Συγγραφέας:Σιδέρη, Αλόη
 
Τίτλος:Έλληνες φοιτητές στο Πανεπιστήμιο της Πίζας (1806-1861), Α΄-Β΄
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:21
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:1989-1994
 
Σελίδες:687
 
Αριθμός τόμων:2 τόμοι
 
Γλώσσα:Ελληνικά - Ιταλικά
 
Θέμα:Εκπαίδευση-Τριτοβάθμια
 
Παιδεία-Εκπαίδευση
 
Τοπική κάλυψη:Ελλάδα - Ιταλία, Πίζα
 
Χρονική κάλυψη:1806-1861
 
Περίληψη:Σκοπός του βιβλίου είναι να φωτίσει με κάθε δυνατή ακρίβεια μια πολύ μικρή γωνία ενός μεγάλου θέματος: της φοιτητικής μετανάστευσης. Επιλέγοντας το Πανεπιστήμιο της Πίζας, έναν χώρο από τους περισσότερο αδιερεύνητους, η συγγραφέας προσπάθησε να εντοπίσει τους Έλληνες που φοίτησαν εκεί σε μια κρίσιμη φάση της ελληνικής και της ιταλικής Ιστορίας (1806-1861). Ο πρώτος τόμος περιέχει τη μελέτη και τα πορίσματά της, και ο δεύτερος περιλαμβάνει καταλόγους και πίνακες. Στους καταλόγους βρίσκουμε τα ονόματα των Ελλήνων φοιτητών, ακόμα και εκείνων που γράφτηκαν αλλά δεν αποφοίτησαν, και στους πίνακες εμφανίζεται η διακύμανση του ρεύματος των Ελλήνων προς το Πανεπιστήμιο της Πίζας σε συσχετισμό με τις ιδιαίτερες πατρίδες τους και με τις χρονικές περιόδους, οι σχολές της προτιμήσεώς τους κατά περιόδους, η αριθμητική σχέση των πτυχιούχων προς αυτούς που εγκαταλείπουν τις σπουδές στην Πίζα, η διακύμανση του ποσοστού των Ελλήνων στο σύνολο των φοιτητών κτλ. Σε ειδικούς πίνακες παρουσιάζεται ο συνολικός αριθμός των φοιτητών που έστειλε στο Πανεπιστήμιο της Πίζας κάθε ελληνική πόλη και περιφέρεια σε όλο το διάστημα της πεντηκονταετίας. Στον επίλογο τίθενται τα ερωτήματα, στα οποία η έρευνα δεν μπόρεσε να δώσει απάντηση. Στο παράρτημα παρουσιάζονται τα πιο χαρακτηριστικά ντοκουμέντα: πιστοποιητικά για την εισδοχή, διπλώματα, σελίδες καταστίχων ή λυτά φύλλα, έγγραφα της αστυνομίας.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 35.12 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 469-488 από: 694
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/40/gif/469.gif&w=600&h=91521. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Β: ΧΩΡΙΣ ΠΤΥΧΙΟ ΣΤΗΝ ΠΙΖΑ

[1] 1810 Camilleri Salvatore-Corfù-M.

[2] 1812 Nasti Michele-Greco-M.

[3] 1812 Sattopulo Costantino-Bursa, Greco-Scienze.

[4] 1812 Stefanopoli Pietro-M.

[5] 1812 Cabane [δυσανάγνωστο] Dionisio-Greco di Andro-Scienze.*

[6] 1812 Galiti Atanasio-Corfù-M.

[7] 1813 Scavo Jacomo-Smirne-Scienze+M.

[8] 1814 Monasteriotti Niccolò-Sntà Maura-M.**

[9] 1815 Idomeneo Giorgio di Emmanuele-Greco-M.

——————————————

* Στον Λόγιο Ερμή 1, 1818, σ. 24 υπογράφει "Διονύσιος Καμπάνης Άνδριος". Υποθέτω ότι είναι ο ίδιος.

** Θεωρώ ότι είναι ο ίδιος με τον Monasteriadi του D Ι 69, No 174, (όπου και όνομα πατρός Δημήτριος) και του D I 167.

Σελ. 469
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/40/gif/470.gif&w=600&h=91521. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

[10] 1816 Ballano Gregorio di Demetrio-Giannina-Scienze Fisiche.

[11] 1816 Billa Giorgio di Pantaleone-Atene, Greco-Scienze.

[12] 1816 Fozzio Niccolò di Antonio, Greco-Costantinopoli-M.

[13] 1816 Spadari Giorgio di Ignazio-Tine-M.C.

[14] 1816 Valsamachi Domenico-Cefalonia-M.

[15] 1816 Dendrino Costantino di Demetrio, Greco-Costantinopoli-M. *

[16] 1817 Kalergi Emanuelle del fù Francesco-Pietroburgo-Scienze Fisiche.

[17] 1817 Manica Teodoro di Panagiotti-Laconia-Scienze Mattematiche.

[18] 1817 Filippide Gunarachi Sotiro di Filippo-Atene-Scienze Fisiche Mat.

[19] 1817 Barboglu Panajotti di Giorgio-Peloponeso-Scienze Fisiche M.

[20] 1817 Teodoropulo Spiridione di Giovanni-Galassidi in Grecia-Scienze Mattem.

[21] 1818 Griesi Antonio di Demetrio-Ydra-M.

[22] 1818 Pantelopulo Stauro di Giorgio-Ydra-Scienze+Medic.

[23] 1818 Mauromati Aristidi di Anastasio-Prevesa-M.

[24] 1818 Trocani Michele-Laconia-Scienze Mattematiche+M.

[25] 1818 Micalopulo Giovanni di Spiridione-liaca.-M.

——————————————

*Στον Λόγιο Ερμή, ό.π., υπογράφει "Κωνσταντίνος Δενδρηνός εκ Ζαγοράς". Υποθέτω ότι είναι τα ίδιο πρόσωπο.

Σελ. 470
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/40/gif/471.gif&w=600&h=91521. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

[26] 1818 Dascuffi Giov: Batta di Giorgio-Tine, Greco-L.+M.

[27] 1818 Dellaporta Damiano di Atanasio-Cefalonia-M..*

[28] 1819 Sondaro Angelo di Giorgio-Cidonia-Scienze Mattematiche.

[29] 1819 Praidi Giorgio di Demetrio-Bitinia-M.

[30] 1819 Eliade Panajotti di Elia-Cidonia-Scienze Mattematiche.

[31] 1819 Grammeniatis Giorgio-Epiro-Scienze Mattem.

[32] 1819 Giovannidi Adriano di Giovanni-Argo in Peloponeso-M.

[33] 1819 Fotinos Niccola di Antonio-Costantinopoli-M.

[34] 1819 Demetriades Atanasio di Demetrio-Andrianopoli-M.

[35] 1819 Foca Alessandro di Spiridione-Cefalonia-L.

[36] 1819 Agiapostoli Pietro di Dionisio-Zante-L.

[37] 1819 Draculi Giorgio di Antonio-Itaca-M.

[38] 1819 Chivetò Niccolò del fù Niccolò-Zante-L.

[39] 1820 Demetriades Michele-Giannina-M.

[40] 1820 Franzuti Fojas di Giovanni-Livadi [όλα δυσανάγνωστα]-Μ.

[41] 1820 Paleopulus Giovanni-Carpenesi in Aetolia-M.

[42] 1820 Pardalachi Demetrio di Giovanni-Candia-M.

——————————————

* Στους σπουδαστές του 1818 προστίθενται οι "Σπυρίδων Καυρίκας Γαλαξυδιώτης, Νικόλαος Καλλέργης από την Σμύρνην, Ζαχαρίας Παππαδόπουλος εκ Κωνσταντινουπόλεως, Κωνσταντίνος Πολίτης ο εξ Ακαρνανίας" (πού υπογράφουν δήλωση στον Λόγιο Ερμή, ό.π., και δεν βρέθηκαν σε κανένα κατάστιχο.

Σελ. 471
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/40/gif/472.gif&w=600&h=91521. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

[43] 1820 De Basili Epaminonda di Alessandro-Scienze Fisiche Matt.

[44] 1820 Bicco Eleuterio di Giovanni-Ydra-Scienze Fisiche Matt.

[45] 1820 Partelopulo [έτσι] Teodoro di Giorgio-Ydra-Scienze Fisiche Matt.

[46] 1820 Condari Paoli di Spiridione-Livadia-M.

[47] Ί820 Cordia Panajotti del fù Giovanni-Peloponeso-M.

[48] 1820 Di Chiriaco Demetrio-Costantinopoli-Scienze Fisiche Matt.

[49] 1820 Di Costantino Demetrio-Cidonia-M.

[50] 1820 Leponides Giorgio di Niccola-Epiro-M.

[51] 1820 Gaeta Paolo del fù Anastasio-Zante-L.

[52] 1820 Massuri Marino di Spiridione-Cefalonia-M.

[53] 1820 Lisgara Giovanni di Eustachio-Zante-M.

[54] 1821 Palides Spiridione di Giorgio-Corfù-Scienze Fisiche.

[55] 1821 Fontana Emilio di Antonio-Corfù-M.

[56] 1821 Foca Michele di Panagiotti-Cefalonia-L.

[57] 1822 Paleologo Antonio-Anckialo in Tracia-M.

[58] 1822 Cechini Teodoro-Cefalonia.

[59] 1822 Pambuchi Caralambo-Peloponeso-Scienze+L.

[60] 1822 Cajdagianni Apostolo-Mitilene-M.

[61], 1822 Betta Giuseppe-Chio.

[62] 1822 Calogridi Feretto [δυσανάγνωστο]-Candia-L.

[63] 1822 Zografo Antonio-Peloponeso-M.

[64] 1822 Di Corocide Costantino-Zante-M.

Σελ. 472
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/40/gif/473.gif&w=600&h=91521. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

[65] 1823 Zitopulo Spiridione di Demetrio-Peloponeso-M.

[66] 1823 Campani Filoteo-Andros-L.

[67] 1823 Crocida Costantino-Arta-M.

[68] 1823 DaSalonico [έτσι] Giovanni di Mannuel-Salonico-L.

[69] 1823 Basis Demetrio di Andrea-Cefalonia-L.

[70] 1823 Zavò Giorgio-Itaca-L.

[71] 1824 Agelatto Pantaleo dell' Isola di Scio-M.

[72] 1824 Calambachi Leone-Costantinopoli-M.

[73] 1824 Calliros Giorgio-Costantinopoli-M.

[74] 1824 Gurgurachi Dionisio-Zante-M.

[75] 1824 Votronto Demetrio-Cefalonia-M.

[76] 1824 Caliga Serafino-Cefalonia-M.

[77] 1824 Foca Paulato Atanasio di Demetrio-Cefalonia-L.

[78] 1825 Milona Anastasio di Marino-Cefalonia-M.

[79] 1825 Manussi Panajotti-Zante-L.+M.

[80] 1825 Seliva Dionisio-Zante-M.

[81] 1825 Cimera Cristodulo-Cefalonia-M.

[82] 1825 Valsamachi Filippo-Cefalonia-M.

[83] 1826 Manussi Spiridione di Demetrio (Zante?)-M.

[84] 1826 Despotti Anastasio di Giovanni-Arta-M.

[85] 1826 Despotti Teodoro di Giovanni-Arta-M.

[86] 1826 Cassogrosso Giuseppe di Pietro-Costantinopoli-M.

[87] 1826 Inglessi Demetrio di Mickiès-Cefalonia-M.

[88] 1826 Clado Antonio di Ippocrate-Cerigo-M.

Σελ. 473
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/40/gif/474.gif&w=600&h=91521. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

[89] 1827 Cavinà Blassius di Demetrio-Adrianopoli-M.

[90] 1827 Suglesin Gregorio di Gerasimo-Cefalonia-M.

[91] 1827 Bagdanti Dionisio di Gzorgio-Zante-D.C.

[92] 1827 Choidan Giovanni di Giorgio-Cefalonia-M.

[93] 1827 Cladan Giovanni del Conte Caralambo-Cefalonia-M.

[94] 1828 Giannini Sotiro-Livorno-M.

[95] 1828 Di Domenico Chiriaco-Mitilene-M.

[96] 1828 Mormory Emanuele di Giovanni-Cerigo-D.C.

[97] 1829 Pasiano Giorgio-Smirne-M.

[98] 1829 Giannini Antonio di Carlo-Pisa-M.

[99] 1829 Canachi Giovanni-Rodosti; [δυσανάγνωστο]-D.C.

[100] 1829 Cunduri Vangelino-Cefalonia-M.

[101] 1830 Alamani Pietro di Spiridione-Larissa in Tessaglia-M.

[102] 1830 Caracassis Gregorio di Costantino-Bucarest-D.C.

[103] 1830 Cresteneti Solone di Givanni-Peloponeso-M.

[104] 1830 Voltera Niccolò-Zante-D.C.

[105] 1830 Calò Matteo-Corfù-D.C.

[106] 1830 Curi Teodoro-Corfù-M.

[107] 1830 Ciprioti Niccolò di Giorgio-Corfù-D.C.

[108] 1831 Ghyka Giovanni-Iasi in Moldavia-D.C.

[109] 1831 Loverdo conte Marino di Giovanni-Cefalonia-D.C.

Σελ. 474
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/40/gif/475.gif&w=600&h=91521. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

[110] 1831 Claudiano Spiridione-Zante-M.

[111] 1832 Topalopulo Emanuele-Smirne-M.

[112] 1833 Despotti Michele di Giovanni-Arta-D.C.

[113] 1833 Melissino Giovanni-Cefalonia-D.C.

[114] 1834 Michele Vittorio di Stefano-Smirne-M.

[115] 1834 Policalà Marino di Gerasimo-Cefalonia-L.

[116] 1834 Valamonte Giovanni del fù Demetrio-Snta Maura-L.

[117] 1834 Inglessi Andrea di Michele-Cefalonia-L.

[118] 1834 Cladan Giovanni di Giorgio-Cefalonia-Scienze Mattematiche+D.C.

[119] 1835 Foca Caralambo di Costantino-Cefalonia-D.C.

[120] 1835 Tipaldo Foresti Giovanni-Cefalonia-L.

[121] 1836 Gurgurachi Rocco [ή Marco;]-Zante-L.

[122] 1837 Voltera Pietro di Anastasio-Zante-L.

[123] 1837 Demadi Costantino-Patrasso-D.C.

[124] 1837 Inglessi Giovanni di Giorgio-Cefalonia-D.C.

[125] 1837 Calucci Lorenzo di Giovanni-Cerigo-M.

[126] 1837 Pangalo Potito-Zante-D.C.

[127] 1837 Paisio Telemaco-Itaca-D.C.

[128] 1837 Stai Emmanuele-Itaca-D.C.

[129] 1837 Statato Petalà Niccolò di Eustachio-Itaca-M.

Σελ. 475
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/40/gif/476.gif&w=600&h=91521. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

[130] 1837 Statato Spiridione-ltaca-M.

[131] 1837 Annino Vangelino-Cefalonia-D.C.

[132] 1837 Cumani Dionisio-Zante-L.

[133] 1838 Paramitioti Giorgio-Giannina-M.+Scienze.

[134] 1838 Saltas Anastasio-Sira-M.

[135] 1838 Marcachi Antonio-M.

[136] 1838 Marzocchi Enrico di Giuseppe-Costantinopoli-M.

[137] 1838 Barbi Alessandro di Giovanni-Costantinopoli-M.

[138] 1838 Lavraga Gerasimo del fù Dionisio-Cefalonia-L.

[139] 1838 Dimulizza Andrea-Snta Maura-M.

[140] 1838 Cambizi Gerasimo di Giovanni-Cefalonia-D.C.

[141] 1838 Beneton Angiolo-Zante-D.C.

[142] 1838 Moraiti Papulli Elia-M.

[143] 1838 Tipaldo Foresti Timoteo di Giovanni-Cefalonia-D.C.

[144] 1838 Foca Alessandrato Lucà-Cefalonia-D.C.

[145] 1838 Beretta Dionisio del fù Dor Spiridione-Zante-M.

[146] 1838 Canali Marino di Spiridione-Cefalonia-M.

[147] 1839 Rafaelli Stelio-Costantinopoli-L.

[148] 1839 Coccifi Antonio di Marco-Farmacia

[149] 1839 Caffiri Andrea di Anastasio-Corfù-L.

[150] 1839 Livadà Costantino di Spiridione-Cefalonia-L.

[151] 1839 Domenechini Pietro del fù Giorgio-Zante-L.

[152] 1840 Fernandez Alessandro-Livorno-M.

[153] 1840 Vlassopulo Giovanni di Costantino-Itaca-M.

Σελ. 476
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/40/gif/477.gif&w=600&h=91521. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

[154] 1840 Eutimides Costantino-Santorino nel Regio Ellenico-M.

[155] 1840 Rossolimo Paolo di Zaccaria-Cefalonia-L.

[156] 1840 Cimaras Marco di Pietro-Cefalonia-M.

[157] 1840 Stivens Ricardo*

[158] 1841 Papasogli Tito-Livorno.

[159] 1841 Di Giorgio Demetrio-Costantinopoli.

[160] 1842 Dimulà Giorgio di Anastasio [ή Atanasio;]-Trieste-M.

[161] 1842 Fernandez Cesare-Livorno.

[162] 1842 Dimulà Giorgio di Alessandro-Trieste-M.

[163] 1842 Loverdo Costantino Giovanni di Eutemio-Cefalonia.

[164] 1842 Licudi Panagino di Giovanni-Cefalonia.

[165] 1842 Aravandinò Giovanni di Caralambo-Cefalonia.

[166] 1842 Gherulano Panagino di Niccolò-Cefalonia.

[167] 1843 Bomfor Victor del fù Francesco-Tine.

[168] 1843 Nicolaides -Eustachio-Costantinopoli-M.

[169] 1843 Caggi Giovanni Christodulo-Mitilene-M.

[170] 1843 Cassianò Giovanni di Antonio-Itaca.-M.

[171] 1844 Velianiti Atanasio del fù Dre Spiridione-Passò.

——————————————

*Αναφέρεται στον κατάλογο των Ελλήνων που παρακολουθούνται από την αστυνομία (A.S.P., Governatore, Affari Generali, No 162, α. 1840, f. 286). Άγνωστο αν πήρε πτυχίο γι' αυτό και καταγράφεται εδώ με επιφύλαξη. Κατάγεται μάλλον από το Λιβόρνο.

Σελ. 477
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/40/gif/478.gif&w=600&h=91521. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

[172] 1845 Gianelli Ettore di Angiolo-Livorno.

[173] 1845 Ruvini Menelao di Panagino-Smirne.

[174] 1845 Tipaldo Caritato Marino di Timoteo-Cefalonia-L.

[175] 1845 Foca Gianetato Stauro del fù Panagino-Cefalonia.

[176] 1845 Grammaticò Temistocle-Francesco di Vinzenzo-Passò-M.

[177] 1845 Macri Spiridione di Demetrio-Passò-L.

[178] 1846 Maurogianni Spiridione di Eustachio-Corfù-M.

[179] 1847 Argenti Costantino di Giovanni-Livorno.

[180] 1847 Treccas Spiridione di Marco-Cefalonia (Lissuri).

[181] 1848 Giamaris Pietro Paolo-Livorno.

[182] 1848 Botonachi Anastasio-Gandia-M.C.

[183] 1848 Calò Giacomo-Livorno-M.

[184] 1848 Leondariti Gerasimo-Zante-L.

[185] 1848 Calcani Angiolo-Snta Maura-L.

[186] 1850 Giannini Carilao di Antonio-Pisa.

[187] 1850 Stefanopoli Niccola di Pietro-Pisa-Agraria.

[188] 1850 Gabrielidi Atanasio-Costantinopoli-M.C.

[189] 1850 Giamari Alessandro del fù Pantaleone-Livovno.

[190] 1850 Tipaldo Pretenderi Demetrio-Cefalonia-M.C.

[191] 1850 Marcoran Gerasimo-Gorfù-L.

[192] 1850 Marcoran Spiridione di Giorgio-Cefalonia-Scienze Fisiche.

Σελ. 478
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/40/gif/479.gif&w=600&h=91521. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

[193] 1850 Cladan Focio-Cerigo-M.C.

[194] 1851 Krisovichi [δυσανάγνωστο] Giovanni-Grecia-M.C.

[195] 1851 Giannini Achille-S. Cassiano.

[196] 1851 Caliavitis Giovanni-Miconos.

[197] 1851 Foresti Annibale-Cefalonia.-M.

[198] 1852 Fernandez Olinto-Temistocle di Dionisio-Livorno.

[199] 1852 Antich Emilia di Giovanni-Costantinopoli-M.C.

[200] 1852 Tassorich Tommaso-Costantinopoli-M.C.

[201] 1852 Metaxà Epaminonda-Paros-M.

[202] 1852 Nicolaides Giovanni-Sira-M.

[203] 1852 Foca Paolo di Panagino-Cefalonia-M.C.

[204] 1852 Papadopulo Panagiotti-Greco-M.C.

[205] 1852 Friudato [δυσανάγνωστο ]-Cefalonia-M.C.

[206] 1852 Diferano Giorgio- Epiro-M.C.

[207] 1852 Emanuele Costantino-Sira-M.C.

[208] 1853 Nacco Temstocle-Levadia-M.C.

[209] 1853 D'Alessio Cosimo-Sira-M.C.

[210] 1853 Seteri Ulisse di Niccolò-Livorno.

[211] 1854 Τassoridis Giovanni-Costantinopoli-M.C.

[212] 1854 Giannini Niccolò-Pisa.

[213] 1856 Papadopulo Demetrio-Missolongi-M.C.

Σελ. 479
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/40/gif/480.gif&w=600&h=91521. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

[214] 1856 Colonelo Giovanni-Scio-M.C.

[215] 1856 Ronchi Giuseppe di Spiridione-Corfù-M.C.

[216] 1856 Lambro Giorgio-Corfù-M.C.

[217] 1857 Pelegrino Antonio Cino di Didaco-Genova.

[218] 1857 Rivelli Enrico di Pietro-Corfù-M.C.

[219] 1857 De Castro Samuel Vita di Abramo-Corfù-M.C.

[220] 1857 Masarachi Gerasimo di Basilio-Cefalonia-M.

[221] 1857 Cochini Pietro Paolo di Giovanni-Zante-M.C.

[222] 1857 Chivetò Spiridione di Niccolò-Zante-M.C.

[223] 1858 De Rosseti Giuseppe-Sira-Scienze Fisiche Matt.

[224] 1858 Sicuro Dessila Giovanni-Zante-M.C.

[225] 1859 Bogliaco Adriano-Adrianopoli-M.C.

[226] 1859 De Rosseti Carlo-Sira*-Scienze Fisiche Mat.

[227] 1859 Tosseli Antonio-Salonico.

[228] 1859 Cristodulo Costantino-Scopelo-M.C.

[229] 1859 Collaro Alfonso-Costatinopoli-M.C.

[230] 1859 Pelecassi Dionisio di Demetrio-Zante-M.

[231] 1859 Calichià Giovanni di Niccolò-Zante-Farmacia.

[232] 1859 Ardovani Evangelino di Antonio-Cefalonia-M.C.

[233] 1859 Levi Maimonide-Corfù-M.

——————————————

*Σε άλλο φύλλο του ίδιου κατάστιχου (DI 75) «d' Alessandria d'Egitto».

Σελ. 480
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/40/gif/481.gif&w=600&h=91521. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Γ: ΤΟΠΟΙ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ*

    Πτυχιούχοι Χωρίς πτυχίο Σύνολο  

Κεφαλονιά

154

49

203

Ζάκυνθος

68

25

93

Κέρκυρα

73

15

88

Κωνσταντινούπολη

33

18

51

Ιθάκη

19

9

28

Λευκάδα

22

4

26

Ιωάννινα

16

3

19

Κύθηρα

14

4

18

Σμύρνη

11

6

17

Μυτιλήνη

14

3

17

Πάτρα

14

1

15

Πελοπόννησος

9

6

15

Κρήτη

11

3

14

Χίος

9

3

12

Λιβόρνο

1

11

12

Ήπειρος

8

3

11

Σύρα

5

6

11

Αθήνα

9

2

11

Αδριανούπολη

6

3

9

* Οι τόποι προελεύσεως καταγράφονται όπως ακριβώς εμφανίζονται στα κατάστιχα: άλλοτε είναι περιφέρειες και άλλοτε πόλεις, συχνά των ίδιων περιφερειών. Για ακριβέστερη καταγραφή, βλ. Συνοπτικό Κατάλογο. Για παραστατική απεικόνιση, βλ. Χάρτη και Διαγράμματα.

31

Σελ. 481
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/40/gif/482.gif&w=600&h=915 21. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

Πτυχιούχοι

Χωρίς πτυχίο

Σύνολο

Ύδρα

4

4

8

Κυδωνιές

5

3

8

Άνδρος

5

2

7

Άρτα

3

4

7

Μεσολόγγι

5

1

6

Θεσσαλονίκη

4

2

6

Σπάρτη

4

2

6

Πάργα

5

5

Θεσσαλία

5

5

Τήνος

2

3

5

Λάρισα

4

1

5

Γαλαξείδι

3

2

5

Πίζα

4

4

Παξοί

1

3

4

Σύμη

4

4

Βουκουρέστι

3

1

4

Μακεδονία

3

3

Βοστίτσα

3

3

Λεβαδια

1

2

3

Άργος

2

1

3

Προύσα

2

1

3

Ψαρά

2

2

Ζαγορά

2

2

Κορυτσά

2

2

Νάξος

2

2

Ιάσιο

1

1

2

Πρέβεζα

1

1

2

Σαντορίνη

1

1

2

Καρπενήσι

1

1

2

Ανδρίτσαινα

2

2

Τεργέστη

2

2

Αλεξάνδρεια

1

1

Σελ. 482
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/40/gif/483.gif&w=600&h=915 21. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

Πτυχιούχοι

Χωρίς πτυχίο

Σύνολο

Αίγυπτος

1

1

Κύπρος

1

1

Ακαρνανία

ι

1

Βιθυνία

1

1

Τρίκαλα

1

1

Αίγινα

1

1

Κάιρο

1

1

Τρίπολη

1

1

Λεωνίδι

1

1

Καισαρεία

1

1

Κάσος

1

1

Σίφνος

1

1

Σάμος

1

1

Λέρος

1

1

Νίσυρος

1

1

Τύρναβος

1

1

Τένεδος

1

1

Καλάβρυτα

1

1

Πάρος

1

1

Γένοβα

1

1

Αρβανιτοχώρι

1

1

Σέρρες

1

1

Αγχίαλος

1

1

Πετρούπολη

1

1

Μύκονος

1

1

Σκόπελος

1

1

Άγκυρα

1

1

Χωρίς αναγραφή

πατρίδας

5

13

18

σύνολο

 603

237

840

Σελ. 483
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/40/gif/484.gif&w=600&h=915 21. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

  

Πτυχιούχοι Χωρίς πτυχίο

Σύνολο

Επτάνησος

351

109

460

Νησιά Α. Ελλάδας

55

25

80

Θράκη

33

18

51

Πελοπόννησος

37

10

47

Ήπειρος

33

11

44

Μ. Ασία

20

11

31

Στερεά Ελλάδα

19

9

28

Ιταλία

1

18

19

Β. Βαλκανική

13

5

18

Θεσσαλία

13

2

15

Κρήτη

11

3

14

Μακεδονία

8

2

10

Αίγυπτος

3

3

Κύπρος

1

1

Ρωσία

1

1

Χωρίς αναγραφή

πατρίδας

5

13

18

σύνολο

604

236

840

Σελ. 484
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/40/gif/485.gif&w=600&h=915 21. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ

Σελ. 485
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/40/gif/486.gif&w=600&h=91521. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

Στην παρένθεση ο αύξων αριθμός του ιταλικού καταλόγου. Όπου δεν αναγράφεται πατρώνυμο, λείπει από τα κατάστιχα. Το ερωτηματικό σημαίνει ότι είναι αμφίβολο αν πρόκειται για Έλληνα.

Σελ. 486
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/40/gif/487.gif&w=600&h=915 21. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Α: ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ

Αβλάμης Χαράλαμπος Ευαγγέλου (600)

Αγαθόπουλος Ζαφείριος Ιωάννου (464)

Αγγελίδης Ιωάννης Μιχαήλ (183)

Αθανασίου Νικόλαος (103)

Αλαμανός Αντώνιος Νικολάου (217)

Αλατίνης Μωυσής Λαζάρου (126)

Αλβανάκης Δημήτριος Μαρίνου (414)

Αλβάνας Δημήτριος Donaso (318)

Αλβάνας Φρειδερίκος Δημητρίου (457)

Αλεξάκης Στέφανος (69)

Αλεξιάδης Δημήτριος Αλεξάνδρου Λεμονίογλου Γεωργίου (385)

Αλεξιανός Παναγιώτης Δημητρίου (49)

Αλεξόπουλος Νικόλαος (72)

Αναστασίου Δημήτριος Ιωάννου (188)

Αναστασίου Μιχαήλ Ιωάννου (187)

Ανδρεάδης Παναγιώτης (558)

Ανδρεόπουλος Γεώργιος (321)

Ανδρικόπουλος Βασίλειος (585)

Ανδρόνης Σπυρίδων (216)

Άννινος Καβαλιεράτος Αναστάσιος Ανδρέου (359)

Άννινος Καβαλιεράτος Γεράσιμος Ανδρέου (206)

Άννινος Καβαλιεράτος Γεώργιος Ανδρέου (351)

Άννινος Ιωάννης (102)

Άννινος Ιωάννης Παναγή (253)

Σελ. 487
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/40/gif/488.gif&w=600&h=91521. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

Άννινος Ιωάννης Βαπτιστής Σάββα (230)

Άννινος Νικόλαος (101)

Άννινος Παναγής Σάββα (255)

Αντύπας Ευάγγελος Νικολάου (396)

Αντύπας Σπυρίδων (71)

Αντωνόπουλος Ανδρέας Ιωάννου (330)

Αποστολάκης Γεώργιος Ιωάννου (518)

Αποστολίδης Γεώργιος Αποστόλου (602)

Αποστολίδης Ευάγγελος (530)

Αραβαντινός Χαράλαμπος-Ευάγγελος (397)

Αρβανιτάκης Σπυρίδων Νικολάου (169)

Αργυρός Κωνσταντίνος Μάρκου (123)

Αρισταίος Βασίλειος Προκοπίου (63)

Αριστόβουλος Ευστάθιος Ιωάννου (512)

Αρκαδινός Αντώνιος Γεωργίου (454)

Άρτης Γεώργιος Χρήστου (191)

Ασάνης Αντώνιος Χριστοδούλου (181)

Ασάνης Σπυρίδων Ιωάννου (520)

Ασώπιος Ειρηναίος (447)

Αυγερινός Αγαμέμνων Γεωργίου (34)

Αυγερινός Πέτρος Διονυσίου (562)

Αυγερινός Φρειδερίκος Γεωργίου (386)

Βάγιας Ιωάννης (446)

Βαθύς Ιωάννης (469)

Βαλαωρίτης Αριστοτέλης Ιωάννου (427)

Βαλαωρίτης Δημοσθένης Ευσταθίου (440)

Βάλβης Δημήτριος Ιωάννου (176)

Βάλβης Ζαφείριος Ιωάννου (170)

Βάλβης Ζαφείριος Πανταλέοντος (199)

Βαλιάνος Ιωάννης Γερασίμου (506)

Βαλιέρ(ης) Νικόλαος Παναγή (309)

Βαλ(λ)αμόντες (ή Βαλλαμόντης) Ιωάννης Σπυρίδωνος (47)

Σελ. 488
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Έλληνες φοιτητές στο Πανεπιστήμιο της Πίζας (1806-1861), Α΄-Β΄
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 469
  21. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

  ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Β: ΧΩΡΙΣ ΠΤΥΧΙΟ ΣΤΗΝ ΠΙΖΑ

  [1] 1810 Camilleri Salvatore-Corfù-M.

  [2] 1812 Nasti Michele-Greco-M.

  [3] 1812 Sattopulo Costantino-Bursa, Greco-Scienze.

  [4] 1812 Stefanopoli Pietro-M.

  [5] 1812 Cabane [δυσανάγνωστο] Dionisio-Greco di Andro-Scienze.*

  [6] 1812 Galiti Atanasio-Corfù-M.

  [7] 1813 Scavo Jacomo-Smirne-Scienze+M.

  [8] 1814 Monasteriotti Niccolò-Sntà Maura-M.**

  [9] 1815 Idomeneo Giorgio di Emmanuele-Greco-M.

  ——————————————

  * Στον Λόγιο Ερμή 1, 1818, σ. 24 υπογράφει "Διονύσιος Καμπάνης Άνδριος". Υποθέτω ότι είναι ο ίδιος.

  ** Θεωρώ ότι είναι ο ίδιος με τον Monasteriadi του D Ι 69, No 174, (όπου και όνομα πατρός Δημήτριος) και του D I 167.