Συγγραφέας:Σαλίμπα, Ζιζή
 
Τίτλος:Γυναίκες εργάτριες στην ελληνική βιομηχανία και στη βιοτεχνία (1870-1922)
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:37
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:2002, 2004
 
Σελίδες:366
 
Αριθμός τόμων:1 τόμος
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Μαθητεία και εργασία
 
Τοπική κάλυψη:Ελλάδα
 
Χρονική κάλυψη:1870-1922
 
Περίληψη:Η εργασία αυτή έχει ως αντικείμενο την ιχνογράφηση της φυσιογνωμίας της ελληνίδας εργάτριας από την εμφάνισή της στον κόσμο της μισθωτής εργασίας ως τη Μικρασιατική Καταστροφή και την άφιξη των προσφύγων στην Ελλάδα το 1922, χρονολογία κατά την οποία αλλάζει το κοινωνικό σκηνικό στις ελληνικές πόλεις. Όταν το 1870 αρχίζουν τα πρώτα φουγάρα των εργοστασίων να ξεφυτρώνουν ένα-ένα σαν τα μανιτάρια στον Πειραιά, και η Αθήνα να αποκτά σιγά-σιγά τα χαρακτηριστικά ευρωπαϊκής μεγαλούπολης, τότε εμφανίζονται επί της οθόνης του ιστορικού γίγνεσθαι οι πρώτες εργάτριες. Ποιες ήταν αυτές οι νεοφερμένες γυναίκες; Από πού προέρχονταν; Πώς εντάσσονταν στον κόσμο του καθημερινού μόχθου; Πώς αξιοποιούσαν τον καθημερινό χρόνο τους; Ποιες ήταν οι συλλογικές αναπαραστάσεις των άλλων γι’ αυτές;
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 12.88 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 39-58 από: 370
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/56/gif/39.gif&w=600&h=915

ΠΙΝΑΚΑΣ 6

Κατανομή κατά φύλο της μετανάστευσης των Ελλήνων στην Αμερική

(1890-1922)

Έτος

Άνδρες

Γυναίκες

% Γυναίκες

1890

1891

1892

1893

1894

1895

1896

1897

1898

1899

1900

1901

1902

1903

1904

1905

1906

1907

1908

1909

1910

1911

1912

1913

1914

1915

1916

1917

1918

1919

1920

1921

1922

Σύνολο

464 1.040 604

2.124 546 2.246 2.263 3.655 5.754 7.854 13.885 12.106 , 11.586 22.266 44.647 26.972 18.738 36.580 34.105 28.521 35.143 40.207 11.740 21.093 21.124 2.149 696 11.167 21.551 1.679

60 65 56

51 25 93 132 118 165 261 491 519 558 861 1.636 1.836 1.524 2.555 2.916 3.045 3.501 5.674 3.447 5.699 4.795 453 117 2.831 10.277 2.142

11,5 5,8 8,5

2,4

4.4

4.0

5.5

3.1 2,8

3.2

3.4 4,1

4.6

3.7

3.5

6.4

7.5

9.6 7,9 9,6 9,1

12.4 22,7

21.3

18.5

17.4 14,4 20,2 32,3 56,1

442.505

55.903

12,6

Πηγή: ΥΕΟ, ΓΣΥΕ, Στατιστική Επετηρίς της Ελλάδος 1930, σ. 137.

νεται και το 1922 υπερβαίνει αυτό των ανδρών. Με βάση το νόμο, συγκεκριμένα το Β.Δ. 24/30 Σεπτεμβρίου 1920 «περί μεταναστεύσεως», επιτρέπεται η μετανάστευση παίδων, γυναικών και ανηλίκων θηλέων που έχουν υπερβεί το 16ο έτος, εφόσον συνοδεύονται από σύζυγο, γονέα, ενήλικο αδελφό ή από άλλο

Σελ. 39
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/56/gif/40.gif&w=600&h=915

στενό συγγενή. Επίσης επιτρέπεται στις γυναίκες να μεταναστεύουν, εφόσον καλούνται από τα προαναφερόμενα πρόσωπα ή από μνηστήρες που διαμένουν στον τόπο που αυτές θέλουν να μεταβούν.

Όσον αφορά τους άντρες, θεσπίζονται νόμοι που περιορίζουν, όπως άλλωστε φαίνεται και από τον Πίνακα 6, τη μετανάστευσή τους. Ο ελληνικός νόμος της 24ης Ιουλίου/17ης Σεπτεμβρίου 1920 «περί μεταναστεύσεως και αποδημίας» θέτει τους πρώτους περιορισμούς στους άνδρες, γιατί επιτρέπει τη μετανάστευση μόνο αυτών που δεν έχουν «ενεστώσα ή καθυστερουμένην στρατιωτικήν υποχρέωσιν». Παράλληλα και από την πλευρά των ΗΠΑ τίθενται περιορισμοί στη μετανάστευση. Σύμφωνα με τον νόμο της 19ης Μαΐου 1921 ο ετήσιος αριθμός των εισερχομένων ατόμων ορισμένης εθνικότητας δεν μπορούσε να υπερβαίνει το 3% των ατόμων της ίδιας εθνικότητας που βρίσκονταν ήδη στις ΗΠΑ σύμφωνα με τα αποτελέσματα της απογραφής του 1910.24

Ας ξαναγυρίσουμε στις γυναίκες για να ερμηνεύσουμε την αύξηση του αριθμού αυτών που μεταναστεύουν. Από τα προηγούμενα χρόνια έχει δημιουργηθεί στις ΗΠΑ ένα πλεόνασμα αγάμων ανδρών, το οποίο έχει εγκατασταθεί και επωφελείται από το νόμο για εξεύρεση συζύγου. Επίσης, ας λάβουμε υπόψη μας ότι την εποχή αυτή ήδη έχουν αναπτυχθεί μεγάλες βιομηχανικές μονάδες στην Αμερική, κυρίως εργοστάσια κλωστοϋφαντουργίας, οι οποίες ζητούν γυναικεία εργατικά χέρια. Τέλος, ας σημειώσουμε ότι με τις οικογενειακής μορφής επιχειρήσεις, όπως είναι τα εστιατόρια, τα παντοπωλεία, τα οπωροπωλεία και οι βιοτεχνίες, που ανοίγουν οι Έλληνες στην Αμερική δημιουργούνται ευνοϊκές συνθήκες απασχόλησης για τις γυναίκες. Συνήθως σ' αυτού του τύπου τις επιχειρήσεις απασχολούνται τα μέλη της οικογένειας του ίδιου του ιδιοκτήτη.

Στο χρονικό πλαίσιο της μελέτης μας παρατηρούμε ότι ο πληθυσμός που μεταναστεύει στην Αμερική στη μεγάλη πλειοψηφία του είναι ανδρικός. Οι γυναίκες μένουν πίσω στο χωριό για να καλλιεργήσουν τα χωράφια και να φροντίσουν τα παιδιά και τους γέρους γονείς. Έτσι δεν υπάρχει καμιά περίπτωση η γυναίκα του μετανάστη να έρθει μόνη της στην πόλη είτε για λόγους κοινωνικούς, είτε για λόγους οικονομικούς. Η αναχώρηση του άνδρα επιβάλλει στη γυναίκα νέες ευθύνες. Αναπληρώνει τον άνδρα στις αγροτικές εργασίες. Η οικογένεια και η κοινωνία του χωριού θέτουν υπό έλεγχο τη γυναίκα του μετανάστη. Η γυναίκα αυτή για λόγους κοινωνικούς και οικονομικούς δεν εγκαταλείπει το χωριό της για να έλθει στην πόλη. Όσον αφορά τις θυγατέρες και τις ανύπαντρες αδερφές των μεταναστών, αυτές περιμένουν την επιστροφή των τελευταίων για να προικιστούν και να παντρευτούν.

24. Βλ. Γεώργιος Χαριτάκης, Η ελληνική βιομηχανία (βιομηχανία - μεταλλεία - εργασία), Αθήνα 1927, σ. 56.

Σελ. 40
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/56/gif/41.gif&w=600&h=915

Είναι φανερό ότι η υπερατλαντική μετανάστευση συμβάλλει στη συγκράτηση του γυναικείου πληθυσμού στην ύπαιθρο και παίζει ανασχετικό ρόλο στην είσοδο των γυναικών στον κόσμο της μισθωτής εργασίας. Τα εμβάσματα που προσφέρει ο μετανάστης αδερφός ή πατέρας συμβάλλουν στην καλυτέρευση του επιπέδου διαβίωσης. Επιπλέον, εξασφαλίζουν στις ανύπαντρες κοπέλες ένα καλό γάμο. Γενικότερα μπορούμε να πούμε ότι ο χωρισμός της οικογένειας, που συντελείται με την απουσία ενός ή περισσοτέρων μελών της, ενισχύει τη διατήρηση των οικογενειακών δεσμών.

Κατά κανόνα οι γυναίκες των μεταναστών δεν μετατρέπονται σε εργάτριες της πόλης.

Τα δίκτυα της θαλάσσιας επικοινωνίας

Στα μέσα του 19ου αιώνα παρατηρούνται αλλαγές στην ανάπτυξη της ελληνικής ιστιοφόρου εμπορικής ναυτιλίας. Η αγγλική, η γαλλική και η αυστριακή ατμοπλοία αναλαμβάνουν σχεδόν εξ ολοκλήρου το εμπόριο και τις μεταφορές προϊόντων στη Μεσόγειο. Οι δραστηριότητες της ελληνικής ιστιοφόρου ναυτιλίας συρρικνώνονται και περιορίζονται στις ελληνικές ακτές. Τα απαιτούμενα κεφάλαια για την κατασκευή ενός ατμοπλοίου είναι τεράστια για τις περιορισμένες οικονομικές δυνατότητες των νησιωτών, ενώ επιπλέον, υπάρχει και έλλειψη τεχνογνωσίας για τη ναυπήγηση των ατμοπλοίων. Ταυτόχρονα, στον τομέα της ναυπήγησης παρουσιάζονται ανακατατάξεις. Η κατασκευή των μεγάλων ξύλινων πλοίων περιορίζεται και οδηγείται σε μαρασμό, ενώ αναπτύσσεται η παραδοσιακή ναυπηγική μικρών σκαφών. Οι τόποι που πλήττονται ιδιαίτερα είναι τα νησιά του Αργοσαρωνικού, Υδρα και Σπέτσες, η Μύκονος και η περιοχή της Τροιζηνίας. Όχι μόνο οι εμποροκαραβοκύρηδες των ιστιοφόρων πλοίων, αλλά και οι εργαζόμενοι στα ναυπηγεία, στα σιδηρουργεία, στα φανοποιεία, στα σχοινοπλοκεία, αναγκάζονται να μεταναστεύσουν. Οι περισσότεροι από αυτούς εγκαθίστανται στον Πειραιά. Τα επαγγέλματα που ασκούν στον τόπο της νέας τους εγκατάστασης έχουν σχέση είτε με τη θάλασσα, είτε με τη βιομηχανία. Συγκεκριμένα, δουλεύουν ως ναύτες, λεμβούχοι, βουτηχτές, λοστρόμοι, λιμενεργάτες, ψαράδες, αγωγιάτες, εργάτες στα εργοστάσια, θερμαστές, λεβητοποιοί, μηχανουργοί κ.ά.

Νομίζω πως αξίζει να παρακολουθήσουμε τον τρόπο που συντελείται αυτή η επιλεκτική μετανάστευση του πληθυσμού. Κατά κανόνα στην αρχή μεταναστεύουν οι άνδρες της οικογένειας, οι οποίοι αφού εργασθούν κάποιο διάστημα εξασφαλίζουν μια αμοιβή η οποία τους επιτρέπει να φέρουν και την οικογένεια τους —τα γυναικεία μέλη— στην πόλη. Οι νεοαφιχθείσες γυναίκες δημιουργούν μια αποθήκη εργατικού δυναμικού από την οποία επωφελούνται τα εργοστάσια της πόλης. Όπως αναφέρει ο Γιάννης Μπαφούνης, από το 1870 ο Πειραιάς

Σελ. 41
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/56/gif/42.gif&w=600&h=915

έχει πάψει να είναι πόλη των «célibataires».25 Οι γυναίκες, που είναι νέες κυρίως κοπέλες, εύκολα βρίσκουν εργασία στα ατμοκίνητα κλωστήρια και υφαντήρια του Πειραιά. Στην πλειοψηφία τους προέρχονται από τα νησιά του Αργοσαρωνικού (Ύδρα, Πόρο, Σπέτσες) και από την Τροιζηνία.26

Εξαιτίας της έλλειψης επαρκούς οδικού και σιδηροδρομικού δικτύου η ακτοπλοΐα παρουσιάζει μεγάλη ανάπτυξη. Καθημερινά τα μικρά ιστιοφόρα εκτελούν δρομολόγια μεταφέροντας εμπορεύματα και ανθρώπους από νησί σε νησί. Τα δίκτυα επικοινωνίας των νησιών με τα μεγάλα ναυτικά κέντρα της Σύρου και του Πειραιά είναι πυκνά. Οι εφημερίδες και οι οδηγοί είναι αποκαλυπτικοί, ενώ από το 1880 οι πειραιώτικες εφημερίδες όχι μόνο περιλαμβάνουν στήλη με την κίνηση των πλοίων, αλλά φιλοξενούν στις σελίδες τους και διαφημίσεις. Ο Παντολέων Καμπούρογλου μας πληροφορεί ότι το 1882 στο λιμάνι του Πειραιά τρεις ελληνικές27 και έξι ξένες28 ατμοπλοϊκές εταιρείες εκτελούσαν τακτικά δρομολόγια.29 Τα πλοία διακινούσαν το ταχυδρομείο, εμπορεύματα και επιβάτες. Τα δρομολόγια ήταν πυκνά, για παράδειγμα, έξι εβδομαδιαία δρομολόγια ξεκινούσαν από τον Πειραιά και εξυπηρετούσαν τη γραμμή Αίγινα, Μέθανα, Πόρος, Υδρα, Σπέτσες, Χέλι, Αστρος και Ναύπλιο. Δύο δρομολόγια την εβδομάδα πήγαιναν στις Κυκλάδες: Σύρο, Πάρο, Νάξο, Ίο, Αμοργό και Θήρα. Τρία δρομολόγια την εβδομάδα είχαν ως προορισμό μόνο τη Σύρο, ενώ τέσσερα δρομολόγια την εβδομάδα περνούσαν από τη Σύρο με κατεύθυνση προς λιμάνια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και του εξωτερικού. Η πυκνή αυτή επικοινωνία φανερώνει ότι ήδη είχε συντελεστεί ο σχηματισμός μιας αγοράς.

Ένα από τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της ατμοπλοίας είναι η δημιουργία πρακτορείων στα λιμάνια. Εκτός από την έκδοση εισιτηρίων και τη δια

25. Γιάννης Μπαφούνης, «Ο σχηματισμός του εργατικού δυναμικού στον Πειραιά», Νεοελληνική πόλη. Οθωμανικές κληρονομιές και Ελληνικό Κράτος, τ. Β', Αθήνα 1985, σ. 561-564.

26. Βλ. Γ. Β. [Γαβριηλίδης Βλάσης], «Ο εργατικός κόσμος εν Ελλάδι. Οι φαμπρικούδες. Σκέψεις - Τύποι - Εικόνες - Επεισόδια», Ακρόπολις, αρ. 4405, 14-5-1894' Ευγενία Ζωγράφου, «Πώς εργάζονται αι γυναίκες μας», Δημοσιεύματα, τ. 4, Αθήνα 1903, σ. 34' Panayota Tsopela-Saliba, Le profil de l'ouvrière dans l'industrie et l'artisanat en Grèce 1870-1922, Mémoire de DEA, Université Paris I-Panthéon-Sorbonne, Παρίσι 1989, σ. 20" Μιχάλης Ρηγίνος, Μορφές παιδικής εργασίας στη βιομηχανία και τη βιοτεχνία 18701940, Αθήνα 1995, σ. 53.

27. Η Ελληνική Ατμοπλοία, η Ατμοπλοία Δ. Π. Γουδή και η Πανελλήνιος Ατμοπλοϊκή Εταιρεία.

28. Η αυστριακή εταιρεία Λόυδ, η αιγυπτιακή Κεδιβιέ, η γαλλική Φρεσινέ, η Εταιρεία Γαλλικών Διαπορθμεύσεων, η ιταλική εταιρεία Φλόριο.

29. Παντολέων Καμπούρογλου, Ιστορία τον Πειραιώς από τον 1833-1882 έτους, Αθήνα 1883, σ. 9-23.

Σελ. 42
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/56/gif/43.gif&w=600&h=915

κίνηση των επιβατών, τα πρακτορεία αυτά αναλαμβάνουν και τη στρατολόγηση εργατών και εργατριών για τα εργοστάσια του Πειραιά και της Σύρου. Μια μικρή αγγελία από την πειραϊκή εφημερίδα Σφαίρα μας επιτρέπει να έχουμε μια ιδέα γι' αυτό το δίκτυο εξεύρεσης εργατικού δυναμικού: «Ειδοποίησις του εν Σύρω κλωστηρίου. Παρά του άνω κλωστηρίου ζητούνται εξησκημένοι τεχνίται και τεχνίτριαι. Διά πάσαν πληροφορίαν αποτανθήτωσαν εις τον ενταύθα πράκτορα της Νέας Ελληνικής Ατμοπλοίας κ. Ηρ. Κατσιμαντήν».30 Είναι φανερό ότι ο πράκτορας φροντίζει και για τη στρατολόγηση εργατικού δυναμικού. Από την άλλη μεριά, τα οργανωμένα γραφεία που εμφανίζονται στους εμπορικούς οδηγούς της Ελλάδας ως «μεσιτικά», χρησιμεύουν μόνο για την εξεύρεση υπαλληλικού και υπηρετικού προσωπικού. Μπορούμε, συνεπώς, να υποθέσουμε ότι τα πρακτορεία των ναυτιλιακών εταιριών αποτελούσαν ένα οργανωμένο δίκτυο εξεύρεσης εργατικού δυναμικού.

Μιλώντας για τις επιπτώσεις της ακτοπλοΐας στο σχηματισμό και τη διεύρυνση του γυναικείου εργατικού δυναμικού δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αρκετοί από τους βιομήχανους ήταν ταυτόχρονα και πλοιοκτήτες. Συγκεκριμένα, οι ιδιοκτήτες των κλωστοϋφαντηρίων Λαδόπουλου και Φουστάνου στη Σύρο είχαν δικά τους ατμόπλοια και ο Ιω. Δημόκας, ιδιοκτήτης κλωστηρίου, ήταν ένας από τους ιδρυτές της Ελληνικής Ατμοπλοίας. Ας σημειωθεί, επίσης, ότι στα τέλη του 19ου αιώνα οι περισσότεροι σιτέμποροι του Πειραιά ήταν και ιδιοκτήτες ατμοπλοίων.31 Είναι φανερό, νομίζω, ότι η στρατολόγηση εργατικού δυναμικού εντασσόταν στη σφαίρα των δραστηριοτήτων που ασκούσαν τα πρακτορεία των ναυτιλιακών εταιρειών.

Τα πολεμικά γεγονότα και ο ρόλος τους στην εισροή γυναικείου εργατικού δυναμικού

Ο σχηματισμός εργατικού δυναμικού, κυρίως στις δύο πόλεις Ερμούπολη και Πειραιά, οφείλεται κατά ένα μεγάλο μέρος σε γεγονότα πολεμικού χαρακτήρα. Το 1822 πρόσφυγες του Αγώνα της Ανεξαρτησίας από τη Χίο, τα Ψαρά, τις Κυδωνιές, τη Σμύρνη και την Κρήτη δημιουργούν στη Σύρο μια νέα πόλη, την Ερμούπολη, η οποία εξελίσσεται σε σημαντικό επιχειρηματικό κέντρο.32 Ένας μεγάλος αριθμός από τους ανθρώπους που την εποίκισαν βρίσκει απασχόληση ως εργατικό δυναμικό στον δευτερογενή τομέα. Εργάζονται στα ναυπηγεία, στα

30. Σφαίρα, αρ. 6545, 7-11-1903.

31. Γ. Βέκος, Οδηγός του Πειραιώς το 1901, Εμπόριο - Εμποριοναυτιλία - Βιομηχανία, σ. 43.

32. Για τη δημιουργία της Ερμούπολης βλ. Τιμολέων Αμπελάς, Ιστορία της νήσου Σύρου..., ό.π., σ. 734.

Σελ. 43
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/56/gif/44.gif&w=600&h=915

βυρσοδεψεία, στους αλευρόμυλους, στα εργαστήρια χαλβάδων και λουκουμιών και, αργότερα, με την ίδρυση των ατμοκίνητων κλωστοϋφαντουργείων απασχολούνται σε αυτά. Το γυναικείο εργατικό δυναμικό σχηματίζεται μέσα στους κόλπους της ίδιας της πόλης. Εξαιτίας της έλλειψης αγροτικής ενδοχώρας, οι γυναίκες απασχολούνται και αυτές αποκλειστικά στα βιομηχανικά εργαστήρια και στην κλωστοϋφαντουργία. Οι πρώτες πληροφορίες για τη γυναικεία απασχόληση είναι από το 1836 και αφορούν τη βιοτεχνία βαφής «καλεμκεριών» (μαντιλιών του κεφαλιού), τα οποία βάφονται από γυναίκες και στη συνέχεια εξάγονται.

Στον Πειραιά το 1867-1868, κατά τη διάρκεια της Κρητικής Επανάστασης, καταφθάνουν μαζικά κυνηγημένοι Κρητικοί. Εκεί δημιουργούν τη δική τους συνοικία κάτω από το λόφο της Καστέλας, τα «Κρητικά». Οι γυναίκες πρόσφυγες, λόγω της παράδοσης τους στις υφαντικές τέχνες, φαίνεται ότι δεν δυσκολεύονται να βρουν δουλειά στα εργοστάσια κλωστοϋφαντουργίας του Πειραιά, όπως, για παράδειγμα, στο νηματουργείο του Κρητικού και μέλους της επιτροπής για την περίθαλψη των προσφύγων από την Κρήτη Αθανάσιου Βολωνάκη, το οποίο ιδρύεται το 1869 και απασχολεί γυναίκες από την Κρήτη. Η προσφορά απασχόλησης στις γυναίκες από την Κρήτη μέσα από τις στήλες των εφημερίδων παίρνει τη χροιά της φιλανθρωπίας. Οι βιομήχανοι που παρέχουν εργασία παρουσιάζονται ως ευεργέτες. Αξίζει τον κόπο να αναφέρω μια αναγγελία που έχει ταυτοχρόνως και τον χαρακτήρα της προτροπής για τους πειραιώτες βιομηχάνους: Ο Δήμος Κουμάνταρος, ιδιοκτήτης κλωστηρίου και υφαντήριου, δέχεται στο εργοστάσιο του κοράσια και γυναίκες προσφύγων και ιδίως κορίτσια που γνωρίζουν την υφαντική. Το παράδειγμα του Κουμάνταρου θα «μιμηθώσι και τα λοιπά εργοστάσια».33 Μοδίστρες από την Κρήτη ανοίγουν τα δικά τους εργαστήρια στον Πειραιά και την Αθήνα και αποκτούν φήμη. Για τη Μαρία Δραματινού, ιδιοκτήτρια υφαντήριου μεταξωτών υφασμάτων από την Κρήτη, οι διαφημιστικές καταχωρίσεις στο περιοδικό Εφημερίς των Κυριών, προβάλλουν την ποιότητα και τις τιμές των προϊόντων της, τονίζοντας ταυτοχρόνα την προσφυγική της προέλευση.34

Κατά τη δεκαετία των πολεμικών συγκρούσεων, από τον Οκτώβριο του 1912, που άρχισαν οι Βαλκανικοί Πόλεμοι, μέχρι τη Μικρασιατική Καταστροφή το 1922, σημειώνονται μετακινήσεις πληθυσμού στον ελληνικό χώρο, κυρίως στη Μακεδονία. Οι μετακινήσεις αυτές είναι αποτέλεσμα άλλοτε διώξεων και άλλοτε θεληματικής μετανάστευσης. Συγκεκριμένα φεύγουν 125.000130.000 μουσουλμάνοι και «βουλγαρίζοντες» αγρότες από τη Μακεδονία, ενώ

33. Σφαίρα, αρ. 2.399, 25-7-1889.

34. Ανώνυμος, «Η ιστορία ενός υφαντηρίου μεταξωτών υφασμάτων», Εφημερίς των Κυριών, αρ. 733, 19-1-1903.

Σελ. 44
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/56/gif/45.gif&w=600&h=915

έρχονται και εγκαθίστανται στη Μακεδονία 124.000 περίπου Έλληνες από τη Σερβία, τον Καύκασο, τη Θράκη, τη Μ. Ασία και την Κωνσταντινούπολη.35 Τα στοιχεία που έχουμε για το συγκρότημα της Αθήνας και του Πειραιά είναι τα εξής: 14.071 έρχονται από τη Μ. Ασία, 408 από τη Βουλγαρία, 1.019 από τη Ρωσία και 1.402 από τα Δωδεκάνησα.36 Οι περισσότεροι από αυτούς απασχολούνται ως εργάτες και εργάτριες στα εργαστήρια (ξυλουργεία, ζαχαροπλαστεία, ραφεία) και στα εργοστάσια. Οι εφημερίδες δίνουν έμφαση στο μαζικό χαρακτήρα που λαμβάνουν αυτές οι αφίξεις χρησιμοποιώντας τον τίτλο «καραβάνια προσφύγων».37

Άραγε οι μετανάστες αυτοί εγκαθίστανται μονίμως στο συγκρότημα Αθηνών-Πειραιώς ή καταφεύγουν αργότερα στην ύπαιθρο; Σε τι βαθμό οι μετανάστες-αγρότες μετατρέπονται σε εργάτες της πόλης; Ποιες είναι οι συνθήκες και οι δυνατότητες απασχόλησης για τις γυναίκες αυτές που καταφθάνουν ; Δεν διαθέτουμε αριθμητικά δεδομένα, ούτε έχουμε συγκεκριμένα στοιχεία ώστε να είμαστε σε θέση να παρακολουθήσουμε το φαινόμενο της ένταξης αυτών των πληθυσμών στην Ελλάδα. Τα ίδια τα γεγονότα που λαμβάνουν χώρα μας οδηγούν στο να διατυπώσουμε μερικές υποθέσεις.

Διανύουμε την εποχή των Βαλκανικών Πολέμων. Από το 1912 μέχρι το 1923 ο ελληνικός στρατός διατελεί σε κατάσταση επιστράτευσης. Οι καταναλωτικές ανάγκες τόσο του ελληνικού στρατού, όσο και των συμμάχων στη Μακεδονία, καθώς και ο αποκλεισμός από τις δυνάμεις της Entente (1916-1917) δημιουργούν ευνοϊκές συνθήκες για την ανάπτυξη ορισμένων βιομηχανικών κλάδων, όπως αυτός της κλωστοϋφαντουργίας και της βιομηχανίας τροφίμων. Το γεγονός έχει επακόλουθα στη γυναικεία απασχόληση. Τα εργοστάσια αναπληρώνουν την έλλειψη εργατικών χεριών με γυναίκες και κορίτσια. Προφανώς, κάποιες από τις κενές θέσεις εργασίας καλύπτονται από τις γυναίκες-πρόσφυγες που καταφεύγουν στην Ελλάδα. Η μείωση του εισοδήματος των οικογενειών που έχουν στρατευμένους στρέφει τα γυναικεία μέλη προς αναζήτηση εργασίας. Πολλές γυναίκες, κυρίως αυτές που έχουν οικογενειακές υποχρεώσεις, στρέφονται προς το φασόν. Οι αποθήκες στρατού και το Λύκειο των Ελληνίδων στον Πειραιά προσφέρουν «κατ' οίκον εργασία». Αλλά σε αυτό το είδος της γυναικείας απασχόλησης θα αφιερώσω ιδιαίτερο κεφάλαιο.

35. Α. Α. Πάλλης, Στατιστική μελέτη περί των φυλετικών μεταναστεύσεων Μακεδονίας και Θράκης κατά την περίοδο 1912-1924, σ. 6-9.

36. Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών / Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών, Αρχείο Α. Α. Πάλλη, φάκ. 5, Υπουργείον Περιθάλψεως, Πίνακες Στατιστικοί, Συνοπτικοί και Ερμηνευτικοί της Περιθάλψεως Προσφύγων, 1917-1920.

37. Ως χαρακτηριστικό δείγμα βλ. Ακρόπολις, αρ. 10711, 11-9-1914 και αρ. 10179, 18-9-1914.

Σελ. 45
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/56/gif/46.gif&w=600&h=915

Η δεκαετία των μεγάλων έργων (1880-1890)

Στο πλαίσιο της αναπτυξιακής πολιτικής που εφάρμοσε στην Ελλάδα η κυβέρνηση Τρικούπη εντάσσονται η κατασκευή οδικού και σιδηροδρομικού δικτύου,38 καθώς και η κατασκευή της Διώρυγας της Κορίνθου. Μέχρι το 1882 ο μοναδικός σιδηρόδρομος που υπήρχε στην Ελλάδα ήταν ο Αθηνών-Πειραιώς, μήκους 8 χιλιομέτρων. Τη δεκαετία της τρικουπικής προσπάθειας 1882-1892 κατασκευάσθηκαν σιδηροδρομικές γραμμές μήκους 1.614 περίπου χιλιομέτρων.39 Κατά το ίδιο διάστημα δημιουργήθηκε ένα οδικό δίκτυο συνολικού μήκους 2.043 χιλιομέτρων.40 Ας σημειωθεί, επίσης, ότι στις 16 Νοεμβρίου 1881 άρχισαν οι εργασίες για την κατασκευή της Διώρυγας της Κορίνθου, οι οποίες τελείωσαν το 1893.41

Για την υλοποίηση των έργων και την ανάπτυξη της βιομηχανίας χρειάζονταν εργατικά χέρια. Λαμβάνοντας υπόψη μας ότι στην Ελλάδα το διαθέσιμο εργατικό δυναμικό ήταν περιορισμένο και ανελαστικό,42 θα δούμε, με βάση τις πληροφορίες που κατάφερα να συγκεντρώσω, πώς τελικά η γυναικεία απασχόληση επηρεάστηκε από την απορρόφηση του ανδρικού εργατικού δυναμικού στα μεγάλα έργα. Αλλά πρώτα-πρώτα πρέπει να ξεκινήσουμε από τους άνδρες εργάτες: Ποιος ήταν ο αριθμός τους, ποια η γεωγραφική τους προέλευση και ποιες οι συγκεκριμένες συνθήκες της ζωής τους, δεν το ξέρουμε. Οι λίγες διάσπαρτες ενδείξεις μας επιτρέπουν να κάνουμε ορισμένες υποθέσεις. Εκτός από τους αγρότες που εργάζονταν για να κατασκευαστεί ο δρόμος του χωριού τους, στα δημόσια έργα απασχολήθηκαν έλληνες τεχνίτες και εργάτες, καθώς και ξένοι. Εκείνη την εποχή υπήρχαν πολλοί Ιταλοί, Μαυροβούνιοι, Αρμένιοι και

38. Για τις διαδικασίες ανάπτυξης του σιδηροδρομικού δικτύου στην Ελλάδα βλ. Λευτέρης Παπαγιαννάκης, Οι ελληνικοί σιδηρόδρομοι (1882-1910), Αθήνα 1982.

39. Οι σιδηροδρομικές γραμμές που κατασκευάσθηκαν ήταν ο σιδηρόδρομος ΠειραιώςΑθηνών-Πελοποννήσου, που συνέδεε την Πελοπόννησο (Πάτρα) με την Αθήνα (1882-1892), ο σιδηρόδρομος Πειραιώς-Δεμερλή, που συνέδεε τις βόρειες επαρχίες της Ελλάδας με την πρωτεύουσα (1889-1908), οι σιδηρόδρομοι Θεσσαλίας (1882-1894-1903), ο Βορειοδυτικός σιδηρόδρομος (1887-1892 και 1910-1911), ο σιδηρόδρομος Αττικής (1882-1885), ο Πύργου - Κατακώλου (1881-1882). Βλ. Γεώργιος Χαριτάκης, Η ελληνική βιομηχανία..., ό.π., σ. 35-36.

40. Βλ. Μαρία Συναρέλλη, Δρόμοι και λιμάνια στην Ελλάδα 1830-1880, Αθήνα 1989, σ. 103-104.

41. Για τη δημιουργία της Διώρυγας της Κορίνθου βλ. Εύη Παπαγιαννοπούλου, Η Διώρυγα της Κορίνθου. Τεχνικός άθλος και οικονομικό τόλμημα, Αθήνα 1989.

42. Για την έλλειψη εργατικών χεριών βλ. Βασίλης Παναγιωτόπουλος, «Η βιομηχανική επανάσταση και η Ελλάδα, 1832-1871», Εκσυγχρονισμός και βιομηχανική επανάσταση στα Βαλκάνια τον 19ο αιώνα, Αθήνα 1980, σ. 216-235" Χριστίνα Αγριαντώνη, Οι απαρχές της εκβιομηχάνισης..., ό.π., σ. 188-193.

Σελ. 46
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/56/gif/47.gif&w=600&h=915

Τούρκοι, που εξασφάλιζαν τα προς το ζην ως μεροκαματιάρηδες στην Ελλάδα.43 Όσον αφορά τη γυναικεία συμμετοχή, μόνο κάποιες αγρότισσες απασχολήθηκαν σε εργασίες βοηθητικές, όπως ήταν η κοπή της πέτρας και το στρώσιμο του δρόμου.

Ένα μέρος από τους απασχολούμενους στα έργα υποδομής αντλήθηκε από τη μεγάλη δεξαμενή του εργατικού δυναμικού, τον Πειραιά. Το γεγονός αυτό προκάλεσε έλλειψη εργατικών χεριών, η οποία είχε επιπτώσεις στις παραγωγικές δραστηριότητες της πόλης. Για να σχηματίσουμε μια ιδέα για την κατάσταση χρειάζεται να αφήσουμε τα φτωχά ποσοτικά στοιχεία και να αναζητήσουμε άλλες μαρτυρίες. Οι εφημερίδες της εποχής είναι αποκαλυπτικές. Η έλλειψη εργατικού δυναμικού σημειώνεται σε δύο κυρίως τομείς: στην οικοδομική δραστηριότητα και στη βιομηχανία.44 Στο συγκρότημα Αθηνών-Πειραιώς σταμάτησαν προσωρινά οι οικοδομικές εργασίες και πολλά εργοστάσια αναγκάστηκαν να αναστείλουν τις εργασίες τους ή και να κλείσουν εντελώς.46 Και τούτο, γιατί οι περισσότεροι έλληνες τεχνίτες χρησιμοποιούνταν στη Διώρυγα της Κορίνθου,46 ενώ οι εργάτες στα έργα οδοποιίας και στην κατασκευή των σιδηροδρόμων.47 Και εδώ βέβαια πρέπει να τονισθεί πως αυτοί οι εργάτες λόγω του προσωρινού χαρακτήρα της απασχόλησης άφηναν πίσω τις οικογένειές τους.48

Ας δούμε τώρα πώς αντιμετωπίστηκε η ζήτηση. Πενόμενοι εργάτες και εργάτριες ελληνικής εθνικότητας από την Κωνσταντινούπολη και από άλλα μέρη της Ανατολής μεταναστεύουν στον Πειραιά για εργασία. Αυτό δείχνει ότι η «αποθήκη» των νησιών του Αιγαίου που εφοδίαζε τον Πειραιά με εργατικό δυναμικό έχει εξαντληθεί. Οι εργάτριες, προφανώς λόγω της παράδοσης της Ανατολής στην υφαντική τέχνη, τοποθετούνται αμέσως στα κλωστήρια και υφαντήρια. Πρόκειται για μια διεύρυνση κατά εθνικότητα της λεκάνης συλλογής εργατικού δυναμικού. Η μείωση της ηλικίας των γυναικών που εργάζονται στα εργοστάσια είναι μια σοβαρή ένδειξη όχι μόνο της οικονομικής κατάστασης στην οποία βρίσκονται τα κατώτερα κοινωνικά στρώματα, αλλά και της αύξησης της ζήτησης εργατριών. Μήπως τελικά, εκτός από την «εισαγωγή» εργατριών, η έλλειψη εργατικών χεριών, ιδίως στα κλωστοϋφαντουργεία, καλύφθηκε εν μέρει και από τις γυναίκες των εργατών, οι οποίες έμειναν πίσω στην

43. Βλ. Μαρία Συναρέλλη, ό.π., σ. 89' Εύη Παπαγιαννοπούλου, ό.π., σ. 82-83.

44. Βλ. Πρόνοια, αρ. 264, 18-3-1883.

45. Οι επιπτώσεις της έλλειψης εργατικών χεριών περιγράφονται αναλυτικά στις εξής εφημερίδες: Πρόνοια, αρ. 264, 18-3-1883 και αρ. 353, 3-10-1883· Σφαίρα, αρ. 2336, 194-1889.

46. Εύη Παπαγιαννοπούλου, ό.π., σ. 82-83.

47. Βλ. Πρόνοια, αρ. 264, 18-3-1883.

48. Βλ. Σφαίρα, αρ. 2336, 19-4-1889.

Σελ. 47
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/56/gif/48.gif&w=600&h=915

πόλη; Σύμφωνα πάντα με τα σχόλια των εφημερίδων, τα εργατικά ημερομίσθια διπλασιάσθηκαν.49 Το γεγονός αυτό έχω την εντύπωση πως αποτέλεσε ένα σοβαρό κίνητρο για την είσοδο νέων γυναικών στον κόσμο της μισθωτής εργασίας.

49. Βλ. Πρόνοια, ό.π.

Σελ. 48
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/56/gif/49.gif&w=600&h=915

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΣΧΟΛΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΗΣ ΕΡΓΑΤΡΙΑΣ

Σελ. 49
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/56/gif/50.gif&w=600&h=915 01 - 0002.htm

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 50
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/56/gif/51.gif&w=600&h=915

Από την εργάτρια των κλωστοϋφαντουργείων ως τη μαθητευόμενη κοπέλα του μοδιστράδικου ένας ολόκληρος κόσμος κρύβεται κάτω από την ομπρέλα του γενικού όρου «εργάτρια». Θέλοντας να αναδείξω τις ομοιότητες που συμβάλλουν στην ολική σύνθεση του προφίλ της εργάτριας και, παράλληλα, να αξιοποιήσω τις διαφορές που μας οδηγούν τελικά στην ανακάλυψη όχι του ενός γενικευμένου, αλλά των πολλαπλών προσώπων της εργάτριας, ανάλογα με το είδος της εκτελούμενης εργασίας, εστίασα την παρατήρηση στις επικρατέστερες μορφές εργασίας, σχολιάζοντας την καθεμία ξεχωριστά.

1. ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ-ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΚΟ ΧΡΟΝΟ ΣΤΟΝ ΩΡΟΛΟΓΙΑΚΟ ΧΡΟΝΟ

Παρακολουθώντας την ένταξη της εργάτριας στην πόλη, διαπιστώνουμε ότι η έννοια του χρόνου μεταβάλλεται, επιβάλλοντας ένα νέο ρυθμό στην καθημερινότητά της, διαφορετικό από εκείνον της αγροτικής ζωής. Ο χρόνος κυριαρχεί και εντείνει τη διχοτόμηση του χώρου ανάμεσα στο ιδιωτικό, στην κατοικία, και στο δημόσιο, στο εργασιακό και κοινωνικό περιβάλλον.

Πώς σηματοδοτούνται οι αλλαγές αυτές της αντίληψης του χρόνου στο νέο περιβάλλον της ελληνικής πόλης; Ποιες διαδικασίες ακολουθούνται για την εγκαθίδρυση του ωρολογιακά προσδιορισμένου χρόνου εργασίας; Πώς προσαρμόζεται η εργάτρια στο νέο χρόνο;

Στον αγροτικό κόσμο, σύμφωνα με το αγροτικό-εορτολογικό ημερολόγιο που πρότεινε ο François Lebrun1 «ο χρόνος είναι κυκλικός, σαν μια ρόδα που γυρίζει συνεχώς. Οι εποχές, που εναλλάσσονται με αμετάβλητο τρόπο καθορίζοντας τις αγροτικές ασχολίες, και οι θρησκευτικές εορτές χρησιμεύουν και

1. Το ημερολόγιο του François Lebrun παρουσιάζει τις κυριότερες αγροτικές ασχολίες και θρησκευτικές εορτές κατά τρόπο γενικό, χωρίς να λαμβάνει υπόψη του τις τοπικές ιδιαιτερότητες. Το ημερολόγιο αυτό είναι απολύτως συμβατό με τον ελληνικό αγροτικό κόσμο. Βλ. François Lebrun, L'Europe et le monde, XVI, XVII, XVIII siècle, Παρίσι 1987 και Robert Muchembled, Société, culture et mentalités dans la France moderne XVI-XVIII siècle, Παρίσι 1994, σ. 88-97.

Σελ. 51
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/56/gif/52.gif&w=600&h=915

ως σημεία αναφοράς για τους αγρότες». Στα δικαστικά αρχεία η ανάκληση της μνήμης από τους ενεχόμενους για τον χρονικό εντοπισμό των γεγονότων γινόταν σε σχέση με τις θρησκευτικές εορτές και τις αγροτικές εργασίες, που συνδέονται με τις εποχές.2 Η Κυριακή, καθώς και οι εορτάσιμες ημέρες του χρόνου ήταν αργίες για τους αγρότες. Η απασχόληση των γυναικών στην ύπαιθρο ήταν συνεχής, ο καθημερινός ελεύθερος χρόνος τους ήταν μηδαμινός. Εκτός από τις δουλειές στα χωράφια και τη φροντίδα του λαχανόκηπου και των κατοικίδιων ζώων, οι γυναίκες ήταν επιφορτισμένες με το νοικοκυριό και την φροντίδα των παιδιών, εργασίες που επαναλάμβαναν καθημερινά και σε ορισμένες στιγμές της ημέρας. Ο χρόνος εργασίας στα χωράφια άρχιζε με την ανατολή και τελείωνε με τη δύση του ήλιου. Ο ιστορικός Ε. P. Thompson, που αφιερώνει ένα μεγάλο μέρος του βιβλίου του Customs in common στο μετασχηματισμό της αντίληψης του χρόνου και στον τρόπο με τον οποίο επηρέασε ο χρόνος την πειθαρχία μέσα στην εργασία, επισημαίνει ότι στις αγροτικές κοινωνίες η μέτρηση του χρόνου καθορίζεται από τη δουλειά που πρέπει να γίνει. Οι ίδιοι οι αγρότες κυριαρχούσαν στον χρόνο τους και ασχολούνταν με κάτι που εξυπηρετούσε μια αναγκαιότητα. Έτσι ο διαχωρισμός ανάμεσα στην «εργασία» και στη «ζωή» δεν ήταν έντονος. Οι κοινωνικές σχέσεις και η εργασία εμπλέκονταν, ενώ ο εργάσιμος χρόνος δεν ήταν καθορισμένος βάσει ωραρίου, μπορούσε να επιμηκυνθεί ή να επιταχυνθεί.3

Κατά τη δεκαετία του 1870 οι περισσότερες κοπέλες στην πόλη για να εργασθούν κατευθύνονταν προς τα εργοστάσια, κυρίως στα κλωστοϋφαντήρια, γιατί εκεί μπορούσαν χωρίς να διαθέτουν τεχνογνωσία να αμειφθούν αμέσως. Η εργασία στο ατμοκίνητο εργοστάσιο δεν απαιτεί ιδιαίτερες τεχνικές γνώσεις, απαιτεί όμως συγχρονισμό με την κίνηση των μηχανημάτων και, ταυτόχρονα, πειθαρχία του σώματος για την όσο το δυνατό μεγαλύτερη αποδοτικότητα. Πράγματα, δηλαδή, που προϋποθέτουν τον υπολογισμό του χρόνου. Ο χρόνος εργασίας που επιβάλλει το εργοστάσιο, ήταν το πρώτο και κυριότερο πράγμα στο οποίο έπρεπε να μάθουν να πειθαρχούν οι εργαζόμενοι. Το ρολόι, σύμβολο της πολυτέλειας και της κοινωνικής ανόδου, ήταν άγνωστο εξάρτημα. Οι μηχανισμοί μέτρησης του χρόνου ανήκαν πάντα στους άλλους. Ηταν η καμπάνα της εκκλησίας της ενορίας τους, ο χαρακτηριστικός θόρυβος της μηχανής του τρένου, το σφύριγμα στο εργοστάσιο που τις καλούσε στη δουλειά, το κουδούνι που σήμαινε την έναρξη και την παύση της ή οι δείχτες του ρολογιού που ήταν, σπανίως, κρεμασμένο στον τοίχο του εργοστασίου. Όσον αφορά την

2. Βλ. Ζιζή Σαλίμπα, «Μόνη και έγκυος: Από τα έγγραφα του Πρωτοκλήτου Δικαστηρίου των Ανατολικών Σποράδων», Η Σάμος από τα βυζαντινά χρόνια μέχρι σήμερα, τ. Β', Αθήνα 1998, σ. 255-262.

3. Ε. P. Thompson, Customs in common, Λονδίνο 1991, σ. 358.

Σελ. 52
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/56/gif/53.gif&w=600&h=915

ανάγνωση της ώρας από το ρολόι, νομίζω ότι ελαχιστότατες από τις εργάτριες τη γνώριζαν. Τόσο για τον εργοδότη, όσο και για τις εργάτριες ο χρόνος ήταν έννοια ταυτόσημη με τη χρηματική αμοιβή.

Τι μένει, όμως, από το αγροτικό παρελθόν στο εργατικό παρόν της εκπαιδευόμενης στην έννοια του «εργοστασιακού χρόνου» εργάτριας; Οι εργάτριες παρέμεναν προσκολλημένες στο θρησκευτικό-αγροτικό χρόνο. Επέμεναν στον εορτασμό των Χριστουγέννων, του Πάσχα, επέμεναν να εκτελούν τα θρησκευτικά τους καθήκοντα τις ημέρες των νηστειών και να παρακολουθούν τις ακολουθίες των Χαιρετισμών. Από τις εφημερίδες γινόταν θόρυβος για να πεισθούν οι εργοστασιάρχες να αλλάξουν το ωράριο εργασίας τις Παρασκευές των Χαιρετισμών, προκειμένου το προσωπικό να πηγαίνει στην εκκλησία χωρίς να υπόκειται σε χρηματικό πρόστιμο λόγω εγκατάλειψης της εργασίας του.4 Φαίνεται ότι το αίτημα των εργαζομένων, που υποστηρίχθηκε και από τις εφημερίδες, έγινε αποδεκτό από τους εργοστασιάρχες.5 Εκτός από τα πανηγύρια την ημέρα της εορτής του ενοριακού ναού, κάθε εργοστάσιο είχε και το δικό του προστάτη άγιο. Τη μέρα της γιορτής γινόταν πανηγύρι που συνοδευόταν από εκκλησιασμό του προσωπικού στην πλησιέστερη του εργοστασίου εκκλησία. Το εργοστάσιο «Ανώνυμη Υφαντουργική Εταιρεία το Φάληρον» γιόρταζε στις 29 Ιουνίου, ημέρα των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου,6 ενώ το προσωπικό του εργοστασίου Μ. Βολωνάκη γιόρταζε της Παναγίας το δεκαπενταύγουστο.7 Όπως σημειώνει ο Γάλλος ιστορικός Gérard Noiriel, η αρμονία ανάμεσα στον εργοδότη και στους εργαζόμενους συντελείται μέσω του θρησκευτικού πνεύματος, το οποίο νομιμοποιεί τις φιλανθρωπικές συμπεριφορές από μέρους του εργοδότη.8

Ας επανέλθουμε όμως στο θέμα του χρόνου εργασίας, για να δούμε πώς καθορίζεται και τα αιτήματα που διαμορφώνονται για την ελάττωσή του.

Στα πρώτα κείμενα που μιλούν για τις εργάτριες στην πόλη ο χρόνος προσδιορίζεται συχνότερα με βάση την ανατολή και τη δύση του ήλιου παρά με την ώρα, τα τέταρτα και τα λεπτά. Ο εργάσιμος χρόνος στα κείμενα καταγράφεται ως «εργατική ώρα». Στο εργοστάσιο κατασκευής παιγνιοχάρτων «Ελπίς», στην Κέρκυρα το 1887, οι εργάτριες «μεταβαίνουσι δε από πρωίας και παραμένουν δι' όλης της ημέρας».9 Η μεγάλη διάρκεια του εργάσιμου χρόνου δικαιολογεί πλήρως για τις γυναίκες το ρητό «αργία μήτηρ πάσης κακίας»,

4. Βλ. Σφαίρα, αρ. 5409, 4-3-1900.

5. Βλ. Σφαίρα, αρ. 5415, 11-3-1900.

6. Βλ. Σφαίρα, αρ. 5190, 26-6-1899.

7. Βλ. Σφαίρα, αρ. 4004, 14-8-1895.

8. Gérard Noiriel, Les ouvriers dans la société française XIXe-XXe siècle, Παρίσι 1986, σ. 66.

9. Μιχαήλ Μητσάκης, «Εν βιομηχανικόν κατάστημα», Εστία, αρ. 587, 29-3-1887.

Σελ. 53
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/56/gif/54.gif&w=600&h=915

γιατί «η εργατική ώρα, από της ανατολής του ηλίου μέχρι δύσεως δεν αφίνει αυταίς ευρύ στάδιον εξαχρειώσεως...».10 Κάθε άλλη ενασχόληση εκτός από το εργοστάσιο, το νοικοκυριό, τον εκκλησιασμό και τη φροντίδα των παιδιών θεωρείται όχι μόνο ως σπατάλη χρόνου, αλλά και ως ηθικά ύποπτη.

Κατά τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας των εργοστασίων (1870-1890) δεν έχω εντοπίσει οργανωμένες κινητοποιήσεις των εργατών για την νομοθετική κατοχύρωση της χρονικής διάρκειας εργασίας των γυναικών. Το ζήτημα του χρόνου εργασίας, μαζί με τον καθορισμό κατωτάτου ορίου ηλικίας για την εργασία των γυναικών, την απαγόρευση της νυχτερινής εργασίας, την καθιέρωση υποχρεωτικής εκπαίδευσης, τη λήψη μέτρων για την προστασία της μητρότητας, αποτελούν τα κυριότερα αιτήματα για τη θέσπιση προστατευτικών νόμων για την εργάτρια.

Στην Ελλάδα οι πρώτες φωνές διαμαρτυρίας προκειμένου να θεσπισθούν προστατευτικοί νόμοι για την εργάτρια, προέρχονται από γυναίκες διανοούμενες που ανήκουν στην αστική τάξη. Η διευθύντρια του περιοδικού Εφημερίς των Κυριών Καλλιρρόη Παρρέν ζητά το 1890 να καθορισθούν με νόμο οι ώρες εργασίας των γυναικών.11

Οι πρώτοι που κάνουν μνεία για τα θέματα εργασίας των γυναικών, ειδικότερα για το ωράριο, είναι οι σοσιαλιστές που ασπάζονταν τις ιδέες του Σταύρου Καλλέργη. Εμπνευσμένος από τους ευρωπαίους σοσιαλιστές με τους οποίους έχει επαφές, ο Καλλέργης προσπαθεί να εφαρμόσει σχετικά με τη γυναικεία εργασία την απόφαση της Εργατικής Συνδιάσκεψης του Βερολίνου που έγινε από τις 15 έως τις 28-3-1890. Στη Συνδιάσκεψη αποφασίστηκε ότι «θα ήτο επιθυμητόν, τα κοράσια και αι γυναίκες ηλικίας ανωτέρας των 16 ετών να μη εργάζωνται εν τοις εργοστασίοις μήτε τη νύκτα μήτε την Κυριακήν, η πραγματική εργασία των να μη υπερβαίνη καθ' εκάστη τας 11 ώρας, διακοπτομένων τούτων δι' αναπαύσεως μιας και ημισείας ώρας τουλάχιστον. Δύναται να ορισθώσι εξαιρέσεις δι' είδη τινά βιομηχανιών. Δέον να ληφθή πρόνοια παρεμποδίσεως των γυναικών από ιδιαιτέρως επικινδύνων τη υγιεία ενασχολήσεων, και ίνα αι λεχώναι μη ώσι δεκταί εν τοις εργοστασίοις τας πρώτας 4 εβδομάδας μετά τον τοκετόν».12 Έτσι, την Πρωτομαγιά του 1893 ο Κεντρικός Σοσιαλιστικός

10. Ε. Κ. Ασώπιος, «Αι γυναίκες εν τη ταχυδρομική και τηλεγραφική υπηρεσία», Αττικόν Ημερολόγιον εκδιδόμενον υπό Ειρηναίου Ασωπίου του έτους 1890, σ. 111-120.

11. Καλλιρρόη Παρρέν, «Δυστυχείς εργάτιδες», Εφημερίς των Κυριών, αρ. 191, 9-12-1890" Panayota Tsopela-Saliba, Le profil de l'ouvrière dans l'industrie et l'artisanat en Grèce 1870-1922, Mémoire de DEA, Université Paris I-Panthéon-Sorbonne, Παρίσι 1989, σ. 50· Μιχάλης Ρηγίνος, Μορφές παιδικής εργασίας στη βιομηχανία και τη βιοτεχνία 1870-1940, Αθήνα 1995, σ. 91.

12. Ανώνυμος, «Εργατική συνδιάσκεψις εν Βερολίνω», Οικονομική Επιθεώρησις, αρ. 159, Απρίλιος 1890, σ. 97-101.

Σελ. 54
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/56/gif/55.gif&w=600&h=915

στικός Όμιλος, που ίδρυσε ο Σταύρος Καλλέργης, προβάλλει το αίτημα να περιορισθούν οι εργάσιμες ώρες «εις οκτώ καθ' εκάστην κατ' ανώτατον όριον και ολιγώτερον διά τας κοπιώδεις και ανθυγιεινάς εργασίας και διά τους παίδας και τας γυναίκας». Στο τελικό όμως ψήφισμα της συγκέντρωσης του Ομίλου στις 2 Μαΐου δεν περιλαμβάνεται το συγκεκριμένο αίτημα.13

Η δημοσιογράφος Ευγενία Ζωγράφου, ύστερα από επιτόπια έρευνα που έκανε για τις συνθήκες ζωής και εργασίας της εργάτριας το 1898, η οποία δημοσιεύθηκε το 1903,14 με υπόμνημά της προς τη Βουλή ζητά και αυτή την ψήφιση νόμου για την προστασία της εργάτριας. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης αυτής στις 16-3-1898 ο βουλευτής Γ. Φιλάρετος ζητά να ψηφισθεί και να εφαρμοστεί νόμος για τις εργάσιμες ώρες, το όριο ηλικίας της παιδικής εργασίας και τα θέματα υγείας και ασφάλειας των εργατριών, τονίζοντας ότι πρέπει να ληφθεί υπόψη ο γαλλικός νόμος της 12-6-1893 «περί υγιεινής και ασφαλείας των εργατών εν τοις βιομηχανικοίς καταστήμασιν».15

Πραγματικά, όπως διαπιστώνουμε από τις γραπτές πηγές, ο χρόνος μετασχηματίζεται και συγκεκριμενοποιείται μέσα από τα αιτήματα των ενδιαφερομένων για τη νομοθετική προστασία των εργατριών. Βεβαίως, το κάθε εργοστάσιο, το κάθε εργαστήριο εφαρμόζει το δικό του ωράριο εργασίας. Όσον αφορά τις ημέρες των αργιών εξαιτίας των θρησκευτικών εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα, δεν ισχύει κανένας κανόνας. Εδώ θα ήθελα να τονίσω ότι αρκετά από τα εργοστάσια επιλέγουν τις θρησκευτικές εορτές για να κλείσουν, είτε επειδή έχουν απόθεμα προϊόντων μεγαλύτερο από αυτό που μπορούν να διαθέσουν (εργοστάσια νηματουργίας), είτε για να επισκευάσουν τα μηχανήματά τους.16 Επειδή ο εργατικός κόσμος είχε ταυτίσει στη μνήμη του και στην κουλτούρα του τις μεγάλες θρησκευτικές εορτές με την έννοια της αργίας, θα ήταν προφανώς πιο εύκολο να δεχθεί απώλεια του ημερομισθίου του κατά τη διάρκεια τους, παρά οποιαδήποτε άλλη χρονική στιγμή. Επιπλέον, ας μην ξεχνάμε ότι η ελληνική βιομηχανία βρίσκεται ακόμη στα σπάργανα και ο εξορθολογισμός των εργασιών δεν έχει προχωρήσει σε τέτοιο βαθμό, ώστε τα εργοστάσια να συντονίζουν τις εργασίες τους, και ιδιαίτερα την παραγωγή τους, με τις απαιτήσεις της αγοράς.

Ο πρώτος νόμος για το χρόνο εργασίας που θεσπίστηκε στην Ελλάδα το

13. Βλ. Γιάννης Ληξουριώτης, «Προστατευτικός νομοθετικός παρεμβατισμός και η εμφάνιση του εργατικού δικαίου στην Ελλάδα: Η περίπτωση της παιδικής εργασίας», Βενιζελισμός και αστικός εκσυγχρονισμός, Γ. Θ. Μαυρογορδάτος - Χ. Χατζηιωσήφ (επιμ.), Ηράκλειο 1988, σ. 212" Panayota Tsopela-Saliba, ό.π., σ. 51.

14. Ευγενία Ζωγράφου, «Πώς εργάζονται αι γυναίκες μας», Δημοσιεύματα, τ. 4, Αθήνα 1903.

15. Εφημερίς των συζητήσεων της Βουλής, Συνεδρίασις της 16-3-1898, σ. 460-461.

16. Βλ. Σφαίρα, αρ. 5434, 4-4-1900.

Σελ. 55
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/56/gif/56.gif&w=600&h=915

1909 ήταν για την «Κυριακή αργία». Στο σημείο αυτό θα πρέπει να επισημάνω το διαχωρισμό ανάμεσα στην εργάτρια του εργοστασίου και σ' αυτήν του εργαστηρίου. Ενώ στα εργοστάσια από την αρχή της λειτουργίας τους, δηλαδή από τη δεκαετία του 1870, είχε καθιερωθεί εθιμικά η Κυριακή ως μέρα αργίας, στα εργαστήρια, όπως θα δούμε πιο αναλυτικά στο σχετικό κεφάλαιο, λόγω της φύσης της εργασίας αρκετές φορές δεν εφαρμοζόταν η αργία της Κυριακής.

Αργότερα, κατά το διάστημα της εφαρμογής της πολιτικής του Ελευθέριου Βενιζέλου (1910-1920), που είχε ως πρότυπο τον δυτικό φιλελευθερισμό, αναγνωρίσθηκε η αναγκαιότητα της κοινωνικής πολιτικής. Στα πλαίσια αυτά έχουμε και τις πρώτες νομοθετικές παρεμβάσεις του κράτους για την προστασία των εργαζόμενων, ιδιαίτερα των γυναικών και των ανηλίκων.

Παράλληλα, το Εργατικό Κέντρο Αθηνών ζητά το 1911 από το κράτος τη θέσπιση προστατευτικών νόμων υπέρ των εργατών και των εργατριών. Σχετικά με το χρόνο εργασίας των γυναικών στη βιομηχανία-βιοτεχνία, ζητά την απαγόρευση της νυχτερινής εργασίας και την προστασία της εγκύου γυναίκας.17

Με το νόμο 4029 της 24 Ιανουαρίου/7 Φεβρουαρίου 1912 «περί εργασίας γυναικών και ανηλίκων» έχουμε τα πρώτα μέτρα για την προστασία των γυναικών. Όσον αφορά το χρόνο, θεσμοθετείται η διάρκεια της εργάσιμης μέρας, η ενδιάμεση ανάπαυση και λαμβάνονται ειδικά μέτρα για τις εγκύους. Επίσης, απαγορεύεται για τις γυναίκες η νυχτερινή εργασία. Συγκεκριμένα για τα παιδιά (αγόρια και κορίτσια) που δεν έχουν υπερβεί το 14ο έτος της ηλικίας τους, ο εργάσιμος χρόνος δεν επιτρέπεται να είναι μεγαλύτερος από 6 ώρες. Βάσει του νόμου απαγορεύεται να χρησιμοποιούνται παιδιά που δεν έχουν συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας τους ως εργάτες. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει για τα παιδιά άνω των 10 ετών που απασχολούνται στην επιχείρηση των γονέων τους ή των κηδεμόνων τους, με την προϋπόθεση ότι δεν κάνουν χρήση μηχανικής ενέργειας.

Για τις γυναίκες δεν επιτρέπεται ο χρόνος εργασίας να είναι μεγαλύτερος από 10 ώρες, ενώ το Σάββατο και τις παραμονές των καθορισμένων από το νόμο εορτών (παραμονή Χριστουγέννων, Ευαγγελισμού) δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από 8 ώρες. Η ώρα εργασίας υπολογίζεται από τη στιγμή της εισόδου στον χώρο, στο εργοστάσιο-εργαστήριο, μέχρι τη στιγμή της εξόδου, αφαιρώντας τον χρόνο για ενδιάμεσες διακοπές. Στον ίδιο νόμο καθορίζεται ότι τα παιδιά πρέπει να διακόπτουν την εργασία τους τουλάχιστον για μισή ώρα, ενώ οι γυναίκες για δύο ώρες. Επίσης δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίηση εργατριών για 8 συνολικά εβδομάδες πριν και μετά τον τοκετό και οπωσδήποτε

17. Εργατικόν Κέντρον Αθηνών, Οι εργάται της Ελλάδος προς την Διπλήν Βουλήν των Ελλήνων, Αθήνα 1911, σ. 41-42.

Σελ. 56
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/56/gif/57.gif&w=600&h=915

ποτε όχι πριν την παρέλευση 4 εβδομάδων από τον τοκετό. Μέσα σ' αυτό το χρονικό διάστημα οι εργάτριες θεωρούνται ως αδειούχες και δεν επιτρέπεται η οριστική αντικατάσταση τους.18 Εκτός από την Κυριακή, που είναι μέρα αργίας, οι γυναίκες δεν επιτρέπεται να εργάζονται την ημέρα των Χριστουγέννων, του Ευαγγελισμού και τη Δευτέρα του Πάσχα. Το σώμα των επιθεωρητών και επιθεωρητριών εργασίας είναι αρμόδιο για τη σωστή εφαρμογή των νόμων.

Η εφαρμογή του ωραρίου εργασίας σχετίζεται με τη φύση της εργασίας που εκτελούν οι γυναίκες στον τομέα της μεταποίησης. Στα εργοστάσια, όπου η πειθαρχία της εργασίας είναι επιβεβλημένη για το συγχρονισμό της παραγωγής, σε γενικές γραμμές το ωράριο εφαρμόζεται. Εδώ θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι για τον εργοδότη-εργοστασιάρχη που εφαρμόζει το σύστημα αμοιβής σύμφωνα με την απόδοση, ο νόμος περί ωρών εργασίας αποτελεί μια συμφέρουσα λύση· θέτει κάποιο ανώτατο όριο στο κόστος των μισθών, στο οποίο μπορεί να ανταποκριθεί ο εργοδότης. Ενώ στα βιοτεχνικά εργαστήρια, όπου ο ρυθμός της παραγωγής είναι ακανόνιστος γιατί προσαρμόζεται ανάλογα με τη ζήτηση της πελατείας, η εφαρμογή ενός ενιαίου ωραρίου καθημερινής εργασίας είναι ανέφικτη. Ακόμη και για την Επιθεώρηση Εργασίας είναι πολύ δύσκολος ο έλεγχος των μικρών βιοτεχνικών μονάδων.

Κατά την άποψή μου, αυτό που έχει σημασία είναι ότι το ίδιο το κράτος χωρίς κοινωνικούς αγώνες και εργατικές διεκδικήσεις επικυρώνει την έννοια του εργάσιμου χρόνου. Οι νόμοι για τις ώρες εργασίας, ανεξάρτητα αν εφαρμόζονταν ή όχι, υποδηλώνουν τη βούληση των αρχών να εκσυγχρονίσουν και να εξευρωπαΐσουν την Ελλάδα. Ο αργός χρόνος είναι συνυφασμένος με το ανατολικό-οθωμανικό παρελθόν, ο επιταχυνόμενος χρόνος ταυτίζεται με την οικονομική και βιομηχανική ανάπτυξη της Δύσης. Παρόλα αυτά ίχνη του εργάσιμου χρόνου που καθορίζεται από το καθημερινό δρομολόγιο του ήλιου, ανακαλύπτει κανείς μέχρι σήμερα με την εφαρμογή του χειμερινού-θερινού ωραρίου στις δημόσιες υπηρεσίες, στις βιομηχανίες-βιοτεχνίες και τα εμπορικά καταστήματα.

Μετά από αυτές τις γενικές διαπιστώσεις, νομίζω ότι επιβάλλεται να σχολιάσουμε την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου για τις πιο ευάλωτες ομάδες γυναικών: τα κορίτσια από 12 μέχρι 14 χρονών και τις έγκυες γυναίκες που στη συνέχεια αποκτούν βρέφη. Η εξάωρη εργασία που επιβάλλει ο νόμος για τα κορίτσια κάτω των 14 ετών, δεν εφαρμόζεται ποτέ γιατί οι επιχειρήσεις δεν έχουν οργανώσει την παραγωγή τους με βάση αυτή τη διάρκεια. Επιπλέον, στα εργαστήρια που απασχολούνται τα κορίτσια ως βοηθοί είναι δύσκολο, αλλά και δαπανηρό για τον εργοδότη να κατανέμει τις εργασίες, γιατί θα πρέπει να λειτουργούν με εναλλασόμενο κάθε έξι ώρες προσωπικό

18. Σπ. Μ. Αντύπας, Ελληνική Εργατική Νομοθεσία, Αθήνα 1938, σ. 419-423.

Σελ. 57
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/56/gif/58.gif&w=600&h=915

κό.19 Όσον αφορά την παύση εργασίας πριν και μετά τον τοκετό, η διάταξη αυτή παρά τον ανθρωπιστικό της χαρακτήρα δεν εφαρμόζεται.20 Ας μην ξεχνάμε ότι οι εργάτριες αντιμετωπίζουν έντονο βιοποριστικό πρόβλημα και δεν είναι εύκολο να χάνουν μεροκάματα. Επιπλέον, στην Ελλάδα δεν υπάρχει ειδικό ταμείο μητρότητας που να δίνει χρηματικό βοήθημα στις γυναίκες-εργάτριες κατά το διάστημα που δικαιούνται να διακόπτουν την εργασία τους πριν και μετά τον τοκετό. Αλλά και η προσωρινή αντικατάσταση της εργάτριας με άλλη που προβλέπει ο νόμος, μπορεί να αποτελεί απειλή για την ίδια, γιατί ποιος εγγυάται ότι επιστρέφοντας στην εργασία της ο εργοδότης δεν θα βρει μιαν αφορμή για να την απολύσει; Οι γυναίκες-εργάτριες με παιδιά, κυρίως βρέφη, σύμφωνα με την επικρατούσα αντίληψη αποδίδουν λιγότερο από τις ανύπαντρες" δεν είναι αφοσιωμένες στο έργο τους και λείπουν όταν τα παιδιά τους αρρωσταίνουν. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούν να πειθαρχήσουν στην εργασία τους και στο χρόνο κατά τη διάρκεια της εργασίας τους.

Τι επιπτώσεις είχε για τις εργάτριες η θέσπιση νόμων για τη χρονική διάρκεια της εργασίας τους ; Η μισθωτή εργασία, αναπόφευκτα, οδηγεί τις γυναίκες εκτός των οικογενειακών τειχών, επιβάλλοντας πειθαρχία όχι μόνο στο χρόνο εργασίας, αλλά και σ' όλο τον υπόλοιπο. Οι εργάτριες έπρεπε να διευθετούν το χρόνο τους έτσι ώστε να ανταποκρίνονται και στο νοικοκυριό και στις οικογενειακές φροντίδες. Σε αντίθεση με το αγροτικό τους παρελθόν, κατά το οποίο μπορούσαν να ρυθμίζουν οι ίδιες το πότε θα έκαναν τις δουλειές τους και πώς θα τις ιεραρχούσαν, αφού τα καθήκοντα που τους ανέθεταν εναρμονίζονταν με το ρόλο τους στην οικογένεια, στην πόλη ως εργάτριες έπρεπε να εξοικειωθούν με την επιτάχυνση του χρόνου. Αν αργοπορούσαν λίγα λεπτά, μπορεί να έχαναν το πρωινό τρένο και να υποβάλλονταν σε πρόστιμο.

Εκτός από τις εργάτριες, οι πλανόδιοι έμποροι ρύθμιζαν το χρόνο τους με βάση τον εργοστασιακό χρόνο για να προλάβουν το διάλειμμα ή την ώρα εξόδου των εργατριών και να στηθούν στην πύλη του εργοστασίου για να τους πουλήσουν τα προϊόντα τους.

Από την άλλη μεριά υπήρχε και ο μικρόκοσμος των εμπορικών καταστημάτων της εργατικής γειτονιάς απ' όπου εφοδιαζόταν η εργάτρια τρόφιμα, μαναβικά και ψιλικά. Αυτός ο μικρόκοσμος είχε το δικό του ρολόι που υπάκουε στους ρυθμούς αυτών των γυναικών, οι οποίες γύριζαν το βράδυ από τη δουλειά

19. Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας, Διεύθυνσις Εργασίας, Εκθέσεις του προσωπικού Επιθεωρήσεως Εργασίας επί της εφαρμογής των εργατικών νόμων το έτος 1921, Αθήνα 1923, σ. 14.

20. Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας, «Γενικαί Εκθέσεις των Επιθεωρητών Εργασίας του έτους 1913», Δελτίον τον Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας, τχ. 4, Εργασία και Κοινωνική Πρόνοια, Δεκ. 1914, σ. 172-173 και Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας, Διεύθυνσις Εργασίας, Εκθέσεις... 1921, ό.π., σ. 54.

Σελ. 58
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Γυναίκες εργάτριες στην ελληνική βιομηχανία και στη βιοτεχνία (1870-1922)
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 39
  

  ΠΙΝΑΚΑΣ 6

  Κατανομή κατά φύλο της μετανάστευσης των Ελλήνων στην Αμερική

  (1890-1922)

  Έτος

  Άνδρες

  Γυναίκες

  % Γυναίκες

  1890

  1891

  1892

  1893

  1894

  1895

  1896

  1897

  1898

  1899

  1900

  1901

  1902

  1903

  1904

  1905

  1906

  1907

  1908

  1909

  1910

  1911

  1912

  1913

  1914

  1915

  1916

  1917

  1918

  1919

  1920

  1921

  1922

  Σύνολο

  464 1.040 604

  2.124 546 2.246 2.263 3.655 5.754 7.854 13.885 12.106 , 11.586 22.266 44.647 26.972 18.738 36.580 34.105 28.521 35.143 40.207 11.740 21.093 21.124 2.149 696 11.167 21.551 1.679

  60 65 56

  51 25 93 132 118 165 261 491 519 558 861 1.636 1.836 1.524 2.555 2.916 3.045 3.501 5.674 3.447 5.699 4.795 453 117 2.831 10.277 2.142

  11,5 5,8 8,5

  2,4

  4.4

  4.0

  5.5

  3.1 2,8

  3.2

  3.4 4,1

  4.6

  3.7

  3.5

  6.4

  7.5

  9.6 7,9 9,6 9,1

  12.4 22,7

  21.3

  18.5

  17.4 14,4 20,2 32,3 56,1

  442.505

  55.903

  12,6

  Πηγή: ΥΕΟ, ΓΣΥΕ, Στατιστική Επετηρίς της Ελλάδος 1930, σ. 137.

  νεται και το 1922 υπερβαίνει αυτό των ανδρών. Με βάση το νόμο, συγκεκριμένα το Β.Δ. 24/30 Σεπτεμβρίου 1920 «περί μεταναστεύσεως», επιτρέπεται η μετανάστευση παίδων, γυναικών και ανηλίκων θηλέων που έχουν υπερβεί το 16ο έτος, εφόσον συνοδεύονται από σύζυγο, γονέα, ενήλικο αδελφό ή από άλλο