Συγγραφέας:Καραμανωλάκης, Βαγγέλης Δ.
 
Τίτλος:Η συγκρότηση της ιστορικής επιστήμης και η διδασκαλία της ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (1837-1932)
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:42
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:2006
 
Σελίδες:551
 
Αριθμός τόμων:1 τόμος
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Εκπαίδευση-Τριτοβάθμια
 
Παιδεία-Εκπαίδευση
 
Τοπική κάλυψη:Ελλάδα, Πανεπιστήμιο Αθηνών
 
Χρονική κάλυψη:1837-1932
 
Περίληψη:Αφετηριακή υπόθεση της εργασίας αυτής είναι ότι η ιστορία συγκροτείται ως επιστήμη μέσα από την καταλυτική επίδραση εκπαιδευτικών θεσμών για την παραγωγή και τη μετάδοση της γνώσης, όπως είναι το πανεπιστήμιο. Οι θεσμοί αυτοί επιβάλλουν σε μεγάλο βαθμό στην ιστοριογραφική παραγωγή τη λογική της συγκρότησης και της λειτουργίας τους, τις αξίες που τους διέπουν, τις πρακτικές ανάδειξης κύρους και τους συσχετισμούς δύναμης που επικρατούν στο εσωτερικό τους, τις σχέσεις τους με την πολιτική εξουσία και την κοινωνία. Η πανεπιστημιακή διδασκαλία της ιστορίας κατά την περίοδο που καλύπτει το βιβλίο συνδέθηκε με μια σειρά από παράγοντες και μεταβλητές, στοιχεία που καθόρισαν και το συγκεκριμένο πλαίσιο αναφοράς : το πανεπιστημιακό περιβάλλον, η ιστοριογραφική παράδοση, τα πρόσωπα που δίδαξαν και οι αποδέκτες της διδασκαλίας τους. Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η συνεξέταση αυτών των παραγόντων μέσα στην ευρύτερη πολιτική και κοινωνική συγκυρία από την οποία σε μεγάλο βαθμό ορίστηκαν και την οποία εντέλει επανακαθόρισαν, με άλλα λόγια θέμα του βιβλίου είναι η συγκρότηση, στον χώρο του Πανεπιστημίου Αθηνών, μιας εθνικής-επιστημονικής ιστορίας με έντονο διδακτικό χαρακτήρα, η οποία επηρέασε καθοριστικά τη συνολική ιστοριογραφική παραγωγή, λόγω της σημαίνουσας θέσης του ιδρύματος, καθώς για έναν περίπου αιώνα αποτέλεσε τον μοναδικό οργανωμένο θεσμό της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ο οποίος παρήγε ιστορική γνώση, κατάρτιζε τους φοιτητές και προετοίμαζε τους αποφοίτους του για τη διάχυση αυτής της γνώσης, μέσω κυρίως του σχολικού δικτύου, στο ελληνικό βασίλειο και στην Οθωμανική Αυτοκρατορία.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 43.93 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 229-248 από: 554
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/63/gif/229.gif&w=600&h=915

ΚΕΦΑΛΑΙΟ E'

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΩΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΓΝΩΣΗΣ: Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Η ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΩΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ο 19ος αιώνας αποτέλεσε καθοριστική περίοδο για τη συγκρότηση της ιστορικής επιστήμης στη Δυτική Ευρώπη: οι ιστορικές σπουδές απέκτησαν θεσμική υπόσταση προσλαμβάνοντας συγκεκριμένο περιεχόμενο και μεθόδους, ενώ τα πανεπιστήμια αναδείχθηκαν ως οι κατεξοχήν χώροι διαμόρφωσης των νέων ιστορικών.

Κομβικό ζήτημα σε αυτή την εξέλιξη αποτέλεσε η μετάβαση από την ιστορία ως ασχολία των πολυμαθών στην ιστορία με επιστημονικό προσανατολισμό , σε μια επιστήμη η οποία συνδύαζε την κριτική εξέταση των μαρτυριών με την ανασύνθεση των γεγονότων μέσω της αφήγησης. Η διαδικασία αυτή είχε αφετηρία τα γερμανικά πανεπιστήμια του 18ου αιώνα, ιδίως το Πανεπιστήμιο του Γκέττινγκεν. Οι καθηγητές του επιχείρησαν να μελετήσουν την ιστορία με βάση τα πραγματικά δεδομένα, επιμένοντας ιδιαίτερα στην απόκτηση τεχνικών δεξιοτήτων από τους φοιτητές για την προσέγγιση των πηγών. Για τον σκοπό αυτό δημιουργήθηκε στο ίδιο πανεπιστήμιο από τον Γκάττερερ το πρώτο φροντιστήριο στη δεκαετία του 1770, με έμφαση στην αρχαιότητα και στις φιλολογικές προσεγγίσεις των πηγών.586 Πρωτοπόρος όμως ήταν ο γνωστότερος γερμανός ιστορικός του 19ου αιώνα, ο Λέοπολντ φον Ράνκε, ο οποίος μετά τον διορισμό του στο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου το 1825 καθιέρωσε το Ιστορικό Φροντιστήριο, στο οποίο οι φοιτητές καταρτίζονταν στη μελέτη μεσαιωνικών εγγράφων. Έως το 1848 το Ιστορικό Φροντιστήριο είχε εισαχθεί σε όλα τα γερμανικά πανεπιστήμια.587

586. Βλ. G.G. Iggers, "The University of Goettingen...", ό.π.

587. Βλ. Γκέοργκ Ίγκερς, Η ιστοριογραφία στον 20ό αιώνα..., ό.π., σ. 42.

Σελ. 229
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/63/gif/230.gif&w=600&h=915

Το γερμανικό μοντέλο μελέτης της ιστορίας άσκησε ισχυρή ελκτική δύναμη στο εκπαιδευτικό σύστημα των άλλων χωρών. Χιλιάδες νέοι Αμερικανοί μετέβησαν στην Ευρώπη στη διάρκεια του 19ου αιώνα αναζητώντας επιστημονική εκπαίδευση στα γερμανόφωνα πανεπιστήμια.588 Το Ιστορικό Φροντιστήριο αποτέλεσε πρότυπο για τα υπόλοιπα εκπαιδευτικά συστήματα. Πέρα από όλους τους άλλους λόγους (οικονομικοί, επαγγελματική σταδιοδρομία), στα γερμανικά πανεπιστήμια ο φοιτητής τύχαινε ιστορικής παιδείας η οποία δεν έδινε έμφαση μόνο στην εκμάθηση των βοηθητικών επιστημών ή των ερευνητικών τεχνικών, αλλά στην αυστηρότητα, στην ακάματη και επίμονη έρευνα, στη συνεχή ικανότητα για επίπονη και δυσχερή αναζήτηση του γεγονότος.589 Δεν επρόκειτο απαραιτήτως για νέες δεξιότητες ή γνώσεις. Άλλωστε, η παράδοση της έκδοσης φιλολογικών κειμένων από καθολικούς μοναχούς εξόπλισε τη φιλολογική -κατ' επέκτασιν και την ιστορική- έρευνα με αυστηρές κριτικές μεθόδους. Στο νέο όμως πλαίσιο, η απόκτηση των ικανοτήτων αυτών συνδεόταν με την ευρύτερη φιλοσοφική προσέγγιση της ιστορίας και απέβλεπε στην ιστορική συγγραφή. Στόχο της τελευταίας αποτελούσε η ανάδειξη των πραγματικών γεγονότων, της «ιστορικής αλήθειας» όπως αυτή επιβεβαιωνόταν με τη βοήθεια των πηγών. Το ιδανικό ήταν ο ιστορικός που μπορούσε να διασχίσει έναν ωκεανό για να επαληθεύσει ένα κόμμα.590

Στο επίκεντρο αυτής της δραστηριότητας βρισκόταν η εθνική ιστορία. Η ιστορική επιστήμη δεν μπορούσε παρά να έχει εθνικές επιδιώξεις και να συνδέεται με την πολιτική. Ο τελικός σκοπός δεν ήταν άλλος από την αφήγηση, την ερμηνεία και τη δικαιολόγηση των αγώνων του έθνους για την πραγμάτωση των επιδιώξεών του. Όπως υποστήριζαν οι καθηγητές του Πανεπιστημίου του Βερολίνου το 1870,η αφύπνιση,η ενδυνάμωση και ο εξαγνισμός της αγάπης για τη μητέρα πατρίδα, η υποστήριξη του κράτους μέσω της επίσημης εκπαίδευσης ήταν όχι απλώς νόμιμα μα και επιθυμητά.591

Το φροντιστήριο αναγορεύθηκε στον χώρο εκπαίδευσης και απόκτησης των απαραίτητων γνώσεων, δεξιοτήτων και εξειδικευμένων τεχνικών που θα επέτρεπαν στους φοιτούντες να ενταχθούν σε μια κλειστή πλέον και ιεραρχημένη

588. Βλ. P. Novick, ό.π., σ. 22.

589. Βλ. και το εγκώμιο του Μπαρρές στη γερμανική μέθοδο, G. Thuillier, J. Tulard, Οι Ιστορικές Σχολές, μτφ.: Κική Καψαμπέλη, Αθήνα, Ινστιτούτο του Βιβλίου Μ. Καρδαμίτσα, 1993, σ. 31-32.

590. P. Novick, ό.π., σ. 23.

591. Βλ. Konrad larausch, Students, Society and Politics in Imperial Germany: the Rise of Academic Liberalism, Πρίνστον 1982, σ. 201-205.

Σελ. 230
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/63/gif/231.gif&w=600&h=915

μένη κοινότητα ειδημόνων. Αρχειακή εργασία, πρωτογενής έρευνα, βιβλιογραφική ενημέρωση, εκπόνηση ατομικών και συλλογικών εργασιών αποτελούσαν απαραίτητα στοιχεία της ιστορικής εκπαίδευσης. Η έμφαση δινόταν στις νέες τεχνικές, στη χρήση μιας σειράς επεξεργασιών που προσέφεραν οι «βοηθητικές επιστήμες», στη διασταύρωση των στοιχείων που παρείχαν οι πηγές, στον τοπικό και χρονικό προσδιορισμό τους. Στον χώρο του φροντιστηρίου οι σχέσεις μαθητείας συνυπήρχαν με εκείνες της συναδελφικότητας ανάμεσα στους φοιτητές, της αναγνώρισης της κοινής ιδιότητάς τους, αλλά και του ανταγωνισμού για την επιβράβευση από τον διδάσκοντα. Πέρα από τον χώρο της τάξης, οι πλέον ικανοί διακρίνονταν και δημόσια, με την υπόμνηση του ονόματος τους στους ετήσιους απολογισμούς. Η επιτυχής κατάκτηση της γνώσης και η έμπρακτη απόδειξή της μέσω της πρωτότυπης εργασίας οδηγούσαν σε συμμετοχή στην κοινότητα των επαγγελματιών, στην ιστορική επιστημονική κοινότητα. Η επιδίωξη ήταν η καλλιέργεια ενός προτεσταντικού εργασιακού ήθους, το οποίο απέβλεπε σε μια σειρά χαρακτηριστικών της εργασίας του ερευνητή όπως αυταπάρνηση, σχολαστικότητα και παθητική προσήλωση στο αντικείμενο.592

Προνομιακό πεδίο για την εφαρμογή των συγκεκριμένων τεχνικών αποτελούσε η μεσαιωνική και νεότερη ιστορία. Η δημιουργία των κατάλληλων υποδομών, χώρων συγκέντρωσης αρχείων αλλά και εργασίας των νέων ιστορικών, καθώς και η έκδοση πηγών αποτέλεσαν μια από τις σημαντικότερες εξελίξεις για την ιστορική επιστήμη στον 19ο αιώνα, στενά συνδεδεμένη με τη δημιουργία των εθνών-κρατών και τη συγγραφή εθνικών ιστοριών. Η θεσμοθέτηση των ιστορικών σπουδών και η στροφή τους προς την εξειδίκευση συντελέστηκε στη Γερμανία μετά από το 1848, ενώ στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, στις ΗΠΑ και στην Ιαπωνία μετά το 1870. Στη Γαλλία το 1868 ιδρύθηκε η École Pratique des Hautes Études με έμφαση στην έρευνα, ενώ στη δεκαετία του 1870 δημιουργήθηκε πρόγραμμα εκπόνησης διδακτορικών διατριβών στο Πανεπιστήμιο Johns Hopkins στις ΗΠΑ. Εξαίρεση αποτέλεσε η Μεγάλη Βρετανία, όπου στη στοχοθεσία των πανεπιστημιακών σπουδών πρυτάνευε ακόμη η δημιουργία μιας μορφωμένης ελίτ, πέρα από εξειδικεύσεις και επαγγελματικές εκπαιδεύσεις.593 Νέα περιοδικά που εκδόθηκαν στο δεύτερο μισό

592. Βλ. Γ. Κόκκινος, Από την Ιστορία..., ό.π., σ. 185. Ο Γιώργος Κόκκινος χαρακτηρίζει τη συγκεκριμένη αντίληψη για την επιστήμη κρυπτομεταφυσική, χρησιμοποιώντας έναν όρο του Θεόφιλου Βέικου, καθώς η ιστορική έρευνα αναγορεύεται σε μηχανισμό αποκατάστασης της ιστορικής πραγματικότητας.

593. Βλ. και Γκ. Ίγκερς, Νέες κατευθύνσεις..., ό.π., σ. 36-37.

Σελ. 231
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/63/gif/232.gif&w=600&h=915

του 19ου αιώνα ξέφευγαν από τον αρχαίο κόσμο και στρέφονταν προς τα νεότερα χρόνια, δίνοντας έμφαση στην ιστορική έρευνα. Σημειώνω τα Historische Zeitschrift (1859), Revue Historique (1876), Rivista Storica Italiana (1884), English Historical Review (1886), American Historical Review (1895). Η έννοια του επαγγελματία ιστορικού συνδεόταν με την εξειδικευμένη εκπαίδευσή του, η οποία απαιτούσε τα ανάλογα μεθοδολογικά εγχειρίδια. Ο νέος κόσμος της ιστορικής επιστήμης συνδύαζε τις μεθοδολογικές πειθαρχίες με την πίστη στο έθνος-κράτος.

ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Με βάση και τη διεθνή εμπειρία οργανώθηκε ο κανονισμός του Ιστορικού Φροντιστηρίου στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Παρά την εισαγωγή στο πανεπιστημιακό πρόγραμμα της φροντιστηριακής ιστορικής διδασκαλίας από τον Σπ. Λάμπρο το 1878, μόλις μία δεκαετία αργότερα, το 1888, με βασιλικό διάταγμα προστέθηκαν οι ιστορικές ασκήσεις στο πρόγραμμα του Φιλολογικού Φροντιστηρίου. Σκοπός τους ήταν η εκγύμναση των φοιτητών στη χρήση των πηγών και η προετοιμασία τους για τη διδασκαλία της ιστορίας στη μέση εκπαίδευση. Ειδικότερα για τους πρωτοετείς και δευτεροετείς φοιτητές προβλεπόταν η εκμάθηση της επιγραφικής και παλαιογραφίας και οι ασκήσεις σε διάφορα συστήματα χρονολόγησης. Οι φοιτητές των άλλων ετών εξασκούνταν στην έρευνα ειδικών ιστορικών ζητημάτων από τις πηγές και στην εκμάθηση της μεθόδου της διδασκαλίας της ιστορίας. Το Φροντιστήριο ήταν υποχρεωτικό για όλους τους φοιτητές του Φιλολογικού Τμήματος. Διδάσκων οριζόταν ο αρχαιότερος καθηγητής Ιστορίας, που αμειβόταν με ειδικό επιμίσθιο, ενώ ήταν υποχρεωμένος να συντάσσει ετήσιο απολογισμό των μαθημάτων του προς τον πρύτανη. Το μέτρο τηρήθηκε σποραδικά έως τη δεκαετία του 1910. Στοιχεία για τη διδασκαλία στα φροντιστήρια αντλούμε κυρίως από όσους απολογισμούς δημοσιεύονταν στις πρυτανικές λογοδοσίες.594

Παρά τη θεσμοθέτησή του, το Ιστορικό Φροντιστήριο ξεκίνησε τη λειτουργία του μόλις το 1891-1892, καθώς ο έως τότε αρχαιότερος καθηγητής Ιστορίας, ο Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος, δεν έδειξε κανένα ενδιαφέρον να το

594. Πρόκειται για τους απολογισμούς ιστορικών φροντιστηρίων που δημοσιεύθηκαν στους παρακάτω πρυτανικούς απολογισμούς: φροντιστήριο Λάμπρου (1895-1896, 1896-1897, 1897-1898, 1898-1899, 1901-1902), φροντιστήριο Καρολίδη (1895-1896, 1896-1897, 1897-1898, 1898-1899, 1900-1901, 1901-1902, 1905-1906, 1913-1914) και φροντιστήριο Πατσόπουλου (1898-1899).

Σελ. 232
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/63/gif/233.gif&w=600&h=915

διευθύνει. Το χειμερινό εξάμηνο 1890-1891 ο Παπαρρηγόπουλος δίδαξε για τελευταία φορά Τα διδακτικώτερα πορίσματα της Ιστορίας του Ελληνικού Έθνους. Τα επόμενα χρόνια ο Λάμπρος δίδαξε Ιστορικάς ασκήσεις. Από το χειμερινό εξάμηνο 1895-1896 ο Π. Καρολίδης προσέφερε μαζί με τον Σπ. Λάμπρο Ασκήσεις εν τω ιστορικά φροντιστηρίω. Το ίδιο έτος νομοθετήθηκε νέος κανονισμός λειτουργίας του Φιλολογικού Φροντιστηρίου.595 Συγχωνεύθηκαν σε αυτό το Φιλοσοφικό, το Ιστορικό και το Γλωσσολογικό, ενώ προβλεπόταν και η ίδρυση και ενσωμάτωση Παιδαγωγικού Φροντιστηρίου. Στην πραγματικότητα, τα επόμενα χρόνια το Ιστορικό Φροντιστήριο αυτονομήθηκε πλήρως, ενώ οι καθηγητές Ιστορίας εμφανίστηκαν ως διευθυντές του, εξασφαλίζοντας το ανάλογο επιμίσθιο. Όπως θα δούμε και στη συνέχεια, το περιεχόμενο της φροντιστηριακής διδασκαλίας και η σύνδεσή της με τα ευρωπαϊκά αντίστοιχα σχετίζονταν σαφώς με την προσωπικότητα και τις σπουδές του κάθε καθηγητή.

ΤΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ Δ. ΠΑΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

Σύμφωνα με τον μοναδικό απολογισμό που είχε δημοσιεύσει στην πρυτανική λογοδοσία τού 1898-1899 ο καθηγητής των Μέσων και νεωτέρων χρόνων, το φροντιστήριο του απευθυνόταν, όπως όριζε το πρόγραμμα, στους πρωτοετείς και δευτεροετείς φοιτητές. Λόγω των ελλιπών γνώσεων των φοιτητών, κατά τον καθηγητή, το φροντιστήριο του αφιερώθηκε στη συζήτηση για την επίλυση αποριών σχετικά με θέματα μέσης και νεότερης ευρωπαϊκής ιστορίας τα οποία είχε αναπτύξει στο μάθημά του, ενώ τους προετοίμαζε και για τη σύνταξη δικών τους εργασιών.596 Το ελάχιστο ενδιαφέρον που επέδειξε για τη φροντιστηριακή διδασκαλία εύλογα υποδεικνύει μια άλλη πραγματικότητα: εκείνη της υιοθέτησης του θεσμού λόγω οικονομικών ωφελειών.

ΤΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ Π. ΚΑΡΟΛΙΔΗ

Ο Παύλος Καρολίδης δίδαξε φροντιστηριακά μία ή δύο ώρες την εβδομάδα, με ακροατήριο τριτοετείς και τεταρτοετείς φοιτητές της Φιλοσοφικής, καθώς και της Θεολογικής Σχολής. Ο καθηγητής συγκροτούσε κατάλογο με τα ονό-

595. «Κανονιστικόν. Περί κανονισμού του εν τω Εθνικώ Πανεπιστημίω φιλολογικού φροντιστηρίου», 25 Σεπτεμβρίου 1895: Νόμοι και διατάγματα, 1896, ό.π., σ. 57-65.

596. Πρυτανικοί λόγοι 1898-1899, σ. 126-127.

Σελ. 233
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/63/gif/234.gif&w=600&h=915

ονόματα των συμμετεχόντων, τον οποίο διάβαζε στην έναρξη του φροντιστηρίου σημειώνοντας τις απουσίες. Στη συνέχεια προσδιόριζε τα θέματα των εργασιών, τις οποίες εκπονούσαν οι φοιτητές και τις παρουσίαζαν στην αίθουσα. Ακολουθούσε συζήτηση υπό τη διεύθυνση του Καρολίδη, ο οποίος σημείωνε και στο τέλος τους βαθμούς ικανότητος και προόδου σε σχετικό βιβλίο.597 Αν και κύριο αντικείμενο του φροντιστηρίου του, το οποίο χαρακτήριζε Ιστορικοφιλολογικόν, ήταν η μελέτη των πηγών της αρχαίας ελληνικής και βυζαντινής ιστορίας, ο καθηγητής της Ιστορίας του ελληνικού έθνους συμπεριέλαβε σε αυτό και τη νεότερη ελληνική ιστορία. Ο Καρολίδης παρέδωσε μέθοδο διδασκαλίας βυζαντινής ιστορίας, ενώ εστίασε το ενδιαφέρον του σε ζητήματα μεθοδολογίας και θεωρίας της ιστορίας μέσα από το έργο του Ηροδότου και του Θουκυδίδη. Το μάθημα επικεντρώθηκε ιδιαίτερα στο προοίμιο της ιστορίας του Θουκυδίδη, ενώ με κριτική μελέτη και συζήτηση επιχειρήθηκε να διαλευκανθούν όλα τα ζητήματα που έθιγε ο αρχαίος ιστορικός στο κείμενο του. Η στενή σχέση της ιστορικής διδασκαλίας του Καρολίδη με την πολιτική αποτυπώθηκε και στη φροντιστηριακή διδασκαλία του. Το ακαδημαϊκό έτος 1895-1896 οι φοιτητές του εκπόνησαν εργασίες από την ιστορία του ελληνικού έθνους, ιδίως στους μεσαιωνικούς νεότερους και νεότατους, σύμφωνα με τον καθηγητή, χρόνους, όπως το «πολύκροτο» ζήτημα της καταγωγής των Ελλήνων, η παρουσία τους στην Ιλλυρική χερσόνησο, η κουτσοβλαχική εθνότητα, το εθνογραφικό όριο του ελληνισμού στην Ευρώπη και στην Ασία, το ζήτημα της καταγωγής των Θρακών και Μακεδόνων, ο ελληνισμός στη Μικρά Ασία.598

Ο «ΘΑΥΜΑΣΤΟΣ» ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ: ΤΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΣΠ. ΛΑΜΠΡΟΥ

Ο Λάμπρος συνέχισε και ως καθηγητής τη φροντιστηριακή του εργασία με πρωτότυπο αρχειακό υλικό. Το ακροατήριο του αποτελούνταν από τριτοετείς και τεταρτοετείς φοιτητές της Φιλοσοφικής Σχολής, ενώ μνημονεύεται, όπως και στο φροντιστήριο του Καρολίδη, η μεμονωμένη παρουσία μικρού αριθμού φοιτητών της Θεολογικής. Σύμφωνα με τον πολυσέλιδο απολογισμό του φροντιστηρίου του, που δημοσιεύθηκε στον πρυτανικό απολογισμό του 18991900, σκοπός της διδασκαλίας του ήταν η άσκηση των φοιτητών στις βοηθητικές

597. Πρυτανικοί λόγοι 1895-1896, σ. 214.

598. Στο ίδιο, σ. 214-215.

Σελ. 234
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/63/gif/235.gif&w=600&h=915

κές επιστήμες της ιστορίας και η εισαγωγή τους στην ιστορική μέθοδο και στην επιστημονική αυτενέργεια. Η φροντιστηριακή διδασκαλία ήταν απαραίτητη, στο μέτρο που οι απόφοιτοι των γυμνασίων προσέρχονταν στο Πανεπιστήμιο ακατάρτιστοι, χωρίς να γνωρίζουν πώς να αποκτήσουν επικουρικές γνώσεις.599

Ο Λάμπρος δίδαξε ασκήσεις συστηματικής χρονολόγησης, μελέτη μεσαιωνικών επιγραφών και χαραγμάτων, ανάγνωση και ερμηνεία χειρογράφων, σύνταξη καταλόγου κωδίκων από μοναστηριακές, σχολικές και άλλες βιβλιοθήκες της Αθήνας, προετοιμασία πηγών προς έκδοση. Παράλληλα παρέδιδε και υποδειγματική διδασκαλία της ελληνικής ιστορίας στο ελληνικό σχολείο και στο γυμνάσιο. Πραγματοποίησε ασκήσεις για μέτρα και σταθμά, καθώς και ασκήσεις οικοσημολογίας (εραλδικής), νομισματικής και γεωγραφίας. Πέρα από αυτές, δίδαξε και ασκήσεις ονοματολογίας ελληνικών τόπων, καθώς και οικογενειακών ονομάτων, βυζαντινών και νεότερων. Οι κύριες όμως ασκήσεις που προσέφερε ήταν χρονολογικές και παλαιογραφικές.

Οι χρονολογικές ασκήσεις σκόπευαν στη γνώση των χρονολογικών συστημάτων και αφορούσαν το σύνολο της πορείας του ελληνικού έθνους. Δίπλα στις ασκήσεις σχετικά με τη χρονολόγηση των Ολυμπιακών Αγώνων εξεταζόταν η «από Κτίσεως Κόσμου» διήγηση των βυζαντινών χρονικογράφων, καθώς και η χρονολόγηση του Πάσχα (διασώζονται και σχετικοί έντυποι πίνακες). Σε επόμενο στάδιο οι φοιτητές ασκούνταν στη διόρθωση εσφαλμένων χρονολογήσεων ή στη χρονολόγηση ανέκδοτων κειμένων. Στο πλαίσιο αυτό ο Λάμπρος συνεργάστηκε με φοιτητές του για τη χρονολόγηση βυζαντινών χρονικών με βάση χειρόγραφα που είχε συλλέξει ο ιστορικός από διάφορες βιβλιοθήκες. Εκτός από την Εθνική Βιβλιοθήκη, οι φοιτητές ασκούνταν στη βιβλιοθήκη της Γαλλικής Σχολής, ενώ με άδεια της γαλλικής κυβέρνησης η Εθνική Βιβλιοθήκη της Γαλλίας έστελνε αντίγραφα χειρογράφων παρόμοιων χρονικών.

Οι παλαιογραφικές ασκήσεις αποσκοπούσαν, πέρα από την ανάγνωση των χειρογράφων, στην καταγραφή, στη μελέτη και στην έκδοσή τους. Οι φοιτητές ασκούνταν ακόμη σε βιβλιογραφικές ασκήσεις, εκ των οποίων η σημαντικότερη ήταν η συγκρότηση της βιβλιογραφίας του ιερού αγώνος, της Επανάστασης του 1821, η οποία περιελάμβανε βιβλία, φυλλάδια, άρθρα σε περιοδικά και εφημερίδες. Για τον σκοπό αυτό τυπώθηκαν ειδικά βιβλιογραφικά δελτία, σύμφωνα με το υπόδειγμα γερμανικού περιοδικού και σχετικών εγχειριδίων

599. Πρυτανικοί λόγοι 1899-1900, σ. 115.

Σελ. 235
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/63/gif/236.gif&w=600&h=915

δίων.600 Σημειώνω ενδεικτικά ότι κατά το ακαδημαϊκό έτος 1894-1895 οι φοιτητές του, σύμφωνα με τον απολογισμό του Λάμπρου, συμπλήρωσαν περισσότερα από 1.200 δελτία.601

Ο Λάμπρος χρησιμοποίησε για πρώτη φορά σε διδασκαλία στο Πανεπιστήμιο φωτογραφημένα χειρόγραφα και κώδικες από ξένες βιβλιοθήκες και αρχεία. Αναπαρήγαγε ακόμη σε πολλαπλά λιθογραφημένα αντίτυπα προς χάριν των φοιτητών του χρονολογικές και παλαιογραφικές ασκήσεις (διασώζονται κάποια στο Αρχείο Λάμπρου στη Φιλοσοφική Σχολή), υλικό νέο για τη διδασκαλία της ιστορίας. Ο Λάμπρος συνόδευσε τόσο την ακαδημαϊκή όσο και τη φροντιστηριακή διδασκαλία του με ευρύ εποπτικό υλικό: χάρτες, φωτεινές διαφάνειες (σλάιντς), φωτογραφίες χειρογράφων και κωδίκων. Τη γενικότερη πίστη του στην εξέλιξη της τεχνολογίας και στη βοήθεια που αυτή προσέφερε στην ιστορική έρευνα εξέφρασε και από το πλέον επίσημο βήμα, εκείνο του πρύτανη, το 1905.602

Το φροντιστήριο του Λάμπρου ήταν το μόνο από τα ιστορικά φροντιστήρια για το οποίο προβλεπόταν κονδύλι με σκοπό την αγορά εγγράφων και πινάκων.603 Η βιβλιοθήκη του ήταν εξαιρετικά πλούσια συγκριτικά με τις υπόλοιπες φροντιστηριακές βιβλιοθήκες. Το 1914 περιελάμβανε γύρω στους 360 τίτλους, εκ των οποίων οι 200 περίπου προέρχονταν από τη βιβλιοθήκη του Δ. Πατσόπουλου. Στους υπόλοιπους (περίπου 150) τίτλους περιλαμβάνονταν πρόσφατες εκδόσεις που είχαν σχέση με τη μελέτη της αρχαίας ελληνικής και βυζαντινής ιστορίας, καθώς και με την αρχειακή εργασία. Ανάμεσά τους υπήρχαν ακόμη 40 περίπου περιοδικές εκδόσεις στη γερμανική, ιταλική, γαλλική και ελληνική γλώσσα,604 ξενόγλωσσα (κυρίως γερμανόφωνα) εγκυκλοπαιδικά

600. Στο ίδιο, σ. 115-123. Πρόκειται, σύμφωνα με τον Λάμπρο, για το περιοδικό Jahresberichte fiir Gerschichtswissenschaft και το εγχειρίδιο του Ignaz Jastrow, Handbuch zu Litteraturberichten (Βερολίνο 1891).

601. Πρυτανικοί λόγοι 1894-1895, σ. 238-239.

602. Σπ. Λάμπρος, Νέοι Ορίζοντες εν τη ιστορική ερεύνη. Λόγος απαγγελθείς εν τω Εθνικώ Πανεπιστημίω την 15η Ιανουαρίου 1905 υπό Σπ. Λάμπρου αναλαμβάνοντας επισήμως την Πρυτανείαν του ακαδημαϊκού έτους, 1904-1905, Αθήνα 1905.

603. Βλ. για παράδειγμα τον πανεπιστημιακό προϋπολογισμό του 1898-1899. Εκτός από το φροντιστήριο του Λάμπρου, κονδύλια για τον ίδιο σκοπό διατέθηκαν στα φροντιστήρια των Γ. Χατζιδάκι, Ιω. Χατζιδάκι, Ν. Πολίτη, Μ. Ευαγγελίδη, Αντ. Οικονόμου, Σ. Βάσση και στο Φροντιστήριο Πατρολογίας στη Θεολογική Σχολή. Στη συνεδρία της 31ης Ιανουαρίου 1904, αυξήθηκε η πίστωση του κονδυλίου που είχε εγκριθεί για να παραχθούν φωτεινές διαφάνειες στα φροντιστήρια του Σπ. Λάμπρου και του Ν. Πολίτη.

604. Σημειώνω ενδεικτικά: Anallecta Bollandiana, Annuaire de l'association pour l'encouragement des études Grecques en France, Archiv für Papyrusforschung und Verwandte Ge-

Σελ. 236
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/63/gif/237.gif&w=600&h=915

δικά λεξικά, κατάλογοι αρχαίων και μεσαιωνικών πηγών, συλλογές παπύρων, αρχαίοι συγγραφείς, εκτεταμένη σειρά έργων του Σπ. Λάμπρου (περίπου 50 τίτλοι).605

Οι φοιτητές του φροντιστηρίου του Λάμπρου για πρώτη φορά εργάστηκαν εντός και εκτός Πανεπιστημίου καταγράφοντας πηγές, συντάσσοντας καταλόγους, μελετώντας χειρόγραφα. Στο πλαίσιο του φροντιστηριακού του μαθήματος διδάχθηκαν τα ακόλουθα : Σύνταξις καταλόγων των χειρογράφων των εν Αθήναις βιβλιοθηκών, φροντιστηριακώς και Χρονολογικαί ασκήσεις εν τω φροντιστηρίω και αρχειακαί μελεται εν τω αρχείω της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας. Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους δίπλα στον Λάμπρο οι φοιτητές μελετούσαν όλα τα είδη των χειρογράφων -διαχώριζε τις επιγραφές, γιατί ήταν γραμμένες σε σκληρό υλικό-, παπύρους, βυζαντινά χρυσόβουλα, οθωμανικά έγγραφα. Στις σχετικές παραδόσεις του για την ιστορία της βιβλιοθήκης και τους ρυθμούς της γραφής ενσωμάτωνε τη βυζαντινή περίοδο, ενώ επαινούσε ιδιαίτερα τον Κωνσταντίνο Σάθα και τον Ιωάννη Σακελλίωνος για την αναζήτηση και την έκδοση χειρογράφων. Ο Λάμπρος στα μαθήματα της ελληνικής γραφογνωσίας κάλυπτε ευρύτατο φάσμα χειρογράφων από την αρχαιότητα έως τα πρόσφατα χρόνια.

Ιδιαίτερα σημαντική ήταν και η συμβολή του Λάμπρου στην καθιέρωση των φοιτητικών εκδρομών. Οι φοιτητές επισκέπτονταν τόπους αρχαιολογικού και ιστορικού ενδιαφέροντος με τη συνοδεία καθηγητών, οι οποίοι τους ξεναγούσαν με σχετικές ομιλίες. Τις εκδρομές εισήγαγε ο Γ. Κρέμος ως μέσο ιστορικής διδασκαλίας στη μέση εκπαίδευση, ενώ η πρώτη εκδρομή στο Πανεπιστήμιο Αθηνών πραγματοποιήθηκε από τον Σπ. Λάμπρο στη Σαλαμίνα, στις αρχές της δεκαετίας του 1890. Προορισμοί τέτοιων εκδρομών ήταν συνήθως ιστορικές τοποθεσίες (Αίγινα, Λαύριο, Σούνιο, Μαραθώνας, Αχαρνές, Ναύπλιο, Μυκήνες, Τίρυνθα, Πάτρα, Πύργος, Ολυμπία), μέρη συνδεδεμένα κατά κύριο λόγο με την αρχαία Ελλάδα ή με τις μάχες του αγώνα του 1821.606 Ένας φοιτητής της Νομικής, ο οποίος εξέδωσε τις αναμνήσεις του από τις εκδρομές αυτές πιστεύοντας ότι θα ενδιέφεραν ένα ευρύτερο αναγνωστικό κοινό, στη

biete, Archiva, Archivam, Atene e Roma, Bessarione, Bolletino di filologia classica, Bulletin de Correspondance Hellénique, Bulletino, Βυζαντινά Χρονικά, Byzantinische Zeitschrift, Cultura, Échos d'Orient, Νέος Ελληνομνήμων, Eranos, Klio, Philologus, Revue des études grecques, Revue Historique, Rivista Storica Italiana, Studi Italiani di Filologia Classica.

605. Βλ. Πρυτανεία Γεωργίου I. Δέρβου (1913-1914)..., ό.π., σ. 127-145.

606. Βλ. τις παρατηρήσεις του Λάμπρου στο δέκατο έβδομο κεφάλαιο «Ιστορική διδασκαλία», Αι ιστορικαί μελέται..., ό.π.

Σελ. 237
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/63/gif/238.gif&w=600&h=915

διάρκεια της φοιτητικής του ζωής είχε συμμετάσχει σε πανεπιστημιακές εκδρομές στη Σαλαμίνα, στον Μαραθώνα, στις Αχαρνές, στο Σούνιο, στην Αίγινα και στην Ολυμπία.607 Οι εκδρομές πραγματοποιούνταν με τη συμμετοχή των πρυτανικών αρχών, των τριών καθηγητών Ιστορίας αλλά και συναδέλφων τους από συναφείς κλάδους. Το 1906 ρυθμίστηκαν με βασιλικό διάταγμα ζητήματα αναφορικά με τις επισκέψεις σε αρχαία μνημεία και ιστορικούς τόπους. Οι εκδρομές αφορούσαν όσους μετείχαν στα ιστορικά φροντιστήρια, αλλά και τους φοιτητές της Φιλοσοφικής, εκτός των πρωτοετών. Οι διατάξεις μεριμνούσαν για τις εκτός Αθηνών εκδρομές, τρεις τουλάχιστον κατ' έτος. Μπορούσαν να πραγματοποιούνται και στις διακοπές των μαθημάτων, ενώ στη σύνταξη του προγράμματος τους μετείχαν οι καθηγητές της Ιστορίας της αρχαίας τέχνης, της Αρχαίας γενικής ιστορίας και της Ελληνικής αρχαιολογίας.608 Σημειώνω ενδεικτικά το πρόγραμμα αρχαιολογικής εκδρομής των φοιτητών της Φιλοσοφικής Σχολής (22-24 Φεβρουαρίου 1907) στο οποίο περιλαμβάνονταν ομιλίες των καθηγητών Σπ. Λάμπρου, Π. Καββαδία, Χρ. Τσούντα, Ν. Γ. Πολίτη και Π. Καρολίδη και επισκέψεις σε αρχαιολογικούς τόπους στην Τίρυνθα, στο Αργός, στις Μυκήνες, στο Ναύπλιο. Οι ομιλίες ήταν αφιερωμένες στην αρχαία Ελλάδα, αλλά και στην εθνοσυνέλευση του Αργούς και στη μάχη στα Δερβενάκια.609 Λίγους μήνες αργότερα (13-17 Μαΐου 1907), μια νέα εκδρομή στην Ολυμπία περιελάμβανε επισκέψεις στον αρχαιολογικό τόπο και στο Μουσείο, καθώς και ομιλίες των Λάμπρου, Πολίτη, Καββαδία και Τσούντα. Η καθιέρωση των εκδρομών εξασφάλιζε την αυτοψία και την επιτόπια έρευνα στο πρόγραμμα της Σχολής, καθώς μάλιστα τα έξοδα, πλην της τροφής, κατέβαλλε το Πανεπιστήμιο.610

Η σύνδεση του Λάμπρου με τους φοιτητές, ο τρόπος οργάνωσης του φροντιστηρίου του, η χρήση του αρχειακού υλικού παραπέμπουν στον θεσμό του ιστορικού φροντιστηρίου όπως διαμορφώθηκε στη Γερμανία και στη Γαλλία, καθώς ο καθηγητής της Αρχαίας ιστορίας, περισσότερο από όλους τους συναδέλφους του, επιχείρησε να οργανώσει το φροντιστήριο του εγγύτερα στη δυ-

607. Βλ. Γεώργιος Κ. Κοκκινάκης, Επιστημονικαί εκδρομαί ανά το Σούνιον, Αίγιναν και Ολυμπίαν υπό των φοιτητών της Νομικής και Φιλοσοφικής Σχολής, Αθήνα 1892.

608. Βλ. το βασιλικό διάταγμα της 22ας Φεβρουαρίου 1906 «Περί εκδρομών των φοιτητών του ιστορικού φροντιστηρίου κλπ. προς επίσκεψιν αρχαίων μνημείων και ιστορικών τόπων»: Νόμοι και Διατάγματα, 1906, ό.π., σ. 78-79.

609. 13-17 Μαίου 1907. Αρχαιολογική eκδρομή των φοιτητών της Φιλοσοφικής Σχολής εις Ολυμπίαν, Αθήνα, Τύποις Π.Δ. Σακελλαρίου, 1907, εσώφυλλο.

610. Στο ίδιο, σ. 1.

Σελ. 238
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/63/gif/239.gif&w=600&h=915

δυτική εμπειρία. Η πρόθεσή του εντασσόταν στο ευρύτερο πρόγραμμα του για τη συγκρότηση μιας ελληνικής ιστορικής επιστήμης η οποία θα ανταποκρινόταν στα ευρωπαϊκά αντίστοιχα, υπηρετώντας παράλληλα τα εθνικά «δίκαια». Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου προγράμματος, σε συνδυασμό με τη φροντιστηριακή διδασκαλία και το διδακτικό του έργο, αλλά και πέρα από αυτά, προχώρησε σε συγκεκριμένες δραστηριότητες, πρωταγωνιστώντας στη διαμόρφωση ενός νέου κλίματος στην ιστορία και ιστοριογραφία, συνδέοντας άρρηκτα τις ιστορικές σπουδές με το Πανεπιστήμιο.

Σελ. 239
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/63/gif/240.gif&w=600&h=915 01 - 0002.htm

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 240
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/63/gif/241.gif&w=600&h=915

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ς'

Η ΕΘΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤΟΝ ΑΣΤΕΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΣΩΜΑ ΤΩΝ ΠΗΓΩΝ

Ένα εκτεταμένο τμήμα της δραστηριότητας του Σπ. Λάμπρου αφιερώθηκε στον εντοπισμό και στην καταγραφή αρχειακών και έντυπων τεκμηρίων, τα οποία είτε εξέδωσε αυτούσια είτε τα χρησιμοποίησε ως πηγές στη συγγραφή ιστορικών μελετών. Η ενασχόλησή του με τις πηγές εντάσσεται σε ένα συνολικότερο ενδιαφέρον, το οποίο αναπτύχθηκε σταδιακά κατά το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα στο ελληνικό βασίλειο σε αντιστοιχία με τα ευρωπαϊκά παράλληλα. Οι πρώτες αναζητήσεις, κατά κύριο λόγο χειρογράφων, ξεκίνησαν από ξένους και έλληνες ερευνητές, ενώ υπήρξε και επιλεκτική ενίσχυση των προσπαθειών αυτών από κρατικούς φορείς. Σημείο αιχμής αποτέλεσε η Επανάσταση του 1821, για τα τεκμήρια της οποίας εκδηλώθηκε από πολύ νωρίς έντονο ενδιαφέρον, ως το πλέον ένδοξο γεγονός της πρόσφατης ελληνικής ιστορίας. Προηγήθηκε η Βουλή των Ελλήνων,611 ενώ το 1882 η ίδρυση από ιδιώτες της IEEE αποτέλεσε σημαντική τομή στις σχετικές προσπάθειες. Η δράση της Εταιρείας άνοιγε διαύλους για τη διάχυση των θέσεων του Λάμπρου και των άλλων μελών σχετικά με τη συγκρότηση του σώματος των πηγών της ελληνικής ιστορίας για τα βυζαντινά και νεότερα χρόνια, όπως αποτυπώθηκαν στην έκθεση του 1884 και στην ίδρυση του Μουσείου της.612 Το 1895 η Εθνική Βιβλιοθήκη συγκρότησε το Ιστορικό Αρχείο της, με πρωτοβουλία του επιμελητή χειρογράφων Δημητρίου Γρ. Καμπούρογλου, στο οποίο συγκεντρώθηκαν σημαντικότατα τεκμήρια για το 1821.613

Ο Λάμπρος, στο πνεύμα των ημερών, εκδήλωσε εντονότατο ενδιαφέρον για την αναζήτηση πηγών. Ο κύριος όγκος αφορούσε τη βυζαντινή και νεότερη

611. Βλ. εδώ, σ. 227.

612. Βλ. εδώ, σ. 268-269.

613. Κ. Λάππας, «Αρχειακές συλλογές», ό.π.

Σελ. 241
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/63/gif/242.gif&w=600&h=915

ρη ελληνική ιστορία, ενώ απαρτιζόταν κυρίως από αρχεία, έντυπα, χειρόγραφους κώδικες, έγγραφα. Πέρα από την τρίχρονη παραμονή του στο εξωτερικό αμέσως μετά το τέλος των σπουδών του, ο ιστορικός είχε την ευκαιρία να επισκεφθεί πολλές φορές στη συνέχεια βιβλιοθήκες και αρχεία, μονές και ιδιωτικές συλλογές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, συνοδευόμενος συχνά από φοιτητές του. Σημειώνω ιδιαίτερα την αποστολή του Λάμπρου για την καταλογογράφηση των χειρογράφων στις μονές του Αγίου Όρους, η οποία συντελέστηκε με χρηματοδότηση της Βουλής των Ελλήνων. Η αποστολή αυτή είχε πρότυπο αντίστοιχες πρωτοβουλίες στη Δυτική Ευρώπη, ενώ η έκθεση του Λάμπρου προς τη Βουλή με τα πρώτα αποτελέσματα των ερευνών μεταφράστηκε και στα γερμανικά.614

Ο καθηγητής της Αρχαίας ιστορίας εργάστηκε συστηματικά και με πρωτοποριακή μέθοδο στον εντοπισμό και στη δημοσίευση πηγών και ανέκδοτων έργων.615 Πέρα από τις αυτοτελείς εκδόσεις δημοσίευσε πλήθος εγγράφων σε περιοδικές εκδόσεις, ιδιαίτερα στο Δελτίον της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας. Η πλειονότητα όμως των εγγράφων που είχε συγκεντρώσει δημοσιεύθηκε στις σελίδες του περιοδικού Νέος Ελληνομνήμων, που εξέδιδε από το 1904 ως τον θάνατό του. Ο τίτλος του περιοδικού παρέπεμπε σαφώς στο πρώτο ελληνικό ιστορικό περιοδικό που είχε κυκλοφορήσει στα Επτάνησα, τον Ελληνομνήμονα, με εκδότη τον ανάδοχο του Λάμπρου, Ανδρέα Μουστοξύδη. Οι περισσότερες δημοσιεύσεις του περιοδικού, το οποίο ήταν αφιερωμένο προγραμματικά στο Βυζάντιο και στη νεότερη ελληνική ιστορία, υπογράφονταν από τον εκδότη του. Σύμφωνα και με την παράδοση του Ελληνομνήμονα αλλά και με τις πρακτικές του Byzantinische Zeitschrift, στους 21 τόμους του περιοδικού -13 όσο ζούσε ο Λάμπρος και άλλοι 8 που εκδόθηκαν από τα κατάλοιπά του- δημοσιεύθηκαν πρωτογενείς πηγές, κατάλογοι βιβλιοθηκών και αρχείων, βιβλιοκρισίες, μεταφράσεις κ.ά.616

Το ενδιαφέρον του Λάμπρου για την αρχειακή έρευνα αποτυπώθηκε και στις προσπάθειές του για την ίδρυση δημόσιου αρχείου, οι οποίες συντέλεσαν το 1914 στην ίδρυση των Γενικών Αρχείων του Κράτους (ΓΑΚ). Το 1916, όντας

614. E. Gazi, ό.π., σ. 94-95.

615. Βλ. την εργογραφία του, σε συνδυασμό με τον κατάλογο του αρχείου του. Για μια συνοπτική περιγραφή των θεμάτων που τον απασχόλησαν και για τα οποία δημοσίευσε αρχειακό υλικό, στο ίδιο, σ. 96-99.

616. Βλ. τον κατάλογο των δημοσιευμάτων του Λάμπρου, όπως τον συνέταξε η Καλλιόπη Γιοτσαλίτη μετά τον θάνατό του, Νέος Ελληνομνήμων 14 (1917/1920), σ. 145-195.

Σελ. 242
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/63/gif/243.gif&w=600&h=915

πρωθυπουργός και υπουργός Παιδείας, προχώρησε σε μια σειρά από ρυθμίσεις για την ενίσχυση της πατρώας ιστορίας : δημιουργία προγράμματος προστασίας μεσαιωνικών μνημείων, οικονομική ενίσχυση ανασκαφών στην Πελοπόννησο για βυζαντινά και νεότερα μνημεία, εμπλουτισμός των συλλογών των ΓΑΚ και του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου.617

Ο Λάμπρος συνέχισε τη μακρά παράδοση της γερμανικής ιστοριογραφίας που εκκινούσε από τον Σαβινιύ, συνέχιζε στον Ράνκε και κατέληγε στους δασκάλους του της Πρωσικής σχολής όπως ο Ντρόυζεν και ο Μόμμσεν. Δημοσίευσε αυτούσιες ή στήριξε τις μελέτες του σε πλήθος πηγών, συνδυάζοντας την ιστορική έρευνα με το εθνικό συμφέρον. Ο εντοπισμός των πηγών της εθνικής ιστορίας αποτελούσε υποχρέωση του ιστορικού. Στην περίπτωση του Αγίου Όρους, λόγου χάρη, η αποστολή του έλληνα ερευνητή ήταν η πλέον ενδεδειγμένη, καθώς εκείνος μπορούσε να αντέξει το κλίμα της περιοχής, να γίνει δεκτός θετικά από τους μοναχούς λόγω της «εθνικής φιλοτιμίας» τους και κυρίως να φροντίσει μέσω των χειρογράφων τη διαλεύκανση των μοιραίων εκείνων χρόνων της πατρίου ιστορίας, οίτινες πρέπει να μελετώνται τόσω συμπαθέστερον, όσω κακοδαιμονέστεροι υπήρξαν.™

Με τη δημοσίευση των συγκεκριμένων κειμένων ο Λάμπρος συντέλεσε σημαντικά στη συγκρότηση, όπως μπορεί κανείς να διαπιστώσει από τις παραπομπές των ιστορικών που συνέχισαν το έργο του στο Πανεπιστήμιο, του πλαισίου μέσα στο οποίο κινήθηκε η ελληνική ιστοριογραφία τα επόμενα χρόνια. Εντόπισε, δημιούργησε στην ουσία, ένα σημαντικό τμήμα του σώματος των πηγών της ελληνικής ιστορίας εντός και εκτός Πανεπιστημίου, όπως για παράδειγμα οι συλλογές τεκμηρίων της IEEE, ενσωματώνοντας ή αποκλείοντας τεκμήρια, στρέφοντας την ιστορική έρευνα προς συγκεκριμένες κατευθύνσεις. Σε αντίθεση με προηγούμενες προσπάθειες, η έκδοση των πηγών έγινε από τον Λάμπρο με βάση συγκεκριμένη μεθοδολογία και πρακτική, στοιχεία τα οποία αποτέλεσαν αντικείμενο διδασκαλίας στο φροντιστήριο του.

Η σημαντικότερη συμβολή του Λάμπρου στο ζήτημα των πηγών, πέρα από την έκδοσή τους, ήταν η εκπαίδευση, ή έστω η ευαισθητοποίηση, των φοιτητών σε ζητήματα αρχειακής τεκμηρίωσης. Ο δάσκαλος μυούσε τους μαθητές

617. E. Gazi, ό.π., σ. 130.

618. Σπυρίδων Π. Λάμπρος, Έκθεσις Σπυρίδωνος Π. Λάμπρου δ.φ. υφηγητού προς την Βουλήν των Ελλήνων περί της εις το Άγιον Όρος αποστολής αυτού κατά το θέρος του 1880, Αθήνα, Τυπογραφείον του Αιώνος, 1880, σ. 8.

Σελ. 243
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/63/gif/244.gif&w=600&h=915

του στην έρευνα, συνέδεε την επιστήμη με την αρχειακή τεκμηρίωση, δημιουργούσε τους μελλοντικούς ιστορικούς, οι οποίοι θα συνέχιζαν το έργο της αναζήτησης και της έκδοσης των πηγών.

Ο ίδιος ο Λάμπρος δεν μπορούσε παρά να νιώθει υπερηφάνεια, όπως ρητά το εξέφρασε στο απολογιστικό κείμενο του 1900, όπου αναφερόταν στον κύκλο των μαθητών του, με τους οποίους συνεργάστηκε σε σημαντικές ιστορικές εργασίες.619 Το κείμενο περιελάμβανε έναν μακρύ κατάλογο με ονόματα φοιτητών που τον συνόδευσαν σε αποστολές του για τη συγκέντρωση και συλλογή χειρογράφων ή εργάστηκαν με υπόδειξή του σε παρόμοιες αποστολές. Σημειώνω ενδεικτικά ότι στην ομάδα που μετέβη στο Άγιον Όρος συμμετείχαν οι φοιτητές του Ιωάννης Παρχαρίδης, Φίλιππος Γεωργαντάς και Γεώργιος Γουβέλης, οι οποίοι εργάστηκαν στην καταγραφή και διασταύρωση των χειρογράφων.620 Η συνεργασία του Λάμπρου με τους φοιτητές του συνεχιζόταν και πέραν του Πανεπιστημίου. Οι απόφοιτοι της Σχολής ασχολούνταν με την εύρεση και δημοσίευση ανέκδοτων χειρογράφων, ιδιαίτερα στον χώρο της Ανατολής, κάποια από τα οποία μετά από υπόδειξη του Λάμπρου περιέρχονταν στην Εθνική Βιβλιοθήκη ή στην IEEE.621 Ενδεικτική της στενής σχέσης του με τους φοιτητές του ήταν και η πρόθεσή του να εκδώσει περιοδικό όπου θα δημοσίευε τις σημαντικότερες μελέτες τους, σχέδιο που δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ λόγω έλλειψης οικονομικής στήριξης από το Πανεπιστήμιο ·622 Στα ανεφάρμοστα σχέδιά του ανήκε και η σύνταξη, σε συνεργασία με τους φοιτητές του, νέου καταλόγου των χειρογράφων της Εθνικής Βιβλιοθήκης, που θα αντικαθιστούσε τον παλαιότερο του Ιωάννη Σακελλίωνος. Αντ' αυτού εκπονήθηκε ο κατάλογος των χειρογράφων της Βουλής των Ελλήνων, ο οποίος δημοσιεύθηκε στον Νέο Ελληνομνήμονα, το έντυπο που σε μεγάλο βαθμό αναπλήρωσε το κενό ενός περιοδικού με εργασίες των φοιτητών που σχεδίαζε ο καθηγητής της Αρχαίας ιστορίας. Η σύνταξη του καταλόγου ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 1904 και ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο του 1909 από φοιτητές του φροντιστηρίου του Λάμπρου. Ο κατάλογος των συμμετεχόντων περιελάμβανε πενήντα εφτά φοιτητές και πέντε φοιτήτριες, ανάμεσά τους η Σοφία Μινέικο και η παιδαγωγός Μυρσίνη Κλεάνθους.623

619. Πρυτανικοί λόγοι 1899-1900, σ. 115-123.

620. Έκθεσις Σπυρίδωνος Π. Λάμπρου, ό.π., σ. 10-11.

621. Πρυτανικοί λόγοι, ό.π., 122-123.

622. Στο ίδιο, σ. 121-122.

623. «Κατάλογος των κωδίκων της Βιβλιοθήκης της Βουλής», Νέος Ελληνομνήμων 6 (1909), σ. 101.

Σελ. 244
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/63/gif/245.gif&w=600&h=915

ΓΡΑΦΟΝΤΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

Ο Λάμπρος υπήρξε ένας από τους πλέον σημαντικούς υποστηρικτές της θέσπισης κανόνων αναφορικά με την ιστορική γραφή, την ανάδειξη των κριτηρίων βάσει των οποίων ένα κείμενο χαρακτηρίζεται επιστημονικό. Η επιμονή του στην τεκμηρίωση της ιστορικής γραφής, στη σωστή αναφορά των πηγών, στην ορθή χρήση των υποσημειώσεων χαρακτηρίζουν και τις κριτικές του κατά τη διαδικασία εκλογής νέων διδασκόντων. Ο Λάμπρος δίδαξε τις αρχές αυτές στους φοιτητές του, απαιτώντας την εφαρμογή τους στις φροντιστηριακές εργασίες, στις διατριβές,624 μα και στα δόκιμα ιστορικά έργα. Οι αντιλήψεις του για την ιστορική τεκμηρίωση συνδέονταν με ευρύτερες μεταβολές στην έννοια του ιστορικού συγγράμματος, δείγμα μιας σταδιακής οριοθέτησης του επιστημονικού πεδίου και του ακαδημαϊκού χώρου στην Ελλάδα, αντίστοιχα με τις εξελίξεις στη Δυτική Ευρώπη.

Στην περίπτωση του Πανεπιστημίου, οι ανακατατάξεις από τη δεκαετία του 1860 και μετά ενέτειναν τις συζητήσεις, τόσο σχετικά με την έλλειψη των συγγραμμάτων, όσο και με τις διαδικασίες επιλογής του διδακτικού προσωπικού. Η ανάγκη θέσπισης κριτηρίων, η κριτική μιας νεότερης γενιάς για την έλλειψη επιστημονικής συγκρότησης της προηγούμενης ήταν ενδεικτικές αφενός της διεύρυνσης της κοινότητας με εκείνους που θα μπορούσαν να επανδρώσουν τις πανεπιστημιακές θέσεις και αφετέρου των νέων παραδοχών που συγκροτούνταν για τα κριτήρια εκλογής τους. Σημειώνω την κριτική που ασκήθηκε από το περιβάλλον του Κ. Κόντου εναντίον του Βερναρδάκη: ανήρ ποικίλην έχων μεν παιδείαν και πολλήν στωμυλίαν, αλλ ' ομολογουμένως περί ουδέν ειδικός. Σήμερον όμως ότε αι επιστημαι έλαβον τεραστίας διαστάσεις εν τη αναπτύξει αυτών, δεν αρκεί η πρώην εγκυκλοπαιδική μάθησις, όπως ασφαλώς επιλαμβάνηταί τις παντός ζητήματος προς έρευναν και λύσιν αυτού.625 Πέρα από προσωπικές επιδιώξεις και συμφέροντα, η επίκληση των συγκεκριμένων αιτιάσεων ήταν ενδεικτική για το κλίμα της εποχής και τη ρητορική που διαμορφωνόταν προς ένα πρόσωπο που στο παρελθόν είχε θεωρηθεί από τα πλέον μορφωμένα.

624. Σε μια εποχή όπου συγκροτούνται σταδιακά τα κριτήρια για την κρίση μιας διδακτορικής διατριβής, ο Λάμπρος εμφανίζεται εξαιρετικά σταθερός στα αιτούμενά του. Στη συνεδρίαση της Σχολής, στις 28 Μαΐου 1905, ο καθηγητής της Αρχαίας ιστορίας απαιτεί για τις διατριβές να έχουν μέθοδο, να φέρνουν νέα στοιχεία στην επιστήμη και να σέβονται τον όρο της πρωτοτυπίας.

625. Κ. Κοντόπουλος, «Αι περί γλώσσης συζητήσεις», Δελτίον της Εβδομάδος, φ. 41 (9 Δεκεμβρίου 1884), σ. 1.

Σελ. 245
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/63/gif/246.gif&w=600&h=915

Η θεσμοθέτηση το 1882 διαδικασίας εκλογής του διδακτικού προσωπικού έθεσε έντονα το ζήτημα των κριτηρίων αξιολόγησης των υποψηφίων. Η επιλογή του επιστημονικού συγγράμματος ως πρωτεύοντος κριτηρίου, γεγονός που υποβάθμιζε τη διδακτική πείρα, όπως συνέβη στην περίπτωση Πατσόπουλου στην εκλογή του 1882, αναδιέτασσε, έστω και σε επίπεδο προθέσεων, τη φυσιογνωμία των καθηγητών της Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο. Μετά από τη συγκεκριμένη άγονη διαδικασία εκλογής λόγω έλλειψης συγγραμμάτων, μπορεί βάσιμα να υποθέσει κανείς ότι η εκλογή τού 1886 αποτέλεσε το έναυσμα για τη συγγραφή και έκδοση βιβλίων από τους υποψηφίους. Στην περίπτωση του Δ. Πατσόπουλου, ο οποίος εξελέγη το 1886, η μελέτη που δημοσίευσε την ίδια χρονιά αποτέλεσε το μοναδικό ίσως έργο του που δεν προοριζόταν για σχολική χρήση. Ο Σ. Τσιβανόπουλος, μετά και από το τέλος της βουλευτικής θητείας του, επέδειξε έντονη συγγραφική δραστηριότητα με στόχο την παραγωγή βιβλίων για σχολική χρήση, αλλά και για το ευρύτερο κοινό. Σε αντίθεση με τους προηγούμενους, ο Σπ. Λάμπρος πραγματοποίησε από την αρχή της επιστημονικής του σταδιοδρομίας σημαντικό αριθμό δημοσιεύσεων επί ποικίλων θεμάτων και χρονικών περιόδων. Το 1891 ο Π. Καρολίδης με τη δημοσίευση του έργου του Εισαγωγή εις την Ιστορίαν του ΙΘ' αιώνος εγκατέλειψε την προηγούμενη θεματολογία του και στράφηκε πλέον προς τη συγγραφή αμιγώς ιστορικών βιβλίων ελληνικής και ξένης ιστορίας. Η διεκδίκηση της έδρας της Ιστορίας του ελληνικού έθνους απαιτούσε ένα άλλο συγγραφικό έργο από εκείνο των ετών 1884-1891.

Είναι σαφής από τα προηγούμενα, τα οποία σε γενικές γραμμές ίσχυσαν για όλη την περίοδο που μελετώ, η αναβάθμιση του επιστημονικού συγγράμματος, η αναγωγή του σε αποκλειστικό σχεδόν κριτήριο για την εκλογή του διδάσκοντος. Σε αυτό το πλαίσιο συγκροτήθηκε μια τυπολογία της ιστορικής γραφής, ένας κοινός κώδικας συγγραφής, κυριάρχησε η έννοια της τεκμηρίωσης, της απόδειξης των γραφομένων. Χαρακτηριστική του νέου κλίματος είναι η διαφορά ανάμεσα στις δυο μεγάλες ιστορίες των Παπαρρηγόπουλου και Λάμπρου. Ούτε το ένα ούτε το άλλο έργο υποστηρίζονται με υποσημειώσεις. Ωστόσο, η ιστορία του Λάμπρου απέπνεε έναν διαφορετικό αέρα, ήταν δομημένη σε μια άλλου είδους αφήγηση. Αφήγηση στέρεη, ευθύγραμμη, χωρίς σχόλια και αποφάνσεις, χωρίς δευτερεύουσες διηγήσεις όπως εκείνη του Παπαρρηγόπουλου, η οποία έβριθε χαρακτηρισμών και παρεκβάσεων.

Η κυρίαρχη πλέον θέση των υποσημειώσεων στην ιστορική γραφή οδήγησε στην περιχαράκωση των ιστορικών συγγραμμάτων, αποκλείοντας έργα

Σελ. 246
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/63/gif/247.gif&w=600&h=915

όπως τα σχολικά εγχειρίδια.626 Ταυτόχρονα διευρύνονταν και εξελίσσονταν οι διαδικασίες αξιολόγησης των υποψήφιων διδασκόντων, καθηγητών και υφηγητών, ενώ κωδικοποιούνταν μια σειρά από διαδικασίες όπως η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής και η υποστήριξή της, οι οποίες αφορούσαν τη συγκρότηση και την αναπαραγωγή της πανεπιστημιακής κοινότητας. Από την απλή παράθεση των συγγραμμάτων του Λάμπρου που αφορούσαν τη γενική ιστορία, από τον Κ. Παπαρρηγόπουλο και την άρνησή του να γνωμοδοτήσει για την εκλογή φτάνουμε στην εμπεριστατωμένη έκθεση από τον Σπυρίδωνα Λάμπρο (1892), τη βασισμένη στο συγγραφικό έργο των υποψηφίων. Στην ίδια εκλογή βεβαίως ο Δ. Πατσόπουλος αρνήθηκε να τοποθετηθεί. Στις εκλογές των καθηγητών που ακολούθησαν η εμπεριστατωμένη έκθεση μιας τριμελούς επιτροπής ειδικών, η εκτενής συζήτηση του συγγραφικού έργου, η αιτιολογημένη δημόσια ψήφος των μελών της Σχολής αποτέλεσαν τον κανόνα για τη διαδικασία αξιολόγησης. Το επιστημονικό σύγγραμμα αποτελούσε πλέον απαραίτητο στοιχείο για την ένταξη στην πανεπιστημιακή κοινότητα, παρ' όλο που την περίοδο αυτή ούτε ο αριθμός των συγγραμμάτων είναι ιδιαίτερα μεγάλος, ούτε η ποιότητά τους υψηλή.

ΜΕΤΑΦΡΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Στη συζήτηση για τα συγγράμματα των καθηγητών και υφηγητών της Ιστορίας θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και έναν άλλο παράγοντα: τις μεταφράσεις. Ο Σπυρίδων Λάμπρος αφιέρωσε σημαντικό μέρος της δραστηριότητάς του στο μεταφραστικό έργο. Δημοσίευσε μεταφράσεις πολύτομων έργων, οι οποίες εκτείνονταν σε όλο το εύρος της ελληνικής ιστορίας.627 Δεν ήταν ο πρώτος ούτε ο μόνος καθηγητής Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών που ασχολήθηκε με τη μετάφραση. Το σύνολο των διδασκόντων που μελετώ έχουν εκπονήσει μια σειρά από μεταφράσεις και σχολιασμούς ξενόγλωσσων κειμένων, είτε μονογραφιών είτε μικρότερων άρθρων που δημοσιεύθηκαν σε περιοδικά και εφημερίδες. Οι μεταφράσεις αυτές κινούνταν προς δύο κατευθύνσεις : η μια αφορούσε τη σχολική κυρίως εκπαίδευση ή ένα ευρύτερο κοινό και συνδεόταν με βιοποριστικούς λόγους. Η μετάφραση του Λευί-Αλβαρές από

626. Για τη σημασία των υποσημειώσεων στη συγκρότηση της ιστορικής γραφής βλ. Anthony Grafton, Η υποσημείωση. Μια παράξενη ιστορία, μτφ.: Γκόλφω Μαγγίνη, Αθήνα, Πατάκης, 2001.

627. Για τις πλήρεις αναγραφές των μεταφράσεων βλ. την εργογραφία του Σπ. Λάμπρου.

Σελ. 247
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/63/gif/248.gif&w=600&h=915

τον Κ. Παπαρρηγόπουλο, του Ν. Καραμζίν από τον Δ. Βερναρδάκη, του Ουίλλιαμ Σμιθ από τον Σ. Τσιβανόπουλο εξασφάλιζαν την προβολή του μεταφραστή και ταυτόχρονα οικονομικά ανταλλάγματα. Αναφέρομαι στις επώνυμες μεταφράσεις, όχι στη χρήση -η οποία κάποτε μπορεί να έφτανε και στη λογοκλοπή- αποσπασμάτων από ξένους συγγραφείς για τη σύνταξη σχολικών κυρίως εγχειριδίων.

Στο τέλος του 19ου αιώνα οι μεταφράσεις ιστορικών έργων πλήθυναν, δίνοντας την ευκαιρία στον αναγνώστη και στον φοιτητή να γνωρίσει μια ευρύτατη πρόσφατη βιβλιογραφία, κυρίως από τη Δυτική Ευρώπη, η οποία ήταν εστιασμένη κατά κύριο λόγο στην ελληνική ιστορία ή στην ιστορία της ευρύτερης περιοχής. Χωρίς να αγνοείται και το οικονομικό όφελος, η μετάφραση βιβλίων και ευρύτερα έργων ξένων ιστορικών ερχόταν να ενισχύσει τις απόψεις των ιστορικών-μεταφραστών, να συντελέσει στη διεύρυνση της ελληνόγλωσσης ιστοριογραφίας. Ο όγκος των συγκεκριμένων μεταφράσεων, η διάχυσή τους, τα σχόλια που προκάλεσαν είναι ενδεικτικά του κάθε άλλο παρά περιθωριακού ρόλου που διαδραμάτισαν στη συγκρότηση της ελληνικής εθνικής ιστορίας. Οι μεταφράσεις του Λάμπρου, ο οποίος συχνά προσέθετε προλόγους, σημειώσεις και επίμετρα, ήταν ενδεικτικές της πρόθεσής του να συμπληρώσει κενά της ελληνικής ιστορικής παραγωγής, κυρίως στην κατεύθυνση της ενσωμάτωσης νέων περιόδων (Φραγκοκρατία, Βυζάντιο), να βοηθήσει το ελληνικό κοινό να γνωρίσει πλευρές της πατρώας αλλά και της παγκόσμιας ιστορίας. Στην ίδια λογική ο Καρολίδης μετέφρασε τα έργα του Χέρτσμπεργκ, αλλά αντίστοιχα και τον Κριτόβουλο. Άλλωστε, ο Λάμπρος και ο Καρολίδης υπήρξαν μέλη της επιτροπής της Βιβλιοθήκης Μαρασλή, του σημαντικότερου εκδοτικού εγχειρήματος της εποχής, από την οποία δημοσιεύθηκαν μεταφράσεις γνωστών έργων της ευρωπαϊκής σκέψης.628 Στην εκδοτική παραγωγή της Βιβλιοθήκης, η οποία

628. Η Βιβλιοθήκη Μαρασλή ιδρύθηκε με δωρεά του Γρηγορίου Γ. Μαρασλή, πλούσιου ομογενούς εμπόρου στην Οδησσό. Η εκδοτική της παραγωγή εντοπίζεται σε μεταφράσεις σημαντικών επιστημονικών και λογοτεχνικών έργων καθώς και σε πρωτότυπα έργα ελλήνων συγγραφέων, ανάμεσά τους οι Ν. Πολίτης, Γ. Χατζιδάκις, Ιω. Σβορώνος, Κ. Κρουμπάχερ κ.ά. Η σειρά διεκόπη με τον θάνατο του Μαρασλή. Διευθυντές της Βιβλιοθήκης υπήρξαν ο εμπνευστής της, λόγιος Λύσσανδρος Κώνστας, και μετά τον θάνατό του ο Αναστάσιος Μάλτος. Η εκδοτική επιτροπή, η οποία είχε καθοριστικό ρόλο στην επιλογή των προς έκδοση έργων, αποτελούνταν από επιφανείς λόγιους της εποχής, όπως ο Π. Καρολίδης. ο Σπ. Λάμπρος, ο Γ. Σωτηριάδης, ο Ν. Γ. Πολίτης, ο Γεώργιος Στρέιτ κ.ά. Βλ. Κωνσταντίνος Κ. Παπουλίδης, Γρηγόριος Γ. Μαρασλής (1831 1907). Η ζωή και το έργο του. Συμβολή στη δραστηριότητα του ελληνισμού της Ρωσίας, Θεσσαλονίκη, Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου 222, 1989, σ. 72-74.

Σελ. 248
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Η συγκρότηση της ιστορικής επιστήμης και η διδασκαλία της ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (1837-1932)
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 229
  

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ E'

  ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΩΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΓΝΩΣΗΣ: Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  Η ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΩΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

  Ο 19ος αιώνας αποτέλεσε καθοριστική περίοδο για τη συγκρότηση της ιστορικής επιστήμης στη Δυτική Ευρώπη: οι ιστορικές σπουδές απέκτησαν θεσμική υπόσταση προσλαμβάνοντας συγκεκριμένο περιεχόμενο και μεθόδους, ενώ τα πανεπιστήμια αναδείχθηκαν ως οι κατεξοχήν χώροι διαμόρφωσης των νέων ιστορικών.

  Κομβικό ζήτημα σε αυτή την εξέλιξη αποτέλεσε η μετάβαση από την ιστορία ως ασχολία των πολυμαθών στην ιστορία με επιστημονικό προσανατολισμό , σε μια επιστήμη η οποία συνδύαζε την κριτική εξέταση των μαρτυριών με την ανασύνθεση των γεγονότων μέσω της αφήγησης. Η διαδικασία αυτή είχε αφετηρία τα γερμανικά πανεπιστήμια του 18ου αιώνα, ιδίως το Πανεπιστήμιο του Γκέττινγκεν. Οι καθηγητές του επιχείρησαν να μελετήσουν την ιστορία με βάση τα πραγματικά δεδομένα, επιμένοντας ιδιαίτερα στην απόκτηση τεχνικών δεξιοτήτων από τους φοιτητές για την προσέγγιση των πηγών. Για τον σκοπό αυτό δημιουργήθηκε στο ίδιο πανεπιστήμιο από τον Γκάττερερ το πρώτο φροντιστήριο στη δεκαετία του 1770, με έμφαση στην αρχαιότητα και στις φιλολογικές προσεγγίσεις των πηγών.586 Πρωτοπόρος όμως ήταν ο γνωστότερος γερμανός ιστορικός του 19ου αιώνα, ο Λέοπολντ φον Ράνκε, ο οποίος μετά τον διορισμό του στο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου το 1825 καθιέρωσε το Ιστορικό Φροντιστήριο, στο οποίο οι φοιτητές καταρτίζονταν στη μελέτη μεσαιωνικών εγγράφων. Έως το 1848 το Ιστορικό Φροντιστήριο είχε εισαχθεί σε όλα τα γερμανικά πανεπιστήμια.587

  586. Βλ. G.G. Iggers, "The University of Goettingen...", ό.π.

  587. Βλ. Γκέοργκ Ίγκερς, Η ιστοριογραφία στον 20ό αιώνα..., ό.π., σ. 42.