Συγγραφέας:Σιδέρη, Αλόη
 
Τίτλος:Έλληνες φοιτητές στο Πανεπιστήμιο της Πίζας (1806-1861), Α΄-Β΄
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:21
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:1989-1994
 
Σελίδες:687
 
Αριθμός τόμων:2 τόμοι
 
Γλώσσα:Ελληνικά - Ιταλικά
 
Θέμα:Εκπαίδευση-Τριτοβάθμια
 
Παιδεία-Εκπαίδευση
 
Τοπική κάλυψη:Ελλάδα - Ιταλία, Πίζα
 
Χρονική κάλυψη:1806-1861
 
Περίληψη:Σκοπός του βιβλίου είναι να φωτίσει με κάθε δυνατή ακρίβεια μια πολύ μικρή γωνία ενός μεγάλου θέματος: της φοιτητικής μετανάστευσης. Επιλέγοντας το Πανεπιστήμιο της Πίζας, έναν χώρο από τους περισσότερο αδιερεύνητους, η συγγραφέας προσπάθησε να εντοπίσει τους Έλληνες που φοίτησαν εκεί σε μια κρίσιμη φάση της ελληνικής και της ιταλικής Ιστορίας (1806-1861). Ο πρώτος τόμος περιέχει τη μελέτη και τα πορίσματά της, και ο δεύτερος περιλαμβάνει καταλόγους και πίνακες. Στους καταλόγους βρίσκουμε τα ονόματα των Ελλήνων φοιτητών, ακόμα και εκείνων που γράφτηκαν αλλά δεν αποφοίτησαν, και στους πίνακες εμφανίζεται η διακύμανση του ρεύματος των Ελλήνων προς το Πανεπιστήμιο της Πίζας σε συσχετισμό με τις ιδιαίτερες πατρίδες τους και με τις χρονικές περιόδους, οι σχολές της προτιμήσεώς τους κατά περιόδους, η αριθμητική σχέση των πτυχιούχων προς αυτούς που εγκαταλείπουν τις σπουδές στην Πίζα, η διακύμανση του ποσοστού των Ελλήνων στο σύνολο των φοιτητών κτλ. Σε ειδικούς πίνακες παρουσιάζεται ο συνολικός αριθμός των φοιτητών που έστειλε στο Πανεπιστήμιο της Πίζας κάθε ελληνική πόλη και περιφέρεια σε όλο το διάστημα της πεντηκονταετίας. Στον επίλογο τίθενται τα ερωτήματα, στα οποία η έρευνα δεν μπόρεσε να δώσει απάντηση. Στο παράρτημα παρουσιάζονται τα πιο χαρακτηριστικά ντοκουμέντα: πιστοποιητικά για την εισδοχή, διπλώματα, σελίδες καταστίχων ή λυτά φύλλα, έγγραφα της αστυνομίας.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 35.12 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 415-434 από: 694
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/40/gif/415.gif&w=600&h=91521. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ

Ο ΤΡΟΠΟΣ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ

1. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Α: ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ

Συντομογραφίες

G. C.: Gius Civile = Αστικό Δίκαιο (κατι ανάμεσα στο λατινικό jus και στο ιταλικό giure)

D. C.: Diritto Civile = Αστικό Δίκαιο

D. C. Gr.: Diritto Civile e Criminale = Αστικό και Ποινικό Δίκαιο

F. M.: Filosofia e Medicina = Φιλοσοφία και Ιατρική

M.: Medicina ή sola Medicina = Ιατρική

M. C.: Medicina e Chirurgia = Ιατρική και Χειρουργική

C.: Chirurgia ή sola Chirurgia = Χειρουργική

Σημ. Ασυντόμευτοι αφέθηκαν οι τύποι Utroque Jure = Αστικό και Ποινικό Δίκαιο, Giurisprudenza = Νομικά,

Σελ. 415
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/40/gif/416.gif&w=600&h=91521. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

Legge - Νομικά, Nell'una e nell'altra legge = Αστικό και Ποινικό Δίκαιο.

Παραλείψεις

Έχει παραλειφθεί η προσωνυμία Signor για τον πτυχιούχο και τον πατέρα του, ενώ έχουν διατηρηθεί οι τίτλοι Dottore, Nobile, Cavalier και οι χαρακτηρισμοί scismatico, protestante, greco και di nazione greca. Η προσωνυμία Signor αναγράφεται κατά κανόνα ως το 1833, παραλείπεται συχνά μεταξύ 1833 και 1841 και καταργείται μετά το 1841. Οι τίτλοι και οι χαρακτηρισμοί, εκτός του greco, καταργούνται μετά το 1810.

Παραδείγματα του πλήρους τύπου της αναγραφής :

α) 167. A di 30 Giugno 1807. Il Sor Michele del fu Sor Antonio Pieri, Nobile di Corfù, Greco Scismatico, si dottorò in Filosofia e Medicina.

β) 3135. 30 Giugno 1857. Artemio di Costantino Pardalachi di Candia. Si dottorò in Medicina e Chirurgia.

Στο τέλος κάθε αναγραφής αναφέρεται ο καθηγητής που έκαμε την αναγόρευση (laureò il Sor...), αυτός που διατύπωσε το θέσπισμα (decretò il Sor...), αυτός που επέδωσε την τήβεννο (togò il Sor...) και ο τόπος όπου έγινε η απονομή (in Scuola Magna ή nell'Archivescovato).

Δεν μεταγράφτηκαν τα ονόματα ορισμένων πτυχιούχων από κοσμοπολίτικα κέντρα που θεωρήθηκε απίθανο να είναι Έλληνες, με την εξαίρεση τριών που καταγράφονται με ερωτηματικό.

315. Wansaamen Ettore di Pietro-Smirne-1840-F.M.

316. Martini Andrea del fu Angiolo-Egitto-1840- M.

560. Vartan Basilio di Giovanni-Smirne-1855- M.G.

Σελ. 416
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/40/gif/417.gif&w=600&h=91521. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

Απόδοση

Τα ονόματα και τα άλλα στοιχεία καταγράφονται όπως ακριβώς είναι στα κατάστιχα. Η απόδοσή τους στα ελληνικά (στα ευρετήρια) είναι, κατά το δυνατόν, ελεγμένη μόνο για τους Επτανησίους, για τους οποίους ερευνήθηκε και σχετική βιβλιογραφία. Προκειμένου για τους άλλους Έλληνες η απόδοση μένει να ελεγχθεί. Τα μεταφρασμένα ονόματα, όπως Κυριάκος-Domenico, Ευτύχιος-Felice, στα ευρετήρια έχουν αποκατασταθεί.

Συνολικός αριθμός

Κατά τον αύξοντα αριθμό (πρώτος αριθμός στον κατάλογο) οι αναγραφές είναι 617. Από τον αριθμό αυτόν πρέπει να αφαιρεθούν 16 περιπτώσεις Ελλήνων που αναγράφονται δύο φορές επειδή πήραν δεύτερο πτυχίο και στο υπόλοιπο να προστεθούν 2 περιπτώσεις διαπιστωμένων πτυχιούχων που δεν αναγράφονται στα κατάστιχα. Συνολικά η έρευνα εντόπισε 603 Έλληνες πτυχιούχους του Πανεπιστημίου της Πίζας στο διάστημα των ετών 1806-1810 και 1815-1861.

2. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Β: ΧΩΡΙΣ ΠΤΥΧΙΟ ΣΤΗΝ ΠΙΖΑ

Συντομογραφίες

Οι συντομογραφίες όπως στον Κατάλογο Α. Όπου δεν διασαφηνίζεται πιο συγκεκριμένα η σχολή, σημειώνεται M. (Medicina) για την Ιατρική και L. (Legge) για τη Νομική. Στις 

27

Σελ. 417
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/40/gif/418.gif&w=600&h=91521. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

περιπτώσεις κατά τις οποίες οι φοιτητές μεταπηδούν από σχολή σε σχολή, σημειώνονται και οι δύο σχολές, π.χ. M.+L.

Απόδοση

Η χρονολογία στον κατάλογο δείχνει το έτος κατά το οποίο το όνομα αναφέρεται σε οποιονδήποτε από τους κώδικες για πρώτη φορά. Τα άλλα στοιχεία (πατρώνυμο, σχολή, πατρίδα κτλ. ) προέκυψαν από διάφορους κώδικες. Η παράλειψη κάποιου από τα στοιχεία αυτά σημαίνει ότι δεν υπάρχει σχετική αναγραφή σε κανέναν από τους κώδικες που ερευνήθηκαν.

Αρχειακές πηγές

Τα ονόματα εντοπίστηκαν στους εξής κώδικες του A.S.P.

α) Università, Sez. DI 1-16, Documenti per l'ammissione agli Studi.

β) » Sez. DI, No 75, Elenco alfabetico di Studenti dell'Anno Accademico 1850/51-1859-60.

γ) » Sez. DI, No 167, Processi verbali degli esami e delle lauree nelle diverse facoltà 1814/15-1823/24.

δ) » Sez. DI, No 3, Filza di attestati ed altro (riguardante studenti) 1814-1838.

ε) » Sez. DI, No 195, Registro per gli esami d'ammissione (1836-1845).

στ) » Sez. DI 69-74, Ruolo degli scolari ammessi agli studi dell'I. e R. Università di Pisa

Σελ. 418
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/40/gif/419.gif&w=600&h=91521. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

coll'indicazione dei loro Studi 1814/15-1843/44).

ζ) » Sez. DI 114, Nota di Scolari intervenuti alle lezioni dei Professori (1810/11-1813/14).

η) Prefettura di Pisa, Affari Segreti, Appendice I, fascicolo intitolato "Nota degli Scolari dell'I. e R. Università di Pisa nell'Anno Accademico 1848-49 esclusi quelli che si sono dottorati.

θ) Governatore di Pisa, anno 1844, f. 18, Nota degli Scolari rassegnati nella Cancelleria dell'I. e R. Università di Pisa nell'Anno Accademico 1843-44

ι) Governatore di Pisa, Affari Generali, No 162, a. 1840, f. 286.

Συνολικός αριθμός

Συνολικά η έρευνα έχει εντοπίσει 237 Έλληνες φοιτητές του Πανεπιστημίου της Πίζας που δεν φέρονται ως πτυχιούχοι στα κατάστιχα που ερευνήθηκαν. Οι τελευταίοι του Καταλόγου Β ίσως πήραν πτυχίο μετά το 1861, που είναι το όριο της έρευνας. Για τους μεταξύ των ετών 1811 και 1814 δεν υπάρχουν κατάστιχα πτυχιούχων στην Πίζα. Στον αριθμό 237 συμπεριλαμβάνονται 4 ονόματα από τον Λόγιο Ερμή (1818, 1, σ. 24) που δεν βρέθηκαν σε κανένα κατάστιχο. Γενικά υποθέτω ότι οι Έλληνες που φοίτησαν στο Πανεπιστήμιο της Πίζας είναι περισσότεροι από όσους μπόρεσε να εντοπίσει η έρευνα.

Σελ. 419
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/40/gif/420.gif&w=600&h=915 21. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

A.S.P.: Archivio di Stato di Pisa

A.S.F.: Archivio di Stato di Firenze

A.S.L.: Archivio di Stato di Livorno

Σελ. 420
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/40/gif/421.gif&w=600&h=91521. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Α : ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ*

1806

[1] 39 24 Maggio Michele di Domenico Marcopoli-Scio-FM.

[2] 75 22 Agosto Alessio di Giovanni Inglessi-Cefalonia-Greco Protestante-F.M.

[3] 76 5 Settembre Girolamo di Domenico Marcopoli-Scio-F.M.

1807

[4] 91 28 Aprile Giovanni di Demetrio Metaxà-Nobile-Cefalonia-Greco Protestante-F.M.

[5] 166 30 Giugno Giorgio di Alessandro Salomone de Rossi-Nobile-Zante-Greco Scismatico-F.M.

[6] 167 30 Giugno Michele del fù Antonio Pieri-Nobile-Corfù, Greco Scismatico-F.M.

——————————————

* A.S.P., Università, Il Versamento, Sez. D II No 9, Libre di Dottorati dall'Anno Scolastico 1806 fino all'Anno 1834.

 

 

Σελ. 421
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/40/gif/422.gif&w=600&h=91521. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

1808

[7] 181 13 Febbraio Giorgio del fù Paraschevà Calli archi-Costantinopoli-Greco Scismatico-F.M.

[8] 183 18 Marzo Spiridione Giovanni di Zaccheria Zambelli-Leucade-Greco Scismatico-G.C. Primo Dottorato Scismatico in Legge seguito nell' Università di Pisa. Laureò il Sor Ato Carmignani.

[9] 185 7 Aprile Demetrio di Spiridione Sundia - Leucade - Greco Scismatico-G.C.

[10] 191 22 Aprile Spiridione di Demetrio Bua-Corfù-Greco Scismatico-G.C.

[11] 193 Primo Maggio Marino di Andrea Cariddi Schalissiano - Cefalonia-Greco Scismatico-G.C.

[12] 194 Primo Maggio Stauro di Eustachio Inglessi-Cefalonia-Greco Scismatico-F.M.

[13] 282 23 Novembre Gerasio del fù Stamati Lusi-Cefalonia-Greco Scismatico-F.M.

[14] 283 23 Novembre Demetrio di Pietro Valsamachi-Cefalonia-Greco Scismatico-F.M.

[15] 288 30 Novembre Giorgio di Duca Marabelli-Simio-Greco Scismatico-F.M.

Σελ. 422
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/40/gif/423.gif&w=600&h=91521. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

1809

[16] 428 10 Novembre Panajotti del fù Teodosio Stefani-Zante-Greco Protestante-F. M.

[17] 485 4 Giugno Spiridione di Girolamo Calogeropuli-Corfù-Greco Scismatico-F.M.

Το κατάστιχο συνεχίζεται ως τις 10 Νοεμβρίου 1810 και διακόπτει τις αναγραφές*.

Οι αναγραφές ξαναρχίζουν στο ίδιο κατάστιχο στις 7 Ιουνίου 1815. Στο σημείο αυτό υπάρχει με μολύβι η σημείωση: "da questo periodo inizia quelle della dominazione Lorenese". Οι αύξοντες αριθμοί αρχίζουν από το 1.

1815

[18] 62 30 Giugno Anastasio di Niccola Padovani-Corfù-Utroque jure.

1817

[19] 139 12 Giugno Domenico di Giorgio Giorgiadi-Scio di nazione Greca-F.M.

——————————————

* Στο σημείο αυτό πρέπει να προστεθεί το όνομα του Παναγιώτη Ζωντανού από τις Κυδωνιές που πήρε πτυχίο ιατρικής στην Πίζα το 1814. Την πληροφορία βρήκε η Άννα Ματθαίου στο περ. Αίολος 276, 26 Νοεμβρίου 1849, όπου δημοσιεύεται νεκρολογία και επικήδειος εις μνήμην του Ζωντανού.

Σελ. 423
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/40/gif/424.gif&w=600&h=91521. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

[20] 142 12 Giugno Emanuelle di Fotio Psacki-Cidonia nell'Isola di Lesbo di nazione Greca-F.M.

1818

[21] 184 10 Giugno Paolo di Stamo Sideri-Messalongi-Greco-F.M.

[22] 185 10 Giugno Girolamo di Andrea Valsamachi - Cefalonia - Greco - F.M.*

[23] 187 10 Giugno Teodosio del fù Costantino Ciliani-Itaca-Greco-F.M.**

1819

[24] 288 12 Giugno Giovanni di Gasperο Dellagramatica-Andros-di nazione Greca-F.M.

[25] 289 12 Giugno Costantino del fù Giorgio de Schinas-nobile-Costantinopoli-F.M.

[26] 290 12 Giugno Stefano di Teodoro Carateodori - Costantinopoli - Greco-F.M.

[27] 291 12 Giugno Antonio di Giorgio Latri-Smirne-Greco-F.M.

——————————————

* Στον Λόγιο Ερμή, 1η Ιανουαρίου 1818, αρ. φ. 1, σελ. 24, υπογράφει ως σπουδαστής της Πίζας ο Γεράσιμος Βαλσαμάκης εκ Κεφαλληνίας. Υποθέτω ότι είναι ο ίδιος με τον Girolamo του κατάστιχου πτυχιούχων.

**Στον Λόγιο Ερμή, ό.π., "Θεοδόσιος Τζηληγιάννης Ιθακήσιος".

Σελ. 424
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/40/gif/425.gif&w=600&h=91521. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

[28] 292 12 Giugno Girolamo di Sebastiano Schiadan - nobile - Cefalonia-F.M.

[29] 338 30 Novembre Demetrio del fù Giovanni Economo - Ydra - di nazione Greca-F.M.

[30] 339 30 Novembre Demetrio di Niccolò Nici-Giannina-di nazione Greca-F.M.

1820

[31]

346

8 Giugno

Paolo di Pietro Papagiorgopulo-Zante-Greco-F.M.

[32]

347

8 Giugno

Giacomo di Anastasio Teofilà-Triccala in Tessaglia-F.M.  

[33]

348

8 Giugno

Costantino di Nichita Cladachi-Simio-Greco-F.M.

[34]

349

8 Giugno

Agamemnone di Giorgio Avierinò-Morea-Greco-F.M.

1821

[35] 420 12 Giugno Fotio di Marina Sotiri-Mitilene-F.M.

[36] 421 12 Giugno Giovanni di Niccola Corcò-Zante-F.M.

[37] 422 12 Giugno Eustachio di Costantino Draculi-Itaca-F.M.

[38] 423 12 Giugno Costantino di Demetrio Macry-Giannina- F. M.

Σελ. 425
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/40/gif/426.gif&w=600&h=91521. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

[391 424 12 Giugno Teodoro Demetrio Dessyla di Teodoro-Parga-F.M.

1822

[40] 507 8 Maggio Stellio Curiela del fù Michele Svorono-Cefalonia-M.

[41] 508 Primo Giugno Spiridione di Niccola Valsamachi-Cefalonia-G.C.

[42] 510 11 Giugno Niccola di Spiridione Inglessi-Cefalonia-M.

[43] 511 Primo Giugno Costantino del Argiri Zografo-Peloponeso-M.

[44] 512 11 Giugno Pietro di [λείπει] Shiadan-Cefalonia-F.M.

[45] 513 Primo Giugno Giovanni di [λείπει] Vlassi-Peloponeso-M.

[46] 514 Primo Giugno Costantino di Antonio Garvina-Costantinopoli-M.

[47] 515 Primo Giugno Giovanni di Spiridione Vallamonte-Santa Maura-M.

[48] 517 11 Giugno Giovanni di Rafaello Papacostantino-Ydra-Μ.

1823

[49] 612 28 Giugno Panajotti di Demetrio Alexianò-Itaca-F.M.

[50] 613 28 Giugno Lorenzo di Gio.Saben-S. Maura-M.

[51] 618 2 Giugno Niccola di Panagi Panà-Cefalonia-F.M.

Σελ. 426
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/40/gif/427.gif&w=600&h=91521. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

[52]

619

2 Giugno

Giorgio di Panajotti Pellegrino-Cefalonia-F.M.

 

[53]

620

2 Giugno

Spiridione di [λείπει] Cardi-Cefalonia-F.M.

 

[54]

621

2 Giugno

Rocco di [λείπει] Pillarinò-Cefalonia-F.M.

 

[55]

628

5 Giugno

Mattia del fù Antonio Lanari-Jesi-FM.

 

[56]

705

28 Giugno

Giovanni di Giacomo Mescavale-Costantinopoli-F.M.

 

[57]

706

28 Giugno

Teodoro di Niccolò Cochino-Cefalonia-G.C.

 

[58]

707

28 Giugno

Marino di Demetrio Svorono-Cefalonia-G.C.

 

[59]

713

24 Dec.

Niccola di Giovanni Belisario-Psara-M.

 

[60]

714

24 Dec.

Niccola di Niccolò Marato-Itaca-M.

 

[61]

715

24 Dec.

Giovanni Anastasio di Costantino Gosti-Zante-M. 

 

1824

[62] 719 5 Giugno Andrea di Anastasio Demolissa-Parga-F.M.

[63] 720 5 Giugno Basilio di Procopio Aristeo-Lesbo-M.

[64] 721 5 Giugno Spiridione di Niccola Panà-Cefalonia-F.M.

[65] 722 5 Giugno Demetrio di Apostolo Varzelli-Prevesa-M.

[66] 793 26 Giugno Spiridione di Marina Veja Marinides-Cefalonia-G.C.

Σελ. 427
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/40/gif/428.gif&w=600&h=91521. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

[67] 794 26 Giugno Marino di Basilio Calligà-Cefalonia-G.C.

[68] 795 26 Giugno Anastasio di Basilio Metaxà-Cefalonia-G.C.

[69] 813 12 Dicembre Stefano di [λείπει] Alexachi-Corfù-F.M.

1825

[70] 820 23 Febbraio Marino di [λείπει] Foccà-Cefalonia-G.C.

[71] 821 28 Marzo Spiridione di [λείπει] Antipa-Cefalonia-F.M.

[72] 826 6 Giugno Niccola di [λείπει] Alessopulo-Argos nel Peloponneso-F.M.

[73] 827 6 Giugno Costantino di [λείπει] Borocida-Zante-F.M.

[74] 828 6 Giugno Anastasio del Economo Schendo-Epiro-FM.

[75] 829 6 Giugno Paolo di [λείπει] Valsamachi-Cipro-F.M.

[76] 843 11 Giugno Giovanni del Andrea Turlinò-Corfù-G.C.

[77] 844 11 Giugno Giorgio di Spiro Metaxà-Cefalonia-G.C.

[78] 925 15 Novembre Alessandro di [λείπει] Dessylla-Costantinopoli-F.M.

[79] 927 10 Dicembre Andronico di [λείπει] Paico-Tessaglia-G.C

Σελ. 428
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/40/gif/429.gif&w=600&h=915 21. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

 

1826

[80]

934

18 Maggio

Dionisio di [λείπει] Sicuro-Zante-G.C. 

 

[81]

935

18 Maggio

Giovanni di [λείπει] Bacchini-Zante-G.C. 

 

[82]

936

18 Maggio

Spiridione di [λείπει] Cladys-Zante-G.C. 

 

[83]

937

18 Maggio

Spiridione di Giovanni Sicuro-Zante-G.C. 

 

[84]

938

31 Maggio

Marino di [λείπει] Marinoglu-Giannina G.C. 

 

[85]

940

31 Maggio

Giovanni di [λείπει] Panà-Cefalonia-G.G. 

 

[86]

941

31 Maggio

Giovanni di [λείπει] Milonà-Cefalonia-G.C. 

 

[87]

942

31 Maggio

Giovanni di [λείπει] Tipaldo-Cefalonia-G.G. 

 

[88]

943

31 Maggio

Marino di [λείπει] Valsamachi-Cefalonia-F.M. 

 

[89]

944

18 Maggio

Eustachio di [λείπει] Paulides-Adrianopoli-M. 

 

[90]

945

31 Maggio

Teodosio di [λείπει] Livantinopulo-Cefalonia-F.M. 

 

[91]

946

31 Maggio

Demetrio di [λείπει] Cunduri-Cefalonia-F.M. 

 

[92]

947

31 Maggio

Giovanni di [λείπει] Pollicala-Cefalonia-F.M. 

 

[93]

948

31 Maggio

Cristoforo di [λείπει] Nestore-Giannina-F.M. 

 

[94]

949

31 Maggio

Stelio Loverdo di [λείπει]-Cefalonia-F.M. 

 

[95]

950

31 Maggio

Marino Andrea di [λείπει] Loverdo-Cefalonia-F.M.

 

Σελ. 429
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/40/gif/430.gif&w=600&h=915 21. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

[96] 951 31 Maggio Paolo di [λείπει] Dellaporta-Cefalonia-F.M.

[97] 952 31 Maggio Marino di [λείπει] Panà-Cefalonia-F.M.

[98] 953 31 Maggio Marino di [λείπει] Mussuri-Cefalonia-F.M.

[99] 958 2 Giugno Basilio di [λείπει] Pappamanoli-Ydra-F.M.

[100] 1086 3 Luglio Andrea di [λείπει] Typaldo-Cefalonia-G.C.

1827

[101] 1102 2 Gennaio Niccola di [σβησμένο] Annino-Cefalonia-G.C.

[102] 1103 3 Gennaio Giovanni di [λείπει] Annino-Cefalonia-G.C.

[103] 1109 11 Maggio Niccolò di [λείπει] D'Atanasio-Giannina-G.C.

[104] 1112 Primo Guigno Costantino di [λείπει] Karateodori-Adrianopoli-F.M.

[105] 1113 Primo Giugno Giorgio di Diamantino Diamantopulo-Zante-FM.

[106] 1114 Primo Giugno Niccolò di Panagino Griva-Itaca-F.M.

[107] 1115 Primo Giugno Spiridione di [λείπει] Carvellas-Zante-C.

[108] 1116 Primo Giugno Teodosio del fù Costantino Lambadari-Giannina.-F.M.

[109] 1117 Primo Giugno Giulio di Spiridione Vutto-Zante-F.M.

[110] 1118 Primo Giugno Andrea di [λείπει] Panà-Cefalonia-F.M.

Σελ. 430
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/40/gif/431.gif&w=600&h=91521. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

[111] 1119 Primo Giugno Dionisio di [λείπει] Chivetò-Zante-F.M.

[112] 1120 Primo Giugno Paolo di [λείπει] Romanelli-Patrasso-F.M.

[113] 1121 Primo Giugno Demetrio di [λείπει] Travasachis-Zante-F.M.

[114] 1123 Primo Giugno Cristodolo di [λείπει] Crassan-Cefalonia-G.C.

[115] 1124 Primo Giugno Marino di [λείπει] Valsamachi-Cefalonia-G.C.*

[116] 1166 16 Giugno Costantino di [λείπει] Iatropulo-Prussa-G.C.

[117] 1167 16 Giugno Giorgio di Anastasio Diamantopulo-Zante-G.C.

[118] 1168 16 Giugno Demetrio di Andrea Tasis-Cefalonia-G.C.

[119] 1169 16 Giugno Demetrio di [λείπει] Suzzo-Costantinopoli-G.C.

[120] 1170 16 Giugno Anastasio di Spiridione Vutto-Zante-G.C.

[121] 1244 30 Luglio Niccola di Giovanni Maniakes-Parga-Dottore, e Professore della Università di Corfù, si dottorò in Gius Civile, decretò in Scuola Magna il prof. Carmignani...

[122] 1247 21 Decembre Ermanno di [λείπει] Lungi-Zante-G.C.

——————————————

* Είναι το ίδιο πρόσωπο με τον υπ' αριθ. 88.

Σελ. 431
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/40/gif/432.gif&w=600&h=91521. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

1 8 2 8

 

[123]

1250

22

Gennaio

Costantino di Marco Argirò-Costantinopoli-C.

 

[124]

1251

2

Giugno

Pantasin di [λείπει] Stefano-Zante-G.C. 

 

[125]

1284

13

Giugno

Marino di [λείπει] Inglessi-Cefalonia-G.C.

 

[126]

1286

13

Giugno

Moisè di Lazzaro Alatini-Salonico-F.M. 

 

[127]

1287

13

Giugno

Parissi di [λείπει] Crissochò-Zagorà-F.M.

 

[128]

1288

13

Giugno

Costantino di [λείπει] Sapunzacchi-Candia-F.M.

 

[129]

1289

13

Giugno

Giovanni di [λείπει] Manuel-Salonico-F.M. 

 

[130]

1291

13

Giugno

Spiridione di [λείπει] Paico-Gorfù-F.M. 

 

[131]

1294

13

Giugno

Michele di Giuseppe Caro-Costantinopoli-F.M. 

 

[132]

1324

19

Giugno

Andrea di [λείπει] Cazzaiti-Cefalonia-F.M. 

 

[133]

1354

25

Giugno

Pietro di Spiridione Berretta-Nobile di Zante-Utroque Jure.

 

[134]

1374

30

Giugno

Giorgio di [λείπει] Conte de Roma-Zante-G.C.

 

1829

[135] 1398 2 Marzo Niccolò di [λείπει] PiccoloTernovo di nazione Greca-F.M.

Σελ. 432
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/40/gif/433.gif&w=600&h=91521. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

[136] 1400 9 Aprile Giorgio di [λείπει] Leruny-Cerigo di nazione Greca-D.C. soltanto.

[137] 1401 11 Aprile Pietro di [λείπει] Flemotomo-Zante di nazione greca-F.M.

[138] 1408 2 Giugno Porgio* di [λείπει] Condò-Tessaglia-F.M.

[139] 1422 5 Giugno Ignazio di Tommaso Corpi-Costantinopoli-C.

[140] 1457 15 Giugno Stefano di [λείπει] Ferecide-Albanitocori-D.C.

[141] 1458 15 Giugno Costantino di [λείπει] Ιngllessi-Cefalonia-D.C.

[142] 1459 15 Giugno Anastasio di [λείπει] Filites-Giannina-D.C.

[143] 1498 15 Giugno Costantino di [λείπει] Sugliesin-Cefalonia-D.C.

1830

[144] 1549 16 Febbraio Francesco di Spiridione Berretta-Zante-C.

[145] 1550 5 Aprile Niccolò di [λείπει] Xanthopulo-Costantinopoli-D.C.

[146] 1552 10 Maggio Spiridione di Giovanni Leondarachi-Zante-D.C.

[147] 1567 5 Giugno Marino di Lorenzo Clado-Cerigo-F.M.

[148] 1570 5 Giugno Giorgio del fù Giovanni Bellissario-Psara-FM.

——————————————

* Στο D I 71, No 492, Condo Levgio di Tessaglia.

26

Σελ. 433
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/40/gif/434.gif&w=600&h=91521. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

[149]

1571

5

Giugno

Demetrio di Giovanni Despotti-Arta-F.M.

 

[150]

1573

5

Giugno

Costantino del fù Niccola Frangi-Zante-F.M.

.

[151]

1574

9

Giugno

Eufremio di Cristodulo Loverdo-Cefalonia-D.C. 

 

[152]

1575

9

Giugno

Alessandro del fù Gerasimo Salomon-Cefalonia-D.C.

 

[153]

J576

9

Giugno

Giovanni Crisantachi Chirizzopulo-Peloponeso-D.C. 

 

[154]

1577

9

Giugno

Giovacchino di Giorgio Giorgiadi-Nissiro-D.C. 

 

[155]

1662

15

Dicembre

Costantino di [λείπει] Focà-Cefalonia-D.C. 

 

[156]

1663

1

Dicembre

Angiolo di [λείπει] Ciciliani-Sta Maura-D.C.

 

[157]

1666

10

Dicembre

Alessandro di [λείπει] Damaschinò-Corfù-D.C.

 

1 8 3 1

 

[158]

1709

7

Giugno

Gabriele di Naum Tutungis-Costantinopoli-F.M. 

 

[159]

1779

27

Giugno

Antonio di Giacomo Stravopodis-Zante-D.C. 

 

[160]

1780

27

Giugno

Andrea di Pietro Doria Prossalendi-Corfù-D.C.

 

[161]

1781

27

Giugno

Giovanni di Antonio Zulvinò-Zante-D.C.

 

[162]

1782

27

Giugno

Niccolò di Giovanni Lepegnotti-Corfù-D.C. 

 

[163]

1793

9

Luglio

Cristodulo del fù Francesco Luchissa-Cefalonia-D.C.

 

Σελ. 434
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Έλληνες φοιτητές στο Πανεπιστήμιο της Πίζας (1806-1861), Α΄-Β΄
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 415
  21. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

  ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ

  Ο ΤΡΟΠΟΣ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ

  1. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Α: ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ

  Συντομογραφίες

  G. C.: Gius Civile = Αστικό Δίκαιο (κατι ανάμεσα στο λατινικό jus και στο ιταλικό giure)

  D. C.: Diritto Civile = Αστικό Δίκαιο

  D. C. Gr.: Diritto Civile e Criminale = Αστικό και Ποινικό Δίκαιο

  F. M.: Filosofia e Medicina = Φιλοσοφία και Ιατρική

  M.: Medicina ή sola Medicina = Ιατρική

  M. C.: Medicina e Chirurgia = Ιατρική και Χειρουργική

  C.: Chirurgia ή sola Chirurgia = Χειρουργική

  Σημ. Ασυντόμευτοι αφέθηκαν οι τύποι Utroque Jure = Αστικό και Ποινικό Δίκαιο, Giurisprudenza = Νομικά,