Συγγραφέας:Σιδέρη, Αλόη
 
Τίτλος:Έλληνες φοιτητές στο Πανεπιστήμιο της Πίζας (1806-1861), Α΄-Β΄
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:21
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:1989-1994
 
Σελίδες:687
 
Αριθμός τόμων:2 τόμοι
 
Γλώσσα:Ελληνικά - Ιταλικά
 
Θέμα:Εκπαίδευση-Τριτοβάθμια
 
Παιδεία-Εκπαίδευση
 
Τοπική κάλυψη:Ελλάδα - Ιταλία, Πίζα
 
Χρονική κάλυψη:1806-1861
 
Περίληψη:Σκοπός του βιβλίου είναι να φωτίσει με κάθε δυνατή ακρίβεια μια πολύ μικρή γωνία ενός μεγάλου θέματος: της φοιτητικής μετανάστευσης. Επιλέγοντας το Πανεπιστήμιο της Πίζας, έναν χώρο από τους περισσότερο αδιερεύνητους, η συγγραφέας προσπάθησε να εντοπίσει τους Έλληνες που φοίτησαν εκεί σε μια κρίσιμη φάση της ελληνικής και της ιταλικής Ιστορίας (1806-1861). Ο πρώτος τόμος περιέχει τη μελέτη και τα πορίσματά της, και ο δεύτερος περιλαμβάνει καταλόγους και πίνακες. Στους καταλόγους βρίσκουμε τα ονόματα των Ελλήνων φοιτητών, ακόμα και εκείνων που γράφτηκαν αλλά δεν αποφοίτησαν, και στους πίνακες εμφανίζεται η διακύμανση του ρεύματος των Ελλήνων προς το Πανεπιστήμιο της Πίζας σε συσχετισμό με τις ιδιαίτερες πατρίδες τους και με τις χρονικές περιόδους, οι σχολές της προτιμήσεώς τους κατά περιόδους, η αριθμητική σχέση των πτυχιούχων προς αυτούς που εγκαταλείπουν τις σπουδές στην Πίζα, η διακύμανση του ποσοστού των Ελλήνων στο σύνολο των φοιτητών κτλ. Σε ειδικούς πίνακες παρουσιάζεται ο συνολικός αριθμός των φοιτητών που έστειλε στο Πανεπιστήμιο της Πίζας κάθε ελληνική πόλη και περιφέρεια σε όλο το διάστημα της πεντηκονταετίας. Στον επίλογο τίθενται τα ερωτήματα, στα οποία η έρευνα δεν μπόρεσε να δώσει απάντηση. Στο παράρτημα παρουσιάζονται τα πιο χαρακτηριστικά ντοκουμέντα: πιστοποιητικά για την εισδοχή, διπλώματα, σελίδες καταστίχων ή λυτά φύλλα, έγγραφα της αστυνομίας.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 35.12 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 611-630 από: 694
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/40/gif/611.gif&w=600&h=91521. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

Α. ΑΡΧΕΙΑΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Από άποψη πηγών η έρευνα βασίστηκε κυρίως στη σειρά Università, II Versamento, του Archivio di Stato di Pisa. Πρόκειται για τα αρχεία του Πανεπιστημίου της Πίζας που κατατέθηκαν στα Κρατικά Αρχεία μετά την πλημμύρα του 1966. Από τη σειρά αυτή είδα ένα μεγάλο μέρος της Sezione D, Studenti e dottorati. Συγκεκριμένα ερεύνησα τα εξής κατάστιχα, δέσμες και λυτά φύλλα:

D II 9, Dottorati dall'Anno 1806-1834. Τόμος δεμένος με περγαμηνή που αρχίζει με την ημερομηνία 28 Ιανουαρίου 1806 και τελειώνει με την ημερομηνία 12 Δεκεμβρίου 1834.

D II 10, Libra di dottorari dall'Anno 1835 all'Anno 1861. Τόμος δεμένος με περγαμηνή που αρχίζει με την ημερομηνία 1 Ιανουαρίου 1835 και τελειώνει με την ημερομηνία 19 Ιουλίου 1861.1

D I, No 1-16, Documenti per l'ammissione agli studi 1842/43-1859/60. Πρόκειται για 16 μεγάλες δέσμες, στις οποίες είναι συγκεντρωμένα τα πιστοποιητικά που προσκόμιζαν οι υποψήφιοι για την εισδοχή τους στις διάφορες σχολές του Πανεπιστημίου. Οι δέσμες 8 και 9 διαιρούνται καθεμιά σε δύο κι έτσι η συλλογή αποτελείται συνολικά από 18 κομμάτια.

D Ι 84, No 3, Filza di attestati ed altro (riguardante Studenti) 1814-1838. Τα πιστοποιητικά είναι δεμένα με περγαμηνή και υπάρχει ενσωματωμένος αλφαβητικός κατάλογος.

D I, No 75, Elenco alfabetico di Studenti dell'Anno Accademico 1850/51-1859/60, fascicoli msc. legati in un volume. To βιβλίο προοριζόταν

——————————————

1. Συνολικά τα Κατάστιχα των Πτυχιούχων είναι 10 και καλύπτουν την περίοδο 1557-1861.

Σελ. 611
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/40/gif/612.gif&w=600&h=91521. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

για να καταχωρούνται οι πληρωμές των διδάκτρων. Ενσωματωμένοι στον τόμο υπάρχουν και κατάλογοι έντυποι, αλλά μόνο για τα ακ. έτη 1855/56, 1856/57 και 1859/60.

D I, No 167, Processi verbali degli esami e delle lauree nelle diverse facoltà dall'Anno Accademico 1814-1815 a tutto l'Anno Accademico 1823-24. Tο κιβώτιο περιέχει 10 δέσμες. Τα φύλλα είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους με μεταξωτή κλωστή.

D I 20, Iscrizioni degli Anni Accademici 1813, 814 fatte dagli studenti nell'Imperiale Accademia di Pisa a rubrica per ogni facoltà dove all'atto dell'iscrizione lo studente apponeva la propria firma. Κατάστιχο στο οποίο κάθε σπουδαστής αναγράφει με το ίδιο του το χέρι το όνομά του, την καταγωγή του, την ηλικία του και την εγγραφή του σε κάθε έτος.

D II, No 11, Esami e dottorati nell'Imp. e R. Università di Pisa a forma del Regolarmento del di 9 Novembre 1814. Βιβλίο σαν τα σημερινά μαθητολόγια, με στήλες, όπου καταγράφονται με τη σειρά τα ονόματα και όλες οι εξετάσεις ως τις πτυχιακές. Αρχίζει στις 29 Δεκεμβρίου 1814 και σταματάει, μάλλον εγκαταλείπεται, στις 31 Μαρτίου 1817.

D I, No 81, I. e R. Università di Pisa. Quadri statistici degli studenti dall' anno scolastico 1843/44 fino al 1881/82. Πίνακες με καλλιγραφικά γράμματα, όπου φαίνεται η κατανομή των σπουδαστών κατά σχολές σε κάθε ακαδημαϊκό έτος.

D I 204, Registro dei Graduati nelle diverse Facoltà dell'Impériale Accademia di Pisa 1811/12. Τόμος δεμένος με περγαμηνή, στον οποίο είναι γραμμένες μόνο οι 19 πρώτες σελίδες.

D Ι 195, Registro per gli esami d'ammissione 1836-1845. Κατάστιχο όπου καταγράφονται, σε ειδικές στήλες, οι ημερομηνίες και τα μαθήματα, στα οποία εξετάστηκε ο κάθε υποψήφιος, καθώς και το αποτέλεσμα της εξέτασης, αν είναι απορριπτικό.

D Ι 197, Esami di Ammissione 1845-1855. Βιβλίο όπως το παραπάνω, όπου όμως καταγράφονται και άλλες εξετάσεις, εκτός από τις εισαγωγικές.

D Ι 114, Nota di scolari intervenuti alle lezioni dei professori (1810/11-1813/14). Λυτά φύλλα εξαιρετικά προχειρογραμμένα, με τα οποία οι καθηγητές αναφέρουν την παρακολούθηση του μαθήματος εκ μέρους καθενός φοιτητή και την επίδοσή του.

D Ι 69-74 Ruolo degli scolari dell'I. e R. Università di Pisa coll'indicazione dei Lovo Studi. Έξι μεγάλοι τόμοι με πλήρη αναγραφή όλων των στοιχείων που αφορούν στη διαδρομή των σπουδών καθενός φοιτητή από τις εισαγωγικές εξετάσεις ως το πτυχίο ή ως τη στιγμή που ο φοιτητής διακόπτει. Οι αναγραφές καλύπτουν την περίοδο 1818-1844.

Σελ. 612
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/40/gif/613.gif&w=600&h=91521. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

D I 76, Ruolo degli Studenti della Università di Siena che possono andare a compiere i loro studi alla Università di Pisa 1859. Κατάλογος ονομάτων που αφορά στην εκ νέου ολοκλήρωση του Πανεπιστημίου της Πίζας μετά την απελευθέρωση.

Από άλλες sezioni του A.S.P., πάντα της σειράς Università II Versamento, ερεύνησα τα εξής:

Α II 7, Regolarmenti, Notificazioni e Circolari dal 1814-1859. Στο κιβώτιο περιέχονται τα πρωτότυπα των διαταγμάτων, εγκυκλίων κτλ. (όλα έντυπα) που προσδιόρισαν τη λειτουργία του Πανεπιστημίου από το πρώτο έτος της Παλινόρθωσης ως την ένωση της Τοσκάνης με το Piemonte.

Β II 12, anno 1838. Μεγάλο κατάστιχο, όπου αντιγράφονται όλα τα εξερχόμενα από και τα εισερχόμενα στο Πανεπιστήμιο έγγραφα.

Carte riguardanti il Battaglione Universitario Toscane, Appendice II. Στο κιβώτιο περιέχονται πλήθος λυτά φύλλα χωρίς ταξινόμηση: διαταγές, επιστολές, τηλεγραφήματα σχετικά με τον πόλεμο, έγγραφα παραδόσεως οπλισμού και άλλων εφοδίων, κατάλογοι στρατιωτών κτλ.

C Ι 6, Sillabi dall'Anno 1841/42 e 1842/43. Βιβλίο έντυπο με καταλόγους καθηγητών και με τα μαθήματα που δίδαξε ο καθένας.

Για υποθέσεις, με τις οποίες ασχολήθηκαν οι πολιτικές αρχές, η έρευνα βασίστηκε κυρίως στη σειρά Governatore di Pisa του Archivio di Stato di Pisa. Στις παρακάτω δέσμες (εννοείται ότι ερεύνησα μόνο μερικές) εντοπίστηκαν οι εξής φάκελοι:

Affari Generali, B 162, anno 1840, n. 286

Affari Generali, Β 167, anno 1840, n. 789

Affari Generali, Β 161, anno 1840, n. 174

Governatore 96, affare 46 και 13

Governatore 97, affare 258

Governatore 88, affare 16 και 181

Affari Generali, anno 1844, No 200, fasc. 18 και 52

Governatore 199 a. 1843, affare 1021

Governatore 97, doc. 215

Governatore 101, doc. 118

Governatore 104, doc. 648

Governatore 105, doc. 152

Governatore 113, doc. 176 και 229

Σελ. 613
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/40/gif/614.gif&w=600&h=91521. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

Από άλλες σειρές, προκειμένου να ολοκληρώσω τις πληροφορίες που παρέχονται από τη σειρά "Governatore", ερεύνησα τα εξής: "Auditore di Governo - Serie Lettere", b. 28, fascicolo inbitolato affari politici, και "Preffetura di Pisa", Appendice I, fascicolo inbitolato "Nota degli scolari dell'Imperiale e Reale Università di Pisa nell'anno accademico 1848-49".

Η συνέχεια μερικών αστυνομικών υποθέσεων που παρουσιάζονται στα έγγραφα του A.S.P. βρέθηκε στις δέσμες της ίδιας ή γειτονικής χρονολογίας του Archivio di Stato di Firenze, στη σειρά Buon Governo Segreto. Σημαντικά για την παρούσα έρευνα έγγραφα βρήκα στους εξής κώδικες:

Filza 161, anno 1840, fascicolo 174

Filza 20, anno 1840, No 141

Filza dell'anno 1846, No 187

Filza dell'anno 1841, No 55

Στοιχεία για επαναστατικές εκδηλώσεις φοιτητών βρέθηκαν στο Archivio di Stato di Livorno στους εξής κώδικες: Governo Civile e Militare 1051, a. 1823, fasc. 129 και Governo Civile e Militare, Affari riservati, 904, a. 1840, dicembre.

Για τη σχέση του Ελληνισμού της Ιταλίας με τους πνευματικούς κύκλους της Τοσκάνης, βρέθηκαν στοιχεία στο Carteggio Vieusseux (Φλωρεντία, Biblioteca Nazionale Centrale, γράμματα προς τον G. P. Vieusseux του Κωνσταντίνου Πολυχρονιάδη, του Antonio Papadopoli, του Ανδρέα Μουστοξύδη και του Γεωργίου Κοζάκη Τυπάλδου, ταξ. αρ. 83. 112-137, 78. 71-110, 73. 75-108 και 111.84 αντίστοιχα) και στις "Memorie inedite" του Mario Pieri (Φλωρεντία, Biblioteca Riccardiana).

Πολύτιμη πηγή στάθηκε για την έρευνα το "Βιβλίον Ληξιαρχικών πράξεων και Αποβιώσεων της εν Λιβόρνω Ανατολικής Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, έτος 1761-1900", που φυλάγεται (χωρίς ταξινομικό αριθμό) στο Ελληνικό Ινστιτούτο της Βενετίας. Χρήσιμες πληροφορίες έδωσαν επίσης οι εφημερίδες της Τοσκάνης, από τις οποίες αποδελτίωσα πλήρως την τοπική εφημερίδα της Πίζας "L'Italia".

Στην Ελλάδα ερευνήθηκε μόνο το Αρχείο των αδελφών Ιακωβάτων (Ληξούρι Κεφαλονιάς).

Σελ. 614
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/40/gif/615.gif&w=600&h=91521. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

Β. ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ

Ελληνόγλωσση βιβλιογραφία

Άμαντος Κ. Ι., Τα γράμματα εις την Χίον κατά την Τουρκορατίαν, Πειραιάς 1946.

Ασώπιος Ειρηναίος, "Αναμνήσεις Ιταλίας", Παρνασσός 15, 1882.

——, "Το Ταξίδιον των Επτά", Παλαιά και Νέα, Βιβλ. Μαρασλή, τύποις Π. Δ. Σακελλαρίου, Αθήνα 1903.

Βακαλόπουλος Απ. Ε., Οι Έλληνες σπουδαστές στα 1821, Δημοσιεύματα Ελλ. Μακεδ. Σπουδών αρ. 39, Θεσσαλονίκη 1978.

Βροκίνης Λαυρέντιος, Βιογραφικά σχεδάρια, τύπ. "Ο Κοραής" Ιωσήφ Ναχαμάλη, Κέρκυρα, τόμ. Α' 1877, τόμ. Β' 1884. Έκδ. Β' στα Κερκυραϊκά Χρονικά, τόμ. XVI-XVII, Κέρκυρα 1972-1973.

Γκίνης Δημ. Σ., Τα ανώνυμα έργα του Κοραή, Αθήνα 1948.

Δασκαλάκης Απ., Κοραής και Κοδρικάς. Η μεγάλη φιλολογική διαμάχη των Ελλήνων 1815-1821, Αθήνα 1966.

Δε Βιάζης Σπ., "Ερμάνος Λούντζης", Παρνασσός ΙΖ', 1894.

——, "Ιούλιος Τυπάλδος", Παρνασσός Α', 1887.

——, "Παύλος Καρρέρης", Πλειάς Αθηνών Α', 1899.

——, "Διονύσιος Λεονταράκης", Ποιητικός Ανθών Ζακύνθου Α', 1887, 20.

——, "Σπυρίδων Ζαμπέλιος", Ποιητικός Ανθών Ζακύνθου Α', 1886, 10.

——, "Νικ. Βολτέρας", Ηώς Ζακύνθου Α', 1, 1897.

Δημαράς Κ. Θ., Νεοελληνικός διαφωτισμός, εκδ. Ερμής, Αθήνα 1985.

——, "Ο Αδαμάντιος Κοραής και η εποχή του", Βασική Βιβλιοθήκη, τόμ. 9, εκδ. Ζαχαρόπουλος, Αθήνα 1958.

[Ζαμπέλιος Ιω.], "Αυτοβιογραφία Ιω. Ζαμπελίου", Αρμονία Γ΄, 1902.

[Ζερβός Ιακωβάτος Ηλίας], Αυτοβιογραφία συντεθείσα παρ' αυτού του ιδίου, επιμ. Χρ. Σωτ. Θεοδωράτου, Αθήνα 1974.

Ζώης Λεωνίδας, Ιστορία της Ζακύνθου, Αθήναι 1955.

——, Λεξικόν ιστορικόν και λαογραφικόν Ζακύνθου, τόμ. Α', Β', Αθήναι, εκ του Εθνικού Τυπογραφείου, 1963.

——, "Ιστορικαί σημειώσεις οικογενείας Σολωμού", Πανηγυρικόν τεύχος επί τη Εκατονταετηρίδι από της γεννήσεως του εθνικού ποιητού Διονυσίου Σολωμού, Αθήναι 1902.

Ηλιού Φίλιππος, "Ιδεολογικές χρήσεις του Κοραϊσμού στον εικοστά αιώνα", Διήμερο Κοραή. Προσεγγίσεις στη γλωσσική θεωρία, τη σκέψη και το έργο του Κοραή, Αθήνα 1984.

——, Τύφλωσον, Κύριε, τον λαόν σου, εκδ. Πορεία, Αθήνα 1988.

Σελ. 615
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/40/gif/616.gif&w=600&h=91521. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

Καιροφύλας Κώστας, "Η αυστριακή κατασκοπεία κατά την ελληνικήν επανάστασιν", Ελληνικά 4, 1930-31.

Κιτρομηλίδης Π., "Ο Κοραής μελετητής του Bentham", Μνήμων 10 (1985).

Κοδρικάς Παναγιώτης, "Είδησις φιλολογική", Φιλολογικός Τηλέγραφος, 18, 1818.

Κονόμος Ντίνος, Ηλίας Ζερβός Ιακωβάτος και η Ένωσις της Επτανήσου, Σύλλογος προς διάδοσιν ωφελίμων βιβλίων, Αθήνα 1964.

Κουμαριανού Αικ. - Αγγελάτος Δ., "Αρχείο Π. Κοδρικά", Τετράδια εργασίας, Κ.Ν.Ε., αρ. 11, Αθήνα 1987.

Κωτσιόπουλος T., "Το Μεσαιωνικό Φοιτητικό Πανεπιστήμιο της Bologna", Σύγχρονα θέματα, 4, 1971.

Λάιος Γ., Η Φιλόμουσος Εταιρεία της Βιέννης 1814-1820, Νέα Έγγραφα, Επετηρίς Μεσαιωνικού Αρχείου της Ακαδημίας Αθηνών, 12, 1962.

——, Ανέκδοτες επιστολές και έγγραφα του 1821: Ιστορικά ντοκουμέντα από τα αυστριακά αρχεία, Δίφρος, Αθήνα 1958.

——, Ο ελληνικός τύπος της Βιέννης από του 1784 μέχρι τον 1821, Αθήναι 1961.

Λασκαράτος Ανδρέας, Αυτοβιογραφία, μετ. Πόπη Θεοδωράτου, εισαγ. σχόλια Α. Σιδέρη, Γνώση, Αθήνα 1983.

Λιάκος Αντώνης, Η Ιταλική ενοποίηση και η Μεγάλη Ιδέα, Θεμέλιο, Αθήνα 1985.

——, "Η διάθλαση των επαναστατικών ιδεών στην Ελλάδα 1830-1850", Τα Ιστορικά, 1 (1983).

Λόγιος Ερμής 1818, αρ. φ. 1, Επιστολή με υπογραφή "Οι εν Πίσσαις φιλογενείς μαθηταί".

Λούντζης Ερμάννος, Ανέκδοτα κείμενα α) Αυτοβιογραφία β) Αλληλογραφία, Εισαγωγή, σχόλια Ντίνου Κονόμου, Αθήνα 1962.

——, Ερμάννου Λούντζη "Miscellanea", Προλεγόμενα Διονυσίου Ρώμα, σημείωμα-μετάφραση Νίκου Λούντζη, Αθήνα 1978.

Μεταλληνός Γεώργιος Δ., Πρωτοπρεσβύτερος, "Το αρχείο των αδελφών Τυπάλδων-Ιακωβάτων στο Ληξούρι και η σημασία του", Κεφαλληνιακά Χρονικά, 5,1986.

——, "Η Ελληνική Φιλολογική Εταιρεία της Πίζας", Επετηρίς Ιδρύματος Νεοελληνικών Σπουδών Ε', 1987-1988.

Μοσχόπουλος Γεώργιος, Ιστορία της Κεφαλονιάς, εκδ. Κέφαλος, Αθήνα, τόμ. Α' 1985, τόμ. Β' 1988.

Μπαλάνος Δ. Σ., Θεόκλητος Φαρμακίδης, Αθήνα 1933.

Μπουμπουλίδης Φαίδων, "Ανέκδοτοι επιστολαί του Παν. Κοδρικά προς τον Δημ. Ποστολάκαν", Επιστημονική Επετηρίς της Φιλοσοφικής Σχολής τον Πανεπιστημίου Αθηνών, ΚΑ', 1970-1971.

Σελ. 616
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/40/gif/617.gif&w=600&h=91521. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

Παναγιωτόπουλος Βασίλης, "Κάτι έγινε στην Πίζα το 1826", Τα Ιστορικά, τόμ.. 3ος, 5, Ιούνιος 1986.

Παπαγεωργίου, "Ιγνατίου Αλληλογραφία", Επετ. Φιλολ. Συλλ. Παρνασσού ΙΓ, 1917.

[Πολυχρονιάδης Κ.], "Διατριβή C.Z. σταλείσα εκ Παρισίου της α' Μαρτίου 1820", Ερμής ο Λόγιος, 1820.

Πρωτοψάλτης Εμ., Ιγνάτιος Μητροπολίτης Ουγγροβλαχίας (1766-1828), Ακαδημία Αθηνών, Μνημεία ελληνικής ιστορίας, τόμ. Δ', τεύχ. 1-2, 1961.

Πύρρου Διονυσίου, Περιήγησις ιστορική και Βιογραφία, εν Αθήναις, εκ του τυπογραφείου Α. Γκαρπολά, 1848.

Ροντογιάννης Π. Γ., Ιστορία της νήσου Λευκάδος, τόμ. 1-2, Αθήνα 1982.

Τανταλίδης Ηλίας, Βίος Στεφάνου Καραθεοδωρή, Κωνσταντινούπολη 1868.

Τριανταφύλλου Κ., Κώδικες γάμων και βαπτίσεων της ελληνικής κοινότητος του Λιβόρνου, Πάτρα 1986.

Τσιρπανλής Ζαχ., "Οι Έλληνες φοιτητές στα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια και η παρουσία τους στην Πανεπιστημιακή ζωή της νεώτερης Ελλάδας 1800-1850", Παρνασσός ΚΑ', 1979.

Τσιτσέλης Ηλ., Κεφαλληνιακά Σύμμικτα, Αθήνα, τόμ. Α' 1904, τόμ. Β' 1960.

——, "Η νεανική ηλικία του Λασκαράτου", Μούσαι Ζακύνθου 1896, φυλ. 100-101.

——, "Ιταλογράφοι Ιόνιοι", Ημερολόγιον Σκόκκου 1912.

Τωμαδάκης Ν. Β., "Ηπειρώται διδάκτορες του Πανεπιστημίου της Πίσης (1821-1841)", Αφιέρωμα εις την Ήπειρον εις μνήμην Χρίστου Σούλη (1892-1951), Αθήνα 1956.

——, "Έλληνες ιατροί σπουδάσαντες εις Πίσαν (1805-1824)", Μνημοσύνη 5 (1974-75).

——, "Οι μεταξύ των ετών 1789-1809 και 1818-1941 Κεφαλλήνες διδάκτορες Ιατρικής και Νομικής του εν Πίση της Ιταλίας Πανεπιστημίου", Κεφαλληνιακά Χρονικά Β', 1977

——, "Τριάκοντα επτά Έλληνες ιατροφιλόσοφοι σπουδάσαντες εν Πίση (Pisa) της Ιταλίας (1790-1821)", Παρνασσός KS' 1984.

——, "Ναοί και θεσμοί της ελληνικής κοινότητος του Λιβόρνου", Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών ΙΣΤ', Αθήνα 1940.

Φραγκίσκος Εμμ. Ν., Τα Ελληνικά προεπαναστατικά περιοδικά - Ευρετήρια Β', Ερμής ο Λόγιος, 1811-1821, Κ.Ν.Ε., Αθήνα 1976.

Χιώτης Π., Ιστορικά απομνημονεύματα Επτανήσου, εν Ζακύνθω, Τυπογραφείον ο Φώσκολος 1887 και (νέα έκδοση) Βιβλιοπωλείο Ν. Δ. Καραβία, Αθήνα 1980-1981.

Σελ. 617
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/40/gif/618.gif&w=600&h=91521. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

Ξενόγλωσση βιβλιογραφία

Aquarone Α., «Le istituzioni», Bibliografia dell'Età del Risorgimento in onore di A. M. Ghisalberti, Firenze 1971-74.

Baldasseroni G., Leopoldo II, Granduca di Toscana, e i suoi tempi, Memorie, Firenze 1871.

Bandi G., I «Mille», Firenze, Salani, χ.χ.

Biotti V., «Momenti dell'evoluzione istituzionale a Pisa e nel Granducato di Toscana», Una città tra provincia e mutamento, A.S.P., 1985.

Bonaini Francesco, «Prolusione alle lezioni di Storia del Diritto nell'I. e R. Università di Pisa il 23 gennaio 1841», Giornale Toscane, tom. I.

Breccia Evaristo, «Ippolito Rosellini e la cattedra di Storia nell'Università di Pisa», Bollettino Storico Pisano, 1942-49, Giardini, Pisa 1945.

Buonamici F., «Della Scuola Pisana del diritto Romano e dei più chiari professori di diritto Romano nell'Università di Pisa dalle sue origini sino all'anno 1870», Annali delle Università Toscane, τόμ. XIV, parte I, Pisa, Nistri 1874.

Canini Marco Antonio, Vingt ans d'exil, Paris 1868.

Caputo Vincenzo, Sintesi storica di Pisa, Livorno, Luca, Intelisano, Parma 1963.

Carpi U., Letteratura e Società nella Toscana del Risorgimento. Gli intellettuali dell'Antologia, Bari 1974.

Casini B., «L'amministrazione locale del Granducato di Toscana dalla restaurazione all'annessione (1814-1860)», Bollettino Storico Pisano 1953-54.

Catalogo della mostra storica dell'Università di Pisa (29 maggio- 31 ottobre 1946) a cura di M. Luzzato e B. Casini, Tipografia Giardini, ed. Archivio di Stato di Pisa, Pisa 1946.

Catalogo della mostra storica dell'unificazione amministrativa italiana, Firenze 1965.

Catalogo della Mostra «Livorno nel Risorgimento 1847-1860», a cura di Municipio di Livorno, Tip. Debatte, Livorno aprile 1960.

Cattaneo C., «Dell'insurrezione di Milano nel 1848 e della successica guerra, Memorie», Scritti storici a cura di G. Salverini, Vol. IV, Firenze, Le Monnier 1857.

Caturegli Natale, «Le origini dello Studio di Pisa», Bollettino Storico Pisano, 1942-44, Giardini, Pisa 1945.

Σελ. 618
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/40/gif/619.gif&w=600&h=915 21. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

Gentile G., Cino Capponi e la cultura toscana nel secolo XIX, Firenze 1923.

Centofanti S., Prolusione letta il 26 febraio 1842 nella Università di Pisa, R. Prosperi, Pisa 1842.

——, Sul Risorgimento italiano. Lezione letta da Silvestro Centofanti, professore di Storia della Filosofia nell'aula dell'Università di Pisa il di 5 marzo 1848, Pisa 1848.

Ciampini R., Gian Pietro Vieusseux, I suoi viaggi, i suoi giornali, i suoi amici, G. Binaudi 1953.

——, Vita di Niccolò Tommaseo, G. C. Sansori, Firenze 1945.

Corridi F., Relazione della prima Riunione degli Scienziati italiani scritta dal prof. F. Corridi, Segretario Generale della riunione medesina, Pisa, Tipografia Nistri 1840.

Costa Paolo, Lettere inedite di ..., Firenze, per Ricordi e Compagne, 1838.

D'Ancona A., Ricordi storici del Risorgimento italiano, Sansoni, Firenze 1913.

——, Ricordi ed affetti, Milano 1908.

De Laugier, Racconto storico della giornata campale puguata il di 29 maggio 1848 a Montanara e Curtatone, Firenze 1854.

Della Peruta, Mazzini e i rivoluzioni italiani. Il partita d'azione 1830-1845, Milano 1974.

De Rubertis Achille, L'Antologia di Gian Pietro Vieusseux, F. Campiteli Editore, Foligno 1922.

Dizionario biografico degli Italiani.

Fabronio Angelo, Historia Academiae Pisanae, Vol. I-III, Pisis MDCCX excudebat Cajetanus Mugnainius.

Faucci R. (a cura di), Gli Italiani e Bentham, Μιλάνο 1982.

Fedeli Carlo, I documenti pontifici riguardanti l'Università di Pisa, Pisa, Fr. Mariotti 1908.

Galasso G , La nuova borgesia, la "monarchia amministrativa" e i "governi restaurati", Dagli stati preunitari d'antico regime all'unificazione, Bologna 1981.

Garibaldi G., Lettera ai giovani studenti dell'Università di Pisa (Distribuzione graduita), Pisa, Tip. Vannucchi 1860.

Gentile M. L., «Studenti greci e lauree conferite dallo Studio di Pisa nel decennio 1840-1849», Bollettino Storico Pisano 3, 1933.

Gualterio F. A., Gli ultimi rivolgimenti italiani. Memorie storiche e documenti inediti, Firenze, Le Monnier 1850.

Ghisalberti G., Dall'antico regime al 1848, Bari 1974.

Σελ. 619
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/40/gif/620.gif&w=600&h=91521. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

Giusti G., Cronaca dei fatti di Toscana (1845-1840) - Appendice, Epistolario, Le Monnier, Firenze 1948.

Gramsi A., Sul Risorgimento, Roma 1971 και μετάφραση στα ελληνικά Γιώργου Μαχαίρα, Στοχαστής, Αθήνα 1987.

Guida Generale degli Archivi di Stato italiani II (F-M), Roma 1983.

Istituto Italiano di Cultura in Atene (a cura di), Garibaldi e il Filellenismo italiano nel XIX secolo, Atene 1985.

Kerofilas Costas, La Grecia e l'Italia nel Risorgimento italiano, Libreria della Voce, Firenze 1919.

Kitromelides P., «Utilitarianism, Classicism and the Challenge of Political Action: Jeremy Bentham and Adamantios Korais», The Bentham Studies Newsletter, 9 (1985).

L'Ateneo di Pisa, Tip. Pacini - Mariotti, 1929.

Legrand Emile, Pernot H., Bibliographie Ionienne du 15e siècle à 1900, t. 1-2, Paris 1910.

Leondarakys (Λεονταράκης Δ.), «Nuove rime d'un vecchio poeta. Pisa presse Niccolò Cappuro 1835», Nuovo Giornale de'Letterati, No 82, 1835.

——, «Sulle Poesie di Carlo Pepoli (Ginevra 1833). Epistola al Conte Ermano Lungi Zacintio», Nuovo Giornale de'Letterati», No 82,1835.

——, «Gian Domenico Romagnosi, Commentario Necrologico», Nuovo Giornale de'Letterati, No 83,1835.

——, «Degli odierni uficci della Tipografia e dei Libri. Discorso pratico ed economico di Carlo Mele. — Napoli, dalla Stamperia del Fibreno, 1834», Nuovo Giornale de'Letterati, No 82, 1835.

Linaker Arturo, La vita e i tempi di Enrico Mayer con documenti inediti, Firenze, G. Barbera editore, 1898.

Lombardo Cosimo, «Di un'antica planimetria dello Studio pisano ο del Collegio della Sapienza», Bollettino Storico Pisano 1942-49, Giardini, Pisa 1945.

Mango Tomei Elsa, Gli studenti dell'Università di Pisa sotto il regime granducale, Paccini, Pisa 1976.

Marradi A., G. Montanelli e la Toscana dal 1815 al 1862.

Marmottan P., Le royaume d'Etrurie (1801-1807), Paris 1906.

Marucelli Alessandro, «Scienziati italiani a congresso, Pisa 1-15 Ottobre 1839», Una città tra provincia e mutamento, ed. A.S.P. 1985.

Memorie del Battaglione Universitario pisano racolte e pubblicate per cura e a spese del Comune di Pisa nel 50o anniversario della battaglia, F. Mariotti, Pisa 1898.

Michel Ersilio, «L'archivio di stato di Firenze», Rassegna storica del Risorgimento, 34 (1947).

Σελ. 620
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/40/gif/621.gif&w=600&h=915 21. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

—— Maestri e scolari dell'Università di Pisa nel Risorgimento nazionale (1815-1870), Firenze 1949.

——, «Esuli italiani nelle isole Ionie (1849)», Rassegna Storica del Risorgimento, τ. 37 (1950).

——, «Maestri e scolari dell'Università di Pisa negli avvenimenti del 1848», Bollettino Storico Pisano, a. XVII, 1948 [τόμος αφιερωμένος στην εκατοστή επέτειο της μάχης στο Curtatone].

Minghetti Marco, Miei ricordi, vol. I (Anni 1818-1848), seconda edizione, J. Roux e C. Editori, Roma-Torino-Napoli 1888.

Montaigne (di) Michele, Saggi di ... con note e tutti i commentatori, Traduzione di D.L. [Δ. Λεονταράκης], Pisa, Presso Niccolò Capurro e Comp. 1833.

Montanelli G., Memorie sull'Italia e specialmente sulla Toscana dal 1814-1850, Torino 1855.

Monti A., «L'Italia e il Risorgimento ellenico», L'Italia e la Grecia, Firenze 1939.

——, Figure e caratteri del Risorgimento, Pavaria 1939.

Montuori David (a cura di), Lettere di illustri italiani a Mario Pieri, Firenze, F. Le Monnier 1863.

Natali Giovanni, Bologna ai tempi della Guardia Civica, Bologna 1932.

Neri Ferdinando, «Sulla fortuna degli "Essais"», Rivista d'ltalia, XIX (1916), vol. I.

Nerucci G., Ricordi storici del Battaglione Universitario, G. Salvi, Prato 1891.

——, Appendice ai «Ricordi storici del Battaglione Universitario» edita a Prato (Toscana) nel 1891, Pisa 1898.

Palma P. - Messina M. e D., L'Ottocento e il Novecento, Le Monnier, Firenze 1848.

Paolicchi Irea, «Pisa nel 1859», Bollettino Storico Pisano 1935.

Pertici Roberto, «Uomini e cose dell'Editoria pisana nel primo Ottocento», Una Città tra provincia e mutamento. Pisa, Archivio di Stato, 1985-

Picotti Giambattista, Scritti vari di storia pisana e toscana raccolti in occasione di suo novaniesimo compleano, Pisa 1968.

——, «Genni sulla storia dell'Università di Pisa», L'Università di Pisa, Pacini e Mariotti 1929.

——, «Lo Studio di Pisa dalle origini a Cosimo Duca», Bollettino Storico Pisano, 1942-44, Giardini, Pisa 1945.

Pieri Mario, Delia vita di Mario Pieri Corcirese, scritta da lui medesimo, Libri sei, Firenze, Le Monnier, 1850.

Σελ. 621
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/40/gif/622.gif&w=600&h=915 21. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

——, Compendia della storia del Risorgimento della Grecia dal 1740 al 1824 compilato da M.P.C., Italia MDCCCXXV.

Pigli Carlo, Prolusione letta il Marzo 1841 nell'Università di Pisa, Arezzo, Borghini 1841.

Pitocco Francsco, Utopia e riforma religiosa nel Risorgimento. Il sansimonismo nella cultura toscana, Bari, Laterza 1972.

Pozzolini L., Biografia di Giovanni Rosini, Lucca, tip. Fontana, 1855.

Previti Luigi F., «Educazione popolare, scuole di mutuo insegnamento e asili infantili di carità a Pisa», Una città tra provincia e mutamento, Pisa, Archivio di Stato 1985.

Prunas P., L'Antologia di G. P. Vieusseux, storia di una rivista italiana, Roma-Milano, Società Editrice Dante Alighieri 1906.

Raggi Oreste, «Autobiografia», La Scuola Romana, τόμ. III, No 4, Φεβρουάριος 1885.

Regolarmento della Guardia Universitaria, dicembre 1847, Pisa, Prosperi, 1847.

Roncini Raffaelo, Istorie pisane e cronache varie pisane illustrate e susseguite da una raccolta di diplomi per cura Francesco Bonaini, Bologna, Formi, 1972.

Rosselli Nello, «Frammento della incompiuta "Vita di Giuseppe Montanelli"», Saggi sul Risorgimento ed altri scritti, G. Einandi, Torino, 1946.

Salvemini G., Scritti sul Risorgimento, Milano 1961.

Schiaffino E., «Elenco dei dottorati di stranieri e di non Toscani dell' Università di Pisa», Bollettino Storico Pisano, 1935.

Scolopio E. M., Storia dell'Università di Pisa dal 1737-1809, Pisa, Nistri, 1877.

Sforza G., «Memorie storiche della città di Pisa dal 1838 al 1871», Annali Pisani, Pisa 1868.

Spetsieri Beschi C. e Lucarelli Enrica (a cura di), Risorgimento greco e filellenismo Italiano, Roma, Edizioni del Sole 1986.

Tacchi E., «Il primo congresso degli scienziati italiani in Pisa», Studi Storici, 3, 1903.

Teofrasto, Caratteri di ... Per le Faustissime Nozze dei Nobili Signori La Confessa Maria Pallavicini ed il Marchese Alessandro Rusconi, Patrizi Bolognesi, Bologna, dai Tipi di Nobili e Comp. 1829.

——, Caratteri di ... Volgarizzati da Dionigi Leondarakys dal Zante, Bologna, Presso Nobili e Comp., 1830.

——, Caratteri di ... Volgarizzati da Dionigi Leondarakys dal Zante, Pisa, dalla Capurriana 1834.

Σελ. 622
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/40/gif/623.gif&w=600&h=91521. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

Tomei Mango Elsa, Gli studenti dell'Università di Pisa sotto il regime granducale, Pacini editore χ.χ.

Tommaseo N., Di Gianpietro Vieusseux e dell'andamento della civiltà italiana in un quarto di secolo, Firenze, Stamperia delle Logge del Grano 1863.

——, Diario intima a cura di R. Ciampini, έκδ. 2η, Einaudi, Torino 1939.

——, Carteggio inedito ira N. Tommaseo e G. P. Vieusseux a cura di Virgilio Missori, τόμ. I (1835-1839), Leo S. Olschky editore, Firenze 1981.

Tronci Paolo, Annali Pisani, seconda edizione accresciuta delle Memorie Storiche di Piza dal 1839-1862 scritte da Giovanni Sforza, Pisa 1868.

Virarelli R., «Salvemini e Mazzini», Rivista storica italiana, XCVIII (1985).

Volpe G., Italia moderna, Firenze, Sansoni 1943.

Zobi A., Sioria civile dela Toscana dal 1737-1846, Firenze 1850-52.

Σελ. 623
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/40/gif/624.gif&w=600&h=915 21. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 624
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/40/gif/625.gif&w=600&h=915 21. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΚΟΝΩΝ

40

Σελ. 625
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/40/gif/626.gif&w=600&h=91521. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

Οι αριθμοί στο τέλος των παραγράφων, εκτός από τους δύο τελευταίους, παραπέμπουν στις σελίδες του Α' τόμου του παρόντος βιβλίου.

Σελ. 626
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/40/gif/627.gif&w=600&h=91521. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

1. Γραφική άποψη του καθεδρικού ναού και του πύργου της Πίζας από το γεφυράκι έξω από την πύλη της Λούκας. Le fabriche principali di Pisa ed alcune vedute della stessa città, Pisa, Presse Ranieri Prosperi, MDCCCXXI. Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου της Πίζας. 24

2. Giovanni Alessandro Francesco Carmignani (1768-1847): διαπρεπής νομομαθής, φοιτητής και ύστερα καθηγητής του Ποινικού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο της Πίζας (1803-1840). Αργότερα καθηγητής της Φιλοσοφίας του Δικαίου (1840-43). Συνεργάτης της Ανθολογίας, δάσκαλος επιφανής και συγγραφέας πολυγραφότατος. Χαλκογραφία από το Αρχείο της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου της Πίζας. 34

3. Francesco Orioli (1785-1856): χημικός και αρχαιολόγος από το Vallerano, πολιτικός φυγάδας στην Κέρκυρα μετά το κίνημα του 1831 και καθηγητής της Ιονίου Ακαδημίας. Album di 57 ritratti di scienzati intervenuti alla prima riunione in Pisa, Pisa, Tipografia Nistri 1841. Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου της Πίζας. 43

4. Gian Pietro Vieusseux (1779-1863): ο εκδότης της Ανθολογίας, ακραιφνής φιλελεύθερος και γνωστός Φιλέλληνας. Achille de Rubertis, L'Antologia di Gian Pietro Vieusseux, F. Campitelli editore, Foligno χ.χ. 52

5. Χάρτης της Πίζας, 19ος αιώνας: Archivio di Stato di Pisa, Stampe 70

6. Άποψη του Lungarno της Πίζας: Viaggio Pittorico della Toscana, tomo II, in Firenze l'anno MDCCII, Presso Giuseppe Tofani e Compagno. Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου της Πίζας. 72

7. Άποψη της Πλατείας των Ιπποτών. Αριστερά το Palazzo della Carovana (αργότερα κι ως τώρα Scuola Normale) και πλάι η εκκλησία των Ιπποτών του Αγίου Στεφάνου. Le fabriche..., ό.π. 76

8. Camposanto: το μνημειακό νεκροταφείο στην πλατεία του καθεδρικού ναού της Πίζας, έργο του Giovanni di Simone, με τις περίφημες νωπογραφίες και τα επιτύμβια γλυπτά. Viaggio Pittorico, ό.π. 82

9. Ο καθεδρικός ναός της Πίζας στην ομώνυμη πλατεία, την άλλως λεγόμενη Πλατεία των Θαυμάτων. Αποπερατώθηκε στις αρχές του 13ου αιώνα. Viaggio Pittorico, ό.π. 82

Σελ. 627
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/40/gif/628.gif&w=600&h=91521. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

10. Sapienza: μέρος της στοάς του πρώτου ορόφου με την ιστορική καμπάνα. Φωτογραφία Francesco Drosera, 1986. 89

11. Η μεγάλη αυλή του Πανεπιστημίου της Πίζας. De'Vetusti Edifici di Pisa e suoi Dintorni illustrati da Bartolomeo Polloni, Pisa, Tipografia Pieraccini 1836. Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου της Πίζας. 89

12. Gaetano Savi (1769-1844): διαπρεπής φυσιογνώστης και χημικός από τη Φλωρεντία. Καθηγητής της Βοτανικής και της Πειραματικής Χημείας στο Πανεπιστήμιο της Πίζας και διευθυντής του Βοτανικού κήπου. Χαλκογραφία από το Αρχείο της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου της Πίζας. 92

13. Ο Βοτανικός Κήπος του Πανεπιστημίου της Πίζας: άποψη του εσωτερικού και μέρους του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας. De'Vetusti edifici... ό.π. 96

14. Francesco Puccinotti (1784-1872): επιφανής γιατρός, καθηγητής στην Πίζα και στη Φλωρεντία, συγγραφέας μιας φημισμένης Ιστορίας της Ιατρικής. Album di 57 ritratti..., ό.π. 99

15. Το εξώφυλλο και η πρώτη σελίδα του κανονισμού του Πανεπιστημίου. Η έκδοση είναι του 1826, αλλά ο κανονισμός θεσπίστηκε το 1814. A.S.P., Α II 7, Regolarmenti, Notificazioni e Circolari dal 1814-1859. 101

16. Κατάταξη των φοιτητών του Πανεπιστημίου της Πίζας κατά σχολές και συνολικός αριθμός τους κατά τα ακ. έτη 1850-51 και 1851-52. Μετά την αποκοπή της Νομικής και της Θεολογικής σχολής, ο αριθμός έχει πέσει κάτω από τα μισό. A.S.P., D I, No 81, R. Università di Pisa. Quadri statistici degli studenti dell'anno scolastico 1843/44 fino al 1881/82. 101

17. To εξώφυλλο του κανονισμού της Πανεπιστημιακής Φρουράς. A.S.P., Α ΙΙ 7, ό.π. 103

18. Η πρώτη σελίδα της διαταγής για την επανένταξη των σχολών Νομικής και Θεολογίας στο Πανεπιστήμιο της Πίζας. Το έντυπο φέρει χρονολογία 1860, αλλά η διαταγή εκδόθηκε στις 27 Απριλίου 1859. Στο ίδιο. 103

19. Paolo Savi (1798-1891): από το 1843 καθηγητής της Φυσικής Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο της Πίζας. Αργότερα καθηγητής της Φυσικής Ιστορίας και της Συγκριτικής Ανατομίας. Album di 57 Ritratti..., ό.π. 110

20. L'Universitario, η παράνομη εφημεριδούλα των φοιτητών. Έχει έμβλημα τον πάπα Πίο Θ΄ και στα φύλλα του ανοιχτού βιβλίου διαβάζονται οι λέξεις "Αναμνήσεις -Ελπίδες". Απόκειται στη Biblioteca Labronica. Ersilio Michel, "Maestri e Scolari dell'Universιtà di Pisa negli avvenimenti del 1848", Bollettino Storico Pisano, a. XVII, 1948. 113

Σελ. 628
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/40/gif/629.gif&w=600&h=91521. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

21. Silvestro Centofanti (1794-1880): φιλόσοφος, συγγραφέας, διαπρεπής ελληνιστής, φοιτητής και ύστερα καθηγητής της Ιστορίας της Φιλοσοφίας, πρύτανης και γενικός προβλεπτής στο Πανεπιστήμιο της Πίζας. Απομακρύνθηκε από το Πανεπιστήμιο μετά την Παλινόρθωση εξαιτίας της συμμετοχής του στο πατριωτικό κίνημα. Museo del Risorgimento. Ersilio Michel, ό.π. 117

22. Giuseppe Montanelli (1813-1862): λόγιος και πολιτικός, φοιτητής και αργότερα καθηγητής της Νομικής στο Πανεπιστήμιο της Πίζας. Συνεργάτης της Ανθολογίας και του Giornale Pisano, συγγραφέας, θερμός πατριώτης και μέλος της προσωρινής κυβέρνησης μετά το 1848. Ersilio Michel, ό.π. 117

23. Το Ιστορικό Caffè dell'Ussero. Φωτογραφία Francesco Drosera, 1986. 121

24. Στρατιώτης της Πανεπιστημιακής Φρουράς, της μετέπειτα Πανεπιστημιακής Φάλαγγας. Τα αρχικά G.U. (Guardia Universitaria) κοσμούν το κασκέτο του. G. Nerrucci, Ricordi storici del Battaglione Universitario, G. Salvi, Prato 1891. 133

25. Leopoldo Pilla (1805-1848): καθηγητής της Γεωλογίας και της Ορυκτολογίας στο Πανεπιστήμιο της Πίζας από το 1841. Σκοτώθηκε πολεμώντας στο Curtatone ως αξιωματικός της Πανεπιστημιακής Φάλαγγας. Ersilio Michel, ό.π. 137

26. Αναφορά του διευθυντή της αστυνομίας της Πίζας προς τον auditore di governo της 29 Δεκεμβρίου 1830 σχετική με έναν μυστηριώδη "ξένο" αφισοκολλητή. A.S.P., Auditore di governo - Serie lettere, busta 28, fascicolo intitolato "Affari politici". 190

27. Αφίσες με συνθήματα: βρέθηκαν κολλημένες από φοιτητές στους τοίχους των σχολών και πίσω από το θέατρο τον Νοέμβριο του 1830. Στο ίδιο. 192

28. Η παράνομη προκήρυξη των Ελλήνων φοιτητών της Πίζας. A.S.F., Buon Governo Segreto, a. 1840, filza 20, No 141. 220

29. Η πρώτη σελίδα του φυλλαδίου "Η βασιλεία της προόδου" της 12 Ιανουαρίου 1839. A.S.F., ό.π. 221

30, 31. Χαρακτήρες τον Θεοφράστου, μετάφρασις Διονυσίου Λεονταράκη εκ Ζακύνθου, Μπαλόνια, Τυπογραφείο Turchi Veroli e compagni 1827: το εξώφυλλο και η σελίδα με την αφιέρωση στον Δημήτριο Τραβασάρη από τη Ζάκυνθο. Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου της Πίζας. 237

32. Επί τω ευτυχεί γεγονότι των γάμων των ευγενών κυρίων της Κομίσσης Maria Pallavicini και του Μαρκησίου Alessandro Rusconi, πατρικίων εκ Βονωνίας, Βονωνία, εκ του Τυπογραφείου Nobili e Comp. 1829:

Σελ. 629
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/40/gif/630.gif&w=600&h=91521. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

το εξώφυλλο του φυλλαδίου στο οποίο περιέχεται μέρος της μετάφρασης των Χαρακτήρων από τον Διονύσιο Λεονταράκη. Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου της Πίζας. 237

33, 34, 35. Η έκδοση των Χαρακτήρων σε μετάφραση Δ. Λεονταράκη από τον οίκο Nobili e Comp. στην Μπολόνια το 1830: η σελίδα τίτλου, η σελίδα με την αφιέρωση στον Paolo Costa και το εξώφυλλο με το ιδιόγραφο του Λεονταράκη. Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου της Πίζας. 238

36. Η έκδοση των Δοκιμίων του Montaigne σε μετάφραση Δ. Λεονταράκη από τον οίκο Niccolò Capurro e Comp., Πίζα 1833: το εξώφυλλο του πρώτου τόμου. Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου της Πίζας. 254

37, 38. Η έκδοση των Χαρακτήρων του Θεοφράστου σε μετάφραση Δ. Λεονταράκη από την Capurriana, Πίζα 1834: το εξώφυλλο και το ένθετο φύλλο με την αφιέρωση. Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου της Πίζας. 254

39. Πίζα: γενική άποψη, Viaggio Pittorico..., ό.π. 258

40. Βαπτιστικό του Λεωνίδα Νιώτη από τη νήσο Αντιγόνη. A.S.P., Università, D Ι 15, Documenti per l'ammissione agli studi, No 73. 266

41. Πιστοποιητικό σπουδών του Λεωνίδα Νιώτη από τη Σχολή της Χάλκης. Στο ίδιο. 267

42. Πιστοποιητικό βαπτίσεως του Αριστείδη Βλάχου από τη Λευκάδα. A.S.P., Università, D Ι 9, No 105. 276

43. Αριστείο του Γεράσιμου Ρωσσόλυμου από το Ιόνιο Γυμνάσιο. A.S.P., Università, D Ι 5, No 96. 280

44. Πιστοποιητικό σπουδών του Γεωργίου Σαλάχα από το Β. Γυμνάσιο Σύρου. A.S.P., Università, D Ι 1, No 132. 280

45. Πιστοποιητικό σπουδών του Γεράσιμου Φωκά Αλεξανδράτου από την Ιόνιο Ακαδημία. A.S.P., Università, D Ι 6, No 71. 284

46. Πιστοποιητικό σπουδών του Γεωργίου Τυπάλδου Ιακωβάτου από την Ιόνιο Ακαδημία. Ληξούρι, Αρχείο Ιακωβάτων, Γ1. 284

47. Gaetano Giorgini, μαθηματικός από το Montignoso. Γενικός Προβλεπτής του Πανεπιστημίου και, από το 1839, Υπουργός της Παιδείας. Εμπνευστής της μεταρρύθμησης του 1839-40. Album..., ό.π. 287

48. Έντυπος κατάλογος των μετασχόντων στις εξετάσεις της Ιατροχειρουργικής σχολής τον Ιούνιο του 1860. Μεταξύ αυτών 15 Έλληνες. A.S.P., Università, D Ι 75. 296

49. Έντυπος κατάλογος των μετασχόντων στις εξετάσεις της Ιατροχειρουργικής σχολής τον Ιούνιο του 1857. Μεταξύ αυτών 17 Έλληνες. Στο ίδιο. 302.

Σελ. 630
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Έλληνες φοιτητές στο Πανεπιστήμιο της Πίζας (1806-1861), Α΄-Β΄
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 611
  21. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

  Α. ΑΡΧΕΙΑΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

  Από άποψη πηγών η έρευνα βασίστηκε κυρίως στη σειρά Università, II Versamento, του Archivio di Stato di Pisa. Πρόκειται για τα αρχεία του Πανεπιστημίου της Πίζας που κατατέθηκαν στα Κρατικά Αρχεία μετά την πλημμύρα του 1966. Από τη σειρά αυτή είδα ένα μεγάλο μέρος της Sezione D, Studenti e dottorati. Συγκεκριμένα ερεύνησα τα εξής κατάστιχα, δέσμες και λυτά φύλλα:

  D II 9, Dottorati dall'Anno 1806-1834. Τόμος δεμένος με περγαμηνή που αρχίζει με την ημερομηνία 28 Ιανουαρίου 1806 και τελειώνει με την ημερομηνία 12 Δεκεμβρίου 1834.

  D II 10, Libra di dottorari dall'Anno 1835 all'Anno 1861. Τόμος δεμένος με περγαμηνή που αρχίζει με την ημερομηνία 1 Ιανουαρίου 1835 και τελειώνει με την ημερομηνία 19 Ιουλίου 1861.1

  D I, No 1-16, Documenti per l'ammissione agli studi 1842/43-1859/60. Πρόκειται για 16 μεγάλες δέσμες, στις οποίες είναι συγκεντρωμένα τα πιστοποιητικά που προσκόμιζαν οι υποψήφιοι για την εισδοχή τους στις διάφορες σχολές του Πανεπιστημίου. Οι δέσμες 8 και 9 διαιρούνται καθεμιά σε δύο κι έτσι η συλλογή αποτελείται συνολικά από 18 κομμάτια.

  D Ι 84, No 3, Filza di attestati ed altro (riguardante Studenti) 1814-1838. Τα πιστοποιητικά είναι δεμένα με περγαμηνή και υπάρχει ενσωματωμένος αλφαβητικός κατάλογος.

  D I, No 75, Elenco alfabetico di Studenti dell'Anno Accademico 1850/51-1859/60, fascicoli msc. legati in un volume. To βιβλίο προοριζόταν

  ——————————————

  1. Συνολικά τα Κατάστιχα των Πτυχιούχων είναι 10 και καλύπτουν την περίοδο 1557-1861.