Συγγραφέας:Σαλίμπα, Ζιζή
 
Τίτλος:Γυναίκες εργάτριες στην ελληνική βιομηχανία και στη βιοτεχνία (1870-1922)
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:37
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:2002, 2004
 
Σελίδες:366
 
Αριθμός τόμων:1 τόμος
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Μαθητεία και εργασία
 
Τοπική κάλυψη:Ελλάδα
 
Χρονική κάλυψη:1870-1922
 
Περίληψη:Η εργασία αυτή έχει ως αντικείμενο την ιχνογράφηση της φυσιογνωμίας της ελληνίδας εργάτριας από την εμφάνισή της στον κόσμο της μισθωτής εργασίας ως τη Μικρασιατική Καταστροφή και την άφιξη των προσφύγων στην Ελλάδα το 1922, χρονολογία κατά την οποία αλλάζει το κοινωνικό σκηνικό στις ελληνικές πόλεις. Όταν το 1870 αρχίζουν τα πρώτα φουγάρα των εργοστασίων να ξεφυτρώνουν ένα-ένα σαν τα μανιτάρια στον Πειραιά, και η Αθήνα να αποκτά σιγά-σιγά τα χαρακτηριστικά ευρωπαϊκής μεγαλούπολης, τότε εμφανίζονται επί της οθόνης του ιστορικού γίγνεσθαι οι πρώτες εργάτριες. Ποιες ήταν αυτές οι νεοφερμένες γυναίκες; Από πού προέρχονταν; Πώς εντάσσονταν στον κόσμο του καθημερινού μόχθου; Πώς αξιοποιούσαν τον καθημερινό χρόνο τους; Ποιες ήταν οι συλλογικές αναπαραστάσεις των άλλων γι’ αυτές;
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 12.88 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 303-322 από: 370
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/56/gif/303.gif&w=600&h=915

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Πίνακες 1-12

Σελ. 303
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/56/gif/304.gif&w=600&h=915 01 - 0002.htm

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 304
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/56/gif/305.gif&w=600&h=915

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Κατανομή εργατριών βιομηχανίας και βιοτεχνίας κατά επαγγέλματα, 1907

Επαγγέλματα Αριθμός %

Επαγγέλματα Αριθμός %

Γαλακτοκόμοι, τυροκόμοι

6

0,03

Σαπωνοποιοί

4

0,02

Αλευροποιοί

17

0,07

Αρτοποιοί, κατασκευασταί μακαρονιών & άλλων ζυμαρικών

62

0,26

Ξυλουργοί, φερετροποιοί, καλαποδοποιοί, πριονισταί, κατασκευασταί

ξύλινων καρφίων

4

0,02

Επιπλοποιοί, επιπλοτορνευταί, ξυλογλύπται

4

0,02

Χαρτοποιοί

31

0,13

Βυρσοδέψαι

1

0,00

Βιβλιοδέται

4

0,02

Τυπογράφοι

8

0,03

Βαφείς

19

0,08

Πυροτεχνουργοί, σφαιριδοποιοί, φυσιγγιοποιοί

82

0,34

Κατασκευασταί παντοίων μηχανών, εργαλείων, αρότρων Χαλκείς, ορειχαλκείς, σιδηρουργοί, κραββατοποιοί, κλειθροποιοί,

2

0,01

καρφοβελονοποιοί, μαχαιροποιοί, συρματοπλέκται

35

0,15

Υελουργοί

5

0,02

Αμαξοποιοί, καρροποιοί

1

0,00

Βαρελοποιοί

1

0,00

Κιβωτοποιοί, κυτιοποιοί, φακελλοποιοί

38

0,16

Χρυσοχόοι

8

0,03

Ωρολογοποιοί

2

0,01

Κατοπτροποιοί, πλαισιοποιοί

1

0,00

Φωτογράφοι

18

0,08

Υφανταί, εριουργοί, φλανελλοποιοί, ταπητουργοί, μεταξουργοί, νημα-

τουργοί, ξάνται

3.939

16,53

Σκυτορράπται, σακκοποιοί, χειροκτιοποιοί, κατασκευασταί δερματί

νων ειδών

33

0,14

Πλέκται, κεντηταί, χρυσοποικιλταί, κατασκευασταί περικνημίδων

940

3,95

Αγγειοπλάσται, κεραμοποιοί, πλινθοποιοί

2

0,01

Εφαπλωματοποιοί, στρωματοποιοί, βατοποιοί

26

0,11

Εφιππιοποιοί, σαγματοποιοί

1

0,00

Ψαθοπλέκται, καθεκλοποιοί, σαρωθροποιοί, ψηκτροποιοί

138

0,58

Σχοινοποιοί, δικτυοπλέκται

32

0,13

Ράπται, κατασκευασταί ασπρορούχων, λαιμοδετών, ρινομάκτρων

10.124

42,49

Υποδηματοποιοί

190

0,80

Πιλοποιοί

881

3,70

Κατασκευασταί βαφικών υλών και χημικών προϊόντων χρησίμων

ταις τέχναις

3

0,01

Ζαχαροπλάσται, χαλβαδοποιοί

6

0,03

Κομμωταί, κουρείς

4

0,02

Καλαθοποιοί, κοφινοποιοί, κοσκινοποιοί

136

0,57

Ζιγκογράφοι, ξυλογράφοι, φωτοτυπωταί, λιθογράφοι, χαράκται,

γαλβανοπλάσται

1

0,00

Σελ. 305
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/56/gif/306.gif&w=600&h=915

Επαγγέλματα

Αριθμός

%

Κατασκευασταί τεχνητών ανθέων, πτερών, στεφάνων Αλλαντοποιοί, ταριχευταί, παρασκευασταί διατηρημένων τροφών

205

0,86

4

0,02

Χύται, πρωτοτυποποιοί

2

0,01

Πλαστιγγοποιοί, χρηματοκιβωτοποιοί, λεβητοποιοί, κατασκευασταί

θερμαστρών, μύλων

1

0,00

Κατασκευασταί αλεξιβροχίων, μαστιγίων, ράβδων Κατασκευασταί θρυαλλίδων, φωτοβολίδων, άλλων φωτιστικών οργά

30

0,13

νων, φελλοποιοί

12

0,05

Μυρεψοί

2

0,01

Ζακχαροποιοί

14

0,06

Κατασκευασταί κομβίων, πορπών

3

0,01

Εκκοκισταί βάμβακος

4

0,02

Μεταλλωρύχοι, λατόμοι, ασβεστοποιοί

40

0,17

Υλοτόμοι, ανθρακείς

6

0,03

Κτίσται, κονιασταί

28

0,12

Σκαφείς, φρεατορύκται

6

0,03

Καπνοκόπται, καπνοσυσκευασταί, σιγαροποιοί, καφεκόπται, κατα

σκευασταί ταμβάκου

746

3,13

Πλύνται, σιδερωταί

417

1,75

Ρητινοσυλλέκται

2

0,01

Οδοκαθαρισταί, ρακοσυλλέκται

4

0,02

Βιομήχανοι άνευ μνείας ειδικότητας

1.432

6,01

Χειρώνακτες άνευ μνείας ειδικότητας

4.057

17,03

Σύνολο

23.824

100,00

Πηγή: Υπουργείον Εσωτερικών, Γενική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος, Στατιστικά αποτελέσματα της γενικής απογραφής πληθυσμού της 27-10-1907, Αθήνα 1908

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

Γεωγραφική κατανομή απασχόλησης, 1907

Επαρχίες

Γυναίκες

Άνδρες

Σύνολο

Γυναίκες

%

Άνδρες

%

Αττικής

9.739

47.736

57.475

16,94

83,06

Βόλου

502

7.501

8.003

6,27

93,73

Πατρών

1.029

6.246

7.275

14,14

85,86

Κερκύρας

884

4.186

5.070

17,44

82,56

Φθιώτιδος

407

4.410

4.817

8,45

91,55

Ηλείας

609

4.136

4.745

12,83

87,17

Λαρίσης

266

4.458

4.724

5,63

94,37

Χαλκίδος

264

4.024

4.288

6,16

93,84

Τρικάλων

268

3.968

4.236

6,33

93,67

Καρδίτσης

193

3.764

3.957

4,88

95,12

Σύρου

450

3.315

3.765

11,95

88,05

Καλαμών

594

2.393

2.987

19,89

80,11

Ζακύνθου

1.046

1.887

2.933

35,66

64,34

Καρυστίας

109

2.690

2.799

3,89

96,11

Τυρνάβου

189

2.589

2.778

6,80

93,20

Σελ. 306
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/56/gif/307.gif&w=600&h=915

Επαρχίες

Γυναίκες

Άνδρες

Σύνολο

Γυναίκες

%

Άνδρες %

Μεγαρίδος

89

2.516

2.605

3,42

96,58

Κορινθίας

338

2.223

2.561

13,20

86,80

Γορτυνίας Άρτης

97

2.428

2.525

3,84

96,16

347

2.170

2.517

13,79

86,21

Παρνασσίδος

172

2.026

2.198

7,83

92,17

Λακεδαίμονος

249

1.862

2.111

11,80

88,20

Λοκρίδος

33

2.009

2.042

1,62

98,38

Νάξου

122

1.910

2.032

6,00

94,00

Θηβών

109

1.900

2.009

5,43

94,57

Μεσολογγίου

259

1.686

1.945

13,32

86,68

Μαντινείας

185

1.691

1.876

9,86

90,14

Τριφυλίας

186

1.689

1.875

9,92

90,08

Κραναίας

447

1.352

1.799

24,85

75,15

Θήρας Άργους

239

1.480

1.719

13,90

86,10

517

1.181

1.698

30,45

69,55

Τριχωνίας

260

1.369

1.629

15,96

84,04

Αιγιαλείας

300

1.230

1.530

19,61

80,39

Κυνουρίας Αλμυρού

211

1.298

1.509

13,98

86,02

79

1.430

1.509

5,24

94,76

Μήλου

59

1.439

1.498

3,94

96,06

Λεβαδείας

52

1.333

1.385

3,75

96,25

Καλαμπάκας

23

1.305

1.328

1,73

98,27

Ναυπάκτου

116

1.200

1.316

8,81

91,19

Κέας

31

1.279

1.310

2,37

97,63

Οιτύλου

304

996

1.300

23,38

76,62

Αγυιάς

49

1.233

1.282

3,82

96,18

Ναυπλίας

111

1.094

1.205

9,21

90,79

Καλαβρύτων Ολυμπίας

120

1.080

1.200

10,00

90,00

59

1.038

1.097

5,38

94,62

Ευρυτανίας Κυθήρων

61

1.005

1.066

5,72

94,28

191

867

1.058

18,05

81,95

Λευκάδος

194

832

1.026

18,91

81,09

Πυλίας

138

861

999

13,81

86,19

Γυθείου

250

728

978

25,56

74,44

Βονίτσης

90

879

969

9,29

90,71

Μεσσήνης

82

873

955

8,59

91,41

Σπετσών & Ερμιονίδος

70

836

906

7,73

92,27

Άνδρου

36

846

882

4,08

95,92

Ξηροχωρίου Τήνου

36

799

835

4,31

95,69

79

743

822

9,61

90,39

Αιγίνης

32

782

814

3,93

96,07

Σάμης

97

668

765

12,68

87,32

Πάλης

287

431

718

39,97

60,03

Σκοπέλου

30

669

699

4,29

95,71

Δωρίδος

55

635

690

7,97

92,03

Επιδαύρου

103

569

672

15,33

84,67

Φαρσάλων

43

629

672

6,40

93,60

Τροιζηνίας

63

576

639

9,86

90,14

Δομοκού

41

580

621

6,60

93,40

Βάλτου

26

471

497

5,23

94,77

Ιθάκης

50

443

493

10,14

89,86

Μεγαλοπόλεως

20

426

446

4,48

95,52

Παξών

12

287

299

4,01

95,99

Ύδρας

26

233

259

10,04

89,96

Πηγή: Υπουργείον Εσωτερικών, Γενική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος, ό.π.

Πηγή: Υπουργείον Εσωτερικών, Γενική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος, ό.π.

Σελ. 307
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/56/gif/308.gif&w=600&h=915

ΠΙΝΑΚΑΣ 3

Κατανομή κατά γεωγραφική περιοχή και κατά φύλο των εγγεγραμμένων στην κατηγορία «ράπται»

Επαρχίες

Άνδρες Γυναίκες Σύνολο

Άνδρες %

Γυναίκες %

Επαρχίες

Άνδρες Γυναίκες Σύνολο

Αττικής

1.739

3.905

5.644

30,81

69,19

Αιγίνης

24

12

36

66,67

33,33

Μεγαρίδος

44

23

67

65,67

34,33

Λεβαδείας

115

26

141

81,56

18,44

Θηβών

68

54

122

55,74

44,26

Φθιώτιδος Δομοκού

305

119

424

71,93

28,07

37

14

51

72,55

27,45

Λοκρίδος

128

18

146

87,67

12,33

Παρνασσίδος

121

67

188

64,36

35,64

Δωρίδος

50

11

61

81,97

18,03

Μεσολογγίου

92

129

221

41,63

58,37

Βάλτου

64

13

77

83,12

16,88

Βονίτσης & Ξηρομέρου

98

39

137

71,53

28,47

Ναυπακτίας

222

28

250

88,80

11,20

Τριχωνίας

108

103

211

51,18

48,82

Ευρυτανίας Πατρών

192

15

207

92,75

7,25

282

609

891

31,65

68,35

Αιγιαλείας

54

151

205

26,34

73,66

Καλαβρύτων

72

94

166

43,37

56,63

Ηλείας

203

415

618

32,85

67,15

Ναυπλίας Άργους

50

61

111

45,05

54,95

30

68

98

30,61

69,39

Σπετσών & Ερμιονίδος

32

30

62

51,61

48,39

Τροιζήνας Ύδρας

12

25

37

32,43

67,57

23

23

46

50,00

50,00

Κορινθίας

115

138

253

45,45

54,55

Μαντινείας

165

90

255

64,71

35,29

Γορτυνίας

70

84

154

45,45

54,55

Κυνουρίας

24

49

73

32,88

67,12

Μεγαλοπόλεως

18

20

38

47,37

52,63

Καλαμών

163

285

448

36,38

63,62

Μεσσήνης

47

63

110

42,73

57,27

Πυλίας

37

69

106

34,91

65,09

Τριφυλίας

94

130

224

41,96

58,04

Ολυμπίας

54

43

97

55,67

44,33

Λακεδαίμονος

71

142

213

33,33

66,67

Επιδαύρου Λιμηράς

10

50

60

16,67

83,33

Γυθείου

57

121

178

32,02

67,98

Κυθήρων

13

24

37

35,14

64,86

Οιτύλου

35

82

117

29,91

70,09

Χαλκίδος

120

112

232

51,72

48,28

Καρυστίας

46

34

80

57,50

42,50

Ξηροχωρίου

50

6

56

89,29

10,71

Σύρου Άνδρου

153

184

337

45,40

54,60

27

23

50

54,00

46,00

Θήρας

24

67

91

26,37

73,63

Κέας

19

19

38

50,00

50,00

Μήλου

5

13

18

27,78

72,22

Νάξου

24

51

75

32,00

68,00

Τήνου

20

20

40

50,00

50,00

Σελ. 308
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/56/gif/309.gif&w=600&h=915

Επαρχίες

Άνδρες

Γυναίκες

Σύνολο

Άνδρες %

Γυναίκες %

Κερκύρας

142

527

669

21,23

78,77

Παξών

14

8

22

63,64

36,36

Λευκάδος

78

65

143

54,55

45,45

Ιθάκης

16

26

42

38,10

61,90

Κραναίας

30

313

343

8,75

91,25

Πάλης

16

130

146

10,96

89,04

Σάμης Ζακύνθου

9

50

59

15,25

84,75

56

528

584

9,59

90,41

Άρτης

251

68

319

78,68

21,32

Λαρίσης

292

89

381

76,64

23,36

Αγυιάς Τυρνάβου

38

7

45

84,44

15,56

81

37

118

68,64

31,36

Φαρσάλων

68

3

71

95,77

4,23

Βόλου

269

189

458

58,73

41,27

Αλμυρού

58

28

86

67,44

32,56

Σκοπέλου

24

10

34

70,59

29,41

Τρικάλων

398

48

446

89,24

10,76

Καλαμπάκας

151

2

153

98,69

1,31

Καρδίτσης

528

25

553

95,48

4,52

Σύνολο

8.145

10.124

18.269

44,58

55,42

Πηγή: Ό.π.

ΠΙΝΑΚΑΣ 4

Κατανομή κατά γεωγραφική περιοχή και κατά φύλο των εγγεγραμμένων στην κατηγορία «υφανταί»

Επαρχίες

Άνδρες

Γυναίκες

Σύνολο

Άνδρες

%

Γυναίκες

%

Αττικής

1.209

1.517

2.726

44,35

55,65

Αιγίνης

8

1

9

88,89

11,11

Μεγαρίδος

6

15

21

28,57

71,43

Λεβαδείας Θηβών Φθιώτιδος Δομοκού

20

3

23

86,96

13,04

0

8

8

0,00

100,00

7

18

25

28,00

72,00

0

20

20

0,00

100,00

Λοκρίδος

10

3

13

76,92

23,08

Παρνασσίδος

0

2

2

0,00

100,00

Δωρίδος

0

4

4

0,00

100,00

Μεσολογγίου

2

86

88

2,27

97,73

Βάλτου

0

7

7

0,00

100,00

Βονίτσης & Ηηρομέρου

7

0

7

100,00

0,00

Ναυπακτίας

18

38

56

32,14

67,86

Τριχωνίας

5

62

67

7,46

92,54

Ευρυτανίας

15

17

32

46,88

53,13

Πατρέων

22

83

105

20,95

79,05

Αιγιαλείας Καλαβρύτων

2

5

7

28,57

71,43

1

1

2

50,00

50,00

Ηλείας

3

16

19

15,79

84,21

Ναυπλίας

4

7

11

36,36

63,64

Σελ. 309
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/56/gif/310.gif&w=600&h=915

Επαρχίες

Άνδρες

Γυναίκες

Σύνολο

Άνδρες %

Γυναίκες

%

Άργους

15

92

107

14,02

85,98

Σπετσών & Ερμιονίδος

2

3

5

40,00

60,00

Τροιζήνας

1

20

21

4,76

95,24

Ύδρας

2

0

2

100,00

0,00

Κορινθίας

9

23

32

28,13

71,88 79,25

Μαντινείας

11

42

53

20,75

Γορτυνίας

1

2

3

33,33

66,67

Κυνουρίας

39

3

42

92,86

7,14

Μεγαλοπόλεως

0

0

0

0,00

0,00

Καλαμών

8

86

94

8,51

91,49

Μεσσήνης

0

1

1

0,00

100,00

Πυλίας

5

0

5

100,00

0,00

Τριφυλίας

2

0

2

100,00

0,00

Ολυμπίας

0

0

0

0,00

0,00

Λακεδαίμονος

0

28

28

0,00

100,00

Επιδαύρου Λιμηράς

0

1

1

0,00

100,00

Γυθείου

0

13

13

0,00

100,00

Κυθήρων

0

4

4

0,00

100,00

Οιτύλου

2

12

14

14,29

85,71

Χαλκίδος

35

32

67

52,24

47,76

Καρυστίας

7

8

15

46,67

53,33

Ξηροχωρίου

1

3

4

25,00

75,00

Σύρου

89

186

275

32,36

67,64

Άνδρου

1

5

6

16,67

83,33

Θήρας

1

13

14

7,14

92,86

Κέας

0

1

1

0,00

100,00

Μήλου

0

1

1

0,00

100,00

Νάξου Τήνου

0

58

58

0,00

100,00

0

11

11

0,00

100,00

Κερκύρας

3

99

102

2,94

97,06

Παξών

0

3

3

0,00

100,00

Λευκάδος

0

12

12

0,00

100,00

Ιθάκης

0

8

8

0,00

100,00

Κραναίας

3

36

39

7,69

92,31

Πάλης

1

147

148

0,68

99,32

Σάμης

0

43

43

0,00

100,00

Ζακύνθου

1

441

442

0,23

99,77

Άρτης

10

67

77

12,99

87,01

Λαρίσης

63

99

162

38,89

61,11

Αγυιάς

36

27

63

57,14

42,86

Τυρνάβου Φαρσάλων

58

92

150

38,67

61,33

15

0

15

100,00

0,00

Βόλου

74

99

173

42,77

57,23

Αλμυρού

10

15

25

40,00

60,00

Σκοπέλου

3

7

10

30,00

70,00

Τρικάλων

129

107

236

54,66

45,34

Καλαμπάκας

3

0

3

100,00

0,00

Καρδίτσης

71

76

147

48,30

51,70

Σύνολο

2.050

3.939

5.989

34,23

65,77

Πηγή: Ό.π.

Πηγή: Ό.π.

Σελ. 310
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/56/gif/311.gif&w=600&h=393

ΠΙΝΑΚΑΣ 5

Κατανομή των γυναικών κατά μέγεθος και κατά κλάδο επιχείρησης, 1920

Κλάδοι

Επιχειρήσεις 1-5 ατόμων

Επιχειρήσεις 6-25 ατόμων

Επιχειρήσεις 254" ατόμων

Σύνολα Γυναικών

Γενικό Σύνολο

Σύνολο

Γυναίκες

Γνν.%

Σύνολο Γυναίκες

Γνν.%

Σύνολο Γυναίκες

Γυν.%

Κατεργασία ορυκτών

1.501

55

0,96

738

43

0,84

1.204

149

1,10

247

3.443

Βιομηχανία καπνού

492

98

1,70

1.500

427

8,31

5.964

2.892

21,31

3.417

7.956

Βιομηχανία τροφίμων

39.408

1.666

28,96

9.713

682

13,27

4.657

881

6,49

3.229

53.778

Βιομηχανία δέρματος

16.317

482

8,38

4.344

295

5,74

2.077

187

1,38

964

22.738

Χημική βιομηχανία

1.895

79

1,37

1.264

163

3,17

2.033

248

1,83

490

5.192

Υφαντουργία

643

337

5,86

741

712

13,85

7.531

6.070

44,72

7.119

8.915

Βιομηχανία ενδυμάτων

8.855

2.586

44,95

3.394

2.088

40,63

2.576

1.326

9,77

6.000

14.825

Βιομηχανία χάρτου

1.057

138

2,40

1.715

493

9,59

1.917

917

6,76

1.548

4.689

Βιομηχανία ξύλου

5.847

157

2,73

1.932

183

3,56

1.154

611

4,50

951

8.933

Παραγωγή ενέργειας

114

0

0,00

398

12

0,23

1.511

27

0,20

39

2.023

Μεταλλουργία, μηχανουργία

8.241

155

2,69

1.800

41

0,80

4.273

266

1,96

462

14.314

Σύνολο

84.370

5.753

100,00

27.539

5.139

100,00

34.897

13.574

100,00

24.466

146.806

Πηγή: ΥΕΟ, ΓΣΥΕ, Απογραφή βιοτεχνικών και βιομηχανικών καταστημάτων της 18-12-1920, Αθήνα 1926.

Πηγή: ΥΕΟ, ΓΣΥΕ, Απογραφή βιοτεχνικών και βιομηχανικών καταστημάτων της 18-12-1920, Αθήνα 1926.

Σελ. 311
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/56/gif/312.gif&w=600&h=393

ΠΙΝΑΚΑΣ 6

Κατανομή του εργατικού δυναμικού στη βιομηχανία - βιοτεχνία κατά ηλικίες, 1920

Κλάδοι

Άνδρες κάτω των 18

Άνδρες άνω των 18

Σύνολο ανδρών

Γυναίκες κάτω των 18

Γυναίκες άνω των 18

Σύνολο γυναικών

Γενικά Σύνολο

Κατεργασία ορυκτών

30

338

368

5

35

40

408

Βιομηχανία καπνού

336

2.946

3.282

802

2.606

3.408

6.690

Βιομηχανία τροφίμων

1.047

18.441

19.488

151

660

811

20.299

Βιομηχανία δέρματος

5.890

7.094

12.984

415

310

725

13.709

Χημική βιομηχανία

382

2.845

3.227

154

296

450

3.677

Υφαντουργία

550

1.486

2.036

2.043

3.774

5.817

7.853

Βιομηχανία ενδυμάτων

1.201

2.476

3.677

3.418

2.347

5.765

9.442

Βιομηχανία χάρτου

579

1.590

2.169

845

628

1.473

3.642

Βιομηχανία ξύλου

1.497

3.686

5.183

126

192

318

5.501

Παραγωγή ενέργειας

149

1.356

1.505

0

5

5

1.510

Μεταλλουργία, μηχανουργία

3.073

7.172

10.245

104

250

354

10.599

Σύνολο

14.734

49.430

64.164

8.063

11.103

19.166

83.330

Πηγή: Ό.π.

Πηγή: Ό.π.

Σελ. 312
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/56/gif/313.gif&w=600&h=393

ΠΙΝΑΚΑΣ 6Α

Κατανομή του εργατικού δυναμικού στη βιομηχανία - βιοτεχνία κατά ηλικίες (%), 1920

Κλάδοι

Κατεργασία ορυκτών Βιομηχανία καπνού Βιομηχανία τροφίμων Βιομηχανία δέρματος Χημική βιομηχανία Υφαντουργία Βιομηχανία ενδυμάτων Βιομηχανία χάρτου Βιομηχανία ξύλου Παραγωγή ενέργειας Μεταλλουργία, μηχανουργία Σύνολο

Άνδρες κάτω των 18

Άνδρες άνω των 18

Σύνολο ανδρών

Γυναίκες κάτω των 18

Γυναίκες άνω των 18

Σύνολο γυναικών

7,35

82,84

90,20

1,23

8,58

9,80

5,02

44,04

49,06

11,99

38,95

50,94

5,16

90,85

96,00

0,74

3,25

4,00

42,96

51,75

94,71

3,03

2,26

5,29

10,39

77,37

87,76

4,19

8,05

12,24

7,00

18,92

25,93

26,02

48,06

74,07

12,72

26,22

38,94

36,20

24,86

61,06

15,90

43,66

59,56

23,20

17,24

40,44

27,21

67,01

94,22

2,29

3,49

5,78

9,87

89,80

99,67

0,00

0,33

0,33

28,99

67,67

96,66

0,98

2,36

3,34

17,68

59,32

77,00

9,68

13,32

23,00

Πηγή: Ό.π.

ΠΙΝΑΚΑΣ 7

Μισθοί του Εργαστηρίου Απόρων Γυναικών, 1921

Τμήματα

Αριθμός προσωπικού

Χωρίς μισθό

Μηνιαίος μισθός (σε

δρχ.)*

10-30

30-50

50-70

70-100

100-150 150-200

200-250

250-300

300-350

Κέντημα

65

14

17

8

4

7

6

3

1

5

Ραπτική

65

15

8

13

14

5

7

3

Τάπητες

10

1

2

1

5

1

Υφαντική

16

1

3

5

2

1

1

3

Δαντέλα

12

1

3

1

3

3

1

Σύνολο

168

30

29

22

19

20

22

14

2

7

3

* Ο μηνιαίος μισθός αντιπροσωπεύει το μέσο όρο της κατ' αποκοπήν εργασίας. Το διδακτικό προσωπικό πληρώνεται με 200-400 δρχ.

Πηγή: ΥΕΟ, Διεύθυνσις Εργασίας, Εκθέσεις του προσωπικού Επιθεωρήσεως Εργασίας επί της εφαρμογής των εργατικών νόμων κατά το έτος 1921, Αθήνα 1923

Σελ. 313
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/56/gif/314.gif&w=600&h=915

ΠΙΝΑΚΑΣ 8 Έσοδα της Οικοκυρικής και Επαγγελματικής

Κατηγορίες εσόδων

Συνδρομές δημοσίου Εξ έργων ραπτικής

— φορέματα

— ασπρόρουχα

Εκ διδάκτρων εγγραφών

Εκ πωλήσεως διαφόρων υλικών (υφάσματα, είδη ραπτικής)

Εκ του ταμείου

δι' ενοίκιον κατ/τός της

Εκ πίλων

Εξ ανθέων

Εκ σιδερώματος

Εκ μαγειρικής

Εκ δανείου των μελών Δ.Σ. εις εφορείαν καπέλλων

Εξ ενοικίου 2 δωματίων

Υπόλοιπο εις το ταμείον

Από κ. Τ... δι' επισκευήν οικίας

Εκ δωρεών και συνδρομών

Εκ καλλιτεχνικού τμήματος

Εκ τόκων και δανείων Εκ λαχείου ή χορού Σύνολο Εσόδων

Έτη

1901

1.500,00 7.487,40

2.973,95

111,35

2.475,00 965,30 90,30 72,50 39,00

3.300,00 100,00 158,40

1902

1907

1908

1909

704,90

1.485,00 618,35 142,05 532,95

132,95

361,80 615,50

60,00 —

113,40 1.009,80

500,00 —

1.893,00 —

— 138,55

101,85

157,45 546,30 46,65

1910

1.500,00 4.000,00 6.000,00 6.000,00 5.000,00

9.857,10 — — — —

— 6.985,75 7.122,60 7.792,90 6.986,50

— 533,05 797,65 919,40 810,80 3.940,90 6.099,50 5.751,65 6.643,50 7.056,00

61,55

107,60 433,10 165,05

— 344,20 1.287,35

391,00 1.287,00 1.421,60

97,50 41,00

39,40 —

854,00 —

19.273,20 21.347,65 19.876,90 21.906,05 23.795,30 23.879,65

Πηγή: Ένωσις των Ελληνίδων, Λογοδοσίαι της Οικοκυρικής και Επαγγελματικής Σχολής των

Σελ. 314
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/56/gif/315.gif&w=600&h=915

Σχολής της Ενώσεως των Ελληνίδων (σε δρχ.)

Έτη

1911

1912

1913

1914

1917

1919

1921

1922

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

6.720,85

5.548,90

4.769,20

8.810,95

9.016,15

13.550,10

9.116,00

13.498,15

901,30

1.284,15

1.186,85

1.492,80

1.607,90

1.524,15

3.368,70

4.571,50

7.175,80

7.128,70

7.825,50

8.493,50

8.303,50

9.957,50

13.330,00

23.709,00

885,45

421,60

465,15

770,05

508,90

62,60

1.270,05

1.572,39

71,65

111,30

120,20

67,40

252,45

134,85

12,90

451,70

178,55

201,70

92,90

152,95

211,25

667,05

171,05

-

9.260,75

9.929,60

766,00

532,00

1.218,00

681,00

1.450,00

240,00

465,00

69,60

51,50

19,00

5,00

18,00

60,00

43,00

719,10

557,45

940,95

23,75

201,00

342,85

417,55

945,50

24,00

79,75

186,50

19,50

288,00

23.524,60

21.355,65

20.757,45

25.925,35

26.396,45

40.184,45

43.626,45

49.529,19

ετών 1901 και 1902, 1911, 1912, 1913, 1914, 1917, 1919, 1921, 1922

ετών 1901 και 1902, 1911, 1912, 1913, 1914, 1917, 1919, 1921, 1922

Έτη

Σελ. 315
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/56/gif/316.gif&w=600&h=915

ΠΙΝΑΚΑΣ 9 Έξοδα της Οικοκυρικής

και Επαγγελματικής

Κατηγορίες εξόδων

Έτη

1901 1902 1907 1908

1909 1910

Μισθοί προσωπικού

7.831,65

10.493,75

12.884,30

13.470,95

14.680,95

14.655,30

Ενοίκιον Σχολής

4.320,00

5.450,00

4.901,00

4.800,00

4.800,00

5.450,00

Έξοδα τμήματος φορεμάτων

1.256,65

711,15

1.230,70

1.064,00

Έξοδα τμήματος ασπρορούχων

89,55

90,55

163,60

299,30

Έξοδα τμήματος σιδερώματος

_

147,65

25,50

92,20

26,85

Έξοδα τμήματος ανθέων

89,05

80,00

56,10

66,15

Έξοδα τμήματος μαγειρικής

96,75

178,10

224,65

314,20

Έξοδα τμήματος πιλοποιίας

_

_

_

_

Έξοδα καλλιτεχνικού τμήματος

_

_

61,45

220,90

16,45

136,95

Έξοδα αγοράς ετοίμων ειδών

_

_

_

46,90

6,00

Έξοδα για αγορά υλικών ραπτικής*

3.216,85

3.348,00

Μικρά έξοδα

244,50

253,75

238,50

222,40

Φωτισμός

329,55

349,70

272,75

256,05

Γραφική ύλη

236,00

15,00

131,80

109,30

15,00

109,80

Καύσιμος ύλη

241,50

316,20

248,90

289,30

Έξοδα βιβλιοθήκης

302,05

Έπιπλα και σκεύη

101,90

333,00

Έντυπα (εφημερίδες του συρμού) και λογιστικά βιβλία —

105,00

94,00

Εξόφληση δανείων

1.700,65

591,65

Έκτακτα έξοδα

588,80

317,20

269,25

245,75

Διάφορα έξοδα**

2.850,30

1.249,25

Πληρωμαί Ταμείου Ενώσεως των Ελληνίδων

205,00

80,00

Επισκευή - καθαριότητα κατοικίας

500,00

-

Σύνολο

19.159,80

22.336,65

21.062,55

21.561,85

22.521,95

23.865,10

* Στα έξοδα για αγορά υλικών ραπτικής το 1901 και 1902 υπολογίζονται τα έξοδα όλων των

* Στα έξοδα για αγορά υλικών ραπτικής το 1901 και 1902 υπολογίζονται τα έξοδα όλων των

** Στα διάφορα έξοδα καταγράφονται το 1901 και 1902 τα έξοδα φωτισμού, θέρμανσης, η αγορά

Πηγή: Ό.π.

Σελ. 316
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/56/gif/317.gif&w=600&h=915

Σχολής της Ενώσεως των Ελληνίδων (σε δρχ.)

Έτη

1911

1912

1913

1914

1917

1919

1921

1922

14.733,10

12.793,40

10.820,15

15.690,90

14.902,40

19.305,70

22.107,90

28.055,90

3.750,00

4.500,00

4.500,00

4.500,00

4.500,00

4.500,00

4.800,00

5.400,00

1.356,90

1.003,35

1.000,00

2.134,25

159,90

466,45

589,25

273,05

467,75

733,95

708,75

456,70

884,25

2.508,85

17,85

45,65

119,95

371,50

.—

69,15

86,45

138,50

56,35

327,15

201,00

87,70

180,35

211,25

707,95

196,05

193,30

278,00

192,95

81,65

99,95

42,50

178,15

19,70

141,50

_

767,85

116,00

Ζ

_

_

2.124,05 148,20

501,50

_

143,15

199,75

144,35

171,35

204,30

271,55

270,05

262,85

209,65

216,30

188,25

254,40

93,30

162,65

251,85

103,85

98,90

66,20

104,75

25,25

67,70

268,60

161,05

253,45

364,20

1.392,00

568,00

828,70

303,10

63,60

203,70

413,50

55,00

798,70

88,00

15,00

15,00

77,70

348,50

255,70

274,50

806,40

624,85

554,80

897,40

90,00

703,50 359,85

853,40

499,40

393,35

85,00

349,00

749,80

427,80

157,25

19,00

65,15

57,35

235,60

678,10

670,60

273,30

23.524,70

21.315,40

19.982,90

25.059,85

23.595,15

28.385,70

32.454,10

41.005,30

τμημάτων, ενώ το 1917 τα έξοδα φορεμάτων και ασπρορούχων. επίπλων και διάφορα άλλα έξοδα.

Σελ. 317
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/56/gif/318.gif&w=600&h=393

ΠΙΝΑΚΑΣ 10

Έσοδα Συνδέσμου των Κυριών προς Προστασίαν της Εργάτιδος

Έτη

Έτη

1907

1908

1909

1910

1911

1912

1913

1914

Συνδρομή μελών και συλλόγων

574,00

535,00

386,00

245,87

216,90

487,00

387,00

757,00

Δωρεές

500,00

100,00

200,00

145,00

2.000,00

1.350,00

Κληροδοτήματα

500,00

Συνδρομή Δήμου Πειραιώς

500,00

200,00

Εισπράξεις για το συσσίτιο*

878,00

2.214,00

50,00

1.432,45

Αντίτιμο πωληθείσης σούστας

100,00

Εισπράξεις από εορτές και διαλέξεις

3.220,55

2.936,00

244,25

2.635,50

2.041,20

2.282,10

2.630,00

Σύνολο

4.294,55

3.471,00

1.130,25

3.481,37

3.785,60

5.328,10

2.537,00

6.169,45

Πηγή: Λογοδοσία του Συνδέσμου των Κυριών προς Προστασίαν της Εργάτιδος των ετών 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914.

* Αφορούν τις δωρεές επωνύμων για τη διεξαγωγή του συσσιτίου.

Πηγή: Λογοδοσία του Συνδέσμου των Κυριών προς Προστασίαν της Εργάτιδος των ετών 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914.

Σελ. 318
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/56/gif/319.gif&w=600&h=393

ΠΙΝΑΚΑΣ 11

Έξοδα Συνδέσμου των Κυριών προς Προστασίαν της Εργάτιδος

 ____Έτη__

Κατηγορίες εξόδων 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914

Συσσίτιο (ενοίκιο-σκεύη-μισθοί-τρόφιμααμαξαγώγια για μεταφορά τροφής στα εργοστάσια)

2.195,72

1.758,70

2.759,00

2.403,90

2.376,55

2.242,30

2.705,80

1.897,10

Μισθοί προσωπικού Κυριακού

75,00

40,00

65,00

272,00

60,00

604,25

Έξοδα εορτών και εκδηλώσεων

628,95

71,25

819,60

887,80

83,50

317,00

-

658,85

Περίθαλψη εργατριών*

688,70

154,55

141,25

85,50

164,60

104,95

70,45

91,00

Εισπράκτορας συνδρομών

25,00

Έντυπα, γραφική ύλη**

123,80

297,85

95,30

55,00

194,00

Έξοδα Κυριακού

10,00

311,30

448,00

69,80

125,00*** —

Συνδρομή για σεισμόπληκτους

25,00

Αγορά ομολογιών

2.060,00

Συνδρομή στο Διεθνή Σύλλογο Γυναικών

25,00

20,00

20,00

25,00

40,00

Διάφορα μικροέξοδα Συνδέσμου

25,00

3,85

Σύνολο

3.747,17

2.372,35

4.236,45

3.845,20

2.774,45

5.315,25

2.840,10

3.291,20

* Περιλαμβάνει τα φάρμακα, το γάλα, το κρέας ασθενών μαθητριών, τα έξοδα κηδείας των μαθητριών.

** Περιλαμβάνει τη γραφική ύλη του Συνδέσμου, του συσσιτίου, του Κυριακού Σχολείου και τα χαρτόσημα των αποδείξεων.

*** Εκδρομή εργατριών στην Φανερωμένη.

Πηγή: Ό.π.

Σελ. 319
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/56/gif/320.gif&w=600&h=915

ΠΙΝΑΚΑΣ 12

Κατάλογος μελών του Συλλόγου Γυναικών υπέρ της Γυναικείας Παιδεύσεως, 1872-1920

Ονοματεπώνυμο

Ιδιότητα

Αβέρωφ Αδαμαντίδου Αιγηνίτου Ελ.

Τακτικό μέλος Τακτικό μέλος Ιδρυτικό μέλος

Αντωνοπούλου Βασιλική Χ. Τακτικό μέλος Αντωνοπούλου Ελένη Μιχ. Ιδρυτικό μέλος

Αξελού Λουκία

Απέργη Αικατερίνη Αργυροπούλου Δέσποινα Ιακ. Αρσάκης Απόστολος

Αρχιγένους Ελένη Σαράντη

Βαλιέρη Αικατ. Βαλλιάνου Ευφρ.

Βαλτατζή Ζωή

Βάμβα Ιουλία Βαμβακάρη Μαρία

Βαρβάκη Μ.

Τακτικό μέλος

Τακτικό μέλος 1920 Τακτικό μέλος 1920

Ευεργέτης

Τακτικό μέλος

Τακτικό μέλος Τακτικό μέλος

Βαλσαμάκη Πουλχερία Τακτικό μέλος

Τακτικό μέλος

Βαλτατζή Σμαράγδα Τακτικό μέλος

Τακτικό μέλος Ταμίας, μέλος Δ.Σ. 1882

Ευεργέτισσα, ταμίας 1877

Παρατηρήσεις

Σύζυγος του Διον. Αιγινήτου, Αθηναίου γιατρού, καθηγητή Παν/μίου ευεργέτη (Αιγινήτειο Νοσοκομείο) Ομογενής - Οδησσός Το γένος Στεφ. Καραθεοδωρή από την Κωνσταντινούπολη. Αδελφή Σμαράγδας, Ζωής και Μαρίας Μπαλτατζή

Οικογένεια από Σύρο - Κωνσταντινούπολη - Αθήνα. Συγγενής με την οικογένεια Ροδοκανάκη (ΧίοςΣύρος)

Φαναριώτικη οικογένεια Κωνσταντινούπολη Ηπειρώτης, εγκατεστημένος στη Ρουμανία, γιατρός, πολιτικός, Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Ηγεμονιών, εθνικός ευεργέτης Ο σύζυγος Σαράντης ήταν γιατρός από την Αν. Θράκη, καθηγητής Αυτοκρατορικής Ιατρικής Σχολής Κωνσταντινούπολης Ομογενής - Λονδίνο Ομογενής - Μασσαλία. Από τον πατέρα της ανήκει στην οικογένεια Μελά. Αδελφή Σμ. Βικέλα, Λ. Μελά, Κ. Μελά και Μ. Μελά Οικογένεια ομογενών από Κωνσταντινούπολη, κεφαλλονίτικης καταγωγής. Τραπεζικές εργασίες Ομογενής-Κωνσταντινούπολη. Γένος Καραθεοδωρή, φαναριώτικη οικογένεια, σύζυγος Ευαγγέλου Βαλτατζή, κεφαλαιούχου, τραπεζίτη Ομογενής - Κωνσταντινούπολη, Γένος Καραθεοδωρή, φαναριώτικη οικογένεια, σύζυγος Σπύρου Βαλτατζή, κεφαλαιούχου, τραπεζίτη

Οικογένεια ευεργετών (Βαρβάκειο σχολείο), με φιλανθρωπική δραστηριότητα (Αμαλιείο Ορφανοτροφείο) από τα Ψαρά

Σελ. 320
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/56/gif/321.gif&w=600&h=915

Ονοματεπώνυμο

Ιδιότητα

Παρατηρήσεις

Βασιλειάδου Βασιλείου Λουκία

Βασιλείου Στυλ. Βενιζέλου Ευριδίκη

Βικέλα Ευφρ. Βικέλα Σμαράγδα

Βλάγκαλη Ελ.

Βλαστού Δεσπ.

Βλαστού Μαρ.

Βλαστού Πηνελόπη

Βολονάκη Τατιάννα Βουδούρη Ευφρ. Βούρου-Δεκόζη Αικατ.

Βούρου Μαριγώ

Βουτζινά Μ.

Γαλάνη Ελ. Γαλάτη Πηνελόπη

Γεραλοπούλου Τερψιχόρη Γεωργίου Ελ.

Γκίκα Ελ. Γκινοπούλου Μαρία Γώγου Αγγελική Δάλλα Σοφία

Τακτικό μέλος Τακτικό μέλος

Τακτικό μέλος Τακτικό μέλος 1920

Τακτικό μέλος Δωρήτρια, μέλος Δ.Σ. 1877

Τακτικό μέλος

Τακτικό μέλος, μέλος Δ.Σ. 1920

Τακτικό μέλος

Ιδρυτικό μέλος

Τακτικό μέλος

Τακτικό μέλος, μέλος Δ.Σ. 1882 Τακτικό μέλος

Τακτικό μέλος

Τακτικό μέλος

Τακτικό μέλος Τακτικό μέλος 1920

Τακτικό μέλος, δωρήτρια Βοηθός δασκάλας Εργαστηρίου Απόρων Γυναικών Τακτικό μέλος Τακτικό μέλος 1920 Ιδρυτικό μέλος Μέλος Δ.Σ. 1877 Έφορος Υφαντουργικού Εργαστηρίου Απόρων Γυναικών

Ομογενής - συγγενής με την οικογένεια Μελά

Αρχοντική αθηναϊκή οικογένεια προκρίτων και αγωνιστών Αδερφή Δημήτρη Βικέλα Ομογενής - Κωνσταντινούπολη Σύρος - Οδησσός. Μητέρα Δημήτρη Βικέλα, το γένος Γεωργίου Μελά. Πέθανε το 1901. Αδελφή Λέοντος, Κωνσταντίνου και Μ. Μελά Οικογένεια ομογενών από την Κωνσταντινούπολη, τραπεζιτών και μετόχων στην Α.Ε. ΣΠΑΠ Οικογένεια από Χίο - Λονδίνο Μασσαλία. Συγγενής με οικογένεια Ράλλη Λονδίνο - Ινδίες Οικογένεια από Χίο - Λονδίνο Μασσαλία. Συγγενής με οικογένεια Ράλλη, Λονδίνο - Ινδίες Οικογένεια από Χίο - Λονδίνο Μασσαλία. Συγγενής με οικογένεια Ράλλη, Λονδίνο - Ινδίες Οικογένεια Αθηναίων λογίων. Κάτοικος Πειραιώς Κόρη Λέοντος Μελά

Σύζυγος του Σταμάτη Βούρου-Δεκόζη. Αθηναϊκή οικογένεια τραπεζιτών από τη Χίο - Σύρο Εγγονή του Σταμάτη Βούρου-Δεκόζη. Αθηναϊκή οικογένεια τραπεζιτών από τη Χίο - Σύρο Ομογενής - Μασσαλία. Κεφαλλονίτικη καταγωγή

Ομογενής - Λονδίνο - Αλεξάνδρεια με καταγωγή από τη Χίο - Σύρο Σύζυγος Βασιλείου Μελά

Καταγωγή από Κωνσταντινούπολη. Πλούσια φιλανθρωπική δράση

Σελ. 321
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/56/gif/322.gif&w=600&h=915

Ονοματεπώνυμο

Ιδιότητα

Παρατηρήσεις

Δαμάσκου Μαριγώ Δαμιανού Αικατερίνη

Δεληγεώργη Ξανθή Δεληγιάννη Ευφ.

Δεμερτζή Μαρία

Δήμος Αθηναίων Διομήδους Βικτωρία

Διομήδους Ελ. Ν.

Δοσίου Μ.

Δούκα Ασπασία Δούμα Σοφία

Δραγούμη Ελία

Δρακοπούλου Αιμιλία Δράκου Κυριακή

Δρομοκαΐτης Ζώρζης Doumont

Ελληνική Κοινότητα Βιέννης

Επιτροπή επί της Εμψυχώσεως της Ελληνικής Βιομηχανίας Επιτροπή Ολυμπίων Ευμορφοπούλου Ελπ. Ευμορφοπούλου Μ. Ζαίμη Ελίζα Θ.

Ζαρίφη Ελένη Ζαρίφη Φανή Ζαφειρόπουλος Στέφανος

Ζίφου Δέσποινα

Τακτικό μέλος Ιδρυτικό μέλος

Ιδρυτικό μέλος Τακτικό μέλος. Μέλος Δ.Σ.

Τακτικό μέλος

Ευεργέτης Τακτικό μέλος

Τακτικό μέλος

Τακτικό μέλος

Τακτικό μέλος Μέλος Δ.Σ. 1877-1882. Έφορος Ραπτικής του Εργαστηρίου Απόρων Γυναικών Τακτικό μέλος

Τακτικό μέλος Δασκάλα ποικιλτικής και σχολικών γνώσεων Ευεργέτης

Τακτικό μέλος Δωρήτρια

Ευεργέτισσα

Ευεργέτισσα Τακτικό μέλος Τακτικό μέλος Ιδρυτικό μέλος

Ευεργέτισσα Ευεργέτισσα Ευεργέτης

Τακτικό μέλος

Οικογένεια από Κωνσταντινούπολη Ομογενής από Κωνσταντινούπολη με υδραίικες ρίζες Οικογένεια πολιτικών Κόρη του προέδρου του Αρείου Πάγου Ν. Δεληγιάννη και ανιψιά του προέδρου της κυβέρνησης Δεληγιάννη

Οικογένεια πολιτευτών από την Αθήνα

Συγγενής του Αλέξανδρου Διομήδη, διοικητή της ETE Σύζυγος του Νικ. Νομικού και μητέρα του Αλέξανδρου Διομήδη, διοικητή της ETE Οικογένεια δημοσιολόγων και πολιτευτών

Ομογενής - Ρωσία

Σύζυγος Μάρκου Δραγούμη (διπλωμάτη, ιδρυτή Συλλόγου προς διάδοσιν των Ελληνικών Γραμμάτων) γένος Νόβικωφ. Άφησε κληροδότημα

Χιώτικη οικογένεια ευεργετών από Ρωσία

Οικογένεια από Χίο - Λονδίνο Οικογένεια από Χίο - Λονδίνο Ομογενής από Ρουμανία - Γένος Μουρούζη. Σύζυγος Θρασύβουλου Ζαΐμη. Κόρη του Αλέξανδρου Μουρούζη και της Πουλχερίας Ρωσσέτη Ομογενής - Κωνσταντινούπολη Ομογενής - Κωνσταντινούπολη Οικογένεια με καταγωγή από το Άστρος Κυνουρίας. Κωνσταντινούπολη - Μασσαλία Οικογένεια από Χίο - Λονδίνο

Σελ. 322
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Γυναίκες εργάτριες στην ελληνική βιομηχανία και στη βιοτεχνία (1870-1922)
Αποτελέσματα αναζήτησης
    Ψηφιοποιημένα βιβλία
    Σελίδα: 303
    

    ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Πίνακες 1-12