Συγγραφέας:Κιουσοπούλου, Αντωνία
 
Τίτλος:Χρόνος και ηλικίες στη βυζαντινή κοινωνία
 
Υπότιτλος:Η κλίμακα των ηλικιών από τα αγιολογικά κείμενα της μέσης εποχής (7ος-11ος αι.)
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:30
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:1997
 
Σελίδες:167
 
Αριθμός τόμων:1 τόμος
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Κοινωνική ενσωμάτωση
 
Νοοτροπίες και συμπεριφορές
 
Τοπική κάλυψη:Βυζαντινή κοινωνία
 
Χρονική κάλυψη:7ος-11ος αι.
 
Περίληψη:Στόχος της μελέτης είναι η διερεύνηση, μέσα από τα αγιολογικά κείμενα, του τρόπου με τον οποίο αρθρωνόταν η κλίμακα των ηλικιών στην αντίληψη των Βυζαντινών. Έναν ειδικότερο στόχο αποτέλεσε η στάση της βυζαντινής κοινωνίας απέναντι στην παιδική ηλικία και τη νεότητα και η αναζήτηση ενδεχόμενων αλλαγών σε αυτήν κατά τη διάρκεια των βυζαντινών χρόνων. Η μελέτη της κοινωνικής λειτουργίας των Βίων των αγίων έδειξε ότι δεν είναι μόνον το εκκλησιαστικό μοντέλο για την παιδική ηλικία, τη νεότητα και τα γηρατειά που αποδεσμεύεται μέσα από τα κείμενα αυτά, αλλά και η εικόνα για τα διάφορα στάδια της ανθρώπινης ζωής που η κοινωνία είχε δημιουργήσει ως απάντηση στις δικές της ανάγκες και που οι συγγραφείς των Βίων τη μετέφεραν προσαρμοσμένη στα δικά τους ιδεολογικά μέτρα, ακριβώς επειδή ήθελαν να βρίσκονται σε αντιστοιχία προς την κοινωνική πραγματικότητα. Έτσι, εκείνο που αναδείχθηκε ή έγινε προσπάθεια να αναδειχθεί δεν ήταν τόσο το περιεχόμενο καθεμιάς ηλικίας όσο η σημασία του ηλικιακού συστήματος για τη μέτρηση του χρόνου στη βυζαντινή κοινωνία σε συνάρτηση με τις ιστορικά διαμορφωμένες δομές της.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 5.75 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 155-170 από: 170
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/47/gif/155.gif&w=600&h=915 30. Κιουσοπούλου, Χρόνος και ηλικίες

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Σελ. 155
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/47/gif/156.gif&w=600&h=915 30. Κιουσοπούλου, Χρόνος και ηλικίες

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 156
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/47/gif/157.gif&w=600&h=91530. Κιουσοπούλου, Χρόνος και ηλικίες

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Αγία Σοφία 40, 77, 84, 98, 127

Άγιον Όρος 33, 79, 123

αγίων Νοταρίων γιορτή των - στην Κωνσταντινούπολη 115

Άγκυρα 61,63· περιοχή της - 81

Αδριανούπολη της Παφλαγονίας 61

Αθανασία αγία της Αίγινας 42 σημ. 54, 131, 133· Βίος της - 24, 26, 131

Αθανάσιος άγιος ο Αθωνίτης 33, 48, 63, 65, 67, 85 σημ. 151, 99· Βίος του - 24, 26, 56, 65, 67, 71, 74, 75, 85 σημ. 151

Αθανάσιος άγιος πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως 45· Βίος του - 29, 45

Αθανάσιος άγιος της Λαύρας· βλ. Αθανάσιος άγιος o Αθωνίτης

Αθανάσιος άγιος των Μετεώρων Βίος του - 29

Αίγινα 132

Αίγυπτος 89

Αίσωπος 32

Αλεξάνδρεια 79

Αλέξιος, γιος του σεβαστοκράτορα Ανδρονίκου 118

Αλύπιος άγιος ο Στυλίτης 61, 62, 68, 70, 73, 104, 106 σημ. 202, 121, 122· Βίος του - 23, 25, 45

Αμόριο 63

Αμπελών Φωκίδας 49 σημ. 64

Ανδρέας άγιος ο εν Κρίσει Βίος του - 23

Ανδρέας ο Σαλός 40, 113, 126, 128, 129· Βίος του - 24, 26, 40 σημ. 47, 45, 113, 130

Αντώνιος άγιος Βίος του - 15, 21

Απόκαυκος Ιωάννης· βλ. Ιωάννης Απόκαυκος

Απολλωνιάς λίμνη 81

Αρμενιάκων θέμα 64

Ατταλειάτης Μιχαήλ· βλ. Μιχαήλ Ατταλειάτης

Αρτέμιος άγιος Βίος του - 34

Αυξεντίου όρος 62, 112

Αχιλλεύς Τάτιος 32

Ariès Ph. 93

Βαλκανική 28

Βασίλειος άγιος ο Νέος Βίος του - 24

Βασίλειος Α' ο Μακεδών, αυτοκράτορας 46 σημ. 63, 118 σημ. 232

Βασίλειος, μητροπολίτης Θεσσαλονίκης (10ος αι.) 25

Βασίλειος ο Μέγας 90

Βιθυνία 82

Βλάσιος άγιος ο εξ Αμορίου 48, 69, 76, 83, 84, 97, 98, 102, 107, 122, 124 σημ. 245· Βίος του - 25, 97

Βοήλας Ευστάθιος· βλ. Ευστάθιος Βοήλας

Βούλγαροι 97, 106

Βρουμάλια 85, 86

Γαλακτίων και Επιστήμη άγιοι Βίος των - 21

Γαλαταριώτου Κάτια 38 σημ. 40

Γαλήσιον όρος 77

Γερμανός άγιος ο Αγιορείτης Βίος του - 29

Γεώργιος άγιος 21, 61, 101, 108 σημ. 208· Βίος του - 109

Γεώργιος Πεδιαδίτης, μητροπολίτης Κερκύρας 123 σημ. 242

Σελ. 157
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/47/gif/158.gif&w=600&h=91530. Κιουσοπούλου, Χρόνος και ηλικίες

Γεώργιος, συγγραφέας Βίου Θεοδώρου του Συκεώτη 25, 46 σημ. 62, 77, 105

Γρηγόριος ο Ναζιανζηνός 90

Γρηγόριος, συγγραφέας Βίου Λαζάρου του Γαλησιώτη 26

Δανιήλ άγιος ο Στυλίτης 78 σημ. 120

Δαυίδ, Συμεών και Γεώργιος άγιοι από τη Μυτιλήνη 49 σημ. 65, 65, 66, 70, 78, 83, 84, 89, 99, 105, 121· Βίος των - 23, 25, 105

Δαφνοπάτης Θεόδωρος· βλ. Θεόδωρος Δαφνοπάτης

Διγενής Ακρίτας 42 σημ. 52, 118, 119, 120

Διομήδης άγιος 38 σημ. 40

Δύση μεσαιωνική 52, 93, 94, 119

Dagron G. 129

εικονομαχία-εικονομάχοι αυτοκράτορες 22, 23, 46 σημ. 63, 55, 85, 112

Ειρήνη, αυτοκράτειρα 107 σημ. 206

Ελαία, κωμόπολη της Μ. Ασίας (κοντά στην Πέργαμο) 62

Ελισάβετ αγία Βίος της - 29

Επιφάνιος, σύντροφος Ανδρέα του Σαλού 113, 114, 115

Ευθύμιος άγιος ο Νέος 63· Βίος του - 24, 25, 56

Ευστάθιος Βοήλας 32, 33, 35· θυγατέρες του - 32, 42

Ευφροσύνη αγία 132, 133· Βίος της - 22

Ζεμενό 49 σημ. 64

Ζημενά· βλ. Ζεμενό

Ήγαπημένον, χωριό της Μ. Ασίας 111 σημ. 215

Θέκλα αγία 22, 82 σημ. 144· Βίος της - 22

Θεοδώρα αγία, αυτοκράτειρα 55 σημ. 77, 131, 133, 134· Βίος της - 24, 26, 131

Θεοδώρα αγία της Θεσσαλονίκης 131, 132, 133, 136· Βίος της - 24, 26, 131

Θεόδωρος άγιος ο Στουδίτης 62, 83, 97, 100, 121, 122· Βίος του - 23, 25, 40, 45, 73, 100, 111· "Υποτύπωσις" του - 44 σημ. 59

Θεόδωρος άγιος ο Στρατηλάτης 110

Θεόδωρος άγιος ο Συκεώτης 46, 47, 52 σημ. 69, 61, 68, 70, 73, 77, 80, 82,84, 88, 97, 101, 102, 106, 108 σημ. 208, 125· Βίος του - 23, 25, 77, 80, 81, 105

Θεόδωρος άγιος ο Τήρων 67, 70, 110· Βίος του - 23, 67

Θεόδωρος Δαφνοπάτης 25 σημ. 12, 73

Θεόδωρος Μετοχίτης 33 σημ. 29

Θεόδωρος ο Σκαράνος, μοναχός 33 σημ. 30

Θεόδωρος Πρόδρομος 118

Θεοκτίστη αγία 131, 133· Βίος της - 24, 26, 131

Θεοστήρικτος, συγγραφέας Βίου Νικηφόρου του Μηδικίου 25

Θεοφάνης, συγγραφέας Βίου Μιχαήλ Μαλεΐνου 26, 46 σημ. 62

Θεσσαλονίκη 132

Θράκη 65

Θωμαΐς αγία 131, 133, 134· Βίος της - 24, 26, 131

Ιερουσαλήμ 119

Ιουστινιανός, αυτοκράτορας 46 σημ. 63

Ιωάννης άγιος μητροπολίτης Ηρακλείας Βίος του - 29

Ιωάννης άγιος ο Ελεήμων 79, 89· Βίος του - 22, 25

Ιωάννης ο Χρυσόστομος 34

Ιωάννης Απόκαυκος, μητροπολίτης Ναυπάκτου 68 σημ. 88, 123 σημ. 242

Ιωαννίκιος άγιος 55 σημ. 77, 70, 72, 97, 108 σημ. 207, 121, 122· Βίος του - 23, 25, 65

Σελ. 158
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/47/gif/159.gif&w=600&h=91530. Κιουσοπούλου, Χρόνος και ηλικίες

Ιωαννίτζη όρος στη Φωκίδα 49 σημ. 64

Ιωσήφ Ιασίτης, ηγούμενος στη μονή Αγ. Ιωάννου στην Πάτμο 34, 36

Καζντάν A.· βλ. Kazhdan A.

Καινή Διαθήκη 92

Καλάμιον, χωριό της Φωκίδας 49 σημ. 64

Καλοσκεπηνός Νικόλαος· βλ. Νικόλαος Καλοσκεπηνός

Καππαδοκία 32, 33

Κεκαυμένος 37

Κέρκυρα 123 σημ. 242

Κόρινθος 72

Κύζικος 76

Κύριλλος άγιος o Φιλεώτης 64, 70, 74, 78, 85, 90, 99, 102, 121, 122, 124 σημ. 245, 125 σημ. 249· Βίος του - 24, 26, 130

Κυρτάτας Δ. 87

Κωνσταντίνος άγιος ο εξ Ιουδαίων 48, 68, 76, 88, 99, 106· Βίος του - 24, 25

Κωνσταντίνος Ε', αυτοκράτορας 86, 111

Κωνσταντίνος ΣΤ', αυτοκράτορας 107 σημ. 206, 127

Κωνσταντίνος Κραμβονιτης, σπαθάριος 37 σημ. 37

Κωνσταντινούπολη 26 σημ. 14, 28, 31 σημ. 25, 34, 61, 62, 63, 64, 68, 71, 80, 83, 111, 114, 127, 128, 129

Kaplan Μ. 28 σημ. 19

Kazhdan A. 24, 28 σημ. 19, 51, 88, 89, 108, 119, 120, 123, 128

Λάζαρος άγιος ο Γαλησιώτης 64, 66, 68, 71, 78, 83, 98, 100, 103, 115 σημ. 231, 119, 120· Βίος του - 24, 26, 77, 101, 103, 105, 112, 120

Λαΐου Αγγελική 123

Λεόντιος Νεαπόλεως 22 σημ. 7

Λεόντιος, πατριάρχης Ιεροσολύμων Βίος του - 31 σημ. 25

Λέων Γ΄, αυτοκράτορας 62

Λέων Ε΄ ο Αρμένιος, αυτοκράτορας 111

Λέων ΣΤ΄ ο Σοφός, αυτοκράτορας 46 σημ. 63

Λουκάς άγιος ο Στειριώτης 49 σημ. 64, 69, 72, 83, 85, 103, 121, 122· Βίος του - 24, 26, 27, 39, 40, 72, l03, 116 σημ. 231

Λουκάς άγιος ο Στυλίτης 77, 97, 98 σημ. 181, 106, 107, 121, 122· Βίος του - 24, 26, 27, 72

Le Goff J. 94

Μακάριος άγιος της Πελεκητής 63, 76, 99· Βίος του - 23, 25

Μακεδόνες αυτοκράτορες· βλ. Μακεδονική δυναστεία

Μακεδονία 123

Μακεδονική δυναστεία 28, 33

Μάμας άγιος 90· Βίος του - 90

Μάξιμος άγιος ο Καυσοκαλυβίτης Βίος του - 29

Μαρία αγία η Αιγύπτια 132, 133· Βίος της - 22

Μαρία αγία η Νέα 131, 134, 136· Βίος της - 24, 26, 131

Ματρώνα αγία 132· Βίος της - 22

Μαύρα η, τοποθεσία στην Κωνσταντινούπολη 85

Μαυρικίου αυτοκράτορα γιος 80

Μελανία αγία 132· Βίος της - 22

Μετοχίτης Θεόδωρος· βλ. Θεόδωρος Μετοχίτης

Μικρά Ασία 61, 64, 81, 82, 112

Μιχαήλ άγιος ο Μαλεΐνος 32, 33, 83· Βίος του - 24, 26, 32

Μιχαήλ Ατταλειάτης 34, 36, 37

Μιχαήλ Γ΄, αυτοκράτορας 55 σημ. 77, 105

Μιχαήλ, ηγούμενος μονής Χριστού του Πανοικτίρμονος 34

Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στην Πάτμο 34

Μονή Αυξεντίου στη M. Ασία 97

Μονή Κεχαριτωμένης στην Κωνσταντινούπολη 68 σημ. 88

Μονή Μεγίστης Λαύρας 26 σημ. 14, 33

Μονή Στουδίου 23, 99, 100

Σελ. 159
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/47/gif/160.gif&w=600&h=91530. Κιουσοπούλου, Χρόνος και ηλικίες

Μονή Χριστού του Πανοικτίρμονος στην Κωνσταντινούπολη 34

Μωυσής 58

Mango Cyril 15, 32

Morris Rosemary 24

Ναός Παναγίας των Βλαχερνών στην Κωνσταντινούπολη 66

Ναός Προκοπίου μάρτ. στην Κορινθία 49 σημ. 64

Νεόφυτος άγιος της Εγκλείστρας 38 σημ. 40

Νήφων άγιος Βίος του - 32

Νικήτας, εγγονός του Φιλάρετου 25, 129, 130

Νικήτας Μάγιστρος 26

Νικήτας Στηθάτος 21 σημ. 5, 26, 122

Νικηφόρος άγιος του Μηδικίου 63, 68, 122· Βίος του - 23, 25, 68

Νικηφόρος Β' ο Φωκάς, αυτοκράτορας 33

Νικηφόρος, συγγραφέας Βίου Ανδρέα του Σαλού 25, 130

Νικόλαος άγιος αρχιεπίσκοπος Μύρων 75· Βίος του - 21

Νικόλαος άγιος της Σιών 75· Βίος του - 21

Νικόλαος Καλοσκεπηνός 26

Νίκων άγιος ο Μετανοείτε 48, 64, 65, 72, 74, 77, 96, 98, 99, 103· Βίος του - 24, 26, 39, 72, 96, 103

Οικονομίδης N. 35 σημ. 32

Παλαιά Διαθήκη 87, 92

Πατέρες της Εκκλησίας 32, 34, 58, 75, 87

Παύλος άγιος ο Νεώτερος Βίος του - 23, 43 σημ. 56

Παφλαγονία 64, 81, 127

Πεδιαδίτης Γεώργιος· βλ. Γεώργιος Πεδιαδίτης

Πεσσινούντος περιοχή της - 81

Πέτρος άγιος της Ατρώας 48, 62, 65, 78 σημ. 121, 80, 81, 82, 83, 84, 104, 108 σημ. 207, 121, 122, 124· Βίος του - 23, 25, 26, 80, 81, 85

Πλάτων άγιος Σακκουδίωνος 62, 71, 83, 112 σημ. 220· Βίος του - 23, 25, 55

Πορφύριος επίσκοπος Γάζης Βίος του - 21, 89

Πρόδρομος Θεόδωρος· βλ. Θεόδωρος Πρόδρομος

Patlagean Evelyne 16 σημ. 4, 80, 100, 134 σημ. 265

Ραιδεστός 34

Ρώμης επίσκοπος 98

Ρωμύλος άγιος Βίος του - 29

Σάββας, συγγραφέας Βίων 24, 55 σημ. 77

Σάνδου, χωριό της M. Ασίας 80

Σβορώνος Ν. 28

Σέργιος, πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως 106

Σοφιανός Δ. 27 σημ. 16

Στείρι Φωκίδας 49 σημ. 64

Στέφανος άγιος ο Νέος 28, 47, 49 σημ. 65, 50 σημ. 67, 62, 66, 69, 70, 76, 83, 85, 97, 105, 112, 121, 122· Βίος του - 23, 25, 85, 141

Στέφανος ο Διάκονος, συγγραφέας Βίου Στεφάνου του Νέου 25, 46 σημ. 62

Στηθάτος Νικήτας· βλ. Νικήτας Στηθάτος

Συκεώνα, χωριό της Μ. Ασίας (κοντά στην Άγκυρα) 61

Συμεών άγιος ο Νέος Θεολόγος 21 σημ. 5, 43 σημ. 56, 64, 71, 108 σημ. 207, 122· Βίος του - 24, 26

Συμεών άγιος ο Νέος ο Στυλίτης 74· Βίος του - 22

Συμεών άγιος ο Σαλός 128

Συμεών o Μεταφραστής 20, 22 σημ. 7, 30 σημ. 24, 34, 36 σημ. 33, 75, 90, 109, 110

σύνοδος πενθέκτη 78, 79, 86, 134, 135

σύνοδος η εν Τρούλλω· βλ. σύνοδος Πενθέκτη

Σελ. 160
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/47/gif/161.gif&w=600&h=91530. Κιουσοπούλου, Χρόνος και ηλικίες

Σωφρόνιος, συγγραφέας Βίου Ιωάννη του Ελεήμονος 22 σημ. 7

Ševčenko I. 23, 24

Τα Σπορακίου· βλ. Tα Σφωρακίου

Τα Σφωρακίου, συνοικία της Κωνσταντινούπολης 80

Τραπεζούντα 63, 71

Τρύφων άγιος 74· Βίος του - 21

Τσουγκαράκης Δ. 31 σημ. 25

Talbot Alice-Mary 123

Υπάτιος Βίος του - 22

Φιλάρετος 115, 126, 127, 128, 129· Βίος του - 24, 26, 126

Φιλέα, χωριό της Θράκης 64

Φίλων άγιος Βίος του - 32

Φώτιος 33 σημ. 29

Ψελλός Μιχαήλ 94, 95

Ωριγένης 50 σημ. 67

Σελ. 161
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/47/gif/162.gif&w=600&h=915 30. Κιουσοπούλου, Χρόνος και ηλικίες

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 162
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/47/gif/163.gif&w=600&h=91530. Κιουσοπούλου, Χρόνος και ηλικίες

A. KIOUSSOPOULLOU

TEMPS ET AGES

DANS LA SOCIÉTÉ BYZANTINE

(VIIe-XIe siècles) (Résumé)

L'objet de l'étude, tel qu'il a été défini d'emblée, était d'examiner, à travers les textes hagiographiques, la manière dont s'échelonnaient les âges dans l'esprit des Byzantins. Il s'agissait en particulier de cerner l'attitude de la société byzantine dans son ensemble vis-à-vis de l'enfance et de la jeunesse, ainsi que de voir si des changements sont intervenus dans cette attitude au cours de l'époque byzantine. J'ai supposé, suivant la thèse scientifique en vigueur concernant leur qualité de document, que ces textes, par leur contenu et leur nombre, constituent un corpus capable de fournir des informations pertinentes.

En cours d'étude, j'ai constaté que le schéma des tranches d'âge qui se dégage des Vies demeure inchangé à toutes les époques de l'histoire byzantine et correspond à celui qui se dégage de toutes les sources disponibles, et notamment des textes juridiques. J'ai également constaté que l'image de l'enfance et de la jeunesse que nous donnent les Vies des Saints présente plusieurs points communs avec celle que nous nous en faisons à la lecture de la bibliographie existante, si maigre soit-elle. En dépit de leur caractère souvent descriptif en effet, les études relatives à la question indiquent déjà que la société

Σελ. 163
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/47/gif/164.gif&w=600&h=915 30. Κιουσοπούλου, Χρόνος και ηλικίες

byzantine ne fait pas grand cas des enfants et des jeunes.

Cette conclusion se trouve confirmée par les Vies de l'époque byzantine moyenne, qui ont constitué l'essentiel de nos sources. Il s'agissait toutefois de l'interpréter en tenant compte certains paramètres sociaux qui ne manquent pas d'influer sur les comportements collectifs de la société byzantine vis-à-vis des enfants et des jeunes, voire de les déterminer.

L'équilibre économique et démographique instable qui caractérise les sociétés rurales médiévales contribue certainement à l'attitude de dédain qui se reflète dans les Vies. D'un autre côté, la manière détaillée dont est décrite l'enfance des Saints peut être mise en relation avec l'importance accrue attribuée, à partir de l'époque byzantine moyenne, à la stabilité des liens familiaux, phénomène qui coïncide avec la ruralisation de l'Empire byzantin,

L'étude des textes des XIème et XIIème siècles, époque à laquelle la société byzantine a connu de profondes restructurations, révèle que la manière dont sont traités les enfants évolue progressivement. Ce changement correspond avec la consécration de l'hégémonie de la classe aristocratique. Sans modifier pour autant les limites d'âge — nous avons d'ailleurs dit que le schéma des tranches d'âge demeure constant — l'aristocratie attribue un rôle différent à chacune d'elles. C'est précisément à ce moment que se manifeste à l'égard des enfants et des jeunes une attitude moins dédaigneuse que celle qui émane des textes religieux de la période byzantine moyenne.

Le caractère des Vies m'a incitée à cerner les limites des textes hagiographiques en tant que sources utiles à l'étude du sujet traité. Et dans cette perspective, il était nécessaire de savoir à qui s'adressaient les Vies. Identifier le public concerné permettait en effet d'envisager la base culturelle à laquelle empruntaient leurs principaux éléments ces textes qui servaient évidemment les besoins d'une propagande.

Σελ. 164
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/47/gif/165.gif&w=600&h=91530. Κιουσοπούλου, Χρόνος και ηλικίες

Les Vies étaient rédigées en effet dans le but de promouvoir le mode de vie monastique et de légitimer les monastères existants; les moines constituaient l'essentiel du public auquel elles s'adressaient. Il convenait par conséquent de voir si et dans quelle mesure la mention des différents âges de la vie des Saints servait la cause visée et si elle était comprise par ceux qui les écoutaient ou les lisaient.

L'analyse entreprise a clairement montré que, en dépit du fait que la sainteté est apparemment indépendante de l'âge, le Saint avait un âge, c'est-à-dire que le cours de sa vie présentait des phases distinctes, parce que les auteurs des Vies voulaient dépeindre un personnage avec lequel puissent s'identifier les moines auxquels ils s'adressaient. Retracer les différentes étapes de la vie du héros religieux permettait de donner à la narration un caractère vraisemblable, puisqu'on replaçait le Saint dans une réalité biologique accessible au public concerné.

Il ne s'agissait cependant pas seulement de renvoyer à une réalité biologique, mais aussi à une réalité sociale dans laquelle les auteurs des Vies puisaient largement. La division du temps en tranches d'âge était familière aux hommes de l'époque, justement parce que les différents âges représentaient pour la société de cette période (ΧΠ-XIème siècle) l'un des systèmes fondamentaux d'organisation. Je suppose que ce choix d'organisation est lié aux structures élémentaires qui caractérisent la société byzantine au cours des siècles entre le déclin des villes et l'émergence de l'aristocratie,

Les textes hagiographiques reflètent donc non seulement le modèle ecclésiastique de l'enfance, de la jeunesse et de la vieillesse, mais aussi celui des différents stades de la vie humaine définis par la société en fonction de ses besoins, modèle que les auteurs des Vies transposent en l'adaptant à leur idéologie propre, parce qu'ils veulent s'aligner sur la réalité sociale.

Σελ. 165
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/47/gif/166.gif&w=600&h=91530. Κιουσοπούλου, Χρόνος και ηλικίες

Ce que nous mettons en évidence ou tentons de mettre en évidence, c'est moins le contenu de chacun des différents âges que la manière dont fonctionne le système des âges dans la mesure du temps, système qui demeure étroitement lié aux structures historiquement définies de la société byzantine.

Σελ. 166
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/47/gif/167.gif&w=600&h=915 30. Κιουσοπούλου, Χρόνος και ηλικίες

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

ΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΑΣ ΚΙΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΕΣ

ΣΤΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ ΤΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΤΗΘΗΚΕ ΣΤΗ ΜΟΝΟΤΥΠΙΑ ΠΑΛΗΒΟΓΙΑΝΝΗ,

ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΤΥΠΩΘΗΚΕ ΣΤΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΜΑΝΟΥΤΙΟΣ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΧΡ. ΜΑΝΟΥΣΑΡΙΔΗ

ΤΟΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 1997

ΜΕ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΠΑΝΟΥ ΒΛΑΧΟΥ

ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

Σελ. 167
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/47/gif/168.gif&w=600&h=915 30. Κιουσοπούλου, Χρόνος και ηλικίες

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 168
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/47/gif/169.gif&w=600&h=915 30. Κιουσοπούλου, Χρόνος και ηλικίες

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟΥ

Σελ. 169
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/47/gif/170.gif&w=600&h=915 30. Κιουσοπούλου, Χρόνος και ηλικίες

ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟ

Σελ. 170
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Χρόνος και ηλικίες στη βυζαντινή κοινωνία
Αποτελέσματα αναζήτησης
    Ψηφιοποιημένα βιβλία
    Σελίδα: 155
    30. Κιουσοπούλου, Χρόνος και ηλικίες

    ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ