Συγγραφέας:Σιδέρη, Αλόη
 
Τίτλος:Έλληνες φοιτητές στο Πανεπιστήμιο της Πίζας (1806-1861), Α΄-Β΄
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:21
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:1989-1994
 
Σελίδες:687
 
Αριθμός τόμων:2 τόμοι
 
Γλώσσα:Ελληνικά - Ιταλικά
 
Θέμα:Εκπαίδευση-Τριτοβάθμια
 
Παιδεία-Εκπαίδευση
 
Τοπική κάλυψη:Ελλάδα - Ιταλία, Πίζα
 
Χρονική κάλυψη:1806-1861
 
Περίληψη:Σκοπός του βιβλίου είναι να φωτίσει με κάθε δυνατή ακρίβεια μια πολύ μικρή γωνία ενός μεγάλου θέματος: της φοιτητικής μετανάστευσης. Επιλέγοντας το Πανεπιστήμιο της Πίζας, έναν χώρο από τους περισσότερο αδιερεύνητους, η συγγραφέας προσπάθησε να εντοπίσει τους Έλληνες που φοίτησαν εκεί σε μια κρίσιμη φάση της ελληνικής και της ιταλικής Ιστορίας (1806-1861). Ο πρώτος τόμος περιέχει τη μελέτη και τα πορίσματά της, και ο δεύτερος περιλαμβάνει καταλόγους και πίνακες. Στους καταλόγους βρίσκουμε τα ονόματα των Ελλήνων φοιτητών, ακόμα και εκείνων που γράφτηκαν αλλά δεν αποφοίτησαν, και στους πίνακες εμφανίζεται η διακύμανση του ρεύματος των Ελλήνων προς το Πανεπιστήμιο της Πίζας σε συσχετισμό με τις ιδιαίτερες πατρίδες τους και με τις χρονικές περιόδους, οι σχολές της προτιμήσεώς τους κατά περιόδους, η αριθμητική σχέση των πτυχιούχων προς αυτούς που εγκαταλείπουν τις σπουδές στην Πίζα, η διακύμανση του ποσοστού των Ελλήνων στο σύνολο των φοιτητών κτλ. Σε ειδικούς πίνακες παρουσιάζεται ο συνολικός αριθμός των φοιτητών που έστειλε στο Πανεπιστήμιο της Πίζας κάθε ελληνική πόλη και περιφέρεια σε όλο το διάστημα της πεντηκονταετίας. Στον επίλογο τίθενται τα ερωτήματα, στα οποία η έρευνα δεν μπόρεσε να δώσει απάντηση. Στο παράρτημα παρουσιάζονται τα πιο χαρακτηριστικά ντοκουμέντα: πιστοποιητικά για την εισδοχή, διπλώματα, σελίδες καταστίχων ή λυτά φύλλα, έγγραφα της αστυνομίας.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 35.12 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 586-605 από: 694
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/40/gif/586.gif&w=600&h=91521. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ ΙΑΚΩΒΑΤΩΝ

32

Καλότυχ' οι τόποι μας!

Γράμμα Γεωργίου Τυπάλδου προς Ιωάννη Κουντούρη εσώκλειστο σε γράμμα προς Κωνσταντίνο Τυπάλδο από Παρίσι προς Κέρκυρα (22 Σεπτεμβρίου 1837)

Ληξούρι, Αρχείο Ιακωβάτων, Γ1

Αγαπημένε μου φίλε Κουντούρη,

Με την απόφαση που είχα να σου γράψω, δεν έπαψα, αφού ήλθα εδώ, να πέρνω πληροφορίαις σ' ό,τι επιθυμάς να γνωρίσης. Τα μαθήματα τα ηύρηκα κλεισμένα, και διατούτο λίγο μπορώ να σου μηνύσω ως προς τέτοια υπόθεση, όμως αγκαλά και κατά το παρόν αυτή η ύστερη πληροφορία να μη σου χρησιμεύη τόσο, όθεν και άλλη φορά θέλη σου γράψω περί τούτου. Ήθελε προσμήνω να σε ιδεάσω διά μιας διά όλα, αλλ' επειδή θέλω να είσαι πρώιμα ιδεασμένος διά να σκεφθής και ν' αποφασίσης εν καιρώ, προλαβαίνω να σου κάμω γνωστά όσα ξέρω. Τα μαθήματα αρχίζουν την πρώτη του Νοεμβρίου, διατούτο σ' εσυμβούλευα να μην κινήσης διά εδώ από τον Αλωνάρη, διά να μην υποφέρης κάψα στο ταξείδι, διά να μη σε πιάση αηδία στο Παρίσι, έχωντας να μένης άνεργος ως ν' ανοίξουν τα μαθήματα, και διά να μη ζημιωθής σε χρήματα,

Σελ. 586
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/40/gif/587.gif&w=600&h=91521. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

χάνωντας αυτού δύο μήναις και ξοδιάζωντας εδώ διά άλλους δύο· η σωστή εποχή διά μίσεμα φαίνεται η δεκάξη του Αυγούστου αν θα ταξειδέψης με το ατμοκίνητο. Έρχομαι τώρα να σου μιλήσω διά τα έξοδα του ταξειδιού.

Αυτά αλλάζουν κατά τον αρχικό δρόμο κανείς πού πιάση. Αν ηύρησκες καράβι δικό μας από αυτού διά Μαρσίλια ή Λιβόρνο, αυτό ήτανε το προτιμώτερο, υποθέτωντας ότι ο ναύλος ήναι μέτριος, τον οποίον όμως εγώ δεν γνωρίζω. Λείποντας αυτό μένει ο Αγκώνας με το ατμοκίνητο· και σ' αυτήν την περίσταση το ταξείδι πρέπει να γένη διά στεριάς από Μιλάνο ως Ζινέβρα, και όχι από Λιβόρνο του πελάου, επειδή με ό,τι θα ξοδέψης έως το Λιβόρνο, είσαι και στο Μιλάνο. Κατεβαίνοντας τώρα στα μερικά έξοδα, είναι τα ακόλουθα.

Ναύλος από Κορφούς σ' Αγκώνα, δώδεκα δίστηλα, φράγκα περίπου 365

Ολικά έξοδα του Λαζαρέτου, το πολύ πολύ ......... 40

Από Αγκώνα στο Μιλάνο με το ίδιο αμάξι, έχωντας πρόγευμα, γεύμα και κοιμίσι .................. 65

Μια ημέρα ανάπαυση στο Μιλάνο, φράγκα 5 ή δύο μέραις 10

Από Μιλάνο σε Ζινέβρα με τη διλιγέντζα .......... 75

Δια πρόγευμα και γεύμα από τη σακκούλα σου διά τρεις ημέραις ταξείδι από Μιλάνο σε Ζινέβρα ......... 15

Δύο μέρες ανάπαυση στη Ζινέβρα ................. 10

Από Ζινέβρα σε Παρίσι είναι τόποι από 53, από 45, από 37 .................................... 37

Δια τροφή από Ζινέβρα σε Παρίσι ................ 15

332 [5

~66

32

Αυτός ο λογαριασμός αποδείχνει πως κοντά με εξηνταέξη δίστηλα, βρίσκεσαι μέσα στο Παρίσι. Στο δρόμο από Μιλάνο εις το Παρίσι τα γεύματα είναι αποκομμένα· τρία φράγκα το γεύμα, και ενανήμισι το πρόγευμα.)

Σελ. 587
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/40/gif/588.gif&w=600&h=91521. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

30

8

2.40

Αυτά είναι έξοδα απαραίτητα. Ας ιδούμε πλέον και τα έξοδα της διατριβής στο Παρίσι.

Καθώς μας εθαυμάζανε το Παρίσι διά εκείνο που δεν έπρεπε, και δεν το εψηφούσανε διά εκείνο που έπρεπε, καθώς το επαραμορφόνανε στα περισσότερα πράματα, έτζη και στα έξοδα πολλοί εδώκανε ατελείς ιδέαις· με τούτο δεν θέλω να πω πως εδώ δεν είναι ακρίβεια· μάλιστα είναι τη και μεγάλη, αλλ' αυτό ξανοίγω εγώ πως εδώ όπως θέλει κανείς ζη και σε φαΐ και σε φορέματα, και τούτο προέρχεται από ταις διάφοραις κατάστασαις των ανθρώπων που ζούνε σε τούτην τη μητρόπολη, καθώς επαρατηρούσες και ο ίδιος. Με τριανταπέντε φράγκα το μήνα βρίσκεις κάμαρα θαυμαστή· βρίσκεις και με είκοσι και με δεκαοκτώ· αν ήναι δύο μπορεί να εύρουν δύο κάμαρες κολλητά με δεκαπέντε φράγκα τη μία· εις όλες δίνουνε μόνον τη δούλεψη του σιγίριου και παστρεύουν τα στιβάλια. Γεύεται κανείς με δέκα φράγκα την ημέρα (στα πρώτα ξενοδοχεία)· αλλά αναλόγως με την κατάστασή μας βρίσκει κανείς να γευτή με φαΐ παστρικό και χορταστικό προς 15, 17, 19, και 22 σολδιά (όβολα) το γεύμα. Θέλωντας τώρα να τα απαριθμήσωμε όλα, έχομε τα ακόλουθα·

Νοίκι μεσαίο διά μία κάμαρα φράγκα ........... 25

Γιόμα προς είκοσι σολδιά, είτε ένα φράγκο ....... 30

Πρόγευμα προς οκτώ σολδιά την ημέρα .......... 12

Πλυτικά το μήνα ............................ 3

Ξυγγοκέρι διά φως το βράδυ ................... 2

Ξύλα διά φωτιά ............................. 5

Μελετητήριο (τόπος όπου μαζώνονται και μελετούν, μάλιστα όσοι δεν έχουν βιβλία) .............. 5

82 [ 5

32 16

2

Σελ. 588
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/40/gif/589.gif&w=600&h=91521. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

Ιδού κ' εδώ πώς με δεκάξη περίπου δίστηλα (και αν ήναι δεκαοκτώ είναι καλήτερα) το μήνα ζη κανείς σα μαθητής. Καταλαβαίνεις όμως πως είναι χωριστά τα έξοδα των σκουτιών, της ποδεμής και των βιβλίων. Τα σκουτιά μεν και την ποδεμή είναι καλό να τα έχη κανείς από τον τόπο του, φορεμένα όμως διά να μην έχη λόγια με τα τελώνια. Τα δε βιβλία εδώ είναι ακριβότατα.

Σου έγραψα όσα στοχάζομαι πώς σου χρησιμεύουν, πράματα όλα που πρέπει να σε παρακινήσουνε να έλθης· εγώ το επιθυμώ και το βλέπω ωφέλιμο στον εαυτό σου και αναγκαίο στην πατρίδα μας.

Ετούτος ο χρόνος είχε καλοκαίρι; Εγώ βέβαια δεν το αισθάνθηκα· μήτε βρύσαις ίδα, μήτε πωρικά έφαγα. Σαράντα σολδιά έχει το στραβοπέπονο, οκτώ το απίδι· εψές επιθύμησα σταφύλι, και ρωτώντας ν' αγοράσω, άκουσα εικοσιπέντε σολδιά η λίτρα. Καλότυχ' οι τόποι μας!

Ο Χαραλάμπης είναι καλά και σε ακριβοχαιρετάει. Εμείς είμαστε καλά και σου επιθυμούμε το αυτό· και μακρυά πού είμαστε γελούμε με τα παλαιά μας· κάνε και του λόγου σου το ίδιο, και φύλαε την υγεία σου. Έχε γεια. Ο αγαπημένος σου μαθητής και φίλος Γ. Τ.

Σελ. 589
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/40/gif/590.gif&w=600&h=91521. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

33

Θα μπορέσετε να τιμήσετε το έθνος μας

Γράμμα των Γεωργίου, Κωνσταντίνου και Νικολάου προς Χαραλάμπη Τυπάλδο, από Κέρκυρα προς Νάπολη (1836)

Ληξούρι, Αρχείο Ιακωβάτων, Γ2

Corfù 23 Agosto 1836. S.N.

Carissimo fratello,

Col massimo piacere abbiamo ricevuta oggi la vostra lettera, ché ci dà la notizia della vostra buona salute e di tante altre buone cose. Noi egualmente stiamo bene, nonchè gli altri in patria. Niccoletto è ancora qua, perchè aspetta il ritorno da Ancona del bastimento a vapore per trasferirsi a Cefalonia; ai 26. del corrente mese partirà per colà, e ai 27. vi giungerà. Questa settimana aspettiamo ancora la vostra dei 15. del mese, in risposta a quella che Niccoletto vi scrisse; la desideriamo lunga come quella che riceviamo oggi.

Aspettiamo i libri che ci scrivete di avere comprati. Quanto alla Geometria pratica di Caravelli, dirigetela a me, e 

Σελ. 590
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/40/gif/591.gif&w=600&h=91521. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

significatemene il prezzo. Negli abboccamenti che avete avuti col Cav: Petrizzopulo vi siete comportato molto bene; il che non mancherete fare anche col Cav: Condari.

In questi giorni scorsi il nipote del Cav: Condari è partiro per costà ad oggetto di fare i suoi studi; egli aveva chiesto a Niccoletto una lettera di raccomadazione a voi, che gli fu data; perciò farete la conoscenza di quel giovane di buona educazione e di buon intendimento.

È cosa dolorosa il sentire dalla vostra lettera che il cholèra fa progressi; le ultime notizie però che corrono quà sono buone e ci assicurano che il male va diminuendo. Ad ogni emergenza starete attento ad evitare il periccolo.

Fate ottimamente di occuparvi in quelle lezioni che, secondo voi, contribuiscono a rendervi perfetto nella Medicina e Chirurgia. Voi avete veduto con quanta premura vi raccomandavamo sempre uno studio profonde di questa Scienza, e siamo certi che il vostro ingegno e dilligenza corrisposero eccellentemente ai nostri desideri; il nostro oggetto è stato quelle di vedervi veramente medico, ed in tale stato, in cui, insegnando e scrivendo, possiate fare onore alla nostra nazione che finora è priva di tutto. Conseguenza di questo oggetto era lo scrivervi che ora ci si apre vasto campo a percorrere e ciò a ragione, poichè si a Cefalonia che quà, come pure in Grecia si possono acquistare avvantaggi pecuniari e riputazione ; con tuttociò non fa d'uopo che Cefalonia e Corfù sia il fine vostro e mio; al contrario dobbiamo preferire una provincia della Grecia, e molto più Atene, che come capitale del Regno oscura tutte le altre parti. Dirigendo dunque i vostri studi a tale intento farete cosi: Avrete cura principalmente della vostra salute, col non affaticar troppo, poichè altrimenti le conseguenze sarebbero nocevoli e alla salute e agli studi; in secondo luogo vi occuperete in Medicina, e finalmente, studiando Chirurgia, otterrete il Diploma anche in questo ramo, poichè è nostro desiderio che accoppiate

Σελ. 591
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/40/gif/592.gif&w=600&h=91521. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

l'un diploma all'altro ; il modo di ottenerlo sarà, ο scrivendovi scolare regolare nel corso dell'anno, o, come mi sembra, dando esami nella fine dell'anno; fate come meglio vi torna, basta che non andiate mai nella Chiesa Unita. Se s'incontrassero difficoltà insormontabili per ottenere questo diploma costà (il che non credo), allora farete un altro viaggio a Pisa, ove darete esami e lo avrete. Oltre a queste cose, io intendeva prima, che per vostro maggior bene dovreste studiare l'amena scienza della Storia naturale, di cui il nome non è ancor ben noto presso di noi; ma ora vedendo la vastità della vostra scienza, benchè io lo desideri, pure non vi sforzo a nessun'altra cosa.

Salutate il S.or Leonida Zavojanni da parte nostra e del S.or Ab. Cunduri, che pure vi saluta, e ditegli da parte di quest'ultimo che lo ringrazia moltissimo della cortese ed affettuosa lettera recatagli da Niccoletto e della offerta che fece dei suoi servizi; che non gli scrisse per mezzo della posta per non cagionargli spese, e perchè queste sue parole equivalgono ad una lettera formale; assicuratelo di più che il S.or Cunduri non cesserà mai di ricordarsi di un si grato e diligente scolare, e che è pronto di compiacere al Sor Leonida qualunque richiesta letteraria qui a Corfù.

Se potete, dateci qualche informazione intorno a quei professori di Napoli che sono destinati per le cattedre Ionie.

Noi stiamo bene, ed augurando la stessa cosa a voi, vi abbracciamo.

I vostri fratelli Giorgio και ο Παπάς

Carissimo fratello

Mi rallegro che state bene, e vi sono tenuto della gran premura alla compra dei miei libri; non li compriate però tutti insieme, ma a poco a poco. Colla precedente mia vi fui

Σελ. 592
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/40/gif/593.gif&w=600&h=91521. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

conoscere il mio viaggio e buon arrivo qui, nonchè il nostro ottimo stato di salute; ora vi dico nuovamente che tutti stiamo bene e ch'io mi preparo alla partenza col venture Vapore che partirà il di 26 cor. Spero che [...] allo Spedale, la troverete nel ventuno Settembre e solo coll'ajuto del Sig. Ciaprasli. Guardatevi dai pericoli della città e degli spedali, abbiate la vostra attenzione dalla colèra e non vi affatichiate tanto; quando sarò a Cefalonia vi scrivero nuovamente. Salutate per parte mia il nostro amico Sig. Tomaso e ditegli che la sua carta fu consegnata al Cav. Mustoxidi, ma che fin adesso non ricevemmo la risposta; quando la riceveremo gli sarà fata significata per mezzo vostro. Salutate ancora gli altri amici e dite al Caffetiere Giorgio che per spedire a Missolongi la sua lettera incontrai la spesa di oboli 18 equivalenti a gram 21. Non ho altro a dirvi se non che vi abbraccio. Addio. Fate anche per me una passegiata alla Villa Reale.

Vostro fratello Niccolò

38

Σελ. 593
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/40/gif/594.gif&w=600&h=91521. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

34 Τον βρήκα δις δόκτορα

Σχέδιο γράμματος του Γεωργίου προς Κωνσταντίνο Τυπάλδο άπδ Φλωρεντία προς Κέρκυρα (1837)

Ληξούρι, Αρχείο Ιακωβάτων, Γ1

Firenze, 5 Giugno 1837 S.N.

Ιο sono in Firenze, fin dai due del corrente mese, in perfetta salute, e se non scrissi anche prima, la ragione ne fu che non ebbi tempo di metter la lettera nella posta. Appena giunto in Ancona, io vi spendi due lettere perchè ho pensato che era meglio che ne riceveste due, piuttosto che nessuna. Nel Lazzareto abbiamo scontato una costumacia di dodici giorni compiti, e al tredecimo ne siamo usciti alle 5 della mattina, e, passate due ore nella cità, ci siamo poi messi in viaggio, io, il S.or Calucci ed un buon giovane Francese, nel quai viaggio mettemmo quatro soli giorni per arrivar qui, perchè non passamo per Bologna, ma per la via nuova di Forli, via non calcata finora da altro studente. Qui giunsimo

Σελ. 594
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/40/gif/595.gif&w=600&h=915 21. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

alle 2. del mese al dopopranzo e smontando io dalla vettura in locanda mi incontro Caralambi che in quel momento era giunto da Pisa e domandava di me nella locanda stessa. Caralambi adunque è in ottima salute, portando barba alla Polacca e mustacchi ligi ed irti. Io lo trovai bis Doctor, perchè ora ultimamente consegui primo di tutti il suo Diploma in Chirurgia col penitus penitus nenime discrepante in lettere auree. Senza perder tempo, il giorno dopo il mio arrivo, presentai la mia petizione al Gran Duca per prendere gli esami, e domani andremo a Pisa per avere risposta dal Provveditore dell' Università che sarà quale la desideriamo.

Σελ. 595
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/40/gif/596.gif&w=600&h=91521. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

35

Εγώ ο Γεώργιος Ιακωβάτος αιτούμαι

Σχέδιο αίτησης του Γεωργίου Τυπάλδου προς τον Αρχιδούκα για να του επιτραπεί να δώσει πτυχιακές εξετάσεις στο Πανεπιστήμιο της Πίζας (1837)

Ληξούρι, Αρχείο Ιακωβάτων, Γ1

Altezza Imperiale e Reale

Ιο devotissimo sottoscritto studente dell' Università delle Stati Uniti delle Isole Ionie, dopo lo studio delle lezioni preparatorie alla Facoltà Legale, mi dedicai a quello speciale del Diritto. Al 1831 diedi principio allo stesso, e nel periode di quattro anni consecutivi percorsi le lezioni seguenti:

Anno lo Diritto Naturale, Diritto Politico, ed Istituzioni Civili.

Anno 2o Pandette e Diritto Penale.

Anno 3o Continuazione delle Pandette, loro confronto colla Legislazione Ionia, Diritto penale, Diritto Civile Francese, e Diritto Commerciale Ionio.

Σελ. 596
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/40/gif/597.gif&w=600&h=915 21. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

Anno 4ο Procedura Ionia, Filosofia del Diritto, e Medicina Legale.

Alle quali Lezioni diedi annualmente e regolarmente pubblici ottimi esami. Il tutto consta dagli acchiusi due certificati, rilasciantimi dalla suddetta Università.

Avendo compito dunque il mio [διόρθωση: suo] corso di Studi Legali e null'altro rimanendomi [διόρθωση: -gli] che la Laurea, egli si presenta alla V. Alt. Imp. e R., umiliando la sua petizione, affine di ottenere il Permesso di dare 1'esame per il conseguimento del Dottorato [συμπλήρωση: 1'ultimo esame richiesto a tale fine da darsi all'Imp. e R.e Università di Pisa].

Certificati prodotti.

Corfù 1836 4 Luglio. Certificato della Università Ionia, che mette in essere il compimento degli Studi Legali.

Corfù 1836 9 Luglio. Altro certificato della Università stessa, che mette minutamente in essere le singole lezioni di ogni anno.

Firenze 3 Giugno 1837

Giorgio Tipaldo Giacomato supplico

Σελ. 597
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/40/gif/598.gif&w=600&h=39321. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

ΑΠΟ ΜΙΑ ΔΕΣΜΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΠΟΛΕΜΟ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ

36

Ποιοι ζήτησαν να μετάσχουν στην εκστρατεία της Λομβαρδίας

Κατάλογος των Ελλήνων του Πανεπιστημίου της Πίζας. Ακ. έτος 1848-49*

A.S.P. Prefettura di Pisa, Appendice I. Nota degli scolari dell' I. e R. Università di Pisa nell'anno accademico 1848-49 esclusi quelli che si sono dottorati.

Α/α Όνομα Καταγωγή Σχολή Σπουδών Κατοικία

1 Argenti Costantino Livorno Medicina Primo Via Sant'Antonio, casa Bracci

15 Ambron Abramo Tripoli " Terzo Via Sant'Andrea, No 1484

17 Burderi Demetrio Zante " Terzo Piazza S. Caterina, Casa Cavanna

88 Bizanti Spiridione Cefalonia " Quarto Nel già Collegia Ferdinando

96 Botonachi Anastasio Candia [λείπει] [λείπει] [λείπει]

110 Calò Giacomo Livorno Medicina Primo Via S. Andrea, casa Castelli

141 Calcani Angiolo Leucade Legge Terzo Via S. Frediano, Casa Gotti

Σελ. 598
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/40/gif/599.gif&w=600&h=39321. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

146 Calichias Demetrio Zante Medicina Seconda Via S. Frediano, Casa Gotti

153 Cazzaiti Caralambo Cefalonia " Quarto Via dietro la Sapienza, casa Minuti

158 Carochi Basilio Corfù " Quarto Via S. Frediano, casa Gotti

223 Focà Gerasimo Cefalonia " Seconda Via S. Maria, casa Bastianelli

226 Focà Stauro Cefalonia " Quarto Via S. Maria, casa Norchi

274 Giannopulo Giorgio Zante " Terzo Piazza S. Caterina, casa del Rosio

279 Gerasimachi Giovani Greco " Seconda Via S. Frediano, casa Gotti

295 Leondariti Gerasimo Zante Legge Terzo Piazza S. Caterina, No 310

325 Macri Spiridione Paxò Legge Terzo Via San Frediano, casa Gotti

343 Maurogianni Spiridione Corfù Medicina Terzo Nel già Collegia Ferdinando

——————————————

* Από τους παρακάτω 29 φοιτητές είναι αμφίβολο αν είναι Έλληνες ο Ambron (ίσως κατάγεται από την Τρίπολη της Αφρικής) και οι δύο αδελφοί Stampà. Άλλοι τρεις αναφέρονται ως πρωτοετείς το 1848-49 και ο Τυπάλδος αναφέρεται δύο φορές. Στον βέβαιο αριθμό 22 ας προστεθούν άλλοι 21 που πήραν πτυχίο στο τέλος του ακ. έτους 1847-48 και οι άλλοι που βεβαιωμένα φοίτησαν το 1848, άλλα δεν πήραν πτυχίο (βλ. εδώ καταλόγους). Ο αριθμός που προκύπτει είναι περίπου 50. Στο Έγγραφο αναγράφονται συνολικά 539 ονόματα.

Σελ. 599
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/40/gif/600.gif&w=600&h=39321. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας
Α/α Όνομα

Καταγωγή

Σχολή

Έτος Σπουδών

Κατοικία
411 Palatiano Giorgio

Corfù

Medicina

Terzo

Net già Collegia Ferdinando
412  Postoli Anastasio

Parga

"

Quarto

Via S. Maria, casa Vaglini
441  Rasin Spiridione

Cefalonia

"

Quarto

Via S. Frediano, casa Gotti
458  Stampà Guglielmo

Costantinopoli

Farmacia

Primo

Lung'Arno, casa Rossi
470  Stai Niccolò

Cerigo

Legge 

Seconda

[λείπει]
  475  Stampà Cesare Costantinopoli Medicina Seconda Lung'Arno, casa Rossi  
492  Teofilà Eleuterio

Greco

"

Seconda

Nel già Collegia Ferdinando
493  Tipaldo Caritato Marino

Cefalonia

Legge

Terzo

Via S. Frediano, casa Gotti
500  Tipaldo Caritato Marino

Cefalonia

Legge 

Quarto

[λείπει]
  513  Travlò Demetrio Cefalonia Medicina Terzo Via della, Faggila, casa Cirri  
535  Zalloni Giovanni

Tine

"

Terzo

Via S. Cecilia,     No 42
537  Zinni Alessandro

Giannina 

Quarto

[λείπει]
538 Zally Giovanni Greco

"

Terzo Lung'Arno,       casa Clivesi
Σελ. 600
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/40/gif/601.gif&w=600&h=91521. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ PAOLO COSTA

(Από το βιβλίο Lettere inedite di Paolo Costa, Firenze, Per Ricordi e Compagne, 1838)

37

Έξοχη ή μάλλον κλασική εργασία

Γράμμα του P. Costa προς τον Λεονταράκη με θερμά συγχαρητήρια για τη μετάφραση των Δοκιμίων του Montaigne (1833)

Caro Dionigi,

La signora Rosa mi ha mandate i due volumi della vostra traduzione del Montaigne.1 L'ho letta con infinite piacere. Ottima, anzi classica opera, da mostrare a tutta Italia, perchè si vergogni una volta di tante traduzioni dal francese, infamia della nostra lingua, e vituperj detestati da chi ha fior di ragione.

Ιο farò che del vostro lavoro parli il giornale arcadico, e suoni la tromba, perchè se non si fa cosi è difficile che fra noi sieno molti quelli, che si accorgono, che sia uscita dai torchi opera degna d'essere letta.

Alla prima occasione vi manderò l'edizione del mio libro

——————————————

1. Saggi di Michele Montaigne, tradotti da Dionigi Leondarakys. Pisa 1834 e seg. vol. 5.

Σελ. 601
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/40/gif/602.gif&w=600&h=91521. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

stampato in Corfù.1 È pieno di errori poichè fu diretto da Greci che non sapevano la lingua italiana, e non intendevano filosofia: io era infermo.

Manderò a voi due esemplari di una mia lettera in confutazione, anzi in derisione di una grande stravaganza e superstizione entrata in capo a molti Bolognesi. Una sarà per voi, l'altra sarete contento di presentarla in mio nome al valoroso signor professor Rosini.

Vi rendo grazie del pubblico segno di benevolenza, che mi avete dato nell'opera vostra, e desideroso d'intendere alcuna cosa del presente vostro stato, vi auguro salute e prosperità. Addio.

Alli* 24 Settembre 1833.

——————————————

1. La prima edizione del suo libre sulle Idee. I vol. in 8.

* Μικρό ποτάμι και χωριό στην Ν. Ιταλία (Calabria) κοντά στο Catanzaro.

Σελ. 602
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/40/gif/603.gif&w=600&h=91521. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

38

Αγάπα με και μην αμφιβάλλεις πια για την εκτίμηση και την αγάπη μου

Γράμμα του P. Costa προς τον Διονύσιο Λεονταράκη σχετικά με τη σχεδιαζόμενη έκδοση των μικρών έργων του Costa από την Cappuriana (1834)

Amico carissimo.

Ebbi, ed è gran tempo, i due primi volumi della vostra bella traduzione di Montaigne, e ve ne resi grazie, e vi lodai siccome bene meritate. Iλ terzo volume non mi pervenne: ora ricevo il quarto, che subito leggerò con quel desiderio che lessi gli altri due.

Dite che non vi ho mandate la mia lettera sui romantici? ne mandai per la posta una a voi, ed una al professor Rosini: ma la posta, oltrechè è mezzo costoso, è poco sicuro. Di qui innanzi vagliamoci di occasionι migliori.

Avete veduto gli articoli da me scritti nel foglio che ha per titolo la Ricreazione? Ho fatto risorgere quella buon'anima del Baretti perchè frusti e rifrusti tutti i prosontuosi

Σελ. 603
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/40/gif/604.gif&w=600&h=91521. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

baggei, che vogliono farla da filosofi e da poeti senz'avere in zucca una grana di sale. Vedete il Ν. 24, e quelli che verranno dopo.

Sono in villa e non vedo il Borzaghi. Se avete in animo di stampare le coserelle mie, anderemo intesi. Mi preme molto la stampa del mio libro sulle idee, che sarà corredato di note con alcune riforme, e con un'appendice relativa alle teoriche pubblicate dal cavalier Rosmini in Roma, e dall'Ab. La-Mennais in Parigi.

Amatemi, mio caro Dionigi, e non dubitate più che io non vi stimi e non vi ami. Salutate il professor Rosini. Addio.

Dal Cipresso li 22 Agosto 1834.

Σελ. 604
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/40/gif/605.gif&w=600&h=91521. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

39

Ας διαβάζει φιλοσοφία, ας μελετά τους ανθρώπους και θα μπορέσει να γίνει ποιητής

Γράμμα του P. Costa προς τον Λεονταράκη, όπου πάλι γίνεται λόγος για κείμενα του Costa που πρόκειται να εκδοθούν από την Capurriana (μετά το 1833)

Caro Dionigi.

Poichè mostrate desiderio delle cose mie, vi mando questa lettera,1 nella quale con buone ragioni si combatte una superstizione divulgata, a cui il cardinale arcivescovo si è opposto proibendo a'settatori di continuare i loro esperimenti ridicoli. Un esemplare per il professor Rosini ho messo alla posta. Alla fine di ottobre sarò in Bologna: vedrò il Borzaghi, e mi farò dare quegli scritti, che mi chiedete,2 e data l'occasione, ve li spedirò.

——————————————

1. Lettera sulla Catalessi stampata in Bologna nel 1833.

2. Intendi, gli scritti inediti dello stesso Costa. Il D. Leondarakys ed il D. Borzaghi avevano incominciato un'edizione delle opere del Costa, della quale non uscirono alla luce che due soli volumi.

Σελ. 605
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Έλληνες φοιτητές στο Πανεπιστήμιο της Πίζας (1806-1861), Α΄-Β΄
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 586
  21. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

  ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ ΙΑΚΩΒΑΤΩΝ

  32

  Καλότυχ' οι τόποι μας!

  Γράμμα Γεωργίου Τυπάλδου προς Ιωάννη Κουντούρη εσώκλειστο σε γράμμα προς Κωνσταντίνο Τυπάλδο από Παρίσι προς Κέρκυρα (22 Σεπτεμβρίου 1837)

  Ληξούρι, Αρχείο Ιακωβάτων, Γ1

  Αγαπημένε μου φίλε Κουντούρη,

  Με την απόφαση που είχα να σου γράψω, δεν έπαψα, αφού ήλθα εδώ, να πέρνω πληροφορίαις σ' ό,τι επιθυμάς να γνωρίσης. Τα μαθήματα τα ηύρηκα κλεισμένα, και διατούτο λίγο μπορώ να σου μηνύσω ως προς τέτοια υπόθεση, όμως αγκαλά και κατά το παρόν αυτή η ύστερη πληροφορία να μη σου χρησιμεύη τόσο, όθεν και άλλη φορά θέλη σου γράψω περί τούτου. Ήθελε προσμήνω να σε ιδεάσω διά μιας διά όλα, αλλ' επειδή θέλω να είσαι πρώιμα ιδεασμένος διά να σκεφθής και ν' αποφασίσης εν καιρώ, προλαβαίνω να σου κάμω γνωστά όσα ξέρω. Τα μαθήματα αρχίζουν την πρώτη του Νοεμβρίου, διατούτο σ' εσυμβούλευα να μην κινήσης διά εδώ από τον Αλωνάρη, διά να μην υποφέρης κάψα στο ταξείδι, διά να μη σε πιάση αηδία στο Παρίσι, έχωντας να μένης άνεργος ως ν' ανοίξουν τα μαθήματα, και διά να μη ζημιωθής σε χρήματα,