Συγγραφέας:Κιουσοπούλου, Αντωνία
 
Τίτλος:Χρόνος και ηλικίες στη βυζαντινή κοινωνία
 
Υπότιτλος:Η κλίμακα των ηλικιών από τα αγιολογικά κείμενα της μέσης εποχής (7ος-11ος αι.)
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:30
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:1997
 
Σελίδες:167
 
Αριθμός τόμων:1 τόμος
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Κοινωνική ενσωμάτωση
 
Νοοτροπίες και συμπεριφορές
 
Τοπική κάλυψη:Βυζαντινή κοινωνία
 
Χρονική κάλυψη:7ος-11ος αι.
 
Περίληψη:Στόχος της μελέτης είναι η διερεύνηση, μέσα από τα αγιολογικά κείμενα, του τρόπου με τον οποίο αρθρωνόταν η κλίμακα των ηλικιών στην αντίληψη των Βυζαντινών. Έναν ειδικότερο στόχο αποτέλεσε η στάση της βυζαντινής κοινωνίας απέναντι στην παιδική ηλικία και τη νεότητα και η αναζήτηση ενδεχόμενων αλλαγών σε αυτήν κατά τη διάρκεια των βυζαντινών χρόνων. Η μελέτη της κοινωνικής λειτουργίας των Βίων των αγίων έδειξε ότι δεν είναι μόνον το εκκλησιαστικό μοντέλο για την παιδική ηλικία, τη νεότητα και τα γηρατειά που αποδεσμεύεται μέσα από τα κείμενα αυτά, αλλά και η εικόνα για τα διάφορα στάδια της ανθρώπινης ζωής που η κοινωνία είχε δημιουργήσει ως απάντηση στις δικές της ανάγκες και που οι συγγραφείς των Βίων τη μετέφεραν προσαρμοσμένη στα δικά τους ιδεολογικά μέτρα, ακριβώς επειδή ήθελαν να βρίσκονται σε αντιστοιχία προς την κοινωνική πραγματικότητα. Έτσι, εκείνο που αναδείχθηκε ή έγινε προσπάθεια να αναδειχθεί δεν ήταν τόσο το περιεχόμενο καθεμιάς ηλικίας όσο η σημασία του ηλικιακού συστήματος για τη μέτρηση του χρόνου στη βυζαντινή κοινωνία σε συνάρτηση με τις ιστορικά διαμορφωμένες δομές της.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 5.75 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 163-170 από: 170
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/47/gif/163.gif&w=600&h=91530. Κιουσοπούλου, Χρόνος και ηλικίες

A. KIOUSSOPOULLOU

TEMPS ET AGES

DANS LA SOCIÉTÉ BYZANTINE

(VIIe-XIe siècles) (Résumé)

L'objet de l'étude, tel qu'il a été défini d'emblée, était d'examiner, à travers les textes hagiographiques, la manière dont s'échelonnaient les âges dans l'esprit des Byzantins. Il s'agissait en particulier de cerner l'attitude de la société byzantine dans son ensemble vis-à-vis de l'enfance et de la jeunesse, ainsi que de voir si des changements sont intervenus dans cette attitude au cours de l'époque byzantine. J'ai supposé, suivant la thèse scientifique en vigueur concernant leur qualité de document, que ces textes, par leur contenu et leur nombre, constituent un corpus capable de fournir des informations pertinentes.

En cours d'étude, j'ai constaté que le schéma des tranches d'âge qui se dégage des Vies demeure inchangé à toutes les époques de l'histoire byzantine et correspond à celui qui se dégage de toutes les sources disponibles, et notamment des textes juridiques. J'ai également constaté que l'image de l'enfance et de la jeunesse que nous donnent les Vies des Saints présente plusieurs points communs avec celle que nous nous en faisons à la lecture de la bibliographie existante, si maigre soit-elle. En dépit de leur caractère souvent descriptif en effet, les études relatives à la question indiquent déjà que la société

Σελ. 163
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/47/gif/164.gif&w=600&h=915 30. Κιουσοπούλου, Χρόνος και ηλικίες

byzantine ne fait pas grand cas des enfants et des jeunes.

Cette conclusion se trouve confirmée par les Vies de l'époque byzantine moyenne, qui ont constitué l'essentiel de nos sources. Il s'agissait toutefois de l'interpréter en tenant compte certains paramètres sociaux qui ne manquent pas d'influer sur les comportements collectifs de la société byzantine vis-à-vis des enfants et des jeunes, voire de les déterminer.

L'équilibre économique et démographique instable qui caractérise les sociétés rurales médiévales contribue certainement à l'attitude de dédain qui se reflète dans les Vies. D'un autre côté, la manière détaillée dont est décrite l'enfance des Saints peut être mise en relation avec l'importance accrue attribuée, à partir de l'époque byzantine moyenne, à la stabilité des liens familiaux, phénomène qui coïncide avec la ruralisation de l'Empire byzantin,

L'étude des textes des XIème et XIIème siècles, époque à laquelle la société byzantine a connu de profondes restructurations, révèle que la manière dont sont traités les enfants évolue progressivement. Ce changement correspond avec la consécration de l'hégémonie de la classe aristocratique. Sans modifier pour autant les limites d'âge — nous avons d'ailleurs dit que le schéma des tranches d'âge demeure constant — l'aristocratie attribue un rôle différent à chacune d'elles. C'est précisément à ce moment que se manifeste à l'égard des enfants et des jeunes une attitude moins dédaigneuse que celle qui émane des textes religieux de la période byzantine moyenne.

Le caractère des Vies m'a incitée à cerner les limites des textes hagiographiques en tant que sources utiles à l'étude du sujet traité. Et dans cette perspective, il était nécessaire de savoir à qui s'adressaient les Vies. Identifier le public concerné permettait en effet d'envisager la base culturelle à laquelle empruntaient leurs principaux éléments ces textes qui servaient évidemment les besoins d'une propagande.

Σελ. 164
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/47/gif/165.gif&w=600&h=91530. Κιουσοπούλου, Χρόνος και ηλικίες

Les Vies étaient rédigées en effet dans le but de promouvoir le mode de vie monastique et de légitimer les monastères existants; les moines constituaient l'essentiel du public auquel elles s'adressaient. Il convenait par conséquent de voir si et dans quelle mesure la mention des différents âges de la vie des Saints servait la cause visée et si elle était comprise par ceux qui les écoutaient ou les lisaient.

L'analyse entreprise a clairement montré que, en dépit du fait que la sainteté est apparemment indépendante de l'âge, le Saint avait un âge, c'est-à-dire que le cours de sa vie présentait des phases distinctes, parce que les auteurs des Vies voulaient dépeindre un personnage avec lequel puissent s'identifier les moines auxquels ils s'adressaient. Retracer les différentes étapes de la vie du héros religieux permettait de donner à la narration un caractère vraisemblable, puisqu'on replaçait le Saint dans une réalité biologique accessible au public concerné.

Il ne s'agissait cependant pas seulement de renvoyer à une réalité biologique, mais aussi à une réalité sociale dans laquelle les auteurs des Vies puisaient largement. La division du temps en tranches d'âge était familière aux hommes de l'époque, justement parce que les différents âges représentaient pour la société de cette période (ΧΠ-XIème siècle) l'un des systèmes fondamentaux d'organisation. Je suppose que ce choix d'organisation est lié aux structures élémentaires qui caractérisent la société byzantine au cours des siècles entre le déclin des villes et l'émergence de l'aristocratie,

Les textes hagiographiques reflètent donc non seulement le modèle ecclésiastique de l'enfance, de la jeunesse et de la vieillesse, mais aussi celui des différents stades de la vie humaine définis par la société en fonction de ses besoins, modèle que les auteurs des Vies transposent en l'adaptant à leur idéologie propre, parce qu'ils veulent s'aligner sur la réalité sociale.

Σελ. 165
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/47/gif/166.gif&w=600&h=91530. Κιουσοπούλου, Χρόνος και ηλικίες

Ce que nous mettons en évidence ou tentons de mettre en évidence, c'est moins le contenu de chacun des différents âges que la manière dont fonctionne le système des âges dans la mesure du temps, système qui demeure étroitement lié aux structures historiquement définies de la société byzantine.

Σελ. 166
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/47/gif/167.gif&w=600&h=915 30. Κιουσοπούλου, Χρόνος και ηλικίες

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

ΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΑΣ ΚΙΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΕΣ

ΣΤΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ ΤΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΤΗΘΗΚΕ ΣΤΗ ΜΟΝΟΤΥΠΙΑ ΠΑΛΗΒΟΓΙΑΝΝΗ,

ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΤΥΠΩΘΗΚΕ ΣΤΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΜΑΝΟΥΤΙΟΣ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΧΡ. ΜΑΝΟΥΣΑΡΙΔΗ

ΤΟΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 1997

ΜΕ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΠΑΝΟΥ ΒΛΑΧΟΥ

ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

Σελ. 167
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/47/gif/168.gif&w=600&h=915 30. Κιουσοπούλου, Χρόνος και ηλικίες

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 168
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/47/gif/169.gif&w=600&h=915 30. Κιουσοπούλου, Χρόνος και ηλικίες

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟΥ

Σελ. 169
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/47/gif/170.gif&w=600&h=915 30. Κιουσοπούλου, Χρόνος και ηλικίες

ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟ

Σελ. 170
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Χρόνος και ηλικίες στη βυζαντινή κοινωνία
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 163
  30. Κιουσοπούλου, Χρόνος και ηλικίες

  A. KIOUSSOPOULLOU

  TEMPS ET AGES

  DANS LA SOCIÉTÉ BYZANTINE

  (VIIe-XIe siècles) (Résumé)

  L'objet de l'étude, tel qu'il a été défini d'emblée, était d'examiner, à travers les textes hagiographiques, la manière dont s'échelonnaient les âges dans l'esprit des Byzantins. Il s'agissait en particulier de cerner l'attitude de la société byzantine dans son ensemble vis-à-vis de l'enfance et de la jeunesse, ainsi que de voir si des changements sont intervenus dans cette attitude au cours de l'époque byzantine. J'ai supposé, suivant la thèse scientifique en vigueur concernant leur qualité de document, que ces textes, par leur contenu et leur nombre, constituent un corpus capable de fournir des informations pertinentes.

  En cours d'étude, j'ai constaté que le schéma des tranches d'âge qui se dégage des Vies demeure inchangé à toutes les époques de l'histoire byzantine et correspond à celui qui se dégage de toutes les sources disponibles, et notamment des textes juridiques. J'ai également constaté que l'image de l'enfance et de la jeunesse que nous donnent les Vies des Saints présente plusieurs points communs avec celle que nous nous en faisons à la lecture de la bibliographie existante, si maigre soit-elle. En dépit de leur caractère souvent descriptif en effet, les études relatives à la question indiquent déjà que la société