Συγγραφέας:Σαλίμπα, Ζιζή
 
Τίτλος:Γυναίκες εργάτριες στην ελληνική βιομηχανία και στη βιοτεχνία (1870-1922)
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:37
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:2002, 2004
 
Σελίδες:366
 
Αριθμός τόμων:1 τόμος
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Μαθητεία και εργασία
 
Τοπική κάλυψη:Ελλάδα
 
Χρονική κάλυψη:1870-1922
 
Περίληψη:Η εργασία αυτή έχει ως αντικείμενο την ιχνογράφηση της φυσιογνωμίας της ελληνίδας εργάτριας από την εμφάνισή της στον κόσμο της μισθωτής εργασίας ως τη Μικρασιατική Καταστροφή και την άφιξη των προσφύγων στην Ελλάδα το 1922, χρονολογία κατά την οποία αλλάζει το κοινωνικό σκηνικό στις ελληνικές πόλεις. Όταν το 1870 αρχίζουν τα πρώτα φουγάρα των εργοστασίων να ξεφυτρώνουν ένα-ένα σαν τα μανιτάρια στον Πειραιά, και η Αθήνα να αποκτά σιγά-σιγά τα χαρακτηριστικά ευρωπαϊκής μεγαλούπολης, τότε εμφανίζονται επί της οθόνης του ιστορικού γίγνεσθαι οι πρώτες εργάτριες. Ποιες ήταν αυτές οι νεοφερμένες γυναίκες; Από πού προέρχονταν; Πώς εντάσσονταν στον κόσμο του καθημερινού μόχθου; Πώς αξιοποιούσαν τον καθημερινό χρόνο τους; Ποιες ήταν οι συλλογικές αναπαραστάσεις των άλλων γι’ αυτές;
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 12.88 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 331-350 από: 370
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/56/gif/331.gif&w=600&h=915

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. ΑΡΧΕΙΑ ΚΑΙ ΑΔΗΜΟΣΙΕΥΤΕΣ ΠΗΓΕΣ

Γενικά Αρχεία του Κράτους (ΓΑΚ)

— Νομαρχία Αττικής, Υπουργείο Δικαιοσύνης, φάκ. 61.

— Αρχεία Νομού Κυκλάδων, Δημοτικό Αρχείο Ερμούπολης, Το Αρχείο της Βιομηχανίας «Κλωστήριον και Υφαντήριον Ε. Λαδοπούλου Υιών εν Σύρω», Προσωπικό, φάκ. 1 και 4.

Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος

— Πρωτόκολλον εξερχομένων εγγράφων Πρωτοκλήτου Δικαστηρίου Ανατολικών Σποράδων Ιανουάριος - Ιούνιος 1830.

— Αποφάσεις Πρωτοκλήτου Δικαστηρίου Ανατολικών Σποράδων Ιανουάριος - Ιούνιος 1830.

Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών / Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών (EIE / ΚΝΕ), Αρχείο A.A.

Πάλλη, φάκ. 5.

Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ), Σειρά: Σύνδεσμος Κυριών Πειραιώς προς Προστασίαν της Εργάτιδος.

Εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχνών, Σειρά: Το Κυριακόν Σχολείον Εργατριών του Εργατικού Κέντρου Αθηνών.

Ιστορικό Αρχείο Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας (ΙΑ / ETE)

— Βιομηχανική πίστη, Λεύκωμα του εργοστασίου των Γκούτου-Λαναρά.

— Σειρά XXII, Εταιρείες, Εργαστήριον Απόρων Γυναικών εν Θεσσαλία, φάκ. 1.

— Φωτογραφικό αρχείο ΑΣΠΙΩΤΗ-ΕΛΚΑ.

— Σειρά XXVI, Κοινωνική και Πολιτιστική Δραστηριότητα ETE, Έρανοι για την εγκατάσταση στα σπίτια τους των απόρων οικογενειών της Θεσσαλίας, Αλληλογραφία του Σωματείου Κυριών (1897-1989), φάκ. 14.

2. ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

Εργατικόν Κέντρον Αθηνών, Οι εργάται της Ελλάδος προς την Διπλήν Βουλήν των Ελλήνων, Αθήνα 1911.

Εφημερίς της Κυβερνήσεως, 1872, 1893, 1895, 1908.

Εφημερίς των συζητήσεων της Βουλής, Συνεδρίασις της 16-3-1898.

Σύνταγμα 1864/1911, άρθρα 88-90, 98, 102.

Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας, «Γενικαί Εκθέσεις των Επιθεωρητών Εργασίας του έτους 1913», Δελτίον του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, τχ. 2-4, Εργασία και Κοινωνική Πρόνοια, 1914.

Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας, Διεύθυνσις Εργασίας, Εκθέσεις του προσωπικού Επιθεωρήσεως Εργασίας επί της εφαρμογής των εργατικών νόμων το έτος 1921, Αθήνα 1923.

Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας, Διεύθυνσις Εργασίας και Κοινωνικής Πρόνοιας / Επιθεώρησις Εργασίας, Έρευνα επί των Συνθηκών της εργατικής κατοικίας των πόλεων Αθηνών-Πειραιώς 1921, Αθήνα 1922.

Σελ. 331
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/56/gif/332.gif&w=600&h=915

3. ΑΠΟΓΡΑΦΕΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Υπουργείον Εσωτερικών, Στατιστική της Ελλάδος. Πληθυσμός 1870, Αθήνα 1872.

Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας, Γενική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος, Στατιστικά αποτελέσματα της γενικής απογραφής του πληθυσμού κατά την 27ην Οκτωβρίου 1907, Αθήνα 1908.

Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας, Γενική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος, Απογραφή βιοτεχνικών και βιομηχανικών καταστημάτων της 18-12-1920, Αθήνα 1926.

Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας, Γενική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος, Στατιστικά αποτελέσματα της απογραφής του πληθυσμού της Ελλάδος, της 15-16 Μαΐου 1928, Αθήνα 1932.

Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας, Γενική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος, Στατιστική Επετηρίς της Ελλάδος 1930.

Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας, Γενική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος, Μηνιαίον Στατιστικόν Δελτίον, Αθήνα 1929-1940.

4. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΥΡΙΩΝ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ

Σύλλογος Κυριών υπέρ της Γυναικείας Παιδεύσεως, Έκθεσις των πεπραγμένων από της

συστάσεως αυτού μέχρι τούδε, 27 Απριλίου 1873, Αθήνα 1873. Σύλλογος Κυριών υπέρ της Γυναικείας Παιδεύσεως, Έκθεσις πεπραγμένων από 1-4-1877 μέχρι της 31-3-1878 και από 1-1 μέχρι 31-12-1920, Αθήνα 1921.

5. ΕΝΩΣΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ

Έκθεσις των πεπραγμένων υπό της Ενώσεως των Ελληνίδων, συνταχθείσα υπό Καλλιρρόης

Παρρέν, έτος 1897 και 1898, εν Αθήναις 1899. Ένωσις των Ελληνίδων, Λογοδοσία της Οικοκυρικής και Επαγγελματικής Σχολής 1901

και 1902, Αθήνα 1903. Ένωσις των Ελληνίδων, Λογοδοσία του Επαγγελματικού και Οικοκυρικού Τμήματος των ετών 1907, 1908, 1909, 1910, Αθήνα 1911.

Ένωσις των Ελληνίδων, Λογοδοσία Οικοκυρικής και Επαγγελματικής Σχολής των ετών

1911, 1912, 1913, 1914, Αθήνα 1915. Ένωσις των Ελληνίδων, Λογοδοσία της Επαγγελματικής και Οικοκυρικής Σχολής, έτος

1919, Αθήνα 1920. Καταστατικόν της Ενώσεως των Ελληνίδων, Αθήνα 1915.

Καταστατικόν της Επαγγελματικής και Οικοκυρικής Ενώσεως των Ελληνίδων, Αθήνα 1973. Καταστατικόν του Οικοκυρικού και Επαγγελματικού Τμήματος και πρόγραμμα αναλυτικόν

της Οικοκυρικής και Επαγγελματικής Σχολής, Αθήνα 1909. Λογοδοσία της Ενώσεως των Ελληνίδων 1899 και 1900, Αθήνα 1902. Λογοδοσία της Επαγγελματικής και Οικοκυρικής Σχολής της Ενώσεως των Ελληνίδων,

έτος 1917, Αθήνα 1918. Λογοδοσία της Επαγγελματικής και Οικοκυρικής Σχολής 1921 και 1922, Αθήνα 1923. Λογοδοσία Οικοκυρικής και Επαγγελματικής Ενώσεως Ελληνίδων, έτος 1923, Αθήνα 1924.

Σελ. 332
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/56/gif/333.gif&w=600&h=915

6. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΥΡΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΝ ΤΗΣ ΕΡΓΑΤΙΔΟΣ

Καταστατικόν του εν Πειραιεί Συνδέσμου των Κυριών προς Προστασίαν της Εργάτιδος, Εν Πειραιεί 1904.

Λογοδοσία του υπό την προστασίαν της Α. Μεγαλειότητας της βασιλίσσης διατελούντος Συνδέσμου των Κυριών προς Προστασίαν της Εργάτιδος των ετών 1907-1910, Εν Πειραιεί 1911.

Λογοδοσία του Συνδέσμου των Κυριών προς Προστασίαν της Εργάτιδος, Εν Πειραιεί 10-2-1915.

Λογοδοσία του Συνδέσμου των Κυριών προς Προστασίαν της Εργάτιδος, 20-5-191S.

Λογοδοσία του Συνδέσμου Κυριών Πειραιώς προς Προστασίαν της Εργάτιδος 21-6-1917, (δακτυλογραφημένη), ΕΛΙΑ, φάκ. του Συνδέσμου Κυριών Πειραιώς προς Προστασίαν της Εργάτιδος.

Λογοδοσία Συνδέσμου Κυριών Πειραιώς προς Προστασίαν της Εργάτιδος, 29 Ιουνίου 1930 (δακτυλογραφημένη), ΕΛΙΑ, φάκ. του Συνδέσμου Κυριών Πειραιώς προς Προστασίαν της Εργάτιδος.

7. ΛΥΚΕΙΟΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ

Λογοδοσία Λυκείου των Ελληνίδων 1911, Αθήνα 1912.

Λογοδοσία Λυκείου των Ελληνίδων 1912, Αθήνα 1913.

8. ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

α) Εφημερίδες

Ακρόπολις, 1894, 1911, 1914. Ανάπλασις, 1894. Αστήρ, 1912. Το Άστυ, 1893-1898. Εστία, 1880. Ήλιος, 1833.

Νέα Εφημερίς, 1888-1896. Παλιγγενεσία, 1874, 1880. Ποσειδών, 1876-1879. Πρόνοια, 1882-1886. Σφαίρα, 1886-1922.

β) Περιοδικά

Ο Αγώνας της Γυναίκας, Αθήνα, 1924-1927.

Εργασία, Αθήνα, 1930.

Εστία, Αθήνα, 1883-1888.

Εφημερίς των Κυριών, Αθήνα, 1887-1917.

Οικονομική Επιθεώρησις, Αθήνα, 1873-1890.

Πανελλήνιος Σύντροφος, Αθήνα, 1891.

Σελ. 333
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/56/gif/334.gif&w=600&h=915

9. ΓΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

Α' Ελληνόγλωσσα

Αβδελά Έφη, «Το αντιφατικό περιεχόμενο της κοινωνικής προστασίας: η νομοθεσία για την εργασία των γυναικών στη βιομηχανία (19ος-20ός αι.)», Τα Ιστορικά, τ. 11, Δεκέμβριος 1989.

— Δημόσιοι υπάλληλοι γένους θηλυκού. Καταμερισμός της εργασίας κατά φύλα στον δημόσιο τομέα, 1908-1955, Αθήνα 1990.

— «Θεσσαλονίκη: ο σοσιαλισμός των "άλλων"», Τα Ιστορικά, τ. 18-19, Ιούνιος - Δεκέμβριος 1993.

Αβδελά Έφη - Ψαρρά Αγγέλικα, Ο Φεμινισμός στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου. Μία ανθολογία, Αθήνα 1985.

Αγγελούδη Σαπφώ, «Η Καβάλα ως καπνούπολη», Αρχαιολογία, αρ. 18, Φεβρουάριος 1986.

Αγριαντώνη Χριστίνα, Οι απαρχές της εκβιομηχάνισης στην Ελλάδα τον 19ο αιώνα, Αθήνα 1986.

Αγριαντώνη Χριστίνα - Φενερλή Αγγελική, Ερμούπολη - Σύρος. Ιστορικό οδοιπορικό, Ερμούπολη - Αθήνα 1999.

Αγριαντώνη Χριστίνα - Χατζηϊωάννου Μαρία-Χριστίνα, Το Μεταξουργείο της Αθήνας, Αθήνα 1995.

Αμπελάς Τιμολέων, Ιστορία της νήσου Σύρου από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι των καθ' ημάς, Ερμούπολη 1874 (ανατύπωση Χρ. Α. Καλημέρης, Ερμούπολη 1998).

Αντύπας Σπ. Μ., Ελληνική Εργατική Νομοθεσία, Αθήνα 1938.

Ανώνυμος, «Εργατικοί Συνοικισμοί», Οικονομική Επιθεώρησις, αρ. 2, Σεπτέμβριος 1873.

Ανώνυμος, «Βιωτικαί τάσεις», Οικονομική Επιθεώρησις, αρ. 20, Οκτώβριος 1874.

Ανώνυμος, «Η γυνή ως εργάτης και ως μήτηρ», Οικονομική Επιθεώρησις, αρ. 142, Νοέμβριος 1888.

Ανώνυμος, «Εργατική συνδιάσκεψις εν Βερολίνω», Οικονομική Επιθεώρησις, αρ. 159, Απρίλιος 1890.

Ανώνυμος, «Θεραπαινίδες και τροφοί», Εφημερίς των Κυριών, αρ. 250, 24-1-1893.

Ανώνυμος, «Μία επισκόπησις της οδού Ερμού», Εφημερίς των Κυριών, αρ. 677, 30-9-1901.

Ανώνυμος, «Η ιστορία ενός υφαντηρίου μεταξωτών υφασμάτων», Εφημερίς των Κυριών, αρ. 733, 19-1-1903.

Ανώνυμος, «Εργασίες του Συνδέσμου», Ο Αγώνας της Γυναίκας, αρ. 50-51, 1/15-8-1927.

ΑΣΠΙΩΤΗ-ΕΛΚΑ, Γραφικαί Τέχναι 1873-1973, Α. Τάσσος (επιμέλεια - εισαγωγή), Φρ. Φραντζισκάκης (ιστορικό αφήγημα), Αθήνα 1973.

Ασώπιος Ειρηναίος Κ., «Αι γυναίκες εν τη ταχυδρομική και τηλεγραφική υπηρεσία», Αττικόν Ημερολόγιον εκδιδόμενου υπό Ειρηναίου Ασωπίου του έτους 1890.

Βαξεβάνογλου Αλίκη, «Εργοδότες και εργαζόμενοι στις αρχές του 20ού αιώνα: από τη μεριά των εργοδοτών», Τα Ιστορικά, τ. 14-15, Ιούνης - Δεκέμβρης 1991.

— Οι Έλληνες κεφαλαιούχοι 1900-1940. Κοινωνική και οικονομική προσέγγιση, Αθήνα 1994.

Βαρβερόπουλος Βασίλειος Γ., Αρχείο/ν Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, τ. 15, τχ. Β' (Απρίλιος - Ιούνιος), Αθήνα 1935.

Βαρίκα Ελένη, Η εξέγερση των Κυριών. Η γένεση μιας φεμινιστικής συνείδησης στην Ελλάδα 1833-1907, Αθήνα 1987.

Βέκος Γ., Οδηγάς του Πειραιώς, 1901, Εμπόριο - Εμποριοναυτιλία - Βιομηχανία.

Belle Henri, Ταξίδι στην Ελλάδα 1861-1874, μτφρ. Λίνα Σταματιάδη, Α' Μέρος, Αθήνα 1993.

Σελ. 334
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/56/gif/335.gif&w=600&h=915

Βεργόπουλος Κωνσταντίνος, «Η γενικότερη δημοσιονομική πολιτική», Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τ. ΙΔ', Αθήνα 1978.

Bergeron Louis - Roncayolo Marcel, Από την προβιομηχανική στη βιομηχανική πόλη, μτφρ. Πόπη Πολέμη - Ρίκα Μπενβενίστε, Αθήνα 1984.

Βοβολίνης Κωνσταντίνος και Σπύρος Αντ., Μέγα Ελληνικόν Βιογραφικόν Λεξικόν, τ. Α', Αθήνα 1958.

Γ. Β. [Γαβριηλίδης Βλάσης], «Ο εργατικός κόσμος εν Ελλάδι. Ημερομίσθια 2 δραχμών. Σκέψεις - Τύποι - Εικόνες - Επεισόδια», Ακρόπολις, αρ. 4400, 9-5-1894.

— «Ο εργατικός κόσμος εν Ελλάδι. Οι φαμπρικούδες. Σκέψεις - Τύποι - Εικόνες - Επεισόδια», Ακρόπολις, αρ. 4405, 14-5-1894.

Γαλανός Μ., «Άνδρες και Γυναίκες», Ανάπλασις, αρ. 147, 1-6-1894.

Γεωργιάδου Ελένη, «Αι εργαζόμεναι γυναίκες», Εφημερίς των Κυριών, αρ. 690, 13-1-1892.

Δεμίρη Κωνσταντίνα, Τα Ελληνικά Κλωστοϋφαντουργεία, Αθήνα 1991.

Δερτιλής Γιώργος, Το ζήτημα των Τραπεζών (1871-1873), Αθήνα 1980.

— Κοινωνικός μετασχηματισμός και στρατιωτική επέμβαση 1880-1909, Αθήνα 1985.

Εγκυκλοπαίδεια της Γυναίκας, τ. Δ', Αθήνα 1966.

Ewald François, Ιστορία του Κράτους Πρόνοιας, μτφρ. Μαρία Κορασίδου, Αθήνα 2000.

Ζιώγου-Καραστεργίου Σιδηρούλα, Η Μέση Εκπαίδευση των κοριτσιών στην Ελλάδα (18301893), Αθήνα 1986.

Ζωγράφου Ευγενία, «Πώς εργάζονται αι γυναίκες μας», Δημοσιεύματα, τ. 4, Αθήνα 1903.

Θεοδωροπούλου Αύρα, «Το Κυριακό Σχολείο», Ακρόπολις, 13-10-1911.

— «Το Κυριακό Σχολείο Εργατριών», ανατύπωση από το Δελτίον του Εκπαιδευτικού Ομίλου 1915, Αθήνα 1916, σ. 9-11.

Θεοδώρου Βασιλική - Λούκος Χρήστος, Το αρχείο της βιομηχανίας «Κλωστήριον και Υφαντήριον Ε. Λαδοπούλου Υιών εν Σύρω», Αθήνα 1996.

Ιγγλέσης Νικόλαος, Οδηγός της Ελλάδος 1905-1906.

Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τ. ΙΓ', Νεώτερος Ελληνισμός 1833-1881, Αθήνα 1978, σ. 187 και 480-481.

Καλαποθάκη Μαρία, «Ο Εθνικός Σύνδεσμος των Ελληνίδων -Έκθεσις της γραμματέως Μαρίας Καλαποθάκη κατά το 1909», Εφημερίς των Κυριών, αρ. 988, 1-6-1910.

Καμπούρογλου Παντολέων, Ιστορία του Πειραιώς από του 1833-1882 έτους, Αθήνα 1883.

Καρασταμάτη Σπάρτη, «Αι Ελληνίδες της σήμερον», Εργασία, τχ. II, 22-3-1930.

Καρδάσης Βασίλης, Σύρος. Σταυροδρόμι της ανατολικής Μεσογείου (1832-1857), Αθήνα 1987.

Κολιού Νίτσα, Οι ρίζες του εργατικού κινήματος και ο «Εργάτης» του Βόλου, Αθήνα 1988.

Kolodny Y. Emile, «Ερμούπολις - Σύρος. Γέννησις και εξέλιξις μιας ελληνικής νησιωτικής πόλεως», Επετηρίς Εταιρείας Κυκλαδικών Μελετών, τ. Η', (1969-1970).

Κορασίδου Μαρία, Οι άθλιοι των Αθηνών και οι θεραπευτές τους. Φτώχεια και φιλανθρωπία στην ελληνική πρωτεύουσα τον 19ο αιώνα, Αθήνα 1995.

—Όταν η αρρώστια απειλεί. Επιτήρηση και έλεγχος της υγείας του πληθυσμού στην Ελλάδα του 19ου αιώνα, Αθήνα 2002.

Κορδάτος Γιάννης, Ιστορία της επαρχίας Βόλου και Αγιάς, Αθήνα 1960.

— Ιστορία του ελληνικού εργατικού κινήματος, Αθήνα 21972.

Κορώνης Σπύρος, Η εργατική πολιτική των ετών 1909-1918, Αθήνα 1944.

Κουρτίδης Αριστείδης, «Αι εργάτιδες των Αθηνών», Εστία, αρ. 405, 2-10-1883.

Λεοντίδου Λίλα, Πόλεις της Σιωπής. Εργατικός εποικισμός της Αθήνας και του Πειραιά, 1909-1940, Αθήνα 1989.

Λέφας Χρ., Ιστορία της εκπαιδεύσεως, Αθήνα 1942.

Σελ. 335
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/56/gif/336.gif&w=600&h=915

Ληξουριώτης Γιάννης, Κοινωνικές και νομικές αντιλήψεις για το παιδί τον πρώτο αιώνα του Νεοελληνικού Κράτους, Αθήνα - Γιάννινα 1986.

— «Προστατευτικός νομοθετικός παρεμβατισμός και η εμφάνιση του εργατικού δικαίου στην Ελλάδα: Η περίπτωση της παιδικής εργασίας», Βενιζελισμός και αστικός εκσυγχρονισμός, Μαυρογορδάτος Γ. Θ.- Χατζηιωσήφ Χ. (επιμ.), Ηράκλειο 1988.

Λιάκος Αντώνης, Εργασία και πολιτική στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου, Το Διεθνές Γραφείο Εργασίας και η ανάδυση των κοινωνικών θεσμών, Αθήνα 1993.

Λούκος Χρήστος, «Μια ελληνική πόλη σε παρακμή: η Ερμούπολη το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα», Νεοελληνική πόλη. Οθωμανικές κληρονομιές και Ελληνικό κράτος, τ. Β', Αθήνα 1985.

Μακρής Ε., Ο οικονομικά ενεργός πληθυσμός και η απασχόλησις αυτού, Στατιστικοί μελέται 1821-1971, Αθήνα 1972.

Μακροπούλου Άννα, «Από την εργασία της γυναίκας και του παιδιού», Ο Αγώνας της Γυναίκας, τχ. 50-51, Αύγ. 1927.

Μανσόλας Αλέξανδρος, Πολιτειογραφικαί πληροφορίαι περί Ελλάδος, Αθήνα 1867.

— Απογραφικοί πληροφορίαι περί των εν Ελλάδι ατμοκινήτων βιομηχανικών καταστημάτων, Αθήνα 1876. (Και στα γαλλικά: Renseignements statistiques sur les établissements industriels à vapeur en Grèce, Αθήνα 1876).

Μερτύρη Αντωνία, H Καλλιτεχνική Εκπαίδευση των Νέων στην Ελλάδα (1836-1945), Αθήνα 2000.

Μητσάκης Μιχαήλ, «Εν βιομηχανικόν κατάστημα», Εστία, αρ. 587, 29-3-1887.

— «Αθηναϊκαί Σελίδες», επανέκδοση στο Πεζογραφήματα, Αθήνα 1988.

— «Το πανόραμα», Εστία, 18-6-1889.

Morgenthau Henry, An International Drama. Η αποστολή μου στην Αθήνα. Το έπος της εγκατάστασης, Αθήνα 1994.

Μπακαλάκη Αλεξάνδρα - Ελεγμίτου Ελένη, Η εκπαίδευση «εις τα του οίκον» και τα γυναικεία καθήκοντα. Από την ίδρυση του ελληνικού κράτους έως την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του 1929, Αθήνα 1987.

Μπαφούνης Γιάννης, «Ο σχηματισμός του εργατικού δυναμικού στον Πειραιά», Νεοελληνική πάλη. Οθωμανικές κληρονομιές και Ελληνικό Κράτος, τ. Β', Αθήνα 1985.

Μπίρης Κώστας, Ιστορία του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, Αθήνα 1957.

Μποέμ, «Αι εργαζόμεναι Αθήναι. Φάκελλοι και κατάστιχα», Το Άστυ, αρ. 1148, 4-2-1894.

— «Αι εργαζόμεναι Αθήναι. Υποδηματοποιοί, δανσαλοποιοί και τσαρουχάδες», Το Άστυ, αρ. 1149, 7-2-1894.

— «Αι εργαζόμεναι Αθήναι. Η λαιμοδετοποιία», Το Άστυ, αρ. 1157, 13-2-1894.

— «Αι εργαζόμεναι Αθήναι. Καπελλάδικα και καπελλάδες», Το Άστυ, αρ. 1170, 26-2-1894.

Μπόμπου-Πρωτοπαπά Ελένη, Το Λύκειο των Ελληνίδων 1911-1991, Αθήνα 1993.

Ξηραδάκη Κούλα, Το φεμινιστικό κίνημα στην Ελλάδα. Πρωτοπόρες Ελληνίδες 1830-1936,

Αθήνα 1988.

Πάλλης Α. Α., Στατιστική μελέτη περί των φυλετικών μεταναστεύσεων Μακεδονίας και Θράκης κατά την περίοδο 1912-1924.

Παναγιωτόπουλος Βασίλης, «Δημογραφικές εξελίξεις - 18ος αιώνας: σταθεροποίηση και ανάπτυξη», Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τ. ΙΑ', Αθήνα 1977.

— «Η βιομηχανική επανάσταση και η Ελλάδα, 1832-1871», Εκσυγχρονισμός και βιομηχανική επανάσταση στα Βαλκάνια τον 19ο αιώνα, Αθήνα 1980.

— «Αγροτική έξοδος και σχηματισμός της εργατικής δύναμης», Νεοελληνική πόλη. Οθωμανικές κληρονομιές και Ελληνικό Κράτος, τ. Β1, Αθήνα 1985.

Σελ. 336
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/56/gif/337.gif&w=600&h=915

Παναγιωτόπουλος Βασίλης, «Ο οικονομικός χώρος των Ελλήνων στα χρόνια της οθωμανικής κυριαρχίας», Επιλογή 1993, σ. 379-389.

Πανελλήνιον Λεύκωμα Εθνικής Εκατονταετηρίδος 1821-1921, τ. Β1, Βιομηχανία - Εμπόριον, Αθήνα 1923 και Β2, Αθήνα 1925.

Παπαγιαννάκης Λευτέρης, Οι ελληνικοί σιδηρόδρομοι (1882-1910), Αθήνα 1982.

Παπαγιαννοπούλου Εύη, Η Διώρυγα της Κορίνθου. Τεχνικός άθλος και οικονομικό τόλμημα, Αθήνα 1989.

Παπαντωνίου Ιωάννα, «Συμβολή στη μελέτη της γυναικείας ελληνικής παραδοσιακής φορεσιάς», Εθνογραφικά 1, 1978.

Παρρέν Καλλιρρόη, «Γυναίκες εν τη ελληνική βιομηχανία. Τετρακόσιαι εργάτιδες εν τω εργοστασίω Ρετσίνα», Εφημερίς των Κυριών, αρ. 28, 13-9-1887.

— «Η Ελληνίς χειραφετουμένη διά της εργασίας. Καλλιτεχνική και Πρακτική Σχολή», Εφημερίς των Κυριών, αρ. 33, 18-10-1887.

— «Τα παιδιά του λαού», Εφημερίς των Κυριών, αρ. 39, 29-11-1887.

— «Αι παρισιναί εργάτιδες και αι ιδικαί μας, Α'», Εφημερίς των Κυριών, αρ. 128, 20-8-1889.

— «Αι παρισιναί εργάτιδες και αι ιδικαί μας, Β'», Εφημερίς των Κυριών, αρ. 129, 27-8-1889.

— «Η σχολή της Κυριακής», Εφημερίς των Κυριών, αρ. 135, 8-10-1889.

— «Έναρξις των μαθημάτων της Σχολής της Κυριακής», Εφημερίς των Κυριών, αρ. 152, 11-2-1890.

•—«Έναρξις των μαθημάτων της Σχολής», Εφημερίς των Κυριών, αρ. 154, 25-2-1890.

— «Κυριακόν Σχολείον», Εφημερίς των Κυριών, αρ. 186, 4-11-1890.

— «Και υπέρ των γυναικών του λαού», Εφημερίς των Κυριών, αρ. 189, 25-11-1890.

— «Δυστυχείς εργάτιδες», Εφημερίς των Κυριών, αρ. 191, 9-12-1890.

— «Το δένδρον των Χριστουγέννων του Κυριακού Σχολείου», Εφημερίς των Κυριών, αρ. 193, 23-12-1890.

— «Η βασίλισσα εις το Κυριακόν Σχολείον», Εφημερίς των Κυριών, αρ. 206, 31-3-1891.

— «Αι άποροι εργάτιδες και το Κυριακόν Σχολείον», Εφημερίς των Κυριών, αρ. 232, 27-10-1891.

— «Δένδρον του Κυριακού Σχολείου», Εφημερίς των Κυριών, αρ. 239, 15-12-1891.

— «Το συσσίτιον του Εργαστηρίου Απόρων Γυναικών», Εφημερίς των Κυριών, αρ. 239, 15-12-1891.

— «Δώρα υπέρ του δένδρου του Κυριακού Σχολείου», Εφημερίς των Κυριών, αρ. 240, 22-12-1891.

— «Εξετάσεις του Κυριακού Σχολείου», Εφημερίς των Κυριών, αρ. 241, 29-12-1891.

— «Η εορτή του δένδρου του Κυριακού Σχολείου», Εφημερίς των Κυριών, αρ. 242, 12-11892.

— «Εργαστήριον Απόρων Γυναικών, Α'», Εφημερίς των Κυριών, αρ. 281, 15-11-1892.

— «Εργαστήριον Απόρων Γυναικών, Β'», Εφημερίς των Κυριών, αρ. 282, 22-11-1892.

— «Η βασίλισσα και το Κυριακόν Σχολείον», Εφημερίς των Κυριών, αρ. 343, 13-3-1894.

— «Το μορφωτήριον των θυγατέρων του Λαού», Εφημερίς των Κυριών, αρ. 347, 10-4-1894.

— «Τι γίνεται εις το Κυριακόν Σχολείον (Λόγος απαγγελθείς υπό της κ. Καλλιρρόης Παρρέν κατά τας εξετάσεις του Κυριακού Σχολείου)», Εφημερίς των Κυριών, αρ. 348, 174-1894.

— «Τι γίνεται το Άσυλον;», Εφημερίς των Κυριών, αρ. 546, 11-10-1898.

— «Αι αδικούσαι και αι αδικούμεναι», Εφημερίς των Κυριών, αρ. 549, 1-11-1898.

— «Περίληψις λογοδοσίας της Ενώσεως των Ελληνίδων. Τμήμα Επαγγελματικόν και Οικοκυρικόν», Εφημερίς των Κυριών, αρ. 584, 11-7-1899.

Σελ. 337
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/56/gif/338.gif&w=600&h=915

Παρρέν Καλλιρρόη, «Ένωσις των Ελληνίδων. Οικοκυρική και Επαγγελματική Σχολή», Εφημερίς των Κυριών, αρ. 587, 19-9-1899.

— «Αι εργασίαι του Γυναικείου Συνεδρίου, ημέρα 4η», Εφημερίς των Κυριών, αρ. 627,

2-7-1900.

— «Αι μεταρρυθμίσεις της Επαγγελματικής Σχολής», Εφημερίς των Κυριών, αρ. 667,

3-6-1901.

— «Αι εργαζόμεναι γυναίκες», Εφημερίς των Κυριών, αρ. 690, 13-1-1902.

— «Κυριακόν Σχολείον», Εφημερίς των Κυριών, αρ. 815, 12-12-1904.

— «Διά τον λαόν», Εφημερίς των Κυριών, αρ. 983, 15-3-1910.

— Τα ταξείδια μου - Σουηδία.

Πέγιος Γιώργος Α., Από την ιστορία του συνδικαλιστικού κινήματος της Καβάλας (19221953), Αθήνα 1984.

Perrot Michelle, Η εργασία των γυναικών στην Ευρώπη 19ος-20ός αιώνας, μτφρ. Δήμητρα Σαμίου, Ερμούπολη Σύρου 1988. Πιζάνιας Πέτρος, Οι φτωχοί των πόλεων. Η τεχνογνωσία της επιβίωσης στην Ελλάδα

τον Μεσοπόλεμο, Αθήνα 1993. Πιζάνιας Πέτρος - Μητροφάνης Γιώργος, Κίνηση των τιμών στην Ελλάδα ιθ'-αρχές κ' αι.

Πειραιάς - Ερμούπολη - Πάτρα, Αθήνα 1991. Pinol Jean-Luc, Ο κόσμος των πόλεων τον 19ο αιώνα, μτφρ. Ιωάννα Δουράμπεη - Έφη Κάννερ, Αθήνα 2000.

Ρηγίνος Μιχάλης, Παραγωγικές δομές και εργατικά ημερομίσθια στην Ελλάδα (19091936), Αθήνα 1987.

— Μορφές παιδικής εργασίας στη βιομηχανία και τη βιοτεχνία 1870-1940, Αθήνα 1995. Ροΐδης Εμμανουήλ, «Αθηναϊκοί περίπατοι, Περίπατοι εις τας Αθήνας β', Περίπατοι εις τας

Αθήνας γ'», επανέκδοση στο Πεζογραφήματα, Αθήνα 1988. Σαλίμπα Ζιζή, «Περί του βιομηχανικού καταστήματος Νικόλαος Ασπιώτης-ΕΛΠΙΣ», Η Τράπεζα. Η Εθνική και το προσωπικό της, τχ. 2, Σεπτέμβριος 1994.

— «Μόνη και έγκυος: Από τα έγγραφα του Πρωτοκλήτου Δικαστηρίου των Ανατολικών Σποράδων», Η Σάμος από τα Βυζαντινά χρόνια μέχρι σήμερα, τ. Β', Αθήνα 1998.

— «Από τους φόβους της πόλης: άμυνα και στρατηγικές επιβίωσης των νεήλυδων στην ελληνική πόλη κατά τον 19ο αιώνα», Οι συλλογικοί φόβοι στην ιστορία, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Αθήνα 2000.

Σβώλου Μαρία, «Οι εργάτριες Ιματισμού Στρατού», Ο Αγώνας της Γυναίκας, αρ. 112113, 15/31-3-1930.

Σ.[βώλου] Μ.[αρία], «Διακοσμητική Μόρφωση», Ο Αγώνας της Γυναίκας, Ε/87, ανατύπωση του άρθρου από Αβδελά Έφη - Ψαρρά Αγγέλικα, Ο Φεμινισμός στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου. Μια ανθολογία, Αθήνα 1985. Σκαλτά Ματούλα Χ., Κοινωνική ζωή και δημόσιοι χώροι κοινωνικών συναθροίσεων στην

Αθήνα του 19ου αιώνα, Θεσσαλονίκη 1983. Σκουζές Παναγής, Το χρονικό της σκλαβωμένης Αθήνας στα χρόνια της τυραννίας του Χατζαλή, γραμμένο στα 1841 από τον αγωνιστή Παναγή Σκουζέ, παλιό και νέο χειρόγραφο επιμελημένο και αποκατεστημένο από τον Γ. Βαλέτα, 1948. Σκουτέρη-Διδασκάλου Νόρα, «Προίκα ή περί του θηρευτικού βίου των Νεοελλήνων», Ο Πολίτης, τχ. 57-58, Ιανουάριος - Φεβρουάριος 1983.

— Ανθρωπολογικά για το γυναικείο ζήτημα, Αθήνα 1984.

Συναρέλλη Μαρία, Δρόμοι και λιμάνια στην Ελλάδα 1830-1880, Αθήνα 1989. Τρίμη Κατερίνα, «Κοινοτική εκπαίδευση, ο ρόλος και η προσφορά των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στην Ελληνική Παροικία», Αφιέρωμα στην Αλεξάνδρεια - 150 χρόνια της Ελληνικής Κοινότητας, Καθημερινή, 24-10-1993.

Σελ. 338
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/56/gif/339.gif&w=600&h=915

Τσακαλώτος Αθανάσιος, Περί της δημοσίας υγείας εν Σύρω και ιδία της φυματιώσεως, Αθήνα 1914.

Τσοκόπουλος Βάσιας, Πειραιάς, 1835-1870. Εισαγωγή στην Ιστορία του Ελληνικού Μάντσεστερ, Αθήνα 1984.

Τσοτσορός Στάθης, Η συγκρότηση του βιομηχανικού κεφαλαίου στην Ελλάδα (1898-1939), τ. I, Αθήνα 1993.

Τσουκαλάς Κωνσταντίνος, «Η αναδιοργάνωση του στρατού και του στόλου», Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τ. ΙΔ', Αθήνα 1978.

— Εξάρτηση και αναπαραγωγή. Ο κοινωνικός ρόλος των εκπαιδευτικών μηχανισμών στην Ελλάδα (1830-1922), Αθήνα 1992.

Τυπάλδος Γεώργιος, «Κοινωνική καθαριότης», Οικονομική Επιθεώρησις, Αθήνα 1874.

Φιλαδελφεύς Αλέξανδρος, Ακτίνες εκ της Θεσσαλίας, Αθήνα 1897.

Χαριτάκης Γεώργιος, Η ελληνική βιομηχανία (βιομηχανία - μεταλλεία - εργασία), Αθήνα 1927.

Χαριτάτος Μάνος - Πηνελόπη Γιακουμάκη, Η ιστορία του ελληνικού τσιγάρου, Αθήνα 1997.

Χαρίτος Χαράλαμπος, Το Παρθεναγωγείο Βόλου, τ. Α', Αθήνα 1989.

Χατζηιωσήφ Χρήστος, Η γηραιά σελήνη. Η βιομηχανία στην ελληνική οικονομία, 18301940, Αθήνα 1993.

Χατζόπουλος Κώστας, Ο Πύργος του Ακροπόταμου, Αθήνα 1971.

Χόρτον Τζωρτζ, Στην Αθήνα του καιρού μου (1893-1897), Αθήνα 1996.

Χριστόπουλος Παναγιώτης, Μαθήματα Υγιεινής, Αθήνα 1920.

Β' Ξενόγλωσσα

Agriantoni Christina, «Le sort de la soie en Grèce au XIX siècle: du déclassement des productions domestiques à la marginalisation d'une industrie rural», Cultural and Commercial Exchanges between the Orient and the Greek World, Αθήνα 1991.

Bafounis Yannis, La formation d'une ville nouvelle: Le Pirée au XIX siècle (18351879), Thèse de Doctorat de 3ème cycle Paris IV, Παρίσι 1985.

Donzelot Jacques, L'invention du social, Παρίσι 1984.

Farge Arlette, La vie fragile. Violence, pouvoirs et solidarités à Paris au XVIIIe siècle, Παρίσι 1986.

Fourcault Annie, Femmes à l'usine en France dans l'entre-deux-guerres, Παρίσι 1982.

Goody Jack, L'évolution de la famille et du mariage en Europe, Παρίσι 1985.

Harisson Barbara, Not only the dangerous trades. Women's work and health in Britain 1880-1940, Έξετερ 1996.

Hennock Peter, Fit and proper persons: Ideal and reality in nineteenth century local government, Λονδίνο 1973.

Higgs E., «Domestic service and household production» John A.V. (ed.), Unequal opportunities: Women's Employment in England 1800-1918, Οξφόρδη 1986.

Histoire de la vie privée, Philippe Ariès - George Duby (γεν. επιμ.), τ. 4, De la Revolution à la Grande Guerre, Michelle Perrot (επιμ.), Παρίσι 1987.

Geneviève Fraise - Michelle Perrot (επιμ.), Histoire des femmes en Occident, τ. 4: le XIX siècle, Παρίσι 1991.

Horn Pamela, The rise and fall of the Victorian servant, Λονδίνο 1975.

Kitroeff Alexander, Griegos en America, Μαδρίτη 1992.

Lebrun François, L'Europe et le monde, XVI, XVII, XVIII siècle, Παρίσι 1987.

Σελ. 339
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/56/gif/340.gif&w=600&h=915

Martin-Fugier Anne, La place des bonnes. La domesticité féminine à Paris en 1900, Παρίσι 1979.

Muchembled Robert, Société, culture et mentalités dans la France moderne XVI-XVIΙΙ siècle, Παρίσι 1994.

Noiriel Gérard, Les ouvriers dans la société française XIXe-XXe siècle, Παρίσι 1986.

Norbert Elias, La civilisation des moeurs, Παρίσι 1973.

Perrot Philippe, Le travail des apparences. Le corps féminin XVIIe-XIXe siècle, Παρίσι 1984.

— Les dessus et les dessous de la bourgeoisie, Παρίσι 1981.

Rancière Danièle, «La philantrophie au féminin», Pénélope pour l'histoire des femmes 11, 1984.

Roberts Elizabeth, Women's Work 1840-1940, Λονδίνο 1988.

Schneider J., «L'honneur, la honte, l'accès aux ressources et la transformation des sociétés méditerranéennes», Les sociétés rurales de la Méditerranée, Recueil de textes anglo-américains réunis par Bernard Kayser, Αιξ-αν-Προβάνς 1986.

Thompson E. P., Customs in common, Λονδίνο 1991.

Tilly Louise - Joan W. Scott, Les femmes, le travail et la famille, Παρίσι 1987.

Tsopela-Saliba Panayota, Le profil de l'ouvrière dans l'industrie et l'artisanat en Grèce 1870-1922, Mémoire de DEA, Université Paris I-Panthéon-Sorbonne, Παρίσι 1989.

Vicinus Martha, Independent Women and Community for Single Women, Λονδίνο 1985.

Vigarello Georges, Le propre et le sale. L'hygiène du corps depuis le Moyen Age, Παρίσι 1991.

Vincienne Monique, Du village à la ville, Παρίσι 1972.

Σελ. 340
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/56/gif/341.gif&w=600&h=915

ΓΕΝΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Σελ. 341
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/56/gif/342.gif&w=600&h=915 01 - 0002.htm

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 342
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/56/gif/343.gif&w=600&h=915

ΓΕΝΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

αγγειοπλαστεία 277 Αγγλία 20, 185, 196, 197 Αγία Ειρήνη, συνοικία Αθηνών 274 Αγία Σοφία, συνοικισμός Πειραιά 276 Άγιοι Ασώματοι, συνοικία Αθηνών 274 Άγιο Όρος 201

Άγιος Παντελεήμονας, συνοικία Αθηνών 276

Αγριαντώνη Χριστίνα 81 Αγρίνιο 28, 190 αγροτική έξοδος 34 αγροτικός χώρος 160, 245 αγρότισσες 230, 288 αγωγιάτες 41

Αγώνας της Ανεξαρτησίας 43

Αδελφοί Γ. Ασπιώτη Α.Ε.' βλ. Ασπιώτης

Νικόλαος - ΕΛΠΙΣ Αθήνα 18, 44, 63, 68, 100, 102, 103, 108, 114, 117, 119, 124, 126, 127, 130, 133, 136, 143, 144, 148, 163, 167, 186, 187, 192, 207, 218, 221, 247, 261, 274, 277, 279, 284, 294- βλ. και συγκρότημα Αθηνών-Πειραιώς Αιγιάλεια 27 Αίγινα 42, 140 Αίγυπτος 36, 98, 103, 184 Ακριβού, υφαντήριο 264 ακτοπλοΐα 42 Αλεξάνδρεια 184, 233 αλεύρι 140, 291

Αλυσίδα, συνοικία Αθηνών 67, 293 Αμαλίειο, ορφανοτροφείο 233 Αμερική, ΗΠΑ 38, 40, 139, 185 Αμοργός 42 αμπέλια 287 αναπηνίστριες 64 Ανάπλασις, περ. 165 Ανατολή 47, 103

ανδρικά ενδύματα: γιλέκο 150" επενδύτες 27" παντελόνια 27, 131, 150' πανωφόρι 159, 201" περικνημίδες 25" περιλαίμια 128· περισκελίδες 145" σακάκια 27, 128" σκελέες 142' χιτώνια 145' χλαίνες 27, 142 Άνδρος 36 ανεργία 84, 95, 109 ανθοδετική 268

ανθοποιία 226, 228, 229, 237, 265

Αντωνοπούλου Ελένη 185

«Ανώνυμη Υφαντουργική Εταιρεία το Φά-

ληρον» 53, 197 «Ανώνυμος Εταιρεία Ελληνική Εριουργία» 273

«Ανώνυμος Εταιρεία Ελληνική Μεταξουργία» 273

«Αποθήκη ιματισμού του στρατού» 142,

143, 144, 145, 146, 147, 300 Αποθήκη Υλικού Πειραιώς 148 Απόκριες 295

Αποσκίτης Αργ. εργοστάσιο υφαντουργίας 77

αργαλειός 63, 68, 77, 156 Άργος 140 Αργοσαρωνικός 41, 42 Αρμένιοι / Αρμένισσες 46, 104, 151 Αρσάκειο 143, 185 Αρσάκης Απόστολος 187 αρώματα 115

ασθένειες 85, 243, 263" αδενίτιδες 243' αναιμία 243" γαστρεντερίτιδα 280" δέρματος 243" δηλητηριάσεις 118" ελονοσία 61, 280, 283" ελώδης πυρετός 274, 277· ευλογιά 61, 274' στομάχου 243" τραχώματα 243' τριχοφάγος 285' τύφος 274, 280· φυματίωση 61, 118, 249, 274, 279, 280, 281· ψώρα 285 ΑΣΠΙΩΤΗ-ΕΛΚΑ, Ανώνυμος Εταιρεία Γραφικών Τεχνών βλ. Ασπιώτης Νικόλαος - ΕΛΠΙΣ Ασπιώτης Γεράσιμος· βλ. Ασπιώτης Νικόλαος - ΕΛΠΙΣ Ασπιώτης Κωνσταντίνος· βλ. Ασπιώτης Νικόλαος - ΕΛΠΙΣ Ασπιώτης Νικόλαος - ΕΛΠΙΣ, βιομηχανικό κατάστημα 119-124 ασπρόρουχα 25, 129, 140, 155, 190, 193, 226, 228, 229, 234, 237, 265" ανδρικά 136· γυναικεία 136" στρατού 143 ασπρορουχούδες 124 Άστρος 42

αστυνομία Πειραιά 290 Άσυλο Αγίας Αικατερίνης 232, 240, 273 Άσυλο των Εργατίδων βλ. Άσυλο Αγίας Αικατερίνης

Σελ. 343
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/56/gif/344.gif&w=600&h=915

ασφάλεια εργατών 55, 72, 78 ασφάλιση υποχρεωτική 79 ατμοπλοία 41

Αττική 25, 28, 32, 34, 65, 99, 207 ατυχήματα 78, 79, 80

Βάθεια, συνοικία Αθηνών 282

Βαλκάνια 142

Βαλλώση Πιπίνα 217

Βαλτατζή Ζωή 184

Βαλτατζή Σμαράγδα 185

Βαλτατζής Ευαγγέλης 184

Βαλτατζής Σπυρίδων 185

βαμβάκι 63, 193

Βασιλειάδου Ανθή 217

Βασιλική Σχολή 264

Βασιλικός Κήπος 282, 292, 296

Βατραχονήσι, συνοικισμός Αθηνών 275, 282

Βαυαροί 102

Βενιζέλος Ελευθέριος 56

Βέροια 67

Βιέννη 183

Βικέλα Σμαράγδα 185 Βικέλας Δημήτριος 185 Βοιωτία 32, 34, 207 Βολωνάκης Αθανάσιος 44 Βολωνάκης Μ. 53

Βόλος 18, 77, 82, 90, 195, 197, 233, 289 βότανα 288

Βουλή των Ελλήνων 224 Βουλγαρία 20, 45, 232 βουτηχτές 41 βούτυρο 290, 291 βυρσοδεψεία 44

Belle Henri 181, 275

Γαβριηλίδης Βλάσης 65

γαζί, γάζωμα 228

γάλα 242, 291

Γαλάτσι Ρουμανίας 183

Γαλλία 172, 175, 185, 197

γάμος 41, 107, 162, 164, 252, 256

Γαργαρέττα, συνοικία Αθηνών 276

γαρνιτόρες 102

Γέγγερ, μοδίστρα 101

Γενοβέφα 294

Γερμανία 98

γιατροί 61

Γκαζοχώρι, συνοικία Αθηνών 274, 275

Γορτυνία 190

γουναρικά 190

Γύθειο 233

γυμναστική 227, 237

γυναικεία ενδύματα 151, 189, 196, 219, 228, 234, 284· επανωφόρια 127, 128, 151' εσάρπες 151' ζακέτες 127" πέπλοι 189· ποδιές 196, 198" φούστες 196 δακτυλογράφοι 230, 239, 255

δαντέλες 150, 188, 190, 218, 228" βλ. και

τριχαπτική δασκάλες 221, 222, 227, 230, 232 Δεληγιάννης Θεόδωρος 216, 224 Δεμίρη Κωνσταντίνα 70 Δερτιλής Γιώργος 181 Δεσύπρη-Σβώλου Μαρία 68, 72, 73, 100,

103, 116, 149, 194, 207, 221, 268 Δεσύπρης Γ. 196 Δημόκας Ιωάννης 43 δημόσιοι υπάλληλοι 230 Δημοτικό Θέατρο 144 διάσιμο 68

διασκεδάσεις 292-296

διατροφή 74, 81, 125, 157, 167, 168, 243,

280, 287-291 δικτυοπλεκτική 25 διπλογραφία 226, 230 διπλωτήρια 115" βλ. και φακελοποιία Διώρυγα Κορίνθου 18, 46, 47 Δουρούτης Αθανάσιος και Σία 63" βλ. και

μεταξουργεία Δραματινού Μαρία 44" βλ. και υφαντήρια Δωδεκάνησα 45

Έδεσσα 67

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος 187, 193,

195, 200, 201, 244 Εθνικό Συμβούλιο των Ελληνίδων 259 Είδη ραπτικής: βελόνες 125, 132, 135, 137" καρφίτσες 125, 132" κλωστές 125, 150" κορδέλες 106, 136, 265" μεζούρα 125" τούλια 102" φόδρες 125, 132, 150" ψαλίδι 132, 135 Εκθέσεις 170, 193 εκκλησία 168, 169 ελιές 168, 192, 287, 288 Ελληνική Ατμοπλοία 43" βλ. και Δημόκας Ιω.

Ελληνική Βιομηχανία Πιλοποιίας Ηλία Πουλοπούλου και Υιού 105" βλ. και Πουλόπουλος Ηλίας - Παπασπυρόπουλος Γεώργιος

Ελληνική Εριουργία Α.Ε. Αφοί Κυρκίνη 147 εμβόλια 280" δαμαλισμός 61 Ένωσις των Ελληνίδων 144, 145, 151, 224,

225, 232, 244, 259, 285 Εξάρχεια, συνοικία Αθηνών 126 Επαγγελματική και Οικοκυρική Σχολή η

Μέλισσα 257 Επιθεώρηση Εργασίας 57, 60, 74, 78, 80, 83, 92, 100, 102, 106, 107, 108, 117, 130, 134, 210· επιθεωρητές 75, 79 Επιτροπή επί της Εμψυχώσεως της Εθνικής Βιομηχανίας 187 Επιτροπή Κυριών προς εγκατάστασιν των

Θεσσαλών εις τας οικίας των 195 εργασία, κατ' οίκον 20, 45, 129, 141, 150, 152, 174-175, 265, 298

Σελ. 344
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/56/gif/345.gif&w=600&h=915

ΓΕΝΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

345

εργαστήρια' ασπρορούχων 128, 130, 298" ανδρικών 130" καπέλων 101, 233, 265, 298, 300' μεταξοϋφαντικής 28' μοδιστρικής 26, 130, 131-138, 219, 233, 264, 265, 297-298, 299, 300· παιδικών ενδυμάτων 130, 265" φανελοποιίας 28" χαλβάδων και λουκουμιών 44" χάρτου και εκτυπώσεων (βιβλιοδετεία, επισκεπτήρια, επιστολόχαρτα, κατάστιχα, φακέλων, φωτοαντιγραφικά) 111-119 Εργαστήριον Απόρων Γυναικών 74, 80,

151, 186-194, 216, 233, 244 Εργαστήριον Απόρων Γυναικών εν Θεσσαλία 194-202

Εργατική Συνδιάσκεψη του Βερολίνου 54 Εργατικό Κέντρο Αθηνών (ΕΚΑ) 56, 77,

152, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 266, 268, 269

εργάτες κλωστοϋφαντουργείων 200" βαφείς 200· θερμαστές 41, 78" κόπτες 128" λεβητοποιοί 41' λιπαντές 78' σιδερωτές 200

εργάτριες κλωστοϋφαντουργείων 63-188" ανεμούδες 82" βοηθοί υφαντουργείων και κλωστηρίων 83' διαστρούδες 68, 82, 86, 114" επιστάτριες 86" καλαμίστριες 82, 198, 200" καρουλούδες 68, 86" κλώστριες 68" μασουρίστριες 198, 200" χειλώτριες 198, 200 εριουργοί 24, 25, 28, 65 Ερμιονίδα 140

Ερμείον, κατάστημα νεωτερισμών 127 Ερμούπολη 18, 43, 73, 85, 207, 212, 274,

278, 279, 284" βλ. και Σύρος Εστία, περ. 120 εστιατόριο-κυλικείο 73 εσώρουχα 227, 286" ανδρών 128" γυναικών

128· παιδιών 128' στρατού 148 Εύβοια 189 Ευρυτανία 26 Ευρώπη 166

Entente 45, 247

Ζάκυνθος 25, 27, 28 Ζάππειο 292 ζαχαροπλαστεία 45 ζωγραφική 226, 228

Ζωγράφου Ευγενία 55, 70, 82, 84, 85, 87, 157, 209, 285

Ήπειρος 232

Ηράκλειο, προάστειο Αθήνας 273 Howe Elias 139

Θεοδωροπούλου Αύρα 210, 258, 260, 262, 264, 267, 268, 283

Θεοδωρόπουλος Σπύρος 258 Θεολογική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών 165

Θεσσαλία 18, 28, 34, 195, 196, 201, 232 Θεσσαλονίκη 32, 92, 95, 124, 148, 183 Θήρα 27, 42 Θράκη 20, 45, 89, 222 Θωμόπουλος Θωμάς 267

ιατρική 243" προληπτική 242 ιατροφαρμακευτική περίθαλψη 79, 80, 123,

241, 243, 244 Ιγγλέσης Νικόλαος 25, 26, 126 Ιλισός 275 Ιμβριώτη Ρόζα 268 Ιόνια νησιά 27, 207 Ίος 42 Ιταλοί 46 ιχνογραφία 228

Καβάλα 94, 95

Καβανιάρη Αδελα'ί'ς 185

καθαριότητα 75, 103, 133, 266, 279, 280,

281-287, 300 καλαθοπλεκτική 25 Καλαμάτα 18, 28

Καλαμιώτου, συνοικία Αθηνών 274 Καλαμπάκα 26

καλεμκεριά 44, 101, 104, 108, 151 Καλλέργης Σταύρος 54, 55, 300 Καλομοίρης Μανώλης 268 Καμίνια, συνοικισμός Πειραιώς 276, 282 Καμπούρογλου Παντολέων 42 Κάνθαρος, Πειραιάς 296 καπέλα 98, 104, 105, 107, 108, 109, 110, 233, 265" κασκέτα 100, 109, 110" κούκοι 98,100,101" πηλήκια 100, 102,109, 110, 299" ρεπούμπλικες 98, 102" φέσια 94, 98, 168" ψάθες 102, 104 καπναποθήκες 299

καπνεργάτες 88-97, 149" αχταρματζήδες 90" δέτες 90" καπνοκόπτες 25, 91" καπνοσυσκευαστές 25, 91" κατασκευαστές ταμβάκου 91" ντεκτσήδες 90, 97' σιγαροποιοί 25, 91" στιβαδόροι 90 καπνεργάτριες 88-97" πασταλτζούδες 90 "καπνεργοστάσια 96 Καπνικαρέα 103, 126, 127 καπνοβιομηχανία 297 καπνός 18, 31, 118, 120, 299 καραγκιόζης 293 Καραθεοδωρής Στέφανος 184 Καρασταμάτη, μεταξοϋφαντήριο 287 Καρδίτσα 26, 200 Καστέλα 44

κατηχητικά σχολεία 248 κατοικία εργάτριας 273-279 κατοικίδια ζώα 287

Σελ. 345
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/56/gif/346.gif&w=600&h=915

Κατσίγρα-Μελά Άννα 259, 267 Κατσιμαντής Ηρ. 43 Καύκασος 45

καφεκοπτεία 9Γ καφεκόπτες 25, 91 καφενείο 288

κέντημα 150, 151, 188, 228, 265 κεντητές, κεντήστρες 25, 150 κεντητική 25, 27, 151" χρυσοκεντητική 25,

107, 110, 151, 265 Κεντρική Αποθήκη Μηχανών Ραπτικής 140 Κεντρικός Σοσιαλιστικός Όμιλος 54, 55, 300

Κέρκυρα 25, 53, 99, 119, 124, 207, 233 Κεφαλάρι 220 Κεφαλλονιά 233

Κεχαγιά Καλλιόπη 185, 186, 195, 217 Κηφισιά 282, 292 Κινδύνη Καλλιόπη 217 κλινοσκεπάσματα 147, 189, 190 κλωστήρια μετάξης 189 Κλωστήριον και Υφαντήριον Ε. Λαδοπούλου εν Σύρω 43, 76, 84, 86 κλωστοϋφαντουργία 40, 42, 44, 45, 47, 60, 123, 221" εργοστάσια: Λαδόπουλου 43, 76, 84, 86· Λυγινού 76, 82" Πυρρή 82" Ρετσίνα Αφών 69, 82, 175" Σημίτη 70, 82, 209· Σταματόπουλου 142 Κολωνάκι 126 κομμωτική 268

κοπτική 219, 226, 227, 229, 236, 237, 238,

239, 249, 257, 268, 286 Κορασίδου Μαρία 177 κορδελιάστρες 150, 152 Κόρινθος 140 Κορύλλου Ελένη 268 Κοτζιάς Γ. 116 κοτόπουλο 227 κουβέρτες 197 κουκουλόσπορος 189 Κουμάνταρος Δήμος 44 Κουτσαλέξης Π. 196 Κραναία 27 Κρανίδι 140

Κρήτη 43, 44, 189, 232

Κρητικά, συνοικισμός Πειραιώς 276

Κρητική Επανάσταση 44, 161

Κρητικοί 44

Κροντηρά Αγγελική 267

κτίστες 84

Κυκλάδες 27, 207

Κύμη 189

Κύπρος 103, 232

Κυριακή αργία 56, 248, 263, 292

Κυριακή Σχολή 209, 218

Κυριακή Σχολή των Απόρων Γυναικών και

Κορασιών του Λαού 219 Κυριακό Σχολείο 212, 213, 219, 220, 283,

284, 285, 286 Κυριακόν Σχολείον Εργατριών του Εργατικού Κέντρου Αθηνών 257-269, 283, 286

Κυριακόν Σχολείον του εν Πειραιεί Συνδέσμου των Κυριών προς Προστασίαν της Εργάτιδος 240-257, 263, 283 Κυριακόν Σχολείον των Τεχνών 213, 214215

Κυριακόν Σχολείον της Ενώσεως των Ελληνίδων 219-220 κυτιοποιία 111, 112, 113, 115, 117, 118,

119, 122, 124, 299 Κυψέλη 126, 276

Κωνσταντίνου Δημήτριος 139, 140 Κωνσταντινούπολη 36, 45, 47, 183

λάδι 18, 140, 168, 288, 291 λαιμοδέτες 25 λαιμοδετοποιεία 26

Λάκκα του Βάβουλα, συνοικισμός Πειραιά 276

Λαναράς - Κύρτσης και Σία, εριουργείο 202

Λάρισα 28, 77, 82, 195, 196, 201

Λειψία 183

Λέκα Βέρθα 259

λεμβούχοι 41

Λεμεσός 232

Λεύκα, συνοικισμός Πειραιώς 276 Λευκάδα 190 Λιάκος Αντώνης 75 Λίβερπουλ 183

λιθογραφικά και τυπογραφικά πιεστήρια

123

λιθογραφεία 106, 111, 112, 113, 118, 122,

124

λιμενεργάτες 41 Λιμηρά 27 λινάρι 122, 143 λινοστολή 140 λίπος 290

Λόγγου - Κύρτση - Τούρπαλη, συγκρότημα 70

Λονδίνο 183, 275 λοστρόμοι 41

λουτρό 282, 284, 285, 286, 293

Λυγινός Κυριάκος 241

Λύκειο των Ελληνίδων 45, 145, 259, 279

Lebrun François 51

μαγειρική 226, 227, 229, 236, 237, 239,

278" βλ. και διατροφή" φαγητά μαγείρισσες 227

Μαγγιώρος, εμπορικός οίκος 218 μαίες 36

Μακεδονία 20, 44, 45, 89, 222, 232 Μακκά Μαρία 185 Μακρής Χ. 267

Μακροπούλου Άννα 72, 83, 287 Μαλανδρίνος Χ., κατάστημα 201

Σελ. 346
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/56/gif/347.gif&w=600&h=915

μαλλί 63, 105, 188, 189, 195, 197, 199

Μανιάτικα, συνοικισμός 276

Μανσόλας Αλέξανδρος 23, 64, 81

μαντήλια 168

μαξιλαροθήκες 128, 190

Μαρούλη Αικατερίνη 259

Μασσαλία 183

Ματουσιάν, εμπορικός οίκος 90 Μαύρη Θάλασσα 18 Μαυροβούνιοι 46

Μαυρογένειος Επαγγελματική Σχολή 233 Μεγαλόπολη 25 Μέγαρα 140 Μέθανα 42

Μελά-Κατσίγρα Άννα 259, 267 Μεσολόγγι 28 μετανάστευση 26, 34, 35 μετάξι 63, 140, 188, 190 μεταξοκλωστική 64 μεταξουργεία 63, 106 Μεταξουργείο, συνοικία Αθηνών 274 μεταξουργός 24, 25, 28, 65 Μετς, συνοικισμός Αθηνών 275 Μήλος 27

μητρότητα / μητέρα 173, 212, 249, 267 Μητσάκης Μιχαήλ 120, 282, 292 μηχανικοί καπτοκοπτικών μηχανών 91 μηχανουργείο 106, 277 μηχανουργοί 41 Μικρά Ασία 17, 18, 45, 232 Μικρασιατική Καταστροφή 44, 190, 231 «Μικρή Αντάντ των Γυναικών» 258 μοδίστρες 37, 38, 44, 222, 223, 255, 256, 294' βλ. και εργαστήρια / ατελιέ μοδιστρικής Μοναστηράκι 126, 152, 274 Μουνιχία 284, 293 Μπαφούνης Γιάννης 41 Μπενάκειος Επαγγελματική Σχολή 233 μπογιατζήδες 84 Μύκονος 41

Morgenthau Henry 150

Νάξος 27, 42 Νάουσα 67, 70 ναυπηγεία 43 Ναύπλιο 42 ναυτικοί 35, 36, 41 ναυτιλία 36, 41

Νέα Ελληνική Ατμοπλοία, εταιρεία 43

Νέα Ιωνία, προάστειο 67

Νεάπολη, συνοικία 294

Νέος Κόσμος, προάστειο 26, 275

νήμα: μεταξωτό 190' μάλλινο 190' λινό 190'

ντρίλινο 197" χρυσό 190 νηματουργείο Κρητικού 44 νηματουργοί 24, 25, 28, 83

νοσηλεία 80, 192 Νοταρά, οδός 243

Noiriel Gérard 53

ξάντες 24, 25, 28, 65 ξυλογλυπτική 226 ξυλουργεία 45, 106

Οδησσός 183

Οδοί Αθηνών: Αγίας Ειρήνης 216" Αιόλου 126, 137· Ακαδημίας 184" Αμαλίας 187" Ερμού 101, 115, 116, 126, 131, 137, 178" Ευαγγελιστρίας 115, 116· Μητροπόλεως 171· Σίνα 126, 184" Στουρνάρα 126· Φωκίωνος Νέγρη 126 Οθωμανική Αυτοκρατορία 36, 42 οικοκυρική 266

Οικοκυρική και Επαγγελματική Σχολή της Ενώσεως των Ελληνίδων 219, 220, 223240

οικοτεχνία 28, 35, 157, 192 Οίτυλο Λακωνίας 27 Ολυμπιακοί Αγώνες 282 Ολύμπιος Δίας 296 Ολυμπίου Ολυμπιάς 185 Ομηρίδης-Σκυλίτσης Δημήτριος 243 Όμιλος των Φιλομούσων 292 Ορφανοτροφείο Θηλέων Ιωάννου και Μαρίας Χατζηκυριάκου 233

πάγκος 86

Παγκράτι, συνοικία 276 παιγνιόχαρτα 119, 120, 121" στεγνωτήρια 122

Παναγιωτόπουλος Βασίλης 34 Παναθήναια 294 Πανάς Κ. και Σία 124 Πανελλήνιος Ατμοπλοία 197 Πανεπιστήμιο Αθηνών 220 Παξοί 25

Παπαγιάννη Αφοί, βιομηχανικό κατάστημα 102

Παπαντωνίου Ιωάννα 140 Παπαρρηγόπουλος Ιωάννης 185 Παπαρρηγοπούλου Ελένη 185 Παπασπυρόπουλος Γεώργιος 103,104,108, 151, 218, 264· βλ. και Πουλόπουλος Ηλίας· Ελληνική Βιομηχανία Ηλία Πουλοπούλου και Υιού Παπούδωφ Αλεξανδρίνα 185 Παπούδωφ Αριστείδης 185 παραδοσιακή φορεσιά 26, 28, 140, 166' ανδρική 27' φουστανέλα 26, 143' γυναικεία 27

Παρίσι 183 Παρνασσός 185 Πάρος 42

Σελ. 347
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/56/gif/348.gif&w=600&h=915

Παρρέν Καλλιρρόη 54, 69, 77, 165, 211, 217, 219, 223, 224, 232, 234, 241, 257, 259, 283 Πάσχα 53, 55 Πατήσια 67

Πάτρα 18, 25, 27, 119, 212, 233 Πατριωτικός Σύνδεσμος 147, 243 Πέγιος Γιώργος 94

Πειραιάς 18, 25, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 63, 64, 66, 70, 71, 77, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 99, 100, 108, 114, 117, 119, 126, 140, 143, 144, 148, 163, 175, 207, 208, 210, 212, 233, 243, 244, 247, 248, 274, 277, 279, 293, 294 πελερίνες 127 Πελοπόννησος 27, 28 περίθαλψη 242 Περισσός 273 Πετράλωνα 105, 278 Πευκάκια, συνοικία Αθηνών 294 Πήλιο 28 Πηνελόπη 177 πιέτα 228

πιλοποιία 98-110, 117, 118, 135, 226, 227, 229, 237, 238, 239, 257, 264, 265, 268 Πλατεία Δημοπρατηρίου 126 πλύντριες 255 Ποδαράδες 148, 273 ποικίλματα 190 ποικιλτική 188, 190

πόλεμοι: Βαλκανικοί 27, 30, 44, 45, 61, 145, 146, 147, 243" Α' Παγκόσμιος 105 Πόρος 42, 65, 140 πορτοκάλια 289 πουκάμισο 27, 128, 145, 151 Πουλόπουλος Ηλίας 99, 103, 104, 151" βλ. και Ελληνική Βιομηχανία Πιλοποιίας Ηλία Πουλοπούλου και Υιού" Παπασπυρόπουλος Γεώργιος Πρετεντέρη Φανή 185 προίκα 36, 83, 123, 125, 128, 130, 140,

161-162, 190, 193, 223, 278 προσόψια 84, 196, 199 πρόσφυγες 17, 45, 89, 211 Πρωτομαγιά 54, 295, 296 Πρωτοπαπά Ροδόπη 241 πυρογραφία 226, 228

Perrot Michelle 62

Ραγκαβής Αλέξανδρος 216 Ράλλης Λουκάς 63' βλ. και μεταξουργεία ραπτική 28, 37, 218, 226, 227, 228, 229, 234, 236, 237, 238, 239, 248, 249, 257, 264, 268, 286- ασπρορούχων 237' παιδικών φορεμάτων 237 ραπτομηχανή 106, 138-141, 298, 299 ράπτριες 86, 114, 221, 254, 255, 256, 264, 265· κουβερτών 198

ραφεία 26, 130" ιεροραφεία 151 ράφτες 25, 26, 27' ελληνοράπτες 25" ιερών ενδυμάτων 25" στρατιωτικών ενδυμάτων 26' φραγκοράπτες 25, 27, 150 Ρεϊνέκ Βαρίγκα 185 Ρέντης, συνοικία Πειραιώς 293 Ρετσίνα Αφοί 142, 143, 197" βλ. και κλωστοϋφαντουργεία Ρετσίνα Ελισ. 241 Ρετσίνας Θεόδωρος 69, 161 Ρηγίνος Μιχάλης 87 ρινόμακτρα 25 Ροΐδης Εμμανουήλ 282 Ροστόβ 183 Ρούμελη 156 Ρουσοπούλου Ειρήνη 259 Ρωσία 20, 45

Σακιρτζιάν, εμπορικός οίκος 90 Σαλαμίνα 65, 140 Σάμος 233 Σαντορίνη 65 Σαρακοστή 288, 295, 296 Σελά, υφαντήριο 264 σεντόνια 128 Σερβία 45 Σέρρες 92, 95 Σιγανού Αθηνά 217 Σιγάρας Κωνσταντίνος 196, 201, 202 Σίγγερ, μηχανή ραπτικής 218" βλ. και ραπτομηχανή σιδηροδρομικές γραμμές Αθηνών-Πειραιώς 46" Αθηνών-Πελοποννήσου 34, 185" Θεσσαλίας 198 σιδέρωμα 218, 226, 228, 229, 236, 237 σιδερώτριες 255 σιτάρι 140

Σκαλτζούνη Φανή 185 Σκορδέλη Ασπασία 217 σκόρδο 288, 289 Σκουζέ Ελένη 185 Σκουζές Αλέξανδρος 241 Σκουζές Γεώργιος 185 Σκουζές Παναγής 167 Σλήμαν Ερρίκος 185 Σλήμαν Σοφία 185, 186, 217 Σμύρνη 36, 43, 151, 222 σοσιαλιστές 172 Σούτσος Ιωάννης 36 Σπάρτη 232

Σπέτσες 41, 42, 65, 140 σπίρτα 121

σταφίδα 18, 34' σταφιδική κρίση 38 στενογράφοι 239 Στρέιτ Βικτωρία 195 Στρίγκος Γεώργιος 161 Συγγρός Ανδρέας 187, 192 συγκρότημα Αθηνών-Πειραιώς 25, 47, 67, 83, 99, 100, 140

Σελ. 348
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/56/gif/349.gif&w=600&h=915

σύκα 18

Σύλλογος προς Διάδοσιν των Ελληνικών

Γραμμάτων 222, 233 Σύλλογος Κυριών υπέρ της Γυναικείας Παι-

δεύσεως 80, 182-186, 187, 191 Σύνδεσμος για τα Δικαιώματα της Γυναίκας 148, 258, 269 Σύνδεσμος Κυριών Πειραιώς προς Προστασίαν της Εργάτιδος 211, 240 Συνέδριο Παρισίων 224 Σύνταγμα, πλατεία 295 Σύρος 27, 28, 42, 43, 66, 76, 86, 161, 278,

289" βλ. και Ερμούπολη συσσίτιο 74, 236, 241, 242, 243, 244 Σχολή Απόρων Παίδων 216 Σχολή Ευελπίδων 141 Σχολή της Κυριακής των Απόρων Γυναικών

και Κορασιών του Λαού 215-220 Σωματείο εργατριών κοπής και ραφής ιματισμού στρατού 148, 149

τάπητες 188, 189, 190, 192, 193, 197

ταπητουργοί 24, 25, 28, 65

Τάσσος Α. 122

Τεργέστη 90

τεχνητά άνθη 102

τεχνίτης 200

Τζάννειο Νοσοκομείο 243

Τήνος 36

Τισσαμενού Ασημίνα 185 Τουρκία 20, 47, 196 τραπεζομάντηλα 128, 189 Τρίκαλα 28

Τρικούπης Χαρίλαος 46, 141 Τρίπολη 28, 190

Τρίπου-Πανά, βαμβακο-υφαντήρια 142 τριχαπτική 188, 190' βλ. και δαντέλες Τροιζηνία 41, 42 τροφοί 36, 171, 283 τροχιστής μαχαιριών κοπής καπνού 91 Τσακαλώτος Αθανάσιος 278, 279 Τσάτη, βαμβακοϋφαντήρια 142 τσιγάρα 115, 122 τσιγαρόχαρτα 120, 121, 122, 123 Τσίλερ, παραλία 293 Τσιλιμίγκρα Μαρία 267 Τσουκαλάς Κωνσταντίνος 287 τύλιγμα 68

Τυπάλδος Γεώργιος 282 τυποβαφική 150

τυπογραφεία, -ία 111, 112, 113, 118, 121, 151

Τύρναβος 28, 195, 196, 198, 200 Thompson Ρ. Ε. 52

υγιεινή/υγεία 55, 61, 71, 72, 74, 78, 118, 152, 217, 229, 230, 237, 248, 249, 262, 266, 267, 274, 278, 279, 280, 283, 300

Ύδρα 41, 42, 65, 140 Υδραίικα, συνοικισμός Πειραιά 276 ύπαιθρος 28, 34, 206, 220, 278, 297 υπηρέτριες 35, 36, 37, 38, 84, 170, 171, 222, 227, 255, 268, 273, 283, 294, 296 υποδηματοποιοί 140, 152 Υπουργείο Γεωργίας, Εμπορίου και Βιομηχανίας 72

Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας 59, 72, 148,

193, 257, 274 Υπουργείο Εσωτερικών 60, 71, 214 Υπουργείο Παιδείας 205, 232 Υπουργείο Στρατιωτικών 143, 148, 193 υφαντές, υφάντριες 24, 25, 68, 81, 85, 86,

114, 200, 221 υφαντήρια 44, 47

υφαντουργία 28, 29, 31, 32, 33, 83, 249"

βλ. και κλωστοϋφαντουργία υφάσματα 234" αλατζάδες 84, 196, 198' αλπαγάδες 159" βαμβακερά 27,188,192, 218, 228, 286· ημιμάλλινα 196, 197" λινά 27, 228· μάλλινα 196, 197, 198, 218' μουσελίνες 190" ντρίλινα/δρίλια 84, 196, 282' ταφτάδες 102" τσίτια 159

φαγητά 36, 136, 227, 266, 287, 288, 300" αγριόπαπια 227' αρνί 288, 291 ' αστακός 227" αυγά 291" κατσίκι 288" κρέας 192, 227, 229, 242, 291" μαρίδα 289· μπακαλιάρος 289' μπεκάτσα 227" λακέδρα 289' όσπρια 192, 289, 291' ρέγγες 289' σάντουιτς 227' σαρδέλες 289' σταφύλια 289' ταραμάς 290' τυρί 288' φραγκοστάφυλλα 227' χοιρινό 288" χορταρικά 192, 288· χυλοπίτες 288" ψάρι 227, 229, 291" βλ. και διατροφή, μαγειρική φακελοποιία 117, 118' βλ. και διπλωτήρια Φάληρο 282, 292, 293 φανέλα 197, 265, 285 φανελοποιοί 24, 25, 28, 65 φάρμακα 192, 242" βλ. και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη Φάρσαλα 26, 28, 195, 196, 200, 201 φασόν 45, 126, 129, 140, 141-152, 143,

145, 148, 234, 235, 298 φασουλής 293, 294 Φεράλδη Αργ. 241 Φιλάρετος Γ. 55

Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός 216 Φιλοπάππου, λόφος 296 Φραντζισκάκης Φρ. 122 Φρεαττύδα 293 φωτογραφεία 111, 112, 113

Χατζηφωτίου, οικογένεια 185 Χατζόπουλος Δημήτρης 108, 115, 116 Χατζόπουλος Κώστας 156

Σελ. 349
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/56/gif/350.gif&w=600&h=915

Χαυτεία 295 χειρόμακτρα 189 Χέλι 42 Χίος 43, 161 χράμια 197

Χριστούγεννα 53, 55, 56, 57, 217 χρυσοποικιλτική 25

Ψαρά 140, 161 ψαράδες 41

Ψυρρή, συνοικία Αθηνών 274 ψωμί 74, 81, 82, 288, 289

ωδική 227

Σελ. 350
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Γυναίκες εργάτριες στην ελληνική βιομηχανία και στη βιοτεχνία (1870-1922)
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 331
  

  ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  1. ΑΡΧΕΙΑ ΚΑΙ ΑΔΗΜΟΣΙΕΥΤΕΣ ΠΗΓΕΣ

  Γενικά Αρχεία του Κράτους (ΓΑΚ)

  — Νομαρχία Αττικής, Υπουργείο Δικαιοσύνης, φάκ. 61.

  — Αρχεία Νομού Κυκλάδων, Δημοτικό Αρχείο Ερμούπολης, Το Αρχείο της Βιομηχανίας «Κλωστήριον και Υφαντήριον Ε. Λαδοπούλου Υιών εν Σύρω», Προσωπικό, φάκ. 1 και 4.

  Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος

  — Πρωτόκολλον εξερχομένων εγγράφων Πρωτοκλήτου Δικαστηρίου Ανατολικών Σποράδων Ιανουάριος - Ιούνιος 1830.

  — Αποφάσεις Πρωτοκλήτου Δικαστηρίου Ανατολικών Σποράδων Ιανουάριος - Ιούνιος 1830.

  Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών / Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών (EIE / ΚΝΕ), Αρχείο A.A.

  Πάλλη, φάκ. 5.

  Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ), Σειρά: Σύνδεσμος Κυριών Πειραιώς προς Προστασίαν της Εργάτιδος.

  Εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχνών, Σειρά: Το Κυριακόν Σχολείον Εργατριών του Εργατικού Κέντρου Αθηνών.

  Ιστορικό Αρχείο Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας (ΙΑ / ETE)

  — Βιομηχανική πίστη, Λεύκωμα του εργοστασίου των Γκούτου-Λαναρά.

  — Σειρά XXII, Εταιρείες, Εργαστήριον Απόρων Γυναικών εν Θεσσαλία, φάκ. 1.

  — Φωτογραφικό αρχείο ΑΣΠΙΩΤΗ-ΕΛΚΑ.

  — Σειρά XXVI, Κοινωνική και Πολιτιστική Δραστηριότητα ETE, Έρανοι για την εγκατάσταση στα σπίτια τους των απόρων οικογενειών της Θεσσαλίας, Αλληλογραφία του Σωματείου Κυριών (1897-1989), φάκ. 14.

  2. ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

  Εργατικόν Κέντρον Αθηνών, Οι εργάται της Ελλάδος προς την Διπλήν Βουλήν των Ελλήνων, Αθήνα 1911.

  Εφημερίς της Κυβερνήσεως, 1872, 1893, 1895, 1908.

  Εφημερίς των συζητήσεων της Βουλής, Συνεδρίασις της 16-3-1898.

  Σύνταγμα 1864/1911, άρθρα 88-90, 98, 102.

  Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας, «Γενικαί Εκθέσεις των Επιθεωρητών Εργασίας του έτους 1913», Δελτίον του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, τχ. 2-4, Εργασία και Κοινωνική Πρόνοια, 1914.

  Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας, Διεύθυνσις Εργασίας, Εκθέσεις του προσωπικού Επιθεωρήσεως Εργασίας επί της εφαρμογής των εργατικών νόμων το έτος 1921, Αθήνα 1923.

  Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας, Διεύθυνσις Εργασίας και Κοινωνικής Πρόνοιας / Επιθεώρησις Εργασίας, Έρευνα επί των Συνθηκών της εργατικής κατοικίας των πόλεων Αθηνών-Πειραιώς 1921, Αθήνα 1922.