Συγγραφέας:Σιδέρη, Αλόη
 
Τίτλος:Έλληνες φοιτητές στο Πανεπιστήμιο της Πίζας (1806-1861), Α΄-Β΄
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:21
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:1989-1994
 
Σελίδες:687
 
Αριθμός τόμων:2 τόμοι
 
Γλώσσα:Ελληνικά - Ιταλικά
 
Θέμα:Εκπαίδευση-Τριτοβάθμια
 
Παιδεία-Εκπαίδευση
 
Τοπική κάλυψη:Ελλάδα - Ιταλία, Πίζα
 
Χρονική κάλυψη:1806-1861
 
Περίληψη:Σκοπός του βιβλίου είναι να φωτίσει με κάθε δυνατή ακρίβεια μια πολύ μικρή γωνία ενός μεγάλου θέματος: της φοιτητικής μετανάστευσης. Επιλέγοντας το Πανεπιστήμιο της Πίζας, έναν χώρο από τους περισσότερο αδιερεύνητους, η συγγραφέας προσπάθησε να εντοπίσει τους Έλληνες που φοίτησαν εκεί σε μια κρίσιμη φάση της ελληνικής και της ιταλικής Ιστορίας (1806-1861). Ο πρώτος τόμος περιέχει τη μελέτη και τα πορίσματά της, και ο δεύτερος περιλαμβάνει καταλόγους και πίνακες. Στους καταλόγους βρίσκουμε τα ονόματα των Ελλήνων φοιτητών, ακόμα και εκείνων που γράφτηκαν αλλά δεν αποφοίτησαν, και στους πίνακες εμφανίζεται η διακύμανση του ρεύματος των Ελλήνων προς το Πανεπιστήμιο της Πίζας σε συσχετισμό με τις ιδιαίτερες πατρίδες τους και με τις χρονικές περιόδους, οι σχολές της προτιμήσεώς τους κατά περιόδους, η αριθμητική σχέση των πτυχιούχων προς αυτούς που εγκαταλείπουν τις σπουδές στην Πίζα, η διακύμανση του ποσοστού των Ελλήνων στο σύνολο των φοιτητών κτλ. Σε ειδικούς πίνακες παρουσιάζεται ο συνολικός αριθμός των φοιτητών που έστειλε στο Πανεπιστήμιο της Πίζας κάθε ελληνική πόλη και περιφέρεια σε όλο το διάστημα της πεντηκονταετίας. Στον επίλογο τίθενται τα ερωτήματα, στα οποία η έρευνα δεν μπόρεσε να δώσει απάντηση. Στο παράρτημα παρουσιάζονται τα πιο χαρακτηριστικά ντοκουμέντα: πιστοποιητικά για την εισδοχή, διπλώματα, σελίδες καταστίχων ή λυτά φύλλα, έγγραφα της αστυνομίας.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 35.12 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 615-634 από: 694
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/40/gif/615.gif&w=600&h=91521. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

Β. ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ

Ελληνόγλωσση βιβλιογραφία

Άμαντος Κ. Ι., Τα γράμματα εις την Χίον κατά την Τουρκορατίαν, Πειραιάς 1946.

Ασώπιος Ειρηναίος, "Αναμνήσεις Ιταλίας", Παρνασσός 15, 1882.

——, "Το Ταξίδιον των Επτά", Παλαιά και Νέα, Βιβλ. Μαρασλή, τύποις Π. Δ. Σακελλαρίου, Αθήνα 1903.

Βακαλόπουλος Απ. Ε., Οι Έλληνες σπουδαστές στα 1821, Δημοσιεύματα Ελλ. Μακεδ. Σπουδών αρ. 39, Θεσσαλονίκη 1978.

Βροκίνης Λαυρέντιος, Βιογραφικά σχεδάρια, τύπ. "Ο Κοραής" Ιωσήφ Ναχαμάλη, Κέρκυρα, τόμ. Α' 1877, τόμ. Β' 1884. Έκδ. Β' στα Κερκυραϊκά Χρονικά, τόμ. XVI-XVII, Κέρκυρα 1972-1973.

Γκίνης Δημ. Σ., Τα ανώνυμα έργα του Κοραή, Αθήνα 1948.

Δασκαλάκης Απ., Κοραής και Κοδρικάς. Η μεγάλη φιλολογική διαμάχη των Ελλήνων 1815-1821, Αθήνα 1966.

Δε Βιάζης Σπ., "Ερμάνος Λούντζης", Παρνασσός ΙΖ', 1894.

——, "Ιούλιος Τυπάλδος", Παρνασσός Α', 1887.

——, "Παύλος Καρρέρης", Πλειάς Αθηνών Α', 1899.

——, "Διονύσιος Λεονταράκης", Ποιητικός Ανθών Ζακύνθου Α', 1887, 20.

——, "Σπυρίδων Ζαμπέλιος", Ποιητικός Ανθών Ζακύνθου Α', 1886, 10.

——, "Νικ. Βολτέρας", Ηώς Ζακύνθου Α', 1, 1897.

Δημαράς Κ. Θ., Νεοελληνικός διαφωτισμός, εκδ. Ερμής, Αθήνα 1985.

——, "Ο Αδαμάντιος Κοραής και η εποχή του", Βασική Βιβλιοθήκη, τόμ. 9, εκδ. Ζαχαρόπουλος, Αθήνα 1958.

[Ζαμπέλιος Ιω.], "Αυτοβιογραφία Ιω. Ζαμπελίου", Αρμονία Γ΄, 1902.

[Ζερβός Ιακωβάτος Ηλίας], Αυτοβιογραφία συντεθείσα παρ' αυτού του ιδίου, επιμ. Χρ. Σωτ. Θεοδωράτου, Αθήνα 1974.

Ζώης Λεωνίδας, Ιστορία της Ζακύνθου, Αθήναι 1955.

——, Λεξικόν ιστορικόν και λαογραφικόν Ζακύνθου, τόμ. Α', Β', Αθήναι, εκ του Εθνικού Τυπογραφείου, 1963.

——, "Ιστορικαί σημειώσεις οικογενείας Σολωμού", Πανηγυρικόν τεύχος επί τη Εκατονταετηρίδι από της γεννήσεως του εθνικού ποιητού Διονυσίου Σολωμού, Αθήναι 1902.

Ηλιού Φίλιππος, "Ιδεολογικές χρήσεις του Κοραϊσμού στον εικοστά αιώνα", Διήμερο Κοραή. Προσεγγίσεις στη γλωσσική θεωρία, τη σκέψη και το έργο του Κοραή, Αθήνα 1984.

——, Τύφλωσον, Κύριε, τον λαόν σου, εκδ. Πορεία, Αθήνα 1988.

Σελ. 615
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/40/gif/616.gif&w=600&h=91521. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

Καιροφύλας Κώστας, "Η αυστριακή κατασκοπεία κατά την ελληνικήν επανάστασιν", Ελληνικά 4, 1930-31.

Κιτρομηλίδης Π., "Ο Κοραής μελετητής του Bentham", Μνήμων 10 (1985).

Κοδρικάς Παναγιώτης, "Είδησις φιλολογική", Φιλολογικός Τηλέγραφος, 18, 1818.

Κονόμος Ντίνος, Ηλίας Ζερβός Ιακωβάτος και η Ένωσις της Επτανήσου, Σύλλογος προς διάδοσιν ωφελίμων βιβλίων, Αθήνα 1964.

Κουμαριανού Αικ. - Αγγελάτος Δ., "Αρχείο Π. Κοδρικά", Τετράδια εργασίας, Κ.Ν.Ε., αρ. 11, Αθήνα 1987.

Κωτσιόπουλος T., "Το Μεσαιωνικό Φοιτητικό Πανεπιστήμιο της Bologna", Σύγχρονα θέματα, 4, 1971.

Λάιος Γ., Η Φιλόμουσος Εταιρεία της Βιέννης 1814-1820, Νέα Έγγραφα, Επετηρίς Μεσαιωνικού Αρχείου της Ακαδημίας Αθηνών, 12, 1962.

——, Ανέκδοτες επιστολές και έγγραφα του 1821: Ιστορικά ντοκουμέντα από τα αυστριακά αρχεία, Δίφρος, Αθήνα 1958.

——, Ο ελληνικός τύπος της Βιέννης από του 1784 μέχρι τον 1821, Αθήναι 1961.

Λασκαράτος Ανδρέας, Αυτοβιογραφία, μετ. Πόπη Θεοδωράτου, εισαγ. σχόλια Α. Σιδέρη, Γνώση, Αθήνα 1983.

Λιάκος Αντώνης, Η Ιταλική ενοποίηση και η Μεγάλη Ιδέα, Θεμέλιο, Αθήνα 1985.

——, "Η διάθλαση των επαναστατικών ιδεών στην Ελλάδα 1830-1850", Τα Ιστορικά, 1 (1983).

Λόγιος Ερμής 1818, αρ. φ. 1, Επιστολή με υπογραφή "Οι εν Πίσσαις φιλογενείς μαθηταί".

Λούντζης Ερμάννος, Ανέκδοτα κείμενα α) Αυτοβιογραφία β) Αλληλογραφία, Εισαγωγή, σχόλια Ντίνου Κονόμου, Αθήνα 1962.

——, Ερμάννου Λούντζη "Miscellanea", Προλεγόμενα Διονυσίου Ρώμα, σημείωμα-μετάφραση Νίκου Λούντζη, Αθήνα 1978.

Μεταλληνός Γεώργιος Δ., Πρωτοπρεσβύτερος, "Το αρχείο των αδελφών Τυπάλδων-Ιακωβάτων στο Ληξούρι και η σημασία του", Κεφαλληνιακά Χρονικά, 5,1986.

——, "Η Ελληνική Φιλολογική Εταιρεία της Πίζας", Επετηρίς Ιδρύματος Νεοελληνικών Σπουδών Ε', 1987-1988.

Μοσχόπουλος Γεώργιος, Ιστορία της Κεφαλονιάς, εκδ. Κέφαλος, Αθήνα, τόμ. Α' 1985, τόμ. Β' 1988.

Μπαλάνος Δ. Σ., Θεόκλητος Φαρμακίδης, Αθήνα 1933.

Μπουμπουλίδης Φαίδων, "Ανέκδοτοι επιστολαί του Παν. Κοδρικά προς τον Δημ. Ποστολάκαν", Επιστημονική Επετηρίς της Φιλοσοφικής Σχολής τον Πανεπιστημίου Αθηνών, ΚΑ', 1970-1971.

Σελ. 616
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/40/gif/617.gif&w=600&h=91521. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

Παναγιωτόπουλος Βασίλης, "Κάτι έγινε στην Πίζα το 1826", Τα Ιστορικά, τόμ.. 3ος, 5, Ιούνιος 1986.

Παπαγεωργίου, "Ιγνατίου Αλληλογραφία", Επετ. Φιλολ. Συλλ. Παρνασσού ΙΓ, 1917.

[Πολυχρονιάδης Κ.], "Διατριβή C.Z. σταλείσα εκ Παρισίου της α' Μαρτίου 1820", Ερμής ο Λόγιος, 1820.

Πρωτοψάλτης Εμ., Ιγνάτιος Μητροπολίτης Ουγγροβλαχίας (1766-1828), Ακαδημία Αθηνών, Μνημεία ελληνικής ιστορίας, τόμ. Δ', τεύχ. 1-2, 1961.

Πύρρου Διονυσίου, Περιήγησις ιστορική και Βιογραφία, εν Αθήναις, εκ του τυπογραφείου Α. Γκαρπολά, 1848.

Ροντογιάννης Π. Γ., Ιστορία της νήσου Λευκάδος, τόμ. 1-2, Αθήνα 1982.

Τανταλίδης Ηλίας, Βίος Στεφάνου Καραθεοδωρή, Κωνσταντινούπολη 1868.

Τριανταφύλλου Κ., Κώδικες γάμων και βαπτίσεων της ελληνικής κοινότητος του Λιβόρνου, Πάτρα 1986.

Τσιρπανλής Ζαχ., "Οι Έλληνες φοιτητές στα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια και η παρουσία τους στην Πανεπιστημιακή ζωή της νεώτερης Ελλάδας 1800-1850", Παρνασσός ΚΑ', 1979.

Τσιτσέλης Ηλ., Κεφαλληνιακά Σύμμικτα, Αθήνα, τόμ. Α' 1904, τόμ. Β' 1960.

——, "Η νεανική ηλικία του Λασκαράτου", Μούσαι Ζακύνθου 1896, φυλ. 100-101.

——, "Ιταλογράφοι Ιόνιοι", Ημερολόγιον Σκόκκου 1912.

Τωμαδάκης Ν. Β., "Ηπειρώται διδάκτορες του Πανεπιστημίου της Πίσης (1821-1841)", Αφιέρωμα εις την Ήπειρον εις μνήμην Χρίστου Σούλη (1892-1951), Αθήνα 1956.

——, "Έλληνες ιατροί σπουδάσαντες εις Πίσαν (1805-1824)", Μνημοσύνη 5 (1974-75).

——, "Οι μεταξύ των ετών 1789-1809 και 1818-1941 Κεφαλλήνες διδάκτορες Ιατρικής και Νομικής του εν Πίση της Ιταλίας Πανεπιστημίου", Κεφαλληνιακά Χρονικά Β', 1977

——, "Τριάκοντα επτά Έλληνες ιατροφιλόσοφοι σπουδάσαντες εν Πίση (Pisa) της Ιταλίας (1790-1821)", Παρνασσός KS' 1984.

——, "Ναοί και θεσμοί της ελληνικής κοινότητος του Λιβόρνου", Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών ΙΣΤ', Αθήνα 1940.

Φραγκίσκος Εμμ. Ν., Τα Ελληνικά προεπαναστατικά περιοδικά - Ευρετήρια Β', Ερμής ο Λόγιος, 1811-1821, Κ.Ν.Ε., Αθήνα 1976.

Χιώτης Π., Ιστορικά απομνημονεύματα Επτανήσου, εν Ζακύνθω, Τυπογραφείον ο Φώσκολος 1887 και (νέα έκδοση) Βιβλιοπωλείο Ν. Δ. Καραβία, Αθήνα 1980-1981.

Σελ. 617
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/40/gif/618.gif&w=600&h=91521. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

Ξενόγλωσση βιβλιογραφία

Aquarone Α., «Le istituzioni», Bibliografia dell'Età del Risorgimento in onore di A. M. Ghisalberti, Firenze 1971-74.

Baldasseroni G., Leopoldo II, Granduca di Toscana, e i suoi tempi, Memorie, Firenze 1871.

Bandi G., I «Mille», Firenze, Salani, χ.χ.

Biotti V., «Momenti dell'evoluzione istituzionale a Pisa e nel Granducato di Toscana», Una città tra provincia e mutamento, A.S.P., 1985.

Bonaini Francesco, «Prolusione alle lezioni di Storia del Diritto nell'I. e R. Università di Pisa il 23 gennaio 1841», Giornale Toscane, tom. I.

Breccia Evaristo, «Ippolito Rosellini e la cattedra di Storia nell'Università di Pisa», Bollettino Storico Pisano, 1942-49, Giardini, Pisa 1945.

Buonamici F., «Della Scuola Pisana del diritto Romano e dei più chiari professori di diritto Romano nell'Università di Pisa dalle sue origini sino all'anno 1870», Annali delle Università Toscane, τόμ. XIV, parte I, Pisa, Nistri 1874.

Canini Marco Antonio, Vingt ans d'exil, Paris 1868.

Caputo Vincenzo, Sintesi storica di Pisa, Livorno, Luca, Intelisano, Parma 1963.

Carpi U., Letteratura e Società nella Toscana del Risorgimento. Gli intellettuali dell'Antologia, Bari 1974.

Casini B., «L'amministrazione locale del Granducato di Toscana dalla restaurazione all'annessione (1814-1860)», Bollettino Storico Pisano 1953-54.

Catalogo della mostra storica dell'Università di Pisa (29 maggio- 31 ottobre 1946) a cura di M. Luzzato e B. Casini, Tipografia Giardini, ed. Archivio di Stato di Pisa, Pisa 1946.

Catalogo della mostra storica dell'unificazione amministrativa italiana, Firenze 1965.

Catalogo della Mostra «Livorno nel Risorgimento 1847-1860», a cura di Municipio di Livorno, Tip. Debatte, Livorno aprile 1960.

Cattaneo C., «Dell'insurrezione di Milano nel 1848 e della successica guerra, Memorie», Scritti storici a cura di G. Salverini, Vol. IV, Firenze, Le Monnier 1857.

Caturegli Natale, «Le origini dello Studio di Pisa», Bollettino Storico Pisano, 1942-44, Giardini, Pisa 1945.

Σελ. 618
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/40/gif/619.gif&w=600&h=915 21. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

Gentile G., Cino Capponi e la cultura toscana nel secolo XIX, Firenze 1923.

Centofanti S., Prolusione letta il 26 febraio 1842 nella Università di Pisa, R. Prosperi, Pisa 1842.

——, Sul Risorgimento italiano. Lezione letta da Silvestro Centofanti, professore di Storia della Filosofia nell'aula dell'Università di Pisa il di 5 marzo 1848, Pisa 1848.

Ciampini R., Gian Pietro Vieusseux, I suoi viaggi, i suoi giornali, i suoi amici, G. Binaudi 1953.

——, Vita di Niccolò Tommaseo, G. C. Sansori, Firenze 1945.

Corridi F., Relazione della prima Riunione degli Scienziati italiani scritta dal prof. F. Corridi, Segretario Generale della riunione medesina, Pisa, Tipografia Nistri 1840.

Costa Paolo, Lettere inedite di ..., Firenze, per Ricordi e Compagne, 1838.

D'Ancona A., Ricordi storici del Risorgimento italiano, Sansoni, Firenze 1913.

——, Ricordi ed affetti, Milano 1908.

De Laugier, Racconto storico della giornata campale puguata il di 29 maggio 1848 a Montanara e Curtatone, Firenze 1854.

Della Peruta, Mazzini e i rivoluzioni italiani. Il partita d'azione 1830-1845, Milano 1974.

De Rubertis Achille, L'Antologia di Gian Pietro Vieusseux, F. Campiteli Editore, Foligno 1922.

Dizionario biografico degli Italiani.

Fabronio Angelo, Historia Academiae Pisanae, Vol. I-III, Pisis MDCCX excudebat Cajetanus Mugnainius.

Faucci R. (a cura di), Gli Italiani e Bentham, Μιλάνο 1982.

Fedeli Carlo, I documenti pontifici riguardanti l'Università di Pisa, Pisa, Fr. Mariotti 1908.

Galasso G , La nuova borgesia, la "monarchia amministrativa" e i "governi restaurati", Dagli stati preunitari d'antico regime all'unificazione, Bologna 1981.

Garibaldi G., Lettera ai giovani studenti dell'Università di Pisa (Distribuzione graduita), Pisa, Tip. Vannucchi 1860.

Gentile M. L., «Studenti greci e lauree conferite dallo Studio di Pisa nel decennio 1840-1849», Bollettino Storico Pisano 3, 1933.

Gualterio F. A., Gli ultimi rivolgimenti italiani. Memorie storiche e documenti inediti, Firenze, Le Monnier 1850.

Ghisalberti G., Dall'antico regime al 1848, Bari 1974.

Σελ. 619
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/40/gif/620.gif&w=600&h=91521. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

Giusti G., Cronaca dei fatti di Toscana (1845-1840) - Appendice, Epistolario, Le Monnier, Firenze 1948.

Gramsi A., Sul Risorgimento, Roma 1971 και μετάφραση στα ελληνικά Γιώργου Μαχαίρα, Στοχαστής, Αθήνα 1987.

Guida Generale degli Archivi di Stato italiani II (F-M), Roma 1983.

Istituto Italiano di Cultura in Atene (a cura di), Garibaldi e il Filellenismo italiano nel XIX secolo, Atene 1985.

Kerofilas Costas, La Grecia e l'Italia nel Risorgimento italiano, Libreria della Voce, Firenze 1919.

Kitromelides P., «Utilitarianism, Classicism and the Challenge of Political Action: Jeremy Bentham and Adamantios Korais», The Bentham Studies Newsletter, 9 (1985).

L'Ateneo di Pisa, Tip. Pacini - Mariotti, 1929.

Legrand Emile, Pernot H., Bibliographie Ionienne du 15e siècle à 1900, t. 1-2, Paris 1910.

Leondarakys (Λεονταράκης Δ.), «Nuove rime d'un vecchio poeta. Pisa presse Niccolò Cappuro 1835», Nuovo Giornale de'Letterati, No 82, 1835.

——, «Sulle Poesie di Carlo Pepoli (Ginevra 1833). Epistola al Conte Ermano Lungi Zacintio», Nuovo Giornale de'Letterati», No 82,1835.

——, «Gian Domenico Romagnosi, Commentario Necrologico», Nuovo Giornale de'Letterati, No 83,1835.

——, «Degli odierni uficci della Tipografia e dei Libri. Discorso pratico ed economico di Carlo Mele. — Napoli, dalla Stamperia del Fibreno, 1834», Nuovo Giornale de'Letterati, No 82, 1835.

Linaker Arturo, La vita e i tempi di Enrico Mayer con documenti inediti, Firenze, G. Barbera editore, 1898.

Lombardo Cosimo, «Di un'antica planimetria dello Studio pisano ο del Collegio della Sapienza», Bollettino Storico Pisano 1942-49, Giardini, Pisa 1945.

Mango Tomei Elsa, Gli studenti dell'Università di Pisa sotto il regime granducale, Paccini, Pisa 1976.

Marradi A., G. Montanelli e la Toscana dal 1815 al 1862.

Marmottan P., Le royaume d'Etrurie (1801-1807), Paris 1906.

Marucelli Alessandro, «Scienziati italiani a congresso, Pisa 1-15 Ottobre 1839», Una città tra provincia e mutamento, ed. A.S.P. 1985.

Memorie del Battaglione Universitario pisano racolte e pubblicate per cura e a spese del Comune di Pisa nel 50o anniversario della battaglia, F. Mariotti, Pisa 1898.

Michel Ersilio, «L'archivio di stato di Firenze», Rassegna storica del Risorgimento, 34 (1947).

Σελ. 620
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/40/gif/621.gif&w=600&h=915 21. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

—— Maestri e scolari dell'Università di Pisa nel Risorgimento nazionale (1815-1870), Firenze 1949.

——, «Esuli italiani nelle isole Ionie (1849)», Rassegna Storica del Risorgimento, τ. 37 (1950).

——, «Maestri e scolari dell'Università di Pisa negli avvenimenti del 1848», Bollettino Storico Pisano, a. XVII, 1948 [τόμος αφιερωμένος στην εκατοστή επέτειο της μάχης στο Curtatone].

Minghetti Marco, Miei ricordi, vol. I (Anni 1818-1848), seconda edizione, J. Roux e C. Editori, Roma-Torino-Napoli 1888.

Montaigne (di) Michele, Saggi di ... con note e tutti i commentatori, Traduzione di D.L. [Δ. Λεονταράκης], Pisa, Presso Niccolò Capurro e Comp. 1833.

Montanelli G., Memorie sull'Italia e specialmente sulla Toscana dal 1814-1850, Torino 1855.

Monti A., «L'Italia e il Risorgimento ellenico», L'Italia e la Grecia, Firenze 1939.

——, Figure e caratteri del Risorgimento, Pavaria 1939.

Montuori David (a cura di), Lettere di illustri italiani a Mario Pieri, Firenze, F. Le Monnier 1863.

Natali Giovanni, Bologna ai tempi della Guardia Civica, Bologna 1932.

Neri Ferdinando, «Sulla fortuna degli "Essais"», Rivista d'ltalia, XIX (1916), vol. I.

Nerucci G., Ricordi storici del Battaglione Universitario, G. Salvi, Prato 1891.

——, Appendice ai «Ricordi storici del Battaglione Universitario» edita a Prato (Toscana) nel 1891, Pisa 1898.

Palma P. - Messina M. e D., L'Ottocento e il Novecento, Le Monnier, Firenze 1848.

Paolicchi Irea, «Pisa nel 1859», Bollettino Storico Pisano 1935.

Pertici Roberto, «Uomini e cose dell'Editoria pisana nel primo Ottocento», Una Città tra provincia e mutamento. Pisa, Archivio di Stato, 1985-

Picotti Giambattista, Scritti vari di storia pisana e toscana raccolti in occasione di suo novaniesimo compleano, Pisa 1968.

——, «Genni sulla storia dell'Università di Pisa», L'Università di Pisa, Pacini e Mariotti 1929.

——, «Lo Studio di Pisa dalle origini a Cosimo Duca», Bollettino Storico Pisano, 1942-44, Giardini, Pisa 1945.

Pieri Mario, Delia vita di Mario Pieri Corcirese, scritta da lui medesimo, Libri sei, Firenze, Le Monnier, 1850.

Σελ. 621
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/40/gif/622.gif&w=600&h=915 21. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

——, Compendia della storia del Risorgimento della Grecia dal 1740 al 1824 compilato da M.P.C., Italia MDCCCXXV.

Pigli Carlo, Prolusione letta il Marzo 1841 nell'Università di Pisa, Arezzo, Borghini 1841.

Pitocco Francsco, Utopia e riforma religiosa nel Risorgimento. Il sansimonismo nella cultura toscana, Bari, Laterza 1972.

Pozzolini L., Biografia di Giovanni Rosini, Lucca, tip. Fontana, 1855.

Previti Luigi F., «Educazione popolare, scuole di mutuo insegnamento e asili infantili di carità a Pisa», Una città tra provincia e mutamento, Pisa, Archivio di Stato 1985.

Prunas P., L'Antologia di G. P. Vieusseux, storia di una rivista italiana, Roma-Milano, Società Editrice Dante Alighieri 1906.

Raggi Oreste, «Autobiografia», La Scuola Romana, τόμ. III, No 4, Φεβρουάριος 1885.

Regolarmento della Guardia Universitaria, dicembre 1847, Pisa, Prosperi, 1847.

Roncini Raffaelo, Istorie pisane e cronache varie pisane illustrate e susseguite da una raccolta di diplomi per cura Francesco Bonaini, Bologna, Formi, 1972.

Rosselli Nello, «Frammento della incompiuta "Vita di Giuseppe Montanelli"», Saggi sul Risorgimento ed altri scritti, G. Einandi, Torino, 1946.

Salvemini G., Scritti sul Risorgimento, Milano 1961.

Schiaffino E., «Elenco dei dottorati di stranieri e di non Toscani dell' Università di Pisa», Bollettino Storico Pisano, 1935.

Scolopio E. M., Storia dell'Università di Pisa dal 1737-1809, Pisa, Nistri, 1877.

Sforza G., «Memorie storiche della città di Pisa dal 1838 al 1871», Annali Pisani, Pisa 1868.

Spetsieri Beschi C. e Lucarelli Enrica (a cura di), Risorgimento greco e filellenismo Italiano, Roma, Edizioni del Sole 1986.

Tacchi E., «Il primo congresso degli scienziati italiani in Pisa», Studi Storici, 3, 1903.

Teofrasto, Caratteri di ... Per le Faustissime Nozze dei Nobili Signori La Confessa Maria Pallavicini ed il Marchese Alessandro Rusconi, Patrizi Bolognesi, Bologna, dai Tipi di Nobili e Comp. 1829.

——, Caratteri di ... Volgarizzati da Dionigi Leondarakys dal Zante, Bologna, Presso Nobili e Comp., 1830.

——, Caratteri di ... Volgarizzati da Dionigi Leondarakys dal Zante, Pisa, dalla Capurriana 1834.

Σελ. 622
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/40/gif/623.gif&w=600&h=91521. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

Tomei Mango Elsa, Gli studenti dell'Università di Pisa sotto il regime granducale, Pacini editore χ.χ.

Tommaseo N., Di Gianpietro Vieusseux e dell'andamento della civiltà italiana in un quarto di secolo, Firenze, Stamperia delle Logge del Grano 1863.

——, Diario intima a cura di R. Ciampini, έκδ. 2η, Einaudi, Torino 1939.

——, Carteggio inedito ira N. Tommaseo e G. P. Vieusseux a cura di Virgilio Missori, τόμ. I (1835-1839), Leo S. Olschky editore, Firenze 1981.

Tronci Paolo, Annali Pisani, seconda edizione accresciuta delle Memorie Storiche di Piza dal 1839-1862 scritte da Giovanni Sforza, Pisa 1868.

Virarelli R., «Salvemini e Mazzini», Rivista storica italiana, XCVIII (1985).

Volpe G., Italia moderna, Firenze, Sansoni 1943.

Zobi A., Sioria civile dela Toscana dal 1737-1846, Firenze 1850-52.

Σελ. 623
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/40/gif/624.gif&w=600&h=915 21. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 624
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/40/gif/625.gif&w=600&h=915 21. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΚΟΝΩΝ

40

Σελ. 625
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/40/gif/626.gif&w=600&h=91521. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

Οι αριθμοί στο τέλος των παραγράφων, εκτός από τους δύο τελευταίους, παραπέμπουν στις σελίδες του Α' τόμου του παρόντος βιβλίου.

Σελ. 626
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/40/gif/627.gif&w=600&h=91521. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

1. Γραφική άποψη του καθεδρικού ναού και του πύργου της Πίζας από το γεφυράκι έξω από την πύλη της Λούκας. Le fabriche principali di Pisa ed alcune vedute della stessa città, Pisa, Presse Ranieri Prosperi, MDCCCXXI. Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου της Πίζας. 24

2. Giovanni Alessandro Francesco Carmignani (1768-1847): διαπρεπής νομομαθής, φοιτητής και ύστερα καθηγητής του Ποινικού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο της Πίζας (1803-1840). Αργότερα καθηγητής της Φιλοσοφίας του Δικαίου (1840-43). Συνεργάτης της Ανθολογίας, δάσκαλος επιφανής και συγγραφέας πολυγραφότατος. Χαλκογραφία από το Αρχείο της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου της Πίζας. 34

3. Francesco Orioli (1785-1856): χημικός και αρχαιολόγος από το Vallerano, πολιτικός φυγάδας στην Κέρκυρα μετά το κίνημα του 1831 και καθηγητής της Ιονίου Ακαδημίας. Album di 57 ritratti di scienzati intervenuti alla prima riunione in Pisa, Pisa, Tipografia Nistri 1841. Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου της Πίζας. 43

4. Gian Pietro Vieusseux (1779-1863): ο εκδότης της Ανθολογίας, ακραιφνής φιλελεύθερος και γνωστός Φιλέλληνας. Achille de Rubertis, L'Antologia di Gian Pietro Vieusseux, F. Campitelli editore, Foligno χ.χ. 52

5. Χάρτης της Πίζας, 19ος αιώνας: Archivio di Stato di Pisa, Stampe 70

6. Άποψη του Lungarno της Πίζας: Viaggio Pittorico della Toscana, tomo II, in Firenze l'anno MDCCII, Presso Giuseppe Tofani e Compagno. Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου της Πίζας. 72

7. Άποψη της Πλατείας των Ιπποτών. Αριστερά το Palazzo della Carovana (αργότερα κι ως τώρα Scuola Normale) και πλάι η εκκλησία των Ιπποτών του Αγίου Στεφάνου. Le fabriche..., ό.π. 76

8. Camposanto: το μνημειακό νεκροταφείο στην πλατεία του καθεδρικού ναού της Πίζας, έργο του Giovanni di Simone, με τις περίφημες νωπογραφίες και τα επιτύμβια γλυπτά. Viaggio Pittorico, ό.π. 82

9. Ο καθεδρικός ναός της Πίζας στην ομώνυμη πλατεία, την άλλως λεγόμενη Πλατεία των Θαυμάτων. Αποπερατώθηκε στις αρχές του 13ου αιώνα. Viaggio Pittorico, ό.π. 82

Σελ. 627
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/40/gif/628.gif&w=600&h=91521. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

10. Sapienza: μέρος της στοάς του πρώτου ορόφου με την ιστορική καμπάνα. Φωτογραφία Francesco Drosera, 1986. 89

11. Η μεγάλη αυλή του Πανεπιστημίου της Πίζας. De'Vetusti Edifici di Pisa e suoi Dintorni illustrati da Bartolomeo Polloni, Pisa, Tipografia Pieraccini 1836. Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου της Πίζας. 89

12. Gaetano Savi (1769-1844): διαπρεπής φυσιογνώστης και χημικός από τη Φλωρεντία. Καθηγητής της Βοτανικής και της Πειραματικής Χημείας στο Πανεπιστήμιο της Πίζας και διευθυντής του Βοτανικού κήπου. Χαλκογραφία από το Αρχείο της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου της Πίζας. 92

13. Ο Βοτανικός Κήπος του Πανεπιστημίου της Πίζας: άποψη του εσωτερικού και μέρους του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας. De'Vetusti edifici... ό.π. 96

14. Francesco Puccinotti (1784-1872): επιφανής γιατρός, καθηγητής στην Πίζα και στη Φλωρεντία, συγγραφέας μιας φημισμένης Ιστορίας της Ιατρικής. Album di 57 ritratti..., ό.π. 99

15. Το εξώφυλλο και η πρώτη σελίδα του κανονισμού του Πανεπιστημίου. Η έκδοση είναι του 1826, αλλά ο κανονισμός θεσπίστηκε το 1814. A.S.P., Α II 7, Regolarmenti, Notificazioni e Circolari dal 1814-1859. 101

16. Κατάταξη των φοιτητών του Πανεπιστημίου της Πίζας κατά σχολές και συνολικός αριθμός τους κατά τα ακ. έτη 1850-51 και 1851-52. Μετά την αποκοπή της Νομικής και της Θεολογικής σχολής, ο αριθμός έχει πέσει κάτω από τα μισό. A.S.P., D I, No 81, R. Università di Pisa. Quadri statistici degli studenti dell'anno scolastico 1843/44 fino al 1881/82. 101

17. To εξώφυλλο του κανονισμού της Πανεπιστημιακής Φρουράς. A.S.P., Α ΙΙ 7, ό.π. 103

18. Η πρώτη σελίδα της διαταγής για την επανένταξη των σχολών Νομικής και Θεολογίας στο Πανεπιστήμιο της Πίζας. Το έντυπο φέρει χρονολογία 1860, αλλά η διαταγή εκδόθηκε στις 27 Απριλίου 1859. Στο ίδιο. 103

19. Paolo Savi (1798-1891): από το 1843 καθηγητής της Φυσικής Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο της Πίζας. Αργότερα καθηγητής της Φυσικής Ιστορίας και της Συγκριτικής Ανατομίας. Album di 57 Ritratti..., ό.π. 110

20. L'Universitario, η παράνομη εφημεριδούλα των φοιτητών. Έχει έμβλημα τον πάπα Πίο Θ΄ και στα φύλλα του ανοιχτού βιβλίου διαβάζονται οι λέξεις "Αναμνήσεις -Ελπίδες". Απόκειται στη Biblioteca Labronica. Ersilio Michel, "Maestri e Scolari dell'Universιtà di Pisa negli avvenimenti del 1848", Bollettino Storico Pisano, a. XVII, 1948. 113

Σελ. 628
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/40/gif/629.gif&w=600&h=91521. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

21. Silvestro Centofanti (1794-1880): φιλόσοφος, συγγραφέας, διαπρεπής ελληνιστής, φοιτητής και ύστερα καθηγητής της Ιστορίας της Φιλοσοφίας, πρύτανης και γενικός προβλεπτής στο Πανεπιστήμιο της Πίζας. Απομακρύνθηκε από το Πανεπιστήμιο μετά την Παλινόρθωση εξαιτίας της συμμετοχής του στο πατριωτικό κίνημα. Museo del Risorgimento. Ersilio Michel, ό.π. 117

22. Giuseppe Montanelli (1813-1862): λόγιος και πολιτικός, φοιτητής και αργότερα καθηγητής της Νομικής στο Πανεπιστήμιο της Πίζας. Συνεργάτης της Ανθολογίας και του Giornale Pisano, συγγραφέας, θερμός πατριώτης και μέλος της προσωρινής κυβέρνησης μετά το 1848. Ersilio Michel, ό.π. 117

23. Το Ιστορικό Caffè dell'Ussero. Φωτογραφία Francesco Drosera, 1986. 121

24. Στρατιώτης της Πανεπιστημιακής Φρουράς, της μετέπειτα Πανεπιστημιακής Φάλαγγας. Τα αρχικά G.U. (Guardia Universitaria) κοσμούν το κασκέτο του. G. Nerrucci, Ricordi storici del Battaglione Universitario, G. Salvi, Prato 1891. 133

25. Leopoldo Pilla (1805-1848): καθηγητής της Γεωλογίας και της Ορυκτολογίας στο Πανεπιστήμιο της Πίζας από το 1841. Σκοτώθηκε πολεμώντας στο Curtatone ως αξιωματικός της Πανεπιστημιακής Φάλαγγας. Ersilio Michel, ό.π. 137

26. Αναφορά του διευθυντή της αστυνομίας της Πίζας προς τον auditore di governo της 29 Δεκεμβρίου 1830 σχετική με έναν μυστηριώδη "ξένο" αφισοκολλητή. A.S.P., Auditore di governo - Serie lettere, busta 28, fascicolo intitolato "Affari politici". 190

27. Αφίσες με συνθήματα: βρέθηκαν κολλημένες από φοιτητές στους τοίχους των σχολών και πίσω από το θέατρο τον Νοέμβριο του 1830. Στο ίδιο. 192

28. Η παράνομη προκήρυξη των Ελλήνων φοιτητών της Πίζας. A.S.F., Buon Governo Segreto, a. 1840, filza 20, No 141. 220

29. Η πρώτη σελίδα του φυλλαδίου "Η βασιλεία της προόδου" της 12 Ιανουαρίου 1839. A.S.F., ό.π. 221

30, 31. Χαρακτήρες τον Θεοφράστου, μετάφρασις Διονυσίου Λεονταράκη εκ Ζακύνθου, Μπαλόνια, Τυπογραφείο Turchi Veroli e compagni 1827: το εξώφυλλο και η σελίδα με την αφιέρωση στον Δημήτριο Τραβασάρη από τη Ζάκυνθο. Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου της Πίζας. 237

32. Επί τω ευτυχεί γεγονότι των γάμων των ευγενών κυρίων της Κομίσσης Maria Pallavicini και του Μαρκησίου Alessandro Rusconi, πατρικίων εκ Βονωνίας, Βονωνία, εκ του Τυπογραφείου Nobili e Comp. 1829:

Σελ. 629
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/40/gif/630.gif&w=600&h=91521. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

το εξώφυλλο του φυλλαδίου στο οποίο περιέχεται μέρος της μετάφρασης των Χαρακτήρων από τον Διονύσιο Λεονταράκη. Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου της Πίζας. 237

33, 34, 35. Η έκδοση των Χαρακτήρων σε μετάφραση Δ. Λεονταράκη από τον οίκο Nobili e Comp. στην Μπολόνια το 1830: η σελίδα τίτλου, η σελίδα με την αφιέρωση στον Paolo Costa και το εξώφυλλο με το ιδιόγραφο του Λεονταράκη. Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου της Πίζας. 238

36. Η έκδοση των Δοκιμίων του Montaigne σε μετάφραση Δ. Λεονταράκη από τον οίκο Niccolò Capurro e Comp., Πίζα 1833: το εξώφυλλο του πρώτου τόμου. Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου της Πίζας. 254

37, 38. Η έκδοση των Χαρακτήρων του Θεοφράστου σε μετάφραση Δ. Λεονταράκη από την Capurriana, Πίζα 1834: το εξώφυλλο και το ένθετο φύλλο με την αφιέρωση. Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου της Πίζας. 254

39. Πίζα: γενική άποψη, Viaggio Pittorico..., ό.π. 258

40. Βαπτιστικό του Λεωνίδα Νιώτη από τη νήσο Αντιγόνη. A.S.P., Università, D Ι 15, Documenti per l'ammissione agli studi, No 73. 266

41. Πιστοποιητικό σπουδών του Λεωνίδα Νιώτη από τη Σχολή της Χάλκης. Στο ίδιο. 267

42. Πιστοποιητικό βαπτίσεως του Αριστείδη Βλάχου από τη Λευκάδα. A.S.P., Università, D Ι 9, No 105. 276

43. Αριστείο του Γεράσιμου Ρωσσόλυμου από το Ιόνιο Γυμνάσιο. A.S.P., Università, D Ι 5, No 96. 280

44. Πιστοποιητικό σπουδών του Γεωργίου Σαλάχα από το Β. Γυμνάσιο Σύρου. A.S.P., Università, D Ι 1, No 132. 280

45. Πιστοποιητικό σπουδών του Γεράσιμου Φωκά Αλεξανδράτου από την Ιόνιο Ακαδημία. A.S.P., Università, D Ι 6, No 71. 284

46. Πιστοποιητικό σπουδών του Γεωργίου Τυπάλδου Ιακωβάτου από την Ιόνιο Ακαδημία. Ληξούρι, Αρχείο Ιακωβάτων, Γ1. 284

47. Gaetano Giorgini, μαθηματικός από το Montignoso. Γενικός Προβλεπτής του Πανεπιστημίου και, από το 1839, Υπουργός της Παιδείας. Εμπνευστής της μεταρρύθμησης του 1839-40. Album..., ό.π. 287

48. Έντυπος κατάλογος των μετασχόντων στις εξετάσεις της Ιατροχειρουργικής σχολής τον Ιούνιο του 1860. Μεταξύ αυτών 15 Έλληνες. A.S.P., Università, D Ι 75. 296

49. Έντυπος κατάλογος των μετασχόντων στις εξετάσεις της Ιατροχειρουργικής σχολής τον Ιούνιο του 1857. Μεταξύ αυτών 17 Έλληνες. Στο ίδιο. 302.

Σελ. 630
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/40/gif/631.gif&w=600&h=91521. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

50. Έντυπη φόρμα όπου αναγράφονται με το χέρι όλα τα στοιχεία τα σχετικά με τη δεύτερη προπαρασκευαστική εξέταση ομάδας φοιτητών στην Ιατρική. Μεταξύ αυτών ο Εμμανουήλ Ψακής από τις Κυδωνίες. Ιούνιος 1816. A.S.P., Università, D Ι 167, Processi verbali degli esami e delle lauree nelle diverse facoltà dall'Anno Accademico 1814-1815 a tutto l'Anno Accademico 1823-24. 306

51. Έντυπη φόρμα όπου αναγράφονται με το χέρι όλα τα στοιχεία τα σχετικά με την πρώτη προπαρασκευαστική εξέταση του Δημητρίου Νίτσου στην Ανατομία. Ιούνιος 1819. Στο ίδιο. 306

52. Πιστοποιητικό σπουδών του Αντωνίου Λάτρη από το Archigymnasium Ticinense. 12 Νοεμβρίου 1814. A.S.P., Università, D I 84, No 3, Filza di attestati ed altro (riguardante studenti) 1814-1838. 308

53. Πιστοποιητικό σπουδών του Αντωνίου Μεταξά από το Πανεπιστήμιο της Σιένας. 24 Νοεμβρίου 1838. Στο ίδιο. 308

54. Πιστοποιητικό σπουδών του Μενελάου Ρουβίνη από το Πανεπιστήμιο του Όθωνος. 24 Απριλίου 1845. A.S.P., Università, D Ι 4, No 99. 311

55. Πιστοποιητικό σπουδών του Στέφανου Καραθεοδωρή από το Πανεπιστήμιο της Παβίας. Νοέμβριος 1813. A.S.P., Università, D I 84, No 3. 311

56. Δύο σελίδες από το κατάστιχο όπου αναγράφεται η πορεία καθενός φοιτητή στις σπουδές του. Εδώ τα ονόματα των: Ιωάννου Παπακωνσταντίνου από την Ύδρα, Νικολάου Πανά από την Κεφαλονιά, Γεωργίου Δρακούλη από την Ιθάκη, Νικολάου Μαράτου από την Ιθάκη και Γεωργίου Πραΐδη από τη Βιθυνία. A.S.P., Università, D I 69-74, Ruolo degli scolari dell'I. e R. Università di Pisa coll'indicazione dei Loro Studi. 316

57. Απόδειξη πληρωμής του Χαραλάμπη Τυπάλδου Ιακωβάτου προκειμένου να πάρει το πτυχίο του. Ληξούρι, Αρχείο Ιακωβάτων, XI. 331

58. Τρεις σελίδες από το κεφάλαιο "Δίδακτρα" του κανονισμού, στις οποίες αναγράφονται οι πληρωμές για την απονομή του πτυχίου. A.S.P., Università, Α II 7. 334

59. Επικεφαλίδες εγκωμίων που εκφωνήθηκαν κατά την τελετή απονομής των πτυχίων. Πάνω: εγκώμιο προς τιμήν του Γεωργίου Τυπάλδου Ιακωβάτου, αντίγραφο. Κάτω: εγκώμιο προς τιμήν του Νικολάου Λογοθέτη και του Νικολάου Τυπάλδου Ιακωβάτου, αντίγραφο. Ληξούρι, Αρχείο Ιακωβάτων, Γ1 και N1 αντίστοιχα. 339

60. Η πρώτη σελίδα του Βιβλίου Αποβιώσεων της Αγίας Τριάδας του Λιβόρνου. Ελληνικό Ινστιτούτο Βενετίας. 350

Σελ. 631
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/40/gif/632.gif&w=600&h=91521. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

61. Γενική άποψη του Λιβόρνου από το λιμάνι. Εφημερίδα Il Secolo του Μιλάνου. 25 Νοεμβρίου 1887, συμπλήρωμα στο No 7772 με τίτλο "Le cento città d'Italia - Livorno". Παλαιοβιβλιοπωλείο Andrea Vallerini, Via dei Mille, Πίζα. 354

62. Βαπτιστικό του Οδυσσέα Σέτερη από τον καθεδρικό ναό του Λιβόρνου. A.S.P., Università, D I 14, No 46. 358

63. Πιστοποιητικό καλής διαγωγής του Νικολάου Στεφανόπουλου από τις δικαστικές αρχές της Πίζας. A.S.P., Università, D Ι 9, No 155. 358

64. Πιστοποιητικό καλής διαγωγής του Γεωργίου Δημουλά με τις υπογραφές των Ελλήνων προκρίτων της Τεργέστης. A.S.P., Università, D I 1, No 119. 362

65. Πιστοποιητικό βαπτίσεως και καλής διαγωγής του Κωνσταντίνου Αργέντη από την εκκλησία της Ευαγγελιστρίας των Ελλήνων Ουνιτών του Λιβόρνου. Λανθασμένη η λεζάντα στη σ. 362 του Α' τόμου. A.S.P., Università, D I 6, No 120. 362

66. Bagni San Giugliano: μικρή πόλη κοντά στην Πίζα, τόπος εκδρομών και αναψυχής για τους Έλληνες φοιτητές. Viaggio Pittorico..., ό.π. 368

67. Το εισιτήριο του Νικολάου Τυπάλδου Ιακωβάτου για το ταξίδι Λιβόρνο - Ζάκυνθο με το πλοίο "Άγιος Νικόλαος" του καπετάν Δημητρίου Καμένου. 4 Απριλίου 1836. Ληξούρι, Αρχείο Ιακωβάτων, N1. 372

68. Άδεια ταξιδιού του Νικολάου και Χαραλάμπη Τυπάλδων Ιακωβάτων μετά την επιδημία της χολέρας. Ληξούρι, Αρχείο Ιακωβάτων, N1. 380.

69. Η αυλή του Πανεπιστημίου της Πίζας. Εθνικόν Ημερολόγιον Μαρίνου Π. Βρεττού, 1867. 414

ΧΑΡΤΗΣ: Κατανομή των Ελλήνων φοιτητών της Πίζας κατά τόπους προελεύσεως. Ως υπόδειγμα χρησιμοποιήθηκε ο χάρτης που δημοσίευσε ο Φίλιππος Ηλιού στο "Βιβλία με συνδρομητές Ι. Τα χρόνια του Διαφωτισμού (1749-1821)", Ο Ερανιστής, τόμ. 12, 1975. 480

Σελ. 632
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/40/gif/633.gif&w=600&h=915 21. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Σελ. 633
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/40/gif/634.gif&w=600&h=915 21. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 634
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Έλληνες φοιτητές στο Πανεπιστήμιο της Πίζας (1806-1861), Α΄-Β΄
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 615
  21. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

  Β. ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ

  Ελληνόγλωσση βιβλιογραφία

  Άμαντος Κ. Ι., Τα γράμματα εις την Χίον κατά την Τουρκορατίαν, Πειραιάς 1946.

  Ασώπιος Ειρηναίος, "Αναμνήσεις Ιταλίας", Παρνασσός 15, 1882.

  ——, "Το Ταξίδιον των Επτά", Παλαιά και Νέα, Βιβλ. Μαρασλή, τύποις Π. Δ. Σακελλαρίου, Αθήνα 1903.

  Βακαλόπουλος Απ. Ε., Οι Έλληνες σπουδαστές στα 1821, Δημοσιεύματα Ελλ. Μακεδ. Σπουδών αρ. 39, Θεσσαλονίκη 1978.

  Βροκίνης Λαυρέντιος, Βιογραφικά σχεδάρια, τύπ. "Ο Κοραής" Ιωσήφ Ναχαμάλη, Κέρκυρα, τόμ. Α' 1877, τόμ. Β' 1884. Έκδ. Β' στα Κερκυραϊκά Χρονικά, τόμ. XVI-XVII, Κέρκυρα 1972-1973.

  Γκίνης Δημ. Σ., Τα ανώνυμα έργα του Κοραή, Αθήνα 1948.

  Δασκαλάκης Απ., Κοραής και Κοδρικάς. Η μεγάλη φιλολογική διαμάχη των Ελλήνων 1815-1821, Αθήνα 1966.

  Δε Βιάζης Σπ., "Ερμάνος Λούντζης", Παρνασσός ΙΖ', 1894.

  ——, "Ιούλιος Τυπάλδος", Παρνασσός Α', 1887.

  ——, "Παύλος Καρρέρης", Πλειάς Αθηνών Α', 1899.

  ——, "Διονύσιος Λεονταράκης", Ποιητικός Ανθών Ζακύνθου Α', 1887, 20.

  ——, "Σπυρίδων Ζαμπέλιος", Ποιητικός Ανθών Ζακύνθου Α', 1886, 10.

  ——, "Νικ. Βολτέρας", Ηώς Ζακύνθου Α', 1, 1897.

  Δημαράς Κ. Θ., Νεοελληνικός διαφωτισμός, εκδ. Ερμής, Αθήνα 1985.

  ——, "Ο Αδαμάντιος Κοραής και η εποχή του", Βασική Βιβλιοθήκη, τόμ. 9, εκδ. Ζαχαρόπουλος, Αθήνα 1958.

  [Ζαμπέλιος Ιω.], "Αυτοβιογραφία Ιω. Ζαμπελίου", Αρμονία Γ΄, 1902.

  [Ζερβός Ιακωβάτος Ηλίας], Αυτοβιογραφία συντεθείσα παρ' αυτού του ιδίου, επιμ. Χρ. Σωτ. Θεοδωράτου, Αθήνα 1974.

  Ζώης Λεωνίδας, Ιστορία της Ζακύνθου, Αθήναι 1955.

  ——, Λεξικόν ιστορικόν και λαογραφικόν Ζακύνθου, τόμ. Α', Β', Αθήναι, εκ του Εθνικού Τυπογραφείου, 1963.

  ——, "Ιστορικαί σημειώσεις οικογενείας Σολωμού", Πανηγυρικόν τεύχος επί τη Εκατονταετηρίδι από της γεννήσεως του εθνικού ποιητού Διονυσίου Σολωμού, Αθήναι 1902.

  Ηλιού Φίλιππος, "Ιδεολογικές χρήσεις του Κοραϊσμού στον εικοστά αιώνα", Διήμερο Κοραή. Προσεγγίσεις στη γλωσσική θεωρία, τη σκέψη και το έργο του Κοραή, Αθήνα 1984.

  ——, Τύφλωσον, Κύριε, τον λαόν σου, εκδ. Πορεία, Αθήνα 1988.