της ανασταίνει τη μητέρα), 83, δ4, 85.

127. ΛΑ 2342, 178-179, Νάξος, άτιτλο. Ι: β, β2, β4, β12, β13, γ, γ3, γ7. 77; α, α1, β, β1, β5, β7, β8, β9, β10, γ, γ4, γ5, γ6, γ7, γ11 (ελαφάκι), 8, 82 (βουνό), ε5 (η πεθερά με μάγια φυλακίζει την κοπέλα μέσα σ' ένα κυπαρίσσι). ΙΙΙ: α, α1 (βοσκός), β1, β2. IV: α, γ, γ2, 81 (από το κυπαρίσσι ακούγονται τα λόγια της μάνας, το κόβουν και ελευθερώνεται), δ4, δ7.

128. ΑΦ 56, 1-7, Νάουσα Πάρου, άτιτλο. Ι: α, α2, β, β1, β2, β3, β4, β5, β7 (μάγειρα), β11, β12, β13, γ, γ4, γ5, γ6, γ7. ΙΙ: α, β, β1, β3, β4, β7, β8, β9, β11,γ!,γ4, γ5, γ6, γ7, γδ,δ, δ2 (στου διπλανού τον κήπο), ε, ε2 (στη σκάλα να τη φτύνουν). ΙΙΙ: α, α1 (ο διπλανός βασιλιάς), γ, γ1, γ3 (το μήλο και τ' οργανάκι που παίζει ο αράπης), γ4, γ6, δ, ε, ε2, ε4, ε8, ε12 (τους χαρίζει μια βίτσα, η οποία γίνεται άλογο και φεύγουν όταν επικαλεστούν την ευχή της μάνας τους), στ. IV: α, β, β2 (από το πουλάκι), β3, γ (ρίχνουν ένα μαύρο πέπλο στο πρόσωπο της μάνας τους για να μην τη φτύνουν), γ2 (αδελφές), 8, 81 (το πουλί), δ2, 86, 87.

Σελ. 105
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Επεξεργασία παραμυθιακών τύπων και παραλλαγών AT 700-749
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 86
  23. Αγγελοπούλου - Μπρούσκου, Παραμυθιακοί τύποι

  ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΩΝ

  ΗΠΕΙΡΟΣ

  1. ΙΛ 857, 167-173, Δράγανη Θεσπρωτίας, "Διαταγή βασιλιά". Ι: β, β1, β2, β4, β12, β13, γ, γ3, γ6. ΙΙ: α, α1, β, β1 (ένα αγόρι και δύο κορίτσια), β6 (αγόρι με άστρο στο μέτωπο, κορίτσια με μισοφέγγαρο), γ, γ2, γ4, γ5, δ, δ2 (μέσα σε ένα θάμνο). ΙΙΙ: α, α1 (ένας βλάχος), β1. IV: α, γ, γ2 (η κόρη του βλάχου που είναι μάγισσα δεν αφήνει να φάνε το φαρμακωμένο φαΐ), δ1 (η μάγισσα), δ2, δ3, δ4, δ5.

  2. ΛΑ 510 Α, 13, Κόνιτσα, "Οι τρεις ορφανές". Ι: Αρχή το AT 510A. ΙΙ: α, α1, β, γ1, γ4, γ5, δ, δ2 (πετούν τα παιδιά από το παράθυρο), ε, ε4. ΙΙΙ: α, α1 (μια γριά που τα μεγαλώνει με το γάλα μιάς γίδας). Η διωγμένη μητέρα καταφεύγει κι αυτή στη γριά· β2 (ο βασιλιάς αναγνωρίζει τα παιδιά του επειδή του μοιάζουν).

  3. ΛΑ 510 Α, 21, Λεσινίτσα Ιωαννίνων, άτιτλο. Ι: Αρχή το AT 510A. Π: α, α1, β, γ1, γ4, γ5, δ, δ2 (σε ένα κούτσουρο), ε, ε4 (ντυμένη με τα ρούχα ενός βοσκού και σώζει μόνη της το παιδί της). IV: Όταν μεγαλώνει το παιδί η μητέρα το στέλνει στον πατέρα του που το αναγνωρίζει γιατί του μοιάζει· δ1, δ2.

  4. ΛΑ 707, 5, Θεσπρωτία, "Τα ρηγμένα στο ποτάμι αδέλφια". Ι: β, β2, β4, β12, β13, γ, γ3, γ6. ΙΙ: α, β, β6 (το κορίτσι με τον ήλιο στο πρόσωπο, το αγόρι με το φεγγάρι στο μέτωπο), γ1, γ4, γ5, δ, δ1 (στο ποτάμι). ΙΙΙ: α, α1 (ασκητής). Οι κακές αδελφές βάζουν το κορίτσι να στείλει τον αδελφό της στου Τζιμ-Τζιμ τα βουνά να βρει γυναίκα. Με τις συμβουλές του αλόγου του περνά από την αλμυρή και την ξυνή βρύση που βουλιάζουνε και φτάνει στη γλυκεία βρύση και του Τζιμ-Τζιμ τα βουνά. Εκεί οι ξωτικές τον μαγεύουν και τον παίρνουν στο σπίτι τους, αλλά το άλογο ειδοποιεί την αδελφή. Αυτή παίρνοντας πρυόβολο και στερνάρι πηγαίνει και "τσακμακίζοντας και βγάζοντας φωτιές" φοβερίζει τις ξωτικές πως θα τις κάψει αν δεν της δώσουν πίσω τον αδελφό. Εκείνος πιάνεται από το φόρεμα της ξωτικιάς και την αναγκάζει να τον ακολουθήσει. Με έναν λόγο της στρώνεται η καλύβα, έρχονται φαγητά και κάνουν το τραπέζι στο βασιλιά. Η ξωτικιά κλέβει το φόρεμα της και χάνεται από μπροστά τους. Την ξαναφέρνουν με το ζόρι πίσω· γ, γ1 (από το δέντρο που στη ρίζα του ανοιγοκλείνουν μαχαίρια), γ3 (και τον Τσίλι-Ντερελί). Με τη βοήθεια της ξωτικιάς το αγόρι τα καταφέρνει. IV: α, γ, δ1.

  5. ΛΑ 707, 25, Δίβρη Ριζών Ιωαννίνων, άτιτλο. Ι: β, β2, β4, β12, β13, γ, γ3, γ6. ΙΙ: α, α1, β, β1, β7, β8, β9, β10, γ, γ4, γ5, γ6, γ7, γ11 (ποντίκι), δ, δ2 (σε κουφάλα δέντρου), ε, ε1. ΙΙΙ: α, α1 (ο θεός), β1 (τα παιδιά του διηγούνται