Συγγραφέας:Σαλίμπα, Ζιζή
 
Τίτλος:Γυναίκες εργάτριες στην ελληνική βιομηχανία και στη βιοτεχνία (1870-1922)
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:37
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:2002, 2004
 
Σελίδες:366
 
Αριθμός τόμων:1 τόμος
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Μαθητεία και εργασία
 
Τοπική κάλυψη:Ελλάδα
 
Χρονική κάλυψη:1870-1922
 
Περίληψη:Η εργασία αυτή έχει ως αντικείμενο την ιχνογράφηση της φυσιογνωμίας της ελληνίδας εργάτριας από την εμφάνισή της στον κόσμο της μισθωτής εργασίας ως τη Μικρασιατική Καταστροφή και την άφιξη των προσφύγων στην Ελλάδα το 1922, χρονολογία κατά την οποία αλλάζει το κοινωνικό σκηνικό στις ελληνικές πόλεις. Όταν το 1870 αρχίζουν τα πρώτα φουγάρα των εργοστασίων να ξεφυτρώνουν ένα-ένα σαν τα μανιτάρια στον Πειραιά, και η Αθήνα να αποκτά σιγά-σιγά τα χαρακτηριστικά ευρωπαϊκής μεγαλούπολης, τότε εμφανίζονται επί της οθόνης του ιστορικού γίγνεσθαι οι πρώτες εργάτριες. Ποιες ήταν αυτές οι νεοφερμένες γυναίκες; Από πού προέρχονταν; Πώς εντάσσονταν στον κόσμο του καθημερινού μόχθου; Πώς αξιοποιούσαν τον καθημερινό χρόνο τους; Ποιες ήταν οι συλλογικές αναπαραστάσεις των άλλων γι’ αυτές;
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 12.88 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 88-107 από: 370
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/56/gif/88.gif&w=600&h=915

διά της βίας την οδήγησε στο σπίτι όπου της επιτέθηκε «διά των χειρών και των ποδών» αφήνοντάς την αναίσθητη από τα κτυπήματα στο κεφάλι και το στήθος.111 Ενώ οι γυναίκες έχουν κατακτήσει τη μισθωτή εργασία, δεν έχουν πάντοτε λόγο για την τύχη του μισθού τους.

Ολοκληρώνοντας την περιδιάβαση μας στα κλωστοϋφαντουργεία, ας δώδουμε τα βασικά χαρακτηριστικά που συνθέτουν το προφίλ της εργάτριας: πρόκειται για νέες κοπέλες που απασχολούνται στο εργοστάσιο μέχρι την ώρα του γάμου τους. Η εργασία που εκτελούν δεν απαιτεί καμία εξειδίκευση, ενώ τους εξασφαλίζει αμέσως μια ικανοποιητική, σε σχέση με τα άλλα επαγγέλματα, αμοιβή. Ο μισθός τους, που κυμαίνεται σε σταθερά επίπεδα, χρησιμεύει ως απαραίτητο συμπλήρωμα για την οικονομική επιβίωση της οικογένειάς τους.

5. ΟΙ ΚΑΠΝΕΡΓΑΤΡΙΕΣ

Η εμπορική και η βιομηχανική επεξεργασία του καπνού και η διαμόρφωση των θέσεων εργασίας

Πριν εστιάσουμε τον φακό μας στις συνθήκες εργασίας των γυναικών της βιομηχανίας καπνού είναι απαραίτητες μερικές πληροφορίες για τα ελληνικά καπνά, προκειμένου να συνδέσουμε το θέμα της γυναικείας απασχόλησης με τις μεταβολές που συντελούνται στη διαδικασία της εμπορικής και βιομηχανικής επεξεργασίας του προϊόντος. Τα χρονικά όρια της μελέτης μας συμπίπτουν με την περίοδο κατά την οποία το εμπόριο και η επεξεργασία του καπνού αποκτούν ιδιαίτερη σημασία για την εθνική οικονομία, ενώ παράλληλα οι καπνεργάτες συνδικαλίζονται.

Από εμπορευματολογική άποψη τα ελληνικά καπνά υπάγονται στην κατηγορία των ανατολικών καπνών και χρησιμοποιούνται από τη διεθνή καπνοβιομηχανία για την κατασκευή τσιγάρων, αφού αναμιχθούν στα σιγαροποιητικά εργοστάσια του εξωτερικού με καπνά άλλων προελεύσεων. Όσα από τα ελληνικά καπνά είναι κατώτερης ποιότητας συνήθως προορίζονται για την εγχώρια κατανάλωση. Η εξαγωγή των ελληνικών τσιγάρων είναι προβληματική την εποχή αυτή, αφενός μεν γιατί αντιμετωπίζει το σοβαρό ανταγωνισμό των ξένων καπνοβιομηχανιών, αφετέρου δε γιατί οι υψηλοί εισαγωγικοί δασμοί που επιβάλλουν στα σιγαρέτα τα ξένα κράτη καθιστούν σχεδόν αδύνατη την πώληση τους στο εξωτερικό.

Μέχρι το 1900 η συμβολή του καπνού στην εθνική οικονομία δεν είναι σημαντική. Από το 1901 μέχρι το 1914, όμως, παρατηρείται αύξηση τόσο της

111. Σφαίρα, αρ. 4927, 14-8-1898.

Σελ. 88
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/56/gif/89.gif&w=600&h=915

καλλιεργούμενης έκτασης, όσο και της παραγόμενης ποσότητας, γεγονός το οποίο αποδίδεται στην αύξηση της ζήτησης στην εσωτερική και εξωτερική αγορά. Το 1914 η καλλιέργεια και η μεταποίηση του καπνού αυξάνεται απότομα. Αυτό οφείλεται κυρίως σε δύο γεγονότα: πρώτον, στην απελευθέρωση της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης, κατεξοχήν καπνοπαραγωγικών περιοχών, και δεύτερον, στην εισροή των προσφυγικών ομογενών πληθυσμών που προέρχονται από καπνοπαραγοίγικές χώρες και γνωρίζουν την καλλιέργεια και την επεξεργασία του καπνού.

Ο καπνός υφίσταται τρεις διαδοχικές επεξεργασίες: τη χωρική, την εμπορική και τη βιομηχανική. Στην παρούσα μελέτη δεν θα μας απασχολήσει η χωρική επεξεργασία του καπνού που εκτελείται αποκλειστικά από τους καπνοπαραγωγούς αγρότες και τους καπνοκαλλιεργητές. Αυτή συνίσταται στον αρχικό διαχωρισμό του καπνού κατά ποιότητες και στην τακτοποίηση του σε δέματα. Αντίθετα, θα ασχοληθούμε με τους εργαζόμενους, κυρίως με τις γυναίκες, που απασχολούνται στις καπναποθήκες, στο μέρος δηλαδή που συντελείται η εμπορική επεξεργασία του καπνού, καθώς και στα καπνεργοστάσια, όπου γίνεται η βιομηχανική επεξεργασία, δηλαδή η μετατροπή του καπνού σε τσιγάρα.

Ας ξεκινήσουμε από την εμπορική επεξεργασία των καπνών, που είναι εντελώς διαφορετική από τη χωρική. Τα στάδια που ακολουθεί είναι: ο καθαρισμός του καπνού από τα φύλλα που έχουν υποστεί αλλοιώσεις, ο διαχωρισμός του κατά ποιότητες, η κατάταξή του κατά μεγέθη και κατά χρώματα, αναλόγως βεβαίως με τη ζήτηση της αγοράς, και τέλος η δεματοποίησή του με σκοπό τη διατήρηση της ποιότητας και τη μεταφορά του στην αγορά ή στο καπνεργοστάσιο. Υπάρχουν τέσσερις κυρίως τρόποι επεξεργασίας που εφαρμόζονται αναλόγως με την ποιότητα και τον τύπο των καπνών.112 Η δαπάνη εμπορικής επεξεργασίας αποτελεί το 20 έως και 50% επί του συνολικού κόστους του καπνού. Τα καπνά που καλλιεργούνται στην Ελλάδα, λόγω του τύπου τους, απαιτούν μεγάλες δαπάνες επεξεργασίας. Αυτό σημαίνει τεράστιο κόστος για τον καπνέμπορο, καθώς και για τα παραρτήματα των ξένων εμπορικών οίκων στην Ελλάδα και μείωση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών καπνών στη διεθνή αγορά.

Οι εργασίες στις καπναποθήκες κατανέμονταν κατά ειδικότητες και κατά

112. Οι τρόποι επεξεργασίας ήταν οι εξής: 1) μπασμάς (κατεργασία καλή και δευτέρα), 2) μπασμάς σειρά παστάλ, μπασή μπαγλή, 3) αρμαθοδέματα (καλούπια) τύπου Σμύρνης, 4) αρμαθοδέματα τύπου Ντιζή-Ντενγκί. Το πρώτο και το δεύτερο σύστημα είχαν πολύ δαπανηρή επεξεργασία από την άποψη του κόστους εργασίας. Η επεξεργασία του καπνού σε μπασμά προσέδιδε στον καπνό πολυτελή και ποιοτική εμφάνιση, βλ. Βασίλειος Γ. Βαρβερόπουλος, Αρχείον Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, τ. 15, τχ. Β' (Απρίλιος-Ιούνιος), Αθήνα 1935, σ. 151-152.

Σελ. 89
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/56/gif/90.gif&w=600&h=915

φύλα. Οι στιβαδόροι φρόντιζαν για την αποθήκευση των ανεπεξέργαστων καπνών. Αυτοί κανόνιζαν πώς θα τοποθετηθούν τα δέματα ώστε να αερίζονται για να μη σαπίσουν. Επίσης εφάρμοζαν κάποιο σύστημα μετακίνησης των δεμάτων σε τακτά διαστήματα, κυρίως τον Απρίλιο και τον Ιούλιο, μήνες κατά τους οποίους συντελείται η φυσική ζύμωση του καπνού. Ο πρώτος διαχωρισμός του καπνού κατά ποιότητες γινόταν από τους αχταρματζήδες, γέρους τεχνίτες, παλιούς καπνάδες. Στη συνέχεια τα καπνά πήγαιναν στους ντεκτσήδες, ειδικότητα περιζήτητη που απαιτούσε μεγάλη τεχνογνωσία. Οι ντεκτσήδες επεξεργάζονταν τα καπνά πρώτης ποιότητας. Ένας καλός ντεκτσής έβγαζε μέχρι και 300 γραμμάρια καπνό ημερησίως. Για να γίνει ένα δέμα απαιτούσε από μία έως είκοσι μέρες, αναλόγως με την ποιότητα του καπνού και την ικανότητα του ντεκτσή. Όσα φύλλα δεν ήταν κατάλληλα ο ντεκτσής τα πετούσε. Απ' αυτά οι γυναίκες έκαναν τα παστάλια, ματσάκια με καπνό κατώτερης ποιότητας. Οι ντεκτσήδες κάθονταν στο πάτωμα σε μια ψάθα ανά δύο σε κάθε παράθυρο. Οι γυναίκες που έφτιαχναν τα παστάλια κάθονταν δίπλα τους. Σε δύο ντεκτσήδες αναλογούσε μία γυναίκα.113 Στη συνέχεια οι δέτες έφτιαχναν τα δέματα του καπνού. Σύμφωνα με αυτή τη μέθοδο οι γυναίκες χρησιμοποιούνταν στις καπναποθήκες μόνο ως πασταλτζούδες. Εδώ παρατηρείται και η εξής ιδιομορφία: οι ειδικότητες συνδέονταν μεταξύ τους. Για την ακρίβεια, χωρίς ντεκτσή δεν μπορούσαν να δουλέψουν οι πασταλτζούδες και αντίστροφα.

Οι αναλογίες όμως αυτές ανατράπηκαν όταν τέθηκε το επίμαχο θέμα του τύπου επεξεργασίας των καπνών, που προκάλεσε σοβαρές αναταραχές στους εργαζόμενους στις καπναποθήκες. Ο καπνός εξαγόταν ανεπεξέργαστος, υπό διακομετακόμιση, συνήθως στην Τεργέστη, όπου υπήρχαν φθηνότερα εργατικά χέρια για την επεξεργασία του και τη διάθεσή του στη συνέχεια στις διεθνείς αγορές. Είναι φανερό ότι με αυτό το σύστημα οι ανδρικές ειδικότητες απαξιώνονταν. Οι εργοδότες είχαν ανάγκη από ανειδίκευτο εργατικό δυναμικό, γι' αυτό προτιμούσαν να προσλαμβάνουν γυναίκες, προφανώς με χαμηλότερο ημερομίσθιο. Οι πρώτες απόπειρες για την εξαγωγή ανεπεξέργαστων καπνών σημειώθηκαν το 1909 στο Βόλο από τους εμπορικούς οίκους Σακιρτζιάν και Ματουσιάν.114 Εξαιτίας των κινητοποιήσεων των εργαζομένων ματαιώθηκαν οι εξαγωγές. Αργότερα, από το 1916 μέχρι και το 1919, τα καπνά εξάγονταν με τη στοιχειώδη επεξεργασία.

Ας περάσουμε στη συνέχεια στην καπνοβιομηχανία.

Γύρω στο 1885 εμφανίζονται τα πρώτα ελληνικά χειροποίητα τσιγάρα. Στην αρχή αυτά κατασκευάζονται συνήθως στο πίσω μέρος του καπνοπωλείου.

113. Σαπφώ Αγγελούδη, «Η Καβάλα ως καπνούπολη», Αρχαιολογία, τχ. 18, Φεβρουάριος 1986, σ. 48-53.

114. Βλ. Βασίλειος Γ. Βαρβερόπουλος, ό.π., σ. 165.

Σελ. 90
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/56/gif/91.gif&w=600&h=915

Σ' αυτή τη διαδικασία γυναίκες καθισμένες στο δάπεδο ταξινομούν τα φύλλα, ενώ οι άνδρες αναλαμβάνουν το κόψιμο, την κατασκευή χαρμανιών (ανάμιξη ποικιλιών καπνού), και το φρεσκάρισμα, δηλαδή το ράντισμα των φύλλων καπνού.115 Το 1890 έχουμε τα πρώτα εργοστάσια κατασκευής τσιγάρων στην Ελλάδα. Η κοπή του καπνού γινόταν με χειροποίητο χαβάνι και με τη βοήθεια υποτυπωδών εργαλείων γεμίζονταν τα σιγαρόχαρτα.

Μετά την εκμηχάνιση της μεταποιητικής διαδικασίας του καπνού, που συντελέσθηκε γύρω στο 1909, με την εισαγωγή της καπνοκοπτικής μηχανής και αργότερα με την σιγαροποιητική μηχανή σημειώνονται πολλές μεταβολές. Η μαζική παραγο^γή τσιγάρων απαιτεί και συσκευασία. Έτσι, πλάι στις καπνοβιομηχανίες ανθίζουν κυτιοποιεία, τυπογραφεία και λιθογραφεία που αναλαμβάνουν τη συσκευασία των τσιγάρων σε πακέτα. Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις στις οποίες οι καπνοβιομήχανοι προσθέτουν στις επιχειρήσεις τους αντίστοιχα τμήματα. Εξαιτίας της εκμηχάνισης, του καταμερισμού της εργασίας και της δημιουργίας θέσεων ανειδίκευτης εργασίας αυξάνεται η συμμετοχή των γυναικών. Στην καπνοβιομηχανία οι θέσεις κατανέμονται κατά φύλα. Οι άνδρες δουλεύουν στην παρασκευή μίγματος (χαρμάνι), ως τροχιστές μαχαιριών κοπής καπνού, ως μηχανικοί στις καπνοκοπτικές μηχανές, ως τρίφτες, ως χειριστές των σιγαροποιητικών μηχανών, ως τορναδόροι, ηλεκτρολόγοι και αχθοφόροι. Οι περισσότερες γυναίκες δουλεύουν ως εργάτριες διαλογής φύλλων καπνού, ως βοηθοί στις σιγαροποιητικές μηχανές (πολύ λίγες), στη συσκευή σιγαρέτων, στο τμήμα επικόλλησης ταινιών στα κουτιά και στη συσκευασία δεμάτων.

Μετά την περιγραφή των θέσεων εργασίας στο καπνεμπόριο και στην καπνοβιομηχανία, ας δούμε με τη βοήθεια των ποσοτικών στοιχείων που διαθέτουμε τον όγκο του γυναικείου εργατικού δυναμικού.

Οι καπνεργάτριες σε αριθμούς

Από την απογραφή του 1907 έχουμε τα πρώτα αριθμητικά δεδομένα για τους εργαζόμενους στα καπνά. Στην υποκατηγορία «καπνοκόπται, καπνοσυσκευασταί, σιγαροποιοί, καφεκόπται, κατασκευασταί ταμβάκου» εργάζονται 2.079 άνδρες και 746 γυναίκες, με ποσοστά επί του συνόλου 74,60 % και 26,40 % αντιστοίχως. Οι αριθμοί αυτοί είναι ασαφείς και ανακριβείς, αφενός μεν γιατί περιλαμβάνουν μόνο τους εργαζόμενους στη βιομηχανία χωρίς να καταγράφουν τους εργαζόμενους στο καπνεμπόριο, αφετέρου δε γιατί η κατηγορία περιλαμβάνει και τους καφεκόπτες, επάγγελμα που δεν έχει σχέση με τον καπνό. Πι

115. Μάνος Χαριτάτος - Πηνελόπη Γιακουμάκη, Η ιστορία του ελληνικού τσιγάρου, Αθήνα 1997, σ. 60.

Σελ. 91
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/56/gif/92.gif&w=600&h=915

Πιθανότατα να μπήκε στην ίδια υποκατηγορία γιατί παλαιότερα τα καφεκοπτεία έφτιαχναν και πουλούσαν και τσιγάρα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της απογραφής του 1920 των βιομηχανικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων, η βιομηχανία καπνού απασχολεί 3.417 γυναίκες. Με κριτήριο τη συμμετοχή των γυναικών στους βιομηχανικούς κλάδους η βιομηχανία καπνού με ποσοστό 13,97 % επί του συνόλου του γυναικείου εργατικού δυναμικού στη βιομηχανία-βιοτεχνία έρχεται τρίτη κατά σειρά μετά την υφαντουργία και τη βιομηχανία ενδυμάτων. Στα ποσοτικά στοιχεία που μας δίνει η απογραφή του 1920 δεν διαχωρίζονται με σαφήνεια τα εργαζόμενα πρόσωπα στην καπνοβιομηχανία από αυτά που εργάζονται στο καπνεμπόριο. Η απογραφή υπολογίζει το δυναμικό που εργάζεται στις καπνοβιομηχανικές επιχειρήσεις γενικώς.

Η κατά φύλο σύνθεση του εργατικού δυναμικού στη βιομηχανία καπνού, σύμφωνα με την απογραφή του 1920, είναι σε ποσοστά: 51,50% άνδρες (9,50% κάτω των 18 ετών και 42,40 % άνω των 18) και 48,50 % γυναίκες (10,72 % κάτω των 18 ετών και 37,74% άνω των 18 ετών).

Μια αναλυτικότερη κατανομή του γυναικείου εργατικού δυναμικού κατά ηλικίες μας δίνει για το 1921 η Επιθεώρηση Εργασίας. Πρόκειται για 1.410 εργάτριες —αρκετά μεγάλο δείγμα— που εργάζονται στις καπναποθήκες των Σερρών και της Θεσσαλονίκης.

Για να εξετάσουμε καλύτερα την κλίμακα των ηλικιών των εργατριών αυτών συνέταξα τον παρακάτω πίνακα με την κατά ηλικία σύνθεση των εργατριών στις καπναποθήκες Σερρών και Θεσσαλονίκης σε αριθμούς και σε ποσοστά επί τοις εκατό.

ΠΙΝΑΚΑΣ 8

Η κατά ηλικία σύνθεση των εργατριών στις καπναποθήκες Σερρών και Θεσσαλονίκης

Ηλικίες

Σύνολο εργατριών

Πόλεις

12-16 αρ· %

17-20 αρ. %

20-30 30-40 αρ. % αρ. %

40-50 αρ. %

50-65

αρ. %

Σέρρες

7 4,4

84 52,8

24 15,0 21 13,2

14 8,9

9 5,7

159

Θεσ/νίκη

77 6,2

623 49,8

384 30,7 73 5,8

54 4,3

40 3,2

1.251

Σύνολο

84 6

707 50,1

408 28,9 94 6,7

68 4,8

49 3,5

1.410

Πηγή: ΥΕΟ, Διεύθυνσις Εργασίας, Εκθέσεις τον προσωπικού επιθεωρήσεως εργασίας επί της εφαρμογής των εργατικών νόμων το έτος 1921, Αθήνα 1923, σ. 52.

Πηγή: ΥΕΟ, Διεύθυνσις Εργασίας, Εκθέσεις τον προσωπικού επιθεωρήσεως εργασίας επί της εφαρμογής των εργατικών νόμων το έτος 1921, Αθήνα 1923, σ. 52.

Από τον πίνακα παρατηρούμε ότι και στις δύο καπνουπόλεις ο μεγαλύτερος όγκος των εργατριών είναι από 17 έως 20 ετών, δηλαδή σε ποσοστά,

Σελ. 92
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/56/gif/93.gif&w=600&h=915

52,8% για τις Σέρρες, 49,8% για τη Θεσσαλονίκη και 50,1% επί του συνόλου και των δύο πόλεων. Είναι αξιοσημείωτο ότι το ποσοστό των καπνεργατριών ηλικίας 12 έως 16 ετών είναι χαμηλό, 6% επί του συνόλου. Είναι φανερό ότι στο καπνεμπόριο, σε σύγκριση με άλλους κλάδους, όπως π.χ. στην κλωστοϋφαντουργία, οι κοπέλες δεν εργάζονται από μικρή ηλικία. Όπως προκύπτει από τον πίνακα, και μετά τα 20 εξακολουθούν κατά ένα αρκετά σημαντικό ποσοστό (43,9%) να εργάζονται. Πραγματικά, με βάση το βασιλικό διάταγμα 14/26 Αυγούστου 1913 «περί εκτελέσεως του περί εργασίας γυναικών και ανηλίκων ΔΚΘ' νόμου ως προς τα εργοστάσια, εργαστήρια, εμπορικά καταστήματα και πρατήρια παντός είδους» απαγορεύεται να δουλεύουν γυναίκες κάτω των 18 ετών στην κατεργασία καπνών, γιατί λόγω των αναθυμιάσεων θεωρείται πολύ βλαβερή εργασία.116 Επίσης θα πρέπει να αναζητήσουμε τους λόγους για τους οποίους παρατηρείται αυτό το φαινόμενο, στο γεγονός ότι στις πόλεις αυτές έχουν εγκατασταθεί προσφυγικές οικογένειες που ψάχνουν για δουλειά. Όπως ήδη αναφέραμε και παραπάνω, οι πρόσφυγες γνωρίζοντας την τέχνη των καπνών απορροφώνται στον κλάδο της καπνοβιομηχανίας. Ο επόμενος πίνακας καταγράφει τη συμμετοχή των εργατριών στη βιομηχανία καπνού αναλόγως του μεγέθους της επιχείρησης.

ΠΙΝΑΚΑΣ 9

Η συμμετοχή των εργατριών στη βιομηχανία καπνού σύμφωνα με το μέγεθος των επιχειρήσεων, 1920

Μέγεθος επιχειρήσεων

Αριθμός Εργατριών

% συνόλου εργατριών

1-5 ατόμων

98

2,9

6-25 ατόμων

427

12,5

25 και άνω

2.892

84,6

Σύνολο

3.417

100

Πηγή: ΥΕΟ, ΓΣΥΕ, Απογραφή βιοτεχνικών και βιομηχανικών καταστημάτων της 1812-1920, Αθήνα 1926.

Πηγή: ΥΕΟ, ΓΣΥΕ, Απογραφή βιοτεχνικών και βιομηχανικών καταστημάτων της 1812-1920, Αθήνα 1926.

Μπορούμε αμέσως να συμπεράνουμε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό (84,6 %) των εργατριών καπνού είναι συγκεντρωμένο στις επιχειρήσεις που απασχολούν από 25 άτομα και πάνω, δηλαδή στις μεγάλες επιχειρήσεις. Από τον πίνακα επαληθεύεται για την καπνοβιομηχανία το σχήμα που ισχύει και για την κλωστοϋφαντουργία, σύμφωνα με το οποίο οι γυναίκες απασχολούνται ως ανειδίκευτο εργατικό δυναμικό στις μεγάλου μεγέθους επιχειρήσεις όπου κυριαρχεί ο καταμερισμός εργασίας και η εκμηχάνιση της παραγωγικής διαδικασίας.

116. Σπ. Μ. Αντύπας, Ελληνική Εργατική Νομοθεσία, Αθήνα 1938, σ. 456.

Σελ. 93
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/56/gif/94.gif&w=600&h=915

Μετά την εξέταση των ποσοτικών στοιχείων που διαθέτουμε για τον αριθμό των απασχολουμένων εργατριών και την ηλικιακή τους σύνθεση, θα δούμε στη συνέχεια τις συνθήκες εργασίας που επικρατούν στις καπναποθήκες και στα καπνεργοστάσια.

Συνθήκες εργασίας

Για τις συνθήκες εργασίας που επικρατούσαν στην Καβάλα, όπου δούλευε το μισό δυναμικό των καπνεργατών της Ελλάδας, έχουμε την αποκαλυπτική μαρτυρία του συνδικαλιστή-καπνεργάτη Γιώργου Α. Πέγιου: «Οι ώρες δουλειάς τους το καλοκαίρι ήταν 8 και το χειμώνα 7, γιατί το φως της ημέρας δεν επαρκούσε για 8 ώρες. Το ωράριο δουλειάς ήταν: το καλοκαίρι 7 με 11 το πρωί και το απόγευμα 2 με 6. Το χειμώνα 8 με 11.30 το πρωί και το απόγευμα 1.30 με 5. Οι εργάτριες επίσης πιάνανε δουλειά ένα τέταρτο αργότερα από τους άνδρες και σχολούσανε ένα τέταρτο αργότερα από αυτούς. Οι εργάτριες επίσης κάνανε δεκάλεπτο ομαδικό διάλειμμα δυο φορές την ημέρα, πρωί και απόγευμα. Η είσοδος και έξοδος γινόταν με κωδωνοκρουσίες, όπως και τα διαλείμματα. Σε κάθε κεντρική είσοδο των επιχειρήσεων υπήρχε θυρωρός (καβάζης), που φύλαγε την είσοδο. Την ώρα που σχολούσαν οι εργάτες τους έψαχνε σε όλο το σώμα, ακόμη και στα πόδια, για να μην έχουν κλέψει καπνά, τις δε γυναίκες τις έψαχνε η καβάζαινα. Την ώρα της δουλειάς επιτρέπονταν οι καφέδες και τα αναψυκτικά από τα κοντινά καφενεδάκια.

Η πόλη έμοιαζε με πραγματική κυψέλη, όταν το ανθρώπινο αυτό μελίσσι μπαινόβγαινε στις καπναποθήκες. Με το σχόλασμα πρώτα των ανδρών οι στενοί δρόμοι της πλημμύριζαν από μια μάζα ανθρώπων που από μακριά διέκρινες μόνο τα κεφάλια τους, καλυμμένα με κόκκινα φέσια και άσπρα ψαθάκια.

Μέχρι να γίνει η αποσυμφόρηση των δρόμων από τους άνδρες, σε 10 λεπτά της ώρας, επακολουθούσε δεύτερο κύμα πλημμύρας. Αυτήν τη φορά από γυναίκες ντυμένες με μαύρες ποδιές και πολύχρωμες ομπρέλες που κρατούσαν ανοικτές για να προφυλαχτούν από τον καλοκαιρινό καυτό ήλιο».117

Ως προς τους χώρους εργασίας έχουμε να παρατηρήσουμε ότι δεν είχαν όλες οι καπναποθήκες και τα καπνεργοστάσια επαρκή φωτισμό και αερισμό. Τα πατώματα ήταν ξύλινα και ήταν δύσκολο να πλυθούν. Η βλαβερή για τον οργανισμό μυρωδιά της νικοτίνης κυριαρχούσε στους χώρους επεξεργασίας του καπνού. Στο Υπόμνημα του Εργατικού Κέντρου Αθηνών για τις συνθήκες εργασίας των εργατών καπνού, αλλά και στις εκθέσεις της Επιθεώρησης Εργασίας διαβάζουμε ότι τα κρατικά καπνεργοστάσια, που στεγάζονταν, με ενοίκιο

117. Γιώργος Α. Πέγιος, Από την ιστορία του συνδικαλιστικού κινήματος της Καβάλας (1922-1953), Αθήνα 1984, σ. 27-28.

Σελ. 94
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/56/gif/95.gif&w=600&h=915

κατά κανόνα, σε παλαιά οικήματα, ήταν υγρά, ανήλια, σκοτεινά, και βρωμερά. Αντίθετα, οι ιδιοκτήτες των ιδιωτικών καπνεργοστασίων φρόντιζαν να τα κτίζουν με ειδικές προδιαγραφές, αντιγράφοντας τα ευρωπαϊκά πρότυπα.118

Ας δούμε τώρα τους παράγοντες που καθορίζουν και διαμορφώνουν την αμοιβή της καπνεργάτριας. Τα ποσοτικά στοιχεία που διαθέτουμε είναι από την Επιθεώρηση Εργασίας. Προκειμένου να εξετάσουμε αναλυτικότερα το θέμα των ημερομισθίων, συνέταξα τους Πίνακες 10 και 11.

ΠΙΝΑΚΕΣ 10 Α, Β

Ημερομίσθια του εργατικού προσωπικού στις καπναποθήκες Σερρών, Θεσσαλονίκης, Καβάλας, 1921

Α. Σε δραχμές

Πόλη

Άνδρες

Γυναίκες

3-6 Γ

7-10 Α

7-10 Γ

10-15 Α

10-15 Γ

15-20 Α

20-22 Α

Σέρρες

Θεσ/νίκη

Καβάλα

433 656 3.138

150 1.251 1.333

10 23 26

23 541 59

28 65 164

136 598 1.048

88 111 298

112 226

117 148

730

190 309 1.919

Σύνολο

4.227

2.734

59

623

257

1.782

497

338

995

2.418

Β. Σε ποσοστά %

Πόλη

Άνδρες

Γυναίκες

3-6 Α

3-6 7-10 Γ Α

7-10 Γ

10-15 Α

10-15 Γ

15-20 Α*

20-22 Α*

Σέρρες

Θεσ/νίκη

Καβάλα

433 656 3.138

150 1.251 1.333

2,3 3,5 0,8

14,5 43,3 4,5

6,5 9,9 5,2

85.5 47,8

78.6

20,3 16,9 9,5

8,9 16,9

27 22,6 23,3

43,9

47.1

61.2

Σύνολο

4.227

2.734

1,4

22,7

6,1

65,0

11,8

12,3

23,5

57,2

* Δεν υπάρχουν γυναίκες σε αυτές τις μισθολογικές κατηγορίες. Πηγή: ΥΕΟ, Διεύθυνσις Εργασίας, Εκθέσεις... 1921, ό.π., σ. 53.

* Δεν υπάρχουν γυναίκες σε αυτές τις μισθολογικές κατηγορίες. Πηγή: ΥΕΟ, Διεύθυνσις Εργασίας, Εκθέσεις... 1921, ό.π., σ. 53.

Αρχικά θα πρέπει να σημειωθεί ότι λόγω της φύσης του προϊόντος υπάρχει εποχική ανεργία 3-4 μηνών, με αποτέλεσμα στο σύνολο του έτους οι αποδοχές των εργαζομένων στην επεξεργασία του καπνού να μειώνονται αισθητά. Επίσης ένα άλλο γεγονός που θα πρέπει να επηρεάζει την αμοιβή είναι ότι το χειμώνα εργάζονται μια ώρα λιγότερο απ' ό,τι το καλοκαίρι. Όμως, λόγω έλλειψης στοιχείων δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε αν ρυθμιζόταν ή όχι αυτό το ζήτημα.

Όσον αφορά τον αριθμό των απασχολουμένων προσώπων κατά φύλα (βλ. Πίνακα 10), παρατηρούμε ότι στη Θεσσαλονίκη οι γυναίκες εργάτριες είναι

118. Βλ. Εργατικόν Κέντρον Αθηνών, Οι εργάται της Ελλάδος..., ό.π., σ. 9 και Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας, Διεύθυνσις Εργασίας, Εκθέσεις... 1921, ό.π., σ. 21.

Σελ. 95
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/56/gif/96.gif&w=600&h=915

ΠΙΝΑΚΑΣ 11

Ημερομίσθια τον εργατικού προσωπικού στα καπνεργοστάσια της Αθήνας, 1921

 Άνδρες_ _Γυναίκες__

Ημερομίσθιο (σε δρχ.) % συνόλου Αριθμός % συνόλου

 Άνδρες_ _Γυναίκες__

Ημερομίσθιο (σε δρχ.) % συνόλου Αριθμός % συνόλου

4-5

2

0,8

58

22,0

6-10

48

19,6

198

75,0

11-15

91

37,1

8

3,0

16-20

63

25,7

20-25

22

9,1

26-30

10

4,0

31-35

9

3,7

Σύνολο

245

100,0

264

100,0

Πηγή: ΥΕΟ, ό.π., σ. 63 και σ. 72.

Πηγή: ΥΕΟ, ό.π., σ. 63 και σ. 72.

περισσότερες από τους άνδρες. Στην πόλη αυτή, επίσης, συγκεντρώνεται το μεγαλύτερο ποσοστό γυναικών (43,3%) που παίρνει τη χαμηλότερη αμοιβή (3-6 δρχ.). Τα ημερομίσθια των εργατριών στις καπναποθήκες των τριών πόλεων και αυτών που εργάζονται στα καπνεργοστάσια των Αθηνών στην πλειοψηφία τους δεν ξεπερνούν το όριο των 10 δρχ. Σε ποσοστά, το 87,7 % των εργατριών στις καπναποθήκες παίρνει ημερομίσθιο από 3 έως 10 δρχ. και το 97 % των εργατριών στις καπνοβιομηχανίες της Αθήνας παίρνει ημερομίσθιο από 4 έως 10 δρχ.

Στον κλάδο του καπνού παρατηρούνται, όπως φαίνεται και από τους πίνακες, μεγάλες μισθολογικές ανισότητες ανάμεσα στους άνδρες και στις γυναίκες. Συγκεκριμένα, το 57,2% των ανδρών αμείβεται με ημερομίσθιο από 20 έως 22 δρχ. στις καπναποθήκες των τριών πόλεων. Αυτό αποδίδεται στο γεγονός ότι στην επεξεργασία του καπνού οι ειδικότητες είναι κατανεμημένες κατά φύλα. Η ιεραρχία που δημιουργείται από τις ειδικότητες παίζει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση των ημερομισθίων. Όπως σχολιάσαμε και πιο πάνω, οι άνδρες συλλέγουν τα καπνά πρώτης ποιότητας, ενώ οι γυναίκες τις κατώτερες ποιότητες.119

Αλλά και στην καπνοβιομηχανία βλέπουμε ότι τα γυναικεία ημερομίσθια είναι πολύ κατώτερα των ανδρικών. Όμως, τα ημερομίσθια των ανδρών στα καπνεργοστάσια είναι χαμηλότερα από αυτά των εργαζομένων στις καπναποθήκες. Αναλυτικότερα, το 62,8% των εργατών στην καπνοβιομηχανία λαμβάνει

119. Έφη Αβδελά, «Θεσσαλονίκη: ο σοσιαλισμός των "άλλων"», Τα Ιστορικά, τχ. 18-19, Ιούνιος, Δεκέμβριος 1993- Γιώργος Πέγιος, Από την ιστορία..., ό.π., σ. 25-26.

Σελ. 96
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/56/gif/97.gif&w=600&h=915

νει ημερομίσθιο από 10 έως 20 δρχ. και μόνο το 16,8% αμείβεται με 20 έως 35 δρχ. Προφανώς η εκμηχάνιση της παραγωγής επιδρά καταλυτικά στα ημερομίσθια. Οι ειδικότητες απαξιώνονται και τα ημερομίσθια διατηρούνται σε χαμηλά επίπεδα. Όσον αφορά τα ημερομίσθια των γυναικών, και αυτά κυμαίνονται αναλόγως με τη θέση εργασίας. Οι πιο χαμηλά αμειβόμενες είναι αυτές που εργάζονται στα τμήματα συσκευασίας τσιγάρων και επικόλλησης ταινιών.120

Οι κοινωνικοί αγώνες

Μετά την παρουσίαση των μισθών ας έρθουμε στο ζήτημα των κοινωνικών αγώνων που ξέσπασαν στον καπνεργατικό κλάδο. Ας σημειωθεί ότι υπάρχει πλούσια βιβλιογραφία που καλύπτει αναλυτικά τις απεργιακές κινητοποιήσεις των καπνεργατών.

Επειδή συνήθως οι γυναίκες δεν γίνονται δεκτές στα σωματεία, άρα δεν συμμετέχουν στη λήψη των αποφάσεων121 και επειδή από τα διαθέσιμα στοιχεία δεν φαίνεται να διαμορφώνουν ένα δικό τους λόγο διατυπώνοντας τις δικές τους διεκδικήσεις, η αναφορά μου στο θέμα αυτό θα είναι σύντομη και ελλειπτική. Ο κλάδος των καπνεργατών είναι από τους πρώτους που διαμορφώνουν κοινωνική και συνδικαλιστική συνείδηση. Οι καπνεργάτες της Μακεδονίας από τα τέλη του 19ου αιώνα οργανώνονται σε επαγγελματικά σωματεία. Έτσι, όταν διαφαίνονται στον ορίζοντα τα πρώτα απειλητικά σημάδια, προχωρούν σε απεργιακές κινητοποιήσεις. Από το 1909 μέχρι και το 1916 έχουμε απεργίες σε όλες σχεδόν τις καπνουπόλεις της Ελλάδας.122 Οι περισσότερες απ' αυτές ξεσπούν με αφορμή δύο γεγονότα που έχουν ως αποτέλεσμα τη συρρίκνωση του ανδρικού κυρίως εργατικού δυναμικού και την εισροή γυναικείου ανειδίκευτου. Πρόκειται για την εξαγωγή ανεπεξέργαστων καπνών και την εισαγωγή των σιγαροποιητικών μηχανών. Τα αιτήματα των απεργών είναι: αύξηση των ημερομισθίων, καθιέρωση της οχτάωρης εργασίας, τήρηση των κανόνων υγιεινής στις καπναποθήκες και στα καπνεργοστάσια, φαρμακευτική και ιατρική περίθαλψη, καθιέρωση ορισμένων ποσοστών ανδρών και γυναικών εργαζόμενων στις καπναποθήκες και αναγνώριση των συνδικαλιστικών εκπροσώπων στους χώρους δουλειάς. Όσον αφορά το τελευταίο αίτημα, οι άνδρες όχι μόνο θέλουν να διατηρήσουν την «κλειστή ειδικότητα» του ντεκτσή και να μην

120. Βλ. Βασίλειος Γ. Βαρβερόπουλος, Αρχείον Οικονομικών..., ό.π., σ. 159-160.

121. Έφη Αβδελά, ό.π., σ. 176-177.

122. Οι κυριότερες απεργίες σημειώνονται στα εξής μέρη: τον Φεβρουάριο του 1909 στο Βόλο, τον Μάρτιο του 1909 στην Καρδίτσα, τον Φεβρουάριο του 1910 στο Βόλο, τον Μάιο του 1910 στον Πειραιά, τον Μάρτιο του 1911 στο Βόλο, τον Μάρτιο του 1914 στις περισσότερες μακεδονικές καπνουπόλεις και το 1916 στη Θεσσαλονίκη. Βλ. και Γιάννης Κορδάτος, Ιστορία του ελληνικού εργατικού κινήματος, Αθήνα 71972, σ. 184-205.

Σελ. 97
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/56/gif/98.gif&w=600&h=915

επιτραπεί στις γυναίκες να πάρουν την ειδικότητα αυτή,123 αλλά ζητούν και να ισχύσουν ορισμένες αναλογίες ανάμεσα στο γυναικείο και ανδρικό προσωπικό.

Οι απεργίες των καπνεργατών τελικά δεν αναχαιτίζουν την πρόοδο της τεχνολογίας και δεν εμποδίζουν τη ραγδαία αντικατάσταση των ανδρικών κυρίως ειδικοτήτων από τις μηχανές, ούτε την αλλαγή της μεθόδου επεξεργασίας του καπνού. Εξαιτίας των απολύσεων που σημειώνονται στον κλάδο ήδη από το 1911 πολλοί εργάτες σιγαροποιοί αναχωρούν προς εύρεση εργασίας για τη Γερμανία και την Αίγυπτο.124

Λίγα χρόνια μετά, στο τέλος της δεκαετίας του '20, γενικεύεται η «τόγκα» ως μέθοδος επεξεργασίας του καπνού. Με τη μέθοδο αυτή μειώνονται τα έξοδα συντήρησης και δεματοποίησης του καπνού, ενώ η χαρμανοποίηση γίνεται με τις καπνοκοπτικές μηχανές των εργοστασίων. Η βασικότερη, όμως, αλλαγή που επιφέρει η «τόγκα» είναι η κατάργηση των ανδρικών ειδικοτήτων, που έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση του κόστους εργασίας και την αύξηση του αριθμού των καπνεργατριών, οι οποίες αποτελούν φθηνό εργατικό δυναμικό.

Θα κλείσω την παρουσίαση των εργατριών στο καπνεμπόριο και την καπνοβιομηχανία με μια διαπίστωση. Και εδώ επαληθεύεται ο γενικός κανόνας: ο καταμερισμός της εργασίας και η εκμηχάνιση της παραγωγής δημιουργούν θέσεις ανειδίκευτης εργασίας που καταλαμβάνονται από τις γυναίκες.

6. Η ΕΡΓΑΤΡΙΑ ΤΗΣ ΠΙΛΟΠΟΙΙΑΣ Από το φέσι στον ευρωπαϊκό πίλο

Η ανάπτυξη της πιλοποιίας στην Ελλάδα συμβαδίζει με τις διαδικασίες εξευρωπαϊσμού της ενδυμασίας. Από το 1870 και μετά το κόκκινο φέσι με τη μαύρη φούντα αντικαθίσταται με γοργούς ρυθμούς από το ευρωπαϊκό καπέλο. Για τις γυναίκες των αστικών στρωμάτων, τις ομογενείς που καταφθάνουν στην Αθήνα, αλλά και τις συζύγους των αξιωματούχων το καπέλο γίνεται το απαραίτητο εξάρτημα της ενδυμασίας τους στους περιπάτους στην πόλη, στο ταξίδι και στις λουτροπόλεις. Οι άνδρες φορούν καπέλα ψηλά, χαμηλά χειμερινά, ψάθινα θερινά, κούκους, ρεπούμπλικες. Αξίζει τον κόπο, νομίζω, να αναφέρω τους «κουτσαβάκηδες» που χρησιμοποιούν το καπέλο αποκλειστικά για επίδειξη μιας λαϊκής κομψότητας και τολμηρού γούστου, που εκφράζεται με ιδιόρρυθμα σχήματα και γαρνιρίσματα. Το καπέλο αποτελεί τεκμήριο της κοινωνικής ένταξης· διαφοροποιεί τις αστές από τις γυναίκες των εργατικών στρωμάτων

123. Έφη Αβδελά, ό.π., σ. 178.

124. Βλ. Εργατικόν Κέντρον Αθηνών, Οι εργάται της Ελλάδος..., ό.π., σ. 10.

Σελ. 98
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/56/gif/99.gif&w=600&h=915

μάτων και τις αγρότισσες που κυκλοφορούν με ακάλυπτο κεφάλι ή με μαντίλι, καθώς και τους αστούς από τους εργάτες και τους αγρότες με τους κούκους και τις ρεπούμπλικες. Το καπέλο επικρατεί αμέσως. Τα πρώτα χρόνια μια «καθωσπρέπει» κυρία παραγγέλνει για μια σεζόν 5 έως 6 καπέλα, εκτός των επιδιορθώσεων που κάνει στα παλιά!125 Έχουμε βέβαια πολλούς τύπους καπέλων. Η κατασκευή του κάθε τύπου απαιτεί ιδιαίτερη κατεργασία. Η γυναικεία απασχόληση στον κλάδο της πιλοποιίας σχετίζεται με τον τύπο του καπέλου και το μέγεθος της επιχείρησης.

Όσον αφορά τον αριθμό των απασχολούμενων γυναικών στα πιλοποιεία, τα πρώτα επίσημα ποσοτικά στοιχεία που διαθέτουμε μας παρέχονται από την απογραφή του 1907. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι την εποχή αυτή σ' ολόκληρη την Ελλάδα λειτουργεί ένα μόνο μεγάλο πιλοποιείο με 350 περίπου εργάτες και εργάτριες, το εργοστάσιο του Ηλία Πουλόπουλου. Τα υπόλοιπα είναι βιοτεχνίες ή εργαστήρια που έχουν χαρακτήρα οικογενειακής επιχείρησης με ολιγάριθμο προσωπικό. Σύμφωνα με την απογραφή, έχουμε 881 γυναίκες που απασχολούνται στην πιλοποιία. Από αυτές οι 613 βρίσκονται στο νομό Αττικής. Ο αριθμός αυτός αντιπροσωπεύει το 69,58% επί του συνόλου των απασχολουμένων γυναικών. Ο νομός Κερκύρας έρχεται δεύτερος με 46 γυναίκες απασχολούμενες στην πιλοποιία. Οι αριθμοί της απογραφής φανερώνουν ότι ο κλάδος της πιλοποιίας είναι υπερσυγκεντρωμένος στο συγκρότημα Αθηνών-Πειραιά. Πέρα απ' αυτό, ο σχετικά μεγάλος αριθμός των απασχολουμένων γυναικών μας επιτρέπει να διαπιστώσουμε για μια ακόμα φορά το πολιτιστικό χάσμα που επικρατεί ανάμεσα στο συγκρότημα της πρωτεύουσας και σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα. Το ευρωπαϊκό καπέλο εντάσσεται στις μεταβολές που συντελούνται κατά την εξέλιξη της ενδυμασίας. Μεταβολές που μαρτυρούν μια κοινωνική κινητικότητα, νεωτεριστικά ήθη και νέες καταναλωτικές αντιλήψεις.

Η απογραφή του 1920 καταγράφει 198 γυναίκες εργαζόμενες στην πιλοποιία. Στην απογραφή αυτή έχουμε την ευκαιρία να παρατηρήσουμε τον αριθμό των εργαζομένων σε σχέση με το μέγεθος της επιχείρησης. Στην απογραφή εμφανίζονται σε ολόκληρη την Ελλάδα 91 πιλοποιεία. Από αυτά, τα 82 είναι επιχειρήσεις με προσωπικό από 1 έως 5 άτομα και απασχολούν 58 γυναίκες και 152 άνδρες. Στις 8 μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις, 6 έως 25 ατόμων, εργάζονται 94 γυναίκες και 26 άνδρες. Και στη 1 και μοναδική επιχείρηση άνω των 25 ατόμων εργάζονται 46 γυναίκες και 17 άνδρες.

Ο αριθμός των 198 εργαζομένων γυναικών στην πιλοποιία για όλη την Ελλάδα που μας δίνει η απογραφή του 1920 θεωρώ ότι είναι πολύ υποτιμημένος

125. Μποέμ [Δημήτρης Χατζόπουλος], «Αι εργαζόμεναι Αθήναι. Καπελλάδικα και καπελλάδες», Το Άστυ, αρ. 1170, 26-2-1894.

Σελ. 99
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/56/gif/100.gif&w=600&h=915

μένος. Και αυτό μπορούμε να το διαπιστώσουμε από τις εκθέσεις της Επιθεώρησης Εργασίας.126 Το επόμενο έτος η επόπτρια εργασίας Μαρία Δεσύπρη [Σβώλου] επιθεωρεί 118 επιχειρήσεις πιλοποιίας στην Αθήνα, οι οποίες απασχολούν 735 εργάτριες και 139 εργάτες. Η κατά μέγεθος κατανομή των επιχειρήσεων πιλοποιίας που επιθεωρήθηκαν στην Αθήνα είναι η ακόλουθη. Επιχειρήσεις με απασχολούμενο προσωπικό:

— 83 έως 5 άτομα,

— 28 από 6 έως 20 άτομα

— 6 από 20 έως 50 άτομα

— 1 άνω των 50 ατόμων.

Η πλειοψηφία των επιχειρήσεων είναι μικρού μεγέθους. Η έκθεση της Επιθεώρησης δεν αναφέρει τον αριθμό των απασχολούμενων προσώπων κατά μέγεθος επιχείρησης ξεχωριστά. Όμως μπορούμε να «φωτογραφίσουμε» τις εργάτριες ανάλογα με το είδος της επιχείρησης.

— Στα εργοστάσια πιλοποιίας (κατασκευής ανδρικών χειμερινών και θερινών καπέλων) απασχολούνται, σε σύνολο 325 ατόμων, 214 εργάτριες (29,12% επί του συνόλου των εργατριών πιλοποιίας).

— Στα εργαστήρια γυναικείων καπέλων, σε σύνολο 409 ατόμων, απασχολούνται 395 εργάτριες (53,74% επί του συνόλου των εργατριών πιλοποιίας).

— Στα εργαστήρια κούκων, κασκέτων και πηληκίων απασχολούνται σε σύνολο 140 ατόμων 126 εργάτριες (17,14% επί του συνόλου των εργατριών πιλοποιίας).

Το ίδιο έτος για τον Πειραιά η επιθεωρήτρια εργασίας Αννα Μακροπούλου αναφέρει ότι στα 2 εργαστήρια κατασκευής πηληκίων και κούκων εργάζονται 9 γυναίκες και στα εργαστήρια γυναικείων καπέλων εργάζονται 132 γυναίκες και 14 άνδρες.

Αν αθροίσουμε το σύνολο των εργαζομένων γυναικών για την Αθήνα και τον Πειραιά, έχουμε 876 γυναίκες και 153 άνδρες. Υπενθυμίζω εδώ ότι ο αριθμός αυτός δεν εκπροσωπεί το σύνολο των επιχειρήσεων πιλοποιίας στην Αθήνα και τον Πειραιά, αλλά μόνο αυτές που επιθεωρήθηκαν. Όμως, επειδή οι επιθεωρήσεις αφορούν το συγκρότημα της πρωτεύουσας (Αθήνα-Πειραιά), δηλαδή εκεί όπου αναπτύσσεται κυρίως ο κλάδος της πιλοποιίας και επειδή καλύπτουν, αν όχι όλο τουλάχιστον ένα μεγάλο φάσμα επιχειρήσεων, θεωρώ ότι μέσα από αυτά τα ποσοτικά δεδομένα μπορούμε να λάβουμε μια αντιπροσωπευτική εικόνα των αναλογιών. Πραγματικά, παρατηρούμε ότι το μεγαλύτερο μέρος του γυναικείου εργατικού δυναμικού στην πιλοποιία απασχολείται στα εργαστήρια των γυναικείων καπέλων. Είναι φανερό ότι πρόκειται για μικρού

126. Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας, Διεύθυνσις Εργασίας, Εκθέσεις... 1921, ό.π., σ. 60 και 81.

Σελ. 100
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/56/gif/101.gif&w=600&h=915

μεγέθους επιχειρήσεις, που στην πλειοψηφία τους δεν ξεπερνούν τα 5 άτομα σε προσωπικό.

Προσδιορίζοντας το εργασιακό προφίλ της εργάτριας: ο χώρος και οι συνθήκες εργασίας

Περνώντας στην περιγραφή των χώρων εργασίας, στο εργοστάσιο ή στο εργαστήριο, θα σχολιάσουμε τις θέσεις εργασίας των γυναικών, έτσι όπως αυτές διαμορφώνονται μέσα από τις διαφορετικές διαδικασίες κατασκευής που απαιτούν τα διάφορα μοντέλα (τύποι) καπέλων. Έχουμε λοιπόν τους εξής τύπους:

— Γυναικεία καπέλα

— Ανδρικά καπέλα (χειμερινά και ψάθινα)

— Στρατιωτικά πηλήκια (σε αυτή την κατηγορία περιλαμβάνονται και τα πηλήκια για τους μαθητές, τους διερμηνείς των ξενοδοχείων, τους υπαλλήλους των σιδηροδρόμων)

— Κούκοι για τους αγρότες και τους ταξιδιώτες

— Καλεμκεριά για τις αγρότισσες.

Οι γυναίκες για την κατασκευή των καπέλων τους έχουν δύο επιλογές. Κατά την πρώτη επιλογή μπορούν να πάνε σε ένα μεγάλο εργαστήριο-ατελιέ μοδιστρικής να παραγγείλουν την κατασκευή ενός καπέλου, το οποίο να ταιριάζει απολύτως με το φόρεμα που ράβουν ταυτοχρόνως. Συνήθως οι καλοντυμένες γυναίκες για κάθε φόρεμα που ράβουν παραγγέλνουν και ένα καπέλο. Στα μεγάλα ατελιέ μοδιστρικής υπάρχει μια μοδίστρα ειδική για την κατασκευή των γυναικείων καπέλων. Η μοδίστρα αυτή είναι έμπειρη και «φιλόκαλος». Από τις μικρές αγγελίες έχουμε και ενδείξεις για την τιμή του καπέλου. Το 1894 το κατάστημα της γνωστής μοδίστρας Γέγγερ δέχεται παραγγελίες για γυναικεία φορέματα από 30 δραχμές και για καπέλα από 3 δραχμές.127 Επειδή η τιμή που δίνει η διαφήμιση μου φαίνεται εξαιρετικά χαμηλή για τα δεδομένα της εποχής, αναρωτιέμαι μήπως αυτή η τιμή αντιπροσωπεύει μόνο την εργασία και όχι τα υλικά κατασκευής, δηλαδή μήπως τα υλικά χρεώνονταν ξεχωριστά.

Κατά τη δεύτερη επιλογή οι υποψήφιες αγοράστριες των καπέλων δεν έχουν παρά να πάνε στο κέντρο της Αθήνας, στην οδό Ερμού και στις παρόδους της, για να επιλέξουν αυτό που επιθυμούν. Τα περισσότερα καπελάδικα είναι ταυτοχρόνως και εργαστήρια. Πραγματικά, στο πίσω μέρος ή ακόμη και στο πατάρι κατασκευάζουν τις παραγγελίες των πελατισσών τους. Τα μαγαζιά αυτά φημίζονται για το λούσο τους. Οι βιτρίνες τους με τα πολύχρωμα

127. Νέα Εφημερίς, αρ. 123, 3-5-1894.

Σελ. 101
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/56/gif/102.gif&w=600&h=915

καπέλα που εκτίθενται προσελκύουν ακόμη και τις πιο απαιτητικές πελάτισσες. Η ιδιοκτήτρια του μαγαζιού προμηθεύεται από το εξωτερικό μερικά μοντέλα, 5 έως 6, για κάθε σεζόν. Η κάθε πελάτισσα με βάση αυτά τα μοντέλα και αφού συμβουλευτεί και τα φιγουρίνια που διαθέτει το μαγαζί εν αφθονία μπορεί να παραγγείλει το δικό της καπέλο ή να αγοράσει κάποιο από τα έτοιμα που στολίζουν τη βιτρίνα. Τα πιλήματα τα προμηθεύονται από τα μαγαζιά που πουλάνε είδη πιλοποιίας. Ενώ τα είδη διακόσμησης, πουλιά, φτερά, άνθη, φρούτα, ταφτάδες, γιρλάντες, φιόγκους, τούλια, τα προμηθεύονται από ειδικά μαγαζιά. Από το 1900 λειτουργεί στην Αθήνα το «βιομηχανικό κατάστημα» των Αφών Παπαγιάννη που κατασκευάζει τεχνητά άνθη. Μια νεομυημένη εργάτρια στην τέχνη της κατασκευής του καπέλου περνά τα πρώτα χρόνια της μαθητείας της στους δρόμους του κέντρου της Αθήνας, για να αγοράζει τα υλικά κατασκευής του καπέλου.

Τα εργαστήρια ανδρικών καπέλων κατασκευάζουν σκληρά καπέλα χειμερινά, ψάθες και ρεπούμπλικες. Φυσικά, δεν έχουν την πολυτέλεια των γυναικείων καπελάδικων. Παράλληλα με την κατασκευή, τα μαγαζιά αυτά αναλαμβάνουν και επιδιορθώσεις ανδρικών καπέλων. Ο κύριος όγκος των εργασιών τους είναι οι επιδιορθώσεις, στις οποίες οφείλουν τη βιωσιμότητά τους ως επιχειρήσεις. Το 1894 τα μικρά πιλοποιεία κατασκευάζουν 5.000 έως 6.000 σκληρά καπέλα και ρεπούμπλικες και επιδιορθώνουν τριπλάσια, ακόμη και τετραπλάσια, ποσότητα όχι μόνο για την Αθήνα, αλλά και για τις επαρχίες. Τα μαγαζιά αυτά δουλεύουν και με το σύστημα των παραγγελιών. Συγκεκριμένα, έχουν πράκτορες στις επαρχίες, οι οποίοι αναλαμβάνουν την εξεύρεση πελατών. Η περισσότερη εργασία για την κατασκευή των σκληρών καπέλων γίνεται στο χέρι. Οι γυναίκες εργάζονται ως «γαρνιτόρες», γαρνίρουν, δηλαδή, τα ψάθινα και τα σκληρά καπέλα. Οι άνδρες κάνουν όλες τις υπόλοιπες εργασίες.128

Ξεχωριστός κλάδος της πιλοποιίας είναι η κατασκευή των στρατιωτικών πηληκίων. Τα εργαστήρια αυτά λειτουργούν από την εποχή των Βαυαρών, δηλαδή από τότε που έχουμε τις πρώτες προσπάθειες δημιουργίας τακτικού στρατού. Εκτός από τα καπέλα που προορίζονται για μεμονωμένους πελάτες, οπλίτες και αξιωματικούς, τα μαγαζιά αυτά αναλαμβάνουν και μαζικές παραγγελίες από την κυβέρνηση για στρατιωτικά καπέλα. Επίσης, εδώ κατασκευάζονται οι κούκοι για τους ταξιδιώτες και για τους αγρότες. Από την ίδρυσή τους τα στρατιωτικά πιλοποιεία απασχολούν κυρίως γυναικείο εργατικό προσωπικό.

Όσον αφορά τις συνθήκες εργασίας που επικρατούν στα μικρά εργαστήρια, όπως είναι αυτά της πιλοποιίας, η εικόνα που καταγράφεται από τις εκθέσεις της Επιθεώρησης Εργασίας δεν ταιριάζει καθόλου με την πολυτέλεια της βι

128. Μποέμ, «Αι εργαζόμεναι Αθήναι. Καπελλάδικα...», ό.π.

Σελ. 102
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/56/gif/103.gif&w=600&h=915

βιτρίνας και της αίθουσας των καταστημάτων όπου υποδέχονται οι μαγαζάτορες την πελατεία τους. Τα εργαστήρια είναι εγκατεστημένα μέσα στα καταστήματα. Στο βάθος του καταστήματος ένα σανιδένιο διαχωριστικό καθορίζει τον χώρο του εργαστηρίου. Αλλοτε πάλι οι εργαζόμενες συνωθούνται στο πατάρι του καταστήματος, όπου τις περισσότερες φορές μια κινητή σκάλα χρησιμεύει ως πρόσβαση στους υπόλοιπους χώρους. Το κυριότερο πρόβλημα των εργαστηρίων είναι ο κακός φωτισμός" το σανιδένιο διαχωριστικό αφήνει τον χώρο του εργαστηρίου σκοτεινό, στα πατάρια οι εργάτριες δουλεύουν συνήθως με φως που έρχεται από το φωταγωγό.129 Η αναλογία του χώρου σε σχέση με τον αριθμό των εργαζομένων είναι πολύ μικρή. Από τα 95 εργαστήρια γυναικείων καπέλων που επισκέπτεται το 1920 η επιθεωρήτρια εργασίας Μαρία Δεσύπρη [Σβώλου], τα 91 πληρούν τις προδιαγραφές καθαριότητας, σε αντίθεση με άλλα εργαστήρια, όπως τα ραφεία ανδρικών ενδυμάτων.130

Μετά τα εργαστήρια ας περάσουμε στην περιγραφή του εργοστασίου πιλοποιίας. Πρέπει εδώ να υπογραμμίσω ότι μέσα στα χρονικά όρια της μελέτης μου μόνο ένα εργοστάσιο πιλοποιίας λειτουργεί. Προκειμένου να δούμε από κοντά πώς εργάζονται οι γυναίκες στο εργοστάσιο πιλοποιίας, θα κάνω μια απόπειρα ανασύνθεσης των δραστηριοτήτων αυτού του εργοστασίου, εστιάζοντας το φακό μου σε δύο κυρίως χρονικές στιγμές, το 1886 χρονολογία της ίδρυσής του και το 1920, χρονολογία που προσεγγίζει το καταληκτικό χρονικό όριο της μελέτης μου. ·

Το 1886 στο κέντρο της Αθήνας, στην Καπνικαρέα, ιδρύεται από τους Ηλία Πουλόπουλο, Γεώργιο Παπασπυρόπουλο και Σακάνη το πρώτο ατμοεργοστάσιο ψάθινων καπέλλων. Και δεν είναι εσφαλμένος ο χαρακτηρισμός αυτός. Αν κρίνει κανείς από τον μηχανολογικό εξοπλισμό, τον όγκο της παραγωγής, τον τρόπο επεξεργασίας του προϊόντος και τον αριθμό των εργαζομένων, πραγματικά πρόκειται για εργοστάσιο και όχι για βιοτεχνικό εργαστήριο. Επίσης, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι τα προϊόντα του εργοστασίου πωλούνται και εκτός Ελλάδας, στην Ανατολή, την Αίγυπτο και την Κύπρο. Το πρόβλημα της τεχνογνωσίας αντιμετωπίσθηκε επιτυχώς από τη διοίκηση του εργοστασίου. Στην αρχή έφεραν γάλλους και ιταλούς τεχνίτες για να διδάξουν στο εργατικό προσωπικό την τέχνη της πιλοποιίας.

Εντός του «εκμηχανισθέντος» εργοστασίου επικρατεί ο διαχωρισμός της παραγωγής σε στάδια, ο οποίος καθορίζει και τις θέσεις εργασίας. Κι εδώ βλέπουμε ότι ισχύει ο κατά φύλα καταμερισμός δουλειάς. Οι εργάτριες ράβουν τις

129. Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας, Διεύθυνσις Εργασίας, Εκθέσεις... 1921, 6.π., σ. 62' Μιχάλης Ρηγίνος, Μορφές παιδικής εργασίας..., ό.π., σ. 84.

130. Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας, Διεύθυνσις Εργασίας, Εκθέσεις... 1921, ό.π.,

σ. 61.

Σελ. 103
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/56/gif/104.gif&w=600&h=915

δέσμες της ψάθας και τις μετατρέπουν σε καπέλα. Μια ατμομηχανή μεταδίδει την κίνηση στις ραπτομηχανές μέσω ενός ιμάντα. Σε κάθε ραπτομηχανή αντιστοιχεί και από μία εργάτρια. Το 1887 το εργοστάσιο έχει 25 εργάτριες. Ακολουθεί το σιδέρωμα των ψάθινων καπέλων. Το καπέλο στη συνέχεια πρέπει να λευκανθεί. Η λεύκανση χειμώνα-καλοκαίρι γίνεται από ατμοκίνητα μηχανήματα στην αυλή. Τα καπέλα για να λευκανθούν τοποθετούνται σ' ένα μεγάλο δοχείο γεμάτο θείο.

Μπορεί εύκολα να φανταστεί κανείς τις δυσμενείς συνθήκες εργασίας από τη δυσοσμία του θείου και το δυνατό θόρυβο των μηχανών. Κατά το τελευταίο στάδιο επεξεργασίας τα καπέλα περνούν πάλι σε γυναικεία χέρια. Οι εργάτριες ράβουν χρωματιστές ταινίες, τη φόδρα και τα σύμβολα-σήματα του εργοστασίου, που ήταν θεοί της αρχαιότητας, όπως η Δήμητρα, ο Ερμής ή ο Ποσειδώνας.

Το 1890 οι ιδιοκτήτες Πουλόπουλος και Παπασπυρόπουλος ιδρύουν και άλλο εργοστάσιο τυποβαφίας με σκοπό την παραγωγή καλεμκεριών δίπλα ακριβώς από το αρχικό. Η εργασία εδώ γίνεται με το χέρι. Ανδρες και γυναίκες με καλούπια φτιάχνουν στάμπες στα μαντήλια και ζωγραφίζουν παραστάσεις με το χέρι. Στην εργασία αυτή απασχολούνται 100 περίπου γυναίκες, εκ των οποίων πολλές Αρμένισσες από τη Σμύρνη που γνωρίζουν την τέχνη. Το εργοστάσιο για την κατασκευή καλεμκεριών δίνει επίσης εργασία σε εξωτερικούς εργάτες και εργάτριες.

Από το 1887 έως το 1896 το εργοστάσιο βελτιώνει συνεχώς την επεξεργασία των καπέλων και με την κατασκευή χειμερινών ανδρικών καπέλων επεκτείνει την παραγωγή του. Με τη διεύρυνση των εργασιών αυξάνεται και το γυναικείο εργατικό δυναμικό. Έτσι το 1894 το εργοστάσιο απασχολεί 70 κορίτσια. Το 1899 το εργοστάσιο απασχολεί 500 άτομα προσωπικό.

Όσον αφορά την επεξεργασία των καπέλων, παρατηρούμε ότι μέχρι το 1900 το πίλημα εισάγεται βαμμένο και σιδερωμένο από τους μικροκαταστηματάρχες. Αυτοί το μόνο που έχουν να κάνουν για να το πουλήσουν είναι να δέσουν και να ράψουν την κορδέλα. Όπως διαπιστώσαμε, το εργοστάσιο πιλοποιίας των Ηλία Πουλόπουλου και Γεώργιου Παπασπυρόπουλου προσθέτει για τα ψάθινα καπέλα δύο φάσεις επεξεργασίας, τη λεύκανση και το σιδέρωμα. Ενώ για τα χειμωνιάτικα καπέλα τα πιλήματα βάφονται αντί να λευκαίνονται.

Το 1897 στο εργοστάσιο έχουμε την πρώτη μαζική παραγωγή στρατιωτικών καπέλων. Πρόκειται για 1.000 ναυτικά καπέλα που δωρίζει ο Πουλόπουλος στο ελληνικό κράτος. Δεν διαθέτουμε στοιχεία για το αν το εργοστάσιο ξαναπήρε παραγγελίες για στρατιωτικά καπέλα. Επίσης, δεν γνωρίζουμε κατά πόσο αυτό το εγχείρημα υπήρξε επιτυχές.131

131. Για το ιστορικό της επιχείρησης από την ίδρυσή της μέχρι το 1900 βλ. Μποέμ, «Αι εργαζόμεναι Αθήναι. Καπελλάδικα...», ό.π.

Σελ. 104
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/56/gif/105.gif&w=600&h=915

Το 1900 το πιλοποιείο μεταφέρεται σε νέο κτίριο, το οποίο κτίζεται εκ θεμελίων με σκοπό τις ανάγκες της πιλοποιίας. Το νέο κτίριο βρίσκεται στα Πετράλωνα, ακριβώς δίπλα στις γραμμές του σιδηροδρόμου, κοντά στο σταθμό. Το γεγονός αυτό διευκολύνει όχι μόνο τη μεταφορά των εμπορευμάτων, αλλά και το εργατικό δυναμικό. Η επιχείρηση μετονομάζεται σε «Ελληνική Βιομηχανία Πιλοποιίας Ηλία Πουλοπούλου και Υιού».132

Νέες αλλαγές έχουμε στις φάσεις επεξεργασίας των καπέλων. Ύστερα από κόπους και πειράματα μιας δεκαετίας το εργοστάσιο επιτυγχάνει την κατασκευή του πιλήματος των χειμερινών καπέλων. Το γεγονός αυτό αποτελεί μια τεχνική καινοτομία για την Ελλάδα που έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση του κόστους παραγωγής και τη διεύρυνση του εργατικού δυναμικού. Το πιλοποιείο παρουσιάζει όλα τα χαρακτηριστικά μιας καθετοποιημένης επιχείρησης. Ας δούμε, όμως, από κοντά τις φάσεις και τα τμήματα παραγωγής. Κι εδώ ισχύει ο κατά φύλα καταμερισμός των θέσεων εργασίας.

Η πρώτη φάση της παραγωγής είναι η κατεργασία των πρώτων υλών του πιλήματος για τα χειμερινά καπέλα. Οι πρώτες ύλες είναι τα χνούδια και τα δέρματα των κουνελιών, των λαγών και το μαλλί των προβάτων merinos. Οι άνδρες βγάζουν το χνούδι από το δέρμα των ζώων. Οι γυναίκες στη συνέχεια χειρίζονται τα μηχανήματα (μεγάλους κυλίνδρους) που μετατρέπουν την πρώτη ύλη σε ύφασμα. Πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα στάδια παραγωγής. Το εργοστάσιο καθ' όλη τη διάρκεια της λειτουργίας του καταφέρνει να εξασφαλίζει πάντα πρώτες ύλες. Ακόμη και κατά τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο χρησιμοποιεί τα κατεψυγμένα κουνέλια που καταναλώνει ο αγγλικός στρατός για την κατασκευή του πιλήματος. Για μια ακόμη φορά βλέπουμε πώς από ένα έκτακτο περιστατικό όχι μόνο διασώζεται, αλλά και αναπτύσσεται μια βιομηχανική επιχείρηση. Η δεύτερη φάση παραγωγής είναι η κατεργασία των πιλημάτων. Το πίλημα κόβεται, ράβεται, σιδερώνεται και αποκτά τη μορφή του καπέλου. Εδώ απασχολούνται άνδρες και γυναίκες. Συγκεκριμένα οι άνδρες χρησιμοποιούνται στις πρέσες ως πιεστές. Στην τρίτη φάση γίνεται η επεξεργασία των καστόρινων πίλων. Η επεξεργασία γίνεται στο τμήμα πιεστηρίων, όπου οι άνδρες με τη βοήθεια πρεσών μετατρέπουν το πίλημα σε καπέλο. Τα καπέλα σιδερώνονται από νεαρές εργάτριες και νεαρούς εργάτες.

Όσον αφορά την κατασκευή των ψάθινων καπέλων, οι γυναίκες τα συρράβουν και τα σιδερώνουν με μικρά σίδερα.

Το τελευταίο στάδιο είναι αυτό του στολισμού και του φοδραρίσματος των

132. Για το ιστορικό της επιχείρησης βλ. Πανελλήνιου Λεύκωμα Εθνικής Εκατονταετηρίδας 1821-1921, τ. Β', Βιομηχανία - Εμπόριον, Αθήνα 1923, σ. 223-232 και Κωνσταντίνος και Σπύρος Αντ. Βοβολίνης, Μέγα Ελληνικόν Βιογραφικόν Λεξικόν, τ. Α', Αθήνα 1958, σ. 233-254.

Σελ. 105
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/56/gif/106.gif&w=600&h=915

καπέλων. Εδώ εργάζονται αποκλειστικά γυναίκες, που στολίζουν τα καπέλα με μεταξωτές κορδέλες, τα φοδράρουν με μεταξωτό ύφασμα και στο τέλος ράβουν το σύμβολο της επιχείρησης.

Προκειμένου να αντιμετωπισθεί το ζήτημα της προμήθειας φθηνών υλικών για το στολισμό των καπέλων και να εξασφαλισθεί η ομαλή λειτουργία του εργοστασίου, στο πιλοποιείο λειτουργούν μεταξουργείο, λιθογραφείο, ξυλουργείο και μηχανουργείο.

Στο μεταξουργείο τα κουκούλια που αγοράζονται μετατρέπονται σε μετάξινη κλωστή, η οποία στη συνέχεια υφαίνεται. Από αυτή παράγονται οι κορδέλες και οι φόδρες των καπέλων. Στο τμήμα αυτό απασχολούνται πεπειραμένες μεταξοϋφάντριες. Στο λιθογραφείο χαράσσονται και εκτυπώνονται τα σήματα και τα εμβλήματα που χρησιμοποιεί το εργοστάσιο.

Στο ξυλουργείο κατασκευάζονται τα κιβώτια από τεχνίτες μαραγκούς και στο μηχανουργείο γίνονται οι επισκευές των μηχανημάτων.

Το προσωπικό που απασχολείται στο εργοστάσιο το 1920-21 είναι 450 άτομα συνολικά.

Κλείνοντας την περιδιάβαση μας στο πιλοποιείο Πουλόπουλου παρατηρούμε ότι οι άνδρες απασχολούνται στα τμήματα που απαιτείται ιδιαίτερη μυϊκή δύναμη, όπως είναι οι πρέσες, τα ξυλουργικά μηχανήματα και ο εξοπλισμός του μηχανουργείου. Οι γυναίκες διεισδύουν στις φάσεις που χρησιμοποιείται νέα τεχνολογία και μαθαίνουν να χειρίζονται τα νέα μηχανήματα, όπως αυτά που μετατρέπουν τις πρώτες ύλες σε πίλημα. Αντίθετα με την εργάτρια των κλωστοϋφαντουργείων που, όπως διαπιστώσαμε, η εργασία της συνίσταται στην απλή παρακολούθηση των μηχανημάτων, η εργάτρια του πιλοποιείου δεν εκτελεί με μηχανικό τρόπο την εργασία της. Η εργοστασιακή κατασκευή του καπέλου απαιτεί εξορθολογισμό των εργασιών και καταμερισμό της δουλειάς, η φύση της ίδιας, δηλαδή, της εργασίας στο πιλοποιείο απαιτεί ιδιαίτερες γνώσεις. Οι γυναίκες δεν περιορίζονται μόνο στην εκμάθηση «της βελόνας» και την απλή κίνηση της ραπτομηχανής, αλλά εκπαιδεύονται στον χειρισμό των μηχανημάτων και στην τεχνική της μετατροπής της πρώτης ύλης σε καπέλο.

Τελικά, θα πρέπει να κατατάξουμε την εργάτρια του πιλοποιείου στα επαγγέλματα που απαιτούν όχι μόνο εξειδικευμένες γνώσεις, αλλά και ιδιαίτερα χαρίσματα, όπως δημιουργικότητα και, γιατί όχι, και καλαισθησία.

Η ηλικία της εργάτριας πιλοποιίας

Για την ανίχνευση της ηλικίας των γυναικών που εργάζονται στον κλάδο της πιλοποιίας συνέταξα τον ακόλουθο πίνακα με τα δεδομένα της Επιθεώρησης Εργασίας. Με βάση τις 735 γυναίκες που εργάζονται στην κατασκευή καπέλων

Σελ. 106
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/56/gif/107.gif&w=600&h=915

λων στην Αθήνα το 1921 χώρισα τον πίνακα σε 3 κατηγορίες, ανάλογα με το είδος των βιομηχανικών-βιοτεχνικών καταστημάτων. Για τις γυναίκες που εργάζονται στα εργαστήρια κατασκευής ανδρικών καπέλων η Επιθεώρηση Εργασίας δεν μας δίνει ποσοτικές πληροφορίες. Ας λάβουμε, επίσης, υπόψη μας ότι στα εργοστάσια ψάθινων και καστόρινων καπέλων παράγονται και τα πιλήματα που χρησιμοποιούνται στα εργαστήρια των γυναικείων καπέλων.

ΠΙΝΑΚΑΣ 12

Κατανομή των εργαζομένων γυναικών στην πιλοποιία κατά ηλικία

Εργοστάσια ψάθινων & Εργαστήρια γυναικείων Εργαστήρια κούκων, Ηλικία καστόρινων καπέλων καπέλων κασκέτων & πηληκίων

Εργοστάσια ψάθινων & Εργαστήρια γυναικείων Εργαστήρια κούκων, Ηλικία καστόρινων καπέλων καπέλων κασκέτων & πηληκίων

Αριθμός

% συνόλου

Αριθμός

% συνόλου

Αριθμός

% συνόλου

12

6

2,8

13

3,3

2

1,6

12-14

32

15,0

36

9,1

7

5,6

14-18

66

30,8

246

62,3

45

35,7

18-20

40

18,7

63

15,9

35

27,7

20-30

51

23,8

35

8,9

33

26,2

30 και άνω

19

8,9

2

0,5

4

3,2

Σύνολο

214

100,0

395

100,0

126

100,0

Πηγή: ΥΕΟ, Διεύθυνσις Εργασίας, Εκθέσεις... 1921, ό.π.

Πηγή: ΥΕΟ, Διεύθυνσις Εργασίας, Εκθέσεις... 1921, ό.π.

Τα μεγαλύτερα ποσοστά και στους τρεις τομείς της πιλοποιίας συγκεντρώνουν νέες κοπέλες ηλικίας από 14 έως 18 ετών. Τα κορίτσια που είναι 12 ετών είναι λίγα. Εφαρμόζεται, άραγε, η νομοθεσία ή η οικογένεια δεν συνηθίζει να στέλνει τα κορίτσια στο εργοστάσιο κάτω από μια ορισμένη ηλικία, το όριο της οποίας εντοπίζεται γύρω στα 12 έτη; Από τον πίνακα επαληθεύεται ο γενικός κανόνας που ισχύει για τις γυναίκες εργαζόμενες στην βιομηχανία-βιοτεχνία. Ο χρόνος της επαγγελματικής τους ζωής είναι περιορισμένος, οι περισσότερες εγκαταλείπουν την εργασία τους στο εργοστάσιο ή στο εργαστήριο μετά το γάμο ή, το αργότερο, όταν γεννήσουν το πρώτο παιδί. Η τάση μείωσης του αριθμού των εργατριών μετά την ηλικία των 18 εμφανίζεται ιδιαίτερα στα εργαστήρια κατασκευής γυναικείων καπέλων, πιθανόν γιατί οι κοπέλες αναχωρούν, είτε επειδή παντρεύονται, είτε επειδή έχουν μάθει την τέχνη και είναι έτοιμες να ανοίξουν το δικό τους εργαστήριο. Αντίθετα, στα εργαστήρια κατασκευής κούκων, κασκέτων και πηληκίων η τάση απασχόλησης μικροτέρων ηλικιών εμφανίζεται μειωμένη, γεγονός το οποίο δικαιολογείται από τις ιδιαίτερες και πολύπλοκες τεχνικές γνώσεις (ραπτική-χρυσοκεντητική) που απαιτούν εμπειρία και ωριμότητα, αλλά και το γεγονός ότι τα καταστήματα αυτά μετριούνται στα δάχτυλα του ενός χεριού αφού απευθύνονται σε μια περιορισμένη και ιδιαίτερη αγορά. Έτσι, οι κοπέλες μετά την εκπαίδευση τους

Σελ. 107
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Γυναίκες εργάτριες στην ελληνική βιομηχανία και στη βιοτεχνία (1870-1922)
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 88
  

  διά της βίας την οδήγησε στο σπίτι όπου της επιτέθηκε «διά των χειρών και των ποδών» αφήνοντάς την αναίσθητη από τα κτυπήματα στο κεφάλι και το στήθος.111 Ενώ οι γυναίκες έχουν κατακτήσει τη μισθωτή εργασία, δεν έχουν πάντοτε λόγο για την τύχη του μισθού τους.

  Ολοκληρώνοντας την περιδιάβαση μας στα κλωστοϋφαντουργεία, ας δώδουμε τα βασικά χαρακτηριστικά που συνθέτουν το προφίλ της εργάτριας: πρόκειται για νέες κοπέλες που απασχολούνται στο εργοστάσιο μέχρι την ώρα του γάμου τους. Η εργασία που εκτελούν δεν απαιτεί καμία εξειδίκευση, ενώ τους εξασφαλίζει αμέσως μια ικανοποιητική, σε σχέση με τα άλλα επαγγέλματα, αμοιβή. Ο μισθός τους, που κυμαίνεται σε σταθερά επίπεδα, χρησιμεύει ως απαραίτητο συμπλήρωμα για την οικονομική επιβίωση της οικογένειάς τους.

  5. ΟΙ ΚΑΠΝΕΡΓΑΤΡΙΕΣ

  Η εμπορική και η βιομηχανική επεξεργασία του καπνού και η διαμόρφωση των θέσεων εργασίας

  Πριν εστιάσουμε τον φακό μας στις συνθήκες εργασίας των γυναικών της βιομηχανίας καπνού είναι απαραίτητες μερικές πληροφορίες για τα ελληνικά καπνά, προκειμένου να συνδέσουμε το θέμα της γυναικείας απασχόλησης με τις μεταβολές που συντελούνται στη διαδικασία της εμπορικής και βιομηχανικής επεξεργασίας του προϊόντος. Τα χρονικά όρια της μελέτης μας συμπίπτουν με την περίοδο κατά την οποία το εμπόριο και η επεξεργασία του καπνού αποκτούν ιδιαίτερη σημασία για την εθνική οικονομία, ενώ παράλληλα οι καπνεργάτες συνδικαλίζονται.

  Από εμπορευματολογική άποψη τα ελληνικά καπνά υπάγονται στην κατηγορία των ανατολικών καπνών και χρησιμοποιούνται από τη διεθνή καπνοβιομηχανία για την κατασκευή τσιγάρων, αφού αναμιχθούν στα σιγαροποιητικά εργοστάσια του εξωτερικού με καπνά άλλων προελεύσεων. Όσα από τα ελληνικά καπνά είναι κατώτερης ποιότητας συνήθως προορίζονται για την εγχώρια κατανάλωση. Η εξαγωγή των ελληνικών τσιγάρων είναι προβληματική την εποχή αυτή, αφενός μεν γιατί αντιμετωπίζει το σοβαρό ανταγωνισμό των ξένων καπνοβιομηχανιών, αφετέρου δε γιατί οι υψηλοί εισαγωγικοί δασμοί που επιβάλλουν στα σιγαρέτα τα ξένα κράτη καθιστούν σχεδόν αδύνατη την πώληση τους στο εξωτερικό.

  Μέχρι το 1900 η συμβολή του καπνού στην εθνική οικονομία δεν είναι σημαντική. Από το 1901 μέχρι το 1914, όμως, παρατηρείται αύξηση τόσο της

  111. Σφαίρα, αρ. 4927, 14-8-1898.