Συγγραφέας:Κιουσοπούλου, Αντωνία
 
Τίτλος:Χρόνος και ηλικίες στη βυζαντινή κοινωνία
 
Υπότιτλος:Η κλίμακα των ηλικιών από τα αγιολογικά κείμενα της μέσης εποχής (7ος-11ος αι.)
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:30
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:1997
 
Σελίδες:167
 
Αριθμός τόμων:1 τόμος
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Κοινωνική ενσωμάτωση
 
Νοοτροπίες και συμπεριφορές
 
Τοπική κάλυψη:Βυζαντινή κοινωνία
 
Χρονική κάλυψη:7ος-11ος αι.
 
Περίληψη:Στόχος της μελέτης είναι η διερεύνηση, μέσα από τα αγιολογικά κείμενα, του τρόπου με τον οποίο αρθρωνόταν η κλίμακα των ηλικιών στην αντίληψη των Βυζαντινών. Έναν ειδικότερο στόχο αποτέλεσε η στάση της βυζαντινής κοινωνίας απέναντι στην παιδική ηλικία και τη νεότητα και η αναζήτηση ενδεχόμενων αλλαγών σε αυτήν κατά τη διάρκεια των βυζαντινών χρόνων. Η μελέτη της κοινωνικής λειτουργίας των Βίων των αγίων έδειξε ότι δεν είναι μόνον το εκκλησιαστικό μοντέλο για την παιδική ηλικία, τη νεότητα και τα γηρατειά που αποδεσμεύεται μέσα από τα κείμενα αυτά, αλλά και η εικόνα για τα διάφορα στάδια της ανθρώπινης ζωής που η κοινωνία είχε δημιουργήσει ως απάντηση στις δικές της ανάγκες και που οι συγγραφείς των Βίων τη μετέφεραν προσαρμοσμένη στα δικά τους ιδεολογικά μέτρα, ακριβώς επειδή ήθελαν να βρίσκονται σε αντιστοιχία προς την κοινωνική πραγματικότητα. Έτσι, εκείνο που αναδείχθηκε ή έγινε προσπάθεια να αναδειχθεί δεν ήταν τόσο το περιεχόμενο καθεμιάς ηλικίας όσο η σημασία του ηλικιακού συστήματος για τη μέτρηση του χρόνου στη βυζαντινή κοινωνία σε συνάρτηση με τις ιστορικά διαμορφωμένες δομές της.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 5.75 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 143-162 από: 170
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/47/gif/143.gif&w=600&h=915 30. Κιουσοπούλου, Χρόνος και ηλικίες

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Σελ. 143
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/47/gif/144.gif&w=600&h=915 30. Κιουσοπούλου, Χρόνος και ηλικίες

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 144
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/47/gif/145.gif&w=600&h=91530. Κιουσοπούλου, Χρόνος και ηλικίες

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Πηγές

Παρατίθενται μόνον τα αγιολογικά κείμενα, καθώς οι άλλες πηγές που μελετήθηκαν καταγράφονται για λόγους οικονομίας μόνον στις υποσημειώσεις.

α) Βίοι αγίων ανδρών

Αθανάσιος, πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως: Η. Delehaye, "La Vie d'Athanase, patriarche de Constantinople (1289-1293,1303-1309)", Mélanges d'archéologie et d'histoire 17 (1897), 39-75.

Αθανάσιος ο Αθωνίτης: Vitae duae antiquae sancti Athanasii Athonitae, ed. J.Noret, Brepols-Turnhout 1982.

Αθανάσιος των Μετεώρων: Ν. Βέης, "Συμβολή εις την ιστορίαν των μονών των Μετεώρων", Βυζαντίς Ι (1909), 237-261.

Αλύπιος ο Στυλίτης: Η. Delehaye, Les Saints stylifes, (Subs. Hag. 14), Bruxelles 1923 (ανατ. 1962), 150-194.

Ανδρέας ο Σαλός: P.G., t. 111, 629-888.

Αντώνιος: P.G., t. 26, 835-978.

Βλάσιος: AASS, nov. V, 657-669.

Γαλακτίων και Επιστήμη: AASS, nov. III, 35-45.

Γερμανός ο Αγιορείτης: Ρ. loannou, "Vie de Saint Germain l'Hagiorite par son contemporain le Patriarche Philothée de Constantinople", Anal. Boll. 70 (1950), 35-115.

Γεώργιος: Ρ.G., t. 115, 142-162.

Δαυίδ, Συμεών και Γεώργιος από τη Μυτιλήνη: "Acta Graeca 88. Davidis, Symeonis et Georgii Mytilenae in insula Lesbo", Anal. Boll. 18 (1899), 209-259.

Ευθύμιος o Νέος: Vie et office de S. Euthyme le Jeune, éd. L. Petit, Bibliothèque Hagiographique Orientale V, Paris 1904.

Θεόδωρος ο Στουδίτης: P.G., t. 99, 114-328.

Σελ. 145
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/47/gif/146.gif&w=600&h=91530. Κιουσοπούλου, Χρόνος και ηλικίες

Θεόδωρος ο Συκεώτης: Α.- J. Festugière, Vie de Théodore de Sykéon, (Subs. Hag. 48), Bruxelles 1970.

Θεόδωρος ο Τήρων: Η. Delehaye, Les légendes grecques des Saints militaires, Paris 1909 (ανατ. 1975), 183-201.

Ιωάννης ο Ελεήμων: Η. Delehaye, "Une Vie inédite de Saint Jean l'Aumonier", Anal. Boll. 45 (1927), 5-74.

Ιωάννης, μητροπολίτης Ηρακλείας: V. Laurent, "La Vie de Jean métropolite d'Héraclée du Pont", Αρχείον Πόντου 6 (1935), 29-63.

Ιωαννίκιος: AASS, nov. II/1, 332-383.

Κύριλλος ο Φιλεώτης: Ε. Sargologos, La Vie de Saint Cyrille le Philéote, moine byzantin, (Subs. Hag. 39), Bruxelles 1964.

Κωνσταντίνος ο εξ Ιουδαίων: AASS, nov. VI, 628-656.

Λάζαρος ο Γαλησιώτης: AASS, nov. IIΙ, 508-588.

Λεόντιος, πατριάρχης Ιεροσολύμων: D. Tsougarakis, The Life of Leontios Patriarch of Jerusalem, Leiden-New York - Köln 1993.

Λουκάς ο Στειριώτης: Δ. Σοφιανού, Όσιος Λουκάς. Ο Βίος του Οσίου Λουκά του Στειριώτη, Αθήνα 1989.

Λουκάς ο Στυλίτης: H. Delehaye, Les Saints stylites, (Subs. Hag. 14), Bruxelles 1923 (ανατ. 1962), 194-237.

Μακάριος της Πελεκητής: "S. Macarii Monasterii Pelecetes Hegoumeni Acta Graeca", Anal. Boll. 16 (1897), 142-163.

Μάξιμος ο Καυσοκαλυβίτης: F. Halkin, "Deux Vies de St. Maxime le Kausokalybe, ermite au Mont Athos (XIVe s.)", Anal. Boll. 54 (1936) 38-112.

Μιχαήλ Μαλεΐνος, Vie et office de S. Michel Maléinos, éd. L. Petit, Bibliothèque hagiographique orientale IV, Paris 1903.

Νήφων: F. Halkin, "La Vie de Saint Niphon, ermite au Mont Athos (XIVe s.)", Anal. Boll. 58 (1940), 5-27.

Νικηφόρος του Μηδικίου: F. Halkin, "Νικηφόρος fondateur du monastère de Médikion en Bithynie", Anal. Boll. 78 (1960), 396-430.

Νικόλαος αρχιεπίσκοπος Μύρων: Ρ.G., t. 116, 317-356.

Νικόλαος της Σιών: I. Ševčenko and Ν. P. Ševčenko. The Life of St. Nicholas of Sion, Hellenic College Press, Brookline 1984.

Νίκων ο Μετανοείτε: Οδ. Λαμψίδου, Ο εκ Πόντου Όσιος Νίκων ο Μετανοείτε, Αθήναι 1982.

Πέτρος της Ατρώας: La vie merveilleux de saint Pierre d'Atroa, éd. V. Laurent, (Subs. Hag. 29), Bruxelles 1956.

Σελ. 146
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/47/gif/147.gif&w=600&h=91530. Κιουσοπούλου, Χρόνος και ηλικίες

Πλάτων: P.G., t. 99, 804-849.

Πορφύριος επίσκοπος Γάζης: Η. Grégoire - Μ. A. Kugener, Marc le Diacre, Vie de Porphyre, évêque de Gaza, Paris 1930.

Ρωμύλος: F. Halkin, "Un ermite des Balkans au XIVe siècle: La Vie grecque inédite de St. Romylos", Byzantion 31 (1961), 116-145.

Στέφανος ο Νέος: La Vie d'Étienne le Jeune par Étienne le Diacre, éd. Marie-France Auzépy, Variorum, London 1997.

Συμεών ο Νέος Θεολόγος: Un grand mystique byzantin. Vie de Syméon le Nouveau Théologien ( 940-1022), par Nicétas Stéthatos, éd. I. Hausherr- G. Horn, Orientalia Christiana 12, Roma 1928.

Συμεών ο Νέος ο Στυλίτης: Η. Delehaye, Les Saints stylites, (Subs. Hag. 14), Bruxelles 1923 (ανατ. 1962), 238-271.

Τρύφων: AASS, nov. IV, 336-343.

Υπάτιος: Callinicos Vie d'Hypatios, éd. G. J. M. Bartenick, (Sources Chrétiennes 177), Paris 1977.

Φιλάρετος: Μ. H. Fourmy - M. Leroy, "La Vie de S. Philarète", Byzantion 9 (1934), 113-167.

β) Βίοι αγίων γυναικών

Αθανασία της Αίγινας: Lydia Carras, "The Life of St. Athanasia of Aegina: A Critical Edition with Introduction", Maistor. Classical, Byzantine and Renaissance Studies for Robert Browning, ed. Ann Moffatt, Camberra 1984,199-224.

Ελισάβετ: F. Halkin, "Sainte Elisabeth d'Héraclée, abesse a Constantinople", Anal. Boll. 91 (1973), 251-264.

Ευφροσύνη: A. Boucherie, "Vita S. Euphrosinae", Anal. Boll. 2 (1883), 195-205.

Θέκλα: G. Dagron, Vie et miracles de Sainte Thècle, (Subs. Hag. 62), Bruxelles 1978.

Θεοδώρα αυτοκράτειρα: A. Μαρκόπουλος, "Βίος της αυτοκράτειρας Θεοδώρας", Σύμμεικτα 5 (1983), 268-269.

Θεοδώρα της Θεσσαλονίκης: Σ. Πασχαλίδης, Ο βίος της οσιομυροβλύτιδος Θεοδώρας της εν Θεσσαλονίκη. Διήγησις περί της μεταθέσεως του τιμίου λειψάνου της οσίας Θεοδώρας, Θεσσαλονίκη 1991.

Θεοκτίστη η Λεσβία: ΑASS, nov. IV, 224-233.

Θωμαΐς η Λεσβία: AASS, nov. IV, 233-242.

Μαρία η Αιγύπτια: Βίος Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας, Άγιον Όρος 1987.

Σελ. 147
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/47/gif/148.gif&w=600&h=91530. Κιουσοπούλου, Χρόνος και ηλικίες

Μαρία η Νέα: AASS, nov. IV, 688-705.

Ματρώνα: AASS, nov.ΙΙΙ, 790-813.

Μελανία: D. Gorce, Vie de Sainte Mélanie, (Sources Chrétiennes 90), Paris 1962.

2. Βοηθήματα

Χριστίνα Γ. Αγγελίδη, "Η παρουσία των σαλών στη βυζαντινή κοινωνία", Πρακτικά ημερίδας: Οι Περιθωριακοί στο Βυζάντιο, Αθήνα 1993, 85-102.

Hélène Ahrweiler, "L'Asie Mineure et les invasions arabes (VIIe-IXe siècles)", Revue Historique 227/1 (1962), 1-32 [= Études sur les structures administratives et sociales de Byzance, Variorum Reprints, London 1971, αρ. ΙΧ].

Hélène Antoniadis-Bibicou, "Quelques notes sur l'enfant de la moyenne époque byzantine (du VIe au XIIe siècle)". Annales de démographie historique, 1973, 74-84.

H. Αντωνόπουλος, "Προλεγόμενα για μια τυπολογία της παιδικής ηλικίας και της νεότητας στη βυζαντινή εικονογραφία". Πρακτικά, τ. A', 271-286.

Ph. Ariès, L'enfant et la vie familiale sous l'Ancien Régime, Paris 1975.

Marie-France Auzépy, "De Philarète, de sa famille et de certains monastères de Constantinople", Les saints et leur sanctuaire à Byzance, Paris 1993, 117-135.

Joëlle Beaucamp, "L'allaitement: mère ou nourrice?", JÖB 32/2 (1982), 549-558.

H.-G. Beck, Η βυζαντινή χιλιετία, μετ. Δ. Κούρτοβικ, Αθήνα 1990.

Έρα Βρανούση, "Ο καθηγούμενος της μονής Πάτμου Ιωσήφ Ιασίτης και η αρχαιότερη αναγραφή χειρογράφων της μονής". Δελτίο της Χριστιανικής και Αρχαιολογικής Εταιρείας 4 (1964), 345-351.

R. Browning, "Literacy in the Byzantine World", Byzantine and Modern Greek Studies 4 (1978), 39-53.

Του ιδίου, "The Low Level Saint's Life in the Early Byzantine World", The Byzantine Saint, ed. R. Hackel, London 1981, 117-127.

Τού ιδίου, "Further Reflections on Literacy in Byzantium", ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ. Studies in Honor Speros Vryonis Jr., New York 1993, 69-84.

Σελ. 148
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/47/gif/149.gif&w=600&h=91530. Κιουσοπούλου, Χρόνος και ηλικίες

C. M. Cipolla, Η Ευρώπη πριν από τη βιομηχανική επανάσταση: κοινωνία και οικονομία 1000-1700, μετ. Π. Σταμούλης, Αθήνα 1988.

R. Chartier, "Η διανοητική ιστορία σήμερα: πολιτισμικά συστήματα, νοητικές αναπαραστάσεις, κειμενικές πραγματικότητες", μετ. Ε. Γαζή, Διανοητική Ιστορία. Όψεις μιας σύγχρονης συζήτησης, Αθήνα 1996, 17-65.

Marie-Hélène Concourdeau, "Regards sur le nouveau-né à Byzance", RΕΒ 51 (1993), 161-176.

Μάρθα Γρηγορίου-Ιωαννίδου, "Πληροφορίες αγιολογικών κειμένων γύρω από στρατιωτικά ζητήματα", Πρακτικά του Α' Διεθνούς Συμποσίου: Η καθημερινή ζωή στο Βυζάντιο. Τομές και συνέχειες στην ελληνιστική και ρωμαϊκή παράδοση, Αθήνα 1989, 531-545.

G. Dagron, "L'homme sans honneur ou le saint scandaleux". Annales É.S.C., juillet-août 1990, 929-939.

Του ιδίου, "L'ombre d'un doute: L'hagiographie en question, VIe-XIe siècle", DΟΡ 46 (1992), 59-68.

H. Delehaye, "La Vie de S. Théoctiste de Lesbos", Byzantion 1 (1924), 190-200.

G. Duby, "Au XIIe siècle: Les 'jeunes' dans la société aristocratique". Annales É.S.C., 1964, 835-846 [= Hommes et structures du moyen âge, Paris 1973, 213-225].

S. Efthymiadis, "The Byzantine Hagiographer and his Audience in the Ninth and Tenth Centuries", Metaphrasis. Redactions and Audiences in Middle Byzantine Hagiography, ed. Chr. Hogel, The Research Council of Norway 1996, 59-79.

U. Fabietti, "Η οικοδόμηση της νεότητας: Μια ανθρωπολογική προοπτική", Πρακτικά, τ. A', 115-129.

Catia Galatariotou, The Making of a Saint. The Life, Times and Sanctification of Neophytos the Recluse, Cambridge University Press 1990.

P. Gautier, "La diataxis de Michel Attaliate", RΕΒ 39 (1981), 5-143.

A. Guillou, La civilisation byzantine, Paris 1974, 226-227.

A. J. Gourevitch, Les catégories de la culture médiévale, Paris 1983.

F. Halkin, "L'hagiographie byzantine au service de l'histoire". Thirteenth International Congress of Byzantine Studies Oxford 1966, Oxford 1966, 1-10.

Μ. Harl, "Les trois quarantaines de la vie de Moise, schéma idéal de la vie du moine évêque chez les Pères Cappadociens", Revue des Études Grecques 80 (1967), 407-412.

Σελ. 149
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/47/gif/150.gif&w=600&h=91530. Κιουσοπούλου, Χρόνος και ηλικίες

Του ιδίου, "Les modèles d'un temps idéal dans quelques récits de Vie des Pères Cappadociens", Le Temps chrétien de la fin de l'Antiquité au Moyen Age IIIe-XIIIe siècles, Paris 1984, 220-240.

Judith Herrin, "'Femina Byzantina': The Council in Trullo on Women". DOP 46 (1992), 97-105.

H. Hunger, Ο κόσμος του βυζαντινού βιβλίου. Γραφή και ανάγνωση στο Βυζάντιο, μετ. Γ. Βασίλαρος, επιμ. Τ. Κόλιας, Αθήνα 1995.

G. L. Huxley, "Women in Byzantine Iconoclasm", Les femmes et le monachisme byzantin, éd. J. Y. Perreault, Athènes 1991, 11-24.

Patricia Karlin-Hayter, "Où l'abeille butine. La culture littéraire monastique à Byzance aux VIlle et IXe siècles". Le Monachisme à Byzance et en Occident du VIlle au Xe siècles. Aspects internes et relations avec la société, éd. A. Dierkens - D. Misons - J.- M. Sansterre, Revue Benedictine 103 (1993), 90-116.

A. Kazhdan, "Ο τέλειος μοναχός ή ο τέλειος πολεμιστής; Ο συγκερασμός των κοινωνικών ιδανικών στο Βυζάντιο", Δωδώνη 15/1 (1986), 203-216.

Του ιδίου, "Η βυζαντινή οικογένεια και τα προβλήματά της", Μνήμων 12 (1989), 195-209.

Του ιδίου, "Byzantine Hagiography and Sex in the Fifth to Twelfth Centuries", DOP 44 (1990), 131-143.

Του ιδίου, "Hagiographical Notes", Byzantion 54 (1984), 188-192 [= Authors and Texts in Byzantium, Variorum Reprints, London 1993, αρ. IV].

Του ιδίου, "Hagiographical Notes", Byzantion 56 (1986), 148-170 [= Authors and Texts in Byzantium, Variorum Reprints, London 1993, αρ. VI].

Του ιδίου, "One more agrarian History of Byzantium. Michel Kaplan, Les hommes et la terre à Byzance du VIe au Xle siècle: Propriété et exploitation du sol, Paris 1992", Byzantinoslavica LV/1(1994), 64-68.

A. Ρ. Kazhdan - G. Constable, People and Power in Byzantium. An Introduction to Modern Byzantine Studies, Washington 1982.

A. Ρ. Kazhdan - H. Maguire, "Byzantine Hagiographical Texts as Sources on Art", DOP 45 (1991), 1-22.

A. P. Kazhdan - L. F. Sherry, "The Tale of a Happy Fool: The Vita of St. Philaretos the Merciful (BHG I511z-1512b)". Byzantion 66/2 (1996), 351-362.

A. P. Kazhdan - Alice-Mary Talbot, "Women and Iconoclasm", BZ 8485 (1991 -1992), 391-408.

Σελ. 150
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/47/gif/151.gif&w=600&h=91530. Κιουσοπούλου, Χρόνος και ηλικίες

Α. Ρ. Kazhdan-Ann Wharton Epstein, Αλλαγές στον βυζαντινό πολιτισμό κατά τον 11ο και 12ο αιώνα, μετ. A, Παππάς, Αθήνα 1997.

Αντωνία Κιουσοπούλου, Ο θεσμός της οικογενείας στην Ήπειρο κατά τον 13ο αιώνα, Αθήνα 1990.

Της ιδίας, Νέοι και γέροι στην κοινωνία της Ηπείρου κατά τον 13ο αιώνα. Πρακτικά Διεθνούς Συμποσίου για το Δεσποτάτο της Ηπείρου, Άρτα 1992, 335-443.

Vassiliki Kravari, "Note sur le prix des manuscrits (IXe-XVe siècle)", Hommes et richesses dans l'Empire byzantin VIIIe-XVe siècle, Paris 1991, 375-384.

Δ. Κυρτάτας, Παιδαγωγός. Η ηθική διαπαιδαγώγηση στην ύστερη ελληνική αρχαιότητα, Αθήνα 1994.

Angeliki Laiou-Thomadakis, "Saints and Society in the Late Byzantine Empire", Charanis Studies. Essays in Honor of Peter Charanis, ed. Angeliki Laiou-Thomadakis, New Brunswick N.J. 1980, 84-114.

Της ιδίας, "The Role of Women in Byzantine Society", JÖB 31/1 (1981), 233-250.

Της ιδίας, "Observations on the Life and Ideology of Byzantine Women", BF 9 (1985), 59-102.

Της ιδίας, "Η ιστορία ενός γάμου: O Βίος της αγίας Θωμαΐδος της Λεσβίας", Πρακτικά του Α' Διεθνούς Συμποσίου: Η καθημερινή ζωή στο Βυζάντιο. Τομές και συνέχειες στην ελληνιστική και ρωμαϊκή παράδοση, Αθήνα 1989, 237-251.

Της ιδίας, Η αγροτική κοινωνία κατά την ύστερη βυζαντινή εποχή, μετ. Αγλαΐα Κάσδαγλη, Αθήνα 1987.

Της ιδίας, Mariage, amour et parenté à Byzance aux XIe-XIIIe siècles, Paris 1992.

A. Le Boulluec, "Les schémas biographiques dans quelques Vies spirituelles des IVe et Ve siècles: Les itinéraires de l'ascèse". Le Temps chrétien de la fin de l'Antiquité au Moyen Age IIIe-XIIIe siècles, Paris 1984, 243-253.

J. Le Goff, "Ο βασιλιάς παιδί στη μοναρχική ιδεολογία της Μεσαιωνικής Δύσης", Πρακτικά, τ. A', 227-248.

Του ιδίου, Ο πολιτισμός της Μεσαιωνικής Δύσης, μετ. Ρίκα Μπενβενίστε, Θεσσαλονίκη 1993.

Ρ. Lemerle, Cinq études sur le XIe siècle byzantin, Paris 1977, 15-63.

Του ιδίου, Ο πρώτος βυζαντινός ουμανισμός, μετ. M. Νυσταζοπούλου-Πελεκίδου, Αθήνα 1985.

Σελ. 151
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/47/gif/152.gif&w=600&h=91530. Κιουσοπούλου, Χρόνος και ηλικίες

Ρ. Magdalino, "Eros the King and the King of Amours: Some Observations on Hysmine and Hvsminias", DOP 46 (1992), 197-204.

Elisabeth Malamut, Sur les routes des saints byzantins, Paris 1993.

Της ιδίας, "La moniale à Byzance aux 8e-12e siècles". Τάσεις του Ορθόδοξου Μοναχισμού 9ος-20ός αιώνες, Αθήνα 1996, 63-75.

C. Mango, Βυζάντιο. Η αυτοκρατορία της Νέας Ρώμης, μετ. Δ. Τσουγκαράκης, Αθήνα 1988.

Του ιδίου, "The Life of St. Andrew the Fool Reconsidered", Rivista, di Studi Byzantini e Slavi II (1982), 297-313 [= Byzantium and its Image, Variorum Reprints, London 1984, αρ. VII].

Toυ ιδίου, "The Saints", The Byzantines, ed. G. Cavallo, The University of Chicago Press, Chicago 1997, 261-263.

Άννα Μαραβά-Χατζηνικολάου, Ο Άγιος Μαμάς, Αθήνα 2 1995.

Κωνσταντίνα Μέντζου-Μεϊμάρη, "Απεικονίσεις δημοφιλών αγίων", Πρακτικά του Α' Διεθνούς Συμποσίου: Η καθημερινή ζωή στο Βυζάντιο. Τομές και συνέχειες στην ελληνιστική και ρωμαϊκή παράδοση, Αθήνα 1989, 587-602.

Ann Moffatt, "Schooling in the Iconoclast Centuries", Iconoclasm, ed. A. Bryer - J. Herrin, Birmingham 1977, 85-92.

Της ιδίας, "The Byzantine Child", Social Research 53 (1986), 705-723.

Rosemary Morris, "The Political Saint of the Eleventh Century", The Byzantine Saint, ed. S. Hackel, London 1981, 43-50.

Φλωρεντία Ευαγγελάτου-Νοταρά, Σημειώματα ελληνικών κωδίκων ως πηγή διά την έρευναν του οικονομικού και κοινωνικού βίου τον Βυζαντίου. Από του 9ου αιώνος μέχρι του έτους 1204, Αθήναι 1982.

Ν. Oikonomides, "Mount Athos: Levels of Literacy", DOP 42 (1988), 167-178.

Διονυσία Παπαχρυσάνθου, Ο αθωνίτικος μοναχισμός: αρχές και οργάνωση, Αθήνα 1992.

Evelyne Patlagean, "Ancienne hagiographie byzantine et histoire sociale". Annales É.C.S.,1968, 106-125 [= Structure sociale, famille, chrétienté à Byzance IVe-XIe siècle, Variorum Reprints, London 1985, αρ. V].

Της ιδίας, "L'histoire de la femme déguisée en moine et l'évolution de la sainteté féminine à Byzance", Studi Medievali 17 (1971), 597-623 [= Structure sociale, famille, chrétienté à Byzance IVe-XIe siècle, Variorum Reprints, London 1985, αρ. ΧΙ].

Σελ. 152
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/47/gif/153.gif&w=600&h=91530. Κιουσοπούλου, Χρόνος και ηλικίες

Της ιδίας, "L'enfant et son avenir dans la famille byzantine". Annales de démographie historique, 1973, 85-93 [= Structure sociale, famille, chrétienté à Byzance IVe-XIe siècle, Variorum Reprints, London 1985, αρ. Χ].

Της ιδίας, Pauvreté économique et pauvreté sociale 4e-7e siècles, Paris 1977.

Της ιδίας, "Discours écrit, discours parlé. Niveaux de culture à Byzance aux VIIIe-XIe siècles", Annales É.S.C., 1979, 264-278.

Της ιδίας, "Sainteté et pouvoir", The Byzantine Saint, éd. S. Hackel, London 1981,88-105.

Της ιδίας, "Les 'jeunes' dans les villes byzantines: émeutiers et miliciens", Le Charivari, éd. J. Le Goff - J.-Cl. Schmitt, Paris 1981, 123-129.

Της ιδίας, "Theodora de Thessalonique: Une sainte moniale et un culte citadin (IXe-XXe siècle)". Culti dei sancti, instituzioni e classi sociali in età preindustriale, ed. Sofia Boesch-Cajano e Lucia Sebastiani, Roma 1984, 37-67.

Της ιδίας, "Η ενηλικίωση στο Βυζάντιο στο 13ο και 14ο αιώνα", Πρακτικά, τ. Α', 261-269.

Pierre Riché - Daniele Alexandre-Bidon, L'enfance au Moyen Age, Paris 1994.

L. Rydén, "New Forms of Hagiography: Heroes and Saints", The 17th International Byzantine Congress. Major Papers, Washington 1986, 537-554.

Του ιδίου, The Life of St. Andrew the Fool, t. I, Introduction, Testimonies and Nachleben, Indices, Uppsala 1995.

P. Saenger, "Silent Reading: Its Impact on Late Medieval Script and Society", Viator 13 (1982), 367-414.

Elizabeth Sears, The Ages of Man. Medieval Interpretations, Princeton University Press 1986.

I. Ševčenko, "Hagiography of the Iconoclast Period", Iconoclasm, ed. A. Bryer - J. Herrin, Birmingham 1977, 1-42 [= Ideology, Letters and Culture in Byzantine World, Variorum Reprints, London 1982, αρ. V].

Ν. Σβορώνος, Η σημασία της ίδρυσης του Αγίου Όρους για την ανάπτυξη του ελλαδικού χώρου, Καρυές 1987.

Δ. Ζ. Σοφιανός, Οι βυζαντινοί άγιοι του ελλαδικού χώρου μέσα από τις πηγές και τα κείμενα, Αθήνα 1993.

Σελ. 153
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/47/gif/154.gif&w=600&h=91530. Κιουσοπούλου, Χρόνος και ηλικίες

Alice-Mary Talbot, "Old Age in Byzantium", ΒΖ 55 (1984), 267-278.

Της ιδίας, "Old Wine in New Bottles: The Rewriting of Saints Lives in the Palaeologan Period", The Twilight of Byzantium, ed. S. Curćić - D. Mouriki, Princeton 1991, 15-26.

Της ιδίας, "Family Cults in Byzantium: The Case of St. Theodora of Thessalonike", Λειμών. Studies presented to L. Rydén on his Sixty-Fifth Birthday, ed. J. Ο. Rosenquist, (Studia Byzantina Uppsaliensia 6), Uppsala 1996, 49-69.

Μ. Τουρτόγλου, "Οι ανήλικοι στο βυζαντινό και μεταβυζαντινό ποινικό δίκαιο", ανατ. από τα Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών 60 (1985), 362-382

A. Vauchez, "Saints admirables et saints imitables: Les fonctions de l'hagiographie ont-elles changé aux derniers siècles du Moyen Age?", Les fonctions des saints dans le monde occidental (IIIe-XIIIe siècle), École française de Rome, Rome 1991, 161-172.

Ν. G. Wilson, "Books and Readers in Byzantium", Byzantine Books and Bookmen, Washington 1975, 1-15.

Σελ. 154
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/47/gif/155.gif&w=600&h=915 30. Κιουσοπούλου, Χρόνος και ηλικίες

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Σελ. 155
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/47/gif/156.gif&w=600&h=915 30. Κιουσοπούλου, Χρόνος και ηλικίες

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 156
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/47/gif/157.gif&w=600&h=91530. Κιουσοπούλου, Χρόνος και ηλικίες

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Αγία Σοφία 40, 77, 84, 98, 127

Άγιον Όρος 33, 79, 123

αγίων Νοταρίων γιορτή των - στην Κωνσταντινούπολη 115

Άγκυρα 61,63· περιοχή της - 81

Αδριανούπολη της Παφλαγονίας 61

Αθανασία αγία της Αίγινας 42 σημ. 54, 131, 133· Βίος της - 24, 26, 131

Αθανάσιος άγιος ο Αθωνίτης 33, 48, 63, 65, 67, 85 σημ. 151, 99· Βίος του - 24, 26, 56, 65, 67, 71, 74, 75, 85 σημ. 151

Αθανάσιος άγιος πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως 45· Βίος του - 29, 45

Αθανάσιος άγιος της Λαύρας· βλ. Αθανάσιος άγιος o Αθωνίτης

Αθανάσιος άγιος των Μετεώρων Βίος του - 29

Αίγινα 132

Αίγυπτος 89

Αίσωπος 32

Αλεξάνδρεια 79

Αλέξιος, γιος του σεβαστοκράτορα Ανδρονίκου 118

Αλύπιος άγιος ο Στυλίτης 61, 62, 68, 70, 73, 104, 106 σημ. 202, 121, 122· Βίος του - 23, 25, 45

Αμόριο 63

Αμπελών Φωκίδας 49 σημ. 64

Ανδρέας άγιος ο εν Κρίσει Βίος του - 23

Ανδρέας ο Σαλός 40, 113, 126, 128, 129· Βίος του - 24, 26, 40 σημ. 47, 45, 113, 130

Αντώνιος άγιος Βίος του - 15, 21

Απόκαυκος Ιωάννης· βλ. Ιωάννης Απόκαυκος

Απολλωνιάς λίμνη 81

Αρμενιάκων θέμα 64

Ατταλειάτης Μιχαήλ· βλ. Μιχαήλ Ατταλειάτης

Αρτέμιος άγιος Βίος του - 34

Αυξεντίου όρος 62, 112

Αχιλλεύς Τάτιος 32

Ariès Ph. 93

Βαλκανική 28

Βασίλειος άγιος ο Νέος Βίος του - 24

Βασίλειος Α' ο Μακεδών, αυτοκράτορας 46 σημ. 63, 118 σημ. 232

Βασίλειος, μητροπολίτης Θεσσαλονίκης (10ος αι.) 25

Βασίλειος ο Μέγας 90

Βιθυνία 82

Βλάσιος άγιος ο εξ Αμορίου 48, 69, 76, 83, 84, 97, 98, 102, 107, 122, 124 σημ. 245· Βίος του - 25, 97

Βοήλας Ευστάθιος· βλ. Ευστάθιος Βοήλας

Βούλγαροι 97, 106

Βρουμάλια 85, 86

Γαλακτίων και Επιστήμη άγιοι Βίος των - 21

Γαλαταριώτου Κάτια 38 σημ. 40

Γαλήσιον όρος 77

Γερμανός άγιος ο Αγιορείτης Βίος του - 29

Γεώργιος άγιος 21, 61, 101, 108 σημ. 208· Βίος του - 109

Γεώργιος Πεδιαδίτης, μητροπολίτης Κερκύρας 123 σημ. 242

Σελ. 157
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/47/gif/158.gif&w=600&h=91530. Κιουσοπούλου, Χρόνος και ηλικίες

Γεώργιος, συγγραφέας Βίου Θεοδώρου του Συκεώτη 25, 46 σημ. 62, 77, 105

Γρηγόριος ο Ναζιανζηνός 90

Γρηγόριος, συγγραφέας Βίου Λαζάρου του Γαλησιώτη 26

Δανιήλ άγιος ο Στυλίτης 78 σημ. 120

Δαυίδ, Συμεών και Γεώργιος άγιοι από τη Μυτιλήνη 49 σημ. 65, 65, 66, 70, 78, 83, 84, 89, 99, 105, 121· Βίος των - 23, 25, 105

Δαφνοπάτης Θεόδωρος· βλ. Θεόδωρος Δαφνοπάτης

Διγενής Ακρίτας 42 σημ. 52, 118, 119, 120

Διομήδης άγιος 38 σημ. 40

Δύση μεσαιωνική 52, 93, 94, 119

Dagron G. 129

εικονομαχία-εικονομάχοι αυτοκράτορες 22, 23, 46 σημ. 63, 55, 85, 112

Ειρήνη, αυτοκράτειρα 107 σημ. 206

Ελαία, κωμόπολη της Μ. Ασίας (κοντά στην Πέργαμο) 62

Ελισάβετ αγία Βίος της - 29

Επιφάνιος, σύντροφος Ανδρέα του Σαλού 113, 114, 115

Ευθύμιος άγιος ο Νέος 63· Βίος του - 24, 25, 56

Ευστάθιος Βοήλας 32, 33, 35· θυγατέρες του - 32, 42

Ευφροσύνη αγία 132, 133· Βίος της - 22

Ζεμενό 49 σημ. 64

Ζημενά· βλ. Ζεμενό

Ήγαπημένον, χωριό της Μ. Ασίας 111 σημ. 215

Θέκλα αγία 22, 82 σημ. 144· Βίος της - 22

Θεοδώρα αγία, αυτοκράτειρα 55 σημ. 77, 131, 133, 134· Βίος της - 24, 26, 131

Θεοδώρα αγία της Θεσσαλονίκης 131, 132, 133, 136· Βίος της - 24, 26, 131

Θεόδωρος άγιος ο Στουδίτης 62, 83, 97, 100, 121, 122· Βίος του - 23, 25, 40, 45, 73, 100, 111· "Υποτύπωσις" του - 44 σημ. 59

Θεόδωρος άγιος ο Στρατηλάτης 110

Θεόδωρος άγιος ο Συκεώτης 46, 47, 52 σημ. 69, 61, 68, 70, 73, 77, 80, 82,84, 88, 97, 101, 102, 106, 108 σημ. 208, 125· Βίος του - 23, 25, 77, 80, 81, 105

Θεόδωρος άγιος ο Τήρων 67, 70, 110· Βίος του - 23, 67

Θεόδωρος Δαφνοπάτης 25 σημ. 12, 73

Θεόδωρος Μετοχίτης 33 σημ. 29

Θεόδωρος ο Σκαράνος, μοναχός 33 σημ. 30

Θεόδωρος Πρόδρομος 118

Θεοκτίστη αγία 131, 133· Βίος της - 24, 26, 131

Θεοστήρικτος, συγγραφέας Βίου Νικηφόρου του Μηδικίου 25

Θεοφάνης, συγγραφέας Βίου Μιχαήλ Μαλεΐνου 26, 46 σημ. 62

Θεσσαλονίκη 132

Θράκη 65

Θωμαΐς αγία 131, 133, 134· Βίος της - 24, 26, 131

Ιερουσαλήμ 119

Ιουστινιανός, αυτοκράτορας 46 σημ. 63

Ιωάννης άγιος μητροπολίτης Ηρακλείας Βίος του - 29

Ιωάννης άγιος ο Ελεήμων 79, 89· Βίος του - 22, 25

Ιωάννης ο Χρυσόστομος 34

Ιωάννης Απόκαυκος, μητροπολίτης Ναυπάκτου 68 σημ. 88, 123 σημ. 242

Ιωαννίκιος άγιος 55 σημ. 77, 70, 72, 97, 108 σημ. 207, 121, 122· Βίος του - 23, 25, 65

Σελ. 158
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/47/gif/159.gif&w=600&h=91530. Κιουσοπούλου, Χρόνος και ηλικίες

Ιωαννίτζη όρος στη Φωκίδα 49 σημ. 64

Ιωσήφ Ιασίτης, ηγούμενος στη μονή Αγ. Ιωάννου στην Πάτμο 34, 36

Καζντάν A.· βλ. Kazhdan A.

Καινή Διαθήκη 92

Καλάμιον, χωριό της Φωκίδας 49 σημ. 64

Καλοσκεπηνός Νικόλαος· βλ. Νικόλαος Καλοσκεπηνός

Καππαδοκία 32, 33

Κεκαυμένος 37

Κέρκυρα 123 σημ. 242

Κόρινθος 72

Κύζικος 76

Κύριλλος άγιος o Φιλεώτης 64, 70, 74, 78, 85, 90, 99, 102, 121, 122, 124 σημ. 245, 125 σημ. 249· Βίος του - 24, 26, 130

Κυρτάτας Δ. 87

Κωνσταντίνος άγιος ο εξ Ιουδαίων 48, 68, 76, 88, 99, 106· Βίος του - 24, 25

Κωνσταντίνος Ε', αυτοκράτορας 86, 111

Κωνσταντίνος ΣΤ', αυτοκράτορας 107 σημ. 206, 127

Κωνσταντίνος Κραμβονιτης, σπαθάριος 37 σημ. 37

Κωνσταντινούπολη 26 σημ. 14, 28, 31 σημ. 25, 34, 61, 62, 63, 64, 68, 71, 80, 83, 111, 114, 127, 128, 129

Kaplan Μ. 28 σημ. 19

Kazhdan A. 24, 28 σημ. 19, 51, 88, 89, 108, 119, 120, 123, 128

Λάζαρος άγιος ο Γαλησιώτης 64, 66, 68, 71, 78, 83, 98, 100, 103, 115 σημ. 231, 119, 120· Βίος του - 24, 26, 77, 101, 103, 105, 112, 120

Λαΐου Αγγελική 123

Λεόντιος Νεαπόλεως 22 σημ. 7

Λεόντιος, πατριάρχης Ιεροσολύμων Βίος του - 31 σημ. 25

Λέων Γ΄, αυτοκράτορας 62

Λέων Ε΄ ο Αρμένιος, αυτοκράτορας 111

Λέων ΣΤ΄ ο Σοφός, αυτοκράτορας 46 σημ. 63

Λουκάς άγιος ο Στειριώτης 49 σημ. 64, 69, 72, 83, 85, 103, 121, 122· Βίος του - 24, 26, 27, 39, 40, 72, l03, 116 σημ. 231

Λουκάς άγιος ο Στυλίτης 77, 97, 98 σημ. 181, 106, 107, 121, 122· Βίος του - 24, 26, 27, 72

Le Goff J. 94

Μακάριος άγιος της Πελεκητής 63, 76, 99· Βίος του - 23, 25

Μακεδόνες αυτοκράτορες· βλ. Μακεδονική δυναστεία

Μακεδονία 123

Μακεδονική δυναστεία 28, 33

Μάμας άγιος 90· Βίος του - 90

Μάξιμος άγιος ο Καυσοκαλυβίτης Βίος του - 29

Μαρία αγία η Αιγύπτια 132, 133· Βίος της - 22

Μαρία αγία η Νέα 131, 134, 136· Βίος της - 24, 26, 131

Ματρώνα αγία 132· Βίος της - 22

Μαύρα η, τοποθεσία στην Κωνσταντινούπολη 85

Μαυρικίου αυτοκράτορα γιος 80

Μελανία αγία 132· Βίος της - 22

Μετοχίτης Θεόδωρος· βλ. Θεόδωρος Μετοχίτης

Μικρά Ασία 61, 64, 81, 82, 112

Μιχαήλ άγιος ο Μαλεΐνος 32, 33, 83· Βίος του - 24, 26, 32

Μιχαήλ Ατταλειάτης 34, 36, 37

Μιχαήλ Γ΄, αυτοκράτορας 55 σημ. 77, 105

Μιχαήλ, ηγούμενος μονής Χριστού του Πανοικτίρμονος 34

Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στην Πάτμο 34

Μονή Αυξεντίου στη M. Ασία 97

Μονή Κεχαριτωμένης στην Κωνσταντινούπολη 68 σημ. 88

Μονή Μεγίστης Λαύρας 26 σημ. 14, 33

Μονή Στουδίου 23, 99, 100

Σελ. 159
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/47/gif/160.gif&w=600&h=91530. Κιουσοπούλου, Χρόνος και ηλικίες

Μονή Χριστού του Πανοικτίρμονος στην Κωνσταντινούπολη 34

Μωυσής 58

Mango Cyril 15, 32

Morris Rosemary 24

Ναός Παναγίας των Βλαχερνών στην Κωνσταντινούπολη 66

Ναός Προκοπίου μάρτ. στην Κορινθία 49 σημ. 64

Νεόφυτος άγιος της Εγκλείστρας 38 σημ. 40

Νήφων άγιος Βίος του - 32

Νικήτας, εγγονός του Φιλάρετου 25, 129, 130

Νικήτας Μάγιστρος 26

Νικήτας Στηθάτος 21 σημ. 5, 26, 122

Νικηφόρος άγιος του Μηδικίου 63, 68, 122· Βίος του - 23, 25, 68

Νικηφόρος Β' ο Φωκάς, αυτοκράτορας 33

Νικηφόρος, συγγραφέας Βίου Ανδρέα του Σαλού 25, 130

Νικόλαος άγιος αρχιεπίσκοπος Μύρων 75· Βίος του - 21

Νικόλαος άγιος της Σιών 75· Βίος του - 21

Νικόλαος Καλοσκεπηνός 26

Νίκων άγιος ο Μετανοείτε 48, 64, 65, 72, 74, 77, 96, 98, 99, 103· Βίος του - 24, 26, 39, 72, 96, 103

Οικονομίδης N. 35 σημ. 32

Παλαιά Διαθήκη 87, 92

Πατέρες της Εκκλησίας 32, 34, 58, 75, 87

Παύλος άγιος ο Νεώτερος Βίος του - 23, 43 σημ. 56

Παφλαγονία 64, 81, 127

Πεδιαδίτης Γεώργιος· βλ. Γεώργιος Πεδιαδίτης

Πεσσινούντος περιοχή της - 81

Πέτρος άγιος της Ατρώας 48, 62, 65, 78 σημ. 121, 80, 81, 82, 83, 84, 104, 108 σημ. 207, 121, 122, 124· Βίος του - 23, 25, 26, 80, 81, 85

Πλάτων άγιος Σακκουδίωνος 62, 71, 83, 112 σημ. 220· Βίος του - 23, 25, 55

Πορφύριος επίσκοπος Γάζης Βίος του - 21, 89

Πρόδρομος Θεόδωρος· βλ. Θεόδωρος Πρόδρομος

Patlagean Evelyne 16 σημ. 4, 80, 100, 134 σημ. 265

Ραιδεστός 34

Ρώμης επίσκοπος 98

Ρωμύλος άγιος Βίος του - 29

Σάββας, συγγραφέας Βίων 24, 55 σημ. 77

Σάνδου, χωριό της M. Ασίας 80

Σβορώνος Ν. 28

Σέργιος, πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως 106

Σοφιανός Δ. 27 σημ. 16

Στείρι Φωκίδας 49 σημ. 64

Στέφανος άγιος ο Νέος 28, 47, 49 σημ. 65, 50 σημ. 67, 62, 66, 69, 70, 76, 83, 85, 97, 105, 112, 121, 122· Βίος του - 23, 25, 85, 141

Στέφανος ο Διάκονος, συγγραφέας Βίου Στεφάνου του Νέου 25, 46 σημ. 62

Στηθάτος Νικήτας· βλ. Νικήτας Στηθάτος

Συκεώνα, χωριό της Μ. Ασίας (κοντά στην Άγκυρα) 61

Συμεών άγιος ο Νέος Θεολόγος 21 σημ. 5, 43 σημ. 56, 64, 71, 108 σημ. 207, 122· Βίος του - 24, 26

Συμεών άγιος ο Νέος ο Στυλίτης 74· Βίος του - 22

Συμεών άγιος ο Σαλός 128

Συμεών o Μεταφραστής 20, 22 σημ. 7, 30 σημ. 24, 34, 36 σημ. 33, 75, 90, 109, 110

σύνοδος πενθέκτη 78, 79, 86, 134, 135

σύνοδος η εν Τρούλλω· βλ. σύνοδος Πενθέκτη

Σελ. 160
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/47/gif/161.gif&w=600&h=91530. Κιουσοπούλου, Χρόνος και ηλικίες

Σωφρόνιος, συγγραφέας Βίου Ιωάννη του Ελεήμονος 22 σημ. 7

Ševčenko I. 23, 24

Τα Σπορακίου· βλ. Tα Σφωρακίου

Τα Σφωρακίου, συνοικία της Κωνσταντινούπολης 80

Τραπεζούντα 63, 71

Τρύφων άγιος 74· Βίος του - 21

Τσουγκαράκης Δ. 31 σημ. 25

Talbot Alice-Mary 123

Υπάτιος Βίος του - 22

Φιλάρετος 115, 126, 127, 128, 129· Βίος του - 24, 26, 126

Φιλέα, χωριό της Θράκης 64

Φίλων άγιος Βίος του - 32

Φώτιος 33 σημ. 29

Ψελλός Μιχαήλ 94, 95

Ωριγένης 50 σημ. 67

Σελ. 161
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/47/gif/162.gif&w=600&h=915 30. Κιουσοπούλου, Χρόνος και ηλικίες

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 162
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Χρόνος και ηλικίες στη βυζαντινή κοινωνία
Αποτελέσματα αναζήτησης
    Ψηφιοποιημένα βιβλία
    Σελίδα: 143
    30. Κιουσοπούλου, Χρόνος και ηλικίες

    ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ